Jak korzystać z podręcznika Cairox Cva 500 24kw

Korzystanie z podręcznika Cairox CVA 500 24kW jest łatwe i bezproblemowe. Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem należy dokładnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Następnie trzeba zapoznać się z kontrolerem i odpowiednio przygotować maszynę, aby utrzymać bezpieczne i skuteczne użytkowanie. Kontroler CVA 500 24kW jest wyposażony w wyświetlacz LCD, który wyświetla informacje dotyczące czasu, temperatury, mocy, prędkości i innych parametrów. Aby móc korzystać z podręcznika Cairox CVA 500 24kW, należy zapoznać się z menu ustawień, które można zmieniać zgodnie z wymaganiami użytkowników. Maszyna jest wyposażona w wiele opcji, które umożliwiają dostosowanie parametrów do indywidualnych potrzeb użytkownika.

Ostatnia aktualizacja: Jak korzystać z podręcznika Cairox Cva 500 24kw

1 CanoScan 5600F Podręcznik ekranowy Sayfa 1 / 313 sayfa Jak korzystać z podręcznika MC-2532-V1. 00 Drukowanie podręcznika Uzyskiwanie najnowszego sterownika skanera Korzystanie z funkcji skanera Skanowanie zdjęć i dokumentów Skanowanie klisz Równoczesne skanowanie wielu dokumentów Skanowanie obrazów większych niż płyta szklana Precyzyjne dopasowywanie jasności i koloru obrazu podczas skanowania obrazów Wyostrzanie nieostrych fotografii, usuwanie plam/rys i poprawianie wyblakłych kolorów podczas skanowania obrazów Poprawianie/uwydatnianie skanowanych fotografii Różne sposoby drukowania zeskanowanych fotografii Wysyłanie zeskanowanych obrazów pocztą Wyszukiwanie zagubionych obrazów

2 Jak korzystać z podręcznika Sayfa 2 / 313 sayfa Podręcznik ekranowy > Jak korzystać z podręcznika Jak korzystać z podręcznika Obsługa ekranu Spis treści (Contents) Obsługa ekranu Objaśnienia (Explanation) Drukowanie podręcznika Wyszukiwanie tematu za pomocą słów kluczowych Rejestrowanie tematów w Moim podręczniku (My Manual) Symbole używane w tym dokumencie Znaki towarowe

3 Obsługa ekranu Spis treści (Contents) Sayfa 3 / 313 sayfa Podręcznik ekranowy > Jak korzystać z podręcznika > Obsługa ekranu Spis treści (Contents) Obsługa ekranu Spis treści (Contents) Kliknięcie tytułu widocznego na ekranie Spis treści (Contents), który znajduje się po lewej stronie podręcznika ekranowego, spowoduje wyświetlenie stron tytułu w oknie opisu po prawej stronie. Kliknięcie ikony widocznej po lewej stronie znaku spowoduje wyświetlenie tytułów uszeregowanych w niższych kategoriach. Kliknij przycisk, aby zamknąć lub wyświetlić ekran Spis treści (Contents).

4 Obsługa ekranu Objaśnienia (Explanation) Sayfa 4 / 313 sayfa Podręcznik ekranowy > Jak korzystać z podręcznika > Obsługa ekranu Objaśnienia (Explanation) Obsługa ekranu Objaśnienia (Explanation) (1) Kliknij pozycję wyróżnioną na zielono, aby przejść do odpowiedniej strony. (2) Kursor zostanie wyświetlony u góry tej strony.

5 Drukowanie podręcznika Sayfa 5 / 313 sayfa Podręcznik ekranowy > Jak korzystać z podręcznika > Drukowanie podręcznika Drukowanie podręcznika Kliknij przycisk, aby wyświetlić okno drukowania z lewej strony podręcznika ekranowego. Kliknij przycisk, a następnie kliknij opcję Ustawienia opcji (Option Settings), aby wyświetlić okno dialogowe Ustawienia opcji (Option Settings). Umożliwia ono konfigurację opcji wydruku. Aby wyświetlić okno dialogowe Drukuj (Print), kliknij przycisk, a następnie kliknij opcję Ustawienia drukowania (Print Settings). W wyświetlonym oknie dialogowym wybierz drukarkę, która ma zostać użyta do drukowania. Po wybraniu drukarki do drukowania kliknij opcję Właściwości... (Properties... ) w celu określenia ustawień drukowania. Dostępne są następujące cztery metody drukowania: Aktualny dokument (Current Document) Zaznaczone dokumenty (Selected Documents) Mój podręcznik (My Manual) Wszystkie dokumenty (All Documents) Aktualny dokument (Current Document) Umożliwia wydruk aktualnie wyświetlonego tematu. 1. W polu Wybierz cel (Select Target) wybierz opcję Aktualny dokument (Current Document). Tytuł aktualnie wyświetlonego tematu jest widoczny na liście Dokumenty do druku (Documents to Be Printed). Wybór opcji Drukuj połączone dokumenty (Print linked documents) umożliwi również wydruk dokumentów połączonych z aktualnym dokumentem. połączone dokumenty zostaną dodane do listy Dokumenty do druku (Documents to Be Printed). Kliknij opcję Podgląd wydruku (Print Preview), aby wyświetlić i sprawdzić przewidywany wygląd wydruku przed rozpoczęciem drukowania dokumentu.

6 Drukowanie podręcznika Sayfa 6 / 313 sayfa 2. Kliknij przycisk Rozpocznij drukowanie (Start Printing) Zostanie wyświetlone okno dialogowe Potwierdzenie liczby stron do druku (Print Page Count Confirmation). 3. Drukowanie Potwierdź liczbę stron do wydrukowania, a następnie kliknij przycisk Tak (Yes). Zostaną wydrukowane aktualnie wyświetlone tematy. Zaznaczone dokumenty (Selected Documents) Umożliwia wybór i wydrukowanie dowolnych tematów. W polu Wybierz cel (Select Target) wybierz opcję Zaznaczone dokumenty (Selected Documents). Tytuły wszystkich tematów zostaną wyświetlone na liście Dokumenty do druku (Documents to Be Printed). 2. Wybierz tematy do wydrukowania Na liście Dokumenty do druku (Documents to Be Printed) zaznacz pola wyboru znajdujące się przy tematach przeznaczonych do druku. Po zaznaczeniu pola wyboru Automatycznie wybieraj dokumenty w niższej hierarchii (Automatically select documents in lower hierarchies) zostaną zaznaczone pola wyboru przy wszystkich tytułach znajdujących się w niższej hierarchii. Kliknij opcję Zaznacz wszystko (Select All), aby zaznaczyć pola wyboru dla wszystkich tytułów. Kliknij opcję Wyczyść wszystko (Clear All), aby usunąć zaznaczenie dla wszystkich tytułów. 4. Zostaną wydrukowane wszystkie tematy, przy których zaznaczono pola wyboru. Mój podręcznik (My Manual) Tematy zarejestrowane w Moim podręczniku (My Manual) można zaznaczyć i wydrukować. Szczegółowe informacje na temat listy Mój podręcznik (My Manual) znajdują się w punkcie Rejestrowanie tematów w Moim podręczniku (My Manual). W polu Wybierz cel (Select Target), wybierz opcję Mój podręcznik (My Manual) Tytuły wszystkich tematów zarejestrowane w Moim podręczniku (My Manual) zostaną wyświetlone na liście Dokumenty do druku (Documents to Be Printed). Kliknij przycisk Rozpocznij drukowanie (Start Printing)

7 Drukowanie podręcznika Sayfa 7 / 313 sayfa Zostanie wyświetlone okno dialogowe Potwierdzenie liczby stron do druku (Print Page Count Confirmation). Wszystkie dokumenty (All Documents) Umożliwia wydruk wszystkich tematów z podręcznika ekranowego. W polu Wybierz cel (Select Target) wybierz wartość Wszystkie dokumenty (All Documents) Tytuły wszystkich tematów zostaną wyświetlone na liście Dokumenty do druku (Documents to Be Printed) z automatycznie zaznaczonymi polami wyboru. Usunięcie zaznaczenia z pola wyboru tematu spowoduje, że ten temat nie zostanie wydrukowany. Kliknij opcję Podgląd wydruku (Print Preview), aby wyświetlić i skontrolować przewidywany wygląd wydruku przed rozpoczęciem drukowania dokumentu. Zostaną wydrukowane wszystkie tematy. Do wydrukowania wszystkich tematów potrzebna jest duża ilość papieru. przed rozpoczęciem drukowania sprawdź liczbę stron wydruku wyświetloną w oknie dialogowym Potwierdzenie liczby stron do druku (Print Page Count Confirmation). Powiększenie wydruku można zmienić w oknie dialogowym Podgląd wydruku (Print Preview). Jeśli jednak po ustawieniu nowego powiększenia drukowane dane wychodzą poza obszar papieru, część dokumentu nie zostanie wydrukowana na papierze.

