Karta instalacyjna i informacyjna Ge Jes1334

Karta instalacyjna i informacyjna Ge Jes1334 jest kompaktowym urządzeniem, które umożliwia instalację i konfigurację systemu GE JES1334. Urządzenie ma wbudowany ekran dotykowy, dzięki czemu można wyświetlać informacje o konfiguracji i monitorować stan systemu. Karta instalacyjna i informacyjna GE JES1334 ma także funkcję zdalnego dostępu, która umożliwia zdalne zarządzanie urządzeniem za pośrednictwem sieci. Urządzenie jest zaprojektowane z myślą o prostocie instalacji i konfiguracji, dzięki czemu jest idealne dla małych i średnich firm, które potrzebują szybkiego i niezawodnego systemu.

Ostatnia aktualizacja: Karta instalacyjna i informacyjna Ge Jes1334

Karta informacyjna z leczenia szpitalnego to tak naprawdę indywidualna dokumentacja medyczna pacjenta, a zawarte w niej informacje są bezcenne dla lekarzy, którzy w przyszłości będą nas leczyć. Dlatego warto przechowywać nawet „historyczne” wypisy - mówi Rafał Janiszewski, właściciel Kancelarii Doradczej świadczącej usługi z zakresu organizacji ochrony zdrowia na rzecz podmiotów leczniczych i praw pacjentów.

Anna Tłustochowicz: Czym jest wypis ze szpitala? 

Rafał Janiszewski: Kartą informacyjną z leczenia szpitalnego, którą pacjent powinien otrzymać w dniu zakończenia leczenia szpitalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

I na którą pacjenci muszą długo czekać.

Czasem tak, czasem nie. 

Najczęściej tak!

Jeśli czekamy to nie dlatego, że lekarze nas ignorują, ale dlatego, że często do ostatniej chwili są zbierane wszystkie wyniki naszych badań i opisywane wszelkie czynności, które były wobec nas wykonywane podczas całego pobytu w szpitalu.

Karta informacyjna - popularnie zwana wypisem - musi zawierać komplet tych informacji.

Będą one określone również specjalnymi kodami statystycznymi, wskazującymi na chorobę zasadniczą i schorzenia współistniejące, którymi zajmowali się lekarze podczas naszego leczenia: od dnia przyjęcia po dzień wypisania nas ze szpitala. 

Choroby opisane są wyłącznie za pomocą kodów?

Nie wyłącznie. Również. 

Jednak czasem wyłącznie po łacinie.

To się zgadza. Używanie przez lekarzy nazw łacińskich to praktyka wynikającą z nauk medycznych. Generalnie zasada jest taka, że na karcie informacyjnej mogą się znaleźć łacińskie określenia, ale powinny one funkcjonować równolegle z nazwami w języku polskim. Jeśli tak się nie dzieje to dlatego, że często jest to jedyny sposób precyzyjnego określania niektórych schorzeń. 

One nie mają polskiej nazwy?

Czasem są nieprzetłumaczalne, tak. Stąd może się zdarzyć, że schorzenie główne lub współistniejące zostanie opisane wyłącznie po łacinie. Idźmy dalej: na karcie informacyjnej znajdziemy informacje o wszystkich lekach, które były nam podawane podczas hospitalizacji. Dowiemy się nie tylko, jakie to były produkty lecznicze, ale również, jaką miały postać i jakie było ich dawkowanie. W informacji o przebiegu leczenia będą również odnotowane wszystkie procedury diagnostyczne i lecznicze. Jeśli na przykład mieliśmy wykonywaną operację, to w wypisie znajdziemy nie tylko informację, jaka to była operacja, ale również szczegółowy opis rodzaju i przebiegu zabiegu oraz związanych z nim czynności, chociażby znieczulenia.

Po co to wszystko? Po co tak wielka dokładność? 

Po pierwsze dlatego, że taki jest obowiązek wynikający z ustaw o prawach pacjenta oraz rzeczniku praw pacjenta: musimy otrzymać szczegółową informację o przebiegu leczenia, oraz zalecenia, a nośnikiem tej wiedzy jest właśnie karta informacyjna. A po drugie dlatego, że zarówno pacjentowi, jak i lekarzom, którzy będą go leczyć w przyszłości - to jest po prostu bardzo potrzebne. 

Czyli należy zachowywać wszelkie wypisy szpitalne? Nawet te sprzed kilku, kilkunastu lat?

O, bezdyskusyjnie tak! Każdy wypis jest, tak naprawdę, niczym innym jak indywidualną dokumentacją medyczną pacjenta, którą później pacjent się posługuje, kontynuując leczenie. Przedstawia kartę informacyjną, czy też karty informacyjne z kolejnych hospitalizacji, lekarzom po to, by ci mogli się dowiedzieć, na co chorował, jak był leczony, jakie przyjmował leki. Bardzo istotną zatem częścią wypisu jest tzw. epikryza.

