Podręcznik planowania przestrzennego Electrolux Lfp616w

Podręcznik planowania przestrzennego Electrolux Lfp616w to kompleksowe narzędzie umożliwiające planowanie, wdrażanie i monitorowanie projektów przestrzennych. Zawiera informacje dotyczące najlepszych praktyk w zakresie planowania przestrzennego, w tym założenia, procesy, techniki i narzędzia. Podręcznik zawiera również konkretne wytyczne dotyczące wyznaczania granic obszarów miejskich i zapobiegania zanieczyszczeniu środowiska. Ponadto zawiera szczegółowe informacje na temat projektowania i budowy infrastruktury miejskiej oraz planowania i wdrażania polityki przestrzennej. Dzięki wszystkim tym informacjom Podręcznik planowania przestrzennego Electrolux Lfp616w jest doskonałym narzędziem dla wszystkich zaangażowanych w planowanie przestrzenne.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik planowania przestrzennego Electrolux Lfp616w


Nie znalazłeś odpowiedniego terminu, miasta i masz do przeszkolenia minimum 4 pracowników?

Zamów wycenę szkolenia zamkniętego

Opis szkolenia


Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu otwartym: "Planowanie przestrzenne w procesie inwestycyjnym - 2-dniowe warsztaty praktyczne". Szkolenie realizowane jest w formie interaktywnej w kameralnej grupie pozwalającej na indywidualne podejście wykładowcy do Uczestników zajęć.

Pliki do pobrania


 • Formularz zgłoszenia na szkolenie stacjonarne
 • Formularz zgłoszenia na szkolenie on-line
 • Program szkolenia
 • Oświadczenie dot. podatku VAT

Grupa docelowa


Szkolenie zostało przygotowane z myślą o pracownikach urzędów administracji publicznej, pracownikach firm działających w branży budowlanej oraz wszystkich osobach, które uczestniczą w procesie inwestycyjnym. Szkolenie pozwoli na rozszerzenie umiejętności i kompetencji w zakresie planowania przestrzennego oraz zastosowanie zdobytej wiedzy w praktyce.

Cel szkolenia


-Podniesienie kwalifikacji oraz praktycznych umiejętności z zakresu planowania przestrzennego w procesie inwestycyjnym.
-Omówienie najczęściej występujących problemów związanych z planowaniem.
-Zapoznanie Uczestników z zagadnieniami dotyczącymi planu miejscowego, studium gminnego oraz zależności między tymi dokumentami.
-Omówienie szczególnych przypadków realizacji inwestycji.
-Analiza przypadków, z którymi Uczestnicy szkolenia spotykają się w pracy zawodowej.
-Indywidualne konsultacje.

Korzyści dla uczestników


-Udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom zdobycie cennych praktycznych umiejętności dzięki aktywnym warsztatom realizowanych w kameralnych grupach.
-Jeżeli, mają Państwo taką potrzebę istnieje możliwość omówienia, wyjaśnienia lub konsultacji konkretnej sytuacji wynikającej z Państwa praktyki zawodowej.

Metodologia


Szkolenie stacjonarne


Metody pracy podczas szkolenia stacjonarnego:

Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

W zależności od terminu i lokalizacji, szkolenie jest realizowane przez jednego ze wskazanych trenerów.

Szkolenie on-line


Metody pracy podczas szkolenia on-line:

 • wygodna forma szkolenia - wystarczy dostęp do urządzenia z internetem (komputer, tablet, telefon), słuchawki lub głośniki i ulubiony fotel
 • szkolenie realizowane jest w nowoczesnej formie w wirtualnym pokoju konferencyjnym i kameralnej grupie uczestników
 • bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu - Trener prowadzi zajęcia "na żywo" - widzisz go i słyszysz
 • pokaz prezentacji, ankiet i ćwiczeń widzisz na ekranie swojego komputera w czasie rzeczywistym.
 • podczas szkolenia Trener aktywizuje uczestników zadając pytania, na które można odpowiedzieć w czasie rzeczywistym
 • otrzymujesz certyfikat wydany przez jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce
 • masz dostęp do konsultacji poszkoleniowych w formie e-mail do 4 tygodni po zrealizowanym szkoleniu
 • otrzymujesz indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia stacjonarne i online organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
 • Program szkolenia


  DZIEŃ PIERWSZY

  Źródła informacji o nieruchomości:

  • księga wieczysta / zbiór dokumentów,
  • ewidencja gruntów i budynków,
  • dokumenty planistyczne.
  • Przystosowywanie powierzchni nieruchomości - podział i scalenie.

   Identyfikacja istotnych prawnie parametrów planowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego.

   Władztwo planistyczne.

   Omówienie najważniejszych pojęć planistycznych.

   Podstawowe zasady kształtowania polityki przestrzennej.

