Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3m 3101220

Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3M 3101220 są dostępne dla użytkowników, którzy chcą używać urządzenia bezpiecznie i zgodnie z jego przeznaczeniem. Instrukcja zawiera wszystkie informacje, których potrzebujesz do prawidłowego używania urządzenia, w tym informacje o bezpieczeństwie, instrukcje dotyczące konserwacji i podstawowe instrukcje użytkowania. Instrukcja powinna być dokładnie przestrzegana, aby uniknąć niepożądanych wyników i niebezpieczeństwa. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa obejmują używanie urządzenia zgodnie z instrukcją, kontrolowanie stanu części i zapobieganie zagrożeniom.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3m 3101220

Materiały na temat bezpieczeństwa w USA

Czy jesteś gościem, czy gospodarzem, warto przed rezerwacją uzyskać niezbędne informacje. Poniżej wskazujemy wybrane miejsca, organizacje lu…

Biorę dzisiaj na tapet te nieszczęsne instrukcje BHP. Dlaczego nieszczęsne? Ponieważ ich sporządzanie to jeden z najczęściej mylonych obowiązków Behapowców. Dowiedz się wszystkiego o instrukcjach BHP.

Co to jest instrukcja BHP?

Instrukcja BHP to zbiór zasad BHP, wskazówek, sposobu działania, która ma dostarczyć pracownikowi wiedzę jak postępować wszędzie tam, gdzie może wystąpić zagrożenie dla życia lub zdrowia pracownika. 

Kiedy trzeba opracować instrukcję BHP?

Prawo nakłada obowiązek przygotowania instrukcji w kilku przypadkach:

 1. Jeżeli istnieje możliwość wystąpienia zagrożenia dla zdrowia lub życia [1]. To znaczy, że pracodawca musi przeanalizować jakie sytuacje zagrażające zdrowiu albo życiu pracowników mogą zaistnieć w jego zakładzie oraz przygotować procedury postępowania, dzięki którym pracownicy będą świadomi jak postąpić, aby oddalić się z miejsca zagrożenia w wyznaczone, bezpieczne miejsce. Najpopularniejszą taką instrukcją jest instrukcja postępowania na wypadek pożaru. Zgodnie z nią, pracownik opuszcza swoje stanowisko i udaje się do punktu zbornego.
 2. Szczegółowe instrukcje i wskazówki na stanowiskach pracy [2]. Przy opracowaniu tego typu instrukcji należy pamiętać o tym co to jest stanowisko pracy. Pamiętaj, że jest to przestrzeń pracy [3]. Dlatego też, instrukcja stanowiskowa powinna informować pracownika o najważniejszych zasadach BHP podczas pracy na danym stanowisku i w warunkach, jakie na nim występują.
 3. Instrukcje BHP dotyczące:
  • stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników,
  • obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
  • postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
  • udzielania pierwszej pomocy.

Pracodawca sam decyduje dla których czynności, maszyn, czynników opracuje i wyda instrukcje BHP.

Rodzaje instrukcji BHP

W poprzednim akapicie już częściowo napisałam Ci jakie są instrukcje BHP, ale z doświadczenia (i Waszych zapytań) wiem, że te instrukcje wprowadzają Wam pewien zamęt w głowach. Otóż, możemy podzielić instrukcje BHP na następujące kategorie:

 • ogólne instrukcje BHP, np. instrukcja transportu wewnątrzzakładowego;
 • instrukcje stanowiskowe BHP, np. instrukcja BHP na stanowisku spawacza;
 • instrukcje na wypadek awarii, np. instrukcja postępowania w razie pożaru;
 • instrukcje BHP podczas pracy np. z maszyną, produktem chemicznym, narzędziem itp.
 • Kto sporządza instrukcje BHP?

  Zgodnie z przepisami, Behapowiec bierze udział w opracowaniu ogólnych instrukcji BHP, które dotyczą całego zakładu i wymagają syntezy wielu przepisów prawnych [4]. W praktyce najczęściej ogólne instrukcje BHP Behapowiec opracowuje samodzielnie. Instrukcje postępowania w sytuacji wypadku, pożaru oraz udzielania pierwszej pomocy również najczęściej w praktyce opracowuje Behapowiec.

