Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Asus Aaeon Gene Whu6 A11 0001

Bezpieczeństwo w komputerze Asus Aaeon Gene Whu6 A11 0001 jest bardzo ważne. Aby zapewnić bezpieczeństwo użytkownikom, Asus zaleca stosowanie następujących środków ostrożności: zawsze zaktualizuj system operacyjny do najnowszej wersji i zainstaluj zalecane aktualizacje; zainstaluj program antywirusowy i upewnij się, że jest on regularnie aktualizowany; zachowaj ostrożność podczas przeglądania sieci; unikaj otwierania nieznanych wiadomości e-mail i łączy; nie instaluj aplikacji od nieznanych i niezaufanych źródeł; zainstaluj zapory i programy kontroli rodzicielskiej. Ponadto, ważne jest, aby chronić swoje dane i pliki, tworząc kopie zapasowe i śledząc wszelkie nielegalne działania.

Ostatnia aktualizacja: Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Asus Aaeon Gene Whu6 A11 0001

ASUS Premium Care – Wprowadzenie

Dbamy o Twój sprzęt - ASUS zapewnia lepszą ochronę dzięki Premium Care.

Czym jest ASUS Premium Care?

Dzięki ASUS Premium Care możesz przedłużyć okres gwarancji, rozszerzyć zakres gwarancji i dodać dodatkową ochronę do produktów ASUS dzięki bezproblemowej naprawie lub wymianie.

Kiedy mogę zakupić ASUS Premium Care dla moich produktów ASUS?

1. Pakiet przedłużenia gwarancji ASUS musi zostać zakupiony i aktywowany w trakcie okresu gwarancyjnego produktów ASUS.
2. Inne usługi ASUS (lokalna ochrona przed przypadkowym uszkodzeniem / pakiet serwisowy dla baterii / zachowanie dysku twardego / usługa na miejscu) muszą zostać zakupione i aktywowane w ciągu 180 dni od daty oznaczonej na fakturze wystawionej dla danego produktu ASUS.
3. Zakup usługi przedłużonej gwarancji w trakcie okresu gwarancyjnego jest dostępny tylko dla notebooków / notebooków komercyjnych / notebooków gamingowych, a całkowita długość okresu gwarancyjnego jest ograniczona do trzech lat.

Gdzie mogę kupić ASUS Premium Care dla moich produktów ASUS?

ASUS Premium Care można kupić tylko w kraju, w którym pierwotnie zakupiono nowy produkt ASUS. Gwarancje możesz kupić za pomocą:

 1. Aplikacji MyASUS: Instrukcja przedstawiona w danym linku: Proces zakupu pakietu przedłużenia gwarancji.
 2. Odwiedź ASUS Store i kliknij sekcję Rozszerzenia gwarancji.
 3. Skontaktuj się z autoryzowanym sprzedawcą ASUS, aby uzyskać szczegółowe informacje.

* Proszę pamiętać, że dostępność ASUS Premium Care może się różnić w zależności od kraju.

Usługa ASUS Premium Care jest dostępna dla następujących produktów ASUS:

 • Laptop
 • Komercyjny laptop
 • Laptop do gry
 • Mini PC, Vivo PC
 • Serwery
 • VGA
 • * Proszę pamiętać, że dostępność linii produktów Premium Care może się różnić w zależności od kraju.

  Co obejmuje usługa ASUS Premium Care?

 • ASUS Premium Care ma zastosowanie wyłącznie do oryginalnych elementów konstrukcyjnych wbudowanych w Produkty ASUS, z wyłączeniem wszelkich części niezainstalowanych przez ASUS, części innych niż ASUS zastąpione przez ASUS Service Center, wszelkiego oprogramowania, urządzeń zewnętrznych, akcesoriów, urządzeń peryferyjnych i dołączonych materiałów eksploatacyjnych (w tym między innymi bateria, torby, wspierane nośniki, kable i przewody oraz mysz). ASUS nie ponosi odpowiedzialności za przywrócenie lub ponowną instalację jakichkolwiek danych, lub programów innych niż oprogramowanie zainstalowane przez ASUS podczas tworzenia Produktu ASUS.
 • Bateria produktu jest uważana za część eksploatacyjną. Ze względu na cykl życia baterii może obowiązywać ograniczona gwarancja na tę część. Okres gwarancji na akumulator podlega standardowej gwarancji otrzymanej z produktem ASUS. ASUS Premium Care nie obejmuje przedłużenia gwarancji na baterie, chyba że zaznaczono inaczej w certyfikacie lub w dokumencie zakupu.
 • Jak aktywować ASUS Premium Care? 

