Podręcznik użytkownika i informacje Electrolux Cs 7

Podręcznik użytkownika i informacje Electrolux CS 7 to przydatne narzędzie do wykorzystania w swoim domu lub miejscu pracy. Jest to oficjalny podręcznik użytkownika produktu Electrolux CS 7, który zawiera wszystkie informacje potrzebne do prawidłowej obsługi tego urządzenia. Zawiera on szczegółowe informacje na temat budowy, funkcjonalności, konserwacji i naprawy, a także instrukcje dotyczące bezpieczeństwa użytkowania. Podręcznik użytkownika i informacje Electrolux CS 7 są czytelne i łatwe w obsłudze, dzięki czemu jest to idealne narzędzie do zapoznania się z funkcjonalnością tego produktu.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkownika i informacje Electrolux Cs 7

Kod produktu i numer produktu (PNC) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

1. Model, np. EWF1204W
2. Kod produktu (PNC), np, 914520402
3. Kod ML, np. 05
4. Numer seryjny

1 Podręcznik użytkownika Wprowadzenie Ładowanie papieru Rozwiązywanie problemów Informacje o tej drukarce Warunkiem bezpiecznego i prawidłowego użytkowania urządzenia jest przeczytanie informacji dotyczących Zasad bezpieczeństwa, podanych w podręczniku "Informacje wstępne".

2

3 SPIS TREŚCI Podręczniki do tego urządzenia Wprowadzenie Podstawowe informacje... 7 Jak korzystać z tych podręczników... 7 Informacje dotyczące określonego modelu... 8 Lista Opcji... 9 Przewodnik po nazwach i funkcjach komponentów... 11 Przewodnik po funkcjach lampy sygnalizacyjnej Przewodnik po funkcjach opcji urządzenia... 16 Przewodnik po funkcjach opcji zewnętrznych urządzenia... 16 Przewodnik po funkcjach opcji wewnętrznych urządzenia... 17 Przewodnik po nazwach i funkcjach panela operacyjnego urządzenia Zmiana języka wyświetlania... 20 Jak korzystać z [ekran głównego]... 21 Główne ikony na ekranie [Ekran główny]... 23 Ekran [Drukarka]... 24 Ekran [Informacja] Dostępne operacje na ekranie Dodawanie ikon do [Ekranu głównego] Włączanie/Wyłączanie zasilania... 30 Włączanie/wyłączanie zasilania... 30 Oszczędzanie energii Dostęp do narzędzi użytkownika Zmiana ustawień domyślnych... 34 Zamykanie Narzędzi użytkownika Używanie programu Web Image Monitor... 36 Wyświetlanie strony głównej... 37 Wymiana i napełnianie materiałów eksploatacyjnych... 39 Uzupełnianie tonera Dodawanie zszywek Wymiana innych materiałów eksploatacyjnych Ładowanie papieru Ładowanie papieru

4 Ostrzeżenia dotyczące ładowania papieru Ładowanie papieru do kaset na papier Ładowanie papieru do tacy ręcznej Ładowanie papieru do kasety 3 (Kaseta dużej pojemności)... 47 Ładowanie papieru do kasety dużej pojemności (LCT) Ładowanie papieru o stałej orientacji lub papieru dwustronnego... 49 Zalecany papier... 51 Zalecane rozmiary i rodzaje papieru... 51 Drukowanie z tacy ręcznej... 62 Określenie rozmiarów standardowych za pomocą panela operacyjnego... 62 Określenie niestandardowego rozmiaru papieru za pomocą panela operacyjnego Określanie papieru grubego, cienkiego lub folii jako rodzaju papieru przy użyciu panelu operacyjnego Rozwiązywanie problemów Kiedy urządzenie emituje sygnały dźwiękowe Kiedy wyświetlana jest ikona stanu Podświetlony lub migający wskaźnik [Sprawdź stan] Gdy wystąpią problemy z obsługą urządzenia... 69 Gdy nie powiedzie się połączenie USB Komunikaty wyświetlane podczas używania funkcji drukarki Komunikaty wyświetlane na panelu operacyjnym podczas używania funkcji drukarki Komunikaty drukowane w dziennikach lub raportach błędów w trakcie używania funkcji drukowania Kiedy pojawi się inny komunikat... 80 Kiedy wystąpi problem z logowaniem Kiedy użytkownik nie ma uprawnień do wykonania operacji... 82 Gdy nie można drukować... 83 Inne problemy z wydrukiem... 86 Usuwanie zablokowanego papieru... 97 Lokalizowanie miejsca zacięcia papieru Informacje o tej drukarce Informacje o przepisach dotyczących ochrony środowiska... 99 Program ENERGY STAR

5 Funkcje oszczędzania energii Informacje o urządzeniach elektrycznych i elektronicznych przeznaczone dla użytkownika (głównie Europa) Informacja na temat symbolu baterii i/lub akumulatora (dotyczy wyłącznie krajów z obszaru Unii Europejskiej) (głównie Europa) Porady dotyczące ochrony środowiska przeznaczone dla użytkowników (głównie Europa) Uwagi dla użytkowników ze stanu Kalifornia (Uwagi do użytkowników ze Stanów Zjednoczonych) (głównie Ameryka Północna) Znaki towarowe INDEKS

6 Podręczniki do tego urządzenia Instrukcje użytkowania tego urządzenia dostępne są w następujących formatach: Format Drukowane podręczniki CD-ROM Strona przeglądarki Instrukcje obsługi Informacje wstępne Podręcznik uruchomienia Podręcznik szybkiej instalacji Driver Installation Guide Informacje wstępne Podręcznik użytkownika Operating Instructions (podręcznik HTML) Podręcznik uruchomienia Podręcznik szybkiej instalacji Driver Installation Guide Informacje wstępne Przed rozpoczęciem użytkowania tego urządzenia należy przeczytać rozdział niniejszego podręcznika zatytułowany Zasady bezpieczeństwa. Opisuje także każdą regulację i zgodność środowiskową. Podręcznik uruchomienia Opisuje jak czytać podręczniki na panelu operacyjnym. Opisuje także jak zalogować się do urządzenia. Podręcznik użytkownika Jeśli chodzi o podstawowe użycie tego urządzenia, często używanych funkcji, rozwiązywanie problemów gdy pojawi się komunikat o błędzie, itp., podsumowania są pokazane dla każdej instrukcji obsługi. Operating Instructions (podręcznik HTML) Opisuje jak skonfigurować urządzenie do pracy, jak korzystać z funkcji drukowania, a także dane techniczne i sposób konserwacji, rozwiązywania problemów, ustawienia systemu oraz zabezpieczenia. Podręczniki są dostępne w języku angielskim, francuskim, włoskim, hiszpańskim i rosyjskim. Podręcznik użytkownika i Podręcznik bezpieczeństwa są dostępne w siedmiu powyższych oraz dodatkowych językach. Aby uzyskać informacje o używaniu instrukcji w formacie HTML, patrz Operating Instructions. 4

7 Podręcznik szybkiej instalacji Opisuje procedurę wypakowania i zainstalowania urządzenia, w tym uzupełnienia papieru, zamontowania pojemnika z tonerem itp. Driver Installation Guide Opisuje jak zainstalować i skonfigurować każdy sterownik. Ten podręcznik jest zawarty na CD ze sterownikami. Przed skonfigurowaniem ustawień rozszerzonych zabezpieczeń i autoryzacji, patrz Podręcznik bezpieczeństwa. Na stronie internetowej dostępne są następujące podręczniki. Dodatek Opcja DHCP 204 5

8 6

9 1. Wprowadzenie W tym rozdziale opisano symbole wykorzystywane w podręcznikach dostarczonych wraz z drukarką, dostępne opcje oraz nazwy i funkcje komponentów. Podstawowe informacje Jak korzystać z tych podręczników Symbole użyte w tych podręcznikach W tym podręczniku użyto następujących symboli: Wskazuje na aspekty, na które należy zwrócić uwagę korzystając z urządzenia, oraz opisy prawdopodobnych przyczyn problemów z papierem, uszkodzeń oryginałów lub utraty danych. Te informacje należy koniecznie przeczytać. Dotyczy dodatkowych opisów funkcji urządzenia oraz wskazówki jak rozwiązywać błędy użytkowników. [] Wskazuje nazwy przycisków występujących na wyświetlaczu lub panelu operacyjnym urządzenia. (głównie w Europie i Azji), (głównie w Europie) lub (głównie w Azji) (głównie Ameryka Północna) Te dwa symbole informują o różnicach między funkcjami modeli dla regionu A i dla regionu B. Przeczytaj informacje wskazywane przez symbol odpowiedni dla regionu używanego przez ciebie modelu. Aby uzyskać informacje na temat symboli odpowiednich dla używanego modelu, patrz str. 8 "Informacje dotyczące określonego modelu". Zastrzeżenia Treść niniejszego podręcznika może ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia. W żadnym wypadku firma nie będzie odpowiedzialna za bezpośrednie, pośrednie, szczególne, uboczne lub wtórne szkody wynikające z użytkowania lub działania urządzenia. 7

10 1. Wprowadzenie Uwagi Dostawca nie bierze odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub koszty mogące powstać na skutek użycia w urządzeniach biurowych użytkownika innych części niż oryginalne. Dla uzyskania dobrej jakości kopii, zalecamy używanie oryginalnego tonera producenta. Niektóre ilustracje w tym podręczniku mogą się nieznacznie różnić od wyglądu urządzenia. Informacje o adresach IP W tym podręczniku, pojęcie "Adres IP" oznacza zarówno środowisko IPv4, jak i IPv6. Przeczytaj instrukcje odnoszące się do środowiska którego używasz. Informacje dotyczące określonego modelu W tym rozdziale wyjaśniono, jak określić region, do którego należy drukarka. Z tyłu drukarki znajduje się etykieta, umieszczona w miejscu przedstawionym poniżej. Etykieta zawiera szczegółowe informacje określające region, do którego należy drukarka. Przeczytaj etykietę. DUL004 Poniższa informacja jest specyficzna dla regionu. Należy przeczytać informacje znajdujące się pod symbolem wskazującym na region danej drukarki. (głównie Europa i Azja) Jeśli na etykiecie znajdują się następujące informacje, posiadane urządzenie to model dla regionu A: KOD XXXX V (głównie Ameryka Północna) Jeśli na etykiecie znajdują się następujące informacje, posiadane urządzenie to model dla regionu B: KOD XXXX V 8

11 Podstawowe informacje W niniejszej instrukcji wymiary podawane są w dwóch systemach miar: metrycznym i angielskim (cale). Jeżeli drukarka jest modelem Regionu A, należy odnosić się do jednostek metrycznych. Jeżeli drukarka jest modelem Regionu B, należy odnosić się do jednostek calowych. Lista Opcji W tym rozdziale przedstawiono listę opcji dla tej drukarki oraz nazwy powszechnie stosowane w niniejszej instrukcji. Zespół kaset PB3240 LCIT PB3260 LCIT RT3030 Mailboks CS3010 Nazwa opcji Wewnętrzny moduł wielokrotnego składania FD3000 Zespół łącznika BU3070 Dziurkacz PU3050 EU Dziurkacz PU3050 NA Dziurkacz PU3050 SC Dziurkacz PU3060 EU Dziurkacz PU3060 NA Dziurkacz PU3060 SC Moduł wyrównujący wydruki, typ M25 Lampa sygnalizacyjna AL3000 Opcja dysku twardego, typ P13 Moduł IPDS typ P13 Opcja druku bezpośredniego z karty XPS typ P13 Moduł interfejsu IEEE a/g/n, typ M19 Opis Dolne kasety na papier Kaseta 3 (LCT) Kaseta dużej pojemności (LCT) Mailboks Wewnętrzny moduł wielokrotnego składania Zespół łącznika Dziurkacz Moduł wyrównujący wydruki Lampa sygnalizacyjna Dysk twardy Moduł łącza IPDS Karta XPS Karta sieci bezprzewodowej WLAN 9

12 1. Wprowadzenie Nazwa opcji Opis Karta IEEE 1284, typ M19 Karta interfejsu IEEE 1284 Opcjonalny serwer urządzeń USB typ M19 Rozszerzona karta USB typ M19 KARTA VM typu P13 Serwer urządzeń USB Rozszerzona karta USB Karta VM Moduł PostScript3, typ P13 Moduł Adobe PostScript 3 10

13 Przewodnik po nazwach i funkcjach komponentów Przewodnik po nazwach i funkcjach komponentów Nie należy blokować otworów wentylacyjnych urządzenia. W przeciwnym razie może dojść do pożaru spowodowanego przegrzaniem wewnętrznych komponentów. Widok z przodu i z lewej strony DUL Taca pomocnicza w obszarze odwracania papieru Należy wyciągnąć tę tacę, aby drukować na arkuszach większych niż A4 lub 8 1 / Obszar odwracania papieru W tym obszarze następuje odwrócenie papieru w razie drukowania na obu stronach. 3. Panel operacyjny Patrz str. 19 "Przewodnik po nazwach i funkcjach panela operacyjnego urządzenia". 4. Główny przełącznik zasilania Działanie urządzenia jest możliwe po włączeniu głównego zasilania. W przeciwnym wypadku należy otworzyć pokrywę wyłącznika głównego i włączyć zasilanie. 5. Pokrywa przednia Otwórz, aby uzyskać dostęp do wnętrza urządzenia. 11

14 1. Wprowadzenie 6. Kasety na papier (Kasety 1 2) Tutaj załaduj papier. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz str. 43 "Ładowanie papieru". 7. Dolne kasety na papier Tutaj załaduj papier. 8. Otwory wentylacyjne Zapobiegają przegrzaniu. 9. Taca wewnętrzna 1 Wydrukowany papier jest dostarczany w tym mijscu. Widok z przodu i z lewej strony DUL Prawa pokrywa Należy otworzyć tę pokrywę po wystąpieniu zacięcia papieru. 2. Taca ręczna Używana do drukowania na foliach przezroczystych, naklejkach i papierze, którego nie można ładować do kaset na papier. 45 "Ładowanie papieru do tacy ręcznej". Prowadnice do papieru Po załadowaniu papieru do tacy ręcznej należy wyrównać położenie prowadnic do papieru. Przedłużenie Ładowanie papieru o rozmiarze większym niż A4, 8 1 / 2 11 do tacy ręcznej wymaga wysunięcia przedłużenia. 12

15 Przewodnik po nazwach i funkcjach komponentów 5. 6. Dolna prawa pokrywa Należy otworzyć tę pokrywę po wystąpieniu zacięcia papieru. Widok z tyłu i z lewej strony 1 1 DUL Otwory wentylacyjne Zapobiegają przegrzaniu. Przewodnik po funkcjach lampy sygnalizacyjnej Ta część jest wprowadzeniem do funkcji lampy sygnalizacyjnej. Jeżeli lampa sygnalizacyjna jest zainstalowana w urządzeniu, nie należy jej wciskać ani wyciągać. Może to spowodować uszkodzenie lub nieprawidłowe działanie lampy sygnalizacyjnej lub urządzenia. 13

16 1. Wprowadzenie CUV121 Lampa sygnalizacyjna powiadamia użytkownika za pomocą sygnału świetlnego o zacięciu papieru lub braku papieru. Kolory lampy i ich znaczenie: Lampa Status Dolna lampa świeci się na niebiesko. Dolna lampa miga na niebiesko. Górna lampa świeci się na czerwono. Drukowanie Dane wejściowe Wystąpił błąd (Przykład) Gdy wyświetlany jest komunikat wezwania serwisu Zacięcie papieru Brak papieru Brak toneru Brak pamięci Przeczytaj komunikat na wyświetlaczu panela i wykonaj odpowiednie działanie. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Instrukcja obsługi, str. 74 "Komunikaty wyświetlane podczas używania funkcji drukarki" lub str. 80 "Kiedy pojawi się inny komunikat". 14

17 Przewodnik po nazwach i funkcjach komponentów Lampa Górna lampa miga na żółto. Ostrzeżenie (Przykład) Status Toner jest bliski wyczerpania. Pojemnik na zużyty toner jest prawie pełny. Kończy się papier. Przeczytaj komunikat na wyświetlaczu panela i wykonaj odpowiednie działanie. 15

18 1. Wprowadzenie Przewodnik po funkcjach opcji urządzenia Przewodnik po funkcjach opcji zewnętrznych urządzenia DUL Kaseta 3 (Kaseta dużej pojemności) Składa się z dwóch kaset na papier. Papier można załadować nawet, jeśli kaseta 3 (LCT) jest w danej chwili używana. Możliwe jest wyciągnięcie lewej połowy kasety 3 (LCT) podczas jej używania. Kaseta dużej pojemności (LCT) Tutaj ładuje się papier. Dolne kasety na papier Składa się z dwóch kaset na papier. Zespół łącznika Przekazuje kopie do finiszera. 16

