Podręcznik dla pracowników 3m 5636432

Podręcznik dla pracowników 3m 5636432 to przydatne narzędzie do zarządzania zasobami w firmie. Jest to skuteczna strategia, która stanowi podstawę do zapewnienia spójnej i skutecznej współpracy wszystkich pracowników w ramach firmy. Podręcznik zawiera instrukcje dotyczące wszystkich aspektów pracy w firmie, w tym wszystkie wymagania dotyczące pracowników, prawa pracy, bezpieczeństwa pracy, zarządzania zasobami ludzkimi i wiele innych. Podręcznik może być również używany do tworzenia planów i strategii dla firm. Jego wiedza i wskazówki dotyczące zarządzania zasobami ludzkimi mogą zapewnić firmie skuteczne i profesjonalne zarządzanie pracownikami.

Ostatnia aktualizacja: Podręcznik dla pracowników 3m 5636432

Wydajemy podręcznik dla nowych pracowników

Jednym z przydatnych narzędzi wspierających proces onboardingu może być przygotowanie podręcznika dla nowych pracowników.

Podstawowym celem przygotowania takiego podręcznika dla nowych pracowników jest przede wszystkim informowanie i przekazywanie wiedzy. To tu możemy zebrać niezbędne informacje o naszej firmie, wszystko to, co jest rozszerzeniem wiedzy przekazanej nowej osobie podczas szkolenia czy spotkania onboardingowego. Ale podręcznik dla pracowników ma także inne zadania oprócz porządkowania nowo otrzymanej dawki wiedzy. Dobrze zaprojektowany podręcznik i ciekawie wydany ma szansę wspierać budowanie pozytywnego wizerunku (employer branding) firmy w oczach pracownika. Ma pokazać, że od pierwszego dnia firma dba o swój zespół i komfort pracy pracowników, wspiera ich w stawianiu pierwszych kroków w nowej organizacji. To także kolejny element budowania zapoczątkowanej podczas procesu rekrutacji więzi pracownika z firmą. „Poznanie” nowych kolegów na łamach takiego podręcznika pomaga rozpocząć proces integracji pracownika z nowym zespołem. Pokazanie w podręczniku najważniejszych sukcesów firmy, jej osiągnięć i pozycji na rynku może motywować do pracy i dawać poczucie dumy z przynależności do nowej organizacji.

Kiedy warto przygotować podręcznik dla pracowników?

Taki podręcznik może być przydatny w kilku sytuacjach. Sprawdzi się podczas przejmowania nowych firm wraz z ich zespołami (nowi pracownicy) czy podczas otwierania nowych oddziałów i zatrudniania tam kolejnych osób (to także nowi pracownicy). Warto również rozważyć wdrożenie takiego narzędzia komunikacji (z odpowiednio dopasowaną treścią) dla nowo awansowanych osób, dla których zmienia się położenie w strukturze firmy, co z kolei zazwyczaj generuje konieczność dostępu do nowych informacji, konieczność poszerzenia wiedzy potrzebnej do pełnienia nowych funkcji i pogłębiania zakresu informacji. Taki podręcznik może być także szerszym uzupełnieniem informacji zawartych w innych narzędziach komunikacji podczas wprowadzania dużych zmian w firmie. Jeśli są one kluczowe i powodują szerokie zmiany dla całego zespołu, uporządkowanie zmian i szczegółowe ich omówienie można zawrzeć w takim podręczniku. Pamiętajmy jednak, że podręcznik taki nie powinien być jedynym narzędziem komunikowania tak dużych zmian.

Jaką formę może mieć podręcznik dla nowych pracowników? Może być w wersji klasycznej, tradycyjnej, czyli papierowej w postaci książki, kartek uporządkowanych w segregatorze czy włożonych do teczki. Może być opublikowany online np. w intranecie do pobrania w pliku i poczytania, co jednak przy obszerności treści może być uciążliwe w odbiorze.

Warto zastanowić się, czy treści, które chcemy przekazać nie mogłyby zostać przeniesione do intranetu np. na platformę e-learnigową. Przez taki kurs np. z kilkoma poziomami wtajemniczenia powinien wtedy przejść każdy nowy pracownik. Rozwiązanie to daje możliwość kontroli przyswajanych treści – możemy np. zakończyć kurs pytaniami kontrolnymi. Całość może mieć również postać ciekawej gry.

Pozostaje jeszcze odpowiedź na pytanie, co może zawierać przewodnik dla nowego pracownika?

