Podstawy drukarki Podręcznik Haier Hf 320saa

Drukarka Podręcznik Haier Hf 320saa jest nowoczesną drukarką o wysokiej jakości druku. Posiada szybką prędkość drukowania, wyjątkową jakość druku i łatwa obsługa. Drukarka obsługuje wszystkie popularne formaty plików i jest w stanie wydrukować wszystko, co zostało wprowadzone. Drukarka posiada wbudowane oprogramowanie, które umożliwia tworzenie i edycję dokumentów. Drukarka jest wyposażona w interfejs USB, który umożliwia połączenie z komputerem lub laptopem. Drukarka ma również wiele opcji konfiguracji, które umożliwiają dostosowanie jej do własnych potrzeb użytkownika. Drukarka Podręcznik Haier Hf 320saa jest doskonałym narzędziem do drukowania biuletynów, dokumentów i innych materiałów, z których wszyscy będą zadowoleni.

Ostatnia aktualizacja: Podstawy drukarki Podręcznik Haier Hf 320saa

W tej części opisano znajdujące się na karcie Szybki start ustawienia wykorzystywane do podstawowego drukowania.

 1. Upewnij się, że zasilanie drukarki jest włączone

 2. Załaduj papier do drukarki

 3. Otwórz ekran ustawień sterownika drukarki

 4. Wybierz często używane ustawienia

  Na karcie Szybki start (Quick Setup) użyj opcji Najczęściej używane ustawienia (Commonly Used Settings) w celu wybrania odpowiednich, wstępnie zdefiniowanych ustawień drukowania.
  Po wybraniu ustawienia drukowania ustawienia Funkcje dodatkowe (Additional Features), Typ nośnika (Media Type) i Rozmiar papieru drukarki (Printer Paper Size) zostaną automatycznie przełączone na wstępnie zdefiniowane wartości.

 5. Wybierz jakość wydruku.

  Wybierz dla opcji Jakość wydruku (Print Quality) ustawienie Wysoka (High), Standardowa (Standard) lub Niska (Draft). 0/PL/PPG/screens/quick2. gif" alt="rysunek: opcja Jakość wydruku na karcie Szybki start"/>Ważne

  • Wybór opcji jakości wydruku różni się w zależności od wybranego ustawienia drukowania.
 6. Kliknij przycisk OK.

  Od tego momentu drukarka będzie drukować z użyciem tych ustawień. 0/PL/PPG/screens/quick4. gif" alt="rysunek: przycisk OK na karcie Szybki start"/>
 • Po wybraniu opcji Zawsze drukuj z użyciem bieżących ustawień (Always Print with Current Settings) ustawienia na kartach Szybki start (Quick Setup), Główny (Main) i Ustawienia strony (Page Setup) zostają zapisane i są używane przy kolejnych wydrukach.
 • Aby zarejestrować bieżące ustawienia jako nowe ustawienia wstępne, kliknij opcję Zapisz... (Save... ) w obszarze Najczęściej używane ustawienia (Commonly Used Settings).
 • Uwaga

 • Jeśli rozmiar papieru w sterowniku drukarki jest inny niż zarejestrowany w drukarce, może wystąpić błąd. Instrukcje postępowania w przypadku wystąpienia błędu można znaleźć w części „Ustawienia papieru”.
 • Niniejszy dokument zawiera procedurę instalacji podajnika na 1 x 550 arkuszy oraz podajnika o dużej pojemności (HCI) na 2000 arkuszy z podstawą dla następujących drukarek:

  • HP LaserJet Enterprise MFP M631

  • HP LaserJet Enterprise MFP M632

   HP LaserJet Enterprise MFP M633

   HP LaserJet Enterprise MFP M634

   HP LaserJet Enterprise MFP M635

   HP LaserJet Enterprise MFP M636

   HP LaserJet Enterprise MFP M637

   HP LaserJet Managed MFP E62555

   HP LaserJet Managed MFP E62565

   HP LaserJet Managed MFP E62575

   HP LaserJet Managed MFP E62655

   HP LaserJet Managed MFP E62665

   HP LaserJet Managed MFP E62675

  Uwaga:

  To akcesorium można połączyć z trzema podajnikami na 550 arkuszy każdy.

   Wyjmij podajnik o dużej pojemności z podstawą z pudła i usuń materiały pakunkowe. Sprawdź, czy zawartość opakowania odpowiada ilustracji:

   HP zaleca, by materiały pakunkowe zostały poddane recyklingowi.

   Rys. : Zawartość opakowania

   Naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć drukarkę. : Wyłączanie drukarki

   Odłącz kabel zasilający, kabel USB lub sieciowy. : Odłączanie kabli

   Umieść drukarkę na podajniku o dużej pojemności. Użyj końcówek środkujących znajdujących się u góry HCI, aby ustawić drukarkę w prawidłowej pozycji. Zamknij zatrzask po prawej stronie podajnika o dużej pojemności, aby go zablokować.