Epikryza, czyli zwięzły opis przypadku pacjenta z opisaniem jego diagnostyki i leczenia w czasie pobytu w szpitalu.

Ta część karty informacyjnej ma już formę nie kodu i statystyki, ale opisową i głównie jest skierowana do innych lekarzy, którzy będą nas leczyli w przyszłości. 

W wypisie znajdują się też zalecenia.

Tak. I one mogą i bardzo często są podzielone na dwie grupy: zalecenia lekarskie oraz pielęgniarskie. W tych pierwszych lekarze wskazują gdzie i w jaki sposób leczenie ma być kontynuowane, czyli pacjent dowie się stąd, że za trzy tygodnie ma się zgłosić na kontrolę w poradni albo kontynuować leczenie u specjalisty, albo, że za jakiś czas będzie miał kolejną hospitalizację. Zalecenia lekarskie obejmują też informacje dotyczące dawkowania przepisanych leków oraz porady, w jaki sposób powinniśmy ewentualnie zmienić nasz styl życia. To są wszystko bardzo ważne sprawy i powinniśmy zawsze uważnie się z tymi informacjami - dla własnego dobra - zapoznać oraz się do nich zastosować. Natomiast zalecenia pielęgniarskie, których wpisywanie w karty informacje stało się dobrą praktyką, dotyczą wszelkiego rodzaju zabiegów pielęgnacyjnych czy higienicznych, które nie były zaopatrywane bezpośrednio przez lekarzy. Pielęgniarki patrzą na problemy zdrowotne dosyć szeroko, a w swoich zaleceniach zawierają bardzo istotne kwestie jak np. to jak często i w jaki sposób powinniśmy zmieniać sobie opatrunki. 

W wypisie znajdziemy również informację o ewentualnym L 4, prawda?

Tak jest. Jeśli po okresie hospitalizacji jesteśmy czasowo niezdolni do pracy i otrzymujemy zwolnienie lekarskie, wówczas w karcie informacyjnej znajdzie się adnotacja od kiedy do kiedy to L 4 obowiązuje. Proszę też zwrócić uwagę, przez kogo jest podpisana karta informacyjna?

Przez lekarza prowadzącego?

Bardzo często. Kartę informacyjną podpisuje lekarz, który nas wypisuje ze szpitala. Z reguły jest to właśnie nasz lekarz prowadzący oraz lekarz kierujący oddziałem, czyli ordynator. Nazwiska obu lekarzy to również jest istotna informacja dla pacjentów, ponieważ bardzo często chcą oni ponownego kontaktu ze specjalistami, którzy prowadzili ich podczas hospitalizacji. Chcą tego kontaktu, by „się pokazać”, skonsultować akurat u nich. Dla wielu chorych taka wiedza, jak się nazywał lekarz prowadzący i ordynator ma duże znaczenie.

Pragnę również zwrócić uwagę, jak istotną rolę pełni karta informacyjna dla tych pacjentów, u których rozpoznano choroby przewlekłe. Niech to będzie cukrzyca. Rozpoznanie cukrzycy wpisuję się oczywiście w kartę informacyjną i dzięki temu lekarz podstawowej opieki zdrowotnej ma możliwość kontynuowania leczenia tego pacjenta oraz - co za tym idzie - wystawiania mu recept z dopłatą ryczałtową na leki stosowane w chorobach przewlekłych. 

Podczas hospitalizacji mogła zostać wykryta również choroba nowotworowa.

I w tym przypadku pamiętajmy, że wówczas bardzo często wykonywane są badania histopatologiczne. Wychodząc ze szpitala pacjent dostaje - właśnie w karcie informacyjnej - zalecenie, by za kilka tygodni zgłosił się po odbiór wyniku tego badania i celem ustalenia dalszego planu leczenia. Bezwzględnie należy się do tego zastosować! Często będzie tak, że szpital będzie żądał pisemnego potwierdzenie, że wynik otrzymaliśmy. Chodzi o odpowiedzialność za dalsze leczenie: jeśli choroba nowotworowa się potwierdziła, to szpital prosi, byśmy się podpisali imieniem i nazwiskiem pod taką informacją oraz zaleceniami co do dalszego postępowania. A niektóre szpitale, z zasady, żądają złożenia podpisu pod każdym wypisem. W jednej i drugiej sytuacji - powinniśmy się zastosować do prośby lekarza. 

Na koniec wróćmy, proszę, do wątku przechowywania wypisów ze szpitala. Naprawdę potrzebne nam są również te sprzed dziesięciu lat? 

