Podstawy drukarki Podręcznik Aeg Dce5980hm

Drukarka Aeg Dce5980hm to innowacyjna drukarka zaprojektowana z myślą o wydrukowaniu wysokiej jakości, profesjonalnych wydruków. Drukarka posiada technologię skanowania podczerwieni, która pozwala na precyzyjne wykonanie wysokiej jakości wydruku bez ryzyka uszkodzenia papieru. Drukarka jest wyposażona również w intuicyjny panel sterowania, pozwalający na łatwe i szybkie drukowanie. Drukarka może pracować z szerokim zakresem papieru, w tym zwykłym, fotograficznym i wodoodpornym. Została zaprojektowana z myślą o wydrukowaniu dokumentów w wysokiej jakości i zapewnia wyjątkowo czysty i precyzyjny wydruk. Drukarka jest łatwa w instalacji i można ją łatwo konfigurować za pomocą bezprzewodowego interfejsu użytkownika.

Ostatnia aktualizacja: Podstawy drukarki Podręcznik Aeg Dce5980hm

W tej części opisano znajdujące się na karcie Szybki start ustawienia wykorzystywane do podstawowego drukowania.

 1. Upewnij się, że drukarka jest włączona

 2. Załaduj papier do drukarki

 3. Otwórz ekran ustawień sterownika drukarki

 4. Wybierz często używane ustawienia

  Na karcie Szybki start (Quick Setup) użyj opcji Najczęściej używane ustawienia (Commonly Used Settings) w celu wybrania odpowiednich, wstępnie zdefiniowanych ustawień drukowania.
  Po wybraniu ustawienia drukowania ustawienia Funkcje dodatkowe (Additional Features), Typ nośnika (Media Type) i Rozmiar papieru drukarki (Printer Paper Size) zostaną automatycznie przełączone na wstępnie zdefiniowane wartości.

  Ważne

  • W przypadku zaznaczenia pola wyboru Wydruk w odcieniach szarości (Grayscale Printing) sterownik drukarki przetwarza dane obrazu jako dane sRGB. W takim przypadku kolory na wydruku mogą różnić się od tych z oryginalnego obrazu.
   W przypadku korzystania funkcji wydruku w odcieniach szarości do drukowania danych Adobe RGB należy skonwertować dane do formatu sRGB przy użyciu odpowiedniej aplikacji.
  Uwaga

 5. Jeśli zainstalowana jest kaseta FINE (sprzedawana oddzielnie), drukarka może drukować za pomocą kolorowych atramentów, nawet jeśli wybrano opcję Wydruk w odcieniach szarości (Grayscale Printing).
 6. Wybierz jakość wydruku.

  Wybierz dla opcji Jakość wydruku (Print Quality) ustawienie Wysoka (High), Standardowa (Standard) lub Ekonomiczne (Economy). 0/PL/PPG/screens/quick2. gif" alt="rysunek: opcja Jakość wydruku na karcie Szybki start"/>
 7. Wybór opcji jakości wydruku różni się w zależności od wybranego ustawienia drukowania.
 8. Wybranie opcji Ekonomiczne (Economy) w ustawieniu Jakość wydruku (Print Quality) zmniejsza zużycie czarnego atramentu. Oznacza to, że można wydrukować więcej niż po wybraniu ustawienia Standardowa (Standard).
  Podczas drukowania lub skanowania w kolorze, zużycie atramentu dla czarnych obszarów jest zmniejszone. Jednak w przypadku kolorowych obszarów, ta sama ilość atramentu jest zużywana jak przy ustawieniu Standardowa (Standard).
  Szczegółowe informacje o trybie ekonomicznym można znaleźć w części „Tryb ekonomiczny”.
 9. Wybierz źródło papieru

  Zależnie od potrzeb z listy Źródło papieru (Paper Source) wybierz opcję Wybór automatyczny (Automatically Select), Tylna taca (Rear Tray) lub Kaseta (Cassette). 0/PL/PPG/screens/quick3. gif" alt="rysunek: opcja Źródło papieru na karcie Szybki start"/>
 10. Dostępne ustawienia źródła papieru mogą różnić się w zależności od typu i rozmiaru papieru.
 11. Kliknij przycisk OK.

