Podręcznik dla pracowników służby zdrowia Calibre Uk Hqultra770asv

Podręcznik dla pracowników służby zdrowia Calibre UK Hqultra770asv jest pierwszym oficjalnym podręcznikiem dla pracowników służby zdrowia zatwierdzonym przez Ministerstwo Zdrowia. Zawiera on wszystkie najnowsze informacje dotyczące opieki zdrowotnej, od postępowania diagnostycznego po postępowanie lecznicze. Podręcznik jest również przeznaczony do szkolenia i wykorzystywany jako podręcznik dla pracowników służby zdrowia, którzy szkolą się w zakresie zarządzania opieką zdrowotną. Podręcznik zawiera również aktualne informacje dotyczące praw pacjenta i wytycznych dotyczących zarządzania opieką zdrowotną. Pracownicy służby zdrowia mogą skorzystać z tego podręcznika, aby być na bieżąco z najnowszymi postępami w opiece zdrowotnej i zapewnić bezpieczne i wysokiej jakości usługi.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik dla pracowników służby zdrowia Calibre Uk Hqultra770asv

Aby czytać nasze artykuły wyłącz AdBlocka/uBlocka lub dodaj wyjątek dla naszej domeny.

Spokojnie, dodanie wyjątku nie wyłączy blokowania reklam.

Autor

21 czerwca w Dzienniku Ustaw została opublikowana ustawa o minimalnych wynagrodzeniach w służbie zdrowia. Ustawa zakłada wzrost współczynników odpowiadających za wyliczanie wynagrodzenia dla odpowiedniej grupy pracowników służby zdrowia. Co przewiduje ustawa o zmianie minimalnego wynagrodzenia dla konkretnych grup służby zdrowia oraz jakie inne założenia są przewidziane przez ustawę?

Wynagrodzenie zasadnicze 

Ustawa z 28 maja 2021 roku wskazuje na zmianę wynagrodzenia zasadniczego. Czym charakteryzuje takie wynagrodzenie? 

Wynagrodzenie zasadnicze wskazane jest przez pracodawcę w umowie o pracę i jednocześnie nie może być niższe od minimalnego wynagrodzenia, które ustalane jest przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wynagrodzenie zasadnicze jest wynagrodzeniem brutto, a to oznacza, że od tej wysokości odejmowane są kwoty składek ZUS oraz podatek, co ostatecznie daje nam kwotę netto, czyli to, co otrzymujemy „na rękę”.

Przykład 1.

Jeżeli posiadamy umowę o pracę, w której nasze wynagrodzenie określone jest w kwocie 4500 zł, to w rzeczywistości nasz zarobek „na rękę” będzie wynosił 3261 zł po odliczeniu kwot na podatek i ZUS.

Współczynniki wyliczania wynagrodzenia

Według ustawy będą obowiązywać następujące współczynniki do wyliczania podstawowego wynagrodzenia.

Lp.

Grupy zawodowe według kwalifikacji wymaganych na zajmowanym stanowisku

Współczynnik pracy

1

Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację drugiego stopnia lub tytuł specjalisty w określonej dziedzinie medycyny

1, 31

2

Lekarz albo lekarz dentysta, który uzyskał specjalizację pierwszego stopnia w określonej dziedzinie medycyny

1, 2

3

Lekarz albo lekarz dentysta, bez specjalizacji

1, 06

4

Lekarz stażysta albo lekarz dentysta stażysta

0, 81

5

Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny wymagający wyższego wykształcenia i specjalizacji

1, 06

6

Farmaceuta, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny, albo pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny, wymagający wyższego wykształcenia, bez specjalizacji

0, 81

7

Pielęgniarka z tytułem zawodowym magister pielęgniarstwa albo położna z tytułem zawodowym magister położnictwa, która uzyskała tytuł specjalisty w tych dziedzinach

1, 06

8

Pielęgniarka albo położna, która uzyskała tytuł specjalisty w tych dziedzinach, albo pielęgniarka z tytułem zawodowym licencjat, albo magister pielęgniarstwa, albo położna z tytułem zawodowym licencjat, albo magister położnictwa

0, 81

9

Pielęgniarka albo położna, która nie posiada tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia

0, 73

10

Fizjoterapeuta albo inny pracownik wykonujący zawód medyczny albo pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny, wymagający średniego wykształcenia

0, 73

11

Pracownik działalności podstawowej, inny niż pracownik wykonujący zawód medyczny

0, 59

Minimalne wynagrodzenie pracowników medycznych

Minimalne wynagrodzenie pracowników medycznych ustalane jest na podstawie iloczynu wskaźnika, który przypisany jest do każdej grupy pracowników i kwoty bazowej. Kwota bazowa jest odzwierciedleniem wartości przeciętnego wynagrodzenia brutto w roku poprzednim wskazywanego przez Główny Urząd Statystyczny (art. 1 pkt. 2 ustawy z 28 maja 2021 roku). 

Przykład 2.

Kwota przeciętnego wynagrodzenia w roku 2020 wyniosła 5167, 47 zł, więc wyliczenie minimalnego wynagrodzenia wygląda następująco: 5167, 47 zł × 1, 31 = 6769, 3 zł – tyle wyniesie minimalne wynagrodzenie dla pracowników służby zdrowia grupy I w powyższej tabeli. 

Na podstawie powyższych współczynników będzie obowiązywać minimalne wynagrodzenie w wysokości dla:

 1. Grupy I – 6769 zł
 2. Grupy II – 6201 zł
 3. Grupy III – 5478 zł
 4. Grupy IV – 4186 zł
 5. Grupy V – 5478 zł
 6. Grupy VI – 4186 zł
 7. Grupy VII – 5478 zł
 8. Grupy VIII – 4186 zł
 9. Grupy IX – 3772 zł
 10. Grupy X – 3772 zł
 11. Grupy XI – 3049 zł.

W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy minimalne wynagrodzenie pracowników medycznych zostanie proporcjonalnie pomniejszone do wymiaru czasu pracy (art. 1 pkt 2 ustawy z 28 maja 2021 roku).

