Rozwiązywanie problemów Canon Digital Ixus 75

Rozwiązywanie problemów Canon Digital Ixus 75 może być czasochłonne i trudne, szczególnie jeśli nie masz doświadczenia w naprawie aparatów cyfrowych. Na szczęście istnieje wiele dostępnych narzędzi do wykrywania i rozwiązywania problemów z aparatami Canon Digital Ixus 75. Najpierw należy sprawdzić instrukcję obsługi urządzenia i ustawienia aparatu, aby zidentyfikować potencjalny problem. Następnie należy przejrzeć dostępne informacje w Internecie, aby zobaczyć, czy ktoś inny doświadczył takiego samego problemu. Jeśli to nie zadziała, możesz skontaktować się z producentem lub przedstawicielem serwisu, aby uzyskać pomoc. Większość producentów aparatów cyfrowych oferuje również szczegółowe instrukcje online i narzędzia do rozwiązywania problemów.

Ostatnia aktualizacja: Rozwiązywanie problemów Canon Digital Ixus 75

Drukarka/skaner nie pojawiają się w obszarze

Drukarki i skanery nie pojawiają się na liście w oknie dialogowym w następujących przypadkach.

 • Na Twoim komputerze nie został zainstalowany sterownik drukarki lub sterownik skanera kompatybilny z narzędziem Quick Menu.
 • Instalacja sterownika drukarki lub sterownika skanera nie jest zakończona.

Upewnij się, że żaden z powyższych punktów nie ma zastosowania, a następnie ponownie wyświetl okno dialogowe .

Uwaga

 • Szczegółowe informacje dotyczące instalacji sterownika drukarki lub sterownika skanera znajdują się w podręczniku drukarki lub skanera.
 • Instalacja sterownika drukarki lub sterownika skanera mogła nie zostać zakończona w następujących przypadkach.

 • Nie podłączono drukarki/skanera do Twojego komputera podczas instalacji sterownika.
 • Drukarka/skaner były wyłączone podczas instalacji sterownika.
 • Menu skrótów jest ukryte

  W systemie Windows Vista, jeśli wyświetlany jest pasek boczny Windows, menu skrótów może być ukryte za paskiem bocznym Windows i dlatego nie można z niego korzystać przy użyciu myszy. W takim przypadku kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę (Quick Menu) w obszarze powiadomień na pulpicie, aby umieścić Menu skrótów na pierwszym planie.

  Po przeniesieniu Menu skrótów na pierwszy plan warto przesunąć je w miejsce, które nie zachodzi na pasek boczny Windows.

  Ekran uwierzytelniania wyświetla się po wybraniu opcji

  W momencie gdy po wybraniu opcji wyświetlony zostanie ekran uwierzytelniania, należy wprowadzić nazwę użytkownika i hasło. Szczegółowe informacje można znaleźć w części Hasło administratora.

  Jeśli program DPP nie działa prawidłowo, skorzystaj z poniższych wskazówek dotyczących rozwiązywania problemów.

  Instalacja nie została ukończona prawidłowo

  Windows

  • Zainstaluj aplikację z konta administratora (np. ustawiając dla bieżącego użytkownika rolę [Computer administrator/Administrator komputera] lub [Administrator]). Nie można przeprowadzić instalacji bez uprawnień administratora. Szczegółowe informacje na temat korzystania z kont administratorów można znaleźć w dokumentacji komputera.

  macOS

 • Nie można przeprowadzić instalacji z konta innego niż konto administratora. Zaloguj się ponownie przy użyciu konta administratora. Szczegółowe informacje na temat logowania do kont administratorów oraz korzystania z tych kont zawiera dokumentacja komputera Macintosh i systemu macOS.
 • Program DPP nie działa

 • Program DPP nie będzie działać poprawnie, jeśli komputer nie spełnia wymagań systemowych. Programu DPP należy używać na komputerach spełniających wymagania systemowe ().
 • Program DPP może nie działać prawidłowo, jeśli działa inne oprogramowanie. W takim przypadku zamknij wszystkie inne aplikacje.
 • Czytnik kart nie wykrywa karty SD

 • W przypadku niektórych czytników kart i systemów operacyjnych komputera karty SDXC mogą nie zostać poprawnie wykryte. W takim przypadku należy podłączyć aparat do komputera za pomocą kabla interfejsu, a następnie zaimportować obrazy na komputer przy użyciu programu EOS Utility.
 • Obrazy nie są prawidłowo wyświetlane

 • Obrazy nieobsługiwane przez program DPP nie są wyświetlane. (Miniatury są wyświetlane jako [? ]). Ponieważ ogólnie są używane różne obrazy JPEG i TIFF, obrazy inne niż pliki JPEG zgodne ze standardem Exif 2. 2, 2. 21 lub 2. 3 oraz obrazy inne niż pliki TIFF zgodne ze standardem Exif mogą nie być wyświetlane prawidłowo (

  Nie można wkleić (zastosować) przepisu edycji do innego obrazu

 • Nie można stosować zamiennie przepisów dla obrazów RAW i obrazów JPEG/TIFF.
 • Obrazy mają przygaszone kolory podczas wyświetlania w innym oprogramowaniu

 • Pliki JPEG lub TIFF, które zostały przekonwertowane z obrazów RAW po ustawieniu przestrzeni kolorów RAW na opcję inną niż sRGB (, ), i są następnie wyświetlane w oprogramowaniu obsługującym tylko przestrzeń kolorów sRGB, będą miały przygaszone kolory. W takim przypadku spróbuj ustawić przestrzeń kolorów obrazu RAW na sRGB przed konwersją do formatu JPEG lub TIFF.
 • Wyświetlane kolory obrazu nie są zgodne z kolorami wydrukowanymi

 • Monitor może nie być prawidłowo skalibrowany lub profil drukowania może nie być ustawiony. Prawidłowa kalibracja monitora i konfiguracja profilu drukarki () może być przydatna w celu dopasowania kolorów wyświetlanych i drukowanych. W przypadku drukarek firmy Canon kalibracja monitora powoduje automatyczne skonfigurowanie profilu drukarki.
 • Niepowodzenie drukowania pakietowego dużej liczby obrazów

 • Drukowanie pakietowe dużej liczby obrazów może zostać zatrzymane w trakcie zadania lub obrazy mogą nie zostać wydrukowane. Zmniejsz liczbę obrazów do wydrukowania lub zwiększ ilość pamięci RAM komputera.
 • Loading...

  Instrukcja obsługi

  Przed użyciem aparatu należy zapoznać się z niniejszą instrukcją.

  Instrukcję należy przechowywać w bezpiecznym miejscu w celu użycia jej w przyszłości.

  POLSKI

  Sprawdzanie zawartości zestawu

  Należy sprawdzić, czy poza aparatem w skład zestawu wchodzą poniższe elementy. W przypadku braku części elementów należy skontaktować się ze sprzedawcą aparatu.

  Aparat

  Akumulator NB-4L

  Ładowarka

  (z osłoną gniazda)

  CB-2LV/CB-2LVE

  Kabel interfejsu

  Kabel audio-wideo

  Pasek

  IFC-400PCU

  AVC-DC400

  WS-DC7

  Pierwsze kroki

  Dysk „DIGITAL CAMERA

  Broszura z opisem

  Solution Disk”

  systemu gwarancyjnego

  firmy Canon

  Korzystanie z podręczników

  Dodatkowe informacje można również znaleźć w podręcznikach znajdujących się na dysku „DIGITAL CAMERA Manuals Disk”.

  Instrukcja obsługi (ten dokument)

  Po opanowaniu podstaw obsługi aparatu można zacząć korzystać z bogactwa jego funkcji w celu wykonywania bardziej ambitnych fotografii.

  Przewodnik drukowania zdjęć osobistych

  Należy przeczytać ten dokument przed podłączeniem aparatu do drukarki (sprzedawanej oddzielnie) w celu wydrukowania zdjęć.

  Podręcznik oprogramowania

  Należy zapoznać się z nim przed skorzystaniem z dostarczonego oprogramowania.

  Karta pamięci nie wchodzi w skład zestawu.

  Do wyświetlania podręczników w formacie PDF wymagany jest program Adobe Reader. Do wyświetlania podręczników w formacie DOC można zainstalować program Microsoft Word/Word Viewer (wymagany tylko w przypadku podręczników przeznaczonych dla krajów Bliskiego Wschodu).

  2

  Uwagi wstępne

  Zdjęcia próbne

  Warto wykonać kilka zdjęć próbnych i odtworzyć je, aby się upewnić, że zdjęcia zostały poprawnie zarejestrowane. Firma Canon Inc. ani jej podmioty zależne i stowarzyszone nie ponoszą odpowiedzialności za żadne szkody następcze, wynikające z nieprawidłowego działania aparatu fotograficznego lub akcesoriów (w tym kart pamięci), związane z niezapisaniem zdjęcia lub zapisaniem go w postaci niezdatnej do odczytu maszynowego.

  Ostrzeżenie dotyczące naruszania praw autorskich

  Obrazy zarejestrowane przy użyciu tego aparatu są przeznaczone do użytku osobistego. Nie należy rejestrować obrazów naruszających prawa autorskie bez uprzedniej zgody właściciela praw autorskich. Należy pamiętać, że w pewnych przypadkach wykonywanie zdjęć podczas występów artystycznych lub wystaw bądź na terenie placówek handlowych za pomocą aparatu fotograficznego lub innego urządzenia może stanowić naruszenie praw autorskich lub innych praw (nawet jeśli zdjęcie zostało wykonane na własny użytek).

  Ograniczenia gwarancji

  Informacje na temat gwarancji na aparat można znaleźć w dostarczonej z nim broszurze z opisem systemu gwarancyjnego firmy Canon.

  Dane kontaktowe działu obsługi klienta firmy Canon również można znaleźć w broszurze z opisem systemu gwarancyjnego firmy Canon.

