Podręcznik instalacji i optymalizacji Frigidaire Ffu11fc2cw0

Podręcznik instalacji i optymalizacji Frigidaire Ffu11fc2cw0 zawiera wszystkie informacje potrzebne do prawidłowej instalacji, optymalizacji i konserwacji lodówki. Zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące: instalacji, przeprowadzania testów wydajności, pozycjonowania i ustawiania parametrów chłodzenia, czyszczenia i konserwacji, przeglądów technicznych, napraw i wiele więcej. Podręcznik jest wyposażony w wizualne instrukcje, szczegółowe wyjaśnienia i wskazówki, aby ułatwić instalację, optymalizację i konserwację lodówki.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik instalacji i optymalizacji Frigidaire Ffu11fc2cw0

Ciepłomierz MULTICAL® 303 zapewnia dostawcom dane niezbędne do dokładnych rozliczeń zużycia i optymalizacji efektywności energetycznej budynków i sieci dystrybucyjnych. Datagramy można łatwo dostosować do swoich potrzeb.

Aby jeszcze bardziej ułatwić pracę, ciepłomierz MULTICAL® 303 wyposażono w funkcję zdalnych odczytów, tak aby krytyczne dane były zawsze na wyciągnięcie ręki, bez marnowania czasu na ich zbieranie i bez konieczności niepokojenia odbiorców. Aby maksymalnie wykorzystać możliwości, jakie dają dane z liczników, połącz ciepłomierz z naszym systemem zdalnych odczytów READy.

Dzięki swoim niewielkim rozmiarom i wielu opcjom instalacji, kompaktowy licznik MULTICAL® 303 idealnie nadaje się do budynków wielorodzinnych. Miejsce montażu przetwornika przepływu (zasilanie/powrót), jednostkę energii oraz inne parametry można łatwo skonfigurować w miejscu instalacji za pomocą jednego przycisku, bez konieczności używania specjalnych przyrządów i narzędzi.

Stworzony tak, aby mieścił się wszędzie
Niezależnie od tego, czy licznik MULTICAL® 303 jest montowany poziomo, pionowo czy na ścianie, można go idealnie dostosować do otoczenia. Kompaktowy ciepłomierz MULTICAL 303 można obracać podczas instalacji, tak aby zapewnić optymalny kąt odczytu wyświetlacza nawet w najciaśniejszych miejscach.

Przetwornik przepływu jest odporny na turbulencje, które zdarzają się w takich instalacjach z powodu bliskości zaworów, kolanek itp. Dzięki temu ciepłomierz MULTICAL® 303 idealnie nadaje się do mieszkań i rozdzielaczy, w których jest bardzo mało miejsca.

Optymalizowanie dostarczania aktualizacji systemu Windows - Configuration Manager | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

 • Artykuł
 • Czas czytania: 13 min

Dotyczy: programu Configuration Manager (bieżąca gałąź)

Dla wielu klientów pomyślna ścieżka do uzyskiwania i pozostawania na bieżąco z comiesięcznymi aktualizacjami systemu Windows rozpoczyna się od dobrej strategii dystrybucji zawartości przy użyciu Configuration Manager. Rozmiar miesięcznych aktualizacji jakości może być powodem do niepokoju dla dużych organizacji. Dostępnych jest kilka technologii, które mają pomóc zmniejszyć przepustowość i obciążenie sieci w celu zoptymalizowania dostarczania aktualizacji. W tym artykule wyjaśniono te technologie, porównaliśmy je i przedstawiono zalecenia ułatwiające podejmowanie decyzji o tym, którego z nich należy użyć.

System Windows udostępnia kilka typów aktualizacji. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Update types in Windows Update for Business (Typy aktualizacji w Windows Update dla firm). Ten artykuł koncentruje się na aktualizacjach jakości systemu Windows z Configuration Manager.

