Ograniczona gwarancja Caliber 35460

Ograniczona gwarancja Caliber 35460 oferuje wyjątkowy poziom wsparcia produktu. Zapewnia ona do trzech lat szczegółowego wsparcia technicznego, a także dwuletnią gwarancję na wymianę na następną generację produktu Caliber. Ponadto, gwarancja ta obejmuje bezpłatne usługi naprawcze w przypadku wad materiałowych lub produkcyjnych, które wystąpią w okresie trzech lat od daty zakupu. Ograniczona gwarancja Caliber 35460 oferuje ponadto bezpłatny dostęp do profesjonalnego wsparcia technicznego, który można uzyskać poprzez chat, e-mail lub telefon. Dzięki swojemu wsparciu produktu i zaawansowanym usługom naprawczym gwarancja Caliber 35460 zapewnia wyjątkowy poziom niezawodności i jakości produktu.

Ostatnia aktualizacja: Ograniczona gwarancja Caliber 35460

Dziękujemy za zakup produktów firmy Hangzhou EZVIZ Software Co., Ltd. („EZVIZ”). Niniejsza ograniczona gwarancja („gwarancja”) zapewnia użytkownikowi, pierwszemu nabywcy produktu EZVIZ, określone prawa. Użytkownik może mieć również inne prawa, które różnią się w zależności od stanu, prowincji lub jurysdykcji. Niniejsza gwarancja ma zastosowanie wyłącznie w przypadku pierwotnego nabywcy produktu. Termin „pierwotny nabywca” oznacza każdego konsumenta, który nabył produkt EZVIZ od autoryzowanego sprzedawcy. Zastrzeżenia, wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności wynikające z niniejszej gwarancji nie mają zastosowania w zakresie zabronionym przez obowiązujące prawo. Żaden dystrybutor, sprzedawca, agent ani pracownik nie jest upoważniony do wprowadzania jakichkolwiek zmian, rozszerzania ani uzupełniania niniejszej gwarancji.

Produkt EZVIZ jest objęty gwarancją na wady materiałowe i produkcyjne przez okres dwóch (2) lub trzech (3) lat od daty zakupu lub przez okres dłuższy, jaki może być wymagany przez prawo kraju lub stanu, w którym produkt jest on sprzedawany. UWAGA: okres gwarancji udzielanej przez firmę EZVIZ może się różnić w zależności od kraju lub stanu, w którym produkt jest sprzedawany. Aby w maksymalnym stopniu zagwarantować swoje prawa i interesy, należy zapoznać się z oficjalną stroną internetową EZVIZ (https://www. com/eu/p/limited-warranty) dla danego kraju/regionu w celu zapoznania się z zasadami gwarancji obowiązującymi dla danego produktu lub skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta w celu uzyskania dodatkowych informacji. W przypadku wystąpienia wad produktów objętych gwarancją, firma EZVIZ, według własnego uznania, (i) bezpłatnie naprawi lub wymieni produkt; (ii) wymieni produkt na funkcjonalny odpowiednik; lub (iii) zwróci pierwotną cenę zakupu, pod warunkiem dostarczenia oryginalnego dowodu zakupu lub jego kopii, krótkiego wyjaśnienia wady oraz zwrócenia produktu w oryginalnym opakowaniu. Zgodnie z decyzją firmy EZVIZ, naprawa lub wymiana może zostać przeprowadzona poprzez dostarczenie nowego lub odnowionego produktu lub też jego komponentów. Niniejsza gwarancja nie obejmuje kosztów wysyłki, ubezpieczenia ani żadnych innych kosztów dodatkowych poniesionych przez użytkownika w związku ze zwrotem produktu.Z wyjątkiem przypadków, gdy jest to zabronione przez obowiązujące prawo, jest to jedyny i wyłączny środek prawny przysługujący użytkownikowi w przypadku naruszenia niniejszej gwarancji. Każdy produkt, który został naprawiony lub wymieniony w ramach niniejszej gwarancji, będzie objęty warunkami niniejszej gwarancji przez dodatkowy okres sześciu (6) miesięcy od daty dostawy lub przez pozostały okres oryginalnej gwarancji, w zależności od tego, który z tych okresów jest dłuższy. W przypadku wymiany produktu, produkt będzie objęty gwarancją na okres odnowienia obowiązującej gwarancji zgodności.Niniejsza gwarancja nie ma zastosowania i zostanie unieważniona w następujących sytuacjach:· Jeśli roszczenie gwarancyjne zostanie zgłoszone po upływie okresu gwarancji lub jeśli nie zostanie przedstawiony dowód zakupu; · W przypadku nieprawidłowego działania, wady lub usterki spowodowanej lub wynikającej z uderzenia, niewłaściwego obchodzenia się z produktem, manipulowania nim, używania niezgodnie z instrukcją obsługi, nieprawidłowego napięcia w sieci elektrycznej, wypadku, zagubienia, kradzieży, pożaru, powodzi lub innych zdarzeń losowych jak i uszkodzenia podczas transportu lub uszkodzenia powstałego w wyniku napraw wykonanych przez nieupoważniony personel; · W przypadku wszelkich części zużywalnych, takich jak baterie, których wadliwe działanie wynika z normalnego starzenia się produktu;· Uszkodzenia kosmetyczne, w tym między innymi zarysowania, wgniecenia i pęknięcia plastiku na portach; · Wszelkie oprogramowanie, nawet jeśli jest dołączone lub sprzedawane razem ze sprzętem EZVIZ; · W przypadku wszelkich innych szkód niewynikających z wad materiałowych lub produkcyjnych; · Normalne zużycie kosmetyczne i mechaniczne.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt ze sprzedawcą lub naszym Działem Obsługi Klienta.

Postanowienia, w tym postanowienia gwarancyjne, zależą od tego, gdzie zakupiono urządzenie. Z listy rozwijanej wybierz kraj lub region, gdzie zakupiono urządzenie.

Standardowa ograniczona gwarancja

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do konsol Xbox i akcesoriów do komputerów PC w Argentynie.

LinkiPobierz
Język

Hiszpański

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens w Australii.

Angielski

Pobierz


Postanowienia dotyczące planu ochrony

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Australii.

Ważne:  Przewodnik Financial Services Guide (FSG) opisuje usługi świadczone przez firmę A. I. S. Firmy Insurance Brokers Pty LTD i Microsoft Australia jako nasz autoryzowany przedstawiciel w związku z gwarancją Microsoft Complete i produktu ubezpieczeniowego dla przypadkowego uszkodzenia (Microsoft Complete).Przejdź tutaj, aby wyświetlić ten dokument.

Urządzenie

Postanowienia

Surface — Consumer

Postanowienia programu Microsoft Complete dotyczące akcesoriówPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeń z podwójnym ekranemPostanowienia programu Microsoft Complete dla uczniów lub studentów

Surface — Business, Enterprise i Education

Rozszerzona usługa sprzętowa Firmy Microsoft plus z usługą w witryniePostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego dotyczącego akcesoriów firmy MicrosoftPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego dotyczącego urządzeń z dwoma ekranami firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business dotyczące akcesoriówPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business PlusPostanowienia programu Microsoft Complete for Business dla urządzeń z dwoma ekranamiPostanowienia programu Microsoft Complete for SchoolsProgram Microsoft Complete for Business Student

Surface Hub

Rozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Xbox

Postanowienia dotyczące usług

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Australii.

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaWarunki i postanowienia dotyczące obsługi serwisowej następnego dnia roboczego

Surface Hub

Surface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialności

Postanowienia programu Microsoft Complete dotyczące akcesoriówTypData zakupu

Od 4 stycznia 2022 r.

Pobierz

Od 30 listopada 2020 r. do 3 stycznia 2022 r. com/download/4/8/d/48dbe9fa-6c36-4c0b-9fe0-4e1bfa5b4dd9/MSFT_Australia_EN_Consumer_Complete_for_Accessories_TermsandConditions_V3. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 1 stycznia 2020 r. do 29 listopada 2020 r. com/download/1/f/1/1f141e15-a52a-4ba6-ad4d-c5db5ff664c2/MSFT_Australia_EN_Consumer_Complete_for_Accessories_TermsandConditions_V.... pdf" target="_blank">Pobierz

Od 22 października 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. com/download/f/6/4/f64aa69c-eef1-4093-9bd0-340de75701ab/MSFT_Australia_EN_Consumer_Complete_for_Accessories_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Oświadczenie na temat ujawniania informacji o produkcie

PobierzPobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Postanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńPobierz

Od 7 listopada 2017 r. com/download/7/1/C/71C2EF23-0B54-4169-B685-D29C342E9E0E/MSFT_Australia_EN_Consumer_Complete_TermsandConditions_V5. 1. com/download/d/f/8/df8b8b9b-29ec-4dd1-ad06-557c92d905e8/PDS_Australia_EN_Complete_for_Consumer_V8. com/download/0/b/f/0bfe6efc-a822-4b61-bae6-245cdcef3aca/PDS_Australia_EN_Complete_for_Consumer_V7. com/download/1/f/1/1f141e15-a52a-4ba6-ad4d-c5db5ff664c2/PDS_Australia_EN_Complete_for_Consumer_V6. com/download/7/1/C/71C2EF23-0B54-4169-B685-D29C342E9E0E/PDS_Australia_EN_Complete_for_Consumer_V5. pdf" target="_blank">Pobierz

Określenie rynku docelowego (TMD)

Od 23 grudnia 2022 r. com/download/0/f/f/0ffe9e03-c780-450f-aa30-75ec5e1d5683/TMD_Australia_Microsoft Consumer Complete_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Postanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeń z podwójnym ekranem

Od 21 października 2021 r. com/download/a/5/d/a5d84687-2bb9-4aef-a4db-5ea4471e0f10/MSFT_Australia_EN_Consumer_Complete_for_Dual-Screen_Devices_TermsandCond.... pdf" target="_blank">PobierzPobierz

Postanowienia programu Microsoft Complete dla uczniów lub studentów

Od 1 września 2022 r. com/download/d/1/2/d126d815-6120-412e-93c9-88518f12899c/Reseller_Msft_Australia_Consumer_Complete_for_Students_V1. pdf " target="_blank">PobierzPobierzPobierz

Rozszerzona usługa sprzętowa Firmy Microsoft plus z usługą w witrynie

Od 1 grudnia 2022 r. com/download/1/d/5/1d51cb6e-5934-4d50-827d-f2a10f8bd6b8/MSFT_Australia_EN_Commercial_EHS_Plus_with_On-Site_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Opis usługi

Pobierz

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego dotyczącego akcesoriów firmy MicrosoftPobierz

Począwszy od 28 kwietnia 2021 r. com/download/6/4/d/64d959ca-e1fc-4d81-a7f1-d8c87307af61/MSFT_Australia_EN_Commercial_EHS_Only_for_Accessories_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Począwszy od 15 lutego 2020 r. do 27 kwietnia 2021 r. włącznie

Pobierz

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy Microsoft

Od 25 października 2022 r.

Uwaga: Rozszerzona usługa sprzętowa firmy Microsoft jest specyficzna dla planu, jeśli opcjonalne usługi dodatkowe zostaną dodane po uiszczeniu płatności. Bez opcjonalnych usług dodatkowych obowiązują warunki i postanowienia Rozszerzonego planu serwisowania sprzętu firmy Microsoft. com/download/a/8/c/a8c6bad0-2cc5-4b73-9058-4813d4fff278/MSFT_Australia_EN_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V9. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 4 stycznia 2022 r. do 24 października 2022 r. com/download/d/9/f/d9fbbf67-75af-4723-9db6-453e4bd5c504/MSFT_Australia_EN_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V8. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 28 kwietnia 2021 r. com/download/7/3/d/73d11ef8-b00a-494e-8c3f-dead5597a30c/MSFT_Australia_EN_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V7. pdf" target="_blank">Pobierz

Począwszy od 1 lutego 2020 r. do 27 kwietnia 2021 r. com/download/6/8/c/68ca6aeb-b9ac-42d0-9fdb-9d2211ec4e43/MSFT_Australia_EN_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V6. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 13 grudnia 2018 r. do 31 stycznia 2020 r. com/download/4/7/1/4716B834-EBD9-48CF-BF5E-F48AF59A56CD/MSFT_Australia_EN_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V5. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 8 stycznia 2017 r. do 12 grudnia 2018 r. com/download/4/E/3/4E315589-8B68-4DDE-AFA1-DB4AE273B8C8/MSFT_Australia_EN_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V4. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 20 kwietnia 2017 r. do 7 stycznia 2017 r. com/download/4/E/3/4E315589-8B68-4DDE-AFA1-DB4AE273B8C8/MSFT_Australia_EN_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V3. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 1 sierpnia 2015 r. do 19 kwietnia 2017 r. com/download/4/D/7/4D7F34FA-089F-4A49-9D32-C77C55F46091/MSFT_AU_EN_Commercial_EHS_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego dotyczącego urządzeń z dwoma ekranami firmy MicrosoftPobierz

Postanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPobierz

Od 1 sierpnia 2018 r. com/download/7/1/C/71C2EF23-0B54-4169-B685-D29C342E9E0E/MSFT_Australia_EN_Commercial_Complete_for_Business_TermsandConditions_V5.... pdf" target="_blank">Pobierz

Od 1 sierpnia 2017 r. do 31 lipca 2018 r. com/download/D/B/2/DB244C33-E6D1-4842-9B5C-BE6A068F3023/MSFT_Australia_EN_Commercial_Complete_for_Business_TermsandConditions_V4. do 31 lipca 2017 r. com/download/D/B/2/DB244C33-E6D1-4842-9B5C-BE6A068F3023/MSFT_Australia_EN_Commercial_Complete_for_Business_TermsandConditions_V3. com/download/2/7/B/27B1545C-0B43-4C5F-8F52-49D659AB24A8/MSFT_Australia_EN_Commercial_Complete_for_Business_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 4 stycznia 2022 r. com/download/3/6/7/3676bf5f-ba58-4fdb-8cce-e8df12cab33a/PDS_Australia_EN_Complete_for_Business_V9. com/download/f/4/8/f48d69e7-78e6-49ad-9567-45db23ffc8f4/PDS_Australia_EN_Complete_for_Business_V8. com/download/6/8/c/68ca6aeb-b9ac-42d0-9fdb-9d2211ec4e43/PDS_Australia_EN_Complete_for_Business_V7. com/download/1/f/1/1f141e15-a52a-4ba6-ad4d-c5db5ff664c2/PDS_Australia_EN_Complete_for_Business_V6. com/download/7/1/C/71C2EF23-0B54-4169-B685-D29C342E9E0E/PDS_Australia_EN_Complete_for_Business_V5. com/download/D/B/2/DB244C33-E6D1-4842-9B5C-BE6A068F3023/PDS_Australia_EN_Complete_for_Business_Enterprise_Education_and_Consumer_V4. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 31 sierpnia 2016 r. com/download/8/5/C/85C1EF36-852F-4504-9946-E01BE77AEAD1/PDS_Australia_EN_Complete_for_Business_Enterprise_Education_and_Consumer_V5. pdf" target="_blank">Pobierz

Określanie rynku docelowego

Pobierz

Postanowienia programu Microsoft Complete for Business dotyczące akcesoriówPobierz

Począwszy od 30 listopada 2020 r. com/download/1/f/1/1f141e15-a52a-4ba6-ad4d-c5db5ff664c2/MSFT_Australia_EN_Complete_for_Business_Accessories_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 2 września 2019 r. com/download/8/c/c/8cc32c5e-6764-4721-805b-79efa553298d/MSFT_Australia_EN_Complete_for_Business_Accessories_V1. com/download/b/c/b/bcbe77ad-5be5-46a0-9480-27a352168525/PDS_Australia_EN_Complete_for_Business_Accessories_V4. com/download/3/5/2/3529c04a-f2c4-4c25-806f-fce446496257/PDS_Australia_EN_Complete_for_Business_Accessories_V3. com/download/1/f/1/1f141e15-a52a-4ba6-ad4d-c5db5ff664c2/PDS_Australia_EN_Complete_for_Business_Accessories_V2. com/download/8/c/c/8cc32c5e-6764-4721-805b-79efa553298d/PDS_Australia_EN_Complete_for_Business_Accessories_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Postanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business Plus

Od 9 czerwca 2021 r. com/download/0/7/2/072d8872-4669-4f84-869b-e73e33647de9/MSFT_Australia_EN_Commercial_Complete_for_Business_Plus_TermsandConditions_V3. do 8 czerwca 2021 r. com/download/8/5/2/852d8f01-c159-4ad1-bf9f-db638e72170a/MSFT_Australia_EN_Commercial_Complete_for_Business_Plus_TermsandConditions_V2. com/download/6/8/c/68ca6aeb-b9ac-42d0-9fdb-9d2211ec4e43/MSFT_Australia_EN_Commercial_Complete_for_Business_Plus_TermsandConditio.... pdf" target="_blank">Pobierz

Angielski

Pobierz

Od 18 stycznia 2022 r. pdf " target="_blank">Pobierz

Postanowienia programu Microsoft Complete for Business dla urządzeń z dwoma ekranami firmy MicrosoftPobierz

Postanowienia programu Microsoft Complete for SchoolsPobierz

Pakiet Microsoft Complete for Business StudentPobierz

Począwszy od 1 stycznia 2020 r. com/download/1/f/1/1f141e15-a52a-4ba6-ad4d-c5db5ff664c2/MSFT_Australia_EN_Commercial_Complete_for_Business_Student_TermsandCondi.... pdf" target="_blank">Pobierz

Od 9 października 2017 r. com/download/D/B/2/DB244C33-E6D1-4842-9B5C-BE6A068F3023/MSFT_Australia_EN_Commercial_Complete_for_Business_Student_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 23 maja 2017 r. do 8 października 2017 r. com/download/D/B/2/DB244C33-E6D1-4842-9B5C-BE6A068F3023/MSFT_Australia_EN_Commercial_Complete_for_Business_Student_TermsandConditions_V1. com/download/5/1/3/513fee51-0ad9-4dc7-912a-3911f772c1d1/PDS_Australia_EN_Complete_for_Business_Student_V5. com/download/1/f/1/1f141e15-a52a-4ba6-ad4d-c5db5ff664c2/PDS_Australia_EN_Complete_for_Business_Student_V3. com/download/F/6/7/F67618BE-9E70-494E-97E5-3C78B87D3D91/PDS_Australia_EN_Complete_for_Business_Enterprise_Education_and_Consumer.... com/download/D/B/2/DB244C33-E6D1-4842-9B5C-BE6A068F3023/PDS_Australia_EN_Complete_for_Business_Enterprise_Education_and_Consumer_V5. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 8 kwietnia 2016 r. do 30 sierpnia 2016 r. com/download/D/B/2/DB244C33-E6D1-4842-9B5C-BE6A068F3023/PDS_Australia_EN_Complete_for_Business_Enterprise_and_Consumer_V4. pdf" target="_blank">Pobierz

Rozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dla urządzeń Surface HubPobierz

Począwszy od 30 lipca 2019 r. com/download/0/0/F/00F43E93-C7AA-4EEB-A325-205076519B2D/MSFT_Australia_EN_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V4. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 28 września 2017 r. do 26 sierpnia 2019 r. com/download/3/4/8/3489DEF7-56C7-44B5-A31A-2E3F11414834/MSFT_Australia_EN_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V3. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 1 kwietnia 2016 r. do 27 września 2017 r. com/download/6/E/9/6E976763-6211-464F-AD4C-3723F46E2D38/MSFT_Australia_EN_Commercial_Complete_for_Surface_Hub_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaPobierz

Warunki i postanowienia obsługi serwisowej następnego dnia roboczegoPobierz

Surface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialnościPobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens w Austrii.

Niemiecki

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Austrii.

Postanowienia programu Microsoft Complete dotyczące akcesoriówPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńUsługi Advanced Exchange — postanowieniaPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego dotyczącego urządzeń z dwoma ekranami firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dyskuPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business PlusPostanowienia programu Microsoft Complete for Business Plus dla urządzeń z podwójnym ekranemPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Austrii.

Warunki i postanowienia dotyczące obsługi serwisowej następnego dnia roboczegoSurface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialności

Od 19 lutego 2020 r. com/download/c/f/8/cf8af095-776c-4bd2-be29-80e147b69234/MSFT_Austria_DE_Consumer_Accessories_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Od 22 maja 2018 r. com/download/B/4/5/B4509EAA-C2F9-4C91-A1B5-175599D69386/MSFT_Austria_DE_Consumer_Complete_TermsandConditions_V5. pdf" target="_blank">Pobierz

Od (lub po) 7 listopada 2017 r. do (lub przed) 21 maja 2018 r. com/download/6/7/4/674506BD-BD5A-43A0-B839-C514758B4C0C/MSFT_Austria_DE_Consumer_Complete_TermsandConditions_V4. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

niemiecki

Począwszy od 15 kwietnia 2022 r.

Rozszerzony plan serwisowania sprzętu Microsoft Plus jest specyficzny dla planu, jeśli opcjonalne usługi dodatkowe są dodane po dokonaniu płatności. com/download/6/3/e/63e801a2-f806-4c20-bb09-7425c79142d3/MSFT_Austria_DE_CommercialEHSOnly_SC_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Począwszy od 21 lipca 2021 r. do 14 kwietnia 2022 r. włącznie

Od 15 lutego 2020 r. do 20 lipca 2021 r. com/download/0/1/b/01b3935e-bbef-414f-9e90-f4878a351db6/MSFT_Austria_DE_Commercial_EHS%20Only_TermsandConditions_V5. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 22 maja 2018 r. do 14 lutego 2020 r. com/download/2/6/A/26A26A7D-243D-46C7-B35E-55731F00A50C/MSFT_Austria_DE_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V4. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 29 września 2017 r. do 21 maja 2018 r. com/download/4/E/3/4E315589-8B68-4DDE-AFA1-DB4AE273B8C8/MSFT_Austria_DE_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V3. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 3 maja 2015 r. do 28 września 2017 r. com/download/4/D/7/4D7F34FA-089F-4A49-9D32-C77C55F46091/MSFT_Austria_DE_Commercial_EHS_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

W dniu lub po 15 listopada 2021 r. com/download/e/6/9/e6969145-1bd8-418a-a46a-027708ed9c9d/MSFT_Austria_DE_CommercialEHSOnly_DualScreen_SC_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 15 lutego 2020 r. do 15 czerwca 2021 r. com/download/0/1/b/01b3935e-bbef-414f-9e90-f4878a351db6/MSFT_Austria_DE_Commercial_Complete_for_Business_TermsandConditions_V5. com/download/0/F/6/0F6F93B2-E0C7-4333-B29C-756D44AFBF19/MSFT_Austria_DE_Complete_for_Business_TermsandConditions_V4. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 13 czerwca 2017 r. com/download/D/B/2/DB244C33-E6D1-4842-9B5C-BE6A068F3023/MSFT_Austria_DE_Complete_for_Business_TermsandConditions_V3. do 12 czerwca 2017 r. com/download/2/7/B/27B1545C-0B43-4C5F-8F52-49D659AB24A8/MSFT_Austria_DE_Complete_for_Business_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Postanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dyskuPobierz

Od 31 grudnia 2020 r. do 15 czerwca 2021 r. com/download/b/3/9/b39480b3-6e6e-402b-900c-b359bc557548/MSFT_Austria_DE_Commercial_Complete_for_Business_PLUS_TermsandConditions_V1.... pdf" target="_blank">Pobierz

Postanowienia programu Microsoft Complete for Business Plus dla urządzeń z podwójnym ekranem

Od 15 maja 2021 r. do 15 czerwca 2021 r. com/download/d/4/d/d4ddc638-c442-4419-ba92-85591f240ff4/MSFT_Austria_DE_Commercial_CompleteforBusinessPlus_for_Dual-Screen_Devices_TermsandConditions_v1. pdf" target="_blank">Pobierz

Postanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Enterprise

Do 1 sierpnia 2018 r. com/download/4/9/6/496B00C0-5B48-451F-85BA-0F53313E74E7/MSFT_Austria_DE_Complete_for_Enterprise_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz postanowienia

Pobierz

Postanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EducationPobierz

Pobierz

Od 30 lipca 2019 r. com/download/0/0/F/00F43E93-C7AA-4EEB-A325-205076519B2D/MSFT_Austria_DE_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V5. do 29 lipca 2019 r. com/download/C/E/7/CE7784E1-0453-48AE-8B0B-F6E537D511DC/MSFT_Austria_DE_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V4. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 24 sierpnia 2017 r. com/download/6/5/5/655CC3CE-9F7E-4203-8B9A-F8178F72A68C/MSFT_Austria_DE_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V2. do 24 sierpnia 2017 r. com/download/6/E/9/6E976763-6211-464F-AD4C-3723F46E2D38/MSFT_Austria_DE_Complete_for_Surface_Hub_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface i akcesoriów do komputerów PC w Bahrajnie.

Arabski

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są udostępnione dla Bahrajnu.

Rozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Bahrajnie

Usługi Advanced Exchange — postanowienia

Od 21 grudnia 2021 r. com/download/4/6/d/46d41b49-183f-4f72-935f-570986cb3952/MSFT_Bahrain_AR_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 1 grudnia 2020 r. do 20 grudnia 2021 r. com/download/0/c/f/0cf66270-a8d2-471c-9ee0-b7c4dea938d4/MSFT_Bahrain_AR_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens w Belgii.

Holenderski

Pobierz

Francuski

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Belgii.

Postanowienia programu Microsoft Complete dotyczące akcesoriówPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego dotyczącego urządzeń z dwoma ekranami firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dyskuPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business PlusPostanowienia programu Microsoft Complete for Business Plus dla urządzeń z podwójnym ekranemPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Belgii.