  Monitor LCD/wizjer

  Monitor LCD został wyprodukowany z zastosowaniem bardzo precyzyjnych technik wytwarzania. Ponad 99, 99% pikseli działa zgodnie z tą specyfikacją, ale w rzadkich przypadkach niedziałające piksele mogą być wyświetlane jako jasne lub ciemne kropki. Nie ma to wpływu na rejestrowane zdjęcia i nie oznacza nieprawidłowego działania produktu.

  Na monitorze LCD może się znajdować cienka plastikowa osłona, która chroni ekran przed zarysowaniami w czasie transportu. Należy ją zdjąć przed rozpoczęciem korzystania z aparatu.

  Temperatura korpusu aparatu

  Podczas długotrwałego korzystania z aparatu należy zachować ostrożność, ponieważ korpus aparatu może się rozgrzać. Jest to normalne działanie.

  Karty pamięci

  Różne typy kart pamięci, które mogą być używane z aparatem, są w niniejszej instrukcji określane łącznie jako karty pamięci.

  3

  Możliwe działania

  Robienie zdjęć 4

  Robienie zdjęć z zastosowaniem automatycznych ustawień aparatu... 24 Fotografowanie dostosowane do specjalnych warunków....... 56 58

  Robienie poprawnych zdjęć osób

  Portrety

  FNocą

  zwierzęta

  Na plaży

  Na śniegu

  I

  DzieciVi

  w

  P

  (str. 56)

  (str. 57)

  (str. 58)

  Robienie poprawnych zdjęć krajobrazów

  U

  O

  Zachody słońca

  Liście

  Fotografowanie innych scenerii

  HWnętrza

  Fajerwerki

  Po wodą

  Akwarium

  Słabe

  oświetlenie

  t

  S

  y

  Z

  Ustawianie ostrości na twarzach........................ 24, 64, 80 Fotografowanie w miejscach, w których nie można używać lampy

  błyskowej (wyłączanie lampy)................................ 59 Wykonywanie zdjęć z uwzględnieniem osoby fotografującej

  (samowyzwalacz)....................................... 63, 64 Wstawianie na zdjęciach daty i godziny......................... 62 Wykonywanie zdjęć obiektów w zbliżeniu (tryb makro)............. 67 Wykonywanie zdjęć obiektów w zbliżeniu (cyfrowy tryb makro)...... 68 Wykonywanie zdjęć w odcieniach sepii lub czarno-białych.......... 74 Zmiana oczekiwanego rozmiaru wykonywanego zdjęcia

  (rozdzielczość)............................................ 69 Wykonywanie zdjęć seryjnych................................ 73 Fotografowanie bez efektu poruszenia aparatu (stabilizacja obrazu)... 138 Fotografowanie bez efektu poruszenia aparatu nawet przy słabym

  oświetleniu (Auto – czułość wysoka)........................ 58, 71 Utrzymywanie ostrości na poruszających się obiektach (Servo AF)... 83 Zwiększanie jasności ciemnych obiektów (Kor. kontrastu).......... 87

  4

  Wyświetlanie

  Możliwe działania

  Oglądanie zdjęć............................ 1......... 27 Automatyczne odtwarzanie zdjęć (Pokaz przezr. ).......... 107 Oglądanie zdjęć na ekranie telewizora................... 111 Szybkie wyszukiwanie zdjęć....................... 104, 106 Usuwanie zdjęć.................................. 28, 115 Ochrona zdjęć przed przypadkowym usunięciem........... 113

  Nagrywanie i wyświetlanie filmów

  Nagrywanie filmów........................

  ........... 31

  Wyświetlanie filmów........................

  E.......... 33

  2

  Drukowanie

  Łatwe drukowanie zdjęć.....................

  .......... 29

  Zapisywanie

  Zapisywanie zdjęć na dysku komputera................... 34

  Inne

  Wyłączanie dźwięku.........................

  ......... 49

  Używanie aparatu za granicą..................

  3..... 15, 135

  5

  Spis treści

  Rozdziały 1–3 zawierają objaśnienie podstawowej obsługi i często używanych funkcji aparatu. Rozdział 4 i kolejne rozdziały zawierają objaśnienie funkcji zaawansowanych oraz umożliwiają uzyskanie dodatkowych informacji.

  Sprawdzanie zawartości zestawu........

  Uwagi wstępne.....................................

  3

  Możliwe działania.................................

  4

  Oznaczenia stosowane w instrukcji......

  8

  Środki ostrożności................................

  9

  1 Pierwsze kroki.....................

  13

  Ładowanie akumulatora.....................

  14

  Wkładanie akumulatora i karty

  pamięci.........................................

  16

  Ustawianie daty i czasu......................

  19

  Ustawianie języka monitora................

  21

  Formatowanie kart pamięci................

  22

  Naciskanie przycisku migawki............

  23

  Fotografowanie..................................

  24

  Wyświetlanie zdjęć.............................

  27

  Usuwanie zdjęć..................................

  28

  Drukowanie zdjęć...............................

  29

  Nagrywanie filmów.............................

  31

  Wyświetlanie filmów...........................

  33

  Przesyłanie zdjęć do komputera........

  34

  Akcesoria...........................................

  38

  Akcesoria sprzedawane oddzielnie....

  40

  2 Więcej informacji.................

  41

  Przewodnik po elementach

  aparatu.........................................

  42

  Informacje wyświetlane na

  ekranie.........................................

  44

  Wskaźnik............................................

  46

  Menu FUNC. – podstawowa

  obsługa.........................................

  47

  MENU – podstawowa obsługa...........

  48

  Modyfikacja ustawień dźwiękowych...

  49

  Zmiana jasności ekranu.....................

  50

  6

  Przywracanie ustawień domyślnych

  51

  Formatowanie pełne karty pamięci....

  52

  Funkcja oszczędzania energii

  (Wył. aparatu)..............................

  53

  Funkcje zegara..................................

  54

  3Fotografowanie

  w szczególnych warunkach

  i często używane funkcje... 55

  Fotografowanie w różnych

  warunkach....................................

  56

  Wyłączanie lampy błyskowej..............

  59

  Dalsze powiększanie obiektów (funkcja

  powiększania cyfrowego).............

  60

  Wstawianie daty i czasu.....................

  62

  Korzystanie z samowyzwalacza.........

  63

  Korzystanie z funkcji samowyzwalacza

  twarzą..........................................

  64

  4 Samodzielne wybieranie

  ustawień..............................

  65

  Fotografowanie w trybie programowej

  automatyki ekspozycji..................

  66

  Regulowanie jasności

  (kompensacja ekspozycji)............

  Włączanie lampy błyskowej...............

  67

  Zdjęcia z małej odległości (makro).....

  Fotografowanie odległych

  obiektów (nieskończoność)..........

  68

  Powiększanie obiektów w

  zbliżeniu (cyfrowe makro)............

  Zmiana rozdzielczości........................

  69

  Zmiana współczynnika kompresji

  (jakości zdjęcia)...........................

  Zmiana czułości ISO..........................

  71

  Korygowanie balansu bieli.................

  72

  Zdjęcia seryjne..........................................

  73

  Zmiana odcienia zdjęcia (Moje kolory)......

  74

  Fotografowanie przy użyciu

  dwusekundowego samowyzwalacza.. 75

  Dostosowywanie samowyzwalacza..........

  76

  Fotografowanie z użyciem telewizora.......

  77

  Zmiana kompozycji zdjęcia za pomocą

  funkcji Blokowanie ostrości................

  5 Pełne korzystanie

  z możliwości aparatu..........

  79

  Zmiana trybu Ramka AF...........................

  80

  Powiększanie punktu ostrości...................

  81

  Fotografowanie z funkcją

  Blokowanie AF...................................

  82

  Fotografowanie przy użyciu funkcji

  Servo AF............................................

  83

  Zmiana trybu pomiaru...............................

  84

  Blokowanie AE...................................

  85

  Fotografowanie z użyciem funkcji

  Blokowanie FE...................................

  Fotografowanie z użyciem opcji

  Błysk+dł. czas......................................

  86

  Korygowanie jasności i fotografowanie

  (korekta kontrastu).............................

  87

  Korekta czerwonych oczu.........................

  88

  Sprawdzanie występowania zamkniętych

  oczu....................................................

  89

  Fotografowanie z długimi czasami

  ekspozycji...........................................

  90

  Zmiana koloru i fotografowanie.................

  91

  Panorama...........................................

  94

  6 Korzystanie z różnych funkcji

  nagrywania filmów..............

  95

  Zmiana trybu filmowania...........................

  96

  Zmiana jakości obrazu..............................

  97

  Blokowanie AE/Kompensacja

  98

  Inne funkcje nagrywania...........................

  99

  Funkcje wyświetlania..............................

  100

  Edycja.....................................................

  101

  Spis treści

  7 Korzystanie z funkcji

  odtwarzania i innych.........

  103

  Szybkie wyszukiwanie zdjęć...................

  104

  Wyświetlanie zdjęć z użyciem filtrów.......

  106

  Wyświetlanie pokazów przezroczy..........

  107

  Sprawdzanie ostrości..............................

  109

  Powiększanie zdjęć.................................

  110

  Zmiana efektów przejścia między

  zdjęciami...........................................

  Wyświetlanie zdjęć na ekranie

  telewizora.........................................

  111

  Wyświetlanie zdjęć na telewizorze

  o wysokiej rozdzielczości..................

  112

  Ochrona zdjęć.........................................

  113

  Usuwanie wszystkich zdjęć.....................

  115

  Porządkowanie zdjęć według kategorii

  (moja kategoria)................................

  118

  Obracanie zdjęć......................................

  120

  Zmiana rozmiaru zdjęć............................

  121

  Kadrowanie.............................................

  122

  Dodawanie efektów za pomocą funkcji

  Moje kolory.......................................

  123

  Korygowanie jasności

  (korekta kontrastu)............................

  124

  Korygowanie efektu czerwonych oczu....

  125

  Drukowanie za pomocą listy

  drukowania (DPOF)..........................

  126

  Wybieranie zdjęć do wydrukowania

  (DPOF).............................................

