Instrukcja montażu i ustawienia Cisco 4461 Isr

Cisco 4461 ISR to wszechstronny router biznesowy, który opracowano i dostarczono w celu zapewnienia wydajności sieci i jakości usług dla firm i dużych przedsiębiorstw. Router ten jest wyposażony w sprzęt i oprogramowanie, które wspiera zaawansowane funkcje sieciowe, w tym połączenia bezprzewodowe, QoS, VPN, firewall i wiele więcej. Instrukcja montażu i ustawienia Cisco 4461 ISR jest skierowana do użytkowników, którzy chcą zainstalować, skonfigurować i wykorzystać pełny potencjał tego routera. Instrukcja zawiera wyczerpujące informacje na temat instalacji i konfiguracji routera, w tym informacje dotyczące sieci, kontroli dostępu, protokołów sieciowych, zabezpieczeń i wiele więcej. Instrukcja zawiera również szczegółowe kroki, które należy wykonać, aby skonfigurować router wraz z dodatkowymi informacjami i wskazówkami, które pomogą użytkownikom w pełni wykorzystać potencjał tego routera.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja montażu i ustawienia Cisco 4461 Isr

FoxESS Polska Sp. z o. o. ul. Konarskiego 18C
44-100 Gliwice

Telefon:Biuro: +48 727 012 921
Serwis: +48 727 012 923

Email:info@fox-ess. pro

Strona g��wna -> Pomoc -> Konfiguracja urz�dze� -> Konfiguracja telefonu IP Cisco

Konfiguracja urz�dze�

 • Konfiguracja telefonu IP Cisco
 • Konfiguracja bramki Cisco SPA 112
 • Konfiguracja telefonu Nokia serii E
 • Konfiguracja bramki Linksys PAP2T?
 • Konfiguracja routera Linksys RT31P2 lub WRT54GP2
 • Konfiguracja routera Linksys RTP300, WRTP54G lub WRP400
 • Konfiguracja routera Linksys SPA2102 lub SPA3102?
 • Konfiguracja urz�dzenia Fritz Box Fon
 • Konfiguracja innego urz�dzenia voip
 • Konfiguracja telefonu IP Cisco

  Je�li kupi�e� telefon IP za naszym po�rednictwem, wystarczy, �e wyjmiesz urz�dzenie z pude�ka i pod��czysz do internetu. Adres IP powinien zosta� automatycznie pobrany z routera. Je�li telefon kupi�e� w innym sklepie, zapoznaj si� z poni�sz� instrukcj�.

  Adres IP telefonu

  Aby przyst�pi� do konfiguracji telefonu, musisz dowiedzie� si�, jaki adres IP zosta� przypisany urz�dzeniu przez router, gdy� ten adres b�dzie nale�a�o wpisa� w pasku przegl�darki internetowej, aby dosta� si� do panelu konfiguracyjnego urz�dzenia.

  Adres przypisany automatycznie

  Aby ustali�, jaki adres zosta� automatycznie przypisany przez router,
  zapoznaj si� z instrukcj� sprawdzania przypisanego adresu IP.

  Adres ustawiony statycznie

  Je�li Tw�j router nie obs�uguje funkcji DHCP, mo�esz ustawi� adres r�cznie.
  Zapoznaj si� z instrukcj� ustawienia statycznego adresu IP.

  Konfiguracja z us�ug� otoTelefon

  Je�eli nie pami�tasz nazwy konta sip lub has�a, sprawd� jak mo�na je przypomnie�.

 • Wpisz adres IP telefonu w pasku adresowym przegl�darki internetowej.
 • Kliknij w link "admin login" (w prawym g�rnym rogu).
 • Wybierz konkretn� lini� (np. EXT 1 dla linii 1) i skonfiguruj w nast�puj�cy spos�b:

 • NAT Keep Alive Enable: wybierz "yes".
 • Proxy: 213. 218. 117. 66
 • User ID: tu wpisz nazw� konta sip w us�udze otoTelefon.
 • Password: tu wpisz has�o konta sip w us�udze otoTelefon.
 • Potwierd� wprowadzenie danych przyciskiem "submit" (na dole).
 • Na zako�czenie przypisz przycisk na telefonie do skonfigurowanej linii. W tym celu:

 • Wybierz zak�adk� "Phone".
 • Dla danego "Line Key" ustaw numer skonfigurowanej linii.
 • W polu "Short Name" wpisz nazw�, kt�ra ma wy�wietli� si� na wy�wietlaczu.
 • Potwierd� wprowadzone ustawienia przyciskiem "submit" (na dole).
 • powr�t na g�r�


  W załączniku dałem ci instrukcję obsługi pl.Tak naprawdę bez dongle nic nie zrobisz z reguły centrale zostały przypisane osobom-firmom które zakładały system ppoż. Powiem wprost będzie ci trudno ugryźć ten temat i proponuje za w czasu się wycofać pozdrawiam.

  Spis treści

  INTEGRAL IP MX.
  Instrukcja montażu i instalacji

  B-HB-012EN

  Integral IP MX - Instrukcja montażu i instalacji - V 1. 0

  1

  Spis treści

  Spis treści
  INFORMACJE WSTĘPNE........................................................................................................................................................... 4

  2

  OGÓLNY OPIS SYSTEMU......................................................................................................................................................... 5

  2. 1
  2. 2
  2. 3
  2. 4
  3

  PODCENTRALA INTEGRAL IP MX...................................................................................................................................... 9

  3. 1
  3. 2
  3. 3
  3. 4
  3. 5
  4

  Najważniejsze funkcje i cechy użytkowe.......................................................................................................... 7
  Dane techniczne................................................................................................................................................... 8
  Przegląd parametrów technicznych systemu................................................................................................... 8
  Dane techniczne technologii X-LINE............................................................................................................. 8
  Konstrukcja obudowy i wymiary....................................................................................................................... 9
  Wersja podstawowa............................................................................................................................................. 9
  Kaseta montażowa............................................................................................................................................. 10
  Wbudowane pole obsługi................................................................................................................................. 10
  Montaż podcentrali............................................................................................................................................ 11

  ZEWNĘTRZNE PANELE OBSŁUGI.................................................................................................................................... 12

  4. 1 Wymiary zewnętrznych paneli obsługi........................................................................................................... 12
  4. 2 Plan wiercenia otworów montażowych pod zewnętrzne panele obsługi................................................. 13
  5

  ZASILANIE.................................................................................................................................................................................... 15

  5. 1 Zasilanie awaryjne (Akumulatory)................................................................................................................... 15
  5. 2 Podłączenie zasilania i akumulatorów............................................................................................................ 16
  5. 3 Zasilacz B5-PSU................................................................................................................................................. 17
  6

  KARTY OBSŁUGI LINII WEJŚCIOWYCH I KARTY STERUJĄCE............................................................................ 19

  6. 1
  6. 2
  6. 3
  6. 4
  6. 5
  6. 6
  6. 7
  6. 8
  6. 9
  7

  KARTY DO MODERNIZACJI SYSTEMU........................................................................................................................... 54

  7. 1
  7. 2
  7. 3
  7. 4
  7. 5
  8

  Podłączenie urządzeń do magistrali MMI-BUS............................................................................................ 74
  B5-MMI-CIP i B5-MMI-CPP zewnętrzne panele obsługi MAP............................................................... 78
  Panele obsługi High-end B5-MMI-HCIP i B5-MMI-HCPP...................................................................... 80
  Uniwersalna karta wejść/wyjść B3-MMI-UIO............................................................................................. 82
  Panel obsługi dla straży pożarnej, wersja austriacka B3-MMI-FPA.......................................................... 84
  Tablica wskazań dla straży pożarnej B3-MMI-FAT..................................................................................... 85

  MODUŁY KOMUNIKACYJNE. PRACUJĄCE WYŁĄCZNIE NA POZYCJI 2 W KASECIE.............................. 87

  9. 1
  9. 2
  9. 3
  9. 4
  9. 5
  9. 6
  9. 7
  9. 8
  Karta techniki monologowej B3-MTI8.......................................................................................................... 54
  Karta techniki stałoprądowej B3-DCI6......................................................................................................... 62
  Karta techniki dialogowej B3-DTI2................................................................................................................ 66
  Karta B3-LEE23 do podłączenia ostrzegaczy z serii 140........................................................................... 69
  Karta B3-LEE24 do podłączenia ostrzegaczy z serii 150........................................................................... 71

  URZĄDZENIA PRACUJĄCE NA MAGISTRALI MMI-BUS........................................................................................... 73

  8. 1
  8. 2
  8. 3
  8. 4
  8. 5
  8. 6
  9

  Karta głównego procesora B5-MCU.............................................................................................................. 19
  B5-DXI2 karta pętlowa X-LINE................................................................................................................... 20
  Karta sterująca B5-BAF.................................................................................................................................... 29
  Karta wyjść przekaźnikowych B3-REL10...................................................................................................... 35
  Karta wyjść przekaźnikowych B3-REL16...................................................................................................... 37
  Karta wyjść przekaźnikowych B3-REL16E................................................................................................... 41
  Interfejs przekaźnikowy B5-MRI16................................................................................................................ 44
  Karta wejść nadzorowanych B3-IM8............................................................................................................. 46
  Karta wyjść nadzorowanych B3-OM8............................................................................................................ 51

  Karta sieciowa B5-NET4-485.......................................................................................................................... 87
  Karta sieciowa B5-NET2-485.......................................................................................................................... 89
  Karta sieciowa B5-LAN.................................................................................................................................... 91
  Karty sieciowe światłowodowe B5-NET2-FXS oraz B5-NET2-FXM.................................................... 93
  Połączenia w sieci Integral LAN..................................................................................................................... 95
  Połączenie sieci Integral LAN z siecią SecoNET....................................................................................... 101
  Przystosowanie pętli podcentral do sieci Integral LAN............................................................................ 103
  Połączenie Zdalnego Dostępu Integral (System Zdalnego Diagnozowania)......................................... 104
  Integral IP MX - Instrukcja montażu i instalacji - V 1. 1

  10

  POZOSTAŁE KARTY KOMUNIKACYJNE...................................................................................................................... 106

  10. 1
  10. 2
  10. 3
  10. 4
  10. 5
  10. 6

  Uniwersalna karta interfejsów komunikacyjnych B3-USI4....................................................................... 106
  Podłączenie systemu zarządzania i wizualizacji SecoLOG....................................................................... 111
  Podłączanie stanowisk zarządzania i systemów zewnętrznych (łącze redundantne)............................ 112
  Podłączenie Integral IP MX do sieci MaxNet............................................................................................ 113
  Podłączenie ComBOX................................................................................................................................... 115
  Podłączenie zewnętrznych drukarek............................................................................................................. 117

  11

  URUCHAMIANIE SYSTEMU, OPROGRAMOWANIE I DANE PROJEKTOWE................................................ 118

  12

  ZAŁĄCZNIK................................................................................................................................................................................ 119

  12. 1
  12. 2
  12. 3
  12. 4
  12. 5
  12. 6
  12. 7
  12. 8

  Zalecanie typy kabli......................................................................................................................................... 119
  Specyfikacja kabli Integral LAN.................................................................................................................... 122
  Zarabianie wtyczki RJ45................................................................................................................................. 123
  Obliczanie bilansu prądowego....................................................................................................................... 125
  Podłączenie sejfu na klucze dla straży pożarnej, FSS 800-1..................................................................... 126
  Drukarka protokołująca.................................................................................................................................. 127
  Uproszczone wyszukiwanie i usuwanie uszkodzeń.................................................................................... 128
  Numery katalogowe......................................................................................................................................... 129

  Odpowiedzialny za treść dokumentu:

  René Türk
  Zarządzanie produktami w dziale systemów sygnalizacji pożarowej
  Tel: +43-1-81157-337
  email: r. tuerk@schrack-seconet. com

  Informacje wstępne

  1 Informacje wstępne
  W niniejszym dokumencie opisano standardowe funkcje i możliwości techniczne systemu sygnalizacji pożarowej
  Integral IP MX firmy Schrack Seconet, podając stan części sprzętowej (hardware) i programowej (software) aktualny w chwili wydania dokumentu. Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia zmian, zwłaszcza wynikłych z
  postępu technicznego. Informacje nt. funkcji oraz procedur/procesów nieuwzględnionych w niniejszym opisie
  uzyskacie Państwo od naszych pracowników.
  Projektowanie systemów sygnalizacji pożarowej (SSP) podobnie jak montaż, uruchomienie i konserwacja naszych
  produktów oraz instalacji z nich zbudowanych wymagają konkretnej wiedzy specjalistycznej, dlatego prace te
  wolno wykonywać wyłącznie fachowcom specjalnie w tym celu przeszkolonym. Szkolenie tychże fachowców w
  zakresie konkretnego produktu musi być przeprowadzone przez firmę Schrack Seconet względnie przez osoby
  legitymujące się upoważnieniem firmy Schrack Seconet. Ponadto przypominamy, że w przypadku każdego kraju
  konieczne jest przestrzeganie jego przepisów obowiązujących w zakresie projektowania, instalowania i eksploatacji naszych produktów. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody bezpośrednie i pośrednie powstałe wskutek
  ingerencji lub modyfikacji/przeróbek naszych produktów, a także niewłaściwego postępowania z nimi. To samo
  tyczy się niewłaściwego magazynowania lub oddziaływania na nasze produkty innych, obcych czynników zewnętrznych.
  Wyraźnie zwracamy uwagę, że zgodnie z obowiązującymi normami (np. ÖNORM F3070, DIN 14675/A3, PNEN54-2) dana CSP musi przechodzić okresowe przeglądy konserwacyjne wykonywane przez pracowników legitymujących się odpowiednimi uprawnieniami i kwalifikacjami do przeprowadzania konserwacji, celem zachowania pełnego zakresu funkcji centrali i pełnego zakresu ochrony również w dłuższej perspektywie czasowej.
  Niniejszy dokument chroniony jest prawami autorskimi. Powielanie lub wykorzystywanie pobranych z tego dokumentu: tekstu, ilustracji, zdjęć na wszelkich docelowych nośnikach (tj. wydrukach, płytach CD-ROM, w sieci
  Internet itd. ) - nawet w przypadku sporządzania wyciągów z treści - jest dozwolone wyłącznie za naszą pisemną
  zgodą. Autorzy nie biorą odpowiedzialności za błędy drukarskie i pomyłki oczywiste.

  Szczególnie ważne wskazówki są wyróżnione w tym dokumencie symbolem wykrzyknika widniejącym obok. Nieprzestrzeganie tych wskazówek może prowadzić do awarii instalacji i/lub powstania szkód rzeczowych!

  2 Ogólny opis systemu
  Integral IP MX to system sygnalizacji pożarowej (SSP) charakteryzujący się strukturą zdecentralizowaną, składający się z pojedynczych modułów i projektowany oraz programowany stosownie do wymogów stawianych konkretnej instalacji sygnalizacji pożarowej (ISP), w której ma pracować. Szczegółowy opis systemu Integral IP MX
  znajdziecie Państwo w dokumencie -Integral IP - opis systemu?.
  Podcentrale i Integral LAN
  Sieć central Integral LAN składa się z 1-16 podcentral (tzw. jednostek SCU) rozmieszczonych w budynku stosownie do potrzeb instalacji. Obsługa sieci central jest dostępna z jednego miejsca, zaś system sygnalizacji pożarowej (SSP) zachowuje się mimo swojej zdecentralizowanej organizacji tak, jakby był zbudowany na -jednostanowiskowej? centrali sygnalizacji pożarowej.
  Sieć SecoNET
  Każdą siec podcentral Integral LAN można podłączyć do systemu zarządzania budynkiem i magistrali urządzeń
  zewnętrznych. Gdy instalacja wymaga więcej niż 16 podcentral, wykorzystuje się możliwość połączenia kilku sieci
  Integral LAN do sieci sygnalizacji pożarowej SecoNET. W przypadku takiej sieci wszystkie CSP, które zostaną
  do niej podłączone (np. Integral IP MX, Integral IP CX, sieć Integral LAN etc. ) należy przewidzieć port do komunikacji z siecią SecoNET. Każdy z podsystemów w sieci SECONET jest niezależnie programowany i uruchamiany. Do projektowania interfejsów sieci SecoNET wymagane jest oprogramowanie Integral włącznie z
  kluczem sprzętowym SecoNET Dongle. Standardowy protokół sygnałowy obsługi interfejsu oferowany przez
  sieć SecoNET umożliwia sprzężenie z nią systemów zarządzania wielu różnych producentów, oferując dostęp do
  pełnego zakresu funkcji.
  Magistrala dla zewnętrznych paneli obsługi i urządzeń
  Zewnętrzne panele obsługi i zewnętrzne urządzenia współpracujące podłącza się do CSP za pośrednictwem
  magistrali MMI-BUS. MMI-BUS to magistrala z szeregową transmisją danych, do której można podłączyć maksymalnie 15 urządzeń sieci, w odległości nawet 1200 m od podcentrali bez stosowania urządzeń dodatkowych
  np. regeneratorów sygnału (tzw. repeaterów). Transmisja danych zachodzi po redundantnych (zdublowanych)
  łączach cyfrowych; podłączane urządzenia można stosować w dowolnych kombinacjach niezależnie od siebie i
  miejsca ich instalacji. Z uwagi na techniczne zapewnienie niezawodności działania systemu zarówno łącza sygnałowe jak i przewody zasilające wykonano w technologii redundantnej, przy czym przewody sygnałowe i zasilające
  należy prowadzić oddzielnymi trasami.
  Należy pamiętać, że urządzenia na magistrali MMI-BUS do wersji V7. 1 pakietu oprogramowania
  Integral mogą zostać zaadresowane w zakresie od 1 do 8!

  Pola obsługi Intergral MAP wyposażone są w interfejs EPI-BUS. Do tej magistrali danych może zostać podłączonych aż do 3 nieredundantnych urządzeń służących do sygnalizacji i obsługi znajdujących się w odległości
  mniejszej niż 1m od podcentrali. To oznacza, że dodatkowe urządzenia muszą być stosowane w obudowie centrali lub bezpośrednio przy niej.
  Długości połączeń
  Odległość między każdymi dwiema podcentralami Integral IP MX może wynosić maksymalnie 1200 m. Realizacja komunikacji na takiej odległości nie wymaga zastosowania ani repeaterów ani innych urządzeń dodatkowych
  (np. modemów), wystarcza jedynie przestrzeganie zalecanego typu przewodu oraz uwzględnienie panujących
  warunków otoczenia. W przypadkach szczególnych - gdy odległość między podcentralami musi przekroczyć
  1200 m - można zastosować inne środki transmisji np. światłowody lub modemy.
  Ochrona przeciwprzepięciowa
  W centrali Integral IP MX zastosowano rozbudowaną i zintegrowaną koncepcję ochrony przed przepięciami, w
  której zabezpieczone są urządzenia zewnętrzne włącznie z blokami zasilania zgodnie z wymogami norm
  EN50130-4 (kompatybilność EMC) i EN50082-2 (odporność na zakłócenia w zastosowaniach przemysłowych).
  Ochronę w zakresie EMC osiągnięto przez zastosowanie następujących rozwiązań: koncepcja podziału na strefy,
  transile, filtry plus szerokopasmowe odsprzęganie układów zasilania w celu ochrony układów elektronicznych.

  Ogólny opis systemu? Najważniejsze funkcje i cechy użytkowe

  Tak więc w przypadku eksploatacji naszych central w budynkach wyposażonych w instalację zapewniającą
  ochronę podstawową (piorunochrony, odgromniki przeciwko przepięciom z sieci energetycznej) nie ma potrzeby
  stosowania dodatkowych środków zabezpieczających (np. ograniczników przeciwprzepięciowych).
  Koncepcja uziemienia
  Integral IP MX posiada zastosowaną koncepcję ochrony z centralnym uziemieniem ochronnym zarówno dla
  ochrony osób jak i elektroniki, wszystkie przewodzące komponenty, które są podłączone z przewodami ochronnymi GND podcentrali Integral IP MX, mogą być instalowane wyłącznie w obszarach lub budynkach które
  zgodnie z przepisami (ÖVE i TAEV) posiadają połączenia wyrównawcze potencjałów.
  Nie przestrzeganie może prowadzić do zakłócenia względnie uszkodzenia central a nawet do
  zagrożenia osób!

  Oprogramowanie
  Integral IP MX to nowoczesny system wieloprocesorowy wyposażony w wielozadaniowy system operacyjny
  przetwarzający dane w czasie rzeczywistym. Do systemu ładuje się podstawowy program obsługi funkcji CSP,
  który następnie zostaje dopasowany do danego zabezpieczanego obiektu przez zaprogramowanie funkcji wg
  wymagań Klienta, przy jednoczesnym uwzględnieniu wszelkich obowiązujących norm.
  Niniejsza dokumentacja obowiązuje od pakietu oprogramowania Integral V7. 1.
  Zasadniczo zalecane jest używanie zawsze najaktualniejszej wersji oprogramowania Integral i
  szczególnie zalecane jest nie używanie oprogramowania starszego niż wersja 4. 3 ponieważ nie ma
  już dla niego wsparcia przez nasz serwis techniczny prowadzony dla naszych klientów!

  -

  Najważniejsze funkcje i cechy użytkowe

  Mikroprocesorowa technologia sterowania i nadzoru.
  Pełna redundancja (zdublowanie) całego systemu w celu zagwarantowania pełnej funkcjonalności również w
  przypadku usterki lub całkowitej awarii jednej połowy systemu.
  Stale wykonywane automatyczne procedury kontrolujące wszystkie składniki systemu i programy.
  Łatwa instalacja podzespołów (karty elektroniki) w gniazdach rozszerzeń CSP.
  Maksymalnie do 15 wyniesionych paneli obsługi na każdą podcentralę. Każdy panel: posiada nadrukowane
  czytelne opisy alfanumeryczne; jest wyposażony w wyświetlacz 6-wierszowy, 40 znaków/wiersz; oferuje
  możliwość wyboru wersji językowej.
  Szeregowa drukarka protokołująca z zasilaniem awaryjnym i pamięcią zdarzeń oraz filtrem meldunków o
  zdarzeniach w ISP.
  Możliwość podłączenia i współpracy z publicznym systemem alarmowania straży pożarnej.
  Możliwość podłączenia przez port szeregowy do głównego komputera lub do komputerowego stanowiska
  zarządzania i wizualizacji zdarzeń z udostępnieniem pełnego zakresu swoich funkcji (dostarczanie meldunków o zdarzeniach, odbiór poleceń).
  Łączenie do 16 podcentral w sieć z zachowaniem pełnej redundancji bez konieczności zastosowania centralnego komputera zarządzającego.
  Możliwość połączenia niemalże dowolnej liczby CSP w sieć (przez interfejs szeregowy), również jako późniejsze uzupełnienie systemu.
  Lokalna sieć kratowa z wykorzystaniem standardu TCP/IP.
  Aż do 250 urządzeń na pętli i długości pętli do 3500m.
  Panele wskazań i obsługi, drukarki protokołujące, tablice synoptyczne i inne składniki systemu są połączone
  cyfrowymi łączami komunikacyjnymi i mogą być instalowane w dowolnych kombinacjach niezależnie od
  miejsca ich podłączenia.
  Z uwagi na zastosowaną w systemie Integral IP MX specjalną koncepcję redundancji wg VdS system umożliwia sterowanie więcej niż jedną strefą gaszenia.
  System spełnia a niekiedy przewyższa wymogi następujących, obowiązujących norm i przepisów: norma
  europejska EN 54, norma austriacka ÖNORM, norma niemiecka DIN, ÖVE, VDE, CNBOP i wielu innych.
  System oraz jego komponenty posiadają zezwolenia na eksploatację wydane przez VdS (G298029, S298029,
  G204087); system jest dopuszczony do stosowania w ponad 20 państwach.