Ależ oczywiście, że tak! Jak wspomniałem - wypis to jest indywidualna dokumentacja medyczna. 

Dokumentacja zewnętrzna, czyli przeznaczona dla pacjenta i jego przyszłego lekarza czy lekarzy.

Nawet jeśli po tych dziesięciu latach przychodzimy do specjalisty, czy nawet lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, to przyniesienie ze sobą karty informacyjnej z leczenia szpitalnego - nawet sprzed wielu lat - da mu obraz tego, na co chorowaliśmy, jak byliśmy leczeni, jakie przyjmowaliśmy leki, czy byliśmy na nie uczuleni oraz jak na nie reagowaliśmy: czy działały, czy nie. To jest bardzo cenna informacja! 

Teraz pan mocno zmartwił wszystkich czytelników, którzy dotąd wyrzucali wypisy.

Może od teraz część osób zmieni podejście? Ja zawsze zalecam nie tylko, by wszystkie karty informacyjne przechowywać, ale również, by po wyjściu ze szpitala udostępnić kartę informacyjną swojemu lekarzowi POZ przy najbliższej wizycie. Uważam, że to bardzo ważne, by nasz lekarz pierwszego kontaktu zapoznał się z tymi informacjami, część z nich sobie wynotował, czy wręcz skopiował całość i dołączył do naszej dokumentacji, którą przechowuje u siebie.

Karta informacyjna z leczenia szpitalnego to naprawdę jest ogromny zbiór wiedzy o pacjencie!

Nasze wyniki badań, to jak reagujemy na leki, nasze uczulenia, wszystkie przebyte choroby, zabiegi, operacje: dla każdego lekarza, który będzie nas później leczył, to są informacje po prostu bezcenne. A przede wszystkim dla nas one będą bezcenne zawsze kiedy, z jakiegokolwiek powodu, będziemy poszukiwać pomocy medycznej. Nagłe zachorowanie? Wypadek? Utrata przytomności? Nasi bliscy biorą naszą kartę informacyjną z ostatniej hospitalizacji, jadą z nią do szpitala i pokazują lekarzom, a ci już wiedzą, na jaki lek jesteśmy uczuleni, a jaki na nas świetnie działa. To pomaga zaoszczędzić czas i może być bardzo pomocne w ratowaniu życia! 

A zatem: uważnie czytamy wypisy, przechowujemy je w domu i informujemy rodzinę, w którym miejscu można je znaleźć. 

Tak jest. Przechowujemy nawet „historyczne” karty informacyjne, ponieważ nawet te sprzed lat mają duże znaczenie. 

Rafał Janiszewski, właściciel Kancelarii Doradczej świadczącej usługi z zakresu organizacji ochrony zdrowia na rzecz podmiotów leczniczych

Prelegent, organizator wielu szkoleń i konferencji dotyczących ochrony zdrowia i praw pacjentów. W latach 1998-1999 pracownik Biura Pełnomocnika Rządu ds. Wprowadzania Powszechnego Ubezpieczenia Zdrowotnego. Autor ponad 20 publikacji książkowych poświęconych organizacji ochrony zdrowia oraz standardom finansowania świadczeń zdrowotnych. W latach 2005-2007 ekspert Prezydium Sejmowej Komisji Zdrowia, jako doradca ds. świadczeń zdrowotnych. Współautor opracowania generalnego w ramach projektu Pharmaceutical Pricing and Reimbursement dla Europejskiej Komisji Zdrowia.

Sonda

Czy cierpisz na którąś z chorób przewlekłych?

