Podręcznik instalacji i rozwiązywania problemów Calderaspas Paradise Seychelles

Podręcznik instalacji i rozwiązywania problemów Calderaspas Paradise Seychelles to oficjalny podręcznik dla użytkowników Calderaspas Paradise Seychelles, który zawiera informacje i instrukcje dotyczące instalacji, konfiguracji i naprawy systemu. Podręcznik zawiera szczegółowe informacje na temat wszystkich elementów systemu, w tym sprzętu i oprogramowania, jak również instrukcje dotyczące jego użytkowania. Znajdują się tam również szczegółowe instrukcje dotyczące rozwiązywania problemów, które mogą wystąpić podczas instalacji i użytkowania systemu. Podręcznik zawiera także informacje na temat bezpieczeństwa i ochrony systemu, a także wskazówki dotyczące optymalizacji i optymalizacji wydajności.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik instalacji i rozwiązywania problemów Calderaspas Paradise Seychelles

1 Stacje robocze HP serii xw Podręcznik instalacji i rozwiązywania problemów

2 Informacje o prawach autorskich Copyright Hewlett-Packard Development Company, L. P. Wydanie ósme: maj 2009 Numer katalogowy: Gwarancja Firma Hewlett-Packard Company nie przyjmuje odpowiedzialności za błędy techniczne lub redakcyjne w niniejszym dokumencie ani za przypadkowe lub wynikowe szkody związane z dostarczeniem, przydatnością lub wykorzystaniem tego dokumentu. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie są dostarczane w formie, w jakiej się znajdują, bez żadnych gwarancji, w tym między innymi bez gwarancji przydatności rynkowej i przydatności do określonego celu, a także mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia. Wiążące warunki gwarancji na produkty firmy HP są zawarte w oświadczeniach o ograniczonej gwarancji dołączonych do tych produktów. Żadne stwierdzenia zawarte w niniejszym dokumencie nie powinny być interpretowane jako przyznające dodatkowe uprawnienia z tytułu gwarancji. Ten dokument zawiera informacje zastrzeżone, które są chronione przez prawo autorskie. Żadnej części tego dokumentu nie można kopiować, powielać ani tłumaczyć na język obcy bez uzyskania pisemnej zgody firmy Hewlett-Packard Company. Znaki towarowe Logo HP Invent to znak towarowy firmy Hewlett-Packard Company w Stanach Zjednoczonych i innych krajach/regionach. Microsoft, Windows i XP są znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach/regionach. Vista jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach/ regionach. Intel jest znakiem towarowym firmy Intel Corporation w Stanach Zjednoczonych i innych krajach/regionach i jest używany na podstawie licencji. Acrobat jest znakiem towarowym firmy Adobe Systems Incorporated. Energy Star jest zarejestrowanym w Stanach Zjednoczonych znakiem amerykańskiej Agencji Ochrony Środowiska (EPA).

3 Spis treści 1 Lokalizowanie zasobów HP Informacje o produkcie... 2 Wsparcie dla produktu... 3 Dokumentacja produktu... 4 Diagnostyka produktu... 6 Aktualizacje produktu... 7 Ostrzeżenia i przestrogi Konfigurowanie sprzętu Szybka konfiguracja... 9 Informacje o wentylacji, etykiecie COA i etykiecie z numerem seryjnym Podzespoły na panelu przednim i tylnym Podzespoły na panelu przednim Podzespoły na panelu tylnym Recykling produktu Instalacja systemu operacyjnego Konfigurowanie systemu operacyjnego firmy Microsoft Instalowanie i aktualizowanie sterowników urządzeń Przesyłanie plików i ustawień do stacji roboczej z zainstalowanym systemem Windows Instalacja systemu Red Hat Enterprise Linux Instalowanie za pomocą dysku CD ze sterownikami HP Instalowanie i dostosowywanie stacji roboczych z obsługą systemu Red Hat Weryfikowanie zgodności sprzętowej Instalacja pulpitu Novell SLED Aktualizacja stacji roboczej Aktualizacja stacji roboczej po pierwszym uruchomieniu Aktualizowanie systemu BIOS Określanie bieżącej wersji systemu BIOS Uaktualnianie systemu BIOS Aktualizowanie sterowników urządzeń Przywracanie systemu operacyjnego PLWW iii

4 Metody przywracania systemu Zamawianie oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Przywracanie systemu Windows Vista Zamawianie nośników oprogramowania RestorePlus! Przywracanie systemu operacyjnego Przywracanie systemu Windows XP Professional Tworzenie pakietu RestorePlus! Tworzenie nośnika programu HP Backup and Recovery (HPBR) Przywracanie systemu operacyjnego Korzystanie z oprogramowania RestorePlus! Korzystanie z programu HPBR Korzystanie z partycji zawierającej kopię zapasową systemu Przywracanie systemu Novell SLED Tworzenie nośnika umożliwiającego przywrócenie systemu Rozwiązywanie problemów Samodzielne rozwiązywanie problemów za pomocą narzędzia HP Insight Diagnostics Zasoby i narzędzia HP pomocne w rozwiązywaniu problemów Centrum pomocy i obsługi technicznej HP Wsparcie przez Internet Rozwiązywanie problemów Instant Support oraz Active Chat Porady dla klientów, biuletyny konsumenckie i bezpieczeństwa oraz zawiadomienia klientów Powiadomienia o zmianie produktu Pomocne wskazówki Przy uruchomieniu Podczas pracy Dostosowywanie ekranu monitora Komunikaty o błędach autodiagnostyki po włączeniu zasilania Rozwiązywanie podstawowych problemów Problemy ogólne Problemy z instalacją sprzętu Kontrolki diagnostyczne i kody dźwiękowe Telefonowanie do wsparcia technicznego iv PLWW

5 1 Lokalizowanie zasobów HP W tym rozdziale znajdują się informacje na temat następujących zasobów firmy HP dla stacji roboczych: Informacje o produkcie na stronie 2 Narzędzia HP Cool Tools Informacje wymagane przepisami Części i akcesoria Płyta główna Numer seryjny System Linux Wsparcie dla produktu na stronie 3 Dodatkowe informacje Wsparcie techniczne Centrum wsparcia biznesowego Centrum zasobów IT Autoryzowani usługodawcy i obsługa techniczna firmy HP Usługi biznesowe i informatyczne firmy HP Usługi wsparcia sprzętowego firmy HP Sieć usług świadczonych w oparciu o kanały dystrybucji Dokumentacja produktu na stronie 4 Dokumentacja użytkownika Powiadomienia o produktach Specyfikacje QuickSpec Informacje o gwarancji Diagnostyka produktu na stronie 6 Dysk CD Documentation and Diagnostics (Dokumentacja i diagnostyka) Narzędzia diagnostyczne PLWW 1

6 Sygnały dźwiękowe i kody diod LED Internetowe narzędzia wsparcia Aktualizacje produktu na stronie 7 Oprogramowanie, system BIOS i aktualizacje sterowników Aktualizacja systemu operacyjnego Informacje o produkcie Tabela 1-1 Informacje o produkcie Temat Lokalizowanie informacji o narzędziach HP Cool Tools Lokalizacja Większość stacji roboczych firmy HP jest dostarczana z dodatkowym oprogramowaniem, które nie jest automatycznie instalowane podczas pierwszego rozruchu komputera. Wiele cennych, zainstalowanych fabrycznie narzędzi może znacznie poprawić jakość pracy ze stacją robocza. Aby uzyskać dostęp do tych aplikacji lub dowiedzieć się o nich więcej, należy użyć jednej z następujących metod: Kliknij ikonę HP Cool Tools na pulpicie. Otwórz folder HP Cool Tools, wybierając kolejno Start > Wszystkie programy > HP Cool Tools. Aby dowiedzieć się więcej na temat tych aplikacji, kliknij opcję HP Cool Tools Learn More (HP Cool Tools dowiedz się więcej). Aby zainstalować lub uruchomić aplikację, kliknij odpowiednią ikonę aplikacji. Lokalizowanie informacji wymaganych przepisami Lokalizowanie części i akcesoriów Lokalizowanie informacji na temat płyty głównej Zajrzyj do podręcznika Safety & Regulatory Information (Informacje o bezpieczeństwie i wymagane przepisami) na dysku CD Documentation and Diagnostics (Dokumentacja i diagnostyka), aby uzyskać informacje na temat klasy produktu. Można również zapoznać się z etykietą umieszczoną na obudowie stacji roboczej. Kompletne i aktualne informacje na temat obsługiwanych akcesoriów i podzespołów są dostępne pod adresem Wewnętrzna strona panelu dostępu zawiera ilustrację układu płyty głównej. Dodatkowe informacje znajdują się również w dokumencie Service and Technical Reference Guide (Informator techniczny i serwisowy) umieszczonym na dysku CD Documentation and Diagnostics (Dokumentacja i diagnostyka) oraz pod adresem 2 Rozdział 1 Lokalizowanie zasobów HP PLWW

7 Tabela 1-1 Informacje o produkcie (ciąg dalszy) Temat Lokalizowanie numeru seryjnego i etykiety z certyfikatem autentyczności (Certificate of Authenticity, COA) (jeśli są dostępne) Lokalizowanie informacji dotyczących systemu Linux na stacjach roboczych firmy HP Lokalizacja Etykiety z numerem seryjnym znajdują się na panelu górnym lub bocznym urządzenia oraz na jego tylnej ściance, w zależności od modelu stacji roboczej. Etykieta COA jest zwykle umieszczona na panelu górnym lub bocznym, w pobliżu etykiety z numerem seryjnym. Więcej informacji: Informacje o wentylacji, etykiecie COA i etykiecie z numerem seryjnym na stronie 10. Informacje dotyczące korzystania z systemu Linux na stacjach roboczych firmy HP są dostępne pod adresem Wsparcie dla produktu Tabela 1-2 Wsparcie dla produktu Temat Lokalizowanie informacji dodatkowych Jak skontaktować się z działem wsparcia technicznego Lokalizacja Informacje i narzędzia wsparcia technicznego są dostępne w trybie online pod adresem workstationsupport. Zasoby w zakresie wsparcia obejmują internetowe narzędzia rozwiązywania problemów, bazy wiedzy technicznej, pliki sterowników i poprawek do pobrania, społeczności online oraz usługi powiadamiania z wyprzedzeniem. Przed skontaktowaniem się z działem wsparcia technicznego należy zapoznać się z sekcją Telefonowanie do wsparcia technicznego na stronie 41, aby uzyskać więcej informacji. Dla ułatwienia w części Telefonowanie do wsparcia technicznego na stronie 41 umieszczono listę informacji, które należy zgromadzić przed zatelefonowaniem. Numer telefonu w USA i Kanadzie: HPINVENT. Lista numerów telefonicznych działów wsparcia technicznego na całym świecie jest dostępna pod adresem Należy wybrać odpowiedni kraj/region i kliknąć łącze Kontakt z HP w lewym górnym rogu. Lokalizowanie Centrum wsparcia biznesowego (BSC) Lokalizowanie Centrum zasobów informatycznych (ITRC) Lokalizowanie Centrum serwisowego HP Lokalizowanie usług biznesowych i informatycznych firmy HP Lokalizowanie informacji o usługach wsparcia sprzętowego firmy HP Oprogramowanie i sterowniki, informacje na temat gwarancji, dokumenty dotyczące konkretnych zagadnień, biuletyny poświęcone produktom oraz specyfikacje QuickSpec są dostępne pod adresem go/bizsupport. Baza wiedzy z funkcją wyszukiwania dla specjalistów z branży IT jest dostępna pod adresem Informacje na temat najbliższego punktu serwisowego można znaleźć pod adresem Informacje biznesowe i informatyczne są dostępne pod adresem Informacje o serwisie sprzętowym są dostępne pod adresem PLWW Wsparcie dla produktu 3

