Instrukcja obsługi Quick Connect 3com Wl 463

Instrukcja obsługi Quick Connect 3com Wl 463 jest prostym i intuicyjnym sposobem na podłączenie routera 3com Wl 463 do sieci domowej. Po włożeniu płyty CD do płyty CD-ROM, można wykonać konfigurację routera przy użyciu Instrukcji Obsługi Quick Connect 3com Wl 463. Instrukcja zawiera dokładne kroki, które należy wykonać, aby skonfigurować router. Instrukcja zawiera również informacje dotyczące połączenia z siecią bezprzewodową, zmiany haseł i ustawień sieci bezprzewodowej, a także informacje dotyczące wszystkich funkcji routera. Instrukcja obsługi Quick Connect 3com Wl 463 jest przydatna dla wszystkich, którzy chcą skonfigurować router i korzystać z jego funkcji.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja obsługi Quick Connect 3com Wl 463

Instrukcja obsługi routera SaGeMCOM WiFi

1. Wprowadzenie

To [email chroniony] 3686 Cable Gateway to Embedded Media Terminal Adapter (EMTA), który jest zgodny z CableLabs DOCSIS 3. 0 i PacketCable 1. 5. Zapewnia szybki dostęp do Internetu, a także niedrogie, wysokiej jakości usługi głosowe i faksowe/modemowe dla abonentów mieszkaniowych, komercyjnych i edukacyjnych w sieciach publicznych i prywatnych za pośrednictwem istniejącej infrastruktury CATV. [email chroniony] 3686 oferuje szybką łączność LAN z 4 portami Gigabit Ethernet i jednym zintegrowanym punktem dostępowym bezprzewodowej sieci LAN zgodnym ze standardem IEEE 802. 11a/b/g/n. Bezprzewodowy punkt dostępowy działa w paśmie 2. 4 GHz.

Zawartość opakowania:

[email chroniony] Bramka T3284u x1
Kabel Ethernet (RJ45) x1
Kabel telefoniczny (RJ11) x1
Skrócona instrukcja obsługi x1
Zasilacz x1

2. Połączenie sprzętowe

 1. RJ-11 Linie portu telefonicznego 1 i 2
 2. Złącze Ethernet 10/100/1000 BaseT RJ-45
 3. Przycisk przywracania ustawień fabrycznych
 4. Koncentryczne złącze F RF Wtyczka zasilania
 5. Włącznik zasilania ON/OFF

3 podłączanie bramki F @ 3284 do komputera

Procedura instalacji interfejsu Ethernet
Wykonaj poniższe czynności, aby prawidłowo zainstalować:

 1. Upewnij się, że komputer spełnia wymagania systemowe.
 2. Podłącz kabel koncentryczny do wtyczki ściennej
 3. Podłącz kabel koncentryczny do złącza CABLE na [email chroniony] i przykręć go ręcznie od dołu (nie używaj siły).
  Uwaga: Aby przyspieszyć proces rejestracji [email chroniony], kabel koncentryczny należy podłączyć do bramy przed złączem zasilania. 4. Podłącz kabel Ethernet RJ45 do
 4. Złącze ETHERNET na bramce, drugi koniec podłącz do portu Ethernet 10/100/1000BaseT w komputerze.
 5. Podłącz przewód telefoniczny RJ11 do złącza TEL 1 lub TEL2 modemu kablowego. (Podłącz przewód telefoniczny RJ11 do złącza PSTN w modemie, połącz się z dostawcą usług PSTN. Ten krok dotyczy tylko modelu EMTA z PSTN. )
 6. Podłącz zasilacz do złącza POWER modemu.
 7. Podłącz drugi koniec zasilacza do gniazdka elektrycznego.
 8. Włącz zasilanie [email chroniony] naciskając przycisk ON/OFF na tylnym panelu of [email chroniony]
 9. Bramka kablowa wyszuka właściwy sygnał modemu kablowego w sieci telewizji kablowej i przetworzy wstępną rejestrację. Bramka kablowa jest gotowa do transmisji danych po tym, jak dioda LED „INTERNET” zaświeci się na biało. Bramka jest gotowa do wykonania połączenia telefonicznego po tym, jak dioda „Tell” lub „Te12” zaświeci się na biało.
  Uwaga: Przycisk RESET na tylnym panelu służy wyłącznie do celów konserwacyjnych.

