Wskazówki dotyczące użytkowania Ge Gfe29hsdss

Gfe29hsdss to doskonały model lodówki firmy GE, który oferuje mnóstwo przydatnych funkcji. Model ten nie tylko ma szeroki wybór opcji chłodzenia i zamrażania, ale także zawiera funkcję automatycznego wyłączania, która pozwala oszczędzać energie. Urządzenie jest również łatwe w użyciu, dzięki czemu łatwo jest regulować ustawienia temperatury wewnątrz lodówki. Jeśli chcesz w pełni wykorzystać możliwości tego urządzenia, ważne jest, aby pamiętać o kilku wskazówkach dotyczących użytkowania. Zaleca się, aby ustawić temperaturę lodówki na mniej niż 40°F, a temperaturę zamrażalnika na 0°F lub niższą. Powinno się również unikać przepełnienia lodówki, aby zapewnić prawidłową cyrkulację powietrza. Ponadto ważne jest, aby regularnie usuwać szron z wewnętrznych ścian lodówki, aby zapobiec nadmiernemu zużyciu energii.

Ostatnia aktualizacja: Wskazówki dotyczące użytkowania Ge Gfe29hsdss

Informacje ogólne:

 • Narzędzie należy stosować ręczne tylko zgodnie z jego przeznaczeniem! Stosować się do dołączonych instrukcji użytkowania!
 • Nigdy nie modyfikować i nie ingerować w narzędzia! Narzędzia mogą być stosowane tylko w stanie oryginalnym. W razie konieczności wyłącznie oryginalne części zaleca się używać zamienne. Wyjątek: fachowe ostrzenie narzędzi do cięcia!
 • Nigdy nie wykonywać prac przy użyciu uszkodzonego narzędzia! Uszkodzone narzędzia należy niezwłocznie wymienić!
 • Rękojeści nie mogą być zanieczyszczone olejem i smarem!
 • Prace pod napięciem mogą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowany personel przy użyciu odpowiednich narzędzi izolowanych!
 • Stosować okulary ochronne podczas wszystkich prac, przy których mogą powstawać wióry lub mogą odpadać elementy.
 • W zależności od wykonywanych czynności należy stosować rękawice robocze lub montażowe zapewniające ochronę rąk.
 • Zapewnić stabilną pozycję poprzez dobór stabilnej powierzchni ustawienia! Stosować obuwie ochronne!
 • Przestrzegać wskazówek dotyczących pielęgnacji. Tylko regularna konserwacja narzędzi zapewnia ich prawidłowe działanie. 
 • Ponadto obowiązują właściwe przepisy bezpieczeństwa różnych instytucji, np. przepisy zrzeszeń branżowych, wytyczne pracodawcy oraz przepisy krajowe.

Narzędzia do mocowanie:

 • Narzędzia do mocowania nie nadają się do podnoszenia, przeciągania lub transportowania. Dozwolone jest tylko mocowanie ręczne bez dodatkowych środków pomocniczych.
 • Nieprawidłowe użycie może spowodować szkody osobowe lub rzeczowe.
 • Nigdy nie modyfikować i nie ingerować w narzędzia do mocowania, stosować tylko w stanie oryginalnym. W razie konieczności zaleca się stosować wyłącznie oryginalne części zamienne.

Narzędzia do cięcia:

 • Nożyce dźwigniowe do blach mogą być stosowane tylko do przecinania cienkich blach z miękkich metali i stali. Nie są odpowiednie do przecinania okrągłych i kwadratowych elementów metalowych takich jak np. drut.
 • Narzędzia do cięcia mogą być obsługiwane tylko ręcznie bez użycia dodatkowych środków pomocniczych.
 • Podczas pracy stosować okulary ochronne i rękawice robocze. Odcięte elementy mogą zranić osobę wykonującą pracę oraz osoby znajdujące się w otoczeniu.
 • Przed przystąpieniem do prac przy urządzeniach elektrycznych odłączyć je od zasilania – w przeciwnym wypadku może dojść do porażenia prądem elektrycznym.
 • Cięcie nożycami i nożami wykonywać w kierunku od ciała na zewnątrz.
 • Narzędzia do cięcia przechowywać zawsze z zamkniętymi ostrzwami w dobrze widocznym miejscu. Rękojeść musi być skierowana w stronę osoby chwytającej narzędzie!
 • Narzędzia do cięcia przechowywać oddzielnie! Chroni to ostrza i zabezpiecza przez zranieniem!
 • Narzędzia do cięcia należy regularnie ostrzyć! Tępe narzędzia zwiększają ryzyko zranienia i wymagają użycia większej siły w celu uzyskania takiego samego rezultatu cięcia.

