Procedury uruchamiania i kalibracji Bosch Pfp5030

Procedura uruchamiania i kalibracji Bosch Pfp5030 składa się z kilku kroków, które należy wykonać, aby uzyskać optymalne wyniki. Pierwszym krokiem jest włączenie urządzenia i jego konfiguracja. Następnie należy wybrać odpowiedni tryb pracy, w zależności od rodzaju badanego materiału, i ustawić odpowiednie parametry. Następnie należy wykonać kalibrację urządzenia, aby zapewnić jego precyzyjne działanie. Po wykonaniu kalibracji należy wykonać serię pomiarów, aby sprawdzić, czy urządzenie działa prawidłowo. Na koniec należy wykonać przegląd wszystkich wyników, aby upewnić się, że wszystkie pomiary są prawidłowe.

Ostatnia aktualizacja: Procedury uruchamiania i kalibracji Bosch Pfp5030

Znajdź instrukcje obsługi

Tutaj możesz pobrać i wydrukować instrukcje obsługi elektronarzędzi Bosch znajdujących się w aktualnej ofercie oraz elektronarzędzi, które już nie są dostępne na rynku. Aby znaleźć instrukcję obsługi, wprowadź numer katalogowy swojego narzędzia (umieszczony na tabliczce znamionowej).

Maksymalna pojemność baterii z czasem spada. Aby poznać stan baterii, przetestuj i skalibruj baterię, jeśli jest to konieczne.

Z powodu zmiany pojemności baterii wskaźnik poziomu naładowania w systemie Windows może nie wyświetlać 100% poziomu naładowania.Aby poznać stan baterii, przetestuj i skalibruj baterię, jeśli jest to konieczne. Kalibracja baterii powoduje wyzerowaniewskaźnika naładowania baterii, dzięki czemu możliwe jest dokładne wyświetlenie w systemie Windows poziomu jej naładowania.Niniejszy dokument opisuje dwie metody testowania i kalibracji baterii. Opisana została również metoda ręcznej kalibracjibaterii.

Jeżeli bateria komputera przenośnego jest spuchnięta lub zniekształcona, przejdź do dokumentu Komputery przenośne HP - Spuchnięta lub zniekształcona bateria komputera przenośnego.

Przetestuj baterię za pomocą aplikacji HP Hardware Diagnostics w systemie Windows (metoda preferowana)

Firma HP udostępnia oprogramowanie diagnostyczne, którego można użyć do przetestowania składników sprzętowych komputera ipotwierdzenia usterek. Test baterii sprawdza system, aby upewnić się, czy działa prawidłowo.

W zależności od używanej wersji systemu Windows lub programu HP PC Hardware Diagnostics, informacje i ilustracje zawarte wtym dokumencie mogą się nieznacznie różnić.

 1. Włącz komputer.

 2. Wyszukaj i otwórz aplikację HP PC Hardware Diagnostics dla Windows.

  Jeżeli aplikacja nie jest zainstalowana w komputerze lub nie była w ostatnim czasie aktualizowana, pobierz najnowszą wersję.Więcej informacji zawiera Co zrobić, jeżeli na moim komputerze nie ma aplikacji HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows? .

  Kliknij polecenie Testy podzespołów w menu głównym.

  Na liście testów podzespołów kliknij Zasilanie.

  Wybierz narzędzie Battery Check, a następnie kliknij pozycję Uruchom raz.

 3. Poczekaj, aż test zostanie zakończony. Test baterii trwa około dwie minuty.

  Kliknij pozycję Zakończ na stronie Testy podzespołów.

  Wybierz opcję Dzienniki testu, aby wyświetlić wyniki testu baterii.

  Po zakończeniu testu przejrzyj dzienniku testu, w których znaleźć można informacje o stanie baterii.

   Jeśli test baterii został zakończony pozytywnie, kliknij pozycję Menu główne lub Szczegóły, aby uzyskać więcej informacji.

   Jeżeli test baterii zostanie zakończony niepowodzeniem, przejdź do kolejnych czynności.

  Sprawdź poniższe pod kątem sugerowanych działań, a następnie zapisz stan baterii i identyfikator uszkodzenia. Następnie zachowajstan baterii oraz identyfikator błędu, aby mieć je pod ręką podczas kontaktu z Centrum obsługi klienta HP.

  Informacje podane w tabeli są także dostępne w części Dzienniki testu w menu głównym.
  Wyniki sprawdzania baterii

  Stan

  Komunikat

  Sugerowane działanie

  Pozytywny

  Bateria działa prawidłowo i zgodnie z oczekiwaniami.

  Odczytaj przypomnienie komunikatu, aby uzyskać więcej informacji.

  Słaba

  lub

  Bardzo słaba

  Bateria działa prawidłowo, ale w wyniku naturalnego procesu starzenia się czas jej pracy między kolejnymi ładowaniami jestobecnie znacznie krótszy niż wtedy, gdy była nowa.

  Ten komunikat o stanie jest wyświetlany w przypadku spadku pojemności baterii w miarę upływu czasu i wraz z użytkowaniem.Baterię należy wymienić, aby zapewnić jak najdłuższy czas pracy.

  Wymień

  Bateria jest uszkodzona i należy ją jak najszybciej wymienić.

  Wymień baterię. Jeżeli komputer jest objęty gwarancją, możesz skontaktować się z działem pomocy technicznej HP w celu sprawdzenia, czy gwarancja dotyczy także baterii.

  Nieprawidłowy numer identyfikacyjny

  Bateria jest uszkodzona.

  Zapisz stan baterii i identyfikator uszkodzenia. Następnie zachowaj stan baterii oraz identyfikator błędu, aby mieć je podręką podczas kontaktu z Centrum obsługi klienta HP.

  Brak baterii

  Bateria nie została wykryta przez narzędzie HP Battery Check.

  Bateria nie jest zainstalowana lub nie wykryto jej w komorze baterii. Jeżeli bateria jest zainstalowana, wyjmij ją i sprawdźstyki pod kątem zanieczyszczeń i innego rodzaju substancje blokujące połączenie. Wsuń całkowicie baterię do komory baterii,jeżeli wcześniej tam się nie znajdowała, a chcesz przetestować baterię w komorze.

  Nieznana

  Narzędzie HP Battery Check nie może uzyskać dostępu do baterii.

  Wyjmij i włóż baterię ponownie. Być może konieczne będzie pobranie i zainstalowanie wszystkich aktualizacji z programu HPSupport Assistant.

Testowanie baterii za pomocą programu HP Support Assistant

HP Battery Check to narzędzie programu HP Support Assistant, które umożliwia przeprowadzenie prostego, ale dokładnego testustanu baterii w systemie Windows.

Aby użyć programu HP Support Assistant do sprawdzenia i skalibrowania baterii, wykonaj te instrukcje:

  W systemie Windows znajdź i otwórz narzędzie HP Support Assistant.

  Jeżeli aplikacja nie jest zainstalowana w komputerze, pobierz najnowszą wersję z witryny HP Support Assistant.

  Na karcie Mój pulpit kliknij przycisk Bateria. Zostanie wyświetlona strona baterii.

  Kliknij pozycję Uruchom test baterii.

  Poczekaj, aż zakończy się proces testu baterii.

  Program wyświetla stan baterii HP.

  Przejrzyj wyniki testu baterii w programie HP Support Assistant. Wyniki stanu, które mogą się pojawić:

  Wyniki testu baterii w programie HP Support Assistant

  Testowanie baterii przed uruchomieniem systemu Windows za pomocą narzędzia HP PC Hardware Diagnostics UEFI

  Przed rozpoczęciem testowania baterii przed uruchomieniem systemu Windows HP zaleca całkowite naładowanie baterii.

   Odłącz zasilacz sieciowy.

   Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez co najmniej pięć sekund, aby wyłączyć komputer.

   Włącz komputer i po jego uruchomieniu naciskaj kilkakrotnie (w odstępach ok. jednosekundowych) klawisz esc. Po wyświetleniu Menu startowego naciśnij klawisz f2. Zostanie wyświetlone menu programu HP PC Hardware Diagnostics.

   Na liście testów zasilania kliknij Bateria.

   Na stronie Test baterii wybierz opcję Uruchom raz. Rozpoczyna się Test baterii.

   Test baterii trwa około dwie minuty. Kalibracja baterii, o ile jest potrzebna, zajmuje od 12 do 14 godzin. Możesz ją anulowaćw dowolnym momencie, naciskając klawisz esc.

   Poczekaj, aż zakończy się proces testu baterii.

   Po zakończeniu testu przejrzyj pierwszy wiersz strony Test baterii, w którym wyświetlany jest stan baterii.

    Jeśli test baterii został zakończony pozytywnie, kliknij pozycję Menu główne lub Szczegóły dotyczące baterii, aby uzyskać więcej informacji.

    Jeśli test baterii zostanie zakończony pozytywnie i wymagana będzie kalibracja, kliknij pozycję Kalibruj baterię.

    Jeśli test baterii zakończy się niepowodzeniem, sprawdź sugerowane działania w poniższej tabeli, a następnie zapisz stan bateriii identyfikator uszkodzenia. Następnie zachowaj stan baterii oraz identyfikator błędu, aby mieć je pod ręką podczas kontaktuz Centrum obsługi klienta HP.Wyniki testu baterii

    Bateria nie wymaga kalibracji. Odczytaj przypomnienie komunikatu, aby uzyskać więcej informacji.

    Kalibracja

    Bateria działa prawidłowo, lecz wymaga kalibracji.

    Zapoznaj się z treścią komunikatu wyświetlanego na ekranie i wykonaj odpowiednie czynności. Jeżeli wyświetlona zostanie opcjaużycia funkcji automatycznej kalibracji baterii HP, należy ją traktować jako preferowaną. W przeciwnym razie kliknij opcję Dowiedz się, jak skalibrować baterię i sprawdź, jakie należy wykonać czynności, aby skalibrować baterię.

    Uwaga:

    Kalibracja baterii może zająć kilka godzin. Najlepiej wykonywać ją, gdy komputer nie jest przez dłuższy czas używany.

    Ręczne kalibrowanie baterii

    Ręcznie kalibrowanie baterii wymaga jej rozładowania lub wyczerpania i ponownego naładowania. Następujące instrukcje sprawdzająsię dla większości rodzajów baterii.

    Rozpocznij test baterii po jej skalibrowaniu. Kalibracja baterii poprawia dokładność oprogramowania wskaźnika naładowaniabaterii, dzięki czemu możliwe jest dokładniejsze wyświetlenie bieżącego poziomu jej naładowania.

    Uwaga:

    Przed kalibracją baterii nie trzeba ładować jej całkowicie. Włącz komputer i użyj narzędzia HP PC Hardware Diagnostics UEFI,aby rozładować baterię.

    Zaktualizuj narzędzie HP PC Hardware Diagnostics UEFI do najnowszej wersji. Aby pobrać najnowszą wersję, przejdź do stronyinternetowej HP PC Hardware Diagnostics. Wybierz pozycję Diagnozuj problemy z komputerem poza systemem operacyjnym, a następnie kliknij przycisk Pobierz.

    Rozładowanie baterii

    Rozładuj baterię za pomocą programu HP PC Hardware Diagnostics UEFI.

    Uwaga:

    Jeśli bateria komputera jest już rozładowana i nie można uruchomić komputera podczas wykonywania tej procedury, odczekaj conajmniej 5, 5 godziny, a następnie przejdź do Ładowanie baterii.

     Włącz komputer i natychmiast kilkakrotnie naciśnij klawisz f2 (średnio co sekundę), aż pojawi się okno programu HP PC Hardware Diagnostics UEFI.

     Uwaga:

     Celem testu jest rozładowanie baterii, a nie uzyskanie informacji o wynikach testu. Rozładowanie baterii i wyłączenie komputeranastąpi przed wyświetleniem wyników testu.

     Na liście podzespołów kliknij Bateria.

