Podręcznik planowania i instalacji Canon Imageclass Mf445dw

Canon Imageclass MF445dw to wielofunkcyjny drukarka laserowa monochromatyczna idealna dla średnich firm i biur domowych. Posiada wyświetlacz dotykowy LCD o przekątnej 5 cali, umożliwiający łatwe poruszanie się po menu i wykonywanie wszystkich funkcji drukowania, skanowania, kopiowania i konwersji plików. Drukowanie jest szybkie i wydajne, z prędkością do 35 stron na minutę, a pojemny podajnik papieru o pojemności do 250 arkuszy umożliwia pracę bez konieczności ciągłego uzupełniania papieru. Canon Imageclass MF445dw ma też wbudowane oprogramowanie do zarządzania i monitorowania zadania drukowania, które można zsynchronizować z urządzeniami mobilnymi i komputerami osobistymi. Dzięki temu podręcznikowi planowania i instalacji drukarki Canon Imageclass MF445dw, użytkownicy mogą łatwo skonfigurować drukarkę i korzystać z jej wszystkich funkcji w maksymalnym stopniu.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik planowania i instalacji Canon Imageclass Mf445dw

Zobacz poniższy poradnik dla Canon i-Sensys MF445DW. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Canon i-Sensys MF445DW, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Canon i-Sensys MF445DW. Upewnij się, że opisujesz trudności z Canon i-Sensys MF445DW tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Canon i-Sensys MF445DW

Strona: 1

Konfigurowanie metodyłączenia z komputeremInformacje o aplikacji ApplicationLibrary (Biblioteka aplikacji)*Application Library (Biblioteka aplikacji)to aplikacja umożliwiająca korzystaniez funkcji przydatnych do rutynowychzadań lub innych wygodnych funkcjiza pomocą jednego dotknięcia, bezkonieczności konfiguracji ustawieńza każdym razem. Dostęp do każdejzarejestrowanej funkcji można uzyskać,naciskając odpowiedni przyciskwyświetlony na ekranie głównym.Zapoznaj się z opisem poszczególnychfunkcji w Instrukcji konfiguracji.* Dostępność tej funkcji zależy od modeluurządzenia.1.2. Skonfiguruj ustawienia wstępne zgodnie zinformacjami na ekranie.• Ustaw język i kraj/region.• Ustaw strefę czasową oraz bieżącą datę igodzinę.• Skonfiguruj ustawienia zapobiegającenieuprawionemu dostępowi.• W celu potwierdzenia wpisz ten sam kodPIN dwukrotnie.Przed rozpoczęciem procesu konfiguracji:• Urządzenie nie może być jednocześniepodłączone do przewodowej ibezprzewodowej sieci LAN.• Jeśli urządzenie jest podłączonedo niezabezpieczonej sieci, istniejeryzyko ujawnienia poufnych informacjistronom trzecim. Należy mieć to nauwadze i zachować ostrożność.• Urządzenie nie jest wyposażone w router,więc należy go w razie potrzeby dostarczyć.• Nawet w konfiguracji bez bezprzewodowegoroutera LAN można korzystać z trybu punktudostępu do nawiązywania połączeniabezprzewodowego z urządzeniembezpośrednio z urządzenia przenośnego(Połączenie bezpośrednie).Podręcznik użytkownikaOkreślanie metody łączenia• Aby połączyć się przez bezprzewodową sieć LAN: <Tak>• Aby połączyć się przez przewodową sieć LAN lubpołączenie USB: <Nie>Aby połączyć się przez bezprzewodową sieć LAN1. Upewnij się, że komputer jest prawidłowopodłączony do routera.2. Sprawdź ustawienia sieci w komputerze.86Konfiguracja urządzeniaKonfigurowanie początkowychustawień urządzeniaSkonfiguruj ustawienia w podanej kolejności.Szybka instalacjaPl

Strona: 2

Szczegóły„Konfiguracja przy użyciu Instrukcji konfiguracji" w Podręczniku użytkownika3. Zanotuj SSID i klucz sieci.• Sprawdź etykietę na routerze.• Proces wprowadzania ustawień jest łatwiejszy,jeśli router ma funkcję WPS.4. Ustaw punkt dostępu i klucz sieci zgodnie zdanymi na poniższym ekranie.1. Wybierz opcję <OK>.2. Wybierz opcję <Ustawienia SSID>.3. Wybierz opcję <Wybierz punkt dostępu>.4. Wybierz punkt dostępu (SSID) i wybierzopcję <Dalej>.5. Wybierz opcję <OK>.6. Wprowadź klucz sieci i wybierz opcję<Zastosuj>.7. Wybierz opcję <Tak>.• Odczekaj, aż zostanie wyświetlonykomunikat <Połączono. >.8. Wybierz opcję <Zamknij>.• Adres IP zostanie skonfigurowanyautomatycznie w ciągu kilku minut.5. Zainstaluj sterownik i oprogramowanie.str. 88„Instalowanie oprogramowania”Zakończono konfigurowanie ustawieńpoczątkowych.Jeśli urządzenie ma funkcję faksu,przejdź do konfigurowania ustawieńfaksu. str. 89Aby połączyć się przez przewodowąsieć LANUrządzenie nie jest wyposażone w kabel LAN,3. Podłącz kabel LAN.• Po podłączeniu kabla odczekaj kilka minut (domomentu automatycznego ustawienia adresuIP).• Jeśli na komputerze ustawiono statycznyadres IP, ustaw ręcznie adres IP urządzenia.4. Zainstaluj sterownik i oprogramowanie.87

Strona: 3

Aby nawiązać połączenie USB• Urządzenie nie jest wyposażone w kabel USB,• Upewnij się, że stosowany kabelUSB ma następujące oznaczenie.• Nie podłączaj kabla USB przed zainstalowaniemsterownika. Jeśli tak się stało, odłącz kabel USBod komputera, zamknij wyświetlone oknodialogowe i wykonaj następującą procedurę odkroku 1.1. Zainstaluj sterownik i oprogramowanie.• Gdy wyświetlony zostanie ekran z monitem opodłączenie kabla USB do urządzenia, zdejmijnalepkę zakrywającą port USB.Instalowanie oprogramowania• Opisana tu procedura ma zastosowaniejedynie w przypadku komputerów z systememoperacyjnym Windows. Szczegółowe informacjena temat procedury instalacji oprogramowaniazawiera instrukcja do sterownika.• Instrukcje instalacji dla komputera systememoperacyjnym macOS zawiera instrukcja dosterownika.• W zależności od daty zakupu z urządzeniemmógł nie zostać dostarczony sterownik dlasystemu macOS. Nowe sterowniki są zawszeudostępniane w witrynie internetowej firmyCanon, skąd można pobrać najnowszy i użyć go.2.Jeśli ekran nie jest prawidłowo wyświetlany,włóż ponownie płytę do napędu D-ROM/DVD-ROM lub wyszukaj pliku D:\MInst. exew systemie Windows (zakładając, że literąnapędu D-ROM/DVD-ROM jest D:).Wygodne korzystanie ze skaneraKonfiguracja ustawień sieci przy użyciu Narzędziaustawień funkcji wysyłania umożliwia bezpośredniewysyłanie zeskanowanych oryginalnychdokumentów za pośrednictwem poczty e-maillub funkcji I-Fax lub przechowywanie ich wewspółdzielonym folderze bądź na serwerze FTP.Na ekranie wyświetlonym w etapie 2 wybierzopcję [Uruchamianie programów] [Narzędziekonfiguracji funkcji wysyłania], aby uruchomićNarzędzie ustawień funkcji wysyłania.88

