Krótka instrukcja Haier Htd1268

Haier Htd1268 to wysokiej jakości zamrażarka do zabudowy. Posiada pojemny zamrażalnik z pięcioma szufladami i dwa składane półki, które umożliwiają wygodne przechowywanie lodu i innych produktów mrożonych. Zamrażarka jest łatwa w instalacji i obsłudze, a jej wydajny, energooszczędny silnik zapewnia cichą pracę. Dodatkowo, Htd1268 jest wyposażona w system NoFrost, który umożliwia łatwe odmrażanie i czyszczenie. System ten pozwala na uzyskanie lepszych wyników chłodzenia i zapobiega gromadzeniu się lodu na ścianach zamrażarki. Haier Htd1268 to dobry wybór dla osób poszukujących wydajnego i funkcjonalnego urządzenia do mrożenia.

Ostatnia aktualizacja: Krótka instrukcja Haier Htd1268

Candy Hoover Group S. r. l. z jednym udziałowcem, podlegająca zarządzaniu i koordynacji przez Candy S. p. A., z siedzibą pod adresem: Via Comolli, 16-20861 Brugherio (MB) – Włochy kapitał zakładowy: 30. 000. 000, 00 EUR, w pełni wpłacony, włoski numer podatkowy i numer rejestracyjny w Rejestrze Firm Monza i Brianza 04666310158, VAT: IT00786860965

FIRMA

 • O firmie Haier
 • Haier Group
 • Newsletter
 • Investor relations
 • Kodeks Etyki

Candy Hoover Group S. 000, 00 EUR, w pełni wpłacony, włoski numer podatkowy i numer rejestracyjny w Rejestrze Firm Monza i Brianza 04666310158, VAT: IT00786860965

Strona informacyjna

 1. Strona główna
 2. Poproś o instrukcję obsługi

Poproś o instrukcję obsługi wybranego produktu, wypełniając poniższy formularz.

CHŁODZENIE

PRANIE I SUSZENIE

GOTOWANIE

Potwierdzam zapoznanie się z polityką prywatności firmy Haier. *

Chcę otrzymywać informacje handlowe i komunikaty o promocjach, także spersonalizowane, za pośrednictwem poczty elektronicznej, wiadomości SMS lub telefonicznie, zgodnie z postanowieniami zawartymi w polityce prywatności.

Chcę udostępnić moje dane partnerom biznesowym Haier działającym w branży finansowej, do celów marketingowych, zgodnie z postanowieniami zawartymi w

* Pola obowiązkowe

Candy Hoover Group S. r. l. z jednym udziałowcem, podlegająca zarządzaniu i koordynacji przez Candy S. p. A., z siedzibą pod adresem: Via Comolli, 16-20861 Brugherio (MB) – Włochy kapitał zakładowy: 30. 000. 000, 00 EUR, w pełni wpłacony, włoski numer podatkowy i numer rejestracyjny w Rejestrze Firm Monza i Brianza 04666310158, VAT: IT00786860965

FIRMA

 • O firmie Haier
 • Haier Group
 • Newsletter
 • Investor relations
 • Kodeks Etyki

Candy Hoover Group S. 000, 00 EUR, w pełni wpłacony, włoski numer podatkowy i numer rejestracyjny w Rejestrze Firm Monza i Brianza 04666310158, VAT: IT00786860965

Instrukcja obsługi

INSTRUKCJA OBSŁUGI
PRALKA AUTOMATYCZNA
HTD1268 HTD1068

Spis treści
Wstęp
Części pralki............................................................................................. 1
Uwagi wstępne........................................................................................ 2
Instalacja.................................................................................................. 5
Panel kontrolny........................................................................................ 7
Wyświetlacz............................................................................................. 9
Tabela programów................................................................................. 10
Przygotowania....................................................................................... 12
Procedura prania.................................................................................... 13
Przystosowanie programów................................................................... 15
Inne funkcje........................................................................................... 16
Konserwacja.......................................................................................... 17
Problemy................................................................................................ 19
Dane techniczne.................................................................................... 20
Schemat elektryczny.............................................................................. 20

Wskazówki dotyczące ochrony środowiska
Co zrobić ze starym urządzeniem?

