Podręcznik konfiguracji i użytkowania Electrolux Nimble

Podręcznik konfiguracji i użytkowania Electrolux Nimble zawiera wszystkie informacje potrzebne do skonfigurowania i użytkowania odkurzacza Electrolux Nimble. Podręcznik zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące użytkowania, w tym wybór odpowiednich nakładek, trybów czyszczenia i filtracji, jak również instrukcje dotyczące czyszczenia i konserwacji odkurzacza. Podręcznik zawiera także informacje o różnych funkcjach odkurzacza, w tym trybach czyszczenia, funkcjach zabezpieczających i trybach oszczędzania energii. Podręcznik konfiguracji i użytkowania Electrolux Nimble pomaga w pełni wykorzystać potencjał odkurzacza i zapewnia bezpieczne i wydajne czyszczenie.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik konfiguracji i użytkowania Electrolux Nimble

Konfigurowanie i obsługa modułu Sprzedaż i marketing | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

  • Artykuł
  • Czas czytania: 3 min

Dotyczy: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

W poniższej tabeli przedstawiono formularze, które umożliwiają konfigurowanie oraz obsługiwanie sprzedaży i marketingu. Wpisy tabeli są uporządkowane według zadań, a następnie alfabetycznie według nazw formularzy.

Uwaga

Niektóre formularze w poniższej tabeli wymagają informacji lub ustawień parametrów, aby je otworzyć.

Aby uzyskać więcej informacji o zadaniach ustawień i obsługi, zobacz Podręcznik konfiguracji systemu i aplikacji.

Zadanie

Nazwa formularza

Zastosowanie

Konfigurowanie kontaktów, klientów i perspektywy

Arkusz relacji/prospektów

Umożliwia importowanie i sprawdzanie poprawności typów formatów plików.

Charakter

Umożliwia definiowanie różnych poziomów osób, spośród których można wybierać podczas tworzenia rekordu osoby kontaktowej.

Decyzja

Utwórz listę decyzji kodów przy opisywaniu osoby kontaktowej wpływu na decyzję making proces perspektywy.

Definicja formatu pliku

Umożliwia definiowanie tabel, w których będą wstawiane informacje importowane do systemu Microsoft Dynamics AX.

Faza

Umożliwia tworzenie faz procesu ofertowego i używanie ich do śledzenia postępu tego procesu.

Formuła grzecznościowa

Umożliwia tworzenie formuł grzecznościowych używanych w komunikacji pisemnej z osobami kontaktowymi.

Funkcje osób

Tworzenie listy zadań do klasyfikacji obszarów obowiązków dla osoby kontaktowej do potencjalnych.

Globalna książka adresowa

Umożliwia tworzenie i obsługiwanie informacji dotyczących wszystkich jednostek pracujących w firmie.

Grupy dostawców

Umożliwia tworzenie grup dostawców, którzy mają takie same parametry.

Grupy odbiorców

Umożliwia tworzenie grup odbiorców o takich samych kluczowych parametrach.

Import kodów sektorów rynku

Definiowanie kodów klasyfikacji dla perspektyw.

Konkurencja

Umożliwia tworzenie i przechowywanie informacji o konkurencji.

Łańcuchy firm

Umożliwia tworzenie listy firm macierzystych oraz jednostek biznesowych lub organizacyjnych firm macierzystych.

Lojalność

Umożliwia definiowane listy określeń opisujących lojalność osoby kontaktowej wobec firmy.

Ocena

Definiowanie ocen, które mają być przypisywane do rekordów potencjalnych klientów.

Okręgi sprzedaży

Umożliwia utworzenie listy obszarów geograficznych, którą można zastosować w sprzedaży i w statystyce sprzedaży.

Osoby kontaktowe

Umożliwia tworzenie i obsługiwanie informacji o osobach kontaktowych w firmie.

Parametry telefonu

Umożliwia konfigurowanie integracji telefonu.

Podsegmenty

Skonfigurować bardziej szczegółowych segmenty branżowe dalsze klasyfikowanie perspektywy.

Prawdopodobieństwo

Umożliwia definiowanie współczynników prawdopodobieństwa zamówień sprzedaży.

Priorytet

Umożliwia definiowanie typów priorytetów rekordów potencjalnych klientów.

Prognoza

Umożliwia tworzenie okresów prognozy na potrzeby ofert sprzedaży.

Przyczyna

Umożliwia definiowanie przyczyn wygranej lub przegranej oferty sprzedaży.

Segmenty

Skonfigurować segmenty branżowe ogólne kategoryzowania perspektywy.

Stan

Utwórz listę frazy opisujące wydajność perspektywy.

Stanowisko

Umożliwia konfigurowanie listy stanowisk osoby kontaktowej.

