Procedura aktualizacji oprogramowania sprzętowego Aeg 189681

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego Aeg 189681 to prosty proces, który pomoże Ci zaktualizować system sprzętowy. Najpierw musisz pobrać najnowszą wersję oprogramowania ze strony producenta. Następnie zainstaluj go na swoim komputerze. Na koniec przejdź do menu ustawień i wybierz opcję Aktualizuj oprogramowanie. Proces aktualizacji powinien się rozpocząć i zakończyć bezproblemowo. Po zakończeniu procesu możesz cieszyć się nowym oprogramowaniem i jego lepszą wydajnością.

Ostatnia aktualizacja: Procedura aktualizacji oprogramowania sprzętowego Aeg 189681

Zwiększenie bezpieczeństwa szyfrowania

Modele, których dotyczy informacja

Niniejsza informacja dotyczy następujących modeli odtwarzaczy Blu-ray Disc:

 • BDP-S480 / S580 / S780

Informacja o tym pliku do pobrania

Procedura aktualizacji jest prosta, a najnowsza wersja oprogramowania wbudowanego umożliwia jeszcze lepsze wykorzystanie możliwości posiadanego odtwarzacza Blu-ray.

 • Nazwa: Aktualizacja oprogramowania wbudowanego odtwarzacza Blu-ray do wersji M07. R. 0631
 • Data wydania: 24/12/2014
 • Korzyści i udoskonalenia:
  • Zwiększenie bezpieczeństwa szyfrowania
  • Poprawiono funkcję BIV (BRAVIA Internet Video).
  • Aktualizacja zawiera technologię ochrony zawartości Cinavia™. Informacje dotyczące technologii Cinavia zawiera Centrum informacji konsumenckich Cinavia pod adresem http://www. com.
 • Ograniczenia: Aktualizacja jest przeznaczona wyłącznie dla odtwarzaczy Blu-ray sprzedawanych na terenie Europy. Nie wszystkie modele są sprzedawane we wszystkich krajach.

Oprogramowanie wbudowane może nie wymagać aktualizacji, szczególnie w przypadku zakupu nowego modelu odtwarzacza Blu-ray. Jeśli oprogramowanie wbudowane ma numer M07. 0631 lub wyższy, aktualizacja nie jest wymagana.

W razie wątpliwości wersję oprogramowania wbudowanego można łatwo sprawdzić:

 1. Włączyć telewizor i sprawdzić, czy jest nastawiony na wejście, do którego podłączono odtwarzacz Blu-ray; na przykład po podłączeniu odtwarzacza do gniazda AV1 jako źródło sygnału wejściowego należy wybrać gniazdo AV1.
 2. Włączyć odtwarzacz Blu-ray. Jeśli urządzenie zacznie odtwarzać płytę, nacisnąć przycisk STOP i poczekać na wyświetlenie menu interfejsu XrossMediaBar (XMB™).
 3. W interfejsie XrossMediaBarTM za pomocą przycisków strzałek na pilocie wybrać opcję Setup > System Settings [Ustawienia > Ustawienia systemowe], a następnie nacisnąć przycisk ENTER.
 4. Wybrać opcję Quick Start Mode [Tryb szybkiego uruchamiania] i upewnić się, że jej ustawienie to OFF [Wył. ]. W przypadku ustawienia ON [Wł. ] aktualizacja może się nie powieść.
 5. Wybrać opcję System Information [Informacje systemowe] i nacisnąć przycisk ENTER.
 6. Na ekranie telewizora numer wersji oprogramowania wbudowanego jest wyświetlany w następujący sposób:
  "Software Version M07. 0631" [Wersja oprogramowania: M07. 0631] - numer wersji M07. 0631 lub wyższy oznacza, że zainstalowano już najnowszą wersję oprogramowania wbudowanego.

Istnieją dwa proste sposoby aktualizacji oprogramowania wbudowanego odtwarzacza Blu-ray:

 • Internet/sieć
 • Za pomocą płyty CD-R

Skorzystanie z tej metody jest zalecane, ponieważ jest ona najprostszym sposobem przeprowadzenia aktualizacji. Aktualizacja trwa zwykle 15–30 minut. W pierwszej kolejności należy przygotować urządzenie, a następnie, za pomocą połączenia internetowego, pobrać aktualizację do odtwarzacza Blu-ray.