  Natomiast wszystkie instrukcje szczegółowe – Ty jako Behapowiec – jedynie opiniujesz [5]. Kto je zatem sporządza? Osoby odpowiadające za organizację pracy i bezpieczeństwo pracowników. Najczęściej są to kierownicy, inżynierowie, technolodzy itd. Ale nie Behapowiec. Pamiętaj o tym i nie daj sobie wrzucić na głowę obowiązku, którego w zasadzie nie masz prawa wykonywać. Podobnie jak nie prowadzisz instruktażu stanowiskowego.

  Co powinna zawierać instrukcja BHP?

  Najważniejszą rzeczą jest to, aby instrukcja była zrozumiała dla pracownika. To bardzo ważne. Instrukcja musi być napisana prostym i przystępnym językiem. Nafaszerowanie jej skomplikowanym słownictwem będzie tylko zniechęcało pracowników do jej przeczytania.

  Instrukcja BHP powinna być zbudowana według określonego przepisami schematu [6]:

 • czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy,
 • zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania pracy,
 • czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz
 • zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych stwarzających zagrożenia dla życia lub zdrowia pracowników.
 • Instrukcje, które dotyczą prac związanych ze stosowaniem niebezpiecznych substancji i mieszanin chemicznych powinny uwzględniać ważne informacje zawarte w kartach charakterystyki tych produktów.

  Instrukcje dotyczące prac z maszynami bądź urządzeniami technicznymi powinny zawierać zasady BHP, uwagi i ostrzeżenia wskazane w instrukcji obsługi producenta danej maszyny lub urządzenia.

  Szczegółowe omówienie tematu + szablon do wykorzystania

  Stale dostępne

  Instrukcje BHP muszą być stale dostępne dla pracowników. Ale co to dokładnie oznacza?

  Nie ma konieczności tapetowania pomieszczeń instrukcjami, choć oczywiście można to zrobić i będzie to prawidłowe. Ale w praktyce, pracownik musi po prostu mieć łatwy dostęp do instrukcji, no i oczywiście musi wiedzieć o tym gdzie one są. Najpraktyczniejsze wydaje się być przygotowanie skoroszytu czy segregatora, gdzie wepnie się instrukcje, które mają zastosowanie na danym stanowisku. Można je umieścić w znanym pracownikowi miejscu tak, aby w razie potrzeby łatwo mógł z nich skorzystać.

  Nie jest dobrym rozwiązaniem trzymanie instrukcji w biurze brygadzistów (mistrzów, kierowników zmianowych itd), ponieważ to już nie jest dla pracownika łatwy dostęp.

  Podsumowanie

  Instrukcje BHP dotyczą organizacji pracyzasad bezpiecznego wykonywania pracy. Pracodawca decyduje do których czynności, stanowisk, maszyn itd wyda instrukcje. Opracowaniem instrukcji BHP zajmują się osoby odpowiedzialne za BHP w zakładzie. Nadrzędną zasadą dotyczącą instrukcji jest ich komunikatywność i prosty przekaz. Instrukcje powinny być stale dostępne dla pracownika bez zbędnego ich poszukiwania. Behapowiec odpowiada za opiniowanie instrukcji BHP, a nie za ich sporządzenie.

  Podstawy prawne:

  [1] Art. 2092 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 1974 nr 24 poz. 141 z późn. zm. )

  [2] Art. 2374 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy

  [3] § 1. 2 pkt 8 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650) z późniejszymi zmianami

  [4] § 2. 1 pkt 9 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. 1997 nr 109 poz. 704) z późniejszymi zmianami

  [5] § 2. 1 pkt 10 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 września 1997 w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy  z późniejszymi zmianami

  [6] § 41 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 1650) z późniejszymi zmianami 

  Powiązane wpisy:

 • Obowiązki osób kierujących pracownikami w zakresie BHP
 • Jak napisać procedurę
 • Co powinna zawierać karta charakterystyki produktu chemicznego
 • Jak powinna wyglądać współpraca Służby BHP z innymi działami
 • Co to jest stanowisko pracy? I dlaczego często jest źle rozumiane?
 • Kto ponosi odpowiedzialność za stan BHP w zakładzie?
 • Pełna oferta innowacyjnych urządzeń obiektowych HVAC

  Firma Belimo zdobyła pozycję lidera rynku dzięki swojej pomysłowości, a także wysokiej jakości wykonania produktów oraz ciągłemu ich doskonaleniu. Po prostu produkujemy siłowniki do przepustnic, zawory regulacyjne i czujniki, które pozwalają na zapewnianie komfortu i zmniejszenie zużycia energii, działają perfekcyjnie oraz zyskują zaufanie klientów ze względu na niezawodność i trwałość.

