Polecenia sterujące Cisco 1811

Cisco 1811 to router sieciowy przeznaczony do zastosowań korporacyjnych. Jest zbudowany zgodnie z najnowszymi standardami przemysłowymi i oferuje wsparcie dla wielu różnych funkcji sieciowych, w tym routing statyczny i dynamiczny, filtrowanie adresów IP, kontrola dostępu i wiele innych. Urządzenie oferuje również wsparcie dla przydatnych poleceń sterujących, takich jak wprowadzanie i usuwanie routingu, konfigurowanie protokołów sieciowych, tworzenie i modyfikowanie reguł ACL oraz tworzenie i zarządzanie interfejsami. Cisco 1811 oferuje również zaawansowane funkcje zabezpieczeń, w tym szyfrowanie, kontrolę dostępu do sieci i wiele innych. Jest to idealne urządzenie do zastosowań w środowiskach sieciowych, które wymagają wydajności, niezawodności i zabezpieczeń.

Ostatnia aktualizacja: Polecenia sterujące Cisco 1811

Wszystkie produkty do przełączania

Firma Cisco dysponuje kompleksową ofertą rozwiązań do przełączania do sieci dla przedsiębiorstw, centrów danych i mniejszych firm. Rozwiązania te są zoptymalizowane pod kątem wielu różnych branż, w tym usługodawców, usług finansowych i sektora publicznego.

Chętnie pomożemy

Kontakt z Cisco

 • Chat na żywo z przedstawicielem Cisco

  Cisco:

 • Witamy w Cisco
 • Czy mogę pomóc Ci w znalezieniu produktu, który spełni twoje potrzeby?
 • Nie, dziękuję
 • Rozmawiaj teraz
 • Lokalne dane kontaktowe
 • Znajdź sprzedawcę w swoim regionie

  Ostatnia aktualizacja: przezМакс Вега.

  Warto znać podstawowe polecenia związane z IP, gdyż przydadzą się one nam szczególnie, kiedy będziemy chcieli dokonać analizy lub konfiguracji sieci TCP/IP. W tej poradzie przedstawiamy listę poleceń, które możesz zastosować w oknie DOS.

  • Ping
  • Tracert
  • IpConfig
  • NetStat
  • Route
  • Arp
  • NbtStat
  • Telnet
  • Hostname
  • Ftp
  • NsLookUp
  • NetSh

  Ping

  PING służy do sprawdzenia połączenia pomiędzy siecią, a adresem IP.

  ping -t [IP lub host]
  ping -l 1024 [IP lub host]

  Element -t pozwala na przeprowadzenie testów ping bez przerw.

  Korzystając z opcji -t możesz w każdym momencie sprawdzić statystyki nie przerywając zapytania ping poprzez wciśnięcie kombinacji klawiszy Ctrl+Pause. Dodatkowo, dzięki opcji -l można sprecyzować rozmiar pakietu.

  Tracert

  TRACERT wyświetla wszystkie adresy IP pośredniczące w przesyle pakietu pomiędzy lokalną maszyną, a wskazanym adresem IP.

  tracert [@IP lub nazwa hosta]
  tracert -d [@IP lub nazwa hosta]

  Polecenie to przydaje się, jeśli PING nie daje żadnej odpowiedzi. Można wtedy ustalić, na którym poziomie występują trudności z połączeniem.

  IpConfig

  IPCONFIG: wyświetla lub odświeża widok kofniguracji sieci TCP/IP.

  ipconfig [/all] [/release [karta]] [/renew [karta]] [/flushdns] [/displaydns] [/registerdns] [-a] [-a] [-a]

  Polecenie to, wprowadzone bez dodatkowych opcji, wyświetla aktualny adres IP, maskę podsieci oraz automatyczne ustawienia na poziomie interfejsów sieciowych rozpoznanych na lokalnej maszynie.

  /all: Wyświetla ustawienia sieci włączając w to takie elementy, jak serwery DNS, WINS, dzierżawa DHCP, itd.

  /renew [carte]: Odświeża konfigurację wszystkich kart protokołu DHCP lub wybranej karty. Nazwa karty to ta sama, która pojawia się po wpisaniu polecenia ipconfig bez parametrów.

  /release [carte]: Wysyła komunikat DHCPRELEASE do serwera DHCP, aby uwolnić aktualną konfigurację DHCP oraz anulować konfigurację adresów IP wszystkich kart (jeśli żadna konkretna nie została wskazana) lub konkretnej karty. Ten parametr wyłącza TCP/IP dla skonfigurowanych kart, co pozwala na automatyczne otrzymanie adresu IP.