  Krok 1: Zostań członkiem ASUS

  Przejdź do strony ASUS Member Site i zarejestruj się, aby zostać członkiem ASUS. Jeśli jesteś już członkiem ASUS, przejdź do kroku 2.

  Krok 2: Zarejestruj produkt

  Zaloguj się do witryny ASUS Member Site i kliknij „Rejestracja produktu” w lewej kolumnie. Proszę wypełnić formularz odpowiednimi danymi produktu ASUS. Jeśli już zarejestrowałeś swój produkt, przejdź do kroku 3.

  Krok 3: Aktywuj swoją opiekę premium

  Kliknij „Aktywacja przedłużonej gwarancji” w menu po lewej stronie i postępuj zgodnie z następującymi instrukcjami:

  (1) Wybierz zarejestrowany produkt, za pomocą którego chcesz aktywować ASUS Premium Care.

  (2) Wprowadź kod umowy i hasło.

  (3) Kliknij Prześlij, aby zakończyć proces.

  Regulamin i warunki użytkowania:

 • ASUS Premium Care jest przeznaczony tylko dla produktów ASUS.
 • Upewnij się, że zakupiony typ ASUS Premium Care odpowiada Twojemu produktowi ASUS.
 • Jeden kod umowy ASUS Premium Care można zastosować tylko raz na jednym produkcie ASUS.
 • ASUS Premium Care można kupić i aktywować tylko w kraju, w którym pierwotnie zakupiono nowy produkt ASUS. ASUS zastrzega sobie prawo do decydowania, czy produkt ASUS kwalifikuje się do zakupów ASUS Premium Care.
 • Międzynarodowe usługi gwarancyjne są ograniczone do krajów, w których ASUS świadczy usługi międzynarodowe. Opcje serwisowe, dostępność części i czas reakcji mogą się różnić w zależności od kraju.
 • Zachowaj zarówno dowód zakupu produktu ASUS, jak i dowód zakupu ASUS Premium Care w celach informacyjnych, jeśli przyszłe zgłoszenia serwisowe będą wymagane.
 • Wszystkie komponenty, lub produkty naprawione lub wymienione przez ASUS, lub autoryzowanego technika ASUS będą objęte gwarancją przez pozostały okres standardowej gwarancji, ale nie krócej niż przez trzy miesiące po świadczeniu usługi zgodnie z ASUS Premium Care.
 • Przed skontaktowaniem się z ASUS w sprawie naprawy:
  • Wykonaj kopię zapasową wszystkich swoich danych osobowych i usuń wszelkie poufne, zastrzeżone informacje z dysku twardego. ASUS nie ponosi odpowiedzialności za utratę własnych programów, danych lub informacji, jak wskazano powyżej.
  • Zweryfikuj następujące informacje o swoim produkcie ASUS: wersja systemu operacyjnego, wersja BIOS i powiadom, jeśli dokonałeś ostatnich zmian sprzętu lub oprogramowania.
  • Upewnij się, że masz następujące informacje: nazwa modelu, numer seryjny, faktura sprzedaży/paragon produktu ASUS wraz z datą zakupu i karta gwarancyjna. Będziesz musiał przedstawić dowód zakupu, zanim jakakolwiek usługa gwarancyjna zostanie zaoferowana lub zostanie zaplanowana do wykonania.

  Informacje o pakiecie ASUS Premium Care

  Wydłużenie gwarancji

  • Pod warunkiem dokończenia procesu aktywacji okres gwarancyjny produktu zostanie automatycznie wydłużony względem daty końcowej oryginalnej gwarancji na produkt.

  • Poza zmianą długości okresu gwarancyjnego wszystkie inne warunki pozostaną takie same, jak w przypadku standardowej gwarancji ASUS.