Strona: 4

Przed rozpoczęciem procesukonfiguracji:Jeśli urządzenie nie jest dostarczane zprzewodem telefonicznym, należy goprzygotować.Skonfiguruj ustawienia faksu wstępne zgodnie zinformacjami na poniższym ekranie.1. Wybierz opcję <Faks>.2. Wybierz opcję <Ustaw teraz>.3. Zarejestruj numer telefonu urządzenia (numerfaksu) i skróconą nazwę użytkownika.• Poniższe informacje będą umieszczane nagórze wydruku na urządzeniu docelowymjako dane nadawcy.02/02 2017 10:00AM CANON123XXXXXXXFAX 0001Czas wysłania Nazwa urządzenia Numer stronyTyp numeruNumer faksu4. Ustaw tryb odbioru.• Określ ustawienia, odpowiadając na pytaniadotyczące planowanego przeznaczeniafunkcji faksu.5. Podłącz urządzenie do linii telefonicznej.Złącze linii telefonicznejTelefonA B CSłuchawka (opcjonalnie)6. Wybierz opcję <Zakończ>.Konfigurowanie zostało zakończone.Szczegóły„Konfiguracja ustawień wstępnych funkcji faksu”w Podręczniku użytkownika89Konfigurowanie ustawień faksu

Strona: 5

O czym pamiętać przedrozpoczęciem pracyUłóż oryginalny dokument na szybieskaneraUłóż dokumentstroną skanowanądo dołu.Dosuń donarożnika.Odpowiednie doskanowania stron książek,stron czasopism i wycinkówz gazet.Umieść oryginalne dokumenty w podajnikuUłóż oryginalnedokumenty stronąskanowaną do góry.Ustawsuwakiprowadnic.Odpowiednie do ciągłegoskanowania wielu stronliteratury, ofert itp.322Prawidłowo ułóż oryginalny dokumentUruchamianie funkcji z panelu sterującegoSkanowanieUrządzenie1. Umieść oryginalny dokument.2. Naciśnij przycisk i wybierz opcję <Skanowanie>.3. Wybierz typ skanowania i wprowadź niezbędne informacje.4. Wybierz opcję <Start>, <Cz. -b. Start> lub <Kolorowy Start>.Typy skanowania■ Zapisanie w komputerze■ Zapisanie na pamięci USB■ Wysłanie przez e-mail/I-Fax■ Wysłanie na serwer plikówSkanowanie z komputera■ MF Scan Utility„Skanowanie”w PodręcznikuużytkownikaSzybkie rozpoczęcie pracyPanel sterującyWyświetlacz (ekran)(Przycisk [Oszczędzanie energii])(Przycisk [Główny])

Strona: 6

1. Naciśnij i wybierz opcję <Kopiowanie>.3. Określ odpowiednie ustawienia kopiowania.4. Wprowadź żądaną liczbę kopii.5. Wybierz opcję <Start>.Przydatne funkcjekopiowania■ N na 1■ Dwustronnie lub jednostronnie■ Powiększanie lub pomniejszanie■ Kopiowanie dowodów tożsamości■ Kopiowanie paszportów2. Naciśnij i wybierz opcję <Faks>.3. Wprowadź informacje odbiorcy.4. Określ odpowiednie ustawienia faksu.Przydatne funkcje faksu■ Rozsyłanie sekwencyjne■ Odbiór do pamięci■ Faksowanie z komputera1. Otwórz drukowany dokument i wybierz w aplikacji funkcję drukowania.2. Wybierz odpowiedni sterownik drukarki dla urządzenia, a następniekliknij przycisk [Preferencje] lub [Właściwości].3. Określ rozmiar papieru.4. Określ źródło i typ papieru.5. Określ odpowiednie ustawienia druku.6. Wybierz opcję [OK].7. Naciśnij przycisk [Drukuj] lub [OK].Przydatne ustawieniadrukowania■Dwustronnie■N na 1■Drukowanie broszury„Kopiowanie”w PodręcznikuFaksowanie* * Dostępność tej funkcji zależy od modelu urządzenia.„Faksowanie”w PodręcznikuDrukowanie„Pomoc”w sterowniku drukarki323Kopiowanie

Strona: 7

1Wyciągnij szufladę z papierem.23Do tego poziomu4Wsuń szufladę z papierem do urządzenia.Jeśli ładowany papier ma inny rozmiar odpoprzednio używanego, odpowiednio zmieńustawienia.5Naciśnij przycisk i wybierz opcję<Ustawienia papieru>.6Określ rozmiar i typ papieru zgodnie z13 Do tego poziomu45Określ rozmiar i typ papieru zgodnie z„Ładowanie papieru”w Podręczniku użytkownika324Ładowanie papieruŁadowanie do tacywielofunkcyjnejŁadowanie papieru do szuflady

Strona: 8

Aby usunąć zacięcie papieru, postępuj zgodnie zinstrukcjami na ekranie.Sprawdź następujące rzeczy:• Czy zasilanie jest włączone?• Czy urządzenie nie jest uśpione?Jeśli nie jest podświetlony ani wyświetlacz, aniprzycisk, naciśnij przycisk zasilania.• Czy kabel zasilający jest podłączony prawidłowo?Jeśli problem dalej występuje, sprawdź informacjew Podręczniku użytkownika.W razie problemów325Urządzenie nie działa Nastąpiło zacięcie papieruWymiana kasety z toneremWymień kasetę z tonerem, postępując zgodnie zNumer modelu zamiennej kasety ztonerem• Canon Cartridge 057• Canon Cartridge 057 H