     Na stronie Test baterii wybierz opcję Uruchom raz. Rozpoczyna się Test baterii. Po pozytywnym zakończeniu testu baterii kliknij przycisk Kalibruj baterię.

     Na stronie Kalibracja baterii kliknij Rozpocznij kalibrację.

     Uwaga:

     Aby móc uruchomić kalibrację baterii, w systemie BIOS ustaw opcję Battery Health Manager na Zezwól HP na zarządzanie ładowaniem baterii. Jeśli opcja Battery Health Manager jest ustawiona inaczej, kliknij przycisk Kontynuuj, aby zmienić ustawienie po wyświetleniu monitu.

     Jeśli zasilacz sieciowy nadal jest podłączony, odłącz go, a następnie kliknij przycisk Kontynuuj, aby kontynuować proces po wyświetleniu monitu.

     Narzędzie HP PC Hardware Diagnostics rozładuje baterię i wyświetli szacowany czas zakończenia procesu. Po zakończeniu procesukalibracji podłącz zasilacz sieciowy i włącz komputer po wyświetleniu monitu na ekranie.

     Uwaga:

     Zaleca się podłączenie zasilacza i włączenie komputera zwykle po około sześciu godzinach po zakończeniu procesu kalibracji.

     Potem naładuj baterię.

     Ładowanie baterii

     Naładuj baterię do pełna, aby zakończyć kalibrowanie baterii.

     Uwaga:

     Uruchomienie narzędzia HP Battery Check przed całkowitym naładowaniem baterii może spowodować uzyskanie błędnego wyniku.

      Podłącz przewód zasilający, aby naładować baterię.

      Maksymalnie naładuj baterię (99-100%). Trwa to około czterech godzin.

      Uwaga:

      W przypadku komputerów przenośnych dla firm upewnij się, że w programie Battery Health Manager włączone jest ustawienie Zezwól HP na zarządzanie ładowaniem baterii. Należy użyć tego ustawienia, aby w pełni naładować komputer przenośny. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Używanie narzędzia Battery Health Manager (tylko komputery przenośne HP dla firm).

      Uwaga:

      Ładowanie baterii będzie odbywało się bez względu na to, czy komputer jest włączony czy nie.

      Sprawdź poziom naładowania baterii. Włącz komputer i w normalny sposób uruchom system Windows. Na pulpicie ustaw wskaźnikmyszy na ikonie baterii na pasku systemowym, aby sprawdzić procent naładowania baterii. Upewnij się, że wartość procentowapoziomu naładowania baterii to 99% lub 100%.

      Uwaga:

      Jeśli program HP Battery Check zostanie uruchomiony bezpośrednio po podłączeniu zasilacza, można uzyskać błędne informacje,wykazujące, że bateria jest uszkodzona. Jeżeli bateria ma niski poziom naładowania (stan naładowania poniżej 3%), wyniki testurównież mogą być błędne.

      Odczekaj dwie godziny przed rozpoczęciem pracy z komputerem przenośnym.

      Używanie narzędzia Battery Health Manager (tylko komputery przenośne HP dla firm)

      Narzędzie w systemie BIOS udostępnia liczne ustawienia przeznaczone do poprawiania trwałości i czasu pracy na baterii wybranychkomputerów HP dla firm.

       Wyłącz komputer i upewnij się, że przewód zasilający jest podłączony do komputera.

       Włącz komputer i naciskaj kilkakrotnie klawisz Esc do momentu wyświetlenia ekranu Menu startowego.

       Naciśnij klawisz f10, aby przejść do narzędzia konfiguracji systemu BIOS.

       Za pomocą klawiszy strzałek wybierz pozycje.

       Kliknij menu rozwijane, aby wybrać ustawienie narzędzia Battery Health Manager.

        Maksymalizuj stan baterii: Użyj tego ustawienia, jeśli komputer przez większość czasu pozostaje podłączony do zasilacza. To ustawienie maksymalizujeżywotność baterii przez obniżenie maksymalnego poziomu naładowania do 80%.Zezwól HP na zarządzanie ładowaniem baterii: Użyj tego ustawienia, jeśli komputer jest regularnie odłączany od zasilacza i rozładowuje baterię albo gdy ma ponad rok.Funkcja ładowania automatycznie dostosuje ustawienia w celu zachowania równowagi między maksymalizowaniem żywotności bateriia wydłużaniem czasu jej pracy.

        Po wybraniu ustawienia kliknij przycisk Zapisz, a następnie zamknij okno narzędzia do konfiguracji systemu BIOS.

        Często zadawane pytania dotyczące testowania i kalibracji akumulatora

        Przejrzyj poniższe często zadawane pytania dotyczące testowania i kalibracji akumulatora.

        Co zrobić, jeżeli na moim komputerze nie ma aplikacji HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows?

        Na niektórych komputerach może nie być narzędzia HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows. Firma HP udostępnia oprogramowaniediagnostyczne, którego można użyć do przetestowania składników sprzętowych komputera.

        Aplikacja HP PC Hardware Diagnostics for Windows to narzędzie oparte na systemie Windows, które pozwala na przeprowadzenietestów diagnostycznych w celu określenia, czy sprzęt działa prawidłowo. Narzędzie pracuje w systemie Windows w celu zdiagnozowaniausterek sprzętu.

         Kliknij kartę W SYSTEMIE WINDOWS, a następnie kliknij przycisk Pobierz program HP Diagnostics Windows.

         Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby pobrać aplikację HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windowsi zainstalować ją.

         Jak uruchomić aplikację HP PC Hardware Diagnostics, jeżeli nie można jej wczytać z dysku twardego?

         Aplikację HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows można też zainstalować na pustym napędzie USB z systemem plików FATlub FAT32, aby móc używać go w razie awarii głównego urządzenia pamięci masowej lub uszkodzenia plików UEFI.

          Podłącz sformatowany napęd USB do komputera.

          Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby pobrać aplikację HP PC Hardware Diagnostics dla systemu Windows.

          Po wyświetleniu w kreatorze konfiguracji monitu o wybór lokalizacji instalacji wybierz pozycję Napęd flash USB.

          Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zakończyć instalację aplikacji HP PC Hardware Diagnostics dlasystemu Windows.

          Co zrobić, jeżeli na moim komputerze nie ma programu HP Support Assistant?

          Pobierz najnowszą wersję aplikacji HP Support Assistant.

          Aby pobrać i zainstalować program HP Support Assistant, przejdź do strony internetowej HP Support Assistant, kliknij przycisk Pobierz, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

          Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do tematu Komputery HP - Używanie programu HP Support Assistant (Windows).

          Jak interpretować wyniki zaawansowanego raportu testu baterii?

          Przejrzyj poniższą listę, aby dowiedzieć się więcej o wynikach wyświetlanych w części Szczegóły baterii lub Zaawansowane informacje.

          Objaśnienie

          Opis

          1

          HP PC Hardware Diagnostics UEFI

          2

          HP Support Assistant

           Ładowanie lub Rozładowanie: wartość procentowa przedstawia, jak blisko bateria jest do całkowitego naładowania. Stan Ładowanie jest wyświetlany, gdy przewód zasilający jest podłączony. Rozładowanie oznacza, że przewód zasilający jest odłączony.Bateria podstawowa: podsumowanie wyników testu baterii podstawowej.Typ gwarancji: opis gwarancji baterii.Liczba cykli: liczba dopuszczalnych cykli pełnego rozładowania baterii i jej ładowania. W tym przykładzie bateria została naładowana i rozładowana38 razy z 1000.Producent: kod wskazujący producenta baterii.Wiek baterii: liczba dni od wyprodukowania baterii.Numer seryjny: numer seryjny baterii.Temperatura: temperatura baterii.Pojemność obliczeniowa: projektowana pojemność baterii.Pełna pojemność baterii: pojemność baterii po całkowitym naładowaniu.Pozostała pojemność: pozostały poziom naładowania baterii wyrażony w mAh zamiast wartości procentowej.Prąd: prąd rozładowania wyrażony w miliamperach (mA). W przypadku używania zasilania sieciowego wyświetlany jest wartość prądu0 mA.Napięcie styków: napięcie wyjściowe na stykach baterii.Napięcie obliczeniowe: napięcie obliczeniowe baterii.Napięcie ogniwa (1-4): każda bateria może mieć do czterech ogniw. Napięcie ogniw reprezentuje pojemność poszczególnych ogniw. Jeżeli co najmniejjedna pozycja napięcia ogniwa pokazuje wartość 0 mV, oznacza to, że bateria zawiera trzy lub mniej ogniw.Stan: kod wskazujący dodatkowe informacje o stanie baterii dla pracowników serwisu.Zasilanie sieciowe: wyświetlany jest komunikat Tak, gdy podłączony jest przewód zasilający, lub Nie, gdy przewód zasilający jest odłączony od komputera.Numer CT: ten numer jest identyfikatorem wydrukowanym na kodzie kreskowym baterii.Bateria zapasowa: informacje o zainstalowaniu drugiej baterii.

           Dlaczego stan akumulatora wskazuje „naładowany”, kiedy akumulator nie jest naładowany w 100%?

           Aby chronić akumulator przed wieloma krótkimi ładowaniami po podłączeniu przewodu zasilającego, ładowanie akumulatora jesturuchamiane dopiero, gdy poziom naładowania spadnie poniżej 94%.

           Jak optymalizować pojemność i okres eksploatacji akumulatora?

           Zalecenia dotyczące używania i przechowywania akumulatora zostały zawarte w podręcznikach użytkownika poszczególnych modelikomputerów HP. Zapoznaj się z dodatkowymi informacjami dotyczącymi praktyk w zakresie dbania o akumulator.

            Akumulatory litowo-jonowe przechowuj w temperaturach między 20°C a 25°C, a ich poziom naładowania powinien wynosić od 30%do 50%.

            Nie rozkładaj, nie miażdż ani nie przebijaj akumulatora. Nie zwieraj zewnętrznych styków akumulatora. Nie wrzucaj akumulatorado ognia lub wody.

            Nie narażaj akumulatorów na wysokie temperatury przez długi czas. Długotrwałe narażenie baterii na działanie wysokiej temperatury(np. wewnątrz rozgrzanego samochodu) przyspiesza degradację ogniw litowo-jonowych.

            Wyjmij akumulator, jeżeli komputer przenośny będzie przechowywany (wyłączony i niepodłączony do zasilania sieciowego) przezokres dłuższy niż dwa tygodnie.

            Jeżeli komputer przenośny ma być stale podłączony do zasilania sieciowego przez okres dłuższy niż 2 tygodnie (np. poprzezzasilacz lub stację dokowania), należy wyjąć akumulator z komputera.

            Użyj akumulatora o największej dostępnej pojemności (Ah), jeżeli komputer przenośny będzie używany do uruchamiania wymagającychaplikacji na zasilaniu z akumulatora.

            Kalibruj akumulator na podstawie modelu użycia. Przy normalnym użytkowaniu akumulator trzeba kalibrować przynajmniej raz natrzy miesiące. baterie, które są rzadko rozładowywane całkowicie, należy kalibrować mniej więcej raz na miesiąc.

            Akumulator przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.

            Używaj tylko akumulatora dostarczonego z komputerem, akumulatora zamiennego dostarczonego przez firmę HP lub zgodnego akumulatorazakupionego jako wyposażenie dodatkowe.

            Jak oszczędzać energię akumulatora?

            Można samodzielnie zmienić zużycie energii komputera przenośnego i oszczędzać energię akumulatora.