Ekspresowe dostarczanie aktualizacji

Pobieranie aktualizacji jakości systemu Windows może być duże. Każdy pakiet zawiera wszystkie wcześniej wydane poprawki, aby zapewnić spójność i prostotę. Microsoft udało się zmniejszyć rozmiar zawartości aktualizacji systemu Windows pobieranej przez każdego klienta za pomocą funkcji o nazwie express. Platforma Express jest obecnie używana przez miliony urządzeń, które ściągają aktualizacje bezpośrednio z usługi Windows Update i znacznie zmniejszają rozmiar pobierania. Ta korzyść jest również dostępna dla klientów, których klienci nie pobierają bezpośrednio z usługi Windows Update.

Configuration Manager obsługuje pliki instalacji ekspresowej Windows 10 lub nowszych aktualizacji jakości. Aby uzyskać najlepszą wydajność w szybkości pobierania, zaleca się również użycie Windows 10 w wersji 1703 lub nowszej.

Uwaga

Zawartość wersji ekspresowej jest znacznie większa niż pełna wersja pliku. Plik instalacji ekspresowej zawiera wszystkie możliwe odmiany dla każdego pliku, który ma zostać zaktualizowany. W związku z tym wymagana ilość miejsca na dysku zwiększa się w przypadku aktualizacji w źródle pakietu aktualizacji i w punktach dystrybucji po włączeniu ekspresowej obsługi w Configuration Manager. Nawet jeśli zapotrzebowanie na miejsce na dysku w punktach dystrybucji wzrasta, rozmiar zawartości pobierany przez klientów z tych punktów dystrybucji zmniejsza się. Klienci pobierają tylko wymagane bity (różnice), ale nie całą aktualizację.

Dystrybucja zawartości równorzędnej

Mimo że klienci pobierają tylko części zawartości, których potrzebują, przyspieszaj aktualizacje systemu Windows w środowisku, korzystając z dystrybucji zawartości równorzędnej. Wykorzystanie elementów równorzędnych jako źródła pobierania aktualizacji jakości może być korzystne dla środowisk, w których lokalne punkty dystrybucji nie są obecne w biurach zdalnych. To zachowanie uniemożliwia wszystkim klientom pobieranie zawartości ze zdalnego punktu dystrybucji przez powolne łącze sieci WAN. Korzystanie z elementów równorzędnych może być również korzystne, gdy klienci powstądają do usługi Windows Update. Przed udostępnieniem jej innym urządzeniom jest potrzebny tylko jeden element równorzędny, aby pobrać zawartość aktualizacji z chmury.

Configuration Manager obsługuje wiele technologii równorzędnych, w tym następujące:

 • Optymalizacja dostarczania systemu Windows
 • Configuration Manager równorzędna pamięć podręczna
 • Windows BranchCache
 • Następne sekcje zawierają dalsze informacje na temat tych technologii.

  Optymalizacja dostarczania systemu Windows

  Optymalizacja dostarczania to główna technologia pobierania i metoda dystrybucji równorzędnej wbudowana w Windows 10 i nowszych. Klienci systemu Windows mogą pobierać zawartość z innych urządzeń w sieci lokalnej, które pobierają te same aktualizacje. Korzystając z opcji systemu Windows dostępnych dla optymalizacji dostarczania, można skonfigurować klientów w grupach. To grupowanie umożliwia organizacji identyfikowanie urządzeń, które są prawdopodobnie najlepszymi kandydatami do realizacji żądań komunikacji równorzędnej. Optymalizacja dostarczania znacznie zmniejsza ogólną przepustowość używaną do zapewnienia aktualności urządzeń przy jednoczesnym skróceniu czasu pobierania.

  Optymalizacja dostarczania to rozwiązanie zarządzane w chmurze. Dostęp do Internetu do usługi optymalizacji dostarczania w chmurze jest wymagany do korzystania z funkcji komunikacji równorzędnej. Aby uzyskać informacje na temat potrzebnych internetowych punktów końcowych, zobacz Często zadawane pytania dotyczące optymalizacji dostarczania.