Inne założenia nowelizacji

Ponadto nowelizacja wskazuje na inne istotne założenia dla grupy pracowników służby zdrowia:

 1. od 2 lipca 2021 roku wynagrodzenie zasadnicze pracownika wykonującego zawód medyczny oraz pracownika działalności podstawowej innego niż pracownik wykonujący zawód medyczny, nie może być niższe niż najniższe wynagrodzenie zasadnicze wskazane w ustawie;
 2. w roku 2021 limit wydatków przeznaczonych na finansowanie staży podyplomowych lekarzy i lekarzy dentystów wynosi 451 000 tys. zł;
 3. modyfikacja mechanizmu gwarancyjnego, który ma na celu zakazanie pogarszania warunków wynagradzania pracowników;
 4. wynagrodzenie zasadniczego będzie ustalane w drodze porozumienia, w przypadku braku zakładowej organizacji związkowej porozumienie będzie zawierane z pracownikiem wybranym przez pracowników.

Przykład 3.

Pan Janusz, który jest lekarzem, zostaje zatrudniony w jednym z warszawskich szpitali. Jego wynagrodzenie będzie ustalane na podstawie porozumienia, jednakże na podstawie ustawy nie może być niższe od ustaleń zawartych w przepisach ustawy.

Podsumowanie 

Powyższe dane wskazują na wzrost minimalnego wynagrodzenia, jednakże należy się zastanowić, czy przedstawione wskaźniki są wystarczające. System służby zdrowia od zawsze miał spore problemy, a znikome wynagrodzenia dodatkowo zniechęcały młodych medyków do pozostania w kraju i otrzymywania niskich zarobków za lata ciężkiej nauki. Patrząc realnie, nie wydaje się, aby zmiana minimalnego wynagrodzenia w służbie zdrowia przyniosła większe efekty.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 28 maja 2021 roku o zmianie ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych oraz niektórych innych ustaw (poz. 1104)

"The New York Times": Jak stwierdzić, czy mam depresję, czy jestem wypalony?

interakcje z innymi, jak pracownicy służby zdrowia czy pracownicy handlu i usług, mogą zacząć tracić empatię, traktując pacjentów lub klientów jak kolejny numer czy zadanie do wykonania. Istnieje również wiele objawów somatycznych, które mogą towarzyszyć niekończącemu się stresowi związanemu z

Praca w sytuacji permanentnego konfliktu. Sędziowie i prokuratorzy w depresji postępowaniach - wylicza Szeska. W radzeniu sobie ze stresem i szykanami prokuratorom pomaga wzajemne wsparcie. Ale choroby nie wolno bagatelizować. - Depresja wywołana przez długotrwały stres bywa chorobą śmiertelną. Są osoby, które same sobie nie radzą i odbierają sobie życie. Dlatego trzeba szukać pomocy u

"Reforma hamuje, gdy jesteśmy na dobrej drodze do nowoczesnej psychiatrii" [WIDEO];publicznej służby zdrowia) do placówki, która przyjmuje panią natychmiast i nie musi pani czekać na wizytę u lekarza. W dodatku ma pani do niego blisko, nie przeprawia się pani przez całe miasto albo i jeszcze dalej. I ten lekarz staje się pani koordynatorem, wsparciem. Może się pani łatwo z nim

Mobbing: dlaczego większość ludzi nie reaguje? przypadkach prowadzi do samookaleczeń lub samobójstw. Mobbing w miejscu pracy dotyka średnio około 15 proc. osób, choć niektóre obszary, takie jak służba zdrowia czy szkolnictwo wyższe, odnotowują wyższe wskaźniki. Skutki bierności Mobbing w miejscu pracy jest tradycyjnie postrzegany jako problem, który

"The New York Times": Oregon zalegalizował grzyby halucynogenne działanie może pomagać w leczeniu ciężkiej depresji, zespołu stresu pourazowego i niepokoju związanego ze zbliżającym się końcem życia u osób śmiertelnie chorych oraz innych zaburzeń zdrowia psychicznego. Chociaż naukowcy wciąż pracują nad zrozumieniem znaczenia terapeutycznego tego związku, uważa się

"Druga pandemia". Wzrost problemów psychicznych w szpitalach i instytucjach opieki był lęk o własne zdrowie oraz niepewność co do sytuacji ekonomicznej. Odrobinę lepiej, co nie oznacza oczywiście dobrze, było wśród personelu. Złe samopoczucie odnotowano u 17 proc., depresję - u 22 proc., a lęk - 14 proc. W przypadku pracowników lęk o zdrowie i pogarszająca się sytuacja

"The New York Times": czy antydepresanty pomagają przy ciężkim zespole napięcia przedmiesiączkowego? jest nadal postrzegana jako diagnoza marginalna, ponieważ została rozpoznana jako odrębne zaburzenie dopiero w 2013 r. i nie wszyscy pracownicy służby zdrowia mieli kontakt z takimi pacjentkami, nie mają doświadczenia, jak PMDD rozpoznać. - Wiele naszych pacjentek mówi: „Czuję się w tym

"Zrozumiałam, co czuje mama". Opiekujesz się bliskim? Dołącz do szkoleń i grup wsparcia awans. i nagle usłyszała, że tata ma raka mózgu. Wszystkie siły rzuciła na to, by znaleźć dla niego najlepsze leczenie. – Przerosła mnie diagnoza taty i zderzenie z polską służbą zdrowia, a nie miałam wokół siebie nikogo, kto miałby podobny problem. Spodziewałam się, że kiedyś będzie trzeba pomóc

Takiego paskudztwa władzy nigdy nie wybaczę przygotowaliście programu ochrony firm i pracowników przed skutkami zakazu działania, przez co duża część firm upadła, a ludzie wylądowali na bruku, nim zdecydowaliście, jaką pomoc dostaną. Nie przygotowaliście takiej reorganizacji służby zdrowia, by chorzy na inne choroby, lekarze i pielęgniarki byli w czasie

Stres jest jak tunel: gdy utkniemy w jego połowie, ciągle się musimy z nim mierzyć. Choćby jego źródło zniknęło ludzie, którzy wykonują zawody opiekuńcze (pracownicy szkół, uniwersytetów, służby zdrowia), ale też rodzice. Częściej kobiety. Dlaczego? Siostry przywołują pojęcia ukute przez filozofkę Kate Manne w ksiażce „Down Girl: The Logic of Misogyny” (Siad, dziewczyno! Logika mizoginii) – na