19 Przewodnik po funkcjach opcji urządzenia 5. Wewnętrzny moduł wielokrotnego składania Wewnętrzny moduł wielokrotnego składania umożliwia składanie papieru w następujących trybach: składanie na pół, składanie na trzy zewnętrzne, składanie na trzy wewnętrzne oraz składanie w Z. Mailboks Sortuje zadrukowany papier. Składa się z tac wyjściowych na listy Finisher SR3210 Sortuje, układa w stos i zszywa arkusze papieru. Składa się z następujących tac wyjściowych: Górna taca finiszera Taca przesuwna finiszera Kopie można dziurkować, jeśli w finiszerze zainstalowano opcjonalny modul dziurkowania. Finisher SR3230 Sortuje, układa w stos i zszywa arkusze papieru. Wyrównywarka wydruków Wyrównuje arkusze dostarczane do tacy przesuwnej finiszera. 10. Lampa sygnalizacyjna Lampa sygnalizacyjna miga lub świeci się, aby powiadomić użytkownika o błędach w druku, takich jak zacięcie się papieru lub jego brak. Przewodnik po funkcjach opcji wewnętrznych urządzenia Dysk twardy Pozwala zapisać dokumenty do wydruku. Moduł Adobe PostScript 3 Umożliwia drukowanie poprzez sterownik drukarki Adobe PostScript 3. Jeśli usuniesz z urządzenia moduł Adobe PostScript 3, funkcja PS/PDF, która należy do funkcji standardowych, przestanie działać. Karta VM Przy pomocy tej karty można instalować aplikacje oprogramowania wewnętrznego. Moduł łącza IPDS Umożliwia drukowanie z użyciem strumienia IPDS (Intelligent Printer Data Stream). Karta XPS Pozwala drukować pliki XPS. Serwer urządzeń USB 17

20 1. Wprowadzenie Umożliwia dodanie portu sieci Ethernet do urządzenia i korzystanie z dwóch adresów IP jednocześnie. Aby skorzystać z tej opcji, patrz Operating Instructions. Rozszerzona karta USB Umożliwia dodanie portu USB. Karta interfejsu IEEE 1284 Umożliwia połączenie przy pomocy kabla IEEE Aby skorzystać z tej opcji, patrz Operating Instructions. Karta sieci bezprzewodowej WLAN Pozwala na połączenie poprzez bezprzewodową sieć LAN. 18

21 Przewodnik po nazwach i funkcjach panela operacyjnego urządzenia Przewodnik po nazwach i funkcjach panela operacyjnego urządzenia DNE Wyświetlacz panela To wyświetlacz dotykowy zawierający ikony, przyciski, skróty i widżety, które umożliwiają nawigowanie po ekranach różnych funkcji i aplikacji oraz dostarczają informacji o stanie pracy i inne komunikaty. Patrz str. 21 "Jak korzystać z [ekran głównego]". Wskaźnik zasilania głównego Wskaźnik zasilania głównego zapala się po włączeniu głównego przełącznika zasilania. Gdy urządzenie znajduje się w stanie uśpienia, wskaźnik zasilania głównego powoli miga. W trybie wyłączenia jednostki nagrzewającej, wskaźnik zasilania głównego jest zapalony. Wskaźnik stanu Informuje o stanie systemu. Świeci się, gdy wystąpił błąd lub kończy się toner. Wskaźnik Odbiór danych (tryb drukarki) Miga, kiedy urządzenie odbiera zadanie drukowania z komputera. Gniazda na nośniki Używane do wkładania karty SD lub pamięci USB. Aby uzyskać więcej szczegółów, patrz Instrukcja obsługi. Lampka dostępu do nośnika Zapala się po włożeniu karty SD do gniazda. 19

22 1. Wprowadzenie Zmiana języka wyświetlania Można zmienić język używany na wyświetlaczu. Język angielski jest ustawieniem domyślnym. 1. Naciśnij przycisk [Ekran główny] () u dołu ekranu (na środku). Przesuń ekran w lewo, a następnie naciśnij ikonę [Zmień]. Wybierz żądany język. Naciśnij przycisk [OK]. 20

23 Jak korzystać z [ekran głównego] Jak korzystać z [ekran głównego] Ekran [Ekran główny] jest ekranem domyślnym po włączeniu urządzenia. Do każdej funkcji przypisana jest jedna ikona, a ikony te są wyświetlane na [Ekranie głównym]. Na ekranie [Ekran główny] można umieścić skróty do często używanych stron internetowych. Można na nim rejestrować także widżety, takie jak Zmień język widżetu. Ekran [Ekran główny] i ekrany poszczególnych funkcji mogą różnić się w zależności od zainstalowanych modułów dodatkowych. Aby wyświetlić ekran [Ekran główny], naciśnij ikonę [Ekran główny] () u dołu ekranu po środku. Nie należy stosować dużej siły podczas korzystania z ekranu, ponieważ może to go uszkodzić. Maksymalna dopuszczalna siła nacisku to ok. 30n (ok. 3 kgf). (N = Newton, kgf = kilogram siły. 1 kgf = 9. 8N. ) Aby przełączyć się między ekranami, przesuń swoim palcem w lewo lub w prawo po ekranie PL DUL Ikona zalogowanego użytkownika Jeśli uwierzytelnianie użytkowników jest włączone, wyświetlana jest ikona informująca o zalogowaniu użytkownika. Naciśnij ikonę, aby wyświetlić nazwy aktualnie zalogowanych użytkowników. Komunikat systemowy Wyświetla komunikaty pochodzące od systemu urządzenia i aplikacji. [Logowanie]/[Wylogowanie] Przyciski te są wyświetlane, gdy włączona jest autoryzacja użytkownika. Po naciśnięciu przycisku [Logowanie], wyświetlony zostanie ekran autoryzacji. Jeżeli zalogowałeś się już do urządzenia, wyświetlony zostanie przycisk [Wylogowanie]. Aby wylogować się z urządzenia, naciśnij przycisk [Wylogowanie]. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat logowania i wylogowywania, patrz Operating Instructions. [Oszczędzanie energii] Przycisk ten należy nacisnąć, aby przejść do trybu uśpienia. 21

24 1. Wprowadzenie Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat trybów, patrz str. 31 "Oszczędzanie energii". Ikona listy aplikacji Naciśnij, aby wyświetlić listę aplikacji. Do aplikacji na ekranie [Home] możesz tworzyć skróty. Aby korzystać z aplikacji wyświetlanych na karcie [Widżety] i [Zarejestruj], należy utworzyć skrót do tych aplikacji na [Ekranie głównym]. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Instrukcja obsługi. ekran główny 6. Ikony do przełączania między ekranami Naciśnij, aby przełączać się między pięcioma ekranami głównymi. Ikony wyświetlane są w dolnym prawym i lewym rogu ekranu, a liczba ikon wskazuje liczbę ekranów po każdej stronie względem ekranu bieżącego. [Zatrzymaj] Naciśnij go, aby zatrzymać bieżące zadanie. [Menu] Wyświetla ekran menu aktualnie używanej aplikacji. W przypadku niektórych aplikacji przycisk ten może być nieaktywny. Można również nacisnąć ten przycisk na [Ekranie głównym], aby przywrócić domyślne ustawienia [Ekranu głównego]. [Ekran główny] Naciśnij, aby wyświetlić [Ekran główny]. [Powrót] Naciśnij ten przycisk, aby wrócić do poprzedniego ekranu jeśli aktywne są Funkcje ekranu lub włączone aplikacje. Można określić czy przycisk ten ma być w niektórych aplikacjach aktywny, czy nie. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ustawień, patrz Operating Instructions. 11. [Informacje dotyczące nośników] / Naciśnij, aby wyjąć włożoną kartę SD lub urządzenie pamięci USB flash z gniazda multimedialnego. Aby uzyskać szczegółowe informacje, patrz Operating Instructions. 12. [Sprawdź stan] Naciśnij, aby sprawdzić stan systemu urządzenia, status każdej funkcji oraz bieżące zadania. Można również wyświetlić historie zadań oraz informacje o konserwacji urządzenia. 13. Obszar wyświetlania ikon Wyświetla ikony funkcji i aplikacji oraz widżety. Wyświetla ikony różne między pięcioma ekranami głównymi. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące ikon wyświetlanych na każdym ekranie, patrz str. 23 "Główne ikony na ekranie [Ekran główny]". Używając folderów możesz także dodawać skróty i aranżować ikony. Tło [Ekranu głównego] można zmienić. ekran główny Tryby można przełączać poprzez naciskanie ikon na [Ekranie głównym]. Tryby można także przełączać poprzez naciskanie przycisków funkcyjnych. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat przycisków funkcyjnych, patrz Operating Instructions. 22

25 Jak korzystać z [ekran głównego] Nie można przełączać trybów w następujących sytuacjach: Podczas korzystania z tych ekranów: Funkcje urządzenia Obsługa: wydruk Obsługa: obraz Licznik Informacje Zarządzanie książką adresową Ustawienia kaset na papier Aktualne zadanie / Historia zadań Ekran [Ekran główny] jest ekranem domyślnym po włączeniu urządzenia. To ustawienie domyślne można zmienić w menu Priorytet funkcji. Patrz Instrukcja obsługi. Główne ikony na ekranie [Ekran główny] Domyślnie na ekranie [Ekran główny] są wyświetlane następujące ikony: Ikona Opis Drukarka Print (Memory Storage Device) Wydruki oczekujące Drukarka (klasyczna) Przeglądarka internetowa Podręcznik użytkownika Zarządzanie książką adresową Umożliwia łatwe konfigurowanie ustawień urządzenia jako drukarki. Umożliwia drukowanie plików z urządzenia pamięci masowej. Umożliwia łatwe drukowanie plików. Naciśnij, aby ustawić urządzenie jako drukarkę. Naciśnij, aby wyświetlać strony internetowe. Umożliwia wyświetlenie podręczników dotyczących urządzenia. Naciśnij, aby wyświetlić książkę adresową. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące korzystania z książki adresowej, patrz Operating Instructions. 23

26 1. Wprowadzenie Ikona Strona aplikacji Narzędzia użytkownika Komunikat syst. widżetu Opis Umożliwia wyświetlenie strony aplikacji. Za jej pomocą można pobierać aplikacje na urządzenie. Umożliwia wyświetlenie ekranu początkowych ustawień urządzenia. Wyświetla komunikaty pochodzące od systemu urządzenia i aplikacji. Zmień język widżetu Dodat. inf. o widżetach Inf. o kasecie Wbudowane aplikacje Umożliwia zmianę języka stosowanego na ekranie. Wyświetla pozostałą ilość toneru. Wyświetla ustawienia kasety i ilość pozostałego papieru. W trybie Oszczędzania energii, ten widget jest przyciemniony i nie odzwierciedla ustawień kasety na papier lub ilości pozostałego papieru. Po zainstalowaniu aplikacji, na ekranie [Home] pojawi się odpowiadająca jej ikona. W celu dostosowania urządzenia do indywidualnych potrzeb możesz dodawać ikony do [Ekranu głównego]. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat dodawania ikon do ekranu [Ekran główny], patrz str. 28 "Dodawanie ikon do [Ekranu głównego]". Ekran [Drukarka] PL DUL011 24

27 Jak korzystać z [ekran głównego] 1. Wskaźniki stanu kasety na papier Wyświetla ustawienia kasety na papier. Stan urządzenia i komunikaty Wyświetla aktualny stan urządzenia, jak np. "gotowe", "Offline" i "Drukowanie... ". W tej części pojawiają się informacje o zadaniu drukowania (ID użytkownika i nazwa dokumentu). [Wydruk z urządzenia pamięci masowej] Naciśnij, aby wyświetlić ekran bezpośredniego wydruku plików zapisanych na nośnikach pamięci masowej. Informacja o materiałach eksploatacyjnych Wyświetla pozostałą ilość toneru. [Reset zadania] Naciśnij, aby anulować bieżące zadanie wydruku. Po naciśnięciu go, gdy wybrano tryb obsługi Tryb Hex Dump, zostanie on Tryb Hex Dump. [Operacje na zadaniach] Naciśnij, aby zawiesić przetwarzanie zadania. [Wysuw strony] Naciśnij ten przycisk, aby wydrukować wszystkie dane znajdujące się w buforze wejściowym urządzenia. [Lista bufor. zadań] Naciśnij ten przycisk, aby wyświetlić buforowane zadania. [Dziennik błędów] Naciśnij ten przycisk, aby wyświetlić dziennik błędów zadań drukowania wysyłanych z komputera. [Ekran uprosz. ] Naciśnij, aby przejść do ekranu uproszczonego. Szczegółowe informacje: patrz Operating Instructions. [Zadania drukowania] Naciśnij, aby wyświetlić zadania drukowania wysłane z komputera. Ekran [Informacja] Aby zachęcić do oszczędzania materiałów, można tak skonfigurować urządzenie, aby wyświetlało informacje dotyczące zmniejszenia zużycia papieru. Gdy włączono autoryzację użytkownika, po zalogowaniu się do urządzenia wyświetli się odpowiedni ekran. Gdy autoryzacja użytkownika jest wyłączone, ekran wyświetli się po wyjściu z trybu uśpienia lub po wyzerowaniu systemu. Ekran [Informacje] wyświetli się niezależnie od ustawień autoryzacji po włączeniu zasilania. 25

28 1. Wprowadzenie PL DUL [Poprz. ] / [Bież. ] Naciśnij, aby przełączyć się między ekranami [Informacja] dla poprzedniego i bieżącego okresu zliczania. Redukcja papieru Wyświetla liczbę arkuszy papieru zaoszczędzonych dzięki funkcji druku dwustronnego i łączonego. Liczba wskazuje procent papieru zaoszczędzonego w stosunku do łącznie zużytego papieru. W miarę wzrostu wartości zwiększa się liczba drzew. Jeśli redukcja zużycia papieru przekroczy określony poziom, drzewa wydadzą owoce. Naciśnij opcję [... ] w prawym dolnym rogu dymka, aby wyświetlić następujące elementy: Ogółem wydrukowanych stron: Wyświetlana jest łączna liczba stron wydrukowanych w bieżącym okresie zliczania. Wyk. dr. dwustr. : Wyświetla się proporcja wydruków dwustronnych do ogólnej liczby wydruków. Im większą wartość ma ten współczynnik, tym więcej liści jest wyświetlanych. Wykorz. druku łącz. : 3. [Zamknij] Wyświetla się proporcja wydruków łączonych do ogólnej liczby wydruków. Naciśnij ten przycisk, aby zamknąć ekran [Informacje] i powrócić do poprzedniego ekranu. Okresy zliczania Wyświetlają się obecne i poprzednie okresy zliczania. Komunikat Wyświetli się komunikat od administratora. Dostępne operacje na ekranie Ściągnięcie 26

29 Jak korzystać z [ekran głównego] Umieść kciuk i palec wskazujący na ekranie, a następnie przysuń je do siebie, aby oddalić obraz. Tę czynność można też przeprowadzić, klikając dwukrotnie. Rozciągnięcie DNE103 Umieść kciuk i palec wskazujący na ekranie, a następnie odsuń je od siebie, aby przybliżyć obraz. Przesunięcie DNE104 Przesuń palcem w lewo lub w prawo po ekranie, aby przełączyć się między ekranami. Długie stuknięcie DNE102 Połóż palec na ekranie i przytrzymaj do chwili wyświetlenia kolejnego ekranu. Można wyświetlić ekran menu używanej aplikacji. 27

30 1. Wprowadzenie Przeciągnięcie DNE101 Przesuń palec, dotykajacy ekranu. Ikony, foldery itp. możesz przeciągać w dowolne miejsce. DNE111 Dodawanie ikon do [Ekranu głównego] Dodawanie skrótów do [Ekranu głównego] Możesz dodawać skróty do funkcji urządzenia. Możesz wyświetlać ikony funkcji urządzenia i osadzonych aplikacji po usunięciu ich z ekranu[home]. Naciśnij. Aby dodać skrót do aplikacji innej niż [Drukarka (klasyczna)], naciśnij kartę [Aplikacje]. Aby dodać skrót do aplikacji [Drukarka (klasyczna)], naciśnij kartę [Program]. Naciśnij i przytrzymaj ikonę aplikacji, aby dodać skrót do aplikacji innej niż [Drukarka (klasyczna)]. Naciśnij i przytrzymaj ikonę [Aplikacje podstawowe], aby dodać skrót do aplikacji [Drukarka (klasyczna)]. Wyświetlana jest ilustracja przedstawiająca miejsce na [Ekran główny], w którym skrót zostanie umieszczony. Przeciągnij ikonę w miejsce, w którym ma się znajdować. Jeśli chcesz dodać skrót do aplikacji [Drukarka (klasyczna)], przejdź do kroku 6. 28