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaWarunki i postanowienia dotyczące obsługi serwisowej następnego dnia roboczegoSurface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialności

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

francuski

Pobierz

Pobierz

Od 22 czerwca 2021 r. do 14 lipca 2022 r. com/download/c/d/4/cd4549ee-c5f6-4e2c-885a-464abfe369e4/MSFT_Belgium_NL_Commercial EHSOnly_TermsandConditions_SC_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 15 lutego 2020 r. do 21 czerwca 2021 r. com/download/0/1/b/01b3935e-bbef-414f-9e90-f4878a351db6/MSFT_Belgium_NL_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V5. com/download/0/3/5/035ED8E6-6977-49EA-B2DA-D1A33122EE0F/MSFT_Belgium_NL_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V4. com/download/4/D/7/4D7F34FA-089F-4A49-9D32-C77C55F46091/MSFT_Belgium_NL_Commercial_EHS_TermsandConditions_V2. com/download/9/6/c/96c8fda2-476b-4496-a20a-ddcbcc4dd436/MSFT_Belgium_FR_Commercial EHSPlus_v1. com/download/c/d/4/cd4549ee-c5f6-4e2c-885a-464abfe369e4/MSFT_Belgium_FR_Commercial EHSOnly_TermsandConditions_SC_V1. com/download/0/1/b/01b3935e-bbef-414f-9e90-f4878a351db6/MSFT_Belgium_FR_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V5. com/download/0/3/5/035ED8E6-6977-49EA-B2DA-D1A33122EE0F/MSFT_Belgium_FR_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V4. com/download/4/D/7/4D7F34FA-089F-4A49-9D32-C77C55F46091/MSFT_Belgium_FR_Commercial_EHS_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Od 27 września 2017 r. com/download/3/4/8/3489DEF7-56C7-44B5-A31A-2E3F11414834/MSFT_Belgium_NL_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V3. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 25 sierpnia 2017 r. do 26 września 2017 r. com/download/6/5/5/655CC3CE-9F7E-4203-8B9A-F8178F72A68C/MSFT_Belgium_NL_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V2. com/download/6/E/9/6E976763-6211-464F-AD4C-3723F46E2D38/MSFT_Belgium_NL_Complete_for_Surface_Hub_TermsandConditions_V2. com/download/0/0/F/00F43E93-C7AA-4EEB-A325-205076519B2D/MSFT_Belgium_FR_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V5. com/download/D/A/0/DA08DFD3-FDCD-422B-9C1D-367A25E953A4/MSFT_Belgium_FR_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V4. com/download/3/4/8/3489DEF7-56C7-44B5-A31A-2E3F11414834/MSFT_Belgium_FR_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V3. com/download/6/5/5/655CC3CE-9F7E-4203-8B9A-F8178F72A68C/MSFT_Belgium_FR_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V2. com/download/6/E/9/6E976763-6211-464F-AD4C-3723F46E2D38/MSFT_Belgium_FR_Complete_for_Surface_Hub_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do akcesoriów do komputerów PC w Boliwii.

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do konsol Xbox i akcesoriów do komputerów PC w Brazylii.

Portugalski

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface i akcesoriów do komputerów PC w Bułgarii.

Bułgarski

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Bułgarii.

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dyskuRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Stanach Zjednoczonych

Usługi Advanced Exchange — postanowienia

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Począwszy od 15 maja 2022 r.

Pobierz

Od 21 lipca 2021 r. do 14 maja 2022 r. com/download/6/3/e/63e801a2-f806-4c20-bb09-7425c79142d3/MSFT_Bulgaria_BG_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_SC_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 27 kwietnia 2021 r. com/download/f/a/d/fad5c790-158e-4023-b796-2def22d8afbf/MSFT_Bulgaria_BG_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V2[1]. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 1 maja 2019 r. do 26 kwietnia 2021 r. com/download/7/B/6/7B65E0D3-9766-4723-A570-45D3D3DAC555/MSFT_Bulgaria_BG_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 27 kwietnia 2021 r. com/download/a/e/f/aef3375d-4b64-434a-8190-fcb43281b638/MSFT_Bulgaria_BG_Commercial_Complete_for_Business_TermsandConditions_V1[1]. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Od 1 grudnia 2019 r. com/download/3/d/8/3d887a91-86dd-46b5-9cae-85ef9afd9585/MSFT_Bulgaria_BG_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens w Kanadzie. com/download/8/8/3/8838B5E7-D05A-429F-BBAD-A92D6199AE39/Microsoft Limited Hardware Warranty-North America. com/download/8/8/3/8838B5E7-D05A-429F-BBAD-A92D6199AE39/Microsoft Limited Hardware Warranty-North America_FR-CA. pdf" target="_blank">Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Kanady.

Postanowienia programu Microsoft Complete dotyczące akcesoriówPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeń z podwójnym ekranemPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego dotyczącego akcesoriów firmy MicrosoftPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego dotyczącego urządzeń z dwoma ekranami firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business dotyczące akcesoriówPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business PlusPostanowienia programu Microsoft Complete for Business dla urządzeń z dwoma ekranamiPostanowienia programu Microsoft Complete for Business Plus dla urządzeń z podwójnym ekranemPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Kanadzie

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaWarunki i postanowienia dotyczące obsługi serwisowej następnego dnia roboczegoSurface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialności

Od 4 listopada 2019 r. com/download/f/6/4/f64aa69c-eef1-4093-9bd0-340de75701ab/MSFT_CAN_EN_Consumer_Complete_for_Accessories_TermsandConditions%20v1. com/download/f/6/4/f64aa69c-eef1-4093-9bd0-340de75701ab/MSFT_CAN_FR_Consumer_Complete_for_Accessories_TermsandConditions%20v1. pdf" target="_blank">PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Lokalizacja

Od 8 października 2018 r.

Alberta, Kolumbia Brytyjska, Manitoba, Nowy Brunszwik, Nowa Szkocja, Jukon, Nowa Fundlandia i Labrador, Terytoria Północno-Zachodnie, Nunavut, Ontario, Wyspa Księcia Edwarda, Quebec, Saskatchewan

Alberta, Kolumbia Brytyjska, Manitoba, Nowy Brunszwik, Nowa Szkocja, Jukon

Pobierz

Nowa Fundlandia i Labrador, Terytoria Północno-Zachodnie, Nunavut, Ontario, Wyspa Księcia Edwarda, Quebec, Saskatchewan

Pobierz

Od 18 lutego 2021 r. com/download/9/7/5/97537720-b3ed-4ecc-b3a5-2bbb17b2cb32/MSFT_CAN_EN_Consumer_Complete_Duo_TermsandConditions_v1. com/download/9/7/5/97537720-b3ed-4ecc-b3a5-2bbb17b2cb32/MSFT_CAN_FR_Consumer_Complete_Duo_TermsandConditions_v1. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Od 15 lutego 2020 r. com/download/e/2/9/e2964faa-c33c-4606-a4ce-2210e35c960a/MSFT_CAN_EN_Commercial_EHS__Accessories_Termsandconditions%20v1. com/download/e/2/9/e2964faa-c33c-4606-a4ce-2210e35c960a/MSFT_CAN_FR_Commercial_EHS_Accessories_TermsandConditions%20v1. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Od 15 grudnia 2019 r. com/download/4/8/5/485bc294-2dea-484b-9ea1-95ebd0ae8e56/MSFT_Canada_EN_Commercial_EHS_TermsandConditions%20V4. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 8 października 2018 r. do 14 grudnia 2019 r. com/download/4/F/F/4FF56AE1-8C33-4410-98A4-6D90CD39FB97/MSFT_Canada_EN_Commercial_EHS_Termsandconditions_V3. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 1 września 2015 r. com/download/4/D/7/4D7F34FA-089F-4A49-9D32-C77C55F46091/MSFT_Canada_INS_EN_Commercial_EHS_TermsandConditions_V2. com/download/4/D/7/4D7F34FA-089F-4A49-9D32-C77C55F46091/MSFT_Canada_SC_EN_Commercial_EHS_TermsandConditions_V2. com/download/4/8/5/485bc294-2dea-484b-9ea1-95ebd0ae8e56/MSFT_Canada_FR_Commercial_EHS_TermsandConditions%20V4. com/download/F/B/4/FB466E41-FE03-40C2-BF46-44AB438AD005/MSFT_Canada_F_Commercial_EHS_Termsandconditions_V3. com/download/4/D/7/4D7F34FA-089F-4A49-9D32-C77C55F46091/MSFT_Canada_INS_FR_Commercial_EHS_TermsandConditions_V2. com/download/4/D/7/4D7F34FA-089F-4A49-9D32-C77C55F46091/MSFT_Canada_SC_FR_Commercial_EHS_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 15 listopada 2019 r. com/download/f/6/4/f64aa69c-eef1-4093-9bd0-340de75701ab/MSFT_CAN_EN_Complete_for_Bussiness_for_Accessories_TermsandConditions%20v1.... com/download/f/6/4/f64aa69c-eef1-4093-9bd0-340de75701ab/MSFT_CAN_FR_Complete_for_Bussiness_for_Accessories_TermsandConditions%20v1.... pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Od 1 maja 2017 r. com/download/7/A/E/7AE66600-3FF3-4D48-983C-39F2317D974A/MSFT_Canada_INS_EN_Commercial_Complete_for_Business_TermsandConditions_V3. com/download/7/A/E/7AE66600-3FF3-4D48-983C-39F2317D974A/MSFT_Canada_SC_EN_Commercial_Complete_for_Business_TermsandConditions_V3. do 30 kwietnia 2017 r. com/download/2/7/B/27B1545C-0B43-4C5F-8F52-49D659AB24A8/MSFT_Canada_INS_EN_Commercial_Complete_for_Business_Termsandconditions_V2. com/download/2/7/B/27B1545C-0B43-4C5F-8F52-49D659AB24A8/MSFT_Canada_SC_EN_Commercial_Complete_for_Business_TermsandConditions_V2. com/download/4/8/5/485bc294-2dea-484b-9ea1-95ebd0ae8e56/MSFT_Canada_FR_Complete_for_Business_TermsandConditions_V6. com/download/F/B/4/FB466E41-FE03-40C2-BF46-44AB438AD005/NWS-MSCP-CFB-CAN%20MSFT%20Complete%20Business_V5. com/download/7/A/E/7AE66600-3FF3-4D48-983C-39F2317D974A/MSFT_Canada_INS_FR_Commercial_Complete_for_Business_Termsandconditions_V4. com/download/7/A/E/7AE66600-3FF3-4D48-983C-39F2317D974A/MSFT_Canada_SC_FR_Commercial_Complete_for_Business_TermsandConditions_V4. com/download/7/A/E/7AE66600-3FF3-4D48-983C-39F2317D974A/MSFT_Canada_INS_FR_Commercial_Complete_for_Business_TermsandConditions_V3. com/download/7/A/E/7AE66600-3FF3-4D48-983C-39F2317D974A/MSFT_Canada_SC_FR_Commercial_Complete_for_Business_TermsandConditions_V3. pdff" target="_blank">PobierzPobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Od 27 czerwca 2019 r. com/download/1/6/e/16e8d114-79b5-41a9-bb23-315d029b0f40/MSFT_CAN_EN_Surface_Hub_EHS_Onlys_SurfHub2%20v5. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 8 października 2017 r. do 26 czerwca 2019 r. com/download/4/F/F/4FF56AE1-8C33-4410-98A4-6D90CD39FB97/MSFT_CAN_EN_Complete_for_Business_Hub_Termsandconditions_V4. com/download/3/4/8/3489DEF7-56C7-44B5-A31A-2E3F11414834/MSFT_COM_Canada_INS_ENG_SurfaceHub_V3. com/download/6/E/9/6E976763-6211-464F-AD4C-3723F46E2D38/MSFT_Canada_INS_EN_Complete_for_Surface_Hub_TermsandConditions_V2. com/download/6/E/9/6E976763-6211-464F-AD4C-3723F46E2D38/MSFT_Canada_SC_EN_Complete_for_Surface_Hub_TermsandConditions_V2. com/download/1/6/e/16e8d114-79b5-41a9-bb23-315d029b0f40/MSFT_CAN_FR_Surface_Hub_EHS_Only_SurfHub2%20v5. com/download/4/F/F/4FF56AE1-8C33-4410-98A4-6D90CD39FB97/MSFT_CAN_FR_Complete_for_Business_Hub_French_V4. com/download/3/4/8/3489DEF7-56C7-44B5-A31A-2E3F11414834/MSFT_COM_Canada_INS_FR_SurfaceHub_V3. com/download/6/E/9/6E976763-6211-464F-AD4C-3723F46E2D38/MSFT_Canada_INS_FR_Complete_for_Surface_Hub_TermsandConditions_V2. com/download/6/E/9/6E976763-6211-464F-AD4C-3723F46E2D38/MSFT_Canada_SC_FR_Complete_for_Surface_Hub_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do konsol Xbox i akcesoriów do komputerów PC w Chile.