             Obniż poziom jasności ekranu do najniższego czytelnego poziomu. Dostosuj poziom jasności ekranu kombinacjami klawiszy fn i f7 lub f8.Odłącz nieużywane urządzenia zewnętrzne. Zewnętrzne dyski twarde, napędy CD-ROM, dyski USB, karty PC Card i inne urządzenia peryferyjne zużywają energię akumulatoranawet wtedy, gdy nie są aktywnie użytkowane. Odłącz je po zakończeniu ich użytkowania.Zmniejsz prędkość procesora. Im szybsze działanie komputera, tym więcej zużywa energii akumulatora. Zmniejszając szybkość procesora, można wydłużyć czaspracy na akumulatorze. Sposób obniżania prędkości komputera przenośnego zależy od posiadanego modelu; więcej informacji naten temat można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do komputera.Wyłącz bezprzewodową kartę sieciową, jeżeli nie jest używana. Jeżeli komputer przenośny ma taki przycisk, naciśnij go, aby wyłączyć wskaźnik.Sprawdź, jakie programy pracują w tle. Niektóre programy są instalowane z narzędziami szybkiego uruchamiania, które są uruchamiane wraz z systemem operacyjnymi działają w tle. Można zmniejszyć zużycie energii komputera, okresowo wyszukując i usuwając niepotrzebne programy.

             Co rozbić, jeżeli oryginalny akumulator ładuje się wolno, ale akumulator zamienny ładuje się normalnie?

             Jeżeli oryginalny akumulator ładuje się zbyt wolno, ale akumulator zamienny ładuje się, tak jak powinien, może to oznaczać,że akumulator nie jest uszkodzony. Przed wymianą akumulatora, który może być uszkodzony lub wyeksploatowany, wykonaj poniższeczynności, aby określić, czy akumulator trzeba wymienić.

              Wyszukaj i otwórz Menedżer urządzeń.

              Kliknij strzałkę obok pozycji Akumulatory, aby rozwinąć opcje akumulatora.

              W menu rozwijanym kliknij prawym przyciskiem każdą opcję ACPI, a następnie wybierz opcję Odinstaluj.

              Ponownie uruchom komputer.

              Akumulator powinien się ładować poprawnie. W przeciwnym razie może być konieczna jej wymiana.

              Kiedy trzeba wymienić akumulator?

              Akumulator komputera przenośnego zazwyczaj wytrzymuje od trzech do pięciu lat zanim konieczna stanie się wymiana. Uruchomienietestów diagnostycznych opisanych przez HP w niniejszym dokumencie pomaga określić, kiedy należy wymienić akumulator.

              Po zakończeniu okresu użytkowania akumulator należy wymienić albo komputer przenośny, albo sam akumulator. Wymiana akumulatora,a nie komputera, oznacza przedłużenie jego żywotności, a tym samym zmniejszenie kosztu posiadania i ograniczenie odpadów.

              Firma HP zaleca zakup oryginalnych akumulatorów zamiennych HP za pośrednictwem dealerów i sprzedawców HP, aby uniknąć nielegalnychlub podrobionych produktów.

              Jak uzyskać akumulator zamienny?

              Różne modele komputerów przenośnych wymagają stosowania różnych akumulatorów. Aby określić numer katalogowy akumulatora zamiennego,przed jego zamówieniem trzeba znać numer produktu komputera przenośnego.

              Aby znaleźć numer produktu, należy użyć programu HP Support Assistant lub zlokalizować numer produktu na etykiecie produktu.

              Uwaga:

              Firma HP stanowczo zaleca zakup oryginalnych akumulatorów zamiennych HP. Akumulatory HP są produkowane zgodnie z międzynarodowymistandardami bezpieczeństwa w przemyśle i są produkowane przez tych samych producentów, co oryginalne akumulatory sprzedawanew komputerach przenośnych. Firma HP zapewnia wydajności wszystkich produktów HP w przypadku korzystania z oryginalnych akumulatorówzamiennych HP.

               W systemie Windows znajdź i otwórz narzędzie HP Support Assistant. Po otwarciu programu HP Support Assistant zostanie wyświetlona nazwa produktu, numer produktu i numer seryjny wyświetlaczakomputera przenośnego.

               Uwaga:

               Aby pobrać i zainstalować program HP Support Assistant, przejdź do strony internetowej HP Support Assistant, a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.

               Aby znaleźć numer produktu komputera przenośnego, używając etykiety produktu, wyłącz komputer. Obróć go spodem do góry, a następnieznajdź etykietę produktu HP na spodzie komputera przenośnego. Na tej etykiecie wydrukowany jest numer produktu (P/N).

               Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do strony Znajdź numery produktów i numery seryjne komputerów, drukarek i akcesoriów HP.

               Uwaga:

               W niektórych modelach etykieta produktu może być wewnątrz komory akumulatora lub za panelem dostępu.

               Więcej informacji można znaleźć w dokumencie Komputery przenośne HP – Kupowanie akumulatora zamiennego.

               Dlaczego w przypadku akumulatorów litowo-jonowych ważna jest kontrola jakości oraz bezpieczne projektowanie?

               Wysoka gęstość energii akumulatorów litowo-jonowych stanowi potencjalne zagrożenie, gdy nie są przestrzegane funkcje i cechybezpiecznego projektowania oraz kontrole jakości produktu.

               W mediach znaleźć można mnóstwo przykładów tego, jak wady akumulatorów litowo-jonowych powodowały awarie związane z ciepłemoraz wycofanie produktów. Firma HP wykorzystuje rygorystyczne kryteria na całym etapie opracowywania i tworzenia akumulatorów,co pozwala zminimalizować ryzyko awarii urządzenia. Firma HP zdecydowanie zachęca konsumentów do zakupu oryginalnych akumulatorówzamiennych firmy HP od autoryzowanych dealerów.

               UWAGA:

               Podrabiane akumulatory: Nieautoryzowane źródła mogą oferować akumulatory zamienne jako „oryginalne produkty HP” lub „prawdziwe produkty HP”, podczasgdy są one podrobione. Takie akumulatory są zazwyczaj oferowane po cenie niższej niż 45 USD, czyli mniej niż wynosi kosztprodukcji akumulatora firmy HP. Firma HP nie może kontrolować wydajności komputera przenośni HP, który korzysta z podrabianegoakumulatora.

               • Waga Radwag WPT150. 2H serwisówki lub procedury kalibracji.

                Jak w temacie. Również innych wag Radwag-u. W zamiam służę dokumentacją wag innych producentów oraz dokumentacją telewizorów.Z góry dziękuję.

                Schematu/instrukcji/artykułu 22 Wrz 2007 10:54Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1687

               • Szukam procedury kalibracji wagi ACS-30. Jest to nielegalizowana kalkulacyjna waga bez jakichkolwiek innych oznaczeń.

                05 Lis 2007 08:06Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1166

                Procedura kalibracji wagi MEDESA CAT-10?

                Witam, ta waga ma tylko wyświetlacz masy? O ile pamięć mnie nie myli to jest ona oparta o elektronikę Z140/x. Kalibracja identyczna jak starych wag lubelskich typu ZOT1, ZOT2. Najlepiej zamieść fotkę płytki elektroniki. Sama fotka wagi może nie wystarczyć gdyż były różne typy elektroniki wewnątrz. Pozdrawiam.

                Inne Serwis 10 Lut 2014 09:13Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2001

                Waga Bizerba ITC-2 - procedura kalibracji

                WitamTak jak w temacie.potrzebuję skalibrować taką wagę.Ma dość duże odchyłki.Przy 25 kg pokazuje ponad 29.Waga z 2002.Pozdrawiam

                17 Gru 2014 10:24Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1563

                Waga CELY - Procedura kalibracji

                WITAMDziękuję koledze "grzeban" za podpowiedź - okazała się pomocna. Kalibrację przeprowadza się w podpunkcie "CAL F0". Po kalibracji waga działa poprawnie ciekawe tylko po co ta "zmyła" z przyciskiem pod spodem?Zamykam temat.

                23 Lut 2015 13:26Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 4770

                Cas DB II - Procedura Kalibracji

                Czy ktoś posiada procedurę kalibracji tej wagi??Dziękuje za pomoc z góry

                28 Wrz 2015 10:32Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2868

                Libratronik 90SB SWA - procedura kalibracji wagi

                Witam,Proszę o informację w jaki sposób przeprowadzić kalibrację wagi wyposażoną w sterownik Libratronik 90SB SWAPozdrawiamJK

                Automatyka Przemysłowa 19 Sty 2017 11:42Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 552

                Zmywarka AEG F88070VI1P - potrzebna serwisówka (procedura kalibracji hydrostatu)

                Do zmywarki AEG Favorit model: F88070VI1P PNC 911437025/04 potrzebna PILNIE serwisówka, a dokładnie kasowanie błędów i kalibracja hydrostatu.Niestety panel dotykowy. Wciśnięcie 1 i 3 klawisza od lewej nie przynosi skutku.

                AGD Szukam 31 Sty 2019 13:34Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1182

                Migatronic FLEX 330 400 500 XMI XMS - procedura kalibracji i inne dokumenty

                Dzięki, znam stronę producenta. Nawet w instrukcji serwisowej nie ma procedury kalibracji.Najprawdopodobniej jest to osobny dokument.

                Elektro Spawarki i Prostowniki 15 Paź 2021 09:21Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 435

                UNI-T UT139C Procedura kalibracji

                Dzień dobry,czy ktoś posiada procedurę kalibracji programowej tego multimetru UT139C i mógłby mnie poratować?Może być priv. Gwarantuję "skasować i zapomnieć" po wykorzystaniu.Szukałem, niestety bezskutecznie.

                Warsztat elektronika 18 Kwi 2022 21:54Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 144

                Kalibracja zbiornika lpg centralka brc just

                witamWymieniłem zbiornik lpg na zbiornik mniejszej pojemności.potrzebuję zrobić kalibrację zbiornika.Stosuję standardową procedurę kalibracji za pomocą przełączania przełącznika centralki jak w temacie:Pusty zbiornik:zapłon i praca silnika na wolnych obrotach w położeniu środkowym przełącznika...

                Samochody Instalacje Gazowe 06 Lip 2011 16:36Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2693

                Renault cergos 330 - kalibracja licznika

                To już jakiś trop. Tylko jak wygląda procedura?W każdym bądź razie to może być to.EditWiec tak, procedura kalibracji dystansu dla tego licznika i zapewne podobnych w renault.Wyznaczyć na rownym i twardym terenie 100 metrów.Zapiać taki bieg by predkosc wynosiła około 7km/h.Stanać przed...

                Maszyny Rolnicze, Sprzęt Ciężki 23 Sty 2020 07:28Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 549

                DRON UFO X30 pr0blem z kalibracją po wypadku

                Po pierwsze, to zacznij od rzeczy najprostszej, czyli naładuj akumulator do pełna.Ustaw dron na równej, płaskiej i poziomej powierzchni i przeprowadź pełną procedurę kalibracji przedstartowej, jaka jest opisana w instrukcji pod hasłem - pierwsze uruchomienie.W środku jest żyroskop, który przy uruchomieniu...

                Drony 06 Gru 2015 02:13Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1245

                AUDI A 3 problem z kalibracja esp

                Mój problem dotyczy kalibracji esp a przynajmniej tak mi sie wydaje,jakis czas temu wymieniłem przekładnie kierownicza po czym pojawiła sie kontrolka esp i system przestał dzialac. :cry:vag wykazał błąd 0778 czujnik koła skretu.Wiec natychmiast wziołem sie za kalibracje tego czujnika, po calym...

                Samochody Elektryka i elektronika 13 Sty 2010 10:19Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 7096

                FAWAG MIERNIK ZOT-6 KALIBRACJA - BŁędne wskazania

                Poszukuję instrukcji kalibracji wagi FAWAG S. A jest to miernik ZOT-6 ma kilka działek błędu i nie przejdzie legalizacji. Jak wejść w kalibrację i procedurę kalibracji albo serwisówkę. Może ktoś pomóc na forum lub e-mail wir1970(at)interia. pl

                12 Lis 2017 17:59Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 759

                METTLER TOLEDO SG-32001 - Błędne wskazania potrzebna kalibracja

                Poszukuję instrukcji kalibracji wagi METTLER TOLEDO SG-32001 ma kilka działek błędu i nie przejdzie legalizacji. Na płycie głównej jest shift. Może ktoś pomóc na forum lub e-mail wir1970(malpa)interia. pl

                25 Lis 2017 21:27Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 864

                se p800 po wymianie digitizera z p900i, problem z kalibracją

                witam mam se p800 i sprawa jest następująca, miałem uszkodzony digitizer, ni miałem skąd załatwić od p800, ale wpadł mi w ręce od p900i, był minimalnie miejszy, ale taśma do podłączenia tyle samo pinów. zamontowałem go i podlutowałem, ale efekt jest taki, że nie można trafić w to na co się klika...