  Ogólny opis systemu? Dane techniczne

  2. 2

  Dane techniczne

  Napięcie zasilania:
  Napięcie robocze:
  Akumulatory:
  Wydajność prądowa akumulatorów:
  Prąd alarmowy:
  Temperatura otoczenia:
  Rozpraszanie energii cieplnej:
  Kolor obudowy:
  Wilgotność względna powietrza:
  Ciśnienie atmosferyczne:
  Klasa ochrony:
  Zabezpieczenia elektryczne:

  Wymiary:
  Obudowa centrali:
  Zewnętrzny panel obsługi:
  Zewnętrzny panel obsługi z drukarką:
  Waga (centrali nierozbudowanej i bez
  akumulatorów):

  2. 3

  230 V AC
  27 V zależnie od temperatury i poziomu obciążenia
  2 szt. 12V/38... 40Ah połączone szeregowo
  72 h w trybie dozoru + 0. 5 h w trybie alarmu
  maks. 7A
  0 do +50 °C, dla warunków konwekcji naturalnej
  typ. 20W
  maks. 40W (przy pełnym obciążeniu)
  czerwony RAL3000
  5 do 95%, bez kondensacji
  ?? 80 kPa, do 2000 m n. p. m.
  IP30
  Zabezpieczenie EMC przez podział na strefy; transile
  filtry i szerokopasmowe odsprzęganie napięcia zasilającego w celu
  zabezpieczenia elementów elektronicznych.
  Uziemienie ochronne zabezpieczające osoby i części elektroniczne
  445 x 600 x 225 mm
  445 x 230 x 35 mm
  445 x 360 x 45 mm
  15 kg

  Przegląd parametrów technicznych systemu
  Podcentrala

  Pętla podcentral

  Podcentrala
  Panele obsługi (zewnętrzne, wewnętrzne)

  --

  maks. 16

  maks. 8

  maks. 16 x 8

  Drukarki (zewnętrzne, wewnętrzne)

  maks. 3

  maks. 16 x 3

  Panele obsługi straży pożarnej

  maks. 256

  maks. 16 x 256

  maks. 256 każdego typu

  maks. 16 x 256 każdego typu

  Grupy ostrzegaczy
  Wejścia, wyjścia, wskaźniki typu LED
  Elementy zewnętrzne (np. inst. tryskaczowe)

  Poziomy opóźnień

  Teksty użytkownika

  2. 4

  6500 dla średniej liczby 25 znaków na jeden tekst

  Dane techniczne technologii X-LINE

  Elementów na pętlę

  maks. 250

  Adresów logicznych na B5-DXI2

  maks. 700

  Urządzenia na linii otwartej

  maks. 64

  BX-SOL, BX-SBL na pętlę

  maks. 32 (poz. dźwięku niski), 24 (poz. dźwięku wysoki)

  BX-FOL na pętlę

  maks. 32

  Długość pętli

  maks. 3500m

  Maksymalna rezystancja pętli
  255?
  Podcentrala Integral IP MX? Konstrukcja obudowy i wymiary

  3 Podcentrala Integral IP MX
  3. 1

  Konstrukcja obudowy i wymiary

  Wszystkie dostępne warianty podcentral systemu Integral IP MX różnią się od siebie jedynie wykonaniem drzwiczek. Ściana tylna, kaseta na karty elektroniczne, obudowa i inne elementy są identyczne we wszystkich typach
  podcentral Integral IP MX.

  wymiary w mm

  3. 2

  Wersja podstawowa
  Wersja podstawowa (tzn. nierozbudowana) każdej
  podcentrali Integral IP MX zawiera:
  - Obudowę do montażu na ścianie z drzwiami (zależnie od typu)
  - Kasetę montażową z magistralą B5-BUS
  - Główną jednostkę obliczeniową B5-MCU
  - Zasilacz 7 A, B5-PSU
  - Miejsce na dwa akumulatory 12 V / 38... 40 Ah
  - Zaciski sieciowe i przewody akumulatorowe
  Wszelkie dalsze funkcje centrali są projektowane indywidualnie wg
  wymagań konkretnego klienta. Odbywa się to przez zainstalowanie
  odpowiednich kart w kasecie montażowej (w odpowiednich slotach) oraz wyposażenie drzwiczek w panel obsługi w żądanej wersji
  językowej, a także na załadowaniu do podcentrali oprogramowania
  sprzętowego przy użyciu pakietu oprogramowania Integral.

  Wersja podstawowa podcentrali Integral IP MX
  bez obudowy

  Podcentrala Integral IP MX? Kaseta montażowa

  3. 3

  Kaseta montażowa
  Kaseta montażowa na karty elektroniczne podcentral zawiera wszystkie
  podstawowe układy elektroniczne podcentrali Integral IP MX, poza
  polem obsługi i drukarką protokołującą.
  Kaseta przymocowana jest do tylnej ścianki obudowy Integral IP MX i
  zawiera 13 slotów przeznaczonych do montażu kart elektroniki.
  Zasilanie i komunikację między poszczególnymi kartami umożliwiają
  magistrale zainstalowane z tyłu kasety, wyposażone w specjalne sloty
  do montażu kart elektroniki.

  Pusta kaseta montażowa podcentrali
  z magistralami

  Pozycja 1
  Pozycja zarezerwowana dla karty głównego procesora B5-MCU
  Pozycja 2
  Do dyspozycji dla wszystkich kolejnych opisanych kart. Jest przewidziana ponadto dla kart sieciowych B5-NET2-485, B5-NET4-485 lub
  B5-LAN.
  Wyposażona kaseta z kartami elektronicznymi

  Pozycje 3 do 8
  Pozycje nr 2 do 8 można dowolnie wykorzystać i instalować w nich
  wszystkie moduły opisane niżej za wyjątkiem kart sieciowych B5NET2-485, B5-NET4-485 i B5-LAN a także kart przekaźnikowych
  B3-REL10, B3-REL16 i B3-REL16E.
  Pozycja 9
  Jeżeli konieczne jest zainstalowanie w kasecie kart przekaźnikowych
  (złącza o numerach 11-13), to do prawidłowej pracy niezbędne jest
  obsadzenie złącza nr 9 kartą B5-BAF, B3-LPI lub B5-MRI16, ponieważ wyłącznie te moduły nadają się do sterowania magistralą przekaźników. Jeżeli nie ma potrzeby instalowania kart przekaźników, to również złącze nr 9 można wykorzystać dowolnie.
  Pozycja 10
  Pozycja zarezerwowana dla zasilacza B5-PSU.
  Pozycje od 11 do 13
  Pozycje zarezerwowane dla kart przekaźnikowych B3-REL10, B3REL16 i B3-REL16E.

  3. 4

  Wbudowane pole obsługi
  Pole obsługi B5-CII dostępne jest w wielu wersjach językowych i może
  być zamontowane w drzwiach centrali Integral IP MX typu B5-SCU-C,
  B5-SCU-CP, B5-SCU-CP4L, B5-SCU-C8L, B5-SCU-CP4L-IP55, B5SCU-CP-EAT32, B5-SCU-C-EAT64.
  Za pomocą przewodu wstążkowego podłączane jest do głównej jednostki
  obliczeniowej B5-MCU oraz dodatkowo steruje drukarką protokołującą.

  Podcentrala Integral IP MX? Montaż podcentrali

  3. 5

  Montaż podcentrali
  Ścianę tylną podcentrali należy zamocować
  wg planu wiercenia, używając czterech śrub
  5x40 z zaokrąglonym łbem i czterech dybli o
  wymiarze S8. Do montażu centrali na ścianie
  gipsowo-kartonowej należy użyć kołków
  rozporowych i przewidzieć ewentualne
  wzmocnienie ściany.
  Masa centrali Integral z akumulatorami
  to ok. 50 kg!
  Wprowadzić przewody i zlikwidować ich
  naciągnięcie przez zastosowanie opasek mocujących.
  Wstawić akumulatory i podłączyć ich przewody elektryczne.
  Kasetę montażową zawiesić na tylnej ściance
  i zainstalować właściwe karty w podcentrali.
  Podłączyć przewody sieci zasilającej do zacisków sieciowych oraz przewody poszczególnych kart do właściwych złączy.
  Założyć obudowę i przykręcić ją dwiema
  śrubami mocującymi.

  Plan wiercenia otworów montażowych pod każdą wersję obudowy podcentrali
  Integral IP MX [wymiary podane w mm]

  Wpiąć kabel taśmowy wychodzący z panelu
  obsługi do B5-MCU.
  Kabel masy drzwi połączyć z obudową.

  Zestaw szyn dystansujących
  Opcjonalna szyna dystansująca jest dostępna dla wszystkich obudów Integral pozwala na dodatkowe odsunięcie na 2cm obudowy
  od ściany. Otwory montażowe wymagane do przymocowania ich
  do obudowy zostały już wykonane. Ponadto należy zastosować
  odpowiednio dłuższe wkręty mocujące (min. 5 x 60 mm).
  Zestaw do mocowania akumulatorów
  Zgodnie z przepisami VDS i EN 54-2 do mocowania akumulatorów w szafkach do dyspozycji jest obejma, która opcjonalnie w razie potrzeby może zostać zamówiona. Wymagane otwory wiercone do przymocowania obejmy do szafki są już przewidziane.
  Każda podcentrala Integral IP MX dostarczana jest z dwiema etykietami opisowymi przy czym
  jedna z nich jest już przymocowana wewnątrz obudowy po jej prawej stronie powyżej akumulatorów. Druga etykieta dostarczana jest razem z panelem obsługi i musi być przyklejona zgodnie z
  wymaganiami dla dostępu na poziomie 1 (wg. normy EN54) i znajdować się na zewnątrz obudowy w widocznym miejscu!
  Numery katalogowe
  B3 Zestaw do mocowania akumulatorów:
  B3 Zestaw szyn dystansujących:
  Magistrala systemowa B5-BUS (zapasowa):
  FG74108
  FG74110
  EG072919

  Zewnętrzne panele obsługi? Wymiary zewnętrznych paneli obsługi

  4 Zewnętrzne panele obsługi
  4. 1

  Wymiary zewnętrznych paneli obsługi

  B5-MMI-CIP
  Zewnętrzny panel obsługi

  B5-MMI-CPP
  Zewnętrzny panel obsługi z drukarką

  B3-MMI-FPA
  Panel obsługi dla straży pożarnej
  w wersji austriackiej

  B5-MMI-CII
  Zewnętrzny panel obsługi bez obudowy

  B5-MMI-HCIP
  Panel obsługi High End

  B5-MMI-HCPP
  Panel obsługi High End z drukarką

  B3-MMI-IPEL
  B3-MMI-EAT64
  Zewnętrzne pole wskazań dla 8 stref gaszenia Zewnętrzne pole wskazań dla 64 grup dozorowych

  B3-MMI-FAT
  Panel wskazań dla straży pożarnej
  Zewnętrzne panele obsługi? Plan wiercenia otworów montażowych pod zewnętrzne panele obsługi

  4. 2 Plan wiercenia otworów montażowych pod zewnętrzne panele obsługi
  min. wymagana szerokość 670

  min. wymagana szerokość 450

  B3-MMI-FAT

  13

  183, 6

  160

  Ř 3, 7

  330
  350
  14

  Zasilanie? Zasilanie awaryjne (akumulatory)

  5 Zasilanie
  Na potrzeby zasilania central energią elektryczną z sieci elektroenergetycznej należy przygotować wydzielony
  obwód elektryczny 230 V / 50 Hz (np. wg zaleceń podanych w TRVB S 123). Obwód ten musi zawierać oznakowany na czerwono bezpiecznik samoczynny (wytrzymujący co najmniej impulsy prądowe o amplitudzie 10 A)
  oraz oddzielny wyłącznik różnicowoprądowy.
  Podłączenie zasilania musi zostać wykonane przez fachowców ze stosownymi uprawnieniami w
  zgodzie z normami obowiązującymi w danym kraju np. : DIN, ÖNORM, VDE oraz wyłącznie w
  zgodzie z miejscowymi przepisami!
  CSP musi otrzymywać zasilanie sieciowe z własnego obwodu elektrycznego (wydzielonego obwodu elektrycznego). Wszelkie prace wolno przeprowadzać wyłącznie przy odłączonym napięciu
  (sieć energetyczna + akumulator) i bez napięcia zewnętrznego.
  W czasie dotykania kart podcentrali trzeba bezwzględnie przestrzegać zasad zabezpieczania przed
  wyładowaniami elektryczności statycznej (obowiązują środki ostrożności ESD)!

  5. 1

  Zasilanie awaryjne (akumulatory)

  W celu zagwarantowania nieprzerwanej pracy systemu na wypadek wystąpienia krótkotrwałych zaników zasilania
  sieciowego w każdej podcentrali Integral instaluje się dwa akumulatory połączone szeregowo, które w razie awarii zasilania sieciowego przejmą zasilanie centrali.
  Do instalacji akumulatorów przewidziano miejsce znajdujące się w dolnej części obudowy podcentrali Integral.
  Wolno stosować wyłącznie następujące akumulatory (nr kat. HG691017) dopuszczone przez Schrack Seconet i
  posiadające świadectwa VdS, w przeciwnym razie producent nie gwarantuje bezawaryjnej pracy systemu:

  Typ akumulatora
  WP 45-12
  CTM CT38-12i
  Excide Powerfit S312/40G5
  Genesis NP38-12R
  Sauseng SB 40-12I

  Nr dopuszczenia VdS
  G105087
  G103053
  G102109
  G106045
  G105017

  15

  Zasilanie? Podłączenie zasilania i akumulatorów

  5. 2 Podłączenie zasilania i akumulatorów
  W prawym górnym rogu tylnej ścianki podcentrali Integral IP MX znajduje się otwór, przez który należy wprowadzić kabel sieciowy. Na
  obrzeżach tego otworu znajdują się otworki umożliwiające zamocowanie kabla za pomocą opaski w celu zmniejszenia jego ewentualnego
  naciągnięcia.

  Podłączenie
  Przewody kabla sieciowego należy wpiąć w zaciski dla niego przeznaczone, przewód ochronny PE należy podłączyć do stosownie oznakowanego zacisku śrubowego uziemienia. Wchodzący w zakres dostawy kabel akumulatorowy podłączany jest do zasilacza i akumulatorów.
  L1

  B5-PSU

  z odzielnego pola rozdzielni
  zabezpieczenie przynajmniej 10A
  własny wyłącznik

  N
  PE

  Wtyczka
  zasilająca

  ACin: 230V
  50/60Hz

  NET OK
  +5V; 3, 3V

  Kostka zasilająca

  EIN
  AUS
  VExt5
  GndExt5
  VExt4
  GndExt4
  VExt3
  GndExt3
  VExt2
  GndExt2
  VExt1
  GndExt1

  F5
  F4
  F3

  Bezpiecznik bagnetowy 8A

  F2
  F1

  +

  50mV/A

  + VBAT
  _

  Akumulator

  GNDBAT

  12V-38... 40 Ah

  Zasilacz B5-PSU:
  Kostka zaciskowa dla zewnętrznych odbiorników:
  Zapasowe bezpieczniki F1 do F5:
  Kabel do podłączenia akumulatorów:
  Bezpieczniki instalowane w kablu akumulatorowym:
  Akumulatory:

  16

  Akumulator
  EG072918
  FG74090
  IS625228
  FG29910
  IS625040
  HG691017

  Zasilanie? Zasilacz B5-PSU

  5. 3

  Zasilacz B5-PSU

  Zasilacz o wydajności prądowej 7A dostarcza do każdej podcentrali
  Integral wymagane napięcia 3, 3 V, 5 V i 27 V. Podłączenie do systemu
  następuje poprzez wtyk znajdujący się z tyłu zasilacza włączany w
  magistralę systemową B5-BUS zamontowana w kasecie montażowej
  Na panelu przednim znajduje się blok 10 zacisków do podłączenia
  odbiorników zewnętrznych z wykorzystaniem 5 wyjść zabezpieczonych bezpiecznikami.
  Szczegółowe informacje zawarte są w dokumentacji technicznej zasilacza B5-PSU.
  Interfejsy

  V45

  Podłączenie zasilania
  Gniazdo do pomiaru prądu akumulatorów
  Wtyk połączeniowy z magistralą systemową
  Podłączenie zewnętrznych odbiorników
  Podłączenie akumulatorów VBAT
  Podłączenie akumulatorów GNDBAT
  Wyłącznik zasilania sieciowego
  Wskaźniki LED

  A10

  Bezpieczniki dla wyjść F1 do F5

  X1
  X3
  X4
  X5
  X13
  X14
  S1

  Dane techniczne
  Napięcie zasilające/częstotliwość:
  Pobór mocy:
  Bezpiecznik sieciowy:
  Bezpieczniki w zasilaczu:
  Wyjścia dla wewnętrznych odbiorników:
  Wyjścia dla zewnętrznych odbiorników:
  Wkładki topikowe F1 do F5
  Zapasowe bezpieczniki F1 do F5:

  230 VAC +15%/-20% 47-63 Hz
  maks. 350 VA
  odporny na 10A impulsy prądowe
  2 x 2. 0A zwłoczny
  3, 3V/3A, 5V/1A, 27V/7A
  5 x 27 V, 2. 5 A FF
  2. 5A bardzo szybki, szklany rurkowy 5x20 mm
  230 VAC +15%/-20% 47-63 Hz

  IS625228

  Informacje dotyczące kompatybilności
  Dozwolona pozycja w kasecie:
  10
  Kompatybilny z kartą głównego proceso- B5-MCU od wersji EG072939-ra:
  B5-MCU-P od wersji EG072901-Kompatybilny z magistralą systemową:
  B3 lub B5-BUS (wszystkie wersje)
  Wersja oprogramowania Integral:
  Kompatybilność wstecz do V 1. 0
  Od wersji V 6. 0 pełny zakres funkcji razem z B5-MCU (sygnalizowanie uszkodzeń napięć i bezpieczników. )

  17

  Podłączenie odbiorników zewnętrznych
  Zasilacz B5-PSU do podcentral Integral ma 5 wyjść (każde zabezpieczone bezzwłocznym bezpiecznikiem 2, 5 A) wyprowadzonych na listwie
  zaciskowej nr X5 służących do podłączenia odbiorników zewnętrznych
  np. urządzeń magistrali MMI-BUS, sygnalizatorów akustycznych, lamp
  ostrzegawczych, sejfu na klucze dla straży pożarnej, konwertera interfejsów, trzymaczy elektromagnetycznych itp.

  B5 - PSU

  +
  VExt5

  F5

  VExt4

  F4

  VExt3

  VExt2

  F2

  VExt1

  Tylko bezpieczniki szklane rurkowe 2, 5A o charakterystyce szybkiej
  mogą być stosowane - w przeciwnym wypadku nie ma gwarancji, że
  obwód zostanie przerwany.

  Podłączenie zewnętrznych odbiorników należy przeprowadzić tak, by spełnić wymogi wszystkich odnośnych przepisów obowiązujących w kraju, w którym instalowany jest system!
  Do akumulatorów i zasilacza nie wolno podłączać urządzeń odbiorczych nienależących do instalacji!
  Całkowite natężenie prądu wyjścia odbiorników zewnętrznych nie może w żadnym wypadku przekroczyć wydajności prądowej zasilacza wynoszącej 7 A, ponieważ przy wykorzystywaniu wyłącznie zasilania z sieci (tzn. bez akumulatorów) może dojść do przeciążenia zasilacza.

  Ze względu na wymogi bezpieczeństwa sygnalizatory akustyczne nie powinny być podłączane do
  tego samego wyjścia, co inne urządzenia. Zwarcie na tej linii sygnałowej spowodowałoby, że sygnał alarmowy nie zostanie wygenerowany.

  Pomiar prądu akumulatora
  Podczas normalnej pracy odłączyć zasilanie sieciowe, wyjmując wtyczkę z
  zasilacza B5-PSU zainstalowanego w centrali Integral, upewniwszy się
  wcześniej, że na wyświetlaczu nie ma komunikatów o alarmach, ani o
  odłączeniach, a akumulatory są podłączone i naładowane.
  System sygnalizuje awarię zasilania sieciowego; cały system Integral bez
  wyjątków zasilany jest jedynie przez akumulatory.
  Włączyć urządzenie pomiarowe (miernik uniwersalny, woltomierz) i przełącznik zakresów pomiarowych ustawić na,, napięcie prądu stałego?
  (przewidywana wartość pomiarowa: ok. 10÷350 mV DC.
  ????
  Kabel pomiarowy prądu akumulatorów podłączyć z jednej strony do
  gniazdka testowego zasilacza B5-PSU a z drugiej włączyć do używanego
  DC
  _
  miernika.
  ~
  V
  A
  Odczytać zmierzoną wartość i ją zanotować (= prąd spoczynkowy).
  Wywołać alarm testowy, który spowoduje włączenie jak najwięcej wykonawczych urządzeń przeciwpożarowych zasilanych z CSP.
  Odczytać zmierzoną wartość i zanotować ją (= prąd alarmowy).
  Przeliczyć wartości zmierzone wg równania: wartość zmierzona [mV] / 50 = prąd akumulatora [A].
  Naładowanie akumulatora do 80% pojemności w ciągu 24 godzin jest gwarantowane, jeżeli natężenie prądu spoczynkowego nie przekracza 5 A (=250 mV).
  Czas buforowania równy 72 godziny (pracy w stanie czuwania) z akumulatora o pojemności 40 Ah jest zagwarantowany, jeżeli natężenie prądu spoczynkowego nie przekracza 0, 48 A (=24mV) (przy maksymalnym możliwym
  prądzie alarmowym o wartości 7 A dla czasu buforowania 0, 5 godz. ). Jeżeli natężenie prądu spoczynkowego
  przekracza
  0, 48
  A,
  to
  należy
  wykonać
  następujące
  obliczenie:
  A

  V

  AUS

  10mA

  137, 5

  50mV/A
  VBAT

  AC

  (prąd spoczynkowy x czas buforowania) + (prąd alarmowy x czas buforowania) & lt; efektywna pojemność akumulatora
  (38 Ah).

