Podręcznik interfejsu użytkownika 3m Mesh Face 5c 1

Podręcznik interfejsu użytkownika 3m Mesh Face 5c 1 to oficjalny podręcznik użytkownika dla siatki twarzy 3m Mesh Face 5c 1. Podręcznik zawiera wszystkie informacje potrzebne do instalacji, konfiguracji i korzystania z siatki twarzy 3m Mesh Face 5c 1. Podręcznik zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące funkcji i opcji siatki, w tym instalacji sprzętu i oprogramowania, tworzenia i zarządzania profilami użytkowników, ustawiania i zarządzania siecią bezprzewodową oraz zarządzania ustawieniami sieciowymi. Podręcznik zawiera również informacje dotyczące rozwiązywania problemów i odpowiedzi na często zadawane pytania.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik interfejsu użytkownika 3m Mesh Face 5c 1

Interfejs w rozumieniu jakie za chwilę poznamy może się w pierwszej kolejności mylić z pojęciem interfejsu użytkownika, czyli graficznym dostępem do różnych funkcji programu. W naszym przypadku będzie do szkielet, albo bardziej szczegółowo wymóg jaki będą musiały spełniać klasy implementujące nasz interfejs.

Składnia interfejsu jest następująca:

[specyfikator_dostępu] interface nazwa_interfejsu {elementy_interfejsu... }

Przykładowo wyobraźmy sobie interfejs pojazd:

public interface Pojazd {public void jazda(int predkosc);public void stop();}

Jak widać dziwne jest w nim to, że posiada dwie metody typu void: jazda() i stop(), ale jak widać nie posiadają one żadnej implementacji, ani nawet nawiasów klamrowych. Tak jak powiedzieliśmy wcześniej, interfejs to kontrakt, który mówi co klasa implementująca może robić, ale nie jak ma to robić.

W naszym przykładzie łatwo sobie wyobrazić klasy Samochód i Rower - obie przedstawiają pojazdy, jednak znacznie się różniące i posiadające jedynie wspólne cechy w zakresie poruszania się (no i może paru innych, ale nie wnikajmy w szczegóły). Jeśli klasy Samochód i Rower będą implementowały interfejs pojazd to będziemy pewni, że będą one mogły się poruszać i zatrzymywać, dzięki metodom jazda() i stop().

public class Samochod implements Pojazd {@Overridepublic void jazda(int predkosc) {}public void stop() {}public void drift() {}}
public class Rower implements Pojazd {public double skok() {}}

Jak widać nasze klasy implementując interfejs Pojazd muszą implementować jego metody (pomocna jest tutaj adnotacja @Override). Nie jest jednak powiedziane, że nie mogą również posiadać własnych dodatkowych metod specyficznych tylko dla siebie, jak na przykład skok() określająca wysokość na jaką skoczyliśmy na rowerze, czy drift() wprawiająca samochód w poślizg. Dodawanie własnych metod nie jest jednak dobrym podejściem, ponieważ tracimy w ten sposób nieco możliwości jakie niesie ze sobą polimorfizm - aby móc korzystać z metod, których nie ma w interfejsie zarówno typ referencji jak i typ obiektu muszą być zgodne - użycie interfejsu wydaje się wtedy zbędne.

Wszystkie metody interfejsu są domyślnie publiczne i abstrakcyjne, nie jest więc konieczne dopisywanie przed nimi tych słów kluczowych, jeśli o tym zapomnimy, nic się nie stanie.

Wszystkie pola interfejsu muszą być zadeklarowane jako publiczne, statyczne i finalne, czyli innymi słowy, w interfejsie możemy także umieszczać stałe pola. Nie muszą być jednak oznaczone słowami final i static, podobnie jak w przypadku metod są one tam dodawane automatycznie

Inne wymagania co do interfejsów w skrócie:

  • Interfejs musi być utworzony przy użyciu słowa kluczowego interface
 • Interfejsy mogą być wykorzystywane polimorficznie, tzn można ich używać jako typu ogólniejszego klas, które go implementują, poprawne zapisy na podstawie powyższych przykładów to:
 • Pojazd rower = new Rower();Pojazd samochod = new Samochod();
 • Interfejs może rozszerzać (extends) tylko interfejsy (nawet kilka, co w przypadku klas jest zabronione)
 • Metody interfejsu nie mogą być zadeklarowane jako statyczne
 • To co ważne, w Javie niedozwolone jest dziedziczenie wielokrotne, jednak jak najbardziej poprawne jest implementowanie wielu interfejsów, przydatność tego rozwiązania zobaczymy w szczególności w przypadku programowania aplikacji z graficznym interfejsem użytkownika, gdzie dodatkowo będziemy obsługiwali zdarzenia generowane przez mysz, lub klawiaturę.

