Podręcznik użytkownika i obsługi Bosch Wta76200in 07

Podręcznik użytkownika i obsługi Bosch Wta76200in 07 jest przydatnym narzędziem dla domowych użytkowników, którzy chcą nauczyć się obsługiwać swoją pralkę. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat konfiguracji, ustawień i funkcji pralki, a także wskazówki dotyczące użytkowania i konserwacji urządzenia. Podręcznik zawiera również krok po kroku instrukcje dotyczące odpowiedniego czyszczenia i użytkowania urządzenia, a także wskazówki dotyczące bezpieczeństwa. Informacje zawarte w podręczniku użytkownika i obsługi Bosch Wta76200in 07 są przydatne dla osób, które korzystają z tego urządzenia, ponieważ pomagają zapoznać się z jego funkcjami i zapobiegają uszkodzeniom, które mogą wystąpić w wyniku niewłaściwego użytkowania.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkownika i obsługi Bosch Wta76200in 07

Znajdź instrukcje obsługi

Tutaj możesz pobrać i wydrukować instrukcje obsługi elektronarzędzi Bosch znajdujących się w aktualnej ofercie oraz elektronarzędzi, które już nie są dostępne na rynku. Aby znaleźć instrukcję obsługi, wprowadź numer katalogowy swojego narzędzia (umieszczony na tabliczce znamionowej).

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy BOSCH PCP615M90E/07. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy BOSCH PCP615M90E/07 będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla BOSCH PCP615M90E/07

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

BOSCH PCP615M90E/07 (4007 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika BOSCH PCP615M90E/07

