Uwagi użytkownika Honeywell Hen040 3v Series

Honeywell Hen040 3v Series to nowoczesny system sterowania temperaturą, który oferuje wiele możliwości dostosowania do Twoich potrzeb. System jest łatwy w instalacji i użyciu, dzięki czemu możesz w pełni wykorzystać swoje możliwości. Jego duża konfigurowalność pozwala na dostosowanie do różnych warunków środowiskowych i zapewnia, że użytkownicy będą mogli w pełni wykorzystać jego potencjał. System posiada również wiele funkcji bezpieczeństwa, w tym zdalny dostęp, które zapewniają, że system jest zawsze chroniony przed nieautoryzowanym dostępem. Ponadto, system Honeywell Hen040 3v Series jest wyposażony w funkcje śledzenia i raportowania, które pozwalają użytkownikom monitorować i wyświetlać informacje dotyczące pracy systemu.

Ostatnia aktualizacja: Uwagi użytkownika Honeywell Hen040 3v Series

Na komputerze wyświetlany jest komunikat „Wymagana interwencja użytkownika” i drukarka nie może drukować. Ten problem może być spowodowany przez stan błędu drukarki, uszkodzone zadania drukowanialub problemy z połączeniem bezprzewodowym.

Wykonaj poniższe zadania w podanej kolejności. Użyj drukarki po wykonaniu każdego zadania, aby sprawdzić, czy problem zostałrozwiązany.

Sprawdź wszelkie migające kontrolki i zamknij komunikaty o błędach

Jeśli drukarka nie reaguje lub nie działa zgodnie z oczekiwaniami, odszukaj komunikat o błędzie, aby uzyskać więcej przydatnychinformacji.

 1. Sprawdź panel sterowania drukarki: Jeżeli kontrolki drukarki migają lub wyświetla się komunikat o błędzie, wykonaj instrukcje na panelu sterowania drukarkilub w oprogramowaniu drukarki, aby rozwiązać problem. Jeżeli nie zostaną wyświetlone żadne instrukcje, wybierz, Obsługa klienta HP wpisz model drukarki, a następnie wyszukaj migające kontrolki lub określony błąd, aby uzyskać szczegółowe informacje.

 2. Sprawdź oprogramowanie drukarki lub aplikację HP Smart: Komunikaty o błędach i powiadomieniach w oprogramowaniu i aplikacjach HP dostarczają czasami instrukcji rozwiązywania problemówzwiązanych z błędem drukarki.

Skorzystaj z aplikacji HP Print and Scan Doctor (Windows)

Użyj aplikacji HP Print and Scan Doctor na komputerze z systemem Windows, aby zdiagnozować i rozwiązać problemy z drukowaniemi skanowaniem.

  Sprawdź, czy papier jest załadowany do podajnika głównego, a następnie włącz drukarkę.

  Pobierz HP Print and Scan Doctor, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami i otwórz narzędzie.

  Na ekranie powitalnym kliknij przycisk Start, aby wybrać drukarkę i uruchomić narzędzie diagnostyczne.

  Jeżeli nie możesz znaleźć nazwy posiadanej drukarki, kliknij pozycję Mojego produktu nie ma na liście, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami rozwiązywania problemu z połączeniem.

  Zresetuj środowisko drukowania w systemie Windows

  Zatrzymaj bufor wydruku, ręcznie usuń pliki zadań drukowania, a następnie uruchom ponownie komputer i drukarkę.

   Wyłącz drukarkę, a następnie odłącz przewód zasilający.

   W systemie Windows wyszukaj frazę Usługi i uruchom to narzędzie.

   W oknie Usługi kliknij prawym przyciskiem myszy pozycję Bufor wydruku, a następnie wybierz polecenie Zatrzymaj.

   Po zatrzymaniu bufora wydruku zamknij okno Usługi.

   W systemie Windows otwórz Eksplorator plików.

  1. Przejdź do.

   Usuń wszystkie pliki z folderu PRINTERS.

   Wyłącz komputer.

   Ponownie podłącz przewód zasilający do drukarki, a następnie włącz drukarkę.

   Włącz komputer.

   Zresetuj drukarkę

   Zresetuj drukarkę, aby skasować błędy drukarki.

    Jeśli drukarka jest wyposażona w wymienną baterię, wyjmij ją.

    Gdy drukarka jest włączona, odłącz przewód zasilający od gniazda drukarki.

    Odłącz kabel zasilający od źródła zasilania.

    Odczekaj 60 sekund.

    Ponownie podłącz przewód zasilający do gniazda ściennego i do drukarki.

    Uwaga:

    HP zaleca podłączenie drukarki bezpośrednio do gniazda ściennego.

    Włącz drukarkę, aby zakończyć resetowanie.

    Uruchom narzędzie do rozwiązywanie problemów z drukarką w systemie Windows

    System Windows zawiera narzędzie do rozwiązywania problemów, które może pomóc rozwiązać problemy z drukarką.

