Instrukcja użytkowania, pielęgnacji i instalacji Electrolux Euf25220w

Instrukcja użytkowania, pielęgnacji i instalacji Electrolux Euf25220w powinna być przeczytana przed wyjęciem urządzenia z opakowania. W instrukcji tej zawarte są ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, instalacji, użytkowania i pielęgnacji urządzenia. Przed podłączeniem urządzenia do prądu należy upewnić się, że napięcie i częstotliwość są zgodne z danymi wskazanymi na tabliczce znamionowej. Następnie zaleca się, aby dokładnie przeczytać instrukcję i zapoznać się z programami służącymi do prania. Przed użyciem urządzenia, należy wykonać wszystkie kroki instalacji wskazane w instrukcji. Takie czynności jak czyszczenie, konserwacja, wymiana filtrów i inne tego rodzaju czynności są opisane w instrukcji. Należy również upewnić się, że wszystkie kable są poprawnie podłączone i że nie ma żadnych uszkodzeń mechanicznych lub elektrycznych. Po prawidłowym zainstalowaniu i użyciu urządzenia, należy wyłączyć go z prądu i usunąć wszystkie kable zasil

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja użytkowania, pielęgnacji i instalacji Electrolux Euf25220w

4 rzeczy o firmie Haier

Doświadczenie w produkcji klimatyzacji

Ma ponad 30-letnie doświadczeń w produkcji klimatyzacji. Firma Haier to jeden z liderów w produkcji klimatyzatorów na świecie. Procujący klimatyzacje od 1984 roku w Quingdao. Haier to nowoczesne rozwiązania o bardzo dobrych parametrach oraz ciekawym designie.

Klimatyzacja Haier w Polsce, Europie i na Świecie
Haier AC buduje skutecznie buduję swoją pozycję globalną poprzez innowacyjne technologie, produkty oraz podejście do dbania o środowisko.

Technologia - centra badawczo rozwojowe
Wypracowanie wielu nowoczesnych rozwiązań dzięki w wysokim nakładom na badania i rozwój

Przyjazne środowisku i Inteligentne rozwiązania

Haier posiada pełen typoszereg urządzeń na przyjaznym środowisku czynnik R32. Klimatyzacje Haier to jedne z najcichszych klimatyzatorów, sterowanie Wi-Fi, oczyszczanie powietrza, efektywne oszczędzanie energii, wysoka wydajność to cechy charakterystycznego tego sprzętu

Co wyróżnia klimatyzatory Haier

Czyste i zdrowe powietrze

Firma Haier od lat pracuje nad rozwojem technologii dotyczącej zdrowego powietrza. Zaawansowane rozwiązania klimatyzacji Haier pozwalają uzyskać powietrze najwyższej jakości.

Technologie i funkcje wspierające dbania o powietrze:

Samooczyszczanie - Self Clean

Sterylizacja - 56°C Steri Clean & UV-C

Self Purify / Filtr IFD

Self Purify to technologia, która w połączeniu z filtrem IFD fantastycznie oczyszcza powietrze. IFD to siatka zapewnia większą zdolność usuwania zanieczyszczeń w powietrzu.

Inteligentne sterowanie, kontrola oraz czujniki

Umożliwia zdalne zarządzanie klimatyzacja w upalne dni - zanim wrócisz do domu w Twoim domu będzie komfortowa temperatura. Sterowanie Wi-Fi jest proste i intuicyjne,
Do Ustawianie temperatury oraz trybów pracy klimatyzatora aplikacji na urządzeniu mobilnym. Sterowanie Wi-Fi pozwala na tworzenie harmonogramów, monitorowanie zużycia energii elektrycznej.

Technologie Klimatyzacji Haier wspierające kontrole:

Moduł Wi-Fi jest zaprojektowany jako wtyczkowy zestaw, który można łatwo zainstalować. W jednostkach ze sterowaniem Wi-Fi w standardzie, moduł jest fabrycznie zainstalowany. Sterowanie odbywa się za pomocą telefonu lub tabletu połączonego z Wi-Fi.

Aplikacja do sterowania - umożliwia wygodne sterowanie z poziomu telefonów i tabletów. Można sterować grupami urządzeń lub pojedyńczym urządzeniem. Jest wbudowany licznik energii oraz możliwość wyboru programów i trybów np. wakacyjnego.

