Podręcznik konfiguracji i instalacji Asus A42je

Asus A42je jest wyjątkowym laptopem, który oferuje wszechstronne możliwości konfiguracji. Podręcznik konfiguracji i instalacji Asus A42je zawiera szczegółowe instrukcje, jak skonfigurować laptop, aby uzyskać optymalny wynik. Osoby, które chcą w pełni wykorzystać potencjał laptopa, mogą skorzystać z kompleksowego podręcznika, który zawiera wszystkie niezbędne informacje i instrukcje dotyczące konfiguracji i instalacji. Podręcznik obejmuje również szczegółowe informacje dotyczące uruchamiania i aktualizowania systemu operacyjnego, a także informacje dotyczące bezpieczeństwa i wydajności. Dzięki temu podręcznikowi każdy może skonfigurować swój laptop Asus A42je w sposób optymalny i w pełni wykorzystać jego możliwości.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik konfiguracji i instalacji Asus A42je

FAQ

Ten temat poświęcony jest sposobowi instalacji sterowników pobranych ze strony pomocy technicznej ASUS oraz plików aplikacji typu wykonalnego (. exe). Jeśli sterownik pobrany ze strony pomocy technicznej ASUS nie zawiera tego typu plików, tutaj możesz dowiedzieć się więcej o temacie: Jak zainstalować sterownik, gdy nie możesz znaleźć pliku [setup. exe] lub [install. exe]? .

※ Adnotacja: Poniższe zrzuty mogą się różnić w zależności od modeli lub sterowników.

 1. Wyszukaj i pobierz sterownik, który chcesz zainstalować; tutaj zamieszczonych jest więcej informacji: Jak wyszukiwać i pobierać sterowniki.
 2. Po zakończeniu pobierania kliknij dwukrotnie na pobrany plik, aby rozpocząć procedurę instalacji . (Poniżej jako przykład wykorzystano sterownik audio APOdriver_DTS_ALL_Xperi_Z_V1. 6. 11. 0_21121).
  ※ Adnotacja: Jeśli typem pobranego pliku jest folder skompresowany, kliknij go prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję Wyodrębnij wszystko, aby móc rozpocząć instalację.
 3. Jeśli pojawił się komunikat Kontrola konta użytkownika, wybierz [Yes] (tak) . com/images/2021/01/08/653e736c-9435-4882-ab9e-49a241144c4c. png"/>
 4. Uruchom kreatora konfiguracji, kliknij [Next] (dalej) , aby kontynuować. com/images/2021/01/08/ca8e723c-7ede-42ac-953d-7468ee5a6aa2. png"/>
 5. Wyświetlony zostanie komunikat i umowa licencyjna; wybierz [I accept the agreement] (akceptuję umowę) po uprzednim przeczytaniu i zaakceptowaniu tej umowy, a następnie kliknij [Next] (dalej) , aby kontynuować. com/images/2021/01/08/3cf80080-2efa-4a95-9c42-51a927abaf13. png"/>
 6. Wybierz czynność, którą chcesz wykonać. Wybierz [Install] (instaluj) , a następnie kliknij [Next] (dalej) , aby kontynuować.
  ※ Adnotacja: Jeśli wybierzesz opcję Extract (wyodrębnij), kreator konfiguracji tylko wyodrębni plik, zamiast go instalować. com/images/2021/01/08/b3e814fb-2c39-4545-9a24-980e015365b3. png"/>
 7. Możesz wybrać folder docelowy, w którym ma być zainstalowany sterownik. W razie braku konkretnego wskazania, zalecamy pozostawienie folderu docelowego jako domyślnego; następnie kliknij [Next] (dalej) , aby kontynuować. com/images/2021/01/08/468a7797-3e7f-4023-9bf3-6cabd6e06b1b. png"/>
 8. Kreator konfiguracji jest gotowy do rozpoczęcia instalacji sterownika; kliknij [Install] (instaluj) , aby kontynuować instalację.
  ※ Adnotacja: Zainstalowanie sterownika może zająć trochę czasu, dlatego należy upewnić się, że zasilacz sieciowy jest podłączony podczas procesu instalacji. Nie wymuszaj zamknięcia, aby uniknąć wszelkich problemów. com/images/2021/01/08/ee6bc928-da0b-4da4-b1e0-7412519c555b. png"/>
 9. Kreator konfiguracji instaluje sterownik; czekaj na zakończenie instalacji. com/images/2021/01/08/b6902b60-c9b7-41ea-8bf9-2a47c170ffd8. png"/>
 10. Niektóre sterowniki mogą wymagać ponownego uruchomienia komputera w celu zakończenia procedury instalacji. Wybierz [Yes, restart the computer now] (tak, uruchom ponownie teraz) , a następnie kliknij [Finish] (zakończ) , aby kontynuować proces ponownego uruchamiania.
  ※ Adnotacja: Przed ponownym uruchomieniem komputera należy upewnić się, że dane zostały zapisane, aby zapobiec ich utracie. com/images/2021/01/08/b880fa99-020e-4db4-9904-399db2145449. png"/>
 • KategoriaSterownik
 • TypProduct Knowledge

