Procedura ustawiania Epson Accusuite 11880 Series

Instalacja drukarki Epson AccuSuite 11880 Series jest łatwa i szybka. Przed rozpoczęciem procedury należy sprawdzić, czy wszystkie elementy zestawu są obecne. Następnie należy podłączyć drukarkę do prądu, a następnie podłączyć drukarkę do komputera za pomocą kabla USB. Następnie należy pobrać i zainstalować najnowsze oprogramowanie sterujące drukarkę. Po zakończeniu instalacji należy wykonać test wydruku w celu weryfikacji poprawności instalacji. Po zakończeniu procedury ustawiania drukarka Epson Accusuite 11880 Series powinna być gotowa do użycia.

Ostatnia aktualizacja: Procedura ustawiania Epson Accusuite 11880 Series

W drukarce są dostępne dwa źródła papieru: tylna taca i kaseta.
Przed rozpoczęciem drukowania należy wybrać ustawienie źródła papieru odpowiadające warunkom lub celowi wydruku.

Procedura ustawiania źródła papieru jest następująca:

Na karcie Szybki start (Quick Setup) również można ustawić źródło papieru.

 1. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki

 2. Wybierz typ nośnika.

  Z listy Typ nośnika (Media Type) umieszczonej na karcie Główny (Main) wybierz rodzaj papieru włożonego do drukarki.

 3. Wybierz źródło papieru.

  Z listy Źródło papieru (Paper Source) na karcie Główny (Main) wybierz źródło papieru odpowiadające danemu zastosowaniu.

  Wybór automatyczny (Automatically Select)
  Na podstawie ustawień papieru określonych przez sterownik drukarki oraz informacji o papierze zarejestrowanych w drukarce drukarka automatycznie określa źródło papieru i pobiera papier.
  Tylna taca (Rear Tray)Papier podawany jest zawsze z tylnej tacy. Kaseta (Cassette)Papier jest zawsze podawany z kasety. Ważne

  • Papier zwykły, o rozmiarze innym niż Letter 22x28cm 8. 5"x11" (Letter 8. 5"x11" 22x28cm), A5, A4 lub B5 oraz inne typy papieru nie mogą być podawane z kasety.
 4. Kliknij przycisk OK.

  Drukarka drukuje dane przy użyciu określonego źródła papieru.

  Uwaga

 5. Jeśli ustawienia papieru w sterowniku drukarki różnią się od zarejestrowanych w drukarce informacji o papierze, może wystąpić błąd. Instrukcje postępowania w przypadku wystąpienia błędu można znaleźć w części „Ustawienia papieru”.
  Aby sprawdzić bieżące ustawienia drukarki albo zastosować ustawienia drukarki w sterowniku drukarki, kliknij opcję Informacje o nośniku w drukarce... (Printer Media Information... ) na karcie Szybki start (Quick Setup) i wybierz odpowiednie ustawienia w wyświetlonym oknie dialogowym.
  Szczegółowe informacje o papierze do zarejestrowania w drukarce można znaleźć poniżej:
 6. Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Typ nośnika)
 7. Ustawienia papieru w sterowniku drukarki i drukarce (Rozmiar papieru)

W tej sekcji opisano sposób konfiguracji zabezpieczeń sieci bezprzewodowej i podłączenia do punktu dostępowego za pomocą przycisków na drukarce. Jeśli drukarka posiada panel LCD, wprowadź ustawienia za pomocą panelu LCD. Szczegółowe informacje na ten temat zawiera rozdział Podłączanie drukarki do sieci.

Drukarka obsługuje następujące metody wprowadzania ustawień bezprzewodowych.

Automatyczna konfiguracja za pomocą Wi-Fi Protected Setup (WPS)
Jeśli punkt dostępowy obsługuje standard Wi-Fi Protected Setup (WPS), ustawienia bezprzewodowe mogą być wprowadzone automatycznie.

Automatyczna konfiguracja za pomocą SecureEasySetup (SES)
Jeśli punkt dostępowy obsługuje standard Secure Easy Setup (SES), ustawienia zabezpieczeń mogą być wprowadzone automatycznie.

Uwaga:

Nie wyłączaj zasilania lub nie odłączaj drukarki podczas wprowadzania ustawień za pomocą przycisków na panelu sterowania. Może to spowodować awarię.

Jeśli drukarka jest podłączona przed kabel sieci LAN, nie można używać drukarki w bezprzewodowej sieci LAN.

Automatyczna konfiguracja sieci bezprzewodowej poprzez WPS

Jeśli punkt dostępowy obsługuje standard Wi-Fi Protected Setup (WPS), ustawienia bezprzewodowe mogą być wprowadzone automatycznie.

Procedura konfiguracji dla trybu Przycisk (PBC)

Sprawdź, czy punkt dostępowy jest włączony i czy komunikacja jest możliwa.

Jeśli kabel sieci LAN jest podłączony do drukarki, odłącz go z drukarki.

Jeśli kabel sieci LAN zostanie odłączony, lampka stanu sieci (pomarańczowa) i lampka stanu sieci (zielona) migają na przemian. Nie przechodź do następnego punktu do momentu aż lampka stanu sieci (pomarańczowa) się włączy lub zarówno lampka stanu sieci (pomarańczowa) jak i lampka stanu sieci (zielona) wyłączą się.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk WPS punktu dostępowego (lub odpowiedni przycisk), aby ustawić WPS.

