Podręcznik użytkownika i instrukcja instalacji Asus G15cx

Podręcznik użytkownika i instrukcja instalacji Asus G15cx to zestaw dokumentów, które pomogą Ci uzyskać maksymalną korzyść z komputera Asus G15cx. Podręcznik użytkownika zawiera wszystkie informacje potrzebne do korzystania z komputera, w tym opis funkcji, porady dotyczące bezpieczeństwa i ustawienia. Instrukcja instalacji zawiera wszystkie informacje dotyczące instalacji sprzętu, oprogramowania, aktualizacji i konfiguracji komputera. Zawiera również ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i podstawowych rozwiązań problemów. Podręcznik użytkownika i instrukcja instalacji Asus G15cx są dostępne online, dzięki czemu zawsze możesz uzyskać najnowsze informacje i porady dotyczące korzystania z komputera.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkownika i instrukcja instalacji Asus G15cx

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy ASUS V8170DDR. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy ASUS V8170DDR będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla ASUS V8170DDR

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

ASUS V8170DDR (1030 ko)
ASUS V8170DDR SPEED SETUP POSTER (9582 ko)ASUS V8170DDR SOFTWARE REFERENCE GUIDE (1545 ko)ASUS V8170DDR SOFTWARE INSTALLATION GUIDE (12250 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika ASUS V8170DDRSOFTWARE INSTALLATION GUIDE

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] Karta GraficznaInstrukcja InstalacjiPL1262 Wydanie Pierwsze V1ßßTMoeoe´´Prawa Autorskie© 2004 ASUSTEK COMPUTER INC. Wszelkie Prawa Zastrzeone adna cz tego informatora, produkt i opisane oprogramowanie nie mog by bez pisemnej zgody ASUSTeK COMPUTER INC. ("ASUS") powielane, przekazywane, przepisywane, przechowywane w systemach zbioru informacji, ani tlumaczona na aden jzyk, w adnej formie i w adnej postaci, za wyjtkiem zabezpiecznia dokumentacji przez osob która produkt zakupila. Gwarancja nie bdzie przedluona jeli (1) produkt byl reperowany, usprawniany lub modyfikowany chyba, e taka naprawa, usprawnienie lub modyfikacja byla autoryzowana na pimie przez ASUS lub (2)numer seryjny produktu jest uszkodzony, albo zaginl. [... ] 7. a W polu dialogowym Open (Otwarte), wybra Drives (Sterowniki), by wywietli list dostpnych sterowników, po czym wybra swój CD-ROM. 7. b W polu Folders (Pliki) klikn dwa razy na plik WIN9xME i wybra ASUSNV9X. INF w polu File name (Nazwa Pliku). W polu Update Driver Warning (Ostrzeenie o Aktualizacji Sterownika), nacisn Yes (Tak), by potwierdzi ustawienie wzbogaconego sterownika obrazu. Gdy Ustawienia, zakoczy instalacj wszystkich niezbdnych plików na komputerze, naley nacisn Finish (Zakocz). Gdy powróci sie do pola dialogowego Standard Display Adapter (VGA) Properties (Ustawienia Standartowego Adaptera Obrazu), naley wybra Colse (Zakocz). Gdy Ustawienia, zakoczy instalowanie wszystkich niezbdnych plików, zada ponownego uruchomienia komputera, naley nacisn OK (Tak).· · Program szybkiego ustawienia, dziala tylko gdy glówn wykryt kart jest karta graficzna ASUS. Dla optymalnego dzialania naley: - Upewni si, e DMA mode jest uaktywniony, gdy uywany jest IDE DMA 33/ 66/100/133 sterownik twardego dysku. By ustawi parametry, nacisn Start-> Panel Kontrolny >System->Manager Urzdze->Sterowniki Dysku-> Wlaciwoci>Ustawienia>Opcje->DMA. - Wlczy Defragmenter Dysku (defrag. exe), zwlaszcza jeli dysk twardy jest prawie pelny. Naley si upewni, e zasilacz systemu, odpowiada wymogom karty graficznej.·82. 2. 2Windows 2000/XPMetoda1: Program Szybkiego Ustawienia ASUS1. Gdy Windows wykryje obecno karty graficznej ASUS, pojawi si okienko Found New Hardware Wizard (Kreatora instalacji nowego sprztu). Jeli automatyczne startowanie jest uaktywnione 2D/3D Akcelerator Grafiki i Wideo pojawi si automatycznie. Jeli jest nieuaktywnione, naley uruchomi plik Setup. exe z pomocniczego CD. Z glównego menu 2D/3D Akceleratora Grafiki i Wideo wybra Drivers (Sterowniki). Nacin na pole ASUS Enhanced Driver Install (Instalacja wzbogaconego sterownika ASUS) w menu Drivers (Sterowniki), aby skopiowa niezbdne pliki na swój komputer. Gdy Kreator zakoczy instalowanie wszystkich niezbdnych plików, zada ponownego uruchomienia komputera, naley nacisn OK (Tak).9Metoda 2: Podlcz i Pracuj1. Gdy Windows rozpozna kart ASUS, wywieli Found New Hardware Wizard (Kreator Odnalazl Nowy Sprzt). W polu dialogowym Found New Hardware Wizard (Kreatora Odnajdywania Nowego Sprztu), naley wybra Search for a suitable driver for my device (recommended) (Szukaj odpowiedniego sterownika dla mojego urzdzenia (zalecane)), po czym nacisn, Next (Nastpny). Gdy pojawi si okienko Locate Driver Files (Odnajd Pliki Sterownika), naley wloy dysk pomocniczy. Zaznaczy opcje sterownika CDROM drives (CD-ROM Sterowniki) i odznaczy wszystkie pozostale opcje. Gdy kreator zakoczy szukanie sterownika do karty graficznej, naley zaznaczy Install one of the other drivers (Zainstaluj jeden z innych sterowników po) czym nacisn, Next (Nastpny).106. Gdy naley wybra sterownik obrazu do zainstalowania w systemie, naley wybra ten znajdujcy si w D:\WIN2KXP\ASUS po czym nacisn, Next (Nastpny). ] Nacin na pole ASUS SmartDoctor Install (Instalacja ASUS SmartDoctor) w polu dialogowym Utilities (Narzdzia), aby skopiowa niezbdne pliki na swój komputer. Klikn Finish (Zakocz), gdy zakoczy si ustawianie.Urzdzenie Smart Doctor dziala tylko z kartami graficznymi z wbudowanymi monitorami sprztu IC. Jeli nie ma monitora sprztu IC, urzdzenie ASUS Tweak zostanie automatycznie zainstalowane.233. 2 Instalacja VideoSecurityVideoSecurity jest efektywnym urzdzeniem do monitorowania bezpieczestwa, wykrywajcym jakiekolwiek zmiany w okrelonym obszarze nadzoru. Korzystajc z urzdzenia do zapisywania obrazu, automatycznie zapisuje klatki obrazu z obszaru nadzoru, w którym nastpily zmiany. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY ASUS V8170DDR