8 Wyszukiwanie tematu za pomocą słów kluczowych Sayfa 8 / 313 sayfa Podręcznik ekranowy > Jak korzystać z podręcznika > Wyszukiwanie tematu za pomocą słów kluczowych Wyszukiwanie tematu za pomocą słów kluczowych Istnieje możliwość wpisania słowa kluczowego pozwalającego na znalezienie strony docelowej. Przeszukiwane są wszystkie podręczniki ekranowe (podręczniki użytkownika). Kliknij przycisk Okno wyszukiwania zostanie wyświetlone z lewej strony podręcznika ekranowego. Kliknij przycisk, aby zamknąć lub wyświetlić okno Szukaj (Search). Wpisz słowo kluczowe W polu Słowo kluczowe (Keyword) wpisz słowo kluczowe pozwalające na znalezienie wyszukiwanej pozycji. W przypadku wpisywania wielu słów kluczowych rozdzielaj je spacją. Można wpisać maksymalnie 10 słów kluczowych lub maksymalnie 255 znaków. Nie są uwzględniane wielkości liter. Istnieje również możliwość wyszukiwania słów kluczowych, które zawierają spacje. Kliknij przycisk Rozpocznij wyszukiwanie (Start Searching). Wraz z rozpoczęciem wyszukiwania na liście wyników wyszukiwania będą wyświetlane tytuły tematów zawierające słowo kluczowe. Wyniki wyszukiwania prowadzonego dla wielu słów kluczowych wyglądają następująco: [Dokumenty zawierają pełne dopasowanie] (Documents Containing Perfect Match) Tematy zawierają pełne wyszukiwane słowo kluczowe (z uwzględnieniem spacji), dokładnie tak, jak zostało wprowadzone pełne dopasowanie. [Dokumenty zawierają wszystkie słowa kluczowe] (Documents Containing All Keywords) Tematy zawierają wszystkie słowa kluczowe wprowadzone jako parametry wyszukiwania. [Dokumenty zawierają jedno słowo kluczowe] (Documents Containing Any Keyword) Tematy zawierają co najmniej jedno wyszukiwane słowo kluczowe.

9 Wyszukiwanie tematu za pomocą słów kluczowych Sayfa 9 / 313 sayfa 4. Wyświetl temat do odczytu Na liście wyników wyszukiwania kliknij dwukrotnie (lub zaznacz i naciśnij klawisz Enter) tytuł tematu do odczytu. Na wyświetlonych stronach danego tematu zostaną podświetlone znajdujące się na nich słowa kluczowe.

10 Rejestrowanie tematów w Moim podręczniku (My Manual) Sayfa 10 / 313 sayfa Podręcznik ekranowy > Jak korzystać z podręcznika > Rejestrowanie tematów w Moim podręczniku (My Manual) Rejestrowanie tematów w Moim podręczniku (My Manual) Rejestrowanie najczęściej czytanych stron, np. tematów z listy Mój podręcznik (My Manual), zapewni łatwy dostęp do nich w dowolnym momencie pracy. Wyświetl temat Wyświetl temat, który ma zostać dodany do listy Mój podręcznik (My Manual). Kliknij przycisk Okno Mój podręcznik (My Manual) zostanie wyświetlone z lewej strony podręcznika ekranowego. Kliknij przycisk, aby zamknąć lub wyświetlić okno Mój podręcznik (My Manual). Zarejestruj temat w Moim podręczniku (My manual) Kliknij przycisk Dodaj (Add). Aktualnie wyświetlany temat zostanie dodany w oknie Lista Mojego podręcznika (List of My Manual) Zamiast tego można na liście Ostatnio wyświetlane dokumenty (Recently Displayed Documents) kliknąć dwukrotnie (lub zaznaczyć i nacisnąć klawisz Enter) temat, który ma zostać dodany do listy Mój podręcznik (My Manual) w celu wyświetlenia, a następnie kliknąć przycisk Dodaj (Add). Wyświetlanie Mojego podręcznika (My Manual) Po dwukrotnym kliknięciu (lub zaznaczeniu i naciśnięciu klawisza Enter) tematu wyświetlonego w oknie Lista Mojego podręcznika (List of My Manual) temat ten zostanie wyświetlony w oknie Opis (Description). Aby usunąć temat z okna Lista Mojego podręcznika (List of My Manual), zaznacz ten temat na liście, a następnie kliknij przycisk Usuń (Delete) lub naciśnij klawisz Delete.

11 Rejestrowanie tematów w Moim podręczniku (My Manual) Sayfa 11 / 313 sayfa

12 Symbole używane w tym dokumencie Sayfa 12 / 313 sayfa Podręcznik ekranowy > Jak korzystać z podręcznika > Symbole używane w tym dokumencie Symbole używane w tym dokumencie Ostrzeżenie Instrukcje, których zignorowanie może być przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń ciała spowodowanych niewłaściwą obsługą sprzętu. Instrukcji tych należy przestrzegać, aby zapewnić bezpieczne działanie urządzenia. Ostrożnie Instrukcje, których zignorowanie może być przyczyną obrażeń ciała lub szkód materialnych spowodowanych niewłaściwą obsługą sprzętu. Instrukcje, których należy przestrzegać w celu zapewnienia bezpiecznej pracy urządzenia. Instrukcje zawierające informacje dotyczące obsługi i dodatkowe wyjaśnienia.

13 Znaki towarowe Sayfa 13 / 313 sayfa Podręcznik ekranowy > Jak korzystać z podręcznika > Znaki towarowe Znaki towarowe Microsoft jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Windows jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation na terenie USA i/lub innych krajów. Windows Vista jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation na terenie USA i/lub innych krajów. Adobe, Adobe RGB i Adobe RGB (1998) są zarejestrowanymi znakami towarowymi lub znakam towarowymi firmy Adobe Systems Incorporated na terenie USA i/lub innych krajów.

14 CanoScan 5600F Przewodnik skanowania Sayfa 14 / 313 sayfa MA-4130-V1. 00 Uwagi ogólne (sterownik skanera) Umieszczanie dokumentów Co to jest program MP Navigator EX (dołączone oprogramowanie skanera)? Co to jest program ScanGear (sterownik skanera)? Spróbujmy zeskanować obraz lub dokument Uruchamianie programu MP Navigator EX Skanowanie fotografii i dokumentów Skanowanie kliszy Skanowanie wielu dokumentów naraz Skanowanie obrazów większych niż płyta szklana (Asystent szycia) Łatwe skanowanie jednym kliknięciem Przydatne funkcje programu MP Navigator EX Automatyczne poprawianie/uwydatnianie obrazów Ręczne poprawianie/uwydatnianie obrazów Dopasowywanie obrazów Wyszukiwanie obrazów Klasyfikowanie obrazów w kategoriach Używanie obrazów w programie MP Navigator EX Zapisywanie Zapisywanie jako pliki PDF Tworzenie/edytowanie plików PDF Drukowanie dokumentów Drukowanie fotografii Wysyłanie pocztą Edytowanie plików Ustawianie haseł dla plików PDF Otwieranie/edytowanie plików PDF chronionych hasłem Ekrany programu MP Navigator EX Ekran trybu nawigacyjnego Karta Skanuj/Importuj dokumenty lub obrazy (Scan/Import Documents or Images) Karta Wyświetlanie i używanie obrazów na komputerze (View & Use Images on your Computer) Karta Skanowanie niestandardowe jednym kliknięciem (Custom Scan with One-click) Ekran Fotografie/dokumenty (płyta szklana) Skanowanie z ustawieniami zaawansowanymi przy użyciu programu ScanGear (sterownik skanera) Uruchamianie programu ScanGear (sterownika skanera) Skanowanie w trybie podstawowym (Basic Mode) Skanowanie w trybie zaawansowanym (Advanced Mode) Skanowanie w trybie skanowania automatycznego (Auto Scan Mode) Skanowanie klisz w trybie zaawansowanym Skanowanie wielu dokumentów naraz w trybie zaawansowanym (Advanced Mode) Poprawianie obrazów i dopasowywanie kolorów przy użyciu programu ScanGear (sterownika skanera) Poprawianie obrazów (Wyostrz obraz (Unsharp Mask), Redukcja kurzu i zarysowań (Reduce Dust and Scratches), Korekcja zaniku (Fading Correction) itd. ) Dopasowywanie kolorów przy użyciu desenia kolorów Dopasowywanie nasycenia i balansu koloru Dopasowywanie jasności i kontrastu Dopasowywanie histogramu Dopasowywanie krzywej tonowej Ustawianie progu Ekrany programu ScanGear (sterownika skanera) Karta Tryb podstawowy (Basic Mode) Karta Tryb zaawansowany (Advanced Mode) Karta Tryb skanowania automatycznego (Auto Scan Mode) Okno dialogowe Preferencje (Preferences) Przydatne informacje na temat skanowania Dopasowywanie ramek przycinania Rozdzielczość (Resolution) Formaty plików Dopasowywanie kolorów (Color Matching)