  Jeżeli wyniki pomiarów prądu akumulatora nie odpowiadają wynikom kalkulacji bilansu prądowego (+/- 10%)
  należy skontaktować się z działem pomocy technicznej Schrack Seconet.
  18

  Karty obsługi linii wejściowych i karty sterujące? Karta głównego procesora B5-MCU

  6 Karty obsługi linii wejściowych i karty sterujące
  6. 1

  Karta głównego procesora B5-MCU

  Karta głównego procesora B5-MCU przetwarza wszystkie dane innych kart
  zainstalowanych w centrali, wykonuje niezbędne procesy dla działania logiki
  systemu oraz zarządza danymi konfiguracyjnymi oraz czasem systemowym.
  Stany systemowe pokazywane są za pomocą wskaźników LED, wszystkie operacje związane z konfiguracją i programowaniem wykonywane są poprzez
  interfejs USB (X7) z wykorzystaniem komputera serwisowego PC z wersją
  oprogramowania 7. 1 lub wyższą.
  Szczegółowe informacje zawarte są w dokumentacji technicznej zasilacza B5MCU.
  Interfejsy
  X1

  Interfejs do podłączenia magistrali systemowej B5-BUS

  X2

  Gniazdo do podłączenia wbudowanego panelu obsługi

  V5

  Wskaźniki LED dla głównych procesorów A i B

  X6
  X7

  Kołeczek reset do restartu systemu
  Interfejs USB 1. 1 (np. : komputer serwisowy PC)

  X8

  Interfejs USB 1. 1 typu Host (obecnie niewykorzystywany)

  Interfejs do podłączenia karty SD dla tekstów klienta, parametrów
  projektu, itd.
  X9

  Zasilanie:
  Pobór prądu w stanie czuwania:
  Napięcie zasilania:

  wewnętrznie poprzez magistralę systemową
  35 mA typ. (prąd baterii)
  Napięcie baterii VL+22 V.. 30 V
  Napięcie układów logicznych VCC+5, 0 V? 5%
  Napięcie układów logicznych VCC+3, 3V? 5%
  0° do +50°C
  5 do 95%, bez kondensacji

  Wilgotność względna:
  Karta głównego procesora B5-MCU
  Przewód USB 3 m dla komputera serwisowego
  Przewód USB 4 m dla komputera serwisowego
  Karta SD 2GB

  EG072939
  FG022051
  FG022052
  FG020325

  Dozwolone pozycje w kasecie:
  1
  Kompatybilny zasilacz:
  B5-PSU od wersji EG072918-Wersja oprogramowania Integral:
  od V 6. 0

  19

  Karty obsługi linii wejściowych i karty sterujące? B5-DXI2 karta pętlowa X-LINE

  6. 2

  B5-DXI2 karta pętlowa X-LINE

  Dla podłączenia dwóch linii pętlowych z odpowiednimi ostrzegaczami i modułami pętlowymi w technice XLINE. Alternatywnie można podłączyć jedną pętle i dwie linie otwarte lub 4 linie otwarte. Szczegółowe informacje zawarte są w dokumentacji technicznej karty B5-DXI2.
  Wtyk do włączenia karty w szynę systemową (BUS)

  Wtyczka podłączeniowa dla 2 linii pętlowych lub 4 linii
  otwartych
  Nr pętli

  Oznaczenie

  V4
  G4
  C4
  L4
  V3
  G3
  C3
  L3
  V2
  G2
  C2
  L2
  V1
  G1
  C1
  Funkcja

  niedostępna
  Ekran
  GND na końcu pętli
  +24V na końcu pętli
  GND na początku pętli
  +24V na początku pętli
  +24V na początku pętli

  Pobór prądu czuwania:
  Podłączenie:
  Izolator zwarć:
  Identyfikacja elementów:
  Długość pętli/linii:

  35 mA
  2 pętle, na każdej maks. 250 elementów lub 4 linie otwarte
  zintegrowany z ostrzegaczami i modułami
  standardowo zintegrowana
  maks. 3. 500 m

  B5-DXI2 karta pętlowa X-LINE
  Wtyczka połączeniowa dla pętli
  Kabel dla linii pętlowych (ekranowany)

  EG072912
  YY970138
  L198200804

  20

  2 do 9
  Kompatybilna z kartą głównego procesora: B5-MCU (wszystkie wersje i warianty)
  od V 7. 1
  Podłączane elementy:
  Gniazdo USB 501 do podłączenia czujek automatycznych CUBUS MTD 533X, oraz akustycznego wskaźnika zadziałania BXAPI i równoległego wskaźnika zadziałania BA-UPI
  Ręczny ostrzegacz pożarowy MCP 535 i MCP 545
  Moduły pętlowe X-Line BX-AIM, BX-OI3, BX-REL4, BXIOM, BX-IM4, BX-ESL, BX-RGW
  Urządzenia ostrzegawcze BX-SOL i BX-FOL
  Zalecany przewód dla pętli:
  YnTKSY ekw 1 x 2 x 0, 8 mm

  Właściwości X-LINE (np. 250 elementów na pętle) mają zastosowanie tylko gdy na pętli zamontowane są wyłącznie elementy X-LINE. Ponieważ elementy X-LINE są kompatybilne wstecz,
  pętla z elementami X-LINE i pętli dozorowych będzie działała poprawnie, jednak taka pętla będzie miała właściwości zwykłej pętli dozorowej.

  6. 2. 1

  Podłączenie X-LINE
  Wszystkie dostępne moduły i ostrzegacze pożarowe przeznaczone do pracy w technologii linii
  pętlowych X-LINE charakteryzują się całkowicie symetryczną budową, jeżeli chodzi o sposób
  podłączenia do linii pętlowej (wejścia przełączane, izolatory zwarć. ) Dlatego nie ma znaczenia, do
  której części pętli - do,, początku pętli? czy do,, końca pętli? następuje ich podłączenie. Jednak
  dla zachowania przejrzystości instalacji zaleca się utrzymanie raz przyjętej zasady podłączania
  przewodów (w całej pętli).

  4 3

  MCP 545X
  BX-OI3

  1 Vext+
  IN3+
  IN3- Wejście 3
  IN2+
  Wejście 2
  SHLD
  IN2IN1+
  Wejście 1 SHLD
  IN1L2

  X3

  Przekaźnik
  NO
  COM
  NC

  SHLD 6
  GND 5

  4
  SHLD 3
  GND
  654 3 21

  USB 501

  B5-DXI2

  GND

  L1 1

  EKRAN

  X1NC1

  COM1
  NO1
  X2NC2

  COM2
  NO2
  X3NC3

  COM3
  NO3

  12 34

  5678
  L2

  NO4

  COM4

  SHLD

  X4NC4

  MCP 535X
  21

  6. 2

  Podłączenie elementów do linii otwartych
  Wytyczne nie pozwalają na stosowanie na jednej linii czujek automatycznych z ręcznymi ostrzegaczami pożarowymi. Analogicznie nie jest dozwolone stosowanie na jednej linii ostrzegaczy pożarowych razem z modułami sterującymi.
  Ostrzegacze podłączone do linii muszą znajdować się w tej samej strefie pożarowej.
  Zgodnie z wymaganiami VdS, PN na jednej linii można zastosować maksymalnie 32 czujki pożarowe. 3

  Podłączenie do gniazda USB 501

  Do gniazda USB 501 (wszystkie wersje) mogą być podłączone czujki automatyczne typu CUBUS MTD 533X.
  Do każdego gniada USB 501 może być podłączony akustyczny wskaźnik zadziałania BX-API lub równoległy
  wskaźnik zadziałania BA-UPI.

  USB501

  6 5 4 32 1
  L1
  6 5 4 321
  BX-API

  - +

  SL

  BA-UPI

  22

  6. 4

  Podłączenie ręcznego ostrzegacza pożarowego MCP 535X i MCP 545X

  M P5 5
  C
  4 X
  1234

  5678

  SL
  HD
  L
  2
  GD
  N

  6
  5
  3
  S D
  HL
  G
  ND

  MP 3 X
  C 55

  6. 5

  Podłączenie modułu wejścia BX-AIM

  Moduł linii bocznej BX-AIM (20-2100005-01) obsługuje linię stałoprądową przyłączoną do pętli X-LINE. Można go zaprojektować, by pracował jako nadzorowane wejście do odczytu stanu zestyków bezpotencjałowych
  bądź jako grupa ostrzegaczy pozwalając w ten sposób na podłączenie czujek dwustanowych (adresowanie kolektywne). Za pośrednictwem modułu BX-AIM możliwe jest podłączenie poprzez barierę Zenera (iskrobezpieczność) czujek dwustanowych pracujących w strefie Ex; moduł ten ma ponadto wyjście dla wskaźnika równoległego. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji technicznej modułu BX-AIM.
  Detektory konwencjonalne lub wejście
  nadzorowane

  Wejście gaszenia zgodnie z VdS

  LS

  1 P-

  P+

  680 R

  BX-AIM
  3k3

  560 R

  19k1

  BX-AIM

  Centrala Sterowania Gaszeniem

  L

  C

  L Ex

  L1 1
  560 R
  Obszar EX

  Detektory konwencjonalne w strefie zagrożonej wybuchem

  Z787
  Lokalne uziemienie bariery, dodatkowo
  połączenie wyrównawcze 10mm2˛ z
  z uziemieniem centrali

  23

  6. 6

  Podłączenie modułu wejścia/wyjścia BX-OI3

  Moduł BX-OI3 (20-2100001-01) można wykorzystać jako moduł wejścia/wyjścia (1 wyjście przekaźnikowe, 2
  nadzorowane wejścia, 1 wejście z optoizolatorem), a także do obsługi ostrzegaczy lub grupy ostrzegaczy, co
  umożliwi podłączenie czujek specjalnych do instalacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji
  technicznej modułu BX-OI3.

  niemonitorowane

  Przekaźnik

  1 NC
  NO

  Sterownaie urządzeniami
  przeciwpożarowymi

  monitorowane

  180?
  180?

  IN2IN1+ Wejście1 SHLD
  Nadzorowanie zestyków
  bezpotencjałowych

  Nadzorowanie napięcia
  zewnętrznego

  zasilacz

  Przekaźnik GND
  24

  X2
  Uszkodz.
  Alarm

  Czujka specjalna

  IN2IN1+ Wejście 1
  IN1-

  Podłączenie czujek specjalnych

  6. 7

  Podłączenie modułu wyjścia BX-REL4

  Moduł BX-REL4 (20-2100004-01) ma 4 bezpotencjałowe wyjścia przekaźnikowe o obciążalności maks. 60 W
  (maks. 2A/230V lub 0, 25A/24V). Wszystkie przekaźniki posiadają bistabilne zestyki przełączne z niezależnymi
  zaciskami dla styku NO (normalnie otwarty) i NC (normalnie zwarty). Dla każdego wyjścia można niezależnie
  zaprogramować funkcję,, fail-safe? dla przypadku braku zasilania na pętli. Szczegółowe informacje dotyczące
  BX-REL4 zawarte są w dokumentacji technicznej modułu.

  NO1

  COM2

  Sterowanie
  windą

  COM3

  NO3
  Zasilacz
  zewnętrzny

  Przykład 3:
  Sterowanie napięciem
  zewnętrznym
  np.... silnik wentylatora

  COM1

  Przykład 2:
  Zestyk NC
  np.... sterowanie
  elektroniką

  BX-REL4

  Przykład 1:
  zasilacza CSP
  np. syreny

  COM4
  M

  6. 8

  Podłączenie modułu wyjścia nadzorowanego BX-IOM

  BX-IOM (20-2100002-01) to moduł posiadający jedno wyjście nadzorowane i jedno wejście z optoizolatorem.
  Moduł służy do sterowania nadzorowanymi odbiornikami (np. sygnalizatorami akustycznymi), które otrzymują
  zasilanie ze źródła zewnętrznego. Wspomniane wejście można wykorzystać do kontroli zewn. źródła zasilania.
  Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji technicznej modułu BX-IOM.

  BX-IOM

  Podłączenie odbiornika z nadzorowaniem napięcia zewnętrznego źródła zasilania
  20V-30V
  1 VEXT

  IM1+
  IM1OM1+
  OM1-

  25

  6. 9

  Podłączenie modułu wejść BX-IM4

  Moduł BX-IM4 (20-2100003-01) ma 4 wejścia nadzorowane (lub nienadzorowane) do zestyków bezpotencjałowych. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji technicznej modułu BX-IM4.
  Wejścia nadzorowane

  Wejścia nienadzorowane

  6. 10

  Podłączenie bramki radiowej BX-RGW

  BX-RGW (20-2100006-01) służy do podłączenia ostrzegaczy radiowych do centrali sygnalizacji pożarowej.

  BA-RFM

  BX-RGW

  DOW 1171

  Należy koniecznie zapoznać się z dokumentacją techniczną modułu BX-RGW przed włożeniem
  baterii do urządzeń BX-RGW, DOW 1171 i SMF 6120. W dokumentacji tej znajdują się również
  wszelkie inne niezbędne informacje.

  26

  6. 11

  Podłączenie pętlowego sygnalizatora akustycznego BX-SOL

  Poziom natężenia dźwięku może być indywidualnie nastawiany dla każdego sygnalizatora za pomocą oprogramowania Asystent Peryferii od wersji 7. oprogramowania centrali Integral.

  BX-SOL

  Szczegółowe informacje dotyczące podłączenia i nastawienia pętlowego sygnalizatora akustycznego BX-SOL
  znajdują się w dokumentacji technicznej.

  Przełącznik
  DIP

  1 2

  Przełącznik typu DIP - nieużywany!

  6. 12

  Podłączenie pętlowego sygnalizatora optycznego BX-FOL

  BX-FOL

  Częstotliwość błysku może być indywidualnie nastawiana
  dla każdego sygnalizatora za pomocą oprogramowania
  Asystent Peryferii od wersji 7. oprogramowania centrali
  Integral.

  Szczegółowe informacje dotyczące podłączenia i nastawienia pętlowego sygnalizatora optycznego znajdują się w
  dokumentacji technicznej.

  27

  6. 13

  Podłączenie czujnika położenia końcowego BX-ESL

  X4

  28

  BX-ESL jest umieszczony w plastikowej obudowie.
  Kabel jest doprowadzony przez przepusty kablowe
  PG. Podłączenie do X-LINE następuje za pośrednictwem zacisków śrubowych X1-X4.

  BX-ESL

  Czujnik położenia końcowego BX-ESL (20-2100007-01) nadzoruje ruch kontrolnego popychacza wykorzystując
  wiązkę światłą podczerwonego i przekazuje informacje do centrali sygnalizacji pożarowej za pomocą czterech
  połączeń z Integral X-LINE. Dodatkowe informacje o BX-ESL są dostępne w odpowiedniej dokumentacji
  technicznej.

  Karty obsługi linii wejściowych i karty sterujące? Karta sterująca B5-BAF

  6. 3

  Karta sterująca B5-BAF

  Karta B5-BAF pozwala na zastosowanie wyjść nadzorowanych (urządzenia alarmujące i transmisji, sygnalizatory
  akustyczne, itp), paneli sterowniczych dla straży pożarnej (zgodnie z normą DIN 14661), a także do sterowania
  magistralą przekaźników. Karta B5-BAF zawiera również port dla magistrali urządzeń zewnętrznych MMI-BUS,
  do którego można podłączać m. in. panel obsługi i używany w Austrii panel sterowniczy dla straży pożarnej.
  Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji technicznej karty B5-BAF.
  Wtyk do włączenia karty w szynę systemową (BUS)
  Wtyk do włączenia w magistrale przekaźnikową

  Blok zacisków 2 wyjść nadzorowanych, do których podłącza się urządzenie transmitujące i urządzenie alarmujące
  wzgl. obwody z obciążeniem 16? ÷1k?.
  Zacisk
  Oznaczenie
  CFM2
  OM2OM2+
  CFM1
  OM1OM1+

  Funkcja
  Potwierdzenie GND
  +24V
  +24V

  Interfejs do panelu obsługi dla straży pożarnej zgodny z
  DIN 14661
  7
  8
  9
  11
  12
  X6

  FCPI2
  FCPI3
  24V
  FCPO2
  FCPO0
  FCPO3
  FCPO1
  FCPO4
  FCPI1
  FCPO5
  FCPI0
  FCPI4

  Interfejs dla MMI-BUS
  MMIA+
  MMIAMMIB+
  MMIBGNDISA
  GNDISA
  GNDISB
  GNDISB

  X11-16

  Mostki do ustawienia zakresu obciążenia obsługiwanego przez wyjścia w bloku zacisków X3.

  X17, X18

  Mostki do terminowania MMI-BUS
  Po założeniu mostków X17 i X18 MMI-BUS jest zaterminowana.

  29

  Pobór prądu:

  Interfejs magistrali przekaźnikowej:
  Interfejs dla panelu obsługi dla straży pożarnej zgodny z DIN 14661:
  Typ transmisji:
  Odległość:
  Interfejs OM1:

  35 mA typowo z włączonym sterownikiem wyjść, ale bez prądu
  urządzeń peryferyjnych, bez MMI-BUS i bez panelu obsługi dla
  PSP zgodnie z DIN
  MMI-BUS, 2 wyjścia nadzorowane,
  Panel obsługi dla straży pożarnej zgodny z DIN 14661
  dla B3-REL10 lub B3-REL16(E)

  Interfejs OM2:
  Interfejs MMI-BUS:
  Długość MMI-BUS:

  12-pinowa wtyczka zaciskowa
  równoległa, dwukierunkowa
  maks. 5 m
  Urządzenie transmisji lub
  wyjście nadzorowane, 28 V/1, 5 A
  separowany galwanicznie RS 485
  maks. 200 m

  Karta sterująca B5-BAF
  Wtyczka zaciskowa MMI-BUS
  Wtyczka z zaciskami lutowanymi MMI-BUS
  Wtyczka dla panelu obsługi dla PSP
  Wtyczka dla wejść/wyjść nadzorowanych
  Kabel czerwony ekranowany MMI-BUS
  Kabel czerwony nie ekranowany MMI-BUS

  EG072908
  FG74085
  FG74086
  FG74089
  FG74088
  L228022518
  L228022516

  9 przy sterowaniu magistrala przekaźnikową, w innym przypadku też 2 do 8
  od v 7. 1
  Podłączane elementy do MMI-BUS:
  wszystkie urządzenia B3-MMI-BUS od wesji -A i B5-MMIBUS oraz pole obsługi High End B5-HCIP i B5-MMI-HCPP
  Zalecane typy kabli dla MMI-BUS:
  HTKSH PH90 2x2x0, 5 (czerwony nieekranowany)
  HTKSH ekw PH90 1x2x0, 5 (czerwony ekranowany)

  Jeżeli do karty B5-BAF podłączany jest panel obsługi High-End B5-MMI-HCIP lub B5-MMIHCPP na ostatnim urządzeniu podłączonym do magistrali MMI-BUS muszą być założone
  mostki.
  Razem z panelem High-End mogą być zastosowane urządzenia MMI-BUS od wersji -F!
  Przy zastosowaniu urządzeń MMI-BUS do wersji -E mostki nie mogą być założone!

  30

  6. 1

  Parametryzacja wyjść nadzorowanych za pomocą mostków X11 do X16

  Standardowo mostki dla wyjść OM1 i OM2 ustawione są dla obciążenia 160-1000?.
  Wyjście nadzorowane OM1
  Obsługiwany zakres
  obciążenia

  Prąd wyjściowy

  Prąd spoczynkowy

  Prąd zwarciowy

  Rezystancja
  okablowania

  160-1000?

  1. 5A maks.

  890 uA

  2. 17 A typ.

  maks. 50?

  57-375?

  2. 5 mA

  maks. 20?

  20-80?

  12. 8 mA

  maks. 5?

  TUS

  100 mA

  16 mA

  137 mA typ.

  MDL-F

  Mostki

  Wyjście nadzorowane OM2
  Obsługiwany
  zakres obciążenia

  20-75?

  31

  6. 2

  Podłączenie nadzorowanych urządzeń przeciwpożarowych

  Obciążenia nadzorowane prądem spoczynkowym

  Podłączenie z zastosowaniem sygnału
  zwrotnego

  B5-BAF

  B5-BAF
  MONITOROWANE

  Urządzenie
  transmitujące

  +

  ,, Obciążenia elektroniczne"
  Obciążenie elektroniczne to urządzenie lub moduł,
  który jest używany zamiast standardowego rezystora
  obciążającego. Obciążenie elektroniczne obejmuje
  między innymi dokładne obciążenie obwodów zasilania, testowanie akumulatora i źródła prądu stałego.
  Obciążenie elektroniczne jest odbiornikiem prądu.
  Ładowanie prądu ze źródła ze stałą rezystancją oznacza, że tylko niektóre prądy obciążenie z określonymi
  rezystancjami mogą być załączone. Tymczasem obciążenie elektroniczne pozwala na zdefiniowanie zakresu
  prądu. Ponadto obciążenie elektroniczne zapewnia że
  gdy napięcie zasilające jest równe 1V to pobór prądu
  wynosi 0mA.

  32

  WYJŚCIA
  1k

  6. 3
  (TUS)

  Podłączenie wielokryteryjnego urządzenia transmisji w wersji wiedeńskiej

  Szczegółowe informacje odnośnie podłączenia urządzenia transmisji w wersji wiedeńskiej do systemu Integral IP
  MX znajdują się w Informacji o Stosowaniu Nr 92.

  Nadajnik TUS

  E 2 kluczyk sejfu
  otwierany przez
  straż pożarną

  E 1 TUS
  potwierdzenie
  zwrotne

  B5-PSU
  X5

  24V

  Vext
  GndExt

  K16
  (K15)

  (K3)
  K1

  Główny
  ostrzegacz

  6. 4

  Podłączenie urządzeń transmisji zgodnie z EN 54-1

  Ze względu na różnorodność stosowanych systemów transmisji dokument ten nie zawiera opisu takiego systemu.
  Należy skontaktować się z odpowiednim przedstawicielem handlowym.

  33

  6. 5

  Podłączenie panelu obsługi dla straży pożarnej typu FBF 0720 (Wiesmeier)

  Przy podłączaniu panelu obsługi dla straży pożarnej w wersji niemieckiej do B5-BAF napięcie
  zasilania musi być ustawione na +24 V!

  FBF 0720 (Wiesmeier)

  zgodnie z DIN 14661
  zasilanie
  zasilanie

  FBF
  FBF

  FCPI0 12

  Przycisk " BMZ zurückstellen "

  z FBF, pole 6

  FCPI1 9

  Przycisk " Akustische Signale ab "

  z FBF, pole 5

  FCPI3 2

  Przycisk " ÜE prüfen"

  z FBF, pole 8

  Przełącznik " ÜE ab"

  z FBF, pole 7

  Przełącznik " BFS ab "

  z FBF, pole 4

  Wskaźnik " Alarm erkannt "

  w FBF, pole 6

  Wskaźnik " ÜE ab "

  w FBF, pole 7

  Wskaźnik " ÜE ausgelöst"

  w FBF, pole 2

  Wskaźnik " Löschanlage ausgelöst"

  w FBF, pole 3

  Wskaźnik " Brandfall-Steuerungen ab "

  w FBF, pole 4

  Wskaźnik " Akustische Signale ab "

  w FBF, pole 5

  FCPI2

  FCPO1

  14
  13
  24
  25
  34
  33
  36

  + 24 VDC
  1 2 3
  J9

  0 VDC
  A B
  J1

  ! połozenie mostka!

  k4

  E

  J7

  J8

  35
  28
  J6

  12V

  PJ 11

  24 V 3
  GND 11

  PJ 10

  FBF-D

  PJ 7

  FCP04 8

  PJ 14

  FCPO2 4

  PJ 5

  FCPO0 5

  PJ 6

  wszystkie pozostałe mostki są założone!

  FCP05 10
  FCP03 6

  21
  23
  K6

  F

  K2

  6. 6
  Podłączenie różnych wersji paneli obsługi dla straży pożarnej zgodnie z
  Ze względu na różnorodność stosowanych paneli obsługi dla straży pożarnej dokument ten nie zawiera opisu
  takich rozwiązań. Należy skontaktować się z odpowiednim przedstawicielem handlowym.

