Konfiguracja Bosch Wtr86t9ssn

Konfiguracja Bosch Wtr86t9ssn jest idealna dla osób, które chcą mieć komfort i łatwość użytkowania. Została ona zaprojektowana, aby zapewnić wygodę i bezpieczeństwo użytkownikom. System ten jest wyposażony w inteligentny system sterowania, który pozwala sterować wszystkimi funkcjami urządzenia. System ten może zostać skonfigurowany zgodnie z wymaganiami użytkownika, dzięki czemu użytkownik może cieszyć się maksymalnym bezpieczeństwem i komfortem. System ten również oferuje szereg funkcji zabezpieczających, takich jak wykrywanie zakłóceń i zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem. Konfiguracja Bosch Wtr86t9ssn jest prosta i łatwa do skonfigurowania, a korzystanie z niego jest proste i przyjemne.

Ostatnia aktualizacja: Konfiguracja Bosch Wtr86t9ssn

Skonfiguruj urządzenie Brother w sieci bezprzewodowej (Wi-Fi) za pomocą dołączonego dysku CD-ROM z kablem USB.

W tym FAQ wyjaśniono, jak tymczasowo skonfigurować urządzenie Brother do pracy w sieci bezprzewodowej za pomocą kreatora konfiguracji sieci bezprzewodowej i kabla USB. (Komputer musi być podłączony do sieci).

Przed skonfigurowaniem ustawień sieci bezprzewodowej:

Należy znać ustawienia sieci bezprzewodowej punktu dostępu/routera WLAN. Sprawdź i zapisz bieżące ustawienia sieci bezprzewodowej poniżej.

 • Nazwa sieci (SSID: Identyfikator usługi, ESSID: ID zestawu usług rozszerzonych)
 • Klucz sieciowy (hasło, klucz zabezpieczeń lub klucz szyfrowania itp. )
Urządzenie Brother obsługuje tylko pierwszy klucz WEP. Jeśli używasz routera, który używa więcej niż jednego KLUCZA WEP, wprowadź KLUCZ używany dla pierwszego klucza WEP.

Skonfiguruj ustawienia sieci bezprzewodowej:

Wykonaj następujące czynności:
INFORMACJA: UWAGA: Ekran może wyglądać inaczej na różnych urządzeniach firmy Brother i zależnie od posiadanego systemu.

  Podłącz przewód zasilający do urządzenia Brother, a następnie podłącz go do gniazdka elektrycznego. Włącz urządzenie Brother.

  NIE podłączaj jeszcze kabla USB.

  Włącz komputer. Włóż dołączoną do zestawu płytę CD-ROM do napędu CD-ROM.

  Użytkownicy systemu Windows
  dla użytkowników komputerów Macintosh

  Jeśli nie masz dysku CD-ROM:
  (Windows)
  Przejdź do sekcji Downloads (Pobieranie) tej witryny i pobierz pełny pakiet sterowników i oprogramowania. Najpierw postępuj zgodnie z instrukcjami instalacji na stronie pobierania. Po wyświetleniu ekranu instalacji wykonaj czynności opisane w KROKU C dla użytkowników systemu Windows poniżej.


  (Macintosh)
  Przejdź do sekcji Pobieranie tej witryny i pobierz pełny pakiet oprogramowania. Po wyświetleniu ekranu instalacji wykonaj czynności opisane w KROKU c dla użytkowników komputerów Macintosh.

  Użytkownicy systemu Windows:
  Ekran instalacji zostanie wyświetlony automatycznie. Jeśli pojawi się monit, wybierz model i język. Pojawi się menu główne płyty CD-ROM. Kliknij opcję Zainstaluj sterownik drukarki.
  INFORMACJA: Po wyświetleniu ekranu Kontrola konta użytkownika kliknij opcję Zezwalaj lub Tak.

  Gdy pojawi się okno Umowa licencyjna, kliknij przycisk Tak, jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na warunki Umowy licencyjnej. Wybierz opcję połączenie sieci bezprzewodowej, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Wybierz opcję Drukarka sieciowa równorzędna Brother, a następnie kliknij przycisk Dalej.

  Jeśli zostanie wyświetlony ekran wykryto zaporę/program antywirusowy, wybierz opcję Zmień ustawienia portu zapory, aby włączyć połączenie sieciowe i kontynuować instalację. (Zalecane), a następnie kliknij przycisk Next (Dalej).

  Może zostać wyświetlony ekran wyboru urządzenia Brother. Jeśli ekran nie zostanie wyświetlony, przejdź DO KROKU 5.

  Sprawdź, czy na liście na ekranie pojawi się posiadane urządzenie Brother.