31 Jak korzystać z [ekran głównego] 6. Wybierz pozycję [Drukarka (klasyczna)]. Dodawanie skrótów do zakładek na [Ekranie głównym] Możesz dodawać skróty do zakładek, które zostały dodane do ulubionych w Przeglądarce internetowej do ekranu [Ekran główny]. Naciśnij kartę [Zarejestruj]. Naciśnij i przytrzymaj ikonę [Zakładki]. Wybierz zakładkę, którą chcesz dodać z listy zakładek. Dodawanie widżetów do [Ekran główny] Na [Ekranie głównym] można dodawać widżety, pokazujące ilość tonera lub pozwalające zmienić język na wyświetlaczu. Naciśnij kartę [Widżet]. Naciśnij i przytrzymaj ikonę widżetu, który chcesz dodać. Wyświetlana jest ilustracja przedstawiająca miejsce na [Ekran główny], w którym widżet zostanie umieszczony. 29

32 1. Wprowadzenie Włączanie/Wyłączanie zasilania Włączanie/wyłączanie zasilania Po naciśnięciu głównego włącznika zasilania należy odczekać przynajmniej 10 sekund do potwierdzenia, że wskaźnik głównego zasilania zaświecił się lub zgasł. Włącznik głównego zasilania znajduje się z prawej strony urządzenia. Gdy przełącznik zasilania jest włączony, zasilanie główne zostanie włączone a wskaźnik zasilania głównego po prawej stronie panela operacyjnego będzie świecił. Gdy przełącznik zasilania jest wyłączony, zasilanie główne wyłączone, wskaźnik zasilania głównego po prawej stronie panela operacyjnego nie będzie się świecił. Kiedy to nastąpi, zasilanie urządzenia jest odłączone. Urządzenie automatycznie wchodzi w tryb wyłączenia zespołu grzejnego lub tryb uśpienia, jeśli nie jest używane przez dłuższy czas. Włączanie głównego zasilania 1. Upewnij się, że kabel zasilający jest dobrze podłączony do gniazda ściennego. Otwórz pokrywę przełącznika zasilania głównego i naciśnij główny przełącznik zasilania. Zapali się wskaźnik zasilania głównego. DLV015 Po włączeniu zasilania głównego może zostać wyświetlony ekran informujący o inicjalizacji urządzenia. Nie wyłączaj zasilania podczas tego procesu. Uruchamianie trwa około siedmiu minut. 30

33 Włączanie/Wyłączanie zasilania W miarę uruchamiania aplikacji ich ikony pojawiają się na ekranie [Ekran główny]. Wyłączanie głównego zasilania Wyciągając przewód zasilający z gniazdka należy zawsze ciągnąć za wtyczkę, nie za przewód. Ciągnięcie za przewód może spowodować uszkodzenie przewodu zasilającego. Stosowanie uszkodzonego przewodu zasilającego może spowodować pożar lub porażenie prądem. Nie wolno wyłączać zasilania, gdy urządzenie pracuje. Nie przytrzymuj głównego przełącznika zasilania podczas wyłączania głównego zasilania. Spowoduje to wymuszenie wyłączenia zasilania urządzenia i może spowodować uszkodzenie dysku twardego, pamięci i spowodować zakłócenia. Wskaźnik zasilania głównego zgaśnie. Podczas wyłączania urządzenia zasilanie główne jest automatyczne wyłączane. Jeżeli ekran na panelu operacyjnym nie znika, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu. Oszczędzanie energii Urządzenie wyposażone jest w następujące funkcje oszczędzania energii. Tryb wyłączania zespołu grzejnego Jeśli nie korzystasz z urządzenia przez określony czas, generuje ono sygnał dźwiękowy i przechodzi w tryb wyłączania zespołu grzejnego. W celu oszczędzania energii, w trybie wyłączania zespołu grzejnego wyświetlacz urządzenia jest włączony, a zespół grzałek wyłączony. W tym trybie można zmieniać ustawienia urządzenia za pomocą panelu operacyjnego. Aby rozpocząć drukowanie, należy wyjść z tego trybu. Można ustawić czas, po którym urządzenie przechodzi w tryb wyłączania zespołu grzejnego, korzystając z opcji [Tryb wyłączenia zes. grzejnego (oszcz. energii) wł/wył]. Szczegółowe informacje, patrz Operating Instructions. Aby wyjść z trybu wyłączenia zespołu grzejnego, należy wykonać jedną z następujących czynności: Rozpocząć drukowanie 31

34 1. Wprowadzenie Tryb uśpienia Jeśli urządzenie nie jest używane przez określony czas lub gdy naciśnięto przycisk [Oszczędzanie energii] (), urządzenie przechodzi w tryb uśpienia w celu zmniejszenia zużycia energii. Można ustawić czas, po którym urządzenie przechodzi w tryb oszczędzania energii, korzystając z opcji [Zegar przejścia w tryb uśpienia]. Aby wyjść z trybu uśpienia, należy wykonać jedną z następujących czynności: Dotknij wyświetlacza. Otwórz pokrywę przednią lub prawą Gdy urządzenie działa w trybie wyłączenia zespołu grzejnego, wskaźnik zasilania głównego jest zapalony. W trybie uśpienia, wskaźnik zasilania głównego powoli miga. Funkcje oszczędzania energii nie będą działać w następujących przypadkach: Gdy trwa proces nagrzewania Gdy operacje zostały wstrzymane podczas drukowania Gdy zostanie wyświetlony komunikat ostrzegawczy (urządzenie wchodzi w tryb wyłączenia modułu grzejnego, jeśli nie jest otwarta pokrywa). Gdy jest zacięty papier (urządzenie wchodzi w tryb wyłączenia modułu grzejnego, jeśli nie jest otwarta pokrywa). Gdy świeci się lub miga wskaźnik przyjmowania danych Urządzenie nie przechodzi w tryb uśpienia w następujących przypadkach: Podczas komunikacji z urządzeniem zewnętrznym. W czasie pracy dysku twardego. Gdy wyświetlany jest komunikat wezwania serwisu Gdy pojawił się komunikat "Uzupełnij Toner" Gdy toner jest napełniany Jest wyświetlany jeden z następujących ekranów: Funkcje urządzenia Licznik Informacje Zarządzanie książką adresową Ustawienia kaset na papier Gdy trwa przetwarzanie danych Gdy na liście adresowej lub na liście grupowego wybierania numeru jest zapisywany odbiorca 32

35 Włączanie/Wyłączanie zasilania Gdy wyświetlany jest ekran wydruku próbnego, wydruku bezpiecznego lub druku z zatrzymaniem Gdy jest wyświetlany ekran dokumentu przechowywanego w funkcji drukarki Gdy włączony jest wewnętrzny wentylator chłodzący Gdy dostęp do urządzenia jest realizowany przy użyciu aplikacji Web Image Monitor 33

36 1. Wprowadzenie Dostęp do narzędzi użytkownika Ta sekcja opisuje sposób uzyskiwania dostępu do menu Narzędzia użytkownika. Narzędzia użytkownika umożliwiają modyfikowanie lub ustawianie wartości domyślnych i obejmują osiem typów menu: Funkcje ekranu Umożliwia określanie ustawień panelu operacyjnego. Funkcje urządzenia Umożliwia określanie ustawień urządzenia. Obsługa: wydruk Wyświetla ustawienia wprowadzone w menu Obsługa: wydruk. Obsługa: obraz Wyświetla ustawienia wprowadzone w menu Obsługa: obraz. Licznik Umożliwia potwierdzenie liczby wydrukowanych arkuszy. Informacje Umożliwia potwierdzenie danych kontaktowych na potrzeby zapytań. Zarządzanie książką adresową Umożliwia zarządzanie informacjami dotyczącymi użytkowników urządzenia. Ustawienia kaset na papier Umożliwia określanie ustawień papieru. Operacje w przypadku ustawień systemu różnią się od normalnych operacji. Po zakończeniu należy zawsze zamknąć funkcję Narzędzia użytkownika. Jakiekolwiek zmiany w menu Narzędzia użytkownika pozostają aktywne, nawet jeśli został wyłączony główny wyłącznik bądź przełącznik albo został naciśnięty przycisk [Oszczędzanie energii] lub [Włóż]. Zmiana ustawień domyślnych Ta sekcja opisuje sposób zmiany ustawień funkcji Narzędzia użytkownika. Jeśli określono Zarządzanie autoryzacją administratora, należy skontaktować się z administratorem. 34

37 Dostęp do narzędzi użytkownika 1. Przesuń ekran w lewo, a następnie naciśnij ikonę [Narzędzia użytkownika] (). Wybierz ustawienia, które chcesz zmienić. Aby zmienić narzędzie użytkownika w obszarze [Ustawienia systemu], naciśnij opcję [Funkcje urządzenia], a następnie opcję [Ustawienia systemu]. Zmień ustawienia, postępując zgodnie z instrukcjami na wyświetlaczu, a następnie naciśnij przycisk [OK]. Zamykanie Narzędzi użytkownika Ta sekcja opisuje sposób, w jaki można wyjść z ustawień funkcji Narzędzia użytkownika. Zamknij ekran ustawień początkowych. W przypadku konfigurowania opcji Funkcje ekranu Naciśnij przycisk [Ekran główny] () u dołu ekranu (na środku). W przypadku konfigurowania opcji Funkcje urządzenia, Obsługa: wydruk, Licznik, Informacje, Zarządzanie książką adresową lub Ustawienia kaset na pap. Naciśnij opcję [Narzędzia użytkownika] () w prawym górnym rogu ekranu, a następnie naciśnij opcję [Ekran główny] () u dołu ekranu po środku. W przypadku konfigurowania opcji Funkcje urządzenia, Obsługa: wydruk, Obsługa: obraz, Licznik, Informacje, Zarządzanie książką adresową lub Ustawienia kaset na pap. obszar Narzędzia użytkownika można również zamknąć, naciskając opcję [Wyjście] lub [Zamknij] w prawym górnym rogu ekranu oraz opcję [Ekran główny] () u dołu ekranu po środku. 35

38 1. Wprowadzenie Używanie programu Web Image Monitor Narzędzie Web Image Monitor, umożliwia sprawdzenie stanu urządzenia i zmianę jego ustawień. Nie można skonfigurować ustawień urządzenia za pomocą aplikacji Web Image Monitor uruchomionej na komputerze podłączonym do sieci serwera urządzeń USB. Dostęp do aplikacji Web Image Monitor należy uzyskiwać z komputera podłączonego do sieci urządzenia. Dostępne funkcje Wymienione poniżej operacje można wykonywać zdalnie z komputera-klienckiego, używając programu Web Image Monitor. Wyświetlanie stanu i ustawień urządzenia Sprawdzanie stanu zadania lub historii drukowania Przerywanie bieżących zadań drukowania Resetowanie urządzenia Zarządzanie książką adresową Wprowadzanie ustawień urządzenia Wprowadzanie ustawień protokołu sieciowego Wprowadzanie ustawień funkcji ochrony Konfigurowanie urządzenia Wykonywanie operacji przy użyciu programu Web Image Monitor jest możliwe po skonfigurowaniu urządzenia do korzystania z protokołu TCP/IP. Po skonfigurowaniu urządzenia do korzystania z protokołu TCP/IP operacje wykonywane przy użyciu programu Web Image Monitor stają się dostępne. Zalecana przeglądarka internetowa System operacyjny Windows: Internet Explorer 7, 0 lub nowszy Microsoft Edge 20 lub nowsza Firefox, wersja 10 i 15 lub nowsza Google Chrome, wersja 19 lub nowsza OS X: Firefox, wersja 10 i 15 lub nowsza Safari 3, 0 lub nowszy Google Chrome, wersja 19 lub nowsza Web Image Monitor obsługuje czytniki ekranu. Zalecamy JAWS 7. 0 lub nowszą wersję. 36

39 Używanie programu Web Image Monitor Wyświetlanie strony głównej Ta sekcja opisuje stronę główną oraz sposób wyświetlania programu Web Image Monitor. Podczas wprowadzania adresu IPv4 nie należy rozpoczynać segmentów od cyfry zero. Na przykład: Jeśli dany adres to należy wprowadzić go jako Uruchom przeglądarkę internetową. Wpisz " IP lub nazwa hosta urządzenia)/" na pasku adresu przeglądarki internetowej. Pojawi się główna strona programu Web Image Monitor. Jeśli nazwa hosta urządzenia została zarejestrowana na serwerze DNS lub WINS, można ją wprowadzić. Podczas konfigurowania protokołu SSL szyfrowania połączeń w środowisku, w którym wydano autoryzację serwera, należy wprowadzić adres IP lub nazwa hosta urządzenia)/. Program Web Image Monitor jest podzielony na następujące części: PL DUL Pole menu Po wybraniu pozycji menu wyświetlona zostanie jej zawartość. Nagłówek Wyświetl ikony łączy do pomocy i funkcji wyszukiwania słów kluczowych. W tym obszarze wyświetlane są również pozycje [Logowanie] i [Wylogowanie], umożliwiając przełączanie pomiędzy trybem administratora i gościa. Odświeżanie/pomoc (Odśwież): Kliknij ikonę z prawej górnej strony obszaru roboczego w celu zaktualizowania informacji o urządzeniu. Aby odświeżyć całe okno przeglądarki, kliknij przycisk [Odśwież] przeglądarki internetowej. (Pomoc): Użyj ikony Pomoc, aby wyświetlić lub pobrać zawartość plików pomocy. 37

40 1. Wprowadzenie 4. Obszar Podstawowe informacje Wyświetl podstawowe informacje dotyczące urządzenia. Obszar roboczy Wyświetl treść odpowiadającą elementowi wybranemu w obszarze menu. 38

41 Wymiana i napełnianie materiałów eksploatacyjnych Wymiana i napełnianie materiałów eksploatacyjnych W tej sekcji przedstawiono ostrzeżenia dotyczące dodawania tonera i zszywek oraz wymiany innych materiałów eksploatacyjnych. Uzupełnianie tonera Nie należy spalać tonera (nowego ani zużytego) lub pojemników na toner. Grozi to poparzeniami. Toner zapali się, jeśli zetknie się z otwartym płomieniem. Nie przechowuj tonera (nowego ani zużytego) lub pojemników na toner w pobliżu otwartych płomieni. Grozi do pożarem i poparzeniami. Nie należy używać odkurzacza do usuwania rozsypanego tonera (także zużytego). Można w ten sposób spowodować pożar lub wybuch w wyniku iskrzenia styków elektrycznych w odkurzaczu. Jednakże, możliwe jest użycie odkurzacza, który jest przeciwwybuchowy i przeciwpyłowy. Jeżeli toner wysypie się na podłogę, usuń rozsypany toner powoli za pomocą wilgotnej szmatki, aby toner nie rozproszył się. Poniżej wyjaśniono komunikaty ostrzegawcze, które znajdują się na folii w którą zapakowane jest urządzenie. Materiały wykonane z polietylenu (torby itd. ) dostarczone z tym urządzeniem należy trzymać z dala od dzieci. Zasłonięcie tego typu materiałem ust lub nosa dziecka może spowodować uduszenie. Nie należy miażdżyć ani ściskać pojemników na toner. Może to spowodować wylaniem toneru, co może wiązać się z zabrudzeniem skóry, odzieży oraz podłogi, a także z przypadkowym wchłonięciem. Przechowywany toner (nowy lub używany), pojemniki z tonerem i komponenty, które miały kontakt z toner należy trzymać z dala od dzieci. W przypadku dostania się tonera (lub zużytego tonera) do dróg oddechowych należy przepłukać gardło dużą ilością wody i wyjść na świeże powietrze. Jeśli to konieczne, proszę skonsultować się z lekarzem. 39

42 1. Wprowadzenie Jeżeli toner (lub zużyty toner) dostał się do oczu, należy je niezwłocznie przepłukać dużą ilością wody. Jeśli toner (lub zużyty toner) zostanie połknięty, należy jego stężenie rozcieńczyć, pijąc duże ilości wody. Podczas usuwania zacięcia papieru lub wymiany toneru należy unikać kontaktu toneru (nowego czy zużytego) z ubiorem. Jeśli toner dostanie się na odzież, zabrudzone miejsce należy przemyć zimną wodą. Ciepła woda spowoduje utrwalenie tonera znajdującego się na materiale, uniemożliwiając usunięcie plamy. Podczas usuwania zacięcia papieru lub wymiany toneru należy unikać kontaktu toneru (nowego czy zużytego) ze skórą. W przypadku zabrudzenia skóry, dokładnie przemyj wodą z mydłem miejsce kontaktu z tonerem. Przy wymianie tonera lub zużytego tonera lub materiałow eksploatacyjnych z tonerem, upewnij się, że toner nie rozsypał się. Po wymianie materiałów eksploatacyjnych włóż je do worka. W materiałach eksploatacyjnych z przykrywką, upewnij się, że pokrywa jest zamknięta. Zawsze wymieniaj pojemnik z tonerem po wyświetleniu powiadomienia na wyświetlaczu urządzenia. W przypadku użycia tonera innego typu niż zalecany mogą wystąpić błędy. Uzupełniając toner, nie wyłączaj głównego zasilania. W przeciwnym razie ustawienia zostaną utracone. Toner należy przechowywać w miejscu nienarażonym na bezpośrednie nasłonecznienie, gdzie temperatura nie przekracza 35 C (95 F), a wilgotność jest niska. Toner należy przechowywać w położeniu poziomym. Po wyjęciu nie należy potrząsać pojemnikiem z tonerem, gdy jego otwór skierowany jest do dołu. Resztki tonera mogą się rozsypać. Nie należy często wyciągać i wkładać pojemnik z tonerem. Spowoduje to wysypywanie się tonera. Wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie dotyczące wymiany pojemnika z tonerem. Jeśli w widżecie komunikatów systemowych zostanie wyświetlony komunikat "Pojemnik z tonerem jest prawie pusty. ", toner jest na wyczerpaniu. Należy mieć pod ręką nowy pojemnik z tonerem. Jeśli pojawi się gdy w pojemniku jest jeszcze dużo toneru, przytrzymaj pojemnik otworem do góry, potrząśnij nim i zainstaluj ponownie. 40