  New Smiles to nowe wydanie popularnych podręczników Smiles, przeznaczone dla klas 1-3 szkoły podstawowej. Podręczniki zostały dostosowane do wymogów nowej podstawy programowej obowiązującej od 2017 r. Seria skutecznie rozwija umiejętności komunikacyjne, integruje nauczanie języka z innymi obszarami edukacyjnymi i umiejętnie wprowadza komponent kulturowy. Uczy przez zabawę, kształtując w uczniach pozytywny stosunek do nauki języka.

  Kurs New Smiles zapewnia dobrze zaprojektowane środowisko nauki, w którym rozwijanie umiejętności językowych przebiega w uporządkowany, a jednocześnie twórczy sposób. Uczniowie mogą odkrywać i realizować swoje pasje oraz w pełni wykorzystywać swój potencjał, co skutecznie motywuje ich do nauki.

  Najważniejsze cechy serii:

  • Precyzyjnie realizuje wszystkie wymagania nowej podstawy programowej.
  • Stopniowo, w sposób dostosowany do wieku uczniów, prowadzi do osiągnięcia kompetencji językowej na poziomie odpowiednim dla I etapu kształcenia i przygotowuje do nauki na kolejnym etapie edukacyjnym.
  • Uczy przez zabawę, oferując szerokie spektrum różnorodnych ćwiczeń, historyjek w formie komiksu, melodyjnych piosenek, rymowanek, projektów, prac plastycznych itp.
  • Wspiera emocjonalny i społeczny rozwój dziecka, a także budzi pasję uczenia się.
  • Umiejętnie integruje naukę języka angielskiego z treściami z innych obszarów nauczania (sekcjeTime for CLIL w każdym module).
  • W interesujący dla uczniów sposób wprowadza elementy wiedzy o innnych krajach i o Polsce.
  • Promuje czytanie dla przyjemności poprzez historyjki obrazkowe oparte na motywach baśni z różnych stron świata (sekcje Storytime).
  • Zachęca uczniów do samodzielnej oceny postępów i uczy samodzielności (sekcje Check Point po każdym module).
  • Ułatwia naukę słówek dzięki minisłowniczkom obrazkowym zamieszczonym na początku każdego modułu oraz słowniczkowi na końcu podręcznika.
  • Uwrażliwia na sprawy związane z ochroną środowiska naturalnego (sekcje My Green Passport).
  • Piękna, bajecznie kolorowa szata graficzna (zarówno w podręczniku, jak i zeszycie ćwiczeń) zachęca do nauki.
  • Stanowi perfekcyjne połączenie materiału drukowanego i cyfrowego. Nauczyciel może prowadzić lekcje przy użyciu oprogramowania do tablic interaktywnych, a uczeń korzystać z interaktywnego eBooka, czyli podręcznika cyfrowego.

  Typ publikacji:podręcznik

  Nośnik:książkaSymbol:TJA640EAN-13:9781471579158ISBN:MEN:857/3/2019

  Paczka

  Waga0. 341 kg

  1 Znaki drogowe Podręcznik użytkownika Dąbrowa Górnicza, ul. Szkolna 26 Strona 1

  2 SPIS TREŚCI 1 Ogólny opis funkcjonalności programu 3 2 Wymagania systemowe 4 3 Instalacja 4 4 Rozpoczęcie pracy z programem 4 5 Główny pasek narzędziowy programu 5 6 Ustawienia programu 6 7 Znaki pionowe Procedura wstawiania znaku pionowego Edycja tekstu znaku pionowego Złożone tablice D Tablice F pasy ruchu Przesuwanie tekstu 17 8 Znaki poziome 18 9 Zestawienia statystyczne Malarz tablic Sygnalizator Skarpy Poszerzenie jezdni na łuku o R > 25m wg Dz. U Wielowierszowy odnośnik Informacje o programie Instalacja i użytkowanie klucza sieciowego Wprowadzone zmiany Dąbrowa Górnicza, ul. Szkolna 26 Strona 2