   Charakterystyka prawna studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

   Postępowanie w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

   Studium uwarunkowań a uchwalanie planu miejscowego bądź wydawanie decyzji o warunkach zabudowy.

   Ustawowe terminy ważności uchwalonych regulacji planistycznych.

   Ponadlokalne zagadnienia planowania przestrzennego.

   DZIEŃ DRUGI
   Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wytyczne ustawowe, zakres obowiązywania.

   Obszary dla których sporządzenie miejscowego planu jest obowiązkowe.

   Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego proces uchwalania, obowiązki organów zobowiązanych do współpracy.

   Formy udziału społeczeństwa w uchwalaniu regulacji planistycznych.

   Obowiązki władz samorządowych po sporządzeniu studium uwarunkowań lub planu miejscowego.

   Procedura zmiany studium uwarunkowań lub planu miejscowego.

   Obniżenie lub wzrost wartości nieruchomości.

   Procedura ustalania lokalizacji inwestycji celu publicznego:

  • pojęcie €žinstytucji celu publicznego€,
  • treść i elementy wniosku,
  • przebieg postępowania,
  • treść i elementy decyzji.
  • Procedura ustalania warunków zabudowy:

  • warunki dopuszczające wydanie decyzji,
  • Zaskarżanie niekorzystnych rozstrzygnięć planistycznych w sprawach indywidualnych.

   Podsumowanie najistotniejszych zagadnień dotyczących procesu planowania przestrzennego.

   Dyskusja nad zagadnieniami problemowymi uczestników szkolenia.

   W przypadku szkolenia w formule on-line modyfikacji mogą ulec forma i sposób realizacji zaplanowanych dla Państwa ćwiczeń.

   Informacje organizacyjne


   Szkolenie stacjonarne

   Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

   Harmonogram zajęć

  • szkolenie trwa 2 dni (16h)
  • zajęcia odbywają się w godzinach 10. 00-18. 00 pierwszego dnia oraz 09. 00- 17. 00 drugiego dnia
  • ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
  • w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad


  • Dzień I
   Godz. 10:00 -rozpoczęcie szkolenia
   Godz. 12:00 -przerwa kawowa
   Godz. 14. 00 -przerwa obiadowa
   Godz. 16. 00 -przerwa kawowa
   Godz. 18:00 -zakończenie szkolenia
   Dzień II
   Godz. 09:00 -rozpoczęcie szkolenia
   Godz. 11:00 -przerwa kawowa
   Godz. 13. 00 przerwa obiadowa
   Godz. 15. 17:00 -zakończenie szkolenia

   Szkolenie on-line

   Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

   Harmonogram zajęć

  • szkolenie trwa 2 dni (łącznie 12h) i możesz w nim uczestniczyć z dowolnego miejsca dołączając do wirtualnego pokoju konferencyjnego wykorzystując urządzenie z dostępem do internetu
  • zajęcia odbywają się w godzinach 09. 30-15. 30 każdego dnia według harmonogramu:

  • Dzień I
   Godz. 09. 30-11. 00-szkolenie
   Godz. 11. 00 -11. 10 -przerwa
   Godz. 10-12. 40 -szkolenie
   Godz. 12. 40-12. 50 -przerwa
   Godz. 50-14. 00 -szkolenie
   Godz. 00-14. 10-15. 30 -szkolenie
   Dzień II
   Godz. 10 -przerwa
   Godz. 50 -przerwa
   Godz. 30 -szkolenie

   Dostęp do wirtualnego pokoju konferencyjnego zostanie przesłany na adres e-mail Uczestnika szkolenia na 7 dni przed terminem jego rozpoczęcia.

   Wymagania techniczne: Komputer, smartfon lub tablet podłączony do internetu z prędkością łącza od 512 KB/sek.

   Inwestycja


   Szkolenie stacjonarne

   1390. 00zł netto (+23% VAT)

   Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
   -cena zawiera:
   -uczestnictwo w szkoleniu,
   -materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
   -materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
   -dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
   -konsultacje poszkoleniowe
   -każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
   -oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).


   Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
   Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1840 zł netto (+23% Vat)

   Szkolenie on-line

   1290. 00zł netto (+23% VAT)

   Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
   -uczestnictwo w szkoleniu on-line
   -materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
   -renomowany certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia (w wersji elektronicznej lub papierowej)
   -10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte i on-line organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER.

   Zgłoszenie


   Szkolenie stacjonarne

   Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper. pl).

   FORMULARZ ZGŁOSZENIA
  • UZUPEŁNIJ FORMULARZ ONLINE: formularz zgłoszenia online
  • POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA PDF: karta zgłoszenia do pobrania
  • OŚWIADCZENIE DOT. PODATKU VAT
  • POBIERZ OŚWIADCZENIE: oświadczenie do pobrania
  • Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

   Szkolenie on-line

   Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu on-line prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (). 