8 Tabela 1-2 Wsparcie dla produktu (ciąg dalszy) Temat Jak usługodawca autoryzowany w zakresie serwisu może zlokalizować sieć usług świadczonych w oparciu o kanały dystrybucji (Channel Services Network, CSN) Lokalizowanie informacji o gwarancji Lokalizacja Informacje o częściach i gwarancji są dostępne pod adresem UWAGA: Sieć usług świadczonych w oparciu o kanały dystrybucji jest dostępna tylko dla autoryzowanych usługodawców. Podstawowe informacje gwarancyjne są dostępne pod adresem Pakiet Care Pack jest dostępny pod adresem Aby przedłużyć standardową gwarancję produktu, odwiedź witrynę Usługi HP Care Pack zapewniają wyższy poziom usług, co pozwala na wydłużenie i wzbogacenie standardowej gwarancji produktu. Dokumentacja produktu Tabela 1-3 Dokumentacja produktu Temat Lokalizowanie dokumentacji użytkownika produktu HP, dokumentacji technicznej i dokumentacji produktów innych firm Rejestrowanie się w celu otrzymywania powiadomień o produktach Lokalizacja Najnowsza dokumentacja w trybie online jest dostępna pod adresem Subscriber's Choice to program firmy HP, który pozwala zarejestrować się w celu otrzymywania powiadomień o sterownikach i oprogramowaniu, powiadomień o zmianach (PCN), biuletynu firmy HP, porad dla klientów i wielu innych informacji. Zarejestruj się pod adresem go/subscriberschoice/. Porady dla klientów oraz powiadomienia o zmianie produktu są również dostępne pod adresem bizsupport/. Lokalizowanie specyfikacji QuickSpec dla stacji roboczej Lokalizowanie porad dla klientów, biuletynów dotyczących zagadnień z zakresu bezpieczeństwa i zawiadomień Biuletyn produktowy zawiera specyfikacje QuickSpec stacji roboczych firmy HP. Specyfikacje QuickSpec zawierają ogólny przegląd specyfikacji danego produktu. Obejmują informacje o jego cechach dotyczące między innymi systemu operacyjnego, zasilania, pamięci, procesora i wielu innych podzespołów komputera. Dostęp do specyfikacji QuickSpec można uzyskać pod adresem Aby odnaleźć porady, biuletyny i zawiadomienia: 1. Odwiedź witrynę workstationsupport. 2. Wybierz odpowiedni produkt. 4 Rozdział 1 Lokalizowanie zasobów HP PLWW

9 Tabela 1-3 Dokumentacja produktu (ciąg dalszy) Temat Lokalizacja 3. Spośród zasobów dostępnych w menu wybranego produktu wybierz łącze See more (Zobacz więcej) 4. Użyj paska przewijania, aby wybrać opcję Customer Advisories (Porady dla klientów), Customer Bulletins (Biuletyny dla klientów) lub Customer Notices (Zawiadomienia dla klientów). Po dokonaniu wyboru zostanie wyświetlony spis powiązanych informacji. Lokalizowanie zadań użytkownika w fabrycznie zainstalowanej dokumentacji Można zlokalizować zadania użytkownika w dokumentacji zainstalowanej fabrycznie na dysku twardym stacji roboczej, wybierając polecenie Start > Wszystkie programy > HP Documentation (Dokumentacja firmy HP). UWAGA: Jeśli użytkownik zainstalował własny obraz systemu operacyjnego po otrzymaniu stacji roboczej, co spowodowało utratę dokumentacji firmy HP z dysku twardego lub uniemożliwiło dostęp do niej, dokumentację można również znaleźć na dysku CD Documentation and Diagnostics (Dokumentacja i diagnostyka) oraz pod adresem PLWW Dokumentacja produktu 5

10 Diagnostyka produktu Tabela 1-4 Diagnostyka produktu Temat Przeglądanie zawartości dysku CD Documentation and Diagnostics (Dokumentacja i diagnostyka) Lokalizacja Informacje dotyczące używania dysku CD jako narzędzia dokumentacji lub narzędzia diagnostycznego są dostępne na dysku CD. Dysk CD Documentation and Diagnostics (Dokumentacja i diagnostyka) zawiera: Podręcznik konfiguracji i rozwiązywania problemów Service & Technical Reference Guide (Podręcznik serwisowy i informacje techniczne) Safety and Comfort Guide (Podręcznik bezpieczeństwa i wygody) Safety & Regulatory Information Guide (Informacje o bezpieczeństwie i wymagane przepisami) Narzędzie HP Insight Diagnostics Instrukcje dotyczące zadań wykonywanych przez użytkownika Lokalizowanie narzędzi diagnostycznych W celu uzyskania narzędzi diagnostycznych zajrzyj do następujących zasobów: Dysk CD Documentation and Diagnostics (Dokumentacja i diagnostyka) zawiera narzędzie HP Insight Diagnostics. Aby użyć tego narzędzia, zobacz część Rozwiązywanie problemów na stronie 30. Użyj narzędzi takich jak: Instant Chat Instant Support Diagnose Problem Informacje na temat posiadanej stacji roboczej można uzyskać pod adresem workstationsupport. Na posiadanej stacji roboczej kliknij kolejno Start > Support (Wsparcie). Określanie znaczenia sygnałów dźwiękowych i kodów diod LED Uzyskiwanie dostępu do internetowych narzędzi wsparcia w celu rozwiązania problemów Zajrzyj do części Kontrolki diagnostyczne i kody dźwiękowe na stronie 37 w celu uzyskania szczegółowych informacji o sygnałach dźwiękowych i kodach diod LED używanych w przypadku tej stacji roboczej. Zajrzyj do części Instant Support oraz Active Chat na stronie 31 w celu uzyskania dalszych informacji na temat sposobów uzyskiwania wsparcia. 6 Rozdział 1 Lokalizowanie zasobów HP PLWW

11 Aktualizacje produktu Tabela 1-5 Aktualizacje produktu Temat Lokalizowanie najnowszego oprogramowania, systemu BIOS i sterowników Ponowna instalacja systemu operacyjnego Informacje dotyczące 64-bitowych systemów operacyjnych Informacje o systemie Linux na komputerach HP Lokalizacja Sprawdź, czy dysponujesz najnowszymi sterownikami dla swojego komputera, odwiedzając witrynę go/workstationsupport. Więcej informacji na temat sposobu ładowania systemu operacyjnego można znaleźć w sekcji Konfigurowanie systemu operacyjnego w tym dokumencie. Informacje dotyczące możliwości zastosowania 64-bitowych systemów operacyjnych Windows i Linux na stacjach roboczych firmy HP oraz zgodności tych wersji systemów ze stacjami roboczymi firmy HP są dostępne pod adresem Informacje na temat używania systemu Linux na stacjach roboczych firmy HP, w tym między innymi rozwiązań, produktów i usług, są dostępne pod adresem Ostrzeżenia i przestrogi OSTRZEŻENIE! Taki symbol na jakiejkolwiek powierzchni lub jakiejkolwiek części sprzętu informuje o gorącej powierzchni lub gorącym podzespole. Występuje ryzyko wystąpienia obrażeń w przypadku dotknięcia takiej powierzchni. W celu zmniejszenia ryzyka obrażeń spowodowanych przez gorący podzespół należy zaczekać, aż ostygnie. OSTRZEŻENIE! Taki symbol na jakiejkolwiek powierzchni lub jakiejkolwiek części sprzętu informuje o ryzyku porażenia prądem. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń spowodowanych przez porażenie prądem, nie należy otwierać żadnej zamkniętej części oznaczonej tym symbolem. OSTRZEŻENIE! Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem lub uszkodzenia sprzętu: Nie należy usuwać wtyku uziemiającego przewodu zasilania. Wtyk uziemiający jest ważnym elementem zabezpieczeń. Przewód zasilania należy podłączać do uziemionego gniazdka, które jest zawsze łatwo dostępne. Odłączając sprzęt od źródła zasilania, odłącz najpierw przewód zasilania od gniazdka elektrycznego. OSTRZEŻENIE! Aby zmniejszyć ryzyko poważnych obrażeń, przeczytaj dokument Safety &Comfort Guide(Podręcznik bezpieczeństwa i wygody). Zawiera on informacje dotyczące właściwej konfiguracji stacji roboczej, pozycji, którą należy przyjąć podczas pracy, oraz korzystnych dla zdrowia nawyków, a także ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa elektrycznego i mechanicznego. Podręcznik jest dostępny pod adresem i na dysku CD z dokumentacją (jeśli jest dołączony do produktu). OSTRZEŻENIE! Jeśli produkt jest dostarczony w opakowaniu oznaczonym symbolem, musi być zawsze podnoszony przez dwie osoby, aby zapobiec obrażeniom związanym z ciężarem produktu. PLWW Aktualizacje produktu 7

12 OSTROŻNIE: Elektryczność statyczna może uszkodzić podzespoły elektroniczne stacji roboczej. Przed rozpoczęciem tych procedur należy rozładować ładunki elektryczności statycznej zgromadzone na ciele, krótko dotykając metalowego obiektu podłączonego do uziemienia. OSTROŻNIE: Podczas wyjmowania lub wymiany procesora należy postępować przestrzegać następujących zaleceń: Nieprawidłowe zamontowanie procesora może spowodować uszkodzenie płyty głównej. Montaż procesora powinien być wykonany przez autoryzowanego sprzedawcę lub punkt serwisowy HP. W przypadku samodzielnego instalowania procesora należy przed rozpoczęciem uważnie przeczytać wszystkie instrukcje. Nieprzestrzeganie instrukcji dotyczących przygotowania stacji roboczej może spowodować nieprawidłowe zamontowanie procesora, którego skutkiem może być poważne uszkodzenie stacji roboczej. Styki procesora są delikatne i można je łatwo zgiąć. Procesor należy umieszczać w gnieździe bardzo ostrożnie. OSTROŻNIE: Aby zapobiec uszkodzeniu stacji roboczej, należy podczas demontażu i wymiany części zachować następujące środki ostrożności w celu uniknięcia wyładowań elektrostatycznych: Prace przeprowadzać na macie antystatycznej. Nosić pasek antystatyczny, który służy do rozładowywania ładunku elektrostatycznego nagromadzonego na ciele. Utworzyć wspólne uziemienie sprzętu, na którym są wykonywane prace, łącząc z tym sprzętem matę antystatyczną, pasek antystatyczny i urządzenia peryferyjne. UWAGA: Akcesoria firmy HP są przeznaczone do użycia w stacjach roboczych firmy HP. Zostały one dokładnie przetestowane pod kątem niezawodności, a sposób ich wykonania zapewnia najwyższą jakość. 8 Rozdział 1 Lokalizowanie zasobów HP PLWW

13 2 Konfigurowanie sprzętu Niniejszy rozdział zawiera informacje o konfigurowaniu sprzętu stacji roboczej. Szybka konfiguracja OSTRZEŻENIE! Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem lub uszkodzenia sprzętu: Nie należy usuwać wtyku uziemiającego przewodu zasilania. UWAGA: Stacja robocza może nie być wyposażona w złącza myszy i klawiatury w standardzie PS/2, jak pokazano na rysunku 2 1. Mysz i klawiaturę można podłączyć do odpowiednich złączy USB (patrz tabela 2 2). Rysunek 2-1 Przykład szybkiej konfiguracji stacji roboczej UWAGA: Po skonfigurowaniu sprzętu stacji roboczej należy podłączyć inne podzespoły peryferyjne (na przykład drukarkę) zgodnie z instrukcjami dołączonymi do urządzenia. Więcej informacji dotyczących stacji roboczej HP jest dostępnych na dysku CD Documentation and Diagnostics (Dokumentacja i diagnostyka) oraz pod adresem PLWW Szybka konfiguracja 9

14 Aby szybko skonfigurować sprzęt stacji roboczej, należy wykonać następujące czynności: 1. Po rozpakowaniu stacji roboczej HP znajdź dostępną przestrzeń roboczą, aby podłączyć kabel myszy, klawiatury i zasilania do stacji roboczej. Podłącz kabel zasilający stacji roboczej do gniazdka elektrycznego. W następujący sposób podłącz monitory stacji roboczej zgodnie z konfiguracją komputera: Jeśli stacja robocza jest wyposażona w kartę grafiki PCI-Express ze złączem wyjściowym DMS-59 (patrz tabela 2 2), do podłączenia monitorów należy użyć odpowiedniego adaptera. Dostępne są adaptery służące do podłączania dwóch monitorów z wejściem DVI lub VGA do wyjścia DMS-59. Rysunek 2 1 (wstawka na dole) ilustruje użycie adaptera do podłączenia dwóch monitorów z wejściem DVI lub VGA do wyjścia DMS-59 stacji roboczej. Jeśli stacja robocza jest wyposażona w kartę graficzną PCI-Express z dwoma złączami wyjściowymi DVI (patrz tabela 2 2), można podłączyć monitory do oddzielnych złączy DVI (jeśli to konieczne, za pomocą odpowiednich adapterów). UWAGA: W przypadku komputera z dwoma połączeniami DVI główny port wyświetlacza (używany do wyświetlania komunikatów systemu BIOS i innych ważnych informacji) to port nr 1, czyli port fizycznie znajdujący się bliżej płyty głównej, umieszczony na przegrodzie karty PCI-Express zamontowanej najbliżej tylnej ścianki stacji roboczej. Jeśli stacja robocza nie jest wyposażona w kartę PCI-Express, natomiast ma złącze wyjściowe SVGA (patrz tabela 2 2) oraz DVI-D, które są umieszczone na tylnej ściance obudowy stacji roboczej, do każdego z tych wyjść można podłączyć oddzielny monitor. 3. Podłącz kabel zasilający każdego monitora do gniazdka elektrycznego, jak pokazano na rysunku 2 1. Informacje o wentylacji, etykiecie COA i etykiecie z numerem seryjnym Właściwa wentylacja komputera jest bardzo istotna. Wskazówki, jak prawidłowo umieścić komputer w sposób zapewniający maksymalny przepływ powietrza znajdują się na rysunku 2 2 oraz w poniższych uwagach. Postaw komputer na solidnej, równej powierzchni. Postaw komputer w miejscu, które jest stosunkowo chłodne i zapewnia odpowiednią wentylację. Z przodu i z tyłu stacji roboczej pozostaw co najmniej 15 cm miejsca. W przypadku umieszczenia w szafce należy zapewnić jej odpowiednią wentylację i nie dopuścić, aby temperatura wewnątrz szafki przekraczała 35 o C (95 o F). 10 Rozdział 2 Konfigurowanie sprzętu PLWW