Strona: 9

Nie należy instalować urządzenia w miejscu,gdzie występuje kondensacjaWewnątrz urządzenia mogą osadzać się kropelkiwody (proces skraplania), kiedy w pomieszczeniuz zainstalowanym urządzeniem zostaniegwałtownie podniesiona temperatura lub kiedyurządzenie zostanie przeniesione z chłodnegobądź suchego pomieszczenia do gorącej albowilgotnej lokalizacji. Używanie urządzenia wtakich warunkach może powodowaćzakleszczanie się papieru, obniżenie jakości drukulub uszkodzenie urządzenia. Aby urządzeniemogło dostosować się do temperaturyi wilgotności otoczenia, przed jegouruchomieniem należy odczekać co najmniej2 godziny.W przypadku użytkowania na wysokości3000 m n. p. m. lub wyższejUrządzenia wyposażone w twardy dysk mogądziałać nieprawidłowo podczas użytkowania nadużych wysokościach, tj. 3000 metrów nadpoziomem morza lub wyższych.Podłączanie do linii telefonicznejNiniejsze urządzenie jest zgodne ze standardemanalogowej linii telefonicznej. Urządzenie możnapodłączyć do linii telefonicznej typu PSTN (PublicSwitched Telephone Network). W przypadkupodłączenia urządzenia do cyfrowej liniitelefonicznej lub dedykowanej linii telefonicznejmoże ona utrudniać prawidłowe działanieurządzenia i doprowadzić do jego uszkodzenia.Przed podłączeniem urządzenia należy sprawdzićtyp linii telefonicznej. Przed podłączeniemurządzenia do linii światłowodowej lub liniitelefonii internetowej należy skontaktować sięz dostawcą odpowiedniej usługi.Podczas korzystania z bezprzewodowej sieciLAN• Urządzenie powinno znajdować sięw odległości nieprzekraczającej 50 metrów odroutera bezprzewodowej sieci LAN.• W miarę możliwości należy je zainstalowaćw miejscu, w którym komunikacja nie będzieblokowana przez obiekty znajdujące sięmiędzy urządzeniami. Sygnał może byćosłabiony, jeśli jest przekazywany przez ścianęlub podłogę.• Urządzenie powinno znajdować się możliwiejak najdalej od telefonów bezprzewodowych,kuchenek mikrofalowych i innych źródeł falradiowych.• Nie wolno używać urządzenia w pobliżusprzętu medycznego. Promieniowanie radioweemitowane przez urządzenie może zakłócaćdziałanie sprzętu medycznego, co grozipoważnymi awariami i wypadkami.Jeżeli głośność pracy budzi zastrzeżeniaW zależności od warunków użytkowania i trybupracy, jeśli głośność pracy urządzenia jestniepokojąca, zalecane jest, aby zostało onozainstalowane w miejscu innym niż biuro.Źródło zasilaniaOSTRZEŻENIE• Należy stosować wyłącznie zasilacz oparametrach napięcia zgodnych z określonymiwymaganiami. Nieprzestrzeganie tegozalecenia może doprowadzić do pożaru lubporażenia prądem elektrycznym.• Urządzenie należy podłączyć do gniazdaelektrycznego z uziemieniem za pomocądołączonego kabla zasilającego.• Należy używać wyłącznie przewodudostarczonego wraz z urządzeniem — użycieinnego przewodu może doprowadzić dopożaru lub porażenia prądem.Inne ostrzeżenia• Do urządzenia nie należy podłączać kablinieposiadających odpowiednich aprobat.Może to doprowadzić do pożaru lub porażeniaprądem elektrycznym.• Na urządzeniu nie należy umieszczaćnaszyjników ani żadnych innych elementówmetalowych ani pojemników wypełnionychpłynami. W przypadku kontaktu ciał obcych zczęściami elektrycznymi wewnątrz urządzeniamoże dojść do pożaru lub porażenia prądem.• Podczas instalacji i demontażu opcjonalnychakcesoriów należy koniecznie wyłączyćzasilanie, odłączyć wtyczkę zasilającą, anastępnie odłączyć od urządzenia wszystkieprzewody łączące i przewód zasilający. Wprzeciwnym razie przewód zasilający lubprzewody łączące mogą ulec uszkodzeniu,skutkującemu pożarem lub porażeniem• Jeśli do urządzenia dostanie się ciało obce,należy wyjąć wtyczkę zasilającą z gniazdasieciowego i skontaktować się zautoryzowanym sprzedawcą produktów firmyCanon.PRZESTROGANie należy instalować urządzeniaw następujących miejscachUrządzenie może przewrócić się, powodującobrażenia ciała.• Niestabilne powierzchnie• Miejsca, w których występują drganiaPozostałe środki ostrożności• Podczas przenoszenia urządzenia należyprzestrzegać instrukcji zawartych w tympodręczniku. Nieprawidłowo przenoszoneurządzenie może upaść, powodując obrażenia.• Podczas instalacji należy uważać, aby ręce niedostały się między urządzenie a podłogę lubściany. Może to spowodować obrażenia.WAŻNEMoże to spowodować uszkodzenie urządzenia.• Miejsca, w których temperatura i poziomwilgotność osiągają skrajne — bardzo wysokielub niskie — wartości• Pomieszczenie, w którym dochodzi do nagłychzmian temperatury lub wilgotności• Pomieszczenie, w którym działa wyposażeniegenerujące fale magnetyczne lubelektromagnetyczne• Laboratorium lub pomieszczenie, w którymprzeprowadzane są reakcje chemiczne• Miejsca, w których urządzenie będzie narażonena działanie gazów toksycznych lubpowodujących korozję• Miejsca, w których podłoże może sięodkształcać pod wpływem ciężaru urządzenialub gdzie urządzenie może się zapadać (np.dywan)Należy unikać słabo wentylowanychpomieszczeńPodczas normalnej pracy urządzenie emitujeniewielką ilość ozonu i innych substancji.Substancje te nie stanowią zagrożenia dlazdrowia. Mogą być jednak wyczuwalne, gdyurządzenie jest użytkowane przez dłuższy czasbądź podczas długich cyklów drukowania,zwłaszcza w słabo wentylowanychpomieszczeniach. W celu zapewnieniakomfortowych warunków pracy zalecane jestzadbanie o odpowiednią wentylacjępomieszczenia, w którym użytkowane jesturządzenie. Ponadto nie należy wybierać miejsc,w których użytkownicy byliby narażeni na emisjez urządzenia.Ważne instrukcjedotyczącebezpieczeństwaW tym rozdziale znajdują się ważne instrukcjedotyczące bezpieczeństwa, które mają na celuzapobieżenie odniesieniu obrażeń ciała przezużytkowników urządzenia i inne osoby orazuszkodzeniu sprzętu. Należy zapoznać się z jegotreścią przed rozpoczęciem korzystaniaz urządzenia i przestrzegać zawartych w niminstrukcji, aby zapewnić prawidłowe użytkowaniesprzętu. Nie należy wykonywać żadnychczynności nieopisanych w tym podręczniku.Firma Canon nie ponosi odpowiedzialności zajakiekolwiek szkody wynikłe na skutekwykonywania czynności nieopisanych w tympodręczniku, niewłaściwego użytkowania lubnapraw bądź zmian dokonanych przez podmiotinny niż firma Canon lub upoważniona do tegojednostka. Nieprawidłowa obsługa lubniewłaściwe użytkowanie urządzenia mogąskutkować odniesieniem obrażeń ciała bądźuszkodzeniami wymagającymi rozległych napraw,których koszty mogą nie być zwracane na mocyograniczonej gwarancji.InstalacjaAby korzystać z urządzenia w sposób bezpiecznyi wygodny, należy dokładnie zapoznać sięz poniższymi środkami ostrożności i zainstalowaćurządzenie w odpowiednim miejscu.Nie należy instalować urządzenia w miejscach,w których może dojść do pożaru lub porażeniaprądem• Miejsca, w których otwory wentylacyjne będązasłonięte (zbyt blisko ścian, łóżek, kanap,dywanów lub podobnych obiektów)• Miejsca wilgotne lub zakurzone• Miejsca wystawione na bezpośrednie działaniesłońca lub na zewnątrz pomieszczeń• Miejsca, w których występują wysokietemperatury• Miejsca wystawione na działanie otwartegoognia• W pobliżu alkoholi, rozcieńczalników lubinnych substancji łatwopalnychOznacza ostrzeżenie dotyczące czynności,których niewłaściwe wykonanie możedoprowadzić do obrażeń ciała lub śmierci.Aby bezpiecznie korzystać z urządzenia,należy zawsze zwracać uwagę na teostrzeżenia.Oznacza przestrogę dotyczącą czynności,doprowadzić do obrażeń ciała. Abybezpiecznie korzystać z urządzenia, należyzawsze zwracać uwagę na te przestrogi.Oznacza wymagania lub ograniczenia.Należy zapoznać się z tymi elementami wcelu prawidłowego korzystania z urządzeniai uniknięcia uszkodzeń tego urządzenia orazmienia.Dodatek326