Ekran kabla koncentrycznego przeznaczony jest do uziemienia w instalacji budynku

4 Połączenie bezprzewodowe

Krok 1

Pod bramą, na etykiecie, zanotuj odniesienie do SSID i hasła bezprzewodowego WPA.

Krok 2

• Kliknij „Start”, a następnie: Połączenie sieciowe Połączenie z siecią bezprzewodową

Krok 3

W tym nowym oknie wyszukaj wartość SSID i wybierz ją, klikając ją dwukrotnie

Krok 4

 • Komputer poprosi o hasło Jest to hasło do sieci bezprzewodowej WPA.
  Po dwukrotnym wprowadzeniu hasła naciśnij przycisk „Połączenie”. Konfiguracja WiFi została zakończona is

5 [email chroniony] Personalizacja

 • Otwórz sesję internetową i wpisz następujący adres: http://192. 1

Krok 3

Krok 3

status Aby poznać stan połączenia twojego of [email chroniony]

Podstawowy Aby wykonać podstawową konfigurację swojego [email chroniony]

Zaawansowane Aby wykonać zaawansowaną konfigurację routingu swojego [email chroniony]

zapora Aby chronić sprzęt LAN przed złośliwymi atakami

Kontrola rodzicielska Aby bezpiecznie ograniczać i kontrolować korzystanie z Internetu dla swojej rodziny your

Bezprzewodowy Aby skonfigurować sieć WiFi swojego [email chroniony]

MTA Aby sprawdzić stan telefonu swojego [email chroniony]

6 Środki ostrożności i ostrzeżenia

 • Przed podłączeniem i odłączeniem kabli należy zaprzestać używania [email chroniony], a następnie odłącz go od zasilania. Upewnij się, że Twoje ręce są suche podczas pracy.
 • Trzymaj [email chroniony] z dala od źródeł ciepła i ognia, takich jak grzejnik lub a
 • Nie blokuj otworów na [email chroniony] z dowolną rezerwą minimalną przestrzeń 10 cm wokół [email chroniony] do rozpraszania ciepła.
 • Umieść [email chroniony] na stabilnej powierzchni w chłodnym i dobrze wentylowanym pomieszczeniu. Nie wystawiaj [email chroniony] na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Użyj [email chroniony] na obszarze o temperaturze od 0°C do 40°C. plus/pl/cdn-cgi/l/ochrona-poczty-e-mail" data-cfemail="5b1d1b080f686d636d">[email chroniony] z dala od urządzeń elektronicznych, które wytwarzają silne pola magnetyczne lub elektryczne, takich jak kuchenka mikrofalowa lub a
 • Nie kładź żadnych przedmiotów (takich jak świeca lub pojemnik na wodę) na [email chroniony] Jeśli do urządzenia dostanie się jakikolwiek obcy przedmiot lub płyn, natychmiast zaprzestań korzystania z urządzenia, wyłącz je, odłącz wszystkie podłączone do niego kable, a następnie skontaktuj się z autoryzowanym serwisem
 • Podczas burzy wyłącz zasilanie [email chroniony], a następnie usuń wszystkie podłączone do niego kable, aby zapobiec uszkodzeniu w wyniku uderzenia pioruna.
 • Nie używaj [email chroniony] lub zasilacz (PSU) po upadku lub silnym
 • Nie używaj w dużym zapyleniu lub z dampprzekraczająca 80%.
 • Nie otwieraj ani nie serwisuj [email chroniony] lub W przypadku awarii skontaktuj się z centrum wsparcia.
 • Odłącz zasilacz przed czyszczeniem.
 • To [email chroniony] wytwarza energię o częstotliwości radiowej w paśmie 2. 4 i 5 GHz. Musi być umieszczony w minimalnej odległości 23 cm od jakiegokolwiek pobliskiego
 • Projekt [email chroniony] musi działać na wysokości od 0 do 2000m