  Aby uzyskać najlepsze wyniki, może być konieczne ustawienie trybu pobierania optymalizacji dostarczania na grupę (2) i zdefiniowanie identyfikatorów grupy. W trybie grupy komunikacja równorzędna może przechodzić przez podsieci wewnętrzne między urządzeniami należącymi do tej samej grupy, w tym urządzeniami w biurach zdalnych. Użyj opcji Identyfikator grupy, aby utworzyć własną grupę niestandardową niezależnie od domen i witryn usług AD DS. Tryb pobierania grup jest zalecaną opcją dla większości organizacji, które chcą osiągnąć najlepszą optymalizację przepustowości za pomocą optymalizacji dostarczania.

  Ręczne skonfigurowanie tych identyfikatorów grup jest trudne, gdy klienci przemieszczają się po różnych sieciach. Configuration Manager wersji 1802 dodano nową funkcję, która upraszcza zarządzanie tym procesem przez zintegrowanie grup granic z optymalizacją dostarczania. Gdy klient się obudzi, rozmawia ze swoim punktem zarządzania w celu uzyskania zasad i udostępnia informacje o sieci i grupie granic. Configuration Manager tworzy unikatowy identyfikator dla każdej grupy granic. Lokacja używa informacji o lokalizacji klienta, aby automatycznie skonfigurować identyfikator grupy optymalizacji dostarczania klienta z identyfikatorem granicy Configuration Manager. Gdy klient wędruje do innej grupy granic, prowadzi rozmowy z punktem zarządzania i jest automatycznie ponownie konfigurowany przy użyciu nowego identyfikatora grupy granic. Dzięki tej integracji optymalizacja dostarczania może wykorzystać informacje o grupie granic Configuration Manager, aby znaleźć element równorzędny, z którego mają zostać pobrane aktualizacje.

  Optymalizacja dostarczania za pomocą Configuration Manager

  Za pomocą Configuration Manager można użyć optymalizacji dostarczania do dystrybucji całej zawartości aktualizacji systemu Windows dla klientów z systemem Windows 10 wersji 1709 lub nowszej, a nie tylko plików instalacji ekspresowej.

  Aby użyć optymalizacji dostarczania dla wszystkich plików instalacyjnych aktualizacji systemu Windows, włącz następujące ustawienia klienta aktualizacji oprogramowania:

 • Zezwalaj klientom na pobieranie zawartości różnicowej, jeśli jest dostępna, ustawioną na Wartość Tak.
 • Port używany przez klientów do odbierania żądań zawartości różnicowej ustawionej na wartość 8005 (wartość domyślna) lub niestandardowy numer portu.
 • Ważna

 • Optymalizacja dostarczania musi być włączona (domyślna) i nie może być pomijana. com/pl-pl/windows/deployment/update/waas-delivery-optimization-reference" data-linktype="absolute-path">Dokumentacja optymalizacji dostarczania systemu Windows.
 • Sprawdź ustawienia klienta optymalizacji dostarczania podczas zmiany ustawień klienta aktualizacji oprogramowania dla zawartości różnicowej.
 • Ograniczenia

 • Optymalizacji dostarczania nie można używać do Aplikacje Microsoft 365 aktualizacji klienta, jeśli pakiet Office COM jest włączony. Usługa Office COM jest używana przez Configuration Manager do zarządzania aktualizacjami dla klientów Aplikacje Microsoft 365. Możesz wyrejestrować usługę Office COM, aby umożliwić korzystanie z optymalizacji dostarczania dla aktualizacji Aplikacje Microsoft 365. Gdy pakiet Office COM jest wyłączony, aktualizacje oprogramowania dla Aplikacje Microsoft 365 są zarządzane przez domyślne zaplanowane zadanie usługi Office Automatic Aktualizacje 2. 0. Oznacza to, że Configuration Manager nie dyktuje ani nie monitoruje procesu instalacji Aplikacje Microsoft 365 aktualizacji. Configuration Manager będzie nadal zbierać informacje ze spisu sprzętu w celu wypełnienia Office 365 pulpitu nawigacyjnego zarządzania klientami w konsoli programu. Aby uzyskać informacje o sposobie wyrejestrowania usługi Office COM, zobacz Włączanie klientom Office 365 otrzymywania aktualizacji z usługi Office CDN zamiast Configuration Manager.