Strona: 10

• Należy uważać, aby nie upuścić na płytęszklaną ciężkiego przedmiotu, np. słownika.Może to uszkodzić płytę szklaną i spowodowaćobrażenia.• Nie wolno przenosić urządzenia zzamontowaną szufladą na papier aniz zamontowanym opcjonalnym podajnikiempapieru. W przeciwnym razie mogą onewypaść i spowodować obrażenia ciała.Podajnik• Nie wolno naciskać mocno na podajnikw przypadku używania płyty szklanej dokopiowania grubych książek. Może tospowodować uszkodzenie płyty szklaneji w konsekwencji skutkować obrażeniami ciała.• Podajnik należy zamykać ostrożnie, uważając,aby nie zakleszczyć rąk, gdyż może todoprowadzić do obrażeń ciała.• Nie wolno wkładać rąk ani palców dopodajnika, ponieważ grozi to odniesieniemobrażeń.Obsługa urządzenia• W przypadku stwierdzenia nietypowychodgłosów, zapachu lub dymuwydobywającego się z urządzenia lubwytwarzania przez nie nadmiernych ilościciepła, należy natychmiast wyjąć przewódzasilający z gniazda sieciowego i skontaktowaćsię z lokalnym przedstawicielem firmy Canon.Kontynuowanie eksploatacji możedoprowadzić do pożaru lub porażenia prądem.• Nie wolno demontować ani modyfikowaćurządzenia. Wewnątrz urządzenia znajdują siękomponenty osiągające wysokie temperaturyi pracujące pod wysokim napięciem.Demontaż bądź modyfikacja może• Urządzenie należy umieścić w miejscu,w którym dzieci nie będą mogły uzyskaćdostępu do przewodu zasilającego i innychkabli oraz mechanizmów i elementówelektrycznych. W przeciwnym razie może dojśćdo nieprzewidzianych wypadków.• W pobliżu urządzenia nie korzystaćz łatwopalnych aerozoli. W przypadku kontaktusubstancji łatwopalnych z częściamielektrycznymi wewnątrz urządzenia możedojść do pożaru lub porażenia prądem.wyłączyć jego zasilanie, a następnie odłączyćwtyczkę zasilającą oraz kable interfejsu.Zaniedbanie tych czynności groziuszkodzeniem przewodów zasilających lubinterfejsu, a w rezultacie pożarem lubporażeniem prądem elektrycznym.• Podczas podłączania lub odłączania kabla USBpo podłączeniu wtyczki zasilającej do gniazdkanie należy dotykać metalowych części złącza,gdyż może to doprowadzić do porażeniaprądem.W przypadku osób korzystających z rozrusznikasercaTo urządzenie generuje fale ultradźwiękowe i polemagnetyczne o niskim natężeniu. Osobykorzystające z rozrusznika serca i odczuwającedolegliwości w pobliżu urządzenia powinny sięod niego oddalić i zasięgnąć porady lekarskiej.• Nie wolno umieszczać ciężkich przedmiotówna urządzeniu, gdyż mogą one upaść,powodując obrażenia.• Jeśli urządzenie nie będzie używane przezdłuższy czas, należy odłączyć kabel zasilającyw celu zapewnienia bezpieczeństwa.• Zachować ostrożność podczas otwieraniai zamykania pokryw, aby uniknąć zranienia sięw dłonie.• Należy trzymać ręce i ubrania z dala odwałków znajdujących się w obszarzewyprowadzania papieru. Jeśli wałki pochwycądłonie lub odzież, może dojść do zranienia.• Wewnątrz urządzenia i w obszarzewyjściowym papieru panują wysokietemperatury, zarówno podczas używaniaurządzenia jak i bezpośrednio po jegozakończeniu. Należy unikać kontaktu z tymimiejscami, aby zapobiec oparzeniom. Papieropuszczający urządzenie może być równieżgorący, zachowaj ostrożność. W przeciwnymrazie może dojść do poparzeń.• Dostarczony przewód zasilający jestprzeznaczony do używania z tym urządzeniem.Nie podłączać przewodu zasilającego doinnych urządzeń.• Nie należy przerabiać, mocno wyginać orazciągnąć przewodu ani wykonywaćjakichkolwiek czynności, które grożą jegouszkodzeniem. Nie należy kłaść ciężkichprzedmiotów na przewodzie zasilania.Uszkodzenie przewodu zasilającego grozipożarem lub porażeniem prądemelektrycznym.• Nie wolno podłączać ani odłączać wtyczkizasilającej mokrymi rękami — może todoprowadzić do porażenia prądem.• Do zasilania urządzenia nie należy używaćprzedłużaczy ani rozdzielaczy. Może todoprowadzić do pożaru lub porażenia prądem• Nie wolno zwijać ani związywać przewoduzasilającego — może to doprowadzić dopożaru lub porażenia prądem elektrycznym.• Wtyczkę zasilającą należy wsunąć do końca dogniazdka elektrycznego. Nieprzestrzeganietego zalecenia może doprowadzić do pożarulub porażenia prądem elektrycznym.• Podczas burzy z piorunami wtyczka zasilaniapowinna być wyjęta z gniazda sieciowego.W przeciwnym wypadku może dojść dopożaru, porażenia prądem elektrycznym lubuszkodzenia sprzętu.• Należy upewnić się, że urządzenie jest zasilaneenergią ze źródła, z którego można bezpiecznekorzystać i które zapewnia dopływ prąduo stabilnym napięciu.• Kabel zasilający należy trzymać z dala odźródeł ciepła. W przeciwnym razie może dojśćdo stopienia powłoki a w konsekwencji doNależy unikać następujących sytuacji:Jeśli na część połączeniową kabla zasilającegowywierana jest nadmierna siła, może dojść dojego uszkodzenia lub rozłączenia przewodówwewnątrz kabla. Grozi to pożarem.–– Częste podłączanie i rozłączanie przewoduzasilającego.– Przechodzenie nad kablem zasilającym.– Zagięcie kabla zasilającego w pobliżu częściłączącej oraz ciągły nacisk na gniazdo zasilanialub część łączącą.– Poddawanie wtyczki zasilającej działaniunadmiernej siły.• Urządzenie należy zainstalować w pobliżugniazdka elektrycznego i zostawićwystarczającą przestrzeń wokół wtyczki, abymogła być ona łatwo odłączona w sytuacjizagrożenia.Podczas podłączania zasilania• Nie wolno podłączać przewodu zasilającegodo systemów zasilania bezprzerywowego.Może to spowodować awarię bądźuszkodzenie urządzenia w przypadkuwystąpienia przerwy w dopływie energiielektrycznej.• W przypadku podłączenia urządzenia doźródła zasilania z kilkoma gniazdami nie wolnoużywać pozostałych gniazd do zasilania innychurządzeń.do gniazda zasilania w komputerze.Zakłócenia elektryczne mogą spowodowaćnieprawidłowe działanie urządzenia lub utratędanych.327