15 CanoScan 5600F Przewodnik skanowania Sayfa 15 / 313 sayfa (Photos/Documents (Platen)) (okno Skanuj/ Importuj (Scan/Import)) Ekran Klisza (Film) (okno Skanuj/Importuj (Scan/Import)) Okno dialogowe Zapisz (Save) Okno dialogowe Zapisz jako plik PDF (Save as PDF file) Okno Wyświetlanie i używanie (View & Use) Okno Utwórz/edytuj plik w formacie PDF (Create/Edit PDF file) Okno dialogowe Drukuj dokument (Print Document) Okno dialogowe Drukuj fotografię (Print Photo) Okno dialogowe Wyślij pocztą (Send via) Okno Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/ Enhance Images) Ekran trybu jednego kliknięcia Okno dialogowe Zapisywanie (ekran trybu jednego kliknięcia) Okno dialogowe Kopiowanie (Copy) Okno dialogowe Drukowanie (Print) Okno dialogowe Poczta (Mail) Okno dialogowe OCR Okno dialogowe Skanowanie (Scan) Okno dialogowe PDF Okno dialogowe Preferencje (Preferences) Otwieranie innych (niezeskanowanych) obrazów Otwieranie obrazów zapisanych na komputerze Inne metody skanowania Skanowanie z poziomu aplikacji Skanowanie przy użyciu Panelu sterowania (tylko w systemie Windows XP) Skanowanie przy użyciu przycisków skanera Co to są przyciski skanera? Skanowanie i zapisywanie dokumentów w postaci plików PDF (przyciski PDF) Skanowanie i drukowanie/kopiowanie dokumentów (przycisk COPY) Skanowanie dokumentów i otwieranie zeskanowanych obrazów (przycisk SCAN) Skanowanie dokumentów i dołączanie ich do wiadomości (przycisk) Ustawienia przycisku skanera Ustawienia przycisku skanera w programie MP Navigator EX Rozwiązywanie problemów Problemy z instalacją Problemy ze skanowaniem Problemy ze skanowaniem klisz Problemy z oprogramowaniem Problemy z programem MP Navigator EX Aktualizacja sterownika skanera Uzyskiwanie najnowszej wersji programu ScanGear (sterownika skanera) Odinstalowywanie programu ScanGear (sterownika skanera) Przed instalacją programu ScanGear (sterownika skanera) Instalowanie programu ScanGear (sterownik skanera) Aplikacje w pakiecie ArcSoft PhotoStudio Program rozszerzonej ankiety dotyczącej używania drukarek/skanerów

16 Korzystanie z programu MP Navigator EX Sayfa 16 / 313 sayfa Podręcznik ekranowy > Przewodnik skanowania > Korzystanie z programu MP Navigator EX Korzystanie z programu MP Navigator EX MP Navigator EX jest aplikacją, która umożliwia łatwe skanowanie fotografii i dokumentów. Jest ona przeznaczona także dla początkujących użytkowników. Uruchamianie programu MP Navigator EX Kliknij tutaj: MP Navigator EX Szczegółowe informacje na temat skanowania obrazów za pomocą programu MP Navigator EX można znaleźć w sekcji Spróbujmy zeskanować obraz lub dokument. Skanowanie fotografii i dokumentów Korzystając z okien programu MP Navigator EX, można skanować dokumenty i zdjęcia w bardzo prosty sposób. Obrazy zeskanowane przy użyciu programu MP Navigator EX można też zapisywać i drukować. Skanowanie kilku niewielkich dokumentów jednocześnie Istnieje możliwość skanowania kilku małych dokumentów (zdjęć, kartek pocztowych itp. ) jednocześnie. Jest to przydatna opcja, ponieważ pozwala uniknąć wielokrotnego skanowania. Skanowanie dużych dokumentów Program MP Navigator EX umożliwia też łatwe skanowanie dokumentów, które są większe od płyty szklanej. Pozwala na zeskanowanie osobno lewej i prawej połowy dokumentu, a następnie połączenie ich z powrotem w jedną całość. Skanowanie jednym kliknięciem myszy W trybie Jedno kliknięcie (One-click) program MP Navigator EX wykonuje wszystkie operacje, od

17 Korzystanie z programu MP Navigator EX Sayfa 17 / 313 sayfa zeskanowania obrazu po jego zapisanie, za jednym kliknięciem specjalnej ikony. Tryb Jedno kliknięcie (One-click) pozwala też automatycznie skanować dokumenty, zapisywać je w postaci plików PDF, a także wysyłać je w załącznikach poczty elektronicznej. Skanowanie oraz poprawianie i uwydatnianie zdjęć Program MP Navigator EX umożliwia łatwe poprawianie i uwydatnianie skanowanych zdjęć. Dzięki niemu nie trzeba w tym celu korzystać z innych aplikacji.

18 Uwagi ogólne (sterownik skanera) Sayfa 18 / 313 sayfa Podręcznik ekranowy > Przewodnik skanowania > Uwagi ogólne (sterownik skanera) Uwagi ogólne (sterownik skanera) Program ScanGear (sterownik skanera) podlega ograniczeniom wymienionym poniżej. Używając sterownika skanera, należy mieć je na uwadze. Ograniczenia dotyczące sterownika skanera W przypadku korzystania z systemu plików NTFS źródło danych TWAIN może nie zostać wywołane. Jest to spowodowane faktem, że modułu TWAIN nie można umieścić w katalogu winnt ze względów bezpieczeństwa. Aby uzyskać pomoc, należy skontaktować się z administratorem komputera. W przypadku niektórych komputerów (w tym komputerów przenośnych), do których podłączone jest urządzenie, mogą występować problemy po uruchomieniu z trybu wstrzymania. W takim przypadku należy ponownie uruchomić komputer. Do jednego komputera nie można podłączać równocześnie dwóch lub więcej skanerów ani urządzeń wielofunkcyjnych z funkcją skanowania. Jeśli zostało podłączonych wiele urządzeń skanujących, nie będzie można skanować za pomocą przycisku na urządzeniu (przycisku skanera), a ponadto mogą pojawiać się błędy przy dostępie do urządzeń. Ekrany oprogramowania mogą być nieprawidłowo wyświetlane w systemie Windows Vista, jeśli rozmiar czcionki to Skala większa (Larger scale). W razie potrzeby w oknach oprogramowania mogą być stosowane czcionki o Skali większej (Larger scale). Wystarczy zmienić kompozycję w oknie Wygląd i personalizacja (Appearance and Personalization) na Klasyczny Windows (Windows Classic) w następujący sposób: 1. Otwórz menu Start i przejdź do Panelu sterowania (Control Panel). Wybierz kolejno polecenia Wygląd i personalizacja > Personalizacja > Kompozycja. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia kompozycji (Theme Settings). Na karcie Kompozycja (Theme) okna dialogowego Ustawienia kompozycji (Theme Settings) w polu Kompozycja (Theme) wybierz opcję Klasyczny Windows (Windows Classic). Kliknij przycisk OK. Widok pulpitu zostanie zmieniony na Klasyczny Windows. Należy stosować domyślny rozmiar czcionki obowiązujący w systemie operacyjnym. W przeciwnym razie okna programu mogą nie być wyświetlane prawidłowo. Skanowanie może się nie powieść, jeśli komputer wznowił działanie z trybu uśpienia lub gotowości. W takim przypadku wykonaj następujące czynności i ponów skanowanie. Wyłącz urządzenie. Zamknij program ScanGear (sterownik skanera), a następnie odłącz kabel USB od komputera i podłącz go ponownie. Włącz urządzenie. Programu ScanGear (sterownika skanera) nie można otwierać w wielu aplikacjach naraz. Nie można po raz drugi otworzyć w aplikacji sterownika skanera (ScanGear), który jest już otwarty. Przed zamknięciem aplikacji należy zamknąć okno programu ScanGear (sterownika skanera). Przed rozpoczęciem skanowania dużych obrazów w wysokiej rozdzielczości należy sprawdzić, czy na dysku jest wystarczająca ilość miejsca. Na przykład do zeskanowania dokumentu A4 w rozdzielczości 600 dpi i pełnej gamie kolorów wymagane jest co najmniej 300 MB wolnego miejsca. Grube dokumenty mogą być podczas skanowania nieprawidłowo przycinane. W takim przypadku należy przyciąć je ręcznie lub przycinać każdy z nich oddzielnie. ScanGear (sterownik skanera) oraz sterownik WIA nie mogą być używane jednocześnie. Kiedy wykonywane jest skanowanie, komputera nie można przełączać w tryb uśpienia lub hibernacji. Kalibracja może trwać dłużej, jeśli urządzenie jest podłączone przy użyciu interfejsu USB 1. W takim przypadku należy odłączyć kabel USB od komputera, a następnie podłączyć go ponownie. Aplikacje, na których stosowanie są nałożone pewne ograniczenia Uruchomienie programu Media Center, dostarczanego wraz z systemem Windows XP Media Center