 • W przypadku korzystania z usługi CMG dla magazynu zawartości zawartość aktualizacji innych firm nie zostanie pobrana do klientów, jeśli jest włączone ustawienie Pobierz zawartość różnicową po włączeniu dostępnego klienta.

 • Pobieranie aktualizacji funkcji dla systemu Windows może zająć dużo czasu w zależności od sieci i jeśli dodatkowa zawartość zostanie określona jako potrzebna do instalacji. Ten dodatkowy czas pobierania może również spowodować niepowodzenie instalacji, ponieważ przekracza maksymalne środowisko uruchomieniowe.

  Zalecenia dotyczące konfiguracji dla klientów pobierających zawartość różnicy

  Gdy ustawienie Zezwalaj klientom na pobieranie zawartości różnicowej po włączeniu dla klientów dostępnej zawartości aktualizacji oprogramowania ma ograniczenia dotyczące zachowania rezerwowego punktu dystrybucji. Aby upewnić się, że ci klienci mogą prawidłowo pobrać zawartość aktualizacji oprogramowania, zalecamy następujące konfiguracje:

 • Upewnij się, że klienci znajdują się w grupie granic i że istnieje niezawodny punkt dystrybucji, który ma wymaganą zawartość skojarzoną z tą grupą granic.
 • Wdróż aktualizacje oprogramowania z powrotem do Microsoft Update włączone dla klientów, którzy mogą pobierać bezpośrednio z Internetu.
 • Ustawienie wdrożenia dla tego rezerwowego zachowania to Jeśli aktualizacje oprogramowania nie są dostępne w punkcie dystrybucji w grupach bieżących, sąsiadów lub granic lokacji, pobierz zawartość z Microsoft Aktualizacje i zostanie ona znaleziona na stronie Ustawienia pobierania. com/pl-pl/mem/configmgr/sum/deploy-use/manually-deploy-software-updates#process-to-manually-deploy-the-software-updates-in-a-software-update-group" data-linktype="relative-path">Wdrażanie aktualizacji oprogramowania.
 • Jeśli któraś z powyższych opcji nie jest opłacalna, zezwalaj klientom na pobieranie zawartości różnicowej, jeśli jest dostępna, można wyłączyć w ustawieniach klienta, aby zezwolić na funkcje rezerwowe. W tym przypadku nie będzie używana komunikacja równorzędna optymalizacji dostarczania, ponieważ klient nie będzie używać kanału różnicowego.

  Porada

  Począwszy od Configuration Manager wersji 2010, jeśli zawartość różnicowa jest niedostępna z punktów dystrybucji w bieżącej grupie granic, możesz natychmiast zostać rezerwowy do sąsiada lub domyślnej lokacji. com/pl-pl/mem/configmgr/core/clients/deploy/about-client-settings#software-updates" data-linktype="relative-path">Ustawienia klienta aktualizacji oprogramowania.

  Configuration Manager równorzędna pamięć podręczna

  Równorzędna pamięć podręczna to funkcja Configuration Manager, która umożliwia klientom udostępnianie zawartości innym klientom bezpośrednio z lokalnej pamięci podręcznej Configuration Manager. Równorzędna pamięć podręczna nie zastępuje użycia innych rozwiązań do buforowania równorzędnego, takich jak Usługa Windows BranchCache. Współdziała z nimi w celu zapewnienia większej liczby opcji rozszerzania tradycyjnych rozwiązań do wdrażania zawartości, takich jak punkty dystrybucji. Równorzędna pamięć podręczna nie opiera się na usłudze BranchCache. Jeśli nie włączysz usługi BranchCache lub jej nie użyjesz, równorzędna pamięć podręczna nadal będzie działać.

