Podręcznik użytkownika i informacje o gwarancji Aeg 189880

Podręcznik użytkownika Aeg 189880 to szczegółowy przewodnik po produkcie, który zawiera informacje dotyczące bezpiecznego użytkowania produktu i wskazówki dotyczące jego obsługi. Podręcznik zawiera również informacje o gwarancji, która obejmuje produkt na okres do 5 lat od daty zakupu. Gwarancja chroni użytkownika przed wszelkimi wadami materiałowymi i produkcyjnymi i zapewnia, że produkt będzie działał zgodnie z zapowiedzią. Jeśli produkt ulegnie uszkodzeniu w okresie gwarancyjnym, może być naprawiony lub wymieniony za darmo.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkownika i informacje o gwarancji Aeg 189880

1 Podręcznik użytkownika

2 2014 Hewlett-Packard Development Company, L. P. HDMI, logo HDMI oraz interfejs HDMI są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami HDMI Licensing LLC. Microsoft i Windows to zarejestrowane w Stanach Zjednoczonych znaki towarowe grupy firm Microsoft. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Jedyne gwarancje, jakie są udzielane przez firmę HP na jej produkty i usługi, są jawnie określone w oświadczeniach gwarancyjnych dołączonych do takich produktów i usług. Żadne sformułowanie zawarte w niniejszej dokumentacji nie może być traktowane jako dodatkowa gwarancja. Firma HP nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy bądź przeoczenia techniczne lub edytorskie w niniejszej dokumentacji. Wydanie pierwsze: Sierpień 2014 r. Numer katalogowy dokumentu:

3 Informacje o podręczniku Ten podręcznik zawiera informacje o funkcjach monitora, konfigurowaniu monitora i specyfikacjach technicznych. OSTRZEŻENIE! Tak oznaczane są zalecenia, których nieprzestrzeganie może doprowadzić do obrażeń ciała lub śmierci. OSTROŻNIE: Tak oznaczane są zalecenia, których nieprzestrzeganie może doprowadzić do uszkodzenia sprzętu lub utraty danych. UWAGA: Tak oznaczane są ważne informacje dodatkowe. WSKAZÓWKA: Takie oznaczenie tekstu wskazuje, że dany fragment zawiera pomocne wskazówki. Ten produkt obsługuje technologię HDMI. iii

4 iv Informacje o podręczniku

5 Spis treści 1 Cechy produktu... 1 Monitor LCD HP Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i konserwacji... 3 Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa... 3 Instrukcje dotyczące konserwacji... 4 Czyszczenie monitora... 5 Transportowanie monitora Przygotowywanie monitora do użytkowania... 6 Podczas przygotowywania monitora do użytkowania należy zachować ostrożność... 6 Instalowanie podstawy... 7 Elementy z tyłu i z boku... 8 Podłączanie przewodów... 9 Elementy sterowania na panelu przednim Regulacja monitora Włączanie monitora Podłączanie urządzeń USB Zdejmowanie podstawy monitora Montowanie monitora Montowanie monitora za pomocą wspornika montażowego Quick Release Montaż monitora bez korzystania ze wspornika montażowego Quick Release Umiejscowienie numeru seryjnego i numeru produktu Umiejscowienie karty informacyjnej Instalowanie linki zabezpieczającej Obsługa monitora Oprogramowanie i narzędzia Plik informacyjny Plik dopasowywania kolorów obrazu Instalowanie plików. inf i. icm Instalowanie z dysku Pobieranie z Internetu Korzystanie z menu ekranowego (OSD) Zmiana konfiguracji przycisków funkcyjnych Korzystanie z funkcji obraz-w-obrazie (PIP) i obraz-obok-obrazu (PBP) v

6 Korzystanie z funkcji automatycznego trybu uśpienia Załącznik A Dane techniczne Rozpoznawanie wstępnie ustawionych rozdzielczości ekranu Wprowadzanie trybów użytkownika Załącznik B Wsparcie techniczne i rozwiązywanie problemów Rozwiązywanie najczęściej spotykanych problemów Blokada przycisków Wsparcie dla produktu Przygotowanie do kontaktu z pomocą techniczną Załącznik C Jakość monitora LCD i normy dotyczące pikseli vi

7 1 Cechy produktu Monitor LCD HP Główne cechy monitora: Ekran z obszarem użytecznym o przekątnej 68, 4 cm (26, 9 cale) i rozdzielczości 3840 x 2160, wyposażony w pełnoekranową obsługę niższych rozdzielczości. Możliwość niestandardowego skalowania obrazu w celu uzyskania jego maksymalnej wielkości przy jednoczesnym zachowaniu oryginalnego współczynnika proporcji. Panel matowy z podświetleniem LED Szeroki kąt widzenia umożliwiający spoglądanie na monitor z pozycji siedzącej lub stojącej oraz z lewej lub prawej strony Możliwość pochylenia ekranu Możliwość zmiany orientacji monitora w celu wyświetlenia informacji w układzie poziomym lub pionowym Możliwość regulacji obrotu i wysokości Możliwość odłączenia podstawy pozwalająca na zamocowanie monitora w dowolny sposób Mocowanie HP Quick Release 2 pozwala szybko zamontować monitor na stojaku (zatrzaskowo) i zdemontować go wygodnie za pomocą przesuwnego mechanizmu zwalniającego. Opcjonalny wspornik klienta uproszczonego mocowany do tylnej części podstawy (do zakupienia oddzielnie) Łatwo dostępna wyjmowana karta informacyjna, zawierająca dane niezbędne do kontaktu z pomocą techniczną Wejście sygnału wideo DisplayPort Wejście sygnału wideo Mini-DisplayPort Dwa wejścia wideo HDMI (High Definition Multimedia Interface) z obsługą MHL (Mobile High- Definition Link) na drugim wejściu HDMI Funkcja PIP pozwalająca wyświetlać sygnał z wejść DisplayPort i HDMI w drugim oknie o mniejszych rozmiarach lub obok okna głównego Gniazdo słuchawkowe Koncentrator USB 3. 0 wyposażony w jeden port typu upstream (do połączenia z komputerem) oraz cztery porty typu downstream (do połączeń z urządzeniami USB) W zestawie kabel USB służący do łączenia koncentratora USB monitora z gniazdem USB komputera Pięć przycisków menu na przedniej ściance monitora, w tym cztery programowalne, umożliwiające szybki wybór najczęściej używanych operacji Obsługa opcjonalnej listwy głośnikowej firmy HP Obsługa technologii Plug and Play (jeśli jest obsługiwana przez system operacyjny) Monitor LCD HP 1

8 Gniazdo zabezpieczenia z tyłu monitora na opcjonalne zamknięcie z linką Uchwyt na kable i przewody Usprawnienia wprowadzone w kilku wersjach językowych menu ekranowego w celu ułatwienia konfigurowania monitora i optymalizacji ekranu Oprogramowanie HP Display Assistant umożliwiające dostosowanie ustawień monitora i włączenie funkcji zapobiegających kradzieży (patrz podręcznik użytkownika aplikacji HP Display Assistant na dysku dołączonym do monitora). Szerokopasmowe zabezpieczenie danych cyfrowych (HDCP) ze wszystkich wejść cyfrowych Dysk CD z oprogramowaniem i dokumentacją zawierający sterowniki monitora i dokumentację produktu Funkcja oszczędzania energii, zapewniająca spełnianie przez monitor wymagań dotyczących zmniejszonego zużycia energii UWAGA: Informacje na temat bezpieczeństwa oraz o zgodności z przepisami znajdują się w pliku Informacje na temat produktu zamieszczonym na dysku, jeśli dysk taki został dołączony, lub w zestawie dokumentacji. Aby odszukać aktualizacje instrukcji obsługi dla danego produktu, przejdź do i wybierz swój kraj. Wybierz pozycję Sterowniki i oprogramowanie a następnie postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. 2 Rozdział 1 Cechy produktu

9 2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i konserwacji Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa Do monitora dołączono kabel zasilający. W przypadku użycia innego kabla źródło zasilania i połączenia muszą być zgodne z tym monitorem. Informacje o właściwym kablu zasilającym dla tego monitora można znaleźć w części Informacje na temat produktu na dysku z multimediami, jeśli taki dysk został dołączony, lub w dokumentacji. OSTRZEŻENIE! Ze względu na ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia sprzętu: Kabel zasilający należy podłączyć do gniazdka sieci elektrycznej znajdującego się w łatwo dostępnym miejscu. Aby odłączyć komputer od zasilania, należy wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka sieci elektrycznej. Jeśli przewód zasilający posiada wtyczkę 3-bolcową, podłącz go do uziemionego 3-stykowego gniazdka elektrycznego. Nie wolno wyłączać bolca uziemienia wtyczki, na przykład podłączając do niej przejściówkę 2-bolcową. Bolec uziemienia pełni ważną funkcję zabezpieczającą. Ze względów bezpieczeństwa na przewodach połączeniowych i kablach zasilających nie należy umieszczać żadnych przedmiotów. Kable należy ułożyć w taki sposób, aby nikt nie mógł przypadkowo na nie nadepnąć ani się o nie potknąć. Nie należy ciągnąć za kable ani przewody. Podczas odłączania kabla zasilającego od gniazda sieci elektrycznej należy go chwycić za wtyczkę. Aby zmniejszyć ryzyko doznania poważnych obrażeń ciała, należy zapoznać się z podręcznikiem Bezpieczeństwo i komfort pracy. Opisano w nim prawidłową organizację pracy, pozycję przy pracy oraz zalecane sposoby pracy i ochrony zdrowia użytkowników komputerów, jak również ważne informacje na temat zasad bezpieczeństwa obsługi urządzeń elektrycznych i mechanicznych. Podręcznik jest dostępny w sieci Web pod adresem OSTROŻNIE: W celu ochrony monitora i komputera przed uszkodzeniem należy podłączyć wszystkie kable zasilające komputera i jego urządzeń zewnętrznych (np. monitora, drukarki, skanera) do urządzenia ochrony przeciwprzepięciowej, np. do listwy zasilającej lub zasilacza awaryjnego UPS (Uninterruptible Power Supply). Nie wszystkie listwy zasilające zapewniają ochronę przeciwprzepięciową; na listwie musi znajdować się odpowiednia informacja o obecności takiej ochrony. Producenci prowadzący politykę wymiany uszkodzonego sprzętu (Damage Replacement Policy) wymieniają sprzęt, w przypadku gdy ochrona przeciwprzepięciowa ich urządzeń zawiedzie. Monitor LCD firmy HP należy ustawić na nadającym się do tego meblu o odpowiednich rozmiarach. OSTRZEŻENIE! Monitory LCD umieszczone nieodpowiednio na kredensach, biblioteczkach, półkach, biurkach, głośnikach, skrzyniach lub wózkach mogą spaść i spowodować obrażenia. Należy zadbać o właściwe poprowadzenie wszystkich przewodów i kabli podłączonych do monitora LCD, aby nie można ich było ciągnąć, chwytać ani potykać się o nie. UWAGA: Ten produkt jest przeznaczony do rozrywki. Należy rozważyć umieszczenie monitora w środowisku o kontrolowanym oświetleniu, aby uniknąć zakłóceń powodowanych światłem z otoczenia i odbiciami od jasnych powierzchni, które tworzą odbicia na ekranie. Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa 3