  34

  Karty obsługi linii wejściowych i karty sterujące? Karta wyjść przekaźnikowych B3-REL10

  6. 4

  Karta wyjść przekaźnikowych B3-REL10

  Karta zawiera 10 dwustanowych, dowolnie programowanych przekaźników 230 V / 3 A. Funkcję przekaźnika,
  tzn. NO (normalnie otwarty) lub NC (normalnie zwarty), ustala się podczas projektowania przez zdefiniowanie w
  oprogramowaniu. Zaprogramowanie zabezpieczeniowego stanu przekaźnika (tzw. funkcja fail-safe) pozwala
  zdefiniować dla poszczególnych przekaźników karty stan, który przekaźnik przyjmuje na wypadek zaniku zasilania bądź w razie wyłączenia CSP. Do sterowania magistralą przekaźnikową musi być zastosowana karta B5-BAF
  lub B5-MRI16 na pozycji nr 9 kasety. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji technicznej karty
  B3-REL10.

  Wtyk do włączenia karty w szynę przekaźnikową (REL)
  X2, X3

  Wtyczki podłączeniowe (przekaźniki
  230V/3A)
  Wtyczka X2
  Wtyczka X3

  Zacisk

  R10
  R9
  R8
  R7
  R6

  R5
  R4
  R3
  R2
  R1

  Budowa przekaźnika
  Rezystancja styku:
  maks. napięcie załączania:
  maks. prąd załączania:
  maks. moc załączana:

  wewnętrznie poprzez magistralę systemową/- przekaźnikową
  bistabilny
  30 m?
  230 VAC / 125 VDC
  3 A dwa bieguny podłączone do zacisków
  300W /2500VA

  Karta przekaźników B3-REL10
  2 szt. wtyczek podłączeniowych (montaż
  boczny)
  czołowy)

  EG072804
  FG74103

  Uwaga: Wtyczki podłączeniowe nie wchodzą w zakres
  dostawy karty i muszą być zamawiane oddzielnie!

  FG74104

  11 do 13
  wszystkie
  35

  Podłączenie zestyku normalnie otwartego (NO) lub normalnie zwartego (NC)

  Zestyk NO
  lub NC,
  zależnie od
  zaprogramowania

  odbiornik
  maks. 230V~/3A

  Karty obsługi linii wejściowych i karty sterujące? Karta wyjść przekaźnikowych B3-REL16

  6. 5

  Karta wyjść przekaźnikowych B3-REL16

  Karta zawiera 16 dwustanowych, dowolnie programowanych przekaźników 30 V / 3 A do sterowania sygnalizatorów akustycznych, trzymaczy elektromagnetycznych, przekaźników, itp. Funkcję przekaźnika, tzn. NO (normalnie otwarty) lub NC (normalnie zwarty), ustala się podczas projektowania przez zdefiniowanie w oprogramowaniu. funkcja fail-safe) pozwala zdefiniować
  dla poszczególnych przekaźników karty stan, który przekaźnik przyjmuje na wypadek zaniku zasilania bądź w
  razie wyłączenia CSP. Karta B3-REL16 może być zainstalowana tylko na pozycjach od 11 do 13 oraz do sterowania magistralą przekaźnikową musi być zastosowana karta B5-BAF lub B5-MRI16 na pozycji nr 9 kasety na
  karty Integral IP MX. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji technicznej karty B3-REL16.

  X17

  Mostki do parametryzacji przekaźnika R9

  Wtyczki podłączeniowe (przekaźniki 24V/3A)
  Przekaźnik R16
  Przekaźnik R15
  Przekaźnik R14
  Przekaźnik R13
  Przekaźnik R12
  Przekaźnik R11
  Przekaźnik R10
  Przekaźnik R9

  maks. moc załączana:
  Żywotność styku:
  Temperatura otoczenia:

  Wtyczka X3
  15
  Przekaźnik R8
  Przekaźnik R7
  Przekaźnik R6
  Przekaźnik R5
  Przekaźnik R4
  Przekaźnik R3
  Przekaźnik R2
  Przekaźnik R1

  wewnętrznie poprzez magistralę systemową-/przekaźnikową
  0 mA statyczny
  9 mA przez 10 ms na przekaźnik w momencie przełączania
  30 m? maks.
  30 VAC / 30 VDC
  3A
  60 W (2 A przy 30 V)
  min. 5*107 (mechaniczna); min. 105 (elektryczna)
  0° do +50°C

  37

  Karta przekaźników B3-REL16
  czołowy)
  Dioda gasząca 1N4007
  Rezystor 3 kOhm
  Rezystor 4. 7 kOhm
  Rezystor 11 kOhm
  Bariera ochronna

  EG072807
  FG74105

  FG74106
  MM000170
  niedostępny w magazynie
  MM100013
  MM100001
  FG020430

  wszystkie

  Podłączenie zestyku NO (normalnie rozwarty) lub NC (normalnie zwarty)

  Syrena
  zestyk NO

  Trzymacz
  elektromagnetyczny
  zestyk NC

  HM

  6. 5. 1

  Przy podłączaniu
  odbiorników indukcyjnych
  zalecane jest użycie diod
  gaszących
  (np.. 1N4007).

  GndExt3

  GndExt4

  GndExt2

  38

  6. 2

  Standardowy interfejs gaszenia zgodnie z VdS
  Standardowy interfejs systemu gaszenia (zgodny z VdS) to znormalizowany interfejs umożliwiający podłączenie CSP do centrali sterowania gaszeniem. Port ten NIE służy jednak do bezpośredniego sterowania urządzeniami gaśniczymi!

  Przekaźnik R9 każdej karty B3-REL16 (od wersji -A) może być zmodyfikowany i zastosowany jako interfejs
  gaszenia. Aby to wykonać należy usunąć mostek X17 i dodać rezystor alarmowy R1 (680R) i rezystor nadzorujący R2 (3k3). Dodatkowo jedno wejście (dowolne z dostępnych) musi być zaprojektowane jako wejście gaszenia
  na B3-MTI8 z jednoczesnym ustawieniem mostków na trybu pracy,, Wejście gaszenia VdS?.
  B3-MTI8

  Centrala Sterowania
  Gaszeniem

  Standardowy interfejs
  gaszenia (zgodny z VdS)

  680R

  System gaszenia

  usunąć X17

  39

  6. 3

  Standardowy interfejs sygnałów uszkodzeniowych, zgodnie z VdS

  Standardowy interfejs sygnałów uszkodzeniowych (wg standardu VdS) to znormalizowany interfejs umożliwiający podłączenie CSP do urządzenia transmitującego sygnały uszkodzeniowe. Interfejs zawiera jedno nadzorowane
  wyjście i jedno nadzorowane wejście.
  Przekaźnik R9 każdej karty B3-REL16(od wersji -A) może być zmodyfikowany do pracy jako interfejs sygnału
  uszkodzeniowego. Aby to wykonać należy usunąć mostek X17 i dodać rezystor alarmowy R1 (680R) i rezystor
  nadzorujący R2 (3k3). Dodatkowo jedno wejście (dowolne z dostępnych) musi być zaprojektowane jako wejście
  gaszenia na B3-MTI8 z jednoczesnym ustawieniem mostków na trybu pracy,, Wejście gaszenia VdS?. Dla wyjścia
  przekaźnikowego musi zostać spełniony warunek, że dany przekaźnik karty musi przekazać sygnał uszkodzenia
  również przy braku zasilania (awaria zasilania). Przekaźnik ten musi mieć więc być zaprogramowany z aktywną
  funkcją fail-safe (Active in fail safe position).
  B3-MTI8
  X13

  System transmisji sygnałów
  uszkodzeniowych

  sygnałów uszkodzeniowych
  (zgodnie z VdS)

  R2

  40

  Karty obsługi linii wejściowych i karty sterujące? Karta wyjść przekaźnikowych B3-REL16E

  6. 6

  Karta wyjść przekaźnikowych B3-REL16E

  Karta posiada takie same funkcje i specyfikację techniczną co karta B3-REL16 ale ponadto posiada także dodatkowo zabezpieczone bezpiecznikami przekaźniki(bezpieczniki nie są monitorowane) i rezystory (rezystor nadzorujący 3k3 i rezystor alarmowy 680R) do zastosowania jako interfejs gaszenia zgodnie z VdS. Za pomocą mostków można wybrać tryb pracy jako standardowy przekaźnik lub jako interfejs VdS. Szczegółowe informacje
  można znaleźć w dokumentacji technicznej karty B3-REL16E.
  Wtyk do włączenia karty w szynę przekaźnikową (REL)

  BR1-16

  Mostki do ustawienia trybu pracy jako,, zestyk przekaźnikowy-
  lub,, interfejs VdS-:

  Wtyczki podłączeniowe (przekaźniki 30V/3A)
  Zabezpieczenie zestyku:

  Mostek

  BR 16

  Przekaźnik R8

  BR 15

  Przekaźnik R7

  BR 14

  Przekaźnik R6

  BR 13

  Przekaźnik R5

  BR 12

  Przekaźnik R4

  BR 11

  Przekaźnik R3

  BR 10

  Przekaźnik R2

  BR 9

  Mostek
  BR 8
  BR 7
  BR 6
  BR 5
  BR 4
  BR 3
  BR 2
  BR 1

  mikrobezpiecznik 3, 15 A o charakterystyce zwłocznej

  Karta przekaźników B3-REL16 E
  2 szt. wtyczek podłączeniowych (montaż boczny)
  2 szt. wtyczek podłączeniowych (montaż czołowy)

  EG072822
  FG74105
  FG74106

  Bezpiecznik dla B3-REL 16 E

  YK140651

  Uwaga: Wtyczki podłączeniowe nie wchodzą w zakres dostawy karty i muszą być
  zamawiane oddzielnie!

  41

  6. 6. 1

  W trybie alarmowym standardowego interfejsu gaszenia zgodnie z VdS zawiera nadzorowane wejście (B3-MTI8, B3-IM8 lub
  B3-DCI6), które jest zaprogramowane i
  nastawione jako interfejs VdS. Wejście to
  pozwala na odbiór przez CSP sygnału wysterowania z systemu gaszenia.

  Interfejs posiada dla wyjść w trybie przesyłania rozkazów rezystory nadzorujące (3k3 i
  680R na B3-REL16E), z ustawionymi kryteriami sterującymi i ustawionymi za pomocą mostków BR1 do BR16 jako interfejs
  VdS.

  gaszenia (zgodny z VdS)
  BRx

  42

  6. 2

  Standardowy interfejs sygnałów uszkodzeniowych (wg standardu VdS) to znormalizowany interfejs umożliwiający podłączenie CSP do urządzenia transmitującego sygnały uszkodzeniowe..
  Interfejs posiada dla wyjść w trybie przesyłania rozkazów rezystory nadzorujące
  (3k3 i 680R na B3-REL16E), z ustawionymi kryteriami przekazywania sygnałów
  o uszkodzeniu i ustawionymi za pomocą
  mostków BR1 do BR16 jako interfejs
  W trybie alarmowym standardowego
  interfejsu gaszenia zgodnie z VdS zawiera
  nadzorowane wejście (B3-MTI8, B3-IM8
  lub B3-DCI6), które jest zaprogramowane i nastawione jako interfejs VdS. Wejście to pozwala na odbiór przez CSP
  sygnału wysterowania z systemu gaszenia.

  Ponadto właściwy styk przekaźnika musi
  być ustawiony w ten sposób aby w przypadku awarii zasilania przełączył się w
  pozycję bezpieczną (pozycja fail-safe).

  (zgodnie z VdS)
  43

  Karty obsługi linii wejściowych i karty sterujące? Interfejs przekaźnikowy B5-MRI16

  6. 7

  Interfejs przekaźnikowy B5-MRI16

  Karta zawiera 16 dwustanowych, dowolnie programowanych przekaźników 30 V / 3 A. Funkcję przekaźnika,
  oprogramowaniu. Zaprogramowanie stanu przekaźnika w stanie uszkodzenia (tzw. Karta B5-MRI16 może być zainstalowana na pozycjach 2 do 9 kasety montażowej centrali Integral IP MX. Karta posiada interfejs do sterowania magistralą przekaźnikową Integral IP MX i
  instalując ją na pozycji 9 można sterować kartami przekaźnikowymi B3-REL10, B3-REL16 i B3-REL16E. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji technicznej karty B5-MRI16.
  Wtyczka X4
  Zasilanie:

  6 mA typ. (prąd baterii)

  60 W (2 A przy 30 V)

  Interfejs przekaźnikowy B5-MRI16
  2 szt. wtyczek podłączeniowych (montaż czołowy)
  Dioda gasząca 1N4007

  EG072956
  Uwaga: Wtyczki podłączeniowe nie
  wchodzą w zakres dostawy karty i
  muszą być zamawiane oddzielnie!

  MM000170

  9 przy sterowaniu magistrala przekaźnikową, w innym przypadku: 2 do 8
  Wersja oprogramowania Integral: Od 7. 1
  44

  Podłączenie zestyku NO (normalnie otwarty) lub NC (normalnie zwarty)

  Syrena

  elektromagnetyczny

  45

  Karty obsługi linii wejściowych i karty sterujące? Karta wejść nadzorowanych B3-IM8

  6. 8

  Karta wejść nadzorowanych B3-IM8

  Dla podłączenia maks. 8 linii otwartych, które mogą być ustawione jako grupy ostrzegaczy (ostrzegacze firmy
  Hekatron serii 130 lub czujki EX firmy Hochiki) lub jak wejścia nadzorowane (np. interfejs gaszenia zgodny z
  VdS, wejście główne, nadzorowanie zaworu, itp. Tryb pracy każdej linii jest indywidualnie ustawiany za pomocą
  mostków na karcie oraz oprogramowania. Szczegółowe informacje zawarte są w dokumentacji technicznej karty
  B3-IM8.

  X3 - X10

  Mostki do ustawienia trybu pracy

  Wtyczka podłączeniowa dla ostrzegaczy / wejść
  Wejście

  C8
  L8
  C7
  L7
  C6
  L6
  C5
  L5
  Pobór prądu:
  Podłączenie:

  X10
  X9
  X8
  X7
  9 mA typ. (prąd baterii bez peryferii)
  8 grup ostrzegaczy lub 8 wejść nadzorowanych

  Karta wejść nadzorowanychB3-IM8
  Wtyczka podłączeniowa dla wejść nadzorowanych
  Mostek 953R dla X3 do X10 (8 szt.. )
  Mostek 110R dla X3 do X10 (8 szt. )
  Rezystor 4K7 0. 25W? 5%
  Rezystor 3K3 0. 25W? 5%

  EG072855
  FG74087
  FG74113
  FG74114
  MM100008

  Od v 7. 1

  46

  6. 8. 1

  Parametryzacja za pomocą mostków

  Tryb pracy wejść może być ustawiony za pomocą mostków X3 do X10. Równolegle wymagane jest odpowiednie
  ustawienie wejść za pomocą oprogramowania Integral (Integral Listgenerator do wersji oprogramowania 6. x,
  Konfiguracja od wersji 7. 1).
  Dla wszystkich mostków X3 do X 10 obowiązują poniższe zasady:

  Założony mostek 1-2
  (ustawienie fabryczne)

  Mostek otwarty

  Założony mostek 2-3

  6. 2

  Grupy ostrzegaczy:
  Technika monologowa Integral
  Grupy ostrzegaczy firmy Hekatron serii 130 i
  130 Ex-i
  Grupy ostrzegaczy firmy Hekatron SSD/UTD
  521
  Mostek 953? dla linii alarmowej 10 k?
  Jumper 110? linii alarmowej 3 k?
  Wejście nadzorowane
  Linia systemu alarmowego 15k?
  Wejście gaszenia wg VdS
  Wejście główne
  Monitorowanie zaworu
  Czujki EX-i firmy Hochiki SLR-E-IS, DCD-1E-IS

  Podłączenie gniazd czujek 143 i 143 K

  3k

  143 x

  Det. końcowy

  143 x
  6. 3

  Gniazda czujek 143 Ex-i z barierą Zenera Z787

  Wskazówka: Połączenie to spełnia wymagania wytycznych VdS 2489!

  Obszar Ex
  143Ex-i

  maks. 10 szt. gniazd 143Ex-i

  Połączenie wyrównawcze 10mm2 do uziemienia CSP

  47

  6. 4

  Gniazda czujek 143 Ex-i z separatorem GTW 01

  Uwaga Połączenie to NIE SPEŁNIA wymagań wytycznych VdS 2489!
  Obszar Ex

  B3-IM8

  GTW 01
  4k7

  143Ex-i
  6. 5

  Podłączenie czujek Ex-i firmy Hochiki w obszarach EX

  YBN-R/4IS

  48

  Połączenie
  wyrównawcze
  10mm2
  z uziemieniem
  CSP

  6. 6

  Podłączenie ostrzegaczy SSD/ UTD 521 i MCP 525

  Podłączenie gniazd czujek USB 501

  6543 21

  Podłączenie ręcznych ostrzegaczy pożarowych MCP 525

  R3

  R4

  R5

  R2 (RE)
  MCP 525

  Usunąć R2 (RE)!

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

  R2 (RE)

  MCP 525
  Nie usuwać R2 (RE)!

  Przycisk końcowy

  Należy zastosować wersję MCP 525-1!

  6. 7

  Podłączenie wejść nadzorowanych

  18, 2 k??

  26, 7 k???

  Podłączenie zestyku NO (normalnie otwarty) lub NC (normalnie zwarty)
  Zestyk NO

  49

  6. 8

  Podłączenie wejść gaszenia

  Wejście gaszenia wg VdS

  Nadzorowanie zaworu

  Wejście główne

  Gaszeniem
  680 R
  1k5

  a

  1k5
  b

  a lub b = wstępne wyster
  a i b = wysterowane

  50

  Karty obsługi linii wejściowych i karty sterujące? Karta wyjść nadzorowanych B3-OM8

  6. 9

  Karta wyjść nadzorowanych B3-OM8

  Dla podłączenia urządzeń peryferyjnych (sygnalizatory optyczne, akustyczne, itp. ); posiada 8 wyjść sterujących
  monitorowanych wykrywających zwarcie lub przerwę w obwodzie. Szczegółowe informacje zawarte są w dokumentacji technicznej karty B3-OM8.
  Ze względu na wewnętrzne zabezpieczenie napięcia wyjściowego (27 V) dla urz. peryferyjnych
  przez bezpieczniki 4A o szybkim działaniu, maksymalny ciągły sumaryczny prąd wyjściowy
  wszystkich wyjść nadzorowanych nie może przekroczyć wartości 4 A na podcentralę.
  X3-X18

  Mostki do parametryzacji wyjść OM1 do OM8

  X19

  Kołeczek serwisowy

  Wtyczka podłączeniowa dla wyjść nadzorowanych
  OM8 OM8+
  OM7 OM7+
  OM6 OM6+
  OM5 OM5+
  OM4 OM4+
  OM3 OM3+
  OM2 OM2+
  OM1 OM1+

  Nr wyjścia
  X17, X18
  X15, X16
  X13, X14
  X11, X12

  X9, X10
  X7, X8
  X5, X6
  X3, X4

  9 mA typ.

  Napięcie wyjściowe:
  Prąd wyjściowy:
  Prąd zwarciowy:
  Zakres obciążenia:
  Obszar 1
  354-1000?
  Obszar 2
  85-354?
  Obszar 3
  16-85?

  22 V min / 24 V typ. / 28 V maks.
  1. 5 A maks. 77 A min. / 2. / 3. 14 A maks.
  Prąd sterujący
  Rezystancja linii
  1mA
  maks. 50?
  3mA
  maks. 20?
  15mA
  Karta wyjść nadzorowanych B3-OM8
  Wtyczka podłączeniowa dla wyjść nadzorowanych

  EG072813
  FG74095

  Od wersji 7. 1

  51

  Kołek serwisowy
  Po wyjęciu kołka serwisowego wszystkie wyjścia nadzorowane karty są blokowane (,, zamrażane? ). Stan fizyczny
  przekaźników będzie zgodny ze stanem logicznym w momencie gdy kołek zostanie ponownie włożony. W ten
  sposób można dokonywać sprawdzenia logiki działania urządzeń przeciwpożarowych, ponieważ kołek zapobiega
  ich fizycznemu wysterowaniu - co jest bardzo pomocne podczas prac serwisowych. 9. 1

  Parametryzacja wyjść nadzorowanych za pomocą mostków X3 do X18

  Fabryczne położenie mostków OM1 do OM8 odpowiada obszarowi obciążenia 354-1000?.
  Wyjście
  OM1

  OM2

  OM3

  OM4

  OM5

  OM6

  OM7

  OM8

  52

  Obszar obciążenia
  16-85?
  Rezystancja linii

  Założone mostki

  maks. 5?
  brak
  X11
  X12
  X15
  X16
  X17
  X18

  6. 2

  Obciążenia nadzorowane prądem spoczynkowym

  ,, Obciążenia elektroniczne"

  53

  Karty do modernizacji systemu? Karta techniki monologowej B3-MTI8

  7 Karty do modernizacji systemu
  Ze względu na wydane dopuszczenia, te karty mogą być stosowane tylko do celów aktualizacji
  systemu.

  7. 1

  Karta techniki monologowej B3-MTI8

  Dla podłączenia maks. 8 linii otwartych, które mogą być ustawione za pomocą mostków na karcie i odpowiednio
  zaprogramowane jako grupy ostrzegaczy lub wejścia nadzorowane. Ze względu na wydane dopuszczenia, karta
  może być stosowana tylko do podłączenia elementów w przypadku wymiany central na Integral Evolution lub
  Integral IP. Ponieważ na jednej karcie nie można stosować różnych typów dla wejść zalecane jest stosowanie w
  to miejsce karty B3-IM8 w przypadku gdy nie jest wykorzystywany tryb pracy jako technika monologowa. Szczegółowe informacje zawarte są w dokumentacji technicznej karty B3-MTI8.