  /flushdns: Czyści pamięć podręczną rezolucji klienta DNS. Opcja ta jest przydatna, by wykluczyć negatywne cache oraz wszystkie wejścia dodane w sposób dynamiczny.

  /displaydns: Wyświetla pamięć podręczną klienta DNS, w której znajdują się wejścia załadowane z lokalnych hostów oraz wszystkie zapisy ostatnio otrzymanych wyników zapytań zrealizowanych przez komputer. Usługa klienta DNS korzysta z tych informacji, aby jak najszybciej zrealizować zapytania dla często odwiedzanych adresów, przed wysyłaniem zapytania do skonfigurowanych serwerów DNS.

  /registerdns: Aktualizuje wszystkie dzierżawy adresów DHCP rejestruje nazwy związane z systemem DNS.

  NetStat

  NETSTAT wyświetla stan stosu TCP/IP na maszynie lokalnej.

  NETSTAT [-a] [-e] [-n] [-s] [-p protokół] [-r] [interwał]

  -a: Wyświetla wszystkie połączenia i pory nasłuchu (połączenie ze strony serwera zazwyczaj są przerwane).

  -e: Pokazuje statystyki Ethernet. Można łączyć tę opcję z elementem -s.

  -n: Wyświetla adresy i numery portów w formie elektronicznej.

  -p: Protokół wyświetla połączenia dla wskazanego protokołu, którym może być TCP lub UDP. Jest używany z opcją -s, aby wyświetlić statystyki danego protokołu, którym może być TCP, UDP, lub IP.

  -r: Wyświetla zawartość tablicy trasowania.

  -s: Wyświetla statystyki według protokołu. Automatycznie są wyświetlane statystyki dotyczące TCP, UDP oraz IP; opcja -p może być użyta, aby określić podzbiór automatycznych ustawień.

  interwał: Ponownie pokazuje wybrane statystyki z kilkusekundową przerwą pomiędzy każdym wyświetleniem. Aby zakończyć proces wyświetlania statystyk, trzeba wcisnąć kombinację klawiszy Ctrl+C.

  -abnov: Wyświetla procesy, które korzystają z połączenia internetowego (lokalny adres IP, port, odległy adres IP oraz PID - unikatowy identyfikator procesu i jego nazwa).

  Route

  ROUTE wyświetla lub modyfikuje tablicę trasowania.

  ROUTE [-f] [polecenie [miejsce docelowe] [MASK maska sieci] [brama]

  -f: Wymazuje tablice trasowania wszystkich wejść bramy sieciowej. Zastosowany w połączeniu z innym poleceniem sprawia, że tablice są wymazywane przed wykonaniem polecenia.

  -p: Sprawia, że pozycja w tabeli jest stała po ponownym uruchomieniu urządzenia.

  polecenie: Wskazuje jedną z czterech możliwości:

  DELETE: Usuwa trasę.

  PRINT: Wyświetla trasę.

  ADD: Dodaje trasę.

  CHANGE: Modyfikuje istniejącą trasę.

  miejsce docelowe: Wskazuje host.

  MASK: Jeśli występuje słowo-klucz MASK, następny parametr jest interpretowany jako parametr maski sieciowej.

  maska sieciowa: Jeśli jest podana, wskazuje wartość maski podsieci, która ma być przypisana do danego wejścia. Jeśli nie jest podana, zostaje przypisana wartość automatyczna 255. 255.

  brama sieciowa: Wskazuje bramę sieciową.

  METRIC: Określa metrykę kosztu adresu docelowego.

  Arp

  ARP konwertuje adresy IP na adresy MAC. Wyświetla i modyfikuje tablice tłumaczenia adresów IP na adresy fizyczne używane przez protokół ARP.

  ARP -s adr_inet adr_eth [adr_if]
  ARP -d adr_inet [adr_if]
  ARP -a [adr_inet] [-N adr_if]

  -a: Wyświetla aktywne wpisy ARP wysyłając zapytanie do protokołu aktywnych danych. Jeśli jest podany adr_inet, wyświetlone zostanę jedynie adresy IP i fizyczne komputera. Jeśli więcej niż jeden interfejs sieciowy korzysta z ARP, wyświetlane będą wejścia z każdej tablicy ARP.

  -g: Identyczny jak -a.

  adr_inet: Precyzuje adres internetowy.