 • informacje ogólne o firmie, zarządzie,
 • historia firmy (np. w formie storytellingowej),
 • misja, wizja, strategia,
 • informacje o produktach,
 • struktura organizacyjna i ogólny podział obowiązków,
 • regulaminy,
 • podstawowe numery telefony, inne dane kontaktowe,
 • zasady pracy np. dress code, język organizacji,
 • opis narzędzi komunikacji wewnętrznej,
 • informacje, gdzie można znaleźć informacje o firmie (zarówno za pośrednictwem instrumentów wewnętrznych np. intranet jak i zewnętrznych np. social media),
 • plany budynków,
 • i wiele, wiele innych rzeczy, które uznacie za pomocne nowemu pracownikowi w sprawnym zaadaptowaniu się w nowym środowisku pracy.

Jeśli dysponujecie takim podręcznikiem i chcielibyście pochwalić się nim, zachęcam do kontaktu.

Zapraszam także na Facebooka bloga.

Fot. MB/ Dharamsala/Indie

Lektura obowiązkowa, czyli Podręcznik Pracownika | INNPoland. pl

INNPoland_avatar

2 min czytania

Obowiązkiem każdego pracodawcy zatrudniającego pracowników jest dbanie oraz przestrzeganie przepisów BHP. Jednym z głównych obowiązków jest skierowanie na badania każdego pracownika. Skierowanie na badania wypisuje się po to, aby sprawdzić, czy dany pracownik nie ma przeciwwskazań do wykonywania swojego zawodu w określonych warunkach pracy.

Lekarz może stwierdzić w toku badań, że posiadamy przeciwwskazania do zajmowania danego stanowiska pracy|Foto:Shutterstock, Business Insider Polska
 • Badania medycyny pracy należy wykonać podejmując nową pracę, jak i okresowo w trakcie trwania zatrudnienia
 • Zakres badań jest zależny od stanowiska jakie mamy zajmować, a więc zagrożeń jakie będzie za sobą niosło środowisko naszej pracy
 • Badania medycyny pracy mogą mieć charakter okresowy, wstępny lub kontrolny
 • Więcej takich informacji znajdziesz na stronie głównej Onet. pl

Wzór skierowania na badanie jest dostępny w Internecie, ale także jest określony jako załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia, który zmienił w ostatnim czasie rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, a także zakresu profilaktycznej Opieki Zdrowotnej.

Skierowanie na badania lekarskie - dlaczego trzeba wypełnić dwa egzemplarze?

Każdy pracodawca musi wydać swojemu pracownikowi skierowanie na badania w dwóch egzemplarzach, ponieważ jeden z nich jest potrzebny lekarzowi od medycyny pracy, który przeprowadzi badania i sprawdzi nasze zdrowie. Natomiast drugi egzemplarz musi być przekazany pracownikowi.

Ponadto pracodawca jest zobligowany, aby utworzyć kopię skierowania na badania lekarskie i przechowywać ją w aktach osobowych pracownika wraz z orzeczeniem lekarskim.

Skierowanie na badania lekarskie - jak wypełnić je prawidłowo?

Wypełniając skierowanie na badanie pracowników w firmie, należy wskazać od razu, na jaki rodzaj badań chcemy skierować podwładnego. W medycynie pracy wyróżniamy trzy rodzaje badań. Pierwszym z nich są badania wstępne, które są dedykowane pracownikom na początku zatrudnienia.

Czytaj także w BUSINESS INSIDER

Kolejnym rodzajem są badania okresowe, które zazwyczaj są wykonywane po upływie ważności badań wstępnych. Ostatni rodzaj to testy kontrolne, które na przykład są wykonywane, gdy pracownik wraca do pracy po długotrwałej chorobie.

Co powinno zawierać skierowanie na badania?

We wniosku o skierowanie na badania powinniśmy w pierwszej kolejności wypisać najważniejsze dane osobowe pracownika, czyli imię i nazwisko, jego numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego, adres zamieszkania oraz stanowisko pracy.

W kolejnej części skierowania na badania musimy określić jakie prace wykonuje dany pracownik oraz jakie czynności należą do jego podstawowych obowiązków w konkretnym wymiarze czasowym.

Skierowanie na badania musi również zawierać informacje o tym czy dany pracownik jest narażony na występowanie czynników niebezpiecznych i szkodliwych dla jego zdrowia.