Karty informacyjne przedsięwzięć

 • ŁAŃCUCKI Architekci w Sopocie – wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i Karta Informacyjna Przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia: „Zabudowa mieszkaniowa z garażami podziemnymi oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Rakoczego w Gdańsku” – sierpień 2022r. ;
 • Grupa Projektowo-Inwestycyjna BASS Sp. z o. o. Gdańsk – wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i Karta Informacyjna Przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia: „Zespół zabudowy mieszkaniowej z garażami podziemnymi oraz infrastrukturą techniczną w Gdańsku przy ul. Miałki Szlak i Opłotki” – lipiec 2022r. Gdańsk – wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i Karta Informacyjna Przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia: „Osiedle budynków mieszkalnych, wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz infrastrukturą techniczną w Kościerzynie przy ul. Tetmajera – czerwiec 2022r. ;
 • MAARTE Marek Łańcucki Sopot – wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i Karta Informacyjna Przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia: „Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi oraz infrastrukturą techniczną przy ul. Janickiego w Poznaniu – luty 2022r. ;
 • MAARTE Marek Łańcucki Sopot – wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i Karta Informacyjna Przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia: „Budowa osiedla mieszkaniowego, wielorodzinnego w Poznaniu przy ul. Opieńskiego/ Szeligowskiego” w Poznaniu – styczeń 2022r. ;
 • SCG Spółka z o. w Gdańsku – wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i karta informacyjna przedsięwzięcia KIP dla inwestycji mieszkaniowej na podstawie art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1538) polegającej na budowie budynków mieszkalnych wielorodzinnych z funkcjami usługowymi wraz z garażami, zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną w Gdańsku przy ul. Popiełuszki, na częściach działek nr ew. 159, 160, 112/19, obręb 0068 Gdańsk oraz wykonanie połączenia z istniejącym układem drogowym na części działki 151/17 obręb 0068 Gdańsk – październik 2021r. ;
 • FAAB Architektura Adam Białobrzeski, Adam Figurski S. C. w Warszawie – karta informacyjna przedsięwzięcia „Parking dla samochodów osobowych na działce nr ew. 189/6, obręb 0001, arkusz 34, w Sopocie” wraz z analizą rozkładu stężeń zanieczyszczeń i analizą propagacji hałasu i z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach – maj 2021r. Gdańsk – karta informacyjna przedsięwzięcia z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Przebudowa centrum dystrybucyjnego JMS w Koszalinie, ul. Strefowa 9” – marzec 2021r. :
 • GALERIA NOVA – Grupa Echo Sp. S. k. a. w Kielcach – wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i karta informacyjna przedsięwzięcia dla inwestycji: „Garaże podziemne i parkingi naziemne wraz z towarzyszącą infrastrukturą o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 0, 5 ha realizowane na potrzeby zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Poznaniu przy ul. Janickiego, na działkach nr ew. 16/2, 20/2, 22/2, 24/2, ark. 09 obr. Jeżyce – styczeń 2021r. ;
 • PLANER APA Wiesław Redzimski Gdańsk – karta informacyjna przedsięwzięcia dla „Rozbudowy zakładu produkcyjnego TREFL S. A. – budowa budynku magazynu logistycznego z zapleczem (budynek „G”), przebudowa istniejącego budynku produkcyjnego (budynek „E”), rozbiórka istniejącej portierni i budowa nowej portierni oraz budowa infrastruktury zewnętrznej (budowa stacji pomp, budowa zbiorników przeciwpożarowych, utwardzenie terenu, przebudowa uzbrojenia podziemnego), na działkach nr 57, 58, 59, 60 obręb 0026 Śródmieście – listopad 2020r. Gdańsk – karty informacyjna przedsięwzięcia z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa osiedla domów wielorodzinnych Srebrniki Gdańsk Wrzeszcz – listopad 2020r. Gdańsk – karty informacyjna przedsięwzięcia z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa ulicy Srebrniki od ul. Róży Ostrowskiej do ul. Magellana i odcinka ul. Ogrodowej” – wrzesień 2020r. ;
