Podręcznik opisu i stosowania Honeywell 033451 01

Honeywell 033451 01 to podręcznik, który zawiera informacje na temat instalacji, eksploatacji i naprawy systemu przeciwpożarowego firmy Honeywell. Zawiera informacje na temat kontrolowania i monitorowania systemu, a także wskazówki dotyczące specyficznych procedur i procesów, które należy wykonać, aby system działał prawidłowo. Podręcznik opisuje również konfigurację systemu, jak również jego zasad pracy i funkcji. Dostarcza również informacji dotyczących konserwacji i czyszczenia systemu, a także wskazówek dotyczących bezpiecznych praktyk eksploatacji. Może również zawierać informacje na temat usuwania awarii systemu, w tym kroki naprawcze.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik opisu i stosowania Honeywell 033451 01

Czy w chemii możemy przeprowadzić reakcję, która pozwoli nam „skopiować” fragmenty cząsteczki tak, jak kopiujemy fragmenty tekstu lub rysunki? Jeśli mono- oznacza jeden, a poli- to wiele, to jaki wzór może mieć związek chemiczny o nazwie polietylen? Jakie jest jego zastosowanie i w jaki sposób się go otrzymuje?

Już wiesz

 • jakie związki nazywamy alkanami, alkenami i alkinami;

 • jakie właściwości fizyczne i chemiczne mają węglowodory.

Nauczysz się

 • jakie zastosowanie mają eten i etyn;

 • zapisywać równanie reakcji polimeryzacji etenu.

im5XJhdZWx_d5e201

Ropa naftowa, gaz ziemny i węgiel kamienny dostarczają nam 85% energii. Są surowcami do produkcji paliw i wielu innych produktów, m. in. przemysłu chemicznego i farmaceutycznego. Metan jest stosowany jako paliwo w instalacjach na gaz ziemny, jako gaz opałowy, do produkcji wodoru, kwasu octowego oraz materiałów wybuchowych. Mieszanina propanu i butanu służy do ogrzewania w około 5 milionach gospodarstw domowych w Polsce, ale także do napełniania zapalniczek, butli turystycznych i jako paliwo do samochodów.

RZJ8GkyuX091H1

Źródło: Emerson7 (https://commons.

R1XP2g3BAT0kT1
Pokaz slajdów złożony ze zdjęć i z grafik przedstawiający zastosowanie węgla w różnych dziedzinach życia.

Źródło: Tomorrow Sp. z o. o., Detlef Thomas (https://commons. org), Honza Groh (Jagro) (https://commons. org), Sunghwan Yoon (https://www. flickr. com), Steven Depolo (https://www. com), ImGz (https://commons. org), licencja: CC BY-SA 3. 0.

Film dostępny na portalu epodreczniki. pl

Źródło: Tomorrow Sp.

Pokaz slajdów złożony ze zdjęć i z grafik przedstawiający zastosowanie węgla w różnych dziedzinach życia.

R175Lqpam7JmE1
Metan

Zastosowanie metanu, parafiny, propanu i butanu

Ciekawostka

LPG (ang. liquefied petroleum gas) (czyt. likwifajd petrojlum gas) to mieszanina propanu i butanu. Jest transportowana i przechowywana w pojemnikach pod ciśnieniem: w butlach i zbiornikach na gaz płynny. Po skropleniu propan zajmuje 1/260 swojej objętości.

im5XJhdZWx_d5e251

Spośród węglowodorów nienasyconych najwięcej zastosowań mają eten i atyn. Pierwszy z nich jest używany jako czynnik przyspieszający dojrzewanie owoców.

Badanie szybkości dojrzewania owoców

Doświadczenie 1

Problem badawczy

Czy dojrzałe owoce wpływają na szybkość dojrzewania owoców?

Hipoteza

Wybierz jedną z przedstawionych hipotez, a następnie zweryfikuj ją.

W obecności dojrzałych owoców niedojrzałe zaczną szybciej dojrzewać.
Dojrzałe owoce nie wpływają na szybkość dojrzewania innych owoców.

Co będzie potrzebne

 • dwa zielone (niedojrzałe) banany,

 • dojrzałe jabłko,

 • dwa duże krystalizatory lub worki foliowe.