Czynniki fizyczne, które mogą wpływać na zdrowie naszego pracownika to:

 • hałas (powyżej NDN / poniżej NDN),
 • wibracja miejscowa - kończyny górne (powyżej NDN / poniżej NDN),
 • wibracja ogólna - całe ciało (powyżej NDN / poniżej NDN),
 • ultradźwięki,
 • promieniowanie (jonizujące, kat. A/B, nadfioletowe, podczerwone, laserowe),
 • pole elektromagnetyczne,
 • mikroklimat gorący / zimny
 • zwiększone / obniżone ciśnienie atmosferyczne
 • obsługa monitora ekranowego (do 4 godzin lub powyżej 4 godzin dziennie).
 • Czynniki niebezpieczne, które są określane w kodeksie zdrowia to:

 • stanowisko decyzyjne, związane z odpowiedzialnością, kierowaniem
 • zespołem ludzkim, stały duży dopływ informacji, gotowość do odpowiedzi,

 • zagrożenia wynikające z narażenia życia,
 • monotonia pracy,
 • stanowisko wymagające sprawności psychoruchowej, obsługa ciężkiego sprzętu budowlanego, wózka widłowego, koparki,
 • koparkoładowarki, żurawie, suwnic,
 • obsługa maszyn w ruchu (osłonięte/nieosłonięte),
 • praca na wysokości (do 3 m / powyżej 3m / powyżej 10 m),
 • praca na masztach, w wykopach,
 • praca nocna, praca zmianowa,
 • praca fizyczna, dźwiganie,
 • praca w pozycji wymuszonej,
 • praca wymagająca ruchów monotypowych kończyn,
 • praca wymagająca stałego i nadmiernego wysiłku głosowego,
 • kierowanie pojazdem do 3, 5 tony,
 • kierowanie samochodem służbowym/samochodem prywatnym do celów służbowych,
 • kierowanie pojazdem powyżej 3, 5 tony
 • Skierowanie na badanie lekarskie a orzeczenie

  Każdy pracownik po przejściu badań lekarskich otrzyma orzeczenie lekarskie. Orzeczenie może stwierdzać brak jakichkolwiek przeciwwskazań do dalszego wykonywania zawodu, ale także wskazać istnienie przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku w warunkach określonych przez pracodawcę.

  Lekarz medycyny pracy wyda orzeczenie lekarskie w dwóch egzemplarzach. Jeden egzemplarz będzie przeznaczony dla pracodawcy, a drugi będzie przeznaczony dla osoby badanej, czyli dla pracownika.

  Skierowanie na badania wstępne

  Pracodawcy często wysyłają młodocianych pracowników na badania, które mają na celu zweryfikować, czy zdrowie, jak i psychika nowego pracownika są w doskonałej formie, aby mógł podejmować się obowiązków w określonych ramach czasowych, np. na etacie. Podczas wizyty u lekarza medycyny pracy zostaniemy zapytani o nasze samopoczucie, ale także o to, czy mamy jakieś nałogi i czy przyjmujemy leki.

  Lekarz będzie również chciał wiedzieć, czy w naszej rodzinie ktoś chorował na poważne choroby lub zmarł na nowotwór. Wiele z tych informacji pomoże określić, czy dany pracownik jest np. zdolny do wykonywania ciężkiej pracy fizycznej. To bardzo ważne, by być całkowicie szczerym w wywiadzie lekarskim, bowiem może się okazać, że nasze schorzenia nie będą nas kwalifikowały do podjęcia danego stanowiska.

  Kiedy nie trzeba wysyłać pracownika na badanie lekarskie?

  Sytuacje, w których pracodawca nie musi wypisywać skierowania na badanie wstępne dla pracownika, zostały wymienione w art. 229 § 111 Kodeksu pracy.

  Wstępnym badaniom lekarskim nie podlegają osoby:

 • przyjmowane ponownie do pracy u tego samego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy w ciągu 30 dni po rozwiązaniu, lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy z tym pracodawcą
 • przyjmowane do pracy u innego pracodawcy na dane stanowisko w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniego stosunku pracy, jeżeli przedstawią pracodawcy aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy w warunkach opisanych w skierowaniu na badania lekarskie, a pracodawca ten stwierdzi, że warunki te odpowiadają warunkom występującym na danym stanowisku pracy, z wyłączeniem osób przyjmowanych do wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych.
 • Najpopularniejsze w BUSINESS INSIDER

  Praca

  "Ludzie drugiej, a nawet trzeciej kategorii" w Niemczech. To też pracownicy z Polski

  Podręcznik dla pracowników 3m 5636432

  Bezpośredni link do pobrania Podręcznik dla pracowników 3m 5636432

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Podręcznik dla pracowników 3m 5636432