Karta konserwacji i smarowania Hitachi Raf 35nx2

Karta konserwacji i smarowania Hitachi RAF 35nx2 to karta, która służy do utrzymania i smarowania maszyny Hitachi RAF 35nx2. Karta zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące okresowego sprawdzania, czyszczenia i smarowania wszystkich ważnych części maszyny, w tym wałków, łożysk i mechanizmów. Karta zawiera również informacje o częstotliwości konserwacji i smarowania, jak również typach smarów i olejów, które powinny być używane. Używanie karty konserwacji i smarowania Hitachi RAF 35nx2 jest szczególnie ważne, aby zapewnić długotrwałe, niezawodne działanie maszyny.

Ostatnia aktualizacja: Karta konserwacji i smarowania Hitachi Raf 35nx2

 • Tabliczka znamionowa


OKNA DACHOWE

 • w przypadku okien dachowych, tabliczka znamionowa znajduje się na skrzydle okna, w prawym górnym rogu i jest widoczna po otwarciu okna. 

- nazwa produktu/typ
- rozmiar
- numer tabliczki znamionowej

OKNA DO DACHÓW PŁASKICH

Zobacz na poniższym filmiku, gdzie znaleźć tabliczkę znamionową w oknach do dachów płaskich (modele DR_, DE_, DM_, DS_ i DX_).

SCHODY STRYCHOWE

W schodach strychowych FAKRO tabliczka znamionowa znajduje się na wewnętrznej części przedniego, krótszego elementu skrzynki, w lewym górnym rogu:

 • tabliczka schodów wypalana laserowo - schody produkowane od sierpnia 2014r.

a - typ schodów
b - rozmiar
c - numer tabliczki znamionowej 

 •  aluminiowa tabliczka schodów ognioodpornych - schody produkowane od sierpnia 2014r. pl/images/COMMON/offer/service/label_loft_laddersLWF45. jpg"/>

  a - typ schodów
  b - rozmiar
  c - numer tabliczki znamionowej
  d - klasa odporności ogniowej
  e - rozmiar w świetle skrzynki

  • tabliczka aluminiowa wszystkich modeli schodów –  schody produkowane do sierpnia 2014r.

  a - typ schodów
  b - rozmiar
  c - numer tabliczki znamionowej
  d - rozmiar w świetle skrzynki

  (w przypadku schodów ognioodpornych na tabliczce znamionowej umieszczono dodatkowo wymiary wewnętrzne skrzynki) 

  Dokładne umiejscowienie tabliczek znamionowych na produktach FAKRO znajdziesz TUTAJ.

  W przypadku pytań prosimy o kontakt z Serwisem FAKRO.

  • Zasady eksploatacji i konserwacji okien dachowych FAKRO


  Aby jak najdłużej cieszyć się bezawaryjnym użytkowaniem okien dachowych FAKRO, należy co pewien czas myć je i poddawać konserwacji. Nie należy stosować środków łatwopalnych szczególnie w przypadku okien PVC (PTP, PPP).

  Konstrukcja zawiasu zastosowana w oknach dachowych FAKRO umożliwia obrót skrzydła o 180°, co pozwala na wygodne umycie szyby zewnętrznej w oknach:

  • obrotowych FTP, FTU, PTP, 
  • uchylno-obrotowych FPP, PPP i FEP.

  W oknach o podwyższonej osi obrotu skrzydło do mycia blokowane jest przez zasuwkę przy kącie 160°.

  • Konserwacja i renowacja powłok malarskich i lakierniczych – okna drewniane


  Konserwacja bieżąca:

  Aby przedłużyć trwałość powłok malarsko-lakierniczych należy przynajmniej raz w roku przeprowadzić konserwację tych powłok w sposób następujący:

  • przemyć powłokę czystą wodą lub z dodatkiem łagodnego detergentu w celu usunięcia kurzu, nie stosować płynów zawierających amoniak,
  • przy malowaniu okien należy uważać aby nie zamalować uszczelek,
  • renowację powłok malarsko-lakierniczych w warunkach normalnych należy przeprowadzić co 2-5 lat w zależności od warunków eksploatacji.