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC, gogli HoloLens i platformy Azure Kinect DK w Chinach.

Urządzenie

Chiński (uproszczony)

urządzenia Surface, konsole Xbox, akcesoria komputerowe, gogle HoloLens i platforma Azure Kinect DK

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja handlowa dla urządzeń Surface dla urządzeń Surface Pro 7, Surface Pro 7+, Surface Pro 8, Surface Pro 9, Surface Laptop 3, Surface Laptop 4, Surface Laptop 5, Surface Pro X, Surface Book 3, Surface Laptop Go, Surface Laptop Go 2 i Surface Laptop Studio

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Chin.

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego Microsoft PlusPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego Microsoft Plus

Od 11 lutego 2022 r. com/download/f/6/4/f643a9ce-e3ee-4c4a-a198-0c66daedb28e/MSFT_China_ZH_Consumer_EHS_Only_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Począwszy od 12 października 2019 r. do 10 lutego 2022 r. com/download/a/8/2/a82f9ddc-4f47-45f4-8a21-93467ccc969c/MSFT_China_ZH_Consumer_EHS_Only_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Od 6 maja 2018 r. do 10 lutego 2022 r. com/download/3/e/c/3ec6dcd4-4bdf-4af6-a3d8-4ccce93949b8/MSFT_China_ZH_Consumer_Complete_TermsandConditions_V3. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 6 kwietnia 2015 r. do 5 czerwca 2018 r. com/download/3/e/c/3ec6dcd4-4bdf-4af6-a3d8-4ccce93949b8/MSFT_China_ZH_Consumer_Complete_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 22 grudnia 2021 r. com/download/5/5/b/55b34c44-809b-4442-9dcf-66a4d3efec37/MSFT_China_ZH_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V5. pdf" target="_blank">Pobierz

Począwszy od 1 lutego 2020 r. do 21 grudnia 2021 r. com/download/6/8/c/68ca6aeb-b9ac-42d0-9fdb-9d2211ec4e43/MSFT_China_ZH_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V4. com/download/9/2/3/923FCFCA-EFD3-4F8F-A3BB-F7E6C995E6C8/MSFT_China_ZH_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V3. com/download/4/D/7/4D7F34FA-089F-4A49-9D32-C77C55F46091/MSFT_China_ZH_Commercial_EHS_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 1 lutego 2020 r. com/download/6/8/c/68ca6aeb-b9ac-42d0-9fdb-9d2211ec4e43/MSFT_China_ZH_Commercial_Complete_for_Business_TermsandConditions_V5. com/download/9/2/3/923FCFCA-EFD3-4F8F-A3BB-F7E6C995E6C8/MSFT_China_ZH_Commercial_Complete_for_Business_TermsandConditions_V4. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 14 czerwca 2017 r. com/download/D/B/2/DB244C33-E6D1-4842-9B5C-BE6A068F3023/MSFT_China_ZH_Commercial_Complete_for_Business_TermsandConditions_V3. do 13 czerwca 2017 r. com/download/2/7/B/27B1545C-0B43-4C5F-8F52-49D659AB24A8/MSFT_China_ZH_Complete_for_Business_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Rozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Kupione od 21 grudnia 2021 r. com/download/4/6/d/46d41b49-183f-4f72-935f-570986cb3952/MSFT_China_ZH_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Kupione od 27 listopada 2020 r. com/download/5/f/a/5fa20d26-08ff-4cfb-8c71-eb30ce867768/MSFT_China_ZH_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do akcesoriów do komputerów PC w Kostaryce.

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do konsol Xbox i akcesoriów do komputerów PC w Kolumbii.

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface i akcesoriów do komputerów PC w Chorwacji.

Chorwacki

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Chorwacji.

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dyskuRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Chorwacji.

Usługi Advanced Exchange — postanowienia

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface i akcesoriów do komputerów PC na Cyprze. com/download/4/c/e/4cee4d11-088c-4e4d-beb9-679396ac5424/Standard_Limited_ Warranty EOC_EN-GB. pdf" target="_blank">Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Cypru.

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy Microsoft

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące na Cyprze.

Usługi Advanced Exchange — postanowienia

Pobierz

Grecki

Pobierz

Od 1 października 2021 r. com/download/e/9/9/e99f5bf4-6f7a-4f27-a14f-1bb186657e3d/MSFT_Cyprus_EL_CommericalEHSOnly_SC_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Turecki

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox i akcesoriów do komputerów PC w Czechach.

Czeski

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Czech.

Postanowienia programu Microsoft Complete dotyczące akcesoriówPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńUsługi Advanced Exchange — postanowieniaPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dyskuPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business PlusRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Czechach.

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens w Danii.

Duński

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Danii.

Postanowienia programu Microsoft Complete dotyczące akcesoriówPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego dotyczącego urządzeń z dwoma ekranami firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dyskuPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business PlusPostanowienia programu Microsoft Complete for Business Plus dla urządzeń z podwójnym ekranemPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Danii

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaWarunki i postanowienia dotyczące obsługi serwisowej następnego dnia roboczegoSurface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialności

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Od 31 marca 2021 r. com/download/b/3/9/b39480b3-6e6e-402b-900c-b359bc557548/MSFT_Denmark_DA_Commercial_Complete_for_BusinessPlus_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do akcesoriów do komputerów PC w Dominikanie.

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do akcesoriów do komputerów PC w Ekwadorze.

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface i akcesoriów do komputerów PC w Egipcie. com/download/c/3/a/c3a1243d-40fe-4464-bc86-fa15b087de51/Standard_Limited_Warranty_AR-EG. pdf" target="_blank">Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface i akcesoriów do komputerów PC w Estonii.

Estoński

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Estonii.

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Estonii

Usługi Advanced Exchange — postanowienia

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Od 1 maja 2019 r. com/download/7/B/6/7B65E0D3-9766-4723-A570-45D3D3DAC555/MSFT_Estonia_ET_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens w Finlandii.

Fiński

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Finlandii.

Postanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego dotyczącego urządzeń z dwoma ekranami firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dyskuPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business PlusPostanowienia programu Microsoft Complete for Business Plus dla urządzeń z podwójnym ekranemPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Finlandii.

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaWarunki i postanowienia dotyczące obsługi serwisowej następnego dnia roboczegoSurface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialności

Od 3 maja 2015 r. do 7 marca 2018 r. com/download/3/5/5/3551C2E1-0B82-42C8-8C90-9228C243CAA9/V2/MSFT_Finland_FL_Consumer_Complete_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens we Francji.

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Francji.

Postanowienia programu Microsoft Complete dotyczące akcesoriówPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeń z podwójnym ekranemPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego dotyczącego urządzeń z dwoma ekranami firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dyskuPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business PlusPostanowienia programu Microsoft Complete for Business Plus dla urządzeń z podwójnym ekranemPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące we Francji

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaWarunki i postanowienia dotyczące obsługi serwisowej następnego dnia roboczegoSurface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialności

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Od 18 lutego 2021 r. com/download/4/3/8/43870b67-8e9a-45a8-8f79-4889d451e3bf/MSFT_France_FR_Commercial_CompleteforBusinessPlus_for_Dual-Screen_Devices_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Od 22 maja 2018 r. do 1 sierpnia 2018 r. com/download/D/7/5/D752B395-3D29-4D9D-ACBA-28466CB99652/MSFT_France_FR_Commercial_Complete_for_Enterprise_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Do 21 maja 2018 r. com/download/D/7/E/D7ED6A33-7060-4025-A26F-7068AA55DA57/MSFT_France_FR_Commercial_Complete_for_Enterprise_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens w Niemczech.

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Niemiec.

Postanowienia programu Microsoft Complete dotyczące akcesoriówPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeń z podwójnym ekranemPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego dotyczącego urządzeń z dwoma ekranami firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dyskuPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business PlusPostanowienia programu Microsoft Complete for Business Plus dla urządzeń z podwójnym ekranemPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Niemczech.

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaWarunki i postanowienia dotyczące obsługi serwisowej następnego dnia roboczegoSurface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialności

W dniu lub po 30 listopada 2020 r. com/download/b/9/b/b9b58fd7-65df-4cba-9542-0886efbf8c78/MSFT_Germany_DE_Consumer_Accessories_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 19 lutego 2020 r. com/download/c/f/8/cf8af095-776c-4bd2-be29-80e147b69234/MSFT_Germany_DE_Consumer_Accessories_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Pobierz

niemiecki

Pobierz

Od 28 kwietnia 2021 r. com/download/1/c/d/1cd2cc78-15ad-41bb-a61e-b8564042cb06/MSFT_Germany_DE_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V6. com/download/4/b/9/4b9ebd1a-acae-4a71-ad6b-1c28dea8cad2/MSFT_Germany_DE_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V5. com/download/d/f/7/df79e760-87bb-4e7e-aef1-4fa5c0576bee/MSFT_Germay_DE_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V4. com/download/4/E/3/4E315589-8B68-4DDE-AFA1-DB4AE273B8C8/MSFT_Germany_DE_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V3. com/download/4/D/7/4D7F34FA-089F-4A49-9D32-C77C55F46091/MSFT_Germany_DE_Commercial_EHS_TermsandConditions_V2. com/download/4/E/3/4E315589-8B68-4DDE-AFA1-DB4AE273B8C8/MSFT_Germany_EN_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V3. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Od 28 kwietnia 2021 r. com/download/d/e/3/de3408dd-5f60-46c9-949e-9f5b768e8ad6/MSFT_Germany_DE_Commercial_Complete_for_Business_Plus_TermsandConditions_V3. com/download/8/e/1/8e15e82a-40fe-4940-9175-773bd535522d/MSFT_Germany_DE_Commercial_Complete_for_Business_Plus_TermsandConditions_V2. com/download/8/e/c/8ec06bb4-9b9b-417b-9b4a-3f840750b8d4/MSFT_Germany_DE_Commercial_Complete_for_Business_Plus_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox i akcesoriów do komputerów PC w Grecji. com/download/4/c/e/4cee4d11-088c-4e4d-beb9-679396ac5424/Standard_Limited_ Warranty EOC_EL. pdf" target="_blank">Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Grecji.

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dyskuRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Grecji.

Usługi Advanced Exchange — postanowienia

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Od 15 października 2019 r. do 26 czerwca 2021 r. com/download/9/7/9/97903A19-A778-4DDA-96BB-B259A54D01E3/MSFT_Greece_EL_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do akcesoriów do komputerów PC w Gwatemali.

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens w Specjalnym Regionie Administracyjnym Hongkong.

Język

Link

Chiński (tradycyjny)

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Hongkongu.

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego Microsoft PlusPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business PlusPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterpriseRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Hongkongu.

Usługi Advanced Exchange — postanowienia

Warunki rozszerzonego programu serwisu sprzętowego Microsoft PlusPobierz

Począwszy od 3 stycznia 2020 r. com/download/9/5/7/957c7c6f-8a1b-4054-8523-c90fbc70ef46/MSFT_Hong%20Kong_ZH_Consumer_EHS_Only_TermsandConditions_V1. com/download/f/6/4/f643a9ce-e3ee-4c4a-a198-0c66daedb28e/MSFT_Hong Kong_EN_Consumer_EHS_Only_TermsandConditions_V2. com/download/6/b/d/6bd521ab-a0da-493a-9ac1-bce03a3b44df/MSFT_Hong%20Kong_EN_Consumer_EHS_Only_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Od 22 grudnia 2021 r. com/download/6/8/c/68ca6aeb-b9ac-42d0-9fdb-9d2211ec4e43/MSFT_Hong%20Kong_ZH_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V4. com/download/4/7/1/4716B834-EBD9-48CF-BF5E-F48AF59A56CD/MSFT_Hong%20Kong_ZH_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V3. com/download/4/D/7/4D7F34FA-089F-4A49-9D32-C77C55F46091/MSFT_Hong%20Kong_ZH_Commercial_EHS_TermsandConditions_V2. com/download/a/8/c/a8c6bad0-2cc5-4b73-9058-4813d4fff278/MSFT_Hong Kong_EN_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V6. com/download/5/5/b/55b34c44-809b-4442-9dcf-66a4d3efec37/MSFT_Hong Kong_EN_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V5. com/download/4/F/F/4FF56AE1-8C33-4410-98A4-6D90CD39FB97/MSFT_Hong%20Kong_EN_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V3. com/download/4/D/7/4D7F34FA-089F-4A49-9D32-C77C55F46091/MSFT_Hong%20Kong_EN_Commercial_EHS_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Od 30 czerwca 2021 r. com/download/5/1/4/5142f83a-c745-4bb5-8a58-424753ce129d/MSFT_Hong Kong_ZH_Complete_for_Business_Plus_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

angielski

Od 30 czerwca 2021 r. com/download/d/8/f/d8fb9dd7-1cc3-4cf1-b9b9-17001ed59b67/MSFT_Hong Kong_EN_Complete_for_Business_Plus_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Od 27 sierpnia 2019 r. com/download/0/0/F/00F43E93-C7AA-4EEB-A325-205076519B2D/MSFT_Hong%20Kong_ZH_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Zakup od 21 grudnia 2021 r. com/download/4/6/d/46d41b49-183f-4f72-935f-570986cb3952/MSFT_Hong Kong_EN_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V3. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 9 czerwca 2017 r. com/download/8/3/7/837F2D20-D036-4002-BAAE-E19959B6C30C/MSFT_Hong%20Kong_EN_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox i akcesoriów do komputerów PC na Węgrzech.