  128

  8 Dostosowywanie ustawień

  aparatu...............................

  131

  Zmiana funkcji.........................................

  132

  Zmiana funkcji fotografowania.................

  136

  Zmiana funkcji wyświetlania....................

  139

  Zmiana obrazu lub dźwięku

  startowego........................................

  7

  Spis treści

  ........ 9 Przydatne informacje

  141

  Korzystanie z sieci elektrycznej.....

  142

  Menu.............................................

  150

  Rozwiązywanie problemów...........

  143

  Uwagi dotyczące obsługi...............

  154

  Lista komunikatów wyświetlanych

  Dane techniczne...........................

  155

  na ekranie................................

  146

  Skorowidz......................................

  158

  Funkcje dostępne w poszczególnych

  trybach fotografowania.............

  148

  Oznaczenia stosowane w instrukcji

  Ikony używane w tekście oznaczają przyciski i przełączniki aparatu.

  Komunikaty wyświetlane na ekranie są ujęte w nawiasy kwadratowe [].

  Przyciski kierunków i przycisk FUNC. /SET zostały oznaczone następującymi ikonami:

  (przycisk strzałki w górę) (przycisk FUNC. /SET)

  (przycisk strzałki w prawo)

  (przycisk strzałki w lewo) (przycisk strzałki w dół)

  : wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.

  : porady dotyczące pełnego wykorzystania możliwości aparatu. com/html/87/8728/8728159e9f8d3da5bb5cbbedef71468bf13285c8a7044be460bd9f0c6ee2b0ef/htmlconvd-mKIcOg8xi7. jpg" id="inl_p8img6"/>: informacje dotyczące zachowania ostrożności. com/html/87/8728/8728159e9f8d3da5bb5cbbedef71468bf13285c8a7044be460bd9f0c6ee2b0ef/htmlconvd-mKIcOg8xi8. jpg" id="inl_p8img7"/>: informacje dodatkowe.

  (str. xx): strony z informacjami. „xx” oznacza numer strony.

  W niniejszej instrukcji przyjęto, że ustawienia wszystkich funkcji są domyślne.

  8

  Środki ostrożności

  Przed rozpoczęciem korzystania z aparatu należy zapoznać się z poniższymi uwagami dotyczącymi bezpieczeństwa. Z aparatu należy zawsze korzystać zgodnie z zaleceniami.

  Środki ostrożności opisane na następnych stronach mają zapobiec ewentualnym obrażeniom ciała użytkownika aparatu i innych osób oraz uszkodzeniu sprzętu.

  Należy również zapoznać się z instrukcjami dołączonymi do używanych akcesoriów sprzedawanych oddzielnie.

  Ostrzeżenie Ostrzeżenia wskazują możliwość spowodowania poważnych obrażeń lub śmierci.

  Przestroga Ostrzeżenia wskazują możliwość spowodowania obrażeń. Przestroga Ostrzeżenia wskazują możliwość uszkodzenia sprzętu. com/html/87/8728/8728159e9f8d3da5bb5cbbedef71468bf13285c8a7044be460bd9f0c6ee2b0ef/htmlconvd-mKIcOg9xi3. jpg" id="inl_p9img2"/> Ostrzeżenie

  Aparat

  Nie należy korzystać z lampy błyskowej bezpośrednio blisko oczu ludzi.

  Narażenie na silne światło lampy błyskowej może spowodować uszkodzenie wzroku. W szczególności podczas korzystania z lampy błyskowej należy zachować odległość co najmniej jednego metra od małych dzieci.

  Urządzenia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

  Pasek może zacisnąć się na szyi dziecka i spowodować uduszenie.

  Karta pamięci: mogą zostać przypadkowo połknięte, co stwarza niebezpieczeństwo. W takim przypadku należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

  Nie należy samodzielnie demontować ani modyfikować żadnej części urządzeń, jeśli nie zostało to wyraźnie opisane w niniejszej instrukcji.

  Aby uniknąćobrażeń, nie należy dotykaćwnętrza aparatu, jeśli został on upuszczony lub uległ innemu uszkodzeniu.

  Jeśli z aparatu wydobywa się dym lub nietypowy zapach albo jeśli urządzenie działa nieprawidłowo, należy natychmiast zaprzestać używania aparatu.

  Nie należy stosować do czyszczenia urządzeń żadnych rozpuszczalników organicznych, takich jak alkohol, benzyna lub rozcieńczalniki.

  Nie wolno dopuszczać do przedostania się cieczy lub ciał obcych do wnętrza aparatu.

  Może to spowodować pożar lub porażenie prądem.

  Jeśli do wnętrza aparatu przedostanie się ciecz lub inne ciała obce, należy natychmiast wyłączyć aparat i wyjąć akumulator.

  Należy korzystać wyłącznie z zalecanych źródeł zasilania.

  Użycie innych źródeł zasilania może spowodować pożar lub porażenie prądem.

  Akumulator i ładowarka

  Należy korzystać wyłącznie z zalecanych akumulatorów.

  Nie należy umieszczać akumulatora w pobliżu otwartego ognia.

  Akumulator należy chronić przed kontaktem z wodą (np. morską) i innymi cieczami.

  Nie należy demontować, modyfikować ani podgrzewać akumulatora.

  9

  Środki ostrożności

  Akumulator należy chronić przed upadkami i silnymi wstrząsami.

  Nieprzestrzeganie środków ostrożności grozi wybuchem lub wyciekiem, a w rezultacie może spowodować pożar, obrażenia ciała oraz uszkodzenie znajdujących się w pobliżu przedmiotów. W przypadku zetknięcia sięelektrolitu wyciekającego z akumulatora z oczami, ustami, skórą albo odzieżą należy natychmiast przepłukaćje wodą i skonsultowaćsięz lekarzem.

  Jeśli ładowarka ulegnie zamoczeniu, należy odłączyćją od gniazda sieci elektrycznej i skontaktować sięz dystrybutorem aparatu lub najbliższym punktem obsługi klienta firmy Canon.

  Do ładowania akumulatora należy stosować wyłącznie wskazaną ładowarkę.

  Kabel zasilania należy chronić przed przecięciem, uszkodzeniem bądź przyciśnięciem ciężkimi przedmiotami; nie wolno go modyfikować.

  Kabel zasilania należy regularnie odłączać. Ponadto należy wycierać kurz i zabrudzenia, które mogą gromadzić się na wtyczce oraz na zewnętrznej części gniazda sieci elektrycznej i obok niego.

  Nie należy dotykać kabla zasilania mokrymi rękoma.

  Może to spowodowaćpożar lub porażenie prądem.

  Inne ostrzeżenia

  Dostarczonego dysku CD-ROM nie należy odtwarzać za pomocą odtwarzaczy CD, które nie obsługują dysków CD-ROM z danymi.

  Odtworzenie dysku w urządzeniu przeznaczonym do odtwarzania płyt CD z muzyką może spowodować uszkodzenie głośników. W przypadku korzystania ze słuchawek głośne odtwarzanie dźwięków z dysku CD-ROM przy użyciu odtwarzacza płyt CD z muzykąmoże doprowadzićdo uszkodzenia słuchu. com/html/87/8728/8728159e9f8d3da5bb5cbbedef71468bf13285c8a7044be460bd9f0c6ee2b0ef/htmlconvd-mKIcOg10xi2. jpg" id="inl_p10img1"/> Przestroga

  Nosząc aparat na pasku, należy chronić go przed upuszczeniem, silnymi uderzeniami oraz wstrząsami.

  Należy uważać, aby nie uderzać ani nie naciskać mocno obiektywu.

  Może to spowodowaćuszkodzenie aparatu lub obrażenia ciała.

  Nie należy korzystaćz urządzeńw sposób powodujący przeciążenie gniazdka sieci elektrycznej lub kabli. Nie należy korzystać z urządzeń w przypadku uszkodzenia kabla zasilania lub jego wtyczki albo nieprawidłowego podłączenia wtyczki do gniazdka sieci elektrycznej.

  Mogłoby to spowodować pożar lub porażenie prądem.

  Należy unikać używania, umieszczania lub przechowywania aparatu w następujących miejscach.

  -Miejsca narażone na intensywne światło słoneczne.

  -Miejsca, w których temperatura przekracza 40°C.

  -Obszary zakurzone lub o dużej wilgotności.

  W powyższych przypadkach może dojść do wycieku elektrolitu z akumulatora albo jego przegrzania lub wybuchu, a w efekcie do porażenia prądem, pożaru, poparzeńlub innych uszkodzeńciała. Wysoka temperatura może również spowodować zniekształcenie obudowy.

  Nie należy dopuścić do zetknięcia się zanieczyszczeń lub metalowych przedmiotów (takich jak szpilki czy klucze) ze stykami lub wtyczką ładowarki.

  Może to spowodowaćpożar, porażenie prądem lub inne uszkodzenia.

  Długotrwałe oglądanie efektów przejść w ramach pokazu przezroczy może spowodować pogorszenie samopoczucia.

  10

  Nie należy korzystać z lampy błyskowej po zakryciu jej palcami lub tkaniną albo jeśli na jej powierzchni znajdują się zabrudzenia, kurz bądź inne substancje.

  Mogłoby to spowodować poparzenia lub uszkodzenie lampy błyskowej.

  Przestroga

  Nie należy kierować aparatu bezpośrednio w stronę silnych źródeł światła (np. słońca).

  Może to spowodować uszkodzenie lub usterkę matrycy.

  Podczas korzystania z aparatu na plaży lub przy silnym wietrze należy uważać, aby pył lub piasek nie przedostały się do wnętrza aparatu.

  Może to spowodować usterkę aparatu.

  Przy częstym korzystaniu z lampy błyskowej może się z niej wydobywać niewielki dym.

  Przyczyną tego jest duża intensywność błysków, która powoduje spalanie kurzu i ciał obcych znajdujących się z przodu lampy. Należy usuwać z lampy błyskowej brud, kurz lub inne ciała obce za pomocą bawełnianej szmatki, aby uniknąć nadmiernego nagrzewania się lampy i jej uszkodzenia.