43 Wymiana i napełnianie materiałów eksploatacyjnych Gdy w widżecie komunikatów systemowych pojawi się komunikat "Brak tonera", nazwę potrzebnego tonera i metodę wymiany można znaleźć na ekranie [ Uzupełnij toner]. Aby wyświetlić ekran [ Uzupełnij toner], naciśnij [Sprawdź stan], a następnie naciśnij [Sprawdź] w obszarze [Stan urządzenia] na karcie [Stan urządz. /aplik. ]. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat sprawdzania numeru kontaktowego, pod którym można zamówić materiały eksploatacyjne, patrz Instrukcja obsługi. Dodawanie zszywek Podczas zamykania finiszera należy trzymać ręce z dala od jego górnej powierzchni. Jeśli stosuje się pojemniki ze zszywkami inne niż zalecane, może wystąpić błąd zszywania lub zacięcie. Wykonaj wyświetlone na ekranie instrukcje dotyczące dodawania zszywek. Jeśli wyjęcie górnego zespołu nie jest możliwe, oznacza to obecność zszywek wewnątrz pojemnika. Użyj wszystkie zszywki i nie dodawaj nowych. Wymiana innych materiałów eksploatacyjnych Należy zapoznać się z podręcznikiem dołączonym do nowych materiałów eksploatacyjnych. Nie należy spalać tonera (nowego ani zużytego) lub pojemników na toner. Zespół grzejny nagrzewa się do wysokiej temperatury. Podczas instalacji nowego zespołu grzejnego należy wyłączyć drukarkę i odczekać około godziny. Niedopuszczenie do schłodzenia się drukarki może być przyczyną poparzeń. 41

44 1. Wprowadzenie Wystawienie bębna na działanie światła zmniejsza jego wydajność. Wymień zespół najszybciej jak to możliwe. Szybkie lub silne wyciągnięcie bębna może spowodować jego wypadnięcie. Uważaj, aby nie dotknąć żadnego przedmiotu bębna w zespole eksploatacyjnym. Wyjmując bęben z pudełka, należy uważać, aby trzymać zestaw za rączkę u góry zestawu. Nie należy dotykać jakichkolwiek części bębna. Nie umieszczaj żadnych przedmiotów na przedniej ani wewnętrznej pokrywie. Pojemników na zużyty toner nie można używać wielokrotnie. Zalecane jest kupienie i przechowywanie dodatkowych pojemników na zużyty toner. Przed wyjęciem pojemnika na zużyty toner z drukarki rozłóż papier lub materiał wokół obszaru wymiany, aby zapobiec zabrudzeniu tonerem miejsca pracy. Zestaw eksploatacyjny A Wymień zestaw eksploatacyjny A, jeśli na wyświetlaczu pojawi się następujący komunikat: "Wkrótce będzie konieczna wymiana zestawu eksploatacyjnego A. Potrzebny jest nowy zespół. Skontaktuj się z lokalnym sprzedawcą. " Gdy na wyświetlaczu pojawi się poniższy komunikat, należy wkrótce wymienić zestaw eksploatacyjny A. "Konieczna jest wymiana zestawu eksploatacyjnego A. Wymień zestaw eksploatacyjny A. Naciśnij [Sprawdź stan]. " Zestaw eksploatacyjny B Wymień zestaw eksploatacyjny B, jeśli na wyświetlaczu pojawi się następujący komunikat: "Wkrótce będzie konieczna wymiana zestawu eksploatacyjnego B. " Jeśli na wyświetlaczu pojawi się poniższy komunikat, należy wkrótce wymienić zestaw eksploatacyjny B. "Konieczna jest wymiana zestawu eksploatacyjnego B. Wymień zestaw eksploatacyjny B. " 42

45 2. Ładowanie papieru Rozdział ten opisuje dostępne kasety dla każdego rodzaju i rozmiaru papieru oraz wyjaśnia, jak załadować papier do kaset. Ładowanie papieru Ostrzeżenia dotyczące ładowania papieru Podczas ładowania papieru należy chronić palce przed przytrzaśnięciem i zranieniem. Nie układaj papieru w stos przekraczający tę liczbę. W przypadku podłączenia mailboksa lub wewnętrznego modułu wielokrotnego składania, wyciągaj tylko jedną kasetę na papier. Aby uniknąć podawania kilku arkuszy na raz, należy przekartkować papier przed umieszczeniem go w kasecie. Jeżeli użytkownik ładuje papier, gdy w kasecie pozostało tylko parę arkuszy papieru, może dojść do jednoczesnego pobierania kilku arkuszy. W takiej sytuacji, przed załadowaniem papieru do kasety, papier pozostający w kasecie należy wyciągnąć, dołączyć go do nowego papieru, a następnie go przekartkować. Rozprostuj zwinięty i zdeformowany papier przed załadowaniem. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat rozmiarów i typów papieru, których można używać, patrz str. 51 "Zalecane rozmiary i rodzaje papieru". Co jakiś czas możesz usłyszeć szelest papieru poruszającego się w urządzeniu. Ten dźwięk nie sygnalizuje awarii. Ładowanie papieru do kaset na papier Każdy rodzaj papier jest ładowany w ten sam sposób. W podanym poniżej przykładzie papier jest ładowany do kasety 2. Sprawdź wyrównanie krawędzi papieru z prawej strony. 43

46 2. Ładowanie papieru Jeżeli kaseta na papier jest poruszana energicznie podczas wsuwania jej na miejsce, położenie ograniczników bocznych może ulec zmianie. Gdy ładowana jest mała liczba arkuszy, należy uważać, aby nie dociskać ograniczników bocznych zbyt mocno. Jeśli ograniczniki zostaną zbyt mocno dociśnięte do papieru, brzegi mogą się zaginać lub cały papier może się marszczyć bądź będzie nieprawidłowo podawany. Sprawdź, czy papier w kasecie nie jest używany, a następnie wysuń ostrożnie kasetę aż się zatrzyma. DRY Wyrównaj brzegi papieru i załaduj go stroną do zadrukowania skierowaną do góry. Delikatnie dostosuj ograniczniki boczne i ogranicznik końcowy do rozmiaru załadowanego papieru. DUL049 Upewnij się, że między papierem a ogranicznikami bocznymi i ogranicznikiem końcowym nie występuje odstęp. 44

47 Ładowanie papieru 4. Ostrożnie napełniaj papierem kasetę. DUL048 Przez dopasowanie ograniczników bocznych i ogranicznika tylnego możliwe jest załadowanie do kasety na papier różnych rozmiarów papieru. Do kaset na papier można ładować koperty. Należy je wkładać z zachowaniem właściwej orientacji. 59 "Koperty". Ładowanie papieru do tacy ręcznej Tacę ręczną należy stosować do folii przezroczystych, etykiet do naklejania, papieru półprzezroczystego oraz typów papieru, których nie można włożyć do kaset. Maksymalna liczba arkuszy, którą można załadować jednocześnie, zależy od typu papieru. Liczba arkuszy możliwych do załadowania patrz str. Otwórz tacę ręczną. DUL Wkładaj papier zadrukowaną stroną do dołu aż do usłyszenia sygnału dźwiękowego. 45

48 2. Ładowanie papieru 3. Wyrównaj prowadnice do rozmiaru papieru. Jeśli prowadnice nie są wyrównane do papieru, obraz może być przechylony lub może wystąpić złe podawanie papieru. DCG018 Podczas korzystania z tacy ręcznej zalecane jest ustawienie papieru w orientacji. Przy umieszczaniu papieru na tacy ręcznej poszczególne typy papieru mogą nie zostać odpowiednio rozpoznane. W takiej sytuacji należy usunąć papier, po czym ponownie umieścić go na tacy ręcznej. Ładowanie papieru o rozmiarze większym niż A4, 8 1 / 2 11 lub większym do tacy ręcznej wymaga wysunięcia przedłużenia. Używając grubego lub cienkiego papieru bądź folii przezroczystych, należy ustawić rozmiar i typ papieru. Papier listowy musi być ładowany w określonej orientacji. 49 "Ładowanie papieru o stałej orientacji lub papieru dwustronnego". Koperty można ładować do tacy ręcznej. Należy przy tym zachować określoną orientację. Określ rozmiary papieru, które nie są wykrywane automatycznie. Aby uzyskać informacje na temat rozmiarów papieru, które mogą zostać wykryte automatycznie, patrz str. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat określania rozmiarów, patrz str. 62 "Drukowanie z tacy ręcznej". Podczas wydruku z komputera przy użyciu tacy ręcznej, patrz str. Jeśli [Dźwięk powiadomienia] ustawiono na [Brak dźwięku], podczas ładowania papieru do tacy ręcznej nie jest wydawany dźwięk. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat opcji [Dźwięk powiadomienia], patrz Operating Instructions. 46

49 Ładowanie papieru Ładowanie papieru do kasety 3 (Kaseta dużej pojemności) (głównie Europa i Azja) Do kasety 3 (LCT) można ładować jedynie papier w formacie A4. Gdy wydruk ma być wykonany na papierze w formacie 8 1 / 2 11 pobranym z kasety 3 (LCT), należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu. (głównie Ameryka Północna) Kaseta 3 (LCT) może pommieścić jedynie papier o rozmiarze 8 1 / Jeśli wydruk ma być wykonany na papierze o rozmiarze A4 z użyciem kasety 3 (LCT), należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu. Jeśli brakuje papieru załadowanego po prawej stronie kasety 3 (LCT), papier z lewej strony jest automatycznie przekładany na prawą stronę. Nie wolno wyjmować kasety 3 w trakcie przesuwania papieru. Należy odczekać, aż dźwięk w kasecie ucichnie. W celu układania w stos z prawej strony, należy dosunąć prawą krawędź papieru do prawej krawędzi kasety. W celu układania w stos z lewej strony, należy dosunąć lewą krawędź papieru do lewej krawędzi kasety. Powoli wyjmuj kasetę na papier, aż do zatrzymania. CVA Wyrównaj brzegi papieru i załaduj go stroną do zadrukowania skierowaną do góry. Wyciągnij kasetę do końca. 47

50 2. Ładowanie papieru CVA018 Zapełnij lewą część kasety CVA Ostrożnie napełniaj papierem kasetę. W lewej części kasety załaduj przynajmniej 30 arkuszy papieru. Ładowanie papieru do kasety dużej pojemności (LCT) (głównie Europa i Azja) Do kasety dużej pojemności(lct) można ładować jedynie papier w formacie A4. Gdy wydruk ma być wykonany na papierze w formacie 8 1 / 2 11 lub B5 JIS podawanym z kasety dużej pojemności (LCT), należy skontaktować się z przedstawicielem serwisu. (głównie Ameryka Północna) Kaseta dużej pojemności może pomieścić (LCT) jedynie papier o rozmiarze 8 1 / Jeśli wydruk ma być wykonywany na papierze o rozmiarze A4 lub B5 JIS z użyciem kasety dużej pojemności (LCT), należy się skontaktować z przedstawicielem serwisu. Sprawdź, czy krawędzie papieru przylegają do lewej strony. 48

51 Ładowanie papieru 1. Upewnij się, że papier w kasecie nie jest używany, po czym otwórz prawą pokrywę kasety dużej pojemności (LCT). Załaduj papier do kasety stroną do zadrukowania skierowaną w dół. DRY224 Nie układaj papieru w stos przekraczający tę liczbę. DRY Zamknij prawą pokrywę kasety dużej pojemności (LCT). Ładowanie papieru o stałej orientacji lub papieru dwustronnego Papier o stałej orientacji (od góry do dołu) lub papier dwustronny (na przykład papier z nagłówkiem, papier dziurkowany lub papier kopiowany) mogą nie zostać zadrukowanie poprawnie, w zależności od ułożenia oryginałów oraz papieru. Ustawienia dla Narzędzia użytk. Wybierz opcję [Auto wykrywanie] lub [Włączone (zawsze)] dla [Nagłówek] w [System] w obszarze menu Funkcje drukarki, a następnie umieść papier w sposób pokazany poniżej. Szczegółowe informacje na temat ustawień papieru z nagłówkiem, patrz Operating Instructions. Orientacja papieru Poniżej przedstawiono znaczenie ikon: 49

52 2. Ładowanie papieru Ikona Znaczenie Umieścić lub załadować papier stroną wydrukowaną do góry. Umieścić lub załadować papier stroną wydrukowaną do dołu. Strona wydruku Kasety 1 4 Kaseta 3 (LCT) Kaseta dużej pojemności (LCT) Taca ręczna Jednostr onnie Dwustr onnie Aby drukować na papierze z nagłówkiem jeśli [Auto wykrywanie] ustawione jest na [Nagłówek], należy określić [Pap. z nagłów. ] jako typ papieru w ustawieniach sterownika drukarki. Jeżeli w trakcie zadania drukowania zostanie zmienione ustawienie z druku jednostronnego na dwustronny, po pierwszym wydruku drukowanie jednostronne może odbywać się w innej orientacji. Aby cały papier został wydrukowany w jednej orientacji, określ różne kasety dla drukowania jedno- i dwustronnego. Należy także pamiętać, że dla kasety przeznaczonej do drukowania jednostronnego drukowanie dwustronne musi być wyłączone. Szczegółowe informacje na temat drukowania dwustronnego, patrz Operating Instructions. 50

53 Zalecany papier Zalecany papier Zalecane rozmiary i rodzaje papieru Ta sekcja opisuje zalecane rozmiary i typy papieru. Jeśli używasz papieru, który się zawija, który jest za suchy lub zbyt wilgotny, może on spowodować zapchanie stempla lub zacięcie papieru. Nie należy używać papieru przeznaczonego dla drukarek atramentowych, ponieważ może przykleić się on do zespołu grzejnego, powodując nieprawidłowe podawanie papieru. Podczas ładowania folii przezroczystych należy odpowiednio określić przód i tył arkuszy, a następnie umieść je we właściwy sposób, aby uniknąć zacięcia. Kasety 1 4 Typ i gramatura papieru Rozmiar papieru Pojemność papieru g/m 2 (16 funtów dokumentowy 110 funtów okładka) Papier zwykły 1 Papier gruby 4 Rozmiary papieru, które mogą być wykrywane automatycznie *1 A3, A4, A5, B4 JIS, B5 JIS, 8 1 / arkuszy A4, A5, B5 JIS, 11 17, 8 1 / 2 14, 8 1 / 2 11, 7 1 / / 2, 8 1 / / 5 51

54 2. Ładowanie papieru Typ i gramatura papieru Rozmiar papieru Pojemność papieru g/m 2 (16 funtów dokumentowy 110 funtów okładka) Papier zwykły 1 Papier gruby 4 Wybierz rozmiar papieru przy użyciu menu Ustaw. kaset na pap. menu *1 A5, A6, B6 JIS, 11 17, 8 1 / 2 14, 8 1 / 2 13, 8 1 / 2 11, 8 1 / 4 14, 8 1 / 4 13, 8 13, 8 10, 7 1 / / 2, 5 1 / / 2, 8K, 16K, 11 15, 10 14, 8 1 / / arkuszy g/m 2 (16 funtów dokumentowy 110 funtów okładka) Papier zwykły 1 Papier gruby 4 A3, A4, A5, A6, B4 JIS, B5 JIS, B6 JIS, 8 1 / 2 13, 8 1 / 4 14, 8 1 / 4 13, 8 13, 8 10, 7 1 / / 2, 5 1 / / 2, 8K, 16K, 11 15, Rozmiar niestandardowy *2: Pionowo: 90, 0 297, 0 mm Poziomo: 148, 0 431, 8 mm 550 arkuszy Pionowo: 3, 55 11, 69 cali Poziomo: 5, 83 17 cali 52