Ostrzeżenia elektryczne

 • Połączenie produktu z sektorem elektrycznym jest typu
 • Zasilacz przeznaczony jest do podłączenia do sieci zasilającej TT lub TN
 • Nie można go podłączyć do schematu instalacji elektrycznej typu IT (zasilanie niezależne od przewodu neutralnego).
 • Projekt [email chroniony] musi być używany wyłącznie z zasilaczem (PSU) dostarczonym w tym samym
 • Zasilacz musi być podłączony do sieci elektrycznej o napięciu znamionowym 110 Vtagoraz w
 • Ochrona przed zwarciami i upływem między fazami, przewodem neutralnym i uziemieniem musi być zapewniona przez instalację elektryczną budynku. Obwód zasilania tego urządzenia musi być wyposażony w zabezpieczenie 16A przed przetężeniem i różnicą
 • Upewnij się, że kabel i wejście AC nie są przecinane, łamane ani zginane kabla DC
 • Wejścia TEL1 i TEL2 umożliwiają podłączenie telefonu Połączenia przewodowe między wejściami TEL1/TEL2 a telefonem nie mogą wychodzić z budynku.

7 Inne

Ten symbol na urządzeniu (i dołączonych bateriach) wskazuje, że urządzenie (i wszelkie dołączone baterie) nie powinny być wyrzucane jako zwykłe śmieci domowe. Nie wyrzucaj urządzenia ani baterii jako niesortowanych odpadów komunalnych. Urządzenie (i wszelkie baterie) należy przekazać do certyfikowanego punktu zbiórki w celu recyklingu lub właściwej utylizacji po zakończeniu jego eksploatacji.
Aby uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat recyklingu urządzenia lub baterii, skontaktuj się z lokalnym urzędem miasta, zakładem utylizacji odpadów domowych lub sklepem, w którym zakupiono to urządzenie. Utylizacja tego urządzenia podlega dyrektywie w sprawie odpadów z urządzeń elektrycznych i elektronicznych (WEEE) Unii Europejskiej. Celem oddzielenia WEEE i baterii od innych odpadów jest zminimalizowanie jakiegokolwiek wpływu na środowisko i zagrożenia zdrowia związanego z obecnością substancji niebezpiecznych.

Oznaczenie EC potwierdza, że ​​produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy R&TTE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz wzajemnego potwierdzenia ich zgodności, wraz z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy ErP 2009/125/ CE na wymagania dotyczące ekoprojektu. To oznaczenie potwierdza, że ​​sprzęt jest zgodny w odniesieniu do zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników, kompatybilności elektromagnetycznej sprzętu i prawidłowego wykorzystania widma częstotliwości radiowych oraz zmniejszenia wpływu produktu na środowisko

Oznaczenie EC potwierdza, że ​​produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy R&TTE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz wzajemnego potwierdzenia ich zgodności, wraz z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy ErP 2009/125/ CE na wymagania dotyczące ekoprojektu. To oznaczenie potwierdza, że ​​sprzęt jest zgodny w odniesieniu do zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników, kompatybilności elektromagnetycznej sprzętu oraz prawidłowego wykorzystania widma częstotliwości radiowych i redukcji

wpływ produktu na środowisko

Oznaczenie EC potwierdza, że ​​produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy R&TTE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie urządzeń radiowych i telekomunikacyjnych urządzeń końcowych oraz wzajemnego potwierdzenia ich zgodności, wraz z zasadniczymi wymaganiami dyrektywy ErP 2009/125/ CE na wymagania dotyczące ekoprojektu. To oznaczenie potwierdza, że ​​sprzęt jest zgodny w odniesieniu do zdrowia i bezpieczeństwa użytkowników, kompatybilności elektromagnetycznej sprzętu i prawidłowego wykorzystania widma częstotliwości radiowych oraz zmniejszenia wpływu produktu na środowisko

Oświadczenia Federalnej Komisji Łączności (FCC)

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Działanie podlega następującym dwóm warunkom:

 • To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i
 • To urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane

To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. Limity te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacjach domowych.
To urządzenie generuje zastosowania i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie jest zainstalowane i używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w konkretnej instalacji.