"Magister historii prowadzi największą od kilkudziesięciu lat operację szczepień" nimi spotkać. To pokazuje, jak bardzo jesteśmy lekceważeni i ignorowani przez rządzących. A my żyjemy i pracujemy w ogromnym napięciu. Jeden na trzech pracowników ochrony zdrowia może cierpieć z powodu PTSD, czyli syndromu związanego ze stresem pourazowym. Jest to zespół objawów natury

Gdybym czekał na odpowiedź z sanepidu, być może bym już nie żyłPiszcie: listy@wyborcza. pl Pod koniec kwietnia do redakcji "Wyborczej" przyszedł mail o tytule: "Oskarżam służby sanitarno-epidemiologiczne o zaniedbanie swoich obowiązków oraz narażenie zdrowia i życia obywateli w sytuacji pandemii". Wiadomość trafiła również m. in. do

Miażdżąca krytyka premiera. Dr Jankowski: Festiwal polityczny, a chorzy się boją i nie wiedzą, co będzie, wiele słów o zabarwieniu politycznym. Jestem rozczarowany. To nie jest czas i miejsce na to, by podsycać polityczne waśnie. Walka z pandemią. Premier atakuje opozycję i prywatne placówki służby zdrowia Jeden z komentarzy, które przeczytałam na Twitterze jeszcze w trakcie konferencji prasowej

Laureatka Oscara nakręciła dokument o krowie. Na tym polega ich życie" służby wobec człowieka. Kiedy patrzę na naszą krowę Lumę, widzę w niej cały świat". Tak o filmie „Krowa" („Cow") pisze Brytyjka Andrea Arnold. Twórczyni głośnych i nagradzanych fabuł „Fish Tank", „American Honey" i „Wichrowych wzgórz"

Być pierwszym przy "śmierciówce". Jak kancelarie odszkodowawcze polują na zmarłych;specjalnym dziale, który zajmuje się tylko poszukiwaniem klientów. – Zatrudniamy sześć osób. Wysyłasz mi info o wypadku i w 10 godzin ci znajdę adres domowy. Przez lata sobie wypracowałem kontakty. – Służba zdrowia? – Oni są szkoleni, żeby nie mówić. Ale krawcowe, kosmetyczki

Tysiące osób wraca z niepełnosprawnością z wojen toczonych przez Rosję comiesięczne odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu – mogą otrzymywać te świadczenia jednocześnie. Wysokość emerytury zależy od wynagrodzenia, jakie otrzymywał pracownik kontraktowy, oraz od stopnia niepełnosprawności. W lipcu 2022 roku Władimir Putin dokonał indeksacji wypłat o 10 proc. Kwota

Rosja - kraj, gdzie lekarze wypadają z okien czasach jednak przez okna wypadały grube posowieckie ryby, które wiedziały zbyt wiele - mówi. Uważa, że obecnie u wielu lekarzy stres mógł się stać nie do zniesienia. Posty wysyłacie? Za to grożą trzy lata Aleksander Kozjakin na własnej skórze doświadczył, jak państwo rosyjskie traktuje pracowników służby

Padasz? Terminy gonią? Jest na to apka. Uszczęśliwi, uspokoi, zaprosi na wyspę szczęścia Ekonomicznego wynika, że w XXI wieku panuje epidemia zaburzeń lękowych (cierpi na nie 275 mln osób), depresji, nadużywane są alkohol i narkotyki. To sprzyja przemysłowi szczęścia, który w ubiegłym roku był wart ponad 4, 2 bln dol., czyli więcej niż połowę rocznych globalnych wydatków na służbę zdrowia (7, 3 bln

"Rozkładam materac, ale szpital nie jest z gumy". Co mam zrobić, jeśli dziecko mówi, że chce się zabić? gdańskiego szpitala zostaje zmuszony do przejścia na emeryturę, a prokuratura bada także ewentualne niedopełnienie obowiązków przez pracowników placówki (zostanie umorzone, bo rodzice wyrazili zgodę na umieszczenie córki na oddziale). Z kolei nowa dyrekcja pyta NFZ i ministra zdrowia, co ma robić, gdy

W ostatnich tygodniach jej życia ustalałyśmy menu na stypę i listę gości. Z nami chorzy odchodzą godnie służbę zdrowia i pomagamy znaleźć jakieś rozwiązania. Mieć swojego świra Agnieszka Rucińska: – Wypalenie zawodowe? Nie, to raczej zwątpienie lub zmęczenie albo wkurw na ułomny system opieki zdrowotnej. Rzadko depresja, częściej obolałe kręgosłupy, plecy i nogi. Migreny, jeśli stres