19 Uwagi ogólne (sterownik skanera) Sayfa 19 / 313 sayfa Edition 2005, może sprawić, że nie będzie można skanować za pomocą przycisku na urządzeniu (przycisku skanowania). Nie można skanować obrazów za pomocą programu Media Center dołączanego do systemów Windows Vista oraz Windows XP Media Center Edition Zaleca się skanowanie przy użyciu innych aplikacji, takich jak MP Navigator EX. W niektórych aplikacjach mogą wystąpić problemy z używaniem funkcji Wielokrotne przycinanie (Multi-Crop), dostępnej w programie ScanGear (sterowniku skanera) na karcie Tryb zaawansowany (Advanced Mode). W takim przypadku należy zeskanować każdy dokument osobno, zmieniając Rozmiar papieru (Paper Size) stosownie do wymiarów dokumentu. W niektórych aplikacjach po zaznaczeniu pola wyboru Wyświetl skanowane obrazy (View scanned images) na karcie Tryb skanowania automatycznego (Auto Scan Mode) programu ScanGear (sterownika skanera) okno, w którym wyświetlane są miniatury skanowanych obrazów, może zostać automatycznie zamknięte. W niektórych aplikacjach interfejs użytkownika sterownika TWAIN może nie być wyświetlany. W takim przypadku należy skorzystać z podręcznika aplikacji i odpowiednio zmienić jej ustawienia. Niektóre aplikacje nie obsługują ciągłego skanowania wielu obrazów. W niektórych przypadkach akceptowany jest tylko pierwszy zeskanowany obraz bądź wiele obrazów skanowanych jest jako jeden obraz. W przypadku skanowania obrazów o wielkości płyty szklanej do aplikacji pakietu Microsoft Office (np. programu Word, Excel lub PowerPoint) należy kliknąć polecenie Wstaw niestandardowo (Custom Insert) w oknie dialogowym Wstawianie obrazu ze skanera lub aparatu fotograficznego (Insert Picture from Scanner or Camera). W przeciwnym razie obraz może zostać niepoprawnie zeskanowany. W niektórych aplikacjach obrazy mogą być skanowane nieprawidłowo. W takim przypadku należy zwiększyć ilość pamięci wirtualnej systemu operacyjnego i ponowić próbę. W zależności od aplikacji, jeśli rozmiar obrazu jest zbyt duży (na przykład podczas skanowania dużych obrazów w wysokiej rozdzielczości), komputer może przestać reagować lub wskazanie paska postępu może zatrzymać się na wartości 0%. W takim przypadku należy anulować operację (np. klikając przycisk Anuluj (Cancel) widoczny na pasku postępu), zwiększyć ilość pamięci wirtualnej systemu operacyjnego lub zmniejszyć rozmiar/rozdzielczość obrazu i spróbować ponownie. Można też najpierw zeskanować obraz za pomocą programu MP Navigator EX, a następnie zapisać go i zaimportować do aplikacji.

20 Umieszczanie dokumentów Sayfa 20 / 313 sayfa Podręcznik ekranowy > Przewodnik skanowania > Umieszczanie dokumentów Umieszczanie dokumentów Objaśnienie sposobu umieszczania dokumentów na płycie szklanej urządzenia. Sposób umieszczenia dokumentu, który ma zostać zeskanowany, musi być odpowiednio dobrany do jego typu. W przeciwnym razie dokumenty mogą zostać zeskanowane niepoprawnie. Na czas skanowania dokumentów pokrywę skanera należy zamknąć. Dokumenty należy umieszczać w sposób opisany poniżej, aby umożliwić urządzeniu ich automatyczne wykrywanie. W przypadku skanowania z podaniem rozmiaru dokumentu należy zawsze umieszczać górny róg dokumentu w narożniku płyty szklanej oznaczonym strzałką, niezależnie od typu dokumentu. Na płycie szklanej nie można umieszczać przedmiotów o wadze przekraczającej 2 kg. Nie należy także naciskać dokumentów z siłą przekraczającą 2 kg. Przy skanowaniu klisz należy z pokrywy skanera usunąć arkusz ochronny. Umieszczanie dokumentów Umieszczanie kliszy Umieszczanie dokumentów Skanowanie zdjęć, kart Hagaki, wizytówek lub płyt CD/DVD Skanowanie czasopism, gazet lub dokumentów tekstowych Umieszczanie pojedynczego dokumentu Umieść dokument na płycie szklanej stroną zadrukowaną do dołu, zostawiając między dokumentem a krawędziami płyty szklanej odstęp o szerokości 1 cm lub większy. Umieść dokument stroną przeznaczoną do skanowania skierowaną w dół na płycie szklanej i przysuń górny róg dokumentu do rogu płyty szklanej wskazanego strzałką. Jeżeli dokument jest duży (na przykład zdjęcie A4) i nie można zachować odstępu

21 Umieszczanie dokumentów Sayfa 21 / 313 sayfa między nim a krawędziami/strzałką płyty szklanej, należy skanować po określeniu formatu pliku. Odblaskowe etykiety dysków CD/DVD mogą nie zostać poprawnie zeskanowane. Umieszczanie wielu dokumentów Między krawędziami płyty szklanej a dokumentem oraz między poszczególnymi dokumentami należy zachować odstępy wynoszące co najmniej 1 cm. Na płycie szklanej można umieścić do 10 dokumentów. Krzywe ułożenie dokumentów (do 10 stopni) jest korygowane automatycznie. Umieszczanie kliszy Paski kliszy 35 mm Slajdy w ramkach 1. Umieść kliszę w prowadnicy. Otwórz uchwyt kliszy i umieść kliszę w prowadnicy stroną przednią (tą, na której obrazy wyglądają poprawnie) w dół. Zdejmij ramkę z pasków kliszy. Upewnij się, że odstępy między ramkami pokrywają się z białymi liniami na uchwycie. Umieść prowadnicę kliszy na płycie. Wyrównaj zakładki prowadnicy ze znacznikami FILM na płycie.

22 Umieszczanie dokumentów Sayfa 22 / 313 sayfa Połóż kliszę stroną przednią (tą, na której obrazy wyglądają poprawnie) w dół

23 Co to jest program MP Navigator EX (dołączone oprogramowanie skanera)? Sayfa 23 / 313 sayfa Podręcznik ekranowy > Przewodnik skanowania > Co to jest program MP Navigator EX (dołączone oprogramowanie skanera)? Co to jest program MP Navigator EX (dołączone oprogramowanie skanera)? MP Navigator EX jest aplikacją, która umożliwia łatwe skanowanie fotografii, dokumentów i klisz. Co można zrobić przy użyciu tego oprogramowania? Program ten umożliwia skanowanie wielu dokumentów naraz oraz skanowanie obrazów większych niż płyta szklana. Zeskanowane obrazy można zapisywać, dołączać do wiadomości lub drukować przy użyciu dostarczonych aplikacji. Ekrany Menu główne Menu główne programu MP Navigator EX występuje w dwóch wersjach: jako ekran trybu nawigacyjnego i ekran trybu jednego kliknięcia. Ekran trybu nawigacyjnego Na ekranie trybu nawigacyjnego można uruchamiać różne zadania, między innymi proste skanowanie, skanowanie przy użyciu programu ScanGear (sterownik skanera) oraz poprawianie/uwydatnianie obrazów. Ekran trybu jednego kliknięcia Wszystkie czynności od skanowania po zapisywanie itd. można wykonywać za jednym razem, po prostu klikając odpowiednią ikonę na ekranie trybu Jedno kliknięcie. Aby przejść do trybu nawigacyjnego, należy kliknąć ikonę (Przełącz tryb (Switch Mode)).