Etykieta

Oświadczenie o zakłóceniach częstotliwości radiowych

Uwaga: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzeń cyfrowych klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej, a jeśli nie zostanie zainstalowane i nie będzie używane zgodnie z instrukcjami, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że w przypadku określonej instalacji zakłócenia nie wystąpią. Jeśli ten sprzęt powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radia lub telewizji, co można stwierdzić, wyłączając i włączając urządzenie, zachęca się użytkownika do podjęcia próby usunięcia zakłóceń za pomocą jednego lub kilku z następujących środków:

 1. Zmień orientację lub przenieś odbiorcę
 2. Zwiększ odległość między sprzętem a
 3. Podłączenie urządzenia do gniazdka w obwodzie innym niż ten, do którego jest podłączony odbiornik
 4. Skontaktuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowym / telewizyjnym w celu uzyskania pomocy.

Oświadczenie FCC dotyczące narażenia na promieniowanie

To urządzenie jest zgodne z limitami narażenia na promieniowanie FCC określonymi dla niekontrolowanego środowiska. Ten nadajnik nie może znajdować się w pobliżu ani działać w połączeniu z żadną inną anteną lub nadajnikiem. To urządzenie wytwarza energię o częstotliwości radiowej w paśmie 2. Antena musi być ustawiona tak, aby zachować minimalną odległość 23 cm (0. 75 stopy) od elementu promieniującego do znajdującej się w pobliżu osoby.

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego sprzętu.

Ten nadajnik nie może znajdować się w pobliżu ani działać w połączeniu z żadną inną anteną lub nadajnikiem.

W przypadku pracy w zakresie częstotliwości 5. 15 ~ 5. 25 GHz / 5. 47 ~ 5. 725 GHz jest ona ograniczona do środowiska wewnętrznego. To urządzenie spełnia wszystkie pozostałe wymagania określone w części 15E, sekcja 15. 407 przepisów FCC.

Oświadczenie dotyczące narażenia na promieniowanie:

To urządzenie jest zgodne z limitami narażenia na promieniowanie FCC określonymi dla niekontrolowanego środowiska. To urządzenie powinno być zainstalowane i obsługiwane z minimalną odległością 23 cm między grzejnikiem a ciałem. Instalator kabli w Ameryce Północnej: To przypomnienie ma na celu zwrócenie uwagi na artykuł 820. 93 Krajowego Kodeksu Elektrycznego (sekcja 54 kanadyjskiego Kodeksu Elektrycznego, Część 1), który zawiera wytyczne dotyczące prawidłowego uziemienia, a w szczególności określa, że ​​uziemienie kabla powinno być być podłączony do systemu uziemienia budynku tak blisko punktu wejścia kabla, jak to tylko możliwe.

FCC Uwaga!

Wszelkie zmiany lub modyfikacje, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do korzystania z tego sprzętu.
Ten nadajnik nie może znajdować się w pobliżu ani działać w połączeniu z żadną inną anteną lub nadajnikiem.
W przypadku pracy w zakresie częstotliwości 5. 407 przepisów FCC

Przeczytaj więcej o tej instrukcji i pobierz PDF:

Dokumenty / Zasoby

Referencje

MODEL 3

Instrukcja użytkownika

Wersja oprogramowania: 2023. 2

Europe

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 1

®
OfficeConnect
Wireless 54Mbps/108Mbps 11g Cable/DSL
Router User Guide
3CRWER100-75(Model:WL-537)