Strona: 11

Szuflada na papier• Nie wolno wkładać rąk do maszyny pozdemontowaniu szuflady na papier, ponieważgrozi to odniesieniem obrażeń.Przycisk Oszczędzanie energiidłuższy czas, np. w nocy, należy nacisnąćprzycisk (oszczędzanie energii) w celuzadbania o bezpieczeństwo. Jeśli urządzenienie będzie używane przez dłuższy czas, np.przez kilka dni wolnych od pracy, należyrównież wyłączyć główne zasilanie i odłączyćprzewód zasilający ze względówbezpieczeństwa.Bezpieczeństwo użytkowania urządzenialaserowegoUrządzenie to uzyskało certyfikat produktulaserowego klasy 1, który spełnia wymaganianorm IEC60825-1:2014 oraz EN60825-1:2014.CLASS 1 LASER PRODUCTLASER KLASSE 1APPAREIL À LASER DE CLASSE 1APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1APARELHO A LASER DE CLASSE 1LUOKAN 1 LASER-TUOTELASERPRODUKT KLASS 1Promień lasera może być niebezpieczny dla ciałaludzkiego. Ponieważ promieniowanie wytwarzanewewnątrz urządzenia jest w pełni ograniczoneobudowami ochronnymi i pokrywamizewnętrznymi, wiązka lasera nie może wydostaćsię z urządzenia w jakimkolwiek momencieużytkowania. Dla bezpieczeństwa należyzapoznać się z następującymi uwagami iinstrukcjami.• Nie wolno otwierać pokryw innych niż tewskazane w instrukcjach w podręcznikudołączonym do urządzenia.• Jeśli promień lasera będzie nieosłonięty i trafiw oczy, może spowodować ich uszkodzenie.• Przeprowadzanie przeglądów, regulacji luboperacji innych niż te, które zostały opisanew podręczniku, może spowodować emisjęniebezpiecznego promieniowania.Informacje o klasie bezpieczeństwa laserowego• Postępuj zgodnie z instrukcjami i ostrzeżeniamiumieszczonymi na etykietach itp. znajdującychsię na tym urządzeniu.• Nie wolno narażać urządzenia na silneuderzenia i drgania.• Nie należy otwierać ani zamykać na siłę drzwi,osłon oraz innych części. Może tospowodować uszkodzenie urządzenia.• Nie wolno przełączać głównego wyłącznikaw położenie wyłączenia ani otwierać pokrywurządzenia podczas jego pracy. Może topowodować zacięcie papieru.• Należy używać przewodów modularnycho długości nieprzekraczającej 3 metrów.• Należy używać kabli USB o długościnieprzekraczającej 3 metrów.• Nie należy dotykać styków () wewnątrzurządzenia. Może to spowodować uszkodzenieaW trakcie przenoszenia urządzeniaAby zapobiec uszkodzeniu urządzenia w trakcieprzenoszenia, należy wykonać następująceczynności.• Wyjmij zasobnik z tonerem.• Urządzenie należy zapakować w bezpiecznysposób do oryginalnego pudła z materiałamiopakowaniowymi.Symbole bezpieczeństwaWyłącznik zasilania: położenie„Wł. ”Wyłącznik zasilania: położenie„Wył. ”Wyłącznik zasilania: położenie„Oczekiwanie”Przełącznik wciskany bistabilny „Wł. ” „Wył. ”Zacisk uziemiającyNapięcie na niebezpiecznym poziomie.Nie otwierać pokryw innych niż zalecane.PRZESTROGA: Gorąca powierzchnia. Nie dotykać.Sprzęt klasy IIRuchome części: Nie zbliżać się doruchomych części.PRZESTROGA: Grozi porażeniem prądem.Wyjmij wszystkie wtyczki z gniazd sieciowych.Ostre krawędzie. Części ciała trzymać z dalaod ostrych krawędzi.[UWAGA]Niektóre symbole przedstawione powyżej mogąnie być umieszczone na urządzeniu zależnie odjego typu.Konserwacja i przeglądyUrządzenie należy czyścić co pewien czas.Nagromadzony kurz może spowodowaćnieprawidłowe działanie urządzenia. Podczasczyszczenia należy przestrzegać poniższych zasad.Jeśli podczas pracy wystąpi problem, należyzapoznać się z informacjami zawartymiw Podręczniku użytkownika. Jeśli problemu nieda się usunąć lub jeśli użytkownik uzna, żeurządzenie wymaga przeglądu, należy zapoznaćsię z częścią„Jeżeli problem nie może zostaćrozwiązany”w Podręczniku użytkownika.• Przed przystąpieniem do czyszczenie należywyłączyć zasilanie i wyjąć wtyczkę z gniazdasieciowego. Nieprzestrzeganie tego zaleceniamoże doprowadzić do pożaru lub porażenia• Co pewien czas należy wyjąć wtyczkęprzewodu zasilającego i wyczyścić ją z kurzu izanieczyszczeń za pomocą suchej szmatki.Nagromadzony kurz może pochłaniać wilgoć zpowietrza i spowodować pożar podczaskontaktu z prądem elektrycznym.• Do czyszczenia urządzenia należy używaćwilgotnej, dobrze wyżętej szmatki. Szmatkęnależy zwilżać wyłącznie wodą. Nie należyużywać alkoholi, benzyny, rozcieńczalnikówi innych substancji łatwopalnych. Nie należyużywać chusteczek ani ręcznikówpapierowych. Kontakt tych materiałów zmoże wytworzyć elektryczność statycznąi spowodować pożar lub porażenie prądem.• Okresowo należy sprawdzać stan przewoduzasilającego i wtyczki zasilającej. Należysprawdzać urządzenie pod kątemwystępowania rdzy, wyszczerbień, otarć,pęknięć lub nadmiernego nagrzewania się.Użytkowanie sprzętu, który nie byłodpowiednio konserwowany, może• Wewnątrz urządzenia znajdują się podzespołydziałające w wysokiej temperaturze i podwysokim napięciem. Dotknięcie tychpodzespołów może spowodować oparzenia.Nie należy dotykać żadnej nieopisanejw podręczniku części urządzenia.• Podczas ładowania papieru lub usuwaniazakleszczonych kartek należy uważać, aby nieskaleczyć dłoni krawędzią arkusza.Materiały eksploatacyjne• Nie należy wrzucać zużytych zasobnikówz tonerem itp. do ognia. Nie należyprzechowywać zasobników z toneremi papieru w pobliżu ognia. Może tospowodować zapłon papieru lub resztektoneru wewnątrz zasobnika i w konsekwencjidoprowadzić do poparzeń lub pożaru.• W razie przypadkowego rozsypania tonerunależy ostrożnie zebrać cząstki toneru lubwytrzeć je wilgotną, miękką szmatką w sposóbuniemożliwiający ich wdychanie. Doczyszczenia rozsypanego toneru nie wolnoużywać odkurzacza bez zabezpieczeń przedwybuchem pyłów. Może to spowodowaćuszkodzenie odkurzacza lub eksplozję pyłuz powodu wyładowania statycznego.328