Typ

Umożliwia tworzenie typów potencjalnych klientów, spośród których można wybierać podczas tworzenia rekordu potencjalnego klienta.

Typ źródła

Umożliwia tworzenie typów źródeł potencjalnych klientów i szans sprzedaży.

Typy relacji

Ustawianie typów perspektywy.

Zainteresowania

Umożliwia tworzenie listy zainteresowań zawodowych i prywatnych osoby kontaktowej podczas wprowadzania jej danych.

Zwrot grzecznościowy

Umożliwia tworzenie zwrotów grzecznościowych, których można używać podczas komunikowania się z osobami kontaktowymi.

Definiowanie procesów oraz etapów sprzedaży i marketingu

Administracja kwerendy

Umożliwia tworzenie tabel, pól i metod kwerend.

Cel kampanii

Umożliwia określenie celów kampanii.

Elementy korespondencji

Umożliwia konfigurowanie podkategorii poszczególnych kategorii korespondencji.

Fazy działań

Umożliwia tworzenie listy faz działań, która będzie używana do śledzenia stanu działania.

Grupa kampanii

Tworzenie grup kampanii w celu ogólnie klasyfikowanie kampanii.

Grupa rekordów

Umożliwia tworzenie grup rekordów do importowania definicji formatu pliku.

Grupy poczty e-mail

Umożliwia konfigurowanie grup poczty e-mail.

Jednostka/zespół sprzedaży

Tworzyć i obsługiwać jednostki sprzedaży.

Kategoria korespondencji

Umożliwia tworzenie kategorii korespondencji kontaktów.

Kategoria wiadomości e-mail

Umożliwia konfigurowanie kategorii wiadomości e-mail.

Odpowiedzialności

Umożliwia przypisywanie odpowiedzialności do odpowiednich stanowisk.

Parametry

Umożliwia definiowanie reguła parametrów obszaru Sprzedaż i marketing.

Plany działań

Umożliwia tworzenie planów działania.

Proces kampanii

Umożliwia tworzenie procesów kampanii.

Proces kwalifikacji

Umożliwia tworzenie procesów kwalifikacji potencjalnych klientów.

Proces sprzedaży

Umożliwia tworzenie procesów sprzedaży.

Przyczyna anulowania

Umożliwia wprowadzanie przyczyn anulowania rozmowy telemarketingowej.

Szablon wiadomości e-mail

Umożliwia tworzenie szablonów wiadomości e-mail.

Typ kampanii

Umożliwia tworzenie typów kampanii w celu dokładniejszego podziału kampanii na kategorie.

Typy działań

Umożliwia tworzenie możliwych typów działań.

Tytuły dokumentów

Umożliwia tworzenie tytułów do dokumentów ofert.

Wnioski dokumentu

Umożliwia tworzenie wniosków do dokumentów ofert.

Wprowadzenia do dokumentów

Umożliwia tworzenie wprowadzeń i zwrotów grzecznościowych do dokumentów ofert.

Integrowanie z Microsoft programu Office Outlook

Administrowanie programem Microsoft Office Outlook

Przejrzyj i synchronizowanie kontaktów Microsoft Dynamics AX i Microsoft programu Office Outlook.

Kreator instalacji programu Microsoft Office Outlook

Utwórz identyfikator użytkownika dla pracownika i synchronizacja działań pracownika w Microsoft Dynamics AX i Microsoft programu Office Outlook.

Mapowanie między systemem Microsoft Dynamics AX a programem Microsoft Office Outlook

Definiowanie, jak kontakty są przechowywane w Microsoft Dynamics AX i Microsoft powinien być mapowany Office Outlook.

Moje kontakty

Dodaj i synchronizować kontakty z Microsoft Office Outlook, aby Microsoft Dynamics AX i Microsoft Dynamics AX do Microsoft programu Office Outlook.

Parametry synchronizacji z programem Microsoft Office Outlook

Definiowanie reguł parametr integracji między Microsoft Dynamics AX i Microsoft programu Office Outlook.

Pracownik

Umożliwia ustawienie minut przypomnienia dotyczących działań i domyślnego czasu rozpoczęcia oraz zakończenia działania, a także przechowywanie informacji o pracownikach.

Relacje użytkownika

Umożliwia przypisywanie użytkownika do identyfikatora użytkownika.

Synchronizacja

Synchronizowanie kontaktów, zadań i terminów w Microsoft Office Outlook z Microsoft Dynamics AX.

Dodatkowe zasoby

Podręcznik konfiguracji i użytkowania Electrolux Nimble

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik konfiguracji i użytkowania Electrolux Nimble

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik konfiguracji i użytkowania Electrolux Nimble