Zużyte urządzenie należy uczynić niezdatnym do użytku poprzez odcięcie przewodu zasilającego.
Dyrektywa 2002/96/EC Unii Europejskiej, wdrożona do polskiego prawa ustawą z dnia
29 lipca 2005,, O zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym" (Dz. U. z 2005 r. Nr 180,
poz. 1495) mówi, że stare urządzenie po zakończeniu jego użytkowania nie może być usuwane
wraz z odpadami domowymi. Należy je przewieźć do specjalistycznego punktu przetwarzania
urządzeń elektrycznych i elektronicznych lub zwrócić sprzedawcy w chwili zakupu nowego urządzenia.
Konsument jest odpowiedzialny za dostarczenie starego urządzenia do specjalistycznego miejsca przetwarzania odpadów. Pozwoli to na jego obróbkę, recycling oraz składowanie zgodne
z wymogami ochrony środowiska. Przyczynicie się Państwo do odzyskania części użytych materiałów i zmniejszycie zakres negatywnych skutków wywieranych przez zużyte urządzenia na
środowisko naturalne oraz zdrowie człowieka.
W celu zasięgnięcia dodatkowych informacji prosimy o kontakt z lokalnymi centrami przetwarzania odpadów elektrycznych i elektronicznych lub ze sprzedawcami sprzętu gospodarstwa
domowego.
2

Części pralki
Programator

Dozownik środków
piorących

Panel kontrolny

Wyświetlacz
Przycisk funkcji
Drzwiczki

Uchwyt drzwiczek

Wziernik

Panel dolny

Kabel sieciowy
Dodatkowe złącze
uziemienia

Mocowanie węża
odprowadzającego
Zabezpieczenie
transportowe 3 szt.

Wąż spustowy

Osłona tylna

Ostrzeżenia i niebezpieczeństwa
Dla Twojego bezpieczeństwa, każda instrukcja oznaczona tym
znakiem,, UWAGA" powinna być przeczytana dokładnie

Dla Twojego bezpieczeństwa i uchronienia pralki przed uszkodzeniem, każda instrukcja oznaczona tym znakiem,, STOP" powinna być przeczytana dokładnie

1

Uwagi wstępne
1. Do podłączenia pralki wymagane jest
oddzielne, łatwo dostępne gniazdko
z uziemieniem.

2. Wyłączając kabel z sieci należy trzymać za wtyczkę. Nie wolno ciągnąć za
kabel.

3. Bezpieczniki w sieci powinny być 15A. 4. Nie dotykaj włączonej pralki będąc
Jeśli wtyczka przyłączeniowa jest uszko- boso lub mając mokre nogi lub ręce.
dzona, powinna być natychmiast wymieniona przez autoryzowany serwis.

6. Drzwiczki pralki w czasie prania mają
wysoką temperaturę. Nie dotykaj ich
w trakcie prania - grozi oparzeniem.
Zwróć uwagę na dzieci aby nie zbliżały się
do pralki.

5. Nie używaj łatwopalnych środków do
prania lub czyszczenia. Nie używaj gazu
w pobliżu pralki.

7. Po rozpakowaniu pralki, materiały opakowania zabezpiecz tak aby nie mogły bawić się nimi dzieci.

8. Nie instaluj pralki na dworze lub
w zalewanym pomieszczeniu. W przypadku zalania pralki trzeba wysuszyć ją
w sposób naturalny.

9. Chodnik na którym stawiasz pralkę
nie może zasłaniać otworów naturalnego obiegu powietrza.

10. Nie stawiaj pralki w miejscu nasłonecznionym lub w pobliżu grzejnika,
może to uszkodzić części plastikowe
i gumowe.

11. Podczas instalacji staraj się nie
uszkodzić kabla sieciowego. Po podłączeniu zwróć uwagę, aby był dobrze
położony, nie pod pralką a za nią.

W trakcie użytkowania
1. Przed użyciem pralki sprawdź czy
wąż doprowadzający jest poprawnie
podłączony, czy nie wycieka woda od
strony pralki jak i kranu. Jeśli uszczelki
są zużyte, wymień je na nowe. Nie używaj pralki z cieknącym wężem. Może
to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia. Gdy pralka nie pracuje pozostaw
drzwiczki lekko uchylone. Nie przykrywaj pralki plastikowymi obrusami
i płachtami. Uniemożliwia to oddanie
zbędnej wilgoci.

3

3. Nie stawiaj na pralce ciężkich przedmiotów lub czajnika z gotującą się
wodą, może to doprowadzić do deformacji części.

4. Nie pierz artykułów zawierających
polistyren lub podobne elastyczne
materiały. Przed praniem zasuń suwaki. Małe
sztuki, np. skarpetki, paski itp. umieść
w specjalnym worku do prania. Nie
pierz ubrań zawierających drut. Nie otwieraj dozownika na środki
piorące w trakcie prania. Drzwiczki pralki mają zabezpieczenie
samoblokujące się. Dlatego drzwiczki
można otworzyć dopiero po 2-3 minutach od zakończenia prania. Nie otwieraj drzwiczek,, na siłę", lub gdy widać
poziom wody. Po zakończeniu prania zakręć dopływ wody, wyłącz wtyczkę z gniazdka
sieciowego i wyczyść otwór ładunkowy. Jeśli wtyczka sieciowa jest uszkodzona, musi być ona wymieniona na dobrą
przez autoryzowany serwis. Uniemożliwi to porażenie prądem. Podłączenia do wody należy dokonać używając nowego węża gumowego.
Pralki z wentylacją nie powinny stać na
chodnikach, dywanikach itp.