10 Instrukcje dotyczące konserwacji Aby zapewnić prawidłowe działanie monitora i wydłużyć okres jego eksploatacji: Nie należy otwierać obudowy monitora ani podejmować żadnych prób samodzielnego wykonywania czynności serwisowych. Wszelkich regulacji należy dokonywać tylko zgodnie z podanymi instrukcjami. Jeżeli monitor nie działa prawidłowo, spadł lub uległ uszkodzeniu, należy skontaktować się z autoryzowanym dystrybutorem, sprzedawcą lub serwisem produktów firmy HP. Należy korzystać wyłącznie ze źródeł zasilania i metod połączeń właściwych dla tego monitora (zostały one określone na etykiecie/tabliczce na monitorze). Suma wartości znamionowych prądu wszystkich urządzeń podłączonych do gniazda sieci elektrycznej nie może przekraczać wartości znamionowej prądu gniazda elektrycznego; podobnie suma wartości znamionowych prądu wszystkich urządzeń podłączonych do kabla nie może przekraczać wartości znamionowej prądu tego kabla. Wartość znamionową prądu każdego urządzenia (AMPS lub A) można sprawdzić na jego tabliczce znamionowej. Monitor należy zainstalować w pobliżu znajdującego się w łatwo dostępnym miejscu gniazda sieci elektrycznej. Odłączenie monitora od zasilania polega na wyjęciu wtyczki kabla zasilającego z gniazda sieci elektrycznej. Nigdy nie należy odłączać monitora, ciągnąc za sam kabel. Jeżeli monitor nie jest używany, należy go wyłączyć. Używając wygaszacza ekranu i wyłączając monitor na czas, gdy nie jest używany, można znacznie wydłużyć średni okres eksploatacji monitora. UWAGA: Monitory z uszkodzeniem w postaci wypalenia obrazu na ekranie nie są objęte gwarancją firmy HP. Szczeliny i otwory w obudowie służą do wentylacji urządzenia. Otworów tych nie wolno zakrywać ani zatykać. Przez otwory i szczeliny w obudowie nie wolno wkładać żadnych przedmiotów. Nie wolno dopuścić, aby monitor spadł, ani umieszczać go na niestabilnej powierzchni. Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów na kablu zasilającym. Nie wolno też chodzić po kablu. Monitor należy umieścić w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, z dala od źródeł silnego światła i nadmiernego ciepła lub wilgoci. Podczas zdejmowania podstawy monitora należy go położyć ekranem do dołu na miękkiej powierzchni (aby ekran nie uległ zarysowaniu, wgnieceniu czy pęknięciu). 4 Rozdział 2 Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i konserwacji

11 Czyszczenie monitora 1. Wyłącz monitor i odłącz kabel zasilający z tyłu urządzenia. 2. Odkurz monitor, wycierając ekran i obudowę miękką i czystą ściereczką antystatyczną. 3. W przypadku większych zabrudzeń użyj mieszanki wody i alkoholu izopropylowego w proporcjach 50/50. OSTROŻNIE: Należy spryskać ściereczkę środkiem czyszczącym i zwilżoną ściereczką delikatnie przetrzeć powierzchnię ekranu. Nigdy nie należy spryskiwać bezpośrednio powierzchni ekranu. Środek może dostać się za obudowę i uszkodzić elementy elektroniczne. OSTROŻNIE: Do czyszczenia ekranu monitora lub obudowy nie należy używać środków czyszczących, które zawierają składniki na bazie benzyny, takie jak benzen, rozcieńczalnik lub inne substancje lotne. Chemikalia te mogą spowodować uszkodzenie monitora. Transportowanie monitora Należy przechowywać oryginalne opakowanie sprzętu. Będzie ono potrzebne w razie transportu lub wysyłki monitora. Instrukcje dotyczące konserwacji 5

12 3 Przygotowywanie monitora do użytkowania Aby zainstalować monitor, należy sprawdzić, czy od monitora, systemu komputerowego oraz innych podłączonych urządzeń zostało odłączone zasilanie, a następnie wykonać poniższe czynności. UWAGA: Należy sprawdzić, czy główny wyłącznik zasilania, który znajduje się na panelu tylnym monitora, został ustawiony w pozycji wyłączonej. Wyłącznik ten służy do wyłączania całego zasilania monitora. Podczas przygotowywania monitora do użytkowania należy zachować ostrożność Podczas przenoszenia lub trzymania monitora należy zwracać uwagę, aby nie dotykać powierzchni panelu LCD. Nacisk na panel może spowodować niejednolitość kolorów lub zaburzenia orientacji ciekłych kryształów. Przywrócenie normalnego stanu ekranu tak uszkodzonego monitora jest niemożliwe. Podczas montażu podstawy stojaka należy położyć monitor ekranem do dołu na płaskiej powierzchni, na której została położona gąbka ochronna lub miękka tkanina. Pozwoli to zapobiec porysowaniu się ekranu i jego odkształceniom lub pęknięciom oraz uszkodzeniom przycisków na przednim panelu. UWAGA: Wygląd monitora może odbiegać od przedstawionego na ilustracji. 6 Rozdział 3 Przygotowywanie monitora do użytkowania

13 Instalowanie podstawy OSTROŻNIE: Nie należy dotykać powierzchni ekranu LCD. WSKAZÓWKA: Należy dokładnie rozważyć umiejscowienie wyświetlacza, ponieważ przednia ścianka może powodować przeszkadzające odbicia od oświetlenia otoczenia i jasnych powierzchni. Monitor jest wyposażony w mocowanie HP Quick Release 2 ułatwiający montaż monitora. Aby zamontować monitor na stojaku: 1. Umieść panel monitora ekranem do dołu na płaskiej powierzchni wyłożonej czystą i suchą tkaniną. Nasuń górną część płytki montażowej (1) na podstawę pod górną krawędź wgłębienia z tyłu panelu. Opuść dolną część płytki montażowej podstawy (2) do wnęki, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu. 4. Po zablokowaniu podstawy we właściwej pozycji wysunie się zatrzask mechanizmu HP Quick Release 2 (3). Instalowanie podstawy 7

14 Elementy z tyłu i z boku Element 1 Złącze USB 3. 0 typu downstream (panel boczny) 2 Główny wyłącznik zasilania Funkcja Umożliwiają podłączanie do monitora opcjonalnych urządzeń USB. Umożliwia wyłączenie całego zasilania monitora. UWAGA: Umieszczenie wyłącznika w pozycji Off (Wył. ) spowoduje ustawienie najniższego stanu zasilania monitora, kiedy nie jest on używany. 3 Złącze zasilania Umożliwia podłączenie kabla zasilającego do monitora. 4 HDMI Służy do podłączenia urządzenia źródłowego do monitora za pomocą kabla HDMI. 5 HDMI (MHL) Służy do podłączenia urządzenia źródłowego do monitora za pomocą kabla HDMI lub MHL. 6 Gniazdo DisplayPort Służy do podłączenia urządzenia źródłowego do monitora za pomocą kabla DisplayPort. 7 Złącze Mini-DisplayPort Służy do podłączenia urządzenia źródłowego do monitora za pomocą kabla Mini-DisplayPort. 8 Wyjście audio Służy do podłączenia do monitora słuchawek lub opcjonalnej listwy głośnikowej HP. 9 Port USB 3. 0 typu upstream 10 Port USB 3. 0 typu downstream Podłącz urządzenie źródłowe do monitora za pomocą koncentratora USB. Umożliwiają podłączanie do monitora opcjonalnych urządzeń USB. 8 Rozdział 3 Przygotowywanie monitora do użytkowania

15 Podłączanie przewodów UWAGA: Monitor jest dostarczany z wybranymi kablami. Nie wszystkie kable przedstawione w tej sekcji są dołączone do monitora. 1. Umieść monitor w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w dogodnym miejscu blisko komputera. Przed podłączeniem kabli należy poprowadzić je przez otwór na kable w środkowej części stojaka. Podłącz kabel wideo. UWAGA: Monitor automatycznie określi, do którego wejścia jest doprowadzony sygnał wideo. Żądane wejście można wybrać naciskając przycisk Kolejne wejście na panelu przednim lub za pomocą menu ekranowego (OSD), naciskając przycisk Menu i wybierając opcję Input Control (Przełącznik źródeł sygnału wejściowego). Jeden koniec kabla DisplayPort należy podłączyć do złącza DisplayPort z tyłu monitora, a jego drugi koniec do złącza DisplayPort urządzenia źródłowego. Podłączanie przewodów 9

16 Jeden koniec kabla Mini-DisplayPort należy podłączyć do złącza Mini-DisplayPort z tyłu monitora, a jego drugi koniec do złącza DisplayPort urządzenia źródłowego. Podłącz jeden koniec kabla HDMI do złącza HDMI z tyłu monitora, a drugi koniec kabla do złącza urządzenia źródłowego. 10 Rozdział 3 Przygotowywanie monitora do użytkowania