  3 1. Ogólny opis funkcjonalności programu Program Znaki Drogowe jest narzędziem MicroStation i PowerDraft/PowerMap używanym w procesie projektowania dróg, przeznaczonym dla biur projektowych i urzędów administracji dróg, służącym do umieszczania symboli graficznych znaków drogowych pionowych i poziomych na mapie projektowanej drogi. Program daje możliwość rozróżnienia znaków planowanych, istniejących oraz przeznaczonych do likwidacji. Różne rodzaje znaków oraz ich poszczególne elementy (element graficzny, linia wskazująca miejsce instalacji, opis) umieszczane są na osobnych warstwach pliku dgn, co daje możliwość łatwego podglądu i drukowania wybranych elementów projektu. Program posiada możliwość automatycznego zliczania znaków, tworzenia zestawień statystycznych, określania ich położenia wzdłuż drogi od przyjętego punktu początkowego, obliczania długości i powierzchni malowanych znaków poziomych. Operacje te można przeprowadzić dla całej mapy lub jej zaznaczonego fragmentu, a wyniki eksportować do edytora tekstu. Program umożliwia użytkownikowi projektowanie znaków własnych z możliwością ich zapisania i późniejszego użycia. Użytkownik ma możliwość zastosowania własnych ustawień jeżeli chodzi o kolor, grubość i styl linii, wielkość, kolor, rodzaj czcionki, wybór warstwy MicroStation na której dany element ma być zapisywany. Projektowanie dróg oraz ich oznakowania może być wykonywane równocześnie przez różnych pracowników pracujących na różnych komputerach, gdyż program może pracować na osobnym pliku, referencyjnie podczytując plik projektu drogi. Po umieszczeniu na mapie znaki pozostają edytowalne tj. istnieje możliwość zmiany znajdującego się w nich tekstu, ich obrócenia czy przesunięcia. Program jest dostępny w wersji serwerowej (licencja pływająca) i stanowiskowej (licencja na dany komputer) Dąbrowa Górnicza, ul. Szkolna 26 Strona 3

  4 2. Wymagania systemowe Program Znaki Drogowe pracuje w środowisku MicroStation i produktów Power (PowerDraft, PowerMap). Dostępna jest wersje aplikacji współpracującej z wersjami 2004, XM, V8i i V8i Select 1. Gdy będą dostępne nowsze wersje, program będzie sprawdzany i dostosowywany. Program nie posiada innych wymagań systemowych niż te, które niezbędne są do zainstalowania i uruchomienia MicroStation. 3. Instalacja Proszę uruchomić instalator z Microstation: wybrać z menu Utilities, MDL Applications otworzy się okno dialogowe, wybrać przycisk Browse wybrać znakid_setup. ma uruchomi się instalatora, zaakceptować umowę licencyjną. Od wersji XM Microstation katalogi Microstation i Workspace mogą się znajdować w różnych lokalizacjach, dlatego instalator uruchamiany jest w Microstation, w ten sposób jest możliwe poprawne znalezienie katalogu Workspace. Aplikacja instaluje się standardowo do katalogu C:\Program Files\ZnakiDrogowe, w przypadku systemów 64-bitowych do C:\Program Files (x86)\znakidrogowe. Instalator dodaje do systemu dodatkową czcionkę TTF i style linii do podkatalogu Microstation.. \Workspace\system\symb. Katalog aplikacji może mieć dowolną nazwę i znajdować w dowolnym miejscu struktury katalogów. Dla systemów Vista i Windows 7 trzeba wybrać katalog do którego będzie prawo zapisu, gdy tego prawa nie będzie to nie będzie można nadpisywać ustawień standardowych i tworzyć plik z własnymi ustawieniami. 4. Rozpoczęcie pracy z programem Wybrać z menu Utilities, MDL Applications Otworzy się okno dialogowe, wybrać przycisk Browse Wybrać katalog C:\Program Files\ZnakiDrogowe, i wybrać znaki_drogowe. ma Uruchomi się aplikacja Dąbrowa Górnicza, ul. Szkolna 26 Strona 4

  5 5. Główny pasek narzędziowy programu Po uruchomieniu, program dostępny jest w postaci paska narzędziowego, który może być pozostawiony pływający, lub zakotwiczony w pionie lub poziomie. Program zapamiętuje miejsce zakotwiczenia i po ponownym uruchomieniu pasek narzędziowy pojawia się w tym samym miejscu. Pasek programu Znaki Drogowe zawiera następujące narzędzia: 1 ustawienia programu 2 znaki pionowe 3 złożone tablice D 4 tablice F pasy ruchu 5 znaki poziome 6 statystyka 7 malarz tablic 8 sygnalizator 9 skarpa 10 kalkulator - poszerzenie jezdni na łuku o R > 25m wg Dz. U odnośnik wielowierszowy 12 przesuń tekst 13 informacje o programie Dąbrowa Górnicza, ul. Szkolna 26 Strona 5