  X3-X10

  Mostki do wyboru trybu pracy

  Blok zacisków do podłączenia grup ostrzegaczy/wejść
  Nr wejścia

  Nr mostka

  Grupy ostrzegaczy:

  9 mA
  8 (maks. 62 ostrzegacze na grupę)

  Identyfikacja ostrzegaczy:
  Średnica przewodu:
  Długość linii:

  0, 6 lub 0, 8 mm
  maks. 1000 m

  54

  Karta techniki monologowejB3-MTI8
  Zapasowa wtyczka podłączeniowa:
  Kabel pożarowy czerwony 2 x 0, 6 LF-XYY
  Kabel pożarowy czerwony 2 x 0, 8 J-Y(ST)Y ekranowany
  Rezystor nadzorujący 26k7/0, 25W (MBK4)
  Rezystor alarmowy 18k2/0, 25W (MBK2)

  EG072809
  L198200607
  L198200804
  FG74014
  FG74012

  Technika monologowa Integral i wejścia nadzorowane od V 1. 0
  Wejście gaszenia od V 4. 0
  Ostrzegacze firmy Hekatron serii 130 i 521 od V 5. 0
  Czujki EX-i firmy Hochiki od V 6. 0
  B3-MTI8 od wersji -A
  Wejście gaszenia (interfejs gaszenia VdS, wejście główne, nadzorowanie zaworu, etc. )
  Ostrzegacze firmy Hekatron serii 130 i 521
  B3-MTI8 OD WERSJI -B
  Elementy podłączane w trybie pracy:
  technika monologowa:

  ostrzegacze firmy Hekatron serii 130 i
  521:

  czujki EX firmy Hochiki
  wejście nadzorowane
  wejście główne, nadzorowanie zaworu,
  interfejs gaszenia VdS
  Zalecany typ kabla:
  Parametry kabla (dla wszystkich trybów
  pracy)
  Gniazdo czujki BSI i TMI dla podłączenia czujek automatycznych
  SLK-EN, DCC-1E, DFE-60E, DFE-90E, HF-24E wzgl. wskaźnika równoległego BA-UPI
  Ręczny ostrzegacz pożarowy MBM i MTM
  Moduły BSS i TMS dla podłączenia czujek specjalnych
  Gniazdo czujki USB 501 dla podłączenia czujek automatycznych
  SSD 521 i UTD 521
  Ręczny ostrzegacz pożarowy MCP 525
  Gniazdo czujki 143, 143 K i 143 Ex-i dla podłączenia czujek automatycznych firmy Hekatron serii 130 i 130 Ex-i: ORM 130AY,
  A/K, WDM 215A, WMM 216 A, UFM 840, jak też czujek EX
  ORM 130 Ex-i, WDM 215 Ex-i, WMM 216 Ex-i
  Ręczny ostrzegacz pożarowy DFM 435 Wx
  Gniazdo czujki YBN-R/4IS dla podłączenia czujek automatycznych SLR-E-IS i DCD-1E-IS
  Styki bezpotencjałowe, rezystor nadzorujący 26k7,
  rezystor alarmowy 18k2
  Styki bezpotencjałowe, rezystor nadzorujący 3k3,
  rezystor alarmowy 680R do 1k5
  maks. rezystancja kabla:
  50?
  maks. pojemność kabla:
  120nF
  dla średnicy kabla 0, 6 mm:
  maks. 400 m
  dla średnicy kabla 0, 8 mm:
  maks. 720 m
  dla średnicy kabla 1, 0 mm:
  maks. 1100 m

  55

  7. 1

  Konfiguracja funkcji wejść karty za pomocą mostków

  Za pomocą mostków X3 do X10 można ustawić tryb pracy każdego wejścia Wybrana funkcja musi zostać ponadto zaprojektowana w karcie za pomocą oprogramowania Integral (Integral Listgenerator do wersji oprogramowania 6. x, Konfiguracja od wersji 7.
  Obowiązuje dla wszystkich mostków od X3 do X 10:

  Czujki firmy Hekatron serii 130/130 Ex-i
  Czujki firmy Hekatron SSD/UTD 521

  Mostek 1-2 założony
  Mostek 2-3 założony

  7. 2

  Wejście gaszenia VdS
  Nadzorowanie zaworu
  Czujki EX-i firmy Hochiki

  Podłączenie grupy ostrzegaczy w technice monologowej

  Technologia monologowa umożliwia podłączenie do centrali konwencjonalnych grup ostrzegaczy, oferuje przy
  tym jednak dodatkowo możliwość identyfikacji / adresowania ostrzegaczy. Każde łącze z grupą ostrzegaczy musi
  być zakończone gniazdem końcowym TMI lub modułem końcowym TMS. Do każdej grupy ostrzegaczy mogą
  zostać podłączone maks. 62 ostrzegacze konwencjonalne z wbudowaną identyfikacją każdego z nich, a także
  czujki specjalne choć te ostatnie za pośrednictwem odpowiedniego modułu. Z uwagi na obowiązujące przepisy
  nie wolno na jednym łączu instalować czujek automatycznych i ręcznych ostrzegaczy pożarowych.
  Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji technicznej karty B3-MTI8.
  Adresowanie
  Adresowanie ostrzegaczy i modułów realizuje się za pomocą mostków kodu binarnego gdzie poprzez przecinanie mostków nadawane są adresy w zakresie od 1
  do 62.

  Przykład dla adresu 42:
  M o ste k N r
  1 2 3 4 5 6 (7)

  BSI/TMI

  1 2 4 8 1 6 3 2(-)

  Waga

  MBM/MTM

  BSS/TMS

  2(2) + 8(4) + 32(6) = 42

  Mostki znajdują się w gniazdach czujek automatycznych i na płytce elektroniki
  ręcznych ostrzegaczy pożarowych i modułów (mostek nr 7 jest używany tylko dla
  niektórych czujek specjalnych).

  56

  Podłączenie gniazd BSI i TMI w wersji z i bez wskaźnika równoległego

  L2 L1

  S

  PIN

  TMI

  BSI

  Podłączenie gniazd BSI i TMI ze wskaźnikiem indywidualnym i zbiorczym

  PIN 1 PIN

  Dioda

  Dioda odsprzęgająca: 1N4007

  Podłączenie gniazd BSI i TMI ze wskaźnikiem zbiorczym

  W przypadku zastosowania wskaźnika zbiorczego nie jest konieczne włączenie w obwód diody odsprzęgającej.

  57

  Podłączenie ręcznych ostrzegaczy pożarowych MBM i MTM

  MBM

  MTM

  7. 3

  Podłączenie czujek specjalnych do techniki monologowej

  Czujki specjalne podłącza się do łączy monologowych wg przedstawionej poniżej zasady. Szczegółowe informacje odnośnie sposobu podłączenia zawarte są w dokumentacjach odnośnych czujek specjalnych.

  Czujka specjalna
  Uszkodzenie

  CL
  Linia
  Zestyk
  alarmowy

  TMS

  58

  7. 4

  Dokładny opis oraz dane techniczne techniki HX firmy Hekatron został zawarty w dokumentacji technicznej
  firmy Hekatron. 5

  Podłączenie gniazd czujek 143 Ex-i w obszarach EX

  Podłączenie poprzez barierę EX Z787
  maks. 10 szt gniazd 143Ex-i

  Połączenie wyrównawcze 10mm˛ do
  uziemienia CSP

  Wskazówka: podłączenie spełnia wymagania wytycznych VdS 2489!
  Podłączenie poprzez separator GTW 01

  max. gniazd 143Ex-i

  Uwaga! podłączenie to NIE SPEŁNIA wymagań wytycznych VdS 2489!

  59

  7. 6

  Podłączenie ostrzegaczy serii SSD/UTD 521 i MCP 525

  Dokładny opis, dane techniczne i schematy podłączeń znajdują się w dokumentacji technicznej firmy Hekatron.
  Podłączenie gniazda czujki USB 501

  USB 501
  Podłączenie ręcznego ostrzegacza pożarowego MCP 525

  R2 (RE) usunąć!

  R2 (RE) usunąć!
  R2 (RE) nie usuwać!

  7. 7

  Podłączenie czujek EX firmy Hochiki w obszarach Ex

  YBN-R/4IS
  60

  7. 8

  Aby zdefiniować dane wejście karty do pracy jako wejście nadzorowane, trzeba zdjąć mostek konfiguracyjny tego
  wejścia. Ponadto w aplikacji Integral Listengenerator trzeba zaprogramować je jako wejście, zaś w zestyku, którego stan ma być nadzorowany należy zainstalować opornik nadzorujący i alarmowy:
  Rezystor nadzorujący:
  26k7/0, 25W=MBK4 (Nr kat. : FG74014)
  Rezystor alarmowy:
  18k2/0, 25W=MBK2 (Nr kat. : FG74012)
  18k2

  26k7??

  18k2?

  Zestyk NC

  7. 9

  Podłączenie wejść gaśniczych

  Wejście gaszenia VdS

  a lub b = wstępne wyster.
  a i b = wysterowanie

  O podłączeniu interfejsów standardowych VdS -Gaszenie? wzgl. -Uszkodzenie? czytaj w podrozdziale 6. 1 i
  61

  Karty do modernizacji systemu? Karta techniki stałoprądowej B3-DCI6

  7. 2

  Karta techniki stałoprądowej B3-DCI6

  Karta B3-DCI6 ma 6 wejść, które można wykorzystać do podłączenia grupy ostrzegaczy konwencjonalnych
  (działających w technologii stałoprądowej), jako wejścia nadzorowane oraz jako wejścia systemu gaszącego VdS,
  (np. wejścia główne, interfejs gaszenia VdS, wejścia nadzorowania zaworu, itp. Zastosowanie przewodu 3żyłowego (wymóg opcjonalny) umożliwia rozróżnienie maks. 10 adresów. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji technicznej karty B3-DCI6.
  Wtyczka podłączeniowa dla grup ostrzegaczy/wejść
  Z6
  C6

  +24V MBK
  L6

  +24V Alarm

  Z5

  +24V MBK

  C5

  L5

  Z4

  C4

  L4

  Z2

  C2

  Z1

  L3

  Z3

  C1

  maks. 30 mA - ograniczenie prądowe
  6 konwencjonalnych grup ostrzegaczy lub wejść nadzorowanych

  Rezystor alarmujący:
  Rezystancja przewodu:
  Wyjście na wskaźnik równoległy:

  11k8
  maks. 71, 5? na żyłę
  opcjonalnie adresowanie w zakresie od 0-9
  Napięcie świecenia +48V; Napięcie zasilania 22V do 30V
  Prąd wyjściowy 200 mA; Prąd zwarciowy & lt; 310 mA

  Karta wejść stałoprądowych B3-DCI6
  Kabel pożarowy czerwony 3 x 0, 6 LF-XYY 3X06

  62

  EG072811
  FG74099
  L198300607

  od V 2. 0
  Gniazdo czujki YBF-RL/4H3H dla podłączenia czujek automaElementy podłączane w trybie pracy:
  tycznych SLK-EN, DCC-1E, DFE-60E, DFE-90E, HF-24E
  technika stałoprądowa
  wzgl. wskaźnika równoległego PIN
  Ręczny ostrzegacz pożarowy DKM DCI i 1702
  3 sztuki wskaźników równoległych na czujkę z żarówkami
  24V/2W; 50 sztuk na czujkę z wskaźnikami PIN
  Styki bezpotencjałowe, rezystor nadzorujący 11k8,
  rezystor alarmowy 560 R
  Kabel pożarowy czerwony 3 x 0, 6 LF-XYY
  Długość linii:
  maks. 700 m
  maks. 000 m

  7. 1

  Podłączenie grup ostrzegaczy

  Ostrzegacze instalowane na linii stałoprądowej obsługiwanej przez kartę B3-DCI6 podłącza się jeden za drugim,
  równolegle; opornik końcowy (11, 8 k? ) umieszczony w ostatnim gnieździe umożliwia nadzorowanie łącza przez
  pomiar prądu spoczynkowego. Powstanie alarmu sygnalizowane jest karcie wzrostem natężenia prądu w ostrzegaczu, dzięki wbudowaniu w każdym gnieździe czujki YBF opornika alarmowego (560? ). Do opcjonalnego
  adresowania poszczególnych ostrzegaczy przewidziano dodatkową (trzecią) żyłę łącza (żyła -Z? ), która służy do
  identyfikacji pojedynczych ostrzegaczy (za pomocą modułów identyfikacji adresów tzw. MBK).
  Podłączenie czujek - 2 żyły bez adresowania

  11k8

  YBF

  63

  Podłączenie czujek - 3 żyły z adresowaniem

  MBK

  Podłączenie czujek - 3 żyły z adresowaniem, wskaźnikami indywidualnymi i zbiorczym

  S3
  S4

  1 2
  MBK
  H8
  H7

  PIN
  SUM

  PIN= wskaźnik indywidualny

  H8

  S3

  PIN SUM= wskaźnik zbiorczy

  Podłączenie ręcznych ostrzegaczy pożarowych

  3x0, 8 bzw. 3x0, 6

  MBK 1

  MBK 2

  MBK x

  123

  4 5 6 78 9

  1702

  64

  7. 2

  7. 3

  560 R?

  7. 4

  65

  Karty do modernizacji systemu? Karta techniki dialogowej B3-DTI2

  7. 3

  Karta techniki dialogowej B3-DTI2

  Kartę B3-DTI2 wykorzystuje się do podłączenia do podcentrali dwóch pętli dozorowych lub czterech linii
  otwartych z zainstalowanymi na nich ostrzegaczami i modułami kompatybilnymi z technologią łączy dialogowych BMZ Maxima. Ze względu na obowiązujące normy karta B3-DTI2 może być wykorzystywana wyłącznie
  do celów modernizacji instalacji. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji technicznej karty B3DTI2.
  Wtyczka podłączeniowa dla 2 pętli
  SGND
  GND koniec pętli
  +24V koniec pętli
  GND początek pętli
  +24V początek pętli
  +24V początek pętli

  52 mA
  2 pętle, na każdej po 127 elementów lub 4 linie otwarte
  Karta techniki dialogowej B3-DTI2
  Zapasowa wtyczka podłączeniowa
  Kabel dla pętli (ekranowany)

  EG072853
  2 do 9 (maks. 5 B3-DTI2 na podcentralę Integral IP MX)
  Kompatybilna karta głównego procesora:
  B3-MCU32E2 od wersji EG072839-B5-MCU (wszystkie wersje i warianty)
  od V 5. 0
  Gniazdo czujki DBA dla podłączenia czujek automatycznych
  SLK-EN, DCC-1E, DFE-60E, DFE-90E, HF-24E wzgl.
  wskaźnika równoległego BA-UPI
  Ręczny ostrzegacz pożarowy DBM
  Moduły pętlowe B2-DOI2, B2-DI2, B2-DOM, B2-DIM
  Zalecane typy kabli dla pętli:
  YnTKSY ekw 1 x 2 x 0, 8 mm czerwony, 1-parowy, skrętka
  66

  7. 1

  Przegląd podłączeń
  Obszary Ex
  Dozorowanie obszarów EX z wykorzystaniem instalacji w technologii dialogowej jest niedozwolone!

  H

  H7
  C5 C6

  DBM

  DBA

  DBA
  X2

  .. zacisk pomocniczy

  H C L2 L1

  W2

  A1

  W1

  O1

  A2

  B2-DOI2

  B2-DI2
  O2

  P-

  DCL -

  B2-DIM
  DCL+

  OUT

  SW

  IN

  B2-DOM

  67

  Podłączenie linii otwartej do modułu B2-DIM

  7. 2

  DCL+
  DCL P+

  B2-DIM

  W1
  Podłączenie urządzeń przeciwpożarowych do modułu B2-DOI2
  7. 3

  B2-DOI2
  7. 4

  Zasilacz

  Podłączenie wejść do modułu B2-DI2

  O2
  Wejście 1

  Wejście 2

  maks. 10m

  B2-DI2

  68

  Karty do modernizacji systemu? Karta B3-LEE23 do podłączenia ostrzegaczy z serii 140

  7. 4

  Karta B3-LEE23 do podłączenia ostrzegaczy z serii 140

  Karta B3-LEE23 ma za zadanie zasilanie i nadzór maks. 8 linii otwartych, każde z maks. 30 ostrzegaczami z serii
  140. Przeznaczeniem karty jest zastąpienie CSP w istniejących instalacjach wykorzystujących ostrzegacze z serii
  140 centralami Integral w ten sposób, by można było podłączyć urządzenia zewnętrzne bez dodatkowych zmian.
  Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji technicznej karty B3-LEE23.
  Wtyczka podłączeniowa dla grup ostrzegaczy
  L8 L8 +
  L7 L7+
  L6 L6+
  L5 L5+
  L4 L4+
  L3 L3+
  L2 L2+
  L1 L1+

  22 mA

  Adresowanie:

  8 linii otwartych z maks. 30 czujkami na grupę
  adres sprzętowy przypisany do ostrzegacza może być powiązany z adresem logicznym za pomocą oprogramowania
  Karta ostrzegczy serii 140 B3-LEE23
  Zapasowa wtyczka podłączeniowa

  EG072851
  YY970138

  2 do 9 (maks. 5 B3-LEE23 na podcentralę Integral IP MX! )
  od V 4. 3
  Gniazdo czujki 143 i 143k dla podłączenia czujek automatycznych ORM 140 i ORM 140K, WDM 240, WMM 241, UFM
  840 i IFM 841
  Ręczny ostrzegacz pożarowy DFM 155
  Moduł adresowalny ADX 156

  69

  7. 4. 1

  Podłączenie gniazd czujek 143 i 143k

  143x

  7. 2

  Podłączenie ręcznego ostrzegacza pożarowego DFM 155

  DFM 155

  70

  DFM 155
  Karty do modernizacji systemu? Karta B3-LEE24 do podłączenia ostrzegaczy z serii 150

  7. 5

  Karta B3-LEE24 do podłączenia ostrzegaczy z serii 150

  Karta B3-LEE24 ma za zadanie zasilanie i nadzór 4-ech łączy pętlowych (pętle dozorowe), każde z maks. 127
  ostrzegaczami z serii 150. Przeznaczeniem karty jest zastąpienie CSP w istniejących instalacjach, w których zastosowano ostrzegacze z serii 150 centralami Integral IP MX w ten sposób, by można było podłączyć urządzenia
  zewnętrzne bez dodatkowych zmian. Szczegółowe informacje można znaleźć w dokumentacji technicznej karty
  B3-LEE24.

  Wtyczka podłączeniowa dla pętli
  Nr wejścia
  L4B L4B +
  L4A L4A +
  L3B L3B +
  L3A L3A +
  L2B L2B +
  L2A L2A +
  L1B L1B +
  L1A L1A +

  27 mA
  4 pętle, na każdej maks. 127 elementów
  Długość:
  Karta ostrzegczy serii 150 B3-LEE24
  Notes about compatibility
  Kompatybilna z kartą głównego procesora:
  Podłączane elementy:

  EG072852
  2 do 9 (maks. 5 szt. B3-LEE24 na podcentralę Integral! IP MX)
  Gniazdo czujki 158A i 158K dla podłączenia czujek automatycznych ORM 150, ORM 150K, WDM 152, WMM 153
  Ręczny ostrzegacz pożarowy DFM155
  Moduły sterujące /adresujące ADX 156, SBS 157, UAS 159
  moduł sprzęgnięcia pętli dozorowych RKM150

  71

  7. 1

  Podłączenie gniazd czujek 158A i 158K

  158x

  L4B -

  L4B +
  L4A -

  Moduł do podłączenia
  ręcznych ostrzegaczy
  pożarowych, syren, itp.

  L4A +
  L3B L3B +

  ON
  OFF

  L3A -

  L3A +
  L2A L2A +

  72

  Urządzenia pracujące na magistrali MMI-BUS? Karta B3-LEE24 do podłączenia ostrzegaczy z serii 150

  8 Urządzenia pracujące na magistrali MMI-BUS
  MMI-BUS to szeregowa magistrala danych, na której pracują urządzenia zewnętrzne oraz panele obsługi podłączone do CSP za pośrednictwem karty B5-BAF. Na każdej magistrali MMI-BUS może pracować maks. 15 urządzeń w maksymalnym oddaleniu 1200 m od podcentrali. W celu podwyższenia niezawodności działania magistrali łącze danych oraz przewody zasilania są zdublowane i powinny być prowadzone osobno.
  Każdy element na magistrali MMI-BUS musi mieć ustawiony (specjalnym przełącznikiem)
  swój adres sprzętowy (zakres adresów: 1 do F), który wcześniej przyporządkowano podczas
  projektowania instalacji za pomocą oprogramowania. Kolejność podłączenia elementów na
  magistrali jest dowolna, jednak dany adres wolno przydzielić tylko jeden raz (tzn. jednemu
  urządzeniu).

  W szczególności należy zauważyć, że urządzenia MMI-BUS mogą być adresowane tylko adresem
  w zakresie 1-8, aż do wersji 7. 1 oprogramowania Integral!

  Należy wziąć pod uwagę graniczne parametry techniczne systemu (np. : maks. 8 paneli obsługi, 3
  drukarki, itp. na jedną podcentralę). Maksymalna odległość do ostatniego urządzenia na magistrali
  MMI-BUS obliczana jest na podstawie sumarycznego poboru prądu podłączonych urządzeń oraz
  średnicy kabla zasilającego urządzenia. Każde urządzenie musi być odseparowane galwanicznie i
  lokalnie uziemione.
  Pierwsza wersja urządzeń MMI-BUS nie są wspierane przez pakiet oprogramowania 7. 1!
  Schemat organizacji magistrali MMI-BUS

  Dane techniczne MMI-BUS
  maks. 1200 m
  Liczba urządzeń:
  maks. 8
  Typ transmisji:

  RS 485 dwukierunkowa, 38. 4 kBd i 96 kBd dla B5-CIE

  Zabezpieczenie:
  Charakterystyka mechaniczna:
  Kabel MMI-Bus:

  EMC i ESD dzięki diodom typu transil
  Wtyczka 9-pinowa Sub-D, metalizowana obudowa (połączenie ekranowane)
  2 x HTKSH ekw PH90 1x2x0, 8

  73

  Urządzenia pracujące na magistrali MMI-BUS? Podłączenie urządzeń do magistrali MMI-BUS

  8. 1

  Podłączenie urządzeń do magistrali MMI-BUS
  Ustawienia mostków do zaterminowania MMI-BUS

  Karta B5-BAF jak tez każde urządzenie magistrali MMI-BUS posiada 2 mostki do zatermniowania MMI-BUS.
  MMI-BUS może pracować bez terminatorów magistrali przy standardowej prędkości pracy (38. 4 kBd), jednak
  dla urządzeń z szybką transmisją danych (96 kBd) magistrala MMI-BUS MUSI BYĆ zaterminowana na początku (karta B5-BAF, mostki X17 i X18) i na końcu (ostatnie urządzenie na MMI-BUS) z wykorzystaniem rezystorów 121? które są zintegrowane na płytce elektroniki.
  Jeśli do karty B5-BAF podłączony jest zewnętrzny panel obsługi Integral MAP B5-MMI-CIP,
  B5-MMI-CPP lub High-End typu B5-MMI-HCIP lub B5-MMI-HCPP, mostki na karcie B5-BAF
  oraz na ostatnim urządzeniu magistrali MMI-BUS muszą być założone.
  Tylko urządzenia wersji -F i wyższej mogą być podłączone do MMI-BUS razem z panelami Integral MAP B5-MMI-CIP, B5-MMI-CPP lub High-End B5-MMI-HCIP lub B5-MMI-HCPP!
  Jeśli do karty B5-BAF podłączone są urządzenia wersji -E lub niższej, to mostki muszą być zdjęte!

  8. 2
  Podłączenie Integral MAP do zaterminowanej (zamkniętej) magistrali
  MMI-BUS
  B5-MMI-CII-T
  MMIBUSA+
  MMIBUSABUSGNDA
  MMIBUSB+
  MMIBUSBBUSGNDB
  MMIBUSBBUSGNDB 1
  MMI +24VA

  MMI-BUS linie danych A

  dla wersji -F

  MMI-BUS linie danych B

  zasilanie A

  MMI GNDA

  BUSGNDB
  MMIBUSBMMIBUSB+

  MMI-BUS line danych B

  MMI-BUS line danych A

  MMIBUSBMMIBUSB+
  BUSGNDA
  MMIBUSAMMIBUSA+

  MMI-BUS

  MMI +24VB
  MMI GNDB
  MMI GNDB

  EPI-BUS

  N. v.
  FCPI4 1
  FCP+12V
  FCPGND
  FCPI0 1

  zasilanie B

  GndExt5

  MMI GNDA
  Jeśli do karty B5-BAF podłączony jest zewnętrzny panel obsługi Integral MAP B5-MMI-CIP lub
  B5-MMI-CPP mostki na karcie B5-BAF oraz na ostatnim urządzeniu magistrali MMI-BUS muszą być założone.
  Tylko urządzenia wersji -F i wyższych mogą być podłączone do MMI-BUS razem panelami Integral MAP B5-MMI-CIP lub B5-MMI-CPP!

  74

  8. 3
  Podłączenie panelu operacyjnego Integral High End do zaterminowanej
  (zamkniętej) magistrali MMI-BUS

  MMI +24VA
  MMI +24VB

  Jeśli do karty B5-BAF podłączony jest panel High-End typu B5-MMI-HCIP lub B5-MMI-HCPP,
  mostki na karcie B5-BAF oraz na ostatnim urządzeniu magistrali MMI-BUS muszą być założone.
  Tylko urządzenia od wersji -F mogą być podłączone do MMI-BUS razem panelami High-End
  B5-MMI-HCIP lub B5-MMI-HCPP!