17 Podłącz kabel MHL do złącza HDMI (MHL) z tyłu monitora i do złącza micro USB urządzenia źródłowego obsługującego standard MHL, takiego jak smartfon lub tablet, aby wyświetlić treści z urządzenia przenośnego na ekranie monitora. UWAGA: Obraz wideo w standardzie MHL jest ograniczony do rozdzielczości wyjściowej urządzenia przenośnego. UWAGA: Za pomocą złącza MHL również można ładować urządzenie przenośne obsługujące standard MHL, gdy jest podłączone i wykonywane jest przesyłanie strumieniowe. UWAGA: Można także podłączyć kabel HDMI do portu HDMI (MHL) monitora i urządzenia źródłowego HDMI. Jeden koniec kabla USB należy podłączyć do złącza USB typu B upstream z tyłu monitora, a jego drugi koniec do złącza USB typu A downstream urządzenia źródłowego. Podłączanie przewodów 11

18 5. Podłącz jeden koniec kabla zasilającego do złącza zasilania AC na tylnej ściance monitora, a drugi koniec do gniazdka sieci elektrycznej. OSTRZEŻENIE! sprzętu: Ze względu na ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia Nie wolno w żaden sposób blokować połączenia zerującego we wtyczce przewodu zasilającego. Połączenie zerujące pełni bardzo ważną funkcję zabezpieczającą. Przewód zasilający należy podłączyć do uziemionego gniazda sieci elektrycznej znajdującego się w łatwo dostępnym miejscu. Aby odłączyć komputer od zasilania, należy wyciągnąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazdka sieci elektrycznej. Ze względów bezpieczeństwa na kablach połączeniowych i przewodach zasilających nie należy umieszczać żadnych przedmiotów. Podczas odłączania przewodu zasilającego od gniazda sieci elektrycznej należy go chwycić za wtyczkę. 12 Rozdział 3 Przygotowywanie monitora do użytkowania

19 Elementy sterowania na panelu przednim Element sterujący Funkcja 1 Przycisk Menu Otwiera i zamyka menu ekranowe. UWAGA: Aby aktywować przycisk Menu i przyciski funkcyjne, naciśnij dowolny z przycisków, co spowoduje wyświetlenie etykiet przycisków na ekranie. 2 Przyciski funkcyjne Przyciski te służą do poruszania się po menu ekranowym w oparciu o wskaźniki obok przycisków, które są włączanie po wyświetleniu menu ekranowego. UWAGA: Użytkownik może zmienić konfigurację przycisków funkcyjnych znajdujących się w menu ekranowym, przypisując do nich najczęściej używane operacje. Więcej informacji na ten temat znajduje się w części Zmiana konfiguracji przycisków funkcyjnych na stronie Przycisk zasilania Umożliwia włączanie i wyłączanie monitora. UWAGA: Przed włączeniem monitora należy sprawdzić, czy główny włącznik zasilania z tyłu monitora jest włączony. UWAGA: Aby wyświetlić symulator menu ekranowego, przejdź do biblioteki materiałów HP wspierających samodzielną naprawę, która jest dostępna pod adresem Regulacja monitora 1. Pochyl monitor do przodu lub do tyłu, aby ustawić go na wysokości odpowiedniej dla wzroku. Elementy sterowania na panelu przednim 13

20 2. Obróć monitor w lewo lub w prawo, aby uzyskać najlepszy kąt widzenia. 14 Rozdział 3 Przygotowywanie monitora do użytkowania

21 3. Ustaw monitor na wysokości wygodnej do pracy ze stacją roboczą. Górna ramka obudowy monitora nie powinna znajdować się powyżej poziomu wzroku użytkownika. Dla osób ze szkłami korekcyjnymi praca może okazać się bardziej komfortowa, jeżeli monitor będzie ustawiony nisko i pochylony. Ustawienie monitora należy dostosowywać do pozycji pracy. Orientację monitora można zmienić z poziomej na pionową (lub odwrotnie), odpowiednio do jego zastosowania. a. Ustaw monitor w najwyższym położeniu i przechyl go maksymalnie do tyłu (1). b. Zmień orientację monitora z poziomej na pionową, obracając ekran o 90 w prawo (2). OSTROŻNIE: Jeśli monitor w momencie zmiany orientacji nie będzie znajdować się w położeniu o maksymalnym wychyleniu i wysokości, prawy dolny róg monitora może zetknąć się z podstawą i spowodować jego uszkodzenie. Opcjonalną listwę głośnikową należy montować po obróceniu monitora. Podczas obracania listwa głośnikowa zetknie się z podstawą, co może spowodować uszkodzenie monitora lub listwy. Regulacja monitora 15

22 UWAGA: W celu wyświetlania informacji w układzie pionowym należy zainstalować oprogramowanie HP Display Assistant, które jest zawarte na dysku CD z oprogramowaniem i dokumentacją. Menu ekranowe także można obrócić do układu pionowego. Aby zmienić orientację menu ekranowego, należy przejść do menu naciskając przycisk Menu znajdujący się na panelu przednim, a następnie wybrać kolejno opcję OSD Control (Sterowanie menu ekranowym) i opcję OSD Rotation (Obróć menu ekranowe). Włączanie monitora 1. Ustaw główny włącznik zasilania z tyłu monitora w położeniu włączonym. Włącz komputer, naciskając jego przycisk zasilania. Włącz monitor, naciskając przycisk zasilania znajdujący się na jego panelu przednim. 16 Rozdział 3 Przygotowywanie monitora do użytkowania

23 OSTROŻNIE: W przypadku monitorów, które przez dłuższy czas wyświetlają ten sam statyczny obraz może wystąpić uszkodzenie polegające na wypaleniu obrazu na ekranie*. Aby uniknąć takiego uszkodzenia, należy zawsze włączać wygaszacz ekranu lub wyłączać monitor, gdy nie jest używany przez dłuższy czas. Zatrzymanie obrazu to zjawisko, które może wystąpić na każdym monitorze LCD. Monitory z uszkodzeniem w postaci wypalenia obrazu na ekranie nie są objęte gwarancją firmy HP. * Dłuższy czas oznacza 2 godzin wyświetlania statycznego obrazu. UWAGA: Jeżeli po naciśnięciu przycisku monitor nie włączy się, może to oznaczać, że włączona jest funkcja blokowania przycisku zasilania. Aby ją wyłączyć, naciśnij przycisk zasilania monitora i przytrzymaj go przez 10 sekund. UWAGA: Diodę zasilania można wyłączyć w menu ekranowym. Naciśnij przycisk Menu znajdujący się z przodu monitora, a następnie wybierz opcje: Power Control (Sterowanie zasilaniem) > Power LED (Wskaźnik LED zasilania) > Off (Wyłącz). Gdy monitor jest włączony, przez pięć sekund wyświetlany jest komunikat o stanie monitora. Komunikat zawiera informacje na temat wejścia, przez które jest aktualnie przesyłany aktywny sygnał, stanu ustawienia automatycznego przełączania źródła (On/Off [Włączone/Wyłączone]; fabrycznym ustawieniem domyślnym jest On [Włączone]), bieżącej wstępnie wybranej rozdzielczości ekranu oraz zalecanej wstępnie wybranej rozdzielczości ekranu. Monitor automatycznie skanuje wejścia sygnałowe w celu wykrycia aktywnego wejścia i wyświetlenia sygnału do niego doprowadzonego. Podłączanie urządzeń USB Złącza USB służą do podłączania urządzeń peryferyjnych, takich jak cyfrowy aparat fotograficzny, klawiatura USB lub mysz USB. Monitor jest wyposażony w cztery porty USB typu downstream (dwa z tyłu i dwa z boku). UWAGA: Aby móc korzystać z portów USB typu downstream monitora, do monitora należy podłączyć kabel USB typu upstream, którego drugi koniec jest podłączony do komputera. Patrz punkt 4 w części Podłączanie przewodów na stronie 9. Podłączanie urządzeń USB 17

24 Zdejmowanie podstawy monitora Monitor można zdejmować z podstawy, aby zamontować go na ścianie, wysięgniku obrotowym lub w innym uchwycie montażowym. OSTROŻNIE: Przed rozpoczęciem demontażu monitora należy go wyłączyć oraz odłączyć kabel zasilania i sygnałowy. Odłącz wszystkie kable i odsuń je od monitora. Umieść monitor ekranem do dołu na płaskiej powierzchni wyłożonej czystą i suchą tkaniną. Naciśnij zatrzask znajdujący się na dole w pobliżu środka monitora, aby odblokować mechanizm HP Quick Release 2 (1). Przekręć dolną część podstawy w górę, tak, aby płytka montażowa wysunęła się z wgłębienia w panelu (2). 5. Wysuń podstawę z wgłębienia (3). Montowanie monitora Panel monitora można przymocować do ściany, wysięgnika obrotowego bądź innego uchwytu montażowego. Panel monitora można podłączyć do uchwytu montażowego, za pomocą wspornika montażowego HP Quick Release 2 na podstawie. Panel monitora można też podłączyć do uchwytu montażowego bez użycia wspornika montażowego HP Quick Release 2 na podstawie. UWAGA: lub CSA. Panelu można używać wraz ze zgodnym z nim ściennym wspornikiem montażowym UL 18 Rozdział 3 Przygotowywanie monitora do użytkowania

25 OSTROŻNIE: Ten monitor obsługuje otwory montażowe o rozstawie 100 mm zgodne ze standardem przemysłowym VESA. Do podłączenia do komputera akcesorium montażowego innej firmy wymagane są cztery wkręty 4 mm o skoku 0, 7 mm i długości 10 mm. Nie wolno używać dłuższych wkrętów, gdyż mogą one uszkodzić monitor. Bardzo ważne jest sprawdzenie, czy akcesorium montażowe danego producenta jest zgodne ze standardem VESA, a jego nominalny obsługiwany ciężar pozwala na utrzymanie monitora. W celu uzyskania jak najlepszej wydajności ważne jest użycie kabla zasilającego i kabla wideo dostarczonych wraz z monitorem. Montowanie monitora za pomocą wspornika montażowego Quick Release 2 Aby zamontować panel monitora do uchwytu montażowego za pomocą wspornika montażowego Quick Release 2 na podstawie: 1. Wykręć cztery wkręty mocujące płytkę montażową do głowicy podstawy: 2. Wykręć cztery wkręty z płytki montażowej, aby oddzielić płytkę montażową od pokrywy. Montowanie monitora 19

26 3. Wykręć cztery wkręty z otworów montażowych VESA z tyłu monitora. Przykręć płytkę montażową do ściany lub ramienia za pomocą czterech wkrętów wykręconych z otworów VESA z tyłu monitora. 20 Rozdział 3 Przygotowywanie monitora do użytkowania