Czujnik ECO - to czujnikiem obecności, który umożliwia automatyczne sterowanie i zarządzanie klimatyzatora. Klimatyzatory Haier z odczytów z wbudowanych czujników minimalizuje zużycie energii elektrycznej oraz zapewnia komfort użytkowników.

Komfort

Klimatyzatory są inaczej nazywane klimatyzacją komfortu. Chłodzenie i grzanie to podstawowe funkcje klimatyzacji. Klimatyzator Haier to o wiele więcej - to szybka, energooszczedna, cicha praca oraz niezawodność, która jest zagwarantowana przez Technologię Inwerterową.

Inverter Plus

Haier w swoich spreżarkach inwerterowych wykorzystuje takie technologie jak sterowanie sprężarką TLFM ( optymalizacja pracy w różnych fazach częstotliwości), system regulacji PID ( szybkie dostosowanie do żądanej temperatury), Inwerter Plus (utrzymanie rządanej temperatury bez włączania i wyłączania).

Coanda Plus

To funkcja nawiewu z klimatyzacji, która jest silniejszy oraz oma większy zasięg. Chłodzenie Ogrzewanie W trybie chłodzenia, nawiew kierowany jest w górę pod kątem 35°, dzięki czemu strumień zimnego powietrza nie jest
kierowany na człowieka. Tryb ogrzewania to nawiew kierowany jest w dół, co pozwala na optymakny rozkład ciepła

Bardzo cicha praca

zoptymalizowana konstrukcja urządzenia sprawia, że klimatyzacja osiąga 15dB(A).

Łatwy montaż

Klimatyzacja firmy Haier charakteryzuje się łatwym montażem oraz optymalizacją pod kątem serwisowania

Płyta montażowa
Zatrzask wspornika,
Szersza przestrzeń na przewody rurowe
Zdejmowana pokrywa
Łatwa i szybka naprawa silnika
Szybka i łatwa naprawa

5 LAT GWARANCJI

Firma Haier udziela 5 lat gwarancji. W klimatyzacyjnych zastosowano najnowsze rozwiązania techniczne sprawiające, że
klimatyzatory są przyjazne dla środowiska, komfortowe, a przede wszystkim solidnie wykonane. Wydłużona gwarancja obejmuje bezpłatne części zamienne w okresie 5 lat dla systemów Split i Multi Split, MRV.

1 - Zasady ogólne

Gwarant, firma Candy Hoover Polska Sp. z o. o. zwana dalej „Haier”, udziela Gwarancji na urządzenia AGD marki HAIER na poniższych warunkach.

Przedmiot gwarancji
Gwarancją objęte są następujące urządzenia marki HAIER: chłodziarki, zamrażarki, chłodziarko-zamrażarki, pralki, suszarki, pralko-suszarki, zmywarki, witryny chłodnicze do win, kuchenki mikrofalowe, piekarniki, czajniki, tostery, wyciskarki do cytrusów oraz blendery.

Czas trwania gwarancji
Gwarancja obowiązuje przez okres 24 miesięcy liczony od daty zakupu.

Zasięg terytorialny
Gwarancja obowiązuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i dotyczy wyłącznie urządzeń marki HAIER wprowadzonych do obrotu przez firmę Candy Hoover Polska Sp. na rynek polski.

Ważność
Gwarancja obejmuje urządzenia nowe, pełnowartościowe a uprawnienia gwarancyjne przysługują osobie fizycznej zwanej dalej Klientem, która nabyła towar w celu bezpośrednio nie związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
Do realizacji uprawnień gwarancyjnych wymagany jest dowód zakupu oraz prawidłowo wypełniona karta gwarancyjna. Haier zastrzega sobie prawo odmowy naprawy gwarancyjnej jeśli informacje na dokumencie zakupu i karcie gwarancyjnej są niezgodne z danymi urządzenia. Usunięcie tabliczki znamionowej urządzenia unieważnia gwarancję.

Zgłoszenia i obsługa reklamacji
Problemy techniczne należy zgłaszać na infolinię HAIER nr tel. 22 5851111 lub 0 801081314 lub poprzez stronę internetową http://www. pl zakładka wsparcie serwisowe.

