Podręcznik użytkownika, instalacji i konserwacji Frigidaire Gleq942cs0

Podręcznik użytkownika, instalacji i konserwacji Frigidaire Gleq942cs0 dostarcza użytkownikom wszystkie informacje, jakie potrzebują, aby korzystać z produktu w sposób bezpieczny i wydajny. Podręcznik zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące instalacji i konserwacji, a także informacje na temat bezpieczeństwa i wsparcia technicznego. Użytkownicy mogą zapoznać się z instrukcjami dotyczącymi korzystania z funkcji, aby maksymalnie wykorzystać swój urządzenie. Podręcznik zawiera również informacje o ograniczeniach gwarancji, a także wskazówki dotyczące konserwacji i przechowywania, aby produkt działał jak najdłużej.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik użytkownika, instalacji i konserwacji Frigidaire Gleq942cs0

Przed rozpoczęciem konfiguracji połączenia bezprzewodowego

 1. Upewnij się, że drukarka jest włączona.

  Jeśli zasilanie jest włączone, kontrolka WŁ. (ON) (A) świeci.

  • Uwagi dotyczące połączenia bezprzewodowego

  (Pojawia się w nowym oknie)

Kiedy drukarka przeprowadza procedurę czyszczenia, wyrównywania głowicy drukującej lub inną

Po zakończeniu procesu uruchom konfigurację.

 • Jeśli kontrolka Wi-Fi (B) na drukarce miga, naciśnij przycisk Zatrzymaj (Stop) (C). canon/ij/webmanual/Tutorial/G3000%20series/PL/TRL/screens/trl-i025. gif" alt="rysunek: Kontrolka Wi-Fi miga, naciśnij przycisk Zatrzymaj"/>

  Wybierz metodę połączenia poniżej.

  Konfiguracja bez używania kabla (Cableless setup)

  Ustaw informacje o routerze bezprzewodowym w drukarce bezpośrednio z urządzenia (takiego jak smartfon) bez korzystania z samego routera bezprzewodowego

  Konfiguracja bez używania kabla może trochę potrwać. W trakcie jej wykonywania połączenie internetowe może stać się czasowo niedostępne.

  Opcja Konfiguracja bez używania kabla nie jest dostępna w systemach Chrome OS ani Windows RT.

  Inne ustawienia (Other setup)

  Podłącz, korzystając z innej metody

  • Korzystanie z tego przewodnika
  • Glosariusz
  • (Pojawia się w nowym oknie)

  Podłącz drukarkę do sieci bez użycia kabla.

 • Rozpocznij konfigurację
 • Góra strony

  © CANON INC. 2019

  Przed przystąpieniem do łączenia drukarki PIXMA z siecią bezprzewodową należy sprawdzić, czy spełnione są następujące dwa warunki:

  1. Musisz mieć punkt dostępu (czasami nazywany routerem lub koncentratorem), za pomocą którego możesz uzyskać połączenie z Internetem. Przed przejściem do następnego kroku punkt dostępu musi być w pełni funkcjonalny.
  2. Musisz mieć urządzenie obliczeniowe, np. komputer PC, Mac, tablet lub smartfon, nazywane dalej komputerem, które ma połączenie z Internetem.

   Aby sprawdzić, czy komputer przeznaczony do pracy z drukarką jest podłączony do sieci, spróbuj otworzyć na nim stronę internetową, np. www. com. Jeśli strona internetowa nie zostanie wyświetlona, oznacza to, że nie ma prawidłowego połączenia z Internetem. Należy wyeliminować ten problem przed kontynuacją.

  UWAGA

  Jeśli masz problemy lub nie wiesz, w jaki sposób skonfigurować punkt dostępu lub połączenie z Internetem, zapoznaj się z instrukcją obsługi punktu dostępu, z którego korzystasz, lub skontaktuj się z dostawcą usług internetowych (ISP).

  Po spełnieniu powyższych warunków wybierz produkt poniżej, aby uzyskać dostęp do instrukcji dotyczących konfiguracji sieci bezprzewodowej.

  Podręcznik użytkownika, instalacji i konserwacji Frigidaire Gleq942cs0

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik użytkownika, instalacji i konserwacji Frigidaire Gleq942cs0

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik użytkownika, instalacji i konserwacji Frigidaire Gleq942cs0