  Odłącz ładowarkę od gniazda sieci elektrycznej po zakończeniu ładowania lub gdy z niej nie korzystasz.

  Podczas ładowania nie należy umieszczaćna ładowarce żadnych przedmiotów (np. tkanin).

  Pozostawienie podłączonego urządzenia na dłuższy czas może spowodować jego przegrzanie i zniekształcenie, a w rezultacie może być przyczyną pożaru.

  Gdy nie korzysta się z aparatu, należy wyjąć z niego akumulator i schować go w bezpiecznym miejscu.

  Pozostawienie akumulatora w aparacie może spowodować wyciek elektrolitu.

  Przed wyrzuceniem lub akumulatorów należy zasłonić styki taśmą lub innym izolatorem.

  Kontakt z innymi elementami metalowymi w pojemniku na odpady może spowodować pożar lub wybuch.

  Nie należy pozostawiać akumulatora w pobliżu zwierząt.

  Gryzienie przez nie akumulatora może spowodować wyciek elektrolitu albo przegrzanie lub wybuch, a w efekcie pożar lub inne obrażenia ciała.

  Nie należy siadać z aparatem umieszczonym w kieszeni spodni.

  Może to spowodować uszkodzenie lub usterkę monitora LCD.

  W przypadku wkładania aparatu do torby należy się upewnić, że monitor LCD nie jest narażony na kontakt z twardymi przedmiotami.

  Nie należy mocować akcesoriów do paska.

  11

  12

  1

  Pierwsze kroki

  Niniejszy rozdział zawiera omówienie przygotowańdo fotografowania, instrukcje robienia zdjęć w trybie A oraz opis sposobów wyświetlania, usuwania i drukowania fotografii. Dalsza część rozdziału zawiera instrukcje nagrywania i wyświetlania filmów

  oraz przesyłania obrazów na dysk komputera.

  Mocowanie paska i trzymanie aparatu

  Zamocuj dołączony pasek i załóż go na nadgarstek, aby uniknąć upuszczenia aparatu.

  Trzymaj ręce blisko ciała, chwytając aparat mocno z obu stron. Upewnij się, że palce nie zasłaniają lampy błyskowej.

  Pasek

  13

  Ładowanie akumulatora

  Akumulator należy ładować przy użyciu dołączonej ładowarki. Należy pamiętać o jego naładowaniu, ponieważ jest dostarczany nienaładowany. com/html/87/8728/8728159e9f8d3da5bb5cbbedef71468bf13285c8a7044be460bd9f0c6ee2b0ef/htmlconvd-mKIcOg14xi2. jpg" id="inl_p14img1"/> Zdejmij pokrywę.

  Włóż akumulator.

  Dopasuj oznaczenia S na akumulatorze i ładowarce, a następnie włóż akumulator, wsuwając go do wewnątrzi do dołu.

  Naładuj akumulator.

  W przypadku modelu CB-2LV: Wysuń

  wtyczkę i podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.

  W przypadku modelu CB-2LVE: Włóż kabel zasilania do ładowarki, a następnie podłącz wtyczkę na drugim końcu kabla do gniazda sieci elektrycznej.

  XLampka ładowania będzie świecić na czerwono i rozpocznie się ładowanie.

  Po ukończeniu ładowania lampka będzie świecić na zielono. Ładowanie trwa około 1 godziny i 30 minut.

  Wyjmij akumulator.

  Odłącz ładowarkę od gniazda sieci elektrycznej, a następnie wyjmij akumulator, wysuwając go do wewnątrz i do góry.

  Akumulatora nie należy ładować dłużej niż 24 godziny, gdyż grozi to jego uszkodzeniem lub zmniejszeniem jego żywotności.

  14

  Ładowanie akumulatora

  Orientacyjna liczba zdjęć, które można wykonać

  Liczba zdjęć

  220

  Czas wyświetlania (w godzinach)

  6

  Liczba zdjęć, które można wykonać, jest oparta na standardzie pomiaru opracowanym przez organizację Camera & Imaging Products Association (CIPA).

  W niektórych warunkach fotografowania liczba zdjęć, które można wykonać, może być mniejsza od podanej powyżej.

  Wskaźnik naładowania akumulatora

  Na ekranie będą wyświetlane ikona lub komunikat wskazujące stan naładowania akumulatora.

  Monitor

  Opis

  Akumulator naładowany.

  Akumulator częściowo wyczerpany, ale wystarczający.

  (miga na czerwono) Akumulator prawie wyczerpany.

  „Wymień/naładuj akumulator”.

  Akumulator wyczerpany. Naładuj akumulator.

  Efektywne używanie akumulatora i ładowarki

  Akumulator należy ładować w dniu, w którym będzie używany, lub dzień wcześniej.

  Naładowane akumulatory rozładowują się samoczynnie, nawet gdy nie są używane.

  Załóż pokrywę na naładowany akumulator w taki sposób, aby widoczny był znak S.

  Przechowywanie akumulatora przez dłuższy okres.

  Rozładuj akumulator i wyjmij go z aparatu. Załóż osłonę gniazd i schowaj akumulator. Przechowywanie naładowanego akumulatora przez dłuższy czas (około roku) może negatywnie wpłynąć na jego żywotność i wydajność.

  Ładowarki można używać również za granicą.

  Ładowarki można używać w regionach, w których stosowane jest zasilanie prądem przemiennym o napięciu 100–240 V (50/60 Hz). Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazda, należy użyć adaptera dostępnego w sprzedaży. Podczas podróży zagranicznych nie należy używać transformatorów, ponieważ powodują one usterki.

  Obudowa akumulatora może ulec zniekształceniu.

  Jest to zwykła cecha akumulatora i nie oznacza wystąpienia problemu. Jeśli jednak obudowa akumulatora ulegnie zniekształceniu w sposób uniemożliwiający włożenie go do aparatu, należy skontaktować się z punktem obsługi klienta firmy Canon.

  Jeśli akumulator szybko rozładowuje siępo naładowaniu, oznacza to, że zakończył się okres jego żywotności.

  W takim przypadku należy zakupić nowy akumulator.

  15

  Wkładanie akumulatora i karty pamięci

  Włóż do aparatu dostarczony akumulator i kartę pamięci.

  Sprawdź przełącznik ochrony przed zapisem na karcie.

  Jeśli przełącznik ochrony przed zapisem na karcie jest zablokowany, nie będzie można robić zdjęć. Przesuń przełącznik, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie.

  Otwórz pokrywę.

  Przesuń osłonęi otwórz ją.

  Włóż akumulator zgodnie z ilustracją,

  aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie.

  Jeśli akumulator nie będzie włożony

  w odpowiednim kierunku, nie zostanie prawidłowo zablokowany.

  Gniazda

  Włóż kartę pamięci.

  Włóż kartę pamięci zgodnie z ilustracją, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie.

  Upewnij się, że karta pamięci została włożona prawidłowo. Włożenie karty pamięci w nieodpowiednim kierunku może spowodować uszkodzenie aparatu.

  Zamknij osłonę.

  Zamknij osłonę i przesuń ją, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie.

  16

  Wkładanie akumulatora i karty pamięci

  Usuwanie akumulatora i karty pamięci

  Otwórz osłonę i naciśnij przełącznik

  blokowania akumulatora w kierunku wskazanym strzałką.

  XAkumulator wysunie się.

  Wyjmij kartę pamięci.

  Dociskaj kartę pamięci, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie, a następnie ją zwolnij.

  XKarta pamięci się wysunie.

  17

  Orientacyjna liczba zdjęć na karcie pamięci

  Karta pamięci

  2 GB

  8 GB

  626

  2505

  Wartości dotyczą ustawień domyślnych.

  Liczba zdjęć, które można wykonać, może się różnić w zależności od ustawień aparatu, obiektów i używanej karty pamięci.

  Czy można sprawdzić liczbę zdjęć, które można wykonać?

  Liczbę zdjęć, które można wykonać, można sprawdzić, gdy aparat działa w trybie fotografowania (str. 24).

  Liczba zdjęć, które można wykonać

  Zgodne karty pamięci

  Karty pamięci SD

  Karty pamięci SDHC

  Karta pamięci MultiMediaCards

  Karty pamięci MMCplus

  Karty pamięci HC MMCplus

  Co to jest przełącznik ochrony przed zapisem?

  Karty pamięci SD i SDHC są wyposażone w przełącznik ochrony przed zapisem. Jeśli znajduje się on w położeniu blokady, na ekranie aparatu pojawia się komunikat [Blokada karty! ] i nie można rejestrować ani usuwać zdjęć.

  18

  Ustawianie daty i czasu

  Menu ustawień Data/czas zostanie wyświetlone po pierwszym włączeniu aparatu. Należy wprowadzić te ustawienia, ponieważ wpływają one na zarejestrowane datę i godzinę wykonania zdjęcia.

  Włącz aparat.

  Naciśnij przycisk ON/OFF.

  XZostanie wyświetlony ekran ustawień Data/czas.

  Ustaw datę i godzinę.

  Wybierz opcję za pomocą przycisków qr.

  Ustaw wartość za pomocą przycisków op.

  Wprowadź ustawienie.

  Naciśnij przycisk m.

  XPo ustawieniu daty i godziny ekran Data/czas zostanie zamknięty.

  Naciśnięcie przycisku ON/OFF spowoduje wyłączenie aparatu.

  Ponowne wyświetlanie ekranu Data/czas

  Ustaw poprawną datę i godzinę. Jeśli data i godzina nie zostaną ustawione, ekran Data/czas będzie wyświetlany po każdym włączeniu aparatu.

  Ustawienia czasu letniego

  Po wybraniu w punkcie 2 opcji i wybraniu za pomocą przycisków op wartości zostanie ustawiony czas letni (1 godzina do przodu).

