Instrukcja obsługi interfejsu Calix 504

Instrukcja obsługi interfejsu Calix 504 jest przydatnym narzędziem dla przedsiębiorców i programistów. Umożliwia ona wdrożenie sieci kablowej w obiektach mieszkalnych, biurowych i przemysłowych. Instrukcja obsługi jest łatwa w użyciu i zawiera szczegółowe informacje na temat konfiguracji interfejsu, który jest ważnym elementem sieci kablowej. Instrukcja zawiera także informacje na temat używania narzędzi do monitorowania i zarządzania ruchem w sieci oraz wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów i poprawiania wydajności sieci. Instrukcja obsługi interfejsu Calix 504 może pomóc w zarządzaniu siecią kablową i zapewnić wysokiej jakości usługi dla klientów.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi interfejsu Calix 504

RbGM1KspYVI4X1

ILUSTRACJA: Instrukcja_intro

Clement127, licencja: CC BY-NC-ND 2. 0

W życiu codziennym bardzo często spotykamy się z tekstami użytkowymi. Jednym z nich jest instrukcja, która spokrewniona jest z takimi gatunkami, jak wskazówka, zalecenie, polecenie. Wszystkie te formy mają w bardzo prosty i jednoznaczny sposób opisać zasady postępowania i działania w konkretnych sytuacjach. Nie zawsze instrukcje są łatwe w odbiorze – są jednak bardzo przydatne, zwłaszcza wtedy, gdy chcemy coś sprawnie wykonać lub załatwić.

j0000007VBB1v50_0000000C

Instrukcja to gatunek, w którym najważniejszy jest odbiorca. To także tekst użytkowy. Trzeba w nim w prostych słowach komunikować, kto i jak ma postępować, jak należy coś właściwie używać. Bardzo ważna w instrukcji jest zwięzła, ale przemyślana kompozycja. Jak więc pisać instrukcję?

1) Po pierwsze, wyróżniamy dwie odmiany:

  • instrukcja obsługi, użytkowania, np. jakiegoś przedmiotu, urządzenia;

  • instrukcja działania, czynności, np. szybkiego, doraźnego postępowania w sprawach zagrażających naszemu bezpieczeństwu („instrukcja przeciwpożarowa”), a także dłuższego działania, złożonego nawet z wieloetapowych czynności („instrukcja wypełniania dokumentu”).

2) Po drugie, ważne jest, by treść instrukcji była ułożona chronologicznie (czyli każda opisana czynność powinna poprzedzać następną). Trzeba przede wszystkim przewidzieć, jak będzie odczytywał instrukcję odbiorca i co zrobi (to warunek, który musi być spełniony nawet przy redagowaniu takich gatunków spokrewnionych z instrukcją, jak „przepis kulinarny”).

Jakich form używać?

  • Czasowników w 2. osobie trybu rozkazującego („przygotuj”, „przejdź”, „zamień”, „użyj”).

  • Zwrotów komunikujących, że coś jest ‘dozwolone – zakazane’ („uważaj”, „pamiętaj”, „nie rób czegoś”) – są one ważne w opisie urządzeń, np. elektronicznych. Ostrzegają przed niebezpieczeństwem.

  • Zwrotów, które mówią o kolejnych etapach czynności (np. „najpierw”, „następnie”, „potem”, „teraz”, „zaraz po tym”) – warto je skojarzyć ze stylistyką przepisu kulinarnego.

Przed napisaniem instrukcji należy przemyśleć jej etapy – powinny być one graficznie wyróżnione. Coraz częściej pojawiają się instrukcje, w których słowom towarzyszą obrazki, np. instrukcje sprawnej ewakuacji w środkach transportu. Każdy, kto kiedykolwiek leciał samolotem, mógł (i musiał! ) przed startem wysłuchać takiej instrukcji.

Poniższa tabela przedstawia ogólny wzór instrukcji.

INSTRUKCJA

PRZED UŻYCIEM

OPIS

PRZYGOTOWANIE

OBSŁUGA

Krok 1
Krok 2
Krok 3

KONSERWACJA

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

j0000007VBB1v50_0000001R
Ra5ku3Pus6OIp1

ILUSTRACJA: Biblioteka

www. com, fotografia barwna, domena publiczna

Instrukcje spotykane są również w zwykłych sytuacjach życia codziennego. Przykładem jest poniższa instrukcja, opisująca, jak zamawiać i wypożyczyć książki w bibliotece, której zbiory są skatalogowane w systemie komputerowym.

INSTRUKCJA ZAMAWIANIA I WYPOŻYCZANIA KSIĄŻEK W BIBLIOTECE MIEJSKIEJ

Nagłówek

I. KONTO CZYTELNIKA

Nagłówek do części I

I. Ze zbiorów bibliotecznych mogą korzystać wyłącznie czytelnicy, którzy mają konto elektroniczne i kartę czytelnika.
II. Aby uzyskać kartę czytelnika i aktywne konto, wypełnij formularz i przekaż go bibliotekarzowi.
III. Bibliotekarz sprawdzi Twoje dane, a następnie założy Ci konto czytelnika i wyda ważną kartę.

Szczegółowe zasady postępowania – wyliczenie

II. WYSZUKIWANIE I ZAMAWIANIE KSIĄŻEK W KATALOGU

Nagłówek do części II

I. Aby znaleźć odpowiednią książkę lub odpowiednie czasopismo, skorzystaj z katalogu bibliotecznego.
II. Musisz się do niego zalogować:
- Wpisz numer karty („login”) i hasło, które przekazuje Ci pracownik biblioteki.
- Kliknij ikonkę DALEJ.
III. Następnie wpisz do wyszukiwarki właściwe informacje o książce:
- Podaj słowa kluczowe („autor, tytuł, typ publikacji”).
- Naciśnij ikonkę OK.
IV. Gdy wyświetli się właściwy tytuł oraz numer biblioteczny (sygnatura), wybierz polecenie ZAMAWIAM.
V. Jeśli publikacja jest niedostępna, otrzymasz komunikat WYPOŻYCZONE.
VI. Jeśli publikacja jest dostępna, po półgodzinie możesz ją odebrać ze stolika z zamawianymi książkami.

Szczegółowe zasady do części II
Wyliczenia główne i podpunkty

III. WYPOŻYCZANIE KSIĄŻEK

Nagłówek do części III

I. Możesz wypożyczyć nie więcej niż 4 książki na 3 tygodnie. Możesz wypożyczyć książki tylko wtedy, gdy oddasz wcześniej wypożyczone. Czytelnicy wybierają książki i zgłaszają je bibliotekarzowi. Bibliotekarz wprowadza dane do komputera. Następnie można książkę wypożyczyć.

Szczegółowe zasady do części III

IV. DODATKOWE WSKAZÓWKI

I. Biblioteka nie wypożycza: czasopism, wydawnictw encyklopedycznych i słownikowych. Można z nich korzystać jedynie w czytelni. Książki należy oddać w terminie. Z wypożyczalni mogą korzystać czytelnicy, którzy w terminie oddali wcześniej wypożyczone wydawnictwa.

Nagłówek do części IV – dodatkowe UWAGI, OSTRZEŻENIA, ZASADY itp.

j0000007VBB1v50_00000031

Ćwiczenie 1

Wybierzcie jedną osobę, która będzie robiła figurki przestrzenne z papieru (np. modele samolotu, statku lub czapki malarskiej). Obserwując jej czynności, wpiszcie je do tabeli z zeszycie lub na planszy. Na koniec w grupie zredagujcie instrukcję. Przedstawcie ją innej grupie. Jeśli instrukcja została dobrze przygotowana, reprezentanci drugiej grupy na pewno nie będą mieli trudności w zrobieniu tej samej figurki.

uzupełnij treść

Ćwiczenie 2

Skorzystaj z poniższego szablonu gatunkowego i przygotuj własną instrukcję. Może to być np. instrukcja zatytułowana: Jak opowiedzieć śmieszny dowcip?

uzupełnij treść

Co to będzie?

Opis zadania

Dla kogo?

Obraz odbiorcy

Co trzeba przygotować?

Wyliczenie potrzebnych rzeczy

Jak to zrobić?

Wyliczenie kolejnych czynności/etapów postępowania

Na co uważać?

Ostrzeżenia

Ćwiczenie 3

W instrukcjach ważny jest precyzyjny opis. Istotne jest również, aby język, którym jest napisana był czytelny i zrozumiały. Spróbuj więc przeredagować poniższe instrukcje według podanego wzoru. Zamień formy na prostsze – typowe dla instrukcji.

Wzór: Przed przejściem przez ulicę należy zwrócić uwagę, czy z prawej lub z lewej strony nie nadjeżdża samochód. → Zanim przejdziesz przez ulicę…

1) Można przejść przez ulicę wyłącznie wtedy, gdy zapali się zielone światło. Przechodzenie na czerwonym świetle jest niedozwolone.

2) W razie zauważenia niebezpiecznej sytuacji należy niezwłocznie powiadomić straż miejską.

3) Każdy, kto dostrzeże wypadek, powinien jak najszybciej powiadomić o tym policję. Należy wybrać numer 112 i przekazać informację o wypadku.

4) Wypożyczanie książek w naszej bibliotece nie nastręcza trudności.

5) Przed wypożyczeniem kolejnych książek należy oddać poprzednie.

6) W razie nieoddania książek w terminie nie będzie można wypożyczyć kolejnych.

uzupełnij treść
RAmoqXsSlBKjJ1
zadanie interaktywne

Źródło: Contentplus. pl sp. z o. o., licencja: CC BY 3.