                Smartfony Serwis 04 Sty 2006 08:28Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1260

                Kalibracja termometru AZ8852

                Kolego QuarzGoogle akurat guzik daje. Przeglądałem o wiele więcej niż Ty podałeś.Ja nie chcę kupić kolejnego. Punktów kalibracji nie znalazłem. Może były na stronach z krzaczkami ale akurat tego języka nie kumam.Parametry termometru znam. DTR ( która ma mało wspólnego z tym co ja rozumiem jako...

                08 Gru 2007 05:47Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 3205

                Waga medesa CAT5/2 - kalibracja

                Waga przy obciążeniu 15kg zaniża o trzy działki, tzn o 15g, max zakres wagi to 15kg. Jest to dość stara waga i chciałbym przeprowadzić kalibrację, mam nadzieję że to pomoże, i ze nie jest uszkodzona belka. Nie mam niestety serwisówki do tego modelu, dlatego proszę o pomoc. Jaka jest procedura...

                04 Lip 2008 15:37Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1771

                Waga telestar tl 615 - problem z kalibracją.

                Z kalibracją tej wagi w przypadku większej różnicy wskazań jest problem.Miałem ostatnio taki sam problem i poradziłem sobie w ten sposób, że w "szereg" z zasilaniem tensometru wstawiłem mały rezystor. Zmniejszyłem troszeczkę wartość nap. zasilania mostka tensometrycznego, a co za tym idzie...

                24 Lip 2010 21:44Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2269

                waga digi ds 673 - kalibracja

                Szukam kalibracji do wagi digi ds 673, a najlepiej całej serwisówki. Czy procedura kalibracji tej wagi jest podobna do ds 671?

                27 Sie 2011 15:01Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 4312

                poszukuję kalibracji wagi Fawag tp 15/1 opal-2

                Witam, dostałem wagę Fawag tp 15/1 opal-2 ale przy pomiarach waga "płynie" do góry ze wskazaniem, tj. przeskakuje o 5g do góry. Potrzebna jest kalibracja tej wadze ale nigdzie nie mogę znaleźć procedury kalibracji tej wagi. Proszę o pomoc pozdrawiam.

                Inne Szukam 23 Wrz 2011 15:11Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2667

                Mercedes W221 - Kalibracja kamery night vision

                Czy zna ktoś procedurę kalibracji kamery night vision?Aktualnie kamera patrzy "za nisko". W trakcie procesu kalibracji za pomocą SD, widać planszę z wyrysowanym krzyżykiem i kółkiem, zamontowaną przed maską.Nie mam zielonego pojęcia, czy taka plansza jest konieczna oraz z czego jest zrobiona,...

                31 Sie 2015 08:17Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1461

                Ecotechnics ECK NBE - Kalibracją wag czynnika, oleju

                Procedura kalibracji wagi czynnika polega na ustawieniu ciężaru odniesienie 16-20kg na wadze i w menu wpisanie jego wartości. Po zapisaniu nastaw waga wskazuje 0kg a gdy podniesiemy ciężar wskazuje jakąś wartość w kg pomimo że jest pusta. Podobnie ma się z wagą oleju wpisujemy w menu ilość oleju w zbiorniczku...

                Samochody Klimatyzacje Ogrzewanie 03 Cze 2020 05:05Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 6480

                ACS series - Kalibracja wagi chińskiej bez marki

                Szukam procedury kalibracji wagi jak na załączonym zdjęciu. Na płycie głównej obok złacza kl;awiatury posiada miejsce na zworkę oznaczona CAL. Po założeniu zworki i włączeniu wyświetla się na wyświetlaczu WAGA (kg): -CAL-, na wyświetlaczu CENA: o i znacznik przy napisie stab, na wyświetlaczu...

                05 Lip 2017 20:01Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 3834

                Audi A4 B9 - Manetki, czujnik skretu jak złożyć oraz kalibracja

                Witam wszystkich.Mam problem z adaptacja / kalibracja czujnika skretu w audi a4 b9.Klopot zaczal sie w momencie awarii dzwigni od wlaczania kierunkowskazow oraz swiatel drogowych,postanowilem zakupic zestaw manetek o tym samym nr tj 4M0907129HD.Wszystko byloby ok ale postanowilem rozebrac...

                10 Kwi 2019 23:18Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1965

                Waga FAWAG KS15 W1 Kalibracja -

                Jaka jest procedura kalibracji dla tej wagi bo wchodzi do kalibracji zworą j4 ale nie ma klawisza ok?Proszę o podpowiedz.

                12 Lut 2019 16:44Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1056

                Polonez GSI - kalibracja ECU - jak to zrobić?

                Proszę o pomoc - co należy zrobić aby komputer sterujący wykonał od nowa samoadaptację?Nie chodzi mi o kasowanie błędów, lecz o "dopasowanie" wielkości korekcyjnych do silnika po remoncie i wymianie alternatora i cewek zapłonowych.Z opisu w książce Morawskiego wynika, że odpięcie zasilania z akumulatora...

                Samochody Szukam 14 Maj 2007 15:46Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2195

                Przetwornik A/C w ATMegach, napięcie odniesienia, kalibracja

                Czy mógłby ktoś mi przybliżyć kwestię zastosowania przetworników A/C zawartych w uP ATMega? Chodzi mi o:1) Jak powinna wyglądać procedura kalibracji? Wiadomo, że wbudowane w procek wewnętrzne napięcie odniesienia różni się w zależności od egzemplarza uP...2) Czy ma sens zastosowanie zewnętrznego...

                Mikrokontrolery 28 Gru 2007 15:28Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 2295

                Kalibracja Oscyloskopu Tektronix 2235

                Problem polega na tym, że tak jakby dolna połówka miała większe wzmocnienie. Po ustawieniu linii na 0 i podaniu napięcia dodatniego 15V wskazanie jest poprawne, ale po zamianie biegunowości linia przechodzi na dół ekranu i wskazanie wynosi prawie 16V. Widać to też na przebiegach (składowa stała odłączona)....

                24 Kwi 2010 10:03Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 4453

                Analizator spalin Motorscan Eurogas model 8020 kalibracja

                Heh no wlasnie jest problem ogolnie z kalibracja, najblizszy kraj kalibracji to (z tego co mi wiadomo) to wlochy a ta instrukcje juz mam, nawet ja na elke wrzucilem dla potomnosci ale mimo to dzieki, zauwaz ze caly 6 dzial zniknol w tej instrukcji zapewne tam jest procedura kalibracji. Wszystko jest...

                30 Sie 2010 09:39Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 4842

                Kalibracja tylnego podnośnika CASE MX 150

                Witam, Case MX 150, poszukuję procedury kalibracji tylnego podnośnika. Na wyświetlaczu wyświetla się tylko H, niby trzeba skalibrować podnośnik.

                16 Paź 2011 19:44Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 15799

                Medesa Wega sposób kalibracji lub serwisówka.

                Podj o jaki konkretnie model chodzi. Różne nodele mają inne procedury kalibracji.

                10 Lut 2012 12:00Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1270

                HP PSC 1510 ciągła kalibracja

                kartridże regenerowane będa wywoływać taki efekt - patrz instrukcja obsługi. W innych PSC jest opisany sposób kasowania procedury kalibracji kartridży, ale do tego modelu nie znam:|.Pzdr.Koszt oryginałów to 200pln, tez nie znalazłem metody na kasowanie kalibracji.Może ktoś z Was ma HP PSC...

                Drukarki, ksero Początkujący 18 Kwi 2012 09:25Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 5213

                Case cx - kalibracja EHR.

                Witam, potrzebuję procedurę kalibracji podnośnika. Na wyświetlaczu wyświetla "0" czyli brak błędów a podnośnik nie działa prawidłowo. Ciągnik case cx jest z 1999 roku. Z góry dziękuję za pomoc.

                22 Maj 2012 23:54Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 7022

                Kalibracja wagi Amber 2001r. LFW

                O ile pamiętam, to AMBER ma inną płytę główną. Co za tym idzie inna jest też procedura kalibracji.

                17 Maj 2012 20:00Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1502

                UPS APC SU3000RMXL - jakość baterii i proces kalibracji?

                Od pewnego czasu usiłuję skalibrować UPS-y Rack APC, objaw jest taki iż po większym obciążeniu miga linijka baterii. Procedura kalibracji (literka "D" i obciążenie 33%-66%) z terminala nie przynosi efektów.Informacja po wywołaniu literką "j" jest niezmienna. Moje pytanie jest takie,...

                Komputery Zasilacze 18 Cze 2012 09:02Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2002

                RADWAG WTC 6/S - Kalibracja

                Witam!Czy pomoże ktoś przejść procedurę kalibracji wagi RADWAG WTC 6/S.Z góry dzięki.

                27 Lis 2012 16:57Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1317

                cas db-1h - Potrzebna instrukcja serwisowa/ kalibracji do wagi cas-db-1h

                Witam wszystkich, proszę o instrukcje jak przeprowadzić procedurę kalibracji wagi db-1h (dolphin). Pozdrawiam

                15 Lut 2014 00:03Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 7686

                Waga cas db-II Plus serwisówka - Kłopot z kalibracją

                Witam. Poszukuje do tego modelu serwisówki albo jakiś opisów dotyczących procedur kalibracji. Niby kalibruje się ale po wyjściu z trybu nic nie waży. parametry ustawione na oko więc prosiłbym o jakieś materiały. W zamian mogę dać sporo punktów albo instrukcje do innych wag. Pozdrawiam

                Drukarki, ksero Profesjonalne 03 Sty 2014 21:25Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2172

                BIZERBA PRO 6000 - Instrukcja kalibracji

                Trafiła mi się do naprawy waga BIZERBA PRO 6000. Potrzebuję do niej procedurę kalibracji. To jest dość stara waga. Dzwoniłem do serwisu ale nie mogli ( nie chcieli) pomóc. Może ktoś pomoże lub wie kto może pomóc?

                28 Lut 2014 10:35Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1053

                Hameg HM203-6 - Poszukuję instrukcji kalibracji oscyloskopu

                (at)tik_tak, nie Hameg nie robił w serwisówce działu kalibracji od podstaw.(at)Freddy to co Ci przysłali, to zapewne wycinek serwisówki, mówiącej o kalibracji.Właśnie nie, stworzony ręcznie opis, wraz z kawałkiem arkusza w Excelu z danymi i nie jest to wycinek serwisówki.Mało istotne...

                05 Sty 2015 20:13Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 1104

                gefran 400 - kalibracja

                Witam szanownych forumowiczów. Poszukuję opisu menu CAL tudziesz procedury kalibracji regulatora gefran 400/401. Po zwarciu pinów S6 pojawiło się menu CAL i są tam pozycje od 1 do 6. Niestety, wchodzenie w nie celem logicznego pojęcia co i jak poskutkowało tym, że w normalnym trybie wyświetla tylko -Lo...

                Elektro Maszyny i Urządzenia 28 Lip 2016 13:04Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 900

                Kalibracja skrzyni PowerShift w ciągniku Massey Ferguson 8270

                Chciałbym skalibrować skrzynie biegów Power shift w ciągniku MF8270. Ilość biegów do przodu to 18.Ciągnik można skalibrować ręcznie z kabiny, bez podłączenia kompa. Czy ktoś ma procedurę kalibracji?Z góry dzięki

                15 Mar 2021 16:29Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 4479

                FDD 5. 25" - Kalibracja ścieżki 0

                Cześć,Na wstępie chciałbym przeprosić, jeśli ten post umieszczam w nieodpowiednim dziale, ale ten wydał mi się najbardziej odpowiedni.Koledzy, mam problem. Czyściłem swoją stację dysków 5, 25" model Panasonic JU475 5 - miała problemy z odczytem dyskietek. Niestety przez nieuwagę rozpędziłem się...