 • ATAL S. Cieszyn – karta informacyjna przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia: „Budowa zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z garażami wielostanowiskowymi oraz infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Życzliwej w Gdańsku – lipiec 2020r. ;
 • Grupa Inwestycyjna HOSSA S. w Gdyni – karta informacyjna przedsięwzięcia dla budowy Osiedla Wiszące Ogrody IV w Gdańsku przy ul. Szczęśliwej – lipiec 2020r. ;
 • Pracownia Architektoniczna PROCONCEPT Marcin Kaniewski Sopot – karta informacyjna przedsięwzięcia dla budowy zespołu budynków mieszkalno-usługowych z garażami podziemnymi, układem komunikacyjnym z miejscami postojowymi częściowo zadaszonymi oraz niezbędną infrastrukturą, Gdańsk ul. Człuchowska, – czerwiec 2020r. ;
 • RUTKOWSKI DEVELOPMENT Sp. J. Ełk – karta informacyjna przedsięwzięcia dla budowy zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz budynku usługowego u zbiegu ulic Czermińskiego/Guderskiego/Leskiego w Gdańsku – kwiecień 2020r. ;
 • Pomorskie Hurtowe Centrum Rolno – Spożywcze RËNK S. Gdańsk – Karta informacyjna przedsięwzięcia dla budowy zespołu budynków magazynowo – handlowych wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie PHCRS RËNK S. w Gdańsku przy ul. Wodnika 50, działki nr: 11/2, 87/4, 88/29, 88/36, 90/1, 91/2, 91/17, 91/23, 91/24, 91/25, 92/21, 92/24 obręb 003 – grudzień 2019r. ;
 • PLANER APA Wiesław Redzimski Gdańsk – Karta informacyjna przedsięwzięcia dla rozbudowy istniejącej stacji paliw,, Lipowa” o podziemny zbiornik na paliwo o pojemności do 40m3 w Czersku przy ul. Lipowej 3a na działce nr 2907/3 Czersk 001 – grudzień 2019r. w Gdyni – karta informacyjna przedsięwzięcia dla budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych z garażami podziemnymi i naziemnymi przy ul. Kamrowskiego w Gdyni pn. Sokółka Kamrowskiego na działkach 3126, 3128, 3129, 3130, 3185 Obręb 0011 Chwarzno – Wiczlino i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach 3036, 3104, 3105 obręb 0011 Chwarzno – Wiczlino – październik 2019r. ;
 • INTEGRAL Projekt Sp. w Warszawie – analiza do KIP w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza i obliczenia rozkładu stężeń zanieczyszczeń do raportu OOŚ dla rozbudowy Fabryki Materiałów Budowlanych w Redzie o halę produkcji silikatów – lipiec 2019r. ;
 • DOMUS Studio Projektowe Sieniawski & Sieniawski S. w Gdańsku – karty informacyjne przedsięwzięć i wnioski o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy parkingów w Gdańsku przy ul. Długie Ogrody, Podwale Staromiejskie i Podwale Przedmiejskie – marzec 2019 r. ;
 • Andrzej i Marcin Śliwińscy sp. jawna w Radzanowie – karta informacyjna przedsięwzięcia i wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji Rozbudowa fermy drobiu Rudowo I o 6 zbiorników LPG i budynek gospodarczy w m. Bońkowo Kościelne – grudzień 2018 r. w Gdańsku – karta informacyjna przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie osiedla budynków wielorodzinnych, zlokalizowanego przy ul. Świętokrzyskiej w Gdańsku, na terenie działek: 295/5, 273/2 272/5 obr. 0074 – sierpień 2018 r. ;
 • ROBYG Jabłoniowa 2 Spółka z o. w Warszawie – karta informacyjna przedsięwzięcia i wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji Stacja Nowy Gdańsk ul. Lawendowe Wzgórze w Gdańsku – etapy E, F, G, H, J – lipiec 2018 r. w Gdyni – karta informacyjna przedsięwzięcia dla budowy budynków mieszkalnych wielorodzinnych na terenie osiedla Sokółka Zielenisz w Gdyni, karta terenu 044 wg MPZP 2210 (działki nr: 2976, 3161, 3153, obręb 0011 Chwarzno-Wiczlino) wraz z infrastrukturą towarzyszącą – lipiec 2018r. ;
 • Gospodarstwo Rolne Marcin Andrzej Śliwiński w Radzanowie – karta informacyjna przedsięwzięcia z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy fermy kur rodzicielskich – 3 kurniki o łącznej obsadzie 52. 000 szt. w miejscowości Dramin na działkach nr ew. 204 i 205 obręb Dramin – czerwiec 2018 r. ;
 • ROBYG GROBLA PARK Spółka z o. w Warszawie – wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia – dla przedsięwzięcia „Zespół budynków hotelowych i mieszkalnych z lokalami usługowymi oraz garażem podziemnym pn. „NADMOTŁAWIE”” w Gdańsku przy ul Sienna Grobla dla działek nr ew. 22/2, 23/8, 24/8, 18/1 i 18/12 obręb 91 – kwiecień 2018 r. ;