  Jeśli nie możesz znaleźć komputera Brother na liście, kliknij opcję Konfiguracja sieci bezprzewodowej, aby skonfigurować ustawienia sieci bezprzewodowej. Przejdź do KROKU 5.

  Jeśli możesz znaleźć swoje urządzenie Brother, wybierz je z listy. Następnie kliknij przycisk Dalej i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować sterownik drukarki dla połączenia sieciowego. Nawet jeśli drukarka została zainstalowana za pomocą połączenia USB, należy zainstalować sterownik drukarki w celu podłączenia do sieci.

Użytkownicy komputerów Macintosh:
Kliknij dwukrotnie ikonę BROTHER na pulpicie. Kliknij dwukrotnie ikonę Pobieranie sterownika.

Po kliknięciu ikony Pobieranie sterownika może zostać wyświetlony ekran pobierania. Wybierz system operacyjny i pobierz pełny pakiet oprogramowania. Następnie kliknij dwukrotnie pobrany plik, aby rozpocząć instalację.

Może zostać wyświetlony ekran wyboru urządzenia Brother. Jeśli ekran nie zostanie wyświetlony, przejdź do KROKU 5.

Jeśli nie możesz znaleźć swojego komputera Brother na liście, kliknij kolejno (Konfiguracja)  > Kreator konfiguracji urządzeń bezprzewodowych, aby skonfigurować ustawienia sieci bezprzewodowej.

Jeśli możesz znaleźć swoje urządzenie Brother, wybierz je z listy. Nawet jeśli drukarka została wydrukowana za pomocą połączenia USB, należy zainstalować sterownik drukarki w celu podłączenia do sieci.


Może zostać wyświetlony ekran potwierdzenia instalacji. Jeśli ekran nie zostanie wyświetlony, przejdź do KROKU 5.

Jeśli zostanie wyświetlony ten ekran, można skonfigurować urządzenie Brother do pracy w sieci bezprzewodowej za pomocą kreatora konfiguracji sieci bezprzewodowej bez użycia kabla USB.
Potwierdź komunikat na ekranie. Zaznacz pole wyboru zaznaczone i potwierdzone, a następnie kliknij przycisk Dalej.
Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby skonfigurować urządzenie Brother do pracy w sieci bezprzewodowej i zainstalować sterownik drukarki dla połączenia sieciowego.

Wybierz opcję Tak, mam kabel USB do instalacji, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Jeśli zostanie wyświetlony ten ekran, kliknij przycisk Zezwalaj, aby wyrazić zgodę na wykorzystanie poufnych informacji przechowywanych w kluczu do konfiguracji sieci bezprzewodowej.

Jeśli zostanie wyświetlony ten ekran, sprawdź, czy masz informacje dotyczące zabezpieczeń sieci bezprzewodowej. Zaznacz pole W zaznaczone i potwierdzone, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Podłącz kabel USB do urządzenia Brother i komputera.

Ustawienia sieci bezprzewodowej zostaną automatycznie wykryte. W zależności od używanego środowiska komputera zostanie wyświetlony jeden z poniższych ekranów.

Kliknij tutaj, jeśli zostanie wyświetlony ekran „potwierdzenie instalacji”.
Kliknij tutaj, jeśli zostanie wyświetlony ekran „dostępne sieci bezprzewodowe”.

Jeśli zostanie wyświetlony ekran „potwierdzenie instalacji”:

Potwierdź wyświetlone informacje. Zaznacz pole wyboru Sprawdź i potwierdź, a następnie kliknij przycisk Dalej.

Zostanie wyświetlona nazwa sieci (SSID, ESSID). Wybierz opcję Tak, a następnie kliknij przycisk Dalej.
Przejdź do KROKU 12.

Jeśli zostanie wyświetlony ekran „dostępne sieci bezprzewodowe”:

Zostanie wyświetlona lista aktualnie dostępnych sieci bezprzewodowych. Wybierz nazwę sieci (SSID, ESSID), z którą chcesz się połączyć, a następnie kliknij przycisk Dalej. Przejdź do KROKU 10.

Jeśli Nazwa sieci (SSID, ESSID) nie jest wyświetlana na liście, przejdź do KROKU 9.

Jeśli na liście znajduje się wiele podobnych nazw sieci (SSID, ESSID):
Niektóre punkty dostępu/routery WLAN mogą mieć więcej niż jedną nazwę sieciową (SSID, ESSID). Postępuj zgodnie z instrukcjami dostarczonymi z bezprzewodowym punktem dostępu/routerem.

