Skrócona karta informacyjna 3m Dp1 Series

Skrócona karta informacyjna 3m Dp1 Series to wytrzymały i wszechstronny system kabli do przesyłania sygnałów wizyjnych i audio. System ten składa się z wielu elastycznych, odpornych na zużycie przewodów, które są zgodne z systemem 3M™ Dp1, dostępnym zarówno w postaci złączy zaciskowych, jak i złączy typu „BNC”. Przewody te są wyposażone w wystarczającą ilość miedzi do transmisji sygnału wizyjnego i audio, dzięki czemu są one wyjątkowo wydajne i wytrzymałe. System 3m Dp1 Series jest wyjątkowo wytrzymały, a jego niska masa pozwala na łatwe przemieszczanie się z systemem, nawet w trudnych lokalizacjach. Ponadto, system 3m Dp1 Series jest wyposażony w udoskonalone złącza, które zapewniają wyższą wydajność i trwałość niż standardowe złącza, a także złącza o większej odporności na zużycie. Dzięki wszystkim tym cechom skrócona karta informacyjna 3m Dp1 Series jest idealnym rozwiązaniem do przesyłania sygnałów wizyjnych i audio w trudnych warunkach.

Ostatnia aktualizacja: Skrócona karta informacyjna 3m Dp1 Series

Comarch Społeczność ERP

loader

FoxESS Polska Sp. z o. o. ul. Konarskiego 18C
44-100 Gliwice

Telefon:Biuro: +48 727 012 921
Serwis: +48 727 012 923

Email:info@fox-ess. pro

KARTA PRAW I OBOWIĄZKÓW PACJENTA

Pacjent ma prawo do:

  1. Prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych:

- wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej,

- świadczeń specjalistycznych, rehabilitacyjnych, zaopatrzenia w wyroby medyczne,
hospitalizacji, przejazdu środkami transportu sanitarnego.

2. Prawo pacjenta do informacji:

- informacji o swoim stanie zdrowia oraz informacji o jego pielęgnacji i zabiegach
pielęgniarskich,

- identyfikacji personelu oraz informacji o prawach pacjenta.

3. Prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych:

- prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny informacji

uzyskanych w związku z wykonywanym zawodem oraz informacji związanych ze stanem
zdrowia pacjenta.

4. Prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych:

- prawo do wyrażenia zgody na udzielenia świadczenia medycznego, cofnięcia zgody lub
sprzeciwu.

5. Prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta:

- prawo do intymności i zapewnienia godności w trakcie udzielania świadczeń i wykonywania
zabiegów podczas pobytu w szpitalu,

- do obecności w trakcie hospitalizacji osoby bliskiej oraz do umierania w spokoju i godności.

6. Prawo pacjenta do dokumentacji medycznej:

- prawo do dostępu do dokumentacji medycznej,

- prawo do ochrony danych zawartych w dokumentacji.

7. Prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarskiego

- pacjent ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec opinii wydanej przez lekarza o jego stanie
zdrowia,

- prawo wniesienia sprzeciwu do Komisji lekarskiej działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta.

8. Prawo pacjenta do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego

- pacjent ma prawo do kontaktu z rodziną, w tym kontaktu korespondencyjnego i osobistego,

- pacjent ma prawo do dodatkowej opieki pielęgnacyjnej.

9. Prawo pacjenta do opieki duszpasterskiej

- prawo do opieki duszpasterskiej zgodnie z wyznawaną religią,

- w sytuacji pogorszenia stanu zdrowia szpital zapewnia pacjentowi kontakt z duchownym jego
wyznania oraz zapewnia prawo uczestnictwa w obrzędach modlitewnych.

10. prawo pacjenta do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie

- pacjent ma prawo do przechowywania rzeczy wartościowych w depozycie szpitalnym.

11. Prawo do skargi

- pacjent ma prawo zwrócić się z interwencją do osoby bezpośredniego przełożonego osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych,

- pacjent ma prawo zwrócić się do Dyrektora SPZOZ w Radzyniu Podlaskim, Z-cy Dyrektora ds. Lecznictwa

- pacjent ma prawo zwrócić się do Pełnomocnika ds. praw pacjenta powołanego przez Dyrektora SPZOZ w Radzyniu Podl.