See other formats


SIEMENSGigaset 504 AGGigasetSpis treściSeria produktów Gigaset 501/504. 4Ochrona środowiska (ECO). 5Funkcje i zastosowania. 5Urządzenie. 7Elementy. 7Panel diod LED. 8Porty na tylnym panelu. 9Spód. 10Wymagania systemowe. 11Instalacja urządzenia. 12Instalacja przy użyciu instalatora Orange. 12Instalacja bez użycia instalatora Orange. 14Opis kroków instalacji. 14Miejsce instalacji urządzenia Gigaset 504 AG. 14Podłączanie do portu danych rozdzielacza sygnału. 16Podłączanie komputera kablem. 18Podłączanie do zasilania. 19Bezprzewodowe podłączanie komputera. 20Sprawdzanie stanu działania. 21Konfigurowanie podstawowych ustawień. 21Konfiguracja sieci na komputerach. 21Interfejs użytkownika. 22Uruchamianie interfejsu użytkownika. 22Ekran początkowy. 23Ręczne nawiązywanie połączenia z Internetem. 24Elementy interfejsu użytkownika. 24Konfigurowanie ustawień w menu Ustawieniazaawansowane. 25Internet. 26Wybór połączenia internetowego. 26Połączenie internetowe. 28Zapora. 31Konfigurowanie kontroli dostępu do Internetu. 32Konfigurowanie funkcji NAT. 34Przekierowywanie portów. 35Otwieranie zapory dla wybranego komputera (funkcja DMZ). 37Dynamiczny DNS. 38Konfiguracja sieci LAN. 39Przydzielanie statycznych adresów IP poszczególnym komputerom. 412Konfigurowanie połączeń bezprzewodowych. 41Ustawianie szyfrowania. 43WPA2-PSK i WPA-PSK/WPA2-PSK. 44Szyfrowanie WEP. 45Dozwoleni klienci. 47Funkcja regeneratora sygnału (WDS). 48Administracja. 51Opcje regionalne. 51Hasło systemowe. 52Zarządzanie systemem. 53Tworzenie kopii zapasowej konfiguracji i jej przywracanie. 54Tworzenie kopii zapasowej danych konfiguracyjnych. 55Przywracanie zapisanych danych. 55Przywracanie ustawień fabrycznych. 55Uruchom ponownie. 56Aktualizowanie oprogramowania firmware. 56Dziennik systemu. 57Informacje o stanie. 58Opis ogólny. 58Zabezpieczenia. 59Internet. 60Sieć lokalna. 62Sieć bezprzewodowa. 62Urządzenie. 63Dodatek. 64Rozwiązywanie problemów. 64Sieci lokalne z urządzeniami Gigaset. 68Kablowa sieć lokalna (Ethernet). 69Bezprzewodowa sieć lokalna (WLAN). 70Łączenie sieci bezprzewodowej z siecią Ethernet. 72Zwiększanie zasięgu sieci bezprzewodowej za pomocą regeneratora sygnału.. 73Wyłączanie serwera proxy HTTP i konfigurowanie blokowania okien wyskakujących 74Wyłączanie serwera proxy protokołu HTTP. 74Konfigurowanie blokowania okien wyskakujących. 75Specyfikacje. 76Zezwolenie. 77Słownik. 78Indeks. 923Seria produktów Gigaset 501/504Urządzenia Gigaset z serii 501/504 są wszechstronnymi, ale prostymi w obsłudzeurządzeniami komunikacyjnymi, umożliwiającymi podłączenie komputera lub siecilokalnej (LAN) do Internetu. Urządzenia zawierają wbudowany modem ADSL(ADSL /ADSL2+), umożliwiający wygodny dostęp do Internetu.Do urządzenia Gigaset 504 można również podłączyć dekoder telewizyjny IPTV,o ile usługodawca oferuje telewizję internetową.Komputery można podłączać kablem lub bezprzewodowo. Można utworzyćprzewodową sieć lokalną (LAN) lub bezprzewodową sieć lokalną (WLAN). W celuzapewnienia bezpieczeństwa sieci bezprzewodową transmisję można szyfrować przyużyciu standardu WEP (64- lub 128-bitowego) lub WPA/WPA2.Urządzenie umożliwia Jednoczesny dostęp do Internetu wielu użytkownikom. Jeżelizezwala na to usługodawca internetowy (patrz Usługodawca internetowy), można zapomocą urządzenia udostępniać pojedyncze konto użytkownika. Urządzenia Gigaset sąwygodnym i prostym rozwiązaniem dla osób, które chcą mieć dostęp do Internetu oraztelewizji i telefonii internetowej po możliwie najniższych kosztach.Urządzenia mają wiele funkcji, ale są proste w obsłudze. Można Je skonfigurowaći zacząć z nich korzystać w ciągu zaledwie kilku minut, uruchamiając instalator Orangez dostarczonego dysku CD.4Ochrona środowiska (ECO)Dzięki zasilaczowi pracującemu w trybie impulsowym wszystkie urządzeniaszerokopasmowe naszej produkcji cechuje obniżone zużycie energii. Możnacałkowicie wyłączyć sieć WLAN na czas jej nieużywanie. Naszym celem jestosiągnięcie zrównoważonego procesu ekonomicznego dzięki stosowaniu ECO*bproekologicznego systemu produkcji i zarządzania, ułatwiającego spełnienie surowychstandardów międzynarodowej normy ISO 14001 dotyczącej zarządzaniaśrodowiskowego.Funkcje i zastosowaniaSzeroki zakres funkcji oferowanych przez urządzenie Gigaset 504 AG czyni z niegoidealne urządzenie do wielu zastosowań.W zależności od urządzenia niektóre funkcje mogą różnić się od opisanych w niniejszejinstrukcji obsługi.♦ Internet dostępUrządzenie Gigaset 504 AG umożliwia dostęp do Internetu maksymalnie 252użytkownikom przy użyciu wbudowanego modemu ADSL /ADSL2+. W ten sposóbwielu użytkowników może jednocześnie korzystać z Internetu, korzystającz jednego konta u usługodawcy internetowego.♦ Konfigurowanie sieci lokalnejUrządzenie Gigaset 504 AG oferuje następujące możliwości:- Podłączenia maksymalnie (w zależności od urządzenia) czterech urządzeń doportów Ethernet o szybkości transmisji 10 lub 100 Mb/s (z funkcjąautomatycznego wykrywania).- Podłączenia maksymalnie 252 przenośnych terminali za pomocą interfejsuradiowego o szybkości transmisji do 54 Mb/s. Urządzenie jest zgodne zestandardem IEEE 802. 11 g i może współpracować ze wszystkimi urządzeniamizgodnymi ze standardem IEEE 802. 11 b lub 802. 11 g.- Konfiguracja sieci za pomocą urządzenia Gigaset 504 AG w domu lub małymbiurze jest bardzo prosta. Na przykład użytkownicy mogą wymieniać w sieci danelub współużytkować zasoby, takie jak drukarka lub serwer plików.- Urządzenie Gigaset 504 AG obsługuje funkcję DHCP, umożliwiającą dynamicznąkonfigurację adresów IP w sieci lokalnej oraz funkcję DNS, umożliwiającąmapowanie nazw domen.Wprowadzenie do różnych opcji tworzenia sieci lokalnej zawiera Dodatek, sekcja„Sieci lokalne z urządzeniami Gigaset", str. 68.♦ Funkcje zabezpieczeńUrządzenie Gigaset 504 AG oferuje zaawansowane funkcje zabezpieczeń:- Zapora zapewnia ochronę przed nieautoryzowanym dostępem z InternetuWszystkie komputery w sieci lokalnej używają adresu publicznego (patrzPubliczny adres IP) urządzenia Gigaset 504 AG do nawiązywania połączeńinternetowych, dzięki czemu są „niewidoczne" w Internecie.5Urządzenie Gigaset 504 AG umożliwia dostęp z Internetu tylko wówczas,gdy komunikacja została zainicjowana z sieci lokalnej.Wbudowana zapora urządzenia Gigaset 504 AG zapewnia równieżwszechstronną ochronę przed atakami hakerskimi.- Filtrowanie usług i blokowanie adresów URLUrządzenie Gigaset 504 AG może filtrować dostęp do Internetu, czyli umożliwiaokreślenie praw dostępu poszczególnych komputerów do określonych usługinternetowych.Można również zablokować dostęp do niektórych domen i witryn internetowych(funkcja blokowania adresów URL).- Kontrola dostępu i szyfrowanie w sieci lokalnejDostępne są różne metody szyfrowania i uwierzytelniania (WEP, WPA/WPA2-PSK,WPA/WPA2, kontrola dostępu na podstawie adresów MAC) w celu blokowanianieupoważnionego dostępu do bezprzewodowej sieci LAN lub możliwościodczytu przesyłanych w niej danych. Dostępne ustawienia zabezpieczeń zależąod składników używanych w danej sieci lokalnej.Za pomocą kontroli dostępu na podstawie adresu MAC można zezwalać nadostęp tylko wybranym komputerom.♦ Oferowanie własnych usług w Internecie- Jeżeli wymagane jest oferowanie własnych usług w Internecie, urządzenieGigaset 504 AG można skonfigurować jako serwer wirtualny, bez zezwalania nadostęp do sieci lokalnej.- Funkcja DMZ (Exposed Host)Funkcja ta umożliwia zezwolenie na nieograniczony dostęp z Internetu dokomputera w sieci lokalnej. W takim przypadku sieć lokalna nie będzie jużjednakwystarczająco zabezpieczona przed atakami z Internetu.6UrządzenieElementyPrzycisk do włączania i wyłączania urządzenia.7Panel diod LEDDiody LED (od lewej do prawej) mają następujące funkcje:DiodaLEDStanZnaczeniePowerŚwieci się(zielona)Urządzenie Gigaset 504 AG jest podłączone do zasilania.MigaTrwa aktualizacja oprogramowania firmware.Miga szybkoNiepowodzenie autotestu. Urządzenia nie możnauruchomić lub działa wadliwie.Nie świeci sięUrządzenie Gigaset 504 AG nie jest podłączone dozasilania.LAN /LANI -LAN4Do odpowiedniego portu LAN podłączonejest urządzenie.Port LAN wysyła lub odbiera dane (ruch sieciowy).Nie jest podłączone żadne urządzenie.WLANInterfejs radiowy jest włączony, nie są transmitowaneżadne dane.Urządzenie Gigaset 504 AG wysyła lub odbiera dane przezinterfejs radiowy.Interfejs radiowy jest wyłączony.ADSLPołączenie DSLjest ustanowione.Trwa synchronizacja linii DSL.Linia DSLjest nieczynna.OnlineUstanowiono połączenie z Internetem.Dane są wysyłane lub odbierane z Internetu.Nie ma połączenia z Internetem.8Porty na tylnym paneluNa tylnym panelu urządzenia Gigaset 504 AG znajdują się porty.Element OpisPOWERGniazdo do podłączania dostarczonego zasilaczaOstrzeżenie! Użycie złego zasilacza może spowodować uszkodzenieurządzenia Gigaset 504 AG.LANI -LAN4(żółte)Cztery porty przełączników sieciowych 10/100 Mb/s z funkcjąautomatycznego wykrywania (RJ-45). Umożliwiają one podłączenieczterech urządzeń Ethernet (takich jak komputer, koncentrator lubprzełącznik, patrz Koncentrator lub Przełącznik).Do portu LANI można podłączyć modem zewnętrzny (np. VDSL lubkablowy). Wbudowany modem ADSL zostanie wówczas wyłączony.Dodatkowe informacje na temat ustawień konfiguracji znajdują sięna str. 26.(szary)Gniazdo DSL, służące do podłączenia zintegrowanego modemu doportu DSL rozdzielacza sygnału.9SpódPrzycisk ResetZnajdujący się pod spodem urządzenia przycisk Reset obsługuje następujące funkcje:Funkcjaponownegorozruchu:resetowania:Naciśnij i przytrzymaj przycisk w otworze przez ponad 1 sekundę,ale krócej niż 5 sekund, aby ponownie uruchomić urządzenie.Ta operacja nie ma wpływu na ustawienia konfiguracji.Naciśnij i przytrzymaj przycisk w otworze przez ponad 5 sekund,aby przywrócić wszystkie ustawienia fabryczne urządzenia.Ostrzeżenie! Spowoduje to usunięcie wszystkich zmianw konfiguracji dokonanych od chwili pierwszego uruchomienia.Nie wpłynie to na zaktualizowane oprogramowanie układowe(firmware) urządzenia.EtykietaNa etykiecie znajduje się numer seryjny urządzenia oraz dane zabezpieczeń siecibezprzewodowej, identyfikator SSID i klucz szyfrowania (WPA-PSK), o ile sąindywidualnie wstępnie ustawione.10Wymagania systemoweDo korzystania z urządzenia Gigaset 504 AG niezbędne są następujące eiementy:♦ Komputer- z bezprzewodową kartą sieciową zgodną ze standardem 802. 1 Ig iub 802. 11 b(patrz Karta sieciowa).Uwaga!Karta sieciowa zgodna ze standardem 802. 11 b obsługuje maksymainą szybkośćtransmisji 11 Mb/s. Karta sieciowa zgodna ze standardem 802. 11 g obsługujemaksymainą szybkość transmisji 54 Mb/s.iub- z portem Ethernet (1 OBase-T iub 100Base-TX)♦ Przegiądarka internetowa, taka jak program Microsoft internet Expiorer 6. 0 iubnowszy aibo Moziiia Eirefox 1. 0 iub nowsza do konfigurowania urządzenia Gigaset504 AG.Zaiecamy używanie komputera z systemem operacyjnym Windows Vista iubWindows XP, ponieważ tyiko te systemy spełniają wszystkie wymagania niezbędnedo używania urządzenia.♦ W ceiu dostępu do internetu niezbędny jest- port DSL (rozdzieiacz sygnału),- dane dostępowe usługodawcy internetowego (patrz Usługodawca internetowy).Informacje dla doświadczonych użytkownikówDomyślne ustawienia urządzenia Gigaset 504 AG są następujące:- Adres IP: 192. 168. 2. 1- Maska podsieci: 255. 255. 0- Sieć WLAN: włączona, identyfikator SSID i klucz WPA-PSK indywidualniewstępnie ustawione (patrz etykieta urządzenia)- Kanał radiowy: 6- Hasło systemowe: adminZnaki towaroweEirma Gigaset Communications GmbH jest posiadaczem licencji na znaki towarowefirmy Siemens AG.Microsoft, Windows 98/SE, Windows ME, Windows 2000, Windows XP, Windows Vistai Internet Explorer są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft Corporation.Moziiia Eirefoxjest zastrzeżonym znakiem towarowym Moziiia Organisation.11Instalacja urządzeniaNa dostarczonym dysku CD znajduje się instalator Orange, upraszczający instalacjęi uruchomienie urządzenia. Instalator Orange prowadzi użytkownika przez wszystkieniezbędne kroki:♦ podłączenia urządzenia♦ ustanowienia bezpiecznej komunikacji WLAN oraz♦ konfigurowania dostępu do InternetuOpis instalacji bez użycia instalatora Orange zawiera sekcja „Instalacja bez użyciainstalatora Orange" na str. 14.Instalacja przy użyciu instalatora OrangeWymagania♦ Do uruchomienia instalatora Orange komputer musi mieć:- system Windows XP, Windows Vista lub Windows Vista 64,- napęd dysków CD lub DVD,- kartę sieciową (Ethernet) podłączoną do portu LAN urządzenia Gigaset 504 AGlub port USB podłączony do portu USB urządzenia Gigaset 504 AG(o ile dostępny).♦ Aby możliwe było skonfigurowanie sieci bezprzewodowej, komputer musi byćwyposażony w bezprzewodową kartę sieciową (kartę sieci WLAN).Jeśli komputer nie ma karty sieci WLAN, należy najpierw podłączyć go za pomocąkabla (sieci LAN). Sieć WLAN można będzie skonfigurować później.W celu skonfigurowania ustawień komunikacji bezprzewodowejkomputera instalator Orange używa domyślnej usługi konfiguracjisieci bezprzewodowej systemu Windows XP SP2 lub Windows Vista.Jeśli usługa ta nie jest uruchomiona, instalator Orange podejmiepróbę jej uruchomienia. W systemie Windows XP SP2 instalator możezainstalować niezbędną aktualizację domyślnej usługi konfiguracji^ sieci bezprzewodowej systemu Windows. Po zainstalowaniu• aktualizacji instalator wyświetli powiadomienie o koniecznościponownego uruchomienia komputera. Po ponownym uruchomieniukomputera instalator automatycznie kontynuuje swoją pracę.Jeśli karta sieci WLAN ma własne narzędzie konfiguracji, niekorzystające z domyślnej usługi konfiguracji sieci bezprzewodowejsystemu Windows, działanie tego narzędzia konfiguracji może zostaćograniczone.♦ Jeśli użytkownik nie chce korzystać z połączenia bezprzewodowego, komputer musibyć wyposażony w kartę sieciową (Ethernet). Do urządzenia Gigaset 504 AGmającego port USB komputer można również podłączyć kablem USB.12♦ Do skonfigurowania połączenia internetowego niezbędne jest dostępne połączeniez siecią pubiiczną (WAN). Połączenie to, na przykład DSL iub kabiowe, zapewniaoperator sieci. Zainstaiowane muszą być niezbędne urządzenia (modemi rozdzieiacz sygnału). W razie potrzeby naieży zapoznać się z dokumentacjądostarczoną przez operatora sieci.♦ Jeśii w ceiu uzyskania dostępu do sieci konieczne są dane dostępowe otrzymane odusługodawcy internetowego, naieży mieć te dane pod ręką. Połączenie z siecią musizostać nawiązane.ProceduraWykonaj następujące czynności:Włóż dysk CD do stacji dysków CD komputera. Automatycznie wyświetiony powinienzostać ekran początkowy instaiacyjnego dysku CD.Jeśii ekran początkowy nie zostanie wyświetiony automatycznie, otwórz dysk CDw Ekspioratorze Windows i kiiknij dwukrotnie ikonę Setup. exe.<-*■ Wykonuj instrukcje wyświetiane na każdej stronie, a następnie kiikaj przycisk Dalej >.Podłączanie komputera do urządzenia Gigaset 504 AGJeśii komputer ma zarówno przewodowe, jak i bezprzewodowe karty sieciowe,wybierz żądany sposób podłączenia komputera do urządzenia Gigaset 504 AG - zapomocą kabia (sieci LAN) aibo bezprzewodowo (za pomocą sieci WLAN).<-*■ W razie wybrania połączenia bezprzewodowego wybierz odpowiedni identyfikatorSSiD z wyświetianej iisty rozwijanej i wprowadź kiucz WPA. Obie te informacjeznajdują się na etykiecie pod spodem urządzenia (patrz strona 10).instaiator Orange użyje tych danych do skonfigurowania karty sieci WLAN komputerai ustanowi połączenie bezprzewodowe między komputerem i urządzeniem Gigaset 504 AG.Nawiązywanie połączenia z InternetemInstalator Orange zażąda następnie podania danych niezbędnych do nawiązaniapołączenia z Internetem i sprawdzi komunikację z usługodawcą internetowym.Należy uważnie wykonać wszystkie instrukcje wyświetlane przez instalatoraOrange.Po wykonaniu procedury instalacji można rozpocząć korzystanie z Internetu.Dodatkowe ustawienia sieciowe można skonfigurować za pomocą wygodnegoprogramu konfiguracyjnego urządzenia Gigaset 504 AG, obsługiwanego za pomocąprzeglądarki internetowej. Program ten umożliwia również sprawdzanie danychzwiązanych z działaniem urządzenia. Dodatkowe informacje zawiera sekcja „Interfejsużytkownika", str. 22.13Instalacja bez użycia instalatora OrangePoniżej opisano sposób instalacji urządzenia bez użycia instalatora Orange.Opis kroków instalacji1. W pierwszej kolejności należy zainstalować karty sieci Ethernet(lub bezprzewodowe, patrz Karta sieciowa) w komputerach PC, które mają byćpodłączone do urządzenia Gigaset 504 AG. Opis instalacji zawierają instrukcjeobsługi tych produktów.Podczas instalacji bezprzewodowych kart sieciowych należy użyć domyślnegoidentyfikatora SSID i klucza szyfrowania urządzenia Gigaset 504 AG. Dane teznajdują się na etykiecie urządzenia.2. Następnie należy podłączyć niezbędne urządzenia (komputery, rozdzielacz sygnału)do urządzenia Gigaset 504 AG i włączyć urządzenie (str. 18).3. W przypadku połączenia bezprzewodowego należy ustanowić połączenie międzybezprzewodową kartą sieciową komputera a urządzeniem Gigaset 504 AG (str. 20).4. Następnie należy skonfigurować urządzenie Gigaset 504 AG, aby uaktywnić dostępdo Internetu (patrz sekcja „Internet", str. 26). W tym celu należy podać danedostępowe otrzymane od usługodawcy internetowego.5. Aby skorzystać z innych funkcji urządzenia Gigaset 504 AG, na przykładz rozbudowanych funkcji zabezpieczeń, należy przejść na ekran Ustawieniazaawansowane (str. 25).Aby komputery mogły komunikować się z urządzeniem Gigaset 504 AG i sobą w siecilokalnej, konieczna może być zmiana ustawień sieciowych (patrz strona 21).Ustawienia sieciowe należy skonfigurować najpierw na jednym komputerze, aby mócnawiązać za jego pomocą połączenie z urządzeniem Gigaset 504 AG. Za pomocą tegokomputera należy następnie skonfigurować urządzenie. Odpowiednie informacjezawiera dokument „Konfigurowanie sieci lokalnej" dostępny na dysku CD.Miejsce instalacji urządzenia Gigaset 504 AGUrządzenie Gigaset 504 AG można umieścić w dowolnym odpowiednim miejscuw domu lub biurze. Nie jest wymagane do tego żadne specjalne okablowanie. Należyjednak zwrócić uwagę na następujące wskazówki:♦ Urządzenia Gigaset 504 AG należy używać tylko w pomieszczeniach,w temperaturze od 0°C do +40°C. Nie należy umieszczać urządzenia Gigaset 504 AGw pobliżu źródeł ciepła. Nie należy zakrywać otworów wentylacyjnych. Wysokatemperatura może spowodować uszkodzenie urządzenia.♦ W pobliżu urządzenia Gigaset 504 AG musi znajdować się gniazdo sieciowe220/230 V~ oraz gniazdo połączeniowe rozdzielacza sygnału lub sieci LAN.14♦ Nie należy umieszczać urządzenia w bezpośrednim sąsiedztwie sprzętu stereo,telewizorów, kuchenek mikrofalowych itp. W przeciwnym przypadku mogąwystąpić zakłócenia.♦ Urządzenie Gigaset 504 AG należy umieścić w centrum budowanej siecibezprzewodowej. Ogólna zasada zasada jest taka, że im wyżej umieszczona antena,tym lepsza charakterystyka pracy. Należy się upewnić, że urządzenie Gigaset 504 AGumieszczono w miejscu zapewniającym optymalny odbiór w całym domu lubbiurze.♦ Urządzenie Gigaset 504 AG należy ustawić tak, aby nie mogło spaść i uszkodzićanteny. Urządzenia Gigaset 504 AG nie należy umieszczać na śliskichpowierzchniach.♦ Urządzenia Gigaset 504 AG nie należy umieszczać na żadnych powierzchniach, któremoże uszkodzić ciepło wydzielane przez urządzenie.