Jeśli tak, wybierz nazwę sieci (SSID, ESSID) używaną podczas podłączania komputera do punktu dostępu/routera WLAN.

Jeśli nazwa sieci (SSID, ESSID) nie jest wyświetlana na liście sieci bezprzewodowych, sprawdź, czy:
Po potwierdzeniu kliknij przycisk Refresh (Odświeżaj).Jeśli punkt dostępu/router WLAN jest wyłączony, włącz go. Jeśli komputer Brother jest umieszczony zbyt daleko od punktu dostępu/routera sieci WLAN lub pomiędzy nimi znajdują się przeszkody, umieść komputer Brother możliwie jak najbliżej punktu dostępu/routera sieci WLAN, z minimalnym przeszkodami. Urządzenie Brother obsługuje standardy IEEE 802. 11b, IEEE 802. 11g i IEEE 802. 11n. Sprawdź, czy punkt dostępu/router WLAN obsługuje standardy IEEE 802. 11b, IEEE 802. 11g lub IEEE 802. 11n oraz czy jeden z nich jest włączony. Jeśli punkt dostępu/router WLAN znajduje się w trybie ukrycia, komputer Brother nie może automatycznie wykryć nazwy sieci (SSID, ESSID). Wykonaj poniższe czynności, aby ręcznie dodać nazwę sieci (SSID, ESSID).
Kliknij Zaawansowany.

Wprowadź nazwę sieci (SSID, ESSID), a następnie kliknij przycisk Dalej.

Wprowadź informacje o sieci, a następnie kliknij przycisk Dalej. Przejść do KROKU 12.

Jeśli zostanie wyświetlony poniższy ekran, wykonaj tę czynność.
Jeśli nie, przejdź do KROKU 11.

Ten ekran zostanie wyświetlony po wybraniu nazwy sieci (SSID, ESSID) niezabezpieczonego punktu dostępu/routera WLAN. Zaleca się skonfigurowanie ustawień zabezpieczeń punktu dostępu/routera WLAN, aby zapobiec nieuprawnionemu dostępowi do sieci.Aby skonfigurować ustawienia zabezpieczeń punktu dostępu/routera WLAN, kliknij przycisk Anuluj, aby zamknąć kreatora. Po skonfigurowaniu spróbuj ponownie rozpocząć od początku. Jeśli nie, kliknij przycisk OK, a następnie przejdź do KROKU 12. Wprowadź klucz sieciowy, a następnie kliknij przycisk Dalej. (W kluczu sieciowym rozróżniana jest wielkość liter).


Sprawdź, czy ustawienia są prawidłowe. Kliknij przycisk Dalej, aby wysłać ustawienia do komputera Brother.Jeśli chcesz zmienić adres IP, kliknij Zmień adres IP i ręcznie ustaw adres IP. Po kliknięciu przycisku Anuluj ustawienia zostaną wyłączone.

Jeśli połączenie bezprzewodowe nie powiedzie się, zostanie wyświetlony ekran błędu połączenia. Potwierdź wyświetlone informacje, a następnie kliknij przycisk Ponów próbę, aby powrócić do ekranu w PUNKCIE 8. Spróbuj ponownie rozpocząć od KROKU 8.
[Przykład ekranu błędu]

Jeśli ekran błędu połączenia nie zostanie wyświetlony, przejdź do KROKU 14.
Jeśli po ponownej konfiguracji błąd połączenia nadal występuje, kliknij przycisk Ponów próbę ponownie, aby powrócić do ekranu w KROKU 8, a następnie kliknij przycisk Anuluj, aby zakończyć pracę z kreatorem.

Zalecamy wydrukowanie raportu WLAN w celu określenia przyczyny błędu. Po usunięciu przyczyny błędu spróbuj ponownie skonfigurować ustawienia sieci bezprzewodowej. Kliknij tutaj, aby zobaczyć, jak wydrukować raport WLAN.

Po wyświetleniu następującego ekranu odłącz kabel USB od komputera i urządzenia Brother.

Jeśli zostanie wyświetlony poniższy ekran, konfiguracja sieci bezprzewodowej została zakończona.

Kliknij przycisk Dalej i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby zainstalować sterownik drukarki dla połączenia sieciowego.

Jeśli sterownik drukarki dla połączenia sieciowego został już zainstalowany, kliknij przycisk Anuluj, aby zakończyć.

Powiązane modele

HL-1210WE, HL-1212WE, HL-1222WE, HL-1223WE

Opinie dotyczące treści

Aby pomóc nam udoskonalać naszą pomoc techniczną, przekaż poniżej swoją opinię.

