Podręcznik dla pracowników Ge Cfcp1niyass And

Podręcznik dla pracowników Ge Cfcp1niyass And to kompleksowy zbiór zasad, procedur i wytycznych dotyczących pracy w firmie. Zawiera on informacje, które są konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa i wydajności pracowników oraz wytyczne dotyczące właściwego wykonywania pracy. Podręcznik zawiera także szczegółowe informacje na temat zasad zatrudniania i zwalniania pracowników, bezpieczeństwa i higieny pracy, zasad zarządzania zasobami ludzkimi, wytycznych dotyczących płac i wynagrodzeń, a także wytycznych dotyczących kontroli jakości. Podręcznik dla pracowników Ge Cfcp1niyass And jest niezbędny, aby zapewnić, że wszyscy pracownicy są świadomi wszystkich wymagań dotyczących ich pracy.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik dla pracowników Ge Cfcp1niyass And

Wydajemy podręcznik dla nowych pracowników

Jednym z przydatnych narzędzi wspierających proces onboardingu może być przygotowanie podręcznika dla nowych pracowników.

Podstawowym celem przygotowania takiego podręcznika dla nowych pracowników jest przede wszystkim informowanie i przekazywanie wiedzy. To tu możemy zebrać niezbędne informacje o naszej firmie, wszystko to, co jest rozszerzeniem wiedzy przekazanej nowej osobie podczas szkolenia czy spotkania onboardingowego. Ale podręcznik dla pracowników ma także inne zadania oprócz porządkowania nowo otrzymanej dawki wiedzy. Dobrze zaprojektowany podręcznik i ciekawie wydany ma szansę wspierać budowanie pozytywnego wizerunku (employer branding) firmy w oczach pracownika. Ma pokazać, że od pierwszego dnia firma dba o swój zespół i komfort pracy pracowników, wspiera ich w stawianiu pierwszych kroków w nowej organizacji. To także kolejny element budowania zapoczątkowanej podczas procesu rekrutacji więzi pracownika z firmą. „Poznanie” nowych kolegów na łamach takiego podręcznika pomaga rozpocząć proces integracji pracownika z nowym zespołem. Pokazanie w podręczniku najważniejszych sukcesów firmy, jej osiągnięć i pozycji na rynku może motywować do pracy i dawać poczucie dumy z przynależności do nowej organizacji.

Kiedy warto przygotować podręcznik dla pracowników?

Taki podręcznik może być przydatny w kilku sytuacjach. Sprawdzi się podczas przejmowania nowych firm wraz z ich zespołami (nowi pracownicy) czy podczas otwierania nowych oddziałów i zatrudniania tam kolejnych osób (to także nowi pracownicy). Warto również rozważyć wdrożenie takiego narzędzia komunikacji (z odpowiednio dopasowaną treścią) dla nowo awansowanych osób, dla których zmienia się położenie w strukturze firmy, co z kolei zazwyczaj generuje konieczność dostępu do nowych informacji, konieczność poszerzenia wiedzy potrzebnej do pełnienia nowych funkcji i pogłębiania zakresu informacji. Taki podręcznik może być także szerszym uzupełnieniem informacji zawartych w innych narzędziach komunikacji podczas wprowadzania dużych zmian w firmie. Jeśli są one kluczowe i powodują szerokie zmiany dla całego zespołu, uporządkowanie zmian i szczegółowe ich omówienie można zawrzeć w takim podręczniku. Pamiętajmy jednak, że podręcznik taki nie powinien być jedynym narzędziem komunikowania tak dużych zmian.

Jaką formę może mieć podręcznik dla nowych pracowników? Może być w wersji klasycznej, tradycyjnej, czyli papierowej w postaci książki, kartek uporządkowanych w segregatorze czy włożonych do teczki. Może być opublikowany online np. w intranecie do pobrania w pliku i poczytania, co jednak przy obszerności treści może być uciążliwe w odbiorze.

Warto zastanowić się, czy treści, które chcemy przekazać nie mogłyby zostać przeniesione do intranetu np. na platformę e-learnigową. Przez taki kurs np. z kilkoma poziomami wtajemniczenia powinien wtedy przejść każdy nowy pracownik. Rozwiązanie to daje możliwość kontroli przyswajanych treści – możemy np. zakończyć kurs pytaniami kontrolnymi. Całość może mieć również postać ciekawej gry.

Pozostaje jeszcze odpowiedź na pytanie, co może zawierać przewodnik dla nowego pracownika?

 • informacje ogólne o firmie, zarządzie,
 • historia firmy (np. w formie storytellingowej),
 • misja, wizja, strategia,
 • informacje o produktach,
 • struktura organizacyjna i ogólny podział obowiązków,
 • regulaminy,
 • podstawowe numery telefony, inne dane kontaktowe,
 • zasady pracy np. dress code, język organizacji,
 • opis narzędzi komunikacji wewnętrznej,
 • informacje, gdzie można znaleźć informacje o firmie (zarówno za pośrednictwem instrumentów wewnętrznych np. intranet jak i zewnętrznych np. social media),
 • plany budynków,
 • i wiele, wiele innych rzeczy, które uznacie za pomocne nowemu pracownikowi w sprawnym zaadaptowaniu się w nowym środowisku pracy.

Jeśli dysponujecie takim podręcznikiem i chcielibyście pochwalić się nim, zachęcam do kontaktu.

Zapraszam także na Facebooka bloga.

Fot. MB/ Dharamsala/IndieEpodręczniki do kształcenia ogólnego

E-materiały przeznaczone do nauki w szkołach lub do samodzielnej pracy ucznia.

Język polski

Kultura i życie

Piąta strona świata

Historiaważn@historia Długi Wiek XIX

Wiedza o społeczeństwieWarsztaty, projekty, debaty

wspóln@historia

Podręcznik obywatela

MatematykaOdkryj, zrozum, zastosuj...

InformatykaZajęcia komputerowe

Informatyka

BiologiaŚwiat pod lupą

GeografiaChemiaważn@historia Średniowiecze

ważn@historia

ważn@historia Nowożytność

Odkryj, zrozum, zastosuj…

Edukacja dla bezpieczeństwaFizykaKultura odmienia

Przyrodaważn@historia Starożytność

Edukacja wczesnoszkolnaKlasa 1 - Jesień

Klasa 1 - Zima

Klasa 1 - Wiosna

Klasa 1 - Lato

Klasa 2 - Jesień

Klasa 2 - Zima

Klasa 2 - Wiosna

Klasa 2 - Lato

Klasa 3 - Jesień

Klasa 3 - Zima

Klasa 3 - Wiosna

Klasa 3 - Lato

Aplikacje dostępne w

Regulamin

Deklaracja dostępności

Polityka prywatności

O projekcie

Standardy techniczneNa stronie znajdują się materiały, które powstały ze środków Unii Europejskiej w ramachEuropejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007−2013 oraz ProgramOperacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014−2020)

Podręcznik dla pracowników Ge Cfcp1niyass And

Bezpośredni link do pobrania Podręcznik dla pracowników Ge Cfcp1niyass And

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Podręcznik dla pracowników Ge Cfcp1niyass And