  Klienci mogą pobierać zawartość tylko z klientów równorzędnej pamięci podręcznej znajdujących się w bieżącej grupie granic.

  Windows BranchCache

  BranchCache to technologia optymalizacji przepustowości w systemie Windows. Każdy klient ma pamięć podręczną i działa jako alternatywne źródło zawartości. Urządzenia w tej samej sieci mogą żądać tej zawartości. Configuration Manager może używać usługi BranchCache, aby umożliwić elementom równorzędnym pozyskiwanie zawartości od siebie nawzajem w porównaniu z koniecznością kontaktu z punktem dystrybucji. Za pomocą usługi BranchCache pliki są buforowane na poszczególnych klientach, a inni klienci mogą je pobrać w razie potrzeby. Takie podejście dystrybuuje pamięć podręczną zamiast jednego punktu pobierania. To zachowanie pozwala zaoszczędzić znaczną ilość przepustowości, jednocześnie skracając czas odbierania żądanej zawartości przez klientów.

  Wybieranie odpowiedniej technologii buforowania komunikacji równorzędnej

  Wybór odpowiedniej technologii buforowania komunikacji równorzędnej dla plików instalacji ekspresowej zależy od środowiska i wymagań. Mimo że Configuration Manager obsługuje wszystkie powyższe technologie równorzędne, należy użyć tych, które mają największy sens dla twojego środowiska. W przypadku większości klientów przy założeniu, że klienci mogą spełnić wymagania internetowe dotyczące optymalizacji dostarczania, Windows 10 lub nowsze wbudowane buforowanie równorzędne z optymalizacją dostarczania powinno być wystarczające. Jeśli klienci nie mogą spełnić tych wymagań internetowych, rozważ użycie funkcji równorzędnej pamięci podręcznej Configuration Manager. Jeśli obecnie używasz usługi BranchCache z usługą Configuration Manager i spełnia ona wszystkie Twoje potrzeby, pliki ekspresowe z usługą BranchCache mogą być dla Ciebie odpowiednią opcją.

  Wykres porównawczy równorzędnej pamięci podręcznej

  FunkcjeOptymalizacja dostarczaniaRównorzędna pamięć podręcznaUsługi branchcache
  Obsługiwane w podsieciachTakNieOgraniczanie przepustowościTak (natywny)Tak (za pośrednictwem usługi BITS)Obsługa częściowej zawartościTak, dla wszystkich obsługiwanych typów zawartości wymienionych w następnym wierszu tej kolumny. Tylko w przypadku Aplikacje Microsoft 365 i usługi Express AktualizacjeObsługiwane typy zawartościZa pośrednictwem programu ConfigMgr:
  - Aktualizacje ekspresowe
  — wszystkie aktualizacje systemu Windows (począwszy od wersji 1910). Nie obejmuje to Aplikacje Microsoft 365 aktualizacji.

  Za pośrednictwem chmury Microsoft:
  — Aktualizacje
  systemu Windows i zabezpieczeń — Sterowniki
  — aplikacje
  ze Sklepu Windows — Aplikacje ze Sklepu Windows dla Firm

  Wszystkie typy zawartości programu ConfigMgr, w tym obrazy pobrane w systemie Windows PEWszystkie typy zawartości programu ConfigMgr z wyjątkiem obrazówRozmiar pamięci podręcznej w kontrolce dyskuOdnajdywanie źródła równorzędnegoAutomatyczneRęczne (ustawienie agenta klienta)Odnajdywanie równorzędneZa pośrednictwem usługi optymalizacji dostarczania w chmurze (wymaga dostępu do Internetu)Za pośrednictwem punktu zarządzania (w oparciu o grupy granic klienta)MultiemisjiRaportowanieAktualizowanie zgodnościPulpit nawigacyjny źródeł danych klienta programu ConfigMgrKontrola użycia sieci WANTak (natywny, może być kontrolowany za pośrednictwem ustawień zasad grupy)Grupy granicTylko obsługa podsieciZarządzanie za pomocą programu ConfigMgrCzęściowe (ustawienie agenta klienta)Tak (ustawienie agenta klienta)