Co będzie potrzebne:

 • kabel Ethernet do podłączenia odtwarzacza Blu-ray do Internetu
 • działające połączenie internetowe
 • kompatybilny telewizor

Zapewnienie bezproblemowej aktualizacji

Proces aktualizacji jest zwykle bardzo prosty. Stosowanie się do instrukcji poniżej zapewnia powodzenie aktualizacji już za pierwszym razem:

 • Uważnie przeczytać instrukcje — w przeciwnym wypadku istnieje ryzyko uszkodzenia odtwarzacza Blu-ray.
 • Nie wyłączać odtwarzacza Blu-ray, ani nie odłączać jego zasilania, w trakcie aktualizacji.
 • Nie naciskać żadnych przycisków — z wyjątkiem tych wymienionych w instrukcjach

Skonfigurować urządzenie:

 • Włączyć telewizor i sprawdzić, czy jest nastawiony na wejście, do którego podłączono odtwarzacz Blu-ray. (Po podłączeniu odtwarzacza do gniazda AV1 jako źródło sygnału wejściowego należy wybrać gniazdo AV1).
 • Za pomocą kabla Ethernet podłączyć do Internetu gniazdo LAN odtwarzacza płyt Blu-ray. (Jeśli w napędzie odtwarzacza znajduje się płyta, należy ją wyjąć).

Pobrać aktualizację:

 • At the XrossMediaBar TM, select Setup > Network Update using the arrow keys on the remote control and then select ENTER.
 • The message Perform version update? on the TV.
 • Select OK using the remote control, and then press ENTER.
 • The download process starts and you see the download screen on the TV.
 • During the download, you see the message DL */9on the TV and the front of the player. The * changes to 0 and goes up to 9 during the download process.
 • When the download is complete, you see VUP on the front of the player.
 • When the update starts, you see VUP */9on the TV and the front of the player. The * changes to 0 and goes up to 9 during the update process.
 • When you see the message FINISH on the front of the player, the update is complete. Don’t use or turn off the player until you see this message.
 • The Blu-ray player will automatically turn off.
 • Turn the player back on.
 • Check the firmware version. If the version number is M07. 0631, the firmware upgrade was successful.

Rozwiązywanie problemów

Postępowanie w przypadku wystąpienia problemów z aktualizacją oprogramowania wbudowanego odtwarzacza Blu-ray za pomocą połączenia internetowego.

 • "SYS ERR" or "VUP NG" is displayed on the player front panel display.
  1. Push the player "POWER" button and keep pressing it for several seconds until the player turns off.
  2. Push again the "POWER" button and try the update procedure again.
 • Na ekranie telewizora wyświetla się komunikat „Connection status cannot be confirmed” [Niepotwierdzony status połączenia].
  Może to wynikać z problemów z połączeniem sieciowym.
  1. Sprawdzić, czy podłączono kabel LAN.
  2. W obszarze ustawień sieciowych sprawdzić, czy odtwarzacz Blu-ray posiada własny adres IP. (W przypadku korzystania z serwera proxy w miejsce nazwy hosta proxy, znajdujące się w polu danych Proxy Server [Serwer proxy], należy wprowadzić adres IP używanego serwera).
  3. Ponownie przeprowadzić aktualizację.

 • Przerwa w dostawie zasilania podczas aktualizacji.
  Włączyć odtwarzacz i rozpocząć ponownie aktualizację.
 • Aktualizacja oprogramowania wbudowanego nie kończy się, mimo że trwa już ponad 30 minut.
  1. Wyjąć przewód zasilający prądem przemiennym z gniazdka i podłączyć go ponownie po upływie kilku minut.
  2. Ponownie przeprowadzić procedurę aktualizacji.
   Aktualizacja w dalszym ciągu niemożliwa? Skontaktować się z Zespołem wsparcia technicznego Sony.

 • Windows ®
 • Mac OS ®
 • Społeczność Sony

  Odwiedź portal naszej Społeczności i dziel się swoimi doświadczeniami i rozwiązaniami z innymi klientami Sony

 • Zarejestruj się
 • Naprawa i gwarancja

Dostępne są 2 możliwości aktualizacji oprogramowania sprzętowego podłączonych produktów SMA:

 • Automatyczna aktualizacja oprogramowania sprzętowego (zalecana)

 • Aktualizacja oprogramowania sprzętowego na module Data Manager przy użyciu karty pamięci USB

Automatyczna aktualizacja oprogramowania sprzętowego (zalecana)

 • Aktywować automatyczną aktualizację oprogramowania sprzętowego podczas rozruchu poprzez interfejs użytkownika. Po aktywowaniu automatycznej aktualizacji oprogramowania sprzętowego moduł Data Manager samodzielnie wyszukuje i instaluje nowe wersje oprogramowania sprzętowego podłączonych produktów SMA, o ile dostępne jest aktywne połączenie internetowe. Przy tym aktualizacja dostępnego oprogramowania sprzętowego może potrwać do 48 godzin.

 • W późniejszym czasie automatyczną aktualizację oprogramowania sprzętowego można aktywować w parametrach sprzętowych modułu Data Manager. W tym celu w menu Konfiguracja wybrać punkt Parametry i dla parametru Aktualizacje urządzenia włączone wybrać wartość Tak.