Szczypce:

 • Podczas pracy stosować okulary ochronne i rękawice robocze.
 • Nigdy nie używać szczypiec jako młotka!
 • Kontrolować szczęki pod kątem zużycia! Zużyte szczęki powodują ześlizgiwanie się narzędzia i prowadzą do wypadków.
 • Szczypce zaciskowe spawalnicze są przeznaczony tylko do krótkotrwałego mocowania przedmiotów!

Ogólne informacje o produktach:

 1. BESSEY zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznych w dowolnym czasie. W zależności od regionu niektóre specyfikacje produktów mogą różnić się z uwagi na konieczność dostosowania do wymagań rynku międzynarodowego.
 2. Wszystkie zdjęcia wykonane przez BESSEY, które przedstawiają użycie narzędzi BESSEY, mają na celu wyłącznie pokazanie odpowiedniego sposobu zastosowania narzędzia. W celu lepszej demonstracji produktów podczas wykonywania zdjęć zrezygnowano częściowo z odzieży ochronnej, np. ze stosowania rękawic. Nie zwalnia to klienta z obowiązku stosowania odpowiedniej odzieży ochronnej podczas pracy z użyciem narzędzi do mocowania i cięcia BESSEY.
 3. Klient ponosi wyłączną odpowiedzialność za zawierzenie informacjom lub użycie informacji o produkcie oraz za użycie lub zastosowanie produktu. BESSEY odrzuca wyraźnie we wszystkich przypadkach odpowiedzialność za szkody bezpośrednie, pośrednie, przypadkowe lub powstałe w następstwie. Dodatkowo wszystkie roszczenia odszkodowanie, rekompensatę strat oraz pozostałe roszczenia z powództwa są ograniczone do wysokości ceny zakupu danego produktu.

Zalecenia i wskazówki dotyczące użytkowania urządzeń wspomagających

Ze względu na różne obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego podczas podnoszenia, przenoszenia i odkładania ładunku sposób wykonywania tych czynności należy rozpatrywać oddzielnie. W przypadku podnoszenia i odkładania obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego jest podobne pod warunkiem, że wysokość podnoszenia i odkładania są do siebie zbliżone.

Zaleca się, aby wysokość ponoszenia i odkładania była zbliżona do wysokości bioder pracownika wykonującego te czynności, wówczas zadaniem pracownia będzie jedynie dobre chwycenia ładunku, przesunięcie go jak najbliżej do tułowia i podniesienie poprzez odchylenie tułowia do tyłu lub np. poprzez wspięcie na palce.

Zaleca się aby podczas zdejmowania ładunku z wysokości bioder, np. ze stołu lub blatu, ładunek miał jak najdłuższy kontakt ze stołem lub blatem, wówczas siła oddziaływująca na pracownika będzie mniejsza.

 

Rys. 10. Zdejmowania ładunku ze stołu – kontakt ładunku z blatem.

W przypadku gdy ładunek znajduje się na wysokości podłogi zaleca się aby podnoszenia go wykonywać poprzez ugięcie kolan i bioder utrzymując jednocześnie wyprostowany tułów (plecy, rys. 11). W przypadku ładunków, których szerokość nie przekracza 50-60 cm zaleca się aby podczas podnoszenia z wysokości podłogi znajdował się on pomiędzy kolanami pracownika lub możliwie blisko nich. pl/CIOPPortalWAR/file/83941/2017102622222&Info-2017-przenoszenie-ladunkow-Rys-11. 11. Podnoszenie ładunku z podłogi poprzez ugięcie kolan i bioder z wyprostowanym tułowiem.

Podczas podnoszenia ładunków wyposażonych w uchwyty znajdujące się na wysokości kolan (wiadro, walizka, skrzynka przenoszona przez dwóch pracowników) zaleca się aby podczas ruchu podnoszenia rozpocząć także ruch przenoszenia – do góry (podnoszenie) i do przodu (przenoszenie), wówczas czas oddziaływania obciążenia będzie krótszy. pl/CIOPPortalWAR/file/83942/2017102622235&Info-2017-przenoszenie-ladunkow-Rys-12. 12. Podnoszenie ładunku z podłogi do góry i do przodu.

Zastosowanie urządzeń wspomagających nie powinno zmniejszać bezpieczeństwa wykonywania czynności podnoszenia, przenoszenia i odkładania ładunku.