  Siłowniki

  Nasze siłowniki do przepustnic są przeznaczone do zastosowań w instalacjach HVAC oraz gwarantują szybkie, niezawodne działanie przy zmniejszonym zużyciu energii. 

  • Siłowniki
  https://www. imaging/mte/belimo/teaser-low/contentservDam/mam/corporate-communications/pictures-graphics/images/Belimo_Sensor_300x170. jpg/Belimo_Sensor_300x170. imaging/mte/belimo/teaser-medium/contentservDam/mam/corporate-communications/pictures-graphics/images/Belimo_Sensor_300x170. imaging/mte/belimo/teaser-high/contentservDam/mam/corporate-communications/pictures-graphics/images/Belimo_Sensor_300x170. jpg 900w

  Czujniki/liczniki

  Czujniki i liczniki Belimo do instalacji HVAC zapewniają niezawodne i dokładne pomiary oraz monitorowanie, a także umożliwiają bezproblemową integrację z systemami automatyki budynku.

  Czujniki/licznikihttps://www. imaging/mte/belimo/teaser-low-fitImage/contentservDam/mam/corporate-communications/pictures-graphics/images/Frontal_Rendering_of_EV-TEM_220322_RGB_WEB. jpg/Frontal_Rendering_of_EV-TEM_220322_RGB_WEB. imaging/mte/belimo/teaser-medium-fitImage/contentservDam/mam/corporate-communications/pictures-graphics/images/Frontal_Rendering_of_EV-TEM_220322_RGB_WEB. imaging/mte/belimo/teaser-high-fitImage/contentservDam/mam/corporate-communications/pictures-graphics/images/Frontal_Rendering_of_EV-TEM_220322_RGB_WEB. jpg 900w

  Zawory

  Belimo oferuje pełny asortyment innowacyjnych zaworów, aby sprostać wymaganiom różnorodnych instalacji i zapewnić optymalną regulację przepływu. com/pl/pl_PL/products/valves" target="_self">Zaworyhttps://www. imaging/mte/belimo/text-image-left-low/contentservDam/mam/corporate-communications/pictures-graphics/News/BelimoHinwil900x510. jpg/BelimoHinwil900x510. imaging/mte/belimo/text-image-left-medium/contentservDam/mam/corporate-communications/pictures-graphics/News/BelimoHinwil900x510. imaging/mte/belimo/text-image-left-high/contentservDam/mam/corporate-communications/pictures-graphics/News/BelimoHinwil900x510. jpg 960w

  Zapraszamy. Odwiedź nas na targach ISH we Frankfurcie.

  Na naszym stoisku można zapoznać się ze wszystkimi innowacjami i praktycznymi zastosowaniami naszych produktów.

  Kompaktowe urządzenia. Wiele korzyści. Inteligentne wykorzystywanie energii przyczynia się do ochrony klimatu i obniżenia kosztów eksploatacji. Belimo, światowy lider rynku, oferuje kompaktowe i wyjątkowo efektywne siłowniki, zawory czujniki oraz liczniki, stanowiące idealne rozwiązania do wydajnego regulowania, monitorowania i optymalizowania przepływu energii w budynkach. Dzięki nim można zapewnić zdrowe warunki w pomieszczeniach – zarówno w nowych, jak i już użytkowanych budynkach. com/pl/pl_PL/about/media/news/ish2023" target="_self">Dowiedz się więcej

  Innowacje w dziedzinie komfortu, efektywności energetycznej i bezpieczeństwa budynków

  Firma Belimo oferuje produkty o wysokiej jakości, które pozwalają zmniejszenie zużycia energii i obniżenie kosztów montażu, a także zapewnia najkrótsze czasy dostaw w branży. Dzięki temu od ponad 40 lat odnosi sukcesy na rynkach instalacji grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Fundamentem naszego sukcesu jest inwestowanie w nowe technologie, dlatego Belimo będzie zawsze oferować produkty przyczyniające się do sukcesu naszych klientów.
  CESIM to opracowana przez Belimo metoda wprowadzania innowacji w instalacjach budynkowych poprzez zastosowanie czujników, zaworów i siłowników. Metoda CESIM zapewnia komfort (Comfort), efektywność energetyczną (Energy Efficiency) oraz bezpieczeństwo (Safety) ludzi i mienia, gwarantując jednocześnie łatwość montażu (Installation) i rozruchu oraz obniżenie kosztów konserwacji (Maintenance). com/pl/pl_PL/cesim-eu" target="_self">Więcej informacji o metodzie Belimo CESIM