  Ewentualne miejsca uszkodzeń mechanicznych (powstałych w czasie użytkowanianie nie z winy producenta) zabezpieczyć w następujący sposób:

  • oczyścić papierem ściernym o granulacji 180-220 lub średniej grubości gąbką ścierną tylko miejsca uszkodzone,
  • oczyszczone miejsca należy oczyścić np. odkurzyć,
  • na oczyszczone miejsca nanieść dwie warstwy lakieru wodorozcieńczalnego lub farby kryjącej wodorozcieńczalnej w zależności od sposobu wykończenia.

  ksploatacja okien drewnianych:

  • w przypadku stosowania taśm lub folii klejących należy zwracać uwagę na fakt, aby nie wchodziły w reakcję z powłoką. Taśmę klejącą należy usunąć natychmiast po montażu, zwracając uwagę aby przy jej odciągnięciu nie uszkodzić powłoki np. narzędziem,
  • budynki będące w trakcie budowy muszą być dostatecznie wietrzone, aby zapobiec nadmiernemu zawilgoceniu drewnianych elementów budowlanych. Zawilgocenie może prowadzić do zakłóceń działania ruchomych części, jak też do pogorszenia jakości powłoki i pęknięcia drewna.

  Firma FAKRO posiada w swojej ofercie zestawy naprawcze dedykowane do pielęgnacji, napraw powłoki lakierniczej w zależności od rodzaju okna dachowego:

  • zestaw XMP – do okien drewnianych w kolorze sosny,
  • zestaw XMU – do okien drewnianych w kolorze białym.

  zestaw XMP

  zestaw XMU

  Zestawy konserwacyjne dostępne są w sklepie internetowym FAKRO.

  • Szyby


  Producent informuje, że w przypadku, gdy parametry powietrza – (wilgotność oraz temperatura wew. ) osiągają tzw. punkt rosy, może nastąpić zjawisko okresowej kondensacji pary wodnej na wewnętrznych powierzchniach szyb. Zjawisko to może wystąpić wyłącznie przy niewystarczającej wentylacji pomieszczenia co wiąże się z nadmierną wilgotnością powietrza. Zalecane jest aby właściwie wietrzyć i ogrzewać pomieszczenie.

  Efekt kondensacji na zewnętrznej powierzchni szyby świadczy o wysokiej jakości szkła izolacyjnego (dobrej izolacyjności termicznej) i w żadnym wypadku nie świadczy o wadliwości produktu.

  • Zawiasy


  Co rok zawiasy w oknach dachowych należy smarować smarem.

  Firma FAKRO posiada w swojej ofercie płynny smar XMS przeznaczony do smarowania i konserwacji okuć, zawiasów i elementów ruchomych okien FPP, FHP, FGH.

  Produkt dostępny w sklepie internetowym FAKRO.

  • Liście, lód, śnieg oraz inne zanieczyszczenia wokół okna dachowego


  Zaleca się usuwanie z kołnierza liści i innych zanieczyszczeń przynajmniej raz do roku, aby zapewnić prawidłowy spływ wody deszczowej.

  Dodatkowo zaleca się usunięcie śniegu i lodu nagromadzonego wokół okna w celu umożliwienia swobodnego odpływu wody z topniejącego śniegu.

  • Dlaczego wentylacja jest ważna?


  Gotowanie, zmywanie naczyń, kąpiel, podlewanie kwiatów, oddychanie itp. to czynności, które powodują, że w pomieszczeniach wytwarzana jest para wodna. Powinna być ona odprowadzana wraz ze zużytym powietrzem przez kratki wentylacyjne, natomiast napływ świeżego powietrza do pomieszczeń powinny zapewniać specjalne nawiewniki, uchylanie lub rozszcelnianie okien. Szczególnie ważne jest częste wietrzenie nowych mieszkań i budynków, gdzie dodatkowa wilgoć pochodzi z nowych tynków, tapet, murów etc.