  75

  8. 4

  Podłączenie urządzeń MMI-BUS z zasilaniem w układzie gwiazdy

  Aby zapewnić możliwie najdłuższy zasięg dla zastosowanego przekroju kabla dla urządzeń MMI-BUS o wysokim poborze prądu (np. panele obsługi z drukarką) dopuszczalne jest poprowadzenie linii zasilających z zasilacza
  B5-PSU w układzie gwiazdy. Dane techniczne dotyczące odległości dla pojedynczych urządzeń odpowiadają
  wtedy maksymalnym zasięgom dla urządzeń. Jako, że magistrale danych MMI-BUS są zawsze połączone szeregowo to zasilanie prowadzone w układzie gwiazdy nie ma wpływu na maksymalną dopuszczalną długość MMIBUS (maks. 1200 m).
  Zasilanie może być także dostarczone lokalnie z wykorzystaniem zasilaczy zewnętrznych spełniających wymagania EN 54-2.
  B5-MMI-CII-T

  from version -F

  MMIBUSAMMIBUSA+
  76

  8. 5

  Podłączenie urządzeń do otwartej magistrali MMI-BUS

  B3-CIE-T
  MMIBUSBBUSGNDB 1

  MMI-BUS linia danych A

  MMI-BUS linia danych B

  B3-MMI-FPA

  Jeśli do karty B5-BAF podłączone są urządzenia wersji -E lub niższej to mostki muszą być zdjęte! Połączenie w układzie otwartym nie jest zalecane dla nowych projektów!

  77

  Urządzenia pracujące na magistrali MMI-BUS? B5-MMI-CIP i B5-MMI-CPP zewnętrzne panele obsługi MAP

  8. 2

  B5-MMI-CIP i B5-MMI-CPP zewnętrzne panele obsługi MAP

  Obydwa zewnętrzne panele obsługi MAP typu B5-MMI-CIP i B5-MMI-CPP zawierają moduł B5-MMI-CII-T
  służący do połączenia z magistralą MMI BUS, jak też moduł B5-MMI-CII do którego, jest podłączona drukarka
  panelu obsługi B5-MMI-CPP. Moduł B5-MMI-CII-T jest zamocowany do płyty montażowej z modułem B5MMI-CII, drukarka natomiast jest zamontowana w usuwalnej obudowie. Panel sterowania straży pożarnej może
  być także połączony z obydwoma zewnętrznymi panelami obsługi, zgodnie z DIN 14661. Ze względów bezpieczeństwa (awaria systemu) przewody A i B muszą być podłączone oddzielnie do zewnętrznych paneli obsługi.
  Interfejsy modułu B5-MMI-CII
  Złącze do B5-MMI-CII-T
  Złącze LCD

  Złącze drukarki protokołującej

  Mostek do resetowania panelu obsługi -
  NIGDY NIE ZAKŁADAĆ!

  Mostek dla sygnalizatora akustycznego panelu obsługi
  Gdy mostek jest założony, wtedy sygnalizator
  akustyczny jest wyłączony (dozwolone tylko
  podczas prac serwisowych! )

  X31

  Złącze podświetlenia wyświetlacza LCD

  Obrotowy przełącznik adresu MMI-BUS

  Interfejsy modułu B5-MMI-CII-T
  Złącze MMI-BUS
  Złącze obwodu zasilania

  Interfejs panelu obsługi straży pożarnej
  zgodny z DIN 14661

  Złącze do B5-MMI-CII

  Złącze do EPI-BUS

  X6, X7

  Mostki terminujące MMI-BUS. Kiedy mostki
  są założone, wtedy magistrala MMI-BUS jest
  zaterminowana (ustawienie fabryczne =
  mostki nie założone)

  78

  Dane Techniczne
  Napięcie pracy:
  Prąd spoczynkowy:
  Transmisja danych:
  Elektryczna:
  Protokół:
  Odległość od podcentrali:
  B5-MMI-CIP wymiary:
  B5-MMI-CPP wymiary:
  Kolor obudowy:

  10 to 30 V
  20 mA
  szeregowy, DIN 19244-3
  IP 30
  0° to +50°C
  230 x 445 x 35 mm (W x Sz x G)
  360 x 445 x 45 mm (W x Sz x G)
  czerwony RAL 3000

  Zewnętrzny panel obsługi B5-MMI-CIP *)
  Zewnętrzny panel obsługi z drukarką B5-MMI-CPP *)
  Moduł B5-MMI-CII dla zewnętrznego panelu obsługi
  Moduł B5-MMI-CII-T dla zewnętrznego panelu obsługi
  *) wersja niemiecka
  B5-MMI-CIP i -CPP
  od wersji -B5-MMI-CIP i -CPP
  od wersji --

  FG052200
  FG052300
  FG91600A9
  EG072926

  od wersji V 7. 1 oprogramowania Integral
  od wersji V 6. 2 oprogramowania Integral
  tylko z B5-BAF
  nie jest kompatybilny z B3-CIE-T

  Jeżeli jeden z dwóch paneli obsługi Integral MAP jest podłączony jako ostatnie urządzenie na
  magistrali MMI-BUS, obydwa mostki X6 i X7 muszą być zamknięte, na module łączącym B5MMI-CII-T
  Tylko wersja -F urządzeń MMI-BUS może być sterowana na magistrali MMI-BUS razem z
  Integral MAP!

  79

  Urządzenia pracujące na magistrali MMI-BUS? Panele obsługi High-end B5-MMI-HCIP i B5-MMI-HCPP

  8. 3

  Panele obsługi High-end B5-MMI-HCIP i B5-MMI-HCPP

  Każdy z paneli obsługi High-end typu B5-MMI-HCIP i B5-MMI-HCPP zawiera moduł podłączeniowy B3-CIET i moduł B5-CIE. Moduł B3-CIE-T znajduje się na płycie montażowej (na tylnej ściance) i posiada zaciski do
  podłączenia magistrali MMI-BUS i zgodnego z normą DIN 14661 panelu obsługi dla straży pożarnej. Moduł
  B5-CIE znajduje się w zdejmowanej obudowie i zawiera oprócz innych elementów połączenia z klawiaturą
  membranową, wyświetlaczem i drukarką protokołującą.
  Interfejsy modułu B5-CIE
  Złącze do B3-CIE-T
  Złącze klawiatury membranowej

  Mostek dla akustyki panelu obsługi
  Złącze podświetlenia LCD

  Interfejsy modułu B3-CIE-T
  Złącze do B5-CIE

  B5-MMI-HCIP wymiary:
  B5-MMI-HCPP wymiary:
  80

  97 mA
  czerwony RAL 3000
  Panel obsługi High End B5-MMI-HCIP
  Panel obsługi High End B5-MMI-HCPP
  Moduł panelu obsługi High End B5-CIE
  Moduł zewnętrznego panelu obsługi
  B3-CIE-T

  FG052500
  FG052501
  EG072916
  EG072826

  Od wersji 5. 1
  B5-MMI-HCIP i B5-MMI-HCPP
  Od B5-BAF

  Jeżeli jeden z dwóch paneli obsługi High End jest podłączony jako ostatnie urządzenie na magistrali MMI-BUS, obydwa mostki X6 i X7 muszą być zamknięte, na module łączącym B3-CIE-T!
  Tylko wersja -F urządzeń MMI-BUS może być stosowana na magistrali MMI-BUS razem z
  panelem obsługi High End!

  81

  Urządzenia pracujące na magistrali MMI-BUS? Uniwersalna karta wejść/wyjść B3-MMI-UIO

  8. 4

  Uniwersalna karta wejść/wyjść B3-MMI-UIO

  Do sterowania tablicami synoptyczną i sygnalizacji równoległej lub jako wyniesiona karta we/wy odczytująca
  stan zestyków bezpotencjałowych (systemy tryskaczowe), lub także do sterowania nienadzorowanymi sygnalizatorami akustycznymi, optycznymi, przekaźnikami itd. Karta wbudowywana jest albo bezpośrednio do odnośnych
  paneli albo do puszki rozdzielczej jeśli to wymagane. Karta podłączona jest do systemu poprzez magistralę
  MMI-BUS.
  Jeżeli wyjścia LED (typu wskaźnik) dostępne z jednej karty B3-UIO w liczbie 64 nie wystarczają do sterowania
  tablicą synoptyczną lub tablicą sygnalizacji równoległej, to do obsługi tak dużej tablicy można wykorzystać nawet
  15 kart B3-MMI-UIO pamiętając o ograniczeniu do max. 256 wyjść na jedną CSP Integral. Przy takim rozwiązaniu wszystkie karty B3-UIO muszą być zainstalowane na tej samej magistrali MMI-BUS. Szczegółowe informacje
  dotyczące tego rozwiązania znajdują się w dokumentacji technicznej karty.
  Podłączenie do MMI-BUS
  Zasilanie
  MMIGNDB
  MMI+24VB
  MMIGNDA
  MMI+24VA
  MMI+24VA

  Podłączenie do tablicy synoptycznej / sygnalizacji równoległej (wskaźniki 2mA) za pomocą przewodu
  wstążkowego 34/40 pinowego
  X3/X4

  Gniazdo X3
  LED32LED34LED36LED38LED40LED42LED44LED46LED48LED50LED52LED54LED56LED58LED60LED6282

  17
  19
  27
  29
  16
  18
  20
  22
  26
  30
  Gniazdo X4

  LED33LED35LED37LED39LED41LED43LED45LED47LED49LED51LED53LED55LED57LED59LED61LED63-

  LED0LED2LED4LED6LED8LED10LED12LED14LED16LED18LED20LED22LED24LED26LED28LED30-

  LED1LED3LED5LED7LED9LED11LED13LED15LED17LED19LED21LED23LED25LED27LED29LED31-

  Wyjścia tranzystorowe
  Open Collector 30V/100mA

  Wejście optoizolatora
  5V/3. 3mA
  Blok zacisków X6

  Blok zacisków X5
  SYNOUTGND
  +5V
  OUT0-/TMZ0OUT1-/TMZ1OUT2-/TMZ2OUT3-/TMZ3OUT4-/TMZ4OUT5-/TMZ5OUT6-/TMZ6-/FLACOUT7-/TMZ7-/ALAC-

  SYNINGND
  IN0-/TMS0-/ACOFFIN1-/TMS1IN2-/TMS2IN3-/TMS3IN4-/TMS4IN5-/TMS5IN6-/TMS6IN7-/TMS7-

  X7/X8

  Mostki do terminowania magistrali MMI-BUS (jeśli mostki są założone magistrala jest zaterminowana)

  X10

  Mostek wyciszenia sygnalizacji akustycznej(założony mostek umożliwia zresetowanie wejściem IN0 opcjonalnie
  programowanych wyjść akustycznej sygnalizacji alarmów i uszkodzeń: OUT6, OUT7, LED56 i LED57).

  Przełącznik wyboru adresu na magistrali MMI-BUS

  elektryczna:
  protokół:
  Podłączenie::

  10 do 30 V
  14 mA
  szeregowy,, DIN 19244-3
  tablice synoptyczne, tablice sygnalizacji równoległej, sygnalizatory
  optyczne i akustyczne, systemy tryskaczowe i inne.
  64 wyjścia do wskaźników LED 2 mA
  256 wyjść LED B5-BAF
  Maks. 8 wyjść OC 100 mA
  Maks. napięcie wyjściowe +30 V
  8 wejść i 8 wyjść które przy połączeniu tworzą matrycę 8x8
  Napięcie wejściowe +5 V
  Maks. prąd wejściowy3. 3 mA
  160 x 105 x 20 mm
  G200116

  Dane dotyczące podłączenia:

  Dopuszczenie VdS:

  Karta B3-MMI-UIO
  Obudowa z tworzywa dla B3-MMI-UIO
  Płyta nośna dla B3-MMI-UIO
  Blok zacisków dla diod do UIO
  Przewód wstążkowy 34-pinowy z wtyczką
  Przewód wstążkowy 40-pinowy z wtyczką

  EG072827
  FG69041
  FG05203
  FG020980
  FG81725
  FG81726

  Wersja oprogramowania Integral
  83

  Urządzenia pracujące na magistrali MMI-BUS? Panel obsługi dla straży pożarnej,
  wersja austriacka B3-MMI-FPA

  Wersja sprzętowa

  od B3-BAF wersja -A i B5-BAF

  8. 5 Panel obsługi dla straży pożarnej,
  wersja austriacka B3-MMI-FPA
  Panel obsługi dla straży pożarnej B3-MMI-FPA jest zgodny z normą
  austriacką ÖNORM F 3031 i służy do całościowej prezentacji najważniejszych stanów roboczych CSP.
  Moduł B3-FPA jest przykręcony z tyłu płyty czołowej i razem z nią
  mocuje się go w obudowie 6 śrubami. Podłączany jest do systemu
  przez magistralę MMI-BUS.
  Blok zacisków dla MMI-BUS
  X5/X6
  Zasilanie

  Mostki do terminowania magistrali MMI-BUS (jeśli mostki są
  założone magistrala jest zaterminowana)
  przełącznik wyboru adresu na magistrali MMI-BUS (strona tylna)

  Odległość od podcentrali
  300 x 200 x 55 mm (WxSzxG)
  Panel obsługi dla PSP (Austria) B3-MMIFPA
  Moduł dla panelu obsługi dla PSP B3-FPA

  FG050400
  EG072825

  B3-MMI-FPA wersja -tylko z B3-BAF w wersji -B3-MMI-FPA od wersji -A
  B3-BAF od wersji -A i B5-BAF

  84

  Urządzenia pracujące na magistrali MMI-BUS? Tablica wskazań dla straży pożarnej B3-MMI-FAT

  8. 6

  Tablica wskazań dla straży pożarnej B3-MMI-FAT

  Tablica wskazań dla straży pożarnej B3-MMI-FAT (nr kat. FG050403) jest zgodna z normą DIN 14662 i służy
  do wizualnej prezentacji najważniejszych stanów roboczych CSP. Moduł B3-FAT przykręcany jest od tyłu do
  płyty czołowej tablicy i razem z nią umieszczany w obudowie B3-MMI-FAT. Tablicę podłącza się do systemu
  przez magistralę MMI-BUS, przy czym zasilanie prowadzone jest z CSP. Do tablicy wskazań dla straży pożarnej
  B3-MMI-FAT można podłączyć panel sterowniczy straży pożarnej zgodnie z DIN 14661.
  X6/X7

  Podłączenie do panelu obsługi dla straży pożarnej zgodnie z DIN 14661

  Blok zacisków X6
  Oznaczenie Funkcja
  Przycisk,, BMZ-reset- (reset panelu)
  Masa zasilania tablicy wskazań dla straży pożarnej
  Wskaźnik -local acoustic signal off? (wyłączenie akustyki lokalnej)
  Przycisk -acoustic signal off? (wyciszenie akustyki)
  Wskaźnik-TE-OFF? (blokada systemu transmisji)
  Wskaźnik -BMZ reset? (reset CSP)
  Wskaźnik -acoustic signal off? (wyłączenie sygnalizacji akustycznej)
  Wskaźnik,, Extinguishing system triggered-(wysterowanie systemu gaszenia)
  Wskaźnik,, TE triggered- (wysterowanie systemu transmisji)
  Zasilanie +12V
  Przycisk,, TE check- (sprawdzenie systemu transmisji)
  Przycisk -TE-OFF? (wyłączenie systemu transmisji)
  Blok zacisków X7
  FCPI4
  Przełącznik stacyjkowy -LOCAL ACOUSTIC OFF? (wyłączenie sygnalizacji lokalnej)
  FCPO6
  Wyjście rezerwowe
  Podłączenie do klawiatury membranowej

  X11/X12

  Mostek dla akustyki wewnętrznej panelu. Przy założonym mostku akustyka jest wyłączona (dozwolone
  tylko podczas prac serwisowych! )
  R134

  Potencjometr do ustawiania kontrastu wyświetlacza LCD

  Przełącznik wyboru adresu na magistrali MMI-BUS (tylko adresy 1-8! )

  85

  Wymiary bez obudowy:
  22 do 30 V
  185 x 255 x 65 mm (WxSzxG)
  180 x 240 x 40 mm (WxSzxG)
  szary RAL 7032
  G206116

  Tablica wskazań dla straży pożarnej B3-MMI-FAT
  B3-MMI-FAT bez obudowy

  FG050403
  FG050405

  86

  Moduły Komunikacyjne. Pozycja 2? Karta sieciowa B5-NET4-485

  9 Moduły Komunikacyjne. Pozycja 2
  9. 1

  Karta sieciowa B5-NET4-485

  Karta służy do połączenia podcentral systemu Integral IP w zdublowaną sieć lub do połączenia z aplikacjami PC.
  Karta ma cztery interfejsy sieciowe, które wykorzystują standard RS 485 i dwa interfejsy 100 Base TX. Moduł
  może być zamontowany wyłącznie na pozycji 2 kasety montażowej modułów.
  Wtyk do włączenia karty w szynę systemową BUS
  Interfejs LAN (Switch A/Switch B) (RJ45-gniazdo)
  Interfejs RS485 (Switch A) (RJ45-gniazdo)
  Interfejs RS485 (Switch B) (RJ45-gniazdo)
  X2 Interfejs LAN
  Gniazdo X2 Port 0 Switch A
  Pin
  A1
  A2
  A3
  A4
  A5
  A6
  A7
  A8

  TX+
  TXRX+
  Terminacja
  RXTerminacja
  Terminacja

  Gniazdo X2 Port 0 Switch B
  Gniazdo RJ45

  X8 / X4 Interfejs RS485
  Gniazdo X8 Port 5 Switch A
  NC
  GNDG
  TX/RX+
  TX/RX-

  Gniazdo X4 Port 5 Switch B
  Gniazdo X8 Port 5 Switch A okablowanie redundantne
  B1
  B2
  B3
  B4
  B5
  B6
  B7
  B8

  Gniazdo X4 Port 5 Switch B okablowanie redundantne
  87

  Gniazdo X4 Port 6 Switch B
  C8

  Gniazdo X4 Port 6 Switch B okablowanie redundantne

  D1
  D2
  D3
  D4
  D5
  D6
  D7
  D8

  Główne dane techniczne
  Charakterystyka mechaniczna:

  Wewnętrznie poprzez magistralę systemową
  127 mA
  8 - pinowe gniazdo RJ-45

  Dane techniczne interfejsu LAN
  Połączenie:
  Typ protokołu:
  Tryb transmisji:
  Prędkość:
  Zasięg:

  Ethernet 100 Base TX
  TCP/IP
  dwukierunkowa, pełen dupleks
  maks. 100 Mbit/s
  maks. 100m

  Dane techniczne interfejsu RS 485
  RS 485 bez separacji galwanicznej
  Asynchroniczna
  dwukierunkowa, półdupleks
  maks. 1, 25 Mbit/s
  maks. 1200 m

  Karta sieciowa B5-NET4-485
  Narzędzie do zarabiania końcówek
  Wtyczka RJ 45
  Kabel do przesyłu danych Integral LAN
  (UTP 100 FRH)
  Kabel połączeniowy LAN (F-UTP)

  EG072915
  MM010001
  MM010008
  20-4100000-01
  Kabel w standardzie Cat5 (ekranowany)

  Dozwolone pozycje w kasecie montażowej:
  Od wersji 7. 1
  Na jedną podcentralę Integral IP MX:
  maks. 1 szt. B5-NET4-485

  88

  Moduły Komunikacyjne. Pozycja 2? Karta sieciowa B5-NET2-485

  9. 2

  Karta sieciowa B5-NET2-485

  Karta ma dwa interfejsy sieciowe, które wykorzystują standard RS 485 i dwa interfejsy 100 Base TX. Karta może
  być zamontowana wyłącznie na pozycji 2 kasety montażowej CSP.
  Interfejs LAN (Switch A / Switch B) (Gniazdo RJ45)
  Interfejs RS485 (Switch A) (Gniazdo RJ45)
  Interfejs RS485 (Switch B) (Gniazdo RJ45)
  89

  Karta sieciowa B5-NET2-485
  Wtyczka RJ-45
  Kabel transmisji danych Integral LAN (UTP 100 FRH)
  EG072910
  maks. B5-NET2-485

  90

  Moduły Komunikacyjne. Pozycja 2? Karta sieciowa B5-LAN

  9. 3

  Karta sieciowa B5-LAN

  Karta służy do nie dublowanego połączenia aplikacji PC z panelami sterującymi Integral IP. Karta ma dwa interfejsy sieciowe, które wykorzystują standard RS 485 oraz dwa interfejsy 100 Base TX. Moduł może być zamontowany wyłącznie na pozycji 2 kasety montażowej CSP.
  Interfejs LAN (Gniazdo RJ45)
  X2/X3 Interfejs LAN
  Gniazdo X2/X3
  X4 Mostek
  Mostek zamknięty
  Aktywny procesor ma dostęp do sieci LAN poprzez gniazdo X2, gniazdo X3 nie jest
  aktywne (normalna praca).
  Procesor A ma bezpośredni dostęp do sieci LAN poprzez gniazdo X2. Procesor B ma
  bezpośredni dostęp do sieci LAN poprzez gniazdo X3 ( do użytku wyłącznie w celach
  testowania i rozwoju).

  Mostek X4 musi być zawsze zamknięty!