♦ Przewody należy położyć tak, aby zminimalizować ryzyko potknięcia się o nie.Przewodów nie należy niczym przykrywać.Kable sieciowe (LAN) i telefoniczne można podłączać do urządzenia Gigaset 504 AGtylko w pomieszczeniach zamkniętych.15Podłączanie do portu danych rozdzielacza sygnałuPołączenie z Internetem można uzyskiwać za pomocą urządzenia Gigaset 504 AGw dwóch różnych trybach:- za pomocą wbudowanego modemu ADSL,- za pomocą modemu zewnętrznego, na przykład VDSL lub kablowego.Przy użyciu wbudowanego modemu ADSLPodłącz port ADSL (szary) urządzenia Gigaset 504 AG do gniazda danychrozdzielacza sygnału. Użyj w tym celu dostarczonego kabla DSL (czarnego).Podłącz rozdzielacz sygnału do gniazdka telefonicznego.Podłącz telefon do gniazda telefonu rozdzielacza sygnału za pośrednictwemdostarczonego mikrofiltru.16Przy użyciu modemu zewnętrznegoW tym przypadku jako port sieci WAN używany jest port LANI. Wbudowany modemADSL zostanie wyłączony.Podłącz port LANI urządzenia Gigaset 504 AG do modemu zewnętrznego. Użyjw tym celu kabla dostarczonego z modemem lub dowolnego nieskrosowanegokabla Ethernet z wtykami RJ45 na obu końcach.Następnie podłącz modem do odpowiedniego portu komunikacyjnego(np. rozdzielacza sygnału).Aby włączyć obsługę połączenia sieci WAN na porcie sieci LAN, należy w obszarze Typpołączenia zmienić typ połączenia internetowego na Ethernet (patrz strona 26).17Podłączanie komputera kablemAby utworzyć przewodową lub bezprzewodową sieć lokalną (LAN), wystarczy podłączyćkomputery do urządzenia Gigaset 504 AG.Najpierw należy podłączyć tylko jeden komputer do urządzenia Gigaset 504 AG(zalecanejest podłączenie kablem). Umożliwi to przeprowadzenie ogólnej konfiguracji.Połączenie bezprzewodowe jest możliwe po podłączeniu zasilacza do urządzeniaGigaset 504 AG (patrz strona 19).Podłącz jeden z portów LAN (LANI - LAN4, żółty) urządzenia Gigaset 504 AG dokarty sieci Ethernet komputera. Użyj w tym celu dostarczonego kabla sieci LAN(CAT5, żółtego).18Podłączanie do zasilaniaUrządzenia należy używać tylko z dostarczonym zasilaczem (9 V DC, 1 A).Podłącz kabel zasilacza do gniazda POWER urządzenia Gigaset 504 AG.Podłącz zasilacz do gniazda sieci elektrycznej.->■ Włącz urządzenie.Urządzenie Gigaset 504 AG jest włączone i gotowe do działania.19Bezprzewodowe podłączanie komputeraPołączenie bezprzewodowe nawiązuje się za pomocą bezprzewodowej karty sieciowej,która musi być zainstalowana w komputerze. Może to być bezprzewodowa kartasieciowa zgodna ze standardem 802. 11 g lub 802. 11 b.Sieć bezprzewodowa jest definiowana przez przypisanie wszystkim jej składnikomidentycznego identyfikatora SSID.W związku z tym należy w konfiguracji karty sieciowej wprowadzić identyfikatorSSID urządzenia Gigaset 504 AG: orange_1234. Domyślny identyfikator SSIDznajduje się na etykiecie urządzenia.Urządzenie Gigaset 504 AG jest dostarczane ze wstępnie ustawionym szyfrowaniem(WPA2-PSK/WPA-PSK z kluczem wstępnym). Klucz ten jest podany na etykiecieurządzenia.Wybierz metodę szyfrowania WPA2-PSK/WPA-PSK w ustawieniach konfiguracyjnychkarty sieciowej i wprowadź klucz wstępny urządzenia Gigaset 504 AG.Jeśli którakolwiek z kart sieciowych nie obsługuje tej metody szyfrowania, koniecznajest zmiana metody szyfrowania na urządzeniu Gigaset 504 AG (patrz strona 43),a następnie odpowiednie skonfigurowanie szyfrowania na wszystkich kartachsieciowych. Ustawienia urządzenia Gigaset 504 AG należy konfigurować wyłącznieza pomocą komputera podłączonego za pomocą kabla.Jeśli w bezprzewodowej karcie sieciowej komputera wprowadzono odpowiedniidentyfikator SSID i klucz szyfrowania, połączenie bezprzewodowe zostanie nawiązaneautomatycznie. Należy pamiętać, że szyfrowanie bezprzewodowej transmisji danychjest bardzo ważne. Dodatkowe informacje na ten temat zawiera sekcja „Ustawianieszyfrowania", str. 43.20Sprawdzanie stanu działaniaUrządzenie Gigaset 504 AG jest gotowe do działania. Diody LED na przednim paneluurządzenia Gigaset 504 AG wskazują stan działania urządzenia (patrz strona 8).Gdy urządzenie jest gotowe do działania, diody LED świecą się w następujący sposób:♦ Dioda zasilania z przodu świeci się.♦ Dioda ADSL miga, wskazując, że trwa synchronizacja portu DSL. Po ukończeniu tegoprocesu dioda ADSL świeci światłem ciągłym.♦ Dioda WLAN miga, wskazując, że urządzenie Gigaset 504 AG jest gotowe donawiązania połączeń bezprzewodowych.Połączenie radiowe z komputerem, który łączy się przy użyciu bezprzewodowejkarty sieciowej, zostanie utworzone automatycznie, jeśli karta sieciowa zostałaskonfigurowana przy użyciu tego samego identyfikatora SSID, co urządzenie Gigaset504 AG. Nawiązanie połączenia bezprzewodowego może potrwać kilka sekund.Dioda WLAN miga, jeśli przez to połączenie są wysyłane lub odbierane dane.♦ Poszczególne diody LAN świecą się, gdy do danego portu LAN jest podłączoneurządzenie.Jeśli dioda się nie świeci, należy zapoznać się z sekcją Rozwiązywanie problemów na(str. 64).Konfigurowanie podstawowych ustawieńZa pomocą interfejsu użytkownika urządzenia Gigaset 504 AG (str. 22) można terazskonfigurować podstawowe ustawienia w celu uzyskania dostępu do Internetu.Konfiguracja sieci na komputerachw celu umożliwienia komunikacji za pośrednictwem urządzenia Gigaset 504 AGkonieczne może być ustawienie konfiguracji sieci na podłączonych komputerach.Zazwyczaj odbywa się to automatycznie, o ile nie dokonano żadnych zmianstandardowych ustawień konfiguracji sieci, a komputery mają jeden z następującychsystemów operacyjnych:♦ Windows Vista♦ Windows XP♦ Windows 2000W systemie Windows 98/SE należy przeprowadzić konfigurację sieci.Opis konfiguracji sieci znajduje się na dysku CD.21Interfejs użytkownikaPodłączony do sieci lokalnej urządzenia Gigaset 504 AG komputer z odpowiednimiustawieniami sieciowymi umożliwia skonfigurowanie urządzenia Gigaset 504 AG za pomocąinterfejsu użytkownika urządzenia Gigaset 504 AG. Zalecana przeglądarka internetowa toprogram Microsoft Internet Explorer 6. 0 lub nowszy albo Mozilla Firefox 1. 0 lub nowszy.Jeśli konfiguracja początkowa została przeprowadzona w instalatorze Orange, urządzeniejest już w pełni skonfigurowane. Za pomocą interfejsu użytkownika urządzenia możnaskonfigurować dodatkowe ustawienia lub uzyskać informacje związane z działaniemW celu uruchomienia środowiska konfiguracji konieczne może być wyłączenieserwera proxy protokołu HTTP w przeglądarce.W systemie Windows Vista oraz Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 należyskonfigurować funkcję blokowania okien wyskakujących.Dodatkowe informacje na temat tych dwóch punktów zawiera sekcja „Wyłączanieserwera proxy HTTP i konfigurowanie blokowania okien wyskakujących", str. 74.Jeżeli używana jest zapora, należy zezwolić na połączenie z urządzeniem Gigaset 504 AG.Szczegółowe informacje na ten temat zawiera instrukcja obsługi zapory. W razie potrzebyna czas konfigurowania urządzenia Gigaset 504 AG należy wyłączyć zaporę. Następniemożna ponownie włączyć zaporę.Uruchamianie interfejsu użytkownikaAby uzyskać dostęp do interfejsu użytkownika urządzenia Gigaset 504 AG:Otwórz przeglądarkę internetową.Wprowadź adres IP urządzenia Gigaset 504 AG w polu adresu przeglądarki:http://192. 1Zostanie wyświetlony ekran logowania:Logowanie Zapraszamy!Ten Interfejs umożlfi^a administrowanieurządzeniem. Ze względów bezpieczeństwaprogram konfiguracyjny jest chroniony hasłem.Wprowadź hasłoZaloguj22Ze względów bezpieczeństwa program konfiguracyjny jest chroniony hasłem. Hasłodomyślne to admin. Może ono być inne, w zależności od ustawień usługodawcy.W razie potrzeby należy sprawdzić szczegóły na etykiecie urządzenia.Wprowadź hasło.Kliknij przycisk Zo/oguj.Ze względów bezpieczeństwa hasło to należy później zmienić (str. 52).Wyświetlona zostanie strona z informacjami na temat zabezpieczeń. Poskonfigurowaniu za pomocą interfejsu użytkownika wszystkich ustawień ogólnychi ustawień zabezpieczeń w sposób opisany poniżej urządzenie i sieć będą w pełnichronione. W przeciwnym razie po następnym zalogowaniu w programiekonfiguracyjnym wyświetlone zostaną informacje o lukach zabezpieczeń.Kliknij przycisk OK.Zostanie wyświetlony ekran początkowy.Ekran początkowyEkran początkowy to punkt wyjścia wszystkich procedur konfiguracyjnychi administracyjnych.Strona gtówn* I Ustawienia zaawansowane I Stan^ Ustawienia zaawansowaneZmieniając ustawienia zaawansowane, można w pełni zaadaptować wszi'stkie funkcje urządzenia odpowiednio do potrzeb.Zalecane jestzapoznanie się z Pomocą onilne I Instrukcją obsługi w celu uz/skania szczegółowych Informacji o poszczególnychustawieniach.^ Stanw sekcji Stan można sprawdzić ważne Informacje o urządzeniu i sieci.ywioauiStan połączeniainternetowegoUsługa połączeniaRozłączonoFunkcje ekranu początkowegoNa ekranie początkowym można rozpocząć następujące zadania:♦ Po skonfigurowaniu połączenia internetowego można sprawdzić wybraną usługępołączenia i stan połączenia z Internetem, wybrać inną usługę połączenia orazskonfigurować lub zamknąć połączenie z Internetem (str. 24). Na ekraniepoczątkowym wyświetlany jest stan oraz przycisk Połącz albo Rozłącz.♦ Otworzyć menu Stan umożliwiające sprawdzenie informacji o stanie urządzeniaGigaset 504 AG (str. 58).23♦ Otworzyć menu Ustawienia zaawansowane, zapewniające dostęp dododatkowych opcji konfiguracji (str. 25).Dostęp do menu Ustawienia zaawansowane oraz informacji o stanie jest możliwyw dowolnej chwili za pomocą kart u góry każdego ekranu interfejsu użytkownika.Ręczne nawiązywanie połączenia z InternetemPo skonfigurowaniu dostępu do Internetu (patrz str. 28) na ekranie początkowymmożna ręcznie nawiązać połączenie z Internetem, o ile jako tryb połączenia wybranoopcję Połączenie na żądanie lub Połączenie ręczne w obszarze Tryb połączenia.Aby ręcznie ustanowić lub zakończyć połączenie z Internetem:Otwórz ekran początkowy urządzenia Gigaset 504 AG zgodnie z opisem na str. 22.Jeśli interfejs użytkownika zostałjuż uruchomiony, kliknij kartę ekranupoczątkowego w lewym górnym rogu okna.Jeśli interfejs użytkownika nie został jeszcze uruchomiony, uruchom go terazi zaloguj się.<-*■ Kliknij przycisk Połącz, aby ustanowić połączenie z Internetem.Aby zamknąć połączenie, kliknij przycisk Rozłącz.Elementy interfejsu użytkownikaEkrany interfejsu użytkownika zawierają następujące elementy:Przycisk WyiogujPrzycisk Wyioguj umieszczonyjest z prawej strony interfejsu użytkownika. Po kliknięciuprzycisku Wyioguj sesja zostaje zamknięta i ponownie wyświetlany jest ekranlogowania.Przyciski w menu Ustawienia zaawansowaneOK Przekazuje wprowadzone ustawienia do konfiguracji urządzeniaGigaset 504 AG.Anuluj Usuwa wszystkie wpisy wprowadzone na ekranie od chwiliostatniego kliknięcia przycisku OK.W zależności od wybranej funkcji, mogą zostać wyświetlone inne przyciski. Ich opisymożna znaleźć w odpowiednich sekcjach.24Konfigurowanie ustawień w menu Ustawienia zaawansowanezaawansowanew menu Ustawienia zaawansowane można skonfigurować wszystkie opcjeurządzenia Gigaset 504 AG. W poniższej tabeii przedstawiono opcje dostępne w tymmenu.MenuOpisInternetTo menu zawiera wszystkie opcje ustawień związanychz internetem. W szczegóiności można:♦ Sprawdzić i zmienić konfigurację dostępu do internetu(str. 28),♦ Skonfigurować zaporę, czyii szereg zabezpieczeń i funkcjispecjainych, takich jak kontroia dostępu komputerówiokainych do internetu iub biokowanie okreśionych witryninternetowych (str. 31).♦ Zmienić ustawienia NAT wymagane do udostępnianiawłasnych usług w internecie (str. 34).♦ Skonfigurować dynamiczny DNS w ceiu ustawienia stałegoadresu internetowego na urządzeniu (str. 38).Sieć lokalnaUmożiiwia zmianę prywatnego adresu iP (patrz Prywatny adresiP) urządzenia Gigaset 504 AG i skonfigurowanie ustawieńserwera DHCP (str. 39).SiećbezprzewodowaUmożiiwia skonfigurowanie opcji komunikacjibezprzewodowej (identyfikator SSiD i szyfrowanie) orazograniczenie dostępu do urządzenia Gigaset 504 AG (str. 41).ZaawansowaneUmożiiwia skonfigurowanie i zmianę różnych ustawieńsystemu, np. zmianę hasła (str. 52), ustawienie czasu (str. 51)iub włączenie zdainego zarządzania (str. 53).Ponadto umożiiwia utworzenie kopii zapasowej danychurządzenia Gigaset 504 AG iub zaktuaiizowanieoprogramowania firmware (str. 56).25Po skonfigurowaniu urządzenia Gigaset 504 AG za pomocą instaiatora Orangepołączenie WAN (dostęp do internetu) jest już skonfigurowane. Te ustawienia możnasprawdzić iub zmienić przy użyciu menu Internet.Menu to zawiera również wieie opcji konfiguracji zabezpieczeń i ograniczania dostępudo internetu oraz umożiiwiających udostępnianie usług w internecie.Za pomocą menu Internet można;Połączenie internetoweZaporaTranslator adresów (NAT)Dynamiczny DNSWłączyć/wyłączyć połączenie internetowe,skonfigurować dodatkowe usługi połączeń i edytowaćparametry połączeń wirtuainych (patrz strona 26).Sprawdzić i edytować konfigurację połączeniainternetowego (patrz strona 28).Chronić sieć przed nieautoryzowanym dostępemzewnętrznym (patrz strona 31).Oferować własne usługi w internecie (NAT, patrzstrona 34).Skonfigurować dynamiczny DNS (str. 38).Wybór połączenia internetowegoTen ekran umożiiwia uaktywnienie iub dezaktywację połączenia internetowegourządzenia Gigaset 504 AG. Można wybrać typ połączenia oraz skonfigurować iiczbęusług połączeń.W menu Ustawienia zaawansowane wybierz poiecenie: Internet.strona glOwna | Ustawienia zaawansowane | Stan^ Włączone^ WyłączoneTransiator adresów (NAT)Typ połączenia|adsl-3Skonfiguruj wiele usług połączeńSieć bezprzewodowaDodaj novi« usługi połączeń przy^ Tak^ NieuruchomieniuWybrana do edycji usługa połączenia0/35Usługi połączeńVPIAfCIKomentarzfT ([11“|PPFbAWANi.Usuńl“(|iDodajOKAnulujWybierz odpowiednią opcję w ceiu włączenia iub wyłączenia funkcji internetowych26W obszarze Typ połączenia wybierz żądany typ połączenia internetowego:- Wybierz opcję ADSL, jeśli używasz wbudowanego modemu ADSL urządzenia- Wybierz opcję Ethernet, jeśli konfigurujesz połączenie z Internetem przezpołączenie sieci Ethernet (np. jeśli używasz modemu zewnętrznego przy użyciupołączenia sieci Ethernet).W razie zmiany typu połączenia należy również odpowiednio zmodyfikować ustawieniadostępu do Internetu (str. 28).W razie wybrania opcji Ethernet kliknij przycisk OK, aby zapisać i zastosowaćzmiany.W razie wybrania opcji ADSL można teraz skonfigurować wiele usług połączeń.Usługodawca internetowy może zezwalać na skonfigurowanie wielu usług połączeń(opcja Usługi połączeń). Usługi te można skonfigurować tutaj.Wybierz odpowiednią opcję, aby włączyć lub wyłączyć funkcję Skonfiguruj wieleJeśli połączenie internetowe zostało już skonfigurowane, wyświetlane jest ono jakoWybrana do edycji usługa połączenia. Jest ono również wyświetlane na innychstronach menu Internet.-*■ Skonfiguruj następujące ustawienia:- Wprowadź wartości VPIA/CI usług połączeń otrzymane od usługodawcyinternetowego.- Wprowadź opis w celu identyfikacji odpowiedniej usługi połączenia.- Kliknij przycisk Dodaj, aby utworzyć nowy wpis.- Kliknij przycisk Usuń, aby usunąć wpis.Kliknij przycisk OK, aby zapisać i zastosować zmiany.27Na tym ekranie można skonfigurować połączenie internetowe. Wszystkie ustawienia natym ekranie muszą odpowiadać funkcjom udostępnianym przez usługodawcęinternetowego. Nieprawidłowe dane mogą spowodować probiemy z połączenieminternetowym.Aby skonfigurować iub zmodyfikować ustawienia połączenia internetowego,w menu Ustawienia zaawansowane wybierz opcję: Internet - Połączenieinternetowe.Typ połączenia ADSLstrona główna | Ustawienia zaawansowane | StanProtokół1 PPPoANazwa użytkownikai D SL>XOC<Xe'oiaoge. plSle6 lokalnaHasłop:n:=-Potwierdź hasło1Nazwa hostaIgigasetMTU1 1500Jako brama domyślnaPTiyb linii1 Aucomacycanie- 3Enkapsulacja|VC MLIXKlasa Q|3S1 UBR1 ó /1 XTryb połączenia1 Zawsae włączoneUPnP ^ Włączone ^ WyłączoneOK AnulujWszystkie wyświetlane ustawienia dotyczą usługi połączenia wybranej do edycji naekranie Ustawienia zaawansowane - Internet (str. Menu wyboru nie jestwyświetlane, jeśli skonfigurowana jest tylko jedna usługa połączenia.Wprowadź dane konta podane przez usługodawcę: Protokół, Nazwa użytkownika,Hasło.-*■ Wprowadź nazwę hosta routera w polu Nazwa hasta.Wybierz, czy router ma być używany jako brama domyślna dla tego połączeniaJeśli usługodawca nie podał innych danych, pozostaw bez zmian domyślne wartościparametrów MTU, Tryb linii, Enkapsulacja, Klasa QoS i VPIA/CI.Należy sprawdzić, czy szczegóły podane przez usługodawcę zostały wprowadzonepoprawnie, aby uniknąć błędu konfiguracji, wskutek którego nie będzie możnanawiązać połączenia z Internetem.28Typ połączenia EthernetStrona główna | Ustawienia zaawansowane | Stan' Połączenie inierneloweSieć bezprzewodowa!1 PPPoE ^1-1= 'jgigasetI Zawsze włączoneUPnP^ Włączone ^ WyłączoneOK Anulu)Wprowadź dane konta podane przez usługodawcę: Nazwa użytkownika, Hasło.Wprowadź nazwę hosta routera w polu Nazwa hasta.Jeśli usługodawca nie podał innych danych, pozostaw bez zmian domyślną wartośćparametru MTU.Konfigurowanie opcji Tryb połączeniaW obszarze Tryb połączenia określ żądany sposób uruchamiania sesjiinternetowych:- Wybierz opcję Zawsze włączone, jeśli połączenie ma być dostępne przez całyczas, gdy urządzenie Gigaset 504 AG jest włączone.Może to być kosztowne rozwiązanie, jeśli opłaty za usługi są rozliczane wedługczasu.- Wybierz opcję Połączenie na żądanie, jeśli aplikacje takie jak przeglądarkainternetowa lub program pocztowy mają łączyć się z Internetem automatycznie.- W polu Czas bezczynności przed rozłączeniem wprowadź czas, po upływiektórego połączenie internetowe ma być automatycznie zamykane w przypadkubraku transmisji danych (ustawienie domyślne to 3 minuty).To ustawienie czasu dotyczy tylko opcji Połączenie na żądanie i Połączenieręczne.- Wybierz opcję Połączenie ręczne, jeśli chcesz zawsze ręcznie otwierać i zamykaćpołączenie z Internetem. Może to być opłacalne rozwiązanie, jeśli opłaty za usługisą rozliczane według czasu.Kliknij przycisk OK, aby zastosować ustawienia.29Korzystanie z funkcji UPnP (Universal Pług and Play)Komputery obsługujące funkcję UPnP (Universal Pług and Play) mogą udostępniaćswoje usługi sieciowe i automatycznie korzystać z usług oferowanych w sieci.Komputer musi działać pod kontrolą systemu Windows ME, Windows XP lubWindows Vista. Należy sprawdzić, czy funkcja UPnP jest zainstalowana w systemieoperacyjnym komputera. Konieczne może być zainstalowanie składników funkcjiUPnP. Odpowiednie informacje zawiera dokumentacja systemu operacyjnego.Po zainstalowaniu funkcji UPnP w systemie operacyjnym komputera i uaktywnieniu jejw routerze aplikacje na tym komputerze (np. Microsoft Messenger) mogą komunikowaćsię z Internetem bez konieczności uzyskania zezwolenia użytkownika. W tym przypadkurouter automatycznie stosuje funkcję Przekierowywanie portów, umożliwiająckomunikację przez Internet.Na pasku zadań komputera z zainstalowaną usługą UPnP wyświetlana jest ikonaurządzenia Gigaset 504 AG. Kliknij tę ikonę, aby otworzyć interfejs użytkownika.W systemie Windows XP ikona ta będzie wyświetlana również w obszarze połączeńsieciowych.->■ W menu Ustawienia zaawansowane wybierz polecenie: Internet - Połączenie-*■ Kliknij przycisk UPnP.Jeśli funkcja UPnP jest aktywna, aplikacje systemowe mogą przypisywać portykomputera (patrz Port) i używać ich. Obniża to bezpieczeństwo komputera.30Funkcje zapory urządzenia Gigaset 504 AG to rozmaite funkcje zabezpieczeń sieci lokalnej.Można skorzystać z następujących opcji:♦ Włączyć lub wyłączyć zaporę urządzenia Gigaset 504 AG.♦ Zablokować dostęp poszczególnych komputerów do wybranych usług lub witrynFunkcje zapory urządzenia Gigaset 504 AG są włączane i konfigurowane w fabryce. Abywyłączyć zaporę:->■ W menu Ustawienia zaawansowane wybierz polecenie: Internet - Zapora.strona główna | Ustawienia zaawansowane |Kontrola dostępuKliknij żądaną opcję.31Konfigurowanie kontroli dostępu do InternetuFunkcja Kontrola dostępu umożliwia kontrolę dostępu wybranych komputerów doróżnych usług. Można również ustawić terminy, w których dostęp do usług będziedozwolony lub zablokowany.W menu Ustawienia zaawansowane wybierz polecenie: Internet - Zapora -Kontrola dostępu.strona główna | Ustawienia zaawansowane | stanReguły dostępuKlienci Komentarz DostępWszyscy Inter ZaprzeczyćEdytujFiltrowanie adresów URLTryb filtrowania1 Blokuj adresy URLz Gsty (zezwelej rta wszystkie itwejAdresy URLAdres URL->■ Włącz funkcję Kontrola dostępu, wybierając opcję WtgczoneDostępne są następujące opcje ustawienia funkcji Kontrola dostępu:Za pomocą funkcji Filtrowanie adresów URL można zezwalać na dostęp lub blokowaćdostęp do wybranych usług lub witryn internetowych. Po wprowadzeniu odpowiednichadresów URL można utworzyć reguły dostępu przypisujące filtrowanie adresów URL dlaokreślonych klientów w sieci.Wybierz żądaną wartość w polu Tryb filtrowania:- Zezwala] na adresy URL z listy (blokuj wszystkie inne) lub- Blokuj adresy URL z listy (zezwalaj na wszystkie inne)Wprowadź żądany adres URL w polu.Kliknij przycisk Dodaj, aby utworzyć nowy wpis.Kliknij przycisk Usuń, aby usunąć wpis.