Węgierski

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Węgier.

Postanowienia dodatkowo rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dysku

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące na Węgrzech.

Usługi Advanced Exchange — postanowienia

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Postanowienia dodatkowo rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy Microsoft Data zakupu

Począwszy od 15 czerwca 2022 r. com/download/9/b/9/9b9f0363-d05e-4369-87c4-5d1ad5b24e1b/MSFT_Hungary_HU_Commercial EHS Plus_v1. pdf " target="_blank">Pobierz

Od 15 grudnia 2020 r. com/download/9/c/a/9ca8b324-c84f-45e7-bba7-ec133939c8f5/MSFT_Hungary_HU_Commercial_EHS Only_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens w Indiach.

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Indii.

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business PlusRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Indiach.

Usługi Advanced Exchange — postanowienia

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Od 8 listopada 2022 r. com/download/a/f/1/af1a8587-019b-4367-8d1d-35df9a623b04/MSFT_India_EN_Commercial_EHS_Only_and_Plus_TermsandConditions_V7. do 7 listopada 2022 r. com/download/5/5/b/55b34c44-809b-4442-9dcf-66a4d3efec37/MSFT_India_EN_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V6. pdf" target="_blank">Pobierz

Począwszy od 28 kwietnia 2021 r. com/download/a/2/2/a224b9f9-4ff8-4be4-b460-4dd4b74967af/MSFT_India_EN_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V4. com/download/6/8/c/68ca6aeb-b9ac-42d0-9fdb-9d2211ec4e43/MSFT_India_EN_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V4. com/download/4/7/1/4716B834-EBD9-48CF-BF5E-F48AF59A56CD/MSFT_India_EN_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V3. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 15 kwietnia 2018 r. com/download/8/1/A/81A5AC23-030B-488B-ACED-4534565A4B7B/MSFT_India_EN_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 14 kwietnia 2016 r. com/download/0/2/4/024B5E3B-56FC-4CF7-9DD8-30C5B7BE41E8/MSFT_India_EN_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

1 października 2021 r. lub później

Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens w Irlandii.

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Irlandii.

Postanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego dotyczącego urządzeń z dwoma ekranami firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dyskuPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business PlusPostanowienia programu Microsoft Complete for Business Plus dla urządzeń z podwójnym ekranemPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Irlandii

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaWarunki i postanowienia dotyczące obsługi serwisowej następnego dnia roboczegoSurface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialności

Od 1 września 2020 r. com/download/2/7/0/27094fb6-1294-455d-b5bb-da7083cd5729/MSFT_Ireland_EN_Consumer_Complete_TermsandConditions_V5. do 31 sierpnia 2020 r. com/download/b/c/1/bc15470b-fe8b-4278-ade3-c53be63a1f47/MSFT Ireland_EN_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V3. com/download/E/3/D/E3DC5696-6FD2-4E39-8478-39784F287F1B/MSFT_Ireland_EN_Consumer_Complete_TermsandConditions_V3. pdf" target="_blank">PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Od 26 lutego 2021 r. com/download/7/3/9/739ed658-3eef-48c9-9876-f8be240b5dcf/MSFT_Ireland_EN_Commercial_EHS Only_TermsandConditions_V4. pdf" target="_blank">Pobierz

W dniu 22 maja 2018 r. lub po 22 maja 2018 r. oraz w dniu 25 lutego 2021 r. lub po 25 lutego 2021 r. com/download/4/D/7/4D7F34FA-089F-4A49-9D32-C77C55F46091/MSFT_IR_EN_Commercial_EHS_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Od 26 lutego 2021 r. com/download/8/8/7/887ad8ed-47d5-4e8e-aff2-1c0adcc8706e/MSFT_Ireland_EN_Commercial_Complete_for_Business_TermsandConditions_V7. com/download/8/7/c/87c1e3b3-4b2f-407b-ba7f-ac609f3991b9/MSFT Ireland_EN_Commercial_Complete_for_Business_Termsand_Conditions_V4. com/download/D/B/2/DB244C33-E6D1-4842-9B5C-BE6A068F3023/MSFT_Ireland_EN_Commercial_Complete_for_Business_TermsandConditions_V3. com/download/2/7/B/27B1545C-0B43-4C5F-8F52-49D659AB24A8/MSFT_IR_EN_Complete_for_Business_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 7 grudnia 2020 r. com/download/1/b/5/1b50c7ff-fcfa-4526-a32e-052856be5bd9/MSFT_Ireland_EN_Commercial_Complete_for_Business_with_DR_TermsandConditi.. _. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do konsol Xbox w Izraelu.

Hebrajski

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens we Włoszech.

Włoski

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Włoch.

Postanowienia programu Microsoft Complete dotyczące akcesoriówPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego dotyczącego urządzeń z dwoma ekranami firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dyskuPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business PlusPostanowienia programu Microsoft Complete for Business Plus dla urządzeń z podwójnym ekranemPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące we Włoszech

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaWarunki i postanowienia dotyczące obsługi serwisowej następnego dnia roboczegoSurface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialności

Od 18 września 2020 r. com/download/3/6/0/360b5a6f-7501-4340-b585-2a9c5d0081e4/MSFT_Italy_IT_Consumer_Accessories_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 12 marca 2020 r. do 17 września 2020 r. com/download/3/c/2/3c2239aa-efa3-4a4e-818a-00e5d0af68bb/MSFT_Italy_IT_Consumer_Accessories_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Od 8 marca 2019 r. com/download/4/B/8/4B8FEFD3-3DAD-4D6A-BED9-920DFF9DB9E9/MSFT_Italy_IT_Consumer_Complete_TermsandConditions_V7. do 7 maja 2019 r. com/download/2/D/3/2D3213FC-840E-41A6-9B84-1AB50A5C34FF/MSFT_Italy_IT_Consumer_Complete_TermsandConditions_V6. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 15 lutego 2018 r. com/download/C/6/6/C66CA52D-CD08-489B-B025-A2038972BDCB/MSFT_Italy_IT_Consumer_Complete_TermsandConditions_V5. do 14 lutego 2018 r. com/download/6/7/4/674506BD-BD5A-43A0-B839-C514758B4C0C/MSFT_Italy_IT_Consumer_Complete_TermsandConditions_V4. pdf" target="_blank">Pobierz

włoski

Pobierz

Pobierz

Od 18 września 2020 r. do 21 czerwca 2021 r. com/download/3/6/0/360b5a6f-7501-4340-b585-2a9c5d0081e4/MSFT_Italy_IT_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V7. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 8 maja 2019 r. com/download/4/B/8/4B8FEFD3-3DAD-4D6A-BED9-920DFF9DB9E9/MSFT_Italy_IT_Commercial_EHS%20Only_TermsandConditions_V6. com/download/8/7/2/872083F1-BE4F-4011-AD54-3050803AB880/MSFT_Italy_IT_Commercial_EHS%20Only_TermsandConditions_V5. com/download/4/E/3/4E315589-8B68-4DDE-AFA1-DB4AE273B8C8/MSFT_Italy_IT_Commercial_EHS%20Only_TermsandConditions_V4. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 16 września 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. com/download/B/2/9/B29C1D33-D08F-446F-8E22-D92E645D6478/MSFT_Italy_IT_Commercial_EHS%20Only_TermsandConditions_V3. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Od 18 września 2020 r. com/download/3/6/0/360b5a6f-7501-4340-b585-2a9c5d0081e4/MSFT_Italy_IT_Commercial_Complete_for_Business_TermsandConditions_V7. com/download/4/B/8/4B8FEFD3-3DAD-4D6A-BED9-920DFF9DB9E9/MSFT_Italy_IT_Commercial_Complete_for_Business_TermsandConditions_V6. com/download/9/1/F/91F93301-F868-4A8A-BDA1-0415BF162254/MSFT_Italy_IT_Commercial_Complete_for_Business_TermsandConditions_V5. com/download/D/B/2/DB244C33-E6D1-4842-9B5C-BE6A068F3023/MSFT_Italy_IT_Commercial_Complete_for_Business_TermsandConditions_V4. com/download/D/0/8/D080D099-8E23-4156-9359-512F8F69EE80/MSFT_Italy_IT_Commercial_Complete_for_Business_TermsandConditions_V3. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Od 19 stycznia 2017 r. com/download/B/A/1/BA13306C-0C9A-467E-B3E6-796D34383862/MSFT_Italy_IT_Commercial_Complete_for_Enterprise_TermsandConditions_V3. do 18 stycznia 2017 r. com/download/B/A/1/BA13306C-0C9A-467E-B3E6-796D34383862/MSFT_Italy_IT_Commercial_Complete_for_Enterprise_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Od 30 lipca 2019 r. com/download/0/0/F/00F43E93-C7AA-4EEB-A325-205076519B2D/MSFT_Italy_IT_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V5. com/download/E/9/5/E95D399B-422B-4C47-A976-744F0306D76C/MSFT_Italy_IT_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V4. com/download/3/4/8/3489DEF7-56C7-44B5-A31A-2E3F11414834/MSFT_Italy_IT_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V3. com/download/7/D/5/7D5EECE3-75A3-460C-A8C2-B6E1CFA15128/MSFT_Italy_IT_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V2. com/download/6/E/9/6E976763-6211-464F-AD4C-3723F46E2D38/MSFT_Italy_IT_Complete_for_Surface_Hub_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens w Japonii.

Japoński

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Japonii.

Postanowienia programu Microsoft Consumer Complete dla urządzeń z podwójnym ekranemPostanowienia programu Microsoft Complete dotyczące akcesoriówPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńPostanowienia programu Microsoft Commercial Complete for Business dla urządzeń z podwójnym ekranemPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business PlusPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationPostanowienia dotyczące komercyjnych rozszerzonych usług sprzętowych firmy Microsoft dla urządzeń z podwójnym ekranemRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Japonii

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaWarunki i postanowienia dotyczące obsługi serwisowej następnego dnia roboczegoSurface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialności

Postanowienia programu Microsoft Consumer Complete dla urządzeń z podwójnym ekranem

Od 10 stycznia 2022 r. com/download/0/b/4/0b45754a-b6bf-48c8-a12b-5060551f9157/MSFT_Japan_JP_Consumer_Complete_for_Dual-Screen_Devices_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Od 4 listopada 2019 r. com/download/3/f/7/3f7983dd-7aa1-4f3a-a434-47058be5961c/MSFT_Japan_JP_Consumer_Complete_for_Accessories_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Od 7 listopada 2017 r. com/download/6/7/4/674506BD-BD5A-43A0-B839-C514758B4C0C/MSFT_Japan_JP_Consumer_Complete_TermsandConditions_V4. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 2 czerwca 2017 r. do 6 listopada 2017 r. com/download/E/3/D/E3DC5696-6FD2-4E39-8478-39784F287F1B/MSFT_Japan_JP_Consumer_Complete_TermsandConditions_V3. do 1 czerwca 2017 r. com/download/3/5/5/3551C2E1-0B82-42C8-8C90-9228C243CAA9/V2/MSFT_Japan_JP_Consumer_Complete_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Postanowienia programu Microsoft Commercial Complete for Business dla urządzeń z podwójnym ekranemPobierz

Pobierz

Pobierz

Od 1 czerwca 2021 r. com/download/0/e/f/0efef3e6-5715-4ede-904f-e4e2eacba831/MSFT_Japan_JP_Complete_for_Business_Plus_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

japoński

Od 30 września 2020 r. do 31 maja 2021 r. com/download/e/a/7/ea7fc561-7daa-4aa2-aefa-b6a12ce6c3bf/MSFT_Japan_JP_Complete_for_Business_Plus_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Postanowienia dotyczące komercyjnych rozszerzonych usług sprzętowych firmy Microsoft dla firm dotyczące urządzeń z podwójnym ekranemPobierz

Pobierz

Począwszy od 22 kwietnia 2019 r. com/download/3/2/4/324c4aa2-e6f5-4397-a10a-361dd5422535/MSFT_Japan_JP_Commercial_Complete_for_Business_Hub_TermsandConditions_V4. 0. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 1 września 2017 r. do 21 kwietnia 2019 r. com/download/3/2/4/324c4aa2-e6f5-4397-a10a-361dd5422535/MSFT_Japan_JP_Commercial_Complete_for_Business_Hub_TermsandConditions_V3. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 18 sierpnia 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r. com/download/3/2/4/324c4aa2-e6f5-4397-a10a-361dd5422535/MSFT_Japan_JP_Commercial_Complete_for_Business_Hub_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 9 marca 2016 r. do 17 sierpnia 2017 r. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do akcesoriów do komputerów PC w Jordanie.