"Aby rodzina mogła być razem". Dom Ronalda McDonalda w Warszawie już gotowy! Ronalda McDonalda jest całkowicie bezpłatny. - Publiczna służba zdrowia na całym świecie skupia się na aspektach medycznych, na leczeniu. Natomiast rolą naszej Fundacji jest pomoc w rozwiązywaniu problemów temu towarzyszących. Bliskość mamy i taty to coś, co daje hospitalizowanemu dziecku poczucieW Ukrainie wciąż trwa otwarty konflikt militarny. Kierowniczka misji PAH: lekcje uzupełniane są przygotowywaniem dzieci do życia w strefie wojny są już osoby zagrożone głodem. Ale one w miarę upływu miesięcy szukają rozwiązań, by jakoś się przedostać. Przekraczają więc linię kontaktu nielegalnie. To prowadzi do tragedii. A jak funkcjonuje służba zdrowia? - Już na początku pandemii było wiadomo, że wyposażenie szpitali jest niedostateczne. NaProf. Krzysztof Simon: Czuję po zapachu, że ktoś umiera. A dlaczego na leczenie ciężko chorych dzieci zbiera się u nas pieniądze publicznie? – Na całym świecie, poza skrajnie bogatymi krajami, służba zdrowia nie jest w stanie obsłużyć wszystkich przypadków. Są wady genetyczne i choroby rzadkie, na które leki kosztują dziesiątki tysięcy dolarów. StaćJeśli nie zadbasz o siebie, nie zadbasz o innych - mówi psycholożka pomagającym na granicy jedną z najpoważniejszych konsekwencji jest zespół stresu pourazowego (PTSD). Wcześniej osoba diagnozowana pod kątem PTSD musiała być albo uczestnikiem, albo bezpośrednim świadkiem traumatycznego zdarzenia, czyli takiego, w którym następuje zagrożenie dla zdrowia lub życia albo trwałe uszkodzenie ciałaStarsi mają zostać w domach. Ilu zachoruje na depresję? "Trzeba przynajmniej do siebie dzwonić" kontaktu ze służbą zdrowia, właściwie wszyscy. Tak samo będzie z opieką społeczną. Nie nadąży z pomocą, a ochotnicy już wiosną się wypalili – mówi prof. Tomasz Kostka, kierownik Kliniki Geriatrii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Zaleca „rozsądny sposób wyjścia z domu”: nie do sklepu aniNiemiec przytula lamę i szepce do niej o tym, co go martwi. Jak nasi sąsiedzi szukają wytchnienia pandemii pracowników służby zdrowia, szkół i przedszkoli. – Chodzimy po lesie boso, z zamkniętymi oczami – opowiada Rudolf. – Dotykamy drzew i by je poczuć, stajemy na szeroko rozstawionych nogach, dłonie z rozczapierzonymi palcami opieramy na pniu, a głowę przyciskamy do kory. Przez lupę"Ratownik medyczny ma być lekarzem, kierowcą i pielęgniarką. A zarabia jak sprzątaczka" możecie. – I nie będziemy. Za to możemy oddawać krew albo iść na zwolnienie lekarskie. Uzasadnione, rzecz jasna, bo wielu z nas ma poważne kłopoty ze zdrowiem, koledzy są skrajnie przemęczeni. Na zdjęciu: Paweł Horoszczak, szef Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Służb Ratowniczych TakNiepewność gorsza niż złe wiadomości są dość zaskakujące, biorąc pod uwagę, że to zabieg embolizacji jest bardziej inwazyjny i wiąże się z większym ryzykiem dla pacjenta.- Pracownicy służby zdrowia i rodzina mogą brać pod uwagę głównie stopień ryzyka związanego z daną procedurą. Pacjent doświadcza jednak czegoś innego - zaznacza drSąd na skraju załamania nerwowego. Pytamy o kondycję polskiego wymiaru sprawiedliwości grupach, w których jest duże narażenie na stres, śmiertelność ma znacznie podwyższone wskaźniki. Zwykle z przyczyn sercowo-naczyniowych.Wiemy o zawałach serca u młodych sędziów. O samobójstwach. Nie tylko wśród sędziów, ale też innych pracowników sądownictwa. Zresztą proszęGenerał Piotr Pytel: Rosjanie nas penetrują naszym regionie głównie za pomocą służb specjalnych, dyplomacji i oddziaływania w przestrzeni informacyjnej. Opozycja, ludzie mediów wciąż nie zdają sobie sprawy ze skali zagrożenia. Mało kto traktuje to poważnie: "Gdzie u nas Rosjanie? Pisowcy wyprowadzają nas z Unii, bo są głupi". Ale wpływ"The New York Times": Czy ecstasy może uratować małżeństwo? Rachel Yehuda, dyrektor Centrum Psychoterapii Psychodelicznej i Badań nad Traumą w Icahn School of Medicine w Mount Sinai. Pomoc terapeutów Niektórzy pracownicy służby zdrowia szukają sposobów, aby pomóc pacjentom bez łamania prawa. W zeszłym roku firma Fluence, która szkoli terapeutów w zakresieTo nie jest świat dla kobiet. Dlaczego paniom trudniej się wysikać, a łatwiej umrzeć na zawał i w wypadku? zawału (przez Perez nazywany „hollywoodzkim”) mieli w głowie tylko zwykli ludzie. Gorzej, że mają go też pracownicy służby zdrowia. Brytyjskie badania przytaczane przez Perez wskazują, że ryzyko błędnej diagnozy przy zawale u kobiet jest o połowę wyższe niż u mężczyzn. Ze względu nie tylko naMy, Polacy, w czasie pandemii. Badacze z Uniwersytetu SWPS sprawdzili, jacy jesteśmy [TYLKO U NAS] pomagać innym, tak jak potrafimy. Widać to gołym okiem. Kwitnie pomoc sąsiedzka, pomagamy finansowo i rzeczowo (np. szyjąc maski czy dostarczając jedzenie) lekarzom i innym pracownikom służby zdrowia, wspieramy oklaskami, piosenkami, koncertami online – piszą Skarżyńska i Maj. I widać to w ichPIP wchodzi na FacebookaAle nie martw się, bo inspektorzy mają dobre intencje. Chcą rozpocząć dyskusję na temat stresu w pracy. Jak wynika z badań Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy z 2009 roku wśród kadry kierowniczej i pracowników służb bhp w 31 państwach - stres jest drugim wPo rządach PiS potrzebna jest nowa polityka społeczna postrzeganie nierówności tylko z perspektywy dochodów jest ułomne. Tam gdzie zapewniony jest dostęp do dobrej jakości usług społecznych, takich