4

Instalacja
o Zdejmij całe opakowanie (włączając też
podstawę zainstalowaną do przewozu -
rys. 1). Po otwarciu na torbie foliowej mogą
pojawić się kropelki wody. Jest to naturalne
po testach fabrycznych pralki.

Certyfikat

o Sprawdź czy są wszystkie elementy wymienione poniżej
nazwa
model

HTD1268

Instrukcja
obsługi

Karta
gwarancyjna
Wąż
Mocowadoprowa- nie węża
dzający
spustowego
Plastikowe
zaślepki

Mocowanie węża spustowego

korki
Karta gwarancyjna

Wąż przyłączeniowy

Mocowanie węża spustowego
Karta gwarancyjna
korki

Rys. 1
Instrukcja

Wąż obsługi
przyłączeniowy
Rys. 1 Rys. 1

Demontaż zabezpieczeń transportowych
Aby pralka nie drgała nadmiernie podczas pracy, jej bęben został zamocowany przy
użyciu specjalnego zawieszenia. By nie uszkodzić tych elementów podczas transportu, elementy ruchome zostały zablokowane specjalnymi śrubami i tulejami, które
należy usunąć przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
Po zdemontowaniu zabezpieczeń powstałe otwory należy zaślepić przy użyciu wkładek znajdujących się w komplecie wraz z akcesoriami wyjętymi z bębna urządzenia podczas rozpakowywania.
Zabezpieczenia transportowe schowaj bezpiecznie do późniejszego użytku np. przeprowadzki lub transportu pralki.
Rys. 2

Poziomowanie:

Rys. 2
o Wykręcić nóżki przy użyciu załączonego, obracając w lewo kilka
razy (nie do końca! ).
o Nóżki oraz podłoga pod nimi muszą by suche, aby urządzenie nie
przemieszczało się podczas wirowania. 3
o Wyregulować dokładnie urządzenie poprzez wkręcanie lub wykręcanie nóżek. Sprawdzić regulację używając poziomicy.
o Zabezpieczyć nóżki przy użyciu nakrętek kontrujących (jeżeli wyRys. 3 Rys. 3
stępują, przekręcić je w prawo). Podczas wykonywania tej czynności należy przytrzymywać nóżki, aby zapobiec ich obracaniu.
o Wszystkie cztery kontry muszą być mocno dokręcone do obudowy. Upewnić się,
czy podczas poziomowania, nóżki nie zostały wykręcone do końca oraz czy urządzenie stoi stabilnie.

5

Podłączenie węża doprowadzającego wodę do pralki
1. Podłącz wąż do otworu pobierania wody
w pralce.
2. Dokręć i poruszaj wężem sprawdzając czy
nie ma luzu.

Podłączenie węża odprowadzającego wodę z pralki
o Odpływ pralki należy zawiesić na krawędzi zlewu, umywalki
lub wanny używając plastikowego mocowania węża odprowadzającego. Element ten zabezpiecza wąż przed wypadnięciem wskutek czego mogłoby dojść do zalania. Wąż nie
może być dłuższy niż 250 cm. Dłuższy może spowodować
powracanie wody do pralki i uszkodzenie urządzenia. Przekrój przedłużonego węża powinien być taki sam jak oryginalnego.
o Możliwe jest również podłączenie węża ściekowego bezpośrednio do instalacji kanalizacyjnej. W takim przypadku
należy pamiętać o zastosowaniu odpowiedniego syfonu.
Przyłącze odpływu powinno zostać umieszczone na odpowiedniej wysokości (80-100 cm) nad podłogą na której
ustawiono pralkę.

Podłączenie do sieci elektrycznej

Przed podłączeniem pralki do sieci sprawdź następujące elementy:
o Bezpiecznik na linii zasilającej pralkę powinien być nie mniejszy niż 15A
o Napięcie powinno wynosić 220-240 V
o Gniazdko sieciowe do którego podłączamy pralkę powinno być uziemione
o Gniazdko i wtyczka powinny być zgodne, jeśli nie są zawiadom serwis aby wymienić wtyczkę
o Dodatkowy kabel uziemienia nie jest potrzebny gdy jest uziemienie w gniazdku
sieciowym

6

Panel kontrolny
Panel kontrolny (HTD1268)
J

A

C

????
?????????
?????

29

??????????
??????????

??????
????????
????????????????

D

G
I

F
F

H

???????????

????????