  Wniosku

  Microsoft zaleca optymalizację dostarczania Windows 10 lub nowszej aktualizacji jakości przy użyciu Configuration Manager z plikami instalacji ekspresowej i technologią buforowania równorzędnego w razie potrzeby. Takie podejście powinno złagodzić problemy związane z pobieraniem dużej zawartości przez urządzenia z systemem Windows w celu zainstalowania aktualizacji jakości. Zaleca się również utrzymywanie aktualności urządzeń z systemem Windows przez wdrażanie aktualizacji jakości każdego miesiąca. Ta praktyka zmniejsza różnicę zawartości aktualizacji jakości potrzebną urządzeniom każdego miesiąca. Zmniejszenie tej różnicy zawartości powoduje mniejsze pliki do pobrania z punktów dystrybucji lub źródeł równorzędnych.

  Ze względu na charakter plików instalacji ekspresowej ich rozmiar zawartości jest znacznie większy niż tradycyjne pliki samodzielne. Ten rozmiar powoduje wydłużenie czasu pobierania aktualizacji z usługi Windows Update do serwera lokacji Configuration Manager. Zwiększa się również ilość miejsca na dysku wymaganego zarówno dla serwera lokacji, jak i punktów dystrybucji. Łączny czas wymagany do pobrania i dystrybucji aktualizacji jakości może być dłuższy. Jednak korzyści po stronie urządzenia powinny być zauważalne podczas pobierania i instalowania aktualizacji jakości przez urządzenia. com/pl-pl/previous-versions/windows/it-pro/windows-server-2008-R2-and-2008/cc708456(v=ws. 10)#using-express-installation-files" data-linktype="absolute-path">Using Express Installation Files (Korzystanie z plików instalacji ekspresowych).

  Jeśli kompromisy po stronie serwera związane z aktualizacjami o większym rozmiarze są blokerami wdrażania ekspresowej pomocy technicznej, ale korzyści po stronie urządzenia mają kluczowe znaczenie dla Twojej firmy i środowiska, Microsoft zaleca użycie Windows Update dla firm z Configuration Manager. Windows Update for Business zapewnia wszystkie zalety platformy Express bez konieczności pobierania, przechowywania i dystrybuowania plików instalacji ekspresowej w całym środowisku. Klienci pobierają zawartość bezpośrednio z usługi Windows Update, dlatego nadal mogą korzystać z optymalizacji dostarczania.

  Często zadawane pytania

  Jak działają pliki do pobrania w systemie Windows Express z Configuration Manager?

  Agent usługi Windows Update (WUA) najpierw żąda ekspresowej zawartości. Jeśli instalacja aktualizacji ekspresowej nie powiedzie się, może wrócić do aktualizacji pełnoplikowej.

  1. Klient Configuration Manager informuje usługę WUA o pobraniu zawartości aktualizacji. Gdy usługa WUA inicjuje ekspresowe pobieranie, najpierw pobiera wycinek (na przykład Windows10. 0-KB1234567-<platform>-express. cab), który jest częścią pakietu ekspresowego.

  2. Usługa WUA przekazuje ten wycinek do instalatora aktualizacji systemu Windows, obsługi opartej na składnikach (CBS). Usługa CBS używa wycinka do tworzenia lokalnego spisu, porównując różnice pliku na urządzeniu z wartościami potrzebnymi do uzyskania najnowszej wersji oferowanego pliku.