 • ZETTEX Industry Spółka z o. w Tropiszewie – karta informacyjna przedsięwzięcia i wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przebudowy wraz ze zmianą sposobu użytkowania hali magazynowej na obiekt do konfekcjonowania preparatów chemicznych – grudzień 2017 r. w Gdańsku – karta informacyjna przedsięwzięcia i wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla rozbudowy zespołu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej Spółdzielni Mieszkaniowej Chełm wraz z niezbędną infrastrukturą na terenie działek nr 4/52, 4/189, 4/190 (obręb 712), 618/3 i 615/1 (obręb 303) w Gdańsku w rejonie ul. Cienistej, Suchanka, Jabłońskiego i Ptasiej – grudzień 2017 r. ;
 • VANTAGE Spółka z o. K. w Gdyni – karta informacyjna przedsięwzięcia i wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy stacji paliw płynnych i gazu LPG wraz z myjnią automatyczną oraz niezbędną infrastrukturą przy ul. Uczniowskiej w Gdańsku, działki nr 520/5, 520/11, 521/7, 521/8, obręb 045 – grudzień 2017 r. ;
 • CAVATINA GW Spółka z o. w Krakowie – karta informacyjna przedsięwzięcia wraz z wnioskiem o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla budowy budynku biurowo – usługowego z garażem podziemnym i nadziemnym wraz z zagospodarowaniem terenu oraz niezbędną infrastrukturą techniczną przy ul. Jana z Kolna w Gdańsku – listopad 2017 r. ;
 • SCAVIN Spółka z o. – wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i Karta Informacyjna Przedsięwzięcia dla budowy punktu zbierania złomu w Gdańsku przy ul. Trakt św. Wojciecha 77 – lipiec 2017r.
 • Maarte Sp. Warszawa – Karta Informacyjna Przedsięwzięcia dla budowy zespołu budynków mieszkalnych, jednorodzinnych w Warszawie, Wilanów ul. Wiedeńska – kwiecień 2017r.
 • Invest Komfort S. w Gdyni – wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i Karta Informacyjna Przedsięwzięcia dla budowy zespołu zabudowy apartamentowej Botanica w Gdańsku – marzec 2017r.
 • ECE Projektmanagement Polska Spółka z o. w Warszawie – wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i Karta Informacyjna Przedsięwzięcia dla rozbudowy Centrum Handlowego Galeria Bałtycka w Gdańsku – grudzień 2016r.
 • EDF Ekoserwis Spółka z o. we Wrocławiu – wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i Karta Informacyjna Przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia „Ograniczenie ilości popiołów paleniskowych (popiołów i żużli) poprzez ich przetwarzanie na terenie Elektrociepłowni Gdyńskiej – październik 2016r. we Wrocławiu – wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i Karta Informacyjna Przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia „Ograniczenie ilości popiołów paleniskowych (popiołów i żużli) poprzez ich przetwarzanie na terenie Elektrociepłowni Gdańskiej – październik 2016r. Warszawa – Charakterystyka ekologiczna przedsięwzięcia budowy kompleksu zabudowy przy ul. Bursztynowej w Gdańsku, wrzesień 2016r.
 • PLANER APA w Gdańsku – Karta Informacyjna Przedsięwzięcia dla budowy Centrum Badawczo Rozwojowego na terenie TREFL S. w Gdyni przy ul. Kontenerowej 25 – wrzesień 2016 r.
 • Vistal Offshore Sp. w Gdyni – wniosek o wydanie decyzji środowiskowej i Karta Informacyjna Przedsięwzięcia dla zmiany przeznaczenia placu magazynowego na plac prefabrykacyjno-montażowy w Zakładzie w Gdyni przy ul. Indyjskiej 7 – sierpień 2016r.
 • GWIAZDA MORZA Spółka z o. o., S. K-a w Chałupach – wniosek o wydanie decyzji środowiskowej wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia dla zamiennego projektu budowlanego dla budowy zespołu budynków: hotelowego i mieszkalnego wielorodzinnego z parkingami podziemnymi i miejscami postojowymi we Władysławowie – maj 2016r.
 • PLANER APA w Gdańsku – Karta Informacyjna Przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia pt. Budowa zespołu budynków zakwaterowania turystycznego w Krynicy Morskiej – maj 2016r.
 • FLÜGGER Spółka z o. w Gdańsku – wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i Karta Informacyjna Przedsięwzięcia dla przetwarzania odpadów ciekłych powstających w trakcie przygotowania farb wodnych do druku i mycia oprzyrządowania maszyn drukujących w Zakładzie w Gdańsku Kokoszkach – luty 2016r.
