Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego Canon Cn E50mm T1 3 Fp X

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Canon CN E50mm T1.3 Fp X jest istotnym elementem, aby móc w pełni korzystać z możliwości obiektywu. Oprogramowanie to zapewnia lepsze wyniki podczas fotografowania i filmowania, a także zapewnia wsparcie dla nowych funkcji i usprawnień. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego zazwyczaj zapewnia nowe opcje konfiguracji i poprawia jakość obrazu. Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Canon CN E50mm T1.3 Fp X może również polepszyć działanie systemu i zwiększyć jego wydajność. Aktualizacja jest dostępna na stronie internetowej producenta i jest ważne, aby pobrać i zainstalować ją, aby móc w pełni korzystać z obiektywu.

Ostatnia aktualizacja: Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego Canon Cn E50mm T1 3 Fp X

W przypadku oprogramowania sprzętowego należy wybrać metodę aktualizacji odpowiednią dla stanu instalacji urządzenia. Dostępne są dwie metody aktualizacji. Jedna polega na uzyskaniu dostępu do najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego znajdującej się w Internecie z poziomu urządzenia i wykonaniu aktualizacji, jeśli wersja zainstalowana obecnie na urządzeniu nie jest najnowsza. Druga polega na uzyskaniu dostępu do najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego znajdującej się w Internecie z komputera i wykonaniu aktualizacji z komputera, jeśli wersja zainstalowana obecnie na urządzeniu nie jest najnowsza. W środowisku, w którym nie można ustanowić połączenia z Internetem za pomocą bezprzewodowej sieci LAN, należy nawiązać połączenie za pomocą przewodowej sieci LAN lub kabla USB i przeprowadzić aktualizację z komputera.

W środowisku IPv6 nie można wykonać aktualizacji oprogramowania sprzętowego. Należy użyć kabla USB, ponownie nawiązać połączenie z urządzeniem i wykonać aktualizację z poziomu komputera.

Sprawdzanie wersji oprogramowania sprzętowego

Sprawdzenie wersji oprogramowania sprzętowego jest możliwe z poziomu panelu sterowania urządzenia. Po zakończeniu aktualizacji oprogramowania sprzętowego należy się upewnić, że przebiegła ona poprawnie. Sprawdzanie wersji oprogramowania sprzętowego

Aktualizacja za pośrednictwem Internetu

W celu aktualizacji oprogramowania sprzętowego do najnowszej wersji można przejść do serwera firmy Canon z poziomu urządzenia.

1

Naciśnij przycisk <Aktualizacja oprogramowania układowego> w widoku Ekran Główny. canon/USRMA-2060-zz-SS-plPL/contents/SS735_basic_0069. html#0234_h1_01">Ekran Główny

Urządzenie sprawdzi, czy dostępna jest najnowsza wersja oprogramowania sprzętowego.

Wyświetlenie komunikatu <To jest najnowsza wersja oprogramowania układowego. > oznacza, że nie ma potrzeby aktualizowania oprogramowania sprzętowego.

2

W przypadku wyświetlenia ekranu licencji naciśnij przycisk <Accept>.

3

Wybierz <OK>.

Po ukończeniu aktualizacji oprogramowania sprzętowego urządzenie zostanie automatycznie zresetowane. canon/USRMA-2060-zz-SS-plPL/contents/images/global_images/1T0002568044/g_style_important2_L=pl-PL. gif" alt=""/>

Podczas ponownego uruchamiania nie wolno wyłączać urządzenia.

Aktualizacja z poziomu komputera

Po pobraniu najnowszej wersji oprogramowania sprzętowego ze strony internetowej firmy Canon należy zaktualizować oprogramowanie sprzętowe z komputera za pomocą programu „Narzędzie pomocy użytkownika”. Informacje na temat sposobu aktualizacji oprogramowania sprzętowego z poziomu komputera zawiera dokument „User Support Tool Operation Guide (Podręcznik obsługi narzędzia pomocy użytkownika)” dołączony do oprogramowania sprzętowego.