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego na module Data Manager przy użyciu karty pamięci USB

Aktualizacje oprogramowania sprzętowego mimo zdezaktywowanej automatycznej aktualizacji oprogramowania sprzętowego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego z karty pamięci USB jest instalowana na podłączonych produktach SMA także wówczas, gdy w parametrach zdezaktywowana jest funkcja automatycznych aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

 1. W razie potrzeby zainstalowania aktualizacji oprogramowania sprzętowego należy jedynie włożyć kartę pamięci USB z aktualizacjami oprogramowania sprzętowego do gniazda USB.

Warunki:

 • Posiadanie 1 karty pamięci USB o pojemności maksymalnej 32 GB sformatowanej w systemie FAT32.

 • Karta pamięci USB w wersji 2. 0 lub nowszej

 • Moduł Data Manager musi być uruchomiony.

 • Moduł Data Manager musi być połączony z podłączonymi produktami SMA poprzez sieć lokalną.

 • Podłączone produkty SMA muszą być uruchomione.

Sposób postępowania:

 1. Utworzyć na karcie pamięci USB katalog o nazwie update.
 2. Pobrać stosowny plik aktualizacyjny z rozszerzeniem *. up2 pod adresem www. com.
 3. Zapisać plik aktualizacyjny w folderze update na karcie pamięci USB.
 4. Włożyć kartę pamięci USB do gniazda USB modułu Data Manager.
 5. Podczas weryfikacji pliku aktualizacyjnego dioda LED systemu pulsuje na pomarańczowo.
 6. Trwa aktualizacja oprogramowania sprzętowego podłączonych produktów SMA. Ten proces może potrwać nawet kilka godzin w zależności od produktu SMA oraz jakości transmisji.
 7. W menu Monitorowanie zdarzeń na interfejsie użytkownika modułu Data Manager sprawdzić, czy aktualizacja oprogramowania sprzętowego przebiegła pomyślnie.
 8. Jeżeli aktualizacja oprogramowania sprzętowego przebiegła pomyślnie, należy wyjąć kartę pamięci USB z gniazda USB modułu Data Manager.

  Możesz zaktualizować oprogramowanie sprzętowe OH1, aby korzystać z jego najnowszej wersji. Polar Flow poinformuje Cię o dostępności nowej wersji. Aktualizacje oprogramowania sprzętowego mają na celu poprawę funkcjonalności OH1. Mogą obejmować usprawnienia istniejących funkcji, zupełnie nowe funkcje i poprawki pozwalające naprawić błędy. Zalecamy przeprowadzanie aktualizacji OH1 zaraz po ukazaniu się każdej kolejnej wersji oprogramowania.

  W związku z aktualizacją nie utracisz żadnych danych. Przed aktualizacją oprogramowania sprzętowego dane z OH1 zostaną zsynchronizowane z serwisem Flow.

  Za pomocą tabletu lub innego urządzenia mobilnego

  Jeśli do synchronizacji danych treningowych i aktywności używasz aplikacji mobilnej Polar Flow, oprogramowanie sprzętowe możesz także zaktualizować za pomocą urządzenia mobilnego. Aplikacja poinformuje Cię o dostępności aktualizacji i pomoże Ci podczas instalacji. Przed rozpoczęciem aktualizacji zalecamy podłączenie OH1 do źródła zasilania w celu uniknięcia problemów związanych z przerwaniem aktualizowania.

  W zależności od połączenia bezprzewodowa aktualizacja oprogramowania sprzętowego może potrwać do 20 minut.

  Za pomocą komputera

  Jeśli dostępna jest nowa wersja oprogramowania sprzętowego, FlowSync powiadomi Cię o tym po podłączeniu OH1 do komputera. Aktualizacje oprogramowania sprzętowego są pobierane za pomocą oprogramowania FlowSync.

  Aby zaktualizować oprogramowanie sprzętowe:

  1. Włóż sensor do adaptera USB soczewką skierowaną do góry, tak aby styki sensora i adaptera się dotykały.
  2. Podłącz adapter USB do portu USB komputera.
  3. Oprogramowanie FlowSync rozpocznie synchronizowanie danych.
  4. Po zakończeniu synchronizacji wyświetlone zostanie pytanie, czy oprogramowanie sprzętowe ma zostać zaktualizowane.
  5. Wybierz Tak. Oprogramowanie sprzętowe zostanie zainstalowane (może to zająć do 10 minut). Przed odłączeniem OH1 od komputera upewnij się, że aktualizacja oprogramowania sprzętowego została zakończona.

  Procedura aktualizacji oprogramowania sprzętowego Aeg 189681

  Bezpośredni link do pobrania Procedura aktualizacji oprogramowania sprzętowego Aeg 189681

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Procedura aktualizacji oprogramowania sprzętowego Aeg 189681