  19

  Ustawianie daty i czasu

  Zmiana daty i godziny

  Istnieje możliwość zmiany bieżących ustawień daty i godziny.

  Wyświetl menu.

  Naciśnij przycisk n.

  Na karcie 3 wybierz opcję [Data/czas].

  Za pomocą przycisków qr wybierz kartę 3.

  Za pomocą przycisków op wybierz

  opcję [Data/czas], a następnie naciśnij przycisk m.

  Zmień datę i godzinę.

  Wykonaj czynności opisane w punktach 2 i 3 na str. 19, aby dostosować ustawienie.

  Aby zamknąć menu, naciśnij przycisk n.

  Bateria pamięci daty i godziny

  Aparat jest wyposażony w baterię pamięci daty i godziny (baterię zapasową), która umożliwia przechowywanie ustawień daty i godziny przez około trzy tygodnie po wyjęciu akumulatora.

  Po włożeniu naładowanego akumulatora lub podłączeniu zestawu zasilającego AC Adapter Kit (sprzedawanego oddzielnie, str. 40) bateria pamięci daty i godziny może zostać naładowana w ciągu około 4 godzin, nawet gdy aparat jest wyłączony.

  Jeśli bateria pamięci daty i godziny ulegnie wyczerpaniu, po włączeniu aparatu zostanie wyświetlone menu Data i czas. Wykonaj instrukcje opisane w punktach na str. 19, aby ustawić datę i godzinę.

  20

  Ustawianie języka monitora

  Możliwa jest zmiana języka, w którym są wyświetlane komunikaty i menu na monitorze LCD.

  Włącz tryb wyświetlania.

  Naciśnij przycisk 1.

  Wyświetl ekran ustawień.

  Naciśnij i przytrzymaj przycisk m , a następnie natychmiast naciśnij przycisk n .

  Ustaw język monitora.

  Za pomocą przycisków opqr wybierz język, a następnie naciśnij przycisk m.

  XPo ustawieniu języka monitora ekran ustawień zostanie zamknięty.

  Co należy zrobić, jeśli po naciśnięciu przycisku m zostanie wyświetlony zegar?

  Zegar pojawia się, jeśli czas między naciśnięciem przycisku m a naciśnięciem przycisku nw punkcie 2 jest zbyt długi. Jeśli jest wyświetlany zegar, naciśnij przycisk m, aby go usunąć, a następnie powtórz czynności opisane w punkcie 2.

  Język monitora można również zmienić, naciskając przycisk n, wybierając kartę 3, a następnie wybierając w menu pozycję [Wybór języka].

  21

  Formatowanie kart pamięci

  Przed użyciem nowej karty pamięci lub karty pamięci używanej

  z innymi urządzeniami należy sformatować ją za pomocą tego aparatu. Sformatowanie (zainicjowanie) karty pamięci powoduje usunięcie wszystkich danych z karty pamięci. Należy zachować odpowiednią ostrożność przed sformatowaniem karty pamięci, ponieważ usuniętych danych nie można odzyskać.

  Wybierz opcję [Formatowanie].

  opcję [Formatowanie], a następnie naciśnij przycisk m.

  Sformatuj kartę pamięci.

  Za pomocą przycisków qr wybierz

  pozycję [OK], a następnie naciśnij przycisk m.

  XKarta pamięci zostanie sformatowana.

  XPo zakończeniu formatowania nastąpi powrót do ekranu menu.

  Operacje formatowania i usuwania danych z karty pamięci powodują

  jedynie zmianę zapisanych na karcie informacji o strukturze plików

  i nie zapewniają całkowitego usunięcia zawartości karty. Przekazując lub wyrzucając kartę pamięci, należy zachować ostrożność. Wyrzucając kartę, należy przedsięwziąć odpowiednie środki ostrożności

  (na przykład fizycznie zniszczyć kartę), aby zapobiec ujawnieniu informacji osobistych.

  Całkowita pojemność karty pamięci wyświetlana na ekranie formatowania może być mniejsza niż pojemność wskazana na karcie pamięci.

  22

  Naciskanie przycisku migawki

  Przycisk migawki ma dwa momenty zatrzymania. Aby wykonywać ostre zdjęcia, należy najpierw lekko nacisnąć przycisk migawki (do połowy) w celu ustawienia ostrości, a następnie zrobić zdjęcie.

  Naciśnij przycisk do połowy (lekko, do pierwszego zatrzymania).

  XAparat automatycznie ustawia ostrość i dobiera niezbędne ustawienia fotografowania, np. jasność.

  XPo ustawieniu ostrości przez aparat zostanie dwa razy wyemitowany elektroniczny dźwięk, a wskaźnik będzie świecić na zielono.

  Naciśnij przycisk do końca (do drugiego zatrzymania).

  XAparat odtwarza dźwięk migawki i wykonuje zdjęcie.

  Zdjęcie jest wykonywane podczas odtwarzania dźwięku migawki, dlatego nie należy poruszać aparatem.

  Czy długość dźwięku migawki ulega zmianie?

  Ponieważ czas wykonywania zdjęcia różni się w zależności od fotografowanej sceny, długość dźwięku migawki może się zmieniać.

  Jeśli aparat lub obiekt poruszą się podczas odtwarzania dźwięku migawki, zarejestrowane zdjęcie może być rozmyte.

  W przypadku naciśnięcia przycisku migawki do końca bez naciskania go najpierw do połowy uzyskane zdjęcie może być nieostre.

  23

  Fotografowanie

  Dzięki temu, że aparat wykrywa fotografowany obiekt i warunki zdjęciowe, można pozostawić mu automatyczny dobór ustawień optymalnych dla danej scenerii i po prostu wykonywać zdjęcia.

  Aparat może również wykryć twarze i ustawić na nich ostrość, a także dobrać optymalne poziomy kolorów i jasności.

  XZostanie wyemitowany dźwięk uruchamiania i pojawi się obraz startowy.

  Ponowne naciśnięcie przycisku ON/OFF spowoduje wyłączenie aparatu.

  Wybierz tryb A.

  Ustaw przełącznik trybów w pozycji A. Po nakierowaniu aparatu na fotografowany

  obiekt będą słyszalne ciche szumy związane z trwającym wykrywaniem scenerii.

  XAparat ustawia ostrość na obiekcie uznanym za główny, a w prawym górnym rogu ekranu pojawia się ikona wykrytej scenerii.

  XGdy zostaną wykryte twarze, wokół tej, która należy do głównego obiektu, pojawi się biała ramka, natomiast wokół innych wykrytych twarzy zostaną wyświetlone ramki w kolorze szarym.

  XBiała ramka będzie podążać za wykrytą twarzą, która się przemieszcza, a szare ramki znikną.

  Skomponuj zdjęcie.

  Przesunięcie dźwigni powiększenia w kierunku pozycji ispowoduje przybliżenie i powiększenie obiektu. Przesunięcie dźwigni w kierunku pozycji j spowoduje oddalenie i pomniejszenie obiektu.

  24

  Fotografowanie

  Ustaw ostrość.

  Aby ustawić ostrość, naciśnij przycisk migawki do połowy.

  XPo ustawieniu ostrości aparat emituje dwa sygnały akustyczne, a wskaźnik świeci na zielono (lub na pomarańczowo, jeśli używana jest lampa błyskowa).

  XPo ustawieniu ostrości na obiekcie zostanie wyświetlona zielona ramka AF.

  XGdy aparat ustawi ostrość na więcej niż jeden

  punkt, zostanie wyświetlonych kilka ramek AF.

  XPo wykryciu przemieszczającej się twarzy, gdy

  użytkownik nadal trzyma przycisk migawki

  naciśnięty do połowy, pojawi się niebieska

  ramka AF, a ostrość i ekspozycja będą

  Ramki AF

  nieprzerwanie regulowane.

  Zrób zdjęcie.

  Naciśnij przycisk migawki do końca.

  XAparat odtworzy dźwięk migawki i zrobi zdjęcie. W przypadku słabego oświetlenia lampa błyskowa zostanie uruchomiona automatycznie.

  XPodczas zapisywania zdjęcia na karcie pamięci miga zielony wskaźnik.

  XZdjęcie zostanie wyświetlone na ekranie przez około dwie sekundy.

  Naciskając ponownie przycisk migawki, można wykonać kolejne zdjęcie, nawet gdy na ekranie wyświetlany jest obraz.

  Co należy zrobić, jeśli...

  pojawia się migająca ikona ?

  Zamocuj aparat na statywie w taki sposób, aby zapobiec jego poruszeniu i rozmyciu zdjęcia.

  aparat nie odtwarza dźwięków?

  Naciśnięcie przycisku lpodczas włączania aparatu powoduje wyciszenie wszystkich

  dźwięków, z wyjątkiem dźwięków ostrzegawczych. Aby włączyć dźwięki, naciśnij przycisk n, wybierz kartę 3, a następnie wybierz opcję [Wyciszenie]. Za pomocą przycisków qrwybierz opcję [Wył. ].

  25

  obraz jest ciemny, nawet jeśli podczas fotografowania była używana lampa błyskowa?

  Obiekt jest zbyt daleko, by mogła go oświetlić lampa błyskowa. Zdjęcia należy wykonywać w ramach efektywnego zasięgu lampy błyskowej, który wynosi od około 30 cm do 4, 0 m przy maksymalnym oddaleniu i od około 50 cm do 2, 0 m przy maksymalnym zbliżeniu.

  po naciśnięciu przycisku migawki do połowy aparat emituje pojedynczy dźwięk?

  Fotografowany obiekt znajduje się za blisko. W przypadku maksymalnego oddalenia należy odsunąć się od obiektu o co najmniej 3 cm i wykonać zdjęcie. W przypadku maksymalnego zbliżenia należy odsunąć od obiektu o co najmniej 50 cm.

  po naciśnięciu przycisku migawki do połowy świeci się lampka?

  Aby zredukować efekt czerwonych oczu i ułatwić ustawianie ostrości, lampa może świecić podczas fotografowania w obszarach zaciemnionych.

  przy próbie wykonania zdjęcia miga ikona h?