55 Zalecany papier Typ i gramatura papieru Rozmiar papieru Pojemność papieru Koperty Wybierz rozmiar papieru przy użyciu menu Ustaw. : 4 1 / / 2, 3 7 / / 2, C5 Env, C6 Env, DL Env: 50 arkuszy: Z podwójnymi skrzydełkami: 15 arkuszy Z pojedynczym skrzydełkiem: 25 arkuszy Taca ręczna *1 Wyreguluj boczne wsporniki przed załadowaniem papieru B4 JIS, A3 lub do kaset 3-4. *2 Papier o długości powyżej 279, 4 mm (11, 0 cali), który chcemy załadować do kasety 1, powinien mieć szerokość maksymalnie 420 mm (16, 6 cali) Typ i gramatura papieru Rozmiar papieru Pojemność papieru g/m 2 (14 funtów dokumentowy 110 funtów okładka) Papier cienki Papier gruby 4 Rozmiary papieru, które mogą być wykrywane automatycznie: A3, A4, A5, A6, B4 JIS, B5 JIS, B6 JIS A5, B5 JIS, 11 17, 8 1 / 2 11, 5 1 / / 2, 7 1 / / 2, arkuszy(do grubości 10 mm) Papier gruby 1: 40 arkuszy Papier gruby 2-Papier gruby 3: 20 arkuszy Papier gruby 4: 16 arkuszy 53

56 2. Ładowanie papieru Typ i gramatura papieru Rozmiar papieru Pojemność papieru g/m 2 (14 funtów dokumentowy 110 funtów okładka) Papier cienki Papier gruby 4 *, 8 1 / 2 14, 8 1 / 2 13, 8 1 / 2 11, 8 1 / 4 14, 8 1 / 4 13, 8 13, 8 10, 7 1 / / 2, 5 1 / / 2, 8K, 16K, 12 18, 11 15, 10 14, 8 1 / / arkuszy(do grubości 10 mm) Papier gruby 1: 40 arkuszy Papier gruby 2-Papier gruby 3: 20 arkuszy Papier gruby 4: 16 arkuszy g/m 2 (14 funtów dokumentowy 110 funtów okładka) Papier cienki Papier gruby 4 A3, A4, A5, A6, B4 JIS, B5 JIS, B6 JIS, 8 1 / 2 14, 8 1 / 2 13, 8 1 / 4 14, 8 1 / 4 13, 8 13, 8 10, 7 1 / / 2, 8K, 16K, 11 15, 10 14, 8 1 / / 5 Rozmiar niestandardowy *2: Pionowo: 90, 0 304, 8 mm *3 Poziomo:, 0 mm *4 Pionowo: 3, 55 12, 00 cali *3 Poziomo: 5, 83-23, 62 cali *4 100 arkuszy(do grubości 10 mm) Papier gruby 1: 40 arkuszy Papier gruby 2-Papier gruby 3: 20 arkuszy Papier gruby 4: 16 arkuszy Folia (przezroczysta) A4, 8 1 / arkuszy Papier półprzezroczysty (kalka techniczna) A3, A4, B4 JIS, B5 JIS 1 arkusz Papier na etykiety (etykiety samoprzylepne) B4 JIS, A4 30 arkuszy 54

57 Zalecany papier Typ i gramatura papieru Rozmiar papieru Pojemność papieru Koperty *1 4 1 / / 2, 3 7 / / 2, kop. c5, kop. c6, kop. dl 10 arkuszy *1 Wybierz rozmiar papieru. 62 "Określenie rozmiarów standardowych za pomocą panela operacyjnego". *2 Wprowadź rozmiar papieru. 62 "Określenie niestandardowego rozmiaru papieru za pomocą panela operacyjnego". *3 Gdy zainstalowany jest tylko wewnętrzny moduł wielokrotnego składania, zakres rozmiaru pionowego jest ograniczony do 90, 0 297, 0 mm (3, 55 11, 69 cala). *4 Papier o długości w poziomie 432 mm (17, 1 cali) lub większej może się zaginać, powodować nieprawidłowe podawanie lub zacięcia. Kaseta 3 (Kaseta dużej pojemności) Typ i gramatura papieru Rozmiar papieru Pojemność papieru g/m 2 (16 funtów dokumentowy 110 funtów okładka) Papier zwykły 1 Papier gruby g/m 2 (16 funtów dokumentowy 110 funtów okładka) Papier zwykły 1 Papier gruby 4 A4 8 1 / 2 11 *1 8 1 / 2 11 A arkuszy arkuszy 2 *1 Aby załadować papier o dowolnym rozmiarze wskazanym powyżej, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu. 55

58 2. Ładowanie papieru Kaseta dużej pojemności (LCT) Typ i gramatura papieru Rozmiar papieru Pojemność papieru g/m 2 (16 funtów dokumentowy 110 funtów okładka) Papier zwykły 1 Papier gruby g/m 2 (16 funtów dokumentowy 110 funtów okładka) Papier zwykły 1 Papier gruby 4 A4 8 1 / 2 11 *1 B5 JIS, 8 1 / 2 11 A4, B5 JIS 1500 arkusz 1500 arkusz *1 Aby załadować papier o dowolnym rozmiarze wskazanym powyżej, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu. Grubość papieru Grubość papieru *1 Papier cienki *2 Papier zwykły 1 Papier zwykły 2 Średnio - gruby Papier gruby 1 Papier gruby 2 Papier gruby 3 Papier gruby 4 Gramatura papieru g/m 2 (14-15 lb. dokumentowy) g/m 2 (16-20 lb. dokumentowy) g/m 2 (20 funtów dokumentowy) g/m 2 (20-28 lb. dokumentowy) g/m 2 (28 funtów dokumentowy 90 funtów indeks) g/m 2 (65 80 funtów okładka) g/m 2 (80 funtów okładka 140 funtów indeks) g/m 2 (140 funtów indeks 110 funtów okładka) *1 Jakość wydruku ulegnie pogorszeniu, jeśli gramatura papieru będzie zbliżona do minimalnej lub maksymalnej wartości. Należy zmienić ustawienie gramatury papieru na papier cieńszy lub grubszy. *2 W zależności od typu mogą się zaginać brzegi papieru lub będzie on nieprawidłowo podawany. 56

59 Zalecany papier Niektóre typy papieru, takie jak papier przezroczysty lub folia, podczas działania, mogą wytwarzać hałas. Hałas ten nie wskazuje na problem i nie ma wpływu na jakość wydruku. Pojemność papieru wskazana w tabelach powyżej stanowi przykład. Rzeczywista pojemność papieru może być niższa w zależności od typu papieru. Podczas ładowania papieru należy upewnić się, że wysokość stosu nie wystaje ponad znak ograniczenia w kasecie na papier. W razie podawania wielu stron jednocześnie arkusze należy osuszyć lub ładować pojedynczo z kasety ręcznej. Wyprostuj zrolowane arkusze przed ich załadowaniem. W zależności od rozmiarów i typów papieru, drukowanie może trwać dłużej niż zwykle. W przypadku ładowania papieru grubego o gramaturze g/m 2 (28 funtów dokumentowy-110 funtów okładka), patrz str. 58 "Papier gruby". Ładowanie kopert, patrz str. W przypadku kopiowania lub drukowania na papierze z nagłówkiem, orientacja papieru zależy od używanych funkcji. Podczas ładowania papieru etykietowego: Zaleca się stosowanie papieru etykietowego określonego przez producenta. Zaleca się kłaść jeden arkusz naraz. Na ekranie [Rodzaj papieru: taca ręczna] w opcji [Ustawienia tacy papieru] wybierz [Etykieta papieru] w części [Rodzaj papieru], a następnie wybierz odpowiednią grubość papieru w sekcji [Grubość papieru]. W przypadku umieszczania folii przezroczystych: Zaleca się kłaść jeden arkusz naraz. Drukowanie na foliach przezroczystych z komputera, patrz str. 63 "Określanie papieru grubego, cienkiego lub folii jako rodzaju papieru przy użyciu panelu operacyjnego". Przy każdym użyciu folii należy ją osuszyć. W ten sposób zapobiega się sklejaniu folii i nieprawidłowemu ich podawaniu. Pojedynczo wyjmuj arkusze papieru. Podczas ładowania półprzezroczystego papieru: Zaleca się używanie półprzezroczystego papieru o długich włóknach, a podczas ładowania kierunek papieru musi być zgodny z ułożeniem włókien. Półprzezroczysty papier łatwo wchłania wilgoć i ulega zwijaniu. Przed załadowaniem papier należy rozprostować. 57

60 2. Ładowanie papieru Po długotrwałym drukowaniu arkuszy A5, A6, kopert lub innych mniejszych niestandardowych rozmiarów papieru, wznowienie drukowania na innym rozmiarze papieru może wymagać odczekania 1 minuty w celu dostosowania urządzenia. Papier gruby Ta sekcja zawiera szczegółowe informacje i zalecenia dotyczące używania papieru grubego. Podczas ładowania grubego papieru g/m 2 (28 funtów dokumentowych funtów okładkowych), należy stosować się do poniższych zaleceń, aby uniknąć nieprawidłowego podawania i obniżonej jakości wydruku. Cały papier należy przechowywać w takich samych warunkach w pomieszczeniu o temperaturze C (68 77 F) i wilgotności 30 65%. Podczas ładowania papieru do kaset na papier należy ładować co najmniej 20 arkuszy. Należy się również upewnić, że ograniczniki boczne są umieszczone równo wzdłuż stosu papieru. Zacięcia oraz błędy podczas podawania papieru mogą występować podczas drukowania na grubym, gładkim papierze. Aby uniknąć tego rodzaju problemów, należy dokładnie przekartkować gładki papier przed jego załadowaniem. Jeżeli mimo to występują zacięcia lub arkusze są podawane razem, należy ładować je pojedynczo z tacy ręcznej. W przypadku ładowania papieru grubego należy ustawić kierunek papieru zgodnie z ułożeniem jego włókien, jak pokazano na poniższej ilustracji: Kierunek ziarnistości papieru Kasety 1 4 Kaseta 3 (LCT) Kaseta dużej pojemności (LCT) Taca ręczna Nie zaleca się Nie zaleca się Wybierz [Gruby papier 1], [Gruby papier 2], [Gruby papier 3] lub [Gruby papier 4] jako grubość papieru w opcji [Ustawienia kasety na papier]. Nawet jeśli papier gruby został załadowany zgodnie z podanym opisem, uzyskanie normalnego działania urządzenia i typowej jakości wydruku może być niemożliwe z powodu używanego typu papieru. 58

61 Zalecany papier Wydruki mogą mieć widoczne pionowe zagięcia. Wydruki mogą być znacznie zwinięte. Zgniecione lub zwinięte wydruki należy wyrównać. Koperty Ta sekcja zawiera szczegółowe informacje i zalecenia dotyczące kopert. Nie należy używać kopert z okienkami. W zależności od długości i kształtu skrzydełek mogą wystąpić problemy z podawaniem kopert. W orientacji można ładować jedynie koperty o szerokości co najmniej 148 mm (5, 9 cala) z otwartymi skrzydełkami. Gdy ładujesz koperty w orientacji, załaduj je z otwartymi skrzydełkami. W przeciwnym razie mogą one nie zostać pobrane przez urządzenie. Przed załadowywaniem kopert, naciśnij na nie by usunąć jakiekolwiek powietrze ze środka, wyrównaj wszystkie cztery brzegi. Przed załadowaniem kopert przy pomocy ołówka lub wałka należy przygnieść ich czołowe brzegi (brzeg, który jest wprowadzany do urządzenia). Sposób ładowania kopert zależy od orientacji. Drukując na kopertach, należy ładować je zgodnie z odpowiednią orientacją przedstawioną poniżej: Sposób ładowania kopert Typy kopert Kasety 1 4 Taca ręczna Koperty otwierane z boku Skrzydełka: otwarte Dolna strona koperty: skierowana ku prawej stronie urządzenia Strona do drukowania: skierowana do góry Skrzydełka: otwarte Dolna strona koperty: skierowana ku lewej stronie urządzenia Strona do drukowania: skierowana do dołu 59

62 2. Ładowanie papieru Typy kopert Kasety 1 4 Taca ręczna Koperty otwierane z boku Skrzydełka: zamknięte Dolna strona koperty: skierowana do tyłu urządzenia Strona do drukowania: skierowana do góry Skrzydełka: zamknięte Dolna strona koperty: skierowana do tyłu urządzenia Strona do drukowania: skierowana do dołu W wypadku ładowania kopert wybierz opcję "Koperta" jako typ papieru z użyciem opcji [Ustawienia kasety na papier] i sterownika drukarki oraz podaj grubość kopert. Aby drukować na kopertach umieszczonych krótszymi brzegami przeciwnie do urządzenia, należy obrócić drukowany obraz o 180 stopni za pomocą sterownika drukarki. Zalecane koperty W sprawie informacji dotyczących zalecanych kopert należy się skontaktować z lokalnym sprzedawcą. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat rozmiarów kopert, które można załadować, patrz str. Można wkładać tylko jeden rozmiar i typ kopert jednocześnie. Funkcja Dupleks nie może być użyta do kopert. Aby uzyskać lepszą jakość wydruku, zaleca się ustawienie marginsesu prawego, lewego, górnego i dolnego na wartość przynajmniej 15 mm (0, 6 cala). Jeżeli część kopert ma inną grubość, to jakość wydruku może nie być jednakowa. Aby sprawdzić jakość druku, zadrukuj jedną lub dwie koperty. Wydrukowane arkusze są podawane do wewnętrznej tacy nawet, jeśli określono inną kasetę. Sprawdź, czy koperty nie są wilgotne. Wysoka temperatura oraz duża wilgotność mogą wpłynąć negatywnie na jakość drukowania i spowodować pomarszczenie kopert. W zależności od warunków otoczenia, drukowanie na kopertach może spowodować ich marszczenie nawet, jeśli stosowany jest zalecany rodzaj. 60

63 Zalecany papier Niektóre typy kopert mogą wychodzić zgniecione, brudne lub z błędami. Jeśli na kopercie drukowane są jednolite kolory lub obrazy, w miejscach, gdzie zachodzące na siebie krawędzie koperty powodują, że jest ona grubsza, mogą pojawić się linie. 61

64 2. Ładowanie papieru Drukowanie z tacy ręcznej Po wybraniu przycisku [Ustaw. urządzenia] w opcji [Taca ręczna] w polu [Priorytet ustawienia kasety] dla pozycji [System] w menu Funkcje drukarki ustawienia wprowadzone za pomocą panela operacyjnego mają pierwszeństwo przed ustawieniami ze sterownika drukarki. Szczegółowe informacje, patrz Instrukcje obsługi. Domyślne ustawienia opcji [Taca ręczna] to [Sterownik / Polecenie]. Ustawienia będą obowiązywać do momentu ich zmiany. Przy wydruku z komputera, patrz, Operating Instructions. Ustawieniem domyślnym opcji [Rozmiar papieru tacy ręcznej] jest [Wykrywanie automatyczne]. Określenie rozmiarów standardowych za pomocą panela operacyjnego 1. Naciśnij przycisk [Ustaw. Naciśnij przycisk [Rozmiar pap. na tacy ręcznej drukarki]. Wybierz rozmiar papieru. Naciśnij przycisk [Narzędzia użytkownika] () w prawym górnym rogu ekranu. Określenie niestandardowego rozmiaru papieru za pomocą panela operacyjnego 1. 62

65 Drukowanie z tacy ręcznej 2. Naciśnij przycisk [Rozmiar niestand. Po ustawieniu rozmiaru niestandardowego należy nacisnąć przycisk [Zmień rozmiar]. Naciśnij przycisk [Poziomo]. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadź rozmiar w poziomie, a następnie naciśnij przycisk []. Naciśnij przycisk [Pionowo]. Za pomocą przycisków numerycznych wprowadź rozmiar w pionie, a następnie naciśnij przycisk []. Naciśnij dwukrotnie przycisk [OK] 11. Określanie papieru grubego, cienkiego lub folii jako rodzaju papieru przy użyciu panelu operacyjnego Użyj folii przezroczystych o formacie A4 lub 8 1 / 2 11 i podaj ich rozmiar. Zazwyczaj można zadrukować tylko jedną stronę folii przezroczystej. Upewnij się, że podczas wkładania folii strona do zadrukowania będzie zwrócona do dołu. Podczas drukowania na foliach przezroczystych należy skopiowane arkusze wyjmować pojedynczo. 63

66 2. Ładowanie papieru 4. Naciśnij przycisk [Roz. pap. na tacy ręcznej drukarki], a następnie określ rozmiar papieru. Naciśnij [ Następny]. Naciśnij przycisk [Typ papieru: Taca ręczna]. Wybierz odpowiednie pozycje, w zależności od typu papieru jaki chcesz ustawić. Podczas ładowania folii wciśnij [Folia przezroczysta] w obszarze [Typ papieru]. Aby załadować cienki lub gruby papier, naciśnij przycisk [Zwykły: ukryty] w obszarze [Typ papieru], a następnie wybierz odpowiednią grubość papieru w obszarze [Grubość papieru]. Zaleca się, aby używać określonych przez producenta folii przezroczystych. 64