Please add exception to AdBlock for elektroda. pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Thank you very much for proposing a new subject! After verifying you will receive points!

Piotr520 02 Apr 2020 19:11 5133

 • #1Level 24  

  #1

  Witam wszystkich.
  Odkopuję temat żebyście mi wytłumaczyli jedną rzecz. Czujki mam takie same jak autor tematu Bosch ISC-BPR2-W12 i dostałem rezystory 2, 2k 8sztuk i 1, 1k 16 sztuk.
  Szukam na pudełku i w instrukcji czujki jaki to typ, czy 2OEL/NC czy 2OEL/NO ale nic nie ma. Wiem jak te czujkę podłączyć z dwoma rezystorami 1, 1k ale po co te 2, 2K?
  Czy czujka wychodzi w takim czy innym układzie NC NO, czy ja to określam rezystorami? Bo się już pogubiłem.
  Z góry dziękuję za wyjaśnienie.

  Moderated By suworow:

  Wydzielone z tematu:
  https://www. html 3. 1. 19. Nie wysyłaj wiadomości w tematach archiwalnych, jeśli jest to kolejne pytanie, w szczególności inne niż osoby pytającej. Z racji szacunku do pytającego załóż własny temat. Możesz dopisać tylko sposób rozwiązania problemu.

  ............................................................................
  Ogłoszenie

  Wszystkich zainteresowanych jak to zrobić poprawnie, tak by nasze mienie było w miarę dobrze zabezpieczone a pieniądze wydane na sprzęt nie zmarnowane odsyłam do naszych poradników.

  Zapraszamy do zapoznania się z poradnikami, tematami wyróżnionymi, artykułami, z zakresu systemów zabezpieczeń takich jak domofony, automatyka bram i szlabanów, systemy alarmowe, kamery, kontrola dostępu:
  Poradniki dot. systemów zabezpieczeń
  Jeżeli w w/w tematach nie znajdziesz odpowiedzi na swoje pytanie, zapraszamy na forum:
  Systemy zabezpieczeń

  Zachęcamy również do odwiedzenia sekcji Poradniki Ogólne, gdzie znajdziecie materiały z pozostałych działów forum, w tym dla osób rozpoczynających swoją przygodę z elektroniką:
  Poradniki Ogólne

 • Helpful post

  #2bhtomLevel 38  #2

  Witam,

  Rezystory 2, 2k są po to, aby podłączyć w EOL, np. linie sabotażowe sygnalizatorów, obudów systemu, niektóre kontaktrony, itp.
  Czujki PIR i temu podobne jak najbardziej w DEOL.Pozdrawiam.

 • #3#3

  Rozumiem że czujkę pir muszę podłączyć z dwoma rezystorami 1, 1k a zabezpieczenie obudowy centrali ( wyłącznik przypominający krańcówkę) przez rezystor 2, 2k. Tylko w programie jaki wybrać typ czujki pir NO czy NC?

 • #4#4

  Witam,Doczytaj sobie jaką funkcję pełnią rezystory w liniach EOL i DEOL, oraz czy w przypadku podłączania sabotażu obudowy centrali jest konieczne stosowanie rezystora.

 • #5#5

  Doczytałem , już wiem do czego te rezystory.
  Rozumiem że rezystory to zabezpieczenie przed przypadkowym i celowym zwarciem. W sumie nie było by błędem gdybym użył rezystora w przypadku sabotażu obudowy centrali, choć prawdopodobieństwo zwarcia praktycznie niemożliwe, prędzej cała centrala się usmaży.
  Dzięki za uświadomienie.

 • #6User removed accountLevel 1  #6

  Piotr520 wrote:

  Rozumiem że rezystory to zabezpieczenie przed przypadkowym i celowym zwarciem.

  Źle rozumujesz. Dzięki rezystorom centrala wie, co wywołało alarm (zdarzeniu odpowiada różna rezystancja). Czy styk alarmowy, czy sabotażowy, czy czujka jest w czuwaniu, czy nie ma zwartego kabla... W nowszej, potrójnej parametryzacji (gdzie są trzy rezystory) przy zastosowaniu odpowiednich czujek centrala wie, czy ktoś nie zasłonił czujki (celowo bądź nieświadomie)
  ... i to wszystko na dwóch żyłach w kabelku.

 • #7#7

  Ech, to mój pierwszy alarm który montuję u siebie, jeszcze muszę trochę doczytać.
  Jeszcze jedno pytanie, czujka w kotłowni gdzie pracuje piec i zmienia się temperatura raczej może być problemowa?

 • #8#8

  PIR tak, ale są innego rodzaju czujki: dualne, mikrofalowe, kurtyny i bariery podczerwieni...

