Odnośnik Honeywell Gsmvlp4g

Honeywell GSMVLP4G jest czujnikiem obecności wielopunktowym typu dual-tech, który wykorzystuje technologię mikrofalową i podczerwieni do wykrywania obecności ludzi. Czujnik jest zaprojektowany z myślą o zastosowaniach domowych i biznesowych, zapewniając szeroki zakres dystansu wykrywania i wszechstronny kąt widzenia. Czujnik jest wyposażony w szereg przydatnych funkcji, w tym wykrywanie pohybu, detekcję przemocy i alarm antywłamaniowy. Czujnik jest łatwy w instalacji i konfiguracji, dzięki czemu można go szybko i łatwo wdrożyć do istniejącego systemu.

Ostatnia aktualizacja: Odnośnik Honeywell Gsmvlp4g

Ważne Usługi programu Access 2010 i Usługi programu Access 2013 są usuwane z następnej wersji programu SharePoint. Zalecamy, aby nie tworzyć nowych aplikacji sieci Web i zmigrować istniejące aplikacje na platformę alternatywną, taką jak Microsoft Power Apps.

Możesz udostępniać dane programu Access na platformie Dataverse, która jest bazą danych w chmurze, na której możesz budować aplikacje Power Platform, automatyzować przepływy pracy, wirtualnych agentów i nie tylko, w sieci, na telefonie lub tablecie. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wprowadzenie: Migrowanie danych programu Access na platformę Dataverse.

Za pomocą pola odnośnika można znaleźć w tabeli wartości, których można użyć w innej tabeli („odnieść” jedne wartości do drugich). Pole odnośnika może dostarczać wartości dla listy rozwijanej i ułatwiać wprowadzanie danych w polu. Załóżmy na przykład, że chcemy mieć listę 16 województw w Polsce, aby użytkownicy mogli wybrać województwo z listy zamiast wpisywać jego nazwę. Użyj Kreatora odnośników w programie Access, aby skonfigurować pole odnośnika dla nazwy województwa.

W tym artykule

 • Tworzenie pola odnośnika

 • Tworzenie pola listy wartościPorównanie pola kombi i kontrolek autouzupełniania

Tworzenie pola odnośnika

Zanim przejdziesz dalej: Jeśli do utworzenia aplikacji został użyty szablon bazy danych lub dodano tabelę przy użyciu szablonu, być może w programie Access zostały już utworzone pewne relacje odnośników między tabelami. Aby wyszukać pola odnośników, otwórz tabelę w widoku projektu w programie Access i sprawdź, czy kolumna Typ danych zawiera typ danych Odnośnik.

Aby użyć Kreatora odnośników na potrzeby aplikacji internetowej programu Access:

 1. W programie klasycznym Access otwórz tabelę w widoku projektu.

  W pierwszym pustym wierszu na liście pól wpisz nazwę nowego pola odnośnika i wybierz pozycję Odnośnik w kolumnie Typ danych. Spowoduje to uruchomienie Kreatora odnośników.

  Ważne: W aplikacji internetowej programu Access należy dodać nowe pole i od razu ustawić dla niego typ danych Odnośnik. Jeśli spróbujesz zmienić typ danych istniejącego pola na Odnośnik, nie będzie można zapisywać zmian w strukturze tabeli, nawet jeśli to pole nigdy nie zawierało żadnych wartości. Niniejsze ograniczenie dotyczy tylko aplikacji internetowej.

  Kliknij pozycję Chcę pobierać wartości pola odnośnika z innej tabeli lub kwerendy.

  Wybierz tabelę lub kwerendę, której chcesz użyć jako źródła danych.

  Na liście Która wartość ma być wyświetlana w odnośniku? wybierz pole lub kwerendę, które mają być używane na potrzeby danych odnośnika.

  Wybierz sposób sortowania wartości z listy Czy elementy w odnośniku mają być sortowane? .

  Wybierz opcję określającą, co ma się stać podczas usuwania rekordu z tabeli źródłowej.

  Uwaga: Opcja Zapobiegaj usunięciu, jeśli istnieją odpowiednie rekordy to zazwyczaj najlepszy wybór, ponieważ pomaga zachować integralność danych. Innych opcji używaj ostrożnie.

  Kliknij przycisk OK i zapisz tabelę.

Dowiedz się więcej na temat typów danych w aplikacjach programu Access.

Początek strony

Tworzenie pola listy wartości

Zamiast używania istniejącego pola lub istniejącego zapytania (kwerendy) jako źródła, możesz utworzyć listę wartości.

Ważne: W aplikacji internetowej musisz użyć nowego pola. Jeśli zmienisz typ danych pola na Odnośnik, nie będzie można zapisywać zmian w strukturze tabeli, nawet jeśli to pole nigdy nie zawierało żadnych wartości.

Dodaj nowe pole i wybierz typ danych Odnośnik.

Kliknij pole Chcę wpisać żądane przeze mnie wartości.

Wprowadź wartości (po jednej w każdym wierszu) i kliknij przycisk OK.

Porównanie pola kombi i kontrolek autouzupełniania

W poniższym widoku:

  Pole Strefa wysyłki korzysta z kontrolki autouzupełniania. Rozpoczęcie wpisywania pierwszej lub kilku pierwszych liter strefy spowoduje przejście do pierwszego dopasowania na liście. Użyj kontrolki autouzupełniania, gdy użytkownicy wiedzą już czego szukają i nie chcą przewijać długiej listy. com/pl-pl/office/dodawanie-kontrolki-autouzupe%C5%82niania-do-widoku-w-aplikacji-programu-access-38dbd28f-7779-477d-b42b-86391620ee6f">Dodawanie kontrolki autouzupełniania do widoku.

  Pole Województwo korzysta z kontrolki pola kombi. Kliknij strzałkę w dół, aby wyświetlić pełną listę wartości. Użyj pola kombi, gdy użytkownicy muszą od razu zobaczyć wszystkie opcje dostępne na liście. com/pl-pl/office/dodawanie-pola-kombi-do-widoku-w-aplikacji-programu-access-71b06543-5a69-4685-ac3b-2684e8c9c776">Dodawanie pola kombi do widoku.

Odnośnik Honeywell Gsmvlp4g

Bezpośredni link do pobrania Odnośnik Honeywell Gsmvlp4g

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Odnośnik Honeywell Gsmvlp4g