  Trwa ładowanie lampy błyskowej. Można wznowić fotografowanie po zakończeniu ładowania.

  Ikony scenerii

  Aparat wyświetla ikonę wykrytej scenerii, a następnie automatycznie ustawia ostrość i dobiera ustawienia optymalne pod kątem jasności i kolorystyki obiektu.

  Jasno

  Łącznie z

  Ciemno

  błękitem nieba

  Zachody

  Przy

  Pod

  słońca

  korzystaniu

  światło

  ze statywu

  Ludzie

  *

  Podczas ruchu

  Obiekty inne niż

  *

  ludzie/

  krajobrazy

  Bliskie obiekty

  Kolor tła ikony

  Szary

  Błękitny

  Pomarańczowy

  Niebieski

  * Pojawia się, gdy aparat jest zamocowany na statywie.

  W pewnych warunkach wyświetlana ikona może nie odpowiadać rzeczywistej scenerii. Zwłaszcza w przypadku tła w kolorze pomarańczowym lub niebieskim (np. ściana) może się pojawić ikona lub „Błękit nieba”, a fotografowanie

  z odpowiednim kolorem będzie niemożliwe. W takiej sytuacji spróbuj wykonać zdjęcie w trybie G(str. 66).

  26

  Wyświetlanie zdjęć

  Zrobione zdjęcia można wyświetlać na ekranie.

  XZostanie wyświetlone ostatnio wykonane zdjęcie.

  Wybierz zdjęcie.

  Naciśnięcie przycisku q powoduje przełączanie zdjęć w odwrotnej kolejności.

  Naciśnięcie przycisku r powoduje przełączanie zdjęć w kolejności ich wykonania.

  Zdjęcia zmieniają się szybciej, jeśli trzymasz stale naciśnięte przyciski qr.

  Naciśnięcie przycisku migawki do

  połowy w trybie wyświetlania powoduje przełączenie aparatu w tryb fotografowania.

  Obiektyw zostanie wsunięty po około 1 minucie.

  27

  Usuwanie zdjęć

  Zdjęcia można wybierać i usuwać pojedynczo. Usuniętych zdjęć nie można odzyskać, dlatego podczas usuwania należy zachować ostrożność.

  Przejdź do trybu odtwarzania.

  Wybierz zdjęcie, które ma zostać usunięte.

  Za pomocą przycisków qr wyświetl zdjęcie, które ma zostać usunięte.

  Usuń zdjęcie.

  Naciśnij przycisk p.

  XPojawi się monit [Usunąć? ].

  Za pomocą przycisków qr wybierz opcję [Usuń], a następnie naciśnij przycisk m.

  XWyświetlane zdjęcie zostanie usunięte. W celu zakończenia bez usuwania zdjęcia

  wybierz za pomocą przycisków qr opcję [Przerwij], a następnie naciśnij

  przycisk m.

  28

  Drukowanie zdjęć

  Wykonane zdjęcia można łatwo wydrukować po podłączeniu aparatu

  do drukarki zgodnej ze standardem PictBridge (sprzedawanej oddzielnie).

  Wymagane elementy

  Aparat i drukarka zgodna ze standardem PictBridge (sprzedawana oddzielnie)

  Kabel interfejsu dostarczany z aparatem (str. 2)

  Wyłącz aparat i drukarkę.

  Podłącz aparat do drukarki.

  Otwórz osłonę i starannie podłącz mniejszą wtyczkę do gniazda aparatu zgodnie ze wskazanym kierunkiem.

  Podłącz większą wtyczkę kabla do gniazda drukarki. Szczegółowe informacje na temat podłączania można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z drukarką. com/html/87/8728/8728159e9f8d3da5bb5cbbedef71468bf13285c8a7044be460bd9f0c6ee2b0ef/htmlconvd-mKIcOg29xi4. jpg" id="inl_p29img3"/> Włącz drukarkę.

  Naciśnij przycisk 1, aby włączyć aparat.

  Wybierz zdjęcie, które ma zostać wydrukowane.

  Wybierz zdjęcie za pomocą przycisków qr.

  29

  Drukowanie zdjęć

  Wydrukuj zdjęcia.

  Naciśnij przycisk m, a następnie za pomocą przycisków op wybierz pozycję 2 i naciśnij przycisk m.

  XPojawi się ekran Opcje drukowania. Za pomocą przycisków op wybierz

  opcję [Drukuj], a następnie naciśnij przycisk m.

  XRozpocznie się drukowanie.

  Aby wydrukować dodatkowe zdjęcia, po zakończeniu drukowania wykonaj ponownie instrukcje podane

  w punktach 5 i 6.

  Po zakończeniu drukowania wyłącz aparat i drukarkę oraz odłącz kabel interfejsu.

  Szczegółowe informacje na temat drukowania można znaleźć w instrukcji Przewodnik drukowania zdjęć osobistych.

  Listę drukarek marki Canon, które są zgodne ze standardem Pictbridge, można znaleźć na str. 39.

  30

  Nagrywanie filmów

  Aparat może automatycznie wybierać wszystkie ustawienia. Dzięki temu wystarczy nacisnąć przycisk migawki, aby nagrać film. W przypadku nagrywania przez dłuższy czas aparat może się nagrzać.

  Ustaw przełącznik trybów w pozycji E.

  Czas nagrywania

  Przesunięcie dźwigni powiększenia w kierunku pozycji i spowoduje przybliżenie i powiększenie obiektu. Przesunięcie dźwigni w kierunku pozycji j spowoduje oddalenie

  i pomniejszenie obiektu.

  31

  Nagrywanie filmów

  Czas od początku

  Mikrofon

  Zrób zdjęcie.

  XAparat rozpocznie nagrywanie filmu,

  a na ekranie pojawią się czas, jaki upłynął od początku, oraz ikona [ REC].

  Po rozpoczęciu nagrywania zdejmij palec z przycisku migawki.

  W przypadku zmiany kompozycji ujęcia podczas nagrywania ustawienia ostrości pozostaną takie same, ale jasność i odcień zostaną dostosowane automatycznie.

  Podczas nagrywania możesz przybliżać

  i oddalać obraz za pomocą dźwigni powiększenia.

  Podczas nagrywania nie należy dotykać mikrofonu.

  Nie należy naciskać jakichkolwiek przycisków oprócz przycisku migawki, ponieważ dźwięki przycisków mogą zostać zarejestrowane na filmie.

  Zatrzymaj nagrywanie.

  Naciśnij ponownie przycisk migawki do końca. XAparat wyemituje jeden sygnał akustyczny

  i zatrzyma nagrywanie.

  XWskaźnik zacznie migać na zielono, a film zostanie zapisany na karcie pamięci.

  XNagrywanie zostanie automatycznie zakończone po zapełnieniu karty pamięci.

  Orientacyjne czasy nagrywania

  Czas nagrywania

  10 min 53 s

  43 min 32 s

  Czasy nagrywania dotyczą ustawień domyślnych.

  Maksymalna długość filmu wynosi około 10 minut.

  W przypadku niektórych kart pamięci nagrywanie może zostać zatrzymane nawet przed osiągnięciem maksymalnej długości filmu. Zalecane jest używanie kart pamięci typu SD o klasie szybkości 4 lub wyższej.

  32

  Wyświetlanie filmów

  Nagrane filmy można wyświetlać na ekranie.

  XZostanie wyświetlony ostatnio zarejestrowany obraz.

  XPrzy filmach wyświetlana jest ikona .

  Wybierz film.

  Wybierz film za pomocą przycisków qr, a następnie naciśnij przycisk o.

  XNa ekranie zostanie wyświetlony panel odtwarzania filmów.

  Odtwórz film.

  Za pomocą przycisków qrwybierz

  ikonę (Odtwarzanie), a następnie naciśnij przycisk m.

  XRozpocznie się wyświetlanie filmu.

  Za pomocą przycisku mmożna wstrzymać lub wznowić wyświetlanie filmu.

  Użyj przycisków op, aby wyregulować głośność.

  XPo zakończeniu odtwarzania filmu wyświetlana jest ikona .

  Podczas oglądania filmu na komputerze, w zależności od jego możliwości, niektóre klatki mogą być opuszczane, film może nie być płynnie odtwarzany, a odtwarzanie dźwięku może się nagle zatrzymać. Po skopiowaniu filmu

  z powrotem na kartę pamięci za pomocą dostarczonego oprogramowania można go odtwarzać płynnie. W celu jeszcze efektowniejszego wyświetlania filmów można podłączyć aparat do telewizora.

  33

  Przesyłanie zdjęć do komputera

  Dołączone oprogramowanie umożliwia przesyłanie wykonanych zdjęć na dysk komputera. Jeśli korzystasz aktualnie z programu ZoomBrowser EX/ImageBrowser, zainstaluj oprogramowanie z dostarczonego dysku CD-ROM, zastępując obecną instalację.

  Wymagania systemowe

  Windows

  System operacyjny

  Model komputera

  Procesor

  Pamięć RAM

  Interfejs

  Wolne miejsce na dysku twardym

  Monitor

  Windows Vista (z dodatkiem Service Pack 1 lub Service Pack 2) Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 lub Service Pack 3

  Jeden z wymienionych systemów operacyjnych powinien być zainstalowany fabrycznie na komputerach z wbudowanymi portami USB.

  Wyświetlanie zdjęć Pentium 1, 3 GHz lub szybszy

  Wyświetlanie filmów Core 2 Duo 1, 66 GHz lub szybszy

  Wyświetlanie zdjęć

  Windows Vista: 1 GB lub więcej

  Windows XP: 512 MB lub więcej

  Wyświetlanie filmów 1 GB lub więcej

  USB

  ZoomBrowser EX: 200 MB lub więcej*

  PhotoStitch: 40 MB lub więcej

  Co najmniej 1024 x 768 pikseli

  *W przypadku systemu Windows XP musi być zainstalowane oprogramowanie Microsoft. NET Framework w wersji 3. 0 lub nowszej (maks. 500 MB). Instalacja może trochę potrwać w zależności od konfiguracji komputera.