 • #9#9

  Ta zostanie najwyżej na zapas, a do kotłowni kupię coś innego.
  Dzięki za pomoc.

 • #10suworow

  VIP Meritorious for electroda. pl  #10

  Tu masz sporo rzeczy wyjaśnionych:

  Wybrane fragmenty:

  Co ustawiamy po stronie centrali:• Typ wejścia. ( jego parametryzację) Taką samą jaką ustawiliśmy rezystorami w czujce. W naszym wypadku będzie to DEOL NC ( w przypadku central które udostępniają konfigurację DEOL NC i DEOL NO) lub po prostu DEOL w przypadku innych central.

  Styki które nas interesują• dwa styki zasilania Tu podajemy w odpowiedniej polaryzacji zasilanie z centrali (plus do plusa, minus do minusa)
  • dwa styki sabotażu NC Zwarte gdy obudowa czujki jest zamknięta i reagujące rozwarciem na jej otwarcie.
  • dwa styki alarmowe NC. Zwarte gdy czujka jest zasilona i nie wykrywa ruchu, reagujące rozwarciem na wykrycie ruchu lub zdjęcie zasilania.

 • #11Dreamer93Level 14  #11

  Piotr520 wrote:

  Jeszcze jedno pytanie, czujka w kotłowni gdzie pracuje piec i zmienia się temperatura raczej może być problemowa?

  Sam PIR może tam wariować i dawać fałszywe alarmy, dałbym tam PIR + MW dla pewności.

 • #12#12

  suworow wrote:

  Tu masz sporo rzeczy wyjaśnionych:
  • dwa styki alarmowe NC.

  Dzięki za link, z samym połączeniem elektrycznym jak sądzę nie będę miał większych problemów, bardziej obawiam się pierwszego uruchomienia i ustawień w programie. Może zepnę to wszystko dziś wieczorem i spróbuję uruchomić, kurcze nawet na budowę nie ma jak pojechać bo u nas wylotówki obstawione, się porobiło a to dopiero początek .

  Dodano po 8 [godziny] 50 [minuty]:

  Post za postem, ale udało się uruchomić centralę i wydaje się że wszystko działa .
  Mam jeszcze pytanie, jak skonfigurować powiadamianie kartę sim i powiadamianie sms a także sterowanie. Wszystko co potrzebuję to dostać informację że alarm się załączył i żebym mógł przez sms uzbroić i rozbroić centralkę.
  Chodzi mi gównie o to okno, karta play

  Bo tutaj to rozumiem że wpisuję swój numer i to chyba wszystko, czy jescze muszę coś zaznaczyć przy sms?

  I czy są jakieś specjalne kody które muszę tu wpisać żeby uzbroić i rozbroić centralę, czy sam wpisuję jakiś kod?

 • #13#13

  Witam,

  Piotr520 wrote:

  Mam jeszcze pytanie, jak skonfigurować powiadamianie kartę sim i powiadamianie sms a także sterowanie.

  Nie uważasz, że w temacie Versy pytanie o Perfectę jest trochę nie na miejscu?
 • #14#14

  Ech, zająłem się czujką i nawet nie zwróciłem uwagi jakiej centrali dotyczy temat. Wieczorem jeszcze poszukam tych ustawień.

 • #15#15

  Piotr520 wrote:

  Bo tutaj to rozumiem że wpisuję swój numer i to chyba wszystko, czy jescze muszę coś zaznaczyć przy sms?

  Warto też pomyśleć o powiadomieniu pod dwa numery.
  Wybierasz typ powiadomień ( sms, dzwonienie-warto załączyć bo sms nie zawsze dociera na czas), typ zdarzeń o których masz być powiadamiany itp.

  Piotr520 wrote:

  I czy są jakieś specjalne kody które muszę tu wpisać żeby uzbroić i rozbroić centralę, czy sam wpisuję jakiś kod?

  Wpisz w rubrykę "funkcje" np liczbę 41 czy 44. Wiele się wyjaśni

  Nie myślałeś o tym by np zajrzeć do instrukcji?

  Piotr520 wrote:

  Dzięki za link, z samym połączeniem elektrycznym jak sądzę nie będę miał większych problemów, bardziej obawiam się pierwszego uruchomienia i ustawień w programie.

  Pytałeś czy NO czy NC. W linkowanym materiale masz to wyjaśnione.

  Dodano po 1 [minuty]:

  bhtom wrote:

  Nie uważasz, że w temacie Versy pytanie o Perfectę jest trochę nie na miejscu?