Instrukcja

 1. Zielonego banana umieść razem z dojrzałym jabłkiem i szczelnie przykryj, np. krystalizatorem.

 2. Drugiego banana także umieść pod szczelną przykrywą (próba kontrolna).

 3. Owoce pozostaw na dwa dni. Obserwuj zachodzące zmiany.

Podsumowanie

Banan, który znajdował się razem z jabłkiem, szybciej dojrzał (zmienił barwę z zielonej na żółtą), podczas gdy drugi banan (próba kontrolna) pozostał zielony. Dojrzałe owoce, w tym przypadku jabłko, wydzielają eten – gaz, który przyspiesza dojrzewanie owoców.

RgsNr02HuQMnL1
Do jednego krystalizatora umieszczany jest niedojrzały, zielony banan oraz dojrzałe jabłko. Do drugiego sam niedojrzały, zielony banan. Pokazany kalendarz, który odlicza dwa dni. Po otwarciu krystalizatorów banan, który był umieszczony z dojrzałym jabłkiem dojrzał i stał się żółty. Drugi banan pozostał niedojrzały, zielony.

Badanie szybkości dojrzewania owoców

Badanie szybkości dojrzewania owoców

Do jednego krystalizatora umieszczany jest niedojrzały, zielony banan oraz dojrzałe jabłko.

Związki nienasycone w odpowiednich warunkach mogą łączyć się ze sobą, tworząc długie łańcuchy. Jest to reakcja polimeryzacjireakcja polimeryzacji. Polega ona na łączeniu się wielu cząsteczek (monomerówmonomerów) w jedną cząsteczkę o bardzo długim łańcuchu (polimerpolimer). Reakcja polimeryzacji jest wykorzystywana do otrzymywania polimerów, czyli tzw. tworzyw syntetycznych, z których produkuje się przedmioty codziennego użytku.

Podczas polimeryzacji etylenu pękają obecne w jego cząsteczkach podwójne wiązania chemiczne i powstaje cząsteczka złożona z wielu tzw. merów. Produktem reakcji jest polietylen.

RqVMEEJQGjcTO1

Źródło: Dariusz Adryan, licencja: CC BY 3.

Polietylen jest bezbarwnym lub mlecznobiałym, przezroczystym ciałem stałym. Dzięki dużej wytrzymałości, podatności na barwienie i formowanie oraz stosunkowo niskiej cenie służy do produkcji folii opakowaniowych, butelek i pojemników na wodę, chemikaliów, skrzynek na butelki i produkty spożywcze, zabawek oraz drobnych wyrobów galanteryjnych. Powszechne stosowanie tworzyw syntetycznych (np. opakowań jednorazowych) generuje duże ilości odpadów, które w większości przypadków nie ulegają biodegradacji.

Rodzaje polietylenu:

Większość produkowanego etylenu jest przetwarzana na polietylen, a z etylenu dzięki różnorodnym procesom chemicznym – na inne związki.

Mieszanina etynu z tlenem ze względu na wysoką temperaturę spalania jest wykorzystywana w palnikach acetylenowo‑tlenowych do cięcia i spawania metali. Acetylen (podobnie jak etylen) ulega licznym reakcjom chemicznym prowadzącym do powstania innych związków.

Ciekawostka

Acetylen był paliwem w przenośnych lampach gazowych zwanych karbidówkami. Reakcja karbidu z wodą zachodziła bezpośrednio w zbiorniku lampy. Ze względu na zapach karbidu takie lampy rzadko były stosowane w domach. Używali ich górnicy, kolejarze oraz cykliści. Straciły na znaczeniu po wojnie wraz z rozpowszechnieniem elektryczności.

R1W9mlNFtUmgV1

Źródło: SCEhardt (https://commons.

im5XJhdZWx_d5e380
 • Węglowodory nienasycone w odpowiednich warunkach ulegają reakcji polimeryzacji. W jej wyniku małe pojedyncze cząsteczki – monomery – łączą się w długie łańcuchy cząsteczek (polimery).

 • Produktami reakcji polimeryzacji są związki wielkocząsteczkowe (polimery).

