Przestrogi dotyczące użytkowania 3m Projector Sleeve

Przed użyciem 3m Projector Sleeve, należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zapoznać się z wszystkimi zaleceniami dotyczącymi bezpiecznego użytkowania. Przed każdym użyciem, należy sprawdzić, czy wszystkie części są zamontowane poprawnie i czy nie są uszkodzone. Przed użyciem projektora, należy upewnić się, że jest on wyłączony i że wszystkie okablowanie jest bezpiecznie połączone. Należy stosować się również do wszystkich zaleceń dotyczących wymiany części i wszelkich innych napraw. Przed użyciem 3m Projector Sleeve, należy upewnić się, że jest on odpowiednio zamontowany, aby zapobiec jakimkolwiek uszkodzeniom lub wypadkom.

Ostatnia aktualizacja: Przestrogi dotyczące użytkowania 3m Projector Sleeve

PRODUCT INFORMATION TECHNICAL SUPPORT SERVICE

Up

Select your language

 • Europe
 • Japan

Great Britain (English)

Germany (German)

France (French)

Netherlands (Dutch)

Italy (Italian)

Spain (Spanish)

Poland (Polish)

Türkiye (Turkish)

Czech Republic (Czech)

Slovakia (Czech)

Sweden (Swedish)

Denmark (English)

Norway (English)

Finland (English)

Switzerland (German)

Switzerland (French)

Belgium (Dutch)

Belgium (French)

Luxembourg (French)

Hungary (English)

Portugal (English)

Europe (Russian)

Japan (English)

Japan (Japanese)

PRODUCT INFORMATION TECHNICAL SUPPORT SERVICE

Up

Select your language

 • Europe
 • Japan

Great Britain (English)

Germany (German)

France (French)

Netherlands (Dutch)

Italy (Italian)

Spain (Spanish)

Poland (Polish)

Türkiye (Turkish)

Czech Republic (Czech)

Slovakia (Czech)

Sweden (Swedish)

Denmark (English)

Norway (English)

Finland (English)

Switzerland (German)

Switzerland (French)

Belgium (Dutch)

Belgium (French)

Luxembourg (French)

Hungary (English)

Portugal (English)

Europe (Russian)

Japan (English)

Japan (Japanese)

Przestrogi dotyczące użytkowania

Aparat

 • Produkt jest przeznaczony do użytku w kraju, w którym został zakupiony. Gwarancja jest ważna tylko w kraju, w którym zakupiono aparat.
 • W przypadku wystąpienia awarii lub usterki aparatu podczas pobytu za granicą producent nie ponosi odpowiedzialności za lokalne serwisowanie produktu lub związane z tym wydatki.
 • Aparatu nie wolno upuszczać ani stosować do niego dużej siły.
 • Podczas noszenia aparatu należy pamiętać, aby nie uderzać nim o inne przedmioty. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku obiektywu i wyświetlacza.
 • W otoczeniu, w którym zachodzą nagłe zmiany temperatury, w aparacie może występować zjawisko kondensacji pary wodnej, powodując zamglenie powierzchni szklanych lub nieprawidłowe działanie urządzenia. W takiej sytuacji należy umieścić aparat w futerale, aby maksymalnie spowolnić zmianę temperatury. Aparat należy wyjąć z futerału, gdy różnica temperatur odpowiednio się zmniejszy. W przypadku wystąpienia kondensacji należy wyjąć akumulator i kartę pamięci, a następnie zaczekać na wyschnięcie wilgoci przed użyciem aparatu.
 • Aparat nie może ulec zmoczeniu. Nie należy obsługiwać go mokrymi rękami. Może to spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia lub porażenie prądem elektrycznym.
 • Podczas fotografowania ważnych wydarzeń (takich jak śluby lub wycieczki zagraniczne) najpierw należy zrobić zdjęcie testowe, aby upewnić się, że aparat działa prawidłowo.
 • Po długim okresie pracy aparat może zrobić się gorący. W tym wypadku urządzenie może przestać działać, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym wskutek nadmiernej temperatury.

Akumulator

 • Aparat jest wyposażony w akumulator litowo-jonowy.
 • Przed użyciem należy naładować akumulator, ponieważ w chwili wysyłki nie jest on całkowicie naładowany.
 • Ze względu na cechy akumulatora używanie go w niskiej temperaturze skraca czas użytkowania nawet wtedy, gdy jest on odpowiednio naładowany.
 • W przypadku przechowywania przez dłuższy czas należy co rok ładować akumulator przez około 30 minut.
 • Przechowywać akumulator w chłodnym miejscu. Zalecane jest suche miejsce o temperaturze otoczenia od 15°C do 25°C. Unikać miejsc o skrajnie wysokiej lub niskiej temperaturze.
 • Nie należy ponownie ładować akumulatora natychmiast po zakończeniu ładowania.
 • Akumulator należy ładować w temperaturze otoczenia od 10°C do 40°C. Ładowanie w miejscach o wysokiej temperaturze może spowodować degradację akumulatora. Ładowanie w miejscach o niskiej temperaturze może uniemożliwić wystarczające naładowanie akumulatora.
 • Przestrogi dotyczące użytkowania 3m Projector Sleeve

  Bezpośredni link do pobrania Przestrogi dotyczące użytkowania 3m Projector Sleeve

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Przestrogi dotyczące użytkowania 3m Projector Sleeve