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface i akcesoriów do komputerów PC w Kuwejcie.

Postanowienia dotyczące planu ochrony są udostępnione dla Kuwejtu.

Rozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Usługi Advanced Exchange — postanowienia

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface i akcesoriów do komputerów PC w Łotwie.

Łotewski

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Łotwy.

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dyskuRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące na Łotwie.

Usługi Advanced Exchange — postanowienia

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do akcesoriów do komputerów PC w Libanie.

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface i akcesoriów do komputerów PC w Litwie.

Litewski

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Litwy.

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dyskuRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące na Litwie

Usługi Advanced Exchange — postanowienia

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja dotyczy urządzeń Surface, Xbox, akcesoriów komputerowych oraz urządzeń HoloLens w Luksemburgu.

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Luksemburga.

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Luksemburgu.

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaSurface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialności

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Począwszy od 16 lipca 2020 r. com/download/e/5/3/e539fc6a-0671-4a39-a85f-7e08e4400846/MSFT_Luxembourg_DE_Commercial_EHS%20Only_TermsandConditions_V5. do 15 lipca 2020 r. com/download/B/F/F/BFFC8F36-34B6-4E3A-8783-DE1F2BA17EF6/MSFT_Luxembourg_DE_Commercial_EHS%20Only_TermsandConditions_V4. com/download/b/9/6/b9617182-6f5f-4e38-b0a1-eb7065a70614/MSFT_Luxembourg_FR_Commercial_EHSOnlyPlus_V1. com/download/e/5/3/e539fc6a-0671-4a39-a85f-7e08e4400846/MSFT_Luxembourg_FR_Commercial_EHS%20Only_TermsandConditions_V5. com/download/7/0/C/70C0465B-6D2C-4C64-B4DB-B6003B817FFB/MSFT_Luxembourg_FR_Commercial_EHS%20Only_TermsandConditions_V4. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 1 lipca 2015 r. com/download/4/D/7/4D7F34FA-089F-4A49-9D32-C77C55F46091/MSFT_Luxembourg_FR_Commercial_EHS_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 3 maja 2015 r. do 1 marca 2017 r. com/download/2/7/B/27B1545C-0B43-4C5F-8F52-49D659AB24A8/MSFT_Luxembourg_DE_Complete_for_Business_TermsandConditions_V2. com/download/2/7/B/27B1545C-0B43-4C5F-8F52-49D659AB24A8/MSFT_Luxembourg_FR_Complete_for_Business_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens w Malezji.

Malajski

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Malezji.

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Malezji

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaSurface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialności

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Od 25 czerwca 2015 r. com/download/4/D/7/4D7F34FA-089F-4A49-9D32-C77C55F46091/MSFT_Malaysia_MY_Commercial_EHS_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface i akcesoriów do komputerów PC na Malcie.

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Malty.

Urządzenia Surface dla firm, przedsiębiorstw i sektora edukacji

Postanowienia dodatkowo rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dysku

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące na Malcie.

Usługi Advanced Exchange — postanowienia

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

maltański

Pobierz

Warunki i postanowienia dotyczące rozszerzonego serwisowania sprzętu komputerowego firmy Microsoft

Od 15 lutego 2021 r. com/download/2/8/0/280c576a-2380-4abf-b3d6-24e2db35cf7e/MSFT_Malta_MT_Commercial_EHS Only_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 15 lutego 2021 r. com/download/4/f/c/4fc53b49-7490-4c57-909b-b876d7639570/MSFT_Malta_MT_Commercial_Complete_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens w Meksyku.

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Meksyku.

Postanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business PlusRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Począwszy od 21 października 2020 r. com/download/4/9/7/4973762a-8efa-4ea6-8514-4feccc824de4/MSFT_Mexico_ES%20_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 5 sierpnia 2020 r. com/download/4/9/7/4973762a-8efa-4ea6-8514-4feccc824de4/MSFT_Mexico_ES%20_Complete_for_Business_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 14 marca 2014 r. do 4 sierpnia 2020 r. com/download/C/6/C/C6CC8CD7-013C-4522-B457-1C69F99CEF12/MSFT_Mexico_ES_Commercial_Complete_for_Business_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Kupione od 21 października 2020 r. com/download/4/9/7/4973762a-8efa-4ea6-8514-4feccc824de4/MSFT_Mexico_ES_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do akcesoriów do komputerów PC w Maroku.

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens w Holandii.

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Holandii.

Postanowienia programu Microsoft Complete dotyczące akcesoriówPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego dotyczącego urządzeń z dwoma ekranami firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dyskuPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business PlusPostanowienia programu Microsoft Complete for Business Plus dla urządzeń z podwójnym ekranemPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface HubSurface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialności

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Holandii

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaWarunki i postanowienia dotyczące obsługi serwisowej następnego dnia roboczegoSurface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialności

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens w Nowej Zelandii.

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Nowej Zelandii.

Postanowienia programu Microsoft Complete dotyczące akcesoriówPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Nowej Zelandii

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaSurface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialności

Od 4 listopada 2019 r. com/download/3/f/7/3f7983dd-7aa1-4f3a-a434-47058be5961c/MSFT_New%20Zealand_EN_Consumer_Complete_for_Accessories_TermsandConditions.... pdf" target="_blank">PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Od 13 grudnia 2018 r. com/download/8/7/3/873d4ce6-2d43-4bb2-97f2-791f051f6d57/MSFT_New Zealand_EN_Complete_for_Business_TermsandConditions_V7. com/download/7/A/E/7AE66600-3FF3-4D48-983C-39F2317D974A/MSFT_New%20Zealand_EN_Complete_for_Business_TermsandConditions_V5. com/download/4/1/4/4142E3AE-83F5-4F68-801A-C4BB26629E3B/MSFT_New%20Zealand_EN_Complete_for_Business_TermsandConditions_V4. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Rozszerzona ochrona serwisowa sprzętu

Pobierz

Począwszy od 27 sierpnia 2019 r. com/download/0/0/F/00F43E93-C7AA-4EEB-A325-205076519B2D/MSFT_New%20Zealand_EN_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V4. com/download/7/D/5/7D5EECE3-75A3-460C-A8C2-B6E1CFA15128/MSFT_New%20Zealand_EN_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V3. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 1 kwietnia 2015 r. com/download/7/D/5/7D5EECE3-75A3-460C-A8C2-B6E1CFA15128/MSFT_NewZealand_EN_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Pakiet Complete for Business

Od 1 kwietnia 2016 r. com/download/6/E/9/6E976763-6211-464F-AD4C-3723F46E2D38/MSFT_New%20Zealand_EN_Complete_for_Surface_Hub_TermsandConditions_V2. do 31 marca 2016 r. com/download/6/E/9/6E976763-6211-464F-AD4C-3723F46E2D38/MSFT_New%20Zealand_EN_Commercial_Complete_for_Business_Hub_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens w Norwegii.

Norweski

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Norwegii.

Postanowienia programu Microsoft Complete dotyczące akcesoriówPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dyskuPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business PlusPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Norwegii

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaSurface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialności

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface i akcesoriów do komputerów PC w Omanie.

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Omanie.

Usługi Advanced Exchange — postanowienia

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do akcesoriów do komputerów PC w Panamie.

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do akcesoriów do komputerów PC w Paragwaju.

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do akcesoriów do komputerów PC w Peru.

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens w Polsce.

Polski

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Polski.

Postanowienia programu Microsoft Complete dotyczące akcesoriówPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dyskuPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business PlusPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Polsce

Usługi Advanced Exchange — postanowienia

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Od 12 października 2017 r. com/download/4/E/3/4E315589-8B68-4DDE-AFA1-DB4AE273B8C8/MSFT_Poland_PL_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V3. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Do 11 października 2017 r. com/download/C/6/C/C6CC8CD7-013C-4522-B457-1C69F99CEF12/MSFT_Poland_PL_Complete_for_Business_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 9 listopada 2020 r. com/download/9/7/2/97242253-0871-4529-a6f6-83927acd1664/MSFT_Poland_PL_Commercial_Complete_for_Business_with_DR_TermsandConditii.... pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Od 1 października 2019 r. com/download/0/0/F/00F43E93-C7AA-4EEB-A325-205076519B2D/MSFT_Poland_PL_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens w Portugalii. com/download/4/c/e/4cee4d11-088c-4e4d-beb9-679396ac5424/Standard_Limited_ Warranty EOC_PT-PT. pdf" target="_blank">Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Portugalii.

Postanowienia programu Microsoft Complete dotyczące akcesoriówPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dyskuPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business PlusPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Portugalii.

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaSurface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialności

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Od 6 listopada 2018 r. com/download/D/7/E/D7ED6A33-7060-4025-A26F-7068AA55DA57/MSFT_Portugal_PT_Commercial_Complete_for_Enterprise_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Od 1 kwietnia 2017 r. com/download/6/E/9/6E976763-6211-464F-AD4C-3723F46E2D38/MSFT_Portugal_PT_Complete_for_Surface_Hub_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface i akcesoriów do komputerów PC w Katarze. com/download/d/3/4/d343e7c6-94b0-4320-8bca-99adcdb017e3/Standard_Limited_Warranty_EN-MEA_RU_UA. pdf" target="_blank">Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Kataru.

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Katarze

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaSurface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialności

W okresie od 13 grudnia 2018 r. do 30 listopada 2019 r. com/download/4/7/1/4716B834-EBD9-48CF-BF5E-F48AF59A56CD/MSFT_Qatar_AR_Commercial_EHS%20Only_TermsandConditions_V2. 2. pdf" target="_blank">Pobierz

Do 12 grudnia 2018 r. com/download/4/D/7/4D7F34FA-089F-4A49-9D32-C77C55F46091/MSFT_Qatar_AR_Commercial_EHS_TermsandConditions_V2. com/download/4/D/7/4D7F34FA-089F-4A49-9D32-C77C55F46091/MSFT_Qatar_EN_Commercial_EHS_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Od 23 kwietnia 2018 r. do 30 września 2019 r. com/download/A/B/2/AB2748DD-B6DD-41EE-BF5B-AD08186512A7/MSFT_Qatar_AR_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V4. do 22 kwietnia 2018 r. com/download/3/4/8/3489DEF7-56C7-44B5-A31A-2E3F11414834/MSFT_Qatar_EN_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V3. com/download/7/D/5/7D5EECE3-75A3-460C-A8C2-B6E1CFA15128/MSFT_Qatar_AR_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V2. com/download/6/E/9/6E976763-6211-464F-AD4C-3723F46E2D38/MSFT_Qatar_AR_Complete_for_Surface_Hub_TermsandConditions_V2. com/download/0/0/F/00F43E93-C7AA-4EEB-A325-205076519B2D/MSFT_Qatar_EN_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V5. com/download/A/B/2/AB2748DD-B6DD-41EE-BF5B-AD08186512A7/MSFT_Qatar_EN_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V4. com/download/7/D/5/7D5EECE3-75A3-460C-A8C2-B6E1CFA15128/MSFT_Qatar_EN_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V2. com/download/6/E/9/6E976763-6211-464F-AD4C-3723F46E2D38/MSFT_Qatar_EN_Complete_for_Surface_Hub_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface i akcesoriów do komputerów PC w Rumunii.

Rumuński

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Rumunii.

Postanowienia dodatkowo rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dysku

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Rumunii

Usługi Advanced Exchange — postanowienia

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Uwaga: W celu uzyskania informacji dotyczących odsprzedaży, skorzystaj z dokumentu Warunki i postanowienia, który został wysłany do Ciebie w wiadomości e-mail po dokonaniu zakupu. com/download/9/b/9/9b9f0363-d05e-4369-87c4-5d1ad5b24e1b/MSFT_Romania_RO_Commercial EHS Plus_v1_website version. pdf" target="_blank">Pobierz

15 stycznia 2021 r. i później

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox i akcesoriów do komputerów PC w Rosji.

Rosyjski

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox i akcesoriów do komputerów PC w Arabii Saudyjskiej.

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Arabii Saudyjskiej.

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterpriseRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Usługi Advanced Exchange — postanowienia

Od 29 grudnia 2021 r. com/download/5/5/b/55b34c44-809b-4442-9dcf-66a4d3efec37/MSFT_Saudi Arabia_AR _Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V4. com/download/4/7/1/4716B834-EBD9-48CF-BF5E-F48AF59A56CD/MSFT_Saudi%20Arabia_AR_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V2. com/download/0/2/4/024B5E3B-56FC-4CF7-9DD8-30C5B7BE41E8/MSFT_Saudi%20Arabia_AR_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V1. com/download/5/5/b/55b34c44-809b-4442-9dcf-66a4d3efec37/MSFT_Saudi Arabia_EN _Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V4. com/download/6/0/5/60594e8f-44d5-4669-ab64-fea1fbce00ee/MSFT_Saudi Arabia_EN _Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V2. com/download/0/2/4/024B5E3B-56FC-4CF7-9DD8-30C5B7BE41E8/MSFT_Saudi%20Arabia_EN%20_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Od 1 marca 2020 r. com/download/0/0/F/00F43E93-C7AA-4EEB-A325-205076519B2D/MSFT_Saudi%20Arabia_AR_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V1. com/download/4/6/d/46d41b49-183f-4f72-935f-570986cb3952/MSFT_Saudi Arabia_EN_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V3. com/download/0/0/F/00F43E93-C7AA-4EEB-A325-205076519B2D/MSFT_Saudi%20Arabia_EN_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens w Singapurze.