15 Nigdy nie należy zmniejszać przepływu powietrza wlotowego lub wylotowego komputera poprzez blokowanie otworów wentylacyjnych lub wlotów powietrza. Rysunek 2-2 Wentylacja stacji roboczej Każda stacja robocza firmy HP jest opatrzona dwiema etykietami z unikatowym numerem seryjnym (1) oraz etykietą z certyfikatem autentyczności (COA) (2) (tylko w przypadku komputerów z fabrycznie zainstalowanym systemem Windows), jak pokazano na rysunku 2 2. Etykiety z numerem seryjnym są zwykle umieszczone na panelu górnym lub bocznym urządzenia oraz na tylnej ściance. Numer ten należy podać podczas kontaktowania się z działem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy. Etykieta COA jest zwykle umieszczona na panelu górnym lub bocznym urządzenia, w pobliżu etykiety z numerem seryjnym. UWAGA: Jeśli konieczne jest przywrócenie systemu operacyjnego za pomocą dysków CD OEM systemu Windows (instalacja bez użycia dysków CD programu Restore Plus! ), należy zapoznać się z odpowiednią częścią rozdziału Przywracanie systemu operacyjnego na stronie 22. Podzespoły na panelu przednim i tylnym W tej części znajdują się informacje o elementach i podzespołach na przednim i panelu tylnym stacji roboczej. PLWW Podzespoły na panelu przednim i tylnym 11

16 Podzespoły na panelu przednim Rysunek 2 3 służy tylko do celów informacyjnych i przedstawia przykładowy wygląd różnych serii stacji roboczych. Dana stacja robocza firmy HP może wyglądać inaczej. Rysunek 2-3 Przykłady paneli przednich różnych serii stacji roboczych Seria xw4000 Seria xw6000 Seria xw8000/xw9000 Tabela 2-1 Przykłady podzespołów na panelu przednim * Poz. Symbol Opis Poz. Symbol Opis 1 Stacja dysków optycznych 6 Złącze słuchawek 2 Wnęka na napęd 5, 25 cala 7 Porty USB 2. 0 (Universal Serial Bus) 3 Stacja dyskietek (opcjonalny) 8 Kontrolka działania dysku twardego 4 Złącze IEEE-1394a 9 Przycisk zasilania 5 Złącze mikrofonu 10 Kontrolka zasilania * Informacje o podzespołach na panelu przednim danej stacji roboczej znajdują się w dokumencie Service and Technical Reference Guide (Informator techniczny i serwisowy) danej stacji roboczej. 12 Rozdział 2 Konfigurowanie sprzętu PLWW

17 Podzespoły na panelu tylnym Rysunek 2 4 służy tylko do celów informacyjnych i przedstawia przykładowy wygląd złączy na panelu tylnym, które mogą być umieszczone na danej stacji roboczej. Dana stacja robocza firmy HP jest wyposażona w pewną kombinację tych złączy, w zależności od modelu i konfiguracji. Rysunek 2-4 Przykłady złączy i kontrolek stacji roboczej Tabela 2-2 Opis złączy i kontrolek na panelu tylnym Poz. Symbol Opis 1 Złącze przewodu zasilania 10 Złącze wyjściowe liniowe dźwięku 2 Przełącznik wyboru napięcia 11 Złącze wejściowe liniowe dźwięku 3 Złącze myszy w standardzie PS/2 (zielone) UWAGA: Może nie być dostępne w przypadku niektórych stacji roboczych. 4 Złącze klawiatury w standardzie PS/2 (fioletowe) UWAGA: Może nie być dostępne w przypadku niektórych stacji roboczych. 12 DVI Złącze monitora DVI-D 13 Złącze e-sata UWAGA: Dana stacja robocza może być wyposażona zamiennie w złącze monitorowe DVI-I. Takie złącze ma dwa dodatkowe styki nad i dwa pod poziomym płaskim piórem, które służą do przesyłania zintegrowanych sygnałów analogowych. UWAGA: Może nie być dostępne w przypadku niektórych stacji roboczych. 5 Porty USB Złącze Mini SAS UWAGA: Może nie być dostępne w przypadku niektórych stacji roboczych. 6 Złącze szeregowe 15 Złącze IEEE-1394a UWAGA: Może nie być dostępne w przypadku niektórych stacji roboczych. PLWW Podzespoły na panelu przednim i tylnym 13

18 Tabela 2-2 Opis złączy i kontrolek na panelu tylnym (ciąg dalszy) Poz. Symbol Opis 7 Złącze sieciowe RJ Złącze SAS UWAGA: Może nie być dostępne w przypadku niektórych stacji roboczych. 8 Złącze równoległe* UWAGA: Może nie być dostępne w przypadku niektórych stacji roboczych. 17 Złącze karty graficznej o dużej gęstości DMS 59 UWAGA: Może nie być dostępne w przypadku niektórych stacji roboczych. 9 Złącze monitorowe SVGA *Informacje o podzespołach na panelu tylnym stacji roboczej znajdują się w dokumencie Service and Technical Reference Guide (Informator techniczny i serwisowy) danej stacji roboczej. Złącza na tylnym panelu są oznaczone standardowymi ikonami i kolorami w celu ułatwienia podłączania urządzeń peryferyjnych. Dodatkowe podzespoły na tylnym panelu mogą obejmować te, które są przedstawione w przykładach na rysunku 2 5. Dana stacja robocza jest wyposażona w pewną kombinację tych podzespołów, w zależności od modelu i konfiguracji. Rysunek 2-5 Przykłady dodatkowych podzespołów na panelu tylnym Seria xw4000 Seria xw6000 Seria xw8000/xw9000 Poz. Opis 1 Dioda LED autodiagnostyki (BIST) 2 Otwór na uniwersalny zacisk obudowy 3 Gniazdo linki blokującej 4 Ucho na kłódkę 5 Klucz do panelu dostępu 14 Rozdział 2 Konfigurowanie sprzętu PLWW

19 UWAGA: Nie wszystkie stacje robocze mogą być wyposażone w blokadę na klucz. 6 Otwory dostępu do gniazda rozszerzeń PCI (każdy otwór gniazda jest zwykle zasłonięty zaślepką, gdy nie jest używany). PLWW Podzespoły na panelu przednim i tylnym 15

20 Recykling produktu Firma HP zachęca klientów do recyklingu używanego sprzętu elektronicznego, oryginalnych wkładów drukujących oraz akumulatorków. Aby uzyskać informacje o recyklingu komponentów i produktów HP, odwiedź witrynę 16 Rozdział 2 Konfigurowanie sprzętu PLWW

21 3 Instalacja systemu operacyjnego Niniejszy rozdział zawiera informacje o konfigurowaniu i aktualizowaniu systemu operacyjnego stacji roboczej. Omówiono następujące tematy: Tematy Konfigurowanie systemu operacyjnego firmy Microsoft na stronie 18 Instalacja systemu Red Hat Enterprise Linux na stronie 18 Instalacja pulpitu Novell SLED na stronie 19 Aktualizacja stacji roboczej na stronie 19 Ten rozdział zawiera również informacje dotyczące sposobu sprawdzania wersji systemu BIOS, sterowników i aktualizacji oprogramowania zainstalowanych na stacji roboczej. OSTROŻNIE: Do stacji roboczej firmy HP nie należy dołączać opcjonalnego sprzętu ani urządzeń innych firm przed ukończeniem instalowania systemu operacyjnego. Dodawanie sprzętu może spowodować błędy i uniemożliwić prawidłowe zainstalowanie systemu operacyjnego. PLWW 17

22 Konfigurowanie systemu operacyjnego firmy Microsoft UWAGA: Jeśli zamówiono downgrade systemu operacyjnego z Windows Vista do Windows XP, to na komputerze będzie wstępnie zainstalowany system operacyjny Windows XP Professional. W tej konfiguracji otrzymasz nośniki przywracania wyłącznie dla systemu operacyjnego Windows Vista. Aby umożliwić przywrócenie lub odzyskanie systemu operacyjnego Windows XP Professional w przyszłości, należy utworzyć dyski przywracania systemu Windows XP Professional po pierwszym uruchomieniu. System operacyjny jest instalowany w momencie pierwszego włączenia stacji roboczej. Ten proces trwa około 5 10 minut. Należy przeprowadzić instalację, postępując dokładnie według instrukcji wyświetlanych na ekranie. OSTROŻNIE: Po rozpoczęciu instalacji nie należy wyłączać stacji roboczej przed ukończeniem tego procesu. Wyłączenie stacji roboczej podczas instalacji może spowodować uszkodzenie instalacji i zakłócenie działania oprogramowania. Kompletne instrukcje dotyczące instalacji i konfiguracji systemu operacyjnego znajdują się w dokumentacji systemu operacyjnego dostarczonej ze stacją roboczą. Dodatkowe informacje są dostępne w narzędziu pomocy online po pomyślnym zainstalowaniu systemu operacyjnego. Instalowanie i aktualizowanie sterowników urządzeń Aby zainstalować urządzenia sprzętowe po zainstalowaniu systemu operacyjnego, należy najpierw zainstalować odpowiednie sterowniki. Należy postępować zgodnie z instrukcjami instalacji dostarczonymi wraz z urządzeniem. Aby zagwarantować optymalną wydajność systemu operacyjnego, należy ponadto dopilnować zainstalowania najnowszych aktualizacji, łat lub poprawek oprogramowania. Dodatkowe informacje dotyczące sterowników i aktualizacji oprogramowania można znaleźć w Aktualizowanie sterowników urządzeń na stronie 20. Przesyłanie plików i ustawień do stacji roboczej z zainstalowanym systemem Windows System operacyjny Microsoft Windows zawiera narzędzia przenoszenia danych, które pomagają w wybraniu plików i danych do przeniesienia z innego komputera z systemem Windows na stację roboczą z systemem Windows Vista lub Windows XP Professional. Instrukcje dotyczące używania tych narzędzi można znaleźć w dokumentach dostępnych pod adresem Instalacja systemu Red Hat Enterprise Linux Firma HP oferuje zestaw instalatora HP dla systemu Linux (HPIKL) stanowiący uzupełnienie zestawów pudełkowych systemu Red Hat oraz ułatwiające klientom firmy HP korzystającym z systemu Linux dostosowanie wyglądu używanego systemu. Zestaw HPIKL zawiera płytę CD ze sterownikiem firmy HP oraz sterownikami urządzeń umożliwiający instalację systemu operacyjnego Red Hat Enterprise Linux (RHEL). Płyty CD z zestawem instalatora HP dla systemu Linux można pobrać pod adresem Instalowanie za pomocą dysku CD ze sterownikami HP Aby zainstalować płytę CD ze sterownikiem HP, patrz temat Installing with the HP Installer Kit for Linux ( Instalacja z zestawem instalatora HP dla systemu Linux w podręczniku HP Workstations for Linux (Stacje robocze HP z systemem Linux) pod adresem workstation_manuals. 18 Rozdział 3 Instalacja systemu operacyjnego PLWW