  3. Następnie CBS prosi WUA o pobranie wymaganych zakresów z co najmniej jednego ekspresowego pliku psf.

  4. Jeśli optymalizacja dostarczania jest włączona i wykryto, że elementy równorzędne mają wymagane zakresy, klient będzie pobierał dane z elementów równorzędnych niezależnie od klienta programu ConfigMgr. Jeśli optymalizacja dostarczania jest wyłączona lub żadne elementy równorzędne nie mają wymaganych zakresów, klient programu ConfigMgr pobierze te zakresy z lokalnego punktu dystrybucji (lub elementu równorzędnego lub Microsoft Update). Zakresy są przekazywane do agenta Windows Update, co udostępnia je cbs w celu zastosowania zakresów.

  Dlaczego pliki ekspresowe (psf) są tak duże, gdy są przechowywane w Configuration Manager źródłach równorzędnych w folderze ccmcache?

  Pliki ekspresowe (psf) to pliki rozrzedzone. Aby określić rzeczywiste miejsce używane na dysku przez plik, sprawdź właściwość Rozmiar na dysku pliku. Właściwość Rozmiar na dysku powinna być znacznie mniejsza niż wartość Rozmiar.

  Czy Configuration Manager obsługują pliki instalacji ekspresowych z aktualizacjami funkcji systemu Windows?

  Nie, obecnie Configuration Manager obsługuje tylko pliki instalacji ekspresowych z Windows 10 lub nowszymi aktualizacjami jakości.

  Ile miejsca na dysku jest potrzebne na aktualizację jakości na serwerze lokacji i punktach dystrybucji?

  To zależy. Dla każdej aktualizacji jakości zarówno pełna, jak i ekspresowa wersja aktualizacji są przechowywane na serwerach. Aktualizacje jakości systemu Windows są zbiorcze, więc rozmiar tych plików zwiększa się z każdym miesiącem. Zaplanuj co najmniej 5 GB na aktualizację na język.

  Czy Configuration Manager klienci nadal korzystają z plików instalacji ekspresowej po powrocie do usługi Windows Update?

  Tak. Jeśli używasz następującej opcji wdrażania aktualizacji oprogramowania, klienci nadal używają ekspresowych aktualizacji i optymalizacji dostarczania po powrocie do usługi w chmurze:

  Jeśli aktualizacje oprogramowania nie są dostępne w punkcie dystrybucji w bieżących grupach sąsiadów lub witryn, pobierz zawartość z Microsoft Aktualizacje

  Dlaczego zawartość plików ekspresowych nie jest pobierana dla istniejących aktualizacji po włączeniu obsługi plików ekspresowych?

  Zmiany zostaną wprowadzone tylko w przypadku wszystkich nowych aktualizacji zsynchronizowanych i wdrożonych po włączeniu obsługi.

  Czy jest jakiś sposób, aby zobaczyć, ile zawartości jest pobierane od elementów równorzędnych przy użyciu optymalizacji dostarczania?

  System Windows zawiera dwa polecenia cmdlet programu PowerShell: Get-DeliveryOptimizationPerfSnap i Get-DeliveryOptimizationStatus. Te polecenia cmdlet zapewniają więcej informacji na temat optymalizacji dostarczania i użycia pamięci podręcznej. com/pl-pl/windows/deployment/update/waas-delivery-optimization#the-cloud-service-doesnt-see-other-peers-on-the-network" data-linktype="absolute-path">Optymalizacja dostarczania dla aktualizacji systemu Windows

  Jak klienci komunikują się z optymalizacją dostarczania za pośrednictwem sieci?

  Aby uzyskać więcej informacji na temat portów sieciowych, wymagań dotyczących serwera proxy i nazw hostów dla zapór, zobacz

  Pliki dziennika

  Aby monitorować pobieranie różnicowe, użyj następujących plików dziennika:

 • WUAHandler. log
 • DeltaDownload. log
 • Następne kroki

 • Wdrażanie aktualizacji oprogramowania
 • Automatyczne wdrażanie aktualizacji oprogramowania

Dodatkowe zasoby

Podręcznik instalacji i optymalizacji Frigidaire Ffu11fc2cw0

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik instalacji i optymalizacji Frigidaire Ffu11fc2cw0

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik instalacji i optymalizacji Frigidaire Ffu11fc2cw0