  Piotr520 wrote:

  Ech, zająłem się czujką i nawet nie zwróciłem uwagi jakiej centrali dotyczy temat. Wieczorem jeszcze poszukam tych ustawień.
  Dzięki za pomoc.

  Wydzieliłem do nowego tematu.

 • #16#16

  Witam.
  Podziękowania dla Moderatora za cierpliwość i wydzielenie wątku.
  Czytanie instrukcji pomaga .Po odpowiednich ustawieniach sieci wszystko działa. Karty jeszcze nie doładowałem i pewnie dlatego nie przychodzą powiadomienia i sms, ale już mogę za pomocą sms uzbroić i rozbroić centralę.
  Dodaję ustawienia dla sieci Play, druga fotka dla wszystkich sieci

  Zostało jeszcze podłączenie ekspandera i sygnalizatora akustycznego, jak coś to będę pisał.
  Dziękuję wszystkim za pomoc.

 • #17

 • #18#18

  Witam.
  Ekspander podłączony i skonfigurowany, działa.
  Został sygnalizator akustyczno optyczny TI 700. W instrukcji jest opisane jak go podłączyć do centrali satel, ale mam pytanie odnośnie potrzeby użycia rezystorów.W tym temacie rezystor jest podpięty na +SA-, pytanie czemu tak i czy tak mam podłączyć bo w instrukcji satel nic o tym nie piszą.
  https://www. html#18141283

  Natomiast w tym temacie forumowicz bhtom pisze o jakimś rezystorze parametrycznym dla sabotażu. Też nie rozumiem czemu jest potrzebny i jak go podłączyć.

  Rozumiem że wyjścia sabotażowe sygnalizatora 2x TMP mogę spiąć razem z sabotażem skrzynki centrali, pod to samo wejść COM i Z.

 • #19#19

  Witam,

  Piotr520 wrote:

  Natomiast w tym temacie forumowicz bhtom pisze o jakimś rezystorze parametrycznym dla sabotażu. Też nie rozumiem czemu jest potrzebny i jak go podłączyć.

  Piotr520 wrote:

  Doczytałem , już wiem do czego te rezystory.

  To w końcu doczytałeś, czy nie?
 • #20#20

  Założyłem że te rezystory to są tylko do czujek. Więc rezystor muszę zamontować w obwodzie w szereg, tylko jak wartość i jaki typ ustawić, 1, 1k i jako NC?

 • #22#22

  Jeszcze raz zerknąłem w instrukcje, wychodzi że ma to być rezystor 2, 2K połączony szeregowo a typ jaki ustawić to EOL/NC. Zgadza się?

 • #23#23

  Witam,

  Piotr520 wrote:

  Zgadza się?

  Co za problem podłączyć i sprawdzić na "żywym organizmie"?
  Przecież robisz "dla siebie"...
 • #24#24

  EOL a nie OEL co oznacza, jak tłumaczył nasz kolega w jednym z linkowanych materiałów:

  dariusz. bembenek wrote:

  Skąd się bierze nazwa "EOL"?
  EOL czyli - End Of Line ("Koniec linii"). Bardzo ważne jest, aby rezystory końca linii były.. na końcu linii. Czyli mają być w czujce, a nie przy centrali (patrz: popularny błąd początkujących, którzy dla konfiguracji EOL rezystory montują przy wejściach centrali zamiast w czujkach).

  W poradniku dot. podłączenia sygnalizatora masz rysunki i taki opis:

  suworow wrote:

  1. Rezystor włączony szeregowo w obwód sabotażu sygnalizatora. Parametryzuje on linię sabotażu. Dzięki temu centrala uzna jako sabotaż nie tylko otwarcie obudowy, czy przerwę w przewodzie łączącym centralę z sygnalizatorem, ale też zwarcie tego przewodu. Można w obwód włączyć jak na przedstawionym przez kolegę @Genevo schemacie jeden rezystor i linię centrali ustawić jako EOL, jak i dwa rezystory (jeden szeregowo, drugi równolegle do styków) i linię centrali ustawić jako DEOL.