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy ASUS V8170DDR.

Copyright © 2015 - LastManuals -All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

Oficjalne Wsparcie | ASUS Polska

FAQ

Jeśli wystąpił krytyczny problem z komputerem (taki jak brak możliwości uruchomienia systemu operacyjnego Windows), a nie masz dysku odzyskiwania (więcej informacji w tym temacie: Jak utworzyć i używać dysku odzyskiwania systemu Windows? ), możesz spróbować użyć nośnika instalacyjnego systemu Windows, aby ponownie zainstalować system Windows 11/10. Jeśli chcesz skorzystać z nośnika instalacyjnego, najpierw musisz przygotować inny komputer z połączeniem internetowym (jeśli na problematycznym komputerze nie można uruchomić systemu operacyjnego Windows) i pusty dysk flash USB (co najmniej 8 GB), aby utworzyć nośnik instalacyjny systemu Windows 11/10.

Adnotacja: Po użyciu nośnika instalacyjnego firmy Microsoft w celu ponownej instalacji systemu Windows pliki osobiste i wbudowane aplikacje zostaną usunięte. Niektóre wbudowane aplikacje mogą nie być dostępne na witrynie internetowej pomocy technicznej ASUS, dlatego w razie potrzeby skontaktuj się z centrum napraw ASUS. Tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: Jak wyszukiwać i pobierać narzędzia? .

Przejdź do odpowiednich instrukcji, w zależności od wersji systemu operacyjnego Windows, który chcesz zainstalować:

 • Windows 11
 • Windows 10

System operacyjny Windows 11

Spis treści:

 • Utwórz nośnik instalacyjny systemu operacyjnego Windows 11
 • Użyj nośnika instalacyjnego do ponownej instalacji systemu operacyjnego Windows 11
 • Utwórz nośnik instalacyjny systemu operacyjnego Windows 11