67 3. Rozwiązywanie problemów Ten rozdział przedstawia rozwiązania typowych problemów oraz wyjaśnia sposoby korygowania nieprawidłowych wyników drukowania. Kiedy urządzenie emituje sygnały dźwiękowe Poniższa tabela wyjaśnia znaczenie sygnałów dźwiękowych emitowanych przez urządzenie w celu poinformowania użytkownika o pozostawionych oryginałach i innych sytuacjach związanych z działaniem urządzenia. Wzór sygnału Znaczenie Przyczyna Pojedynczy krótki sygnał Krótki i następujący po nim długi sygnał Przyjęto ustawienia wprowadzone za pomocą panela/ekranu. Polecenie z panelu/ekranu zostało odrzucone. Naciśnięto przycisk na ekranie. Przyciśnięty został niewłaściwy przycisk na ekranie lub wprowadzone hasło jest niepoprawne. 2 długie sygnały Urządzenie nagrzało się. Po włączeniu zasilania lub przełączeniu urządzenia z trybu uśpienia urządzenie nagrzewa się, po czym jest gotowe do użytkowania. 5 długich sygnałów powtórzonych cztery razy 5 krótkich sygnałów dźwiękowych powtórzonych pięciokrotnie. Cichy sygnał Głośny sygnał Kaseta na papier jest pusta. Wymagana jest interwencja użytkownika z powodu zacięcia papieru, zużycia tonera itp. Użytkownicy nie mogą wyciszyć sygnałów alarmowych urządzenia. Kiedy urządzenie emituje sygnał aby powiadomić użytkownika o zacięciu papieru lub żądaniu wymiany tonera, a pokrywy urządzenia są otwierane i zamykane kilkakrotnie w krótkim okresie czasu, to emisja sygnału dźwiękowego może trwać nawet po przywróceniu do stanu normalnego. Możliwe jest włączenie lub wyłączenie alarmów dźwiękowych. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat dźwięku, patrz Operating Instructions. 65

68 3. Rozwiązywanie problemów Kiedy wyświetlana jest ikona stanu Ta sekcja opisuje ikony stanu, gdy zachodzi potrzeba usunięcia zaciętego papieru, uzupełnienia papieru lub wykonania innych operacji. Ikona stanu Status: Ikona zacięcia papieru Pojawia się przy zacięciu papieru. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat usuwania zaciętego papieru, patrz str. 97 "Usuwanie zablokowanego papieru". : Ikona Załaduj papier Pojawia się, gdy skończy się papier. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ładowania papieru, patrz str. : Ikona Dodaj toner. Pojawia się, gdy toner zostanie zużyty. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat dodawania tonera, patrz str. 39 "Uzupełnianie tonera". : Ikona Uzupełnij zszywki Pojawia się, gdy zszywki zostaną zużyte. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat dodawania zszywek, patrz str. 41 "Dodawanie zszywek". : Ikona pełnego pojemnika na zużyty toner: Ikona zapełnienia pojemnika na konfetti Pojawia się, gdy pojemnik na zużyty toner jest pełny. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat wymiany pojemnika na zużyty toner, patrz Zestaw eksploatacyjny SP 8400A. Pojawia się, gdy pojemnik na konfetti jest pełny. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat usuwania odpadów po dziurkowaniu, patrz Operating Instructions. : Ikona Wezwij serwis Pojawia się, gdy urządzenie nie działa prawidłowo lub wymaga konserwacji. : Ikona Otwarta pokrywa Pojawia się, gdy w urządzeniu otwarta jest jedna lub wiele pokryw. 66

69 Podświetlony lub migający wskaźnik [Sprawdź stan] Podświetlony lub migający wskaźnik [Sprawdź stan] Jeśli wskaźnik [Sprawdź stan] jest podświetlony lub miga, naciśnij [Sprawdź stan], aby wyświetlić ekran [Sprawdź stan]. Na ekranie [Sprawdź stan] można sprawdzić stan wszystkich funkcji. Ekran [Sprawdź stan] PL DRA Karta [Stan urządz. ] Wskazuje stan urządzenia i wszystkich funkcji. [Spr. ] Jeśli w urządzeniu lub funkcji wystąpi błąd, przycisk [Spr. ] umożliwi wyświetlenie informacji szczegółowych. Naciśnięcie przycisku [Spr. ] powoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie lub odpowiedniego ekranu funkcji. Należy sprawdzić treść komunikatu o błędzie wyświetlonego na ekranie funkcji i podjąć odpowiednie działania. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące rozwiązywania problemów opisanych w komunikatach o błędach, patrz Instrukcja obsługi, str. Komunikaty Wyświetlany jest komunikat, który wskazuje stan maszyny i wszystkich funkcji. Ikony stanu Poniżej opisano ikony stanu, które mogą się wyświetlić:: Funkcja wykonuje zadanie. : Nie można użyć tego urządzenia, ponieważ wystąpił błąd urządzenia. : Nie można użyć tej funkcji, ponieważ wystąpił błąd funkcji lub urządzenia. Ta ikona może się również pojawić, gdy poziom tonera będzie niski. 67

70 3. Rozwiązywanie problemów Poniższa tabela opisuje problemy, które powodują, że wskaźnik [Sprawdź stan] świeci się lub miga. Problem Przyczyna Rozwiązanie Dokumenty i raporty nie są drukowane. Dokumenty i raporty nie są drukowane. Wystąpił błąd. Urządzenie nie może nawiązać połączenia z siecią. Taca wyjściowa na papier jest pełna. Brak papieru. Status "Pojawił się błąd" na ekranie [Sprawdź stan] oznacza błąd funkcji. Wystąpił błąd sieci. Usuń wydruki z tacy. Załaduj papier. Naciśnij przycisk [Spr. ] dla funkcji, w której wystąpił błąd. Przeczytaj treść wyświetlanego komunikatu, a następnie wykonaj niezbędne działania. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące komunikatów o błędach i rozwiązywania opisanych w nich problemów, patrz Instrukcja obsługi, str. Można normalnie używać innych funkcji. Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo podłączone do sieci i czy ustawienia są poprawne. Aby uzyskać szczegółowe informacje o podłączeniu do sieci, patrz Instrukcja obsługi. W sprawie informacji dotyczących połączenia z siecią należy skontaktować się z administratorem. Gdy wskaźnik przycisku wciąż świeci się, mimo wykonania czynności tu opisanych, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu. 68

71 Gdy wystąpią problemy z obsługą urządzenia Gdy wystąpią problemy z obsługą urządzenia Problem Przyczyna Rozwiązanie Wskaźnik nadal się świeci, a urządzenie nie przechodzi w tryb uśpienia, nawet po naciśnięciu [Oszczędzanie energii]. Wyświetlacz jest wyłączony. Po dotknięciu wyświetlacza nic się nie dzieje. Zasilanie wyłącza się automatycznie. Wyświetlany jest ekran wprowadzania kodu użytkownika. Pojawi się ekran autoryzacji. Komunikat o błędzie jest wyświetlany nawet po usunięciu zaciętego papieru. Komunikat o błędzie jest wyświetlany, nawet jeśli wskazana pokrywa jest zamknięta. W niektórych przypadkach urządzenie nie przechodzi w stan uśpienia po naciśnięciu [Oszczędzanie energii]. Urządzenie znajduje się w trybie uśpienia. Zasilanie jest wyłączone. Opcja zegara tygodniowego jest ustawiona na [Zasilanie wyłączone]. Użytkownicy ograniczeni są przez kod autoryzacji użytkownika. Ustawiono autoryzację użytkownika. Papier wciąż jest zablokowany w kasecie. Jedna lub więcej pokryw, które nie są wskazane, jest wciąż otwarta. Zanim naciśniesz [Oszczędzanie energii] upewnij się, że można włączyć tryb uśpienia. Aby uzyskać więcej informacji na temat włączania trybu uśpienia, patrz Operating Instructions. Dotknij panel wyświetlacza lub otwórz przednią bądź prawą pokrywę. Upewnij się, że wskaźnik zasilania jest wyłączony, a następnie włącz zasilanie. Należy zmienić ustawienie zegara tygodniowego. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ustawiania opcji Zegar tygodniowy, patrz Instrukcja obsługi. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat sposobu logowania się przy włączonej autoryzacji kodu użytkownika, patrz Instrukcja obsługi. W celu usunięcia zaciętego papieru wykonaj kroki procedury wyświetlanej na panelu operacyjnym. Zamknij wszystkie pokrywy w urządzeniu. 69

72 3. Rozwiązywanie problemów Problem Przyczyna Rozwiązanie Obrazy drukowane są na odwrotnej stronie papieru. Często występują zacięcia papieru. Papier może być załadowany niewłaściwie. Używanie zwiniętego papieru często powoduje jego złe pobranie, zabrudzenie krawędzi papieru czy pominięte miejsca w trakcie drukowania ze stosu. Ograniczniki końcowe lub boczne kasety mogą nie być ustawione prawidłowo. Włóż prawidłowo papier do kasety. Wyrównaj papier rękami, by rozprostować zawinięcie. Załaduj papier dolną krawędzią do góry, tak aby zwinięte brzegi skierowane były w dół. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące zalecanego papieru, patrz str. 51 "Zalecany papier". Aby zapobiec zwijaniu, należy układać papier na płaskiej powierzchni i nie opierać go o ścianę. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące właściwego sposobu przechowywania papieru, patrz Operating Instructions. Usuń zacięty papier. Sprawdź, czy boczne lub końcowe ograniczniki są prawidłowo ustawione. Ponadto sprawdź, czy boczne ograniczniki są zablokowane. Szczegółowe informacje na temat ustawień bocznych i końcowych ograniczników, patrz Operating Instructions. 70

73 Gdy wystąpią problemy z obsługą urządzenia Problem Przyczyna Rozwiązanie Często występują zacięcia papieru. Nie można drukować w trybie dupleksu. Załadowano papier o nierozpoznawanym rozmiarze. Na tacy finiszera znajduje się obcy obiekt. Została wybrana kaseta na papier, której ustawienia nie uwzględniają drukowania w trybie dupleks. Wybrano typ papieru, który nie może być używany do drukowania w trybie dupleks. W przypadku ładowania papieru o rozmiarze, który nie jest wybierany automatycznie, należy określić rozmiar papieru za pomocą panela operacyjnego. Szczegółowe informacje na temat określania rozmiaru papieru na panelu operacyjnym, patrz Operating Instructions. Nie należy umieszczać żadnych obiektów na tacy finiszera. Aby umożliwić dwustronne drukowanie za pomocą kasety na papier, zmień ustawienia dla pozycji "Zastosuj dupleks" w menu Ustaw. kasety na papier. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ustawienia Zastosuj dupleks, patrz Operating Instructions. Za pomocą opcji "Ustaw. ", wybierz typ papieru, który może być użyty do wydruku w trybie dupleks. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ustawienia Typ papieru, patrz Operating Instructions. 71

74 3. Rozwiązywanie problemów Problem Przyczyna Rozwiązanie Urządzenie nie wyłącza się w ciągu 5 minut po wyłączeniu zasialania. Wystąpił błąd podczas zmiany Książki adresowej z panela operacyjnego lub Web Image Monitor. Z poziomu panelu wyświetlania nie można zmienić książki adresów. Funkcja nie działa lub nie może być użyta. Papier jest zagięty. Urządzenie nie może zakończyć procedury zamknięcia. Nie można zmieniać Książki adresowej podczas usuwania wielu zapisanych dokumentów. Książki adresów nie można zmienić, podczas tworzenia jej kopii zapasowej z poziomu programu Web Image Monitor ani innych narzędzi uruchomionych na komputerze. Funkcji nie można wykonać podczas tworzenia kopii zapasowej książki adresów z poziomu programu Web Image Monitor ani innych narzędzi uruchomionych na komputerze. Papier może być zagięty podczas wyrzucania z górnej tacy finiszera. Powtórz procedurę zamknięcia. Jeśli urządzenie się nie wyłączy, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu. Poczekaj chwilę i ponownie wykonaj operację. Należy poczekać, aż tworzenie kopii zapasowej książki adresów zostanie zakończone, a następnie ponowić próbę zmiany książki adresów. Jeżeli wystąpi błąd SC997, należy nacisnąć [Wyjście]. Czekaj. Funkcja zostanie wykonana po zakończeniu tworzenia kopii zapasowej książki adresów. Zmień tacę odbiorczą na tacę przesuwną finiszera. Zdarza się czasami, że obrazy nie wychodzą takie jak oczekiwano z powodu problemów związanych z typem papieru, formatem papieru lub pojemnością kasety, należy użyć zalecanego papieru. 72

75 Gdy nie powiedzie się połączenie USB Gdy nie powiedzie się połączenie USB Problem Przyczyna Rozwiązanie Urządzenie nie jest rozpoznawane automatycznie. Urządzenie nie jest rozpoznawane automatycznie. Urządzenie nie rozpoznaje połączenia USB nawet, gdy kabel USB jest podłączony. Kabel USB nie jest poprawnie podłączony. System Windows już skonfigurował ustawienia USB. Jeżeli kabel USB zostanie podłączony, gdy urządzenie jest wyłączone, urządzenie może nie wykryć połączenia USB. Odłącz kabel USB, wyłącz urządzenie, a następnie włącz je ponownie. Po wyświetleniu ekranu [Ekran główny] podłącz ponownie kabel USB. Sprawdź, czy komputer zidentyfikował urządzenie jako nieobsługiwane. Otwórz Menedżera urządzeń systemu Windows i w polu [Kontrolery uniwersalnej magistrali szeregowej] usuń urządzenia będące w konflikcie. Urządzenia pozostające w konflikcie są oznaczone ikoną [! ] lub [? ]. Zwróć uwagę na to, aby przypadkowo nie usunąć potrzebnych urządzeń. Szczegóły, patrz Pomoc Windows. Naciśnij opcję [Sprawdź stan], a następnie odłącz kabel USB. Po odłączeniu kabla ponownie naciśnij opcję [Sprawdź stan]. Po przejściu urządzenia w tryb gotowości ponownie podłącz kabel USB. 73

76 3. Rozwiązywanie problemów Komunikaty wyświetlane podczas używania funkcji drukarki Ta sekcja opisuje podstawowe komunikaty pojawiające się na panelu wyświetlacza, w protokołach błędów lub raportach. Jeśli pojawią się inne komunikaty, należy postępować zgodnie z ich instrukcjami. Komunikaty wyświetlane na panelu operacyjnym podczas używania funkcji drukarki Przed wyłączeniem zasilania patrz str. 30 "Włączanie/Wyłączanie zasilania". Komunikat Przyczyna Rozwiązanie "Problem sprzętowy: Ethernet" "Problem sprzętowy: Dysk twardy" "Problem sprzętowy: USB" "Problem sprzętowy: Karta bezprzewodowa" ( Karta interfejsu sieci bezprzewodowej LAN jest określana jako karta bezprzewodowa). Wystąpił błąd na karcie Ethernet. Wystąpił błąd na dysku twardym. Wystąpił błąd w interfejsie USB. Karta bezprzewodowej sieci LAN jest niesprawna. Używana karta bezprzewodowej sieci LAN jest niekompatybilna z tym urządzeniem. Wyłącz zasilanie, po czym włącz je ponownie. Jeśli komunikat zostanie wyświetlony ponownie, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu. Wyłącz zasilanie i sprawdź, czy karta sieci bezprzewodowej LAN jest włożona prawidłowo. Następnie, włącz ponownie główny włącznik zasilania. 74

77 Komunikaty wyświetlane podczas używania funkcji drukarki Komunikat Przyczyna Rozwiązanie "Załaduj następujący papier w n. Aby wymusić drukowanie, wybierz inną kasetę i naciśnij [Kontynuuj]. " ( n jest zastępowane zmienną). "Papier w tacy stempla. Otwórz pokrywę i usuń papier. " "Nieodpowiedni rozmiar i rodzaj papieru. Wybierz inny podajnik i naciśnij [Kontunuuj]. Aby anulowac zadanie naciśnij [Reset zadania]. Rozmiar i rodzaj papieru można również zmienić w Narzędziach Użytkownika. " "Niezgodne typy papieru n. Wybierz inną kasetę z poniższych i naciśnij [Kontynuuj]. Typ pap. można zmienić, używając narzędzi użytk. " ( n oznacza nazwę kasety). Ustawienia sterownika drukarki są nieprawidłowe lub taca nie zawiera papieru w formacie wybranym w sterowniku drukarki. Jeżeli drukowanie zostanie zatrzymane przed jego ukończeniem, papier może pozostać w module finiszera. Ustawienia sterownika drukarki są nieprawidłowe lub taca nie zawiera papieru o formacie i typie wybranym w sterowniku drukarki. Typ papieru w kasecie nie odpowiada typowi papieru określonemu w sterowniku drukarki. Sprawdź czy ustawienia sterownika drukarki są prawidłowe, a następnie załaduj papier o rozmiarze wybranym w sterowniku drukarki do kasety na papier. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat zmiany rozmiaru papieru, patrz Instrukcja obsługi. Usuń papier pozostający w finiszerze. Wybierz ręcznie kastę, aby kontynuować drukowanie, lub anuluj zadanie. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu ręcznego wyboru kasety i anulowania zadania drukowania, patrz Instrukcja obsługi. Wybierz kasetę z papierem, który ma taki sam typ co typ określony. 75