                Elektronika Retro 07 Sty 2019 06:58Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 558

                Multimetr Escort 97-kalibracja

                ... przestudiowałem już wcześniej service manual do tego Agilenta, niby następcy tego Escorta ale nie wiadomo, czy opisana procedura kalibracji bedzie tożsama...Nie znam tej procedury, ale czy chociaż zgadzają się elementy manipulacyjne w niej wymienione?

                24 Sie 2019 13:17Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 795

                new holland ts100 - kalibracja skrzyni biegów

                Witam potrzebuję jak wykonać całą procedurę kalibracji new holland ts100 skrzynia 16x16 rewers przy kierownicy

                26 Cze 2019 21:52Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1806

                New holland ts 100 kalibracja EHR jak wykonać?

                Witam w pliku poniżej procedura kalibracji serii ts100

                14 Mar 2021 22:28Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1836

                Bosch ISC Silver kalibracja czujnika ciśnienia.

                Witam.Maszyna ISC Silver 0129 / Bosch Silver 2004r.Jak wygląda procedura kalibracji czujnika ciśnienia? Która pozycja w menu?Czujnik ciśnienia pokazuje 930 mbar przy odkręconych zaworach.Serdeczne dzięki za każdą pomoc.

                10 Maj 2022 19:59Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 222

                Odbiornik Rossini G6011 RFT z głowicą na ECC85 - procedura strojenia

                Witam, Odbiornik Rossini G6011 RFT z głowicą na ECC85 (pasmo 88-100M H z)Mam rozstrojoną głowicę - pasmo jest przesunięte oraz jest słaba czułość. Poprzedni pseudoelektronik pobawił się kręceniem cewkami i trymerami i teraz prawie w ogóle nie odbiera. Tor p. cz. detektor, stereodekoder i nie był kręcony...Czy...

                11 Lip 2017 19:26Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1518

                VW Passat B5. Kalibracja przepustnicy. Numer bloku.

                dzięki /szogun0/ za podpowiedź na razie kalibrację mam to z głowy nie trzeba było tego robić a co do programu w instrukcji są procedury ale do innych silników. Na mojego E-mail producent programu odpowiedział //"Taka procedura na pewno jest.W naszej instrukcji podajemy tylko przykładowe procedury...

                29 Sty 2007 09:16Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2753

                Autocom Volvo FH - kalibracja poduszki

                Witam kiedyś próbowałem przeprowadzić kalibracje testerem magnetii mareli tester tech 19 wersja oprogramowania niby to samo co texa wybrałem w oprogramowaniu knorr wersje 2 tester połączył się później regulacje opcja kalibrowanie wyregulowałem auto jak chciałemprocedura przeszła ale nic się nie zmieniało...

                Samochody Ciężarowe 05 Maj 2014 05:18Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 4299

                Romix EKS 21 - Błędne odczyty wagi kuchennej - kalibracja

                Mam problem z wagą kuchenną firmy Romix model EKS 21Nagle zaczęła pokazywać błędne wartości (nie spadła i nie była uderzona), wszystko jest mierzone x1, 5(wstawię 1Kg pokazuje 1, 5Kg; wstawię 3Kg pokazuje 4, 5KG; wstawię 0, 5Kg pokazuje 0, 75Kg = wszystko równo x1, 5).Baterię wymieniłem ale...

                AGD Drobny sprzęt 06 Cze 2020 13:10Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 2034

                Prawidołowa kalibracja ECAS Scania 4 na 6 poduszkach Szukam

                w 6x2 jest sterownik ELC od Wabco, kolego co chcesz kalibrować co robiłeś?czujnik ciśnienia czy czujniki poziomu zawieszenia?Jeżeli ciśnienia to kalibrację można wykonać bez kompa, przy pomocy specjalnego przewodu pod deską bezpieczników, wykonuje się pewną procedurę i wszystko śmigajeżeli...

                16 Paź 2011 21:25Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 5028

                Kalibracja przetwornika A/C w ADuC841

                Nie wiem co robię źle, ale za nic nie potrafię skalibrować wewnętrznego przetwornika A/C w mikrokontrolerze ADuC841.(PDF: od strony 30)Na wejście kanału 0 poprzez bufor na LM358 podaje napięcie z potencjometru, wszystko to zasilane z AVDD. Porównuje napięcie mierzone multimetrem na...

                08 Wrz 2005 16:10Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 3995

                Refratkometr Reichert - Brak kalibracji

                Przetłumaczyłem z instrukcji z której Ci przesłałem, str. 13. oto treść: AR200 może być skalibrowany do 5 punktów za pomocą wody destylowanej i 4 punktów definiowanych przez użytkownika (należy pamiętać, że są one ustawione w fabryce, aby dopasować dostępne uwierzytelnione standardy NIST). Przeprowadzania...

                Urządzenia przemysłowe 30 Mar 2015 20:35Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 1170

                new holland ts115 - blad podczas kalibracji

                Kolego ElitaPo pierwsze pierwszy raz słysze ze nh zmienił znaczenie kodu dla jednego modelu (modelowo wszystkie kody u36 to błąd czasu kalibracji),po drugie w tabelach dla skrzyni z potencjometrem bład u36 juz jest wykreślony ale mamy błędy u37 u38 świadczące o złej wartości odczytu dla potencjometra...

                06 Paź 2016 08:28Odpowiedzi: 21 Wyświetleń: 5877

                Touch panel i kalibracja

                A więc wylutowałem te tranzystory z rezystorami i podłączyłem bezpośrednio do wyprowadzeń procesora. Niestety nic to nie zmieniło i liniowość jest dalej bardzo zła. Przyciski mam 32/32 piksele i na jednym od początku do końca wartość odczytana z ADC jest około 100 jednostek podczas gdy na innym wynosi...

                Mikrokontrolery AVR 15 Cze 2009 11:55Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2375

                Mercedes Atego 1218 - Kalibracja układu poziomowania

                Ja mialem podobny przypadek w Actrosie i tez procedura nie chciala przejsc. Probowalem chyba ze 20 razy albo i wiecej i wciaz wyskakiwalo ze procedura nie udana. A zabralem sie za to poniewaz kierowca życzył sobie podnieść przod o 2 cm. Sprawe rozwiazalem w ten sposob ze zmierzylem miarą wysokosc podwozia...

                05 Sty 2013 18:01Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 7767

                Radwag WPT 60/150. 2 - przeprowadzenie poprawnie kalibracji daje dziwne efekty

                Waga trafiła do serwisu sprawna, z błędami pomiarowymi. Jako, że ma zostać zalegalizowana, musiałem wykonać kalibrację, która wyszła jak wyszła. Na pierwszym, jak i zarówno na drugim zakresie waga przy kalibracji ZERA miała pustą szalkę, wszystkie parametry wpisane prawidłowo, i liniowość także zrobiona....

                20 Lut 2015 09:32Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1464

                Citroen C4 Grand Picasso - Pneumatyka - problem z kalibracją prześwitu

                Problem dotyczy zawieszenia/tył a dokładnie miechów (amortyzatory pneumatyczne)Cały czas error C1196 - Zmiana prześwitu niespójnaAutko świeżo z FR, uszkodzony był lewy miech (kapeć), kupiłem używany sprawny zamontowałem i nie moge ich "skalibrować"Według DB odejmuje H1-R1 i ta wartość wprowadzamZerknijcie...

                06 Gru 2015 01:12Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 3738

                Kalibracja kamery - OpenCV

                Witam serdecznie!!!Chciałbym prosić o pomoc przy kalibracji kamery przy użyciu biblioteki OpenCV. Problem polega na tym, że mam odpowiednią funkcję do kalibracji, ale niestety nie wiem jak z niej skorzystać aby w wyniku otrzymywać macierze które będzie można potem przekazać do funkcji która usunie...

                Programowanie 12 Lut 2010 13:49Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 4664

                Waga DIBAL - K 355 - instrukcja kalibracji

                Witam, to skrócona instr. kalibracjiWcisnąć przycisk znajdujący się pod spodem wagi, ( po uprzednim wykręceniu śrubki zabezpieczającej dostęp do adjustacji) waga wyda sygnał wskazujący na prawidłowe wejście w tryb kalibracji, a na wyświetlaczu ukaże się wskazanie: [REGULA ZERA]. W trakcie tej nastawy...

                10 Mar 2012 20:53Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 6422

                Kalibracja zawieszenia SCANIA 124 rok 2002

                Koszt kalibracji w porywach dochodzi do 150 pln. Jest procedura "manualnej" kalibracji ale nigdy jej nie robilem. zdarzało sie ze kalibracja robiona kompem nie przechodziła poprawnie i pojawiał się błąd sum kontrolnych kalibracji. Nie działa wtedy automatyczne poziomowanie a problem rozwiązuje poprawny...

                12 Lis 2014 21:41Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 2457

                Audi A2 1. 4TDI - Czujnik kąta skrętu kalibracja

                W końcu udała się kalibracja jednak błąd powraca kiedy przekraczam kąty skrętu podane w pierwszym poście. Wygląda na to, że czujnik jest uszkodzony. Czy kupując używany sprawny czujnik wystarczy go zamontować i przeprowadzić taką kalibrację czy też trzeba czegoś więcej?Podam procedurę, która sprawdziła...

                10 Wrz 2015 15:27Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 8184

                Lark 35. 7 - dotyk nie działa prawidłowo, kalibracja ekranu nie działa

                Stałem się posiadaczem nawigacji Lark 35. 7, która ma problem z dotykiem. Na początku sytuacja wyglądała tak, że w menu dotyk działał prawidłowo, natomiast po uruchomieniu programu Automapa dotyk nie działał już prawidłowo to znaczy program zachowywał się jakby kilka funkcji wciskał na raz, ponieważ np....

                Nawigacje Hardware 03 Kwi 2017 14:13Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2934

                UPS APC Smart-UPS 1000 RM 1U - Problemy z kalibracją nowych baterii.

                Znalazłem w końcu sposób aby zrobić kalibrację poprawnie.Zostawię instrukcję dla innych których też spotka kiedyś ten problem.Istnieją dwa rodzaje kalibracji:PierwszaJest to preferowana metoda dla wszystkich Smart-UPS, z wyjątkiem modeli zaczynających się na SU (IE: SU700NET).Kalibracja...

                30 Sie 2019 18:35Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1353

                daf cf 2016 - Kalibracja systemu VSC

                Proszę o pomoc jak prawidłowo przeprowadzić kalibrację VSC w Dafie.W moim Jaltescie jakoś nie do końca dokładnie jest opisana procedura. Po włączeniu funkcji kalibracji program każe mi odpiąć tester i przejechać 250 m zakręcając o 180 stopni przy prędkości > 20 km /h.Przejechałem po placu...

                01 Wrz 2021 08:21Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 561

                COMPULEVEL 35-100 firmy Stanley - kalibracja lub naprawa

                Mam ten sam problem, przy czym mój compulevel służy mi już od 13 lat.Kupiłem go w Stanley Polska zatem nie jest to nowość w ofercie tej firmy (zaliczyli kilkuletnią przerwę w sprzedaży tego produktu).Odpowiedż na mój problem znalazłem na stronie amerykańskiej Stanleya.Urzadzenie wymaga jak...

                26 Lut 2010 13:23Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3575

                UPS APC 1400 Smart Rack (SU1400RMINET) - nieudana kalibracja?

                Tak sprawdziłem, na zwiększonej pojemności baterii ładuje się około 28 godzin jeśli baterie są wyładowane do 10, 5V. Jest to UPS Rackowy z systemem chłodzenia. Owszem baterie się dłużej ładują, ale mi to nie przeszkadza - chodzi o to żeby w razie dłuższego zaniku było zasilanie awaryjne.Pytasz co...

