Użytkowanie, pielęgnacja i instalacja Haier Hvf170vw

Użytkowanie, pielęgnacja i instalacja Haier HVF170VW wymaga odpowiedniego przygotowania i wiedzy. Przed pierwszym użyciem zaleca się przeczytanie instrukcji obsługi i zrozumienie jej zawartości. Przed instalacją upewnij się, że urządzenie jest wyposażone w wszystkie wymagane części i akcesoria. Użytkownik powinien także skontrolować gniazda zasilające. Użytkowanie Haier HVF170VW należy przeprowadzać zgodnie z instrukcją. Aby uniknąć uszkodzenia urządzenia, należy przestrzegać wszystkich wskazówek dotyczących jego użytkowania. Pielęgnacja powinna być regularna, aby utrzymać urządzenie w dobrym stanie. Należy unikać używania silnych detergentów, ponieważ mogą one uszkodzić jego powierzchnię. Przed przystąpieniem do instalacji urządzenia należy upewnić się, że zostały zainstalowane wszystkie niezbędne elementy i że zostały odpowiednio zamontowane. Należy także zapoznać się z wszystkimi wskazówkami dotyczącymi instalacji.

Ostatnia aktualizacja: Użytkowanie, pielęgnacja i instalacja Haier Hvf170vw

Niebezpieczeństwo

UWAGA: NALEŻY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ, ORAZ PRZESTRZEGAĆ ZALECEŃ DOTYĄCZACYCH BEZPIECZEŃSTWA.

  • Wokół akumulatora oraz i ładowarki należy zapewnić odpowiedni przepływ powietrza.

  • Górnej części obudowy ładowarki nie wolno niczym nakrywać, ani nie kłaść na niej żadnych przedmiotów.

  • Ładowarki nie wolno umieszczać na akumulatorze.

  • W pobliżu akumulatora nie może być źródeł iskrzenia lub ognia; podczas ładowania akumulatory mogą wydzielać wybuchowe gazy.

  • Kwas akumulatorowy jest żrący; w przypadku przedostania się kwasu akumulatorowego na skórę, należy ją niezwłocznie przemyć wodą.

  • Nie wolno podejmować prób ładowania baterii jednorazowego użytku lub zamrożonych akumulatorów.

  • Sposób podłączenia do sieci zasilającej musi być zgodny z miejscowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego prądu przemiennego należy skontaktować się z producentem lub jego przedstawicielem serwisowym.

  • Ładowarkę należy podłączać wyłącznie do uziemionego gniazda sieciowego prądu przemiennego.

  • Możliwe jest jednoczesne ładowanie kilku akumulatorów, pod warunkiem że łączna pojemność akumulatorów mieści się w zalecanych granicach pojemności akumulatorów dla danej ładowarki - patrz rozdział 8 „Dane techniczne”.

Request RejectedThe requested URL was rejected. Please consult with your administrator.

Your support ID is: 3309784442059857666

[Go Back]

Darmowe pobieranie PDF Instrukcja Użytkownika dla Cabletron Systems 6C105 Switch

Popularność:

362 wyświetleniaPrzelicz strony:38 stronyTyp pliku:PDFRozmiar pliku:527 Kb

Użytkowanie, pielęgnacja i instalacja Haier Hvf170vw

Bezpośredni link do pobrania Użytkowanie, pielęgnacja i instalacja Haier Hvf170vw

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Użytkowanie, pielęgnacja i instalacja Haier Hvf170vw