24 Co to jest program MP Navigator EX (dołączone oprogramowanie skanera)? Sayfa 24 / 313 sayfa Okno Skanuj/Importuj (Scan/Import) Do skanowania fotografii, dokumentów i klisz służy okno Skanuj/Importuj (Scan/Import). Okno Wyświetlanie i używanie (View & Use) Okno Wyświetlanie i używanie (View & Use) służy do wykonywania operacji na zeskanowanych obrazach. Program MP Navigator EX może nie zostać uruchomiony po naciśnięciu przycisku na urządzeniu.

25 Spróbujmy zeskanować obraz lub dokument Sayfa 25 / 313 sayfa Podręcznik ekranowy > Przewodnik skanowania > Spróbujmy zeskanować obraz lub dokument Spróbujmy zeskanować obraz lub dokument Spróbujmy zeskanować coś w programie MP Navigator EX. Uruchamianie programu MP Navigator EX Uruchamianie programu MP Navigator EX Skanowanie dokumentów, fotografii, czasopism itd. z płyty szklanej Skanowanie fotografii i dokumentów Skanowanie kliszy Skanowanie kliszy Jednoczesne skanowanie dwóch lub więcej fotografii (małych dokumentów) Skanowanie wielu dokumentów naraz Skanowanie obrazów większych niż płyta szklana Skanowanie obrazów większych niż płyta szklana (Asystent szycia) Łatwe skanowanie dokumentów o konkretnym przeznaczeniu (skanowanie i zapisywanie, załączanie do poczty elektronicznej itd. ) Łatwe skanowanie jednym kliknięciem

26 Uruchamianie programu MP Navigator EX Sayfa 26 / 313 sayfa Podręcznik ekranowy > Przewodnik skanowania > Spróbujmy zeskanować obraz lub dokument > Uruchamianie programu MP Navigator EX Uruchamianie programu MP Navigator EX Uruchamianie programu MP Navigator EX 1. Kliknij dwukrotnie ikonę programu MP Navigator EX 2. 0 widoczną na pulpicie. Program MP Navigator EX zostanie uruchomiony. Możesz też rozwinąć menu Start i wybrać kolejno polecenia (Wszystkie) programy > Canon Utilities > MP Navigator EX 2. 0 > MP Navigator EX 2. 0. Uruchamianie trybu Jedno kliknięcie 1. Kliknij ikonę w lewym dolnym rogu ekranu. Zostanie wyświetlony ekran trybu jednego kliknięcia.

27 Uruchamianie programu MP Navigator EX Sayfa 27 / 313 sayfa Zaznacz na ekranie trybu nawigacyjnego pole wyboru Pokaż to okno po uruchomieniu (Show this window at startup), aby zawsze po uruchomieniu programu był wyświetlany właśnie ten ekran. Jeśli to pole wyboru nie jest zaznaczone, po uruchomieniu programu wyświetlany jest ostatnio używany ekran.

28 Skanowanie fotografii i dokumentów Sayfa 28 / 313 sayfa Podręcznik ekranowy > Przewodnik skanowania > Spróbujmy zeskanować obraz lub dokument > Skanowanie fotografii i dokumentów Skanowanie fotografii i dokumentów Skanowanie zdjęć i dokumentów umieszczonych na płycie szklanej. Uruchom program MP Navigator EX i otwórz ekran trybu nawigacyjnego. Uruchamianie programu MP Navigator EX 2. Wskaż polecenie Skanuj/Importuj (Scan/Import) i kliknij przycisk Fotografie/ Dokumenty (płyta) (Photos/Documents (Platen)). Umieść dokument na płycie szklanej, a następnie wybierz Typ dokumentu (Document Type). Umieszczanie dokumentów Wybranie opcji Czasopismo (kolor) (Magazine(Color)) powoduje włączenie funkcji derasteryzacji, przez co wydłuża się czas skanowania. Aby wyłączyć funkcję Derasteryzacja (Descreen), należy anulować zaznaczenie pola wyboru Derasteryzacja (Descreen) w oknie dialogowym Ustawienia skanowania (Scan Settings). Wybierz opcję Tekst (OCR) (Text(OCR)), aby wyodrębnić tekst z obrazu i przekształcić go do postaci nadającej się do edycji za pomocą programu MP Navigator EX.

29 Skanowanie fotografii i dokumentów Sayfa 29 / 313 sayfa 4. Kliknij przycisk Określ... (Specify... ) i podaj rozmiar dokumentu i wymaganą rozdzielczość. Zostanie otwarte okno dialogowe Ustawienia skanowania (Scan Settings) (Fotografie/dokumenty (Photos/Documents)). W przypadku skanowania dużego dokumentu (na przykład zdjęcia formatu A4) dosuń jego róg do narożnika płyty szklanej oznaczonego strzałką i określ rozmiar dokumentu w oknie dialogowym Ustawienia skanowania (Scan Settings). 5. Kliknij przycisk Skanuj (Scan). Rozpocznie się skanowanie. Po zakończeniu skanowania zostanie otwarte okno dialogowe Skanowanie ukończone (Scan Complete). Kliknij przycisk Skanuj (Scan) lub Zakończ (Exit). Opcja Skanuj (Scan) umożliwia zeskanowanie następnego dokumentu, natomiast opcja Zakończ (Exit) umożliwia zakończenie. Zeskanowane obrazy zostaną wyświetlone w oknie Miniatura (Thumbnail). 6. Zmodyfikuj zeskanowane obrazy odpowiednio do potrzeb. Za pomocą narzędzi edycji można obracać obrazy, zaznaczać część obrazu itd. Szczegółowe informacje można znaleźć w punkcie Narzędzia edycji w sekcji Ekran Fotografie/ dokumenty (Płyta szklana) (Photos/Documents (Platen)) (okno Skanuj/Importuj (Scan/Import)). Najpierw wybierz obrazy do edytowania. (Wybrane obrazy są wyróżniane pomarańczową ramką). Aby wybrać wiele obrazów, można przeciągnąć wskaźnik myszy lub użyć klawisza Shift w połączeniu z klawiszami strzałek. 7. Zapisz zeskanowane obrazy. Zapisywanie Zapisywanie jako pliki PDF

30 Skanowanie kliszy Sayfa 30 / 313 sayfa Podręcznik ekranowy > Przewodnik skanowania > Spróbujmy zeskanować obraz lub dokument > Skanowanie kliszy Skanowanie kliszy Można skanować paski kliszy 35 mm (negatywy/pozytywy) lub slajdy w ramkach (pozytywy). Obsługiwane są zarówno paski kliszy (standardowa postać wywołanego filmu, sześć klatek w każdym pasku), jak i slajdy w ramkach (jedna klatka w każdej ramce). Jednocześnie można zeskanować maksymalnie sześć klatek kliszy lub cztery slajdy w ramkach. Przy skanowaniu slajdów negatywowych należy korzystać z karty Tryb zaawansowany (Advanced Mode) sterownika skanera (ScanGear). Skanowanie klisz w trybie zaawansowanym pasek kliszy 35 mm slajdy 35 mm w ramkach 1. Wskaż polecenie Skanuj/Importuj (Scan/Import) i kliknij przycisk Klisza (Film). Umieść kliszę na płycie. Umieszczanie kliszy 4. ) i podaj rozmiar dokumentu oraz wymaganą rozdzielczość skanowania. Otwarte zostanie okno dialogowe Ustawienia skanowania (Scan Settings) związane z kliszami. Klisza może nie zostać zeskanowana poprawnie, gdy jako Typ kliszy (Film Type) w oknie dialogowym Ustawienia skanowania (Scan Settings) wybrano ustawienie Auto. W takim przypadku wybierz typ kliszy w polu Typ kliszy (Film Type) i przeprowadź skanowanie ponownie. Aby zeskanować kliszę czarno-białą, zaleca się wybranie ustawień Czarno-biała klisza negatywowa (Black and White Negative Film) lub Czarno-biała klisza pozytywowa (Black and White Positive Film) opcji Typ kliszy (Film Type) w oknie dialogowym Ustawienia skanowania

31 Skanowanie kliszy Sayfa 31 / 313 sayfa (Scan Settings). Rozpocznie się skanowanie podglądowe. Gdy zakończy się skanowanie podglądowe kliszy, wyświetlony zostanie podgląd obrazów. Podgląd nie zostanie wyświetlony, jeśli w oknie dialogowym Ustawienia skanowania (Scan Settings) nie jest zaznaczone pole wyboru Podgląd przed skanowaniem (Preview before scanning). Zeskanowane obrazy zostaną wyświetlone bezpośrednio w oknie Miniatura (Thumbnail). Jeżeli nie uda się prawidłowo zeskanować kliszy, należy przejść do tematu Problemy ze skanowaniem klisz w części Rozwiązywanie problemów. Zaznacz pola wyboru umieszczone obok klatek, które chcesz zeskanować, a następnie kliknij przycisk Skanuj (Scan). Opcja Skanuj (Scan) umożliwia zeskanowanie następnej kliszy, natomiast opcja Zakończ (Exit) umożliwia zakończenie.

