Instrukcja połączenia Caleffi 633 Series

Instrukcja połączenia Caleffi 633 Series jest technicznym dokumentem, który zawiera informacje na temat instalacji, obsługi i konserwacji zaworów z zestawu Caleffi 633 Series. Instrukcja zawiera szczegółowe informacje na temat instalacji i podłączania zaworów, a także porady dotyczące konserwacji, aby zapewnić długotrwałe i niezawodne działanie. Instrukcja zawiera również wskazówki dotyczące reagowania w przypadku nieprawidłowego działania zaworów, takie jak przecieki lub nieprawidłowe ustawienia. Instrukcja połączenia Caleffi 633 Series jest ważnym dokumentem dla każdego, kto instaluje, obsługuje lub konserwuje zawory z zestawu Caleffi 633 Series.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja połączenia Caleffi 633 Series

 • Korzystanie z tego przewodnika
 • Glosariusz
 • (Pojawia się w nowym oknie)

Podłącz drukarkę do sieci bez użycia kabla.

 • Rozpocznij konfigurację
 • Góra strony

  © CANON INC. 2019

  Metody połączenia

  Drukarkę można podłączyć do urządzenia (np. smartfona) na dwa sposoby: Jedna metoda służy do łączenia przy użyciu routera bezprzewodowego, a druga do łączenia bezpośredniego.
  Nie można korzystać z obu tych sposobów naraz.

  Jeśli masz router bezprzewodowy, zalecamy korzystanie z metody opisanej w części Połączenie z routerem bezprzewodowym.

  Przy podłączaniu urządzenia do drukarki, gdy jest już do niej podłączone inne urządzenie, podłącz je, korzystając z tej samej metody, jaką zastosowano w przypadku podłączonego już urządzenia.
  Jeśli podłączysz je, korzystając z innej metody, komunikacja z podłączonym już urządzeniem zostanie przerwana.

  Połączenie z routerem bezprzewodowym

  • Połącz ze sobą drukarkę i urządzenie za pośrednictwem routera bezprzewodowego.
  • Metody połączenia różnią się w zależności od rodzaju routera bezprzewodowego.
  • Ustawienia sieciowe, np. identyfikator SSID i protokół zabezpieczeń, można zmieniać w drukarce.
  • Po nawiązaniu połączenia między urządzeniem a routerem bezprzewodowym i pojawieniu się na ekranie urządzenia ikony (ikona Wi-Fi) możesz podłączyć urządzenie do drukarki za pośrednictwem routera bezprzewodowego.

  Bezpośrednie połączenie (tryb punktu dostępu)

 • Połącz ze sobą drukarkę i urządzenie bez pośrednictwa routera bezprzewodowego. Łączy urządzenie z drukarką bezpośrednio przy użyciu funkcji Połączenie bezpośrednie drukarki.
 • Jeśli nawiązujesz połączenie przy użyciu Bezpośredniego połączenia w zależności od systemu operacyjnego połączenie z Internetem może zostać przerwane. W takim przypadku nie można korzystać z usług sieci Web przeznaczonych dla drukarki.
 • Jeśli urządzenie jest już połączone z siecią, nie można połączyć go z drukarką w trybie Bezpośredniego połączenia. Wyłącz połączenie z siecią, a następnie kontynuuj konfigurację.
 • Jeśli podłączasz do drukarki, która działa w trybie bezpośredniego połączenia, urządzenie komunikujące się z Internetem za pośrednictwem routera bezprzewodowego, dotychczasowe połączenie między urządzeniem a routerem bezprzewodowym zostanie przerwane. W takim przypadku urządzenie może automatycznie przełączyć się na połączenie danych komórkowych, w zależności od modelu urządzenia. Komunikacja z Internetem za pośrednictwem połączenia danych komórkowych wiąże się z naliczaniem opłat.
 • W trybie bezpośredniego połączenia możesz podłączyć maksymalnie pięć urządzeń naraz. Jeśli spróbujesz podłączyć szóste urządzenie, gdy będzie już podłączonych ich pięć, pojawi się komunikat o błędzie.
  W takim przypadku odłącz urządzenie, które nie korzysta aktualnie z drukarki, a następnie jeszcze raz skonfiguruj ustawienia.
 • W przypadku korzystania z systemu Windows XP:

  Konfiguracja bez kabla nie jest dostępna w systemie Windows XP. Aby podłączyć drukarkę bezpośrednio, użyj funkcji Bezpośrednie połączenie. Rozpocznij konfigurację, korzystając z poniższego łącza.

 • Bezpośrednie połączenie (Windows XP)
 • Ograniczenia
 • (Pojawia się w nowym oknie)

  Aby skonfigurować drukarkę, wykonaj poniższą procedurę.

  Uwaga

  • Uwagi dotyczące połączenia Wi-Fi (Pojawia się w nowym oknie)
  1. Upewnij się, że drukarka została włączona przed rozpoczęciem konfiguracji połączenia bezprzewodowego.

   Jeśli zasilanie jest włączone, kontrolka WŁ. (ON) (A) świeci. canon/ij/webmanual/Tutorial/TS3300%20series/PL/TRL/screens/trl-i003. gif" alt="rysunek: Kontrolka WŁ. świeci"/>

   Ważne

  2. Jeśli drukarka przeprowadza czyszczenie, wyrównywanie głowicy drukującej lub inne procesy, przed rozpoczęciem konfiguracji poczekaj na zakończenie danego procesu.
  3. Jeśli miga kontrolka WŁ. (ON) na drukarce, naciśnij przycisk Stop (B). canon/ij/webmanual/Tutorial/TS3300%20series/PL/TRL/screens/trl-i004. gif" alt="rysunek: Miga kontrolka WŁ. ; naciśnij przycisk Stop"/>

  Inne ustawienia

  Podłącz, korzystając z innej metody

  Instrukcja połączenia Caleffi 633 Series

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja połączenia Caleffi 633 Series

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja połączenia Caleffi 633 Series