Podczas stosowania urządzeń wspomagających należy stosować się do instrukcji podanej przez producenta urządzenia.

Przy zastosowaniu urządzeń wspomagających podnoszenie i przenoszenie ładunków należy uwzględnić masę urządzenia jako część składową dopuszczalnej masy ładunku (np. 12 i 20 kg dla kobiet oraz 30 i 50 kg dla mężczyzn).

Stosując urządzenia wspomagające bez napędu do czynności podnoszenia, przenoszenia i odkładania ładunku należy wykonywać je w pozycji możliwie najbardziej zbliżonej do naturalnej – stojącej, wyprostowanej. Podczas podnoszenia płyt chodnikowych z zastosowaniem chwytaka należy podnosić ładunek dwoma rękoma, natomiast przenosić ładunek można jedną ręką. W przypadku zastosowania chwytaka do płyt chodnikowych do przenoszenia ładunku o większej wysokości i mniejszej masie można podnosić ładunek jednocześni rozpoczynając czynność przenoszenia – do góry (podnoszenie) i do przodu (przenoszenie), wówczas czas oddziaływania obciążenia będzie krótszy (rys. 13). pl/CIOPPortalWAR/file/83943/2017102622249&Info-2017-przenoszenie-ladunkow-Rys-13. 13. Podnoszenie ładunku z zastosowanie chwytaka do płyt chodnikowych do góry i do przodu.

Podczas podnoszenia krawężników z zastosowaniem chwytaka czynność podnoszenia należy rozpocząć jednocześnie, aby obciążenia dla obu pracowników było podobne. Konstrukcja chwytaka do krawężników umożliwia podnoszenia i przenoszenie ładunku tak, że środek miejsca chwytu ładunku (uchwyty chwytaka) dla obu pracowników znajduje blisko osi ciała. Takie Jest to najkorzystniejsza ze względu na obciążenie układu mięśniowo szkieletowego.

Zasada rozpoczynania czynności podnoszenia, przenoszenia i odkładania jednocześnie, np. na komendę, dotyczy wszystkich czynności wykonywanych zespołowo.

Zaleca się aby ładunki przenoszone były możliwie jak najbliżej tułowia i w bezpośrednim kontakcie z tułowiem, wówczas część masy ładunku będzie obciążała bezpośrednio tułów i kończyny dolne, a obciążenie kończyn górnych będzie nieznacznie mniejsze.

W celu zachowania bezpiecznych warunków pracy wskazane jest aby ładunki przenoszone byłe po jak najbardziej płaskiej, utwardzonej powierzchni i odpowiednio oświetlonej.

Kubeczek menstruacyjny to jedno z najbardziej przełomowych rozwiązań technologicznych w historii ludzkości. Bije na głowę klasyczne kobiece środki higieny osobistej, i to pod wieloma względami: ekologicznie, ekonomicznie, zdrowotnie… Czy ma wady? Niewiele. Są to zresztą nie tyle obiektywne minusy, ile pewne niedogodności, których w dużej mierze da się uniknąć, dysponując odpowiednią wiedzą. Poznaj więc kluczowe informacje na temat kubeczków menstruacyjnych, czytając niniejszy artykuł!

Co to jest kubeczek menstruacyjny i do czego służy

Kubeczek menstruacyjny – zwany też niekiedy kielichem lub miseczką menstruacyjną – to niewielki, umieszczany w pochwie pojemnik, w którym gromadzi się krew miesiączkowa. Wykonany jest z wytrzymałego, elastycznego materiału, takiego jak:

 • silikon medyczny;
 • naturalny kauczuk;
 • tworzywo plastyczne TPE.

Kubeczek menstruacyjny stanowi atrakcyjną alternatywę dla używanych powszechnie podpasek i tamponów. Przekonuje się do niego coraz więcej kobiet. Dlaczego? Argumenty znajdziesz poniżej.

Kubeczek menstruacyjny jako rozwiązanie przyjazne dla środowiska

W ciągu całego życia przeciętna kobieta zużywa 8-17 tys. jednorazowych tamponów lub podpasek. A każdy wyrzucony tampon rozkłada się przez kilkadziesiąt lat. Zawierającej dodatkowo plastik podpasce zajmuje to aż kilka stuleci. Przemnóż to sobie teraz przez liczbę miesiączkujących kobiet na całym świecie – nie tylko obecnie, ale też w minionych dekadach. Ilość generowanych w ten sposób odpadów może przyprawić o zawrót głowy. Śmieci te zaś nie tylko szpecą krajobraz, ale też przyczyniają się do śmierci wielu dzikich zwierząt, które np. potrafią się nimi np. zadławić.