23 Instalowanie i dostosowywanie stacji roboczych z obsługą systemu Red Hat Stacje robocze z obsługą systemu Linux wymagają zestawu instalatora HP dla systemu Linux oraz zakupu zestawu pudełkowego systemu Red Hat Enterprise Linux. Zestaw instalatora zawiera dyski CD firmy HP niezbędne do przeprowadzenia instalacji wszystkich wersji zestawu pudełkowego systemu Red Hat Enterprise Linux, które zostały zakwalifikowane pod kątem działania na stacjach roboczych HP. Aby użyć sterowników w zestawie instalatora HP dla systemu Linux innego niż RHEL, należy manualnie wyekstrahować sterowniki z płyty CD ze sterownikiem HP i zainstalować je. Firma HP nie testuje instalacji tych sterowników dla innych wersji systemu Linux ani nie oferuje pomocy technicznej HP w tym zakresie. Weryfikowanie zgodności sprzętowej Aby sprawdzić, jakie wersje systemu Linux zostały zakwalifikowane pod kątem działania na stacjach roboczych HP, należy odwiedzić witrynę internetową pod tym adresem linux_hardware_matrix. Instalacja pulpitu Novell SLED Aby zainstalować pulpit SUSE Linux Enterprise Desktop (SLED) na komputerze z wstępnie zainstalowanym systemem operacyjnym: 1. Uruchom stację roboczą. Otwórz okno ustawień instalacji i wpisz hasło, dane sieci, karty graficznej, czas, ustawienia klawiatury oraz konfigurację Novell Customer Center Configuration dla używanej stacji roboczej. UWAGA: Po pierwszym uruchomieniu systemu w oknie ustawień instalacji na ekranie Novell Customer Center Configuration możesz aktywować subskrypcję Novell. Pełna dokumentacja Novell Customer Center jest dostępna pod adresem Aktualizacja stacji roboczej Firma HP nieustannie pracuje nad udoskonaleniem oferowanych stacji roboczych. Aby posiadana stacja robocza wykorzystywała najnowsze rozszerzenia, firma HP zaleca regularne instalowanie najnowszych wersji systemu BIOS, sterowników i aktualizacji oprogramowania. Aktualizacja stacji roboczej po pierwszym uruchomieniu Po pomyślnym pierwszym uruchomieniu stacji roboczej należy postępować z poniższymi wskazówkami, aby zagwarantować, że używane wersje systemu BIOS, sterowników i aktualizacji oprogramowania są wersjami najnowszymi: Sprawdź, czy na stacji roboczej jest zainstalowana najnowsza wersja systemu BIOS. Sprawdź instrukcje tutaj Aktualizowanie systemu BIOS na stronie 20. Sprawdź, czy dysponujesz najnowszymi sterownikami. Sprawdź instrukcje tutaj Aktualizowanie sterowników urządzeń na stronie 20. Zapoznaj się z dostępnymi zasobami firmy HP. Rozważ subskrypcję alertów związanych ze sterownikami, której można dokonać pod adresem PLWW Instalacja pulpitu Novell SLED 19

24 Aktualizowanie systemu BIOS Aby zapewnić optymalną pracę stacji roboczej, sprawdź zainstalowaną wersję systemu BIOS i uaktualnij ją w razie potrzeby. Określanie bieżącej wersji systemu BIOS Aby sprawdzić bieżącą wersję systemu BIOS stacji roboczej podczas uruchamiania komputera: 1. Poczekaj na wyświetlenie monitu F10=setup w prawym dolnym rogu ekranu. Naciśnij klawisz F10, aby przejść do narzędzia konfiguracji F10. Wyświetla ono wersję systemu BIOS w części File (Plik) > System Information (Informacje o systemie). Zanotuj wersję systemu BIOS stacji roboczej, aby ją porównać z wersjami systemu BIOS widocznymi w witrynie internetowej firmy HP. Uaktualnianie systemu BIOS Aby znaleźć i pobrać najnowszą dostępną wersję systemu BIOS z najnowszymi ulepszeniami: 1. Odwiedź witrynę sieci Web 2. W obszarze Tasks (Zadania) z lewej kolumny menu wybierz pozycję Download Drivers and Software (Pobierz sterowniki i oprogramowanie). Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby znaleźć najnowszą wersję systemu BIOS dostępną dla stacji roboczej. 4. Jeśli wersja systemu BIOS w witrynie sieci Web jest identyczna z wersją posiadanego komputera, nie są wymagane dalsze czynności. 5. Jeśli wersja systemu BIOS w witrynie sieci Web jest wersją nowszą od zainstalowanej na komputerze, pobierz odpowiednią wersję dla swojej stacji roboczej. Postępuj zgodnie z instrukcjami w notach wydawniczych, aby przeprowadzić instalację. Aktualizowanie sterowników urządzeń W razie instalacji urządzenia peryferyjnego (np. drukarki, adaptera monitora lub karty sieciowej) należy sprawdzić, czy na komputerze zainstalowano najnowsze wersje sterowników urządzeń. Jeśli urządzenie zostało zakupione za pośrednictwem firmy HP, należy odwiedzić witrynę sieci Web firmy HP w celu pobrania najnowszych wersji sterowników urządzenia. Sterowniki zostały przetestowane pod kątem zgodności między urządzeniem a stacją roboczą HP. Jeśli urządzenie nie zostało zakupione od firmy HP, należy sprawdzić w witrynie sieci Web firmy HP, czy urządzenie i jego sterowniki zostały sprawdzone pod kątem zgodności ze stacją roboczą HP. Jeśli witryna nie zawiera dostępnych sterowników, należy odwiedzić witrynę sieci Web producenta urządzenia w celu pobrania najnowszych wersji sterowników. 20 Rozdział 3 Instalacja systemu operacyjnego PLWW

25 Aby zaktualizować sterowniki urządzenia: 1. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby znaleźć najnowsze wersje sterowników dostępne dla stacji roboczej. W przypadku braku potrzebnego sterownika odwiedź witrynę sieci Web producenta urządzenia peryferyjnego. PLWW Aktualizacja stacji roboczej 21

26 4 Przywracanie systemu operacyjnego W tym rozdziale zamieszczono informacje o sposobie przywracania systemu operacyjnego z rodziny Windows lub Linux do stanu sprzed awarii. Rozdział jest podzielony na następujące tematy: Tematy Metody przywracania systemu na stronie 23 Zamawianie oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych na stronie 24 Przywracanie systemu Windows Vista na stronie 25 Przywracanie systemu Windows XP Professional na stronie 26 Przywracanie systemu Novell SLED na stronie 29 Instalowanie za pomocą dysku CD ze sterownikami HP na stronie Rozdział 4 Przywracanie systemu operacyjnego PLWW

27 Metody przywracania systemu System operacyjny Windows Business Vista można ponownie zainstalować za pomocą procesu HP RestorePlus!. System operacyjny Windows XP Professional można ponownie zainstalować za pomocą procesu HP RestorePlus! lub programu HP Backup and Recovery Manager. Oprogramowanie RestorePlus! Uruchomienie oprogramowania RestorePlus! powoduje ponowne zainstalowanie systemu Windows i sterowników urządzeń zintegrowanych z płytą główną, dzięki czemu system wraca do stanu zbliżonego do fabrycznego. Dane z dysku twardego nie są odzyskiwane, ponieważ w ramach procesu nie są tworzone ich kopie zapasowe. Użycie opisywanego oprogramowania czasami uniemożliwia przywrócenie części aplikacji. W takim przypadku aplikacje te należy zainstalować z odpowiedniego dysku CD. Punkt przywracania programu HP Backup and Recovery Manager (HPBR) Za pomocą oprogramowania HP Backup and Recovery Manager można archiwizować i przywracać zawartość partycji systemowej. Zapisuje ono obrazy stanu tej partycji pełniące funkcję punktów przywracania. Utworzenie punktu przywracania powoduje zapisanie pełnej zawartości partycji systemowej. UWAGA: Program HP Backup and Restore jest dostępny tylko na stacjach roboczych HP xw6600 i xw8600. Punkt przywracania jest zapisywany na dysku twardym, ale w razie potrzeby aby zapewnić jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa danych można go dodatkowo zapisać na nośniku optycznym. OSTROŻNIE: Te metody przywracają system operacyjny, ale nie dane. Aby zapobiec utracie danych, należy regularnie wykonywać kopie zapasowe. PLWW Metody przywracania systemu 23

28 Zamawianie oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych W przypadku trudności z samodzielnym utworzeniem dysków CD lub DVD służących do przywracania systemu można zamówić kompletny zestaw takich dysków w centrum pomocy technicznej dla użytkowników produktów firmy HP. Numery telefonów tych centrów można znaleźć pod adresem 24 Rozdział 4 Przywracanie systemu operacyjnego PLWW

29 Przywracanie systemu Windows Vista W tym podrozdziale zamieszczono procedurę przywracania systemu Windows Vista. Zamawianie nośników oprogramowania RestorePlus! Jeśli nośniki służące do przywracania danych zostały zamówione przy zakupie stacji roboczej, są dostarczane wraz z nią. W przypadku, gdy ich nie zamówiono, należy zatelefonować do centrum pomocy technicznej dla użytkowników produktów firmy HP i złożyć zamówienie na pakiet RestorePlus! Aby uzyskać numery telefoniczne działów pomocy technicznej z całego świata, odwiedź witrynę internetową Przywracanie systemu operacyjnego UWAGA: Można również skorzystać z aplikacji do tworzenia kopii zapasowych i przywracania danych, która jest dołączana do systemu Windows Vista. Więcej informacji na ten temat znajduje się w witrynie internetowej firmy Microsoft. OSTROŻNIE: Przed przywróceniem systemu operacyjnego należy wykonać kopie zapasowe danych. Uruchomienie oprogramowania RestorePlus! z zestawu nośników spowoduje usunięcie z głównego dysku twardego wszystkich danych, w tym także z każdej o partycji. Procedura przywracania systemu Windows Vista: 1. Uruchom stację roboczą z dysku DVD wchodzącego w skład pakietu RestorePlus!, aby uruchomić oprogramowanie RestorePlus! Uruchomienie komputera z dysku DVD pakietu RestorePlus! jest warunkiem zainstalowania sterowników urządzeń i skonfigurowania ustawień. Przywróć system operacyjny do stanu sprzed awarii, postępując zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Niektóre aplikacje mogą nie zostać przywrócone. W takim przypadku należy je zainstalować oddzielnie, korzystając z odpowiedniego dysku DVD. PLWW Przywracanie systemu Windows Vista 25

30 Przywracanie systemu Windows XP Professional W tym podrozdziale przedstawiono procedurę przywracania systemu operacyjnego Windows XP Professional. UWAGA: Stacja robocza musi być wyposażona w nagrywarkę dysków CD lub DVD, ponieważ konieczne będzie utworzenie zestawu nośników. Tworzenie pakietu RestorePlus! Zestaw nośników oprogramowania RestorePlus! można utworzyć, korzystając z plików przechowywanych na dysku twardym. W celu utworzenia tego zestawu należy wykonać następujące czynności: 1. Podczas rozruchu zostanie wyświetlony ekran programu HP Backup and Recovery Manager zawierający monit o utworzenie zestawu dysków CD lub DVD umożliwiających późniejsze przywrócenie systemu. Kliknij opcję Now (Teraz). Zostanie zapisany początkowy punkt przywracania (IRP), który jest obrazem dysku twardego. Proces zapisywania obrazu może potrwać nawet ponad 10 minut. Po utworzeniu punktu IRP można wykonać kopię zapasową systemu, korzystając z zestawu dysków CD lub DVD. Jeśli tworzony pakiet RestorePlus! ma zawierać dysk CD systemu Windows XP, kliknij kolejno opcje RestorePlus! > Microsoft Windows XP operating system > Supplemental media (RestorePlus! > System operacyjny Microsoft Windows XP > Nośniki dodatkowe). UWAGA: DVD. W zależności od wybranych ustawień można będzie utworzyć także dodatkowe dyski 5. Utwórz nośniki oprogramowania RestorePlus!, systemu operacyjnego i programu HPBR, postępując zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. W przypadku trudności z samodzielnym utworzeniem zestawu dysków CD/DVD można zatelefonować do centrum pomocy technicznej dla użytkowników produktów firmy HP i złożyć zamówienie na pakiet RestorePlus! Aby uzyskać numery telefoniczne działów pomocy technicznej z całego świata, odwiedź witrynę internetową Tworzenie nośnika programu HP Backup and Recovery (HPBR) UWAGA: Program HPBR jest zgodny jedynie z systemem operacyjnym Windows XP. Szczegółowe informacje na jego temat można znaleźć w podręczniku dotyczącym oprogramowania firmy SoftThinks zamieszczonym na dysku CD Documentation and Diagnostics (Dokumentacja i diagnostyka), który jest dostarczany wraz ze stacją roboczą. Początkowy punkt przywracania (IRP) można zapisać na nośniku optycznym, który posłuży do przywracania systemu. Sposób tworzenia takiego nośnika opisano poniżej. 26 Rozdział 4 Przywracanie systemu operacyjnego PLWW