 • Polietylen jest produktem reakcji polimeryzacji etenu.

 • Większość tworzyw syntetycznych nie ulega biodegradacji.

Praca domowa

Polecenie 1. 1

Wśród sprzętów domowych i opakowań znajdź te, które są oznaczone symbolami PE. Napisz, jakie właściwości zadecydowały o ich zastosowaniu.

Polecenie 1. 2

Przygotuj infografikę pokazującą zastosowanie tworzyw sztucznych.

Polecenie 1. 3

Wykonaj plakat ilustrujący sposoby zagospodarowania odpadów tworzyw sztucznych.

im5XJhdZWx_d5e447
monomery

monomery

pojedyncze cząsteczki związku chemicznego o stosunkowo niedużej masie cząsteczkowej, z których w wyniku reakcji polimeryzacji mogą powstawać polimery różnej długości

polimery

polimery

(gr. polymeres – zbudowany z wielu części) związki, których cząsteczki składają się z wielokrotnie powtarzających się jednostek – grup atomów zwanych merami

reakcja polimeryzacji

reakcja polimeryzacji

reakcja łączenia monomerów w łańcuchy złożone z wielu takich samych merów

im5XJhdZWx_d5e524

Ćwiczenie 1

R1aGqGW2EqzR81
zadanie interaktywne

Określ, czy podane zdania są prawdziwe, czy fałszywe.

PrawdaFałszEten jest używany w palnikach acetylenowo-tlenowych.□ Polietylen można otrzymać w reakcji polimeryzacji etenu.Metan ulega reakcji polimeryzacji.Wszystkie tworzywa syntetyczne ulegają biodegradacji.

Źródło: Małgorzata Bartoszewicz, licencja: CC BY 3.

Uzupełnij substraty i produkty równania reakcji polimeryzacji etenu przeciągając elementy graficzne w odpowiednie miejsca.

Ćwiczenie 2. 1

RXiznZGar19KK1
Zadanie 2

Źródło: Michał Szymczak, Krzysztof Jaworski, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 3

RIYvmtELXKRlc1
zadanie interaktywne

Wskaż zastosowania metanu, propanu i butanu oraz etanu.

środek stosowany w przemyśle spożywczym do przyspieszania dojrzewania owoców i warzyw, paliwo w piecach centralnego ogrzewania (gaz opałowy), paliwo do napełniania zapalniczek, paliwo do samochodów, paliwo w instalacjach na gaz ziemny, paliwo w kuchenkach gazowych, substrat do produkcji tworzyw sztucznych, paliwo w butlach turystycznych

metan propan, butaneten

Źródło: Małgorzata Bartoszewicz, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 4

RKuQmwZVLRONI1

Etylen jest hormonem roślinnym przyśpieszającym dojrzewanie owoców. Aby doświadczenie zbadać, czy dojrzałe jabłka wydzielają etylen należy umieścić

 • w pojemniku I dojrzałe jabłko i niedojrzałego banana, w II pojemniku niedojrzałego banana (próba kontrolna).
 • w pojemniku I dojrzałe jabłko i niedojrzałego banana, II pojemnik należy zostawić pusty (próba kontrolna).w pojemniku I niedojrzałe jabłko i dojrzałego banana, w II pojemniku niedojrzałego banana (próba kontrolna).w pojemniku I dojrzałe jabłko, w II pojemniku dwa niedojrzałe banany (próba kontrolna).w pojemniku I dojrzałe jabłko i niedojrzałego banana, w II pojemniku dojrzałe jabłko (próba kontrolna).

Źródło: Małgorzata Bartoszewicz, licencja: CC BY 3.

Ćwiczenie 5

R1AraN8kopnbj1
zadanie interaktywne

Uzupełnij luki w tekście.

cząsteczek, przyjmowaniu elektronów, Addycja, elektronów, polimerem, łączeniu się, krótkim, oddawaniu elektronów, długim, monomerem, monomerami, polimerami, Polimeryzacja, neutronów, Uwodornienie

................................................ jest procesem polegającym na................................................ wielu................................................ zwanych................................................ w jedną cząsteczkę o bardzo................................................ łańcuchu zwaną.................................................

Źródło: Małgorzata Bartoszewicz, licencja: CC BY 3.