jak np. służba zdrowia czy opieka i edukacja dzieci, różnice w dochodach w mniejszym stopniu przekładają się na zróżnicowanie jakości życia i równości szans niż wEszelon nieznanego żołnierza. Tak Rosja ukrywa prawdę o zabitych na wojnie organizacji społecznej, nie chcą słyszeć o żadnej wspólnej mogile. Nie po to szukały po Groznym i po górach poszarpanych przez psy, podziobanych przez ptaki ciał, nie po to z bezimiennych grobów wygrzebywały przegniłe trupy. Pracownicy rostowskiego laboratorium nie wytrzymują makabry zapełnionych trupamiZdalne lekcje wróciły do szkół średnich ze 152 powiatów. "Znów wszystko na ostatnią chwilę" rekord liczby zakażeń" - napisała do studentów rektorka prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska. "Pracownicy służby zdrowia z wielką ofiarnością walczą z epidemią, ale ich możliwości są ograniczone – Polska była przygotowana na zakażenia na poziomie 2 tysięcy dziennie" - dodała. Z koleiSamotność to nie brak ludzi wokół, tylko więzi z nimi. Pójście do baru nie pomoże. Socjologiczną, klasową perspektywę coraz częściej przyjmuje się w naukach medycznych. – Bardzo istotne są wieloletnie badania znane jako The Whitehall Study, które prowadzone były wśród pracowników służby publicznej. Michael Marmot, który stał na ich czele, opisuje, jak wielkie znaczenie dla zdrowiaW czasie pandemii koronawirusa przypomnieliśmy sobie, czym jest solidarność zdecydowali na przykład, że wszyscy pracownicy służby zdrowia oraz pracownicy domów opieki społecznej mogą podróżować autobusami komunikacji miejskiej bezpłatnie. Wystarczy legitymacja pracownicza lub zaświadczenie z miejsca pracy. Miasta starają się zapewniać medykom bezpieczne miejsca noclegowe. Chodzi o toRODO w szpitalach uderza w pacjentów?Rozporządzenie o ochronie danych osobowych obowiązuje wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przetwarzają dane – a za przetwarzanie uważa się także ich posiadanie. Nie sposób wyobrazić sobie sprawnie funkcjonującą służbę zdrowia bez szybkiego dostępu do danych pacjenta, informacji o jegoBogdan Walewski to najdłużej działający w PRL szpieg Zachodu. Jego los pozostaje nieznany moment nagrany przez esbecką kamerę został potem wykorzystany w filmie „I poznasz prawdę”. Jak twierdzi dr Paweł Skubisz, powołując się na rozmowy z pracownikami PRL-owskich służb, zatrzymujący Walewskiego esbecy dostrzegli wtedy na jego twarzy ulgę. 117 przesłuchań Walewski to najdłużejAsystenci zdrowienia. "Psycholog powiedziała: nie dramatyzuj. Jest praca dla ludzi po kryzysie" studenta do seniora, i różnych zawodów: pracowników biurowych, budowlańców, przedstawicieli służby zdrowia. Jestem pomostem – Byłam pierwszą linią frontu – mówi Joanna Rogalska, asystentka zdrowienia z Gdyni. – Przychodzili do mnie ludzie, którzy mieli kryzys za sobą, ale też tacy, którzyAnioł za 17 zł na godzinę. "Nie masz bielizny, tylko piżamę i buty bez skarpetek", no i całą tę papierologię, która zalewa szpitale i w ogóle służbę zdrowia jak potop. Nie ma pacjenta, są głównie jego dane, nie ma kontaktu, rozmowy, jest komputer i są dokumenty, które trzeba za wszelką cenę wypełnić. Teraz stanowimy już zgrany zespół, ale myślę, że pielęgniarki bez opiekunówPiątek, godz. 12. Minuta ciszy dla ofiar pandemii. "Ten czas uświadomił nam, jak krucha jest nasza cywilizacja", europoseł - Wszystkich nas niezwykle dotkliwie doświadczyła pandemia. Jedynie solidarnie damy radę ją przejść. Dlatego liczy się każdy jej przejaw. Solidarność symboliczna, np. w manifestowanym zatrzymaniu na minutę, w geście uznania i szacunku dla pracowników ochrony zdrowia i ofiar pandemii. NieLekarze to bogowie? Pracują nawet 100 godzin tygodniowo pracowników. O to, że głos lekarzy słychać najdonośniej. I o to, że kolejni ministrowie zdrowia – lekarze – nie robią nic, by systemowo rozwiązać sprawę zatrudnienia w służbie zdrowia. Fragment książki „Służba zdrowia? Jak pokonać chory system”, Małgorzata Solecka, wydawnictwo WAM Śledczy, uciekinier z Białorusi: Kiedy wszedłem w mundurze do sklepu, ekspedientka cisnęła mi monety w twarz przestępczości. – W pracy już zacząłem dostrzegać błędy systemu, choćby niewydolność służby zdrowia. W raporcie, który był jednocześnie podaniem o zwolnienie, napisałeś: „Nie będę milczeć, brać udziału w zatajaniu przestępstw. Nie będę wykonywać przestępczych rozkazów. Proszę, koledzy, opamiętajcieSzybko, szybko, zero rozmowy, chińskie oko patrzy od 1 do 11 z pominięciem czwórki, która w Chinach jest liczbą nieszczęśliwą), inni sprawiają, że taśmy mogą chodzić: to elektrycy, magazynierzy, kierowcy wózków widłowych. Do tego biuro, zakładowa służba zdrowia, serwis sprzątający, ochrona... Jeszcze w 2010 funkcje pracowników można było rozróżnićNiedźwiedź może nie przeżyć "Sylwestra marzeń" TVP w Zakopanem parku”. I dalej: „Sylwester to czas radości. Wiemy, wiemy. Też lubimy poświętować, ale po raz kolejny musimy zaapelować o ciszę. Zanim odpalicie fajerwerki, zastanówcie się, czy w pobliżu nie ma zwierząt – dzikich, bezdomnych, domowych. Huk wywołuje u nich olbrzymi stres, a nawet atakiSeks w dojrzałym wieku to tabu dla lekarzy dobrego samopoczucia osób starszych. Niestety, tego tematu nie poruszają ani pacjenci, ani pracownicy służby zdrowia, jakby zupełnie nie istniał – powiedziała w wywiadzie dla „The Guardian” dr Erica Solway, współautorka badań. – Ten aspekt ogólnego stanu zdrowia wreszcie powinienTrzech wolnych drukarzy. Tadeusz