31 Procedura tworzenia nośnika programu HPBR służącego do przywracania systemu: 1. Początkowy punkt przywracania powinien już być zapisany na dysku twardym (w wyniku omówionego wcześniej procesu tworzenia zestawu nośników oprogramowania RestorePlus! ). Jeśli tak się nie stało, uruchom program HP Backup and Recovery Manager, uaktywnij tryb Expert (Ekspert) i utwórz punkty przywracania. Szczegółowe instrukcje dotyczące tych czynności można znaleźć w dokumentacji programu HPBR dostępnej w trybie online. Zapisz początkowy punkt przywracania na nośniku optycznym, korzystając z programu HPBR. Kliknij kolejno opcje HPBR Start > All Programs > HP Backup & Recovery > HP Backup and Recovery Manager (HPBR: Start > Wszystkie programy > HP Backup & Recovery > HP Backup and Recovery Manager). Po wyświetleniu pierwszego ekranu kliknij przycisk Next (Dalej). Zaznacz opcję Create recovery CDs or DVDs to recover the system (Utwórz zestaw dysków CD lub DVD umożliwiający przywrócenie systemu), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej). Kliknij przycisk Next (Dalej) w celu wyświetlenia listy dostępnych obrazów dysków CD i punktów przywracania. Zaznacz pole wyboru opcji Initial Recovery Point (Początkowy punkt przywracania), po czym kliknij przycisk Next (Dalej). 6. Utwórz nośnik, postępując zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami. Przywracanie systemu operacyjnego OSTROŻNIE: Przed przywróceniem systemu operacyjnego należy wykonać kopie zapasowe danych. Uruchomienie oprogramowania RestorePlus! z zestawu nośników spowoduje usunięcie z głównego dysku twardego wszystkich danych, w tym także każdej z partycji. Jeśli jednak oprogramowanie RestorePlus! zostanie uruchomione z partycji zawierającej kopię zapasową systemu, dane zostaną usunięte tylko z partycji głównej (C:). Korzystanie z oprogramowania RestorePlus! Procedura przywracania systemu operacyjnego za pomocą oprogramowania RestorePlus! : 1. Uruchom stację roboczą z dysku DVD oprogramowania RestorePlus! Uruchomienie komputera z dysku DVD RestorePlus! jest warunkiem zainstalowania sterowników urządzeń i skonfigurowania ustawień. PLWW Przywracanie systemu Windows XP Professional 27

32 Korzystanie z programu HPBR Procedura przywracania systemu z użyciem nośnika programu HPBR zawierającego początkowy punkt przywracania: 1. Uruchom stację roboczą z nośnika zawierającego początkowy punkt przywracania (IRP). Przywróć system do stanu z chwili utworzenia punktu IRP. Korzystanie z partycji zawierającej kopię zapasową systemu Na dysku twardym stacji roboczej z zainstalowanym fabrycznie systemem operacyjnym Windows XP znajduje się partycja zawierająca kopię zapasową tego systemu. W razie potrzeby można z niej uruchomić system operacyjny. Z poziomu tej partycji można przywrócić system do stanu z chwili utworzenia początkowego punktu przywracania za pomocą programu HPBR. Jeśli takiego punktu nie utworzono, system można zainstalować przy użyciu oprogramowania RestorePlus! Procedura przywracania systemu za pomocą partycji zawierającej kopię zapasową systemu: 1. Gdy na ekranie rozruchowym zostanie wyświetlony monit o uruchomienie programu Recovery Manager, naciśnij klawisz F11. WSKAZÓWKA: Na naciśnięcie klawisza F11 przewidziano bardzo krótki czas. Należy to zrobić mniej więcej w momencie, gdy pojawi się monit dotyczący klawisza F10. UWAGA: Podczas procesu przywracania systemu nie należy odłączać napędu docelowego. Dzięki temu system zostanie zainstalowany na właściwym dysku twardym. Postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami w celu przywrócenia systemu do stanu zbliżonego do fabrycznego. 28 Rozdział 4 Przywracanie systemu operacyjnego PLWW

33 Przywracanie systemu Novell SLED Warunkiem przywrócenia systemu operacyjnego Linux jest dysponowanie nośnikiem do odzyskiwania systemu SLED. Tworzenie nośnika umożliwiającego przywrócenie systemu Na pulpicie komputera ze wstępnie zainstalowaną wersja systemu SUSE Linux Enterprise Desktop (SLED) znajduje się ikona obrazów ISO systemu SUSE. Kliknięcie tej ikony pozwala przejść do katalogu /iso. Katalog /iso zawiera wszystkie obrazy ISO użyte do wstępnego zainstalowania systemu na dysku twardym stacji roboczej. W celu przywrócenia oryginalnego obrazu lub odzyskania zapisanych w nim danych należy zapisać plik obrazu ISO na dyskach CD, postępując zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w pliku Readme, który można znaleźć w katalogu /iso. UWAGA: Wykonanie na dyskach CD kopii zapasowych obrazów ISO pozwoli wyeliminować ryzyko utraty tych danych w przypadku awarii dysku twardego. PLWW Przywracanie systemu Novell SLED 29

Jeśli próbujesz użyć drukarki i wystąpiły problemy, poniżej przedstawiono rozwiązania typowych problemów z drukarkami.

Przed rozpoczęciem

Rozpocznij od uruchomienia zautomatyzowanego narzędzia do rozwiązywania problemów w aplikacji Uzyskaj pomoc. Aplikacja Uzyskaj pomoc automatycznie uruchamia diagnostykę i podejmuje odpowiednie działania, aby rozwiązać większość problemów z drukarką.

Otwórz aplikację Uzyskaj pomoc

Jeśli aplikacja Uzyskaj pomoc nie może rozwiązać problemu z drukarką, wypróbuj wymienione możliwe rozwiązania: 

Czasami włączenie i wyłączenie zasilania drukarki rozwiązuje problem. Wyłącz drukarkę i odłącz ją od zasilania. Poczekaj 30 sekund, podłącz i włącz drukarkę.

Jeżeli drukarka nadal nie działa, przejdź do kroku 2.

Sprawdź kable (drukarki przewodowej). Upewnij się, że kabel USB drukarki jest prawidłowo podłączony do drukarki i komputera. Jeśli USB nie jest rozpoznane, zobacz Automatyczne diagnozowanie i rozwiązywanie problemów z portami USB w systemie Windows.

Sprawdź połączenie bezprzewodowe (drukarki bezprzewodowej). Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Upewnij się, że opcja komunikacji bezprzewodowej drukarki jest włączona i dostępna. Wiele drukarek ma przycisk, na którym jest widoczna niebieska ikona połączenia bezprzewodowego, jeśli takie połączenie jest dostępne. Aby dowiedzieć się, gdzie znajduje się ten przycisk drukarki i jak go włączyć, zobacz instrukcje dostarczone z drukarką lub odwiedź witrynę internetową producenta.

 • Uruchom test połączenia bezprzewodowego drukarki. Wiele drukarek ma opcję menu do testowania łączności bezprzewodowej. Przeczytaj instrukcje dostarczone z drukarką lub odwiedź witrynę internetową producenta, aby dowiedzieć się, jak to zrobić.

  Jeśli nadal masz problem, być może komputer nie łączy się z siecią bezprzewodową. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Dlaczego nie mogę się połączyć z Internetem? Aby uzyskać bardziej specjalistyczną pomoc, zobacz Rozwiązywanie problemów z połączeniem sieciowym w systemie Windows.

  Jeśli występują problemy z nawiązaniem połączenia z drukarką Bluetooth, zobacz sekcję Rozwiązywanie problemów z łącznością Bluetooth w systemie Windows.

Uwagi: 

 • Jeśli korzystasz z bezprzewodowych punktów dostępowych, wzmacniaczy sygnału lub kilku routerów bezprzewodowych z osobnymi SSID, upewnij się, że drukarka jest podłączona do tej samej sieci co komputer.

  Jeśli jest wyświetlany stan drukarki „Błąd drukarki”, może to oznaczać problem z samą drukarką. Jeśli te dwa pierwsze kroki nie rozwiązały problemu, sprawdź, czy w drukarce jest mało papieru lub atramentu, i upewnij się, że pokrywa nie jest otwarta, a papier nie jest zacięty.

  Jeżeli drukarka nadal nie działa, przejdź do kroku 3.

  Spróbuj usunąć i ponownie zainstalować drukarkę.

  Usuwanie drukarki

   Kliknij przycisk Start , a następnie wybierz pozycję Ustawienia  > Bluetooth i urządzenia  > Drukarki i skanery .
   Otwórz ustawienia drukarek i skanerów

   Wybierz drukarkę, którą chcesz odinstalować.

   Wybierz przycisk Usuń. Następnie upewnij się, że chcesz usunąć to urządzenie, wybierając pozycję Tak.

  Ponownie zainstaluj drukarkę.

  Jeśli drukarka jest włączona i połączona z siecią, system Windows powinien ją łatwo znaleźć. Dostępne drukarki mogą obejmować wszystkie drukarki w sieci, takie jak drukarki Bluetooth i drukarki bezprzewodowe lub drukarki podłączone do innego komputera i udostępnione w sieci. Do zainstalowania niektórych drukarek może być konieczne zezwolenie. Aby ponownie zainstalować drukarkę, wykonaj następujące czynności:

  Upewnij się, że drukarka została włączona i podłączona do komputera. Następnie wybierz przycisk Dodaj urządzenie (lub Odśwież).

  Poczekaj chwilę, aż system Windows wyszuka drukarki podłączone do urządzenia (lokalnie lub bezprzewodowo). Następnie w systemie Windows zostanie wyświetlona lista drukarek podłączonych do urządzenia. Jeśli na liście znajduje się drukarka, wybierz przycisk Dodaj urządzenie dla drukarki. Jeśli nie widzisz urządzenia na liście, wybierz pozycję Dodaj ręcznie.

  Jeśli korzystasz z bezprzewodowych punktów dostępowych, wzmacniaczy sygnału lub kilku routerów bezprzewodowych z osobnymi SSID, upewnij się, że drukarka jest podłączona do tej samej sieci co komputer, aby można było ją znaleźć i zainstalować.

  Jeśli masz nową drukarkę bezprzewodową, która nie została dodana do sieci domowej, przeczytaj instrukcje dostarczone z drukarką i w witrynie producenta drukarki, aby dowiedzieć się więcej i uzyskać najnowsze oprogramowanie drukarki.

  Porada: Można wydrukować stronę testową, aby upewnić się, że drukarka działa poprawnie. Jeśli po zainstalowaniu drukarka nie działa, sprawdź, czy w witrynie internetowej producenta nie ma informacji na temat rozwiązywania problemów lub aktualizacji sterowników.

  Jeśli system nie może zainstalować drukarki automatycznie, możesz zainstalować ją ponownie ręcznie. Po wybraniu pozycji Dodaj ręcznie zostanie wyświetlonych pięć opcji Znajdowania drukarki według innych opcji. Wybierz opcję, która najlepiej odpowiada Twojej sytuacji, a następnie wykonaj podane kroki. Wszystkie te opcje można zastosować do drukarki podłączonej bezprzewodowo lub za pośrednictwem sieci. Jeśli jednak drukarka jest podłączona bezpośrednio do komputera lokalnie, wybierz pozycję Dodaj drukarkę lokalną lub drukarkę sieciową z ustawieniami ręcznymi , a następnie wybierz pozycję Dalej.

  Ponowne instalowanie drukarki lokalnej

  Po wybraniu pozycji Dodaj drukarkę lokalną lub drukarkę sieciową z ustawieniami ręcznymi wykonaj następujące czynności:

  Wybierz pozycję Użyj istniejącego portu, a następnie wybierz port, do którego drukarka jest podłączona. Następnie wybierz pozycję Dalej. Jeśli drukarka jest podłączona przez port USB, wybierz ją z listy. Dostępne są również opcje portów równoległych (LPT) i szeregowych (COM).

  Teraz zostaną wyświetlone opcje instalacji sterownika drukarki. Jeśli drukarka została dostarczona z dyskiem zawierającym sterownik, wybierz pozycję Z dysku. W przeciwnym razie wybierz pozycję Windows Update.

  Poczekaj, aż system Windows zaktualizuje listę drukarek. Następnie wybierz producenta drukarki z lewej kolumny i model drukarki z prawej kolumny. Następnie wybierz pozycję Dalej.

  Uwaga: Jeśli dla danego urządzenia istnieje wiele wersji sterownika, może pojawić się monit o wskazanie wersji, której należy użyć. W większości przypadków należy wybrać pozycję Zamień bieżący sterownik. Jeśli jednak masz pewność, że zainstalowany sterownik jest poprawny, wybierz pozycję Użyj obecnie zainstalowanego sterownika.

  Wpisz nazwę drukarki, a następnie wybierz pozycję Dalej. Ta nazwa jest przeznaczona wyłącznie do użytku osobistego, więc możesz wybrać dowolną nazwę. 

  Wybierz pozycję Nie udostępniaj tej drukarki.  (Jeśli chcesz udostępnić drukarkę innym urządzeniom w sieci, wybierz pozycję Udostępnij tę drukarkę, a następnie wprowadź nazwę i lokalizację). Wybierz pozycję Dalej.