Strona: 12

W przypadku osób korzystających z rozrusznika• Zasobnik z tonerem generuje poledolegliwości w pobliżu zasobnika z tonerempowinny się od niego oddalić i niezwłoczniezasięgnąć porady lekarskiej.• Należy zachowywać ostrożność, aby niewdychać toneru. Jeśli toner przedostanie siędo dróg oddechowych, należy natychmiastskonsultować się z lekarzem.• Należy zachować ostrożność, aby toner niedostał się do oczy ani ust. W przypadkudostania się toneru do oczu lub ust należynatychmiast przepłukać je zimną wodąi skonsultować się z lekarzem.zetknął się ze skórą. W razie kontaktu należyumyć ją mydłem i zimną wodą. W przypadkupodrażnienia skóry należy niezwłocznie• Zasobniki z tonerem i inne materiałyeksploatacyjne należy przechowywać z dalaod dzieci. W przypadku przedostania siętoneru do organizmu należy niezwłocznieskontaktować się z lekarzem lubspecjalistycznym ośrodkiem leczenia zatruć.• Nie demontować ani modyfikować kaset ztonerem itp. Może to spowodowaćwysypywanie się toneru.• Podczas usuwania taśmy uszczelniającejz kasety z tonerem należy ją wyciągnąćcałkowicie, ale bez użycia nadmiernej siły.W przeciwnym razie może to spowodowaćrozsypywanie się toneru.Obsługa zasobnika z tonerem• Kasetę z tonerem należy chwytać za uchwyt.• Nie wolno dotykać pamięci kasety z tonerem() ani styków elektrycznych (). Abyuniknąć zarysowania powierzchni bębnawewnątrz urządzenia lub wystawienia go nadziałanie światła, nie należy otwierać osłonybębna ().cbWidok z dołu• Z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne, niewolno wyjmować kasety z tonerem zopakowania ani z urządzenia.• Kaseta z tonerem jest produktemmagnetycznym. Nie wolno umieszczać jej wpobliżu produktów wrażliwych na działaniepola magnetycznego, w tym dyskietek inapędów. Może to spowodować uszkodzeniePrzechowywanie zasobnika z tonerem• Zasobnik należy przechowywać w podanychwarunkach, aby zapewnić bezpiecznei prawidłowe użytkowanie.Zakres temperatury przechowywania: od 0 do35°CZakres wilgotności przechowywania: 35 do85% RH (wilgotność względna/bezkondensacji)*• Zasobnik z tonerem należy przechowywać wzamknięciu do czasu jego użycia.• W przypadku wyjmowania zasobnikaz tonerem z tego urządzenia w celu jejprzechowywania, należy umieścić wyjętyzasobnik z tonerem w oryginalnymopakowaniu.• Nie należy przechowywać zasobnika w pozycjipionowej ani górą do dołu. Toner stwardnieje imoże nie powrócić do pierwotnego położenianawet po wstrząśnięciu.* Nawet w wypadku przechowywania wodpowiednim zakresie wilgotności wewnątrz ina zewnątrz zasobnika z tonerem mogątworzyć się krople wody, jeśli wewnątrz lub nazewnątrz zasobnika wystąpi różnicatemperatur. Kondensacja może miećnegatywny wpływ na jakość wydrukuzasobników z tonerem.Zasobnika z tonerem nie należy przechowywać• miejsca wystawione na działanie otwartego• miejsca wystawione na działaniebezpośredniego światła słonecznego lubmocnego światła przez ponad pięć minut• miejsca, w których występuje duże stężeniesoli• miejsca, w których występują gazypowodujące korozję (np. aerozole, amoniak)• miejsca wystawione na działanie wysokiejtemperatury lub dużej wilgotności• miejsca wystawione na gwałtowne zmianytemperatury lub wilgotności, które mogąwywoływać kondensację• miejsca o dużym stężeniu pyłów• miejsca dostępne dla dzieciNależy zwrócić uwagę, czy zasobnik z toneremjest na pewno oryginalny• Na rynku są dostępne podrobione zasobniki ztonerem sprzedawane jako oryginalneprodukty firmy Canon. Ich stosowanie możeskutkować obniżeniem jakości druku lubwydajności urządzenia. Firma Canon nieponosi odpowiedzialności za awarie, obrażenialub uszkodzenia powstałe w wyniku używaniapodrobionych zasobników z tonerem.Aby uzyskać więcej informacji, patrz global.canon/ctc.Okres dostępności części zamiennych,zasobników z tonerem itp.• Części zamienne oraz zasobniki z tonerem itp.przeznaczone do tego urządzenia będądostępne w sprzedaży przez co najmniejsiedem (7) lat po zakończeniu produkcji tegomodelu urządzenia.Opakowanie zasobnika z tonerem• Opakowania zasobnika z tonerem należyzachować. Są one wymagane podczastransportu urządzenia.• Elementy opakowania mogą zostać zmienionelub umieszczone w innym miejscu, a takżedodane lub usunięte bez uprzedzenia.• Po wyciągnięciu taśmy uszczelniającejz zasobnika z tonerem należy ją zutylizowaćzgodnie z obowiązującymi przepisamilokalnymi.Utylizacja zużytego zasobnika z tonerem itp.• Wyrzucając zasobnik z tonerem itp., należy goumieścić w oryginalnym opakowaniu, abyzapobiec wysypywaniu się tonera i zutylizowaćzgodnie z obowiązującymi lokalnymiprzepisami.UwagaNazwa produktuPrzepisy bezpieczeństwa wymagają, aby nazwaproduktu była zarejestrowana.W niektórych regionach, w których prowadzi sięsprzedaż produktu, zarejestrowane mogą byćalternatywne nazwy podane poniżejw nawiasach ().MF449x / MF445dw (F177002)MF446x / MF443dw (F177000)Wymagania Dyrektywy WE dotyczącejzgodności elektromagnetycznejTo urządzenie spełnia podstawowe wymaganiaDyrektywy WE dotyczącej zgodnościelektromagnetycznej. Niniejszym zaświadcza się,że omawiany produkt jest zgodny z wymogamidotyczącymi zgodności elektromagnetycznejzawartymi w Dyrektywie WE przy nominalnymnapięciu sieci zasilającej 230 V, 50 Hz, chociażznamionowe napięcie zasilające produktu mieścisię w przedziale od 220 V do 240 V, 50/60 Hz.Ze względu na wymagania zawarte w DyrektywieWE dotyczącej zgodności elektromagnetycznejkonieczne jest używanie przewodówekranowanych.Unijna dyrektywa WEEE i dyrektywa w sprawiezużytych baterii i akumulatorówInformacje dotyczące dyrektywy WEEEi dyrektywy w sprawie zużytych bateriii akumulatorów można znaleźć w najnowszymPodręczniku użytkownika (instrukcja obsługiw formacie HTML) dostępnym na stronieinternetowej firmy Canon(https://oip. manual. canon).Informacje o przepisach prawnychdotyczących bezprzewodowych sieciRegulatory information for users in JordanMF449x / MF446x / MF445dw / MF443dwincludes approved Wireless LAN Module (Modelname: AW-NM333).Contains Wireless LAN Module approved by TRC/SS/2018/181Regulatory information for users in RussiaПодтверждение соответствия МинкомсвязиРоссии: Декларация соответствия №Д-МДРД-5398 от 28. 05. 2018 года, действительнадо 28. 2024 года, зарегистрирована вФедеральном агентстве связи 07. 06. 2018Regulatory information for users in UAETRAREGISTERED No: ER63428/18DEALER No: DA0060877/11329