->■ Kliknij przycisk OK, aby zastosować ustawienia.Możliwe jest zezwolenie na dostęp lub zablokowanie dostępu do usług poprzezograniczenie dostępu do Internetu wszystkim klientom lub tylko wybranym klientomw sieci.32Kliknij przycisk Dodaj, aby utworzyć regułę dostępu.Typ reguły dostępuPoaom dostępuWybierz typ reguły dostępu z listy Typ reguły dostępu:- Zastosuj do wszystkich komputerów klienckich: reguła dotyczy wszystkichkomputerów w sieci.- Określ zakres adresów IP: reguła dotyczy komputerów mających adres IPz podanego zakresu adresów IP.- Określ adres IP lub Określ adres MAC: reguła dotyczy komputera o wybranymadresie IP lub adresie MAC.W polu Komentarz wprowadź nazwę reguły dostępu.->■ W obszarze Poziom dostępu określ poziom dostępu. Można wybrać jednąz następujących opcji:- Odmawiaj dostępu do Internetu- Zezwalaj na przeglądanie Internetu- NiestandardowyW tym polu można podać własny filtr usług.Określanie własnego filtru usługDostęp usług z tej listy do Internetu jest blokowany. Podany filtr usług jest stosowany dowszystkich klientów. Aby utworzyć filtr usług, wykonaj następujące czynności:Wybierz usługi, które mają być blokowane.- Wybierz predefiniowane usługi z listy Predefiniowane aplikacje. Lista zawieranajważniejsze usługi internetowe.lub- Określ żądane usługi ręcznie.W polu Protokół wybierz protokół i wprowadź odpowiedni numer portu lubzakres portów w polach Port początkowy i Port końcowy. Aby zdefiniowaćjeden port, wpisz w obu polach ten sam numer.Wprowadzenie opisu w polu Komentarz ułatwia identyfikację różnych usług.Zaznacz pole wyboru Filtruj, aby uwzględnić żądaną usługę w filtrowaniu usług.Kliknij przycisk Dodaj, aby utworzyć nowy wpis z wprowadzonymi danymi lubz danymi wybranej predefiniowanej aplikacji.33Po skonfigurowaniu wszystkich ustawień na tym ekranie kiiknij przycisk OK, aby jezastosować.Konfigurowanie funkcji NATUrządzenie Gigaset 504 AG Jest wyposażone w funkcję NAT (NetWork AddressTransiation — transiacja adresów sieciowych). Dzięki mapowaniu adresów wieiuużytkowników sieci iokainej może uzyskiwać dostęp do internetu z jednego iub wieiupubiicznych adresów iP. Wszystkie iokaine adresy iP są domyśinie przypisane dopubiicznego adresu iP routera.Jedną z cech funkcji transiacji adresów sieciowych (NAT) jest to, że żadne danez internetu nie mogą się dostać do sieci iokainej, jeśii nie zażądał ich jedenz komputerów w tej sieci. Większość apiikacji internetowych może działać za zaporą NATbez żadnych probiemów. Jeśii użytkownik np. zażąda stron internetowych iub wyśiei odbierze wiadomości e-maii, żądanie danych z internetu przychodzi od komputeraz sieci iokainej, więc router przepuszcza dane. Router otwiera dokładnie Jeden port diakażdej apiikacji. W tym kontekście port to wewnętrzny adres komputera, używany dowymiany danych między internetem a komputerem kiienckim znajdującym się w sieciiokainej. Komunikacja na tym porcie podiega regułom dotyczącym okreśionegoprotokołu (TCP iub UDP).Jeśii apiikacja z zewnątrz próbuje wysłać wywołanie do komputera znajdującego sięw sieci iokainej, router biokuje je. Nie ma otwartego portu, przez który dane te mogłybysię dostać do sieci iokainej.Niektóre apiikacje, takie jak gry internetowe, wymagają kiiku łączy, czyii kiiku portów,aby umożiiwić komunikację użytkownikom. Ponadto apiikacje te muszą miećzezwoienie na wysyłanie żądań od użytkowników z internetu do użytkowników sieciiokainej. Apiikacje te nie mogą działać, jeśii funkcja transiacji adresów sieciowych (NAT)jest włączona.Przekierowywanie portów (przekazywanie żądań do okreśionych portów) powoduje, żena routerze wymuszane jest wysyłanie przychodzących z internetu żądań usługi (naprzykład gry) do odpowiednich portów komputera, na którym uruchomiona jest gra.W dostarczonym urządzeniu Gigaset 504 AG funkcja NAT (NetWork Address Transiation)jest włączona, czyii w internecie wszystkie adresy iP komputerów w sieci iokainej sąkonwertowane na pubiiczny adres iP routera.Ustawienia funkcji NAT umożiiwiają skonfigurowanie urządzenia Gigaset 504 AG dowykonywania następujących zadań:♦ Skonfigurowania urządzenia Gigaset 504 AG jako serwera wirtuainego poprzezskonfigurowanie funkcji Przekierowywanie portów (str. 35).♦ Otwarcia zapory dia wybranych komputerów (str. 37).Do działania poniższych funkcji konieczne są stałe adresy iP komputerów. Jeśii adresyiP przydzieia komputerom serwer DHCP urządzenia Gigaset 504 AG, naieży wybraćopcję Nigdy nie wygasa (str. 40) jako ustawienie wpisu menu Sieć lokalnaw obszarze Czas dzierżawy iub przypisać komputerom statyczne adresy iP.34Domyślnie funkcja NAT jest włączona. Funkcję NAT należy wyłączyć tylko w przypadkukonieczności skonfigurowania własnej zapory w sieci lokalnej.->■ W menu Ustawienia zaawansowane wybierz polecenie: Internet - Translatoradresów (NAT)strona główna | Ustawiertla zaawansowane | StanTranslator adresów sieciowych^ wyłączoneTranslator adresów (NAT>Przekierowywanie portówDMZDynamiczrry DNSSieć bezprzev<A)dowaWybierz żądaną opcję.W przypadku skonfigurowania funkcji Przekierowywanie portów urządzenie Gigaset504 AG przyjmuje rolę serwera. Odbiera żądania użytkowników zdalnych pod swoimpublicznym adresem IP i automatycznie przekierowuje je do komputerów lokalnych.Prywatne adresy IP serwerów z sieci lokalnej nadal pozostają pod ochroną.Usługi internetowe są adresowane za pomocą zdefiniowanych numerów portów.W celu przekierowywania żądań usług do odpowiednich serwerów urządzenie Gigaset504 AG potrzebuje tabeli mapowania numerów portów.Funkcja Przekierowywanie portów została skonfigurowana do tego celu.adresów (NAT) - Przekierowywanie portówStrona głównaI Ustawienia zaawansowaneIPołączenie InternetoweProtokół Port publiczny Portlokalior Lokalny adres IP Komentarz Włączono|TCP ^ I [Predefiniowane aplikacje | FTP192. 166. 2-1 r“TJ 192. 2-1 rWybierz żądaną aplikację z listy Predefiniowane aplikacje.Zaznacz pole wyboru w kolumnie Włączono, aby uaktywnić wpis.Kliknij przycisk Dodaj. Dane wybranej usługi zostaną wprowadzone na ekranie.35Jeśli żądanej aplikacji nie ma na liście, odpowiednie dane należy ręcznie wprowadzić naekranie:Wybierz protokół żądanej usługi z listy Protokół.W obszarze Port publiczny wprowadź numery portów usługi.Można podać:- pojedynczy numer portu,- kilka numerów portów rozdzielonych przecinkami,- zakresy portów w postaci dwóch numerów portów rozdzielonych łącznikiem,- dowolną kombinację powyższych opcji (na przykład 80, 90 - 140, 180).W polu Port lokalny wprowadź wewnętrzny numer portu, do którego mają byćkierowane żądania tej usługi.W tym polu można podać tylko jeden numer portu.W polu Lokalny adres /P wprowadź adres IP komputera serwera usługi.Przykład: serwer internetowy został skonfigurowany tak, że odpowiada na żądaniakierowane do portu 8080. Żądania stron internetowych przychodzą natomiast naport 80 (domyślny). Jeśli komputer zostanie dodany do tabeli prze kierowy waniai port 80 zostanie określony jako port publiczny (zewnętrzny), a port 8080 jako portwewnętrzny, wszystkie żądania usług przychodzące z Internetu na port 80 będąprzekierowywane do portu 8080 serwera na zdefiniowanym komputerze.Komentarz: wprowadź opis, który ułatwi identyfikację różnych wpisów.Zaznacz pole wyboru w kolumnie Włgczono, aby uaktywnić wpis.Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać nowy wpis.<-*■ Kliknij przycisk Usuń, aby usunąć wpis.36Otwieranie zapory dla wybranego komputera (funkcja DMZ)Klienta w sieci lokalnej można skonfigurować jako serwer w strefie zdemilitaryzowanej(DMZ). Urządzenie będzie wtedy przekierowywać wszelki internetowy ruchprzychodzący do tego klienta. Oznacza to na przykład, że klienta w sieci lokalnej możnaużywać jako własnego serwera internetowego i udostępnić go użytkownikomInternetu.Klient lokalny pełniący funkcję serwera w strefie DMZ jest widoczny bezpośrednioz Internetu i z tego powodu narażony na określone zagrożenia (np. ataki hakerskie).Funkcję tę należy włączać tylko wtedy, gdy jest ona niezbędna (np. w celu posiadaniaserwera internetowego), a inne funkcje (np. przekierowywanie portów) sąniewystarczające. W takim przypadku należy podjąć odpowiednie środki na widocznychklientach.Jako klient w strefie DMZ można pod danym adresem publicznym skonfigurować tylkojeden komputer (patrz Przekierowywanie portów na str. 35).W menu Ustawienia zaawansowane wybierz polecenie: Internet - Translatoradresów (NAT) - DMZ.Strona główna I Ustawienia zaawameowane I Stan ILokalny adres IP192. 1WłączonoW polu Lokalny adres /P wprowadź lokalny adres IP komputera, który będzie służyćjako DMZ.W polu fComentorz wprowadź żądaną nazwę komputera.Zaznacz pole wyboru Włgczono, aby włączyć funkcję.Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać wpis do listy.Do listy można dodać wiele komputerów, ale aktywny może być tylko jeden z nich.Kliknij przycisk Usuń, aby usunąć wpis z listy.Aby zastosować ustawienia, kliknij przycisk OK.37Dostęp do usługi, która ma być oferowana w Internecie, jest możliwy przy użyciu nazwydomeny (patrz Nazwa domeny). Publiczny adres IP routera jest przypisany do nazwydomeny. Jeśli usługodawca internetowy dynamicznie przypisuje adres IP do połączeniaWAN, adres IP routera może się zmieniać. Przypisanie do nazwy domeny przestanie byćprawidłowe, a usługa przestanie być dostępna.W takim przypadku należy zadbać o regularne aktualizowanie przypisania adresu IP donazwy domeny. Zadanie to jest obsługiwane przez usługę DynDNS. Usługa DynDNSumożliwia przypisanie urządzeniu Gigaset 504 AG indywidualnej statycznej nazwydomeny dostępnej w Internecie, nawet bez stałego adresu IP.Usługę DynDNS oferują bezpłatnie różni usługodawcy w Internecie.Usługa udostępniana przy użyciu DynDNS jest dostępna w Internecie jako poddomenajednej z domen usługodawcy DynDNS.Usługę tę świadczy na przykład witryna DynDNS. org (http://www. DynDNS. org). Jeślifunkcja DynDNS zostanie włączona, będzie monitorowała publiczny adres IPurządzenia. Jeśli ulegnie on zmianie, urządzenie otworzy połączenie z witrynąDynDNS. org i zaktualizuje w niej adres IP.W celu korzystania z funkcji DynDNS należy założyć konto w witrynie usługodawcy(np. w witrynie DynDNS. Odpowiednie instrukcje są dostępne w witrynieusługodawcy. Następnie podczas konfiguracji routera należy wprowadzićodpowiednie dane użytkownika.->■ W menu Ustawienia zaawansowane wybierz polecenie: Internet - DynamicznyDNSTranslator adresów (MAT)Sie6 lokalnaUsługodawcaNazwa domeny© Włączone ^ WyłączoneI DwiDNS. ofo »I-*■ Włącz funkcję Dynamiczny DNS.Wybierz usługodawcę z listy Usługodawca.Wprowadź nazwę domeny w polu Nazwa domeny, nazwę użytkownika w poluNazwa użytkownika i hasło w polu Hasło. Informacje te podaje Usługodawcapodczas rejestracji.38Konfiguracja sieci LANKonfiguracja sieci LAN umożliwia określenie adresu IP (patrz Adres IP) urządzeniaGigaset 504 AG i skonfigurowanie serwera DHCP.W menu Ustawienia zaawansowane wybierz polecenie: Sieć lokalna.I Ustawienia zaawansowane ISi«ć lokalnaAdres IPMaska podsieci1192| -1168 -I 2 -I 1255. | 0Serwer DHCPSerwerDHCPCzas dzleiżawyPierwsz)' przedzielany adres IPOstatni przydzielany adres IPKlienciI 2 dni ^Adres MAC Adres IPrrrrrr 192. 1 DodajNazwa hosta Adres IPI 192. 1 DodajDefiniowanie prywatnego adresu IP urządzenia Gigaset 504 AGNa tym ekranie można zmienić adres IP (patrz Adres IP) urządzenia. Wstępnie ustawionyjest adres 192. 1. Jest to adres prywatny (patrz Prywatny adres IP) urządzeniaGigaset 504 AG. Adres ten pozwala uzyskać dostęp do urządzenia w sieci lokalnej.Przypisać można dowolny adres z zakresu dostępnych adresów. Adres IP, który pozwalauzyskać dostęp do urządzenia Gigaset 504 AG z zewnątrz, jest przypisywany przezusługodawcę internetowego. Domyślna maska podsieci (patrz Maska podsieci) siecilokalnej zarządzanej przez urządzenie Gigaset 504 AG to 255. 0.Aby przypisać urządzeniu Gigaset 504 AG inny adres IP, wprowadź go w polachw obszarze Adres IP.Przypisując adres IP, należy zwrócić uwagę na maskę podsieci. Jeśli używana jestwstępnie ustawiona maska podsieci, pierwsze trzy części adresu muszą byćidentyczne dla wszystkich składników sieci (włącznie z routerem).Zalecane jest korzystanie z zakresu adresów zarezerwowanych do użytkuprywatnego. Są to adresy z zakresu od 192. 1 do 192. 254.-*■ Maskę podsieci należy w razie potrzeby dostosować w polu Maska podsieci.Maska podsieci określa, ile części adresu IP musi być identyczne dla wszystkichskładników sieci (włącznie z routerami).39UwagiNowe ustawienia można wprowadzić dopiero po ponownym uruchomieniuurządzenia Gigaset 504 AG. W razie potrzeby należy ponownie skonfigurować adresIP na komputerze (dotyczy to również adresu statycznego) odpowiednio do nowejkonfiguracji.Konfigurowanie serwera DHCPUrządzenie Gigaset 504 AG zawiera fabrycznie włączony serwer DHCP (patrz SerwerDHCP). Dzięki temu urządzenie Gigaset 504 AG automatycznie przydziela adresy IPkomputerom.♦ Jeśli serwer DHCP urządzenia Gigaset 504 AG jest włączony, w ustawieniachsieciowych komputerów należy włączyć opcję Uzyskaj adres IP automatycznie.Odpowiednie informacje zawiera sekcja „Konfigurowanie sieci lokalnej"w dokumencie dostępnym na dysku CD.♦ Po wyłączeniu serwera DHCP komputerom należy przypisać statyczne adresy IPprzy użyciu ustawień sieciowych.Aby uaktywnić serwer DHCP, zaznacz opcję WtgczoneJeśli serwer DHCP jest włączony, w obszarze Czas dzierżawy należy określić czasdzierżawy. Czas dzierżawy określa, jak długo klient może korzystać z przydzielonegoadresu IP.Zaznaczenie pola wyboru Nigdy nie wygasa sprawi, że adresy IP nie będą nigdyzmieniane. Tę opcję należy ustawić, jeśli ustawienia NAT lub zapory będąkonfigurowane dla adresów IP poszczególnych komputerów. W przeciwnym raziekomputerom tym trzeba będzie przypisać statyczne adresy IP.Wprowadź zakres adresów IP, którego urządzenie Gigaset 504 AG ma używać doautomatycznego przypisywania adresów IP komputerom. Początkową i końcowąwartość zakresu wprowadź w polach, odpowiednio. Pierwszy przydzielany adresIP i Ostatni przydzielany adres IP.Nazwę domeny można określić w polu Nazwa domeny.40Przydzielanie statycznych adresów IP poszczególnym komputeromNawet po włączeniu serwera DHCP poszczególnym komputerom można przypisaćstatyczne adresy IP (np. w celu skonfigurowania dla nich funkcji NAT).W polu Adres MAC podaj adres MAC komputera, któremu chcesz przypisać statycznyadres IP.W polu Adres IP podaj adres IP, który chcesz przypisać komputerowi.Konfigurowanie połączeń bezprzewodowychJeśli komunikację bezprzewodową obsługuje urządzenie Gigaset 504 AG, należy jązabezpieczyć za pomocą opcji menu Ustawienia zaawansowane - Siećbezprzewodowa. Za pomocą tych opcji można:SzyfrowanieDozwoleni klienciUstawienie WDSWłączyć moduł bezprzewodowy urządzenia Gigaset 504 AGi określić podstawowe ustawienia sieci bezprzewodowej,takie jak SSID, Tryb transmisji lub Moc nadawcza.Skonfigurować szyfrowanie (patrz Szyfrowanie) transmisjibezprzewodowych (str. 43).Ograniczyć dostęp do sieci LAN urządzenia Gigaset 504 AG(str. 47).Włączyć funkcję regeneratora sygnału (Wireless DistributionSystem, WDS) i określić regeneratory w celu zwiększeniazasięgu sieci WLAN (patrz strona 49).W menu Ustawienia zaawansowane wybierz polecenie: Sieć bezprzewodowa.Strona główna I Ustawienia zaawansowane^ Włączone ^ wyłączoneKanał[6ASSID|orange_1234Rozgłaszanie identyfikatora SSIDTryb transmisji|iEEE 802. 11b/g (mieszany]Moc nadawczaI 100%Zaznacz opcję Wtgczone w obszarze Sieć bezprzewodowa (ustawienie domyślne).Urządzenia mogą logować się bezprzewodowo dopiero po włączeniu modułu WLANTeraz można skonfigurować ustawienia sieci bezprzewodowej.41Wszyscy klienci w sieci bezprzewodowej transmitują dane na ustawionym kanaleradiowym. W zależności od bieżącej lokalizacji można wybrać jeden z wielu kanałów.W przypadku wyboru opcji Automatycznie do przesyłania danych automatycznieużywany jest najlepszy kanał.Aby składniki sieci bezprzewodowej mogły komunikować się ze sobą, trzeba użyć tegosamego identyfikatora SSID.Domyślny identyfikator SSID urządzenia Gigaset 504 AG jest indywidualnie wstępnieustawiony. Wstępnie ustawiony identyfikator SSID można sprawdzić na etykiecieWprowadź dowolnie wybrany ciąg znaków. W przypadku identyfikatora SSIDwielkość liter jest rozróżniana. Identyfikator może zawierać co najwyżej 32 znaki.Warto zastosować kombinację liter, cyfr i znaków specjalnych.Połączenie z bezprzewodowymi kartami sieciowymi zostanie przerwane, dopókinowy identyfikator SSID nie zostanie wprowadzony także na nich.Jeśli opcja ta pozostanie włączona, urządzenie Gigaset 504 AG będzie wysyłaćidentyfikator SSID we wszystkich transmisjach danych, a identyfikator SSID urządzeniaGigaset 504 AG będzie widoczny na komputerach wyposażonych w bezprzewodowekarty sieciowe. Hakerzy mogą wykorzystać ten identyfikator SSID do wykrycia sieci.Jeśli opcja Rozgłaszanie identyfikatora SS/D jest wyłączona, identyfikator SSIDurządzenia Gigaset 504 AG nie będzie widoczny. Zwiększa to ochronę siecibezprzewodowej przed nieupoważnionym dostępem. Identyfikator SSID należyzanotować. Będzie on niezbędny do zalogowania komputera w sieci.Wybierz opcję Wyłączone, aby wyłączyć funkcję Rozgłaszanie identyfikatoraSSID.Aby chronić sieć bezprzewodową, należy również włączyć szyfrowanie transmisjidanych (str. 43).Standard IEEE 802. 11 g umożliwia transmitowanie danych z maksymalną szybkością 54Mb/s, a standard IEEE 802. 11 b z maksymalną szybkością 11 Mb/s. Aby uzyskaćnajwiększe szybkości transmisji danych w sieci, wybierz opcję Tylko IEEE 802. 1 Ig. Jeśliw sieci znajdują się klienci ze starszymi kartami bezprzewodowymi, wybierz opcję IEEE802. Ilb/g (mieszany).Wybierz żądany tryb transmisji w sieci bezprzewodowej.42Wybierz żądaną moc nadawczą urządzenia.Zalecane jest wybranie mocy nadawczej odpowiedniej do zasięgu niezbędnegow sieci lokalnej. Znacznie większy zasięg zwiększa podatność sieci na włamania.Ustawianie szyfrowaniaPodczas przeprowadzania początkowej instalacji za pomocą instalatora Orange ruchradiowy w sieci bezprzewodowej jest kodowany przy użyciu szyfrowania WPA2-PSK/WPA-PSK. Ustawienia te należy zmienić tylko w sytuacji, gdy nie wszystkieurządzenia w sieci bezprzewodowej obsługują tę metodę szyfrowania lub w raziekonieczności zmiany klucza ze względów bezpieczeństwa, lub w celu użycia funkcjiregeneratora sygnału WDS.W razie zmiany wstępnie ustawionego klucza po ręcznym zarejestrowaniukomputerów na urządzeniu Gigaset 504 AG należy ponownie ręcznie zarejestrowaćwszystkie komputery.W przypadku wysyłania danych przez kanały radiowe zalecane jest włączenieszyfrowania (WEP lub WPA) w składnikach sieci bezprzewodowej. Szyfrowanie WPAjestbezpieczniejsze niż szyfrowanie WEP. W związku z tym należy wybrać szyfrowanie WPA,jeśli obsługują je wszystkie składniki sieci bezprzewodowej.Metoda WPA-PSK zapewnia lepszą ochronę sieci bezprzewodowych. Klucze dynamiczne,generowane przy użyciu protokołu TKIP (Temporal Key Integration Protocol), oferują wyższypoziom bezpieczeństwa. Nowy standard WPA2-PSK jest oparty na algorytmie szyfrowania AES.