E

B

K

A. Pokrętło programatora
Przekręcenie pokrętła zgodnie z ruchem wskazówek
zegara na wybraną pozycję spowoduje wybranie
programu. Gdy pokrętło jest w pozycji,, Wył. " pralka
jest wyłączona, gdy jest na jednym z 11 programów
- pracuje.
B. Przycisk Temp.
Wciśnięcie spowoduje ustawienie temperatury prania (, 30, 40, 60, 90° C). Przeczytaj
,, tabelę programów" aby dobrać optymalną temperaturę prania. Gdy temperatura zostanie wybrana na ekranie wyświetli się jej wartość. UWAGA. Znaczek wyświetlony na
wyświetlaczu oznacza, że nie będzie podgrzewana woda do prania.
C. Przycisk Wirowanie
Po wciśnięciu tego przycisku można wybrać prędkość wirowania (0, 400, 600, 800,
MAX). Po wybraniu na ekranie wyświetli się aktualna prędkość wirowania. UWAGA
Gdy na ekranie jest,, 0" wirowanie nie załączy się, natomiast,, MAX" włączy wirowanie
z prędkością 1000 lub 1200 obr. /min (zależy od modelu pralki).
D. Przycisk Start/Pauza
Gdy pralka jest podłączona do prądu i wybrany jest odpowiedni program, ustalona
jest temperatura, prędkość wirowania i inne funkcje, wciśnięcie przycisku spowoduje
uruchomienie pralki, ponowne wciśnięcie spowoduje wstrzymanie aktualnej operacji.
Ponowne wciśnięcie wznowi pracę pralki od momentu zatrzymania.
E. Przycisk Eco
Wciśnięcie włącza tryb prania ekonomicznego dla danej zawartości pralki. Pozwala to
zaoszczędzić energię elektryczną i wodę.

7

F. Przycisk Suszenie
Wciśnięcie spowoduje podświetlenie znaczka suszenia. Gdy program dojdzie do procesu suszenia, uruchomi go. Aby przerwać ten proces wciśnij przycisk Start/Pauza
a następnie wciśnij przycisk Suszenie, spowoduje to wyłączenie tej funkcji.
G. Przycisk Dodatkowe płukanie
Po wciśnięciu tego przycisku na ekranie pojawi się znaczek tej funkcji. Gdy program
dojdzie do płukania automatycznie doda jescze jeden ekstra cykl płukania. Można
stosować tę funkcję w celu bardzo dobrego wypłukania pranych rzeczy.
H. Przycisk Pranie wstępne
Gdy do pralki włożysz bardzo brudne rzeczy wciśnij ten przycisk przed uruchomieniem właściwego programu. Po uruchomieniu pralki funkcja prania wstępnego uruchomi się pierwsza, a następnie wybrany przez nas program.
I. Przycisk Opóźnienie załączenia
Wciśnięcie spowoduje wyświetlenie czasu do rozpoczęcia cyklu prania. Gdy ta funkcja
jest ustawiona wskaźnik w górnym lewym rogu będzie podświetlony. Zakres czasu
opóźnienia rozpoczęcia prania od 1 do 24 godz. Jedno wciśnięcie dodaje 30 minut.
Po ustawieniu czasu wciśnięcie Start/Pauza spowoduje uruchomienie cyklu prania po
upłynięciu czasu opóźnienia prania. Wskaźnik będzie migał i zgaśnie gdy zakończy
tryb prania.
J. Ekran wyświetlacza
Na ekranie wyświetlają się informacje dotyczące statusu prania, aktualnego procesu,
czasu prania, czasu do zakończenia, temperatury, prędkości wirowania, wyboru wsadu itp. Wyświetlane są też błędy.
K. Dozownik środków piorących. Rysunek a pokazuje przegrody
dozownika. Otwarcie dozownika i wsypanie środka piorącego
do odpowiedniej przegrody.
Przegroda 1: środki piorące do prania wstępnego
Przegroda 2: środki piorące do prania programami 1-6
Przegroda 3: środki płuczące, zmiękczające i zapachowe
D+I. Blokada klawiatury
Po wciśnięciu przycisku Opóźnienie załączenia i Start/Pauza równocześnie przez 3
sekundy Blokada klawiatury zostanie włączona, na ekranie pojawi się,, SAFE ON".
Aby odblokować klawiaturę wciśnij przycisk Opóźnienie załączenia i Start/Pauza ponownie. Przytrzymaj 3 sekundy, a na ekranie pojawi się,, SAFE OFF". Funkcja ta zabezpiecza klawiaturę przed niepożądaną zmianą programu, temperatury, szybkości
wirowania przez osoby niepowołane lub dzieci.

8

Wyświetlacz
1
Program
bawełna
Kaszmir
syntetyk
wył.