78 3. Rozwiązywanie problemów Komunikat Przyczyna Rozwiązanie "Uszkodzenie karty interfejsu równoległego. " "Błąd czcionek drukarki" "Nie można drukować ponieważ zarówno arkusz główny, jak i docelowy są ustawione w tej samej kasecie na papier. Naciśnij [Kasuj zadanie], aby anulować zadanie. Aby ponownie wydrukować zadanie, zdefiniuj różne kasety. " Wystąpił błąd na karcie sieciowej IEEE Wystąpił błąd w ustawieniach czcionki. Wybrano tę samą kastę dla pozostałych stron oraz dla przekładek. Skontaktuj się z przedstawicielem handlowym lub serwisem. Zresetuj zadanie. Upewnij się, że kaseta wybrana dla przekładek nie podaje papieru dla innych stron. Podczas wydruku bezpośredniego z urządzenia pamięci masowej Komunikat Przyczyna Rozwiązanie "Przekroczono limit dla ogólnego rozmiaru danych wybranych plików. Nie można wybrać większej ilości plików. " Rozmiar wybranego pliku przekracza 1 GB. Całkowity rozmiar wybranych plików przekracza 1 GB. Pliki lub grupy plików większe niż 1 GB nie zostaną wydrukowane. W przypadku, gdy całkowity rozmiar wielu plików przekracza 1 GB, wybieraj pliki pojedynczo. Gdy rozmiar pliku przekracza 1 GB, drukuj przy użyciu funkcji innej niż drukowanie bezpośrednie z urządzeń pamięci masowej. Nie można wybrać jednocześnie plików o różnych formatach. 76

79 Komunikaty wyświetlane podczas używania funkcji drukarki Komunikat Przyczyna Rozwiązanie "Nie można uzyskać dost. do okr. urządzenia pamięci masowej. " Wystąpił błąd podczas dostępu urządzenia do pamięci masowej lub pliku zapisanego na urządzeniu pamięci masowej. Wystąpił błąd podczas korzystania przez użytkownika z funkcji drukowania bezpośredniego w celu drukowania z urządzenia pamięci masowej. Zapisz plik na innym urządzeniu pamięci masowej, po czym wydrukuj go ponownie. Komunikaty drukowane w dziennikach lub raportach błędów w trakcie używania funkcji drukowania W tej sekcji opisano prawdopodobne przyczyny i możliwe rozwiązania problemów związanych z komunikatami o błędach drukowanymi w dziennikach błędów lub raportach. Kiedy anulowane są zadania drukowania Komunikat Przyczyna Rozwiązanie "91: Błąd" Drukowanie zostało anulowane przez funkcję automatycznego anulowania zadania z powodu błędu polecenia. Sprawdź, czy dane są prawidłowe. "Jest zadanie wysłane siecią, które nie zostało wydr. ponieważ wystąpił błąd. Zostało zapisane jako niewydr. " Zostały zapisane zadania z błędami, ponieważ wystąpił błąd związany z zadaniem drukowania przez sieć, a funkcja zapisywania zadań z błędami została włączona. Skontaktuj się z administratorem, by upewnić się, że urządzenie jest prawidłowo podłączone do sieci. Aby uzyskać szczegółowe informacje o sprawdzaniu i drukowaniu zadań w przypadku wystąpienia błędów konfiguracji wydruku, patrz Instrukcja obsługi. 77

80 3. Rozwiązywanie problemów Komunikat Przyczyna Rozwiązanie "Podczas przetw. zad. z użyciem funk. zapob. nieaut. kopiow. wystąpił błąd. Zadanie anul. " "Podczas przetw. " "Anulowano sortowanie" "Uzyskano limit użytkowania. Zadanie zostało anulowane. " "Odbieranie nie powiodło się. " Pole [Wpisz tekst użytkownika:] na ekranie [Zapobieganie nieautoryzowanemu kopiowaniu dla szczegółów wzoru] jest puste. Po wskazaniu opcji [Zapobieganie nieautoryzowanemu kopiowaniu] rozdzielczość jest ustawiona na wartość poniżej 600 dpi. W [Narzędziach administratora] w sekcji [Ustawienia systemowe] określono nadanie priorytetu ustawieniu Zapobieganie nieautoryzowanemu kopiowaniu na tym urządzeniu. Sortowanie zostało anulowane. Liczba stron dozwolonych do wydruku przez użytkownika została przekroczona. Odbiór danych został przerwany. Na karcie [Wyszczegól. ustaw. ] w sterowniku drukarki kliknij przycisk [Efekty] w "Menu:". Wybierz opcję [Zapobieganie nieautoryzowanemu kopiowaniu], a następnie kliknij przycisk [Szczegóły], aby wyświetlić ekran [Zapobieganie nieautoryzowanemu kopiowaniu dla szczegółów wzoru]. Wpisz tekst w polu [Wpisz tekst użytkownika:]. W sterowniku drukarki ustaw rozdzielczość na wartość co namniej 600 dpi lub anuluj opcję [Zapobieganie nieautoryzowanemu kopiowaniu]. Anuluj opcję Zapobieganie nieautoryzowanemu kopiowaniu w sterowniku drukarki. Szczegółowe informacje jak anulować te ustawienia znajdują się w pomocy do sterownika drukarki. Informacje o limicie ilości wydruku, patrz Security Guide. Prześlij dane ponownie. 78

81 Komunikaty wyświetlane podczas używania funkcji drukarki Komunikat Przyczyna Rozwiązanie "Wysyłanie nie powiodło się. " "Wybrany rozmiar papieru nie jest obsługiwany. " "Wybrany rodzaj papieru nie jest obsługiwany. To zadanie zostało anulowane. " Urządzenie otrzymało polecenie zatrzymania transmisji ze sterownika drukarki. Jeśli określony rozmiar papieru nie jest prawidłowy, przeprowadzony zostanie automatyczny reset zadania. Jeśli określony typ papieru nie jest prawidłowy, przeprowadzony zostanie automatyczny reset zadania. Sprawdź, czy komputer działa poprawnie. Określ prawidłowy rozmiar papieru, po czym wydrukuj plik ponownie. Określ prawidłowy typ papieru, po czym wydrukuj plik ponownie. 79

82 3. Rozwiązywanie problemów Kiedy pojawi się inny komunikat Komunikat Przyczyna Rozwiązanie "Akt. opr. sprzęt. rozpocznie się. Naciśnij [OK]. Rozpocznie się automat. po _%_ upłynięciu sekund. " "Nie można połączyć się z bezprzewodową kartą. Włącz główny włącznik zasilania, a następnie sprawdzić kartę. " ( Karta interfejsu sieci bezprzewodowej LAN jest określana jako karta bezprzewodowa). "Nie udało się odczytać pliku PDF. " Aktywne jest automatyczne oprogramowanie firmowe i czas na automatyczną aktualizację. Moduł bezprzewodowej sieci LAN nie był włożony podczas włączania urządzenia. Moduł bezprzewodowej sieci LAN został wyjęty po włączeniu urządzenia. Ustawienia nie są aktualizowane, mimo że wykryto moduł. Możliwe że wersja PDF nie jest obsługiwana przez przeglądarkę PDF lub podano nieobsługiwany poziom szyfrowania. Jeśli chcesz zacząć aktualizację oprogramowania firmowego, naciśnij przycisk [OK] lub skonfiguruj ustawienia, aby automatyczna aktualizacja oprogramowania firmowego zaczęła się za 30 sekund. Jeśli nie chcesz uruchomić aktualizacji oprogramowania firmowego, naciśnij przycisk [Anuluj] w ciągu 30 sekund. Podczas aktualizacji oprogramowania układowego nie wyłączaj zasilania. Następnie włącz zasilanie ponownie. Przeglądarka plików PDF w urządzeniu nie wyświetla plików PDF o wersjach i poziomach szyfrowania innych niż podane poniżej. Wersja PDF: Poziom szyfrowania PDF: 128- bitowy AES lub 256-bitowy AES 80

83 Kiedy pojawi się inny komunikat Komunikat Przyczyna Rozwiązanie "Ten podajnik jest pełny. Usuń papier. " "Wewnętrzny wentylator chłodzący jest aktywny. " "Samodzielne sprawdzanie... Taca wyjściowa jest pełna. Duże wydruki spowodują, że wnętrze urządzenia rozgrzeje się, uruchamiając wentylator. Urządzenie wykonuje operacje dostosowania obrazu. Wyjmij papier z tacy wyjściowej i wznów drukowanie. Naciśnij przycisk [Kontynuuj] na panelu operacyjnym, aby wznowić drukowanie. Nawiew będzie hałasował, ale jest to normalne i urządzenie działa, gdy pracuje nawiew. Ilość papieru, który można wydrukować i całkowity czas pracy, aż wentylator się włączy zależy od temperatury w miejscu, w którym urządzenie jest zainstalowane. Urządzenie może przeprowadzać okresową konserwację w trakcie działania. Częstotliwość i czas trwania konserwacji zależy od wilgotności, temperatury, związanych z drukowaniem czynników, takich jak liczba wydruków, rozmiar papieru czy typ papieru. Poczekaj, aż urządzenie wznowi pracę. Kiedy wystąpi problem z logowaniem Komunikat Przyczyna Rozwiązanie "Autoryzacja nie powiodła się" "Autoryzacja nie powiodła się" Wprowadzona nazwa i hasło logowania użytkownika są nieprawidłowe. Urządzenie nie może dokonać autoryzacji. Aby uzyskać informacje szczegółowe dotyczące nazwy użytkownika logowania i hasła logowania, patrz Security Guide. Szczegółowe informacje na temat autoryzacji użytkownika, patrz Security Guide. 81

84 3. Rozwiązywanie problemów Kiedy użytkownik nie ma uprawnień do wykonania operacji Komunikat Przyczyna Rozwiązanie "Nie masz praw dostępu do użycia tej funkcji. " Nazwa użytkownika użyta do logowania nie ma przydzielonych uprawnień do korzystania z wybranej funkcji. Szczegółowe informacje na temat ustawień zezwoleń, patrz Security Guide. 82

85 Gdy nie można drukować Gdy nie można drukować Przyczyna Zasilanie jest wyłączone. Przyczynę można sprawdzić na ekranie panelu operacyjnego. Kabel interfejsu nie jest poprawnie podłączony. Użyty kabel interfejsu jest niewłaściwy. Kabel interfejsu podłączono po włączeniu zasilania. Jeśli urządzenie korzysta z bezprzewodowej sieci LAN, słaby sygnał bezprzewodowy może powodować problemy podczas drukowania. Rozwiązanie Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat włączania zasilania, patrz str. 30 "Włączanie/ Wyłączanie zasilania". Sprawdź komunikat błędu lub ostrzeżenia wyświetlany na panelu, a następnie wykonaj odpowiednie czynności. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat rozwiązań, patrz str. 74 "Komunikaty wyświetlane podczas używania funkcji drukarki". Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat poprawnego podłączania kabli interfejsu, patrz Operating Instructions. Właściwy typ kabla interfejsu zależy od komputera. Upewnij się, czy używasz właściwego kabla. Jeśli kabel jest uszkodzony lub zużyty, wymień go na nowy. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat kabla interfejsu, patrz Operating Instructions. Podłącz kabel interfejsu przed włączeniem zasilania. Sprawdzić stan sygnału radiowego sieci bezprzewodowej sieci LAN w opcji [Ustawienia systemu]. Jeśli siła sygnału jest niezadowalająca, przenieś urządzenie w miejsce, w którym na drodze fal radiowych nie będzie przeszkód, lub usuń wszelkie obiekty mogące powodować zakłócenia. Stan sygnału można sprawdzić tylko wtedy, gdy bezprzewodowa sieć LAN pracuje w trybie w infrastruktury. Szczegółowe informacje na temat stanu sygnału radiowego bezprzewodowej sieci LAN, patrz Operating Instructions. 83

86 3. Rozwiązywanie problemów Przyczyna Jeśli urządzenie korzysta z bezprzewodowej sieci LAN (IEEE b/g/n), fale radiowe mogą zakłócać komunikację bezprzewodową. Taka sytuacja może wystąpić, gdy w pobliżu urządzenia znajduje się kuchenka mikrofalowa, telefon bezprzewodowy, urządzenie przemysłowe, przyrząd naukowy czy instrument medyczny wykorzystujący ten sam zakres częstotliwości. Jeśli urządzenie pracuje w bezprzewodowej sieci LAN, ustawienia SSID są nieprawidłowe. Jeśli urządzenie pracuje w bezprzewodowej sieci LAN, adres MAC odbiorcy może blokować komunikację z punktem dostępu. Nazwa lub hasło logowania użytkownika lub klucz szyfrowania sterownika drukarki są niepoprawne. Zaawansowane szyfrowanie zostało ustawione za pomocą funkcji Rozszerzona ochrona. Mogła wystąpić awaria mechaniczna. Rozwiązanie Wyłącz inne urządzenia lub instrumenty wykorzystujące ten sam zakres częstotliwości, a następnie spróbuj wydrukować dokument ponownie. Jeśli drukowanie powiedzie się po wyłączeniu zasilania tych urządzeń, być może stanowią one źródło zakłóceń. Przenieś urządzenia w miejsce, w którym nie będą powodowały zakłóceń. Na wyświetlaczu panel urządzenia sprawdź, czy identyfikator SSID jest poprawnie ustawiony. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące ustawiania identyfikatora SSID, patrz Operating Instructions. Sprawdź ustawienia punktu dostępu, jeśli bezprzewodowa sieć LAN jest używana w trybie infrastruktury. W zależności od punktu, dostęp dla klienta może być ograniczony przez adres MAC. Ponadto sprawdź, czy nie występują problemy w przesyłaniu danych między punktem dostępu a klientami przewodowymi i bezprzewodowymi. Sprawdź nazwę i hasło logowania użytkownika lub klucz szyfrowania sterownika. Sprawdź ustawienia rozszerzonych funkcji zabezpieczeń. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ustawień rozszerzonych funkcji zabezpieczeń, patrz Podręcznik bezpieczeństwa. 84

87 Gdy nie można drukować Przyczyna Tryb transmisji nie jest prawidłowo skonfigurowany w przypadku korzystania z bezprzewodowej sieci LAN w trybie ad-hoc. Gdy wskaźnik danych nie świeci się i nie miga po rozpoczęciu zadania drukowania, dane nie zostały wysłane do urządzenia. Rozwiązanie Wyłącz i włącz ponownie drukarkę. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat włączania i wyłączania zasilania, patrz str. Zmień [Tryb komunikacji] w [Ustawienia systemu] na [Tryb Ad-hoc], a następnie wybrać [Wyłączony] dla [Metoda ochrony]. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat opcji Tryb komunikacji, patrz Operating Instructions. Jeśli urządzenie jest połączone z komputerem bezpośrednio przy użyciu kabla, sprawdź poprawność konfiguracji portów drukowania. Jeśli komputer jest połączony z siecią, poproś administratora o informacje na temat połączenia sieciowego komputera. Jeśli drukowanie się nie rozpocznie, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu. 85

88 3. Rozwiązywanie problemów Inne problemy z wydrukiem W tej sekcji opisano prawdopodobne przyczyny i możliwe rozwiązania problemów występujących podczas drukowania z komputera. Gdy nie można uzyskać wyraźnego wydruku Problem Przyczyna Rozwiązanie Drukowany obraz jest rozmazany. Wydrukowany obraz jest wyblakły na całej stronie. Podczas drukowania na papierze grubym z tacy ręcznej nie zostały wprowadzone ustawienia papieru grubego. Wilgotny papier. Papier jest nieodpowiedni. PCL 5e W sterowniku drukarki na karcie [Papier] wybierz [Taca ręczna] z listy Taca wejściowa:". Na liście "Typ:", wybierz odpowiedni typ papieru. PCL 6 lub PostScript 3 W sterowniku drukarki w zakładce [Ustawienia szczegółowe] kliknąć [Papier] w polu Menu: i wybrać [Taca ręczna] z listy Kaseta na papier:. Na liście "Typ papieru:", wybierz odpowiedni typ papieru. Używaj papieru, który jest przechowywany w miejscu o zalecanej temperaturze i wilgotności. Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące zalecanych warunków przechowywania papieru, patrz Operating Instructions. Użyj papieru zalecanego przez dostawcę. Wydruk na papierze gruboziarnistym lub przetworzonym może być wyblakły. 86