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Singapuru.

Postanowienia programu Microsoft Complete dotyczące akcesoriówPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business PlusPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Singapurze.

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaSurface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialności

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox i akcesoriów do komputerów PC na Słowacji.

Słowacki

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Słowacji.

Postanowienia dodatkowo rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dysku

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące na Słowacji.

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaWarunki i postanowienia dotyczące obsługi serwisowej następnego dnia roboczego

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface i akcesoriów do komputerów PC na Słowenii.

Słowenia

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Słowenii.

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Słowenii

Usługi Advanced Exchange — postanowienia

Słoweński

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Od 1 maja 2019 r. com/download/7/B/6/7B65E0D3-9766-4723-A570-45D3D3DAC555/MSFT_Slovenia_SL_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox i gogli HoloLens w Republice Południowej Afryki. com/download/b/3/1/b311fbc2-da94-4af7-94e9-8c1b7224cda3/Standard_Limited_Warranty_EN-ZA. pdf" target="_blank">Pobierz

Rozszerzone postanowienia zostały również udostępnione dla Republiki Południowej Afryki.

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Pobierz

Począwszy od 29 lipca 2020 r. com/download/e/2/4/e24835fa-bfdd-4d85-9240-042b2e7bba40/MSFT_South%20Africa_EN_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Począwszy od 9 grudnia 2020 r. com/download/e/2/4/e24835fa-bfdd-4d85-9240-042b2e7bba40/MSFT_South%20Africa_EN_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens w Korei Południowej.

Koreański

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Korei.

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Korei Południowej.

Usługi Advanced Exchange — postanowienia

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Do 30 czerwca 2015 r. com/download/0/2/4/024B5E3B-56FC-4CF7-9DD8-30C5B7BE41E8/MSFT_Korea_KO_Commercial_EHS_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Do 31 grudnia 2017 r. com/download/2/7/B/27B1545C-0B43-4C5F-8F52-49D659AB24A8/MSFT_Korea_KO_Commercial_Complete_for_Business_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 1 lipca 2015 r. com/download/C/6/C/C6CC8CD7-013C-4522-B457-1C69F99CEF12/MSFT_Korea_KO_Commercial_Complete_for_Business_Termsandconditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Począwszy od 14 sierpnia 2020 r. com/download/0/0/F/00F43E93-C7AA-4EEB-A325-205076519B2D/MSFT_Korea_KO_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens w Hiszpanii. com/download/4/c/e/4cee4d11-088c-4e4d-beb9-679396ac5424/Standard_Limited_ Warranty EOC_ES-ES. pdf" target="_blank">Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Hiszpanii.

Postanowienia programu Microsoft Complete dotyczące akcesoriówPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego dotyczącego urządzeń z dwoma ekranami firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dyskuPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business PlusPostanowienia programu Microsoft Complete for Business Plus dla urządzeń z podwójnym ekranemPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Hiszpanii.

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaWarunki i postanowienia dotyczące obsługi serwisowej następnego dnia roboczegoSurface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialności

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Od 7 listopada 2018 r. com/download/E/3/D/E3DC5696-6FD2-4E39-8478-39784F287F1B/MSFT_Spain_ES_Consumer_Complete_TermsandConditions_V3. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Od 1 maja 2015 r. com/download/2/7/B/27B1545C-0B43-4C5F-8F52-49D659AB24A8/MSFT_Spain_ES_Complete_for_Business_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens w Szwecji.

Szwedzki

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Szwecji.

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego dotyczącego urządzeń z dwoma ekranami firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dyskuPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business PlusPostanowienia programu Microsoft Complete for Business Plus dla urządzeń z podwójnym ekranemPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface HubPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeń

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Szwecji.

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaWarunki i postanowienia dotyczące obsługi serwisowej następnego dnia roboczegoSurface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialności

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens w Szwajcarii.

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Szwajcarii.

Postanowienia programu Microsoft Complete dotyczące akcesoriówPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego dotyczącego urządzeń z dwoma ekranami firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dyskuPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business PlusPostanowienia programu Microsoft Complete for Business Plus dla urządzeń z podwójnym ekranemPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface HubSurface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialności

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Szwajcarii.

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaWarunki i postanowienia dotyczące obsługi serwisowej następnego dnia roboczego

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Począwszy od 22 maja 2018 r. com/download/B/F/1/BF168EE4-312B-438F-9E14-9EEC4E0B39D9/MSFT_Switzerland_DE_Commercial_EHS%20Only_TermsandConditions_V4. com/download/4/E/3/4E315589-8B68-4DDE-AFA1-DB4AE273B8C8/MSFT_Switzerland_DE_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V3. com/download/4/D/7/4D7F34FA-089F-4A49-9D32-C77C55F46091/MSFT_Switzerland_DE_Commercial_EHS_TermsandConditions_V2. com/download/9/6/c/96c8fda2-476b-4496-a20a-ddcbcc4dd436/MSFT_Switzerland_FR_Commercial EHSPlus_v1. com/download/5/8/1/5811450c-c4cf-4f84-aa5d-32c056871df2/MSFT_Switzerland_FR_Commercial_EHS Only_TermsandConditions_V5. com/download/B/F/1/BF168EE4-312B-438F-9E14-9EEC4E0B39D9/MSFT_Switzerland_FR_Commercial_EHS%20Only_TermsandConditions_V4. com/download/4/E/3/4E315589-8B68-4DDE-AFA1-DB4AE273B8C8/MSFT_Switzerland_FR_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V3. com/download/4/D/7/4D7F34FA-089F-4A49-9D32-C77C55F46091/MSFT_Switzerland_FR_Commercial_EHS_TermsandConditions_V2. com/download/9/6/c/96c8fda2-476b-4496-a20a-ddcbcc4dd436/MSFT_Switzerland_IT_Commercial EHSPlus_v1. com/download/5/8/1/5811450c-c4cf-4f84-aa5d-32c056871df2/MSFT_Switzerland_IT_Commercial_EHS Only_TermsandConditions_V5. com/download/B/F/1/BF168EE4-312B-438F-9E14-9EEC4E0B39D9/MSFT_Switzerland_IT_Commercial_EHS%20Only_TermsandConditions_V4. com/download/4/E/3/4E315589-8B68-4DDE-AFA1-DB4AE273B8C8/MSFT_Switzerland_EN_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V3. pdf" target="_blank">Pobierz

PobierzPobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja dotyczy urządzeń Surface, Xbox, akcesoriów komputerowych oraz urządzeń HoloLens w Tajwanie.

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Tajwanu.

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego Microsoft PlusPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Tajwanie.

Usługi Advanced Exchange — postanowienia

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Kupione od 1 grudnia 2020 r. com/download/0/0/F/00F43E93-C7AA-4EEB-A325-205076519B2D/MSFT_Taiwan_ZT_Surface_Hub_EHS_Only_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, akcesoriów do komputerów PC i urządzeń HoloLens w Tajlandii.

Tajski

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Tajlandii.

Postanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Tajlandii.

Usługi Advanced Exchange — postanowienia

Pobierz

Od 30 listopada 2020 r. com/download/0/5/1/051b614b-cb39-465d-84cd-fccbc01c67de/MSFT_Thailand_TH _Consumer_Complete_TermsandConditions_V3. com/download/3/5/5/3551C2E1-0B82-42C8-8C90-9228C243CAA9/MSFT_Thailand_TH_Consumer_Complete_TermsandConditions_V2. com/download/3/5/5/3551C2E1-0B82-42C8-8C90-9228C243CAA9/MSFT_Thailand_EN_Consumer_Complete_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface zakupionych na Filipinach.

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Filipin.

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for Business

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące na Filipinach.

Usługi Advanced Exchange — postanowienia

Pobierz

Począwszy od 15 lipca 2021 r. com/download/b/c/1/bc14c3b5-24c0-4ed3-b051-1573839072d2/MSFT_Philippines_EN_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

W dniu 15 września 2021 r. com/download/a/1/7/a1734d00-419d-4c53-b2b2-27c797f5116c/MSFT_Philippines_EN_Complete_for_Business_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobieranie

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do akcesoriów do komputerów PC w Trynidadzie i Tobago.

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do konsol Xbox i akcesoriów do komputerów PC w Turcji. com/download/b/f/1/bf11e639-4cbe-43d1-9825-b6deb1b4936d/XboxOne_StandardWarranty_tr-TR. pdf" target="_blank">Pobierz

Akcesoria komputerowe

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do konsol Xbox i akcesoriów do komputerów PC na Ukrainie.

ukraiński

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Rozszerzone postanowienia zostały również udostępnione dla Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaSurface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialności

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Od 26 kwietnia 2016 r. com/download/6/E/9/6E976763-6211-464F-AD4C-3723F46E2D38/MSFT_UAE_EN_Complete_for_Surface_Hub_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Linki

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC i gogli HoloLens w Zjednoczonym Królestwie. com/download/4/c/e/4cee4d11-088c-4e4d-beb9-679396ac5424/Standard_Limited_%20Warranty%20EOC_EN-GB. pdf" target="_blank">Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Zjednoczonego Królestwa.

Postanowienia programu Microsoft Complete dotyczące akcesoriówPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeń z podwójnym ekranemPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego dotyczącego akcesoriów firmy MicrosoftPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego dotyczącego urządzeń z dwoma ekranami firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business dotyczące akcesoriówPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem dyskuPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business PlusPostanowienia programu Microsoft Complete for Business Plus dla urządzeń z podwójnym ekranemPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterpriseMicrosoft Accidental Damage Protection Plus — postanowieniaMicrosoft Accidental Damage Protection — postanowieniaPostanowienia programu Microsoft Complete for EducationRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Zjednoczonym Królestwie.

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaWarunki i postanowienia dotyczące obsługi serwisowej następnego dnia roboczegoSurface Hub (v1) Zasady stosowania mocowań innych firm i uznanie braku odpowiedzialności

Od 16 listopada 2020 r. com/download/9/e/3/9e34fb77-7e44-4ee3-9d54-f4a0833ac981/MSFT_UK_Consumer_Complete_for_Accessories_TermsandConditions _V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 4 listopada 2019 r. do 15 listopada 2020 r. com/download/6/d/9/6d9d764c-9dc0-45ca-a6f2-b33bef82b2bb/MSFT_UK_EN_Consumer_Complete_for_Accessories_TermsandConditions%20v1. pdf" target="_blank">PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Od 22 czerwca 2021 r. com/download/1/4/2/1426f393-320f-490d-afcb-9877f3e47e61/MSFT_UK_EN_Commercial EHSOnly_Accessories_TermsandConditions_SC_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 30 listopada 2020 r. com/download/2/6/6/26615f11-b11b-4d83-8717-5d390aa05eb7/MSFT_UK_EN_Commercial_EHS Only_for_Accessories_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 15 lutego 2020 r. com/download/e/2/9/e2964faa-c33c-4606-a4ce-2210e35c960a/MSFT_UK_EN_Commercial_EHS%20Only_for_Accessories_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Od 15 grudnia 2020 r. do 21 czerwca 2021 r. com/download/b/f/f/bffa56c5-95ec-4cb9-b895-07f759925934/MSFT_UK_EN_Commercial_EHS Only with DR_TermsandConditions_V1. com/download/4/3/4/4342c082-7fc9-4c80-a096-1c7519f89a5d/MSFT_UK_EN_Commercial_EHS Only_TermsandConditions_V6. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 1 lutego 2020 r. com/download/6/8/c/68ca6aeb-b9ac-42d0-9fdb-9d2211ec4e43/MSFT_UK_EN_Commercial_EHS%20Only_TermsandConditions_V5. com/download/0/3/5/035ED8E6-6977-49EA-B2DA-D1A33122EE0F/MSFT_UK_EN_Commercial_EHS%20Only_TermsandConditions_V4. com/download/4/E/3/4E315589-8B68-4DDE-AFA1-DB4AE273B8C8/MSFT_UK_EN_Commercial_EHS%20Only_TermsandConditions_V3. com/download/4/D/7/4D7F34FA-089F-4A49-9D32-C77C55F46091/MSFT_UK_EN_Commercial_EHS_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Od 15 listopada 2019 r. com/download/8/c/c/8cc32c5e-6764-4721-805b-79efa553298d/MSFT_UK_EN_Complete_for_Business_for_Accessories_TermsandConditions%20v1%20. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 30 listopada 2020 r. com/download/e/4/4/e44a3654-b350-47ac-9205-c8d9c5cf3b4f/MSFT_UK_EN_Commercial_Complete_for_Business_Plus_TermsandConditions_V3. com/download/6/8/c/68ca6aeb-b9ac-42d0-9fdb-9d2211ec4e43/MSFT_UK_EN_Commercial_Complete_for_Business_Plus_TermsandConditions_V2. com/download/7/A/E/7AE66600-3FF3-4D48-983C-39F2317D974A/MSFT_UK_EN_Commercial_Complete_for_Business_Plus_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Microsoft Accidental Damage Protection Plus — postanowienia