11

anti-virus
prasowanie
suszenie

2
30

wirowanie
płukanie

29

sport

jedwab
szybko

3
9

10

1. Wyświetlacz cyfrowy. Czas jest uruchomiony i wyświetla się tak,,
", wyświetla
się tam także temperatura prania, prędkość wirowania, czas do zakończenia cyklu,
. Ustawienie ręczne czasu prania np.
. Gdy ustawisz czas opóźnienia
np. Gdy włączysz blokadę
załączenia prania na 6 godz. na ekranie pojawi się
, a po jej wyłączeniu
. Gdy dzieje się coś
klawiatury wyświetli się
. Po zakończeniu cyklu programu wyświezłego na ekranie pojawia się np.
tla się
2. Wskaźnik prędkości wirowania (obr. /min). Aktualna wartość migocze na wyświetlaczu i rozjaśnia się gdy program startuje.
3. Wskaźnik temperatury (°C). Podświetla się aktualna temperatura prania, a po starcie programu podświetla się na stałe.
4. Pasek temperatury. Wskazuje aktualną temperaturę w trakcie podgrzewania wody
w pralce, aż osiągnie wartość dla danego programu.
5. Wskaźnik wagi załadowanego prania. Wskazuje ilość (kg) aktualnie pranego wsadu.
6. Wskaźnik opóźnienia załączenia. Podświetla się po wyborze opóźnienia prania
przyciskiem Opóźnienie załączenia.
7. Wskaźnik prania wstępnego. Podświetla się gdy zostanie wybrany program prania
wstępnego.
8. Wskaźnik płukania dodatkowego. Podświetla się gdy wybrana została ta funkcja.
Podczas wykonywania jej wskaźnik migocze.
9. Wskaźnik suszenia. Podświetla się gdy wybrana została funkcja suszenia. Podczas
wykonywania jej wskaźnik migocze.
10. Wskaźnik blokady klawiatury. Włącza się po włączeniu programu, co uniemożliwia otwarcie drzwi podczas pracy, wyłącza się po zakończeniu prania. Dopiero
wtedy można otworzyć drzwiczki.
11. Wskaźnik ostrzeżenia: włącza się równocześnie z wyświetlanym błędem na ekranie.
Tabela programów
Program

Preferowane
tkaniny

Zakres
temperatur (? C)

Temperatura
sugerowana
(? C)

Obroty
(obr. /min)

Sugerowane
obroty

Bawełna

Tkaniny
bawełniane

__-30-40-60-90

40

0, 400, 600,
800, MAX

800

Syntetyki

kolorowe

__-30-40-60

600

Wełna/Kaszmir

Kaszmir

__-30-40

--

0, 400, 600

Jedwab

Szybkie pranie

Lekko
zabrudzone

Pranie sport

Bawełna
i syntetyki

Płukanie

-

Wirowanie

Suszenie

Używać do suszenia bawełny lub syntetyków

Prasowanie

Używać do suszenia bawełny lub syntetyków.
Wysuszone ubrania i materiały wymagają prasowania.

Anti-virus

Używać do pozbycia się zapachu i wirusów.

Wyłączenie

Pralka wyłączona

UWAGA
Czasy programów mogą się nieco różnić względem pokazanych w instrukcji.
Wpływ na to ma wiele czynników, np. niskie ciśnienie wody - napełnianie pralki trwa dłużej, prane tkaniny - nasączanie wodą jest powolniejsze, temperatura
wody itp.

Dotatkowe funkcje dodane do programu

Użycie śr. piorących

opóźnienie

pranie
wstępne

dod.
eco

Bawełna

?

?

?

?

1~MAX

X

?

ö

Syntetyki

?

?

?

?

1~3

Kaszmir

?

Jedwab

?

Szybkie pranie

?

-

?

Pranie sport

?

?

?

?

X

-

?

?

ö - Oznacza dodanie delikatnego zapachu, środka zmiękczającego gdy jest potrzebny
? - Wymaga dodania środka piorącego

X - Nie wymaga środków piorących

? - Oznacza możliwość wybrania tej funkcji jako dodatkowej do programu

- - Oznacza brak możliwości wyboru tej funkcji w trakcie programu

1. Jeśli wybrane jest pranie wstępne środki piorące muszą być wsypane do przegrody 1 dozownika. Gdy ciężar prania jest na pozycji 4. MAX, funkcja suszenia nie włączy się. Dla tkanin specjalnych, np. wełna, koniecznie sprawdź na metce temperaturę,
w której można tę tkaninę prać.

Przygotowania
1. Podłączenie prądu
Podłącz wtyczkę do gniazdka z napięciem 220-240 V~
/50 Hz

2. Podłączenie wody
Odkręć kran aby doprowadzić wodę do pralki. Przed
uruchomieniem sprawdź czy nigdzie nie cieknie
woda. Załóż w żądanym miejscu wąż odpływowy
i sprawdź czy jest dobrze zamocowany. Wybór środków piorących
W pralce powinny być używane środki wyprodukowane dla pralek automatycznych. W zależności od
tkanin powinniśmy używać
różnych środków piorących
np. do wełny, syntetyków,
tkanin delikatnych, mocno
zabrudzonych, białych i kolorowych. Przygotowanie rzeczy do prania
o Oddziel rzeczy mocno zabrudzone od tych mniej
brudnych. Oddziel rodzaje tkanin bawełnianych,
syntetyczne, wełniane i jedwabne.
o Oddziel ubrania i tkaniny białe od kolorowych.
Zmieszanie ich w jednym praniu może doprowadzić do zafarbowania rzeczy białych.