Wady ujawnione w okresie gwarancji zostaną usunięte przez autoryzowany serwis w możliwie najkrótszym terminie, nieprzekraczającym 30 dni licząc od daty przyjęcia zgłoszenia. Naprawy dużych urządzeń AGD wykonywane będą u klienta, w razie konieczności naprawy w warsztacie serwis przewiezie urządzenie do warsztatu i z powrotem. Do naprawy wymagane jest udostępnienie urządzenia przez Klienta.
Jeśli usterki nie da się usunąć Gwarant może podjąć decyzję o wymianie urządzenia na nowe oferując urządzenie identyczne lub o zbliżonych parametrach.
W przypadku gdy wymiana nie będzie możliwa Gwarant wystawi oświadczenie serwisowe umożliwiające rozliczenie reklamacji przez sprzedawcę urządzenia.

Jeśli podczas wizyty technika okaże się, że urządzenie działa prawidłowo lub zgłaszany problem nie jest objęty gwarancją klient może być obciążony kosztami interwencji serwisu.

2 - Ograniczenia

Gwarancja nie obejmuje:

- materiałów i czynności należących do normalnej obsługi eksploatacyjnej, np. zainstalowanie sprzętu, programowanie, czyszczenie filtrów, pompy, wymiana żarówek i bezpieczników, sprawdzenie działania, konserwacja. Usługi w/w są płatne przez Klienta,

- części zużywających się, np. żarówek, uszczelek, filtra węglowego, filtra tłuszczu, filtra wody, pokręteł,

- naprawy lub wymiany, ani zwrotu ceny zakupu w odniesieniu do urządzeń, w których ujawniły się usterki spowodowane zaniedbaniami ze strony klienta oraz/lub eksploatacją niezgodną z instrukcją obsługi dołączoną do urządzenia w momencie sprzedaży, wynikające z uderzenia pioruna, działania warunków atmosferycznych, przepięć oraz przetężeń, niewystarczającego lub nieregularnego zasilania elektrycznego, nieprawidłowego użycia lub użycia niezgodnego z normami technicznymi oraz/lub zasadami BHP obowiązującymi w kraju, w którym urządzenie jest eksploatowane, a także odszkodowania za ewentualne szkody spowodowane przez urządzenia,

- naprawy, wymiany ani zwrotu ceny zakupu w związku z nieprawidłowościami w pracy urządzenia wynikającymi z instalacją niezgodną z instrukcją instalacji dołączoną do urządzenia oraz z napraw bądź modyfikacji urządzenia przeprowadzanych przez nieautoryzowane serwisy, osoby nieupoważnione przez HAIER, a także odszkodowania za ewentualne szkody spowodowane przez urządzenia,

- uszkodzeń mechanicznych i szkód transportowych

- odszkodowania za szkody przypadkowe lub wynikających z utraty lub niemożności wykorzystania urządzenia, odszkodowanie za zepsute artykuły spożywcze, zniszczoną lub zabrudzoną odzież, 

- Haier nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszone braki / uszkodzenia dotyczące akcesoriów takich jak: półki do chłodziarek, półki na butelki, pojemniki na jajka, żarówki, itp. w momencie gdy zgłoszenie takie zostanie zarejestrowane po 7 dniach od momentu zakupu sprzętu przez Klienta końcowego,

- Klient traci wszelkie prawa wynikające z gwarancji w przypadku dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian konstrukcyjnych. Gwarancja może nie mieć zastosowania w sytuacji, gdy sprzęt używany jest do celów przemysłowych, komercyjnych lub innych niezgodnych z przeznaczeniem.

- Montaż urządzenia wymagający specjalistycznego podłączenia, np. płyty kuchennej, piekarnika, musi być przeprowadzony wyłącznie przez instalatora z uprawnieniami w sposób zalecany przez producenta. Zbadanie skuteczności obwodu ochronnego instalacji elektrycznej lub szczelności instalacji gazowej dokonane po montażu urządzenia należy potwierdzić w karcie gwarancyjnej pieczątką i podpisem instalatora pod rygorem utraty uprawnień gwarancyjnych.

Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień klienta wobec sprzedawcy wynikających z przepisów o rękojmi.

W tej sekcji widzisz oferty promowane, których widoczność została opłacona przez kontrahenta.

  • Ładowność:8 kg
  • Głębokość:46 cmSzerokość:59 cmWysokość:85 cmPrędkość:1400 obr. /min.

7 kg60 cm

12 kg68 cm

49 cm59, 5 cm

9 kg

50 cm

55 cm

44 cm

41 cm86 cm

10 kg

1200 obr.

40 cm

Instrukcja użytkowania, pielęgnacji i instalacji Electrolux Euf25220w

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja użytkowania, pielęgnacji i instalacji Electrolux Euf25220w

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja użytkowania, pielęgnacji i instalacji Electrolux Euf25220w