32 Skanowanie kliszy Sayfa 32 / 313 sayfa 7. Szczegółowe informacje można znaleźć w punkcie Narzędzia edycji w sekcji Ekran Klisza (Film) (okno Skanuj/Importuj (Scan/Import)). 8. Zapisywanie Zapisywanie jako pliki PDF

33 Skanowanie wielu dokumentów naraz Sayfa 33 / 313 sayfa Podręcznik ekranowy > Przewodnik skanowania > Spróbujmy zeskanować obraz lub dokument > Skanowanie wielu dokumentów naraz Skanowanie wielu dokumentów naraz Można jednocześnie skanować dwie lub więcej fotografii (małych dokumentów), wybierając w oknie dialogowym Ustawienia skanowania (Scan Settings) programu MP Navigator EX ustawienie Wykrywanie automatyczne (wiele dokumentów) (Auto Detect (Multiple Documents)) dla opcji Rozmiar dokumentu (Document Size). Nie jest możliwe poprawne przycinanie następujących typów dokumentów. - Dokumenty o powierzchni mniejszej niż 3 cm kw. - Fotografie o nieregularnym kształcie Następujące typy dokumentów mogą nie być przycinane dokładnie. W takim przypadku uruchom program ScanGear (sterownik skanera), dopasuj ramkę przycinania na karcie Tryb zaawansowany (Advanced Mode) i zeskanuj dokument ponownie. - Fotografie o białawym obramowaniu - Dokumenty wydrukowane na białym papierze, rękopisy, wizytówki itp. - Cienkie dokumenty - Grube dokumenty Skanowanie w trybie zaawansowanym (Advanced Mode) 1. Umieść dokument na płycie szklanej. Umieszczanie dokumentów 2. Uruchamianie programu MP Navigator EX 3. Wybierz Typ dokumentu (Document Type) odpowiedni dla skanowanego dokumentu.

34 Skanowanie wielu dokumentów naraz Sayfa 34 / 313 sayfa 5. ). Dla opcji Rozmiar dokumentu (Document Size) wybierz ustawienie Wykrywanie automatyczne (wiele dokumentów) (Auto Detect (Multiple Documents)), a następnie kliknij przycisk OK. Wróć do okna Skanuj/Importuj (Scan/Import), a następnie kliknij przycisk Skanuj (Scan). Następuje jednoczesne skanowanie wielu dokumentów.

35 Skanowanie wielu dokumentów naraz Sayfa 35 / 313 sayfa 8. 9. Zapisywanie Zapisywanie jako pliki PDF Jeśli chcesz wyświetlić podgląd obrazów przed ich zeskanowaniem, uruchom program ScanGear (sterownik skanera) i skorzystaj z karty Tryb zaawansowany (Advanced Mode). Skanowanie wielu dokumentów naraz w trybie zaawansowanym (Advanced Mode)

36 Skanowanie obrazów większych niż płyta szklana (Asystent szycia) Sayfa 36 / 313 sayfa Podręcznik ekranowy > Przewodnik skanowania > Spróbujmy zeskanować obraz lub dokument > Skanowanie obrazów większych niż płyta szklana (Asystent szycia) Skanowanie obrazów większych niż płyta szklana (Asystent szycia) Asystent szycia umożliwia zeskanowanie osobno lewej i prawej połowy dużego dokumentu, a następnie połączenie zeskanowanych obrazów z powrotem w jedną całość. Korzystając z niego, można skanować dokumenty, które są nawet dwukrotnie większe od płyty szklanej. Uruchamianie programu MP Navigator EX Wszystkie czynności od skanowania po zapisywanie itd. Na ekranie trybu Jedno kliknięcie (One-click) można również korzystać z Asystenta szycia, zmieniając rozmiar dokumentu. Kliknij odpowiednią ikonę i wybierz opcję Asystent szycia (Stitch Assist) z listy Rozmiar dokumentu (Document Size). Następnie przejdź od razu do kroku Wskaż polecenie Skanuj/Importuj (Scan/Import) i kliknij przycisk Fotografie/ Dokumenty (płyta) (Photos/Documents (Platen)).

37 Skanowanie obrazów większych niż płyta szklana (Asystent szycia) Sayfa 37 / 313 sayfa 4. Z listy Rozmiar dokumentu (Document Size) wybierz ustawienie Asystent szycia (Stitch-assist), a następnie określ wymagane ustawienie opcji Rozdzielczość skanowania (Scanning Resolution). Zostanie otwarte okno dialogowe Asystent szycia (Stitch-assist). Umieść lewą połowę dokumentu, stroną zadrukowaną skierowaną do dołu, na płycie szklanej.

38 Skanowanie obrazów większych niż płyta szklana (Asystent szycia) Sayfa 38 / 313 sayfa 7. Lewa połowa dokumentu zostanie zeskanowana i wyświetlona w oknie Asystent szycia (Stitchassist). Umieść prawą połowę dokumentu, stroną zadrukowaną skierowaną do dołu, na płycie szklanej. Zostanie zeskanowana prawa połowa dokumentu. 10. W razie potrzeby dopasuj zeskanowany obraz. Za pomocą dostępnych ikon można zamieniać połówki miejscami, obracać obraz o 180 stopni i powiększać go lub pomniejszać. (Zamień lewą z prawą (Swap Left & Right)) Zamienia lewą i prawą połówkę miejscami. Ta funkcja jest niedostępna, gdy obraz jest powiększony lub pomniejszony. Obróć o 180 stopni (Rotate 180) Obraca prawą połowę obrazu o 180 stopni.

39 Skanowanie obrazów większych niż płyta szklana (Asystent szycia) Sayfa 39 / 313 sayfa (Powiększ (Enlarge)) Wyświetlany obraz jest powiększany. (Zmniejsz (Reduce)) Wyświetlany obraz jest zmniejszany. (Pełny ekran (Full-screen)) Powoduje powiększenie lub zmniejszenie obrazu w celu wyświetlenia go na całym ekranie. Polecenia Powiększ (Enlarge), Zmniejsz (Reduce) i Pełny ekran (Full Screen) nie zmieniają faktycznego rozmiaru zeskanowanego obrazu. Jeśli dokument jest skanowany do góry nogami, obraz wyświetlany w oknie dialogowym Asystent szycia (Stitch-assist) również jest odwrócony. Należy kliknąć przycisk Obróć o 180 stopni (Rotate 180), aby przywrócić właściwą orientację obrazu. Położenie można dopasować, przeciągając prawą połowę obrazu z prawej na lewą stronę, a także w górę i w dół. Jeśli lewa połowa dokumentu nie pasuje do prawej z powodu jego przekrzywienia, umieść dokument prawidłowo, kliknij przycisk Wstecz (Back) i zeskanuj go jeszcze raz. 11. Kliknij przycisk Dalej (Next). 12. Za pomocą myszy zaznacz obszar, który ma zostać zapisany, a następnie kliknij przycisk OK. Połączony obraz zostanie wyświetlony w oknie Miniatura (Thumbnail).