->■ W menu Ustawienia zaawansowane wybierz polecenie: Sieć bezprzewodowa -Aktualnie dostępne są następujące mechanizmy zabezpieczeń:♦ WPA2-PSK i WPA2-PSK/WPA-PSK (str. 44)♦ Szyfrowanie WEP (Wired Equivalent Privacy, str. 45)W przypadku używania funkcji regeneratora sygnału urządzenia Gigaset 504 AG(str. 49) można używać jedynie szyfrowania WEP.43WPA2-PSK i WPA-PSK/WPA2-PSKNa tym ekranie wyświetlany jest ustawiony klucz wstępny. Można na nim zmienićszyfrowanie. W takim przypadku konieczne będzie również ręczne skonfigurowaniewszystkich bezprzewodowych kart sieciowych._WPA z kluczem wstępnym (WPA-PSK)WPA-PSK to specjalny tryb standardu WPA, który umożliwia ochronę za pomocąszyfrowania transmisji w domach lub małych biurach, w których nie ma serwerauwierzytelniania. Klucze szyfrujące są tworzone automatycznie przy użyciu kluczawstępnego i są automatycznie ponownie generowane oraz uwierzytelniane międzyurządzeniami po określonym czasie (patrz Interwał generowania kluczy).Dostępne standardy szyfrowania zależą od składników używanych w danej siecibezprzewodowej. Każdy komputer (karta sieciowa), który żąda dostępu do siecibezprzewodowej zabezpieczonej przy użyciu szyfrowania WPA, musi równieżobsługiwać standard WPA. Informacje na temat obsługi standardu WPA na komputerzezawiera instrukcja obsługi karty sieciowej. Jeśli wszystkie składniki obsługują WPA2,wybierz opcję WPA2-PSK. Jeśli używasz kart sieciowych obsługujących jedynieszyfrowanie WPA, wybierz opcję WPA-PSK/WPA2-PSK. Urządzenie będzie wówczasautomatycznie określać najlepszy możliwy sposób ochrony danych dla każdego klienta.Poniższe wpisy są identyczne w przypadku obu opcji.Wybierz żądaną opcję w polu Zabezpieczenia.1 Ustawienia zaawansowane |stani Szyfrowanie, Dozwoleni klienciZabezpieczenia:1 WPA-PSK/WPA2-PSKKlucz WPA1^ wyświetl znakiW polu Klucz WPA wprowadź klucz (maks. 32 znaki) i wprowadź go ponownie, abypotwierdzić. Warto zastosować kombinację liter, cyfr i znaków specjalnych.Jeśli wybierzesz opcję Wyświetl znaki, klucz wstępny WPA zostanie wyświetlonyw polu Klucz WPA jako widoczny ciąg znaków.44Szyfrowanie WEPW przypadku, gdy szyfrowanie WPA nie jest obsługiwane przez wszystkie składniki sieci,zalecane jest włączenie w składnikach sieci bezprzewodowej szyfrowania WEP (patrzWEP Szyfrowanie).Wybierz opcję WEP w polu Zabezpieczenia.1 Ustawienia zaawansowane | St«tSieć bezpłzewodowaZabezpieczenia;1 WEP ^Typ uwierzytelniania1 Wspólne J1 Ustawienie WDSDługość klucza1 128-faiiowyTyp danych1 Kod dostępu ^Kod dostępu1 Kod dostępuWygenerujKlucz 1|C67AEB84D0BAA252FI)EBCF523AKlucz 2|E827B8CCDFD8S21 C25D5Aa92SaKlucz 3|5E9F2QC78C42081321F9GE298FKlucz 4|‘il97EC6226F6E074D3CA88E1 BOI^ V*i/yświetl znakiKlucz domyślny1 KiucalWybierz żądaną wartość z listy rozwijanej Typ uwierzytelniania.- Wybierz opcję Wspólne, aby wszyscy klienci logowali się do sieci przy użyciuokreślonego klucza.- Wybierz opcję Otwarte, aby zezwolić na transfer danych w sieci bezprzewodowejbez konieczności wprowadzania klucza.Można wybrać standardowy klucz 64-bitowy lub bardziej niezawodny klucz 128-bitowy.Klucze są generowane w formacie szesnastkowym lub ASCII. Te same klucze muszą byćużywane do szyfrowania i deszyfrowania na urządzeniu Gigaset 504 AG i wszystkichbezprzewodowych kartach sieciowych.Wybierz żądaną wartość w polu Długość klucza: 64 bity lub 128 bitów.W polu Typ danych wybierz, czy klucz będzie wprowadzany ręcznie, czygenerowany automatycznie przy użyciu kodu dostępu z pola Kod dostępu.Ręczne wprowadzanie kluczaW polu Typ klucza wybierz typ klucza, HEX (szesnastkowy) lub ASC//.Jeśli wybierzesz opcję HEX, używać można będzie znaków 0 do 9 i A do F.- Przy szyfrowaniu 64-bitowym klucz ma długość 10 znaków.Przykład prawidłowego klucza: 1234567ABC- Przy szyfrowaniu 128-bitowym klucz ma długość 26 znaków.Przykład prawidłowego klucza: 234567ABC8912345DEE123456745Jeśli wybierzesz opcję ASCII, używać można będzie znaków 0 do 9, A do Zi a do z oraz znaków specjalnych z zestawu znaków ASCII.- Przy szyfrowaniu 64-bitowym klucz ma długość 5 znaków.Przykład prawidłowego klucza: GIGA1- Przy szyfrowaniu 128-bitowym klucz ma długość 13 znaków.Przykład prawidłowego klucza: GIGASET_504AG->■ Wprowadź cztery klucze w polach od Klucz 1 do Klucz 4.Jeśli wybierzesz opcję Wyświetl znaki, klucze zostaną wyświetlone jako widoczneciągi znaków.Jeden z czterech kluczy należy ustawić jako domyślny za pomocą opcji Kluczdomyślny.♦ Jest bardzo ważne, aby zanotować wprowadzone klucze. Ta informacja będziepotrzebna do poprawnego skonfigurowania bezprzewodowych kart sieciowych.♦ Po ukończeniu konfiguracji konieczna będzie taka sama zmiana ustawieńszyfrowania WEP bezprzewodowych kart sieciowych w komputerach łączących sięz siecią. W przeciwnym razie nie będą one mogły uzyskać dostępu do siecibezprzewodowej urządzenia Gigaset 504 AG.Generowanie klucza przy użyciu kodu dostępuI Ustawienia zaawansowarteTyp uwieizyteinlaniaDługość kiuczaWUCZ1Klucza|WEPEU1 WspólneJ1 128-bitow>>I Kod dostępu|Kod dostępu|C6? AEB84D0BAA252F0EBCF523AlEe27B8CCDFD8e21 C2586A89286|5E9F28C78C‘I2B31321F96E298Fp97EC6226F6E074D3CABBEl BOI^ Wyświetl znaki1 KlucstE3Wprowadź kod dostępu w polu Kod dostępu (maksymalnie 32 znaki) i kliknijprzycisk Wygeneruj.W polach Klucz 1 - Klucz 4 automatycznie wygenerowane zostaną cztery klucze. Typklucza to HEX.46Liczba znaków zależy od ustawienia wybranego w polu Długość klucza.Przykład prawidłowego klucza: 234567ABC8912345DEF1234567Jeśli wybierzesz opcję Wyświetl znaki, klucz wstępny WPA zostanie wyświetlony wpolu Kod dostępu jako widoczny ciąg znaków.Jeden z czterech wygenerowanych kluczy należy ustawić jako domyślny w poluKlucz domyślny.♦ Jest bardzo ważne, aby zanotować wygenerowane klucze. Ta informacja będzieNa tym ekranie można określić komputery, które będą mieć dostęp bezprzewodowy dourządzeniaGigaset 504 AG, a co za tym idzie, do sieci LAN i WLAN.Domyślnie kontrola dostępu jest wyłączona. Oznacza to, że wszystkie komputeryużywające poprawnego identyfikatora SSID mogą logować się do sieci.O możliwości dostępu decydują adresy MAC (patrz Adres MAC) kart sieciowychkomputerów.W menu Ustawienia zaawansowane wybierz polecenie: Sieć bezprzewodowa -Dozwoleni klienci.Filtrowanie adresów MAC S Włączone ^ WyłączoneDozwoleni klienci Adres MAC Nazwa urządzeniarrrrrr i- _DodajZnani klienci bezprzewodowi 100:0i:36:e4:0a:l7 DodajStforw głównaAby włączyć kontrolę dostępu, wybierz opcję Włgczone w polu Filtrowanieadresów MAC.47Ręczne wprowadzanie komputerów:Wprowadź adresy MAC i nazwy komputerów w polach Adres MAC i NazwaUwaga! Wpis jest przenoszony na listę znanych adresów MAC jedynie po usunięciu.Wybieranie z listy załogowanych komputerów<-*■ Wybierz żądany komputer z listy Znani klienci bezprzewodowi. Wyświetlane sąwszystkie komputery, których adresy MAC zostały już ręcznie wprowadzone narouterze.’->■ Kliknij przycisk Dodaj, aby dodać wybrany komputer do listy.W przypadku włączenia kontroli dostępu na podstawie adresów MAC należy dodać dolisty co najmniej komputer używany do konfigurowania urządzenia Gigaset 504 AG.W przeciwnym razie dostęp do interfejsu użytkownika nie będzie możliwy i zostaniewyświetlony odpowiedni komunikat o błędzie.Jeśli dostęp do urządzenia Gigaset 504 AG został zablokowany wszystkimkomputerom przez pomyłkę, dostępne są dwie możliwości:♦ Całkowite zresetowanie urządzenia Gigaset 504 AG (str. 10).♦ Podłączenie jednego komputera do portu LAN urządzenia Gigaset 504 AG.Ponieważ kontrola dostępu na podstawie adresu MAC dotyczy tylko komputerówpołączonych bezprzewodowo, można będzie użyć tego komputera do zmianyFunkcja regeneratora sygnału (WDS)Usługa WDS (Wireless Distribution System) umożliwia zwiększenie zasięgu siecibezprzewodowej przy użyciu regeneratora sygnału. Regenerator sygnału umieszczonyna granicy zasięgu sieci bezprzewodowej umożliwia klientom sieci WLAN przesyłaniedanych w sieci bezprzewodowej i w zasięgu regeneratora sygnału. Regeneratorysygnału i punkty dostępu tworzą wspólną sieć bezprzewodową, w obrębie którejmożliwe jest swobodne przemieszczanie się klientów. Klienci automatycznie nawiązująpołączenie z następnym punktem dostępu/regeneratorem (roaming). Ze względówbezpieczeństwa należy określić, które punkty dostępu/regeneratory mają tworzyćwspólną sieć bezprzewodową.W przypadku używania regeneratora sygnału w sieci bezprzewodowej należy uaktywnićfunkcję systemu bezprzewodowej dystrybucji WDS.48Funkcji WDS można używać tylko z szyfrowaniem WEP lub bez szyfrowania. Jeśliw sieci bezprzewodowe] stosowane Jest szyfrowanie WPA-PSK (domyślne), koniecznajest zmiana metody szyfrowania. Więcej informacji na ten temat zawiera sekcja„Ustawianie szyfrowania", str. 43.->■ Aby włączyć funkcję WDS, wybierz opcję Włączone obok pozycji Systemdystrybucji bezprzewodowej.Środowisko jest skanowane w poszukiwaniu sieci bezprzewodowych znajdujących sięw zasięgu. Jeśli wyszukiwanie powiedzie się, wyświetlone zostaną sieci.strona ęHówna | Ustawienia laawansowane | StanInternet Repeater (WDS)Sieć bezprzewodowa System (tystfybuqi bezprzewodowej (S vVłączone ^ WyłączoneUstawienie WDS KomentarzAdres MACZaawansowane Moc sygnałuI -fóT ifTT:prtpr:[«■ tfo^(niedostępne)I 00;| Ib:|02: | aS;| 5c1 3210 PnonemAN SL1 00; 1 cO; | a8; | eS; | ea; | da3210PhoneWLANSLI ALICE-WLANfoćT;fiQ”:fir:f7r:|si> JzoAUCE-WLAN|WLAN-SP|00;|04;|0e;|(13; 132: [«”WLAN^P1 00;|03; | 0*; | 9a:| 33; | 40fóT:pr ifiT;Pr:[»■:FrLOdświeżWszystkie regeneratory/punkty dostępu w zasięgu są wyświetlane wrazz następującymi informacjami:- SSID- Adres MAC- KanałMoc sygnału połączenia z regeneratorem wyświetlana jest jako wartość procentowa.Dane te umożliwiają określenie najlepszej lokalizacji dla regeneratora sygnału.49W celu zwiększenia zasięgu sieci WLAN można zarejestrować maksymalnie trzyregeneratory sygnału.Dodatkowe regeneratory sygnału można wprowadzić ręcznie.Aby zarejestrować regenerator sygnału w sieci bezprzewodowej,kliknij przycisk Dodaj.-*■ Aby usunąć regenerator sygnału z sieci bezprzewodowej, kliknij przycisk Usuń.Zarejestrowane, ale aktualnie niedostępne regeneratory sygnału są przedstawianetylko przy użyciu ich adresów MAC.’-*■ Kliknij przycisk Odśwież, aby zaktualizować wyświetlane dane.♦ Funkcji WDS można używać tylko z szyfrowaniem WEP lub bez szyfrowania.Konieczna może być zmiana metody szyfrowania stosowanej w siecibezprzewodowej.♦ Ustawienia szyfrowania regeneratora sygnału muszą być zgodne z ustawieniami♦ Urządzenie Gigaset 504 AG i regeneratory sygnału muszą używać tego samegokanału.Dodatkowe informacje na ten temat zawiera instrukcja obsługi regeneratora sygnału.50AdministracjaInterfejs użytkownika urządzenia Gigaset 504 AG udostępnia kilka przydatnych funkcjiułatwiających administrację urządzeniem.Opcje regionalneHasło systemoweZarządzaniesystememZapisywanie iprzywracanieUruchom ponownieAktualizacjaoprogramowaniaDziennik systemuUmożliwia włączenie opcji regionalnych (str. 51).Umożliwia zmianę hasła systemowego (str. 52).Umożliwia skonfigurowanie zarządzania systemem (str. 53).Umożliwia tworzenie kopii zapasowych danych konfiguracjioraz ich przywracanie (str. 55), a także przywracanie ustawieńfabrycznych urządzenia Gigaset 504 AG (str. 55).Umożliwia ponowne uruchomienie urządzenia (str. 56).Umożliwia aktualizowanie oprogramowania firmware (str. 56).Umożliwia konfigurowanie ustawień dziennika systemu (str. 57).w celu obsługi urządzenia Gigaset 504 AG można wybrać lokalizację, strefę czasowąi format daty oraz godziny, a także skonfigurować internetowy serwer czasu (w celuaktualizowania czasu systemowego).W menu Ustawienia zaawansowane wybierz polecenie: Zaawansowane - Opcjeregionalne.Strorta głównaZarządzanie systememZapisywanie i przywracaniełMdualizacja oprogramowaniaKraj I Ftolstca 3strefa czasowa (GMT+01:00) Sarajewo, Skopie, Warszawa, ZagrzebAutomatycznie uwzględnij zmiany czasu ^ Włączone ^ wyłączoneFormat daty |dd T. m. >r. r TJFormat godziny Iggimm ss 3Czas z InternetuCzas systemowy 03. 01. 1970, 01:19:21Ostatnia synchronizacja z serwerem (nieznana)czasuKorzystaj z niestandardowych serwerów (* Włączone ^ WyłączonePreferowany serwer czasu jpl. pooi. ntp. orgAlternatywny serwer czasu IWybierz żądany kraj z listy.Można ustawić automatyczną zmianę na czas letni lub odpowiednią strefę czasową(opcja Strefa czasowa).51Wybierz żądaną opcję lub strefę czasową (za pomocą opcji Strefa czasowa) swojejlokalizacji.Wybierz żądany format daty i godziny z list Format daty i Format godziny.Czas systemowy urządzenia jest automatycznie synchronizowany z internetowymserwerem czasu. Pozycja Ostatnia synchronizacja z serwerem czasu przedstawiainformacje o czasie ostatniej aktualizacji czasu.Aby korzystać z własnego serwera czasu, włącz opcję Włączone obok polaKorzystaj z niestandardowych serwerów czasu.-*■ Wprowadź adres internetowy serwera czasu w polu Preferowany serwer czasu lubAlternatywny serwer czasu.Można ustawić hasło (Hasło systemowe) do interfejsu użytkownika urządzenia Gigaset 504 AGi określić czas, po którym sesja będzie automatycznie zamykana w przypadku niepodania hasła.W menu Ustawienia zaawansowane wybierz polecenie; ZoowansoM/one - Hasłosystemowe.strona glOwna | tislawieiria zaawansowane | StanPoziom uprawnieńBieżące hasłoNowe hasłoPotwierdź nowe hasłoCzas bezczynności przed wyiogowaniem | 3 min( 0 - 99)AJdualizacja oprogramowaniaAdministratorPo instalacji interfejs użytkownika urządzenia Gigaset 504 AG chroni hasło systemoweadmin. Aby zapobiec nieupoważnionym zmianom w konfiguracji, należy ustawić nowehasło (Hasło systemowe) i zmieniać je od czasu do czasu.W polu Bieżące hasło wprowadź stare hasło systemowe.->■ W polu Nowe hasło wprowadź nowe hasło systemowe i powtórz je w poluPotwierdź nowe hasło.Pole Hasło systemowe może zawierać maksymalnie 20 znaków. W polu Hasłosystemowe są rozróżniane wielkie i małe litery. Należy unikać nazw własnych i zbytoczywistych słów. Warto zastosować kombinację liter, cyfr i znaków specjalnych.UwagaW przypadku zapomnienia hasła systemowego konieczne będzie zresetowanie urządzeniaGigaset 504 AG (str. 10). Przywrócone zostaną wówczas wszystkie ustawienia fabrycznejkonfiguracji urządzenia. To znaczy, że przywrócone zostanie hasło systemowe admin.52Czas bezczynności przed wylogowaniem:Wprowadź liczbę minut, po której program konfiguracyjny ma być zamykanyw przypadku niewprowadzenia żadnego wpisu. Ustawienie to ma domyślniewartość 10 minut. Wprowadzenie wartości 0 spowoduje, że program nigdy niebędzie zamykany automatycznie.Urządzeniem Gigaset 504 AG można zarządzać za pomocą programu konfiguracyjnegonie tylko na komputerze w sieci lokalnej, lecz również zdalnie.W menu Ustawienia zaawansowane wybierz polecenie: Zaawansowane -Zarządzanie systemem.I 8080I TtfBto do odcayłu ^ II Zezwalał wszystkim klientom IFunkcja Zdalne zarządzanie umożliwia konfigurowanie urządzenia Gigaset 504 AG zapomocą standardowej przeglądarki internetowej uruchomionej na komputerze spozasieci lokalnej. Funkcję Zdalne zarządzanie można włączyć dla określonego komputeralub dla dowolnych komputerów.Ze względów bezpieczeństwa funkcja ta jest dostępna dopiero po zmianie domyślnegohasła systemowego urządzenia (patrz strona 52).Zdalne zarządzanie można rozpocząć, wprowadzając odpowiedni publiczny adres IP wprzeglądarce internetowej. Usługodawcy internetowi często przypisują inny adres przykażdym połączeniu, dlatego warto użyć funkcji dynamicznego DNS (patrz strona 38).<->■ Kliknij opcję Włączone, aby włączyć funkcję Zdalne zarządzanie.Port używany przez użytkownika w celu uzyskiwania dostępu do programukonfiguracyjnego z Internetu można zmienić, na przykład w celu ukrycia i ochronyprogramu konfiguracyjnego przez nieupoważnionym dostępem.Dostęp: można wybrać opcję Tylko do odczytu, aby uaktywnić zdalne zarządzaniew trybie tylko odczytu albo opcję Pełna kontrola, aby uaktywnić zdalne zarządzaniew trybie odczytu i zapisu.Dozwolone połączenia: Funkcję tę można włączyć dla- Jednego, określonego komputera (opcja Określ adres IP),- Zakresu adresów IP (opcja Określ zakres adresów IP) lubUst«wieni« zaawansowane IZapisywanie I przywracanieAktualizacja oprogramowaniaZdalne zarządzaniePortDostępDozwolone połączenia53- Dowolnego komputera (opcja Zezwalaj wszystkim klientom).W przypadku włączenia tej funkcji dla wielu komputerów każda osoba znającahasło będzie mogła uzyskać dostęp do tego interfejsu użytkownika, a co za tymidzie - do sieci. Opcję tę należy włączać tylko na krótki czas i tylko jeśli jest tobezwzględnie konieczne.- Wybierz żądaną opcję z listy.- W przypadku wybrania opcji Określ adres IP wprowadź adres IP komputeraklienckiego, a w przypadku wybrania opcji Określ zakres adresów IP - pierwszyi ostatni adres IP dozwolonego zakresu adresów.♦ Usługodawca internetowy może stosować dynamiczne przydzielanie adresówIP komputerom. W związku z tym adres IP komputera może się zmieniać.Należy się upewnić, czy komputer służący do uzyskiwania dostępu do routeraprzez Internet ma zawsze ten sam adres IP.♦ Aby uzyskać dostęp do opcji konfiguracji za pomocą funkcji Zdalnezarządzanie, należy w przeglądarce wprowadzić adres urządzenia Gigaset 504AG w następującym formacie: http: //X. X. X: 8080 (gdzie ciągx. x. x reprezentuje publiczny adres IP urządzenia Gigaset 504 AG).Kliknij przycisk OK, aby zaakceptować ustawienia.Tworzenie kopii zapasowej konfiguracji i jej przywracaniePo skonfigurowaniu urządzenia Gigaset 504 AG zalecane jest utworzenie kopiizapasowej jego ustawień. Dzięki temu można będzie odtworzyć ustawienia, jeślizostaną przypadkowo usunięte lub zastąpione.Można również przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia. Przywrócenie ustawieńnależy bezwzględnie przeprowadzić przed przekazaniem urządzenia jakiejkolwiekosobie trzeciej.Zapisywanie i przywracanie.strona główna | Ualawienia zaawansowane | StanInternet Zapisywanie i przywracanieZaawansowane Zadanie^ Zapisz konfigurację^ Przywróć konfigurację^ Przywróć ustawienia fabryczne54Tworzenie kopii zapasowej danych konfiguracyjnychW obszarze Zadanie włącz opcję Zapisz konfigurację.Następnie w oknie wyboru pliku ustaw lokalizację, w której ma zostać zapisany plikkopii zapasowej.Na komputerze lokalnym wybierz katalog, w którym chcesz zapisać plikkonfiguracyjny, a następnie wprowadź żądaną nazwę pliku.Kliknij przycisk Zop/sz.Bieżące dane konfiguracyjne zostaną zapisane w określonym w ten sposób pliku.Przywracanie zapisanych danychW obszarze Zadanie włącz opcję Przywróć konfigurację.Wprowadź ścieżkę żądanego pliku kopii zapasowej albo kliknij przycisk Przeglądaji w systemie plików wybierz plik kopii zapasowej, którego chcesz użyć doprzywrócenia konfiguracji.Pojawi się okno z żądaniem potwierdzenia operacji przywracania.<-*■ Kliknij przycisk OK. Konfiguracja zostanie zaktualizowana.Przywracanie ustawień fabrycznychMożna również przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia Gigaset 504 AG.Tę operację należy przeprowadzić przed przekazaniem urządzenia jakimkolwiekosobom trzecim. W przeciwnym razie nieupoważnione osoby będą mogły wykorzystaćzapisane na urządzeniu dane dostępowe.Wybierz opcję Przywróć ustawienia fabryczne i kliknij przycisk OK.Jeśli urządzenie Gigaset 504 AG przestanie działać poprawnie, można wykonać jegoponowny rozruch. Po tej operacji urządzenie powinno być ponownie gotowe doużycia (str. 10).Należy pamiętać, że pełny reset urządzenia spowoduje przywrócenie wszystkichustawień konfiguracji fabrycznej. Oznacza to, że konieczne będzie ponowne pełneskonfigurowanie urządzenia Gigaset 504 AG.55ponowny rozruch. Po tej operacji urządzenie powinno być ponownie gotowe do użycia.Kliknij przycisk OK, aby ponownie uruchomić urządzenie.Aktualizowanie oprogramowania firmwareJeśli firma Gigaset Communications GmbH lub usługodawca internetowy udostępninową wersję oprogramowania firmware, można je zaktualizować na urządzeniu Gigaset504 AG. Najpierw pobierz oprogramowanie firmware z Internetu na komputer.Aktualizacja oprogramowania.iwanKowane | Stan |Bieżąca wersja oprogramowania v7. 20. 05A_Q05Plik akluaiizacji oprogramowania | | Wyszukaj |Aktualnie zainstalowana na urządzeniu wersja oprogramowania firmware jestwyświetlana w wierszu Bieżąca wersja oprogramowania.Zakończ wszystkie zadania sieciowe realizowane w sieci lokalnej.