Markiewicz, Emil Broniarek, Andrzej Górski walki o wolność słowa w Polsce. Emil Broniarek był w latach 70. pracownikiem Zakładów Mechanicznych "Ursus". W roku 1976 należał do organizatorów strajku w tych zakładach. Pokłosiem tego strajku było powstanie Komitetu Obrony Robotników, co było niewątpliwie milowym krokiem w rozwojuSkarga na mobbing w Lasach Państwowych. "Byliśmy głupkami, downami, esbekami i zdrajcami" do urzędu marszałkowskiego, gdyby jej się nie spodobała praca w MARR-ze. Kiedy pytamy Śmiałka o Zdzisławę, bez wahania potwierdza, że była solidnym pracownikiem. Któregoś dnia wiosną 2007 roku odebrała telefon z biura krakowskich Lasów. Jan Kosiorowski, nominat PiS-u, potrzebował rzecznika prasowegoJak odróżnić migranta od uchodźcy, czyli prawo i porządek według nowego premiera Grecji lat przed kryzysowym 2015 r. Urząd zwany służbą azylową zaczął działać w 2013 r. i liczył wtedy 200 pracowników. – W 2016 r. przyjął 200 proc. więcej wniosków o nadanie statusu uchodźcy niż rok wcześniej. To z powodu umowy między UE i Turcją oraz zamknięcia szlaku bałkańskiego – komentujePolicja pokazuje siłę na ulicach. "Jakie mamy wyjście? Wykonujemy rozkazy" tygodnie i coś pękło. Zaczęły się awantury, chlanie, bicie. Obawiam się, że część z nich nie wytrzyma tej izolacji, napięcia między domownikami, stresu, braku kasy. W skrajnych przypadkach, wśród samotnych, mogą pojawić się samobójstwa. Pyta pan, jak u nas ze sprzętem. Bida z nędzą. Komendę wyposażono wCzy szef mógłby pomóc w odchudzaniu.Prywatna służba zdrowia: więcej lekarzy, dłuższe kolejkiOczywiście zdarzają się wyjątki. - Kiedyś podczas rozmów na temat realizacji pewnego projektu prezes dużej firmy powiedział mi, że powinniśmy się zająć również zdrowiem psychicznym, bo ma wrażenieKoronawirus. Nie panikuj! Co robić, gdy zachorujemy? Rozmowa z lekarzem tylko wtedy, kiedy albo są pracownikami służby zdrowia i pracują z pacjentami, oczywiście chorymi na koronawirusa, albo są to zdrowe osoby niebędące pracownikami, ale takie, które mogą mieć kontakt zakażonym. Np. jestem zdrowy, idę do przychodni, bo potrzebuję zaświadczenie, a tam siedzi cały rząd ludziKosztowny baby blues? Niepokój i depresja w ciąży i po porodzie kosztują Brytyjczyków 8 mld funtów rocznie. Jeden z pierwszych sukcesów tej dziedzinie to zwiększenie liczby położnych i pracowników służby zdrowia odwiedzających kobiety w domach po porodzie, a także przeszkolenie ich z zagadnień pomocy psychologicznej.Rzeczniczka Narodowej Służby Zdrowia (NHS) w Anglii przyznaje, żeZaatakował panią tłuczkiem, nożem czy tasakiem? Pracownica socjalna: Kocham tę pracę, ale nie dam się zabić tysięcy pracowników socjalnych. Na czym polega ich praca? O to zapytali przechodniów studenci Kolegium Pracowników Służb Społecznych w Bielsku-Białej. Pani w czarnej kurtce wyjaśniła, że to ludzie od organizacji pracy. I bezpieczeństwa w niej. Kobieta, na oko 30 lat, aż parsknęła ze śmiechu. Nie wiedziała12-letnią Anait w śpiączce lekarze umieścili w zakładzie dla seniorów odmowę. Wtedy Anait, z powodu ogromnego stresu, wpadła w śpiączkę. Pod koniec lutego Szwecja odesłała rodzinę do Polski, właśnie ze względu na polską wizę. Nie przekazała jednak całej dokumentacji medycznej dziewczynki, w związku z czym tutejsze służby nie wiedziały, z czym muszą się zmierzyć. ZOBACZ TEŻLicz się ze zdrowiem. 18 dni czeka się średnio w Polsce na wizytę u ginekologaBiorąc pod uwagę dostęp do opieki ginekologiczno-położniczej w publicznej służbie zdrowia, aż połowa Polek w ciąży wybiera gabinety prywatne - wynika z raportu prof. Michała Troszyńskiego. Prywatne wizyty to duży wydatek, trudno jednak z niego zrezygnować, jeśli w aż 87 proc. poradni deklaracja kobietyByłam potakiwaczem, teraz stawiam się szefowi. Oaza w środku cyklonu, czyli co mi dała psychoterapia myśl mnie nie dotyczy". Kompletnie nie pomagało. Kolejna powiedziała: "Kochana, z takim poziomem stresu i lęku musisz koniecznie iść do psychiatry. Zanim zaczniesz coś rozkładać na czynniki pierwsze u psychologa, powinnaś zacząć brać leki". Psychiatrka przepisała sertralinę. To mi życieStrajk pomocy społecznej: atakowani, molestowani, mobbingowani. Pracują za 1700 zł koleżance o treści „112”. Od razu zrozumiała, że musi wzywać policję. Takie zdarzenia dla pracowników socjalnych to trauma. Stereotyp jest taki, że pani z GOPS-u siedzi za biurkiem i pije kawę, ale tak nie jest. Zdarzają się też przypadki molestowania w miejscu pracy. Kto kogo molestuje? &ndashStresy przesiadkowe. Szczygieł poluje na prawdę;Kocham tę robotę, nie chcę w niej umierać. W sobotę w Warszawie protest pracowników służby zdrowiaPacjent zadzwonił na policję, powiedział, że w szpitalu przyjmuje pijany lekarz. Chodziło o mnie. Pracowałam wtedy bez przerwy ponad dobę. DmuchałamPielęgniarki z Pomorza masowo odchodzą na emerytury. Nie ma kto ich zastąpić oficjalnym stanowisku Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego w Gdańsku dotyczącego aktualnego stanu służby zdrowia. Co na to ministerstwo? Światełkiem w tunelu jest ustawa MZ o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotachZnajdź mi go Najder z MSZ. - W Moskwie na lotnisku czekał na nas ambasador, pracownicy ambasady i policja rosyjska, która pilotowała nasze samochody. Pojechaliśmy od razu do MORG-u - Centralnego Biura Ekspertyz Medyczno-Sądowych na Tarnyj Projezd 3. EWA KOPACZ: PIERWSZY RAZ BYŁAM W MOSKWIE Była pani tam wcześniej rekordowe piki? – W