  1. Przejdź do witryny internetowej Microsoft i kliknij [Download now] (pobierz teraz) w polu Create Windows 11 Installation Media (utwórz nośnik instalacyjny systemu operacyjnego Windows 11).
  2. Przejdź do folderu, w którym zapisane zostało pobrane narzędzie i kliknij dwukrotnie plik [MediaCreationTool] , aby rozpocząć instalację. com/images/2021/12/03/cc8edc1c-5b8b-4843-911e-30cc4cefc3e3. png"/>
  3. Jeśli wyświetlone zostanie okno User Account Control (kontrola konta użytkownika), wybierz [Yes] (tak) . com/images/2021/12/03/637ef6c5-d83e-49f6-930e-09bd7eb35c2c. png"/>
  4. Przeczytaj postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft i stosowne adnotacje, a następnie wybierz [Accept] (akceptuj) . com/images/2021/12/03/63087b2a-9be8-4687-baa7-6fdc3f7cb2cd. png"/>
  5. Wybierz język i edycję, które chcesz utworzyć dla nośnika instalacyjnego systemu operacyjnego Windows 11 , a następnie wybierz [Next] (dalej) .
   Adnotacja: Wybierz prawidłowy język i edycję dla urządzenia docelowego, aby zapobiec ewentualnym błędom podczas późniejszej aktywacji systemu operacyjnego Windows 11 (jeśli komputer ma licencję cyfrową, system operacyjny Windows 11 zostanie automatycznie aktywowany, gdy po zakończeniu instalacji nawiązane zostanie połączenie online). com/images/2021/12/03/f7a810f7-c171-4aee-8e32-bc00cba913ef. png"/>
  6. Podłącz do komputera dysk flash USB, który chcesz utworzyć jako nośnik instalacyjny systemu operacyjnego Windows 11, wybierz [USB flash drive] (dysk flash USB) , a następnie wybierz [Next] (dalej) .
   Adnotacja: Wszystkie pliki na dysku flash USB zostaną usunięte podczas procesu, dlatego w pierwszej kolejności należy wykonać kopię zapasową plików, jeżeli są one zapisane na dysku. com/images/2021/12/03/c5f09885-e352-4465-aa88-779328c6d2b4. png"/>
  7. W przypadku dysków wymiennych potwierdź i wybierz dysk flash USB, którego chcesz użyć , następnie wybierz [Next] (dalej) i system rozpocznie pobieranie oraz tworzenie nośnika instalacyjnego systemu operacyjnego Windows 11. Tworzenie zajmie trochę czasu, co zależy od komputera i połączenia internetowego.
   Adnotacja: Upewnij się, że podczas procesu zasilacz sieciowy jest podłączony i dysponujesz stabilnym połączeniem internetowym; nie wymuszaj zamknięcia, aby zapobiec tworzeniu niekompletnego obrazu.
  8. Nośnik instalacyjny został utworzony; kliknij [Finish] (zakończ) . com/images/2021/12/03/dc7752fb-da79-43b3-9110-f3e6a5aa6e66. png"/>

  Powrót do spisu treści

  Użyj nośnika instalacyjnego do ponownej instalacji systemu operacyjnego Windows 11