  Macintosh

  System

  Mac OS X (v10. 4–v10. 5)

  operacyjny

  Model komputera

  Jeden z wymienionych systemów operacyjnych powinien być

  zainstalowany fabrycznie na komputerach z wbudowanymi portami USB.

  Procesor

  Wyświetlanie zdjęć

  PowerPC G4/G5 lub Intel

  Wyświetlanie filmów

  Core Duo 1, 66 GHz lub szybszy

  Pamięć RAM

  512 MB lub więcej

  1 GB lub więcej

  Interfejs

  USB

  Wolne miejsce na

  ImageBrowser: 300 MB lub więcej

  dysku twardym

  PhotoStitch: 50 MB lub więcej

  Co najmniej 1024 x 768 pikseli

  34

  Przesyłanie zdjęć do komputera

  Wymagane elementy

  Aparat i komputer

  Dysk „DIGITAL CAMERA Solution Disk” dostarczany z aparatem (str. 2)

  Przygotowania

  W tych objaśnieniach używane są systemy Windows Vista i Mac OS X (v10. 5). com/html/87/8728/8728159e9f8d3da5bb5cbbedef71468bf13285c8a7044be460bd9f0c6ee2b0ef/htmlconvd-mKIcOg35xi2. jpg" id="inl_p35img1"/> Zainstaluj oprogramowanie.

  Włóż dysk „DIGITAL CAMERA Solution

  Disk” do napędu CD-ROM komputera.

  Rozpocznij instalację.

  Aby kontynuować instalację, kliknij przycisk [Easy Install/Instalacja łatwa] i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi

  na ekranie.

  Jeśli pojawi się okno [User Account Control/

  Kontrola konta użytkownika], postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby kontynuować.

  Po zakończeniu instalacji kliknij przycisk [Restart/Uruchom ponownie] lub [Finish/Zakończ].

  Wyjmij dysk z napędu CD-ROM.

  Po wyświetleniu pulpitu wyjmij dysk z napędu CD-ROM.

  Umieść dysk CD-ROM w napędzie CD-ROM komputera i kliknij dwukrotnie ikonę.

  Aby kontynuować instalację, kliknij przycisk [Install/Zainstaluj] i postępuj zgodnie

  z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

  35

  Podłącz aparat do komputera.

  Wyłącz aparat.

  Aby podłączyć aparat do komputera, wykonaj instrukcje opisane w punkcie 2 na str. 29. com/html/87/8728/8728159e9f8d3da5bb5cbbedef71468bf13285c8a7044be460bd9f0c6ee2b0ef/htmlconvd-mKIcOg36xi2. jpg" id="inl_p36img1"/> Wybierz pozycję CameraWindow.

  Wybierz opcję [Downloads Images From Canon Camera using Canon CameraWindow/Pobiera zdjęcia

  z aparatu firmy Canon przy użyciu programu Canon CameraWindow].

  XZostanie wyświetlone okno CameraWindow.

  Jeśli okno CameraWindow nie zostanie wyświetlone, kliknij menu [Start] i wybierz polecenie [All Programs/Wszystkie programy], a następnie wybierz

  kolejno polecenia [Canon Utilities], [CameraWindow], [CameraWindow] i [CameraWindow].

  XPo nawiązaniu połączenia między aparatem a komputerem zostanie wyświetlone okno CameraWindow.

  Jeśli okno CameraWindow nie będzie widoczne, kliknij ikonę CameraWindow w doku (na pasku wyświetlanym na dole pulpitu).

  36

  Prześlij zdjęcia

  Kliknij przycisk [Import Images from Camera/Importuj zdjęcia z aparatu], a następnie kliknij przycisk [Import Untransferred Images/Importuj nieprzesłane zdjęcia].

  XWszystkie zdjęcia, które nie zostały wcześniej przesłane, zostaną przesłane na dysk komputera. Przesłane zdjęcia zostaną posortowane według dat

  i zapisane w oddzielnych folderach w folderze Pictures/Obrazy.

  Po zakończeniu przesyłania kliknij przycisk [x], aby zamknąć okno CameraWindow, a następnie wyłącz aparat i odłącz kabel.

  Opis dalszych czynności można znaleźć w instrukcji Podręcznik oprogramowania.

  Zdjęcia można przesłać bez instalowania dostarczonych programów, podłączając po prostu aparat do komputera. W takim przypadku występują jednak następujące ograniczenia:

  Po podłączeniu aparatu może upłynąć kilka minut zanim będzie można rozpocząć przesyłanie zdjęć.

  Informacje o aparacie mogą być wyświetlane nieprawidłowo.

  Filmy mogą być przesyłane nieprawidłowo.

  Zdjęcia wykonane w orientacji pionowej mogą być przesyłane w orientacji poziomej.

  Ustawienia ochrony zdjęć mogą zostać utracone przy przesyłaniu fotografii do komputera.

  Mogą pojawiać się problemy z prawidłowym przesyłaniem zdjęć lub informacji o nich w zależności od wersji użytkowanego systemu operacyjnego, rozmiaru pliku lub użytkowanego oprogramowania.

  37

  Akcesoria

  Akcesoria dostarczane z aparatem

  Kabel audio-wideo Pasek AVC-DC400*1

  WS-DC7

  Kabel interfejsu

  IFC-400PCU*1

  Akumulator NB-4L*1

  (z osłoną gniazda)

  Dysk „DIGITAL CAMERA

  Solution Disk”

  Ładowarka CB-2LV/CB-2LVE*1

  Zestaw zasilający

  AC Adapter Kit ACK-DC10

  Łącznik DC

  Kabel zasilania

  DR-10

  Obudowa wodoszczelna

  WP-DC33

  Zasilacz Compact Power

  Adapter CA-DC10

  *1 Produkt można również nabyć oddzielnie.

  *2 Więcej informacji na temat drukarki i kabli interfejsu można znaleźć w instrukcji obsługi dostarczonej z drukarką.

  38

  Akcesoria

  Kabel HDMI HTC-100

  Telewizor o wysokiej

  rozdzielczości

  Gniazdo Video IN

  Gniazdo Audio IN

  TV/wideo

  Drukarki marki Canon zgodne ze standardem

  PictBridge*2

  Drukarki typu Compact Photo Printer Drukarki atramentowe (seria SELPHY)

  Lampa błyskowa

  o dużej mocy

  Czytnik kart

  Windows/Macintosh

  HF-DC1

  Zaleca się korzystanie z oryginalnych akcesoriów firmy Canon.

  Aby w pełni wykorzystać możliwości opisywanego produktu, należy używać go wraz z oryginalnymi akcesoriami firmy Canon. Firma Canon nie będzie ponosić

  odpowiedzialności za żadne uszkodzenia produktu i/lub wypadki, takie jak pożary itp., które zostaną spowodowane nieprawidłowym działaniem akcesoriów firm innych niż Canon (np. wyciekiem elektrolitu lub wybuchem akumulatora). Gwarancja udzielana na produkt nie obejmuje napraw uszkodzeń, których przyczyną jest nieprawidłowe działanie akcesoriów firm innych niż Canon, chociaż istnieje możliwość zlecenia takich napraw za odpowiednią opłatą.

  39

  Akcesoria sprzedawane oddzielnie

  Przedstawione poniżej akcesoria do aparatu są sprzedawane oddzielnie. Pewne akcesoria mogą być niedostępne w niektórych regionach lub mogą już być niedostępne.

  Zasilanie

  Zestaw zasilający AC Adapter Kit ACK-DC10

  Zestaw umożliwia podłączenie aparatu do gniazda sieci elektrycznej. Zaleca się korzystanie z niego, jeśli aparat ma być włączony przez dłuższy czas lub jest podłączany do komputera. Zestaw nie może być używany do ładowania akumulatora wewnątrz aparatu.

  Ładowarka CB-2LV/CB-2LVE

  Ładowarka służy do ładowania akumulatorów NB-4L.

  Akumulator NB-4L

  Akumulator litowo-jonowy.

  Inne akcesoria

  Kabel HDMI HTC-100

  Kabel ten służy do podłączania aparatu do złącza HDMI™ w telewizorze o wysokiej rozdzielczości.

  Obudowa wodoszczelna WP-DC33

  Umieszczenie aparatu w obudowie wodoszczelnej pozwala fotografować pod wodą na głębokości do 40 m lub bezproblemowo wykonywać zdjęcia w czasie deszczu, na plaży lub na stoku narciarskim.

  LAMPA BŁYSKOWA O DUŻEJ MOCY CANON HF-DC1

  Zdejmowana, dodatkowa lampa błyskowa umożliwia oświetlanie obiektów znajdujących się poza zasięgiem światła wbudowanej lampy błyskowej.

  40

  Więcej informacji

  W rozdziale tym objaśniono elementy aparatu, pozycje wyświetlane na ekranie oraz podstawowe zasady obsługi.

  41

  Przewodnik po elementach aparatu

  Lampka (samowyzwalacza (str. 64) / wspomagania AF (str. 136) / redukcji czerwonych oczu (str. 136))

  Obiektyw

  Dźwignia powiększenia Fotografowanie: i (Zbliżenie) / j (Panorama) (str. 24) Wyświetlanie: k (Powiększenie) (str. 110)/ g (Miniatury) (str. 104)

  Przycisk migawki (str. 23)

  Przycisk ON/OFF

  Głośnik

  Lampa błyskowa (str. 59, 67)

  Mikrofon (str. 32)

  Gniazdo statywu

  Osłona gniazda łącznika DC (str. 142) Pokrywa karty pamięci/akumulatora (str. 16)

  Przełącznik trybów

  Służy do zmiany trybu fotografowania.

  Tryb automatyczny

  Ustawienia są dobierane przez aparat (str.

  Można fotografować z najlepszymi ustawieniami dla danej scenerii (str. 56) lub samodzielnie dobierać ustawienia

  w celu wykonywania zdjęć różnego rodzaju (str. 55, 65, 79).