  Oznaczenie Solar Impulse Efficient Solution

  Organizacja Solar Impulse Foundation wyróżniła 1000 innowacyjnych rozwiązań spełniających wysokie standardy zarówno w zakresie zrównoważonego rozwoju, jak i rentowności. Z dumą informujemy, że zawór Belimo Energy Valve™ został zaliczony do grupy tych rozwiązań i uzyskał oznaczenie Solar Impulse Efficient Solution. com/pl/pl_PL/about/belimo/corporate-social-responsibility" target="_self">Firma Belimo kładzie duży nacisk na zrównoważony rozwój

  Podstawowe wymagania dla instalacji HVAC związane z zapewnianiem jakości powietrza w pomieszczeniach

  Około 90 procent czasu spędzamy w zamkniętych pomieszczeniach, a osoba dorosła potrzebuje do oddychania około 12 000 litrów powietrza dziennie. Dlatego musimy mieć świadomość, że jakość powietrza w pomieszczeniach silnie wpływa na nasze samopoczucie. Firma Belimo udostępnia zarówno obszerne informacje o wpływie wilgotności powietrza w pomieszczeniach, lotnych związków organicznych oraz central wentylacyjnych/klimatyzacyjnych, jak i przydatne wskazówki dotyczące utrzymywania zdrowych warunków w budynkach.

  Aby dowiedzieć się, jakie kwestie są najważniejsze dla zapewnienia zdrowego powietrza w pomieszczeniach, firma Belimo przeprowadziła rozmowy z projektantami i ekspertami z branży wentylacyjnej na całym świecie. Na podstawie zebranych informacji określono siedem zagadnień istotnych dla zagwarantowania zdrowego powietrza w pomieszczeniach w budynkach niemieszkalnych.

  Dowiedz się więcej:

  Higiena powietrza w pomieszczeniachhttps://www. imaging/mte/belimo/text-image-left-low/contentservDam/mam/corporate-communications/pictures-graphics/teasers/belimo-com/Highlights/belimo_7E_homepage-teaser. jpg/belimo_7E_homepage-teaser. imaging/mte/belimo/text-image-left-medium/contentservDam/mam/corporate-communications/pictures-graphics/teasers/belimo-com/Highlights/belimo_7E_homepage-teaser. imaging/mte/belimo/text-image-left-high/contentservDam/mam/corporate-communications/pictures-graphics/teasers/belimo-com/Highlights/belimo_7E_homepage-teaser. jpg 960w

  Połączenie pomiarów i regulacji, certyfikowane pomiary i rozliczanie energii cieplnejhttps://www. imaging/mte/belimo/text-image-left-low/contentservDam/mam/corporate-communications/pictures-graphics/teasers/belimo-com/Highlights/belimo_EV-AM-Web. jpg/belimo_EV-AM-Web. imaging/mte/belimo/text-image-left-medium/contentservDam/mam/corporate-communications/pictures-graphics/teasers/belimo-com/Highlights/belimo_EV-AM-Web. imaging/mte/belimo/text-image-left-high/contentservDam/mam/corporate-communications/pictures-graphics/teasers/belimo-com/Highlights/belimo_EV-AM-Web. jpg 960w

  Zawór Belimo Energy Valve™ łączy w jednym urządzeniu funkcje pomiaru energii, regulacji przepływu, Delta T Manager oraz, na życzenie, rozliczania kosztów wykorzystującego Internet rzeczy (IoT). Może być łatwo i bezpośrednio integrowany z systemem automatyki budynku lub systemami monitorującymi opartymi na Internecie rzeczy (IoT), zapewniającymi dostęp do pomiarów, narzędzi optymalizujących efektywność energetyczną, a także do danych rozliczeniowych. Teraz firma Belimo oferuje pojedyncze urządzenie, które łączy w sobie funkcje „regulowania przepływu energii” oraz „certyfikowanego pomiaru i rozliczania zużycia energii”. Połączenie w jednym urządzeniu funkcji zapewniających efektywność energetyczną pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze. com/pl/pl_PL/energy-valve" target="_self">Belimo Energy Valve™ and Thermal Energy Meter