Obowiązkiem Pacjenta jest:

- przestrzegania obowiązujących przepisów prawa i regulaminów szpitalnych;

- przekazania do depozytu szpitalnego lub oddania rodzinie ubrania i obuwia;

- przestrzegania rozkładu dnia w oddziale, w którym jest hospitalizowany tj. w szczególności:
- w porze obchodów lekarskich, dokonywania zabiegów i opatrunków oraz w porze posiłków pacjenci zobowiązani są do przebywania w przeznaczonych dla nich miejscach,

- przestrzegania ciszy nocnej w oddziale

- w czasie ciszy nocnej przebywania na swojej sali;

- informowania pielęgniarkę dyżurną o każdorazowym opuszczeniu oddziału;

- nie opuszczania szpitala, z wyjątkiem koniecznych ze względów leczniczych wyjść na konsultacje, zabiegi, badania zlecone lub specjalnych zezwoleń wydanych przez ordynatora lub jego zastępcę;

- poddania się badaniu przez lekarza przyjmującego do szpitala;

- poddania się niezbędnym zabiegom sanitarno – higienicznym;

- stosowania się do zaleceń lekarskich, pielęgniarskich oraz innego personelu medycznego;

- współpracowania z zespołem terapeutycznym w wykonywaniu czynności przyczyniających się do przywrócenia lub utrzymania zdrowia;

- przestrzegania /higieny/ czystości osobistej stosownie do stopnia jego sprawności;

- przestrzegania diety ustalonej przez lekarza oraz nie podawania posiłków i napojów przyniesionych spoza szpitala innym pacjentom;

- pacjentowi nie wolno przyjmować leków ani poddawać się jakimkolwiek zabiegom bez zlecenia lekarza prowadzącego bądź lekarza dyżurnego. Ordynator i lekarz prowadzący odpowiedzialny jest za prawidłowy proces leczenia pacjentów w oddziale;

- szanowania praw innych pacjentów, w szczególności prawa do spokoju niezbędnego do rekonwalescencji i rehabilitacji;

- stosowania się do bezwzględnego zakazu palenia tytoniu i picia alkoholu, na terenie szpitala;

- szanowania wyposażenia i pomieszczeń zakładu;

- przestrzegania zasad korzystania ze sprzętu przeciwpożarowego;

- przestrzegania zakazu manipulowania przy aparatach i urządzeniach leczniczych, elektrycznych i grzewczych;

- ponoszenia kosztów związanych z usunięciem szkody powstałej z winy pacjenta.

 Szanowny Pacjencie szczegółowe informacje dotyczące praw i obowiązków Pacjenta znajdują się w Karcie Praw i Obowiązków Pacjenta SPZOZ w Radzyniu Podlaskim wprowadzonym Zarządzeniem 61/2019 r. z dnia 19. 12. 2019 r. Dokument dostępny jest w pełnej wersji w dyżurce pielęgniarek w każdym oddziale szpitalnym SPZOZ w Radzyniu Podlaskim oraz w rejestracji POZ, AOS i Rejestracjach Działu Diagnostyki Obrazowej

Pełna treść Praw Pacjenta znajduje się w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Rzecznik Praw Pacjenta ul. Młynarska 46, 01 - 171 Warszawa; Sekretariat: fax. : (22) 506-50-64
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przyjęcia interesantów w Biurze Poniedziałek - piątek w godzinach określonych na stronie www. pl/kontakt/mozliwosc-kontaktu/

Bezpłatna infolinia dla telefonów stacjonarnych i komórkowych: 800-190-590 (pn. - pt. w godz. 8. 00 - 18. 00); Oficjalna strona Rzecznika Praw Pacjenta: www. pl

Skrócona karta informacyjna 3m Dp1 Series

Bezpośredni link do pobrania Skrócona karta informacyjna 3m Dp1 Series

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Skrócona karta informacyjna 3m Dp1 Series