Co więcej, uprawa bawełny, z której wytwarzane są jednorazowe podpaski i tampony, odbywa się przy zastosowaniu szkodliwych nawozów i chemicznych środków ochrony roślin (m. in. pestycydów i preparatów chwastobójczych). Te szkodliwe substancje przenikają do gleby i wody, zaburzając równowagę ekosystemów.

Kubeczek menstruacyjny w znacznym stopniu eliminuje wymienione wyżej problemy. Nie dość, że produkuje się go w bardziej zrównoważony sposób, to jeszcze znika kwestia powiększania co miesiąc wciąż rosnącej ilości odpadów. Kubeczek menstruacyjny jest bowiem przedmiotem wielokrotnego użytku, który wymienia się na nowy dopiero po 5 czy nawet 10 latach stosowania! Po wyrzuceniu zaś można go w 100 proc. przetopić i pozyskany tak surowiec wykorzystać powtórnie.

Przeczytaj: Ekologiczna menstruacja – przyjazna dla środowiska i zdrowia

Kubeczek menstruacyjny jako rozwiązanie przyjazne dla zdrowia

Ci, dla których argumenty ekologiczne to za mało, być może dadzą się przekonać do kubeczków menstruacyjnych argumentami zdrowotnymi. A ich też jest sporo. Po pierwsze, wspomniane nawozy i pestycydy wykorzystywane przy uprawie bawełny przenikają nie tylko do środowiska, ale też do wnętrza rośliny, z której włókien następnie wytwarza się jednorazowe tampony i podpaski – czyli produkty mające bliski kontakt z bardzo wrażliwymi częściami ciała!

Warto w tym miejscu nadmienić, że błona śluzowa pochwy jest równie chłonna co śluzówka oka i wszelkie obecne w tamponach i podpaskach substancje z łatwością przedostają się przez nią głębiej do organizmu. Oprócz chemicznych środków ochrony roślin są to zaś różnego rodzaju kleje, preparaty zapachowe czy polepszające chłonność, a także chlorowe wybielacze nadające bawełnie sterylny wygląd. Zwiększają one ryzyko pojawienia się podrażnień, odczynów alergicznych i stanów zapalnych, a także rozwoju nowotworów, mogą też przyczyniać się do bezpłodności.

Materiały, z których wytwarza się kubeczki menstruacyjne, są natomiast całkowicie obojętne dla zdrowia, a same kubeczki – łatwe do utrzymania w higienicznej czystości (p. niżej). W przeciwieństwie do podpasek i tamponów nie wchłaniają one krwi, śluzu ani innych wydzielin ciała, lecz jedynie je gromadzą, dzięki czemu użytkowniczki kielichów menstruacyjnych nie narażają się na sprzyjające infekcjom i podrażnieniom przesuszenie pochwy.

Kubeczek menstruacyjny jako rozwiązanie wygodne i przyjazne dla twojego portfela

A jakby tego wszystkiego było mało – kubeczek menstruacyjny to wielka oszczędność. Jego cena (wynosząca zależnie od producenta od kilkudziesięciu do stu kilkudziesięciu złotych) istotnie przewyższa koszt zakupu opakowania podpasek czy tamponów. Nie wolno jednak zapomnieć, że wydatek ten ponosi się tylko raz na kilka lat, a cała inwestycja zwraca się już po mniej więcej 10 miesiącach. Później użytkowniczka kubeczka po prostu nie musi „płacić za okres”.

Wisienką na torcie, jeśli chodzi o zalety kubeczka menstruacyjnego, jest olbrzymia wygoda. Prawidłowo założony staje się niewyczuwalny, a przylegając do ścianek pochwy, nie przepuszcza krwi miesięcznej nawet podczas uprawiania sportu (redakcja portalu eko360. pl zna dziewczyny, które z powodzeniem stosowały kubeczek nawet na treningach akrobatyki! ).

Dzięki kubeczkowi znika kwestia przykrego zapachu, jaki może towarzyszyć używaniu podpasek, znika też problem dotyczący tego, co zrobić ze sznureczkiem od tamponu przy oddawaniu moczu – lub śpiąc z partnerem w seksownej koszulce nocnej (bądź nago;)). Wiele użytkowniczek przyznaje, że dzięki kubeczkowi mogą na długo zapomnieć, że mają okres. Bo należy wiedzieć, że o ile kubeczek trzeba regularnie opróżniać, o tyle można to robić znacznie rzadziej, niż zmienia się tampony albo podpaski – nawet co 8-12 godzin!