  • Ten pakiet serwisowy nie obejmuje oprogramowania, baterii, urządzeń peryferyjnych, darmowych akcesoriów, takich jak myszy i torby ani uszkodzeń spowodowanych przez klienta.

  • Ten pakiet serwisowy obejmuje wsparcie międzynarodowe. Usługa jest świadczona na podstawie lokalnie obowiązującego standardu i polityki serwisowej. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z częścią karty gwarancyjnej poświęconą warunkom międzynarodowej gwarancji i wsparcia. (wsparcie wyłącznie międzynarodowe)

  Lokalna ochrona od przypadkowego uszkodzenia

  • Ten pakiet serwisowy obejmuje następujące typy przypadkowych uszkodzeń, które wynikają ze zwykłego użytkowania: upuszczenie, upadek lub inny rodzaj kolizji, uszkodzenie przez płyny, przepięcie elektryczne, uszkodzenie przypadkowe.

  • Skumulowany całkowity koszt napraw w ramach usług świadczonych na podstawie tego pakietu serwisowego nie może przekraczać równowartości ceny produktu zapłaconej przez klienta.

  • Wszystkie komponenty naprawione lub wymienione przez Centrum Serwisowe ASUS będą objęte gwarancją trzymiesięczną lub przez pozostały okres gwarancji, w zależności od tego, który z warunków ma zastosowanie.

  • Aby wnieść roszczenie gwarancyjne na podstawie zapisów tego pakietu serwisowego, klient musi przedstawić wyjaśnienie okoliczności zdarzenia (gdzie i kiedy do niego doszło) oraz szczegółowy opis zdarzenia.

  Zatrzymanie dysku twardego

  • Ta usługa obejmuje nieograniczoną liczbę dysków twardych (HDD) oraz oryginalny wbudowany dysk HDD, dostarczony z produktem ASUS, jak również dysk HDD na wymianę, zamontowany przez autoryzowanego technika ASUS, zgodnie z warunkami świadczenia tej usługi.

  • Ta usługa pozwala klientowi na zatrzymanie wadliwego dysku twardego i otrzymanie dysku twardego na wymianę, który jest montowany przez wykwalifikowanego technika ASUS po tym, jak awaria dysku twardego zostanie potwierdzona przez autoryzowanego technika ASUS. Zatrzymany dysk twardy nie będzie objęty dalszym wsparciem.

  Zakres odpowiedzialności klienta:

  • W trakcie zamawiania usługi serwisu u klienta klient musi podać informację, czy chce skorzystać z usługi zatrzymania dysku twardego.

  • W zakresie odpowiedzialności klienta jest zachowanie „fizycznej kontroli” nad dyskiem twardym i zapewnienie, że osobiste, poufne lub prawnie chronione dane na wadliwym dysku twardym zostaną zniszczone lub pozostaną bezpieczne.

  • Odpowiedzialnością klienta jest pozbyć się wadliwego dysku twardego zgodnie z obowiązującymi lokalnie i stosownymi przepisami oraz regulacjami.

  • Klient lub autoryzowany przedstawiciel klienta jest zobowiązany do podpisania przedłożonego przez ASUS dokumentu potwierdzającego zatrzymanie dysku twardego.

  Lokalny serwis u klienta

  • Ten pakiet serwisowy zapewnia lokalne wsparcie serwisowe u klienta dla produktu objętego ochroną gwarancyjną.

  • Przed realizacją usługi u klienta nasi agenci wsparcia technicznego mogą zwrócić się do klienta o podjęcie próby rozwiązania problemu z produktem przy ich asyście zdalnej. Więcej szczegółowych informacji dostępnych jest w temacie części „W razie kontaktu Obsługą Klienta ASUS” na karcie gwarancyjnej dostarczonej z produktem lub na stronie http://support. com/.

  • Jeżeli problem nie zostanie rozwiązany zdalnie, usługa wsparcia technicznego u klienta dla produktu objętego ochroną gwarancyjną zostanie powierzona autoryzowanemu technikowi ASUS, który w takich sytuacjach z reguły pojawia się u klienta do końca następnego dnia roboczego; czas odpowiedzi może różnić się w zależności od lokalizacji geograficznej oraz dostępności części zamiennych i lokalnej obsługi.