  & lt; 1 mA
  Tryb komunikacji:
  maks. 100 m

  91

  Moduły Komunikacyjne. Pozycja 2? Karty sieciowe, światłowodowe
  B5-NET2-FXS oraz B5-NET2-FXM

  Karta sieciowa B5-LAN
  EG072903
  Dozwolone sloty w kasecie montażowej:
  maks. B5-LAN

  9. 4

  Karty sieciowe, światłowodowe
  Karty służą do połączenia podcentral systemu Integral IP w zdublowaną sieć lub do połączenia z aplikacjami PC.
  Karta posiada dwa interfejsy sieciowe które jako podstawę do komunikacji wykorzystują interfejs RS485, dwa
  interfejsy światłowodowe (wersja wielodomowa FXM o maksymalnym zasięgu działania 2km lub wersja jednomodowa FXS o maksymalnym zasięgu do 10km) oraz dwa interfejsy 100 Base TX. Karta może być zamontowana wyłącznie na pozycji 2 kasety montażowej CSP.
  Interfejs LAN (Switch A / Switch B)
  Interfejs LAN (gniazdo MTRJ (FXM),
  gniazdo LC 2x5 (FXS), Switch B)
  Interfejs RS485 (Switch B)
  Interfejs LAN (MTRJ gniazdo (FXM),
  gniazdo LC 2x5 (FXS), Switch A)
  Interfejs RS485 (Switch A)
  Gniazdo X2 Port 0
  Switch A
  Switch B
  92

  X5/X3 Światłowodowe interfejsy sieciowe
  Gniazdo X5 Port 1 Switch A
  Gniazdo X3 Port 1 Switch B

  B2

  RX
  TX

  Gniazdo X8 Port 5 Switch A okablowanie redundantne

  z separacją galwaniczną
  z separacją galwaniczną

  Podstawowe dane techniczne
  Typ złącza:

  B5-NET2-FXS: 179, 5 mA / B5-NET2-FXM: 205, 0 mA
  -5° do +50°C
  8-mio stykowe gniazdo RJ-45

  Dane techniczne interfejsu sieciowego LAN
  Dwukierunkowa, pełny dupleks
  max. 100 Mbit/s
  Zasięg:
  max. 100m

  93

  Dane techniczne interfejsu sieciowego LAN (światłowodowego)
  Ethernet 100 Base FX
  FXM max. 000m, FXS max. 10. 000m
  Typ światłowodu:
  FXM 62, 5/125? m lub 50/125? m, FXS 9/125? m
  Typ złącza:
  FXM: MTRJ, FXS: LC 2x5
  Parametry techniczne interfejsu RS 485
  RS 485 bez oraz z separacją galwaniczną
  Sygnał różnicowy
  max. 1, 25 Mbit/s
  max. 1200 m

  Karta sieciowa B5-NET2-FXS
  Karta sieciowa B5-NET2-FXM
  Kabel do przesyłu danych LAN (UTP 100 FRH)
  Kabel połączeniowy LAN
  Informacja o kompatybilnośći
  Na jedną podcentralę Integral IP MX:

  94

  20-1000000-01
  20-1000001-01
  Skrętka Cat5 (ekranowana)

  Od wersji V 7. 2
  maks. 1szt. B5-NET2-FXS lub B5-NET2-FXM

  Moduły Komunikacyjne. Pozycja 2? Połączenia w sieci Integral LAN

  9. 5

  Połączenia w sieci Integral LAN

  Sieć Integral LAN składa się z maksymalnie 16 podcentral (Integral IP MX lub Integral IP CX), które są ze sobą
  połączone w sieć o budowie pierścienia. Przynajmniej jedna linia łączy dwie podcentrale ze sobą.
  Odpowiednia karta dla sieci Integral LAN (B5-NET2-485, B5-NET4-485, B5-NET2-FXS, B5NET2-FXM, B5-LAN) musi być zamontowana w każdej centrali Integral IP MX. Nie da się
  zmieniać nastaw na samej karcie.
  Okablowanie połączeń sieci LAN jest omówione w aneksie.
  Poniżej są opisane typowe przykłady zastosowań. Szczegóły można znaleźć w dokumentacji technicznej -Integral LAN?.

  9. 1

  Typy połączeń

  Typ łącza jest używany w celu zdefiniowania typu połączenia. Dla tworzenia lokalnych sieci, aktualnie dostępne
  są następujące typy połączeń:
  Typ

  Typ połączenia

  RS 485

  Połączenie fizyczne

  FXS/FXM

  10/100TX

  LAN

  Połączenie logiczne

  Opis
  RS 485; bezpośrednie połączenie pomiędzy dwoma podcentralami; maks. 1200 m (przy wysokiej prędkości maks.
  600 m)
  10/100 Base TX; bezpośrednie połączenie pomiędzy
  dwoma podcentralami; maks. 000 m (FXM max. 000
  m)
  dwoma podcentralami;
  maks. 100 m
  10/100 Base TX; połączenie według standardu LAN,
  maks. 100 m do następnego węzła sieci.

  Redundantną pętlę podcentral, jako standard, tworzy się zazwyczaj, wykorzystując dwa interfejsy RS 485, ponieważ ten interfejs jest zalecany przez stosowne przepisy i normy (np. przez austriacką normę (ÖNORM)). Poza
  tym rozwiązaniem, w sieci Integral LAN możliwe są następujące połączenia, zależnie od rodzaju zastosowanych
  kart i interfejsu:
  RS 485 & lt; 600m wysoka prędkość
  10/100TX bez redundancji
  LAN bez redundancji

  Te opcje mogą być wybrane oddzielnie dla każdej pętli i muszą być zaprogramowane przy użyciu oprogramowania konfiguracyjnego. W praktyce istnieje dużo możliwych wariantów okablowania.

  95

  9. 2

  Połączenia sieci Integral LAN przy użyciu interfejsów RS 485

  W celu osiągnięcia wyższego poziomu niezawodności, przy tworzeniu sieci podcentral Integral IP, stosuje się
  redundancję połączeń (pokazano za pomocą kropkowanych linii). W tym przykładzie połączenia (RS 485) pomiędzy portami są zdublowane. Jeżeli nastąpi uszkodzenia kabla, to sygnał jest transferowany przez drugi tor
  komunikacyjny. Redundancja okablowania jest realizowana przy użyciu następujących kart: B5-NET4-485, B5NET2-485, B5-NET2-FX, B6-NET2-FX i B6-NET2-485.
  Karta

  Użyty interfejs

  B5-NET4-485

  X4 [5B] lub X4[6B] lub
  X8 [5A] lub X8 [6A]

  B5-NET2-485

  X4 [5B] lub X8 [5A]

  B6-NET2-485

  X4 [5] lub X4[6]

  B5-NET2-FX

  X4[5B] lub X3[1B] lub
  X8[5A] lub X6[1A]

  B6-NET2-FX

  X4 [5] lub X5[1A] lub
  X3[1B]

  B5-LAN

  B6-LAN

  Gdy stosuje się redundancję połączenia, wtedy zawsze X musi być połączony z X a Y z Y. Nie
  wolno wykonywać krzyżowania X/Y (patrz rysunek)!

  W sieci Integral LAN, centrale mogą być nie tylko łączone w formie pętli, ale również mogą być łączone w układzie sieci kratowej. Nie ma obowiązkowego typu połączeń i topologia może być swobodnie wybierana. Jedynym
  warunkiem jest to, że maksymalnie 4 porty w karcie sieciowej mogą być wykorzystywane dla połączenia sieciowego podcentral. Ten typ tworzenia sieci może być realizowany wyłącznie przy użyciu modułów B5-NET4-485.

  96

  9. 3

  Połączenia sieci Integral LAN przy użyciu interfejsów 10/100TX

  Odległość pomiędzy dwoma podcentralami, przy bezpośrednim połączeniu, używając interfejsu 10/100TX, bez
  zastosowania dodatkowych urządzeń jest limitowana do 100 m.
  Używane interfejsy

  X2 [0B] lub X2 [0A]

  Połączenie redundantne możliwe jest z kartą B5-NET4-485, B5-NET2-485 i B5-NET2-FX!

  97

  9. 4

  Połączenie sieci Integral LAN przy użyciu interfejsu LAN
  (połączenie logiczne)

  Połączenie aplikacji PC jest możliwe przy zastosowaniu standardu Ethernet. Co więcej, podcentrale systemu
  Integral IP mogą być również łączone w sieć, przy zastosowaniu standardu Ethernet. Ten sposób łączenia w sieć
  może być stosowany wyłącznie bez redundancji.
  Ten typ połączenia nie jest zgodny ze standardami dla podcentral i dlatego jest wyłącznie dopuszczalny dla aplikacji PC. Komponenty, które go wykorzystują, nie posiadają aprobaty VdS!

  9. 5

  Połączenie sieci Integral LAN za pomocą światłowodów

  W przypadku gdy odległość miedzy podcentralami jest większa niż 1200 m można zastosować połączenia światłowodowe. Dla światłowodu wielomodowego (FXM) odległość do 2. 000 m a dla światłowodu jednomodowego
  (FXS) do 10. 000 m.
  Połączenie to jest dostępne przy zastosowaniu kart: B5-NET2-FX i B6-NET2-FX.

  98

  Moduły Komunikacyjne. Pozycja 2? Połączenia w sieci Integral LAN
  Moduł

  W zależności od zastosowanego połączenia (jedno- lub wielomodowe), stosowane są różne światłowody i typy
  złącz. Szczegółowe informacje zawarte są w dokumentacji technicznej -Integral LAN i karty sieciowe?.
  Ze względu na różnorodne opcje zastosowań łącz światłowodowych należy w każdym przypadku
  postępować zgodnie z wymaganiami norm!

  9. 6

  Połączenie sieci Integral LAN z modemem, konwerterem itd.

  Jeżeli odległość pomiędzy podcentralami jest większa niż 1200 m, wtedy fizyczne interfejsy muszą być przedłużone lub wzmocnione przy zastosowaniu wzmacniaczy, modemów lub transmisji światłowodowej. Z uwagi na
  to, że parametrem krytycznym w procesie transmisji danych jest czas, mogą być zastosowane wyłącznie produkty, które zostały przetestowane i dopuszczone do sprzedaży. W przeciwnym razie, nie można zagwarantować
  bezawaryjnego funkcjonowania. Prosimy o skontaktowanie się z jednym z naszych oddziałów w celu zasięgnięcia
  dodatkowych informacji.

  99

  9. 7

  Przykład łączenia sieci Integral LAN

  Połączenie 1 nie jest zgodne ze standardami przemysłowymi, ponieważ zostały użyte niedozwolone urządzenia połączeniowe (np. switche)!
  Linia nr:
  100

  Parametry
  Łączy
  z

  Parametry transmisji

  z
  Parametry transmisji
  Wartość
  Podcentrala 2, Pozycja 2, B5-NET4-485, Złącze 0A
  Podcentrala 5, Pozycja 2, B5-NET2-485, Złącze 0B
  Połączenie logiczne, wymagany switch
  Podcentrala 2, Pozycja 2, B5-NET4-485, Złącze 5B
  Podcentrala 1, Pozycja 2, B5-NET2-485, Złącze 5A
  Standardowa prędkość RS 485 redundancja
  Podcentrala 2, Pozycja 2, B5-NET4-485, Złącze 5A
  Podcentrala 4, Pozycja 2, B5-NET2-485, Złącze 5B
  Podcentrala 4, Pozycja 2, B5-NET2-485, Złącze 5A
  Podcentrala 3, Pozycja 2, B5-NET4-485, Złącze 5B
  Podcentrala 3, Pozycja 2, B5-NET4-485, Złącze 5A
  Podcentrala 1, Pozycja 2, B5-NET2-485, Złącze 5B
  Podcentrala 3, Pozycja 2, B5-NET4-485, Złącze 6A
  Podcentrala 2, Pozycja 2, B5-NET4-485, Złącze 6B
  Podcentrala 5, Pozycja 2, B5-NET2-485, Złącze 5A
  Podcentrala 8, Pozycja 2, B5-NET2-485, Złącze 5A
  Podcentrala 8, Pozycja 2, B5-NET2-485, Złącze 6A
  Podcentrala 6, Pozycja 2, B5-NET2-485, Złącze 5B
  Podcentrala 5, Pozycja 2, B5-NET2-485, Złącze 5B
  Podcentrala 6, Pozycja 2, B5-NET2-485, Złącze 5A
  Standardowa prędkość RS 485 bez redundancji
  Podcentrala 6, Pozycja 2, B5-NET2-485, Złącze 0A
  Podcentrala 7, Pozycja 2, B5-NET2-485, Złącze 0B
  Standardowa prędkość bez redundancji Ethernet

  Moduły Komunikacyjne. Pozycja 2? Połączenie sieci Integral LAN z siecią SecoNET

  9. 6

  Połączenie sieci Integral LAN z siecią SecoNET

  Sieć SecoNET zawiera do 62 central (Integral LAN z Integral IP MX i/lub Integral IP CX), które są połączone
  w sieć SUBNET w formie pętli lub sieci kratowej. Do 63 sieci SUBNET może być połączonych jako sieć SecoNET. Każdy karta komunikacyjna sieci SecoNET jest określana jako węzeł. Pomiędzy każdym węzłem jest obwód sieci SecoNET, który swoją konstrukcją i okablowaniem odpowiada dokładnie obwodom w module B3USI4.

  W sieci systemu sygnalizacji pożarowej SecoNET, wszystkie połączone centrale sygnalizacji pożarowej (Integral IP MX, Integral IP CX, Integral LAN itd. ) są konfigurowane oddzielnie. Dla konfiguracji interfejsów SecoNET, wymagane jest specjalne oprogramowanie (pełna wersja oprogramowania SecoNET) łącznie z SecoNET Dongle.
  Każda aplikacja SecoNET musi być zaprogramowana na odpowiedniej karcie (B3-USI4, B4-USI,
  w każdym przypadku od wersji -A wzwyż). Aplikacje SecoNET to -N3-Connection? i -N3Repeater?.
  Należy pamiętać, że połączenie SecoNET zawsze zawiera interfejs nadrzędny i podrzędny. Interfejsem nadrzędnym jest zawsze interfejs A (np. B3-USI4, Złącze 0A, 1A) a interfejsem podrzędnym jest zawsze interfejs B (np. B3-USI4, złącze 0B, 1B).
  Z powodu oddzielnego programowania, musi być pewność, że obydwa węzły są zaprogramowane przy zastosowaniu tych samych parametrów transmisji (interfejs, szybkość, redundancja).

  Tak jak poprzednio z pętlą podcentral, tak również do 16 central może być połączonych ze sobą w sieci Integral
  LAN. Te różne technologie budowania sieci nie mogą pracować w konfiguracji mieszanej, jednakże mogą być ze
  sobą połączone poprzez SecoNET.

  Następujące punkty muszą być spełnione:
  Integral LAN muszą pracować przy zastosowaniu wersji oprogramowania 7. x

  Centrala główna (master) musi pracować przy zastosowaniu wersji oprogramowania 7. x

  Centrala, która stanowi punkt przejścia z sieci Integral LAN do sieci SecoNET, musi
  zawierać B3-USI, a zatem być centralą Integral IP MX.

  Pętle podcentral muszą pracować przy zastosowaniu wersji oprogramowania 6. x

  Wyjścia pomiędzy podcentralą a siecią Integral LAN, które obejmują obie sieci mogą
  być realizowane przy zastosowaniu centrali głównej (master).

  101

  9. 1

  Połączenia sieci SecoNET przy użyciu interfejsu RS 485

  Wszystkie możliwe kombinacje połączeń są podane poniżej, ale w przypadku połączenia bez redundancji z wykorzystaniem RS 485, należy pominąć trzy dolne połączenia (Y+, Y+, GND). Dodatnia i ujemna strona obwodów danych RS 485 (np. AX+, AX-) muszą zawsze być połączone przy użyciu skrętki.

  Okablowanie połączeń sieci SecoNET jest objaśnione w rozdziale 10. 2

  Przykład połączeń w sieci SecoNET

  Szczegóły można znaleźć w dokumentacji technicznej -SecoNET?.
  102

  Moduły Komunikacyjne. Pozycja 2? Przystosowanie pętli podcentral do sieci Integral LAN

  9. 7

  Przystosowanie pętli podcentral do sieci Integral LAN

  Istniejące centrale Integral, które mają zostać połączone w sieć Integral LAN muszą spełniać następujące wymagania:
  ?

  Centrale Integral muszą być zmodernizowane do wersji platformy B5 (tj. B5-MCU, B5-PSU i B5-BUS)

  ?

  Centrale Integral C muszą być zmodernizowane do wersji platformy B6 (tj. B6-BCU-X2 i B6-PSU)

  ?

  Centrala musi pracować w oparciu o wersję oprogramowania 7. x.

  ?

  W centrali B5 pozycja 2 musi być wolna dla karty sieciowej.

  ?

  Gniazdo rozszerzeń w B6-BCU-X2 musi być wolne dla karty sieciowej.

  ?

  Konfiguracja danego projekt musi być zaktualizowana.

  Istniejące okablowanie można nadal używać. Jednakże musi być zastosowany adapter pomiędzy Sub-D a RJ 45,
  tak więc jest możliwe wykonanie połączenia z modułem sieciowym.

  Możliwość 1:
  Od Sub-D 9 pin do RJ45

  B3-USI4 X3/X5

  Możliwość 2:
  Od Sub-D 15 pin do RJ45

  B3-USI4 X2/X4

  Musi być pewność, że X jest zawsze połączony z X a Y z Y. X/Y nie mogą być krzyżowane.
  Po wzroście zużycia energii może się okazać, że centrale są przekonfigurowane, kalkulacja bilansu prądowego musi być wykonana!
  Złączka 9-Sub-D RJ45
  Złączka 15-Sub-D RJ45

  20-1400000-01
  20-1400001-01

  103

  Moduły Komunikacyjne. Pozycja 2? Połączenie Zdalnego Dostępu Integral (System Zdalnego Diagnozowania)

  9. 8 Połączenie Zdalnego Dostępu Integral (System Zdalnego
  Diagnozowania)
  Zdalny Dostęp Integral jest połączony z Integral IP MX przy zastosowaniu kart B5-MCU, B5NET2-485, B5-NET4-485, B5-NET2-FX lub B5-LAN. Interfejs nie musi być zaprogramowany.
  Użytkownicy Zdalnego Dostępu muszą być ustawiani w każdym przypadku.
  Z zasady lokalny i zewnętrzny dostęp musi być zróżnicowany. 1

  Połączenie Zdalnego Dostępu Integral - Lokalne

  Istnieją dwie możliwości lokalnego dostępu:
  Dostęp poprzez port USB jednostki głównego procesora (ograniczony zakres).
  Dostęp przez Intranet (CSP i PC w tej samej sieci Subnet).

  Dostęp poprzez USB

  To połączenie realizowane za pomocą kabla. Przy
  połączeniu serwera Zdalnego Dostępu Integral
  (PC), przy zastosowaniu portu USB, do B5-MCU,
  maksymalna odległość pomiędzy B5-MCU a PC
  wynosi 4, 5m.

  Kabel USB 3m
  Kabel USB 4, 5m

  104

  FG022052

  Dostęp poprzez Intranet

  To połączenie musi być odpowiednio skonfigurowane. W przypadku połączenia ze Zdalnego Dostępu Integral (PC), przy użyciu portu USB do B5NETx-485 lub B5-LAN, maksymalna odległość
  pomiędzy centralą a PC wynosi 100m.

  Kabel standardu Cat5 (ekranowany)

  Użytkownicy Zdalnego Dostępu nie muszą być ustawieni dla trybu lokalnego Zdalnego Dostępu.
  Użytkownicy Zdalnego Dostępu muszą być ustawieni dla Zdalnego Panelu Obsługi.
  Szczegóły można znaleźć w dokumentacji technicznej -RemoteAccess?. 2

  Połączenie Zdalnego Dostępu Integral - zewnętrzne

  Istnieją dwie możliwości zewnętrznego dostępu:
  Dostęp poprzez oddzielną linię DSL i kartę sieciową (B5-NET2-485, B5-NET4-485, B5-NET2-FX lub
  B5-LAN).
  Dostęp poprzez Internet (B5-NET2-485, B5-NET4-485, B5-NET2-FX lub B5-LAN).
  Użytkownicy Zdalnego Dostępu muszą być ustawieni dla zewnętrznego Zdalnego Dostępu i
  Zdalnego Panelu Obsługi.
  Szczegóły można znaleźć w dokumentacji technicznej -Zdalny Dostęp?.

  105

  Pozostałe karty komunikacyjne? Uniwersalna karta portów komunikacyjnych B3-USI4

  10 Pozostałe karty komunikacyjne
  10. 1 Uniwersalna karta portów komunikacyjnych B3-USI4
  Karta służy do podłączenia podcentrali Integral IP MX do systemu zarządzania i wizualizacji, sterowania urządzeniami zewnętrznymi (drukarki, pagery, serwery telefoniczne itp. ) oraz do łączenia ze sobą podcentral Integral
  IP MX(układ pierścienia, każde połączenie redundantne). Karta posiada w sumie 4 redundantne, szeregowe,
  porty asynchroniczne, które można wykorzystać albo do utworzenia redundantnych łącz RS485 z transmisją typu
  PÓŁDUPLEKS (Pętla) albo do utworzenia łącz nieredundantnych RS422 z transmisją typu DUPLEKS (Linia).
  Ponadto dwa z czterech portów można również wykorzystać do utworzenia łącza RS232 z transmisją typu DUPLEKS i na każdym z nich po 2 łącza sterujące. Tryb pracy poszczególnych portów należy wprowadzić w oprogramowaniu oraz ustawić odpowiednimi mostkami na karcie do wyboru trybu pracy: połączenie central w sieć,
  połączenie redundantne lub nieredundantne do systemu zarządzania.
  Połączenie LINE/LOOP 0A (RS 485, RS 422 lub RS 232)
  RS 422

  Tryb
  TxD0A+
  TxD0ARxD0A+
  RxD0A-

  L0AX+
  L0AXL0AY+
  L0AY-

  Pin

  Oznacz.

  GND0A

  TXD0ARTS0A+
  RXD0ACTS0A+

  RS 232

  TxD0B+
  TxD0BRxD0B+
  RxD0B-

  L0BX+
  L0BXL0BY+
  L0BY-

  TXD0BRTS0B+
  RXD0BCTS0B+

  GND0B
  GND0B

  Połączenie LINE/LOOP 1A (RS 485 lub RS 422)
  TxD1A+ L1AX+
  TxD1A- L1AXxD1A+ L1AY+
  RxD1A- L1AYX5

  Połączenie LINE/LOOP 0A (RS 485, RS 422 lub RS 232
  Label

  GND1A
  GND1A

  Połączenie LINE/LOOP 1B (RS 485 lub RS 422)
  106

  TxD1B+
  RxD1B+
  RxD1B-

  X6-X10

  L1BX+
  L1BXL1BY+
  L1BY-

  GND1B
  GND1B

  Mostki do nastawiania trybu pracy interfejsów od X2 do X5

  Interfejsy:
  Interfejsy Line/Loop 0A/0B (X2/X4)
  Elektryczny:
  Interfejsy Line/Loop 1A/1B (X3/X5)
  Karta portów komunikacyjnych B3-USI4
  9-pinowa wtyczka lutowana dla B3-USI4
  15-pinowa wtyczka lutowana dla B3-USI4

  2x2 redundantne interfejsy półdupleks RS 485, także tryb
  pracy jako dupleks, separowane galwanicznie,
  2 redundantne interfejsy RS232, separowane galwanicznie
  RS 485, RS 422 lub RS 232
  RS 485, RS 422 maks. 1200 m
  RS 232 maks. 15 m
  szeregowa asynchroniczna
  57, 6 kBd
  15-pinowa wtyczka podłączeniowa typu Sub D, metalizowana
  obudowa (połączona z ekranem)
  RS 485, RS 422
  9-pinowa wtyczka podłączeniowa typu Sub D, metalizowana
  obudowa (połączona z ekranem)

  EG072815
  FG74097
  FG74098

  2 do 8
  na jedną podcentralę Integral IP MX:
  maks. B3-USI4

  107

  10. 1

  Sprzętowa konfiguracja portów za pomocą mostków X6 - X10

  Mostki X6 do X10 służą do ustawienia żądanego trybu pracy dla portów 0A/0B bądź 1A / 1B, które trzeba
  skonfigurować jako LOOP (łącze pętlowe) albo LINE (linia) zgodnie z funkcją ustawioną w oprogramowaniu.
  Tryb LINE (linia) umożliwia połączenie NIEREDUNDANTNE nad- i podrzędnych urządzeń zewnętrznych
  (stanowiska zarządzania i wizualizacji, drukarki, BMZ Maxima itp.
  Tryb LOOP (pętla) wykorzystuje się do połączenia podcentral w sieć, do obsługi łączy w sieci SecoNET oraz do
  redundantnego podłączenia urządzeń zewnętrznych (stanowiska zarządzania i wizualizacji, BMZ Maxima
  itp.
  Mostki dla gniazd 0A/0B

  Realizowana funkcja

  RS 485/RS 422

  Pętla podcentral
  SecoNET (N3) - połączenie elementów sieci
  SecoNET (N3) - regenerator (repeater)
  sygnału
  Protokół ZZK z połączeniem redundantnym
  Protokół ISP z połączeniem redundantnym
  Protokół ISP z połączeniem bez redundancji

  Mostki dla gniazd 1A/1B
  LOOP

  X6, X7, X9 brak

  X8, X10 brak

  LINE
  LINE

  Protokół ZZK z połączeniem bez redundancji
  Protokół SSI
  Drukarka
  Sterownik SPP

  108

  X7, X9 założony,

  X6 założony,

  X6 brak

  X7, X9 brak

  Nie można

  10. 2

  Końcówki sygnałowe wtyczek podłączane przewodami
  nieekranowanymi

  Wtyczka 15-pinowa X2/X4 (0A/0B)
  Połączenie RS 485 z redundancją wzgl.