  6 6. Ustawienia programu Kliknięcie na ikonkę 1 powoduje otworzenie okna dialogowego ustawień głównych programu Znaki Drogowe, w którym użytkownik może zdefiniować warstwy, na których zapisywane są poszczególne elementy graficzne i tekstowe umieszczane w pliku projektu oznakowania dróg. Rys. Okno dialogowe głównych ustawień programu Znaki Drogowe. Program automatycznie tworzy warstwy w momencie, gdy są one potrzebne (np. gdy użytkownik będzie chciał umieścić znak pionowy planowany, utworzone zostaną warstwy zn_pion_plan i zn_pion_plan_nazwa). Jeżeli warstwy o tych nazwach już istnieją, program wykorzystuje je. Ustawienia użytkownika mogą zostać zapisane do pliku xml. Użytkownik może zdefiniować różne ustawienia i wykorzystywać je, np. dla różnych projektów, wczytując odpowiednie ustawienia w miarę potrzeby. Zawsze istnieje możliwość powrotu do ustawień fabrycznych przez naciśnięcie przycisku "domyślne". Program startuje zawsze z ustawieniami domyślnymi, nawet jeżeli ostatnimi ustawieniami przed jego zamknięciem były ustawienia użytkownika. Użytkownik ma możliwość modyfikacji ustawień domyślnych. Są one zapisane w pliku "warstwy. xml" znajdującym w katalogu aplikacji. Aby zmodyfikować ustawienia domyślne należy nadpisać ten plik plikiem zawierającym żądane ustawienia. Program instalowany jest z ustawieniami domyślnymi, jak w tabeli poniżej Dąbrowa Górnicza, ul. Szkolna 26 Strona 6

  7 Tabela. Ustawienia domyślne programu Znaki Drogowe Rodzaj znaku Element graficzny/opisu/atrybut Nazwa warstwy Microstation Istniejące pionowe symbol graficzny znaku wraz z linią odniesienia i symbolem umieszczonym na krawędzi jezdni zn_pion_istn symbol literowy znaku zgodny z rozporządzeniem zn_pion_istn_nazwa Ministra Infrastruktury wymiary zn_pion_istn_wymiary kilometraż zn_pion_istn_kilom symbol grupy wielkości znaku zn_pion_istn_wielkosc opisy dodatkowe zn_pion_istn_opisy Planowane symbol graficzny znaku wraz z linią odniesienia zn_pion_plan pionowe i symbolem umieszczonym na krawędzi jezdni symbol literowy znaku zgodny z rozporządzeniem zn_pion_plan_nazwa Ministra Infrastruktury wymiary zn_pion_plan_wymiary kilometraż zn_pion_plan_kilom symbol grupy wielkości znaku zn_pion_plan_wielkosc opisy dodatkowe zn_pion_plan_opisy Likwidowane symbol graficzny znaku wraz z linią odniesienia zn_pion_likwid pionowe i symbolem umieszczonym na krawędzi jezdni symbol literowy znaku zgodny z rozporządzeniem zn_pion_likwid_nazwa Ministra Infrastruktury wymiary zn_pion_likwid_wymiary kilometraż zn_pion_likwid_kilom symbol grupy wielkości znaku zn_pion_likwid_wielkosc opisy dodatkowe zn_pion_likwid_opisy Tymczasowe symbol graficzny znaku wraz z linią odniesienia zn_pion_tymcz pionowe symbol literowy znaku zn_pion_tymcz_nazwa wymiary zn_pion_tymcz_wymiary kilometraż zn_pion_tymcz_kilom symbol grupy wielkości znaku zn_pion_tymcz_wielkosc opisy dodatkowe zn_pion_tymcz_opisy Inne Zestawienia statystyczne statystyka Istniejące poziome symbol graficzny znaku wraz z linią odniesienia zn_poziom_istn symbol literowy znaku zn_poziom_istn_nazwa wymiary zn_poziom_istn_wymiary kilometraż zn_poziom_istn_kilom symbol grupy wielkości znaku zn_poziom_istn_wielkosc opisy dodatkowe zn_poziom_istn_opisy Planowane symbol graficzny znaku wraz z linią odniesienia zn_poziom_plan poziome symbol literowy znaku zn_poziom_plan_nazwa wymiary zn_poziom_plan_wymiary kilometraż zn_poziom_plan_kilom symbol grupy wielkości znaku zn_poziom_plan_wielkosc opisy dodatkowe zn_poziom_plan_opisy Likwidowane symbol graficzny znaku wraz z linią odniesienia zn_poziom_likwid poziome symbol literowy znaku zn_poziom_likwid_nazwa wymiary zn_poziom_likwid_wymiary kilometraż zn_poziom_likwid_kilom symbol grupy wielkości znaku zn_poziom_likwid_wielkosc opisy dodatkowe zn_poziom_likwid_opisy Tymczasowe symbol graficzny znaku wraz z linią odniesienia zn_poziom_tymcz poziome symbol literowy znaku zn_poziom_tymcz_nazwa wymiary zn_poziom_tymcz_wymiary kilometraż zn_poziom_tymcz_kilom symbol grupy wielkości znaku zn_poziom_tymcz_wielkosc opisy dodatkowe zn_poziom_tymcz_opisy Dąbrowa Górnicza, ul. Szkolna 26 Strona 7