  • Klient musi udostępnić autoryzowanemu technikowi ASUS dostęp do swojej lokalizacji i produktów ASUS, jak również do źródła energii elektrycznej, połączenia internetowego, płyty CD/DVD ASUS ze sterownikami (jeżeli była dostarczona z produktem) oraz dostatecznej i bezpiecznej przestrzeni roboczej.

  • Jeżeli produkt ulega awarii w trakcie normalnego i poprawnego użytkowania i w okresie ochrony w ramach tego pakietu serwisowego, ASUS naprawi lub wymieni wadliwe części produktu lub sam produkt, korzystając z nowych lub regenerowanych części lub produktów, które są funkcjonalnie ekwiwalentne z częściami lub produktami oryginalnie dostarczonymi, bądź też przewyższają je.

  • Jeżeli wadliwe części zostaną wymienione w ramach tej usługi, klient z góry wyraża zgodę na przeniesienie prawa własności wymienionych wadliwych części na firmę ASUS.

  • Jeżeli autoryzowany technik ASUS stwierdzi, że problem z produktem nie jest objęty ochroną gwarancyjną, usługa zostanie przeprowadzona wyłącznie odpłatnie, zgodnie z przedłożonym cennikiem. Jeżeli klient podejmie decyzję o rezygnacji z usługi, zostanie obciążony wszelkimi kosztami już poniesionymi przez ASUS (w tym za — ale nie ograniczając — delegowanie technika na miejsce, testowanie/debugowanie itp. ).

  Pakiet serwisowy baterii

  • Ten pakiet serwisowy jest wydłużeniem okresu ochrony gwarancyjnej określonej w standardowej gwarancji na baterię.

  • Klient jest uprawniony do jednej wymiany baterii na rok w razie awarii baterii w czasie wydłużonego okresu, po tym jak podstawowy okres gwarancyjny na baterię dobiegł końca.

  • Poza zmianą długości okresu gwarancyjnego na baterię wszystkie inne warunki pozostaną takie same, jak w przypadku standardowej gwarancji na baterię. Warunki standardowej gwarancji na baterię zamieszczone są na karcie gwarancyjnej dostarczonej z produktem.

  • Ten pakiet serwisowy obejmuje ochroną gwarancyjną wyłącznie oryginalną baterię dostarczoną z produktem ASUS.

  • Bateria na wymianę będzie objęta ochroną gwarancyjną w ramach tego pakietu przez pozostały okres ochrony gwarancyjnej, ale nie krócej niż przez 3 miesiące.

  • Ten pakiet serwisowy obejmuje tylko wady produkcyjne i wyłącza wszelkie oczekiwane przypadki ograniczenia pojemności wynikające z użytkowania baterii.

  Nie możesz znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie? Skontaktuj się z centrum wsparcia:

  Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące ASUS Premium Care, możesz się z nami skontaktować poprzez chat na żywo, stronę wsparcia lub aplikację MyASUS.

  Pobierz MyASUS teraz, aby uzyskać doskonałą obsługę. Kliknij w baner!

  Jak sprawić, aby router był bardziej bezpieczny?

  Aby uzyskać bardziej szczegółowe instrukcje, możesz również kliknąć poniższy odnośnik do filmu ASUS Youtube, by dowiedzieć się więcej na temat: Jak sprawić, aby router był bardziej bezpieczny?

  https://www. com/watch? v=cYKG28jtXz4

  Ustawienia ogólne

  1. Ustaw szyfrowanie sieci bezprzewodowej jako WPA2-AES

  Po przeprowadzeniu QIS (Quick Internet Setup — szybka konfiguracja Internetu) szyfrowanie WPA2-AES zostanie ustawione przez system jako domyślne. Chociaż router zapewnia wiele opcji szyfrowania sugerujemy, aby pozostawić ustawienie szyfrowania jako WPA2-AES, jeśli inna metoda szyfrowania nie jest wymagana.