3CRWER200-75(Model:WL-537S)
http://www. 3com. com/

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 2

3Com Corporation Copyright © 2006, 3Com Corporation. All rights reserved. No part of this documentation may be reproduced in any form or by any means or used to make any derivative work (such as translation, transformation, or 350 Campus Drive adaptation) without written permission from 3Com Corporation. Marlborough, MA 3Com Corporation reserves the right to revise this documentation and to make changes in content from time USA 01752-3064 to time without obligation on the part of 3Com Corpora

Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 3
ABOUT THIS GUIDE This guide describes how to install and configure the OfficeConnect Wireless 54Mbps/108Mbps 11g cable/DSL Router(3CRWER100-75 and 3CRWER200-75). This guide is intended for use by those responsible for installing and setting up network equipment; consequently, it assumes a basic working knowledge of LANs (Local Area Networks) and Internet Router systems. If a release note is shipped with the OfficeConnect Wireless 54Mbps/108Mbps 11g cable/DSL Router and contains information
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 4
8 ABOUT THIS GUIDE Conventions Table 1 and Table 2 list conventions that are used throughout this guide. Table 1 Notice Icons Icon Notice Type Description Information note Information that describes important features or instructions. Caution Information that alerts you to potential loss of data or potential damage to an application, system, or device. Warning Information that alerts you to potential personal injury. Table 2 Text Conventions Convention Description The words “enter” When y
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 5
Conventions 9 Example: ■ OfficeConnect Wireless 54Mbps/108Mbps 11g cable/DSL Router User Guide ■ Part Number DUA0554-TAAA02 ■ Page 24 Do not use this e-mail address for technical support questions. For information about contacting Technical Support, please refer to the Support and Safety Information sheet. Related In addition to this guide, each Router document set includes one Documentation Installation Guide. This guide contains the instructions you need to install and configure your Rout
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 6
10 ABOUT THIS GUIDE
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 7
INTRODUCING THE ROUTER 1 ® Welcome to the world of networking with 3Com. In the modern business environment, communication and sharing information is crucial. Computer networks have proved to be one of the fastest modes of communication but, until recently, only large businesses could afford the ® product range from 3Com networking advantage. The OfficeConnect has changed all this, bringing networks to the small office. The products that compose the OfficeConnect range give you, the small
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 8
12 CHAPTER 1: INTRODUCING THE ROUTER Figure 1 Example Network Without a Router When you use the Router in your network (Figure 2), it becomes your connection to the Internet. Connections can be made directly to the Router, or to an OfficeConnect Switch or Hub, expanding the number of computers you can have in your network. Figure 2 Example Network Using a Wireless 11g Cable/DSL Router
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 9
Router Advantages 13 Router Advantages The advantages of the Router include: ■ Shared Internet connection for both wired and wireless computers ■ High speed 802. 11g wireless networking ■ No need for a dedicated, “always on” computer serving as your Internet connection ■ Cross-platform operation for compatibility with Windows, Unix and Macintosh computers ■ Easy-to-use, Web-based setup and configuration ■ Provides centralization of all network address settings (DHCP) ■ Acts as a Virtual server
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 10
14 CHAPTER 1: INTRODUCING THE ROUTER Minimum System Your Router requires that the computer(s) and components in your and Component network be configured with at least the following: Requirements ■ A computer with an operating system that supports TCP/IP networking protocols (for example Windows 95/98/NT/Me/2000/XP, Unix, Mac OS 8. 5 or higher). ■ An Ethernet 10Mbps or 10/100 Mbps NIC for each computer to be connected to the four-port switch on your Router. ■ An 802. 11b or 802. 11g wireless NIC
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 11