  -N adr_if: Wyświetla wejścia ARP dla interfejsu sieciowego sprecyzowanego przez adr_if.

  -d: Usuwa host sprecyzowany przez adr_inet.

  -s: Dodaje host i łączy Internet adr_inet z adresem fizycznym adr_eth. Adres fizyczny jest podany w formie 6 oktetów w zapisie szesnastkowym oddzielonych myślnikami. Wejście jest stałe.

  adr_eth: Precyzuje adres fizyczny.

  adr_if o: Jeśli element jest podany, precyzuje adres internetowy interfejsu, którego tablica tłumaczeń adresów powinna być zmodyfikowana. Jeśli nie jest podany, zostanie użyty pierwszy możliwy do zaaplikowania interfejs.

  NbtStat

  NBTSTAT aktualizuje pamięć podręczną pliku Lmhosts. Wyświetla statystyki protokołu i aktualne połączenia TCP/IP uzywając NBT (NetBIOS na TCP/IP).

  NBTSTAT [-a nazwa zdalna] [-A adres IP] [-c] [-n] [-r] [-R] [-s] [S] [interwał]

  -a (stan karty): Wyświetla tablicę nazw komputera zdalnego (nazwa znana).

  -A (stan karty) wyświetla tablicę nazw komputera zdalnego (adres IP).

  -c (pamięć podręczna) wyświetla pamięć podręczną nazw zdalnych wraz z adresami IP.

  -n (nazwy): Wyświetla listę nazw NetBIOS w komputerze lokalnym.

  -r (rozpoznane): Wyświetla listę nazw rozpoznanych przy użyciu emisji oraz poprzez usługę WINS.

  -R (Ponowne załadowanie): Czyści i ponownie ładuje tablicę pamięci podręcznej nazw.

  -S (Sesje): Wyświetla tablicę sesji według docelowych adresów IP.

  -s (sesje): Wyświetla tablicę sesji konwertując docelowe adresy IP w nazwy hostów za pomocą pliku host.

  Przykład: nbtstat -A @IP. To polecenie przesyła nazwę NetBIOS, nazwę systemu, zalogowanych użytkowników na komputerze zdalnym.

  Telnet

  TELNET umożliwia dostęp zdalnego hosta w trybie terminalu (ekran pasywny).

  telnet <IP lub host>
  telnet <IP lub host> <port TCP>

  Polecenie telnet pozwala również na sprawdzenie, czy jakakolwiek usługa TCP jest uruchomiona na zdalnym serwerze poprzez uściślenie adresu IP i numeru portu TCP. Również w ten sposób można sprawdzić, czy na przykład usługa SMTP jest uruchomiona na serwerze Microsoft Exchange korzystając z adresu IP konektora SMTP i liczby 25 jako numeru portu. Najczęściej wykorzystywane porty to:

  ftp (21)

  telnet (23)

  smtp (25)

  www (80)

  kerberos (88)

  pop3 (110)

  nntp (119)

  nbt (137-139)

  Hostname

  HOSTNAME wyświetla nazwę maszyny.

  Ftp

  FTP to klient pobierania plików.

  ftp –s:<file>

  -s: Opcja ta pozwala uruchomić FTP w trybie batch: wskazuje plik tekstowy zawierający komendy FTP.

  NsLookUp

  NsLookUp: wysyła zapytania DNS do wybranego serwera DNS.

  nslookup [domaine] [serveur dns]

  Komenda NsLookUp pozwala na wysłanie zapytań DNS do serwera. Jeśli serwer DNS nie zostanie sprecyzowany, polecenie automatycznie użyje tego, który jest skonfigurowany z Twoim interfejsem sieciowym (na przykład ten, z którego korzystasz podczas surfowania w internecie), masz jednak możliwość wymuszenia użycia innego serwera.

  Jeśli nie podasz żadnego parametru dla nslookup, program shell otworzy się i przejdzie w stan oczekiwania na wprowadzenia zapytań.

  NetSh

  NetSh konfiguruje sieć w systemie Windows.

  Jeśli dobrze posługujesz się językiem angielskim pod tym linkiem znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące polecenia NetSh.

  Zdjęcie: © Unsplash

  Dla wersji systemu Microsoft Windows 2000 niniejszego artykułu zobacz 162326.