  • UZUPEŁNIJ FORMULARZ ONLINE:  formularz zgłoszenia online
  • POBIERZ KARTĘ ZGŁOSZENIA PDF: karta zgłoszenia do pobrania
  • Kontakt


   Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
   Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

   Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
   SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
   ul. Libelta 1a/2
   61-706 Poznań

   Godziny pracy biura: Pn-Pt 08. 00 - 18. 00

   Departament szkoleń otwartych:
   tel. 690 059 155
   tel. 508 393 926
   tel. 577 177 547
   tel. 733 544 190
   tel. 570 590 060
   tel. (61) 3070303
   tel. (61) 8102194
   tel. (61) 4152036
   tel. (61) 4152810
   tel. (61) 4152820

   fax. (61) 6 247 936
   fax. (61) 2 786 300

   info@szkolenia-semper. pl
   www. pl

   Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
   1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
   2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
   3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
   4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencje

   POLITYKA RABATOWA

   Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
   Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.

   Uwagi


   Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper. pl lub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

   Promocja!

   Kup wybrany sprzęt dużego AGD,
   a my zapłacimy Twoje rachunki.

   Dowiedz się więcej

   Zaoszczędź nawet 25% na wybranym sprzęcie AGD.

   Zasady promocji

   i drugi wybrany produkt.

   ODBIERZ robot planetarny w prezencie.

   Sprawdź szczegóły promocji

   Szuflada UniversalDose

   Umożliwia umieszczenie każdego rodzaju detergentu, również kapsułki.

   Przełam schemat

   Dowiedz się więcej

   Wejdź do wirtualnej kuchni Electrolux!

   Poznaj pełną gamę urządzeń do Twojej nowej kuchni.

   Promocje

   Weź udział w naszych promocjach

   Promocje na wybrane produkty. Nasz upominek dla Ciebie. pl/mypages/register-a-product/" data-gtm-id="pap____promotions-and-offers">Zarejestruj produktOdbierz kod rabatowy

   Rejestrując urządzenie Electrolux możesz otrzymać kod rabatowy. pl/vacuums-home-comfort/air-comfort/air-purifiers/? page=1" data-gtm-id="pap____the-air-purifier-pure-a9, -against-pollen">Oczyszczacze powietrza Pure A9

   Uwolnij dom od smogu i zanieczyszczeń.

   Szukasz części zamiennych i akcesoriów?

   Sprawdż naszą ofertę. pl/support/onboarding-steam-ovens/" data-gtm-id="pap____discover-the-world-of-steam">Odkryj świat pary800 FlexiBridge® + eXTractorWolność w kuchni – uwolnij przestrzeń bez ograniczeń

   Zainstaluj wyciąg w dowolnym miejscu — nie ma konieczności montowania okapu wiszącego nad płytą.

   Poznaj naszą ofertę

   Piekarniki

   Pralki

   Płyty do zabudowy

   Zmywarki

   Odkurzacze tradycyjne workowe

   Suszarki

   Okapy

   Lodówki

   Pralko-suszarki

   Oczyszczacze powietrza

   Odkurzacze bezprzewodowe

   Drogi Użytkowniku,

   klikając przycisk „AKCEPTUJĘ”  zgadzasz się, aby serwis Ceneo. pl sp z. o. i jego Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe zapisywane w plikach cookies lub za pomocą podobnej technologii w celach marketingowych (w tym poprzez profilowanie i analizowanie) podmiotów innych niż Ceneo. pl, obejmujących w szczególności wyświetlanie spersonalizowanych reklam w serwisie Ceneo. pl.

   Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie zabrania serwisowi Ceneo. pl przetwarzania dotychczas zebranych danych.

   Wyrażając zgodę, otrzymasz reklamy produktów, które są dopasowane do Twoich potrzeb. Sprawdź Zaufanych Partnerów Ceneo. pl. Pamiętaj, że oni również mogą korzystać ze swoich zaufanych podwykonawców.Informujemy także, że korzystając z serwisu Ceneo. pl, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii oraz na wykorzystywanie ich do dopasowywania treści marketingowych i reklam, o ile pozwala na to konfiguracja Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zmienisz ustawień Twojej przeglądarki, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce Plików Cookies.Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez Ceneo. pl, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz tutaj.Więcej o plikach cookies, w tym o sposobie wycofania zgody, znajdziesz tutaj.Pamiętaj, że klikając przycisk „Nie zgadzam się” nie zmniejszasz liczby wyświetlanych reklam, oznacza to tylko, że ich zawartość nie będzie dostosowana do Twoich zainteresowań.

   Nie zgadzam się

Podręcznik planowania przestrzennego Electrolux Lfp616w

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik planowania przestrzennego Electrolux Lfp616w

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik planowania przestrzennego Electrolux Lfp616w