  I po co warto parametryzować linię:

  wrote:

  Co mówi aktualna norma PN-EN50131 o takich tworach jak "DEOL, EOL itp. "?
  Nic. Norma nie definiuje takich pojęć, a jedynie zaznacza, że czujka w danym stopniu powinna mieć np. ochronę przeciwsabotażową. Nie narzuca natomiast rozwiązania technicznego, tj. norma nie mówi, żeby do czujki wrzucić rezystory. Chodzi o to, że instalator ma tak podłączyć elementy systemu alarmowego, aby np. w momencie wykrycia ruchu przez czujkę centrala wiedziała, że chodzi o ruch, natomiast w momencie otwarcia obudowy czujki centrala wiedziała, że nastąpiło otwarcie (sabotaż). Jeżeli instalator ma ochotę, to może podłączyć czujkę w konfiguracji NC i zająć po kilka wejść na czujkę. Jednak... producenci systemów alarmowych wymyślili takie "optymalizacje" jak EOL, 2EOL, 3EOL m. in. po to, aby można było oszczędzać wejścia centrali. Oczywiście takie konfiguracje niosą za sobą inne udoskonalenia, jak np. uniemożliwienie w prosty sposób obejścia linii alarmowej (poprzez właśnie stosowanie "parametru" na linii, czyli rezystorów). Dla osoby raz w życiu podłączającej czujki, wnikanie w szczegóły nie jest konieczne, ale warto zapamiętać, że... rezystory do czujek naprawdę warto wkładać (czyli warto parametryzować linie alarmowe).

  Spojrzałem w kolegi profil. Sporo kolega pomaga w elektronice samochodowej... A tu przecież mówimy o takich podstawach podstaw elektroniki....

 • #25#25

  Dobra już łapę, same schematy z wpiętymi rezystorami laikowi nie wiele dają, trzeba zrozumieć jak to działa.
  Czyli gdy wybiorę dla sabotażu typ układu EOL/NC to centrala uznaje jako prawidłowy sygnał (wszystko ok) rezystancję 2, 2K dla obwodu sabotażu. Alarm wywołuje otwarcie obwodu (krańcówki) czyli brak rezystancji, albo zwarcie, czyli obwód zamknięty ale brak rezystancji. To dla tego rezystora nie można stosować w centralce bo nie wykryje zwarcia.
  Zgadza się?

 • #26#26

  Witam,Już prawie rozumiesz z tą tylko różnicą, że przy rozwarciu obwodu jest rezystancja nieskończenie duża (przerwa), a w przypadku zwarcia jest rezystancja bliska zeru (zwarcie).

 • #27

 • #28#28

  Witam,

  Piotr520 wrote:

  Takie proste

  Mam wrażenie, że dla Ciebie to proste nie jest, bo patrząc na powyższy opis wnioskuję, że i tak nic nie rozumiesz...
 • #29#29

  Witam.
  Bhtom, dam radę, po podłączeniu przetestuję jak działa sabotaż z rezystorem czy bez, z jakim ustawieniem jaki błąd otrzymam.
  Jeszcze jedno pytanie, czy sygnalizator zewnętrzny ustawiam tu

  Co z polaryzacją, bo jest zaznaczone plusem. Czy przy wejściach wyzwalających coś się zaznacza?
  Czy jest możliwość, a jeśli tak, to w których ustawieniach zaprogramowanie centrali tak, by alarm uzbrajał się powiedzmy o godz 22 i rozbrajał o 6 rano?

 • #30#30

  Witam.
  Panowie ostatnie pytanie. Skąd brać zasilanie do czujek ekspandera, chodzi o +12v?
  Ekspander ma zasilanie z centrali z pinu KPD tak jak w instrukcji. Czy zasilanie do czujek mogę brać z wejścia ekspandera oznaczonego jako +12v, są tam dwa takie wejścia czy muszę ciągnąć z AUX z centrali?

W niniejszym poradniku zaprezentujemy podstawową konfigurację urządzeń Cisco RV260 (router) i Cisco SG250X-24 (przełącznik). Na tej podstawie zapewnimy dostęp do usługi Internet naszym Klientom. Całą konfigurację wykonamy w oparciu o poniższy schemat topologii sieci: dwie podsieci w dwóch VLANach (10 i 20) oraz prosta konfiguracja routera Cisco.

Konfiguracja routera Cisco

W pierwszej kolejności zaczniemy od konfiguracji naszego routera Cisco RV260 VPN. Istnieją dwa sposoby konfiguracji: poprzez port CONSOLE, za pomocą specjalnego kabla RS232-RJ45 lub poprzez interfejs www. Router, który będziemy konfigurować, jest przeznaczony dla małych i średnich firm (nie ma połączeń SSH i TELNET), w związku z tym konfigurację wykonamy przy pomocy interfejsu WWW.
Po podłączeniu do urządzenia, nasz system operacyjny otrzyma automatycznie adres IP. Otwieramy przeglądarkę i wpisujemy adres https://192. 168. 1. 1 i od razu przechodzimy do strony startowej Cisco, gdzie dokonujemy wstępnej konfiguracji:

Konfigurujemy ustawienie portu WAN, zgodnie z naszym połączeniem do Internetu.