Uzupełnij substraty i produkty równania reakcji polimeryzacji etenu, przeciągając elementy w odpowiednie miejsca.

Ćwiczenie 6. 1

RbmiuhUKdSlVz1
Zadanie 6

Źródło: Michał Szymczak, Krzysztof Jaworski, licencja: CC BY 3.

Drogi Użytkowniku,

klikając przycisk „AKCEPTUJĘ”  zgadzasz się, aby serwis Ceneo. pl sp z. o. i jego Zaufani Partnerzy przetwarzali Twoje dane osobowe zapisywane w plikach cookies lub za pomocą podobnej technologii w celach marketingowych (w tym poprzez profilowanie i analizowanie) podmiotów innych niż Ceneo. pl, obejmujących w szczególności wyświetlanie spersonalizowanych reklam w serwisie Ceneo. pl.

Wyrażenie zgody jest dobrowolne. Wycofanie zgody nie zabrania serwisowi Ceneo. pl przetwarzania dotychczas zebranych danych.

Wyrażając zgodę, otrzymasz reklamy produktów, które są dopasowane do Twoich potrzeb. Sprawdź Zaufanych Partnerów Ceneo. pl. Pamiętaj, że oni również mogą korzystać ze swoich zaufanych podwykonawców.Informujemy także, że korzystając z serwisu Ceneo. pl, wyrażasz zgodę na przechowywanie w Twoim urządzeniu plików cookies lub stosowanie innych podobnych technologii oraz na wykorzystywanie ich do dopasowywania treści marketingowych i reklam, o ile pozwala na to konfiguracja Twojej przeglądarki. Jeżeli nie zmienisz ustawień Twojej przeglądarki, cookies będą zapisywane w pamięci Twojego urządzenia. Więcej w Polityce Plików Cookies.Więcej o przetwarzaniu danych osobowych przez Ceneo. pl, w tym o przysługujących Ci uprawnieniach, znajdziesz tutaj.Więcej o plikach cookies, w tym o sposobie wycofania zgody, znajdziesz tutaj.Pamiętaj, że klikając przycisk „Nie zgadzam się” nie zmniejszasz liczby wyświetlanych reklam, oznacza to tylko, że ich zawartość nie będzie dostosowana do Twoich zainteresowań.

Nie zgadzam się

Autor

 • Łukasz Piotr NowakArchiwum Prowincjalne Misjonarzy Saletynówhttps://orcid. org/0000-0001-9193-1529

DOI:

https://doi. 005Słowa kluczowearchiwoznawstwo, metodyka archiwalna, teoria archiwalna, podręcznik archiwistyki, Samuel Muller, Johan Adriaan Feith, Robert Fruin

Abstrakt

Wydany w 1898 r. holenderski Podręcznik do porządkowania i opisu archiwów S. Mullera, J. Feitha i R. Fruina jest jedną z najbardziej przełomowych publikacji w historii archiwistyki. Książka jako jedna z pierwszych na świecie podaje szczegółowe wskazówki odnośnie do organizacji archiwów i pracy archiwistów, a jej autorzy mieli na celu ujednolicenie zasad panujących w archiwach europejskich. Dzięki tłumaczeniom dokonanym na języki obce podręcznik wzbudził szerokie zainteresowanie poza Holandią i wywołał dyskusję na temat zasadności stosowania w archiwach zasady proweniencji. Ostatecznie stał się również motorem napędowym do jej przyjęcia przez większość europejskich archiwów, czego wyrazem była uchwała w tej sprawie podjęta na I Międzynarodowym Kongresie Archiwistów i Bibliotekarzy w Brukseli w 19010 r. Artykuł odpowiada na pytania o to, jaki był kontekst historyczny napisania podręcznika, jakie motywy kierowały autorami przy pisaniu poszczególnych rozdziałów i jaki był przebieg prac edytorskich. Dalsza część tekstu zawiera prezentację i analizę treści przedstawionych w książce. Ostatnia część artykułu stanowi krótkie omówienie kontekstu powstania poszczególnych wydań podręcznika oraz zawiera wykaz jego tłumaczeń na języki obce. 

