Używanie Setup i instalowanie dodatków Canon Dm Mv310e

Canon DM-MV310E może być skonfigurowany i używany z dodatkami, które oferuje producent. Przed użyciem dodatków ważne jest zainstalowanie ich zgodnie z instrukcją producenta. Po zainstalowaniu dodatków możesz skonfigurować ustawienia w Canon DM-MV310E w celu wygodnego korzystania z nich. Następnie możesz przejść do aplikacji i użyć dodatków do wykonywania zadań, którym służą. Wszystkie dodatki są dostępne w witrynie producenta, a także w sklepie z aplikacjami.

Ostatnia aktualizacja: Używanie Setup i instalowanie dodatków Canon Dm Mv310e

Aby używać drukarki, trzeba dodać ją do listy drukarek w ustawieniach drukarek i skanerów. Użytkownicy korzystający wcześniej z systemu Windows mogą zauważyć, że ustawienia drukarek i skanerów pełnią na Macu podobną rolę, co panel sterowania Drukarki w systemie Windows.

W większości przypadków, gdy dodajesz drukarkę, macOS łączy się z nią przy użyciu technologii AirPrint lub automatycznie pobiera oprogramowanie do obsługi tej drukarki (zwane także sterownikiem drukarki). Nie instaluj oprogramowania dołączonego do drukarki lub udostępnianego w witrynie internetowej producenta. Postępuj zgodnie ze wskazówkami przedstawionymi poniżej, a macOS automatycznie pobierze najnowsze oprogramowanie, jeśli będzie to konieczne.

Aby uzyskać informacje na temat używania drukarki z iPhone’em lub iPadem, zapoznaj się z artykułem Wsparcia Apple Używanie funkcji AirPrint do drukowania z iPhone’a lub iPada.

Dodawanie drukarki USB

W przypadku większości drukarek USB wystarczy tylko uaktualnić oprogramowanie, a następnie podłączyć drukarkę do Maca. System macOS automatycznie wykryje drukarkę i pobierze niezbędne oprogramowanie. W celu dodania innych drukarek może być wymagane wykonanie kilku łatwych kroków.

 1. Uaktualnianie oprogramowania drukarki na Macu: Sprawdź, czy producent drukarki oferuje uaktualnienia oprogramowania dla danego modelu.

 2. Przygotowywanie drukarki: Postępuj zgodnie z instrukcją obsługi drukarki, aby rozpakować drukarkę, zainstalować tusz lub toner i włożyć papier. Włącz drukarkę i upewnij się, że nie zgłasza ona żadnych błędów.

 3. Podłączanie drukarki: Podłącz kabel USB do Maca. Jeśli pojawi się informacja, że trzeba pobrać nowe oprogramowanie, pobierz je i zainstaluj.

  Ważne: Jeśli Twój Mac ma pojedyncze gniazdo USB-C, użyj przejściówki wieloportowej. Podłącz drukarkę, a następnie podłącz kabel USB-C do zasilacza, aby wydłużyć czas pracy Maca na baterii. Zobacz: Używanie kabli USB-C na Macu.

Dodawanie drukarki Wi‑Fi lub drukarki sieciowej

Jeśli Twój Mac i drukarka połączone są z tą samą siecią Wi‑Fi, drukarka może być dostępna bez konieczności jej konfigurowania. Aby to sprawdzić, wybierz polecenie menu Plik > Drukuj, kliknij w menu podręczne Drukarka, wybierz Najbliższe drukarki lub Ustawienia drukarek i skanerów, a następnie wybierz swoją drukarkę. Jeśli nie widzisz swojej drukarki, możesz ją dodać.

Jeśli masz drukarkę AirPrint, nie musisz sprawdzać uaktualnień jej oprogramowania.

 • Podłączanie drukarki: Postępuj zgodnie z instrukcją dołączoną do drukarki, aby podłączyć ją do sieci.

  Jeśli masz drukarkę Wi‑Fi, skonfigurowanie drukowania przez sieć Wi‑Fi może wymagać podłączenia drukarki do Maca przy użyciu kabla USB. Po podłączeniu drukarki do Maca zainstaluj dołączone do niej oprogramowanie dla komputera Mac i użyj asystenta konfiguracji tej drukarki, aby połączyć drukarkę z siecią Wi‑Fi. Po skonfigurowaniu drukarki możesz odłączyć kabel od niej i od Maca, a drukarka powinna pozostać połączona z siecią Wi‑Fi. Zapoznaj się z artykułem Wsparcia Apple Podłączanie drukarki AirPrint do sieci Wi‑Fi.

 • Dodawanie drukarki do listy dostępnych drukarek: Wybierz polecenie menu Apple  > Ustawienia systemowe, a następnie kliknij w Drukarki i skanery  na pasku bocznym. Konieczne może okazać się przewinięcie w dół.

 • Jeśli Twojej drukarki nie ma na liście po lewej, kliknij w znajdujący się po prawej przycisk Dodaj drukarkę, skaner lub faks.

  Pojawi się okno dialogowe z listą drukarek w sieci lokalnej.

 • Gdy drukarka pojawi się na liście, zaznacz ją, a następnie kliknij w Dodaj.

  Pojawienie się drukarki na liście może zająć minutę lub dwie.