  8 7. Znaki pionowe Kliknięcie na ikonkę 2 powoduje otworzenia interfejsu wstawiania znaków pionowych. Możliwe jest równoczesne wstawienie do 4 znaków jeden nad drugim. Główny interfejs wstawiania znaków pionowych skala - pozwala na wybór skali wydruku mapy projektowanej drogi: 1:500 lub 1:1000; grupa wielkości - pozwala na wybór wielkości znaku: wielkie, duże, średnie, małe, mini; rodzaj - pozwala na wybór rodzaju znaku, który ma być umieszczony na mapie: projektowane, likwidowane, istniejące; znak na - pozwala na wybór sposobu mocowania znaku: na 1 słupku, na 2 słupkach, na konstrukcji; znak - pozwala na wybór sposobu zamocowania znaku przy drodze. Każdemu sposobowi mocowania odpowiada inny symbol graficzny reprezentujący znak na mapie w miejscu jego położenia. Dostępne są następujące sposoby mocowania znaku: przed słupkiem, za słupkiem, z obu stron słupka, na latarni, na słupku przeszkodowym U-5, sygnalizator dla pojazdów, sygnalizator dla pojazdów i pieszych, a także umieszczenie symbolu graficznego znaku bez odnośnika, umieszczenie samego symbolu graficznego słupka bez znaku Dąbrowa Górnicza, ul. Szkolna 26 Strona 8

  9 wybór z listy "znak" przed słupkiem symbol graficzny znaku w miejscu jego położenia za słupkiem z obu stron słupka na słupku przeszkodowym U-5 na latarni sygnalizator dla pojazdów sygnalizator dla pojazdów i pieszych sam słupek bez odnośnika brak Dąbrowa Górnicza, ul. Szkolna 26 Strona 9

  10 zaawansowane - pozwala na zmianę ustawień (m. in. grubość, styl, kolor) linii odnośnika wskazującego miejsce położenia znaku oraz parametrów czcionki symbolu tekstowego znaku umieszczanego obok znaku. Program instalowany jest z ustawieniami domyślnymi. Użytkownik ma możliwość definiowania własnych ustawień dla każdego rodzaju znaku oraz dla każdej skali wydruku osobno. Ustawienia użytkownika mogą zostać zapisane do pliku xml oraz wczytane w miarę potrzeby. Ustawienia domyślne przechowywane są w pliku "pionowe. xml" znajdującym się w katalogu aplikacji. Ustawienia te mogą zostać przez użytkownika zmienione podczas pracy programu lub zastąpione własnymi ustawieniami domyślnymi. Za każdym razem program startuje z ustawieniami domyślnymi; dodatkowy znak - umożliwia wstawienie drugiego znaku pod znakiem głównym. Wyboru drugiego znaku dokonać można z listy: do znaku - zawiera tabliczki które, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie "szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych" najczęściej są stosowane z określonymi znakami podstawowymi wszystkie tabliczki kategoria znaku: A, B, C, itd., a na końcu dodane biblioteki celek znalezione w katalogu aplikacji wszystkie znaki, bez celek z dodatkowych bibliotek; zmień treść - otwiera okno dialogowe pozwalające na zmianę treści znaku posiadającego zmienną zawartość (np. dopuszczalna prędkość, tonaż itp). Edycja treści znaku w oknie dialogowym możliwa jest przed rozpoczęciem wstawiania znaku a także po rozpoczęciu jego wstawiania aż do momentu ostatecznego zatwierdzenia pozycji znaku na mapie. Po wstawieniu znaku na mapę edycja tekstu możliwa jest przy pomocy edytora tekstu programu MicroStation; okienko blokady kierunku położenia znaku - jego zaznaczenie powoduje, że symbol znaku umieszczany jest zawsze równolegle do określonego podczas wstawiania kierunku drogi; wstaw - rozpoczyna procedurę umieszczania znaku na mapie Dąbrowa Górnicza, ul. Szkolna 26 Strona 10

  11 7. 1 Procedura wstawiania znaku pionowego Procedura wstawiania znaku pionowego składa się z dwóch (znak bez odnośnika) lub czterech (wszystkie pozostałe) kroków. 1 - kliknąć w miejscu położenia znaku A 2 - kliknąć w dowolnym punkcie (B) na linii określającej kierunek ruchu na drodze 3 - kliknąć w punkcie C, określając tym samym długość i położenie ramienia CA odnośnika 4 - kliknąć w punkcie D, określając tym samym długość i położenie ramienia DC odnośnika oraz zatwierdzając położenie symbolu znaku Uwaga: do własnych znaków dodawany jest tekst opisowy taki jak nazwa celki. Jest brana do zestawień statystycznych. Korzystanie z wielu naraz bibliotek może sprawiać problemy, bo przy podglądzie, wstawianiu muszą być przełączenia między bibliotekami i mogą nastąpić opóźnienia z pokazywaniem Dąbrowa Górnicza, ul. Szkolna 26 Strona 11