- ubrania mocno wytarte należy prać w specjalnej
siatce
- przed praniem należy naprawić uszkodzone ubrania lub tkaniny
- pościel i obrusy włożone luzem nie powinny się zagnieść
o Ta pralka przeznaczona jest do użytku domowego do mechanicznego prania. Przed praniem rzeczy
należy sprawdzić ich metkę, aby upewnić się co do
temperatury i programu piorącego. Załadowanie prania
Typ

wełna/kaszmir/jedwab

Maks. wsad

6 kg

3 kg

1, 5 kg

12

Procedura prania
1. Załadowanie pralki

Otwórz drzwiczki, wkładaj rzeczy do prania sztuka po sztuce. Zamknij dokładnie
drzwiczki.
1. Jeśli uruchamiasz pralkę po raz
pierwszy, uruchom jeden cykl prania
na pusto. Ustrzeżesz się zabrudzenia
wsadu olejem lub brudną
wodą z pralki. Nie przeładuj pralki.

Zależności wagowe wsadu
Spodnie dżinsowe
(ok. 800 g)

Drelich
(bawełna
ok. 950 g)

Pidżama
(ok. 200 g)

Ubranie
z mieszanego
materiału
Koszulka
(ok. 300 g)

T-shirt
ok. 300 g)
Kurtka
ok. 800 g)

Koc
(wełna
ok. 3000 g)

Bielizna
(miesz. mat.
ok. 70 g)
Skarpetki
Powłoczka ok. 50 g)
2. Dodanie środków piorących

Wysuń dozownik środków piorących i wsyp odpowiedni
środek piorący do odpowiednich przegródek. Zamknij dokładnie dozownik.

UWAGA

1) Do prania wstępnego środek piorący powinien być
wsypany do przegródki 1 i 2. Do przegródki 2 wsypujemy,, mocny" środek piorący. Nie wsypuj nic do przegródki 1 przy innych programach.
2) Nie nadużywaj środka zmiękczającego; może to doprowadzić do uszkodzenia delikatnych tkanin. Wybranie programu piorącego

Aby uzyskać najlepsze wyniki prania należy program dobrać do typu pranych tkanin. Na pudełkach środków piorących umieszczone są zasady ich użycia. Trzeba
według tych wskazówek wybrać odpowiedni program.

13

4. Ustawienie temperatury prania i prędkości wirowania

Jeśli nie wymagane jest podgrzewanie wody, przycisk temperatury ustaw na symbol
,, ". W innym przypadku ustaw temperaturę właściwą pranym rzeczom.
Jeśli rezygnujesz z wirowania ustaw przycisk na pozycji,, 0". Prędkośc wirowania
i temperaturę najlepiej ustawić względem wybranego programu i pranych rzeczy. Przycisk wyboru dodatkowych funkcji

Możesz wybrać dodatkową funkcję do wybranego programu wciskając przycisk z tą
funkcją. W wyborze powinna pomóc tabela programów. Pranie

Wciśnij przycisk Start/Pause a pralka rozpocznie wykonywanie wybranego programu
prania. Na wyświetlaczu pojawi się także wymagany czas pracy. Zakończenie prania

Pralka po wykonaniu cyklu prania zatrzyma się automatycznie. Na ekranie pojawi się
napis,, END". Teraz możesz ustawić pokrętło programatora na pozycję,,. ", otworzyć
drzwiczki (po zwolnieniu przez pralkę automatycznej blokady - czas ok. 3 min) i wyjąć z pralki wyprane rzeczy. Następnie zakręć wodę i odłącz pralkę z sieci.
Sugestia - nie pozostawiaj wypranych rzeczy zbyt długo w bębnie pralki, powoduje
to powstanie trudnych do rozprasowania zagnieceń.

14

Przystosowanie programów
o Oszczędzamy wodę, energię elektryczną i środki piorące
1. Gdy pierzesz różne rzeczy, posegreguj je kolorami aby nie spowodować zabarwienia
białych tkanin
2. Zbierz dostateczną ilość ubrań aby zapełnić pralkę
3. Nie przeładowuj pralki
4. W praniu wstępnym pierz tylko bardzo mocno zabrudzone rzeczy
5. Zmniejsz ilość środków piorących lub wybierz program standardowy lub dla rzeczy
delikatnych przy praniu rzeczy lekko zabrudzonych
6. Wybierz prawidłową temperaturę prania. Powyżej 60° C tylko dla mocno zabrudzonych rzeczy. Nie używaj więcej środków piorących niż potrzeba
8. Pranie programem dla delikatnych rzeczy powoduje, że łatwiejsze jest późniejsze prasowanie