Biogram autora

Łukasz Piotr Nowak - Archiwum Prowincjalne Misjonarzy Saletynów

Dyrektor Archiwum Prowincjalnego Misjonarzy Saletynów w Krakowie. Magisterium z teologii uzyskał w Theologische Hochschule Chur (Szwajcaria), następnie kształcił się w EB Zürich (Szwajcaria) w zakresie formacji osób dorosłych. W 2020 roku ukończył studia podyplomowe w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją na Wydziale Nauk Historycznych UMK w Toruniu. Zainteresowania badawcze: teoria i metodologia archiwistyki, źródłoznawstwo, historia Kościoła, regionalistyka, germanistyka.

Bibliografia

„Arhiivide korraldamise ja kirjeldamise käsiraamat”. Tuna, 1 (1998): 91–105; 1 (1999): 109–21; 2 (1999): 73–87; 3 (1999): 117–24; 4 (1999): 115–20; 1 (2000): 125–32; 3 (2000): 113–21; 4 (2000): 98–107; 1 (2001): 49–53; 2 (2001): 132–9; 3 (2001): 107–14.

Bailleu, Paul. „Internationaler Kongress der Archivare und Bibliothekare in Brüssel”. Korrespondenzblatt des Gesamtvereins der Deutschen Geschichts und Alterthumsvereine 11/12 (1910): 573–78.

Baritt, Marjorie R. „Coming to America: Dutch «Archivistiek» and American Archival Practice”. Archival Issues 18, nr 1 (1993): 43–54.

„Bestimmungen aus dem Geschäftsbereich der Preußischen Archivverwaltung“. Mitteilungen der Preußischen Archivverwaltung 10 (1908): 16–20.

Biernat, Czesław. „Zasada przynależności zespołowej w ujęciu archiwistów holenderskich”. Archeion 37 (1962): 121–27.

Brenneke, Adolf. Archivkunde: ein Beitrag zur Theorie und Geschichte des europäischen Archivwesens. Wydał Wolfgang Leesch. Lipsk: Koehler & Amelang, 1953.

Brichford, Maynard. „The origins of European modern archival theory”. The Midwestern Archivist 7, nr 2 (1982): 87–101.

„De vierde jaarvergadering gehouden te Amsterdam op 26 Juni 1895, in de „Salle des congrès“ op de Wereld-Tentoonstelling te Amsterdam”. Nederlandsch Archievenblad 2 (1895/1896): 23–27.

Degen, Robert. „Myśl archiwalna Ryszarda Mienickiego”. W Ryszard Mienicki (1886–1956). Archiwista i historyk, zredagowali Waldemar Chorążyczewski i Robert Degen, 67–88. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2009.

Golubcov, Ivan Aleksandrovič. „Arhivisty Gollanndii o privedenii v porjadok i opisanii arhivov”. Arhivnoe delo 2 (1925): 17–40; 3/4 (1925): 82–102.

Gratama, Seerp. „Eenige regelen voor ordening en inventarisatie der archieven van kleinere steden en waterschappen”. Nederlandsch Archievenblad 3 (1892): 36–41.

Hansen, Georg. „Ein neuer Leitfaden für die Ordnung und Repertorisirung der Archive”. Archivalische Zeitschrift 8 (neue Folge) (1899): 284–91.

Horsman, Peter, Eric Ketelaar, i Theo Thomassen, „New Respect for the Old Order: The Context of the Dutch Manual”. The American Archivist 66, nr 2 (2003): 249–70.

Horsman, Peter, Eric Ketelaar, i Theo Thomassen. Tekst en context van de Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven van 1898. Hilversum: Verloren, 1998.

„In Memoriam. Jhr. Mr. Th. H. F. Van Riemsdijk”. Nederlandsch Archievenblad 2 (1922/1923): 84–87.

Ketelaar, Eric. „Archival Theory and the Dutch Manual”. Archivaria 41 (1996): 31–40. „S. Muller, J. A. Feith, and R. Fruin”. W Encyclopedia of Archival Writers 1515–2015, zredagowały Luciana Duranti i Patricia C. Franks, 411–13. Lanham; Boulder; Nowy Jork; Londyn: Rowman & Littlefield Publishers 2019.