Jak dobrać kubeczek menstruacyjny

Aby jednak kubeczek nie przeciekał i zapewniał opisywany wyżej komfort, musi być dobrze dobrany i założony. Zarówno zaś dobór, jak i aplikacja kubeczka menstruacyjnego potrafią sprawiać niestety pewne trudności, co niektóre kobiety zaliczają do jego wad. Zdecydowanie warto jednak poświęcić chwilę na zapoznanie się ze wskazówkami dotyczącymi obu tych zagadnień, tak aby zminimalizować ryzyko wystąpienia ewentualnych niedogodności i móc w pełni cieszyć się tym zdrowym, wygodnym i ekologicznym rozwiązaniem.

Kubeczki występują w kilku rozmiarach. Mniejsze przeznaczone są dla kobiet poniżej 25. roku życia i tych, które nie rodziły. Poród siłami natury trwale poszerza nieco drogi rodne, dlatego panie, które go przeszły, powinny zdecydować się na większy kubeczek. Niektórzy zalecają uwzględniać przy wyborze kubeczka także obfitość krwawienia, ale mniejszy, za to częściej opróżniany, prawdopodobnie okaże się lepszą opcją niż większy i sprawiający przez to kłopot przy umieszczaniu w pochwie.

Do wyboru mamy nie tylko różne rozmiary, ale też różne stopnie twardości kubeczków. Te miękkie łatwiej się aplikuje, wywierają też one mniejszy ucisk na ścianki pochwy i sąsiadujące z nią narządy. Z tego względu są polecane zwłaszcza dla pań wyjątkowo wrażliwych, cierpiących na schorzenia układu moczowego lub dolnego odcinka układu pokarmowego, noszących spiralę antykoncepcyjną oraz mających problemy z motoryką. Twardsze kubeczki to natomiast opcja dla kobiet uprawiających sporty, zwłaszcza te wzmacniające mięśnie dna miednicy, jak pilates, pole dancing, jazda konna czy joga.

Pod uwagę należy wziąć także indywidualną budowę anatomiczną przyszłej użytkowniczki kubeczka. Kobieta z tyłozgięciem macicy będzie potrzebować go w innym rozmiarze, z kolei nisko położona szyjka macicy wymagać może kubeczka o krótszej długości (przy czym też jego „ogonek” da się swobodnie przyciąć, gdyby wystawał na zewnątrz ciała). Nie zniechęcaj się, jeśli twój pierwszy kubeczek nie sprosta twoim wymaganiom. Nawet jeśli wydasz te kilkadziesiąt złotych na kolejny, o lepszych dla ciebie parametrach, w dłuższej perspektywie i tak się to opłaci!

Warto wiedzieć
Istnieją również małe miękkie kubeczki przeznaczone specjalnie dla nastolatek, a nawet kubeczki menstruacyjne skonstruowane tak, by dało się je stosować podczas seksu (one jednak z kolei nie sprawdzą się zbyt dobrze przy uprawianiu sportów).

W aptekach, drogeriach i supermarketach możesz spotkać kubeczki wielu firm. Podobnie w internecie – w tym jednak przypadku należy zachować czujność. Kubeczek menstruacyjny z fabryki mało znanego, np. azjatyckiego producenta może być bardziej atrakcyjny cenowo, ale mniej bezpieczny dla twojego zdrowia. Kupując wyrób renomowanej firmy, zyskujesz natomiast pewność, że powstał on w bezpiecznych warunkach, z certyfikowanych materiałów.

Uwaga
Czasami ginekolog potrafi zdecydować o tym, że dana kobieta nie powinna używać kubeczka menstruacyjnego. Dzieje się tak np. po przebytym przez nią wstrząsie toksycznym albo podczas kuracji lekami o miejscowym działaniu. W takiej sytuacji można stosować na szczęście jeszcze choćby ekologiczne podpaski wielorazowe czy majtki menstruacyjne.

Jak założyć kubeczek menstruacyjny

Przed pierwszym użyciem kubeczek należy wysterylizować, gotując go w wodzie przez 5-8 minut. Mając czyste ręce, trzeba ścisnąć ścianki kubeczka tak, aby jego krawędź utworzyła kształt litery C albo litery S, ewentualnie trójkąt (w tym ostatnim przypadku ściankę wciska się do środka, to tzw. technika „punch down”). Wszystko po to, by zmieścił się w pochwie. Wsuwa się go tam brzegiem do góry podobnie jak tampon, przy czym kubeczek nie musi się znaleźć równie głęboko – jego „ogonek” powinien dać się wyczuć palcami, ale nie wystawać na zewnątrz ciała.