27 5. Umieść panel na zainstalowanym wsporniku montażowym, wyrównując wgłębienie panela względem wspornika montażowego, a następnie przesuwając panel w dół nad górną częścią wspornika i wciskając go na swoje miejsce na wsporniku. Kiedy monitor zostanie bezpiecznie zablokowany we właściwej pozycji, zatrzask zwalniający na monitorze wysunie się. Montaż monitora bez korzystania ze wspornika montażowego Quick Release 2 Zdemontuj podstawę monitora z panelu (patrz Zdejmowanie podstawy monitora na stronie 18). Aby zamontować monitor bezpośrednio w uchwycie montażowym bez korzystania ze wspornika montażowego HP Quick Release 2, skorzystaj z czterech wkrętów wykręconych z otworów VESA z tyłu monitora i przymocuj nimi uchwyt od tyłu monitora. Montowanie monitora 21

28 Umiejscowienie numeru seryjnego i numeru produktu Numer seryjny i numer produktu są umieszczony na etykiecie na panelu tylnym monitora. Numery te mogą być potrzebne podczas kontaktowania się z firmą HP w sprawie monitora. UWAGA: Konieczne może być częściowe odchylenie ekranu w celu odczytania etykiety. Umiejscowienie karty informacyjnej Karta informacyjna monitora to wyjmowalna karta umieszczona za złączami USB po lewej stronie panelu. Informacje dotyczące gwarancji (numer modelu, numer seryjny i numer produktu) są wydrukowane z przodu karty, a informacje prawne z tyłu karty. 22 Rozdział 3 Przygotowywanie monitora do użytkowania

29 Instalowanie linki zabezpieczającej Za pomocą opcjonalnej blokady kablowej dostępnej w ofercie firmy HP można przymocować monitor do nieruchomego przedmiotu. Instalowanie linki zabezpieczającej 23

30 4 Obsługa monitora Oprogramowanie i narzędzia Do monitora dołączono dysk zawierający następujące pliki, które można zainstalować na komputerze: Plik informacyjny (INF) pliki ICM (Image Color Matching), po jednym dla każdej skalibrowanej przestrzeni kolorów; Plik informacyjny Plik ten definiuje zasoby monitora używane przez systemy operacyjne Microsoft Windows, zapewniając zgodność monitora z kartą graficzną komputera. Monitor jest zgodny z technologią Plug and Play systemu Microsoft Windows i będzie działać poprawnie nawet bez instalowania pliku INF. Zgodność monitora z technologią Plug and Play jest jednak uzależniona od dwóch warunków: karta graficzna komputera musi być zgodna ze standardem VESA DDC2 i monitor musi być podłączony bezpośrednio do karty graficznej. Monitor nie jest zgodny z tą technologią, jeśli został podłączony za pomocą osobnych złączy typu BNC lub przez urządzenia rozdzielcze. Plik dopasowywania kolorów obrazu Pliki ICM to pliki danych, które używane w połączeniu z programami graficznymi zapewniają spójne odwzorowanie kolorów z ekranu monitora w drukarce lub ze skanera na ekranie monitora. Plik ten jest uaktywniany z poziomu programów graficznych obsługujących tę funkcję. UWAGA: Profil kolorów ICM ma strukturę zgodną ze specyfikacją formatu profilu konsorcjum International Color Consortium (ICC). 24 Rozdział 4 Obsługa monitora

31 Instalowanie plików. icm Po ustaleniu, że konieczna jest aktualizacja, pliki INF i ICM można zainstalować z dysku lub pobrać je z sieci Web. Instalowanie z dysku Instalowanie w komputerze plików. icm znajdujących się na dysku z oprogramowaniem: 1. Włóż dysk z oprogramowaniem do napędu optycznego komputera. Zostanie wyświetlone menu dysku. Otwórz dokument HP Monitor Software Information (Informacje o oprogramowaniu monitora HP). Wybierz opcję Install Monitor Driver Software (Zainstaluj sterownik monitora). Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie. Sprawdź, czy w oknie Ekran w Panelu sterowania systemu Windows wyświetlana jest prawidłowa rozdzielczość i częstotliwości odświeżania. UWAGA: W przypadku błędu instalacji konieczne może być ręczne zainstalowanie cyfrowo podpisanych plików INF i ICM monitora z dysku. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w dokumencie HP Monitor Software Information (Informacje o oprogramowaniu monitora HP) znajdującym się na dysku. Pobieranie z Internetu Aby pobrać najnowsze wersje plików INF i ICM z witryny sieci Web wsparcia technicznego dla monitorów firmy HP: 1. Przejdź do witryny internetowejhttp:// i wybierz odpowiedni kraj oraz język. Wybierz opcję Sterowniki, wpisz model posiadanego monitora w polu Znajdź według produktu i kliknij przycisk Przejdź. W razie potrzeby wybierz monitor z wyświetlonej listy. Wybierz system operacyjny i kliknij przycisk Dalej. Kliknij opcję Driver - Display/Monitor (Sterownik ekranu/monitora), aby otworzyć listę sterowników. 6. Kliknij sterownik. 7. Kliknij kartę Wymagania systemowe, a następnie sprawdź, czy posiadany system spełnia minimalne wymagania programu. 8. Kliknij przycisk Pobierz i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby pobrać program. Korzystanie z menu ekranowego (OSD) Za pomocą menu ekranowego (OSD) możesz dostosować wyświetlany obraz do własnych preferencji. Dostęp do menu i dostosowanie obrazu możliwy jest za pomoc przycisków na panelu przednim monitora. Aby uzyskać dostęp do menu ekranowego i modyfikować ustawienia, wykonaj następujące czynności: Instalowanie plików. icm 25

32 1. Jeżeli monitor nie jest jeszcze włączony, włącz go, naciskając przycisk zasilania. Naciśnij dowolny z pięciu przycisków na przedniej ściance monitora, a następnie naciśnij przycisk Menu, aby wyświetlić menu ekranowe. Za pomocą czterech przycisków funkcyjnych można nawigować po menu, wybierać żądane opcje i je modyfikować. Wyświetlane etykiety przycisków zależą od tego, które menu lub podmenu jest aktywne. Poniższa tabela zawiera listę opcji menu głównego. Main Menu (Menu główne) Brightness (Jasność) Input Control (Przełącznik źródeł sygnału wejściowego) Color Control (Sterowanie kolorami) Image Control (Kontrola obrazu) PIP Control (Ustawienia funkcji PIP) Power Control (Sterowanie zasilaniem) OSD Control (Ustawienia funkcji PIP) Management (Zarządzanie) Language (Język) Information (Informacje) Wyjście Opis Służy do regulowania jasności ekranu. Wybieranie sygnału wejściowego wideo. Wybieranie i regulacja koloru ekranu. Regulacja obrazu ekranu. Wybór i dostosowanie obrazu PIP. Umożliwia zmianę ustawień zasilania. Pozwala dostosować sposób wyświetlania menu ekranowego (OSD) i przycisków funkcyjnych. Pozwala włączyć/wyłączyć obsługę DDC/CI i przywraca domyślne ustawienia fabryczne wszystkich ustawień menu ekranowego (OSD). Służy do wybierania języka, w którym jest wyświetlane menu ekranowe. Fabrycznie ustawiony jest język angielski. Służy do wyświetlania ważnych informacji o monitorze. Zamyka ekran menu ekranowego. Zmiana konfiguracji przycisków funkcyjnych Naciśnij dowolny z pięciu przycisków znajdujących się na ściance przedniej, aby aktywować przyciski i wyświetlić ikony nad przyciskami. Domyślne, skonfigurowane fabrycznie ikony i funkcje przycisków przedstawiono poniżej. Przycisk Funkcja 1 Menu Wyświetla główne menu ekranowe (OSD). 26 Rozdział 4 Obsługa monitora

33 Przycisk 2 Information (Informacje) Funkcja Otwiera menu informacji. (Przycisk funkcyjny 1) 3 Next Active Input (Następne aktywne wejście) Naciśnięcie tego przycisku powoduje przełączenie źródła sygnału monitora na następne aktywne wejście. (Przycisk funkcyjny 2) 4 Color Control (Sterowanie kolorami) Wyświetla menu sterowania kolorów. (Przycisk funkcyjny 3) 5 Brightness (Jasność) Wyświetla skalę regulacji jasności. (Przycisk funkcyjny 4) 6 Power (Zasilanie) Umożliwia włączanie i wyłączanie monitora. Funkcje przycisków na ściance przedniej monitora można dostosować do własnych potrzeb tak, aby po aktywowaniu przycisków można było szybko uzyskać dostęp do najczęściej używanych pozycji menu. Aby zmienić konfigurację przycisków funkcyjnych: 1. Wybierz z menu ekranowego pozycję OSD Control (Ustawienia menu ekranowego), następnie wybierz pozycję Configure Function Buttons (Konfiguracja przycisków funkcyjnych) i wybierz jedną z opcji dostępnych dla danego przycisku. UWAGA: Użytkownik może modyfikować konfigurację wyłącznie czterech przycisków funkcyjnych. Nie można zmienić konfiguracji przycisku Menu ani przycisku zasilania. Korzystanie z funkcji obraz-w-obrazie (PIP) i obraz-obokobrazu (PBP) Monitor obsługuje zarówno funkcję PIP, w której obraz z jednego źródła jest wyświetlany w postaci nakładki na obrazie z innego źródła oraz funkcję PBP, w której obraz z jednego źródła jest wyświetlany obok obrazu z drugiego źródła poziomo (w przypadku ustawienia monitora w orientacji poziomej) lub pionowo (w przypadku orientacji pionowej). Aby skorzystać z funkcji PIP lub PBP: 1. Podłącz do monitora drugie źródło sygnału. Z menu ekranowego wybierz opcję PIP Control (Ustawienia funkcji PIP) > PIP On/Off (Włącz/ wyłącz funkcję PIP) i wybierz opcję Picture-in-Picture (Obraz-w-obrazie) lub Picture-beside- Picture (Obraz obok obrazu). Monitor będzie skanował pomocnicze wejścia sygnału i po znalezieniu prawidłowego sygnału użyje go do wyświetlenia obrazu PIP/PBP. Aby zmienić wejście PIP/PBP, wybierz opcję PIP Input (Wejście PIP) z menu ekranowego i wybierz żądane wejście. Korzystanie z funkcji obraz-w-obrazie (PIP) i obraz-obok-obrazu (PBP) 27