                07 Paź 2014 15:52Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1923

                Kalibracja chińskiej wagi sklepowej do 30 kg

                Witam, nie wiem dlczego nie mogłeś wejść poraz kolejny, ale podejrzewam, że to jest blokada programowa. Rozpoczynałęś procedurę, ale jej nie dokończyłeś lub wynik był niezgodny ze standartem.Jak parametry wagi uległy zmianie najlepiej jest korzystać przy programowaniu i kalibracji ze zworki CN6...

                26 Lis 2014 13:08Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2064

                Bizerba_automat GLM-I kalibracja

                Czy któryś z Kolegów jest zorientowany w procedurze kalibracyjnej wagi w automacie ważąco-etykietującym GLM-I Bizerba.Z przeczytanych na tym forum informacji dotyczących innych wag Bizerby wynika, że nie powinna to być specjalnie skomplikowana sprawa.W automacie znajduje się zworka kalibracyjna,...

                30 Sie 2017 05:56Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 723

                Kalibracja chińskiej wagi Supreme

                Potrzebuję pomocy przy kalibracji chińskiej wagi Supreme, waga do 150 kg, z tego co wyczytałem to podobna do tej z tego tematu Co prawda jest tam podana procedura, ale nie mogę dojść do tego żeby wskazania były poprawne, może ktoś miał do czynienia i pomoże?Nie obciążyłem jej maksymalnie tylko...

                30 Paź 2017 18:06Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1185

                S6 edge kalibracja - Dziwna sytuacja

                Nie wiem czy coś nie "spali", ten kod resetuje poprzednie kalibracje?Wskaźnik paliwa zostanie zresetowany, co spowoduje, że pojemność akumulatora będzie niedokładna.Nie używaj go, chyba że jest napisane w procedurze testowej.Teraz telefon kalibruje baterię pewnie wg jej fabrycznych parametrów....

                Smartfony Początkujący 23 Gru 2019 17:21Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 486

                Golf VI - Problem z kalibracją czujnika skrętu (G85)

                A był jeszcze jeden, coś z procedurą startu ale z tego co się dowiedziałem to też błąd ABSa, a poza tym to chyba nic, na początku jak przejechałem jakieś 2 km to się zaczęła migać kontrolka od ręcznego, i piszczeć jakieś chyba 5 razy, i te kontrolki od ABS i ESP, no wydaje mi się że po kalibracji czujnika...

                Samochody Mechanika 11 Kwi 2021 18:03Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 2193

                John Deere 6600 - kalibracja podnośnika

                Chciałbym przeprowadzić kalibrację podnośnika ehr. Czy zna ktoś procedurę owej kalibracji i czy jest do tego potrzebny jakieś urządzenie zewnętrzne?

                10 Wrz 2021 20:49Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 831

                Jak wejść do kalibracji wagi RADWAG WLC6/F1/R

                Co to jest P6?W menu jest pozycja P6 i jest to automatyczna kalibracja wagi, można wejść bez trybu serwisowego po prostu,Mamy w firmie większość wag które posiadaja P6 w menu, jednak jedna niema tej pozycji, przycisk serwisowy na płycie nie reaguje, jaka jest procedura wejścia w kalibrację?

                14 Lut 2022 12:40Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 486

                Kalibracja miernika częstotliwości.

                Jest jeszcze inny sposób. Procedura generująca okres pomiarowy (1 sekunda, czy 0, 1s czy podobne), lub przerwanie, powinno mieć możliwość zmiany czasu trwania w trakcie pracy. Zrób sobie gdzieś w RAM'ie komórkę na dane kalibracyjne, a w programie sterującym dopisz fragment umożliwiający zmianę tych danych....

                02 Sie 2004 17:25Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 3101

                czyszczenie i kalibracja wtryskiwaczy gazu

                Chciałbym poruszyć na forum wątek z tytułu, ponieważ nie można znaleźć na ten temat sensownych informacji a wydaje się być ciekawy.W aucie zamontowane mam wtryski ZAVOLI PAN (czyli nie listwę a cztery oddzielne) i średnio raz na 1-1. 5 roku muszę podjechać z nimi do warsztatu na czyszczonko i kalibrację.Procedura...

                10 Sty 2016 17:36Odpowiedzi: 73 Wyświetleń: 140892

                Korekcja wskazań, kalibracja dla wagi RADWAG

                Musisz włączyć wagę i po procedurze testowej gdy wskarze masę naciśnij przycisk "0", wtedy na wyświetlaczu pojawi Ci się napis "PAR", wpisz wtedy 100 i naciśnij ENTER, co spowoduje pojawienie się na wyświetlaczu napisu PR_CAL, wtedy naciśnięcie switcha na płycie spowoduje "wejście" w parametry serwisowe,...

                09 Mar 2008 12:54Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 3426

                Kalibracja i sprawdzenie sprzęgacza kierunkowego?

                Moc oporników zakończeniowych nie jest specjalnie istotna. Może to być zwykły opornik SMD w granicach 50ohmów. Czasami dla skompensowania indukcyjnosci do gniazd lub oporników dopina się niewielkie trymery ceramiczne lub powietrzne.Nie polecam żadnych potencjometrów, to nie ta skala problemu.Kalibracja:...

                Radiotechnika Serwis 26 Cze 2007 08:21Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 5982

                Kalibracja wagi AXIS B60

                Witam, co do wagi B60 to nie ma jakiejś typowej metody kalibracji, cała procedura jest dość skomplikowana i składa się z kilku czynników, najlepiej jak byś poznał programowanie miernika wagowego np. SE- 01, 02 lub innego tej firmy wszystkie są oparte na tym samym menu trochę wzbogacanym co do wersji...

                30 Sie 2008 19:45Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 8612

                Kalibracja robota Comau nie daje efektu

                Jeżeli wymieniłeś manipulator, a szafa została stara to musisz zrobić TURNY i kalibracje razem. Pamiętaj że oś 2 i 3 muszą być kalibrowane razem.Aby sterować chwytakiem z przycisków T1 i T2 musisz zastosować się do procedury w załączniku.Pozdrawiam.Mariusz M.Po skalibrowaniu robota...

                11 Mar 2011 16:13Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1934

                Pioneer VSX-920-K i kalibracja pod bi-amp

                zestaw: Pioneer VSX-920-Kkolumny Jamo S 608:pomieszczenie około 30m. kw, kolumny stoją na terakotowej posadzce.Podłączyłem Bi-Amp jak w instrukcji (High kolumn do Front wzmacniacza, Low do surround back), przeprowadziłem ponowną kalibrację MCACC (i zmianę konfiguracji całości) i...

                Audio Nagłośnienie Domowe 15 Sie 2011 12:22Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 4868

                Kalibracja i ustawienia wagi Axis B200B

                Czy mógłby mi ktoś miły podać procedurę kalibracji wagi Axis B200B z 2001 roku?Na płycie nie ma żadnego przełącznika.Na co dzień naprawiam wagi Cas ale dziś trafił mi się taki twór i nic nie mogę na jej temat znaleźć.Wersja programu to b 22-7.Pozdrawiam.

                08 Gru 2011 09:51Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 4468

                UPC Smart UPS 3000XL RM 3U - kalibracja

                Kalibracja zakończona pozytywnie, problem rodziła karta zarządzania po wymontowaniu cała procedura przebiegła prawidłowo. Potem instalacja karty i uruchomienie. 07 Gru 2011 13:20Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 3734

                Radwag WTC 15 SW - Kalibracja, instruckja serwisowa

                Witam, w tych modelach kalibracja jest dostępna po przełożeniu zworki cal, która znajduje sie w pojemniku bateri, procedura jest intuicyjna, należy stosować się do komunikatów z wyświetlaczapozdrawiam

                29 Maj 2013 19:17Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 3177

                UPS Smart 1000 - kalibracja jednak coś popsułem i cyklicznie pyka...

                Chciałem przeprowadzić kalibrację UPS APC SMART 1000 zgodnie hyperterminal jak w pkt. 4 i wykonałem czynności z pkt. 5: shift+Y. Otrzymałem komunikat zwrotny SM, czyli tak jak powinno być. Następnie dwa razy wcisnąłem 1 jak w pkt. 6 i UPS odpowiedział PROG.Będąc w tym trybie okazało się,...

                03 Cze 2013 10:39Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1911

                Jaguar Sy-Type - Kalibracja hamulca postojowego błąd C1801

                Jaguar S-type 3. 0 V6 2002r. Problem pojawił się po wymianie klocków hamulcowych tylnych. Nie działa hamulec postojowy i wywala błąd C1801. Prawdopodobnie należy przeprowadzić kalibrację EBC. Czy ktoś posiada opis tej procedury?

                17 Lip 2014 18:42Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 3195

                DS18B20 Czy Możliwa kalibracja

                Kalibracji samego termometru nie ma możliwości,Jest taka możliwość ale z tym do producenta. Firmie Dallas teraz Maxim-ic nie udało się uniknąć błędów podczas produkcji i jakieś 13-15 lat temu wypuścili serię czujników temperatury z błędem pomiarowym dochodzącym do 5 stopni. Wadliwa seria nie została...

                Projektowanie Układów 06 Sty 2015 21:57Odpowiedzi: 17 Wyświetleń: 4650

                Oscyloskop DT6620 - kalibracja, offset

                Mam oscyloskop jak w tytule, wymieniłem w nim standardowo hermetyczne potencjometry, wykonałem konserwację pozostałych oraz przełączników, naprawiłem wzmacniacz rozjaśniania, ustawiłem napięcia zasilacza. Po tych zabiegach deje się obserwować przebiegi, ładnie się synchronizuje, ogólnie OK....

                20 Kwi 2016 00:34Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1074

                Citroen C4 2. 0 HDI -nierówna praca silnika. Wtryski poza kalibracją P0266, P0272

                "kontrola wyważenia wtryskiwaczy paliwa", gdzie "udział/bilans mocy" na poszczególnych cylindrach to: 1. 02 (1), 0. 96 (2), 1. 03 (3) i 0. 99 (4). Nie ma w oficjalnej nomenklaturze, tzn. nakazanej przez producenta czegoś takiego jak "kontrola wyważenia wtryskiwaczy". Jest to wymysł producenta diagnoskopu...

                14 Cze 2019 18:22Odpowiedzi: 40 Wyświetleń: 51321

                Tester pojemności akumulatorków ZB2L3 v. 2. 2 - pytanie odnośnie kalibracji.

                Przyszedł dziś do mnie moduł ZB2L3 zamówiony na aliexpress. Bez podłączonego akumulatora, mimo zwartych zacisków układ pokazuje napięcie 60mV. Chciałem wykonać kalibrację, jednak nie bardzo rozumiem punkt 3 procedury:Apply USB power and simultaneously press all three buttons to enter...

                Zasilacze, ładowarki 06 Sty 2023 09:41Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 6660

                APS Smart 1500 SMT1500I - Wymiana akumulatorów, konieczność kalibracji

                SMT1500 to UPS którejś tam generacji, istotniejsze jest to, że ma on nowy protokół transmisji MICROLINK - jest to rozwiązanie opracowane przez APC, jest supertajne, nie ma do tego żadnej dokumentacji więc zapomnij o kalibracji przez RS, programach typu APC Fix. Najnowsze wersje PowerChute działają z...

                12 Lis 2017 19:02Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3750

                Mccormick cx75 - Kalibracja skrzyni

                Witam. Mam problem z McCormickiem cx 75. Ciągnik szarpie zarówno przy ruszaniu z użyciem sprzęga jak i bez, dlatego chciałbym wykonać kalibrację skrzyni. Czy ktoś z Was zna procedurę kalibracji lub posiada jakąś instrukcję. Będę wdzięczny za wszelkie wskazówki.

                25 Sty 2022 16:27Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 3942

                DAF LF 55. 250 2007 rok - Kalibracja wtryskiwaczy

                Witam. Zapaliła mi się rezerwa w ciężarówce Daf LF 55. 250 z 2007 roku. Zatrzymałem się aby zatankować, wyłączyłem zapłon, a po uzupełnieniu paliwa samochód już nie odpalił. Okazało się, że jakimś cudem się zapowietrzył. Mechanik użył samostartu pryskając go do filtra powietrza aby uruchomić silnik. Po...