 • Podłącz nośnik instalacyjny (napęd flash USB) do komputera.
 • Włącz komputer i wybierz opcję rozruchu z napędu flash USB; więcej informacji w temacie Jak uruchomić system z napędu USB? .
 • Komputer przejdzie do ustawień systemu Windows. Wybierz język, godzinę i format waluty oraz klawiaturę lub metodę wprowadzania danych , a następnie kliknij [Next] (dalej) . com/images/2020/09/17/b40c5997-b968-418b-8b0a-a57c5fda427c. png"/>
 • Kliknij [Install now] (instaluj teraz) . com/images/2020/09/17/04d68b95-8325-4294-8697-7d0e76a3c5e7. png"/>​
 • Jeśli komputer miał fabrycznie instalowany system operacyjny Windows (na licencji cyfrowej), wybierz [I don’t have a product key] (nie mam klucza produktu) — system operacyjny Windows 11 zostanie automatycznie aktywowany online po zakończeniu instalacji. com/images/2020/09/17/6b801cfb-cb16-48fa-8ac0-7bad17ca0743. png"/>
 • Wybierz wersję systemu operacyjnego, który chcesz zainstalować , a następnie kliknij [Next] (dalej) .
  Adnotacja: Wybierz wersję, która pierwotnie była zainstalowana na komputerze, w przeciwnym razie (jeśli wersja jest inna) aktywacja systemu operacyjnego Windows spowoduje błąd. com/images/2021/12/03/81da3dd4-4867-482a-a96b-1afb5ccbb98b. png"/>
 • Przeczytaj postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft i stosowne adnotacje. Zaznacz pole wyboru obok [I accept the license terms] (akceptuję warunki licencji) , a następnie kliknij [Next] (dalej) . com/images/2021/12/03/64a25666-2236-4716-8230-fdf7c5da4a5f. png"/>
 • Wybierz [Custom: Install Windows only (advanced)] (użytkownika: zainstaluj tylko system Windows (zaawansowane)) . com/images/2020/09/17/76534aeb-51b4-4eb9-9f20-7963bcdebe49. png"/>
 • Wyświetlona zostanie lista wszystkich dysków i partycji na komputerze. Jeśli wyświetlanych jest wiele dysków, wystarczy usunąć wszystkie partycje z dysku, na którym chcesz zainstalować system operacyjny Windows. (Większość dysków C alokowana jest jako Drive 0 (dysk 0), więc przyjmijmy Drive 0 jako przykład).
  Wybierz z listy każdą partycję dysku 0, a następnie wybierz [Delete] (usuń) . Jeżeli wyświetlone zostanie powiadomienie kreatora konfiguracji systemu operacyjnego Windows, wybierz [OK] .
  Adnotacja: Jeśli wybierzesz Delete (usuń) na innych dyskach/napędach, spowoduje to usunięcie wszystkich zapisanych na nich danych. com/images/2020/09/17/f7cce7a4-537a-4055-a554-fab44c151c44. png"/>
 • Po powtórzeniu kroku 9 w celu usunięcia wszystkich partycji dysku 0 powinno pozostać tylko nieprzydzielone miejsce na dysku 0. Wybierz [Drive 0 Unallocated Space] (miejsce nieprzydzielone na dysku 0) , a następnie kliknij [Next] (dalej) , aby zainstalować ponownie system operacyjny Windows.
  Adnotacja: Upewnij się, że zasilacz sieciowy jest podłączony podczas procesu i nie wymuszaj zamknięcia, aby zapobiec wszelkim problemom. com/images/2020/09/17/17499931-0fc9-421d-8f7f-4aeef2105207. png"/>
 • Po zakończeniu ponownej instalacji komputer uruchomi się ponownie i przejdzie do strony ustawień podstawowych systemu operacyjnego Windows — więcej informacji w temacie Windows — pierwsze uruchomienie. com/images/2021/12/03/0459f171-7443-4e79-8234-74398335cc4d. png"/>
 • Po skonfigurowaniu podstawowych ustawień systemu operacyjnego Windows i przejściu do pulpitu, przejdź do witryny pomocy technicznej ASUS, aby pobrać sterowniki; więcej informacji w temacie Jak wyszukiwać i pobierać sterowniki? .
 • System operacyjny Windows 10

  Spis treści:

 • Utwórz nośnik instalacyjny systemu operacyjnego Windows 10
 • Użyj nośnika instalacyjnego do ponownej instalacji systemu operacyjnego Windows 10
 • Utwórz nośnik instalacyjny systemu operacyjnego Windows 10

 • Przejdź do witryny internetowej Microsoft, kliknij [Download tool now] (pobierz narzędzie teraz) , aby pobrać narzędzie instalacyjne Windows 10. com/images/2020/09/17/0c2bbd7f-22cc-4fb4-9970-f3f31f16ef53. png"/>
 • Postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft i stosowne adnotacje — wybierz [Accept] (akceptuj) . com/images/2020/09/17/ec0adf18-854b-446f-96da-a374f47d61be. png"/>
 • Wybierz [Create installation media (USB flash drive, DVD, or ISO file) for another PC] (utwórz nośnik instalacyjny (dysk flash USB, DVD lub plik ISO) dla innego komputera) , a następnie wybierz [Next] (dalej) . com/images/2020/09/17/0805c110-8feb-4c40-9619-bbae639f04eb. png"/>
 • Wybierz język, edycję i architekturę (64-bitową lub 32-bitową), które chcesz utworzyć dla nośnika instalacyjnego systemu operacyjnego Windows 10 , a następnie wybierz [Next] (dalej) .
  Adnotacja: Wybierz prawidłowy język, edycję i architekturę dla urządzenia docelowego, aby zapobiec ewentualnym błędom podczas późniejszej aktywacji systemu operacyjnego Windows 10 (jeśli komputer ma licencję cyfrową, system operacyjny Windows 10 zostanie automatycznie aktywowany, gdy po zakończeniu instalacji nawiązane zostanie połączenie online). com/images/2020/09/17/561c89d3-6360-4f85-8019-4e429cbdd0f0. png"/>
 • Podłącz do komputera dysk flash USB, który chcesz utworzyć jako nośnik instalacyjny systemu operacyjnego Windows 10, wybierz [USB flash drive] (dysk flash USB) , a następnie wybierz [Next] (dalej) . com/images/2020/09/17/874c0cfc-5b0d-42ec-bf06-84aee3f71e2b. png"/>
 • W przypadku dysków wymiennych potwierdź i wybierz dysk flash USB, którego chcesz użyć , następnie wybierz [Next] (dalej) i system rozpocznie pobieranie oraz tworzenie nośnika instalacyjnego systemu operacyjnego Windows 10. com/images/2020/09/17/2a254abc-265a-4d44-9fa7-f7baa155d470. png"/>
 • Nośnik instalacyjny został utworzony; kliknij [Finish] (zakończ) . com/images/2020/09/17/3673e0d6-4e77-4aa4-a6ec-1826b124d436. png"/>
 • Powrót do spisu treści