niektórych krajach, także w Polsce, psychoterapeuci skrzyknęli się i zorganizowali internetowe i telefoniczne ośrodki wsparcia dla służby zdrowia oraz dla tych, którzy walczą z pandemią na pierwszej linii. Okazało się, że oni albo nie potrzebują, albo nie chcą wsparciaPsy LGBT+ o aresztowaniu Margot: Policja jest silna wobec słabych, a słaba wobec silnych? – Za sześć lat przejdę na emeryturę. Cieszę się, bo za dużo zdrowia i stresu mnie już ta praca kosztuje. Z jednej strony daje bardzo dużo satysfakcji, ale z drugiej nie pozwala spać spokojnie. Pobudki 15 razy w ciągu nocy potrafią wykończyć – mówi. Wcześniej odejść z pracy nie zamierza. PrzezKształcenie lekarzy. Czy przywrócenie stażu podyplomowego zapewni nam lepsze leczenie?, nie chcę w niej umierać. Protest pracowników służby zdrowiaKilka lat temu minister zdrowia Ewa Kopacz chciała przyspieszyć kształcenie lekarzy i staż zlikwidowała. Uczelnie dostały czas na przygotowanie się do tej zmiany, więc absolwentów bezW Portugalii nie ścigają za ćpanie. Tam ludzie jak chcą, to biorą. A ścieki pokazują całą prawdę to, że zostali przyłapani z narkotykami przez policję. Każdemu funkcjonariusz zostawił kwit z adresem białego bloku w centrum Lizbony. Na pierwszym piętrze mały pokoik z krzesłami. To poczekalnia. Jak u lekarza, ale petentów przyjmuje ochroniarz. Dla porządku. Komisja czeka w sali obok. KażdyRafał Trzaskowski: PiS próbuje wyzwolić najpodlejsze emocje w ludziach. Koniec z sianiem nienawiści służbie zdrowia? Jak ma wyglądać rynek pracy? W tej sytuacji Polska nie może mieć prezydenta, który jest jedynie niemym świadkiem wydarzeń. Czas na prezydenta, który nie będzie milczał, tylko będzie działał. Namieszał pan też w opozycji. PSL i Lewica już widziały się na podium, gdy kandydowała KidawaPolicyjny plener dla wybranych. W komendzie wrze, bo sfinansowano go z funduszu pomocowego podstawie umowy między policją a firmą ubezpieczeniową. Jego celem jest wsparcie finansowe policjantów i członków ich rodzin poszkodowanych w wyniku „zdarzenia losowego, ciężkiego zachorowania, trwałej utraty zdrowia w wyniku choroby lub wypadku”. Fundusz może też finansować działania z zakresuDziennik ratownika: Kolega zamieszkał dziś w pogotowiu, jego żona dostała psychozy. Boi się, że zarazi rodzinę podpowie władzy, że powinni wprowadzić zakaz przemieszczania się pracowników służby zdrowia od jednej pracy do drugiej. Lekarze i ratownicy pracują w kilku miejscach. Pozarażają pacjentów. NIEDZIELA, 15 MARCA. W GOGLACH NARCIARSKICH 16 osób zakażonych koronawirusem Dyspozytor: – Kombinezony medyczneKochane zdrowie, ile cię trzeba cenić, który uczestniczył w ogólnoeuropejskim badaniu pracy pielęgniarek, wykazał, że pacjenci w systemie "mobilnym" umierają częściej.Wydatki naRatownicy medyczni idą na strajk. "Ratuję życie za kilkanaście złotych" okres próbny. A konieczne było wykształcenie wyższe, uprawnienia do wykonywania zawodu, kilkuletnie doświadczenie zawodowe i umiejętności organizacyjne. Ile zarabia lekarz, pielęgniarka, ratownik medyczny czy diagnosta? Za mało. W służbie zdrowia wrze Koszt szkolenia? Nawet 3 tysiące Takich jak BadachIzabela Leszczyna: Mówili, że wystarczy nie kraść i walczyć z mafiami, a oszukują, kradną i sami tworzą mafię, dlaczego u nas nauczyciele zawsze zarabiają za mało, jest taka, że to górnicy palą opony, a gospodarka jest uzależniona od węgla. Ale kopalnie i przemysł ciężki będą mieć coraz mniejsze znaczenie – może pora, żeby ważniejsze były edukacja i zdrowie. Na zdrowie też żadna władza nie ma. Pani skąd byOferują mieszkania, naukę polskiego, ubrania. Kto pomaga uciekinierom z Białorusi torba z ubraniami i leżą garnitury w pokrowcach. To dzięki Szczerbie Andriej teraz chodzi taki elegancki. Został u nas w Centrum koordynatorem programu pomocy dla byłych funkcjonariuszy służb, których tu przybywa. Już kilkuset siłowików poprosiło o wsparcie organizację Bysol, która zbiera fundusze naMały Polaku, jesteś nieważny. Czego dzieciaki nauczyły się w szkole przez ostatnie dwa miesiące o ostrym cieniu mgły żenuje ich i oburza. – Jak osoba odpowiedzialna za niedofinansowanie służby zdrowia może zachęcać do charytatywnej zbiórki na jej cel – dziwią się. Gdy rozmawiam z Babką od Histy, wiceminister edukacji ogłasza, że szkoły już w tym roku szkolnym otwarte nie zostanąZabrali dzieci, uciekli nocą, bez walizek. 'Barnevernet zniszczył wszystko, na co pracowaliśmy 10 lat w Norwegii'. Oddali je po pięciu godzinach i powiedzieli: „Będziemy się lepiej poznawać”. Moja czteroletnia córeczka dygotała ze stresu. „Możemy już iść do domu? ”– powtarzała jak nakręcona. Obie zaczęłyśmy płakać i mocno wtuliłyśmy się w siebie. Obiecałam sobie, że nigdy więcej na to nieO przekleństwie pracy bez sensu. Mógłbyś nie istnieć i nikt nie zauważy, choć byłby to system bardziej wydajny. „Każdy, kto popiera publiczną służbę zdrowia, mówi: »Pomyśl, ile pieniędzy zaoszczędzilibyśmy na ubezpieczeniach, na papierkowej robocie«. Za nimi stoi milion, dwa, trzy miliony miejsc pracy obsadzonych przez ludzi zatrudnionych w [prywatnychKiedy praca psuje zdrowie schorzenia. Funkcjonariusze będą mogli ubiegać się o odszkodowania z tytułu chorób psychicznych: depresji, zaburzeń lękowych, a także zespołu stresu pourazowego. Tego nie ma w wykazie chorób zwykłych pracowników. Za chorobę zawodową policjanta będzie też uznawany alergiczny katar czy zapalenie spojówek (tePrzełomowy dzień w sanepidzie. Wymieniają