  Wybierz pozycję Drukuj stronę testową, aby potwierdzić, że drukarka działa, a następnie wybierz pozycję Zakończ.

  Jeżeli drukarka nadal nie działa, przejdź do kroku 4.

  Do prawidłowego działania większości drukarek jest wymagany najnowszy sterownik. com/pl-pl/windows/jak-pobra%C4%87-i-zainstalowa%C4%87-najnowsze-sterowniki-drukarki-4ff66446-a2ab-b77f-46f4-a6d3fe4bf661">Jak pobrać i zainstalować najnowsze sterowniki drukarek.

  Jeśli po zainstalowaniu odpowiedniego najnowszego sterownika drukarka nadal nie działa, przejdź do kroku 5.

  Jeśli poprzednie kroki nie rozwiązały problemu, może być konieczne wyczyszczenie plików buforu i ponowne uruchomienie usługi buforu. Bufor wydruku to plik zarządzający procesem drukowania. Aby wyczyścić i zresetować bufor wydruku:

  W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz usługi, a następnie wybierz pozycję Usługi z listy wyników.

  Wybierz kartę Standardy, a następnie kliknij dwukrotnie plik Bufor wydruku na liście usług.

  Wybierz pozycję Zatrzymaj, a następnie wybierz pozycję OK.

  W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz %WINDIR%\system32\spool\printers, wybierz pozycję %WINDIR%\system32\spool\PRINTERS na liście wyników, a następnie usuń wszystkie pliki w folderze.

  Wybierz pozycjeStart, następnie Automatycznie w polu Typ rozruchu i kliknij OK.

  Jeżeli drukarka nadal nie działa, przejdź do kroku 6.

  Jeśli potrzebujesz pomocy przy instalowaniu drukarki w systemie Windows 10, zobacz Instalowanie drukarki w systemie Windows 10.

  Jeśli na komputerze jest zainstalowany system Windows 10 S, niektóre drukarki mogą z nim nie współpracować albo mieć ograniczoną funkcjonalność. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Obsługa urządzeń w systemie Windows 10 S.

  Jeśli brakuje portu USB drukarki, zobacz Brak portu USB drukarki po rozłączeniu drukarki gdy system Windows 10 (w wersji 1903 lub nowszej) był zamknięty.

  Jeśli chcesz uzyskać pomoc dotyczącą skanera, zobacz Instalacja i używanie skanera w systemie Windows 10.

  Jeśli występują problemy z nawiązaniem połączenia z drukarką Bluetooth, zobacz Rozwiązywanie problemów z funkcją Bluetooth w systemie Windows 10: CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

  Kliknij przycisk Start, a następnie wybierz kolejno opcje Ustawienia > Urządzenia > Drukarki i skanery .
  Otwórz ustawienia drukarek i skanerów

  W obszarze Drukarki i skanery znajdź drukarkę, wybierz ją, a następnie wybierz pozycję Usuń urządzenie.

  Konieczne będzie wykonanie różnych czynności w przypadku ponownego instalowania lub dodawania drukarki bezprzewodowej albo lokalnej. Oto odpowiednie procedury.

  Ponowne instalowanie drukarki bezprzewodowej

  Wybierz pozycję Dodaj drukarkę lub skaner. Zaczekaj na zakończenie wyszukiwania pobliskich drukarek, wybierz tę, której chcesz użyć, a następnie wybierz pozycję Dodaj urządzenie.

  Jeśli drukarka jest włączona i połączona z siecią, system Windows powinien ją łatwo znaleźć. Do zainstalowania niektórych drukarek może być konieczne zezwolenie.

  Jeśli chcesz ponownie zainstalować lub dodać drukarkę lokalną, podłącz kabel USB drukarki do dostępnego portu USB na komputerze, a następnie włącz drukarkę.

  Znajdź swoją drukarkę w obszarze Drukarki i skanery.

  Jeśli widzisz drukarkę na liście, oznacza to, że jest zainstalowana.

  Jeśli nie widzisz drukarki na liście, wybierz pozycję Dodaj drukarkę lub skaner. Zaczekaj na zakończenie wyszukiwania dostępnych drukarek, wybierz tę, której chcesz użyć, a następnie wybierz pozycję Dodaj urządzenie.

  Porada: Aby sprawdzić, czy drukarka działa, można wydrukować stronę testową.

  Podłączanie drukarki

  Po podłączeniu drukarki do komputera lub dodaniu nowej drukarki do sieci domowej możesz zazwyczaj od razu rozpocząć drukowanie. System Windows obsługuje większość drukarek i zwykle nie trzeba instalować specjalnego oprogramowania drukarki. W systemach Windows 8. 1 i Windows RT 8. 1 dodatkowe funkcje obsługi i sterowniki drukarek są dostępne w witrynie Windows Update.

  Aby zainstalować drukarkę

  W większości przypadków zainstalowanie drukarki wymaga jedynie podłączenia jej do komputera. Po prostu podłącz kabel USB drukarki do dostępnego portu USB w komputerze i włącz drukarkę.

  W przypadku drukarek bezprzewodowych z systemem Windows 8. 1:

  Uwaga: Jeśli masz nową drukarkę bezprzewodową, która nie została jeszcze dodana do sieci domowej, przeczytaj instrukcje dostarczone z drukarką, aby uzyskać informacje na temat jej dodawania. Aby dowiedzieć się więcej i uzyskać najnowsze oprogramowanie drukarki, odwiedź witrynę internetową jej producenta.

  Szybko przesuń od prawej krawędzi ekranu do środka, naciśnij pozycję Ustawienia, a następnie naciśnij pozycję Zmień ustawienia komputera. (Jeśli używasz myszy, wskaż prawy dolny róg ekranu, przesuń wskaźnik myszy w górę, wybierz pozycję Ustawienia, a następnie pozycję Zmień ustawienia komputera).

  Naciśnij lub kliknij pozycję Komputer i urządzenia, a następnie naciśnij lub kliknij pozycję Urządzenia. Jeśli drukarka jest zainstalowana, powinna zostać wyświetlona w obszarze Drukarki.

  Jeśli nie widzisz swojej drukarki, naciśnij lub kliknij pozycję Dodaj urządzenie, a następnie wybierz drukarkę do zainstalowania.

  Aby zainstalować (dodać) drukarkę lokalną

  Kliknij przycisk Start , a następnie w menu Start kliknij pozycję Urządzenia i drukarki.

  Kliknij pozycję Dodaj drukarkę.

  W kreatorze dodawania drukarki kliknij pozycję Dodaj drukarkę lokalną.

  Na stronie Wybierz port drukarki upewnij się, że są wybrane przycisk Użyj istniejącego portu i zalecany port drukarki, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Na stronie Zainstaluj sterownik drukarki wybierz producenta i model drukarki, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Jeśli danej drukarki nie ma na liście, kliknij pozycję Windows Update, a następnie zaczekaj, aż system Windows wyszuka dodatkowe sterowniki.

  Jeśli żadne sterowniki nie są dostępne i masz instalacyjny dysk CD, kliknij pozycję Z dysku, a następnie przejdź do folderu, w którym znajduje się sterownik drukarki. (Aby uzyskać dodatkową pomoc, zajrzyj do podręcznika obsługi drukarki).

  Wykonaj pozostałe kroki w kreatorze, a następnie kliknij przycisk Zakończ.

  Aby zainstalować drukarkę sieciową, bezprzewodową lub Bluetooth

  Aby dodać drukarkę sieciową w biurze, zwykle trzeba znać nazwę tej drukarki. Jeśli nie możesz jej znaleźć, skontaktuj się z administratorem sieci.

  Kliknij przycisk Start, a następnie w menu Start kliknij pozycję Urządzenia i drukarki.

  W kreatorze dodawania drukarki kliknij pozycję Dodaj drukarkę sieciową, bezprzewodową lub Bluetooth.

  Na liście dostępnych drukarek zaznacz tę, której chcesz użyć, a następnie kliknij przycisk Dalej. (Jeśli komputer jest połączony z siecią, na liście są wyświetlone tylko te drukarki, które znajdują się w usłudze Active Directory Twojej domeny).

  Jeśli zostanie wyświetlony odpowiedni monit, zainstaluj sterownik drukarki na komputerze, klikając pozycję Zainstaluj sterownik. Jeśli zostanie wyświetlony monit o hasło administratora lub potwierdzenie, wpisz hasło lub potwierdź.

  Porada: Dostępne drukarki mogą obejmować wszystkie drukarki w sieci, takie jak drukarki Bluetooth i drukarki bezprzewodowe lub drukarki podłączone do innego komputera i udostępnione w sieci. Aby sprawdzić, czy drukarka działa, można wydrukować stronę testową.

  Uwaga: Po zainstalowaniu drukarki można włączyć automatyczne aktualizacje sterowników systemu Windows 7, aby jej oprogramowanie było zawsze aktualne.

  Rozwiązywanie problemów z drukarką

  Po pierwsze — sprawdzanie sprzętu

  Upewnij się, że kabel zasilania drukarki został podłączony do gniazdka elektrycznego oraz że przełącznik zasilania drukarki jest włączony. Jeśli korzystasz z drukarki udostępnionej lub drukarki w sieci, upewnij się, że wszystkie niezbędne komputery i routery są włączone. Jeśli drukarka lub inne urządzenie jest podłączone do listwy przeciwprzepięciowej lub zapasowego zasilacza, upewnij się, że ten sprzęt także jest podłączony i włączony.

  W przypadku drukarki przewodowej upewnij się, że kabel drukarki jest prawidłowo podłączony do drukarki i komputera.

  W przypadku drukarki bezprzewodowej sprawdź połączenie bezprzewodowe. Upewnij się, że opcja komunikacji bezprzewodowej drukarki jest włączona i dostępna. Wiele drukarek jest wyposażonych w przycisk, na którym jest wyświetlana niebieska ikona sieci bezprzewodowej, gdy opcja komunikacji bezprzewodowej jest dostępna.

  Następnie uruchom test połączenia bezprzewodowego drukarki. Jeśli poprzednie kroki nie rozwiązały problemu, sprawdź drukarkę pod kątem niskiej ilości papieru lub pisma odręcznego i upewnij się, że klawiatura nie jest otwarta, a papier nie jest zacięty.

  Korzystanie z narzędzia do rozwiązywania problemów

  Automatyczne narzędzie do rozwiązywania problemów umożliwia znajdowanie i automatyczne rozwiązywanie niektórych problemów związanych z komputerem. Narzędzie do rozwiązywania problemów z drukowaniem umożliwia rozwiązywanie problemów dotyczących instalowania i podłączania drukarki.

  Aktualizowanie sterowników

  Do prawidłowego działania większości drukarek jest wymagane oprogramowanie sterowników. Jeśli niedawno uaktualniono system Windows do nowej wersji, możliwe, że obecny sterownik drukarki jest przeznaczony dla poprzedniej wersji systemu Windows. Jeśli w ostatnim czasie wystąpiły awarie zasilania, infekcje wirusowe lub inne problemy z komputerem, sterowniki mogły zostać uszkodzone. Pobranie i zainstalowanie najnowszego sterownika dla danej drukarki może rozwiązać problemy tego typu.

  Oto trzy sposoby znalezienia i zainstalowania sterownika:

  Użycie usługi Windows Update. W usłudze Windows Update może być dostępna zaktualizowana wersja sterownika drukarki.

  Zainstalowanie oprogramowania od producenta drukarki. Jeśli drukarka została dostarczona z dyskiem, może on zawierać oprogramowanie instalujące sterownik drukarki.

  Samodzielne pobranie i zainstalowanie sterownika. Sterownik można wyszukać w witrynie internetowej producenta. To rozwiązanie warto wypróbować, jeśli usługa Windows Update nie może znaleźć odpowiedniego sterownika, a drukarka nie została dostarczona z oprogramowaniem instalującym sterownik.

  Wsparcie techniczne systemu Windows 7 skończyło się 14 stycznia 2020 r. Pomoc techniczna i aktualizacje oprogramowania z witryny Windows Update, które pomagają chronić komputer, nie są już dostępne dla systemu Windows 7. Firma Microsoft zdecydowanie zaleca przejście do systemu Windows 11.

  Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji i dowiedzieć się, co to oznacza dla Ciebie.

  Powiązane tematy

  Dowiedz się, jak zainstalować drukarkę w systemie Windows.

  Dowiedz się, jak pobrać i zainstalować najnowsze sterowniki drukarek.

  Dowiedz się, jak ustawić drukarkę domyślną w systemie Windows. com/windows/view-the-print-queue-71505b3a-ba6b-14b2-b7f9-fd6204675ab5" target="_blank">wyświetlić kolejkę drukarki w systemie Windows.

  Jeśli występuje problem ze zmianą stanu drukarki w trybie offline, przejdź do tematu Rozwiązywanie problemów z drukarkami w trybie offline.