   Przestroga:

   Drukarka jest ciężka. Firma HP zaleca, aby w celu ustawienia na podajniku drukarkę przenosiły trzy osoby. : Umieszczanie drukarki na podajniku

   Usuń taśmę z zewnętrznej części podajnika. : Usuwanie taśmy

   Zainstaluj podajnik na 1 x 550 arkuszy. : Otwieranie podajnika

   Przekręć blokadę zasobnika w prawo. : Przekręcanie blokady zasobnika w prawo

   Usuń taśmę i materiały pakunkowe z wnętrza zasobnika. : Zdejmowanie taśmy i materiałów zabezpieczających

   Dopasuj prowadnice długości i szerokości papieru przez ściśnięcie ich niebieskich zatrzasków regulacyjnych i przesunięcie prowadnic do krawędzi używanego papieru. : Regulacja prowadnic papieru

   Włóż papier do podajnika. Upewnij się, że górna krawędź stosu znajduje się poniżej wskaźnika zapełnienia zasobnika. : Wkładanie papieru do zasobnika

   Wyjmij moduł numeru zasobnika z tylnej strony czoła zasobnika. : Wyjmowanie modułu numeru zasobnika

   Włóż moduł numeru zasobnika, umieszczając numer trzy przodem na zewnątrz. Numer trzy powinien być widoczny z przodu po prawej stronie zasobnika. : Wkładanie modułu numeru zasobnika z numerem trzy przodem na zewnątrz

   Zamknij podajnik. : Zamykanie podajnika

   Otwórz podajnik o dużej pojemności. : Otwieranie zasobnika HCI

   Usuń wszelkie taśmy i materiały zabezpieczające z wnętrza zasobnika. : Usuwanie taśmy i materiałów pakunkowych

   Dostosuj prowadnice rozmiaru papieru, wciskając niebieski zatrzask regulacyjny i przesuwając prowadnice do rozmiaru używanego papieru. : Regulacja prowadnicy rozmiaru papieru

   Włóż stos papieru do podajnika HCI i upewnij się, że górna krawędź stosu znajduje się poniżej wskaźnika zapełnienia podajnika.

   Włóż moduł numeru zasobnika, umieszczając numer cztery przodem na zewnątrz. Numer cztery powinien być widoczny z przodu po prawej stronie zasobnika. : Wkładanie modułu numeru zasobnika z numerem cztery przodem na zewnątrz

   Zamknij zasobnik HCI. : Zamykanie zasobnika HCI

   Nie należy otwierać więcej niż jednego podajnika papieru jednocześnie.

   Nie należy używać zasobników papieru jako stopnia.

   Podczas zamykania zasobników nie należy wkładać do nich rąk.

   Podczas przenoszenia drukarki należy zamknąć wszystkie podajniki.

   Odkręć stopki na spodzie podstawy drukarki, aby stały na podłożu i podpierały drukarkę.

   Stopki powinny zapewniać odpowiedni nacisk na podłoże, aby zapobiec stoczeniu drukarki. : Odkręcanie stopek podpierających drukarkę

   Ponownie podłącz kabel zasilający, kabel USB lub sieciowy. : Ponowne podłączanie kabli

   Naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć drukarkę. : Włączanie drukarki

   Jeśli podłączasz akcesorium przed zainstalowaniem oprogramowania drukarki, pomiń tę procedurę. W przypadku podłączania akcesorium po zainstalowaniu oprogramowania drukarki należy wykonać poniższe czynności (związane z systemem operacyjnym):

   System macOS: Lista zainstalowanych akcesoriów powinna zostać zaktualizowana automatycznie podczas pierwszego zadania drukowania po zainstalowaniu akcesorium.

   Systemy Windows® 8. 0, 8. 1 oraz 10:

   W systemie Windows otwórz menu Start:

   Systemy Windows® 8. 0 i 8. 1: Przewiń widok do lewego dolnego rogu ekranu i kliknij prawym przyciskiem myszy okno, które się wyświetli.

   System Windows® 10: Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Windows w lewym dolnym rogu pulpitu.

   Kliknij opcję Panel sterowania. W obszarze Sprzęt i dźwięk wybierz opcję Wyświetl urządzenia i drukarki.

   Prawym przyciskiem myszy kliknij nazwę drukarki i wybierz pozycję Właściwości drukarki.

   Kliknij kartę Ustawienia urządzenia.

   Kliknij przycisk Aktualizuj teraz. Alternatywnie w menu rozwijanym, obok pozycji Konfiguracja automatyczna wybierz opcję Aktualizuj teraz.

  Nowsze sterowniki HP PCL-6 V4 nie obsługują funkcji Aktualizuj teraz. W przypadku tych sterowników należy zatrzymać i ponownie uruchomić bufor wydruku drukarki. Otwórz pole wyszukiwania. W polu wyszukiwania wpisz services i naciśnij klawisz Enter. Kliknij prawym przyciskiem myszy Bufor wydruku na liście usług, wybierz opcję Stop, a następnie kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Start. Możesz też po prostu wyłączyć i uruchomić ponownie komputer.

  System Windows® 7:

  Upewnij się, że drukarka jest włączona oraz podłączona do komputera lub sieci.

  Otwórz menu Start w systemie Windows i kliknij Urządzenia i drukarki.

  Prawym przyciskiem myszy kliknij nazwę tej drukarki i wybierz pozycję Właściwości drukarki.

  Po dodaniu otrzymasz e-mail z informacją

  Podstawy drukarki Podręcznik Haier Hf 320saa

  Bezpośredni link do pobrania Podstawy drukarki Podręcznik Haier Hf 320saa

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podstawy drukarki Podręcznik Haier Hf 320saa