Od 1 czerwca 2022 r. com/download/f/9/3/f93c83e4-932a-4f8c-b049-d5d12b3d40ad/MSFT_UK_CommericalADP Plus_TermsandConditions_v1. pdf" target="_blank">Pobierz

Microsoft Accidental Damage Protection — postanowieniaPobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, konsol Xbox, akcesoriów do komputerów PC, gogli HoloLens i platformy Azure Kinect DK w Stanach Zjednoczonych. com/download/8/8/3/8838B5E7-D05A-429F-BBAD-A92D6199AE39/Microsoft%20Limited%20Hardware%20Warranty-North%20America. com/download/8/8/3/8838B5E7-D05A-429F-BBAD-A92D6199AE39/Microsoft%20Limited%20Hardware%20Warranty-North%20America_ES-US. pdf" target="_blank">Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Stanów Zjednoczonych

Postanowienia programu Microsoft Complete dotyczące akcesoriówPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeńPostanowienia programu Microsoft Complete dla urządzeń z podwójnym ekranemPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy MicrosoftPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego dotyczącego akcesoriów firmy MicrosoftPostanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego dotyczącego urządzeń z dwoma ekranami firmy MicrosoftPostanowienia programu Microsoft Complete for BusinessPostanowienia programu Microsoft Complete for Business dotyczące akcesoriówPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for Business PlusPostanowienia programu Microsoft Complete for Business dla urządzeń z dwoma ekranamiPostanowienia programu Microsoft Complete for Business Plus dla urządzeń z podwójnym ekranemPostanowienia dotyczące programu Microsoft Complete for EnterprisePostanowienia programu Microsoft Complete for EducationPostanowienia programu Microsoft Complete for Business z zachowaniem urządzeniaRozszerzony program serwisu sprzętowego Microsoft dotyczący urządzeń Surface Hub

Usługi Advanced Exchange — postanowieniaWarunki i postanowienia dotyczące obsługi serwisowej następnego dnia roboczego

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Od 6 grudnia 2018 r. com/download/F/C/3/FC3B6AB7-8FD5-461F-93CB-BC9F4808B07F/%5bPRINT%5d%20MSFT_Cons_Complete_V6. 1%20form%20NWS-MSCP-USA%20(09-17). do 5 grudnia 2018 r. com/download/D/6/C/D6C7BD67-B552-45A9-8DFB-09997712ED7D/MSFT_USA_EN_Consumer_Complete_TCs_V6. pdf" target="_blank">Pobierz

W dniu lub po 10 września 2020 r. com/download/9/3/e/93e50811-7c19-4b53-b471-7324edd90264/MSFT_USA_EN_Consumer_Complete_for_Dual_Screen%20Devices_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Od 4 lutego 2022 r. włącznie

Rozszerzona usługa sprzętowa firmy Microsoftjest specyficzna dla planu, jeśli opcjonalne usługi dodatkowe zostaną dodane po uiszczeniu płatności. com/download/0/2/2/022fcd25-cf7b-40b4-a9a0-72517b946910/MSFT_US_Commercial_EHSOnly_Termsandconditions_V6. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 15 grudnia 2019 r. do 3 grudnia 2022 r. com/download/4/8/5/485bc294-2dea-484b-9ea1-95ebd0ae8e56/MSFT_US_EN_Commercial_EHS_Only_TermsandConditions_V5. com/download/3/3/2/33236F33-21C9-4925-A38A-7646FAD76744/MSFT_US_EN_Commercial_EHS_Termsandconditions_V4. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 1 lutego 2018 r. com/download/4/E/3/4E315589-8B68-4DDE-AFA1-DB4AE273B8C8/MSFT_USA_EN_Commercial_EHS_Termsandconditions_V3. do 31 stycznia 2018 r. com/download/4/D/7/4D7F34FA-089F-4A49-9D32-C77C55F46091/MSFT_USA_EN_Commercial_EHS_TermsandConditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Od 15 listopada 2019 r. com/download/f/6/4/f64aa69c-eef1-4093-9bd0-340de75701ab/MSFT_USA_EN_Complete_for_Business_for_Accessories_TermsandConditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pakiet Microsoft Complete for Business z zachowaniem urządzenia — postanowienia

Od 12 grudnia 2018 r. com/download/F/C/3/FC3B6AB7-8FD5-461F-93CB-BC9F4808B07F/%5bPRINT%5d%20MSFT_Com_CfB_KYOD_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Obsługa serwisowa następnego dnia roboczego — warunki i postanowienia

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Pobierz

Od 19 stycznia 2022 r. com/download/b/a/d/bad1d32e-0af6-4778-a872-c336ed25bc1e/MSFT_US_Surface_Hub_EHS_Only_Termsandconditions_V5. pdf" target="_blank">Pobierz

Od 27 czerwca 2019 r. do 18 stycznia 2022 r. com/download/1/6/e/16e8d114-79b5-41a9-bb23-315d029b0f40/MSFT_USA_EN_Surface_Hub_EHS_Only_Termsandconditions_V4. com/download/4/5/A/45A4EFD6-C57A-4256-BCA7-BAF7CF175B02/MSFT_USA_EN_Complete_for_Business_Hub_Termsandconditions_V3. com/download/6/E/9/6E976763-6211-464F-AD4C-3723F46E2D38/MSFT_USA_EN_Complete_for_Business_Hub_Termsandconditions_V2. pdf" target="_blank">Pobierz

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do akcesoriów do komputerów PC w Urugwaju.

Standardowa ograniczona gwarancja ma zastosowanie do urządzeń Surface, akcesoriów do komputerów PC i urządzeń HoloLens w Wietnamie.

Wietnamski

Pobierz

Postanowienia dotyczące planu ochrony są również udostępnione dla Wietnamu.

Postanowienia rozszerzonego programu serwisu sprzętowego firmy Microsoft

Postanowienia dotyczące usług obowiązujące w Wietnamie

Usługi Advanced Exchange — postanowienia

PobierzPowrót do tabeli rozszerzonych postanowień

Pobierz

Począwszy od 30 października 2020 r. com/download/3/e/9/3e997972-c060-4a7e-a02d-604f8e006876/MSFT_Vietnam_VI_Commercial_EHS_Only_Termsandconditions_V1. pdf" target="_blank">Pobierz

Oświadczenie o ograniczonej gwarancji AMS i EMEA dla wkładów drukujących HP, bębnów obrazowych i modułów obrazowania do użytkuz drukarkami HP LaserJet, HP Laser i drukarkami laserowymi Samsung.

Ograniczona gwarancja HP Premium Protection Limited Warranty

Niniejsza ograniczona gwarancja HP dotyczy oryginalnych wkładów drukujących, bębnów obrazowych i modułów obrazujących HP idotyczy wyłącznie produktów oznaczonych marką HP sprzedawanych lub wydzierżawionych a) przez firmę HP, jej podmioty zależne,podmioty stowarzyszone, upoważnionych sprzedawców, autoryzowanych dystrybutorów lub dystrybutorów krajowych; i b) wraz z ograniczonągwarancją HP.

Co zrobi firma HP

Firma HP wymieni produkty objęte gwarancją, które okażą się wadliwe, lub zwróci koszty zakupu.

Zakres gwarancji

Na każdy oryginalny wkład drukujący, bęben obrazowy i moduł obrazujący HP do użytku z drukarkami HP LaserJet, drukarkami HPLaser lub drukarkami laserowymi Samsung udzielana jest gwarancja braku wad materiałowych i produkcyjnych, jeśli są używanew wyznaczonych do tego celu urządzeniach drukujących HP, Samsung lub autoryzowanego producenta sprzętu OEM. Informacje natemat wyboru właściwych wkładów drukujących i bębnów obrazowych znajdują się w instrukcji obsługi drukarki.

Ograniczenia gwarancji

Ograniczona gwarancja na wkłady nie obejmuje wkładów, które osiągnęły koniec szacowanego okresu eksploatacji, zostały ponownienapełnione, regenerowane, są puste, niewłaściwie używane, zostały zgubione lub w jakikolwiek sposób zmodyfikowane, a problemywynikają z nieprawidłowego użytkowania lub przechowywania lub wykorzystania w środowisku innym niż opublikowanym w specyfikacjidrukarki lub wkładu.

Korzystanie z wkładów firm innych niż HP lub regenerowanych nie ma wpływu na ograniczoną gwarancję firmy HP dla użytkownikakońcowego ani na umowę wsparcia technicznego firmy HP z klientem końcowym dla drukarki. Jeśli jednak usterka lub uszkodzeniedrukarki lub głowicy drukującej wynika z użycia wkładów nie pochodzących od firmy HP lub napełnianych ponownie, firma HP pobierzestandardową opłatę za robociznę oraz części potrzebne do usunięcia danej usterki, naprawy drukarki lub wymiany głowicy drukującej.W przypadku wkładów i materiałów eksploatacyjnych firmy HP oraz materiałów eksploatacyjnych HP LaserJet, HP Laser i SamsungLaser niniejsza ograniczona gwarancja firmy HP nie ma zastosowania do produktów, które, oprócz innych wyłączeń opisanych wniniejszej ograniczonej gwarancji HP, zostały w jakikolwiek sposób ponownie napełnione, odnowione, przerobione lub zmodyfikowane.

Okres obowiązywania gwarancji

Wkłady z tonerem HP nie mają daty ważności.

Uwaga:

W przypadku materiałów eksploatacyjnych firmy Samsung zakupionych przed 1 października 2019 r. okres gwarancji jest ograniczonydo sześciu miesięcy od daty zakupu i może wymagać dowodu zakupu.Data produkcji na opakowaniu wkładu z tonerem jest przeznaczona do wewnętrznych procesów firmy HP i może być wymagana do zachowaniazgodności z przepisami w niektórych krajach. Data produkcji nie jest datą ważności ani przydatności do użycia.

Zwrot kaset HP

W przypadku, gdy wkład okaże się wadliwy, klient powinien spakować wkład do opakowania urządzenia (lub podobnego pojemnika)i podać imię i nazwisko, adres, numer telefonu, miejsce zakupu i zwięzły opis problemu i, jeżeli to możliwe, załączyć stronęstanu materiałów eksploatacyjnych oraz przykładowe wydruki ilustrujące usterkę. Należy również załączyć numer sprawy HP (jeślidotyczy). Dokumentację i wkład należy zwrócić do miejsca zakupu, gdzie można otrzymać zamienną wkład.

W STOPNIU DOZWOLONYM PRZEZ PRZEPISY LOKALNE POWYŻSZA OGRANICZONA GWARANCJA JEST JEDYNĄ OBOWIĄZUJĄCĄ. FIRMA HP NIE UDZIELAŻADNYCH INNYCH GWARANCJI ANI WARUNKÓW, ZARÓWNO WYRAŹNYCH, JAK I DOMNIEMANYCH, WYRAŻONYCH PISEMNIE BĄDŹ USTNIE, ANI GWARANCJILUB WARUNKÓW PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI LUB PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONYCH CELÓW.

W ZAKRESIE DOZWOLONYM PRZEZ LOKALNE PRAWO FIRMA HP ANI JEJ DOSTAWCY NIE BĘDĄ ODPOWIADAĆ ZA SZKODY BEZPOŚREDNIE, SZCZEGÓLNE,PRZYPADKOWE ANI WYNIKOWE (W TYM ZA UTRATĘ ZYSKÓW LUB DANYCH) ANI ZA INNE SZKODY, WYNIKAJĄCE Z UMOWY, DZIAŁANIA W ZŁEJ WIERZELUB Z INNEGO TYTUŁU.

WARUNKI NINIEJSZEGO OŚWIADCZENIA OGRANICZONEJ GWARANCJI, POZA WYJĄTKAMI DOZWOLONYMI PRAWEM, NIE WYŁĄCZAJĄ, NIE OGRANICZAJĄANI NIE MODYFIKUJĄ OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW PRAWNYCH ODNOSZĄCYCH SIĘ DO SPRZEDAŻY TEGO PRODUKTU I STANOWIĄ DODATEK DO TYCHŻEPRZEPISÓW.

Ograniczona gwarancja Caliber 35460

Bezpośredni link do pobrania Ograniczona gwarancja Caliber 35460

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Ograniczona gwarancja Caliber 35460