 • Mercor S. w Gdańsku – Karta Informacyjna Przedsięwzięcia dla budowy budynku socjalno – biurowego na terenie zakładu Mercor S. w Cieplewie, styczeń 2016r. Warszawa – Charakterystyka ekologiczna przedsięwzięcia budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Rozewskiej 9-11 w Gdyni, grudzień 2015r. Warszawa – Charakterystyka ekologiczna przedsięwzięcia budowy osiedla Nadmorski Dwór 2 w Gdańsku przy ul. Hallera, grudzień 2015r.
 • KTK Polska Sp. w Gdańsku – zmiana Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia i nowy wniosek o wydanie decyzji środowiskowej dla terminalu przeładunkowego w Mławie, grudzień 2015r.
 • PLANER Autorska Pracownia architektury Wiesław Redzimski Gdańsk – Inwentaryzacja botaniczna terenu inwestycji – działka 732/2 w Krynicy Morskiej, sierpień 2015 r.
 • MAARTE Spółka z o. w Sopocie – Karta Informacyjna Przedsięwzięcia dla budowy zespołu zabudowy mieszkaniowo – usługowej przy ul. Hallera w Gdańsku – 2015r.
 • Andrzej Kowalski Władysławowo – Karta Informacyjna Przedsięwzięcia dla Budowy budynku jednorodzinnego jednokondygnacyjnego w Chłapowie przy Al. Żeromskiego na obszarze Natura 2 000 – 2015 r.
 • MARKISOL INT. Ltd. Spółka z o. w Wejherowie – Karta Informacyjna Przedsięwzięcia dla Budowy zakładu produkcji rolet w Gościcinie – 2015 r.
 • RIDA Gdańsk sp. w Warszawie – Karta Informacyjna Przedsięwzięcia dla budynku biurowo – usługowego z garażem i garażem podziemnym i budynku mieszkaniowo – usługowego z garażem podziemnym przy ul. Rajskiej i Heweliusza w Gdańsku wraz z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej – 2014 r.
 • KTK Polska Spółka z o. w Gdańsku – Karta Informacyjna Przedsięwzięcia dla adaptacji istniejącego placu przeładunkowego w Mławie do celów przeładunku, sortowania i sprzedaży hurtowej węgla wraz z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej – 2014 r.
 • ADKONIS FERMA KUR Spółka z o. Kwakowo – Karta Informacyjna Przedsięwzięcia dla przebudowy kurników nr 1, 2 i 3 i adaptacji odchowalni kurcząt wraz z jej przebudową wraz z wnioskiem o wydanie decyzji środowiskowej – 2014 r.
 • IKEA Industry Poland Spółka z o. Oddział w Wielbarku – Karta Informacyjna Przedsięwzięcia dla rozbudowy istniejącego zakładu poprzez budowę obiektów magazynowych, budynku socjalno-biurowego i technicznego oraz przebudowę niezbędnej infrastruktury technicznej – 2014 r.
 • Grupa LOTOS S. – Karta Informacyjna Przedsięwzięcia „Budowa instalacji do koksowania ciężkiej pozostałości z procesów przeróbki ropy naftowej” (praca wykonana dla ZOŚ EXIT w Gdańsku) – 2013r. – Karta Informacyjna Przedsięwzięcia „Budowa węzła odzysku wodoru – instalacji do rozdziału składników gazu rafineryjnego w oparciu o proces destylacji w niskich temperaturach” (praca wykonana dla ZOŚ EXIT w Gdańsku) – 2013r.
 • KUUSAKOSKI Spółka z o. w Gdyni – wniosek o wydanie decyzji środowiskowej wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia „Centrum zbierania i przeładunku złomu stalowego i innych odpadów w Gdańsku” – 2012r.
 • PPU BIPRORAF Spółka z o. – Karta Informacyjna Przedsięwzięcia – „Rozbudowa infrastruktury do rozładunku cystern kolejowych na terenie rafinerii w Gdańsku o stanowisko przyjmowania ropy naftowej” (praca wykonana dla BAE VERT Sp. w Gdańsku) – 2012r.
 • Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego S. w Gdańsku – karta informacyjna przedsięwzięcia dla budowy infrastruktury drogowej i uzbrojenia terenu dla obszarów po Stoczni Gdynia S. – 2012r. w Gdańsku – Karty Informacyjne Przedsięwzięcia dla przedsięwzięcia „Rozbudowa i przebudowa instalacji technologicznych Grupy LOTOS S. w latach 2011-2014 usprawniających ich funkcjonowanie, ograniczających emisje do środowiska i zużycie mediów w obrębie rafinerii oraz na rurociągach transportowych” (praca wykonana dla ZOŚ EXIT w Gdańsku) – 2012r.
 • COFFEE PROMOTION Spółka z o. w Kwidzynie – Karta Informacyjna Przedsięwzięcia dla budowy nowej palarni kawy w SSE Koniecwałd – 2012r.
 • KANCELARIA PRAWNICZA Radca Prawny Grzegorz Marek Stempski Gdynia – wniosek o wydanie decyzji środowiskowej wraz z Kartą Informacyjną Przedsięwzięcia dla obiektu handlowego przy ul. Nowowiczlińskiej w Gdyni – 2010r.
Karta informacyjna z leczenia szpitalnego (wypis) - PoradnikZdrowie. pl