 • Jeśli występują problemy z dźwiękiem, poniższe sugestie mogą okazać się pomocne. Porady są przedstawione w określonej kolejności. Zacznij od pierwszej, a jeśli nie pomoże ona w rozwiązaniu problemu, przejdź do następnej.

  Przed rozpoczęciem

  Rozpocznij od uruchomienia automatycznego narzędzia do rozwiązywania problemów z dźwiękiem w aplikacji Uzyskaj pomoc. Aplikacja Uzyskaj pomoc automatycznie przeprowadza diagnostykę i podejmuje odpowiednie kroki w celu rozwiązania większości problemów z dźwiękiem.

  Otwórz aplikację Uzyskaj pomoc

  Jeśli aplikacja Uzyskaj pomoc nie jest w stanie rozwiązać problemu z dźwiękiem, spróbuj skorzystać z wymienionych możliwych rozwiązań:

  Jeśli dostępnych jest wiele urządzeń wyjściowych audio, sprawdź, czy jest wybrane właściwe. Oto odpowiednia procedura:

  1. Wybierz ikonę Głośniki na pasku zadań.

   Uwaga: Jeśli nie widzisz pozycji Głośniki , być może znajduje się ona w obszarze przepełnienia. Wybierz pozycję Pokaż ukryte ikony , aby tam sprawdzić. 

  2. Następnie wybierz strzałkę , aby otworzyć listę urządzeń audio podłączonych do komputera.

   Sprawdź, czy dźwięk jest odtwarzany przez preferowane urządzenie audio, na przykład głośnik lub słuchawki.

  Jeśli to nie pomoże, przejdź do następnej porady.

  Narzędzie do rozwiązywania problemów z dźwiękiem może rozwiązać problem z dźwiękiem automatycznie.

  Aby uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów:

  Przejdź do pozycji Wyszukaj na pasku zadań, wpisz narzędzie do rozwiązywania problemów z dźwiękiem, a następnie wybierz pozycję Znajdź i rozwiąż problemy z odtwarzaniem dźwięku z listy wyników, aby uruchomić narzędzie do rozwiązywania problemów.

  Wybierz pozycję Dalej, a następnie wybierz urządzenie, którego problem chcesz rozwiązać, po czym kontynuuj pracę w programie rozwiązywania problemów. 

  Narzędzie do rozwiązywania problemów można także uruchomić z poziomu Ustawień dźwięku:

   Wybierz pozycję Start > Ustawienia > System > Dźwięk > Rozwiązywanie typowych problemów z dźwiękiem , a następnie wybierz pozycję Urządzenia wyjściowe lub Urządzenia wejściowe.

  Jeśli skorzystanie z narzędzia do rozwiązywania problemów nie pomogło, przejdź do kolejnej porady.

  Aby sprawdzić dostępność aktualizacji:

  Wybierz pozycję Start > Ustawienia > Windows Update , a następnie wybierz pozycję Sprawdź dostępność aktualizacji.

  Otwórz Windows Update

  Wykonaj jedną z następujących czynności:

  Jeśli jest wyświetlany stan „Wszystko jest aktualne”, przejdź do kolejnej wskazówki poniżej.

  Jeśli jest wyświetlany stan „Aktualizacje są dostępne”, wybierz pozycję Zainstaluj teraz.

  Wybierz aktualizacje, które chcesz zainstalować, a następnie wybierz pozycję Zainstaluj.

  Uruchom ponownie komputer i sprawdź, czy dźwięk działa prawidłowo.

  Jeśli to nie rozwiąże problemu, przejdź do następnej porady.

  Wypróbuj następujące rozwiązania:

  Sprawdź połączenia głośników i słuchawek pod kątem luźnych kabli. Upewnij się, że są podłączone wszystkie kable.

  Jeśli jest kilka gniazd 5 mm, do których można podłączać kable (szczególnie w przypadku systemów dźwięku przestrzennego), upewnij się, że wszystkie kable są podłączone do właściwych gniazd.

  Jeśli nie jest oczywiste, który przewód powinien zostać podłączony do którego gniazda, skontaktuj się z producentem sprzętu lub sprawdź po kolei najbardziej naturalne połączenia.

  Uwaga: Niektóre systemy używają zielonego gniazda do podłączenia wyjścia i różowego gniazda do podłączenia mikrofonu, a inne mają oznaczenia "słuchawki" lub "mikrofon".

  Upewnij się, że zasilanie jest włączone.

  Upewnij się, że wyciszanie jest nie jest włączone, a następnie spróbuj zwiększyć głośność wszystkich regulatorów głośności.

  Uwaga: Niektóre głośniki i aplikacje mają własne regulatory głośności. Koniecznie sprawdź je wszystkie.

  Spróbuj podłączyć głośnik i słuchawki do innego portu USB.

  Możliwe, że głośniki nie będą działać po podłączeniu słuchawek. Odłącz słuchawki i sprawdź, czy to pomoże.

  Jeśli nadal występują problemy z dźwiękiem, zapoznaj się z kolejnymi sekcjami przedstawiającymi dodatkowe sposoby rozwiązywania problemów.

  Upewnij się, że urządzenia audio nie są wyciszone i nie zostały wyłączone.

  Wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym klawiszem) ikonę Głośniki na pasku zadań, a następnie wybierz pozycję Otwórz mikser głośności.

  Zostanie wyświetlony zestaw regulatorów głośności urządzeń. Upewnij się, że żaden regulator nie jest wyciszony. Jeśli którykolwiek z nich jest wyciszony, zobaczysz znak „x” obok regulatora głośności . Aby wyłączyć wyciszenie wykonaj jedną z następujących czynności:

  Wybierz regulację głośności i dostosuj ją do żądanego poziomu głośności. 

  Wybierz ikonę Wyłącz wyciszenie głośników  .

  Sprawdź właściwości urządzenia, aby się upewnić, że urządzenia nie zostały wyłączone przez pomyłkę. Wybierz pozycję Start > Ustawienia > System > Dźwięk .

  W obszarze Zaawansowane wybierz pozycję Więcej ustawień dźwięku i wybierz kartę Odtwarzanie (wyjście) lub Nagrywanie (wejście). net/pl-pl/media/62855780-a6b0-4941-84fc-60f7a064372b. png" alt="Uzyskaj dostęp do właściwości urządzenia wyjściowego dźwięku w ustawieniach dźwięku systemu Windows 11. " loading="lazy"/>

  Wybierz urządzenie, a następnie wybierz pozycję Właściwości.

  Obok pozycji Użycie urządzenia sprawdź, czy dla urządzeń wyjściowych i wejściowych wybrano z listy pozycję Użyj tego urządzenia (włącz) . net/pl-pl/media/b9076179-4ee9-422c-a3a8-3b4c08d6fca7. png" alt="Włącz urządzenie audio we właściwościach głośników w systemie Windows 11. " loading="lazy"/>

  Problemy ze sprzętem mogą być spowodowane przez nieaktualne sterowniki lub nieprawidłowe ich działanie. Upewnij się, że sterownik audio jest aktualny i w razie potrzeby zaktualizuj go. Jeśli to nie pomoże, spróbuj odinstalować sterownik audio (zostanie on automatycznie ponownie zainstalowany). Jeśli to nie pomoże, użyj ogólnego sterownika audio dostarczonego z systemem Windows. Jeśli występują problemy z dźwiękiem po zainstalowaniu aktualizacji, spróbuj przywrócić sterownik audio.

  Aby automatycznie zaktualizować sterownik audio:

  W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz menedżer urządzeń, a następnie wybierz go z listy wyników.

  Wybierz strzałkę obok pozycji Kontrolery dźwięku, wideo i gier, aby ją rozwinąć.

  Wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) znajdującą się na liście kartę dźwiękową lub urządzenie audio, takie jak na przykład słuchawki lub głośniki, wybierz pozycję Aktualizuj sterownik, a następnie wybierz pozycję Wyszukaj automatycznie zaktualizowane oprogramowanie sterownika. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby dokończyć aktualizację. net/pl-pl/media/f529914a-8f22-02c7-655f-7e35d4f499b3. png" alt="Kliknij prawym przyciskiem myszy listę urządzeń i wybierz polecenie Aktualizuj sterownik" loading="lazy"/>

  Jeśli system Windows nie wykryje nowego sterownika, poszukaj go w witrynie internetowej producenta urządzenia i wykonaj podane instrukcje. Jeśli to nie zadziała, spróbuj odinstalować sterownik audio.

  Aby odinstalować sterownik audio:

  Wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) znajdującą się na liście kartę dźwiękową lub urządzenie audio, wybierz pozycję Odinstaluj urządzenie, zaznacz pole wyboru Podejmij próbę usunięcia sterownika dla tego urządzenia , a następnie wybierz pozycję Odinstaluj

  Uruchom ponownie komputer.

  Uwaga: Pamiętaj, aby przed ponownym uruchomieniem zapisać dokumenty i wszelkie inne bieżące prace.

  Po ponownym uruchomieniu komputera zostanie automatycznie wyświetlony monit o ponowne zainstalowanie sterownika audio.

  Aby przeprowadzić ponowne uruchomienie, wybierz pozycję Start > Zasilanie > Uruchom ponownie .

  Jeśli te opcje nie pomogą, użyj ogólnego sterownika audio dostarczonego z systemem Windows.

  Aby użyć ogólnego sterownika audio dostarczonego z systemem Windows:

  Wybierz strzałkę obok pozycji Kontrolery dźwięku, wideo i gier , aby ją rozwinąć.

  Wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) znajdującą się na liście kartę dźwiękową lub urządzenie audio, a następnie wybierz pozycję Aktualizuj sterownik > Przeglądaj komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika > Pozwól mi wybrać z listy dostępnych na komputerze sterowników.

  Wybierz urządzenie audio, którego sterownik chcesz zaktualizować, wybierz pozycję Dalej, a następnie zastosuj się do wyświetlanych instrukcji, aby go zainstalować. net/pl-pl/media/aecf7023-683c-61a7-35b4-5f105725a59a. png" alt="Wybierz sterownik i wybierz pozycję Dalej, aby użyć ogólnego sterownika audio" loading="lazy"/>

  Jeśli te czynności nie rozwiązały problemu z dźwiękiem, odwiedź witrynę internetową producenta urządzenia i zainstaluj najnowsze sterowniki audio/dźwięku danego urządzenia. Poniżej przedstawiono przykładową stronę pobierania sterowników producenta urządzenia dźwiękowego. net/pl-pl/media/d6f8d2d8-ff27-c7cb-64c8-33936a6fb441. png" alt="Przykład sterowników firmy Dell i plików do pobrania dla producenta OEM" loading="lazy"/>

  Jeśli po zainstalowaniu aktualizacji występują problemy z dźwiękiem

  Jeśli dźwięk działał przed uruchomieniem usługi Windows Update, a teraz nie działa, spróbuj przywrócić sterownik dźwięku.

  Aby przywrócić sterownik audio:

  Wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) znajdującą się na liście kartę dźwiękową lub urządzenie audio, a następnie wybierz pozycję Właściwości.

  Wybierz kartę Sterownik, a następnie wybierz pozycję Przywróć sterownik. net/pl-pl/media/d2d36bd0-f681-fc12-4a3e-256b9543e8e6. png" alt="Wycofywanie sterownika audio w Menedżerze urządzeń" loading="lazy"/>

  Przeczytaj instrukcje i postępuj zgodnie z nimi, a następnie wybierz pozycję Tak , jeśli chcesz przywrócić sterownik audio.

  Jeśli wycofanie sterownika audio nie pomogło lub nie było możliwe, możesz spróbować przywrócić komputer na podstawie punktu przywracania systemu.

  Wykonaj przywracanie komputera z użyciem punktu przywracania systemu:

  Gdy firma Microsoft instaluje aktualizacje w Twoim systemie, tworzymy punkt przywracania systemu na wypadek problemów. Spróbuj wykonać przywracanie na podstawie tego punktu i zobacz, czy spowoduje to rozwiązanie problemów z dźwiękiem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz temat „Przywracanie na podstawie punktu przywracania systemu” w artykule Opcje odzyskiwania w systemie Windows.

  Jeśli łączysz się z urządzeniem audio — na przykład ze słuchawkami lub głośnikiem — za pomocą portu USB lub HDMI, może być konieczne ustawienie tego urządzenia jako domyślnego. Jeśli używasz zewnętrznego monitora, który nie ma wbudowanych głośników, upewnij się, że monitor nie jest już wybrany jako domyślne urządzenie wyjściowe. jeśli jest, nie będzie słychać dźwięku. Możesz to sprawdzić po ustawieniu domyślnego urządzenia wyjściowego audio. Jak to zrobić:

  W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz panel sterowania, a następnie wybierz tę pozycję z listy wyników.