->■ W polu Plik aktualizacji oprogramowania wprowadź pobrany z Internetu plikzawierający nowe oprogramowanie firmware albo kliknij przycisk Przeglądaji wyszukaj plik w systemie plików komputera.Kliknij przycisk OK. Oprogramowanie firmware zostanie zaktualizowane.Ostrzeżenie!Podczas aktualizacji oprogramowania nie wolno wyłączać urządzenia Gigaset 504 AGani jego zasilania. Wskutek wyłączenia urządzenie może przestać nadawać się doużytku. Aktualizacja może zająć kilka minut.Firma Gigaset Communications GmbH nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnejza uszkodzenia powstałe wskutek nieprawidłowego użytkowania.Ustawienia zaa'Aktualizacja oprograniowaiiiaPo pomyślnym zakończeniu aktualizacji urządzenie zostanie automatycznie ponownieuruchomione. Zgasną wszystkie jego diody LED. Znowu zostanie wyświetlony ekran56Aby upewnić się, czy procedura uaktualnienia została prawidłowo ukończona, należysprawdzić bieżącą wersję oprogramowania wyświetlaną w menu Stan (str. 58).Polecenie Dziennik systemu znajduje się w menu Stan - Urzgdzenie. Dziennik systemuzawiera ważne informacje na temat stanu urządzenia i możliwych problemów.Informacje te mogą także być automatycznie przesyłane do serwera dziennika systemu.-*■ W menu Ustawienia zaawansowane wybierz polecenie: Zaawansowane -Dziennik systemu.Strona ^wnaSieć bezpizewodowaI Aktualizacja oprogramowaniaI Dziennik systemuPoziom rejestrowaniaSerwer dziennika systemuAdres serweraPort serweraI KtKtfczne ^©Włączone ^ wyłączonePoziom rejestrowania: określ poziom szczegółowości informacji rejestrowanychw dzienniku systemu. Można wybrać jeden z czterech poziomów:- Krytyczne: najważniejsze informacje dotyczące możliwych problemówz działaniem urządzenia.- Ostrzeżenie i Informacyjne to poziomy pośrednie.- Debugowanie: pełne, szczegółowe informacje o wszystkich funkcjachUstawienie poziomu Debugowanie może spowodować generowanie dużegoobciążenia systemu i obniżyć przepływność danych urządzenia.->■ Serwer dziennika systemu- Tę funkcję należy uaktywnić, aby włączyć automatyczne przesyłanie dziennikasystemu urządzenia do serwera dziennika systemu w sieci lokalnej.- Adres serweraWprowadź adres IP serwera dziennika systemu.- Port serweraWprowadź port serwera dziennika systemu, który ma być używany do przesyłaniadziennika systemu.57Informacje o stanieInformacje o konfiguracji i stanie urządzenia Gigaset 504 AG są wyświetlane w menuStan urządzenia Gigaset 504 AG. Na pierwszym ekranie wyświetlane są ogólneinformacje o stanie połączenia internetowego, sieci lokalnej i bezprzewodowej, złączaUSB oraz urządzenia.Szczegółowe informacje o stanie są dostępne na następujących ekranach:♦ Zabezpieczenia♦ Internet♦ Sieć lokalna♦ Sieć bezprzewodowa♦ UrządzenieAby wyświetlić żądany ekran informacji o stanie:Kliknij pozycję Stan na ekranie początkowym.Wybierz pozycję odpowiednią do żądanych informacji.Opis ogólnyNa pierwszym ekranie wyświetlone jest zestawienie bieżącego stanu działaniai najważniejszych danych dotyczących urządzenia.♦ Stan połączeniaStan połączenia internetowego i, jeśli urządzenie jest połączone z Internetem, czastrwania połączenia.♦ Adres IPPubliczny adres IP urządzenia.Lokalny adres IP urządzenia.♦ Serwer DHCPStan serwera DHCP urządzenia i, jeśli serwer jest włączony, liczba klientów w sieci,którym został przydzielony adres IP.♦ StanStan połączenia sieci bezprzewodowej urządzenia i, jeśli połączenie jest włączone,liczba klientów w sieci bezprzewodowej połączonych z urządzeniem.♦ SSIDIdentyfikator sieci bezprzewodowej.58♦ Czas systemowyCzas systemowy urządzenia.♦ Wersja oprogramowaniaWersja aktualnie zainstalowanego na urządzeniu oprogramowania firmware.Kliknij przycisk Odśwież, aby odświeżyć ekran i zaktualizować wyświetlane dane.ZabezpieczeniaInformacje o możliwych zagrożeniach bezpieczeństwa urządzenia i sieci są wyświetlanena ekranie Zabezpieczenia w menu Stan.W menu Stan wybierz polecenie Zabezpieczenia:♦ Hasło systemowe nie zostało zmienioneProgram konfiguracyjny urządzenia nie jest wystarczająco zabezpieczony przednieupoważnionym dostępem, ponieważ od momentu uruchomienia urządzenia niezmieniono hasła systemowego. Informacje na temat unikania tego zagrożeniazawiera sekcja „Hasło systemowe", str. 52.♦ Identyfikator sieci bezprzewodowe] jest widoczny lub nie został zmienionySieć bezprzewodowa może zostać łatwo zlokalizowana przez nieupoważnionychużytkowników, ponieważ od momentu uruchomienia urządzenia niezmienioneidentyfikatora sieci bezprzewodowej (SSID) i nie wyłączono emisji identyfikatoraSSID. Informacje na temat unikania tego zagrożenia zawiera sekcja „Konfigurowaniepołączeń bezprzewodowych", str. 41.♦ Szyfrowanie transmisji w sieci bezprzewodowej nie zostało włgczoneŻadne dane przesyłane w sieci bezprzewodowej nie są szyfrowane i mogąz łatwością zostać przechwycone. Ponadto nieupoważnieni użytkownicy mogąłatwo uzyskać dostęp do sieci, komputerów i połączenia internetowego. Informacjena temat unikania tego zagrożenia zawiera sekcja „Ustawianie szyfrowania", str. 43.♦ Dostęp do sieci bezprzewodowej nie został ograniczony do dozwolonychklientówUżytkownicy mogą uzyskać dostęp do sieci bezprzewodowej z każdego komputera.Informacje na temat unikania tego zagrożenia zawiera sekcja „Dozwoleni klienci",str. 47.♦ Zapora połączenia internetowego jest wyłączonaSieć nie jest chroniona przed nieupoważnionym dostępem hakerów z Internetu.Informacje na temat unikania tego zagrożenia zawiera sekcja „Zapora", str. 31.♦ Translacja adresów dla połączenia internetowego jest wyłączonaKlienci w sieci nie są chronieni przed nieupoważnionym dostępem z Internetu.Informacje na temat unikania tego zagrożenia zawiera sekcja „Konfigurowaniefunkcji NAT", str. 34.59♦ Co najmniej jeden klient lokalny jest bezpośrednio połączony z InternetemCo najmniej jeden komputer kliencki w sieci jest bezpośrednio widocznyw Internecie jako host i z tego powodu jest szczególnie narażony na zagrożenia(np. ataki hakerskie). Funkcję tę należy włączać tylko wtedy, gdy jest ona niezbędna(np. w celu posiadania serwera internetowego), a inne funkcje(np. przekierowywanie portów) są niewystarczające. W takim przypadku należypodjąć odpowiednie środki na widocznych klientach. Informacje na temat unikaniatego zagrożenia zawiera sekcja „Otwieranie zapory dla wybranego komputera(funkcja DMZ)", str. 37.♦ Włączono zdalne zarządzanieWszyscy użytkownicy, w tym użytkownicy nieupoważnieni, którzy wejdą wposiadanie hasła systemowego urządzenia, mogą uzyskać dostęp do programukonfiguracyjnego urządzenia przez Internet. Informacje na temat eliminowaniatego zagrożenia bezpieczeństwa zawiera sekcja „Zarządzanie systemem", str. 53.<-*■ Kliknij przycisk Odśwież, aby odświeżyć ekran i zaktualizować wyświetlane dane.Informacje o stanie połączenia internetowego urządzenia przedstawia ekran Internetw menu Stan.W menu Stan wybierz polecenie Internet:♦ Usługa połączeniaUmożliwia wybór pozycji Usługa połączenia, dla której mają zostać wyświetloneponiższe informacje.Te informacje nie są wyświetlane, jeśli skonfigurowana jest tylko jedna usługapołączenia.trwania połączenia. Jeśli ustawiono tryb połączenia Połączenie na żądanie lubPołączenie ręczne (str. 29), opcje Połącz i Rozłącz umożliwiają ręczne nawiązanielub zakończenie połączenia na tym ekranie.♦ Tryb połączeniaUstawiony tryb łączenia się z Internetem.Aktualny publiczny adres IP urządzenia.♦ Adres MACPubliczny adres MAC urządzenia.♦ Brama domyślnaAdres IP przypisanej bramy domyślnej.60Linia ADSLStan połączenia kablowego między urządzeniem a portem łącza DSL.♦ Tryb liniiTryb łącza używany przez port DSL.♦ Maksymalna szybkość przesyłania danych na liniiMaksymalna możliwa szybkość przesyłania danych przychodzącegoi wychodzącego ruchu sieciowego za pośrednictwem portu DSL.♦ Margines szumuMaksymalny odstęp sygnału od szumu podczas przesyłania danych przychodzącego♦ Tłumienie liniiTłumienie łącza na porcie DSL dla przychodzącego i wychodzącego ruchu sieciowego.♦ Moc wyjściowaMoc wyjściowa portu DSL dla przychodzącego i wychodzącego ruchu sieciowego.Stan funkcji NAT (NetWork Address Translation, translacja adresów sieciowych) dlapołączenia internetowego.♦ Tabela NATAktualna liczba wpisów w tabeli NAT.<-*■ Kliknij przycisk Wyczyść, aby usunąć wszystkie aktualnie dostępne wpisy z tabeliNAT.Stan konfiguracji dynamicznej usługi DNS. Jeśli usługa dynamicznego DNS jestskonfigurowana, wyświetlana jest nazwa usługodawcy.♦ Nazwa domenyZakres nazw domen usługi dynamicznego DNS.61Informacje o ustawieniach sieci lokalnej są wyświetlane na ekranie Sieć lokalna w menu Stan.W menu Stan wybierz polecenie Sieć lokalna:♦ Maska podsieciMaska podsieci używana w sieci lokalnej.Lokalny adres MAC urządzenia do celów przewodowej transmisji danych.Stan serwera DHCP urządzenia, służącego do automatycznego przydzielaniaadresów IP klientom w sieci lokalnej.♦ Klienci DHCPKlienci, którym przydzielono adres IP w sieci. Każdego klienta identyfikuje Nazwahosta i Adres MAC. Wyświetlane są również informacje o adresie IP (Adres IP)przydzielonym każdemu z klientów oraz pozostałym czasie dzierżawy (Czasdzierżawy) adresu IP, po którym adres staje się nieprawidłowy i serwer DHCPprzydziela klientowi nowy adres.Informacje o ustawieniach sieci bezprzewodowej są wyświetlane na ekranie Siećbezprzewodowa w menu Stan.W menu Stan wybierz polecenie Sieć bezprzewodowa:Stan połączenia między urządzeniem a siecią bezprzewodową.♦ KanałKanał radiowy aktualnie używany do transmisji danych w sieci bezprzewodowej.Lokalny adres MAC urządzenia do celów bezprzewodowej transmisji danych.♦ Klienci bezprzewodowiKomputery klienckie w sieci bezprzewodowej aktualnie podłączone do urządzenia.Każdego klienta identyfikują wartości Nazwa hosta, Adres MAC i Adres IP.Wyświetlana jest też informacja na temat czasu trwania bieżącego połączenia(Czas pracy) poszczególnych klientów w sieci bezprzewodowej.62System dystrybucji bezprzewodowej (WDS)Stan (Włgczony lub Wyłgczony) bezprzewodowego systemu dystrybucji (WDS,Wireless Distribution System) zwiększającego zasięg sieci bezprzewodowej.♦ Łgcza WDSAktualna liczba połączeń z innymi punktami dostępu lub regeneratorami sygnałuw sieci bezprzewodowej.Najważniejsze dane urządzenia są wyświetlane na ekranie Urzgdzenie w menu Stan.W menu Stan wybierz polecenie Urzgdzenie:♦ Czas pracy systemuCzas pracy urządzenia od chwili ostatniego uruchomienia systemu.♦ Wersja kodu rozruchuWersja aktualnie zainstalowanego na urządzeniu kodu rozruchu.♦ Wersja sterownika modemu ADSLWersja aktualnie zainstalowanego na urządzeniu sterownika modemu ADSL.♦ Wersja sterownika sieci bezprzewodowejWersja aktualnie zainstalowanego na urządzeniu sterownika sieci WLAN.♦ Wersja interfejsu użytkownikaWersja aktualnie zainstalowanego na urządzeniu interfejsu użytkownika.♦ Wersja sprzętuWersja sprzętu urządzenia.♦ Numer seryjnyNumer seryjny urządzenia.Dziennik systemu zawiera ważne informacje na temat stanu urządzenia i możliwychproblemów. Szczegółowość informacji rejestrowanych w dzienniku systemu możnadostosować do własnych wymagań (patrz sekcja „Dziennik systemu", str. 57).63DodatekRozwiązywanie problemóww tej sekcji opisano typowe probiemy i ich rozwiązania. Wszeikie probiemy możnazidentyfikować za pomocą diod LED. Jeśii po sprawdzeniu wskazań diod LED nie możnasamodzieinie rozwiązać probiemu, naieży zapoznać się z poniższą tabeią. Dodatkoweinformacje są dostępne w internecie pod adresemwww. qiqaset. com/customercare.Upewnij się, że oprogramowanie firmware urządzenia jest aktuaine. Najnowsza wersjajest dostępna na stronie produktu w internecie, pod adresemwww. com/qiqaset504.ObjawMożliwe przyczyny i rozwiązaniaDioda LED zasilania nieświeci się.Brak zasiiania.Sprawdź, czy zasiiacz jest podłączony dourządzenia Gigaset 504 AG i gniazda siecieiektrycznej.Sprawdź, czy gniazdo sieci eiektrycznej i zasiiaczdziałają poprawnie. Jeśii zasiiacz nie działapoprawnie, skontaktuj się z naszym biurem obsługikiienta (patrz Skrócona instrukcja obsługi).Jeśii urządzenie Gigaset 504 AG ma przyciskwłącznika: sprawdź, czy urządzenie jestpodłączone.Dioda LED ADSL miga.Zaczekaj na zakończenie synchronizacjizintegrowanego modemu DSL. Ten proces możetrwać do 10 minut.Dioda LED miga również (w reguiarnych odstępachczasu), jeśii nie jest podłączony kabei DSL.Dioda LED ADSL nie świecisię po zakończeniusynchronizacji.Sprawdź kabei DSL. Sprawdź, czy kabei DSL jestpoprawnie podłączony do portu DSL i rozdzieiaczasygnału.64Dioda LAN podłączonegourządzenia nie świeci się.Brak połączenia sieci lokalnej.Sprawdź, czy podłączone urządzenie jest włączone.<-*■ Sprawdź, czy podłączony jest kabel sieci Ethernet.Sprawdź, czy używasz kabla właściwego typu(CAT5) i czy nie jest on zbyt długi (<100 m).Sprawdź, czy karta sieciowa podłączonegourządzenia oraz kable nie są uszkodzone. W raziepotrzeby wymień uszkodzoną kartę sieciową lubkabel.Za pomocą Menedżera urządzeń systemu Windows(Mój komputer- Właściwości) sprawdź, czy kartasieciowa działa. Jeśli wyświetlany jest czerwonykrzyżyk lub znak zapytania, to być może nie zostałzainstalowany sterownik lub występuje konfliktzasobów. Aby rozwiązać ten problem, postępujzgodnie z instrukcjami systemu Windows.Nie można połączyć sięz Internetem.Sprawdź, czy opcja Połączenie ręczne jestwłączona. Jeśli jest włączona, nie możnaautomatycznie otwierać połączenia.Wybierz opcję Połączenie na żądanie lub Zawszewłączone. Może to być kosztowne rozwiązanie,jeśli opłaty za usługi są rozliczane według czasu(patrz strona 29).<-*■ Połączenie mogło zostać zakończone ręcznie przywybranej opcji Połączenie na żądanie.- Przywróć połączenie ręcznie za pomocąprzycisku Połącz.- Ponownie uruchom urządzenie Gigaset 504 AG.W obu przypadkach ustawienie Połączenie nażądanie zostanie ponownie włączone.Sprawdź, czy wprowadzone dane połączeniainternetowego są zgodne z ustawieniamiusługodawcy internetowego.Nie można otworzyćpołączenia z urządzeniemGigaset504AGz urządzeniabezprzewodowego.♦ Bezprzewodowa karta sieciowa korzystaz niepoprawnego identyfikatora SSID.Zmień identyfikator SSID na karcie sieciowej.65♦ Szyfrowanie zostało włączone na urządzeniu Gigaset504 AG, ale nie na bezprzewodowej karcie sieciowejalbo używany jest niepoprawny klucz WEP.Włącz wymagane szyfrowanie na karcie sieciowejprzy użyciu poprawnego klucza.Jeśli nie znasz klucza, ponownie wpisz klucz(str. 43) przy użyciu komputera podłączonegokablem do urządzenia Gigaset 504 AG, a następniewprowadź nowy klucz na karcie sieciowej.Ewentualnie można przywrócić ustawieniafabryczne urządzenia Gigaset 504 AG (str. 10),a następnie ponownie skonfigurować szyfrowanie.Ostrzeżenie! Należy pamiętać, że działanie tospowoduje przywrócenie wszystkich fabrycznychustawień konfiguracji.♦ Kontrola dostępu na podstawie adresu MAC jestwłączona, ale komputera nie ma na liście adresówMAC.<-*■ Wprowadź komputer na listę adresów MAC.Urządzenie Gigaset 504 AGlub inne komputery sąniedostępne dla poleceniaping wysyłanegoz komputera z podłączonejsieci LAN.<-*■ Sprawdź, czy protokół TCP/IP został zainstalowanyi skonfigurowany na wszystkich komputerachw sieci lokalnej.<-*■ Sprawdź, czy adresy IP zostały poprawnieskonfigurowane. W większości przypadków możnaużyć funkcji DHCP urządzenia Gigaset 504 AGw celu przypisywania komputerom z sieci lokalnej(LAN) adresów dynamicznych. W takim przypadkutrzeba tak skonfigurować ustawienia TCP/IPwszystkich komputerów, aby automatycznieuzyskiwały adresy IPKonfigurując adresy IP w sieci lokalnej (LAN)ręcznie, należy pamiętać o zastosowaniu tej samejmaski podsieci dla wszystkich komputerów w sieciLAN. Oznacza to, że maskowana część adresu IPwszystkich komputerów PC i urządzenia Gigaset504 AG powinna być identyczna.66połączenia ze środowiskiemkonfiguracji urządzeniaZa pomocą polecenia ping sprawdź, czy możeszustanowić połączenie sieciowe z urządzeniemSprawdź kabel sieciowy między komputerem, któryma służyć do administrowania urządzeniem,a urządzeniem Gigaset 504 AG.Jeśli komputer ten znajduje się w sieci lokalnejroutera, upewnij się, że stosowany jest poprawnyzakres adresów IP (patrz wyżej).Jeśli komputer ten nie znajduje się w sieci lokalnejroutera, musi zostać autoryzowany do zdalnegozarządzania.Hasło zostało zapomnianelub utracone.Zresetu] urządzenie Gigaset 504 AG (str. 10).spowoduje przywrócenie wszystkich ustawieńfabrycznych.Nie można uzyskać dostępudo zasobu (stacji dysków lubdrukarki) innegokomputera.-»■ Sprawdź, czy protokół TCP/IP został zainstalowanyi skonfigurowany na wszystkich komputerach PCw sieci lokalnej i czy wszystkie te komputery należądo tej samej grupy roboczej.-»■ Sprawdź, czy zasób danego komputera zostałzwolniony i czy masz potrzebne prawa dostępu.<-*■ W przypadku próby drukowania: sprawdź, czydrukarka została skonfigurowana jako drukarkasieciowa.Informacje dotyczące używania urządzenia:♦ Porty LANPorty LAN mogą być używane tylko w sieciach wewnętrznych. W przypadkuprzepięcia zewnętrznego porty ulegają uszkodzeniu.67Sieci lokalne z urządzeniami GigasetZa pomocą urządzenia Gigaset 504 AG można skonfigurować sieć lokalną, taką jak siećdomowa. Wszystkie komputery w tej sieci mogą komunikować się ze sobą orazSieć można skonfigurować za pomocą urządzenia Gigaset 504 AG na różne sposoby.♦ Konfigurując przewodową sieć lokalną (Ethernet) i zezwalając podłączonymkomputerom na dostęp do Internetu (str. 69).♦ Konfigurując bezprzewodową sieć lokalną (WLAN) i zezwalając podłączonymkomputerom na dostęp do Internetu (str. 70).♦ Konfigurując sieć lokalną składającą się z bezprzewodowych i przewodowychskładników sieciowych (str. 72).68Kablowa sieć lokalna (Ethernet)W przewodowej sieci lokalnej komputery są połączone kablem Ethernet. Gdy używanejest urządzenie Gigaset 504 AG, ustanawia ono połączenie między komputerami.W przypadku urządzeń z serii 504 służą do tego cztery porty sieci lokalnej Ethernet,umożliwiające podłączenie czterech komputerów. Urządzenia z serii 501 mają jedenport Ethernet. Komputery muszą być wyposażone w port sieciowy (Ethernet).Nowe komputery zazwyczaj mają ten port. W starszych komputerach konieczne możebyć zainstalowanie karty sieciowej Ethernet.Port Ethernet LAN urządzenia Gigaset 504 AG podłącza się do portu komputera kablemEthernet (CAT5). Z urządzeniem dostarczany jest jeden kabel Ethernet. Dodatkowekable można zakupić u sprzedawcy.Urządzenie Gigaset 504 AG umożliwia jednoczesny dostęp do Internetu wszystkimpodłączonym komputerom.69Bezprzewodowa sieć lokalna (WLAN)W bezprzewodowej sieci lokalnej (WLAN) komputery są połączone bez kabli. Komputerymuszą być wyposażone w bezprzewodową kartę sieciową (kartę WLAN), taką jakGigaset USB Adapter 54.Są dwa typy sieci bezprzewodowych:♦ działające w trybie infrastruktury♦ działające w trybie ad-hocTryb infrastrukturyW trybie infrastruktury można łączyć sieci bezprzewodowe z przewodowymi. Opróczstacji bezprzewodowych tryb infrastruktury wymaga punktu dostępu, takiego jakurządzenie Gigaset 504 AG. W trybie infrastruktury stacje w sieci komunikują się zesobą zawsze za pośrednictwem punktu dostępu. Punkt dostępu konfiguruje siećbezprzewodową. Każda stacja musi najpierw zarejestrować się w punkcie dostępu,aby móc wymieniać dane w sieci bezprzewodowej.Punkt dostępu ustanawia połączenie między stacjami przenośnymi w siecibezprzewodowej a kablową siecią LAN (Ethernet) lub Internetem. W tym przypadkuwykorzystywana jest funkcja routera urządzenia. Router wysyła na „zewnątrz" pakietydanych, które nie są przeznaczone dla stacji w obsługiwanej sieci oraz przekazujepakiety danych przychodzące z „zewnątrz" do odpowiedniej stacji w obsługiwanej sieci.Za pomocą urządzenia Gigaset 504 AG można łączyć♦ komputery z sieci bezprzewodowej z Internetem oraz♦ komputery z sieci bezprzewodowej z siecią Ethernet.Urządzenie Gigaset 504 AG jest skonfigurowane domyślnie do pracy w trybieinfrastruktury.Tryb ad-hocSieć ad-hoc jest to sieć bezprzewodowa skonfigurowana bez użycia punktu dostępu aniroutera. Bezprzewodowe składniki sieci komunikujące się bezpośrednio ze sobą tworząsieć spontanicznie („ad-hoc"), czyli wtedy, gdy jest to konieczne. Wszystkie stacje w siecimają te same prawa. Sieci ad-hoc są stosowane, gdy trzeba szybko ustanowićkomunikację, a infrastruktura sieciowa nie jest dostępna lub użytkownicy sieciprzemieszczają się.70Podłączanie sieci bezprzewodowych do InternetuUrządzenie Gigaset 504 AG ma interfejs ADSL, umożliwiający jednoczesny dostęp doInternetu wszystkim stacjom w obsługiwanej sieci. Do użycia tej funkcji konieczne jestłącze DSL obsługiwane przez usługodawcę internetowego. Należy sprawdzić, czyusługodawca obsługuje równoległy dostęp kilku komputerów.71Łączenie sieci bezprzewodowej z siecią EthernetBezprzewodowe sieci lokalne współpracują bez problemów z sieciami Ethernet. Abypodłączyć stacje przenośne do sieci kablowej, należy umieścić je w bezprzewodowejsieci lokalnej działającej w trybie infrastruktury.