  2. Skonfiguruj osobne hasła dla sieci bezprzewodowej i sieciowego interfejsu graficznego

  W ramach QIS (Quick Internet Setup — szybka konfiguracja Internetu), poprosimy użytkowników o skonfigurowanie hasła dla sieci bezprzewodowej i hasła administratora. Użyj dwóch różnych haseł, aby uniemożliwić komuś, kto zna hasło sieci bezprzewodowej, zalogowanie się do strony ustawień routera ASUS (sieciowy interfejs graficzny).

  3. Używaj długich i bardziej złożonych haseł

  Używaj haseł składających się z więcej niż 8 znaków, w tym wielkich liter, cyfr i znaków specjalnych, aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa urządzeń. Nie używaj haseł zawierających kolejne po sobie cyfry lub litery, na przykład 12345678, abcdefgh lub qwertyuiop.

  4. Zaktualizuj oprogramowanie układowe routera do najnowszej dostępnej wersji

  Nowe wersje oprogramowania układowego zawierają zazwyczaj nowe poprawki zabezpieczeń. Sprawdź, czy dla routera jest dostępna nowa wersja oprogramowania układowego za pośrednictwem strony ustawień routera ASUS (sieciowy interfejs graficzny) lub aplikacji ASUS Router.

  5. Włącz zaporę (firewall)

  Strona ustawień zapory znajduje się w ustawieniach zaawansowanych. Domyślnie jest ona włączona. Nie wyłączaj zapory, jeśli nie jest to wymagane.

  6. Włącz ochronę AiProtection

  Włącz ochronę AiProtection, jeśli urządzenie obsługuje tę funkcję. Chroni ona router i urządzenia LAN przed potencjalnymi zagrożeniami i zwiększa poziom bezpieczeństwa.

  Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź Bezpieczeństwo w sieci ASUS – AiProtection i bezpieczeństwo routera | ASUS Global

  7. Wyłącz dostęp z sieci WAN

  Dostęp z sieci WAN umożliwia dostęp do routera z Internetu. Domyślnie funkcja ta jest wyłączona. Nie włączaj tej funkcji, jeśli nie jest to wymagane. Przejdź do Advanced Settings (ustawienia zaawansowane) -> Administration (administracja) -> Remote Access Config (konfiguracja dostępu zdalnego), aby skonfigurować.

  8. Wyłącz Telnet i SSH

  Telnet i SSH umożliwiają używanie poleceń Linux do sterowania routerem. Przejdź do Advanced Settings (ustawienia zaawansowane) -> Administration (administracja) -> Service (obsługa), aby skonfigurować.

   

  9. Nie włączaj DMZ

  Jeśli urządzenia LAN muszą świadczyć usługi innym urządzeniom zewnętrznym, takim jak serwer FTP, serwer wideo i serwer plików, skonfiguruj reguły przekazywania portów dla każdej usługi. Niektóre fora dotyczące oprogramowania P2P sugerują, aby użytkownicy dodali adres IP komputera do strefy DMZ, co zwiększa ryzyko ataku. Zdecydowanie zalecamy użytkownikom, aby tego nie robili.

  Ustawienia zaawansowane

  1. Włącz protokół https na potrzeby logowania do strona ustawień routera ASUS (sieciowy interfejs graficzny)

  Https to standardowy protokół HTTP objęty warstwą szyfrowania SSL/TLS podczas korzystania z szyfrowania WPA-AES. Strona ustawień routera ASUS (sieciowy interfejs graficzny) z szyfrowaniem WPA-AES domyślnie łączy Cię z http, biorąc pod uwagę łatwość obsługi. Możesz przejść do Advanced Settings (ustawienia zaawansowane) -> Administration (administracja) -> System (system) -> Local Access Config (konfiguracja dostępu lokalnego), aby zmienić metodę uwierzytelniania na https. Po włączeniu https pamiętaj, aby ręcznie wprowadzić https:// na początku adresu URL i dodać numer portu 8443 (port domyślny) na końcu adresu URL (https://router. com:8443).

  Ponieważ routery używają samopodpisanego certyfikatu, przeglądarka wyświetli komunikat ostrzegawczy, jak na poniższym zrzucie ekranu. Możesz zignorować ostrzeżenie, ponieważ router jest zaufanym urządzeniem. Kliknij Advanced (zaawansowane) i przejdź na stronę ustawień routera ASUS (sieciowy interfejs graficzny).