  • Czym jest kondensacja pary wodnej?


  Kondensacja to skraplanie się pary wodnej. Zjawisko to występuje w miejsach, gdzie ciepłe i wilgotne powietrze styka się z zimnymi powierzchniami. Można je zaobserwować w czasie deszczu na wewnętrznych stronach szyb samochodowych lub na okularach – zimą, po wejściu do ciepłego pomieszczenia.

  Okno dachowe ze względu na swoje usytuowanie i charakter jest miejscem gdzie najwcześniej pojawia się zjawisko kondensacji pary wodnej co jest sygnałem, że w pomieszczeniu panuje zbyt duży poziom wilgoci.

  • Jak ograniczyć występowanie kondensacji?


  Najważniejsza dla ograniczenia kondensacji jest prawidłowo działająca wentylacja. Aby zapewnić sprawne usuwanie zanieczyszczonego powietrza z pomieszczenia, musi być zapewniony stały dopływ powietrza świeżego, poprzez rozszczelnianie okien lub otwarcie nawiewników.

  Kondensację na szybie ograniczyć można również przez prawidłową instalację grzejników (bezpośrednio pod oknem), jak również wykonanie szpalety pod oknem w pionie. Jeśli chcemy pod oknem umieścić parapet, należy pamiętać o pozostawieniu szczeliny między parapetem a ścianą.

  • Jakie rozwiązania zastosowano w oknach FAKRO, aby ograniczyć zjawisko kondensacji?


  Nawiewnik montowany w oknach FAKRO gwarantuje stały regulowany napływ świeżego powietrza przy zamkniętym oknie. Konstrukcja klamki umożliwia trzystopniowe ryglowanie, co pozwala na pozostawienie szczelin w celu umożliwienia większego napływu świeżego powietrza do pomieszczenia. Zasuwka górna zapewnia zablokowanie okna w pozycji uchylenia. 

  Wszystkie okna FAKRO wyposażone są w bardzo "ciepłe" szyby, o współczynniku Ug= 1, 1 W/m2K lub lepszym.

  • Jak umyć okno dachowe?

  Listy kontrolne konserwacji - Supply Chain Management | Dynamics 365 | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

  Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

  Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

  • Artykuł
  • Czas czytania: 5 min

  Ważne

  Rozwiązanie Dynamics 365 for Finance and Operations stało się zbiorem aplikacji przystosowanych do pomocy w zarządzaniu konkretnymi funkcjami biznesowymi. Aby uzyskać więcej informacji o tych zmianach, przejdź na Przewodnik licencjonowania systemu Dynamics 365.

  Lista kontrolna konserwowanego składnika majątku jest konfigurowana w obrębie typów zadań konserwacji. Listy kontrolne konserwowanego składnika majątku są wypełniane w ramach procesu ukończenia zlecenia produkcyjnego. Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak skonfigurować listy kontrolne konserwowanego składnika majątku w obrębie typów zadań konserwacji na stronie Ustawienia domyślne typu zadania konserwacji, zobacz Kategorie typów zadań obsługi i typy zadań serwisowych, warianty typu zadań obsługi, zawody zadań konserwacji oraz listy kontrolne konserwacji.

  Podczas pracy z listami kontrolnymi konserwowanych składników majątku na zleceniu pracy można wypełnić wstępnie zdefiniowane listy kontrolne, które są związane z typami zadań konserwacji. Można również dodać więcej list kontrolnych konserwowanych składników majątku.