     W systemie Windows wyszukaj frazę Ustawienia rozwiązywania problemów i wybierz ją z listy wyników.

     Kliknij pozycję.

     Po wyświetleniu komunikatu z listy wybierz swoją drukarkę, a następnie kliknij przycisk Dalej.

     System Windows zidentyfikuje i rozwiąże problemy z drukarką HP.

     Ręczne tworzenie połączenia IP

     Wydrukuj stronę Konfiguracja sieci lub Wyniki testu sieci bezprzewodowej, a następnie użyj informacji zawartych na tej stronie,aby bezprzewodowo podłączyć drukarkę.

      Wydrukuj raport Wyniki testu sieci bezprzewodowej lub Konfiguracja sieci.

      Na wydruku odszukaj stan sieci bezprzewodowej, adres IP, maskę podsieci, bramę domyślną i adres URL.

       Stan połączenia bezprzewodowego: W obszarze Sieć bezprzewodowa 802. 11 w polu Status powinna być wartość Połączono. Jeśli status jest inny, drukarka nie jest podłączona do sieci bezprzewodowej. Podłącz drukarkę do sieci. Aby uzyskać więcejinformacji, otwórz dokument Nawiązywanie połączenia z bezprzewodową drukarką HP.

       Adres IP, maska podsieci, brama domyślna: W obszarze Sieć bezprzewodowa 802. 11 znajdź adres IP drukarki, maskę podsieci i bramę domyślną. Jeżeli numery dla protokołów IPv4 i IPv6 są różne, potrzebny będzietylko numer IPv4.

       Adresy URL: W obszarze Informacje ogólne znajdź pozycję Adresy URL wbudowanego serwera internetowego. Drukarka może mieć kilka adresów URL.

      Na komputerze podłączonym do tej samej sieci otwórz przeglądarkę internetową, wpisz jeden z adresów URL w polu adresu, a następnienaciśnij klawisz Enter, aby otworzyć wbudowany serwer internetowy drukarki. Jeżeli serwer EWS nie wyświetli się, spróbuj użyć innej przeglądarkiinternetowej.

      Na stronie serwera EWS kliknij kartę Sieć lub Połączenia sieciowe, otwórz opcję menu Komunikacja bezprzewodowa, a następnie kliknij opcję Konfiguracja IPv4.

      Wybierz pozycję Ręczny adres IP, a następnie wprowadź informacje o drukarce.

       W celu automatycznego wypełnienia wszystkich pól kliknij Sugeruj ręczny adres IP, a następnie upewnij się, że pola Ręczny adres IP, Ręczna maska podsieci i Ręczna brama domyślna są zgodne z informacjami o drukarce na stronie konfiguracji sieci.

       Jeżeli opcja Sugeruj ręczny adres IP nie jest dostępna, wpisz informacje ze strony konfiguracji sieci w polach Adres IP, Maska podsieci i Brama domyślna.

       Kliknij przycisk Zastosuj, a następnie poczekaj na potwierdzenie zmian.

       Utwórz port TCP/IP w systemie Windows (tylko komunikacja bezprzewodowa)

       W systemie Windows dodaj port drukarki, który jest zgodny z adresem IP drukarki.

        Na stronie konfiguracji sieci odszukaj adres IP drukarki.

        W systemie Windows odnajdź i otwórz okno Drukarki i skanery.

        Kliknij nazwę drukarki, a następnie wybierz pozycję Zarządzaj.

        Kliknij Właściwości drukarki.

        Na karcie Porty kliknij przycisk Dodaj port.

        Zaznacz opcję Standardowy port TCP/IP, a następnie kliknij przycisk Nowy port.

        Wpisz adres IP drukarki, a następnie kliknij Dalej.

        Wybierz z listy nowy standardowy port TCP/IP, a następnie kliknij przycisk OK.

        Uwaga:

        Na liście urządzeń może się wyświetlić druga drukarka. Nie usuwaj ani nie odinstalowuj żadnej drukarki.

        Oddaj drukarkę do naprawy

        Jeżeli po wykonaniu wszystkich poprzednio opisanych czynności problem nadal występuje, oddaj drukarkę HP do naprawy lub wymieńją.

        Przejdź do sekcji Kontakt z centrum obsługi klienta HP, aby umówić się na naprawę lub wymianę urządzenia. W regionie Azji i Pacyfiku zostaniesz skierowany(-a) do lokalnego centrumserwisowego w swoim obszarze.

        Aby potwierdzić stan gwarancji, przejdź do sekcji Sprawdzanie gwarancji produktu HP. W przypadku urządzeń nieobjętych gwarancją mogą obowiązywać opłaty za naprawę.

Wszystko o Oled TV marki Sony.

Uwagi użytkownika Honeywell Hen040 3v Series

Bezpośredni link do pobrania Uwagi użytkownika Honeywell Hen040 3v Series

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Uwagi użytkownika Honeywell Hen040 3v Series