                25 Lip 2019 18:04Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 717

                Zmywarka Electrolux ESL48900 - kalibracja hydrostat, błąd i40

                Czytałem że trzeba zrobić kalibrację, ale niestety nie znam procedury.Pytam się po co?Wymień hydrostat i problem zniknie.Dzięki za odpowiedź tak zrobie. Ciekawe ze na north pl sa wyszczególnione dwa jeden z rurka a drugi bez.A tak na marginesie to w tym modelu jest jakaś opcja kalibracji?

                AGD Początkujący 27 Gru 2019 20:50Odpowiedzi: 19 Wyświetleń: 7632

                Kme Nevo Honda 2. 0 kalibracja

                Myślałem, że jak zdejmę ten kaganiec kalibracji jałowego to zacznie uwzględnić przedział między tymi czasami z ECU i tyle. ;)No nic to moja procedura jaką ostatnio stosuje to:1. Kasowanie mapy Pb i LPG2. Jadę w trasę (przy okazji) np. 100 km. W jedną stronę jadę na pb(50km) a warcam na LPG -...

                04 Cze 2022 17:22Odpowiedzi: 17 Wyświetleń: 2562

                Minidisc JVC XM-228 - problem z nagrywaniem, kalibracja lasera, dane nt. pilota

                Witam serdecznie,Na czym polega problem:Od jakiegoś czasu zmagam się z problemem z deckiem MD JVC XM-228. Odtwarzanie przebiega bez zarzutu, jednak problem pojawia się kiedy chcę odświeżyć zawartość nośników. O ile deck ma siłę na skasowanie dysku i po tej operacji poprawnie wykrywa go jako "BLANK...

                Audio Serwis 22 Sty 2021 11:44Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 633

                Epson 4880 - Kalibracja po wymianie głowicy?

                Witam, czy po wymianie głowicy trzeba dokonać kalibracji?Jeśli tak to jakim programem i jak wygląda procedura. 01 Lut 2022 14:20Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 156

                Poprawne ustawienie (kalibracja) głowic magnetofonowych

                Witam. Magnetofonami szpulowymi nie bawiłem się, mogę służyćpraktyczną poradą, jak ustawić głowicę w "kaseciaku". Nie dysponującwyposażeniem zalecanym przez instrukcję serwisową należy zaopatrzyćsię w lusterko dentystyczne lub ostatecznie małą lupę. Raczej niezbędnajest kaseta serwisowa z nagranymi...

                25 Cze 2006 15:08Odpowiedzi: 21 Wyświetleń: 15059

                UPS APC Back-UPS Pro 1000 - kalibracja po zmianie baterii...

                Poszukałem i znalazłemZasilacze awaryjne z linii Back UPS nie posiadają specjalnych układów z którymi trzeba kombinować jak z serią Smart. Procedura wymiany akumulatorów:1. Podłączyć nowe akumulatory2. Włączyć UPS-a bez podłączania do sieci i obciążyć jakimś odbiornikiem o 1/3 jego nominalnej...

                27 Cze 2006 20:29Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 5821

                kalibracja czujników temperatury Pt100

                oczywiście chodzi o sprawdzewnie czujnika za pomoca kalibratora i piecykajaki błąd wstawic w procedurzeczujnik klasa a

                31 Sie 2006 16:22Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 12494

                cc1000 kalibracja ok, problem z PLL

                Hej!Mam to samo! Właśnie nad tym pracuje. Jak coś wymyślę to napiszę.Dodano po 1Witam!Chyba znalazłem rozwiązanie. Ja używam modułów Soytera na częstotliwość 868MHz. Moja konfiguracja:CC1000Configuration[]={... 0x0240, 0x0300, 0x04BF, 0x0535, 0x06BB, 0x0703, 0x089C, 0x098C,...

                08 Lut 2007 13:09Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1518

                [89c2051][Bascom 8051] Kalibracja zegara

                Nie porównuj programu z BASCOM 8051 do programu z BASCOM AVR bo to dwa różne kody wynikowe. W układach AVR wszystko odbywa się szybciej. Mniej taktów zegara przypada na wykonanie jednej instrukcji. Poza tym tam nie musisz na nowo uruchamiać licznika - działa on stale od momentu gdy ustawisz preskaler.Uproszczenie...

                10 Wrz 2008 19:26Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 3088

                reflektometr problem z kalibracją cb

                Pamiętać należy, że "kalibrować" reflektometr należy rezystorami włączonymi jako obciążenie.Rezystor 50Ω/4W to podstawa.Nie należy "kalibrować" reflektometru z anteną zamiast sztucznego obciążenia.Procedura sprawdzenia reflektometru jest w temacie podwieszonym:Jeżeli sprawdzenie wyjdzie...

                24 Mar 2009 06:10Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 4022

                Czy moja bateria z IBM TP T40 wymaga kalibracji?

                Znalazlem cos co przeczy informacjom w FAQ i waszym wypowiedziom.Ciągła praca na zasilaniu sieciowym... Aby przechowywać baterię, naładuj ją do pełnej pojemności, rozładuj w czasie normalnej, niezbyt intensywnej pracy do poziomu około 50%, wyłącz komputer i odłóż wyjętą baterię w bezpieczne,...

                Komputery Regeneracja Baterii 03 Mar 2010 21:11Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 3558

                ALAN 109 + WILSON LITTLE WIL - kalibracja anteny

                Koniecznie zapoznaj się z tym tematem:Jeżeli dalej będą kłopoty, to sprawdź czy miernik jest sprawny.Procedury sprawdzania miernika SWR opisane są tutaj:

                Radiotechnika Początkujący 12 Lis 2014 10:43Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 6135

                UPS APC 1500, potrzebuję informacji na temat kalibracji.

                UPS po wymianie baterii na nowe, a po przeszukaniu forum dowiedziałem się, że trzeba go jeszcze prawdopodobnie skalibrować.Mam apcfixa lecz chyba wersja demo, niestety nie znam dokładnie procedury oraz nie wiem, którego kabla RS232 użyć - kilka schematów kabli ze [url=]strony:Czy ktoś...

                21 Maj 2010 11:12Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2790

                ricoh 3245 przy kalibracji wywala kod sc385

                wartosci siw wyzerowaly bo cos z samymi id sensorami sie wydarzyc musialo i zamiast mierzyc okolo 4v +- 0. 5 podaja, ze jest 0.Jak juz sobie poradzisz z sc385 a nadal nie bedziesz mogl skalibrowac maszyny radze rozebrac maszyne do samego lasera wyciagnac laser i wyczyscic co mozna wyczyscic.

                11 Sie 2010 19:39Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 2513

                WAGA osobowa SILVERCREST Z28447, kalibracja

                Mam problem z łazienkową wagą elektroniczną jak w tytule. Waga błędnie wskazuje wygląda na to że jest rozkalibrowana. Pokazuje o 8-10 kg więcej przy wadze 70kg. Problem ten występuje od momentu tąpnięcia wagi (podskoczeniu na podłożu) przy schodzeniu z niej. Czy może ktoś może potwierdzi moją...

                09 Lip 2013 06:06Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 9479

                Panasonic kalibracja paneli operatorskich

                Przy włączonej kopiarce wciskasz równocześnie przyciski Energy Saver i Function. Trzymając je cały czas wciśnięte, wyłączasz kopiarkę wyłącznikiem z lewej strony i po paru sekundach włączasz ponownie. Cały czas trzymasz wciśnięte przyciski. Na panelu w górnym lewym rogu pojawi się krzyżyk. Puszczasz...

                20 Lip 2011 07:22Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1974

                Kalibracja Pitch'a w Technicsie 1210 M3D

                Wyżej podana instrukcja jest błędna!Procedura dokładnej regulacji:1. Ustawić suwak pitch w położeniu ZERO, podlączyć miernik (przewód brązowy i czerwony), potencjometrem VR302 ustawić wartość:2, 875k ohm +\- 0, 25k ohm2. Podłączyc miernik częstotliwości do kołków pomiarowych oznaczonych...

                Audio Początkujący 31 Maj 2018 12:34Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 2215

                Ecas WABCO - Kalibracja czujników położenia

                musisz przede wszystkim wiedzieć, jaka jest wysokość między mostem a odbojnikiem zawieszenia, która to jest w danych regulacyjnych auta, a stanowi ona dystans wysokości neutralnej dla której robisz kalibrację ( bez względu jaką metodą robisz kalibrację).W DAFie wyglada to tak: Podnosisz trochę zawieszenie...

                09 Cze 2022 04:40Odpowiedzi: 28 Wyświetleń: 13296

                Kalibracja czujnika skrętu G85 - Ibiza Tdi 2004 rok

                To jest sposob jak skalibrowac, jesli masz usterke to niestety procedura ci ta nie pomoze;-)

                09 Cze 2013 21:42Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 24101

                Wyważarka Corghi EM-61 - rególacja, kalibracja... jak?

                teść stwierdził, że czas wymienić łożyska na wałku w wyważarce....Wszystko ładnie pięknie po za jednym małym mankamentem... zdemontował czujniki bez zastanowienie się chwili.Teraz problem - jak to wyregulować? Jak wygląda procedura poprawnego montażu czujników w tym modelu?Ktoś...

                06 Lut 2012 20:38Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2962

                DEEL INSPIRON 2200 - Podczas uruchamiania pojawia się komunikat o kalibracji

                Tak... Ale przy każdym uruchomieniu ta sama procedura.

                Laptopy Hardware 03 Paź 2012 19:13Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1005

                BIZERBA GT 240 - Kalibracja

                Mam wagę BIZERBA GT 240 zgłaszającą sie z błędem "Wagge ist in unterlast".Na początek chciałbym ją skalibrować. Do tego potrzebne jest procedura. Może ktoś pomoże?

                30 Lis 2012 15:15Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1260

                Kalibracja obrazu a nowy telewizor..

                Jest taka fajna stronka [url=]LinkFirma która tworzy materiały testowe dla profesjonalistów, można sobie ściągnąć trochę materiału i nawet są filmiki jak ustawić różne modele telewizorów.Materiał jest po niemiecku i angielsku.Ja ustawiłem mój telewizor według ich procedury i obraz jest rewelacyjny...

                Jaki TV, projektor, kamerę kupić? 28 Sty 2013 09:32Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 13767

                Waga tcs - Kalibracja wagi chińskiej tcs

                Witam, podobno w tych modelach są różne procedury regulacji, np. hasło 4 cyfrowe lub jeżeli jest zworka typu jumper to należy ją zewrzeć i uruchomić wagę i do czasu zakończenia programowania pozostawić zwartą, a co do szczegółów to muszę znać zakres wagi, działkę i wartość wzorca to postaram się to opisać 23 Lip 2013 19:14Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 13029

                passat b 7 - kalibracja xenonów

                VCDS do reki i zrobisz wg powyzszej procedury

                22 Paź 2013 21:14Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 7557

                Man TGS - po kalibracji autocomem ecas cały czas świeci bład 3020.

                Przekroczenie zakresu, autocom to się nadaje dla praktykantów.... na chodniku, musisz próbować może za którymś razem trafisz na zakres dopuszczalnego progu wartości, o ile wybierasz dobrą konfigurację i sprzęt nie ma złej procedury.

                05 Paź 2013 12:59Odpowiedzi: 19 Wyświetleń: 6501

                Nokia Lumia 620 - Kalibracja czujnika światła

                Lumia 620 po wymianie dotyku na oryginał gasi wyświetlacz podczas połączenia mimo że telefon leży na biurku....?Nic nie skalibrujesz, wymieniając czujniki też nic nie naprawisz.Problem leży w samym szkiełku które wymieniłeś. Czujnik po prostu sam się oślepia - telefon stwierdza że jest przystawiony...

                11 Mar 2014 19:21Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 5565

                Golf 4 1. 4 - Kalibracja zegarów.