Keussen, Hermann. „Die Vereinigung von Archivaren in den Niederlanden”. Archivalische Zeitschrift 6 (neue Folge) (1896): 299–308.

Klumpenhouwer, Richard. „Dutch archivists and the development of modern archives”. Canadian journal on Netherlandic studies/Revue canadienne d’études néerlandaises 7 (1986): 17–23.

Mienicki, Ryszard. „Podręcznik archiwistyki: Przekład pracy: S. Feith, R. Fruin”, b. d. Rkp. 950 II. Biblioteka Uniwersytecka w Toruniu, Oddział Zbiorów Specjalnych.

Muller, Samuel. Catalogus van het archief van het kapitel van St. Pieter's. Gravenhage: Van Weelden en Mengelen, 1886. „Het hoofdbeginsel voor de ordening van archieven”. Nederlandsch Archievenblad 1 (1893): 9–21.

Muller, Samuel, Johan A. Feith i Robert Fruin, Anleitung zum Ordnen und Beschreiben von Archiven. Przetłumaczył Hans Kaiser. Lipsk; Groningen: Otto Harrasowitz; Erven B. van der Kamp, 1905. Feith i Robert Fruin, Dang' an de zhengli yu bianmu shouce. Pekin, 1959. Feith i Robert Fruin, Handleiding voor het ordenen en beschrijven van archieven. Groningen: Erven B. van der Kamp, 1898. Feith i Robert Fruin, Manual de arranjo e descrição de arquivos. Przetłumaczył Manoel A. Wanderley. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 1973. Feith i Robert Fruin, Manual for the arrangement and description of archives. Przetłumaczył Arthur H. Leavitt. Nowy Jork: The H. W. Wilson Co., 1940. Chicago: Society of American Archivists, 2003. Feith i Robert Fruin, Manuel pour le classement et la description des archives. Przetłumaczył Joseph Cuvelier i Henri Stein. La Haye: A. de Jager, 1910. Feith i Robert Fruin, Ordinamento e Inventario degli Archivi. Przetłumaczyli Giuseppe Bonelli i Giovanni Vittani. Turyn: Unione Tipografico-Editrice Torinese, 1908.

Mûler, Samuel, Johan Feit i Robert Frjin R, R“kovodstvo za klasirane i opisanie na arhivite. Przetłumaczył Dimitri Pop Iliev. Sofia: Nadezda, 1912.

Nesmith, Tom. „Principle of provenance”. W Encyclopedia of Archival Science, zredagowały Luciana Duranti i Patricia C. Franks, 284–88. Lanham; Boulder; Nowy Jork; Londyn: Rowman & Littlefield Publishers 2015.

Paese, Theodore C. „Manual for the Arrangement and Description of Archives Drawn up by direction of the Netherlands Association of Archivists by S. Fruin, Arthur H. Leavitt”. The American Archivist 3, nr 2 (1940): 116–17.

„Riemsdijk (Jhr. Theodorus Helenus Franciscus)”. W Biographisch woordenboek der Noord- en Zuidnederlandsche letterkunde. Opracowali Frans J. van den Branden i Johannes G. Frederiks, 648–49. Amsterdam: Veen, 1888–1891.

Schellenberg, Theodore R. Modern Archives. Principles and Techniques. Chicago: University of Chicago Press, 1956. The Management of Archives. Waszyngton: National Archives and Records Administration, 1988.

Stryjkowski, Krzysztof. „Zespoły a zbiory. Kształtowanie zasobu i jego opracowanie w archiwach”. W Zasada zespołowości w praktyce archiwów państwowych. Studia i materiały, zredagowała Ewa Rosowska, 49–58. Warszawa: Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, 2017.

Trace, Ciaran B. „Archival arrangement”. W Encyclopedia of Archival Science, zredagowali Luciana Duranti i Patricia C. Franks, 21–24.

Wimmer, Mario. Archivkörper: eine Geschichte historischer Einbildungskraft, Konstancja: Konstanz University Press, 2012.

Podręcznik opisu i stosowania Honeywell 033451 01

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik opisu i stosowania Honeywell 033451 01

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik opisu i stosowania Honeywell 033451 01