Aby uzyskać informacje na temat lokalizacji przycisku WPS, patrz Przewodnik użytkownika punktu dostępowego (routera bezprzewodowego). Należy zwrócić uwagę, że w niektórych przypadkach będzie to ustawienie oprogramowania w routerze, a nie przycisk na obudowie. com/onlineguides/pl/sx600series/html_z/files/step_4. gif"/>

Przytrzymaj przycisk WiFi przez trzy sekundy. Lampka stanu sieci (pomarańczowa) i lampka stanu sieci (zielona) migają na przemian. com/onlineguides/pl/sx600series/html_z/files/step_5. gif"/>

Jeśli połączenie sieciowe zostanie pomyślnie nawiązane, lampka stanu sieci (pomarańczowa) i lampka stanu sieci (zielona) migają w tym samym czasie. Lampka stanu sieci (zielona) wyłączy się po pięciu minutach.

Jeśli nawiązanie połączenia sieciowego nie powiedzie się, jedynie lampka stanu sieci (zielona) miga. Naciśnij przycisk WiFi aby usunąć błędy, następnie powtórz procedurę od kroku 2.

Konfiguracja trybu Kod PIN

Metoda rejestracji kodu PIN różni się w zależności od punktu dostępowego (routera bezprzewodowego). Patrz Przewodnik użytkownika punktu dostępowego (routera bezprzewodowego).

Włóż zwykły papier do podajnika arkuszy.

Naciśnij przycisk , aby wydrukować arkusz stanu, a następnie potwierdź kod PIN na arkuszu stanu.

Trzymając przycisk WiFi, naciśnij przez 3 sekundy. Lampka stanu sieci (pomarańczowa) i lampka stanu sieci (zielona) migają w tym samym czasie. com/onlineguides/pl/sx600series/html_z/files/step_6. gif"/>

Zarejestruj kod PIN znajdujący się na arkuszu stanu w punkcie dostępowym w ciągu dwóch minut. com/onlineguides/pl/sx600series/html_z/files/step_7. gif"/>

Jeśli nawiązanie połączenia sieciowego nie powiedzie się, jedynie lampka stanu sieci (zielona) miga. Naciśnij przycisk WiFi aby usunąć błędy, następnie powtórz procedurę od kroku 3.

Automatyczna konfiguracja sieci bezprzewodowej poprzez SES

Jeśli punkt dostępowy obsługuje funkcję Secure Easy Setup (SES) lub tryb przycisku Wi-Fi Protected Setup (WPS (PBC)), zabezpieczenia mogą być wprowadzone automatycznie.

Dla ustawień SES i WPS (PBC) wykonaj następującą procedurę. Oba ustawienia są automatycznie wykonywane przez drukarkę.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk SES punktu dostępowego (lub odpowiedni przycisk) aż zapali się lampka SES.

W zależności od punktu dostępowego (routera bezprzewodowego), dedykowany przycisk funkcji SES może nie być dostępny. Aby uzyskać informacje na temat lokalizacji przycisku SES, patrz Przewodnik użytkownika punktu dostępowego (routera bezprzewodowego).

Procedura ustawiania zszywanego boku i określania szerokości marginesu jest następująca:

 1. Otwórz okno ustawień sterownika drukarki

 2. Określ stronę, która ma być zszyta.

  Sprawdź położenie marginesu na zszycie w ustawieniu Zszywany bok (Stapling Side) na karcie Ustawienia strony (Page Setup).
  Drukarka analizuje ustawienia Orientacja (Orientation) oraz Układ strony (Page Layout) i automatycznie wybiera najlepsze miejsce zszycia. Aby zmienić to ustawienie, wybierz z listy inną wartość.

 3. Ustaw szerokość marginesu.

  W razie potrzeby kliknij przycisk Określ margines... (Specify Margin... ) i ustaw szerokość marginesu, a następnie kliknij przycisk OK.

  Uwaga

  • Drukarka automatycznie zmniejsza obszar wydruku w zależności od marginesu na miejsce zszycia.
 4. Zakończ konfigurację.

  Na karcie Ustawienia strony (Page Setup) kliknij przycisk OK.
  Podczas drukowania tekst zostanie wydrukowany z określoną szerokością marginesu i stroną zszycia.

Ważne

 • Ustawienie Zszywany bok (Stapling Side) i przycisk Określ margines... ) są wyszarzone i niedostępne, jeśli:
 • Dla opcji Układ strony (Page Layout) wybrano ustawienie Bez obramowania (Borderless), Sąsiadująco/plakat (Tiling/Poster) lub Broszura (Booklet),
 • dla opcji Układ strony (Page Layout) wybrano ustawienie Ze skalowaniem (Scaled) (gdy wybrano też ustawienie Drukowanie dwustronne (Duplex Printing), można wybrać tylko ustawienie Zszywany bok (Stapling Side)).
 • Procedura ustawiania Epson Accusuite 11880 Series

  Bezpośredni link do pobrania Procedura ustawiania Epson Accusuite 11880 Series

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Procedura ustawiania Epson Accusuite 11880 Series