  12 7. 2 Edycja testu znaku pionowego Niektóre znaki pionowe posiadają zmienną treść. W celu zmiany treści znaku należy: 1. po wybraniu znaku ( w tym przypadku B-16) z listy nacisnąć przycisk "zmień treść" znajdujący się pod listą, z której wybrano znak 2. w oknie dialogowym które się pojawi wpisać nową treść znaku 3. nacisnąć przycisk "wstaw", co spowoduje przejście do trybu wstawiania znaku na mapę; w oknie podglądu treść znaku zostaje również zmieniona. Po rozpoczęciu procesu wstawiania znaku jego treść można zmienić w dowolnym momencie aż do chwili zatwierdzenia jego położenia na mapie. Po umieszczeniu znaku na mapie jego treść również można zmienić przy pomocy edytora tekstu MicroStation. W przypadku znaków drogowskazów (znaki E) okno dialogowe zmiany treści znaku pojawia się automatycznie po naciśnięciu przycisku "wstaw", bez konieczności wcześniejszego naciskania przycisku "zmień treść" Dąbrowa Górnicza, ul. Szkolna 26 Strona 12

  13 7. 3 Złożone tablice D Kliknięcie na ikonkę 3 powoduje otworzenia interfejsu wstawiania złożonych tablic D Dąbrowa Górnicza, ul. Szkolna 26 Strona 13

  14 wygląd wstawionej tablicy Wygląd okna dialogowego podczas definiowania tablicy wstawiony znak Proces wstawiania rozpoczyna się od wstawienia zamocowania znaku. W czasie wstawiania możemy zmieniać wszystkie parametry w oknie dialogowym, dynamicznie będzie zmieniał się znak. Uwaga: w zestawieniu znaków, tablice są w rozbiciu na poszczególne znaki. Np. dla powyższej tablicy będzie: - Tablica_D D-23 - Tablica_D D Dąbrowa Górnicza, ul. Szkolna 26 Strona 14

  15 7. 4 Tablice F pasy ruchu Kliknięcie na ikonkę 4 powoduje otworzenia interfejsu wstawiania tablic F. wygląd wstawionej tablicy przykłady dla 3 pasów Dąbrowa Górnicza, ul. Szkolna 26 Strona 15

  16 Proces wstawiania rozpoczyna się wstawienia zamocowania. W czasie wstawiania można zmieniać skalę, ilość pasów, symbole, pasy rozdzielające, wszystko dynamicznie się aktualizuje Dąbrowa Górnicza, ul. Szkolna 26 Strona 16

  17 7. 5 Przesuwanie tekstu Nazwy znaków, opisy są tekstami. Niekiedy występuje potrzeba zmiany lokalizacji tekstu, czy to z powodu nachodzenia na siebie, czy z potrzeby poprawy czytelności. Microstation nie pozwala na przesuwanie tekstów, które są w celce. Po kliknięciu na ikonkę 11 jesteśmy proszeni o wskazanie tekstu, który chcemy przesunąć, a w następnym etapie wskazania lokalizacji docelowej. Po tej operacji w celce nie uległy zmianie parametry takie warstwy, kolor, styl, grubość i dalej jest elementem nie rozbitym, a informacja dodatkowa nadal jest przywiązana do tej celki Dąbrowa Górnicza, ul. Szkolna 26 Strona 17

  18 8. Znaki poziome Kliknięcie na ikonkę 5 powoduje otworzenia interfejsu wstawiania znaków poziomych. znaki - wybór rodzaju znaku poziomego: podłużne, strzałki, poprzeczne, uzupełniające. Lista znaków do wyboru w danej grupie pojawia się w głównym oknie wyboru; kategoria - pozwala na wybór rodzaju znaku, który ma być umieszczony na mapie: projektowane, likwidowane, istniejące, tymczasowe; wstaw - rozpoczyna procedurę umieszczania znaku na mapie; skala - pozwala na wybór skali wydruku mapy projektowanej drogi: 1:500 lub 1:1000; odnośnik - opis rodzaju znaku poziomego zaawansowane - pozwala na zmianę ustawień (m. Interfejs jest analogiczny do interfejsu ustawień zaawansowanych znaków pionowych Dąbrowa Górnicza, ul. Szkolna 26 Strona 18