o Suszenie
1. W zależności od struktury tkaniny zdecyduj czy można ją suszyć w pralce czy nie
2. Przed suszeniem upewnij się czy woda jest odkręcona i na pewno zimna
3. Ubrania nieprzemakalne nie nadają się do suszenia i powinny być usunięte z bębna
przed procesem suszenia. Można je suszyć w oddzielnym cyklu bez innych rzeczy. Aby proces suszenia mógł się rozpocząć, pamiętaj o odwirowaniu prania
5. Jeśli w pralce jest zbyt wiele rzeczy proces suszenia będzie niedokładny, pozostaną
rzeczy wilgotne
Poniższa tabelka pokazuje różnice w czasie suszenia różnych rzeczy w zależności od ich
ciężaru. Możesz wybrać odpowiedni program suszenia uwzględniając ciężar rzeczy. Gdy
program suszenia się zakończy wszystkie programy zostaną zamknięte.

Ciężar
(kg)

suszenia

Czas trwania
(min)

0-1

60

1-2

Całkowicie wysuszone

120

2-3

Stopień suszenia

150

0-3

Całkowicie wysuszone lub gotowe
do prasowania

Antywirus

Program przeciwwirusowy
dla osuszonych rzeczy

15

Inne funkcje
1. Pamięć ustawień po zaniku zasilania czyli zapamiętanie parametrów prania po
awarii zasilania tak aby pralka ruszyła do dalszego prania bez konieczności ponownego programowania. Pralka może zapamiętywać wcześniejsze ustawienia prania, czyli może zapamiętywać przyzwyczajenia właściciela do prania ubrań. Po załadowaniu pralki można
wcisnąć tylko przycisk Start/Pauza aby rozpocząć pranie. Zabezpieczenie przed dziećmi. W czasie pracy pralki wciśnij przyciski,, Opóźnienie
załączenia" i,, Start/Pauza" na ok. 3 sek. Funkcja blokady klawiatury włączy się.
Wciskanie przycisków lub kręcenie programatorem wyzwoli tylko dźwięk, natomiast nie zmieni żadnych parametrów obecnego cyklu prania. Wyłączenie blokady
- wciśnij przyciski,, Opóźnienie załączenia" i,, Start/Pauza" na ok. 3 sek, blokada
zostanie wyłączona. Kasowanie bieżącego programu, zmiana lub wybór innych funkcji w trakcie prania:
A. Przekręć pokrętło programatora do pozycji off, program automatycznie się zatrzyma; obróć ponownie programator ustawiając go na żądanym programie. Jeśli chcesz włączyć dodatkowe funkcje w trakcie pracy pralki wciśnij przycisk
,, Start/Pauza". Po wybraniu dodatkowych funkcji wciśnij ten przycisk ponownie.
Uwaga: sprawdź w tabeli programów, które z nich są dostępne w wybranym programie
5. Po zakończeniu cyklu prania pralka odtworzy sygnał dźwiękowy, który poinformuje Cię, że pranie się zakończyło. Po zwolnieniu przez pralkę automatycznej blokady
drzwiczek (ok. 3 min po zakończeniu prania), otworzyć drzwiczki i wyjąć czyste
pranie.

16

Konserwacja
1. Po każdym praniu zakręć dopływ wody i wyłącz
pralkę z sieci. Uchyl drzwiczki aby uniknąć przykrego zapachu i zawilgocenia wnętrza. Jeśli pralka
długo nie była używana wymień węża odpływowego. Odłącz pralkę na czas konserwacji i czyszczenia.
Używaj miękkich szmatek nasączonych płynem
mydlanym aby oczyścić obudowę i gumowe elementy. Nie używaj środków żrących. Regularnie myj dozownik środków piorących.
Wysuń dozownik, umyj go i delikatnie
wsuń z powrotem. Raz w miesiącu czyść filtr wylotowy.
a) Otwórz delikatnie dolną klapkę (rys. 1)
b) Wykręć filtr w kierunku przeciwnym do
ruchu wskazówek zegara (rys. 2)
c) Oczyść filtr i wkręć go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara
Uwaga. Sprawdź czy filtr założyłeś prawidłowo i dokręciłeś.
Aby zdjąć dolną osłonę musisz cienkim
śrubokrętem lub nożem podważyć krawędzie osłony (rys. 3). Po oczyszczeniu filtra
załóż osłonę na swoje miejsce (rys. 4).

17

Konserwacja

5. Aby uniknąć zablokowania dopływu wody należy czyścić filtr wlotowy regularnie. Jeśli pralka będzie przenoszona lub przewożona załóż lokadę
transportową. Jeśli pralka nie będzie używana przez dłuższy czas
pozostaw uchylone drzwi. Zapobiega to powstaniu
przykrego zapachu.