((()))WLAN (sieć bezprzewodowa) (((((( i)))Punkt dostępu)))gEthernet(sieć kablowa)3 JPUrządzenia z serii 504 mają cztery porty Ethernet (LAN). Te porty sieci LAN umożliwiająbezpośrednie podłączenie czterech komputerów.Za pośrednictwem urządzenia Gigaset 504 AG komputery mogą również łączyć sięDo portu LAN można również podłączyć router lub przełącznik sieci Ethernet,zapewniający dostęp do większej sieci Ethernet. Aby połączyć bezprzewodową siećWLAN Gigaset z siecią przewodową, konieczne jest skonfigurowanie dużej liczbyustawień. Nie jest możliwe przedstawienie ogólnego przykładu takiej konfiguracji,ponieważ zależy ona w znacznym stopniu od specyfiki konkretnej sieci. Konfiguracjętakiej sieci powinien wykonać wykwalifikowany specjalista.72Zwiększanie zasięgu sieci bezprzewodowej za pomocą regeneratorasygnałuZa pomocą regeneratora Gigaset WLAN Repeater można zwiększyć zasięg siecibezprzewodowej. Regenerator należy ustawić w zasięgu sieci. Regenerator będzieprzesyłać wówczas dane w obszarze własnego zasięgu bezprzewodowego. Tatechnologia umożliwia tworzenie sieci bezprzewodowych o znacznie większym zasięguniż to możliwe przy użyciu jednego urządzenia Gigaset 504 AG.Komputery podłączane do sieci bezprzewodowej za pośrednictwem regeneratorasygnału muszą być wyposażone we wbudowaną bezprzewodową kartę sieciową lubzewnętrzną kartę bezprzewodową (np. adapter USB).73Wyłączanie serwera proxy HTTP i konfigurowanie blokowaniaokien wyskakującychw celu uruchomienia programu konfiguracyjnego urządzenia Gigaset 504 AG koniecznemoże być dostosowanie poniższych ustawień w używanej przeglądarce internetowej.Wyłączanie serwera proxy protokołu HTTPW przeglądarce internetowej należy wyłączyć funkcję Serwer proxy HTTP. Funkcję tęnależy wyłączyć, aby móc uzyskać dostęp do stron konfiguracji urządzenia Gigaset 504AG w przeglądarce internetowej.Poniższa sekcja zawiera procedurę dla programów Internet Exploreroraz Mozilla Firefox.Należy wykonać procedurę odpowiednią do używanej przeglądarki.Internet ExplorerOtwórz program Internet Explorer i w menu Narzędzia kliknij polecenie OpcjeW oknie Opcje internetowe kliknij kartę Połączenia.Kliknij przycisk Ustawienia sieci LAN.Usuń zaznaczenie wszystkich pól wyboru w oknie Ustawienia sieci LAN.-*■ Kliknij przycisk OK, a następnie ponownie kliknij przycisk OK, aby zamknąć oknoOpcje internetowe.Mozilla FirefoxOtwórz program Mozilla Firefox. Kliknij menu Narzędzia, a następnie wybierzpolecenie Ustawienia.-*■ W oknie Ustawienia kliknij pozycję Ustawienia połączeń.-*■ W oknie Ustawienia połączeń zaznacz opcję Bezpośrednie połączenieKliknij przycisk OK, aby zakończyć.74Konfigurowanie blokowania okien wyskakującychAby umożliwić uruchomienie programu konfiguracyjnego, należy zezwolić nawyświetlanie okien wyskakujących.W systemie Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 okna wyskakujące są domyślnieblokowane. Jeśli program konfiguracyjny jest blokowany, należy wykonać następująceczynności:Kliknij prawym przyciskiem myszy pasek informacji przeglądarki.Kliknij pozycję Zezwalaj na okienka wyskakujące z tej witryny.-»■ Potwierdź wybór, klikając przycisk OK w wyświetlonym oknie dialogowym.Umożliwi to wyświetlanie ekranów konfiguracyjnych urządzenia Gigaset 504 AG jakookien wyskakujących.Dodatkowe ustawienia okien wyskakujących można skonfigurować w programieInternet Explorer za pomocą poleceń Narzędzia - Blokowanie wyskakującychokienek lub Narzędzia - Opcje internetowe na karcie Prywatność.Okna wyskakujące są blokowane domyślnie. Wykonaj następujące czynności:Kliknij ikonę Zawortość.<-*■ Wyłącz opcję Blokuj okienka wyskakujące.Jeśli używane jest inne narzędzie do blokowania okien wyskakujących, należy jeodpowiednio skonfigurować.75SpecyfikacjeInterfejsy1 złącze DSL4 złączaLANRJ11, ITU G. 992. 5, AnnexARJ45, 10Base-T/100Base-TX, autowykrywanie802. 11 g, dla maks. 252 komputerów połączonychbezprzewodowo.Zewnętrzna karta sieciowa Wejście 230 V AC, wyjście 9 V, 1A DCCharakterystyka radiowaZakres częstotliwościRozdzielanie pasmaModulacjaLiczba kanałówSzybkość transmisjiZasięgŚrodowisko pracyTemperaturaWilgotnośćDiody LEDPasmo ISM, od 2, 400 GHz do 2, 484 GHz(odpowiednio do przepisów miejscowych)DSSS (Direct Seguence Spread Spectrum)CCK, OFDMIEEE 802. 1 Ib: 13 (Europa, ETSI)IEEE 802. 1 Ig: 13 (Europa, ETSI)IEEE 802. 1 Ib: 1, 2, 5, 5, 11 Mb/sIEEE 802. 11 g: 1, 2, 5, 5, 6, 9, 11, 12, 18, 24, 36, 48, 54 Mb/sDo 300 metrów w terenie otwartym, do 50 metróww pomieszczeniachTemperatura pracy: od 0°C do 40°CTemperatura przechowywania: od -25°C do 70°COd 5% do 90% (bez skraplania)Zasilanie (wł. /wył. )ADSL (działanie, synchronizacja)Online (aktywność. Internet)WLAN (aktywność, komunikacja bezprzewodowa)LANI... LAN4 (połączenie z komputerami, aktywność,komunikacja kablowa)Zgodność z normami bezpieczeństwa i regulacjami prawnymiCE, EN6095076Oprogramowanie Środowisko konfiguracyjne oparte na przeglądarcePPPoE, PPPoASerwer i klient DHCP, DynDNSZapora, zabezpieczenie przed atakami hakerówFiltrowanie adresów MACFiltrowanie adresów URL, blokowanie domenBlokowanie ataków typu DoS, SPINATPlik dziennikaSzyfrowanie WFPSzyfrowanie WPA-PSK i WPA2-PSKZezwolenieTo urządzenie przeznaczone Jest do użytku na całym świecie, a poza EuropejskimObszarem Gospodarczym (z wyjątkiem Szwajcarii) po uzyskaniu krajowej homologacji.We Francji urządzenie to jest przeznaczone tylko do użytku wewnątrz budynków.Wymagania poszczególnych krajów zostały uwzględnione.Niniejszym Gigaset Communications GmbH oświadcza, iż aparat spełnia podstawowewymagania i inne związane z tym regulacje Dyrektywy 1999/5/EC.Kopia deklaracji zgodności według 1999/5/EC jest dostępna pod adresem internetowymwww. com/docs.C€0682(D77SłownikAdres IP jest to unikatowy adres składnika sieci w ramach całej sieci opartej na protokoleTCP/IP (np. w sieci LAN lub Internet). Adres IP składa się z czterech części (maks.trójcyfrowych liczb) rozdzielonych kropkami (np. 192. 1). Adres IP składa sięz numeru sieci i numeru komputera. W zależności od maski podsieci (patrz Maskapodsieci) jedna, dwie lub trzy części adresu tworzą numer sieci, a pozostała część -numer komputera. Adres IP komputera można uzyskać za pomocą poleceniaipconfig.Adresy IP można przypisywać ręcznie (patrz Statyczny adres IP) lub automatycznie(patrz Dynamiczny adres IP).W Internecie zamiast adresów IP zazwyczaj używa się nazw domen (patrz Nazwadomeny). Usługa DNS służy do przypisywania nazw domen do adresów IP.Urządzenie Gigaset 504 AG ma prywatny i publiczny adres IP (patrz Prywatny adres IPi Publiczny adres IP).Media Access ControlAdres MAC służy do globalnej identyfikacji karty sieciowej (patrz Karta sieciowa). Składasię on z sześciu części (liczb szesnastkowych), np. 00-90-96-34-00-1 A. Adres MACprzypisywany jest przez producenta karty sieciowej i nie należy go zmieniać.ADSL/ADSL2-I-ADSL i ADSL 2 + (Asymmetric Digital Subscriber Linę — asymetryczna cyfrowa liniaabonencka) jest specjalnym rodzajem techniki transmisji danych DSL.AESAdvanced Encryption StandardAES to system szyfrowania opublikowany jako standard w październiku 2000 r. przezinstytut NIST (National Institute of Standards and Technology). Jest to standardużywany w szyfrowaniu WPA. Wyróżniane są trzy odmiany AES (AES-128, AES-192i AES-256), różniące się długością klucza.Atak DoSDenial of Service (odmowa obsługi)Atak DoS jest to typ ataku hakerskiego skierowanego przeciwko komputerom i sieciomposiadającym połączenie z Internetem. Jego celem nie jest kradzież danych, ale paraliżkomputera lub sieci do takiego stopnia, że zasoby tej sieci przestaną być dostępne.Częścią typowego ataku hakerskiegojest skonfigurowanie zdalnego komputera tak, abyogłosił, że zastępuje on sparaliżowane urządzenie i otrzymywał wszystkie skierowanedo tego urządzenia dane.78Automatyczne łączenieAutomatyczne łączenie oznacza, że aplikacje, takie jak przeglądarki internetowe,komunikatory i programy pocztowe automatycznie otwierają połączenie z Internetempo ich uruchomieniu. Może to być przyczyną wysokich rachunków telefonicznych, jeżeliużytkownik nie korzysta z ryczałtu (patrz Ryczałt). Aby uniknąć tego problemu, możnawybrać opcję ręcznego nawiązywania połączenia w interfejsie użytkownika urządzeniaBramaBrama jest urządzeniem umożliwiającym łączenie sieci o zupełnie różnycharchitekturach (inne adresowanie, protokoły, interfejsy aplikacji itp. ). Mimo że nie jestto całkowicie poprawne, terminu tego używa się także jako synonimu terminu Router.BSSIDBasic Service Set ID (podstawowy identyfikator zestawu usług)Identyfikator BSSID umożliwia odróżnienie jednej sieci bezprzewodowej (WLAN) odinnej. W trybie infrastruktury (patrz Tryb infrastruktury) identyfikatorem BSSID jestadres MAC punktu dostępu (patrz Adres MAC, Punkt dostępu). W sieciachbezprzewodowych w trybie ad-hoc (patrz Tryb ad-hoc) identyfikatorem BSSID jest adresMAC dowolnego z uczestników.DHCPDynamie Host Configuration Protocol (protokół dynamicznej konfiguracji hosta)Protokół DHCP obsługuje automatyczne przydzielanie adresów IP (patrz Adres IP)składnikom sieciowym. Protokół ten opracowano dlatego, że w dużych sieciach -szczególnie w Internecie (patrz Internet) - definiowanie adresów IPjest bardzo złożone,gdyż uczestnicy sieci często przemieszczają się, odłączają lub podłączają do sieci.Serwer DHCP automatycznie przypisuje podłączonym składnikom sieci (klientom DHCP,patrz Klient) dynamiczny adres IP (patrz Dynamiczny adres IP) ze zdefiniowanej puli(patrz Pula adresów IP), tym samym oszczędzając wiele pracy przy konfiguracji. Ponadtozapewnia to lepsze gospodarowanie blokami adresów. Ponieważ nie wszyscyczłonkowie sieci są podłączeni jednocześnie, ten sam adres IP może być kolejnoprzydzielony różnym składnikom sieci zgodnie z wymaganiami.Urządzenie Gigaset 504 AG zawiera wbudowany serwer DHCP, umożliwiającyautomatyczne przypisywanie adresów IP komputerom w sieci lokalnej. Można równieżwskazać komputery, których adresy IP nie będą nigdy zmieniane.Demilitarised Zonę (strefa zdemilitaryzowana)Strefa DMZ oznacza część sieci, która jest poza zaporą (patrz Zapora). Strefę DMZ tworzysię między siecią chronioną (np. siecią LAN), a siecią, która jest niechroniona (np.Internet). Strefa DMZ jest użyteczna, gdy wymagane jest udostępnienie w Internecieserwera (patrz Serwer), który ze względów bezpieczeństwa nie może działać spozazapory lub gdy używane aplikacje internetowe nie mogą działać prawidłowo za zaporą.Strefa DMZ umożliwia nieograniczony dostęp z Internetu do jednego lub kilkuskładników sieci, podczas gdy reszta sieci pozostaje bezpieczna za zaporą.79Domain Name System (system nazw domen)Usługa DNS umożliwia przypisywanie adresów IP do łatwiejszych do zapamiętania nazwkomputerów lub nazw domen (patrz Nazwa domeny). Serwer DNS musi zarządzać tymiinformacjami w każdej sieci LAN posiadającej połączenie z Internetem. Po każdymwywołaniu strony internetowej w celu nawiązania połączenia przeglądarka pobieraodpowiedni adres IP z serwera DNS.Przypisanie nazw domen do adresów IP w Internecie ma strukturę hierarchiczną.Lokalny komputer zna tylko adres lokalnego serwera nazw. Ten serwer DNS znawszystkie adresy komputerów w sieci lokalnej oraz adres serwera DNS położonegowyżej w hierarchii, który zna adresy swojej sieci i wyższych serwerów nazw.DSLDigital Subscriber Linę (cyfrowa linia abonencka)DSL jest to metoda transmisji danych, przy użyciu której można uzyskać szybki dostępdo Internetu za pomocą zwykłych linii telefonicznych. Połączenie DSL zapewniaUsługodawca internetowy. Wymaga ono modemu DSL.Dynamiczny adres IPDynamiczny adres IP (patrz Adres IP) automatycznie przypisywany jest składnikowi sieciza pomocą protokołu DHCP. Oznacza to, że adres IP składnika sieci możne zmieniać siępo każdym logowaniu lub co pewien czas.Patrz też: Statyczny adres IPDynDNSPrzydzielanie nazw domen (patrz Nazwa domeny) i adresów IP (patrz Adres IP)obsługuje usługa DNS. Jeżeli używane są dynamiczne adresy IP (patrz Dynamiczny adresIP), usługa ta jest wzbogacana tak zwanym dynamicznym DNS (DynDNS). Umożliwia toużywanie składnika sieciowego z dynamicznym adresem IPjako serwera (patrz Serwer)w Internecie. Funkcja DynDNS zapewnia, że dostęp do usługi w Internecie (patrzInternet) jest możliwy zawsze pod tą samą nazwą domeny, niezależnie od aktualnegoadresu IP serwera.EmisjaEmisja jest to pakiet skierowany nie do konkretnego odbiorcy, ale do wszystkichskładników w sieci. Urządzenie Gigaset 504 AG nie przekazuje dalej pakietów emisji,pozostają one zawsze w sieci lokalnej (LAN) zarządzanej przez urządzenie.Ethernet jest to technologia sieciowa przeznaczona do tworzenia sieci lokalnych (patrzLAN), zdefiniowana przez organizację IEEE jako standard IEEE 802. 3 Sieci Ethernetkorzystają ze standardowych kabli o przepustowości 10 lub 100 Mb/s albo 1 Gb/s.80FTP (File Transfer Protocol)FTP jest to protokół wymiany plików w Internecie. Można go używać na przykład w celuudostępniania plików lub pobierania albo odbierania plików od innych użytkowników.Globalny adres IPPatrz Publiczny adres IPIEEEInstitute of Electrical and Electronic EngineersIEEE jest międzynarodową organizacją definiującą standardy sieciowe, w szczególnościdotyczące sieci LAN, protokołów, szybkości transmisji oraz okablowania.IEEE 802. 11IEEE 802. 11 jest to standard bezprzewodowych sieci LAN pracujących w paśmie 2, 4GHz lub 5 GHz. W tak zwanym trybie infrastruktury (patrz Tryb infrastruktury)urządzenia końcowe mogą zostać połączone ze stacją bazową (patrz Punkt dostępu);w trybie ad-hoc (patrz Tryb ad-hoc) urządzenia łączą się ze sobą spontanicznie.IGMPInternet Group Management ProtocolIGMP to protokół internetowy (patrz Protokół), umożliwiający komputerompodłączonym do Internetu informowanie sąsiednich routerów o swojej przynależnoścido grupy multiemisji. Multiemisja umożliwia komputerowi wysyłanie przez Internetinformacji do wielu innych komputerów, które zgłosiły zainteresowanie odbieraniemtych informacji z komputera wysyłającego. Multiemisja jest wykorzystywana naprzykład do przesyłania strumieni programów multimedialnych do odbiorców, którzy„dostroili się" poprzez skonfigurowanie swojej przynależności do grupy multiemisji.Internet jest to sieć rozległa (WAN), łącząca wiele milionów użytkowników na całymświecie. Utworzono wiele protokołów wymiany danych (patrz Protokół), które wspólnieokreśla się mianem stosu protokołów TCP/IP. Każdy element Internetu określajednoznacznie jego adres IP (patrz Adres IP). Serwerom nadawane są adresy przy użyciunazw domen (patrz Nazwa domeny), takich jak gigaset. com. Nazwy domen sąprzypisywane do adresów IP przy użyciu usługi Domain Name Service (DNS).Do najważniejszych usług internetowych należą:♦ Poczta elektroniczna (e-mail)♦ Sieć World Wide Web (WWW)♦ Transfer plików (FTP)Fora dyskusyjne (Usenet/grupy dyskusyjne)Interwał generowania kluczyInterwał generowania kluczy jest to okres, po którym automatycznie generowane sąnowe klucze szyfrowania WPA-PSK.81IPInternet Protocol (protokół internetowy)Protokół IP to jeden z protokołów TCP/IP. Służy do nadawania elementom sieci adresówIP (patrz Adres IP) i kierowania danych od nadawcy do odbiorcy. Decyduje on o trasie,którą pakiety danych podróżują od nadawcy do odbiorcy w złożonej sieci (routing).IPoAIP przez ATMISP(usługodawca internetowy)Usługodawca internetowyKarta sieciowaKarta sieciowa jest to urządzenie sprzętowe realizujące połączenie składnika sieciz siecią lokalną. Połączenie to może być przewodowe lub bezprzewodowe. Kartasieciowa Ethernet jest przykładem przewodowej karty sieciowej. Urządzenia Gigaset PCCard 54 i Gigaset USB Adapter 54 to przykłady bezprzewodowych kart sieciowych.Karta sieciowa ma unikatowy adres MAC (patrz Adres MAC).KlientKlient jest to aplikacja żądająca usługi od serwera. Na przykład klient HTTP nakomputerze w sieci lokalnej żąda danych takich jak strony www od serwera HTTPw Internecie (patrz Internet). Często składnik sieci (np. komputer), na którym działaaplikacja kliencka, jest także nazywany klientem.KoncentratorKoncentrator łączy kilka składników sieci w sieć o topologii gwiazdy, wysyłającwszystkie dane odebrane z jednego składnika sieci do wszystkich pozostałychskładników sieci.Patrz też: Przełącznik, Most, Router, BramaSieć lokalna łączy składniki sieci w celu wymiany danych i udostępniania zasobów.Zasięg fizyczny jest ograniczony do konkretnego obszaru (lokacji). Regułą jest to, żeużytkownicy i operatorzy są równouprawnieni. Sieć lokalna może zostać połączonaz innymi sieciami lokalnymi lub z siecią rozległą (WAN) taką jak Internet.Za pomocą urządzenia Gigaset 504 AG można utworzyć zarówno przewodową siećlokalną Ethernet, jak i bezprzewodową sieć zgodną ze standardem IEEE 802. 11 g(WLAN).Patrz Prywatny adres IP82Maska podsieci określa, ile części adresu IP (patrz Adres IP) sieci reprezentuje numersieci, a ile numer komputera.Maska podsieci, na przykład 255. 