Strona: 13

z zakupionym PRODUKTEM.(4) Użytkownikowi nie wolno udzielać sublicencji,sprzedawać, rozpowszechniać lubprzekazywać OPROGRAMOWANIA osobomtrzecim ani przenosić na nie praw do niego,bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgodywłaścicieli OPROGRAMOWANIA.(5) Niezależnie od powyższych postanowieńużytkownik może przekazaćOPROGRAMOWANIE jedynie wtedy, gdy (a)przeniesie wszystkie swoje prawa doPRODUKTU oraz wszystkie prawai zobowiązania wynikające z postanowieńlicencyjnych na nabywcę i (b) nabywca tenzaakceptuje wszystkie te postanowienia.(6) Użytkownikowi zabrania się dekompilować,poddawać procesowi inżynierii wstecznej,rozkładać lub w inny sposób upraszczać kodOPROGRAMOWANIA do formy możliwej doodczytania.(7) Użytkownikowi zabrania się modyfikować,przystosowywać, tłumaczyć, wynajmować,dzierżawić lub pożyczać OPROGRAMOWANIEoraz tworzyć prace pochodne na podstawieOPROGRAMOWANIA.(8) Użytkownik nie jest uprawniony do usuwanialub tworzenia oddzielnych kopiiOPROGRAMOWANIA przy użyciu PRODUKTU.(9) Użytkownikowi nie jest udzielana licencja namożliwą do odczytania część (kod źródłowy)Niezależnie od postanowień opisanychw punktach od (1) do (9) powyżej, PRODUKTobejmuje moduły oprogramowania innychproducentów podlegające innympostanowieniom licencyjnym zawartymw umowie licencyjnej, którą moduły te są objęte.Należy zapoznać się z innymi postanowieniamilicencyjnymi, którymi objęte są moduły innychproducentów, opisanymi w Dodatku dopodręcznika dla odpowiedniego PRODUKTU.Podręcznik jest dostępny na stronie https://oip.manual. canon/.Użytkowanie PRODUKTU jest równoznacznez zaakceptowaniem wszelkich mającychzastosowanie postanowień licencyjnych.W przypadku niezaakceptowania postanowieńlicencyjnych prosimy o kontaktz przedstawicielem serwisu.V_181009Croatian (HR) Canon Inc. ovime izjavljuje da jeoprema u skladu s Direktivom 2014/53/EU.Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupanje na sljedećoj internetskoj adresi:http://www. canon-europe. com/ce-documentationSpecifikacije bežičnog LAN-aFrekvencijski pojas(evi): 2412-2472 MHzMaksimalna snaga radijske frekvencije: 16. 51dBmIrish (GA) Dearbhaíonn Canon Inc., leis seo, gobhfuil an trealamh seo i gcomhlíonadh leis anTreoir 2014/53/AE.Tá an téacs iomlán de Dhearbhú ComhréireachtaAE ar fáil ag seoladh an láithreáin ghréasáin marseo a leanas:Sonraíochtaí LAN Gan SreangBanda(í) minicíochta: 2412-2472 MHzUaschumhacht radaimhinicíochta: 16. 51 dBmNorwegian (NO) Herved erklærer Canon Inc.at dette utstyret er i overensstemmelse meddirektiv 2014/53/EU.Den fulle teksten til EUs samsvarserklæring ertilgjengelig på følgende Internett-adresse:Trådløs LAN-spesifikasjonerBølgelengde: 2412-2472 MHzMaks radiofrekvensstyrke: 16. 51 dBmIcelandic (IS) Hér með lýsir Canon Inc því yfirað þessi búnaður er í samræmi við tilskipun2014/53/ESB.Allur texti ESB-samræmisyfirlýsingar er í boði áeftirfarandi veffangi:Tæknilýsingar fyrir þráðlausa nettenginguTíðnisvið: 2412-2472 MHzHámarksstyrkur útvarpstíðnibylgja: 16. 51 dBmOgraniczenia prawne dotyczące użytkowaniaurządzenia oraz wykorzystywania drukowanychobrazówWykorzystywanie urządzenia do skanowania,drukowania oraz powielania pewnychdokumentów, a także wykorzystywaniereprodukcji zeskanowanych, wydrukowanychoraz powielonych przy pomocy tego urządzeniamoże być zakazane przez prawo oraz możepociągać za sobą odpowiedzialność karną i/lubcywilną. Poniżej znajduje się niepełna lista takichdokumentów. Lista ta ma jedynie charakterpomocniczy. W przypadku braku pewności co dolegalności używania produktu do skanowania,drukowania lub w inny sposób powielaniaokreślonego dokumentu i/lub korzystania zobrazów zeskanowanych, wydrukowanych lubinaczej powielonych, należy wcześniejskontaktować się z radcą prawnym celemzasięgnięcia opinii.• banknoty• czeki podróżne• przekazy pocztowe• kartki żywnościowe• świadectwa depozytowe• paszporty• znaczki pocztowe (opieczętowane lub czyste)• dokumenty imigracyjne• odznaki i insygnia identyfikujące• znaczki skarbowe (opieczętowane lub czyste)• dokumenty związane z poborem i służbąwojskową• obligacje i inne papiery dłużne• czeki i polecenia wypłaty wystawione przezorgany rządowe• akcje• dowody rejestracyjne pojazdów i dokumentyich własności• materiały chronione prawem autorskim i dziełasztuki bez zezwolenia właściciela prawautorskichZrzeczenie się odpowiedzialności• Informacje zawarte w niniejszym dokumenciemogą ulec zmianie bez uprzedzenia.• CANON INC. NIE UDZIELA W ODNIESIENIU DOTYCH MATERIAŁÓW JAKICHKOLWIEKGWARANCJI, WYRAŹNYCH LUBDOROZUMIANYCH, Z WYJĄTKIEMZAMIESZCZONYCH W NINIEJSZYMDOKUMENCIE, W TYM M. IN. GWARANCJIODNOŚNIE POKUPNOŚCI, ZBYWALNOŚCI,PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU LUBUŻYCIA ANI NIENARUSZALNOŚCI PRAWWŁASNOŚCI. CANON INC. NIE PONOSIODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEGOKOLWIEKRODZAJU SZKODY BEZPOŚREDNIE,PRZYPADKOWE LUB NASTĘPCZE ORAZ ZASTRATY LUB WYDATKI WYNIKŁEZ KORZYSTANIA Z NINIEJSZYCH MATERIAŁÓW.Informacje dotyczące niniejszegopodręcznikaKlawisze i przyciski użyte w niniejszympodręcznikuPoniżej przedstawione symbole i przyciskiobrazują, w jaki sposób w podręczniku opisanooperacje wykonywane za pomocą przycisków.• Klawisze na panelu sterowania: [Key icon](Ikona przycisku) Przykład:• Ekran: <Podaj odbiorcę. >• Przyciski i elementy na ekranie komputera:[Preferencje] (Właściwości)Rysunki i zrzuty ekranu zawarte w niniejszympodręczniku dotyczą modelu MF449x, chyba żepodano inaczej.Znaki towaroweMac jest znakiem towarowym firmy Apple Inc.Microsoft, Windows, Windows Vista, WindowsServer, Internet Explorer, Excel i PowerPoint sązarejestrowanymi znakami towarowymi bądźznakami towarowymi firmy Microsoft Corporationw USA lub innych krajach.Inne nazwy produktów i firm wymienionew niniejszym dokumencie mogą być znakamitowarowymi należącymi do ich prawnychwłaścicieli.Oprogramowanie dostarczone przezstrony trzecieNiniejszy produkt firmy Canon (zwany dalej„PRODUKTEM”) korzysta z modułówoprogramowania innych producentów.Użytkowanie tych modułów oprogramowaniaoraz ich dystrybucja, w tym równieżaktualizowanie tego typu modułówoprogramowania (nazywanych zbiorczo„OPROGRAMOWANIEM”), podlega podanymponiżej postanowieniom licencyjnym od (1)do (9).(1) Użytkownik zobowiązuje się stosować dowszystkich obowiązujących praw kontrolieksportowej, ograniczeń lub regulacjiprawnych krajów, przez które PRODUKT,w tym także OPROGRAMOWANIE, będzietransportowany, przesyłany lub eksportowanydo dowolnego innego państwa.(2) Właściciele OPROGRAMOWANIA zachowująw pełnym zakresie tytuł własności, prawowłasności oraz prawo do własnościintelektualnej OPROGRAMOWANIA.Właściciele praw do OPROGRAMOWANIA nieudzielają użytkownikowi żadnych licencji anipraw, wyraźnych ani dorozumianych, dojakiejkolwiek własności intelektualnej,z wyjątkiem wyraźnie określonychw niniejszym dokumencie.(3) Użytkownik może korzystaćz OPROGRAMOWANIA wyłącznie wraz331