  19 9. Zestawienia statystyczne Naciśnięcie ikonki 6 powoduje pojawienie się okna dialogowego umożliwiającego tworzenie zestawień statystycznych znaków umieszczonych na mapie. Użytkownik ma możliwość dokładnego określenia, które rodzaje znaków mają znaleźć się w zestawieniu. Ponadto ma możliwość wyboru zakresu (obszaru), którego to zestawienie ma dotyczyć: wszystko - cała mapa zaznaczone - tylko znaki zaznaczone przez użytkownika w ogrodzeniu - tylko znaki znajdujące się w obrębie ogrodzenia. Stworzone zestawienie może zostać wyświetlone na ekranie lub też zapisane do pliku csv. Pliki csv można przeglądać w arkuszu kalkulacyjnym lub dowolnym edytorze tekstu. Dla znaków pionowych, zestawienie statystyczne zawiera informacje jak w poniższej przykładowej tabeli. likwidowane Projektowane Istniejące Tymczasowe znak wielkość sztuk znak wielkość sztuk Znak wielkość sztuk znak wielkość sztuk B-1 małe 3 A-1 średnie 1 A-1 średnie 2 B-3 średnie 2 B-1 średnie 2 C-1 średnie 1 A-3 małe 2 A-1 małe 2 C-1 średnie 8 T-1 średnie 1 B-1 małe 1 A-2 średnie 1 T-2 średnie 4 D-2 średnie 1 C-1 średnie 1 B-3 średnie 2 Typ mocowania sztuk Typ mocowania sztuk Typ mocowania sztuk Typ mocowania sztuk słupki 5 słupki 1 słupki 1 słupki 3 latarnie 1 latarnie 1 latarnie 1 konstrukcje 1 konstrukcje 1 konstrukcje Dąbrowa Górnicza, ul. Szkolna 26 Strona 19

  20 10. Malarz tablic Naciśnięcie ikonki 7 powoduje otwarcie okna dialogowego Wybór kategorii umożliwia wybór odpowiedniej grupy znaków. Na końcu listy znajdują nazwy bibliotek celek innej niż standardowa, które zostały znalezione w katalogu aplikacji. Znak, symbol itd. możemy wstawić z obrotem lub bez, podczas wyboru miejsca wstawienia i wstawiania znak reaguje na zmianę skali, kolor czy zmianę element z listy. Uwaga: Do znaku nie dodawany jest opis i nie jest brany do zestawień Dąbrowa Górnicza, ul. Szkolna 26 Strona 20

  21 11. Sygnalizator Naciśnięcie ikonki 8 powoduje otwarcie okna dialogowego nie włączona opcja nad jezdnią włączona opcja nad jezdnią Po wybraniu punktu wstawienia symbolu sygnalizator, obracamy go o kąt. W trakcie wstawiania symbol sygnalizatora dynamicznie aktualizuje się Dąbrowa Górnicza, ul. Szkolna 26 Strona 21

  22 12. Skarpy Naciśnięcie ikonki 9 powoduje pojawienie się okna dialogowego Poniżej przykład narysowanej skarpy z opisem punktów. Tworząc skarpę wskazujemy kolejne wierzchołki załamania skarpy Etapy tworzenia skarpy: 1. wskazujemy punkt P1 górny skarpy 2. wskazujemy punkt P2 dolny skarpy gdy punkt P2 jest identyczny z P1 to naciskamy prawy klawisz myszy (reset) 3. wskazujemy punkt P3 górny skarpy 4. wskazujemy punkt P4 dolny skarpy gdy punkt P4 jest identyczny z P3 to naciskamy prawy klawisz myszy (reset) zakończyliśmy rysowanie pierwszego segmentu skarpy, punkty końcowe segmentu stają się punkami początkowymi nowego 5. wskaż punkt P3 górny skarpy 6. wskazujemy punkt P4 dolny skarpy gdy punkt P4 jest identyczny z P3 to naciskamy prawy klawisz myszy (reset) Dąbrowa Górnicza, ul. Szkolna 26 Strona 22

  23 Skarpa rysowana jest aktywnym kolorem, grubością, stylem na aktywnej warstwie. Dostępne krawędzie: Dąbrowa Górnicza, ul. Szkolna 26 Strona 23

  24 12. Poszerzenie jezdni na łuku o R > 25m wg Dz. U. 43 Naciśnięcie ikonki 10 powoduje pojawienie się okna dialogowego wyliczenia są robione na podstawie Dąbrowa Górnicza, ul. Szkolna 26 Strona 24

  25 13. Wielowierszowy odnośnik Naciśnięcie ikonki 11 powoduje pojawienie się okna dialogowego. Możemy określić liczbę wierszy, maksymalnie 21, symbolikę (kolor, grubość, warstwa, styl) Tło pod tekstem - poprawia czytelność szczególnie gdy korzystamy z map zeskanowanych. Przykład poniżej: lewy odnośnik ma włączone tło, prawy nie Dąbrowa Górnicza, ul. Szkolna 26 Strona 25