18

Problemy
Zanim wezwiesz autoryzowanego serwisanta spróbuj rozwiązać problem
Problem

Rozwiązanie

Pralka nie włącza się

o Złe podłączenie do sieci
o Awaria prądu
o Niedomknięte drzwiczki (błąd E1)
o Pralka nie została włączona przyciskiem Włącz

Pralka nie pobiera wody

o Zakręcony kran (błąd E4)
o Ciśnienie wody w sieci poniżej 0, 03 MPa
o Wąż doprowadzający wodę jest zagięty
o Źle ustawiony program
o Filtr wlotowy wody jest zatkany

Pralka wypuszcza wodę
w trakcie napełniania

o Wysokość wylewu jest poniżej 80 cm (powinna być
80-100 cm)
o Wylot węża jest zanurzony w wodzie

Pralka nie wypuszcza
wody

o Wąż odpływowy jest zatkany
o Wąż odpływowy zamocowany na wysokości & gt; niż
100 cm
o Zapchany filtr wylotowy

o Nie wszystkie bolce zabezpieczające zostały wyjęte
o Pralka umieszczona na krzywej podłodze i niewypozioWibracje w trakcie prania
mowana
o Waga wsadu przekracza 6 kg
Pralka zatrzymała się po
jednym cyklu

o Brak wody lub prądu
o Pralka w cyklu namaczania

Pralka zatrzymuje się na
jakiś czas

o Pralka w cyklu namaczania
o Pralka wyświetla kod błędu

Nadmiar piany w bębnie
pralki wylewa się na
zewnątrz

o Proszek lub płyn nie był przeznaczony do pralek automatycznych
o Użyto pieniącego się proszku

19

Dane techniczne
MODEL

HW-B1260/ME

HW-B1060/ME

Napięcie

220-240 V ~/(50Hz)

Moc

1950

0, 03 & lt; p & lt; 1

Ciśnienie wody

Maks. waga wsadu (kg)

1200

1000

Ilość programów

Prędkość wirowania (maks. obr. /min)

Waga (kg)

69

Klasa przeciwporażeniowa

IPX4

Anti-Water class

IPX4

??????????
????????

?????
??????????????

????????????

???????????
?????

?????????????

??????????????????????????
????????????????????????????

??????

20

??????????????

?????????
????????????????

?????
???????????????????

????????????

???????????

????????????

Schemat elektryczny

Kody na wyświetlaczu
Do zakończenia 1 godz. i 16 min
Do zakończenia 1 min
Ustawienie temperatury prania na 60
Pranie bez grzania wody
Pranie bez wirowania
Obroty ustawione na 800 obr. /min
Kod do ręcznego ustawienia wagi rzeczy, jeśli ważą mniej niż 1 kg
Kod ręcznego ustawienia wagi aktualnego wsadu
Funkcja blokady klawiszy uruchomiona
Funkcja blokady klawiszy wyłączona
Zakończenie procesu prania
Informacja o defekcie: drzwi nie są domknięte
Otwórz i domknij drzwi, jeśli nadal występuje defekt, wezwij serwis
Informacja o defekcie: awaria wypompowywania wody
Oczyść filtr wylotowy, sprawdź czy wąż nie jest przygnieciony, jeśli nadal występuje defekt, wezwij serwis
Informacja o defekcie: błędny odczyt temperatury
Wezwij serwis
Informacja o defekcie: brak grzania wody
Informacja o defekcie: woda zbyt wolno napełnia zbiornik
Ciśnienie w sieci wodociągowej jest bardzo niskie lub brak wody
Informacja o defekcie: funkcja grzania i osuszanie nie działa
Informacja o defekcie: zbyt duża ilość piany dostającej się do silnika
Włącz płukanie, wypuść wodę, aby pozbyć się piany, jeśli nadal występuje defekt, wezwij serwis
Informacja o defekcie: woda przekracza dozwolony poziom
Zakręć kran, wezwij serwis
Informacja o defekcie: czujnik temperatury suszenia nie działa
Informacja o defekcie: przekroczony poziom wody
Informacja o defekcie: czujnik poziomu wody funkcji osuszania nie działa
Sprawdź czy uprane rzeczy są suche czy nie, jeśli jest woda w bębnie, wypompuj ją ponownie, jeśli nadal
występuje defekt, wezwij serwis
Informacja o defekcie: drzwi nie domknięte po uruchomieniu programu
Domknij drzwi, jeśli nadal występuje defekt, wezwij serwis
Informacja o defekcie: w trakcie wirowania prane rzeczy rozrzuciły się nierówno w bębnie
Spróbuj rozrzucić rzeczy w bębnie, jeśli nadal występuje defekt, wezwij serwis

21

Krótka instrukcja Haier Htd1268

Bezpośredni link do pobrania Krótka instrukcja Haier Htd1268

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Krótka instrukcja Haier Htd1268