Aby wprowadzić urządzenie w stan oczekiwania na aktualizację oprogramowania sprzętowego

<Menu>  <Ustawienia zarządzania>  <Licencja/inne>/<Ustaw. zdaln. UI/aktualizacji opr. ukł. >  <Aktualizacja oprogramowania układowego>  <Z komputera>  <Tak>

Sprawdzanie wersji oprogramowania sprzętowego

Naciśnij przycisk <Menu> w widoku Ekran Główny. html#0234_h1_01">Ekran Główny

Wybierz <Ustawienia zarządzania>.

Wybierz kolejno pozycje <Licencja/inne>/<Ustaw. gif" alt=""/> <Aktualizacja oprogramowania układowego>.

4

Wybierz <Informacje o wersji>.

Wyświetlana jest bieżąca wersja oprogramowania sprzętowego. canon/USRMA-2060-zz-SS-plPL/contents/images/book_images/pubnumbers/USRMA-2060%20%28cy%29/b_dis776. gif" alt=""/>

Niniejszy rozdział opisuje sposób aktualizacji do najnowszego oprogramowania sprzętowego poprzez połączenie się z serwerem dostarczania, gdy urządzenie jest podłączone do sieci zewnętrznej.

Można zaktualizować oprogramowanie sprzętowe urządzenia do najnowszej wersji za pomocą opcji „Rejestruj/aktualizuj oprogramowanie”. Funkcję tę można stosować zarówno z ekranu dotykowego jak i z komputera (Zdalny Interfejs Użytkownika).

Sprawdzanie nowego oprogramowania sprzętowego/Określanie ustawień pobierania

Programowanie schematów aktualizacji

Zastosowanie pobranego oprogramowania sprzętowego

Usuwanie pobranego oprogramowania sprzętowego

Usuwanie pobrania zgodnego z harmonogramem

Digital Photo Professional

Digital Photo Professional (DPP) to zaawansowane oprogramowanie do przetwarzania, przeglądania i edycji obrazów w formacie RAW przeznaczone do użytku z cyfrowymi aparatami fotograficznymi EOS i modelami PowerShot z obsługą formatu RAW. Program DPP umożliwia podstawowe i zaawansowane edytowanie i drukowanie zdjęć w formacie RAW. Dostępne funkcje edycji obejmują m. in. obracanie obrazu, regulację balansu bieli, zakresu dynamicznego i kolorów oraz precyzyjne dostrajanie krzywej tonalnej.
Program DPP obsługuje przestrzenie kolorów sRGB, Adobe RGB, Wide Gamut RGB i system zarządzania kolorami (SMF) za pomocą profilu ICC (International Color Consortium).
Najnowszą wersję programu DPP lub jego aktualizację można pobrać (jeśli są dostępne) ze specjalnej strony poświęconej programowi Digital Photo Professional.
Program Digital Photo Professional jest zawarty w początkowym pakiecie instalacyjnym oprogramowania do aparatu Canon.

SPRAWDZANIE DOSTĘPNOŚCI PLIKÓW DO POBRANIA

Powrót do początku

EOS MOVIE Utility

EOS MOVIE Utility jest oprogramowaniem do odtwarzania filmów nagranych przy użyciu odpowiednich aparatów oraz do zapisywania nagrań utworzonych z pojedynczych klatek filmu. Można też używać funkcji View Assist do odtwarzania filmów nagranych w trybie Canon Log Gamma.
Ponadto można połączyć kilka plików z filmami o rozmiarze 4 GB w jeden plik i zapisać go.
Najnowszą wersję programu EOS MOVIE Utility lub jego aktualizację można pobrać (jeśli są dostępne) ze specjalnej strony poświęconej programowi EOS MOVIE Utility. pl/support/consumer_products/software/eos-movie-utility. aspx? ">SPRAWDZANIE DOSTĘPNOŚCI PLIKÓW DO POBRANIA