40 Skanowanie obrazów większych niż płyta szklana (Asystent szycia) Sayfa 40 / 313 sayfa 13. Zapisywanie Zapisywanie jako pliki PDF

41 Łatwe skanowanie jednym kliknięciem Sayfa 41 / 313 sayfa Podręcznik ekranowy > Przewodnik skanowania > Spróbujmy zeskanować obraz lub dokument > Łatwe skanowanie jednym kliknięciem Łatwe skanowanie jednym kliknięciem Wszystkie czynności od skanowania po zapisywanie itd. można wykonać za jednym razem, klikając odpowiednią ikonę. Uruchom program MP Navigator EX. Uruchamianie programu MP Navigator EX Zostanie wyświetlony ekran trybu nawigacyjnego lub trybu Jedno kliknięcie programu MP Navigator EX. Ekran trybu nawigacyjnego Ekran trybu jednego kliknięcia Jeżeli otwarty jest ekran trybu jednego kliknięcia, przejdź od razu do kroku Wskaż ikonę Jedno kliknięcie (One-click).

42 Łatwe skanowanie jednym kliknięciem Sayfa 42 / 313 sayfa 4. Kliknij odpowiednią ikonę. Szczegółowe informacje na temat poszczególnych ikon można znaleźć w odpowiednich sekcjach wymienionych poniżej. Karta Skanowanie niestandardowe jednym kliknięciem Ekran trybu jednego kliknięcia

43 Przydatne funkcje programu MP Navigator EX Sayfa 43 / 313 sayfa Podręcznik ekranowy > Przewodnik skanowania > Przydatne funkcje programu MP Navigator EX Przydatne funkcje programu MP Navigator EX Przy użyciu programu MP Navigator EX można pięknie poprawiać/uwydatniać zeskanowane obrazy oraz szybko wyszukiwać zapisane obrazy. Automatyczne poprawianie/uwydatnianie obrazów Automatyczne poprawianie/uwydatnianie obrazów Ręczne poprawianie/uwydatnianie obrazów Ręczne poprawianie/uwydatnianie obrazów Dopasowywanie cech koloru, takich jak jasność i kontrast Dopasowywanie obrazów Wyszukiwanie zagubionych obrazów Wyszukiwanie obrazów Klasyfikowanie i sortowanie obrazów Klasyfikowanie obrazów w kategoriach

44 Automatyczne poprawianie/uwydatnianie obrazów Sayfa 44 / 313 sayfa Podręcznik ekranowy > Przewodnik skanowania > Przydatne funkcje programu MP Navigator EX > Automatyczne poprawianie/uwydatnianie obrazów Automatyczne poprawianie/uwydatnianie obrazów Program MP Navigator EX może automatycznie analizować i poprawiać/uwydatniać zeskanowane obrazy. Zeskanuj dokumenty do programu MP Navigator EX i zapisz je, a następnie za pomocą ekranu trybu nawigacyjnego otwórz okno Wyświetlanie i używanie (View & Use) i wybierz fotografie do poprawienia/uwydatnienia. Szczegółowe informacje na temat skanowania obrazów do programu MP Navigator EX można znaleźć w sekcji Spróbujmy zeskanować obraz lub dokument. Można również wybrać obrazy zapisane na komputerze. Otwieranie obrazów zapisanych na komputerze 2. Kliknij opcję Edytuj/Konwertuj (Edit/Convert), a następnie kliknij na liście przycisk Napraw fotografie (Fix photo images). Zostanie otwarte okno Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images). Okno dialogowe Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images) można również otworzyć, klikając przycisk (Popraw/uwydatnij obrazy (Correct/Enhance Images)) znajdujący się na pasku narzędzi i w oknie dialogowym Powiększenie (Zoom in). W takim przypadku będzie można poprawić/uwydatnić tylko obraz docelowy (wyróżniony pomarańczową ramką). Z listy miniatur wybierz obraz, który ma zostać poprawiony/uwydatniony. Wybrany obraz zostanie wyświetlony w obszarze Podgląd (Preview).

45 Automatyczne poprawianie/uwydatnianie obrazów Sayfa 45 / 313 sayfa Jeśli w oknie Wyświetlanie i używanie (View & Use) wybrano tylko jeden obraz, lista miniatur nie jest wyświetlana i widoczny jest tylko obraz podglądu. Upewnij się, że zaznaczona jest opcja Auto (Automatycznie). Kliknij opcję Automatyczna korekta zdjęć (Auto Photo Fix), Wyostrzanie twarzy (Face Sharpener) lub Cyfrowe wygładzanie twarzy (Digital Face Smoothing). Automatyczna korekta zdjęć (Auto Photo Fix) Analizuje obraz i automatycznie wprowadza odpowiednie poprawki. Wyostrzanie twarzy (Face Sharpener) Powoduje wyostrzenie nieostrych twarzy. Cyfrowe wygładzanie twarzy (Digital Face Smoothing) Powoduje poprawienie wyglądu skóry poprzez usunięcie plam i zmarszczek. Poziomy efektów Wyostrzanie twarzy (Face Sharpener) i Cyfrowe wygładzanie twarzy (Digital Face Smoothing) można zmienić za pomocą suwaka, który zostanie wyświetlony po kliknięciu odpowiednich przycisków. Obrazu poprawionego za pomocą opcji Automatyczna korekta zdjęć (Auto Photo Fix) i zapisanego nie można ponownie poprawić za pomocą opcji Automatyczna korekta zdjęć (Auto Photo Fix). Opcja Automatyczna korekta zdjęć (Auto Photo Fix) może być niedostępna dla obrazów edytowanych za pomocą programu, aparatu cyfrowego itp. wyprodukowanego przez inną firmę.

 • Struktura tego podręcznika
 • Symbole używane w tym dokumencie
 • Włączone funkcje dotykowe

Struktura tego podręcznika

Ten podręcznik ma następującą strukturę:

Uwaga

 • Wyświetlane elementy zmieniają się w zależności od używanego produktu.
 • <Uniwersalne urządzenie Inkjet>

 • Podręcznik online

 • Najpierw przeczytaj
 • Jak korzystać z Podręcznika online
 • Znaki towarowe i licencje
 • Wyszukaj
 • Mapa witryny
 • Podręcznik online — XXX series — (gdzie „XXX” oznacza nazwę modelu)

 • Przydatne funkcje
 • Rozwiązywanie problemów
 • Przegląd informacji o produkcie (Konserwacja, zmiana ustawień produktu itp. )
 • Drukowanie
 • Kopiowanie
 • Skanowanie
 • Faksowanie
 • Podręcznik online — Aplikacje —

 • Podręcznik My Image Garden
 • Przewodnik Quick Menu
 • Podręcznik Quick Toolbox
 • Przydatne oprogramowanie
 • <Drukarka atramentowa Inkjet>

 • Podręcznik Print Studio Pro
 • <Kolorowy skaner>

  Podręcznik online — XXX — (gdzie „XXX” oznacza nazwę modelu)

 • Przegląd informacji o produkcie (Konserwacja, Podstawowe elementy itp. )
 • Symbole używane w tym dokumencie

  Ostrzeżenie

  Instrukcje, których zignorowanie może być przyczyną śmierci lub poważnych obrażeń ciała w wyniku niewłaściwej obsługi sprzętu. Należy ich przestrzegać, aby zapewnić bezpieczne działanie urządzenia.

  Przestroga

  Instrukcje, których zignorowanie może być przyczyną obrażeń ciała lub szkód materialnych w wyniku niewłaściwej obsługi sprzętu. canon/ij/webmanual/Portal/W/PL/TOP/common/i_important_trans. gif" alt=""/>Ważne

  Instrukcje zawierające ważne informacje. Zapoznaj się z niniejszymi wskazówkami, aby uniknąć uszkodzenia lub nieprawidłowego użytkowania tego produktu oraz obrażeń ciała. gif" alt=""/>Uwaga

  Instrukcje zawierające informacje dotyczące obsługi i dodatkowe wyjaśnienia.

  Podstawy

  Instrukcje objaśniające podstawowe funkcje produktu.

 • Ikony mogą różnić się w zależności od produktu.
 • Włączone funkcje dotykowe

  W celu włączenia funkcji dotykowej, należy zamienić opcję „kliknij prawym przyciskiem” w niniejszym dokumencie na działanie określone w systemie operacyjnym. Na przykład: w przypadku czynności „naciśnij i przytrzymaj” określonej w systemie, należy zamienić „kliknij prawym przyciskiem” na „naciśnij i przytrzymaj”.