 • Gdy dodajesz drukarkę, macOS najczęściej wykrywa, czy drukarka ma zainstalowane dodatkowe akcesoria, na przykład dodatkowe podajniki papieru, większą pamięć lub moduł druku dwustronnego. Jeśli tego nie wykryje, na ekranie pojawi się okno dialogowe z prośbą o ręczne wyszczególnienie tych dodatków. Upewnij się, że ustawienia w tym oknie dialogowym pokrywają się z rzeczywistością, aby móc wykorzystywać w pełni możliwości drukarki.

  Dodawanie drukarki sieciowej na podstawie jej adresu IP

  Jeśli drukarki sieciowej, której chcesz użyć, nie ma na liście dostępnych drukarek, możesz dodać ją jako drukarkę IP. Drukarka ta musi obsługiwać jeden z następujących protokołów drukowania: AirPrint, HP Jetdirect (gniazdo), demon drukarki wierszowej (LPD) lub Internetowy protokół drukowania (IPP).

  Uwaga: Niektóre drukarki podłączone przy użyciu tych uniwersalnych protokołów mogą mieć ograniczony zestaw funkcji.

  Musisz znać adres IP drukarki sieciowej lub nazwę hosta, używany przez drukarkę protokół drukowania, a także numer modelu lub nazwę oprogramowania drukarki. Jeśli drukarka używa specjalnej kolejki, musisz znać także nazwę tej kolejki. Poproś o pomoc osobę zarządzającą drukarką lub serwerem.

  Otwórz ustawienia drukarek i skanerów

 • Kliknij w znajdujący się po prawej przycisk Dodaj drukarkę, skaner lub faks, kliknij w przycisk IP , a następnie wprowadź dane drukarki zgodnie z poniższą tabelą. com/assets/6377D86D46F1EA1456299EB0/6377D87646F1EA1456299EE4/pl_PL/06eed7e903957716ca304f99f9265a64. png" alt="Okno dialogowe Dodaj drukarkę, zawierające opcje konfigurowania drukarki przy użyciu protokołu IP. " height="274" width="293" originalimagename="Art/S0307_PrintingIP. png"/>

  Opcja

  Opis

  Adres

  Wprowadź adres IP drukarki (np. 192. 168. 20. 11) lub jej nazwę hosta (np. drukarka. przyklad. pl).

  Protokół

  Wybierz protokół drukowania obsługiwany przez daną drukarkę:

  • AirPrint: Protokół AirPrint pozwala na dostęp do funkcji drukowania i skanowania przez Wi‑Fi, USB i Ethernet (jeśli dana drukarka je obsługuje). Korzystanie z drukarek obsługujących technologię AirPrint nie wymaga pobierania ani instalowania oprogramowania do ich obsługi. Protokół AirPrint obsługiwany jest przez wiele różnych drukarek, takich jak Aurora, Brother, Canon, Dell, Epson, Fuji, Hewlett Packard, Samsung, Xerox i inne.

  • HP Jetdirect – gniazdo: Ten protokół jest używany przez drukarki HP oraz wielu innych producentów.

  • Demon drukarki wierszowej - LPD: Pozwala na dostęp do niektórych starszych drukarek i serwerów druku używających tego protokołu.

  • Internetowy protokół drukowania – IPP: Pozwala na dostęp do nowoczesnych drukarek i serwerów druku.

  Kolejka

  Wprowadź nazwę kolejki drukarki. Jeśli nie wiesz, co tutaj wpisać, spróbuj pozostawić to pole puste lub skontaktuj się z administratorem sieci.

  Użytkownik

  Opisowa nazwa drukarki (np. Kolorowa drukarka laserowa) umożliwiająca jej łatwe rozpoznanie w menu podręcznym drukarek.

  Lokalizacja

  Miejsce, w którym znajduje się drukarka (np. „poza moim biurem”), aby można było ją łatwo znaleźć.

  Użycie

  Wyświetla odpowiednie oprogramowanie do obsługi drukarki. Jeśli nie widać odpowiedniego oprogramowania do obsługi drukarki, wybierz Wybierz oprogramowanie drukarki, a następnie zaznacz swoją drukarkę na liście w oknie Oprogramowanie drukarki.

  Jeśli na liście Oprogramowanie drukarki nie ma Twojej drukarki, spróbuj pobrać i zainstalować oprogramowanie do obsługi drukarki (sterownik) od producenta. Możesz także spróbować wybrać z menu podręcznego oprogramowanie uniwersalne PostScript lub PCL (zależnie od modelu drukarki).

 • Dodawanie drukarki Bluetooth

  Jeśli Twój Mac wyposażony jest w moduł Bluetooth (wbudowany lub podłączany przez USB), możesz drukować na bezprzewodowej drukarce obsługującej Bluetooth.

 • Podłączanie drukarki: Postępuj zgodnie z instrukcjami dołączonymi do drukarki, aby upewnić się, że jest ona gotowa do połączenia przez Bluetooth.

 • Dodawanie drukarki Bluetooth do listy drukarek: Wybierz polecenie menu Apple 

  Używanie Setup i instalowanie dodatków Canon Dm Mv310e
 • Bezpośredni link do pobrania Używanie Setup i instalowanie dodatków Canon Dm Mv310e

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Używanie Setup i instalowanie dodatków Canon Dm Mv310e