  Podsumowanie

  W tym artykule opisano polecenie TRACERT (Trace Route), narzędzie wiersza polecenia, które służy do śledzenia ścieżki pakietów Internet Protocol (IP), przejście do miejsca docelowego. W tym artykule omówiono następujące tematy:

  • Jak używać narzędzia TRACERT

  • Jak rozwiązywać problemy za pomocą polecenia TRACERT

   Jak używać opcji polecenia TRACERT

  Więcej informacji

  Jak używać narzędzia TRACERT

  Za pomocą narzędzia diagnostycznego Określa trasy do punktu docelowego, przesyłając pakiety echo Internet Control wiadomość Protocol (ICMP) do miejsca docelowego. W tych pakietów TRACERT używa wartości zmiennych IP Time-To-Live (TTL). Ponieważ dla każdego routera wzdłuż ścieżki musi zmniejszyć czas TTL pakietu przynajmniej o 1 przed przekazaniem pakietu, wartość czasu TTL jest skutecznie licznika przeskoków. Gdy wartość TTL pakietu osiągnie zero (0), router wysyła ICMP "Przekroczony limit czasu" wiadomości do komputera źródłowego. TRACERT wysyła pierwszy pakiet echo z wartością TTL równą 1 i skoki czas TTL o 1 przy każdej kolejnej transmisji aż do miejsca przeznaczenia odpowiada lub osiągnięto maksymalną wartość TTL. ICMP "Przekroczony limit czasu" wiadomości tego routerów pośrednich Wyślij wstecz Pokaż trasy. Należy jednak pamiętać, że niektóre routery dyskretnie odrzucają pakiety, które wygasły TTL, a te pakiety są niewidoczne dla polecenia TRACERT. Tracert SŁUŻY do drukowania uporządkowanej listy routerów pośrednich, które zwracają ICMP "Przekroczony limit czasu" wiadomości. Za pomocą opcji -d przy użyciu polecenia tracert powoduje, że polecenie TRACERT nie do wyszukiwania DNS dla każdego adresu IP, aby polecenie TRACERT raportuje adres IP interfejsu znajdujących się w pobliżu routerów. W następującym przykładzie polecenia tracert i jego produkcji przez całą drogę pakietu przez dwa routery (157. 54. 48. 1 i 11. 1. 0. 67), aby dotrzeć do hosta 11. W tym przykładzie, brama domyślna jest 157. 1 i adres IP routera w 11. 0 sieć znajduje się w 11. 67. The polecenia:

  C:\ > tracert 11. 1Dane wyjściowe polecenia: Tracing route to 11. 1 over a maximum of 30 hops --------------------------------------------------- 1 2 ms 3 ms 2 ms 157. 1 2 75 ms 83 ms 88 ms 11. 67 3 73 ms 79 ms 93 ms 11. 1 Trace complete.

  Jak rozwiązywać problemy za pomocą polecenia TRACERT

  Aby dowiedzieć się, gdzie w sieci zatrzymał pakiet, można użyć polecenia TRACERT. W poniższym przykładzie brama domyślna ustalił, że to nie prawidłową ścieżkę do hosta o 22. 110. Prawdopodobnie, każdy router ma problem z konfiguracją lub 22. 0 sieci nie istnieje, odzwierciedlających zły adres IP. Polecenia:

  C:\ > tracert 22. 1Dane wyjściowe polecenia: Tracing route to 22. 1 over a maximum of 30 hops ----------------------------------------------------- 1 157. 1 reports: Destination net unreachable. Trace complete. TRACERT jest przydatne przy rozwiązywaniu problemów w dużych sieciach, gdzie kilka ścieżek może prowadzić do tego samego punktu lub gdy sprawa dotyczy wiele składników pośrednich (routery i mostki).

  Jak używać opcji polecenia TRACERT

  Istnieje kilka opcji wiersza polecenia, których można użyć z poleceniem TRACERT, chociaż opcje nie są zazwyczaj konieczne dla standardowe Rozwiązywanie problemów. W poniższym przykładzie składni polecenia pokazano wszystkie możliwe opcje:

  tracert -d -h maks_przes -j lista_hostów - w limit czasu target_hostCo robią parametry: -d Specifies to not resolve addresses to host names -h maximum_hops Specifies the maximum number of hops to search for the target -j host-list Specifies loose source route along the host-list -w timeout Waits the number of milliseconds specified by timeout for each reply target_host Specifies the name or IP address of the target host

  Polecenia sterujące Cisco 1811

  Bezpośredni link do pobrania Polecenia sterujące Cisco 1811

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Polecenia sterujące Cisco 1811