Trzeba również pamiętać, aby ustawić dokładny czas, zgodny z nasza strefą czasową oraz ustawić synchronizację za pomocą protokołu NTP. Ustawienie dokładnego czasu pomoże w przyszłości w rozwiązywaniu problemów.

I na sam koniec ostatnia pozycja w naszym kreatorze ustawień, dotyczy hasła dostępowego do urządzenia. Należy ustawić złożone hasło (minimum 8 znaków, z dużą i mała literą, a także cyfry i znaki)

Ostatnim punktem podstawowej konfiguracji naszego routera jest ustawienie nazwy, która pomoże w identyfikowaniu naszego urządzenia.

Zaawansowana konfiguracja routera Cisco

Wstępna konfiguracja już za nami. W związku z tym przejdźmy do bardziej zaawansowanych ustawień. Zgodnie z naszym założeniem naszą sieć podzielimy na dwie fizyczne podsieci VLAN, a dodatkowo zabezpieczymy nasz router:

 • Room1 (adresacja: 192. 10. 0/24 VLAN tag: 10)
 • Room2 (adresacja: 192. 20. 0/24 VLAN tag: 20)
 • Devices (adresacja: 10. 0/24 VLAN tag: 100)

Ponadto ustawiliśmy opcję Device Management na Disabled we wszystkich sieciach VLAN, za wyjątkiem VLAN 100. Będzie to służyć jako ochrona sprzętu przed intruzami. Ponadto dla określonych portów, zdefiniujemy konkretne sieci VLAN. Dla pierwszego portu LAN definiujemy VLAN 10, 20, 100, natomiast dla piątego portu LAN - VLAN 100 Untagged (inne sieci VLAN na tym porcie są wyłączone). Dodatkowo dla względów bezpieczeństwa wyłączymy wszystkie nieużywane porty.

Konfiguracja przełącznika Cisco SG250X-24

Mamy już skonfigurowany router RV260, więc teraz zajmiemy się konfiguracją przełącznika Cisco SG250X-24 Z uwagi na fakt, że router został skonfigurowany poprzez interfejs WWW, to nasz przełącznik skonfigurujemy w podobny sposób.
192. 254 to domyślny adres switcha Cisco SG250X24. Po zalogowaniu na urządzenie (standardowy login i hasło), tworzymy nowego użytkownika i hasło. Hasło tworzymy oczywiście z uwzględnieniem wszystkich standardów bezpieczeństwa (duże i małe litery, cyfry oraz symbole, co najmniej 8 znaków).

Następnie korzystamy z kreatora wstępnej konfiguracji sprzętu.

I podobnie jak w przypadku konfiguracji routera, ustawiamy dokładny czas oraz synchronizację poprzez protokół NTP. NA tym etapie kończymy podstawową konfigurację sprzętu.

Konfiguracja sieci VLAN na przełączniku

W pierwszej kolejności tworzymy nasze podsieci: VLAN 10, VLAN 20, VLAN 100

Po utworzeniu sieci VLAN, musimy przypisać odpowiednie porty. W naszym przypadku porty GE1 - GE12 dedykowane są dla Room1 i będą w sieci VLAN10. Natomiast porty GE13 - GE24 przeznaczone są dla Room2, VLAN20

Nie możemy oczywiście zapomnieć o porcie TRUNK, w naszym przypadku port XG1. Port będzie służył do wymiany pomiędzy sieciami VLAN i naszym routerem Cisco RV260

Oczywiście, abyśmy mogli w przyszłości uzyskać dostęp do naszego przełącznika poprzez nasz VLAN do zarządzania (VLAN 100), musimy nadać adres IP na VLAN100 (10. 2)

Sprawdzenie konfiguracji

Zakończyliśmy już konfigurację zarówno naszego routera, jak również przełącznika. Więc najwyższa pora na sprawdzenie naszej konfiguracji.

 • Łącząc się do portu GE3, powinniśmy uzyskać adres z sieci VLAN10 (192. 0/24)
 • Natomiast podłączając się portu GE14, powinniśmy uzyskać adres IP z sieci VLAN20 (192. 0/24)

Jak widać na zamieszczanych grafikach, nasza konfiguracja jest poprawna, a urządzenia dostają poprawne adresy IP względem podłączenia do odpowiednich portów. I na tym kończymy nasz poradnik o podstawowej konfiguracji urządzeń

Konfiguracja Bosch Wtr86t9ssn

Bezpośredni link do pobrania Konfiguracja Bosch Wtr86t9ssn

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Konfiguracja Bosch Wtr86t9ssn