  Wypełnianie listy kontrolnej konserwowanego składnika majątku

  1. Kliknij Zarządzanie składnikami majątku > Zlecenia pracy > Wszystkie zlecenia pracy lub Aktywne zlecenia pracy.

  2. Wybierz zlecenie produkcyjne, a następnie w okienku akcji na karcie Zlecenie pracy, w grupie Wiersze wybierz pozycję Lista kontrolna konserwowanego składnika majątku.

  3. Strona Lista kontrolna konserwowanego składnika majątku zadania zlecenia pracy są wyświetlane listy kontrolne wszystkich zadań związanych z zleceniem pracy. Jeśli zadania zlecenia pracy mają różne typy zadań konserwacji, listy kontrolne konserwowanego składnika majątku mogą się różnić w poszczególnych zadaniach zlecenia pracy. Wybierz zadanie zlecenia pracy, które ma być używane z pokrewną listą kontrolną obsługi technicznej. Szczegóły wybranego wiersza listy kontrolnej konserwowanego składnika majątku są wyświetlane na skróconej karcie Szczegóły wiersza.

  4. Wypełnij wszystkie wiersze listy kontrolnej konserwowanego składnika majątku, pojedynczo, w kolejności, w jakiej są wyświetlane. Wiersz listy kontrolnej konserwowanego składnika majątku można wypełnić, wypełniając pola na skróconej karcie Szczegóły wiersza. Informacje wymagane do wypełnienia wiersza mogą się różnić w zależności od jego typu. Na przykład w wierszu typu Tekst jest dodawana notatka opisującą wynik kontroli. W wierszu typu Miara jest wprowadzana wartość licznika odczytana na sprzęcie, a w razie potrzeby można również dodać notatkę. Wiersz listy kontrolnej konserwowanego składnika majątku typu Nagłówek jest używany jako nagłówek do grupowania wierszy listy kontrolnej konserwowanego składnika majątku wyświetlanych pod nagłówkiem. Nagłówka nie trzeba wypełniać. Podobnie jak w przypadku wszystkich innych typów wierszy listy kontrolnej konserwowanego składnika majątku do wiersza typu Nagłówek można dodać notatkę.

  5. Jeśli instrukcje są powiązane z wierszem listy kontrolnej obsługi, jest zaznaczone pole wyboru instrukcje, . Przeczytaj instrukcje dotyczące wybranego wiersza listy kontrolnej konserwowanego składnika majątku w polu Instrukcje na skróconej karcie Szczegóły wiersza.

  6. Po zakończeniu wiersza listy kontrolnej konserwowanego składnika majątku zaznacz pole wyboru Sprawdzono w tym wierszu, aby oznaczyć go jako zakończony. Aby odrzucić wiersz listy kontrolnej konserwowanego składnika majątku, ponieważ nie jest on odpowiedni dla zadania zlecenia pracy, zaznacz pole wyboru N/D w wierszu. Jeśli pole wyboru Wymagany zostało zaznaczone w wierszu listy kontrolnej konserwowanego składnika majątku, należy zaznaczyć pole wyboru Sprawdzono lub pole wyboru N/D.

  Uwaga

  Rejestracje listy kontrolnej obsługi można aktualizować tylko wtedy, gdy zlecenie produkcyjne jest w stanie cyklu życia: Aktywne.

  Dodaj wiersze listy kontrolnej konserwowanego składnika majątku

  Listy kontrolne konserwowanego składnika majątku są tworzone na podstawie definicji domyślnego typu zadania konserwacji i przenoszone do zadania zlecenia pracy. W razie potrzeby można dodać wiersze listy kontrolnej konserwowanego składnika majątku do zadania zlecenia pracy. Wiersze listy kontrolnej konserwowanego składnika majątku, które dodajesz ręcznie, otrzymują oznaczenie Ręczne.

 • Na stronie Lista kontrolna konserwowanego składnika majątku zadania zlecenia pracy wybierz zadanie zlecenia pracy, dla którego chcesz dodać taką listę kontrolną.