Front Panel 15 ■ The Router has just been started up and is running a self-test routine, or ■ The administrator has invoked the Reset to Factory Defaults command, or ■ The system software is in the process of being upgraded In each of these cases, wait until the Router has completed the current operation and the alert LED is Off. Flashing slowly - The Router has completed the Reset to Factory Defaults process, and is waiting for you to reset the unit. To do this, remove power, wait 10 second
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 12
16 CHAPTER 1: INTRODUCING THE ROUTER 5 Cable/DSL Status LED Green (100 Mbps link) / yellow (10 Mbps link) If the LED is on, the link between the Router and the cable or DSL modem is OK. If the LED is flashing, the link is OK and data is being transmitted or received. If the LED is off, nothing is connected, the modem is switched off or there is a problem (refer to Chapter 6 “Troubleshooting”). Rear Panel The rear panel (Figure 4) of the Router contains four LAN ports, one Ethernet Cable/DSL
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 13
Rear Panel 17 9 Ethernet Cable/DSL port Use the supplied patch cable to connect the Router to the Ethernet port on your cable or DSL modem. The port will automatically adjust to the correct speed and duplex, and will set itself to MDI or MDIX depending on the device to which they are connected and the type of cable used. 10 Four 10/100 LAN ports Using suitable RJ-45 cable, you can connect your Router to a computer, or to any other piece of equipment that has an Ethernet connection (for exam
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 14
18 CHAPTER 1: INTRODUCING THE ROUTER
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 15
HARDWARE INSTALLATION 2 Introduction This chapter will guide you through a basic installation of the Router, including: ■ Connecting the Router to the Internet. ■ Connecting the Router to your network. ■ Setting up your computers for networking with the Router. Safety Information WARNING: Please read the “Safety Information” section in Appendix D before you start. VORSICHT: Bitte lesen Sie den Abschnitt “Wichtige Sicherheitshinweise” sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät einschalten. AVERTISSEM
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 16
20 CHAPTER 2: HARDWARE INSTALLATION When positioning your Router, ensure: ■ It is out of direct sunlight and away from sources of heat. ■ Cabling is away from power lines, fluorescent lighting fixtures, and sources of electrical noise such as radios, transmitters and broadband amplifiers. ■ Water or moisture cannot enter the case of the unit. ■ Air flow around the unit and through the vents in the side of the case is not restricted. 3Com recommends you provide a minimum of 25 mm (1 in. ) clea
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 17
Before you Install your Router 21 When making connections, be careful not to push the unit up and off the wall. CAUTION: Only wall mount single units, do not wall mount stacked units. Before you Install Before you install and configure your Router, you need the following your Router additional information. If you do not have this information, contact your Internet Service Provider (ISP). Space is provided below for you to record this information. If you have a DSL connection and your ISP al
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 18
22 CHAPTER 2: HARDWARE INSTALLATION If your ISP allocates fixed or static IP information, you need the following information: IP Address: ____. ____. ____ Subnet Mask: ____. ____ Default Router address: ____. ____ DNS address: ____. ____ If your ISP allocates IP information dynamically over a protocol other than PPPoE, you do not need any further information. This configuration is typical of cable connections. Powering Up the To power up the Router: Router 1
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 19
Connecting the Router 23 Figure 5 Connecting the Router 11g Cable/DSL Power Router Supply Unit Your existing Cable/DSL Modem Wireless Users Your PC To use your Router to connect to the Internet through an external cable or DSL modem: 1 Insert one end of the supplied Ethernet (RJ-45 Category 5) cable into the Cable/DSL port on the rear panel of the Router. 2 Insert the other end of the cable into the RJ-45 port on your cable or DSL modem. Check that the Cable/DSL status LED lights on the R
Streszczenie treści zawartej na stronie nr. 20
24 CHAPTER 2: HARDWARE INSTALLATION To communicate wirelessly with your Router, your wireless NIC should be set as follows: ■ Encryption — none ■ Service Area Name/SSID — 3Com ■ Channel — 11

Instrukcja obsługi Quick Connect 3com Wl 463

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja obsługi Quick Connect 3com Wl 463

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja obsługi Quick Connect 3com Wl 463