  Od tego momentu drukarka będzie drukować z użyciem tych ustawień. 0/PL/PPG/screens/quick4. gif" alt="rysunek: przycisk OK na karcie Szybki start"/>
 • Po wybraniu opcji Zawsze drukuj z użyciem bieżących ustawień (Always Print with Current Settings) ustawienia na kartach Szybki start (Quick Setup), Główny (Main) i Ustawienia strony (Page Setup) zostają zapisane i są używane przy kolejnych wydrukach.
 • Aby zarejestrować bieżące ustawienia jako nowe ustawienia wstępne, kliknij opcję Zapisz... (Save... ) w obszarze Najczęściej używane ustawienia (Commonly Used Settings).
 • W tej części opisano znajdujące się na karcie Szybki start ustawienia wykorzystywane do podstawowego drukowania.

  1. Upewnij się, że zasilanie drukarki jest włączone

  2. Załaduj papier do drukarki

  3. Otwórz ekran ustawień sterownika drukarki

  4. Wybierz często używane ustawienia

   Na karcie Szybki start (Quick Setup) użyj opcji Najczęściej używane ustawienia (Commonly Used Settings) w celu wybrania odpowiednich, wstępnie zdefiniowanych ustawień drukowania.
   Po wybraniu ustawienia drukowania ustawienia Funkcje dodatkowe (Additional Features), Typ nośnika (Media Type) i Rozmiar papieru drukarki (Printer Paper Size) zostaną automatycznie przełączone na wstępnie zdefiniowane wartości.

  5. Wybierz jakość wydruku.

   Wybierz dla opcji Jakość wydruku (Print Quality) ustawienie Wysoka (High), Standardowa (Standard) lub Niska (Draft). 0/PL/PPG/screens/quick2. gif" alt="rysunek: opcja Jakość wydruku na karcie Szybki start"/>Ważne

   • Wybór opcji jakości wydruku różni się w zależności od wybranego ustawienia drukowania.
  6. Kliknij przycisk OK.

   Od tego momentu drukarka będzie drukować z użyciem tych ustawień. 0/PL/PPG/screens/quick4. gif" alt="rysunek: przycisk OK na karcie Szybki start"/>
 • Po wybraniu opcji Zawsze drukuj z użyciem bieżących ustawień (Always Print with Current Settings) ustawienia na kartach Szybki start (Quick Setup), Główny (Main) i Ustawienia strony (Page Setup) zostają zapisane i są używane przy kolejnych wydrukach.
 • Aby zarejestrować bieżące ustawienia jako nowe ustawienia wstępne, kliknij opcję Zapisz... (Save... ) w obszarze Najczęściej używane ustawienia (Commonly Used Settings).
 • Uwaga

 • Jeśli rozmiar papieru w sterowniku drukarki jest inny niż zarejestrowany w drukarce, może wystąpić błąd. Instrukcje postępowania w przypadku wystąpienia błędu można znaleźć w części „Ustawienia papieru”.
 • C790 Series <strong>Podręcznik</strong> <strong>użytkownika</strong> www. lexmark. com Typ(y) urządzeń: 5062 Model(e): 210, 230, 235

  • Page 2 and 3: Spis treści Informacje dotyczące
  • Page 4 and 5: Menu Bezpieczeństwo...............
  • Page 6 and 7: Informacje dotyczące bezpieczeńst
  • Page 8 and 9: Podstawowe informacje o drukarce Dz
  • Page 10 and 11: • Drukarkę należy: - trzymać z
  • Page 12 and 13: Korzystanie z blokady Drukarka jest
  • Page 14 and 15: 1 2 3 4 8 7 6 5 Wyświetlany elemen
  • Page 16 and 17: Przycisk Działanie 3 Strzałka w l
  • Page 18 and 19: Dodatkowa konfiguracja drukarki Ins
  • Page 20 and 21: Przesuń metalowy panel w lewą str
  • Page 22 and 23: Instalacja karty pamięci UWAGA —
  • Page 24 and 25: Instalacja kart pamięci flash i ka
  • Page 26 and 27: 5 Zdejmij metalową osłonę z otwo
  • Page 28 and 29: 9 Włóż długą śrubę skrzydeł
  • Page 30 and 31: 3 Znajdź odpowiednie złącze na p
  • Page 32 and 33: Aby zamontować dysk twardy drukark
  • Page 34 and 35: Wyjmowanie dysku twardego drukarki
  • Page 36 and 37: Instalowanie zasobników opcjonalny
  • Page 38 and 39: Weryfikacja konfiguracji drukarki G
  • Page 40 and 41: Użytkownicy komputerów Macintosh
  • Page 42 and 43: Upewnij się, że drukarka i komput
  • Page 44 and 45: 5 W obszarze COLLECTIONS (Zbiory) w
  • Page 46 and 47: Jeśli program na dysku CD nie zost
  • Page 48 and 49: Zmiana ustawień portu po zainstalo
  • Page 50 and 51: Konfigurowanie drukowania przy uży
  • Page 52 and 53:

   Konfigurowanie i używanie aplikacj

  • Page 54 and 55:

   8 W polu Odstęp pomiędzy obrazami

  • Page 56 and 57:

   3 W polu Ikona wprowadź ścieżkę

  • Page 58 and 59:

   3 Skonfiguruj opcjonalne ustawienia

  • Page 60 and 61:

   Minimalizowanie wpływu drukarki na

  • Page 62 and 63:

   Zmniejszanie hałasu wytwarzanego p

  • Page 64 and 65:

   2 Kliknij opcję Ustawienia > Ustaw

  • Page 66 and 67:

   Ładowanie papieru i nośników spe

  • Page 68 and 69:

   2 Ściśnij prowadnicę szerokości

  • Page 70 and 71:

   Ładowanie podajnika o dużej pojem

  • Page 72 and 73:

   Ładowanie nośników do podajnika

  • Page 74 and 75:

   4 Naciśnij występ zespołu pobier

  • Page 76 and 77:

   Łączenie odbiorników Odbiorniki

  • Page 78 and 79:

   Kierunek ułożenia włókien Kieru

  • Page 80 and 81:

   Przechowywanie papieru Aby unikną

  • Page 82 and 83:

   Obsługiwane typy i gramatury papie

  • Page 84 and 85:

   • Przed załadowaniem papieru fir

  • Page 86 and 87:

   Porady dotyczące korzystania z kar

  • Page 88 and 89:

   3 Wybierz typ zadania drukowania (P

  • Page 90 and 91:

   3 Dotknij opcji Drukuj, lub wybierz

  • Page 92 and 93:

   2 Kliknij kolejno opcje: Ustawienia

  • Page 94 and 95:

   Opis menu drukarki Lista menu Dost

  • Page 96 and 97:

   Element menu Nagrzewnica Wczesne os

  • Page 98 and 99:

   Element menu Rozmiar podajnika uniw

  • Page 100 and 101:

   Menu Konfiguracja podajnika uniwers

  • Page 102 and 103:

   Element menu Tekstura formularzy No

  • Page 104 and 105:

   Element menu Gram. No

  • Page 106 and 107:

   Element menu Gruby/bawełniany —

  • Page 108 and 109:

   Ustawienia odbiornika, menu Element

  • Page 110 and 111:

   Menu Sieć/Porty Menu Aktywna karta

  • Page 112 and 113:

   Element menu Binary PS (Mac) Automa

  • Page 114 and 115:

   Element menu Włącz DHCP Włącz W

  • Page 116 and 117:

   Element menu Tryb sieci Tryb ad hoc

  • Page 118 and 119:

   Element menu Bufor USB Automatyczni

  • Page 120 and 121:

   Element menu Tryb NPA Automatycznie

  • Page 122 and 123:

   Element menu Maska sieci ENA yyy. yy

  • Page 124 and 125:

   Element menu Buforowanie zadań Wy

  • Page 126 and 127:

   Element menu Limit czasu SMTP 5-30

  • Page 128 and 129:

   Element menu Wygaśnięcie ważnoś

  • Page 130 and 131:

   Element menu Konfiguruj dziennik W

  • Page 132 and 133:

   Element menu Tryb cichy Wyłącz W

  • Page 134 and 135:

   Element menu Wyświetlane informacj

  • Page 136 and 137:

   Element menu Wyświetlane informacj

  • Page 138 and 139:

   Element menu Wyświetlane informacj

  • Page 140 and 141:

   Element menu Alarmy Sterowanie alar

  • Page 142 and 143:

   Element menu Odzyskiwanie drukowani

  • Page 144 and 145:

   Element menu Sortowanie Włącz (1,

  • Page 146 and 147:

   Element menu Puste strony Nie druku

  • Page 148 and 149:

   Element menu Rejestrowanie zadań,

  • Page 150 and 151:

   Element menu Sortowanie Wyłącz (1

  • Page 152 and 153:

   Menu Jakość Element menu Tryb dru

  • Page 154 and 155:

   Element menu Równowaga kolorów Cy

  • Page 156 and 157:

   Element menu Formatuj pamięć flas

  • Page 158 and 159:

   Menu emulacji PCL Element menu Źr

  • Page 160 and 161:

   Element menu Zmiana numerów zasobn

  • Page 162 and 163:

   Element menu Rozmiar marginesów 8-

  • Page 164 and 165:

   Zabezpieczanie dysku twardego i inn

  • Page 166 and 167:

   Wymazywanie dysku twardego drukarki

  • Page 168 and 169:

   Ostrzeżenie: Nie wyłączaj drukar

  • Page 170 and 171:

   3 Odszukaj cztery soczewki głowicy

  • Page 172 and 173:

   Zamawianie materiałów eksploatacy

  • Page 174 and 175:

   2 Unieś zielony uchwyt i pociągni

  • Page 176 and 177:

   6 Usuń czerwony pasek opakowania z

  • Page 178 and 179:

   6 Odklej etykietę z symbolem recyk

  • Page 180 and 181:

   Informacje dla administratorów Zna

  • Page 182 and 183:

   2 Kliknij opcję Raporty, a następ

  • Page 184 and 185:

   • Należy się upewnić, że w me

  • Page 186 and 187:

   Chwyć mocno zacięty papier z obu

  • Page 188 and 189:

   5 Zamknij drzwiczki boczne drukarki

  • Page 190 and 191:

   2 Chwyć zacięty papier z obu stro

  • Page 192 and 193:

   2 Odciągnij w dół zatrzask pojem

  • Page 194 and 195:

   Rozwiązywanie problemów Sprawdzan

  • Page 196 and 197:

   Zmień [źródło] na [ciąg niesta

  • Page 198 and 199:

   Zamknij pokrywę górną modułu wy

  • Page 200 and 201:

   Zainstaluj zasobnik [x] Wypróbuj j

  • Page 202 and 203:

   Załaduj do podajnika ręcznego [ty

  • Page 204 and 205:

   Czy przywrócić wstrzymane zadania

  • Page 206 and 207:

   37 Za mało pamięci, nie można pr

  • Page 208 and 209:

   56 Port równoległy [x] wyłączon

  • Page 210 and 211:

   58 Zbyt wiele podłączonych zasobn

  • Page 212 and 213:

   88. xx Prawie niski poziom toneru w

  • Page 214 and 215:

   UPEWNIJ SIĘ, ŻE WEWNĘTRZNY SERWE

  • Page 216 and 217:

   UŻYJ TYCH SAMYCH USTAWIEŃ DLA OPC

  • Page 218 and 219:

   Problemy z szufladą na 2000 arkusz

  • Page 220 and 221:

   UPEWNIJ SIĘ, ŻE DO ZASOBNIKA NIE

  • Page 222 and 223:

   Znaki mają postrzępione lub nier

  • Page 224 and 225:

   UPEWNIJ SIĘ, ŻE W NABOJU DRUKUJĄ

  • Page 226 and 227:

   ZAŁADUJ PAPIER Z NOWEGO OPAKOWANIA

  • Page 228 and 229:

   NIE UŻYWAJ SZORSTKIEGO PAPIERU Z F

  • Page 230 and 231:

   Na foliach lub papierze pojawiają

  • Page 232 and 233:

   Toner się ściera Wypróbuj jedną

  • Page 234 and 235:

   W jaki sposób określany jest kolo

  • Page 236 and 237:

   Wybór odpowiednich stron z próbka

  • Page 238 and 239:

   Należy znać typ drukarki i jej nu

  • Page 240 and 241:

   Wszelkie prawa zastrzeżone. Znaki

  • Page 242 and 243:

   Dyrektywa WEEE (Waste from Electric

  • Page 244 and 245:

   Tryb Opis Pobór mocy (W) Tryb czuw

  • Page 246 and 247:

   Produkty wyposażone w moduł bezpr

  • Page 248 and 249:

   oprogramowania między licencjobior

  • Page 250 and 251:

   niniejszą Umowę licencyjną oprog

  • Page 252 and 253:

   Indeks Liczby 1565 Błąd emulacji,

  • Page 254 and 255:

   instalowanie elementów opcjonalnyc

  • Page 256 and 257:

   L linia jasna, biała lub w niewła

  • Page 258 and 259:

   ładowanie, zasobniki 83 papier fir

  • Page 260 and 261:

   U ulotność informacje o 164 Uniwe

  Podstawy drukarki Podręcznik Aeg Dce5980hm

  Bezpośredni link do pobrania Podstawy drukarki Podręcznik Aeg Dce5980hm

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podstawy drukarki Podręcznik Aeg Dce5980hm