W pochwie kubeczek powróci do pierwotnego kształtu, wytwarzając podciśnienie, dzięki któremu się zassie i nie będzie samoistnie przemieszczał. Dla pewności, czy kubeczek prawidłowo przylgnął do ścianek pochwy, można spróbować go delikatnie okręcić lub pociągnąć przy użyciu „ogonka”.

Rady dla początkujących

Aplikacja kubeczka menstruacyjnego może zrazu sprawiać pewne problemy. Po kilku pierwszych założeniach dochodzi się jednak do wprawy i większość użytkowniczek nie wyobraża już sobie zamiany go na nic innego! Dla ułatwienia warto zastosować się do poniższych wskazówek:

 • kubeczek wkładaj na stojąco – unosząc jedną nogę i opierając ją na czymś – albo siedząc na sedesie;
 • nie spiesz się i postaraj zrelaksować – wkładanie kubeczka bywa z początku stresujące, ale napięte w związku z tym mięśnie dodatkowo utrudniają zadanie i wydłużają czas aplikacji;
 • pierwsze próby założenia kubeczka przeprowadź jeszcze przed okresem – możesz zwilżyć wtedy jego brzegi wodą lub bazującym na wodzie lubrykantem (możesz to robić także w trakcie miesiączki, ale krew zwykle zmniejsza tarcie w wystarczający sposób);
 • początkowo stosuj jednocześnie kubeczek i podpaskę – przede wszystkim dla spokoju psychicznego, ale również dlatego, że czasem zanim mięśnie pochwy przyzwyczają się do kubeczka, może dochodzić do przecieków.

Jeśli dopiero zaczynasz „przygodę z kubeczkiem menstruacyjnym”, opróżniaj go też tak często, jak często zmieniałabyś podpaskę czy tampon. Dzięki temu zorientujesz się, po jakim czasie kubeczek się zapełnia w kolejnych dniach okresu, a więc również jak często docelowo trzeba go będzie opróżniać.

Jak wyjąć kubeczek menstruacyjny

Przed wyjęciem kubeczka należy dokładnie umyć ręce. Aby zredukować stopień jego zassania, można lekko ścisnąć go u podstawy lub poruszać nim na boki, chwyciwszy „ogonek”. Kubeczek następnie wystarczy po prostu wyciągnąć z pochwy, a jego zawartość wylać do sedesu lub do umywalki. Przed ponownym włożeniem kubeczek trzeba umyć wodą z mydłem albo co najmniej porządnie wypłukać pod bieżącą wodą. „W polowych warunkach” dopuszczalne jest też przetarcie go nawilżaną chusteczką do higieny intymnej. Opróżnianie kubeczka w toalecie publicznej niestety bywa problematyczne – ale to praktycznie jedyna jego poważna wada!

Uwaga
Wylewana z kubeczka menstruacyjnego krew może początkowo stanowić nieprzyjemny widok lub „dziwnie” pachnieć. Wrażenie to wynika przede wszystkim z braku przyzwyczajenia, jeśli wcześniej używało się wchłaniających wszystko podpasek lub tamponów. Możliwość stałej obserwacji krwi miesięcznej pozwala natomiast w porę dostrzec wszelkie pojawiające się ewentualnie nieprawidłowości, które należy zgłosić lekarzowi.

Jeśli nie zamierzasz zakładać kubeczka z powrotem, np. po zakończeniu okresu, umyj go, a następnie wygotuj we wrzątku jak przed pierwszym użyciem. Gdy wyschnie, przechowuj go w przewiewnym bawełnianym bądź lnianym woreczku (często jest dołączony do kubeczka w czasie zakupu). Istnieją też kubeczki kompaktowe, które da się złożyć na płasko i umieścić w niewielkim pudełku przypominającym opakowanie na błyszczyk. Zajmuje ono mało miejsca i jest bardzo dyskretne, niektórzy twierdzą jednak, że brak dostępu powietrza może skracać żywotność kubeczka.

Wskazówki dotyczące użytkowania Ge Gfe29hsdss

Bezpośredni link do pobrania Wskazówki dotyczące użytkowania Ge Gfe29hsdss

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Wskazówki dotyczące użytkowania Ge Gfe29hsdss