  26 14. Informacja o programie Naciśnięcie ikonki 13 powoduje pojawienie się okna dialogowego informujące o wersji programu, zabezpieczeniu i o właścicielu licencji Dąbrowa Górnicza, ul. Szkolna 26 Strona 26

  27 15. Instalacja i użytkowanie klucza sieciowego 1. Wymagania Instalujący ma uprawnienia administratora do komputera na którym instaluje obsługę klucza sieciowego. System operacyjny: Windows, który ma uruchomione usługi sieciowe i obsługuje USB. Otwarty sieciowy port 3152, można zmienić ale wymaga zmiany w plikach konfiguracyjnych serwera i klientów. 2. Instalacja serwisu sieciowego Na płycie DVD znajduje się katalog Server. Dla systemów 32-bitowych jest katalog znaki_win32, a dla systemów 64-bitowych znaki_x64. Wybrać odpowiedni do swojego i skopiować na dysk twardy. Wkładamy klucz USB do USB i uruchamiamy nrsvr. exe. Gdy klikniemy na ikonie to otworzy się okno dialogowe Pozwalające zatrzymywać usługę serwerową, deinstalować i wyszukać klucz USB. Tryby pracy a) jednostanowiskowa: serwer i klient to ten sam komputer - pliki konfiguracyjne po instalacji zawierają wymagane ustawienia b) serwer i klient to różne komputery (ustawienia standardowe) - sprawdzamy jakie ma IP serwer - po instalacji programu Znaki drogowe w katalogu dla systemu 32-bit C:\Program Files\ZnakiDrogowe, a dla systemu 64-bit C:\Program Files (x86)\znakidrogowe znajduje się plik CliCfg. ini. Otwieramy go notatnikiem (notepad) i szukamy słowa SearchFlag=0, zmieniamy na SearchFlag=2. Później szukamy, dodajemy przecinek i wpisujemy IP serwera. Linia może wyglądać tak: SearchList =, Uwaga: Zapisujemy plik do katalogu programu Microstation. NrConfig. exe narzędzie do przygotowywania plików ini Dąbrowa Górnicza, ul. Szkolna 26 Strona 27

  28 4. Kontrola pracy serwera W katalogu, w którym znajduje się plik nrsvr. exe, jest program NrMon. Aplikacja pokazuje informacje jacy użytkownicy korzystają z klucza. Serwer standardowo aktualizuje swój stan co 60 sekund. Dodatkowo w tym katalogu jest plik svrlog. txt jest to zapis stanów pracy serwera. 5. Problemy - gdy zmieniamy serwer to deinstalujemy obsługę klucza - gdy jest problem z serwerem sprawdzamy zawartość pliku svrlog. txt a) program nie znajduje klucza sprawdzić IP serwera i w pliku CliCfg. ini, pozycję SearchList sprawdzić czy ping dociera do serwera sprawdzić program antywirusowy czy nie zablokował portu 3125 sprawdzić FireWall czy port 3125 jest otwarty b) problemy z siecią sprawdzić czy sieć pracuje prawidłowo sprawdzić czy ping dociera do serwera sprawdzić FireWall czy port 3125 jest otwarty sprawdzić program antywirusowy czy on nie blokuje Dąbrowa Górnicza, ul. Szkolna 26 Strona 28

  29 16. Wprowadzone zmiany Dodane: sygnalizator Dodane: w oknie dialogowym Tablic D i F zamocowanie znaków Dodane: Tablice F pasy ruchu Dodane: Złożone tablice D Zmiany: Skalowanie znaków dla różnych wielkości Dodane: Wstawianie skarp Wstawianie odnośników wielowierszowych Kalkulator - poszerzenie jezdni na łuku o R > 25m wg Dz. 43 Odnośnik dla znaków poziomych Dodanie znaków Zmiany w bibliotece znaków: przebudowa znaków, dodanie paru. Usunięcie drobnych błędów. Dodane: wszystkie teksty można zmienić Malarz tablic czyli wstawianie dowolne znaków, wstawianie strzałek nie zrealizowane. Można używać własnych bibliotek znaków, wystarczy dodać do katalogu aplikacji, a znajdzie na liście do wyboru Dodana nowa funkcja przesuń tekst, który może być elementem celki Dla znaków pionowych dodana możliwość zmiany kolorów znaków na odcienie szarości. Nazwa znaku nie jest Tag-iem, tylko elementem tekstowym. Dodany nowy rodzaj znaku tymczasowy Dąbrowa Górnicza, ul. Szkolna 26 Strona 29

  Podręcznik interfejsu użytkownika 3m Mesh Face 5c 1

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik interfejsu użytkownika 3m Mesh Face 5c 1

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik interfejsu użytkownika 3m Mesh Face 5c 1