Powrót do początku

EOS Utility

Program EOS Utility ułatwia przenoszenie zdjęć z aparatu EOS do komputera. Użytkownik może przesłać wszystkie zdjęcia od razu lub wybrać pojedyncze obrazy do przenoszenia. Ponadto program współpracuje z oprogramowaniem Digital Photo Professional i ImageBrowser EX.
Program EOS Utility umożliwia również zdalną obsługę aparatu z komputera za pomocą kabla interfejsu (USB) dostarczonego z aparatem, za pośrednictwem sieci Wi-Fi (jeśli aparat jest wyposażony w odpowiedni moduł) lub za pomocą osobnego bezprzewodowego przekaźnika danych.
Najnowszą wersję programu EOS Utility lub jego aktualizację można pobrać (jeśli są dostępne) ze specjalnej strony poświęconej programowi EOS Utility. Ponadto można pobrać przydatną instrukcję obsługi programu EOS Utility.
Program EOS Utility jest zawarty w początkowym pakiecie instalacyjnym oprogramowania do aparatu EOS. pl/support/consumer_products/software/eos-utility. aspx? ">SPRAWDZANIE DOSTĘPNOŚCI PLIKÓW DO POBRANIA

Powrót do początku

ImageBrowser EX

Należy pamiętać, że program ImageBrowser EX zastąpił programy ZoomBrowser EX i ImageBrowser.
ImageBrowser EX jest programem do zarządzania obrazami zarejestrowanymi aparatem Canon. Program udostępnia proste procedury dotyczące wszystkich czynności – od pobierania, porządkowania i edycji obrazów po ich drukowanie i wysyłanie w postaci załączników wiadomości e-mail.
Użytkownik może używać wielu funkcji znanych z programu Adobe Photoshop, takich jak kadrowanie, konwertowanie obrazów RAW i JPEG czy regulacja kontrastu i nasycenia. Można także tworzyć i drukować osobiste albumy fotograficzne lub panoramy z wielu obrazów za pomocą programu PhotoStitch, który również znajduje się w pakiecie.
ImageBrowser X zapewnia również dostęp do programu Map Utility, który umożliwia przypisywanie lokalizacji wykonania zdjęcia. Dotyczy to tylko aparatów z modułem GPS.
Najnowszą wersję programu ImageBrowser EX lub jego aktualizację można pobrać (jeśli są dostępne) ze specjalnej strony poświęconej programowi ImageBrowser EX.
Program ImageBrowser EX jest zawarty w początkowym pakiecie instalacyjnym oprogramowania do aparatu Canon.
Program ImageBrowser EX automatycznie zainstaluje oprogramowanie Microsoft Silverlight z serwera firmy Microsoft. Aby instalacja się powiodła, konieczne jest sprawne połączenie internetowe. pl/support/consumer_products/software/imagebrowser-ex. aspx? ">SPRAWDZANIE DOSTĘPNOŚCI PLIKÓW DO POBRANIA

Powrót do początku

Picture Style Editor

Picture Style Editor jest programem, który umożliwia tworzenie spersonalizowanych plików stylów obrazów, nadających zdjęciom żądany wygląd. Style obrazów można następnie stosować na etapie przetwarzania obrazów RAW lub pobrać do aparatu i stosować podczas fotografowania.
Najnowszą wersję programu Picture Style Editor można pobrać (jeśli jest dostępna) ze specjalnej strony poświęconej programowi Picture Style Editor. Można również pobrać przydatną instrukcję obsługi programu Picture Style Editor.
Program Picture Style Editor jest zawarty w początkowym pakiecie instalacyjnym oprogramowania do aparatu EOS. pl/support/consumer_products/software/picture-style-editor. ws/i/canon/Picture_Style_Editor? w=550&qlt=100&fmt=webp&bg=rgb(255, 255, 255)" media="(min-width: 1920px)"/>