89 Inne problemy z wydrukiem Problem Przyczyna Rozwiązanie Wydrukowany obraz jest wyblakły na całej stronie. Obrazy zamazują się przy potarciu. (Toner nie przylega. ) Wydrukowany obraz różni się od obrazu widocznego na ekranie komputera. Wydrukowana grafika różni się od jej wyglądu na ekranie. Pojawiły się linie zniekształconych lub niechcianych znaków alfanumerycznych. Jeśli w ustawieniach sterownika drukarki wybrano opcję [Toner Saving], cała drukowana strona będzie wyblakła. Określony typ papieru oraz papier aktualnie załadowany mogą być różne. Na przykład, gruby papier może być załadowany, ale nie określony jako typ papieru. Drukowanie będzie wykonywane przez funkcję przetwarzania grafiki urządzenia. Gdy sterownik drukarki jest skonfigurowany do użycia polecenia grafiki, polecenie to zostanie użyte do wydruku. Mógł zostać wybrany niepoprawny język drukarki. Tylko przy używaniu PostScript 3 PCL 5e W sterowniku drukarki na karcie [Wyszczegól. ] kliknij pozycję [Jakość wydruku:stand. ] w polu Menu:, a następnie wybierz pozycję [Wyłączone] na liście Oszczędzanie tonera:. W sterowniku drukarki na karcie [Papier] na liście [Typ:] wybierz właściwy typ papieru. PCL 6 lub PostScript 3 W sterowniku drukarki w zakładce [Ustawienia szczegółowe] kliknąć [Papier] w polu Menu:, a następnie z listy Typ papieru: wybrać właściwy typ papieru. Tylko przy korzystaniu z PCL 6 Na karcie [Wyszczegól. ] sterownika drukarki kliknij [Jakość wydr. :zaawan. ] w Menu: i wybierz pozycję [Rastrowa] z listy Wektor/Raster:. Aby uzyskać dokładny wydruk, należy ustawić sterownik drukarki na drukowanie bez stosowania polecenia drukowania grafiki. Szczegółowe informacje na temat ustawień sterownika drukarki znajdują się w rozdziale Pomoc sterownika drukarki. Wybierz prawidłowy sterownik drukarki, a następnie ponownie wydrukuj plik. 87

90 3. Rozwiązywanie problemów Problem Przyczyna Rozwiązanie Obrazy są ucięte lub są drukowane marginesy. Zdjęcia mają strukturę gruboziarnistą. Linia ciągła jest drukowana jako linia przerywana lub jest rozmazana. Drukowane są cienkie lub nierówne linie bądź też cienkie linie nie są widoczne. Obraz pojawia się tylko częściowo. Być może stosowany papier jest mniejszy niż rozmiar papieru określony w aplikacji. Niektóre aplikacje drukują w niższej rozdzielczości. Wzory ditheringu nie pasują. Wybrano bardzo cienkie linie. Należy używać papieru o rozmiarze wybranym w aplikacji. Jeśli nie możesz załadować papieru o odpowiednim rozmiarze, użyj funkcji zmniejszania obrazu i rozpocznij drukowanie. Szczegółowe informacje na temat funkcji zmniejszania można znaleźć w Pomocy sterownika drukarki. Użyj ustawień aplikacji lub sterownika drukarki, aby określić wyższą rozdzielczość. Szczegółowe informacje na temat ustawień sterownika drukarki znajdują się w Pomocy sterownika drukarki. Zmienić ustawienia ditheringu w sterowniku drukarki. Szczegółowe informacje na temat ustawień ditheringu znajdują się w Pomocy sterownika drukarki. Jeśli problem powtarza się po zmianie ustawień ditheringu, zastosuj ustawienia aplikacji, w której obraz został utworzony, aby zmienić grubość linii. 88

91 Inne problemy z wydrukiem Problem Przyczyna Rozwiązanie Na obrazie po drugiej stronie kopii dupleksowej występują cętkowane plamy lub jest on rozmazany. Brakujące fragmenty i rozmycie są spowodowane przez nadmierną wilgotność papieru. Nie umieszczaj urządzenia w obszarach o niskiej temperaturze. Używaj papieru, który był przechowywany w zalecanej temperaturze i wilgotności. Zainstaluj opcjonalną grzałkę chroniącą przed wilgocią. W celu uzyskania szczegółowych informacji dotyczących grzałki chroniącej przed wilgocią skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem serwisu. Gdy papier nie jest poprawnie pobrany Problem Przyczyna Rozwiązanie Papier nie jest pobierany z wybranej kasety. Obrazy są wydrukowane ukośnie. W przypadku korzystania z systemu operacyjnego Windows ustawienia sterownika drukarki zastępują ustawienia zastosowane na panelu wyświetlacza. Boczne ograniczniki kasety mogą nie być zablokowane. PCL 5e W sterowniku drukarki na karcie [Papier] wybierz żądaną kasetę na papier z listy "Kaseta na papier:". PCL 6 lub PostScript 3 W sterowniku drukarki na karcie [Wyszczegól. ] kliknij pozycję [Papier] w polu Menu: i wybierz z listy Kaseta na papier: kasetę, której chcesz użyć. Sprawdź, czy boczne ograniczniki są prawidłowo ustawione. Aby uzyskać szczegółowe informacje na ustawiania bocznych ograniczników, patrz Operating Instructions. 89

92 3. Rozwiązywanie problemów Problem Przyczyna Rozwiązanie Obrazy są wydrukowane ukośnie. Papier jest krzywo podawany. Liczba załadowanych arkuszy przekracza pojemność urządzenia. Boczne ograniczniki kasety są ustawione zbyt ciasno. Papier jest zbyt gruby lub zbyt cienki. Papier do jest pognieciony lub był zginany. Aby uzyskać więcej informacji na temat ładowania papieru, patrz str. Załaduj papier maksymalnie do górnych znaczników na ogranicznikach bocznych kasety na papier lub znaczników na prowadnicach papieru tacy ręcznej. Popchnij delikatnie ograniczniki boczne i ustaw je ponownie. 90

93 Inne problemy z wydrukiem Problem Przyczyna Rozwiązanie Często występują zacięcia papieru. Arkusze wprowadzane są razem, co powoduje ich zacięcie w urządzeniu. Papier kopiowany jest pognieciony. Krawędzie arkuszy są zagięte. Używany jest zadrukowany papier. Arkusze sklejają się ze sobą. Papier jest zbyt cienki. Użyto papieru, który nie jest zalecany przez producenta urządzenia. Nie należy ładować do kasety arkuszy, które wykorzystano już do drukowania lub kopiowania. Przed załadowaniem arkuszy należy je dobrze przekartkować. Ewentualnie można je wkładać do urządzenia pojedyczno. 91

94 3. Rozwiązywanie problemów Problem Przyczyna Rozwiązanie Nie można zastosować drukowania dupleksowego. Nie można zastosować drukowania dupleksowego. Na folii przezroczystej pojawiają się białe paski. Załadowano zbyt gruby lub zbyt cienki papier. Do folii przylgnęły fragmenty papieru. Zmień papier. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat gramatury papieru, jaki można używać w drukowaniu dupleksowym, patrz Instrukcja obsługi. Przy pomocy suchej szmatki usuń ewentualne fragmenty papieru z folii przezroczystej. Inne problemy z drukowaniem Problem Przyczyna Rozwiązanie Drukowanie zadania trwa zbyt długo. Może być włączony tryb uśpienia lub wyłączenia modułu grzejnego. Urządzenie potrzebuje czasu na nagrzanie, jeśli znajdowało się w trybie uśpienia lub trybie wyłączenia modułu grzejnego. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat trybu uśpienia lub trybu wyłączenia modułu grzejnego, patrz str. 92

95 Inne problemy z wydrukiem Problem Przyczyna Rozwiązanie Drukowanie zadania trwa zbyt długo. Nie można prawidłowo zakończyć zadania drukowania w przypadku realizacji wydruku przy użyciu serwera urządzeń USB. Obrazy są drukowane w niewłaściwej orientacji. Dodatkowe elementy podłączone do drukarki nie są rozpoznawane. Wynik drukowania łączonego lub drukowania z automatyczną zmianą skali jest niezgodny z oczekiwaniami. Zdjęcia i strony zawierające dużą ilość danych są długo przetwarzane przez urządzenie. Poczekaj na zakończenie drukowania. Nawet jeśli serwer urządzeń USB otrzymał dane, urządzenie nie może prawidłowo zrealizować zadania drukowania, ponieważ limit czasu ustawiony w urządzeniu jest zbyt krótki. Wybrana orientacja podawania i orientacja podawania określona w ustawieniach opcji sterownika drukarki mogą być różne. Komunikacja dwukierunkowa nie działa. Prawidłowe ustawienia aplikacji lub sterownika drukarki nie zostały wprowadzone. Jeżeli wskaźnik odbierania danych miga, drukarka odbiera dane. Poczekaj chwilę. Określenie niższej rozdzielczości w sterowniku drukarki może przyspieszyć drukowanie. Szczegółowe informacje o ustawianiu rozdzielczości zawiera pomoc do sterownika drukarki. Określ dłuższy czas ustawienia [Limit czasu oczekiw. wej. /wyj. ] w obszarze [System] na karcie [Ustawienia drukarki]. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat opcji Limit czasu oczekiw. /wyj., patrz Operating Instructions. Upewnij się, że orientacja podawania urządzenia odpowiada orientacji podawania sterownika drukarki. Jeśli chodzi o bliższe szczegóły dotyczące ustawień sterownika drukarki, patrz pomoc sterownika drukarki. Ustaw opcjonalne urządzenia we właściwościach drukarki. Szczegółowe informacje na temat konfigurowania urządzeń opcjonalnych znajdują się w Pomocy sterownika drukarki. Upewnij się, że rozmiar papieru i orientacja określone w aplikacji są zgodne z ustawieniami sterownika drukarki. Jeśli wartości te różnią się, zmień ustawienia, aby rozmiar i orientacja papieru były w obu miejscach takie same. 93

96 3. Rozwiązywanie problemów Problem Przyczyna Rozwiązanie Z komputera zostało wydane polecenie drukowania, ale drukowanie nie zostało rozpoczęte. Papier łączony bezzszywkowo rozłącza się. Nie można drukować plików PDF lub nie można przeprowadzić bezpośredniego wydruku PDF. Bezpośredni wydruk PDF generuje zniekształcone litery. Drukowanie nie rozpoczęło się, choć minął już określony czas wydruku. Prawdopodobnie ustawiono autoryzację użytkownika. Obraz jest drukowany w miejscu zszycia Pliki PDF są chronione hasłem. Nie można drukować plików PDF, jeśli funkcja drukowania jest wyłączona w ustawieniach zabezpieczeń pliku PDF. Czcionki nie zostały osadzone. Ustawienie [Zad. nie zost. wydr. gdy urz. były wył. ] ma wartość [Nie drukuj] w obszarze [Ustawienia drukarki], ale w momencie nadejścia czasu drukowania zasilanie zostało wyłączone. Czas ustawiony w urządzeniu lub komputerze jest nieprawidłowy. Popraw umiejscowienie obrazu w oryginalnym dokumencie, tak aby nie był on drukowany w miejscu zszywania. Aby wydrukować chronione hasłem pliki PDF, wpisz hasło w [Menu PDF] lub w programie Web Image Monitor. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat drukowania plików PDF, patrz Operating Instructions lub Pomocy programu Web Image Monitor. Zmień ustawienia zabezpieczeń pliku PDF. Osadź czcionki w drukowanym pliku PDF, a następnie rozpocznij drukowanie. Ustaw opcję [Zad. ] na wartość [Druk. gdy urządz. jest wł. ] w obszarze [Ustawienia drukarki]. Ustaw właściwy czas w urządzeniu lub komputerze. 94

97 Inne problemy z wydrukiem Problem Przyczyna Rozwiązanie Drukowanie rozpoczyna się z dużym opóźnieniem. Drukowanie przy użyciu bezprzewodowej sieci LAN jest powolne. Urządzenie korzysta z interfejsu USB, gdy otrzymuje zadanie drukowania z sieci serwera urządzeń USB. W takim przypadku rozpoczęcie zadania drukowania otrzymanego z sieci urządzenia zajmuje więcej czasu. Liczba zadań przekracza pojemność urządzenia. Określ krótszy czas ustawienia [Limit czasu oczekiw. ] w polu [System] w obszarze [Ustawienia drukarki]. Zmniejsz liczbę zadań. 95

98 3. Rozwiązywanie problemów Problem Przyczyna Rozwiązanie Drukowanie przy użyciu bezprzewodowej sieci LAN jest powolne. Mógł wystąpić błąd komunikacji. Zakłócenia z innych urządzeń bezprzewodowej sieć LAN mogą zmniejszyć szybkość transmisji danych. Jeśli urządzenie korzysta z bezprzewodowej sieci LAN (IEEE b/g/n), fale radiowe mogą zakłócać komunikację bezprzewodową. Należy przenieść urządzenie dalej od urządzenia bezprzewodowego LAN. Jeśli w pobliżu działają urządzenia wykorzystujące sieć bezprzewodową LAN, należy przenieść drukarkę lub wyłączyć te urządzenia. Wyłącz inne urządzenia korzystające z tego samego zakresu częstotliwości i spróbuj ponowić drukowanie, aby sprawdzić, czy powodowały one zakłócenia. Jeśli problemu nie można rozwiązać, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu. 96

99 Usuwanie zablokowanego papieru Usuwanie zablokowanego papieru Wewnątrz urządzenia może panować wysoka temperatura. Nie należy dotykać części oznaczonych etykietą gorąca powierzchnia. W przeciwnym razie może dojść do oparzenia. Niektóre z wewnętrznych komponentów urządzenia nagrzewają się do wysokich temperatur. Z tego powodu należy zachować ostrożność podczas usuwania źle podanych arkuszy papieru. W przeciwnym razie grozi to poparzeniami. Podczas wyjmowania zaciętego papieru, uważaj, żeby nie przyciąć lub poranić palców. Aby uniknąć niewłaściwego podawania papieru, należy pamiętać o tym, aby nie pozostawiać w urządzeniu strzępków podartego papieru. Jeśli zacięcia papieru nadal występują, patrz str. 69 "Gdy wystąpią problemy z obsługą urządzenia" i str. 86 "Inne problemy z wydrukiem" w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat rozwiązywania tego problemu. Jeśli działania zalecane w podręczniku nie wyeliminują problemu, skontaktuj się z przedstawicielem serwisu. Jeśli komunikat o błędzie będzie wyświetlony nawet po usunięciu zacięcia papieru, całkowicie otwórz i zamknij przednią pokrywę. Podczas wyjmowania zaciętego papieru można dotykać wyłącznie miejsc wyraźnie wskazanych w instrukcji. Nie usuwaj zespołu utrwalania. W przeciwnym razie dojdzie do utraty jakości wydruku. Aby wyjąć papier, który nie został wprowadzony do zespołu utrwalania, wyjąć zacięty papier od spodu zespołu grzejnego. Jeżeli zaciętego papieru nie da się usunąć od spodu zespołu grzejnego, wyjmij go z góry. Podczas usuwania zaciętego papieru z modułu mailboksu należy całkowicie otworzyć prawą pokrywę i przytrzymać ją ręką. Puszczenie prawej pokrywy po jej otwarciu może spowodować uszkodzenie paska przytrzymującego prawą pokrywę. Wewnątrz finiszera lub wewnątrz przedniej pokrywy znajdują się naklejki opisujące sposób usuwania zaciętego papieru. Jeżeli w prawej części ekranu pojawiają się szczegółowe instrukcje dotyczące usuwania zaciętego papieru, należy postępować zgodnie z nimi. Aby wyjąć zacięty papier można także postępować zgodnie z procedurą na ekranie [ Sprawdź stan]. 97

100 3. Rozwiązywanie problemów Lokalizowanie miejsca zacięcia papieru W razie wystąpienia zacięcia należy wyjąć zacięty papier, postępując zgodnie z animacją na ekranie oraz naklejką lub arkuszem po wewnętrznej stronie pokrywy. Papier zaciął się w miejscu odpowiadającym literze wyświetlonej na panelu operacyjnym. DUL Usuń zacięty papier, postępując zgodnie z procedurami wyświetlanymi na ekranie. Opcja [Następny] lub [Poprzedni] jest wyświetlana na ekranie. Po zakończeniu każdego kroku naciśnij [Następny]. Aby wrócić do poprzedniego kroku, naciśnij przycisk [Poprzedni]. Po wyjęciu całego zablokowanego papieru przywróć urządzenie do pierwotnego stanu. W tym samym czasie mogą być zgłoszone różne miejsca zacięcia papieru. W takiej sytuacji należy sprawdzić wszystkie wskazane miejsca. Jeżeli w pierwszym sprawdzanym obszarze nie ma zaciętego papieru, sprawdź pozostałe wskazane obszary. 98

© 2020 Soneta Sp. z o. o.

Portal współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

  • O firmie
  • Kontakt

Podręcznik użytkownika i informacje Electrolux Cs 7

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkownika i informacje Electrolux Cs 7

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkownika i informacje Electrolux Cs 7