34 5. Aby zmienić rozmiar obrazu PIP, wybierz pozycję PIP Size (Rozmiar PIP) z menu ekranowego, a następnie wybierz żądany rozmiar. Aby zmienić położenie okna PIP, wybierz pozycję PIP Position z menu ekranowego, a następnie wybierz żądane położenie. Korzystanie z funkcji automatycznego trybu uśpienia Monitor obsługuje funkcję menu ekranowego o nazwie Auto-Sleep Mode (Automatyczny tryb uśpienia) umożliwiającą włączanie i wyłączanie stanu obniżonego zużycia energii. Włączenie funkcji automatycznego trybu uśpienia (domyślnie włączonego) monitor będzie przechodził w tryb obniżonego zużycia energii gdy komputer, do którego jest podłączony będzie sygnalizował możliwość włączenia takiego trybu (brak sygnału synchronizacji poziomej lub pionowej). Z chwilą włączenia tego trybu obniżonego poboru energii ekran monitora jest wygaszany, podświetlenie zostaje wyłączone a wskaźnik LED zasilania zmienia kolor na pomarańczowy. W trybie obniżonego zużycia energii monitor pobiera mniej niż 0, 5 W. Monitor wybudzi się z trybu uśpienia po przesłaniu z komputera do monitora aktywnego sygnału (np. w razie poruszenia myszą lub naciśnięcia klawiatury). Automatyczny tryb uśpienia można wyłączyć w menu ekranowym. Z menu ekranowego wybierz opcje Power Control (Sterowanie zasilaniem) > Auto-Sleep Mode (Automatyczny tryb uśpienia) > Disable (Wyłącz). 28 Rozdział 4 Obsługa monitora

35 A Dane techniczne UWAGA: Wszystkie specyfikacje odpowiadają typowym danym technicznym udostępnianym przez producentów podzespołów stosowanych w produktach HP; rzeczywista wydajność produktów może różnić się od podanej. Aby uzyskać dostęp do najnowszych lub dodatkowych specyfikacji technicznych tego produktu, przejdź na stronę i wyszukaj model swojego monitora w celu wyświetlenia jego danych QuickSpecs. Wyświetlacz Typ ekran panoramiczny o przekątnej 68, 4 cm Wyświetlacz LCD ekran panoramiczny o przekątnej 26, 9 cali Użyteczna powierzchnia obrazu przekątna 68, 4 cm Przekątna 26, 9 cali Maksymalna waga (bez opakowania) 7, 2 kg 15, 9 funta Wymiary (razem z podstawą) Wysokość (najwyższa pozycja) Wysokość (najniższa pozycja) Głębokość Szerokość 53, 6 cm 41, 6 cm 24, 2 cm 62, 6 cm 21, 1 cala 16, 4 cala 9, 5 cala 24, 6 cala Maksymalna rozdzielczość graficzna 3840 x 2160 (60 Hz) Optymalna rozdzielczość graficzna 3840 x 2160 (60 Hz) Wymagania dotyczące temperatury otoczenia Praca Przechowywanie Źródło zasilania Złącze wejściowe Od 5 do 35 C Od -20 do 60 C V prądu przemiennego, 50/60 Hz Jedno złącze HDMI, jedno złącze HDMI/ MHL, jedno złącze DisplayPort, jedno złącze Mini DisplayPort (kabel dołączony różni się w zależności od regionu) Od 41 do 95 F Od -4 do 140 F Rozpoznawanie wstępnie ustawionych rozdzielczości ekranu Wymienione niżej rozdzielczości ekranu są najpowszechniej używanymi trybami i zostały skonfigurowane jako fabryczne ustawienia domyślne. Monitor automatycznie rozpoznaje te wstępnie ustawione tryby i obraz wyświetlany z ich użyciem ma prawidłowy rozmiar i jest poprawnie wyśrodkowany na ekranie. Rozpoznawanie wstępnie ustawionych rozdzielczości ekranu 29

36 Ustawi enia fabrycz ne Wielkość piksela Częstotliwość pozioma (khz) Częstotliwość pionowa (Hz), 469 59,, 469 70,, 469 59,, 879 60,, 363 60,, 000 59, x, 000 60, x, 396 59,, 702 59,, 000 60,, 981 60,, 306 59,, 712 59,, 935 59,, 469 59,, 000 60,, 000 60,, 290 59,, 500 60,, 038 59,, 556 59,, 989 47,, 576 59,, 786 59,, 438 23,, 625 24,, 688 29,, 313 59, 997 UWAGA: Karta graficzna musi obsługiwać tryb Hz, aby możliwe było wyświetlanie obrazu na monitorze w trybie preferowanym. 30 Załącznik A Dane techniczne

37 Ustawi enia fabrycz ne Nazwa trybu synchronizacji Format piksela Częstotliwość pozioma (khz) Częstotliwość pionowa (Hz) 1 480i, 734 59, p, 469 59, i, 625 50, p, 250 50, p, 500 50, p, 000 60, i x, 125 50, p x, 250 50, i x, 750 60, p x, 500 60, 000 Wprowadzanie trybów użytkownika Sporadycznie sygnał kontrolera wideo może wywoływać tryb, który nie jest wstępnie ustawiony. Ma to miejsce w następujących sytuacjach: Używana jest niestandardowa karta graficzna. Nie jest używany tryb wstępnie ustawiony. W takim przypadku konieczne może być ponowne ustawienie parametrów ekranu monitora za pomocą menu ekranowego. Użytkownik może wprowadzić zmiany dotyczące każdego z tych trybów, a następnie zapisać wprowadzone zmiany w pamięci. Monitor automatycznie zapisuje nowe ustawienie, następnie wykrywa nowy tryb tak samo jak ma to miejsce w przypadku trybów wstępnie ustawionych. Użytkownik może nie tylko korzystać z ustawień fabrycznych, ale może też skonfigurować i zapisać co najmniej dziesięć własnych trybów. Rozpoznawanie wstępnie ustawionych rozdzielczości ekranu 31

38 B Wsparcie techniczne i rozwiązywanie problemów Rozwiązywanie najczęściej spotykanych problemów Poniższa tabela zawiera listę problemów, możliwych przyczyn każdego z nich oraz zalecanych rozwiązań. Problem Możliwa przyczyna Sposób rozwiązania Ekran jest czarny lub obraz miga. Obraz jest rozmyty, niewyraźny lub zbyt ciemny. Na ekranie jest wyświetlany komunikat Check Video Cable (Sprawdź kabel wideo). Na ekranie pojawia się komunikat Input Signal Out of Range (Sygnał wejściowy poza zakresem). Monitor jest wyłączony, ale wygląda na to, że nie został wprowadzony w stan wstrzymania z niskim zużyciem energii. Na ekranie monitora jest wyświetlany komunikat Kabel zasilający jest odłączony. Przycisk zasilania jest wyłączony. Kabel wideo jest nieprawidłowo podłączony. Komputer znajduje się w trybie uśpienia. Zgodność karty wideo. Jasność jest zbyt niska. Kabel wideo monitora jest odłączony. Ustawienia rozdzielczości wideo i/ lub częstotliwości odświeżania są wyższe niż obsługiwane przez monitor. Regulator oszczędzania energii monitora jest wyłączony. Włączona jest funkcja blokowania menu ekranowego monitora. Podłącz kabel zasilający. Naciśnij przycisk zasilania na panelu przednim. UWAGA: Jeżeli przycisk zasilania nie działa, naciśnij go i przytrzymaj przez 10 sekund, aby wyłączyć funkcję blokowania przycisku zasilania. Podłącz prawidłowo kabel wideo. Więcej informacji na ten temat znajduje się w części Podłączanie przewodów na stronie 9. Naciśnij dowolny klawisz lub porusz myszą, aby wyłączyć wygaszasz ekranu. Otwórz menu ekranowe i wybierz menu Input Control (Przełącznik źródeł sygnału wejściowego). Ustaw parametr Auto-Switch Input (Automatyczne przełączanie źródeł sygnału) na wartość Off (Wył. ) i wybierz ręcznie źródło sygnału. Otwórz menu ekranowe i wybierz opcję Brightness (Jasność), aby wyregulować skalę jasności odpowiednio do potrzeb. Podłącz odpowiedni kabel sygnału wideo między komputerem a monitorem. Podczas podłączania kabla wideo komputer musi być wyłączony. Wybierz ustawienia opcji obsługiwane przez monitor (patrz Rozpoznawanie wstępnie ustawionych rozdzielczości ekranu na stronie 29). Otwórz menu ekranowe i wybierz pozycję Power Control (Sterowanie zasilaniem) > Auto-Sleep (Automatyczny tryb uśpienia) i ustaw opcję On (Włącz). Naciśnij przycisk Menu na panelu przednim i przytrzymaj go przez 10 sekund, aby wyłączyć funkcję OSD Lockout (Blokada menu ekranowego). 32 Załącznik B Wsparcie techniczne i rozwiązywanie problemów

39 Problem Możliwa przyczyna Sposób rozwiązania OSD Lockout (Blokada menu ekranowego). Na ekranie monitora jest wyświetlany komunikat Power Button Lockout (Blokada przycisku zasilania). Włączona jest funkcja blokowania przycisku zasilania. Aby wyłączyć funkcję blokowania przycisku zasilania monitora, naciśnij przycisk zasilania i przytrzymaj go przez 10 sekund. Blokada przycisków Przytrzymanie wciśniętego przycisku zasilania lub przycisku Menu przez dziesięć sekund spowoduje zablokowanie funkcji przycisków. Zablokowaną funkcjonalność można przywrócić ponownie przytrzymując przez dziesięć sekund wciśnięty przycisk. Ta funkcja jest dostępna tylko wtedy, gdy monitor jest włączony i wyświetla aktywny sygnał, a menu ekranowe jest nieaktywne. Wsparcie dla produktu Aby uzyskać dodatkowe informacje o używaniu monitora, przejdź na stronę support. Wybierz kraj lub region, wybierz opcję Rozwiązywanie problemów, wpisz model posiadanego produktu w oknie wyszukiwania, a następnie kliknij przycisk Przejdź. UWAGA: Instrukcja obsługi monitora, materiały referencyjne i sterowniki są dostępne pod adresem sieci Web Jeśli informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie są wystarczające, prosimy o kontakt z działem pomocy technicznej. Pomoc techniczną w Stanach Zjednoczonych można uzyskać pod adresem Pomoc techniczną w pozostałych krajach można uzyskać pod adresem Pod tym adresem można skorzystać z następujących możliwości: Czat online z technikiem HP UWAGA: Jeśli czat pomocy technicznej nie jest dostępny w danym języku, należy wybrać wersję angielską. Wyszukanie numerów telefonów wsparcia technicznego Lokalizowanie centrum serwisowego HP Blokada przycisków 33