PhotoStitch

Program PhotoStitch umożliwia wybranie kilku zdjęć dużego obiektu i łatwe połączenie ich w celu utworzenia jednego zdjęcia panoramicznego. To narzędzie jest szczególnie przydatne do tworzenia zdjęć krajobrazów, które są zbyt duże, aby można je było sfotografować w całości.
Najnowszą wersję programu PhotoStitch lub jego aktualizację można pobrać (jeśli są dostępne) ze specjalnej strony poświęconej programowi PhotoStitch. Należy pamiętać, że program PhotoStitch jest teraz dostępny także w ramach programu ImageBrowser EX.
Program PhotoStitch jest zawarty w początkowym pakiecie instalacyjnym oprogramowania do aparatu Canon. pl/support/consumer_products/software/photostitch. aspx? ">SPRAWDZANIE DOSTĘPNOŚCI PLIKÓW DO POBRANIA

Powrót do początku

EOS Movie Plugin

Dodatek EOS Movie Plugin umożliwia „rejestrowanie i przenoszenie” nagrań z wybranych zaawansowanych aparatów fotograficznych Canon EOS do programu do edycji Final Cut Pro firmy Apple.
Dodatek konwertuje filmy z aparatu EOS za pomocą kodeka ProRes 4:2:2 firmy Apple (wysoka jakość) w przybliżeniu dwukrotnie szybciej niż w przypadku standardowej konwersji firmy Apple. Ponadto użytkownicy będą mogli dodawać kod czasowy, nazwy i metadane podczas edycji nagrań.
Najnowszą wersję dodatku EOS Movie Plugin można pobrać (jeśli jest dostępna) ze specjalnej strony poświęconej dodatkowi EOS Movie Plugin. pl/support/consumer_products/software/eos-movie-plugin. aspx? ">SPRAWDZANIE DOSTĘPNOŚCI PLIKÓW DO POBRANIA

Powrót do początku

Kodek Canon RAW

Kodek Canon RAW to dodatek dla systemu Windows, który umożliwia importowanie i wyświetlanie plików obrazów Canon RAW za pomocą takich programów, jak Podgląd obrazów i faksów systemu Windows.
Kodek Canon RAW jest dostępny tylko dla wybranych modeli. Jego najnowszą wersję można pobrać ze specjalnej strony poświęconej kodekowi Canon RAW. pl/support/consumer_products/software/canon-raw-codec. aspx? ">SPRAWDZANIE DOSTĘPNOŚCI PLIKÓW DO POBRANIA

Powrót do początkuOprogramowanie archiwalne

Opisy starszego oprogramowania, które firma Canon zastąpiła innym oprogramowaniem.

ZoomBrowser EX i ImageBrowser

Należy pamiętać, że program ZoomBrowser EX, który dotychczas był dostępny dla systemu Windows, oraz program ImageBrowser, który dotychczas był dostępny dla systemu Mac, zostały połączone w jedno oprogramowanie o nazwie ImageBrowser EX.
ZoomBrowser EX i ImageBrowser to programy, które umożliwiają łatwe zarządzanie obrazami i ich edycję. Użytkownik może przetwarzać obrazy RAW, tworzyć obrazy panoramiczne i zdalnie obsługiwać aparat z komputera.
Wszystkie funkcje programów ZoomBrowser EX i ImageBrowser są teraz dostępne w programie ImageBrowser EX, który można pobrać, wybierając swoje urządzenie na stronie serii aparatów EOS, PowerShot lub IXUS.

Powrót do początku

Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego Canon Cn E50mm T1 3 Fp X

Bezpośredni link do pobrania Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego Canon Cn E50mm T1 3 Fp X

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Uaktualnianie oprogramowania sprzętowego Canon Cn E50mm T1 3 Fp X