  Wybierz opcję Sprzęt i dźwięk w Panelu sterowania, a następnie wybierz opcję Dźwięk.

  Na karcie Odtwarzanie wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) znajdujące się na liście urządzenie audio, wybierz pozycję Ustaw jako urządzenie domyślne, a następnie wybierz pozycję OK. net/pl-pl/media/26d57167-d79a-8722-acd1-9495b5b1b562. png" alt="Ustaw urządzenie audio jako urządzenie domyślne" loading="lazy"/>

  Jeśli ustawienie urządzenia audio jako domyślnego nie pomoże, zobacz kolejne porady, aby uzyskać dodatkowe wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.

  Czasami użycie ulepszeń dźwięku może spowodować problemy. Ich wyłączenie może rozwiązać problem. 

  Na karcie Odtwarzanie wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) pozycję Urządzenie domyślne, a następnie wybierz pozycję Właściwości.

  Wybierz kartę Zaawansowane i usuń zaznaczenie pola wyboru Włącz ulepszenia dźwięku lub Włącz efekty dźwiękowe (w zależności od dostępnej opcji), wybierz pozycję Zastosuj, a następnie spróbuj odtworzyć dźwięk na urządzeniu audio.

  Jeśli to nie zadziała, na karcie Odtwarzanie wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) inne urządzenie domyślne (jeśli je posiadasz) i następnie wybierz pozycję Właściwości. Usuń zaznaczenie pola wyboru Włącz ulepszenia dźwięku lub Włącz efekty dźwiękowe (w zależności od dostępnej opcji), wybierz pozycję Zastosuj, a następnie spróbuj ponownie odtworzyć dźwięk. Wykonaj te czynności dla każdego urządzenia domyślnego. 

  Jeśli wyłączenie ulepszeń audio nie pomoże, zobacz kolejne sekcje, aby uzyskać dodatkowe wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.

  W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz usługi, a następnie z listy wyników wybierz tę pozycję.

  Wybierz kolejno każdą z następujących usług, zaznacz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy), wybierz pozycję Uruchom ponownie, a następnie wybierz pozycję Tak

  Windows Audio

  Konstruktor punktów końcowych audio systemu Windows

  Zdalne wywoływanie procedur (RPC)

  Jeśli ponowne uruchomienie tych usług nie rozwiąże problemu, więcej informacji można znaleźć w następnych sekcjach.

  Na karcie Odtwarzanie wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) pozycję Urządzenie domyślne, a następnie wybierz pozycję Właściwości.

  Na karcie Zaawansowane w obszarze Domyślny Format zmień ustawienie, a następnie wybierz pozycję OK i przetestuj urządzenie audio. Jeśli to nie zadziała, spróbuj ponownie zmienić ustawienie. net/pl-pl/media/bdc2e7b5-2182-1144-84f9-54c45c8b6730. png" alt="Zmień ustawienia formatu dźwięku urządzenia audio" loading="lazy"/>

  Jeśli spróbowanie różnych formatów audio nie pomoże, zobacz kolejne sekcje, aby uzyskać dodatkowe wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.

  Wiele aktualizacji wymaga ponownego uruchomienia urządzenia.

  Aby sprawdzić, czy zainstalowane zostały oczekujące aktualizacje i czy konieczne jest ponowne uruchomienie komputera:

  Zapisz swoją pracę i zamknij wszystkie otwarte aplikacje.

  Wybierz pozycję Start > Zasilanie . W przypadku oczekujących aktualizacji zostaną wyświetlone opcje Zaktualizuj i uruchom ponownie oraz Zaktualizuj i zamknij.

  Wybierz jedną z tych opcji ponownego uruchomienia, aby zainstalować aktualizacje.

  Czy potrzebujesz pomocy z usługą Windows Update? Zobacz Rozwiązywanie problemów z aktualizacją systemu Windows.

  Jeśli ponowne uruchomienie nie pomoże, zobacz kolejną sekcję, aby uzyskać dodatkowe wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów.

  Niektóre problemy z dźwiękiem mogą być spowodowane problemami z koderem-dekoderem audio IDT High Definition Audio CODEC. Można to naprawić ręczną aktualizacją sterownika, która pozwala wybrać wskazany przez użytkownika sterownik dźwięku.

  Uwaga: Nie wszystkie systemy mają koder-dekoder audio IDT High Definition Audio CODEC.

  Aby sprawdzić, czy masz taki koder-dekoder, oraz aby ręcznie zaktualizować sterownik:

  Poszukaj pozycji IDT High Definition Audio CODEC. Jeśli jest on na liście, wybierz go i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy), wybierz pozycję Aktualizuj sterownik, a następnie wybierz pozycję Przeglądaj komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika > Pozwól mi wybrać z listy dostępnych sterowników na komputerze.

  Zobaczysz listę wstępnie zainstalowanych sterowników. Wybierz pozycję Urządzenie zgodne ze standardem High Definition Audio, a następnie wybierz pozycję Dalej.

  Wybierz pozycję Start > Ustawienia  > Prywatność i zabezpieczenia.

  W obszarze Uprawnienia aplikacji wybierz pozycję Mikrofon.

  Upewnij się, że przełączniki Dostęp do mikrofonu i Zezwalaj aplikacjom na dostęp do mikrofonu Włączone.

  Jeśli problem dotyczy określonej aplikacji, przewiń w dół do pozycji Zezwalaj aplikacjom na dostęp do mikrofonu i upewnij się, że przełącznik obok tej aplikacji jest Włączony .

  W polu wyszukiwania na pasku zadań wpisz rozwiązywanie problemów z dźwiękiem, wybierz pozycję Znajdź i rozwiąż problemy z odtwarzaniem dźwięku z listy wyników, a następnie wybierz pozycję Dalej.

  Wybierz urządzenie, którego problem chcesz rozwiązać, a następnie przejdź przez kolejne kroki narzędzia do rozwiązywania problemów. 

  Narzędzie do rozwiązywania problemów można również uruchomić z poziomu ustawień dźwięku. Wybierz pozycję Start > Ustawienia > System  > Dźwięk  > Rozwiąż problemy.

  Wybierz pozycję Start > Ustawienia  > Aktualizacje i zabezpieczenia  > Windows Update  > Sprawdź dostępność aktualizacji.

  Otwórz Windows Update

  Uruchom ponownie komputer, aby sprawdzić, czy dźwięk działa prawidłowo.

  Zostanie wyświetlony zestaw regulatorów głośności urządzeń. Jeśli którykolwiek z nich jest wyciszony, obok regulatora głośności zobaczysz czerwone kółko przekreślone linią. W takim przypadku wybierz regulator głośności, aby wyłączyć wyciszenie. 

  Sprawdź właściwości urządzenia, aby się upewnić, że urządzenia nie zostały wyłączone przez pomyłkę. Wybierz pozycję Start > Ustawienia > System > Dźwięk .

  Wybierz urządzenie audio, a następnie wybierz pozycję Właściwości urządzenia. Pamiętaj, aby wybrać pozycjęWłaściwości urządzenia zarówno dla urządzeń wejściowych jak i wyjściowych.

  Upewnij się, pole wyboru Wyłącz nie jest zaznaczone dla urządzeń wejściowych i wyjściowych. net/pl-pl/media/f2a2848c-c72b-d1c1-498b-96ca6dd045d0. png" alt="Wyczyszczono pole wyboru wyłączenia właściwości urządzenia" loading="lazy"/>

  Wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) znajdującą się na liście kartę dźwiękową lub urządzenie audio, takie jak na przykład słuchawki czy głośniki, wybierz pozycję Aktualizuj sterownik, a następnie wybierz pozycję Wyszukaj automatycznie zaktualizowane oprogramowanie sterownika. net/pl-pl/media/e07029ea-c454-ab95-c6a3-a607f27cb084. png" alt="Automatycznie wyszukaj zaktualizowane oprogramowanie sterownika w celu zaktualizowania sterownika audio" loading="lazy"/>

  Kliknij prawym przyciskiem myszy znajdującą się na liście kartę dźwiękową lub urządzenie audio, wybierz pozycję Odinstaluj urządzenie, zaznacz pole wyboru Usuń oprogramowanie sterownika dla tego urządzenia , a następnie wybierz pozycję Odinstaluj. net/pl-pl/media/4692e7df-c782-ba51-d22b-f719d9353100. png" alt="Usuń oprogramowanie sterownika dla tego urządzenia i odinstaluj" loading="lazy"/>

  Uruchom ponownie komputer.

  Uwaga: Przed ponownym uruchomieniem pamiętaj o zapisaniu dokumentów i innych elementów, nad którymi pracujesz.

  Wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) znajdującą się na liście kartę dźwiękową lub urządzenie audio, a następnie wybierz pozycję Aktualizuj sterownik > Przeglądaj komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika > Pozwól mi wybrać z listy sterowników na komputerze.

  Jeśli te kroki nie rozwiązały problemu z dźwiękiem, odwiedź witrynę producenta urządzenia i zainstaluj najnowsze sterowniki audio dla danego urządzenia.

  Przeczytaj instrukcje i postępuj zgodnie z nimi, a następnie wybierz pozycjęTak , jeśli chcesz przywrócić sterownik audio.

  Jeśli łączysz się z urządzeniem audio — na przykład ze słuchawkami lub głośnikiem — za pomocą portu USB lub HDMI, może być konieczne ustawienie tego urządzenia jako domyślnego. Jeśli tak, nie będzie słychać dźwięku. Jak to zrobić:

  Na karcie Odtwarzanie wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) znajdujące się na liście urządzenie audio, wybierz pozycję Ustaw jako urządzenie domyślne, a następnie wybierz pozycję OK. png" alt="Ustaw urządzenie audio jako urządzenie domyślne" loading="lazy"/>

  Na karcie Odtwarzanie wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) pozycję Urządzenie domyślne, a następnie wybierz Właściwości.

  Na karcie Ulepszenia zaznacz pole wyboru Wyłącz wszystkie ulepszenia lub Wyłącz wszystkie efekty dźwiękowe (w zależności od dostępnej opcji), a następnie wybierz pozycję OK i spróbuj odtworzyć dźwięk na urządzeniu audio.

  Jeśli to nie zadziała, na karcie Odtwarzanie wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) inne urządzenie domyślne (jeśli je posiadasz), a następnie wybierz pozycję Właściwości. Na karcie Ulepszenia zaznacz pole wyboru Wyłącz wszystkie ulepszenia lub Wyłącz wszystkie efekty dźwiękowe (w zależności od dostępnej opcji), a następnie wybierz pozycję OK i spróbuj ponownie odtworzyć dźwięk. Wykonaj te czynności dla każdego urządzenia domyślnego. net/pl-pl/media/445d8aa9-2f28-1c06-facb-a40b2b879080. png" alt="Wyłącz wszystkie ulepszenia lub efekty dźwiękowe" loading="lazy"/>

  Wybierz kolejno następujące usługi, kliknij je prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz opcję Uruchom ponownie:

  Na karcie Odtwarzanie wybierz i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy) pozycję Urządzenie domyślne, a następnie wybierz pozycję Właściwości.

  Aby sprawdzić, czy zainstalowano aktualizacje oczekujące na ponowne uruchomienie komputera

  Wybierz pozycję Start > Zasilanie . W przypadku oczekujących aktualizacji zostaną wyświetlone opcje Zaktualizuj i uruchom ponownie oraz Zaktualizuj i zamknij.

  Poszukaj pozycji IDT High Definition Audio CODEC. Jeśli jest on na liście, wybierz go i przytrzymaj (lub kliknij prawym przyciskiem myszy), wybierz pozycję Aktualizuj sterownik, a następnie wybierz pozycję Przeglądaj komputer w poszukiwaniu oprogramowania sterownika > Pozwól mi wybrać z listy dostępnych sterowników na komputerze. Wybierz opcję Urządzenie zgodne ze standardem High Definition Audio, a następnie Dalej.

  Wybierz opcję Start  > Ustawienia > Prywatność, a następnie opcję Mikrofon z menu.

  W obszarze Zezwalaj na dostęp do mikrofonu na tym urządzeniu wybierz pozycję Zmień. Upewnij się, że przełącznik jest w pozycji Włącz.

  Jeśli problem występuje z określoną aplikacją, przewiń w dół do pozycji Wybierz aplikacje ze sklepu Microsoft Store, które mogą uzyskiwać dostęp do Twojego mikrofonu i upewnij się, że przełącznik obok tej aplikacji jest również włączony.

  Podręcznik instalacji i rozwiązywania problemów Calderaspas Paradise Seychelles

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik instalacji i rozwiązywania problemów Calderaspas Paradise Seychelles

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik instalacji i rozwiązywania problemów Calderaspas Paradise Seychelles