  Przepływomierz ultradźwiękowy z funkcją pomiaru stężenia glikolu

  W celu zapewnienia najwyższej sprawności energetycznej instalacji HVAC oraz komfortu w pomieszczeniach konieczne są wiarygodne pomiary natężenia przepływu. Nowy ultradźwiękowy przepływomierz Belimo pozwala na wykonywanie dokładnych i powtarzalnych pomiarów przepływu wody i wodnych roztworów glikolu bez dryftu i w każdym zastosowaniu HVAC.

  Wielopunktowa kalibracja na mokro gwarantuje dokładność i powtarzalność.

  Opatentowany algorytm kompensacji temperatury i stężenia glikolu eliminuje konieczność ręcznego kalibrowania.

  Dokładność odczytu ±2% i powtarzalność ±0, 5% zapewniają prawidłowy i precyzyjny pomiar natężenia przepływu. com/pl/pl_PL/flowsensor" target="_self">Więcej informacji o ultradźwiękowym czujniku przepływu

  Dzięki innowacyjnym produktom stymulujemy rozwój internetu rzeczy w budynkach (BIoT).

  Łączność oparta na sieci jest od zawsze kluczową cechą naszych produktów. Dostarczanie coraz lepszych produktów z funkcjami łączności cyfrowej stanowi fundament naszej wizji teraźniejszości i przyszłości.

  Ekosystem urządzeń Belimo współpracujących z internetem rzeczy (IoT) pozwala na elastyczne integrowanie systemów z powszechnie stosowanymi protokołami komunikacyjnymi automatyki budynku i systemami BIoT. Dodatkowe połączenie z internetem rzeczy pozwala łatwiej optymalizować różne aspekty eksploatacji budynków – od zarządzania po wykonywanie prac konserwacyjnych. 

  Świeże spojrzenie na internet rzeczy w budynkachhttps://www. imaging/mte/belimo/teaser-low-fitImage/contentservDam/mam/corporate-communications/investor-relations/teaser_IR. jpg/teaser_IR. imaging/mte/belimo/teaser-medium-fitImage/contentservDam/mam/corporate-communications/investor-relations/teaser_IR. imaging/mte/belimo/teaser-high-fitImage/contentservDam/mam/corporate-communications/investor-relations/teaser_IR. jpg 900w

  Relacje z inwestorami

  Nasza polityka informacyjna opiera się na spójnej, uczciwej i rzetelnej komunikacji. com/pl/pl_PL/about/investor-relations" target="_self">Relacje z inwestoramihttps://www. imaging/mte/belimo/teaser-low-fitImage/contentservDam/mam/corporate-communications/corporate-governance/Value%20Brochure/Belimo_Value-Brochure_900x510. png/Belimo_Value-Brochure_900x510. png 300w,https://www. imaging/mte/belimo/teaser-medium-fitImage/contentservDam/mam/corporate-communications/corporate-governance/Value%20Brochure/Belimo_Value-Brochure_900x510. png 600w,https://www. imaging/mte/belimo/teaser-high-fitImage/contentservDam/mam/corporate-communications/corporate-governance/Value%20Brochure/Belimo_Value-Brochure_900x510. png 900w

  Misja i wartości

  Odnosimy sukces, gdy oferujemy naszym klientom większą wartość. com/pl/pl_PL/about/belimo/mission" target="_self">Mission and valueshttps://www. imaging/mte/belimo/teaser-low/contentservDam/mam/corporate-communications/human-resources/Careers/jobs_teaser_13. jpg/jobs_teaser_13. imaging/mte/belimo/teaser-medium/contentservDam/mam/corporate-communications/human-resources/Careers/jobs_teaser_13. imaging/mte/belimo/teaser-high/contentservDam/mam/corporate-communications/human-resources/Careers/jobs_teaser_13. jpg 900w

  Kariera

  Dołącz do zwycięskiego zespołu. com/pl/pl_PL/about/careers/pl/working-at-belimo" target="_self">Kariera

  Błąd! Proszę spróbuj ponownie.

  Dziękuję Ci! Twoje zapytanie zostało wysłane.

  Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3m 3101220

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3m 3101220

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa 3m 3101220