40 Przygotowanie do kontaktu z pomocą techniczną Jeśli nie uda się usunąć problemu za pomocą wskazówek zawartych w niniejszym rozdziale, konieczne może być skontaktowanie się z pomocą techniczną. Dzwoniąc do wsparcia technicznego, należy mieć przygotowane następujące informacje: Numer modelu monitora Numer seryjny monitora Data zakupu z rachunku Warunki, w jakich pojawił się problem Wyświetlane komunikaty o błędach Konfiguracja sprzętowa Nazwa i wersja używanego sprzętu oraz oprogramowania 34 Załącznik B Wsparcie techniczne i rozwiązywanie problemów

41 C Jakość monitora LCD i normy dotyczące pikseli Monitor TFT został wyprodukowany z użyciem bardzo precyzyjnej technologii i zgodnie ze standardami firmy HP, co gwarantuje jego bezproblemowe działanie. Pomimo tego monitor może mieć drobne skazy, które objawiają się jako małe (jasne lub ciemne) kropki. Jest to zjawisko powszechne dla wszystkich monitorów ciekłokrystalicznych (LCD) wszystkich producentów i nie jest to wada charakterystyczna dla monitorów ciekłokrystalicznych firmy HP. Skazy te może powodować jeden lub większa liczba wadliwych pikseli albo subpikseli. Piksel składa się z trzech subpikseli: jednego czerwonego, jednego zielonego i jednego niebieskiego. Wadliwy piksel jest zawsze włączony (jasna kropka na ciemnym tle) lub zawsze wyłączony (ciemna kropka na jasnym tle). Pierwszy z nich jest bardziej widoczny. Wadliwy subpiksel (defekt kropki) jest mniej widoczny niż wadliwy piksel, jest mały i widoczny tylko na określonym tle. Aby możliwe było odszukanie wadliwych pikseli, monitor musi być oglądany w normalnych warunkach pracy, w normalnym trybie pracy przy obsługiwanej rozdzielczości i częstotliwości odświeżania, z odległości około 50 cm. Firma HP spodziewa się, że z biegiem czasu możliwe będzie wytwarzanie monitorów LCD zawierających coraz mniej wad kosmetycznych firma HP będzie dostosowywać swoje linie produkcyjne w celu wdrożenia wszystkich możliwych ulepszeń. 35

Pierwsze kroki

Zanim zaczniesz używać swojego nowego iPada, skonfiguruj kilka podstawowych funkcji.

Podstawy konfiguracji

Personalizacja

Twój iPad może odzwierciedlać Twój styl i preferencje. Możesz zmieniać tło zablokowanego ekranu, dodawać widżety do ekranu początkowego, dostosowywać rozmiar tekstu i wiele więcej. com/pl-pl/guide/ipad/ipad99d8ff68/16. 0">Personalizowanie iPada

Utrzymywanie kontaktu

iPad ułatwia utrzymywanie kontaktu z ważnymi dla Ciebie osobami. Rozpoczynaj rozmowy w Wiadomościach, nawiązuj połączenia FaceTime, a nawet oglądaj razem filmy i słuchaj muzyki. com/pl-pl/guide/ipad/ipad9c248509/16. 0">Pozostawanie w kontakcie z rodziną i znajomymi

Wielozadaniowość na iPadzie

Dowiedz się, jak pracować z wieloma aplikacjami jednocześnie i przełączać między aplikacjami, których używasz najczęściej. com/pl-pl/guide/ipad/ipadaf1d4cc9/16. 0">Dostosowywanie przestrzeni roboczej

Aby przeglądać Podręcznik użytkownika iPada, kliknij w Spis treści u góry strony, albo wpisz słowo lub frazę w polu wyszukiwania. Możesz także pobrać podręcznik z Apple Books (jeśli jest dostępny w Twoim regionie).