Drogi Użytkowniku,

klikając przycisk „AKCEPTUJĘ”  zgadzasz się, aby serwis Ceneo. pl sp z. o. i jego Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe zapisywane w plikach cookies lub za pomocą podobnej technologii w celach marketingowych (w tym poprzez profilowanie i analizowanie) podmiotów innych niż Ceneo. pl, obejmujących w szczególności wyświetlanie spersonalizowanych reklam w serwisie Ceneo. pl.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie zabrania serwisowi Ceneo. pl przetwarzania dotychczas zebranych danych.

Wyrażając zgodę, otrzymasz reklamy produktów, które są dopasowane do Twoich potrzeb. Sprawdź Zaufanych Partnerów Ceneo. pl. Pamiętaj, że oni również mogą korzystać ze swoich zaufanych podwykonawców.Informujemy także, że korzystając z serwisu Ceneo. pl, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii oraz na wykorzystywanie ich do dopasowywania treści marketingowych i reklam, o ile pozwala na to konfiguracja Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zmienisz ustawień Twojej przeglądarki, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce Plików Cookies.Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez Ceneo. pl, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz tutaj.Więcej o plikach cookies, w tym o sposobie wycofania zgody, znajdziesz tutaj.Pamiętaj, że klikając przycisk „Nie zgadzam się” nie zmniejszasz liczby wyświetlanych reklam, oznacza to tylko, że ich zawartość nie będzie dostosowana do Twoich zainteresowań.

Nie zgadzam się

Zobacz poniższy poradnik dla Canon ImageCLASS MF445dw. Wszystkie poradniki na stronie ManualsCat. com mogą być przeczytane całkowicie bezpłatnie. Korzystając z przycisku 'Wybierz język', możesz wybrać język, w którym chciałbyś zobaczyć poradnik.

MANUALSCAT | PL

Pytania i odpowiedzi

Masz pytanie dotyczące Canon ImageCLASS MF445dw, ale nie możesz znaleźć odpowiedzi w instrukcji użytkownika? Być może użytkownicy ManualsCat. com mogą pomóc ci w znalezieniu odpowiedzi. Wypełniając poniższy formularz twoje pytanie pojawi się w instrukcji Canon ImageCLASS MF445dw. Upewnij się, że opisujesz trudności z Canon ImageCLASS MF445dw tak precyzyjnie, jak tylko możesz. Im bardziej precyzyjne jest twoje pytanie, tym większa szansa na szybsze otrzymanie odpowiedzi od innego użytkownika. Gdy ktoś zareaguje na twoje pytanie zostanie wysłany do ciebie automatyczny e-mail z powiadomieniem.

Zadaj pytanie o Canon ImageCLASS MF445dw

Marka:
Canon
Produkt:
Drukarki
Model/nazwa:
ImageCLASS MF445dw
Typ pliku:
PDF
Dostępny w językach:
Angielski

Powiązane produkty Canon ImageCLASS MF445dw

Podręcznik planowania i instalacji Canon Imageclass Mf445dw

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik planowania i instalacji Canon Imageclass Mf445dw

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik planowania i instalacji Canon Imageclass Mf445dw