  Użyj nośnika instalacyjnego do ponownej instalacji systemu operacyjnego Windows 10

 • Podłącz nośnik instalacyjny (dysk flash USB) do komputera.
 • Jeśli komputer miał fabrycznie instalowany system operacyjny Windows (na licencji cyfrowej), wybierz [I don’t have a product key] (nie mam klucza produktu) — system operacyjny Windows 10 zostanie automatycznie aktywowany online po zakończeniu instalacji. com/images/2020/09/17/58fa78af-ce93-43e0-a953-eba4f1b3d2c0. png"/>
 • Postanowienia licencyjne dotyczące oprogramowania firmy Microsoft i stosowne adnotacje; zaznacz pole wyboru [I accept the license terms] (akceptuję postanowienia licencyjne) , a następnie kliknij [Next] (dalej) . com/images/2020/09/17/7334755c-ce63-456a-ba48-33b98300d251. com/images/2020/09/17/689e70d4-8c74-42f5-bedc-23ae9b9df1f1. png"/>
 • KategoriaUstawienie/ Użytkowanie Windows
 • TypProduct Knowledge

  Czy informacja okazała się przydatna?

  YesNo

  • Above information might be partly or entirely quoted from exterior websites or sources. please refer to the information based on the source that we noted. Please directly contact or inquire the sources if there is any further question and note that ASUS is neither relevant nor responsible for its content/service
  • This information may not suitable for all the products from the same category/series. Some of the screen shots and operations could be different from the software versions.
  • ASUS provides the above information for reference only. If you have any questions about the content, please contact the above product vendor directly. Please note that ASUS is not responsible for the content or service provided by the above product vendor.

  Podręcznik użytkownika i instrukcja instalacji Asus G15cx

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkownika i instrukcja instalacji Asus G15cx

  1. Dokumentacja produktu Instrukcja przygotowania terenu Cisco Acs 2ru Rm 23

  2. Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Honeywell Hdz36aex

  3. Instrukcje bezpieczeństwa i użytkowania Dell Eml

  4. Instrukcja regulacji Bosch Hbl 44 Series

  5. Najpierw przeczytaj mnie. Electrolux Gk80rplcn

  6. Książka z instrukcjami i przepisami Asus Pn41

  7. Biuletyn Instruktażowy Canon Dc22 2 2mp Dvd Camcorder

  8. Podręcznik instalacji sprzętu i bezpieczeństwa Ge Jkp35sm

  9. Fakty dotyczące produktu Epson Dreamio Emp Tw200

  10. Podręcznik z informacjami dotyczącymi bezpieczeństwa i przepisów prawnych Cal Flame Bbq09843b

  11. Instrukcja instalacji i ustawień Gwarancja Cabletron Systems Smartswitch 6000 Sm Csi1076

  12. Podręcznik opisu ogólnego Ge Jckp70 27

  13. Podręcznik użytkownika i instrukcja konserwacji sprzętu Ge Ddg6487l

  14. Użytkowanie, pielęgnacja i instalacja Haier Hvf170vw

  15. Instrukcja instalacji i użytkowania Epson Es 300w

  16. Podręcznik szybkiej instalacji 10zig Technology Limited 310 Ce

  17. Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Black And Decker Cordless Flex Bdh2020flaapb

  18. Podręcznik opisu sprzętu Ge Jet209

  19. Instrukcja instalacji i montażu Dewalt Dw887n

  20. Instrukcja instalacji, obsługi, konserwacji i części zamiennych Black And Decker Dustbuster Fv750

  21. Podstawowe operacje Ge 215c1044p010 3

  22. Podręcznik planowania przestrzennego Cisco 891

  23. Biuletyn Wsparcia Produktu Frigidaire Fdb657rjc0

  24. Instrukcja montażu oraz instrukcja użytkowania i pielęgnacji Aeg Ko Lavamat 70630

  25. Podręcznik menedżera Canon Imagerunner Advance C255i

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkownika i instrukcja instalacji Asus G15cx