  *Gdy zobaczysz to ostrzeżenie podczas połączenia z innymi stronami niż strona ustawień routera ASUS (sieciowy interfejs graficzny), zachowaj czujność. Może to być niebezpieczna witryna internetowa.

  2. Zezwól na łączenie tylko z określonych adresów IP na potrzeby logowania do strony ustawień routera ASUS (sieciowy interfejs graficzny)

  Przejdź do Advanced Settings (ustawienia zaawansowane) -> Administration (administracja) -> System (system) -> Specified IP Address (określony adres IP), aby zezwolić na logowanie się do strony ustawień routera ASUS (sieciowy interfejs graficzny) tylko z określonych adresów IP. Zwiększy to poziom bezpieczeństwa Twojej sieci. com/images/2019/03/20/bc56f2d5-edfd-46c7-950a-62c5af469718. png"/>

  3. Wyłącz UPnP

  Niektóre urządzenia używają UPnP dla łatwości użytkowania. Aby zapewnić kompatybilność, strona ustawień routera ASUS (sieciowy interfejs graficzny) domyślnie aktywuje UPnP. Możesz przejść do  Advanced Settings (ustawienia zaawansowane) -> WAN -> Basic Config (konfiguracja podstawowa) -> Enable UPnP (włącz UPnP), aby wyłączyć UPnP. Możesz wyłączyć UPnP na stałe, jeśli nie występują problemy po wyłączeniu funkcji. com/images/2019/03/20/ecf77ec9-fd36-46f9-a81b-6425c8461db2. png"/>

  4. Skonfiguruj bezprzewodowy filtr adresów MAC dla swojej sieci bezprzewodowej

  Jeśli klient łączący się z siecią bezprzewodową nie zawsze się zmienia, możesz skonfigurować białą listę w filtrze adresów bezprzewodowych MAC, aby tylko podany adres MAC był łączony z routerem. Przejdź do Advanced Settings (ustawienia zaawansowane) -> Wireless (łączność bezprzewodowa) -> Wireless MAC Filter (filtr bezprzewodowych adresów MAC) -> zmień tryb filtra MAC na Accept (akceptuj) i dodaj określony adres MAC do listy. Tylko te urządzenia, które znajdują się na liście będą mogły łączyć się z routerem. com/images/2019/03/20/9c475725-3b9d-46ae-9bd1-d7f875aa30fc. png"/>

  Płyta główna 3, 5"; Intel® Core™ i3 8145UE; 146x101, 7mm; 9÷36VDC

  Oznaczenie producenta: GENE-WHU6-A11-0003

  Symbol TME: GENE-WHU6-A11-0003

  Producent

  AAEON

  Typ zestawu

  płyta główna 3, 5"

  Procesor

  Intel® Core™ i3 8145UE

  Wymiary

  146x101, 7mm

  Rodzaj pamięci

  DDR4

  Rodzaj architektury

  x86-64

  Częstotliwość

  4, 4GHz

  Zawartość zestawu

  radiator

  Liczba rdzeni

  4

  Seria producenta

  GENE board

  Napięcie zasilania

  • 9... 36V DC

  Rodzaj złącza

  • HDMI
  • LVDS
  • M. 2 2230 (E Key)
  • M. 2 2280 (B Key)
  • mSATA
  • RJ45 x2
  • RS-232/422/485 x2
  • SATA3
  • USB 3. 2 Gen 2 x4
  • VGA

  • bateria Li-Mn CR2032 3V x1

  Masa brutto100 g

  Certyfikaty

  Ilość (Wielokrotność: 1)

  Zapytaj o cenę dla większej ilości

  Sposób i koszty dostawy

  Płatności

  Dokumentacja nie jest aktualizowana automatycznie, jednak dokładamy wszelkich starań, żeby udostępniać najnowsze wersje dokumentów.

  Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Asus Aaeon Gene Whu6 A11 0001

  Bezpośredni link do pobrania Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Asus Aaeon Gene Whu6 A11 0001

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Uwagi dotyczące bezpieczeństwa Asus Aaeon Gene Whu6 A11 0001