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ], 1.22 22 14 12 18 26 20 16..149:,, :,, :,, :, :::,, 1-2 2-3 4-5 4-5 5 2-3-4-5 6-7-8 9. 2002/96/CE, WEEE (waste electrical and electronic equipment).19Spis trésciWskazówki dotyczce bezpieczestwa..25 25 26 26 2627 27 28 29 29 29 29 30 30 Elektryczne plyty grzejne. [... ] Urzdzenie nie jest przeznaczone do uytkowania przez osoby (w tym dzieci), które posiadaj ograniczone zdolnoci fizyczne, sensoryczne lub umyslowe lub które nie posiadaj odpowiedniego dowiadczenia lub wiedzy, z wyjtkiem sytuacji, gdy znajduj si pod nadzorem lub gdy otrzymaly odpowiednie instrukcje dotyczce uytkowania urzdzenia od osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczestwo. Ilustracje przedstawione w niniejszej instrukcji maj charakter orientacyjny. Producent nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialnoci w przypadku, gdy zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji nie bd przestrzegane.23Nowe urzdzenie w Pastwa domu7 1 5 4 1 5 9 1 5 4 52 4 13 5610 2 3 4 1 5423 742 110 337 110 4 5 32 1810 4 4 32 34 15 472 3410 4510341 2 3 4 5 6 7 8 9 10Ruszty Pokrtla Palnik pomocniczy o mocy do 1 kW Palnik pólszybki o mocy do 1, 75 kW Palnik szybki o mocy do 3 kW Palnik o podwójnym wiecu plomieni o mocy do 3, 3 kW Palnik o potrójnym wiecu plomieni o mocy do 4 kW Palnik o podwójnym wiecu plomienia z oddzieln regulacj o mocy do 5 kW Elektryczna plyta grzejna 1500 W Main Switch (Opcjonalnie)24Palniki gazowe DzialanieRys. 1.Kade pokrtlo posiada oznaczenie palnika, który obsluguje. W celu zapewnienia prawidlowego dzialania urzdzenia, naley upewni si, e ruszty oraz wszystkie elementy palników s prawidlowo zaloone. Docisn pokrtlo wybranego palnika i obróci je w lewo w dane poloenie. Plyta kuchenki zostaje zablokowana.Aby odblokowa plyt kuchenki:1. Nacisn wylcznik glówny i obróci go zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a do oporu. Od tej chwili mona korzysta z plyty kuchenki w sposób standardowy.UwagiLekki gwizd slyszalny podczas pracy palnika jest zjawiskiem naturalnym. Na pocztku eksploatacji urzdzenie moe wydziela specyficzny zapach; jest to zjawisko nieszkodliwe i nie wynika z usterki urzdzenia. Z czasem, zjawisko to zaniknie.27Po uplywie kilku sekund po zgaszeniu palnika mona uslysze charakterystyczny dwik (gluche uderzenie). Nie oznacza to adnej anomalii; lecz jest to sygnal, e wylczyl si system zabezpieczajcy. Podgrzewanie i utrzymywanie gorcej temperatury: dania gotowe, dania gotowane.Ry, beszamel, potrawka z misa.Gotowanie na parze: ryby, warzywa.Palnik pólszybkiPodgrzewanie i utrzymywanie gorcej temperatury: dania gotowane i przygotowywanie delikatnych potraw duszonych. Topienie: maslo, czekolada, elatyna.Palnik pomocniczy30Elektryczne plyty grzejnePrzed pierwszym uyciem plyty, przez 5 minut nagrzewa j, nie stawiajc na niej adnego naczynia, przy ustawieniu regulatora na najwysz moc. W tym okresie, normalnym zjawiskiem jest wydzielanie si dymu i nieprzyjemnych zapachów, co bdzie zanikalo przy dalszej eksploatacji. Z wyjtkiem opisanego przypadku pierwszego wlczenia, nie naley uywa plyt grzejnych, nie umieszczajc na nich naczy. Na pocztku gotowania zaleca si, aby umieci pokrtlo w poloeniu maksymalnego poboru mocy i, zalenie od iloci i jakoci potraw, przej nastpnie do poloenia poredniego, w celu utrzymania odpowiedniej temperatury. Wykorzystujc inercj termiczn plyty grzejnej, mona j wylczy nieco wczeniej przed zakoczeniem gotowania. Tym samym zaoszczdza si energi elektryczn, gdy proces gotowania bdzie trwal nadal, dziki cieplu zgromadzonemu w plycie. Naley uywa naczy z idealnie plaskim, grubym dnem o rozmiarze zblionym do rozmiaru elementu grzejnego, natomiast nigdy mniejszym. Unika rozlewania plynów na powierzchni plyty, a take umieszczania na niej wilgotnych naczy. Jeli po dluszym okresie uytkowania zostanie usunita powloka z elektrycznych plyt grzejnych, naley je zwily kilkoma kroplami oleju lub innego produktu do konserwacji, które s dostpne na rynku.Elektryczne plyty grzejne z bezstopniowym regulatorem mocyRys. 4.Te plyty sterowane s za pomoc regulatora zasilania, który umoliwia wybór odpowiedniego poziomu mocy dla gotowanej potrawy. ] Istnieje ryzyko odpadnicia podkladek, a wówczas ruszt moe porysowa plyt kuchenki. Obecno kropli wody lub wilgotnych miejsc na pocztku gotowania moe spowodowa uszkodzenie emalii. Po oczyszczeniu i wysuszeniu palników, sprawdzi, czy nakladki s prawidlowo zaloone na dyfuzor palnika. Jeeli plyta kuchenki posiada pokryw szklan lub aluminiow, nie naley uywa noa, skrobaka lub podobnych narzdzi w celu oczyszczenia polczenia z czci metalow. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY BOSCH PCP615M90E/07

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy BOSCH PCP615M90E/07.

Copyright © 2015 - LastManuals -All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

TytułOpisData wydania
(Wersja)
Plik
(Rozmiar)

Podręcznik użytkownika
(Angielski)

Zawiera podstawowe informacje o produkcie.

22/05/2007
(0)
Pobierz
(4. 33MB)

Podręcznik HTML

Podręcznik HTML jest wersją Podręcznika Użytkownika która może być przeglądana za pomocą przeglądarki internetowej. Powiązane dokumenty, takie jak Podręcznik Oprogramowania czy Podręcznik Obsługi dla Sieci mogą być zawarte w Podręczniku HTML. Dostępność powiązanych dokumentów zależy od modelu urządzenia którego używasz.

11/07/2007
(0)
Widok
(-)

Instrukcja oprogramowania
(Angielski)

Zawiera informacje o korzystaniu z oprogramowania dołączonego do produktu.

14/05/2007
(0)
Pobierz
(7. 80MB)

Pobierz i zobacz dokument w formacie PDF. Dokumenty w formacie PDF wymagają instalacji programu Adobe ® Acrobat Reader DC®. Jeśli nie masz programu Adobe ® Acrobat ®, kliknij przycisk "Adobe ® Acrobat Reader DC®", aby pobrać oprogramowanie.

Podręcznik użytkownika i obsługi Bosch Wta76200in 07

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkownika i obsługi Bosch Wta76200in 07

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkownika i obsługi Bosch Wta76200in 07