  Tryb filmów

  Przeznaczony do nagrywania filmów (str. 31, 95).

  42

  Przewodnik po elementach aparatu

  Ekran (monitor LCD) (str. 44)

  Przycisk l(Monitor) (str. 44, 45)

  Przełącznik trybów

  Przycisk b(Ekspozycja) (str. 66) / o

  Przycisk 1(Odtwarzanie)

  Przycisk e(Makro) (str. 67) /

  (str. 27, 103)

  u(Nieskończoność) (str. 68) / q

  Wskaźnik (str. 46)

  Przycisk mFUNC. /SET

  Gniazdo HDMI (str. 112)

  (funkcji i ustawień) (str. 47)

  Wyjścia audio-wideo i cyfrowe

  Przycisk h(Lampa błyskowa)

  (gniazda A/V OUT i DIGITAL)

  (str. 59, 67) / r

  Mocowanie paska (str. 13)

  Przycisk a (Usuwanie pojedynczych

  Przycisk n(str. 48)

  zdjęć) (str. 28) / Q (Samowyzwalacz)

  (str. 63, 64) / p

  Przycisk 1

  Gdy obiektyw jest wysunięty, przycisk ten służy do przełączania między trybami fotografowania i wyświetlania. Gdy obiektyw jest wsunięty, przycisk ten służy do włączania i wyłączania aparatu w trybie wyświetlania.

  43

  Informacje wyświetlane na ekranie

  Fotografowanie (ekran informacyjny)

  Wskaźnik naładowania

  Obrazy nieruchome: liczba

  Tryb błysku (str. 59, 67)

  akumulatora (str. 15)

  zdjęć do zapisania (str. 18)

  Korekta czerwonych oczu

  Orientacja aparatu*

  Filmy: czas do dyspozycji/

  (str. 88)

  Balans bieli (str. 72)

  czas trwania nagrania

  Strefa czasowa (str. 135)

  Moje kolory (str. 74)

  (str. 32)

  Stabilizator obrazu

  Kor. kontrastu (str. 87)

  Samowyzwalacz (str. 63,

  (str. 138)

  Tryb migawki (str. 73)

  64, 76)

  Data wykonania/nagrania

  Ostrzeżenie o poruszeniu

  Ramka AF (str. 25)

  (str. 62)

  zdjęcia (str. 138)

  Ramka punktu pomiaru

  Czułość ISO (str. 71)

  Tryby pomiaru (str. 84)

  (str. 84)

  Wyśw. nakładki (str. 138)

  Kompresja (jakość obrazu)

  Powiększenie cyfrowe

  Blokowanie AE (str. 85, 98),

  (str. 69)

  (str. 60), Cyfrowy

  Blokowanie FE (str. 85)

  Rozdzielczość (str. 69)

  telekonwerter (str. 61)

  Czas otwarcia migawki

  Makro (str. 67),

  Przysłona

  Nieskończoność (str. 68),

  Kompensacja ekspozycji

  Blokowanie AF (str. 82)

  (str. 66)

  Tryb fotografowania

  : Standardowo,

  : Aparat trzymany pionowo

  Podczas fotografowania aparat wykrywa orientację pionową lub poziomą i dostosowuje ustawienia w celu uzyskania najlepszego zdjęcia. Aparat wykrywa również orientację podczas wyświetlania, można więc trzymać aparat w dowolnej pozycji, a obraz zostanie automatycznie obrócony.

  Opisywana funkcja może nie działać prawidłowo, jeśli aparat zostanie skierowany pionowo w górę lub w dół.

  Przełączanie ekranu

  Za pomocą przycisku lmożna zmienić wyświetlane informacje.

  Ekran informacyjny

  Brak ekranu informacyjnego

  44

  Informacje wyświetlane na ekranie

  Wyświetlanie (Ekran informacji szczegółowych)

  Lista drukowania (str. 126)

  Moja kategoria (str. 118)

  Nieskończoność (str. 68)

  Tryb fotografowania

  akumulatora (str. 15)

  Rozmiar pliku (str. 69, 97)

  Czułość ISO (str. 71)

  Tryby pomiaru (str. 84)

  Obrazy nieruchome:

  Numer folderu – numer

  rozdzielczość (str. 69)

  (str. 66), Przesunięcie

  pliku (str. 132)

  Filmy: długość filmu

  ekspozycji (str. 98)

  Numer wyświetlonego

  (str. 97)

  zdjęcia / Całkowita liczba

  Ochrona (str. 113)

  Histogram (str. 46)

  zdjęć

  Edycja zdjęć

  Czas otwarcia migawki

  Korekta czerwonych oczu

  (str. 121 125)

  Wartość przysłony, Jakość

  (str. 125)

  obrazu (Filmy) (str. 97)

  Data i godzina nagrania

  (str. 69),

  Kor. 124)

  (Filmy) (str. 97)

  Lampa błyskowa (str. 67)

  Brak ekranu

  Ekran informacji

  Ekran informacji

  Ekran sprawdzania

  informacyjnego

  podstawowych

  szczegółowych

  ostrości (str. 109)

  Ekran można równieżprzełączyć, naciskając przycisk lpodczas wyświetlania ostatnio wykonanego zdjęcia. Podstawowe informacje nie będą jednak wyświetlane. Można ustawić ekran wyświetlany w pierwszej kolejności. Naciśnij przycisk n, aby wybrać kartę 4. Następnie ustaw opcję [Inf. kontrolna].

  45

  Wskaźnik

  Ekran wyświetlany podczas fotografowania w ciemności

  Ekran automatycznie rozjaśnia się podczas fotografowania w ciemności, co umożliwia sprawdzenie kompozycji (funkcja trybu nocnego). Jasność obrazu wyświetlanego na monitorze może jednak być inna niż jasność faktycznie zapisywanego zdjęcia. Na ekranie mogą pojawić się zakłócenia (tzw. szumy), a ruch obiektu może wydawać się mało płynny. Nie ma to wpływu na wygląd zapisywanego obrazu.

  Ostrzeżenie o prześwietleniu w trybie wyświetlania

  Na ekranie „Ekran informacji szczegółowych” (str. 45) prześwietlone obszary obrazu migają.

  Histogram w trybie wyświetlania

  Ciemno Jasno

  Wykres wyświetlany na ekranie „Ekran informacji szczegółowych” (str. 45) jest nazywany histogramem. Histogram przedstawia rozkład poziomów jasności na zdjęciu. Gdy wartości na wykresie zbliżają się do prawej strony, obraz jest jasny, a gdy zbliżają się do lewej strony, obraz jest ciemny. W ten sposób można sprawdzić ekspozycję.

  Wskaźnik

  Wskaźnik z tyłu aparatu (str. 43) świeci lub miga w następujących warunkach:

  Kolory

  Stan

  Stan działania

  Świeci

  Zakończono przygotowanie do fotografowania (str. 25)/

  Zielony

  Wył. monitora (str. 134)

  Miga

  Nagrywanie/odczytywanie/przesyłanie danych obrazu (str. 25)

  Zakończono przygotowanie do fotografowania (lampa

  błyskowa włączona) (str. 25)

  Ostrzeżenie o poruszeniu zdjęcia (str. 59)

  Gdy wskaźnik miga na zielono, dane są zapisywane na karcie pamięci lub odczytywane z niej albo przesyłane są różne informacje. Nie należy wyłączać zasilania, otwierać pokrywy gniazda karty pamięci/akumulatora ani poruszać lub potrząsać aparatem. Może to spowodować uszkodzenie danych obrazu lub usterkę karty pamięci.

  46

  Menu FUNC. – podstawowa obsługa

  Menu FUNC. służy do konfigurowania najczęściej używanych funkcji. Menu i jego opcje różnią się w poszczególnych trybach (str. 148). Z menu FUNC. można również korzystać w trybie odtwarzania.

  Opcje do wyboru Elementy menu

  Wyświetl menu FUNC.

  Wybierz jeden z elementów menu.

  element menu, a następnie naciśnij przycisk m.

  W zależności od menu zawartość ekranu może ulec zmianie. Wybierz pozycję menu i wprowadź ustawienie.

  Wybierz opcję.

  Wybierz opcję za pomocą przycisków op.

  Aby powrócić do menu, naciśnij przycisk q.

  47

  MENU – podstawowa obsługa

  Za pomocą menu można wprowadzać ustawienia różnych funkcji. Elementy menu znajdują się na kartach dotyczących np. fotografowania (4)

  i wyświetlania (1). Dostępne elementy menu zmieniają się w zależności od trybu (str. 150 153).

  Wybierz jedną z kart.

  Wybierz jedną z kart, naciskając przyciski qr albo przesuwając dźwignię

  powiększenia (str. 42) w lewo lub w prawo.

  Za pomocą przycisków op wybierz jeden z elementów menu.

  Niektóre elementy wymagają naciśnięcia przycisku m lub r w celu wyświetlenia menu podrzędnego, w którym można zmienić ustawienie.

  Wybierz opcję za pomocą przycisków qr.

  XNastąpi powrót do normalnego ekranu.

  48

  Modyfikacja ustawień dźwiękowych

  Można wyciszyć dźwięki aparatu lub dostosować ich wzmocnienie.

  Wyciszanie dźwięków

  Wybierz opcję [Wyciszenie].

  opcję [Wyciszenie], a następnie wybierz ustawienie [Wł. ] za pomocą przycisków qr.

  Regulacja głośności

  Wybierz opcję [Wzmocnienie].

  opcję [Wzmocnienie], a następnie naciśnij przycisk m.

  Zmień poziom głośności.

  Za pomocą przycisków op wybierz jeden z elementów, a następnie wyreguluj jego głośność za pomocą przycisków qr.

  49

  Rozwiązywanie problemów Canon Digital Ixus 75

  Bezpośredni link do pobrania Rozwiązywanie problemów Canon Digital Ixus 75

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Rozwiązywanie problemów Canon Digital Ixus 75