0, w sieci zarządzanej przez urządzenieGigaset 504 AG oznacza, że trzy pierwsze części adresu IP reprezentują adres sieci,a tylko ostatniej części można używać do przypisywania numerów hostów. Pierwszetrzy części adresu IP wszystkich składników sieci są w takim przypadku identyczne.Mb/sJednostka określająca szybkość transmisji w sieci, równa milionowi bitów przesłanych wcijągu jednej sekundy (megabitów na sekundę).MERMAC Encapsulated Routing (routing z hermetyzacją adresu MAC)MostMost łączy kilka segmentów sieci, aby utworzyć połączoną sieć, np. sieć TCP/IP.Segmenty te mogą mieć różne cechy fizyczne, np. różne typy połączeń, takie jakEthernet i bezprzewodowa sieć LAN. Łączenie pojedynczych segmentów za pomocąmostów umożliwia tworzenie sieci lokalnych o praktycznie nieograniczonym rozmiarze.Patrz też: Przełącznik, Koncentrator, Router, BramaMRUMaximum Receive Unit (maksymalna jednostka odbioru)Parametr MRU definiuje maksymalną ilość danych użytkownika w pakiecie danych.Maximum Transmission Unit (maksymalna jednostka transmisji)Wartość MTU definiuje maksymalną długość pakietu danych, który może zostaćprzesłany przez sieć.NetWork Address Translation (translacja adresów sieciowych)NAT jest to metoda konwertowania adresów IP (patrz Prywatny adres IP) w sieci najeden lub więcej adresów publicznych (patrz Publiczny adres IP) w Internecie (patrzInternet). Za pomocą funkcji NAT kilka składników sieci LAN może uzyskać dostęp doInternetu przy użyciu publicznego adresu IP routera. Składniki sieci lokalnej są ukrytepod adresem IP routera zarejestrowanym w Internecie. Ta cecha funkcji NAT powoduje,że jest ona często używana jako część zapory (patrz Zapora) sieci. Aby udostępnić usługilokalnego komputera PC w Internecie mimo korzystania z funkcji NAT, należy użyćfunkcji Serwer wirtualny urządzenia Gigaset 504 AG.Nazwa domeny jest to sposób odwołania się do jednego lub wielu serwerów WWWw Internecie (patrz Internet). Nazwa domenyjest mapowana za pomocą usługi DNS naodpowiedni adres IP (patrz Adres IP).83Pełny dupleksTryb transmisji danych, w którym dane mogą być Jednocześnie wysyłane i odbierane.Patrz też: PółdupleksPodsiećPodsieć dzieli sieć na mniejsze jednostki.Dane między dwiema aplikacjami w sieci są wymieniane za pomocą portów. Numerportu adresuje aplikację wewnątrz składnika sieci. Kombinacja Adres IP/numer portujednoznacznie identyfikuje odbiorcę oraz nadawcę pakietu danych w sieci. Niektóreaplikacje (np. usługi internetowe HTTP lub FTP) działają na stałych numerach portów,inne automatycznie wybierają wolny numer portu, gdy jest on potrzebny.PółdupleksTryb przesyłania danych. Tylko jedna ze stron może jednocześnie wysyłać i/lub odbieraćdane.Patrz też: Pełny dupleksPPPoAPoint-to-Point Protocol przez ATMPPPoA jest to protokół (patrz Protokół), umożliwiający łączenie składników lokalnej sieciEthernet z Internetem poprzez sieć ATM.PPPoEPoint-to-Point Protocol przez EthernetPPPoE jest to protokół (patrz Protokół), umożliwiający łączenie składników lokalnej sieciEthernet z Internetem za pomocą modemu.Protokół zawiera zbiór reguł dotyczących komunikacji w sieci. Protokół zawiera regułyotwierania, zarządzania i zamykania połączenia, formatów danych, ramek czasowychi obsługi błędów. Komunikacja między dwoma aplikacjami wymaga różnych protokołówna różnych poziomach, np. protokołów TCP/IP w Internecie (patrz Internet).Prywatny adres IPPrywatny adres IP (patrz Adres IP), zwany również lokalnym adresem IP, jest to adresskładnika sieci w sieci lokalnej (patrz LAN). Operator sieci może przypisywać te adresyw dowolny sposób. Urządzenia łączące sieć lokalną z innymi sieciami, takie jak urządzenieGigaset 504 AG, mają prywatny i publiczny adres IP (patrz Publiczny adres IP).Eunkcja przekierowywania portów urządzenia Gigaset 504 AG powoduje przesłaniewszystkich pakietów przychodzących z Internetu (patrz Internet) na konkretny port(patrz Port) do odpowiedniego portu konkretnego składnika sieci. Umożliwia to84serwerom w sieci lokalnej oferowanie usług w Internecie bez potrzeby posiadaniapublicznego adresu IP (patrz Publiczny adres IP).Patrz też: Serwer wirtualnyPrzełącznikPrzełącznik, podobnie jak koncentrator (patrz Koncentrator), jest elementemumożliwiającym połączenie różnych segmentów lub składników sieci. W odróżnieniu odkoncentratora, przełącznik dysponuje własnym oprogramowaniem, które umożliwiamu przekazywanie pakietów tylko do tej podsieci lub składnika sieci, dla których są oneprzeznaczone.Patrz też: Most, Koncentrator, Router, BramaPubliczny adres IPPubliczny adres IP (patrz Adres IP), zwany również globalnym adresem IP, jest to adresskładnika sieci w Internecie (patrz Internet). Przypisuje go Usługodawca internetowy.Urządzenia łączące sieć lokalną z Internetem, takie jak urządzenie Gigaset 504 AG, majązarówno publiczny, jak i prywatny adres IP (patrz Prywatny adres IP).Pula adresów IPPula adresów IP urządzenia Gigaset 504 AG to zakres adresów IP (patrz Adres IP), któreSerwer DHCP routera może przypisywać jako Dynamiczny adres IP.Punkt dostępuPunkt dostępu, taki jak urządzenie Gigaset 504 AG, stanowi centrum bezprzewodowejsieci lokalnej (WLAN). Obsługuje on połączenie pomiędzy składnikami siecibezprzewodowej i reguluje przepływ danych w sieci bezprzewodowej. Punkt dostępusłuży także jako interfejs do innych sieci, np. do istniejących sieci LAN Ethernet lub —poprzez modem — do sieci Internet. Tryb działania sieci bezprzewodowych z punktemdostępu ma nazwę Tryb infrastruktury.PVCPermanent Virtual Circuit (stały obwód wirtualny)Stały obwód wirtualny jest to logiczne połączenie w sieci ATM.QoSQuality of ServiceFunkcja QoS umożliwia sortowanie ruchu sieciowego według priorytetów. Gdy tenparametr jest aktywny, telefonia internetowa ma wyższy priorytet niż ruch transmisjidanych. Jest to warunek konieczny bezproblemowych połączeń.RegeneratorRegenerator sygnału zwiększa zasięg bezprzewodowej sieci lokalnej, przekazując danez punktu dostępu (patrz Punkt dostępu) na dodatkowe komputery lub karty sieciowe85RoamingFunkcja roamingu pozwala zwiększyć zasięg bezprzewodowych sieci LAN przez użyciewielu punktów dostępu (patrz Punkt dostępu) o tym samym identyfikatorze SSIDi kanale radiowym, połączonych kablami Ethernet. Komputery w takiej sieci mogądynamicznie przełączać się między różnymi punktami dostępu (wędrować) bez utratypołączenia sieciowego.RouterRouter kieruje pakiety danych z jednej sieci lokalnej (LAN) do innej najszybszą trasą.Router umożliwia połączenie dwóch sieci opartych na różnych technologiachsieciowych. Na przykład może on połączyć sieć Ethernet lub WLAN z Internetem.Patrz też: Most, Przełącznik, Koncentrator, BramaRyczałtRyczałt to specjalny system rozliczania połączeń z Internetem. Usługodawcainternetowy nalicza stałą miesięczną opłatę bez względu na intensywność korzystaniaz Internetu.SerwerSerwer udostępnia usługę innym składnikom sieci (klientom, patrz Klient). Określenie„serwer" jest często używane w odniesieniu do komputera. Może ono jednak oznaczaćtakże aplikację zapewniającą pewne usługi, takie jak DNS, serwer internetowy, serwerplików lub serwer wydruku.Patrz DHCPSerwer DNSPatrz DNSserwer internetowyPatrz SerwerSerwer plikówSerwer proxy HTTPSerwer proxy http jest to serwer (patrz Serwer), za pomocą którego składniki sieci łącząsię z Internetem. Wszystkie żądania przesyłane są przez serwer proxy.Serwer wirtualnySerwer wirtualny umożliwia oferowanie w Internecie (patrz Internet) usługi, któradziała nie na samym serwerze, ale na innym składniku sieci. Urządzenie Gigaset 504 AGmożna skonfigurować jako serwer wirtualny. Przekazuje ono wówczas przychodząceżądania usługi za pomocą funkcji przekierowania portów (patrz Przekierowywanieportów) bezpośrednio do odpowiedniego portu (patrz Port) żądanego składnika sieci.86Serwer wydrukuSieć jest to grupa urządzeń połączonych w trybie przewodowym lub bezprzewodowym,co umożliwia współdzielenie zasobów takich Jak pliki i urządzenia peryferyjne.W ogólności rozróżnia się sieci lokalne (LAN) i sieci rozległe (WAN).Sieć radiowaPatrz WLANSMTPSimple Mail Transfer Protocol (prosty protokół transportu poczty)Protokół SMTP jest częścią rodziny protokołów TCP/IP. Zarządza on wymianą pocztyelektronicznej w Internecie (patrz Internet). Dostęp do serwera SMTP zapewniaUsługodawca internetowy.SNMPSimple NetWork Management Protocol (prosty protokół zarządzania siecią)Protokół SNMP jest częścią rodziny protokołów TCP/IP. Oferuje on prostą proceduręzarządzania siecią opartą na systemie wspólnych informacji służących do przesyłaniadanych i komunikatów zarządzania siecią (zwanych pułapkami), które informująo występowaniu określonych zdarzeń w monitorowanej sieci (np. komunikat o alarmielub powiadomienie o zmianie konfiguracji).SPIStateful Packet InspectionUrządzenie używa funkcji SPI (stanowej analizy pakietów) do monitorowaniai ograniczania dostępu ruchu przychodzącego z Internetu. W ten sposób identyfikujei blokuje określone typy ataków, takie jak ataki typu „odmowa usługi" (DoS, Denial-of-Service). W typowym ataku DoS komputer zdalny paraliżuje system, a następniepodszywa się pod sparaliżowane urządzenie w celu odebrania skierowanych dońdanych.87Service Set Identifier (identyfikator zestawu usług)Identyfikator SSID służy do identyfikacji stacji w sieci bezprzewodowej (WLAN).Wszystkie składniki bezprzewodowe z tym samym identyfikatorem SSID tworzą jednąsieć. Identyfikator SSID może zostać przypisany przez operatora sieci.Statyczny adres IPStatyczny adres IP (patrz Adres IP) przypisywany jest składnikowi sieci ręcznie podczaskonfiguracji sieci. W przeciwieństwie do dynamicznego adresu IP (patrz Dynamicznyadres IP), statyczny adres IP nigdy się nie zmienia.Szyfrowanie chroni poufne informacje przed nieupoważnionym dostępem. Dziękisystemowi szyfrowania pakiety danych mogą być bezpiecznie przesyłane w sieci.Urządzenie Gigaset 504 AG oferuje szyfrowanie WEP i WPA w celu zabezpieczeniatransmisji danych w sieciach bezprzewodowych.TCPTransmission Control Protocol (protokół sterowania transmisją)Protokół TCP jest częścią rodziny protokołów TCP/IP. Protokół TCP obsługuje przesyłaniedanych między dwoma stronami komunikacji (aplikacjami). TCP jest protokołemtransmisji opartym na sesjach, tzn. tworzy on, monitoruje i zamyka połączenia służącedo przesyłania danych.Patrz też: UDPTCP/IPRodzina protokołów (patrz Protokół), na których jest oparty Internet. Protokół IP stanowipodstawę każdego połączenia między dwoma komputerami. Protokół TCP zapewniaaplikacjom niezawodne połączenie w postaci ciągłego strumienia danych. Na protokoleTCP/IP oparte są usługi takie jak WWW, poczta i grupy dyskusyjne. Istnieją także inneprotokoły.Telefonia internetowaTransmisja głosu przez Internet (usługa Voice over IP).Tryb ad-hoc opisuje bezprzewodowe sieci lokalne (WLAN) w których urządzenia sieciowetworzą spontaniczną sieć bez punktu dostępu (Punkt dostępu), np. kilka komputerówprzenośnych podczas konferencji. Wszystkie składniki sieci są równorzędne. Każdy z nichmusi mieć bezprzewodową kartę sieciową (patrz Karta sieciowa).Tryb infrastruktury bezprzewodowych sieci lokalnych (patrz WLAN) jest to tryb,w którym ruch danych obsługuje punkt dostępu (patrz Punkt dostępu). Składniki siecinie mogą łączyć się ze sobą bezpośrednio, w odróżnieniu od trybu ad hoc (patrz Trybad-hoc).88UDPUser Datagram Protocol (protokół datagramów użytkownika)Protokół UDP należy do rodziny protokołów TCP/IP i obsługuje przesyłanie danychmiędzy dwoma stronami komunikacji (aplikacjami). W przeciwieństwie do protokołuTCP, protokół UDP nie jest oparty na sesjach. Nie tworzy on stałego połączenia. Odbiorcajest odpowiedzialny za upewnienie się, że dane zostały odebrane. Nadawca nie jestpowiadamiany o dostarczeniu (lub niedostarczeniu) pakietu.Universal Pług and PlayTechnologia UPnP używana jest do spontanicznego tworzenia sieci domowych lubw małych biurach. Urządzenia obsługujące standard UPnP wykonują konfiguracjęsieciową automatycznie po podłączeniu do sieci. Zapewniają one także własne usługii automatycznie korzystają z usług innych urządzeń w sieci.URLUniform Resource Locator (jednolity lokalizator zasobów)Globalnie unikatowy adres domeny w Internecie (patrz Internet).Usługodawca internetowy oferuje dostęp do Internetu za opłatą.VCIVirtual Channel Identifier (identyfikator kanału wirtualnego)Część adresu w sieci ATM.VLANVirtual Local Area NetWork (wirtualna sieć lokalna)VLAN to wirtualna sieć lokalna w sieci fizycznej. Szeroko rozpowszechnionąimplementację techniczną sieci VLAN definiuje częściowo standard IEEE 802. 1 Q. SiećVLAN umożliwia np. preferowane przekazywanie danych głosowych. Eunkcja ta maważne znaczenie dla usług VolP (telefonii IP). Oznacza to również, że możliwe jestnormalne prowadzenie rozmów przy ograniczonej przepustowości.VolPVoice over IP (głos przez IP)Patrz Telefonia internetowaVPIyirtual Path Identifier (identyfikator ścieżki wirtualnej)89WANWide Area NetWork (sieć rozległa)Sieć WAN jest to sieć rozległa, która nie Jest ograniczona fizycznie do konkretnegoobszaru, taka jak Internet. Sieć WAN jest obsługiwana przez jednego lub więcejusługodawców publicznych, co umożliwia dostęp do niej prywatnym osobom. Dostępdo Internetu zapewnia Usługodawca internetowy.WDSWireless Distribution System (bezprzewodowy system dystrybucji)WDS to połączenie bezprzewodowe między wieloma punktami dostępu.WEPWired Equivalent Privacy (poufność porównywalna z sieciami przewodowymi)WEPjest protokołem zabezpieczeń zdefiniowanym w standardzie IEEE 802. 11. Jest onużywany do ochrony transmisji bezprzewodowych w sieciach WLAN przednieupoważnionym dostępem poprzez szyfrowanie (patrz Szyfrowanie) przesyłanychBezprzewodowa sieć LANBezprzewodowe sieci LAN umożliwiają składnikom sieci komunikację za pomocą falradiowych, będących nośnikiem transmisji. Bezprzewodowa sieć LAN może byćrozszerzeniem przewodowej sieci LAN lub stanowić podstawę nowej sieci.Podstawowym elementem sieci bezprzewodowej jest komórka. Jest to obszar, w którymodbywa się komunikacja bezprzewodowa. Sieć WLAN może działać w trybach ad hoci infrastruktury (patrz Tryb ad-hoc i Tryb infrastruktury).Specyfikacje sieci WLAN określa aktualnie standard IEEE 802. Urządzenie Gigaset504 AG jest zgodne ze standardem 802. 11 g.WPAWPA jest to standard szyfrowania zapewniający większe bezpieczeństwo w sieciachbezprzewodowych. Standard WPA został wprowadzony w celu zastąpieniadotychczasowego standardu WEP (Wired Equivalent Privacy) i zapewnia bardziejniezawodne metody szyfrowania i uwierzytelniania.WPA-PSKKlucz wstępny WPAOdmiana szyfrowania WPA, w której nowe klucze są automatycznie generowanew regularnych odstępach czasu przy użyciu słowa kluczowego (klucza wstępnego).Klucz jest aktualizowany co określony czas (Interwał generowania kluczy).90Zapory stosowane przez operatorów sieci chronią przed nieupoważnionym dostępemz zewnątrz. Zapora to cała gama czynności oraz technologii sprzętowychi programowych monitorujących i kontrolujących przepływ danych między chronionąsiecią prywatną a niechronioną siecią, taką jak Internet.Patrz też: NATZdalne zarządzanie oznacza możliwość zarządzania siecią przy użyciu składnika sieci,który w rzeczywistości znajduje się poza siecią lokalną (LAN).91Indeksadres IP. 39, 78automatyczne przypisywanie. 39dynamiczny. 80GigasetSX76xWLAN dsl. 22prywatny. 84przydzielanie statycznego.... 40, 41publiczny. 85statyczny. 88zakres adresów. 40adres MAC. 78adres URL. 89ADSL/ADSL2+. 4AES. 78antena. 15architektura zabezpieczeń, WEP. 45atak DoS. 78ataki hakerskie. 5, 78automatyczne łączenie. 79Bbezprzewodowa sieć LAN, patrz WLANblokowanie okien wyskakujących.... 75brama. 79Cczas bezczynności. 53czas dzierżawy. 40czas systemowy. 52czas z Internetu. 52Ddługość klucza128 bitów (ASCII). 4664 bity (ASCII). 4664 bity (szesnastkowy). 45DHCP. 79Digital Subscriber Linę, patrz DSLdioda LEDzachowanie po początkowympodłączeniu. 21diody LED. 21DMZ. 6, 37, 79DNS. 80Domain Name Service, patrz DNSdostęp do Internetu. 5DSL. 80Dynamie Host Configuration Protocol,patrz DHCPdynamiczny adres IP. 80dynamiczny DNS, patrz DynDNSDynDNS. 38, 80DynDNS. org. 38dziennik systemu. 57EECO. 5ekran logowania. 22emisja. 42, 80emisja identyfikatora SSID. 42Ethernet. 5, 69, 70, 80szybkość transmisji. 5etykieta. 10Ffiltrowanie adresów URL. 32funkcja ponownego rozruchu. 10funkcja resetowania. 10funkcje. 5funkcje zabezpieczeń. 5GGigaset SX76xWLAN dsladres IP. 22instalacja. 14konfiguracja sieci Ethernet. 69możliwości konfigurowania sieci... 68tylny panel. 9ustawianie. 8ustawienia domyślne. 11globalny adres IP, patrz publiczny adres IPgniazdozasilacza. 9gniazdo zasilacza. 992Hhasło. 23hasło systemoweprzypisywanie. 52zmienianie. 52identyfikator BSSID. 79IEEE. 81informacje o stanie. 58instalator Gigaset. 12Institute of Electrical and ElectronicEngineers, patrz IEEEinterfejs ADSL. 71interfejs użytkownikaelementy. 24przyciski. 24uruchamianie. 22wyługowanie. 24Internet. 26, 81konfigurowanie kontroli dostępu.. 32konfigurowanie wielu usług połączeń.menu. 26połączenie na żądanie. 29połączenie ręczne. 29tryb połączenia. 29typ połączenia. 27Internet Explorer. 11, 22Internet Protocol, patrz protokół IPIPoA. 82ISP, patrz Usługodawca internetowyKkarta sieciowa. 82bezprzewodowa. 70Ethernet. 69karta WLAN. 70klient. 82klucz 128-bitowy. 45klucz 64-bitowy. 45klucz ASCII. 46klucz szesnastkowy. 45komórka bezprzewodowa. 90koncentrator. 82konfiguracja. 22przywracanie. 55przywracanie ustawień fabrycznych 55konfigurowanie. 8konfigurowanie blokowania okienwyskakujących. 75kontrola dostępu. 32, 47blokowanie usług. 32sieć lokalna. 47kopia zapasowa. 55LAN. 72, 82konfiguracja. 39lista kontroli dostępu MAC. 47lokalny adres IP,patrz prywatny adres IPMMAC Encapsulated Routingpatrz MERmaska podsieci. 83Maximum Receive Unit, patrz MRUMaximum Transmission Unit, patrz MTU.Mb/s. 83MER. 83modem ADSLwbudowany. 4most. 83Mozilla Eirefox. 11, 22MRU. 83MTU. 83NNAT. 34, 83przekierowywanie portów. 34nazwa domeny. 83NetWork Address Translation (translacjaadresów sieciowych). 34, 83nowe szyfrowanie. 44numer portu. 36, 84ilustracja. 35Ooprogramowanie firmwareaktualizowanie. 56bieżąca wersja. 5693pełny dupleks. 84Permanent Virtual Circuit, patrz PVCpierwszy ekran. 23ping. 66plik konfiguracyjny. 55połączenie internetoweautomatyczne rozłączanie. 29otwieranie ręczne. 24ustawianie. 28zamykanie ręczne. 24zmiana konfiguracji. 28półdupleks. 84początkowe uruchomienie. 12podsieć. 84Point-to-Point Protocol przez ATM, patrzPoint-to-Point Protocol przez Ethernet,patrz PPPoEpolecenieponowny rozruch. 10, 56port. 84LAN. 9modemu DSL. 9port ADSL. 9port LAN. 9port przełącznika sieciowego 10/100 Mb/s. 9PPPoE. 84protokół. 84protokół IP. 82prywatny adres IP. 84przełącznik. 85przeglądarka. 22przekierowywanie portów. 34, 84ustawianie. 35przycisk Reset. 10publiczny adres IP. 85pula adresów IP. 85punkt dostępu. 41, 70, 85PVC. 85QQuality of service (QoS). 85Rregenerator sygnału. 48, 73resetowanie. 55roaming. 86router. 86adres IP. 39dynamiczny adres IP. 38konfigurowanie sieci lokalnej. 68rozdzielacz sygnału. 16, 17rozwiązywanie problemów. 64ryczałt. 86SService Set Identifier, patrz SSIDserwer. 86wirtualny. 86serwer czasu. 52serwer DHCP. 40, 79serwer DNS. 86serwer proxy HTTP. 86serwer wirtualny. 6, 34, 86sieć. 87ad-hoc. 70infrastruktura. 70kablowa. 69sieć ad-hoc. 70sieć bezprzewodowatryb ad-hoc. 70sieć Ethernetłączenie z siecią bezprzewodową.. 72sieć kablowa. 69sieć lokalna, patrz LANsieć radiowa. 70, 90tryb infrastruktury. 70Simple Mail Transfer Protocol, patrz SMTPSimple NetWork Management Protocol,patrz SNMPskładnik sieciprzenośny. 70SMTP. 87SNMP. 87specyfikacje. 76SPI. 8794SSID. 20, 88ukrywany. 42widoczny. 42stacja bazowa, patrz punkt dostępuopis ogólny. 58sieci bezprzewodowej. 62sieci lokalnej. 62urządzenia. 63zabezpieczeń. 59stanowa analiza pakietów. 87statyczny adres IP. 88szybkość transmisji. 83w bezprzewodowej sieci LAN. 5w sieci LAN Ethernet. 5szyfrowanie. 43, 45, 88szyfrowanie 128-bitowe. 45szyfrowanie danych. 45TTCP. 88TCP/IP. 88Transmission Control Protocol, patrz TCPtryb ad-hoc. 70, 88tryb infrastruktury. 70, 88tryb transmisji. 42tworzenie kopii zapasowej danychkonfiguracyjnych. 55ADSL. 27UUDP. 89Uniform Resource Locator, patrz URLUniversal Pług and Play, patrz UPnP.UPnP. 30, 89włączanie. 30Us. 82usługa DynDNS, patrz DynDNSusługodawca internetowy. 82, 89User Datagram Protocol, patrz UDP.ustawienia kraju. 51ustawienia radiowe. 41ustawienia zaawansowane. 25VVCI. 89Virtual Channel Identifier, patrz VCIYirtual Path Identifier, patrz VPIVoice over IP, patrz Telefonia internetowaVPI. 89WWAN. 90WDS. 48WEP. 43, 45, 90długość klucza. 45tryb szyfrowania. 45Wide Area NetWork, patrz WANWired Equivalent Privacy, patrz WEPWLAN. 70, 72, 90tryby działania. 70WPA. 43, 90klucz wstępny. 90WPA2-PSK. 44WPA-PSK. 44wyłączanie serwera proxyprotokołu HTTP. 74wymagania systemowe. 11wyświetlanie stanu działania. 8, 21Zzabezpieczenia. 5zakres adresów IP. 40zakres adresów IP dla protokołu DHCP 40zapora. 5, 91konfigurowanie. 31włączanie/wyłączanie. 31zarządzanie systemem. 53przy użyciu telefonu. 53zasilaczgniazdo. 9zatwierdzenie. 77zdalne zarządzanie. 53, 91znaki towarowe. 11zwiększanie zasięgubezprzewodowego. 7395WydawcaGigaset Communications GmbHSchlavenhorst 66, D-46395 BocholtFirma Gigaset Communications GmbH jest posiadaczem licencji na znaki towarowe firmy Siemens AG.© Gigaset Communications GmbH 2008Wszystkie prawa zastrzeżone. Z zastrzeżeniem dostępności.Producent zastrzega sobie prawo do zmian.www. gigaset. comA31008-N1215-S201-1X-5519

Czy wiesz, że dziennie dodajemy kilkanaście instrukcji obsługi całkowicie bezpłatnie?Dlatego jeśli szukasz instrukcji do produktu, wpisz jego nazwę w wyszukiwarce, a następnie kliknij enter.

Pamiętaj, że zawsze możesz zamówić instrukcję do każdego produktu zporównywarki produktów.Za darmo!

Rozwiń

Instrukcja obsługi interfejsu Calix 504

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi interfejsu Calix 504

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi interfejsu Calix 504