 • Na skróconej karcie Wiersze listy kontrolnej konserwowanego składnika majątku wybierz wiersz listy. Następnie — aby wstawić nowy wiersz po wybranym wierszu — naciśnij klawisz ze strzałką w dół. Kolejny numer w sekwencji jest automatycznie wprowadzany w polu Numer wiersza. Aby wstawić nowy wiersz przed wybranym wierszem, wybierz pozycję Dodaj wiersz.

 • W polu Nazwa wprowadź nazwę listy kontrolnej konserwowanego składnika majątku.

 • W polu Typ wybierz typ wiersza listy kontrolnej konserwacji. Skrócona karta Szczegóły wiersza zawiera powiązane pola dla każdego typu listy kontrolnej konserwowanego składnika majątku.

  • Tekst — ten typ służy do dodawania wiersza listy kontrolnej konserwowanego składnika majątku z tekstem opisującym zadanie do wykonania. Można na przykład użyć tego typu, jeśli pracownik chce coś sprawdzić lub zbadać, ale nie oczekujesz określonego (mierzalnego) wyniku. Po wybraniu tego typu wprowadź tekst opisujący zadanie do wykonania na skróconej karcie Szczegóły wiersza w polu Instrukcje.
  • Nagłówek — wiersz listy kontrolnej konserwowanego składnika majątku tego typu jest używany jako nagłówek do grupowania wierszy listy kontrolnej konserwowanego składnika majątku wyświetlanych pod nim. ten typ jest przydatny w przypadku kilku wierszy listy kontrolnej obsługi, które można podzielić na określone obszary. Po wybraniu tego typu w polu Nazwa wprowadź opisową nazwę.
  • Szablon — ten typ nie ma zastosowania, jeśli ręcznie dodajesz wiersz listy kontrolnej konserwowanego składnika majątku w zadaniu zlecenia pracy.
  • Zmienna — ten typ służy do definiowania możliwego wyniku w zakresie w wierszu listy kontrolnej konserwowanego składnika majątku. Informacje na temat konfigurowania zmiennych na listach kontrolnych konserwowanych składników majątku można znaleźć w temacie Kategorie typów zadań obsługi i typy zadań serwisowych, warianty typu zadań obsługi, zawody zadań konserwacyjnych oraz listy kontrolne konserwacji. Po wybraniu tego typu w polu Nazwa wprowadź nazwę opisującą zmienną. Na skróconej karcie Szczegóły wiersza w polu Zmienna wybierz zmienną. W polu Instrukcje wprowadź tekst opisujący czynności do wykonania.
  • Miara — ten typ służy do rejestrowania określonej miary w wierszu listy kontrolnej konserwowanego składnika majątku. Po wybraniu tego typu w polu Nazwa wprowadź nazwę miary. Na skróconej karcie Szczegóły wiersza w polach Licznik i Jednostka wybierz odpowiednie wartości.
  • Po zakończeniu ręcznego dodawania wierszy listy kontrolnej konserwowanego składnika majątku wypełnij wiersze w powyższej sekcji Wypełnianie listy kontrolnej konserwowanego składnika majątku.

   Na stronie Lista kontrolna konserwowanego składnika majątku zadania zlecenia pracy nie można usuwać wierszy listy kontrolnej konserwowanego składnika majątku z oznaczeniem Typ zadania. Można usuwać tylko wiersze listy kontrolnej konserwowanego składnika majątku, które zostały utworzone ręcznie przez Ciebie lub innych konserwatorów i które mają oznaczenie Ręczne.

   Na poniższej ilustracji pokazano przykład listy kontrolnej konserwowanego składnika majątku.

 • Opinia

  Prześlij i wyświetl opinię dla

  Dodatkowe zasoby

Karta konserwacji i smarowania Hitachi Raf 35nx2

Bezpośredni link do pobrania Karta konserwacji i smarowania Hitachi Raf 35nx2

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Karta konserwacji i smarowania Hitachi Raf 35nx2