Podręcznik użytkownika iPada

 • Witaj
  • Podstawy konfiguracjiPersonalizowanie iPadaPozostawanie w kontakcie z rodziną i znajomymiDostosowywanie przestrzeni roboczej
   Obsługiwane modeleiPad mini (5. generacji)iPad mini (6. generacji)iPad (5. generacji)iPad (6. generacji)iPad (7. generacji)iPad (8. generacji)iPad (9. generacji)iPad (10. generacji)iPad Air (3. generacji)iPad Air (4. generacji)iPad Air (5. generacji)iPad Pro 9, 7‑calowyiPad Pro 10, 5‑calowyiPad Pro 11‑calowy (1. generacji)iPad Pro 11‑calowy (2. generacji)iPad Pro 11‑calowy (3. generacji)iPad Pro 11‑calowy (4. generacji)iPad Pro 12, 9‑calowy (1. generacji)iPad Pro 12, 9‑calowy (2. generacji)iPad Pro 12, 9‑calowy (3. generacji)iPad Pro 12, 9‑calowy (4. generacji)iPad Pro 12, 9‑calowy (5. generacji)iPad Pro 12, 9‑calowy (6. generacji)Nowości w systemie iPadOS 16
    Włączanie i konfigurowanie iPadaBudzenie i odblokowywanieKonfigurowanie usługi sieci komórkowejŁączenie z Internetem
     Ustawienia Apple IDWłączanie lub wyłączanie funkcji iCloudSubskrybowanie iCloud+Znajdowanie ustawieńKonfigurowanie kont poczty email, kontaktów i kalendarzyZnaczenie ikon na pasku statusu
      Ładowanie bateriiWyświetlanie procentu naładowania bateriiSprawdzanie danych użycia bateriiPobieranie podręcznika użytkownika lub oznaczanie go zakładką
        Podstawowe gestyZaawansowane gestyRegulowanie głośności
         Otwieranie aplikacjiZnajdowanie aplikacji w bibliotece aplikacjiPrzełączanie między aplikacjamiPrzełączanie aplikacji w tryb pełnoekranowyZamykanie i ponowne otwieranie aplikacji
          Dyktowanie tekstuPisanie przy użyciu klawiatury ekranowejKorzystanie z podzielonej klawiaturyZaznaczanie i edycja tekstuKorzystanie z predykcji tekstuKorzystanie z zastępowania tekstuDodawanie i zmiana klawiaturPrzeciąganie i upuszczanie
           Otwieranie dwóch rzeczy w widoku Split ViewPrzełączanie okna aplikacji na widok Slide OverWyświetlanie okien i przestrzeni roboczych aplikacjiWielozadaniowość przy użyciu obrazu w obraziePrzenoszenie, skalowanie i porządkowanie okienUzyskiwanie dostępu do funkcji z zablokowanego ekranuWykonywanie szybkich czynnościWyszukiwanie na iPadzieWysyłanie rzeczy przy użyciu funkcji AirDropRobienie zrzutu lub nagrywanie ekranu
            Rysowanie w aplikacjachDodawanie tekstu, kształtów i podpisówPrzybliżanie lub powiększanie w oznaczeniachUzyskiwanie informacji o iPadzieWyświetlanie lub zmiana ustawień danych sieci komórkowejPodróżowanie z iPadem
             Zmiana lub wyłączanie dźwiękówZmiana tapetyZmiana jasności i balansu kolorówPowiększanie zawartości ekranuZmiana nazwy iPadaZmienianie daty i czasuZmienianie języka i regionu
              Porządkowanie aplikacji w folderachDodawanie widżetówPrzenoszenie aplikacji i widżetów na ekranie początkowymUsuwanie aplikacjiKorzystanie z centrum sterowania oraz dostosowywanie goZmiana lub blokowanie orientacji ekranu
               Wyświetlanie powiadomień oraz reagowanie na nieZmiana ustawień powiadomieńKonfigurowanie trybu skupieniaDopuszczanie lub wyciszanie powiadomień w trybie skupieniaWłączanie lub wyłączanie trybu skupienia
                 Pobieranie aplikacji
                  Subskrybowanie Apple ArcadePobieranie gierGranie ze znajomymi w Game CenterŁączenie kontrolera do gierUżywanie wycinków aplikacjiZarządzanie zakupami, subskrypcjami, ustawieniami i ograniczeniamiInstalowanie czcionek i zarządzanie nimi
                   Kupowanie książek i książek audioCzytanie książekDodawanie adnotacji do książekDostęp do książek na innych urządzeniach AppleSłuchanie książek audioUstawianie celów czytelniczychPorządkowanie książekCzytanie dokumentów PDF
                    Tworzenie i edytowanie wydarzeń w aplikacji KalendarzWysyłanie zaproszeńOdpowiadanie na zaproszeniaZmiana sposobu wyświetlania wydarzeńWyszukiwanie wydarzeńDostosowywanie kalendarzaŚledzenie wydarzeńKorzystanie z wielu kalendarzyUżywanie kalendarza świątUdostępnianie kalendarzy iCloud
                     Robienie zdjęćRobienie selfieRobienie selfie w trybie PortretNagrywanie wideoZmiana zaawansowanych ustawień aparatuZmiana ustawień HDRWyświetlanie, udostępnianie i drukowanie zdjęćUżywanie funkcji Tekst na żywoSkanowanie kodu QR
                      Wyświetlanie zegarów świataUstawianie alarmuKorzystanie z minutnika lub stopera
                       Dodawanie i używanie danych kontaktowychEdytowanie kontaktówDodawanie własnych danych kontaktowychKorzystanie z innych kont kontaktówUkrywanie powielonych kontaktów
                        Konfigurowanie FaceTimeTworzenie łącza FaceTimeWykonywanie i odbieranie połączeńRobienie zdjęcia Live PhotoWłączanie funkcji Podpisy na żywo podczas połączenia FaceTimeUżywanie innych aplikacji podczas połączeniaWykonywanie grupowego połączenia FaceTimeWyświetlanie uczestników w układzie siatkiWspólne oglądanie, słuchanie i granie przy użyciu SharePlayUdostępnianie ekranuPrzekazywanie połączenia FaceTime na inne urządzenieZmiana ustawień wideoZmiana ustawień dźwiękuDodawanie efektów aparatuOpuszczanie połączenia lub przełączanie na WiadomościBlokowanie wybranych dzwoniących
                         Podłączanie urządzeń zewnętrznych lub łączenie z serweramiWyświetlanie i modyfikowanie plików i folderówPorządkowanie plików i folderówWysyłanie plikówKonfigurowanie iCloud DriveUdostępnianie plików i folderów w iCloud Drive
                           Udostępnianie swojego położeniaDodawanie lub usuwanie znajomegoLokalizowanie znajomegoOtrzymywanie powiadomień o zmianie położenia znajomychPowiadamianie znajomego o zmianie swojego położenia
                            Dodawanie iPadaPowiadamianie o pozostawieniu urządzeniaLokalizowanie urządzeniaOznaczanie urządzenia jako utraconegoWymazywanie urządzeniaUsuwanie urządzenia
                             Dodawanie AirTagaDodawanie przedmiotu innej firmyPowiadamianie o pozostawieniu przedmiotuLokalizowanie przedmiotuOznaczanie przedmiotu jako utraconegoUsuwanie przedmiotuDostosowywanie ustawień mapy
                              Pierwsze kroki w aplikacji FreeformTworzenie tablicy FreeformUżywanie swoich tablic Freeform ze wszystkich posiadanych urządzeń
                               RysunkiLinie i kształtyNaklejkiPola tekstoweZdjęcia i wideoSkany, łącza i inne plikiDostępne opisyStosowanie spójnych stylówRozmieszczanie rzeczy na tablicyWyszukiwanie rzeczy na tablicy FreeformUdostępnianie i współpracaUsuwanie tablic
                                Wprowadzenie do aplikacji DomKonwertowanie na nową architekturę aplikacji DomKonfigurowanie akcesoriówSterowanie akcesoriamiSterowanie akcesoriami w domu za pomocą SiriKonfigurowanie HomePodaZdalne sterowanie domemTworzenie i używanie scenTworzenie automatyzacjiKonfigurowanie kamerRozpoznawanie twarzyKonfigurowanie routeraZapraszanie innych do sterowania akcesoriamiDodawanie kolejnych domów
                                 Uzyskiwanie muzyki, filmów i programów TVPobieranie dzwonkówZarządzanie kupionymi rzeczami i ustawieniami
                                  Powiększanie przedmiotówTworzenie aktywnościZmienianie ustawień
                                   Wykrywanie osób w pobliżuWykrywanie drzwi w pobliżuUzyskiwanie opisów obrazu otoczeniaKonfigurowanie skrótów funkcji Tryb wykrywania
                                     Dodawanie i usuwanie kont emailKonfigurowanie niestandardowej domeny emailSprawdzanie wiadomości email
                                      Wysyłanie wiadomości emailCofanie wysyłki wiadomości emailOdpowiadanie na wiadomości email i przesyłanie ich dalejZachowywanie wersji roboczej wiadomości email
                                       Dodawanie załączników do wiadomości emailPobieranie załączników wiadomości emailDodawanie adnotacji do wiadomości emailKonfigurowanie powiadomień dotyczących wiadomości emailWyszukiwanie wiadomości emailOrganizowanie wiadomości email w skrzynkach pocztowych
                                        Oznaczanie wiadomości email flagąFiltrowanie wiadomości
                                         Korzystanie z funkcji Ukryj mój adres emailUżywanie funkcji Ochrona prywatności w aplikacji PocztaZmiana ustawień wiadomości emailUsuwanie i odzyskiwanie usuniętych wiadomości emailDodawanie widżetu Poczta do ekranu początkowegoDrukowanie wiadomości emailSkróty klawiszowe
                                          Wyświetlanie map
                                           Wyszukiwanie miejscZnajdowanie pobliskich atrakcji, restauracji i usługUzyskiwanie informacji o miejscachOznaczanie miejscUdostępnianie miejscOcenianie miejscZachowywanie ulubionych miejscPoznawanie nowych miejsc przy użyciu przewodnikówPorządkowanie miejsc w swoich przewodnikach Uzyskiwanie informacji o ruchu drogowym i pogodzieUsuwanie ważnych miejscZnajdowanie ustawień Map
                                            Uzyskiwanie trasy przy użyciu Siri, Map i widżetu MapyWybieranie innych opcji trasy
                                             Udostępnianie szacowanego czasu przybyciaZnajdowanie przystanków na trasieWyświetlanie przeglądu trasy lub listy skrętówZmienianie ustawień wskazówek mówionychUzyskiwanie trasy przejazdu samochodemZgłaszanie zdarzeń drogowychUzyskiwanie trasy przejazdu roweremUzyskiwanie trasy przejścia pieszoUzyskiwanie trasy przejazdu transportem publicznymUsuwanie ostatnich tras
                                              Używanie funkcji Rozejrzyj sięWycieczki Flyover w aplikacji Mapy
                                               MiarkaWyświetlanie i zachowywanie pomiarówMierzenie wzrostu
                                                Konfigurowanie WiadomościWysyłanie i odbieranie wiadomościCofanie i edycja wiadomościŚledzenie wiadomości i rozmówKonfigurowanie rozmowy grupowejDodawanie zdjęć i wideoWysyłanie i odbieranie zawartościWspólne oglądanie, słuchanie i granie przy użyciu funkcji SharePlayWspółpraca nad projektamiAnimowanie wiadomościUżywanie aplikacji obsługujących iMessageUżywanie MemojiWysyłanie efektu Digital TouchWysyłanie, odbieranie i proszenie o płatności przy użyciu Apple CashZmiana powiadomieńBlokowanie, filtrowanie i zgłaszanie wiadomościUsuwanie wiadomości
                                                 Pobieranie muzykiWyświetlanie albumów, playlist i innych rzeczyOdtwarzanie muzykiDodawanie muzyki do kolejkiSłuchanie stacji radiowych
                                                  Subskrybowanie Apple MusicSłuchanie muzyki w formacie LosslessSłuchanie muzyki w formacie Dolby AtmosFunkcja Apple Music SingZnajdowanie nowej muzykiDodawanie muzyki i słuchanie jej poza sieciąUzyskiwanie spersonalizowanych rekomendacjiWyszukiwanie muzykiTworzenie playlistSprawdzanie, czego słuchają znajomiUżywanie Siri do odtwarzania muzykiSłuchanie muzyki jako subskrybent Apple Music VoiceZmiana brzmienia muzyki
                                                   Pierwsze kroki w aplikacji NewsUżywanie widżetów aplikacji NewsWyświetlanie publikacji wybranych specjalnie dla CiebieCzytanie publikacjiObserwowanie ulubionych drużyn w grupie My Sports (Moje dyscypliny)
                                                    Subskrybowanie Apple News+Przeglądanie i czytanie publikacji i wydań Apple News+Pobieranie wydań Apple News+Wyszukiwanie publikacjiZachowywanie publikacjiSubskrybowanie kanałów
                                                     Dodawanie lub usuwanie kontTworzenie i formatowanie notatekRysowanie lub pisanieSkanowanie tekstu i dokumentówDodawanie zdjęć, wideo i innych rzeczyTworzenie szybkich notatekWyszukiwanie notatekPorządkowanie w folderachPorządkowanie przy użyciu tagówUżywanie folderów inteligentnychBlokowanie notatekZmienianie ustawień aplikacji NotatkiUżywanie skrótów klawiszowych
                                                      Usuwanie, udostępnianie i kopiowanie zdjęćWyświetlanie i edytowanie zdjęć Photo Booth w aplikacji Zdjęcia
                                                       Wyświetlanie zdjęć i wideoOdtwarzanie wideo i pokazów slajdówUsuwanie lub ukrywanie zdjęć i wideoEdytowanie zdjęć i wideo Przycinanie długości wideo i korygowanie zwolnionego tempa Edycja zdjęć Live PhotoEdycja wideo filmowychEdycja zdjęć portretowychUżywanie albumów ze zdjęciamiEdycja i porządkowanie albumówFiltrowanie i sortowanie zdjęć i wideo w albumachPowielanie i kopiowanie zdjęć i wideoZłączanie powielonych zdjęćWyszukiwanie w aplikacji ZdjęciaZnajdowanie i identyfikowanie osób w aplikacji ZdjęciaPrzeglądanie zdjęć według miejscUdostępnianie zdjęć i wideoWyświetlanie udostępnionych Ci zdjęć i wideoUżywanie funkcji Tekst na żywo do interakcji z treścią zdjęcia lub wideoUżywanie wyszukiwania wizualnego do identyfikowania obiektów na zdjęciachWyodrębnianie obiektu z tła zdjęciaOglądanie wspomnieńPersonalizowanie wspomnieńZarządzanie wspomnieniami i polecanymi zdjęciami