nam kartki i długopisy na komórki i tablety GIS-u, jednak bardzo szybko zaczęliśmy pracować nad tym, żeby od niej odejść. Też myślę, że należy to zrozumieć. Przy tak ogromnym natężeniu pracy, nie wiem ilokrotnym, pod presją czasu, stresu, wydarzeń – bo byliśmy niewyspani, zmęczeni – takie artefakty mogły się pojawiać i pojawiałyMusisz pochować 3 milimetry czekać. - Powiedziała, że jak będzie, to będzie, jak nie, to nie... Tak się zdarza - mówi matka Iwony. Dziewczyna łyka tabletki i czeka na kolejną wizytę. Przyzwyczaja się do myśli, że będzie mamą. Gdy po trzech tygodniach znów zjawia się u ginekolożki, ona nie ma już dobrych wiadomości. Ciąża obumarła"Powiem Ukraińcom: idźcie tędy, ta droga jest najkrótsza na Moskwę". Rosjanie po ośmiu miesiącach wojny sprawami, ale wszystko wydawało się inne. Myłam zęby i myślałam: Jasna cholera, tam latają rakiety! Piłam kawę i już przy pierwszym łyku i czułam jakiś brak autentyczności. Powinnam była zachowywać się jakoś inaczej? Tylko jak? Iwan, pracownik kolei z miejscowości w Udmurcji: Zawsze szybko szykujęSzpital nie chce oddać pieniędzy za znieczulenie podczas porodu - mówi Pietrusiewicz. - Jeśli ktoś im tego odmówi, powinny napisać skargę do regionalnego oddziału NFZ.Ostry dyżur - leczymy służbę zdrowia. Zgłoś nam chore przepisy, kulejącą przychodnię, szpital w zapaści. Pisz: zdrowie@wyborcza. pl lub dzwoń w środę w godz. 12-15: 22 555 52Lekarze na antydepresantach i psychotropach. Co dziesiąty ma problemy psychiczne [REPORTAŻ] życie pacjenta, a w konsekwencji stresem i przemęczeniem fizycznym. Frustracja zawodowa jest związana z niezawinioną nieskutecznością prowadzonego leczenia, pracą na dwóch lub więcej etatach, koniecznością całodobowego dyżurowania – wyjaśnia profesor. Dodaje, że pracownicy medyczni mają dwukrotnieZe szpitala musiał wyjść w piżamie. Szatnia działa krócej, niż wydaje się wypisy powinny obowiązywać zasady przyjazne dla chorych. Depozyt czynny w normalnych godzinach pracy, czyli do 15, to absolutne minimum - komentuje Marek Balicki, który był ministrem zdrowia i szefem Szpitala Wolskiego w Warszawie.Ostry dyżur: leczymy służbę zdrowia. Zgłoś nam: choreNajtwardszy lockdown świata to nie przypadek. Australia nigdy nie była wyluzowana i gościnna wykańcza ich pandemia. Pracownicy służby zdrowia biorą chorobowe ze stresu. Brakuje pielęgniarek. Przyjaciółki boją się mnie, bo pracuję w szpitalu. Jestem bardzo samotna. A teraz zrobili szósty lockdown w stanie Wiktoria, bo wykryli sześć zakażeń. Jak musi się czuć ten chory człowiek? - A zdarzyło się, żeSadiq Khan, burmistrz Londynu: Wybory przed rozstrzygnięciem brexitu to błąd, których wybory powinny dotyczyć: służby zdrowia, edukacji, pracy policji i ochrony środowiska. Dlatego wolę najpierw rozstrzygnąć kwestię brexitu, a potem wcześniejszych wyborów. Moim zdaniem to, co widzieliśmy w ciągu ostatnich dni, to premier Johnson w panice, bo złamał obietnicę wyjścia z UE 31Dirk Rossman: Internet nie zabije sklepu za rogiem. Ludzie będą chcieli gdzieś zagadać do żywego człowieka, odkąd skończyłem 14 lat. Byłem jedynym żywicielem rodziny. A potem powołano mnie do Bundeswehry. A to mi bardzo nie pasowało. Dlaczego? To przecież był obowiązek wobec ojczyzny. – Powiedziałem komisji poborowej, że pójdę do wojska, ale przez półtora roku, bo tyle trwała służba, muszą utrzymywaćKs. Jan Kaczkowski: My, pacjenci, oczekujemy od lekarza czasu wysokiej jakości. Fragment ostatniego wywiadu rzeki sobie sprawę, z jak wieloma problemami boryka się nasza służba zdrowia, wydaje mi się jednak, że akurat w tym wypadku szwankuje organizacja pracy, a poprawienie tego nie wymaga chyba specjalnych nakładów pieniężnych. Nie zdarzyło mi się, aby w Szwajcarii lekarz czy technik radioterapii się spóźniałPosłanka Lichocka: "To świetny czas, by dziękować Bogu za prezesa" [DZIENNIK CZASÓW ZARAZY, cz. 13] (wymienia lekarzy, pracowników służby zdrowia, księży i zakonników). Ale swoje podziękowanie naczelny tygodnika kieruje „najpierw do dziennikarzy i pracowników naszych mediów”. Oczywiście za dostarczanie czytelnikom „najważniejszych informacji i analiz”. Sakiewicz pisze, że „toPółka z nowościami (lub jego brak) nigdy nie zależą od jednej osoby i jej silnej woli. Składają się na niego pochodzenie, determinacja, talenty. Ale też miękkie zmienne, jak oparcie w bliskich, czy dostęp do służby zdrowia. Każda osoba jest niepowtarzalna i delikatna jak – no cóż – płatek śniegu. Olga WróbelOpluci o jeden raz za dużo, czyli polski emigrant na skraju załamania psychicznego wbrew swej woli. I to jest praktycznie jedyna droga, żeby się dostać do lekarza psychiatry. Kierują tam policja w obecności lekarza lub przedstawiciele samorządowej komisji. Są poradnie zdrowia psychicznego w ramach państwowej służby zdrowia, jest możliwa psychoterapia, ale jeśli człowiek ma problem zStudia podyplomowe dla każdego się, w jakim zakresie sztuka może współistnieć z reklamą.We współpracy ze Śląską Izbą Lekarską w Katowicach GWSH prowadzi z kolei studia z zakresu zarządzania placówkami służby zdrowia, adresowane do lekarzy pełniących funkcje ordynatorów oraz do pielęgniarek oddziałowych

Podręcznik dla pracowników służby zdrowia Calibre Uk Hqultra770asv

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik dla pracowników służby zdrowia Calibre Uk Hqultra770asv

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik dla pracowników służby zdrowia Calibre Uk Hqultra770asv