  MD

  27 listopada 2017 - 6 min czytania

  W obecnej erze postępu technologicznego nie może być mowy o skutecznej edukacji bez zaangażowania nowych technologii. Błyskawiczny dostęp do informacji wymusza na nauczycielach nowe podejście do edukacji – by w pełni wykorzystać potencjał dostępnych narzędzi: komputerów, tablic interaktywnych i dostępnego oprogramowania.

  Jeszcze do niedawno trudno było sobie wyobrazić, że cokolwiek może naruszyć „ugruntowaną” od wieków pozycję zwykłej, zielonej tablicy, proponując w zamian bogate w nowe możliwości narzędzie, jakim jest tablice interaktywne. Dziś stało się to już faktem.

  Tablice interaktywne są już w zdecydowanej większości polskich szkół, choć jeszcze 10 lat temu były rzadkością. Często jednak ich możliwości są wykorzystywane tylko częściowo. Sam fakt zakupienie tablicy przez szkołę nie spowoduje, że lekcje będą od razu ciekawsze. Wszystko zależy od nauczycieli. Przede wszystkim nauczyciele muszą mieć chęci i pomysły na wykorzystanie nowego, tak wszechstronnego narzędzia w trakcie zajęć lekcyjnych. Dodatkowo, by efektywnie korzystać z nowoczesnych technologii, muszą zostać przeszkoleni z możliwości jej wykorzystania, a także poświęcić czas na przygotowanie materiałów do lekcji. Ale efekty z pewnością są tego warte.

  Tablica interaktywna – możliwości

  Urządzenie to jest dużym ekranem projekcyjnym zintegrowanym z projektorem i komputerem. Działa na zasadzie ekranu dotykowego, który w zależności od technologii, w jakiej wykonano tablicę, może być obsługiwany za pomocą palca lub specjalnego pisaka. Nowością na rynku są Interaktywne tablice LCD, które pozwalają korzystać z interaktywnych funkcji oraz bez projektora, mogą w każdej chwili posłużyć jako zwykły monitor do wyświetlenia prezentacji czy filmu.

  Powierzchnia tablicy jest czuła na dotyk, dzięki czemu osoba obsługująca tablicę ma możliwość obsługiwania komputera i uruchomiania dowolnych programów dokładnie tak, jak podczas bezpośredniego użytkowania komputera. Dodatkowo dzięki swojemu wbudowanemu oprogramowaniu pozwala na uruchomienie wielu innych dodatkowych opcji: pisanie, rysowanie, przeciąganie, uzupełnianie i wiele innych. Tablica umożliwia również wyświetlanie zawartości dowolnych plików, np. Word, Excel, strony WWW, zdjęcia, nagrania audio czy filmy w dużym formacie. Jednak najważniejszą jej cechą pozostaje pełna interakcja z użytkownikiem. Na każdym wyświetlonym na tablicy materiale: obrazie, tekście czy quizie może dodawać własne notatki, zaznaczać i podkreślać najważniejsze rzeczy. Co ciekawe, wszystkie notatki naniesione ręcznie na tablicę można zapisać wraz z wyświetlanym początkowo materiałem, rozesłać do uczniów drogą mailową, zamieścić na platformie e-learningowe lub na stronie internetowej, a nawet wydrukować.

  Możliwości tablic interaktywnych

  Tablice interaktywne dają mnóstwo możliwości urozmaicenia zajęć, w tym na:

  • uruchomienie dowolnego programu edukacyjnego, encyklopedii, słownika multimedialnego, lub wybranej strony internetowej i nanoszenie na nich własnych notatek;

  Źródło: tes. com

 • uruchomienie podręczniki multimedialnego;
 • wyświetlenie dowolnego tła potrzebnego w czasie lekcji (np. : tło w kratkę, układ współrzędnych, pięciolinia itp. ) i pisanie po nim;
 • wyświetlenie dowolnej ilustracji, zdjęcia, animacji oraz filmu i nanoszenie notatek;
 • rozwiązywanie testów online;
 • wzbogacenie zajęć o ćwiczenia interaktywne;
 • wykorzystanie narzędzi internetowych do przeprowadzania quizów i zagadek;
 • wcześniejsze przygotowanie na potrzeby zajęć z uczniami schematów, tabel, wykresów, rysunków, treści zadań czy interaktywnych ćwiczeń, co znacznie oszczędzi czas podczas lekcji;
 • Źródło: gim-nt. com

 • stopniowe ujawnianie fragmentów przekazu, co pozwala na skupianie uwagi uczniów na istotnych w danym momencie treściach;
 • zapisanie wszystkiego, co działo się na tablicy (oryginalny obraz wraz z naniesionymi notatkami i rysunkami) i przekazanie tego materiału w wersji elektronicznej lub papierowej uczniom.
 • Przykłady wykorzystania tablic interaktywnych

  Pierwsze kroki z tablicą najprościej rozpocząć używając funkcji „biała tablica”- mając do dyspozycji pustą, białą tablicę jedynie z paskiem narzędzi szybko nauczymy się pracy z tablicą. Kolejny istotny element aplikacji to narzędzia specjalistyczne jak linijka, kątomierz, cyrkiel, czy gotowe figury i bryły geometryczne, wykresy, funkcje matematyczne - bardzo ważne narzędzia dla nauczających przedmiotów ścisłych, dostępne w każdej tablicy. Dodatkowo szkoła może zakupić rozbudowane oprogramowanie, które będzie można wykorzystywać na wszystkich przedmiotach podczas lekcji – są to już specjalne oprogramowania dedykowane – warto poświęcić chwilę i wybrać to najbardziej dopasowane do potrzeb szkoły.

  Wyjątkową właściwością tablic interaktywnych jest możliwość prezentacja ćwiczeń interaktywnych. Pozwalają one uczniom wchodzić w interakcje z wyświetlanym na powierzchni tablicy materiałem poprzez przesuwanie kształtów, obrazów, liter, cyfr, słów i tym podobnych za pomocą swoich rąk. Daje to uczniom możliwość wręcz „zanurzenia się” w to, co robią. Dzięki wykorzystaniu tablicy interaktywnej podczas lekcji nauczyciel nie podaje uczniom informacji i gotowych sposobów na rozwiązanie problemów, ale tak kieruje ich pracą by samodzielnie poszukiwali odpowiedzi poprzez wykonanie ćwiczeń przygotowanych specjalnie w tym celu.

  Źródło: smartmediaworld. net


  Najprostszym i najczęstszym pomysłem na przygotowanie ćwiczeń interaktywnych jest porządkowanie informacji. Jako przykład można podać przyporządkowanie uporządkowanie elementów w zbiorach, przyporządkowanie dat do wydarzeń, pojęć do ich definicji, wstawienie brakujących wyrazów bądź liter w zdaniu (np. ortografia) itp.

  Podsumowując, korzyściami ze stosowania tablic interaktywnych w procesie dydaktycznym są:

 • większe zainteresowania i zaangażowania uczniów podczas lekcji oraz w przygotowanie źródeł potrzebnych na lekcję;
 • równoległe oddziaływanie na wiele zmysłów pozwala na szybkie i efektywne przyswajanie wiedzy i dłuższe zapamiętywanie;
 • pomoc w skupieniu uwagi na trudniejszych i kluczowych kwestiach dzięki możliwości użycia kolorowych zakreśleń;
 • łatwa wymiana materiałów dydaktycznych między nauczycielami oraz między nauczycielami a uczniami;
 • mapy koncepcyjne, obrazy i grafiki pomogą wzrokowcom w zrozumieniu treści;
 • możliwość dołączenia własnych notatek do materiałów;
 • wykorzystanie TIK w procesie dydaktycznym bez konieczności przechodzenia do pracowni komputerowej, 
 • ułatwienie powtarzania wiedzy i umiejętności zdobytych na poprzednich lekcjach;
 • umożliwienie nagrywania lekcji w celu późniejszego ich analizowania;
 • Te artykuły też mogą Ci się spodobać

  MF

  Magdalena Florczyk (Redakcja serwisu)

  8 czerwca 2018 - 1 min czytania

  Jak zdobywać nowych uczniów poprzez swoich obecnych?

  W przypadku branży korepetytorskiej należy jednak mieć świadomość tego, że raz pozyskany klient nie pozostanie wierny Waszym usługom na zawsze. Jak zatem utrzymać przy sobie ucznia, a jak pozyskać nowego?

  Jak korzystać z podręcznika Cairox Cva 500 24kw

  Bezpośredni link do pobrania Jak korzystać z podręcznika Cairox Cva 500 24kw

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Jak korzystać z podręcznika Cairox Cva 500 24kw