Czy informacja okazała się przydatna?

YesNo

 • Above information might be partly or entirely quoted from exterior websites or sources. please refer to the information based on the source that we noted. Please directly contact or inquire the sources if there is any further question and note that ASUS is neither relevant nor responsible for its content/service
 • This information may not suitable for all the products from the same category/series. Some of the screen shots and operations could be different from the software versions.
 • ASUS provides the above information for reference only. If you have any questions about the content, please contact the above product vendor directly. Please note that ASUS is not responsible for the content or service provided by the above product vendor.

Instalowanie pojemników z tuszem

1Otwórz skaner.

Uwaga:

Nie wolno dotykać białego przewodu wewnątrz drukarki.

2Delikatnie potrząśnij 4–5 razy tylko pojemnikiem z tuszem CZARNYM. Nie potrząsaj innymi pojemnikami. Wyjmij z opakowań wszystkiepojemniki z tuszem.

 • W przypadku początkowej konfiguracji należy użyć pojemników z tuszem dostarczonych z drukarką. Tych pojemników nie można zachowaćdo późniejszego użycia.

 • Nie wolno dotykać elementów pojemnika wskazanych na ilustracji.

3Zdejmij z pojemników tylko żółtą taśmę.

4Włóż pojemnik z tuszem i mocno go dociśnij. W ten sam sposób włóż pozostałe pojemniki z tuszem.

Należy się upewnić, że wszystkie pojemniki z tuszem są ustawione w jednej linii.

5Ostrożnie zamknij skaner.

6Naciśnij przycisk na drukarce, aby rozpocząć napełnianie tuszem. Przejdź od razu do następnego kroku. Nie musisz czekać na zakończenie napełnianiatuszem.

Jeśli świeci się kontrolka , a napełnianie tuszem się nie rozpoczyna, naciśnij przycisk . Następnie wyjmij pojemniki z tuszem i ponownie je włóż.

  Nie wolno wyłączać drukarki przed zakończeniem napełniania tuszem. Podczas napełniania tuszem miga kontrolka zasilania, apo zakończeniu napełniania świeci światłem ciągłym.

  Dostarczone pojemniki z tuszem zostaną częściowo użyte do napełnienia tuszem głowicy drukującej. Liczba stron, które możnawydrukować za ich pomocą może być mniejsza niż w przypadku kolejnych pojemników z tuszem.

  Dalej»

Ładowanie papieru

1Upewnij się, że kontrolka zasilania się świeci. Otwórz osłonę podajnika, wysuń wspornik papieru i przechyl go do tyłu.

2Załaduj papier zwykły A4 pionowo wzdłuż prawej strony podajnika papieru, stroną do zadrukowania skierowaną w górę.

3Przesuń prowadnicę papieru do krawędzi papieru, a następnie zamknij osłonę podajnika.

4Wyjmij tacę wyjściową.

Dalej»

Podręcznik konfiguracji i instalacji Asus A42je

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik konfiguracji i instalacji Asus A42je

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik konfiguracji i instalacji Asus A42je