                Wskazówki są poprawnie założone gdy po włączeniu zapłonu ustawią się na początku skali prędkościomierza i obrotomierza.Nie założysz ich na włączonym zapłonie bo i tak się przesuną.Wkładasz na zgaszonym, włączasz zapłon, one się ustawiają na początek skali, jak jest źle to powtarzasz procedurę aż...

                Samochody Początkujący 26 Gru 2014 20:00Odpowiedzi: 33 Wyświetleń: 9300

                UPS APC PS450I Kalibracja UPS-a przy wymianie akumulatorów

                Dostałem gratisowo UPS APC SMART 450 SC450RMI1U taki jak na zdjęciu.UPS ma niestety padnięte akumulatory. Wiem, że przy wymianie jest potrzeba ich kalibracji specjalnym kablem jak i oprogramowaniem.Czy przerabiał ktoś temat konkretnie tego UPS-a i mógłby się podzielić informacją na temat...

                13 Lis 2014 16:12Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2274

                Lark FreeBird 43. 3 - nie reaguje dotyk, prawidłowa kalibracja

                Mam nadal komunikację z urządzeniem za pomocą komputera, ale na wyświetlaczu nawigacji jest już tylko biały ekran.Ściągnąłem z chomikuj larkmap gotowiec na sd i skopiowałem na FLASH, żeby uzupełniło brakujące pliki, które mogłem po całym zamieszaniu usunąć. Niestety biały ekran nie zniknął.W centrum...

                Nawigacje Software 31 Paź 2015 13:47Odpowiedzi: 60 Wyświetleń: 6585

                Konica Minolta Bizhub C224e - Brak ustawień kalibracji panela dotykowego

                Nie spotkałem się w tym modelu urządzenia z kalibracją ekranu. Instrukcja instalacji również nie przewiduje takiej procedury. Z jakiej innej procedury skorzystałeś?

                15 Sty 2016 23:11Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 2178

                Peugeot 107 - Kalibracja sprzęgła w automacie.

                Witam, problem został rozwiązany przez elektryka okazało się, że masa do skrzyni biegów była trochę niedokręcona i procedury kalibracji nie udawało się przeprowadzić gdzieś w pewnym momencie ją gubił.Dziękuję za porady wszystkim. 31 Mar 2016 12:52Odpowiedzi: 17 Wyświetleń: 9468

                UPS chloride Desk Power + 1000VA (600W) - kalibracja

                Czy ktoś może dysponuje procedurą kalibracji akumulatorów UPS-a Chloride Desk Power + 1000VA (600W) lub podobnego?

                27 Mar 2017 10:04Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2187

                KYOCERA 3050ci - słaba jakość kopii/wydruków, nie można zrobić kalibracji

                U021 nie zaszkodzi, potem U252 na Europe.W kicie są kartki z procedurami, które warto zrobić przy wymianie DK i DV. Słaba jakość wydruku wskazuje możliwy problem z transferem - temu bym się przyjrzał.Jakie były problemy z maszyną, że konieczna była wymiana podzespołów?pozdrawiamk.

                24 Gru 2018 11:21Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 1284

                Przetwornica DC/DC buck 2A z regulacją i LCD - kalibracja i testy runda druga

                Trzymając naciśnięty przycisk "up" i podłączając napięcie do przetwornicy zaczyna migać wyświetlacz i można kalibrować napięcie wyświetlane. Ta procedura jest dosyć zakręcona - niestety nie opiszę jej bo moje dwa moduły uległy uszkodzeniu i już dokładnie nie pamiętam (każdy działał inaczej - jeden pokazywał...

                Artykuły 26 Mar 2018 10:40Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 3972

                [F411] FT800 zapamiętanie kalibracji Touch Screena

                (at)AndrzejKor dzięki za chęć pomocy ale problem mam w procedurze inicjalizacji. Wypróbowałem na Arduino, to co robirę na F411 i działa poprawnie:[syntax=c]/* API for calibration on ft800 */void Calibrate(){/************************************... Below...

                Mikrokontrolery ARM 06 Sie 2018 14:59Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 1149

                Vw Passat B6 - Kalibracja czujnika G251, błąd 01279

                Passat B6 2. 0 tdi CBAB 2008,,Mam problem z wprowadzeniem ustawień podstawowych czujnika przyspieszenia wzdłużnego G251.Postępuje według procedury z ross tech tj:Czujnik przyspieszenia wzdłużnego (G251)Wymagania wstępne:Napięcie systemowe co najmniej 12, 0 V.[Wybierz][03 -...

                12 Paź 2018 14:43Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 9912

                Civic 1. 8 2008r. - ishift regeneracja sterownika wysprzęglania błędy kalibracji

                W skrócie historia wygląda następująco, samochód to Honda Civic 2008r, 1. 8 benzyna, skrzynia ishift, układ prawie identyczny jak easytronik w Oplu. Jeżdził w miarę ok., trochę czasem poszarpywał, ale to najprawdopodobniej już kończące się sprzęgło.Kilka razy auto zgasło, aż pewnego razu już nie mogłem...

                22 Cze 2021 17:57Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 2799

                Opel Adam - TPMS - kalibracja

                Jeśli kontrolka miga przez czas 60-90s po przekręceniu kluczyka, to jest zapamiętany błąd w systemie. Może dlatego nie da się uruchomić procedury programowania czujników. Masz pewność, że czujniki są sprawne? Chyba nie pozostaje nic innego jak odczytać błędy z układu TPMS.

                03 Sie 2019 20:55Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 4410

                Peugeot 308 T9 1, 6hdi - Wymiana turbiny, nieudana kalibracja

                Peugeot 308 z 2015r 1, 6hdi sterownik EDC17C60, po wymianie turbiny błędy p1497, p2562. W parametrach niezgodność położenia turbo.Wykonuję procedurę wymiana turbo oraz nauczanie pozycji skrajnych turbo. Procedury przechodzą prawidłowo jednak nic się nie zmienia.Nie wiem w czym problem. Procedury...

                02 Gru 2019 22:11Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 3666

                Krups EA8161 - kalibracja młynka, po ponownym włączeniu ekspres wariuje

                Posiadam Ekspres Krups EA8161, ponieważ młynek bardzo długo mielił chciałem zrobić kalibrację wg opisu kolegi bolek191968 w tym temacie. U mnie na etapie wkładania pojemników pojawia się z prawej pusty nawias i 6 kresek nad nim (ekspres to wersja z wyświetlaczem) i to tyle naciśnięcie start niczego...

                13 Sie 2022 07:20Odpowiedzi: 31 Wyświetleń: 4833

                Opel Adam 2013r - Wymagany SPS do kalibracji kąta skrętu kierownicy

                W adamie procedura wygląda tak:Uczenie czujnika kąta obrotu kierownicy jest zawarte w funkcji ogólnej konfiguracji i może być wymagane po dokonaniu wymiany pewnych części układu kierowniczego:•Przekładnia kierownicza•Kolumna kierownicy•Wewnętrzny drążek poprzeczny mechanizmu...

                26 Maj 2020 22:25Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1308

                MAN TGX 2015r - Błąd kalibracji poziomowania.

                Bo musisz to podnieś z Texy strzałkami jeśli Ci o to chodzi, pilot podczas tej procedury nie działa.

                04 Cze 2020 19:05Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 459

                Stag q-box plus - Kalibracja przełącznika Led-401

                Program darmowy ze strony Staga, interfejs na alledrogo za 15-30zł.Instrukcja do staga w pdf'ie dostępna razem z programem.Chyba można też zaprogramować poziom automatycznie przy tankowaniu gazu.Zużyj gaz do zera, jak podjedziesz do dystrybutora to przytrzymujesz przycisk na wskaźniku i gasisz...

                24 Sie 2020 17:45Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 6156

                Indesit XWE 61252X WWGG PL - Czy istnieje możliwość kalibracji presostatu analog

                Jakie znaczenie ma czyszczenie rurki czy odpływu jeśli właśnie przy zdjętej rurce hydrostatu też tylko pompa pracuje, a wody nie pobiera? W zmywarkach Elektroluxa jest procedura gdzie można skalibrować częstotliwość generatora presostatu przy ciśnieniu atmosferycznym jako pozycja bez wody. Często zdarza...

                AGD Pralki, Suszarki 20 Mar 2021 15:35

                Valtra N111 EH - Kalibracja skrzyni biegów

                Tak, jest taka możliwość aby zrobić to „z ręki”, jest procedura automatyczna oraz ręczne dostrojenie wartości czasu napełniania i chyba (tego nie jestem pewien) ciśnienia początkowego.Dodano po 47Tak, jest taka możliwość aby zrobić to „z ręki”, jest procedura automatyczna...

                04 Sie 2022 08:01Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 654

                Kalibracja skrzyni Case MXU115

                Tak jest. Przelacznik kiwany żółw zająć. Jeśli to nie problem to bym pana prosił o opisanie tej procedury jeszcze raz. Bo nie mogę nic takiego znalezc. Chyba że link pan podeślę lub numer telefonu do Pana. Pozdrawiam

                29 Paź 2022 07:15Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 234

                New Holland ts100 - kalibracja skrzyni, rewers mechaniczny

                Procedura taka sama jak do Ford/News Holland serii xx40. A to już tu było kilkanaście razy.

                01 Lis 2022 07:12Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 222

                Mercedes actros mp3 - Kalibracja sprzegla

                W załączeniu procedura. Myślę, że pomoże.

                17 Sty 2023 22:16Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 162

                procedura strojenia magnetofonu szpulowego

                To co piszesz matiz229 to wszystko prawda, ale to jest połowa procesu strojenia. Po wymianie głowicy MUSISZ wyregulować tor odczytu i zapisu. Ćwiczyłem to dziesiątki razy w kaseciakach. Po wymianie głowicy na identyczną jak była oryginalnie zastosowana trzeba ustawić odpowiednie poziomy. Bez tego będzie...

                15 Lis 2003 08:28Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 3799

                schematu i procedury kalibracyjnej do wagi Radwag 150. o

                panowie potrzebuję schemat wagi j/wPCB-0030/95/06PCB-0049/97/1oraz procedury kalibracyjnej waga 150kg, d=0, 1 e=0, 1Po -3AuE -0co -6un-2At- 5Zo -5cr-0 (nie wiem co to jest)bd- 5nu -1di ui- 3009Pate- 3000Step- 500Daci w tym momencie "waga" coś kalkuluje i...

                Sprzęt Medyczny 29 Mar 2010 20:53Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 3553

                Waga kingship gew-15 - procedura kalibracyjna - jak wykonać?

                Szukam sposobu kalibracji do wagi Kingship gew-15 - jakiś chiński wynalazek, aczkolwiek posiada legalizację pierwotną.

                30 Maj 2022 13:20Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 951

                HP Photosmart C 6380 - Nie można wyłączyć procedury wyrównywania pojemników

                Jeżeli reset nie pomaga, a wszystkie dysze drukują prawidłowo to może być uszkodzony czujnik od wyrównania głowicy. Na początku bym go wyczyścił, jest w karetce pod spodem świeci podczas kalibracji rożnymi kolorami, więc nie będzie ciężko go zlokalizować.

                23 Kwi 2017 19:05Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 1443

                przeglad wzmacniacza - jaka jest standardowa procedura przeglądu wzmacniacza Aud

                co do wymiany kondensatorów... hmmm...Pooglądaj kanał Reduktor SzumuPan Reduktor Szumu może być jedynie autorytetem dla laików, dla kolegów po fachu przejawia podejście amatora-wymieniacza.Z ostatnich trzech odcinków:1. Wymiana głowicy laserowej bez kalibracji / ustawienia servo2. Czyszczenie...

                Początkujący Naprawy 10 Maj 2019 16:37Odpowiedzi: 78 Wyświetleń: 3078

               Procedury uruchamiania i kalibracji Bosch Pfp5030

               Bezpośredni link do pobrania Procedury uruchamiania i kalibracji Bosch Pfp5030

               Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

               Ostatnia aktualizacja Procedury uruchamiania i kalibracji Bosch Pfp5030