                                                        Korzystanie z funkcji Zdjęcia w iCloudUżywanie albumów udostępnianych w iCloudKonfigurowanie udostępnianej biblioteki zdjęć w iCloud lub dołączanie do niejDodawanie treści do udostępnianej biblioteki zdjęć w iCloud. Udostępniana biblioteka zdjęć w iCloudImportowanie zdjęć i wideoDrukowanie zdjęć
                                                         Znajdowanie podcastówSłuchanie podcastówObserwowanie ulubionych podcastówPorządkowanie biblioteki podcastówPobieranie, zachowywanie i udostępnianie podcastówSubskrybowanie podcastówZmienianie ustawień pobierania
                                                          Konfigurowanie kontDodawanie pozycji do listyEdycja i zarządzanie listąWyszukiwanie i porządkowanie listPraca z szablonamiKorzystanie z tagówKorzystanie z list inteligentnychZmienianie ustawień aplikacji PrzypomnieniaDrukowanie przypomnieńKorzystanie ze skrótów klawiszowych
                                                           Przeglądanie InternetuDostosowywanie ustawień SafariZmiana układuWyszukiwanie witryn
                                                            Otwieranie i zamykanie kartPorządkowanie kart przy użyciu grup kartWyświetlanie kart z innego urządzenia AppleUdostępnianie grup kartOznaczanie witryn jako ulubionychZachowywanie stron na liście CzytelniaZnajdowanie udostępnionych Ci łączyDodawanie oznaczeń do strony www i zachowywanie jej jako plik PDFAutomatyczne wypełnianie formularzyPobieranie rozszerzeńUkrywanie reklam i innych elementów stron rozpraszających uwagęWymazywanie pamięci podręcznej
                                                             Przeglądanie prywatneUżywanie kluczy w SafariSkróty
                                                              Sprawdzanie notowań giełdowychZarządzanie wieloma listami obserwowanychCzytanie aktualności biznesowychDodawanie dat publikacji wyników finansowych do kalendarzaDodawanie widżetu Giełda do ekranu początkowegoPorady
                                                               Tłumaczenie tekstu, głosu i rozmów. Tłumaczenie tekstu w aplikacjachTłumaczenie przy użyciu widoku aparatu
                                                                Łączenie aplikacji i dodawanie dostawcy TVSubskrybowanie Apple TV+ i kanałów Apple TVUzyskiwanie seriali, filmów i innych rzeczyOglądanie relacji z wydarzeń sportowychSterowanie odtwarzaniemWspólne oglądanie podczas sesji SharePlayZarządzanie bibliotekąZmiana ustawień
                                                                 Rejestrowanie nagraniaOdtwarzanieEdytowanie lub usuwanie nagraniaUaktualnianie nagrańPorządkowanie nagrańWyszukiwanie nagrania lub zmiana jego nazwyUdostępnianie nagrańPowielanie nagrania
                                                                  Sprawdzanie pogodySprawdzanie pogody w innych miejscachWyświetlanie map pogodowychZarządzanie powiadomieniami o pogodzieDodawanie widżetu Pogoda do ekranu początkowegoZnaczenie ikon pogody
                                                                   Używanie SiriPoznawanie możliwości SiriInformowanie Siri o sobieOgłaszanie połączeń i powiadomień przez SiriDodawanie skrótów SiriInformacje o sugestiach SiriZmiana ustawień Siri
                                                                    Konfigurowanie chmury rodzinnejDodawanie członków Chmury rodzinnejUsuwanie członków Chmury rodzinnejUdostępnianie subskrypcjiUdostępnianie zakupówUdostępnianie położenia rodzinie i lokalizowanie zgubionych urządzeńKonfigurowanie karty Apple Cash w rodzinie oraz Apple Card w rodzinieKonfigurowanie nadzoru rodzicielskiegoKonfigurowanie urządzenia dziecka
                                                                     Wyświetlanie podsumowania funkcji Czas przed ekranemKonfigurowanie funkcji Czas przed ekranem dla siebieKonfigurowanie funkcji Czas przed ekranem dla członka rodzinyWyświetlanie raportu dotyczącego użycia swojego urządzenia
                                                                      Konfigurowanie Apple PayUżywanie Apple Pay w aplikacjach, wycinkach aplikacji i w SafariUżywanie karty Apple CashUżywanie karty Apple Card
                                                                       Akcesoria dołączane do iPada
                                                                        Używanie słuchawek AirPodsUżywanie słuchawek EarPodsUżywanie funkcji związanych z głośnością słuchawek
                                                                         Łączenie w parę i ładowanie rysika Apple Pencil (2. generacji)Łączenie w parę i ładowanie rysika Apple Pencil (1. generacji)Wprowadzanie tekstu przy użyciu funkcji Pisanie odręczneRysowanie rysikiem Apple PencilRobienie zrzutu ekranu i dodawanie oznaczeń przy użyciu Apple PencilSzybkie pisanie notatekWyświetlanie podglądu narzędzi przy użyciu Apple Pencil
                                                                          Bezprzewodowe przesyłanie strumieniowe wideo i zdjęć do Apple TV lub telewizora inteligentnegoPodłączanie wyświetlacza przy użyciu kablaHomePod i inne głośniki bezprzewodowe
                                                                           Klawiatury do iPadaPrzełączanie między klawiaturamiWprowadzanie znaków diakrytycznychUżywanie skrótówWybieranie zamiennego układu klawiszyZmienianie opcji dotyczących wspomagania pisania
                                                                            Podłączanie gładzika Magic TrackpadGesty gładzikaZmiana ustawień gładzika
                                                                             Podłączanie myszyCzynności i gesty myszyZmiana ustawień myszyZewnętrzne urządzenia pamięci masowejAkcesoria BluetoothApple Watch i Fitness+Drukarki
                                                                              Udostępnianie połączenia z InternetemWykonywanie i odbieranie połączeń telefonicznychUżywanie iPada jako drugiego wyświetlacza na MacuKorzystanie z klawiatury, myszy i gładzika z Makiem i iPademPrzekazywanie zadań między urządzeniamiBezprzewodowe strumieniowanie wideo, zdjęć i dźwięku do MacaWycinanie, kopiowanie i wklejanie między iPadem i innymi urządzeniamiŁączenie iPada z komputerem przy użyciu przewodu
                                                                               Wprowadzenie do przesyłania plikówPrzesyłanie plików przez email, wiadomości lub AirDropAutomatyczne uaktualnianie plików przy użyciu iCloudPrzesyłanie plików przy użyciu zewnętrznego urządzenia pamięci masowejUżywanie serwera plików do przesłania plików między iPadem a komputeremUdostępnianie plików przy użyciu usługi przechowywania w chmurzeSynchronizowanie lub przesyłanie plików przy użyciu Findera lub iTunes
                                                                                Pierwsze kroki z funkcjami dostępności
                                                                                  Włączanie VoiceOver i ćwiczenie gestówZmiana ustawień VoiceOverNauka gestów VoiceOverObsługa iPada przy użyciu gestów VoiceOverSterowanie funkcją VoiceOver przy użyciu pokrętłaKorzystanie z klawiatury ekranowejPisanie palcemUżywanie VoiceOver za pomocą klawiatury zewnętrznej AppleKorzystanie z monitora brajlowskiegoPisanie brajlem na ekranieDostosowywanie gestów i skrótów klawiszowychUżywanie VoiceOver z urządzeniem wskazującymEksplorowanie obrazków i wideo przy użyciu VoiceOverKorzystanie z funkcji VoiceOver w aplikacjachZoom (powiększanie zawartości ekranu)PodpowiedziEkran i wielkość tekstuRuchZawartość mówionaAudiodeskrypcja
                                                                                   AssistiveTouchUrządzenie śledzące ruch gałek ocznychUdogodnienia dotykuOdbieranie audio połączeńFace ID i wykrywanie uwagi
                                                                                    Konfigurowanie funkcji Sterowanie przełącznikamiKorzystanie z funkcji Sterowanie przełącznikamiSterowanie głosowePrzycisk początek lub przycisk górnyApple TV RemoteSterowanie wskaźnikiemKlawiaturyAirPodsApple Pencil
                                                                                     Aparaty słuchoweLive ListenRozpoznawanie dźwiękuRTTDźwięk mono i wyrównanie dźwiękuMiganie diody przy alertachDźwięk słuchawekDźwięki tłaNapisyTranskrypcje wiadomości interkomuPodpisy na żywo (beta)
                                                                                      Dostęp nadzorowanySiriSkróty dostępnościUstawienia według aplikacji
                                                                                       Używanie wbudowanych funkcji ochrony bezpieczeństwa i prywatności
                                                                                        Ustawianie koduKonfigurowanie Face IDKonfigurowanie Touch IDKontrolowanie dostępu do informacji na zablokowanym ekranieDbaj o bezpieczeństwo swojego Apple ID
                                                                                         Logowanie się przy użyciu kluczyLogowanie, używając konta AppleAutomatyczne wypełnianie silnych hasełZmienianie słabych lub zagrożonych hasełWyświetlanie haseł i informacji powiązanych z nimiBezpieczne udostępnianie kluczy i haseł przy użyciu AirDropZapewnianie dostępu do kluczy i haseł na wszystkich swoich urządzeniachAutomatyczne wypełnianie kodów weryfikacyjnychZmniejszanie liczby weryfikacji CAPTCHA podczas logowania na iPadzieZarządzanie uwierzytelnianiem dwupoziomowym Apple IDUżywanie kluczy bezpieczeństwa
                                                                                          Kontrolowanie uprawnień aplikacji do śledzeniaKontrolowanie udostępniania danych dotyczących lokalizacjiKontrolowanie dostępu aplikacji do danychKontrolowanie sposobu dostarczania reklam przez AppleKontrolowanie dostępu do funkcji sprzętowychTworzenie adresów funkcji Ukryj mój adres email i zarządzanie nimiBezpieczne przeglądanie sieci dzięki funkcji Przekazywanie prywatne iCloudUżywanie prywatnego adresu sieciowego Używanie funkcji Zaawansowana ochrona danychTryb blokady
                                                                                           Włączanie lub wyłączanie iPadaWymuszanie ponownego uruchomienia iPadaUaktualnianie systemu iPadOSTworzenie backupu iPadaPrzywracanie ustawień domyślnych iPadaOdtwarzanie całej zawartości z backupuPrzywracanie kupionych i usuniętych rzeczySprzedawanie, oddawanie lub wymiana iPada w rozliczeniuWymazywanie iPadaInstalowanie lub usuwanie profilów konfiguracji
                                                                                            Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwaWażne informacje o obsłudzeZnajdowanie dodatkowych zasobów związanych z oprogramowaniem i usługamiOświadczenie o zgodności z wymogami FCCOświadczenie o zgodności ze standardami ISED CanadaApple a środowisko naturalneInformacje o urządzeniu laserowym klasy 1Informacje o recyklingu i pozbywaniu się sprzętuOświadczenie o zgodności z normą ENERGY STARPrawa autorskie

                                                                                            Ograniczenie liczby znaków:250

                                                                                            Maksymalna liczba znaków to 250.

                                                                                            Dziękujemy za komentarz.

                                                                                            • +48 502 107 188
                                                                                            • poczta@faktury-ok. pl
                                                                                            • Pon-Pt 8. 00-18. 00

                                                                                            Blog

                                                                                            • Dlaczego warto korzystać z programów do faktur? 24 sierpień 2022
                                                                                            • Jak wybrać program do faktur dostosowany do Twoich potrzeb? 24 sierpień 2022

Podręcznik użytkownika i informacje o gwarancji Aeg 189880

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkownika i informacje o gwarancji Aeg 189880

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkownika i informacje o gwarancji Aeg 189880