Karta informacyjna z leczenia szpitalnego, nazywana potocznie kartą wypisową lub wypisem, to ważny dokument opisujący sposób i przebieg leczenia pacjenta, który przebywał w szpitalu. Zasady wystawiania karty z leczenia szpitalnego regulują przepisy o prowadzeniu dokumentacji medycznej zawarte w ustawie z 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Jakie informacje zawiera szpitalny wypis?

Karta informacyjna z leczenia szpitalnego (wypis), zgodnie z rozporządzeniem w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, powinna zawierać:

 • Dane osobowe pacjenta (w tym PESEL), adres zamieszkania oraz datę przyjęcia i wypisu ze szpitala.
 • Rozpoznanie choroby w języku polskim wraz z numerem statystycznym (tzw. ICD-10).
 • Epikryzę, czyli ostatni zapis w szpitalnej historii choroby, w którym podaje się ostateczną diagnozę, skrócony zapis przebiegu choroby, zastosowane leczenie i stan pacjenta w momencie wypisania.
 • Wyniki badań diagnostycznych wraz z opisem oraz wyniki konsultacji.
 • Opis zastosowanego leczenia, a w przypadku wykonania zabiegu lub operacji – datę wykonania.
 • Wskazania dotyczące dalszego sposobu leczenia, żywienia, pielęgnowania lub trybu życia.
 • Orzeczony przy wypisie okres czasowej niezdolności do pracy, a w miarę potrzeby ocenę zdolności do wykonywania dotychczasowego zatrudnienia.
 • Adnotacje o lekach wraz z dawkowaniem i wyrobach medycznych w ilościach odpowiadających ilościom na receptach wystawionych pacjentowi.
 • Terminy planowanych konsultacji, na które wystawiono skierowania.
 • Co jeszcze warto wiedzieć o karcie informacyjnej leczenia szpitalnego?

  • Karta powinna też precyzyjnie określać tego kto ją wydał. Ważne jest oznaczenie prawidłowym kodem resortowym czy oznaczenie jednostki organizacyjnej - oddziału szpitalnego, w którym przebywał pacjent. Kartę informacyjną z leczenia szpitalnego podpisuje lekarz wypisujący i lekarz kierujący oddziałem (ordynator) albo lekarz przez niego upoważniony.
  • Z kartą informacyjną z leczenia szpitalnego pacjent powinien się udać do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.
  • Karta NIE JEST świadectwem lekarskim.
  • Karta jest wydawana pacjentowi bezpłatnie i jest jego własnością. Pozostałe dokumenty dotyczące leczenia pacjenta (historia choroby) są wydawane na wniosek zainteresowanego. Jeżeli pacjent będzie chciał otrzymać kopię karty informacyjnej z leczenia szpitalnego, szpital ma prawo pobrać opłatę za te usługę.
  • W przypadku wystawiania karty informacyjnej z leczenia szpitalnego w postaci elektronicznej może ona zostać zaakceptowana przez osoby biorące udział w procesie jej wystawiania, a na ostatnim etapie podpisana przez osobę wypisującą pacjenta ze szpitala.
  • Akceptacja informacji zawartej w karcie informacyjnej może zostać dokonana także przez lekarza kierującego oddziałem w historii choroby, gdyż tam zostały zawarte informacje źródłowe do wypisu ze szpitala.
  • W przypadku, gdy dokumentacja prowadzona w postaci elektronicznej jest udostępniana w postaci papierowych wydruków, osoba upoważniona przez podmiot potwierdza ich zgodność z dokumentacją w postaci elektronicznej i opatruje swoim oznaczeniem, zawierającym imię, nazwisko, stanowisko i podpis.
  • Nie jest wymagane, aby wydruk dokumentu sporządzonego w oryginale w postaci elektronicznej był podpisywany przez lekarza wystawiającego kartę z leczenia szpitalnego.
  • Jeżeli w karcie informacyjnej z leczenia szpitalnego znajdą się błędy (błąd) np. lekarz wpisze, że operowana była prawa ręka, a nie, jak było w rzeczywistości lewa, pacjent ma prawo domagać się zmiany zapisu. Jest to możliwe na podstawie § 4 Rozporządzenia regulującego zasady prowadzenia dokumentacji medycznej, gdzie wskazano, że "Wpis dokonany w dokumentacji nie może być z niej usunięty, a jeżeli został dokonany błędnie, skreśla się go i zamieszcza adnotację o przyczynie błędu oraz datę i oznaczenie osoby dokonującej adnotacji. "

  Dziennikarka od ponad 40 lat zaangażowana w popularyzację edukacji zdrowotnej. Laureatka wielu konkursów dla dziennikarzy zajmujących się medycyną i zdrowiem. Otrzymała m. in. Nagrodę Zaufania „Złoty OTIS” w kategorii „Media i Zdrowie”, Wyróżnienie Św. Kamila przyznawane z okazji Światowego Dnia Chorego, dwukrotnie „Kryształowe Pióro” w ogólnopolskim konkursie dla dziennikarzy promujących zdrowie oraz wiele nagród i wyróżnień w konkursach na „Dziennikarza Medycznego Roku” organizowanego przez Ogólnopolskie Stowarzyszenie Dziennikarze dla Zdrowia.

  Więcej z działu Niezbędnik pacjenta

  Karta instalacyjna i informacyjna Ge Jes1334

  Bezpośredni link do pobrania Karta instalacyjna i informacyjna Ge Jes1334

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Karta instalacyjna i informacyjna Ge Jes1334