  Połączenie RS 485 bez redundancji

  połączenie RS 422 bez redundancji

  Wtyczka 9-pinowa X3/X5 (1A/1B)
  RS 485 bez redundancji

  Połączenie RS 232 bez redundancji

  109

  10. 3

  Końcówki sygnałowe wtyczek podłączane przewodami ekranowanymi

  110

  Pozostałe karty komunikacyjne? Podłączenie systemu zarządzania i wizualizacji SecoLOG

  10. 2 Podłączenie systemu zarządzania i wizualizacji SecoLOG
  SecoLOG podłączany jest do systemu Integral IP MX przez złącza karty B3-USI4. Dla tworzonego połączenia trzeba zaprogramować pracę w protokole Integral Standard Protocol (ISP).

  10. 1

  Podłączenie systemu SecoLOG przez interfejs RS232

  Łącze to realizowane jest za pomocą gotowego kabla (nr kat.
  FG022047). Przy podłączaniu SecoLOGa (do PC) przez port RS232
  karty B3-USI4 maks. odległość między PC a B3-USI4 wynosi 15 m. 2

  Podłączenie systemu SecoLOG poprzez konwerter ADAM 4520

  111

  Pozostałe karty komunikacyjne? Podłączanie stanowisk zarządzania i systemów zewnętrznych (łącze redundatne)

  10. 3 Podłączanie stanowisk zarządzania i systemów zewnętrznych
  (łącze redundatne)
  SecoLOG podłączany jest do systemu Integral IP MX przez złącza karty B3-USI4.
  Nie redundantne połączenie systemu zarządzania PC łączy się tak jak SecoLOG (zobacz rozdział
  10. 2) lub zgodnie z odpowiednią dokumentacją. 1 Podłączenie stanowiska zarządzania przez interfejs RS232 (łącze redundantne)
  Sys. zarządz. /PC

  B3-USI4

  COM x

  Złącze 0A

  Złącze Db9

  TXD0A- 5

  2 RxD

  RXD0A- 7

  3 TxD

  GND0A 13

  5 GND
  COM y

  Złącze 0B

  TXD0B- 5

  GND0B 13

  10. 2

  RXD0B- 7

  5 GND

  Podłączenie stanowiska zarządzania przez interfejs RS422
  (łącze redundantne)
  DATA +
  DATA N. C.
  TX +

  1A
  0A
  TX RX +
  RX -

  ADAM 4520

  SW1

  RS 422 (SW 2/10 on)
  11 Databit (SW 1/2 on)

  Ustawiony na:

  N.
  + Vs
  SW2

  DB9
  RS232

  System
  zarządzania
  (PC)
  1B
  0B
  VExt
  GNDExt

  112

  TX +
  Pozostałe karty komunikacyjne? Podłączenie Integral IP MX do sieci MaxNet

  10. 4 Podłączenie Integral IP MX do sieci MaxNet
  System Integral IP MX włącza się do sieci MaxNet albo wykorzystując złącza karty B3-USI4.
  Konieczne jest zaprogramowanie pracy w trybie LINE z protokołem ZZK.
  System Integral IP MX może współpracować z MaxNet tylko z pozycji podrzędnej czyli jako
  -slave?.
  Ustawienia wprowadzone w centrali Integral IP MX muszą pokrywać się z konfiguracją zaprogramowaną dla złącza karty B2-SIO ZZK w centrali BMZ Maxima. 1

  Podłączenie do sieci MaxNet przez kartę B3-USI4 i interfejs RS232
  Maxima

  B3-USI4
  SIO-ZZK
  IOT

  Przedstawione na rysunku połączenie dotyczy połączenia redundantnego.

  Połączenie może być zrealizowane tylko jako redundantne!

  113

  10. 2

  Podłączenie do sieci MaxNet przez kartę B3-USI4, interfejs RS422 i konwerter (połączenie bez redundancji)

  10. 3

  Podłączenie do sieci MaxNet przez kartę B3-USI4, interfejs RS422 i konwerter (połączenie z redundancją)

  114

  Pozostałe karty komunikacyjne? Podłączenie ComBOX

  10. 5 Podłączenie ComBOX
  Połączenie szeregowe przystawki ComBOX z systemem Integral IP MX wykonywane jest wyłącznie za pomocą
  karty B3-USI4. Przy zastosowaniu konwertera interfejsów ADAM 4520 możliwe jest zwiększenie zasięgu do
  1200m. Szczegółowe informacje znajdują się w dokumentacji technicznej przystawki ComBOX lub w informacji
  o stosowaniu B-AI 2006/100. 1

  Szeregowe połączenie przystawki ComBOX z B3-USI4

  COM 1
  maks. 15 m

  Zestyk kasujący

  Wymiana
  bezpiecznika
  na 2, 5A!

  10. 2

  GNDExt
  VExt

  B3-REL10
  B3-REL16

  RX

  Szeregowe połączenie przystawki ComBOX poprzez ADAM 4520

  DATA -

  maks. 1200 m.

  RX N.
  maks. 15 m.

  COM 2
  RS 232
  115

  10. 3 Połączenie przystawki ComBOX z systemem Integral z wykorzystaniem
  zestyków

  zestyki
  przekaźników

  Integral IP MX
  B3-REL16
  zestyk resetu

  WEJŚCIE

  1-8
  1-8

  12-30V =/~
  116

  Pozostałe karty komunikacyjne? Podłączenie zewnętrznych drukarek

  10. 6 Podłączenie zewnętrznych drukarek
  Drukarki zewnętrzne można podłączać do centrali Integral IP MX wyłącznie do gniazd 0A i 0B
  karty B3-USI4, które muszą być zaprogramowane do pracy jako Drukarka. Drukarka musi być
  wyposażona w port RS232!

  10. 1

  Drukarka zewnętrzna podłączona przez port RS232

  B - S4
  3U I

  D k rk
  ru a a
  Cmx
  o

  Z c e0
  łą z A
  mk. 1 m
  as 5

  T DA 5
  X0-

  Łącze RS232 podłączone do karty B3-USI4 nie może być dłuższe
  niż 15 m, mierząc od drukarki do karty B3-USI4.

  X
  3 TD

  CSA 8
  T0+

  2 DR
  0 T

  G DA 1
  N0
  7 GD

  ms k
  o te
  X =z ło o y
  6 a żn

  10. 2

  Drukarka zewnętrzna podłączona przez port RS422 i konwerter

  W przypadku podłączania łącza RS422 zawierającego konwerter danych ADAM 4520 do karty B3-USI4 długość
  łącza od B3-USI4 do konwertera może wynosić maks. 1200 m, a długość łącza od konwertera do drukarki maks.
  15 m.

  Mostki X7 i X9 = założone

  Złącze 0A
  RxD0A+ 3
  TxD0A+ 1
  TxD0A-

  Złącze 0B
  RxD0B+

  maks. 15m

  20 DTR

  3 TXD

  Złącze Db25

  Ustawione na:

  Drukarka

  7 GND

  maks. 1200m

  TxD0B-

  117

  Uruchamianie systemu, oprogramowanie i dane projektowe? Podłączenie zewnętrznych drukarek

  11 Uruchamianie systemu, oprogramowanie i dane
  projektowe
  Integral IP MX to nowoczesny, mikroprocesorowy system sygnalizacji pożarowej z
  wielozadaniowym systemem operacyjnym przetwarzającym dane w czasie rzeczywistym. Do systemu tego ładuje się podstawowy program sterowania funkcjami centrali,
  który następnie zostaje dopasowany do zabezpieczanego obiektu przez zaprogramowanie funkcji wymaganych/zamówionych przez konkretnego Klienta.
  Wszystkie przynależne składniki oprogramowania wczytuje się najpierw do karty komputera głównego B5-MCU.
  Podczas ładowania się systemu operacyjnego składniki te zostają rozesłane do jednostek obliczeniowych obecnych w kartach podcentrali. Po zakończeniu tej operacji moduły centrali funkcjonują niezależnie od siebie choć
  pod nadzorem jednostki B5-MCU. Całość niezbędnego oprogramowania i programowych składników systemowych jest dostępna w pakiecie oprogramowania Integral, w którym znajdują się programy do: projektowania,
  uruchomienia, konserwacji i diagnostyki central Integral IP MX. Pakiet zawiera przede wszystkim aplikację Integral ApplicationCenter, która posiada następujące funkcje:
  Konfiguracja
  Program Ładujący
  Asystent Peryferii
  Monitor systemu
  Asystent Serwisanta
  Zdalny Panel Obsługi
  Integral Tekst
  Zalecane jest używanie zawsze najaktualniejszej wersji oprogramowania Integral. Tak długo jak w
  informacjach serwisowych pojawiających się razem z nową wersją oprogramowania nie będzie
  informacji wymagającej aktualizację oprogramowania procedura aktualizacji oprogramowania
  przeprowadzana jest tylko przy dokonywaniu modyfikacji w systemie.
  Jednakże szczególnie zalecane jest nie używanie oprogramowania starszego niż wersja 4. 3 ponieważ nie ma już dla niego wsparcia przez nasz serwis techniczny prowadzony dla naszych klientów!

  Szczegółowe informacje dotyczące pakietu oprogramowania Integral zawarte są w dokumentacji oprogramowania.

  118

  Załącznik? Zalecanie typy kabli

  12 Załącznik
  12. 1 Zalecanie typy kabli
  12. 1

  Kable danych do sieci - kable nieekranowane
  nr kat 20-4100000-01
  12. 2

  Kat. 5+
  nieekranowane
  bezhalogenowe
  4x2xAWG 24/1
  CU-Factor 17. 00kg/km

  Kable danych do magistrali systemowej MMI-BUS i połączeń między
  podcentralami - kable nieekranowane, nr kat L228022516
  12. 3

  Kable danych do magistrali systemowej MMI-BUS
  i połączeń między podcentralami - kable ekranowane
  12. 4

  Skrętka
  Kabel z ekranem w postaci plecionki lub folii z żyłą prowadzącą
  ? 1 para
  AWG 22 do AWG 24
  Pojemność:
  żyła/żyła & lt; 60 pF/m
  żyła/ekran & lt; 100pF
  Impedancja falowa: 100 & lt; Z & lt; 150? dla f? 1 MHz
  Średnica zewnętrzna: & lt; 7 mm

  Kabel ekranowany dla linii pętlowej (nr kat L198200804)
  Skrętka
  ? 2 pary
  Pojemność: żyła/żyła & lt; 60pF/m
  skrętka (minimalna liczba skrętek = 17/m)
  Średnica:
  0, 8 mm (Standard)
  żyła/żyła <= 100pF

  119

  12. 5

  Inne kable pożarowe

  Nazwa
  Kabel pożarowy czerwony (pętla) J-Y(ST)Y 1x2x0, 8 ekranowany
  Kabel pożarowy czerwony 2x0, 6 LF-XYY
  Kabel pożarowy czerwony 3x0, 6 LF-XYY
  Kabel pożarowy czerwony 4x0, 6 LF-XYY
  Kabel pożarowy czerwony 10x2x0, 6 F-YAY
  Kabel pożarowy czerwony 20x2x0, 6 F-YAY
  Kabel pożarowy czerwony 30x2x0, 6 F-YAY
  Kabel pożarowy 2x0, 8 YBM
  Kabel J-Y(ST)Y 10x2x0, 8
  Kabel czerwony J-Y(ST)Y 20x2x0, 8
  Kabel czerwony J-Y(ST)Y 30x2x0, 8
  Kabel dla urządzeń przeciwpożarowych YMM-J 3x1, 5 czerwony bez nadruku
  Kabel dla urządzeń przeciwpożarowych YMM-J 3x2, 5 czerwony bez nadruku
  Kabel do transmisji danych (modem) F-VYAY skrętka 2x2x0, 5

  120

  Art no. :
  L198300607
  L198400607
  L225010267
  L225020267
  L225030267
  ZZS00399
  ZZS00400
  ZZS00401
  ZZS00402
  MM000113
  MM000114
  MM000117

  12. 6

  Zasilanie urządzeń podłączonych do magistrali MMI-BUS
  Ogólnie zalecany jest minimalny przekrój przewodu 0, 5 mm? (średnica 0, 8 mm) dla kabla zasilającego urządzenia magistrali MMI-BUS oraz minimalny przekrój przewodu 1, 5 mm? w sytuacji gdy
  urządzenia pracujące na magistrali MMI-BUS są wyposażone w drukarki!

  Dla uruchomienia urządzeń na magistrali MMI-BUS wymagany jest znacznie większy prąd rozruchowy. Z tego
  względu przy dobieraniu przekroju kabla zasilającego należy wziąć pod uwagę nie tylko pobór prądu urządzeń
  ale także prąd rozruchowy i prąd wymagany dla prawidłowej pracy drukarek.
  Ponieważ obliczenie tych parametrów jest dość skomplikowane i zależy od typu, liczby, odległości między urządzeniami i ich kolejności na magistrali zalecane jest przestrzeganie poniższych wskazówek co zagwarantuje bezawaryjną pracę urządzeń na magistrali MMI-BUS:
  a) kable zasilające o przekroju 0, 5 mm? (średnica 0, 8 mm)
  - maks. 4 szt. urządzeń MMI-BUS bez drukarek
  - maks. długość kabla do ostatniego urządzenia wynosi 400 m
  - maks. jeden panel obsługi (bez drukarki)
  b) kable zasilające o przekroju 1, 5 mm?
  - maks. 8 szt. długość kabla do ostatniego urządzenia wynosi 800 m *)
  - maks. trzy panele obsługi (bez drukarki)
  *) Jeśli

  do magistrali MMI-BUS został podłączony panel z drukarką to maksymalna dopuszczalna długość
  wynosi 200 m!
  c) kable zasilające o przekroju 2, 5 mm?
  - maks. długość kabla do ostatniego urządzenia wynosi 1200 m *)
  wynosi 350 m,
  *) Jeśli do magistrali MMI-BUS zostały podłączone dwa panele z drukarką to maksymalna dopuszczalna
  długość wynosi 200 m!
  d) Równoległe kable zasilające
  W przypadku podłączania więcej niż jednego panelu z drukarką zalecane jest stosowanie wielu dedykowanych kabli zasilających prowadzonych równolegle do urządzeń.
  Tabela odległości obowiązuje dla pojedynczych urządzeń:
  maks. odległość w m
  Opis

  B3-MMI-FPS
  B3-MMI-UIO
  B5-MMI-HCPP

  maks. rezystancja linii
  [Om]

  Kabel
  ? = 0, 8 mm
  A = 0, 5 mm?

  Kabel
  A = 1, 5 mm?

  A = 2, 5 mm?

  94. 5

  1200

  75. 6
  5. 5

  1058
  420
  88
  1200
  265
  231

  441
  350

  121

  Załącznik? Specyfikacja kabli Integral LAN

  12. 2 Specyfikacja kabli Integral LAN
  W celu połączenia w sieć kart Integral LAN, zależnie od typu zastosowania, zarówno F-UTP Cat5e jak UTP
  Cat5e (kabel transmisji danych w czerwonej powłoce) muszą być użyte.
  F-UTP (Foliowany - nieekranowana podwójna skrętka) Cat5e

  Kabel składa się z 8 żył, foliowej osłony i przewodu osłaniającego.
  Pary żył są skręcone, kolorami jak niżej:
  ?

  niebieski-biały / niebieski

  ?

  zielony-biały / zielony

  ?

  pomarańczowy -biały / pomarańczowy

  ? brązowy-biały / brązowy
  Ten kabel jest używany do połączeń 10/100
  BaseTX.

  UTP (nieekranowana podwójna skrętka) Cat5e

  Kabel składa się z 8 żył i nie jest ekranowany.
  Tego kabla używa się do połączeń RS 485.

  Do połączeń między centralami może być zastosowany również kabel pożarowy HTKSH ekw
  PH90 1x2x0, 8 wraz z adapterem komunikacyjnym RJ-45. Połączenie redundantne wymaga zastosowania 2 przewodów HTKSH ekw PH90 1x2x0, 8 na każde łącze międzycentralowe.

  122

  Załącznik? Zarabianie wtyczki RJ45

  12. 3 Zarabianie wtyczki RJ45
  Podłączenie wtyczki RJ 45
  Istnieje tzw. wkład do gniazda RJ45. W tym wypadku jest to kawałek plastiku, przez który są przeprowadzone 4
  pary żył. Następnie wkład z 8 przewodami jest montowany razem z wtyczką RJ45 i zarabiany przy użyciu odpowiedniego narzędzia do końcówek jak niżej:
  Góra

  Wkład

  Dół

  Widok boczny

  Wtyczka

  Strona kontaktu

  Układ wtyczki RJ 45 i pinów (zgodnie z EIA/TIA - 568A):
  Kolor przewodu

  biały / zielony
  Zielony
  biały
  /pomarańczowy
  niebieski
  biały/ niebieski
  pomarańczowy
  biały /brązowy
  brązowy

  Sygnał
  RS485
  Ethernet
  TX-

  RX+

  RXNC
  Zaciskanie wtyczki
  Osadzanie kabla F-UTP Cat5e jest wyjaśnione poniżej. Niniejsza instrukcja ma również zastosowanie do kabla
  UTP Kat5e. Jedyną różnicą jest brak folii ochronnej.

  Usuń przynajmniej 3cm izolacji z kabla, uważając przy tym
  by nie uszkodzić foli i drutu
  osłaniającego.

  Odwiń folię i drut do tyłu na
  kabel.

  Skręć przewody w 4 pary.

  Oddziel przewody jeden od
  drugiego i przygotuj je jak
  pokazano na obrazku.

  Przetnij przewody pod kątem
  ok. 30°, by ułatwić zamontowanie ich we wkładzie.

  Popchnij wkład skierowany
  główką do dołu, najbliżej
  izolacji jak to możliwe.

  Odetnij wystające z wkładu
  przewody.

  Obróć kabel razem z wkładem o 180° wzdłuż jego długości i wciśnij złącze.

  124

  Załącznik? Obliczanie bilansu prądowego

  Wciśnij kabel wraz z wkładem
  do wtyczki do oporu.

  Dociśnij złącze do kabla.

  Osadź wtyczkę za pomocą
  narzędzia do końcówek -
  wtyczka RJ45 jest gotowa do
  użytku.

  12. 4 Obliczanie bilansu prądowego
  W celu umożliwienia wyliczenia poboru prądu przez podzespoły tworzące system SSP i współpracujące z nim
  urządzenia zewnętrzne przygotowano aplikację w formie arkusza kalkulacyjnego Microsoft Excel, który na życzenie otrzymacie Państwo w naszych filiach lub z naszej strony internetowej www. schrack-seconet. pl (Kącik
  Projektanta).

  125

  Załącznik? Podłączenie sejfu na klucze dla straży pożarnej, FSS 800-1

  12. 5 Podłączenie sejfu na klucze dla straży pożarnej, FSS 800-1
  Pierwsze uruchomienie sejfu i jego adaptera przeprowadzić wg instrukcji podanych w dokumencie Sejf na klucze
  dla straży pożarnej, FSS 800-1 -- instrukcja montażu i uruchomienia.
  Przed uruchomieniem muszą być dostarczone wszystkie cylindry i towarzyszące im klucze. Jeżeli
  do chwili rozruchu tak się nie stanie, to trzeba zainstalować odpowiednie cylindry zapasowe, które zostaną później zastąpione przez cylindry docelowe.
  Znajdujący się w zestawie z sejfem stożkowy trzpień zderzakowy do pokrywy zamka straży pożarnej wolno zamontować dopiero po uzyskaniu gotowości eksploatacyjnej przez sejf FSS 800-1 i
  adapter AD 800-1.
  Zabezpieczenie zapadki zamka w zamku użytkownika jest zrobione z zetownika z tworzywa
  sztucznego, który jest włożony w drzwi. Wolno go wyjąć dopiero w chwili, gdy sejf FSS 800-1 i
  adapter AD 800-1 uzyskały gotowość eksploatacyjną.
  Schemat połączeń

  AD 800-1

  FSS 800-1

  4x0, 6

  sygnał
  YSCH 10x0, 6
  or 5x2x0, 6

  Sejf na klucze dla
  straży pożarnej

  Adapter sejfu
  na klucze dla
  Ustawienia zwór w adapterze AD 800-1

  JP1
  JP2

  JP3

  126

  Zworę JP1 założyć na piny 1-2 (=ustawienie fabryczne). Zworą JP1 można wybrać, czy zestyk
  wyzwalający w CSP ma być zwarty (pozycja 1-2) czy rozwarty (pozycja 2-3), gdyby doszło do
  wyzwolenia. Zawsze trzeba wybrać którąś z tych pozycji -- zwory nie wolno zdjąć.
  Zworę JP2 założyć (=ustawienie fabryczne). Zworą JP2 można wybrać, czy wyzwolenie ma
  zachodzić przez zestyk bezpotencjałowy (zwora założona) czy przez podanie napięcia 11÷30
  V pr. st. (zwora zdjęta).
  Zworę JP2 zdjąć. Założenie zwory JP3 spowoduje, że sygnalizacja napięcia żarzenia jest
  uwzględniana przy ocenie uszkodzeń.

  Załącznik? Drukarka protokołująca

  12. 6 Drukarka protokołująca
  12. 1
  1.
  2.
  3.
  4.
  5.
  6.
  7.
  8.
  9.
  10.
  11.
  12.

  Odedrzyj nadrukowany pasek papieru.
  Naciśnij górną krawędź obudowy drukarki i pociągnij ją w dół.
  Wpisz kod dostępu (dla poziomu 3).
  Lekko unieś uchwyt rolki ze starą rolką papieru i wyciągnij ją.
  Ostrożnie usuń pozostały papier.
  Włóż uchwyt rolki do nowej rolki papieru i włóż uchwyt do drukarki.
  Wsunąć pasek papieru z rolki do szczeliny prowadzącej.
  Naciśnij przycisk Kolejne elementy, wybierz &quot; Drukarka &quot;, wpisz numer drukarki i naciśnij &quot; Enter &quot;
  Naciśnij przycisk Kolejne rozkazy wybierz &quot; Wysuw załączony &quot; i zaczekaj aż drukarka wysunie resztkę papieru
  Powtórz czynność 8 I wybierz -Wysuw odłączony? i wciśnij -Enter?
  Wysunąć papier przez szczelinę w pokrywie
  Założyć pokrywę drukarki.

  Wymiana papieru w drukarce

  Wymiana kasety z taśmą barwiącą

  Odedrzeć pasek papieru i wyciągnąć ok. 3÷5 cm.
  Wyjąć zużytą kasetę.
  Wsunąć papier pomiędzy nową kasetę a taśmę barwiącą.
  Napiąć taśmę za pomocą pokrętła, obracając nim w kierunku wskazanym przez strzałkę.
  Wyprowadzić papier przez szczelinę w obudowie drukarki.
  127

  Załącznik? Uproszczone wyszukiwanie i usuwanie uszkodzeń

  12. 7 Uproszczone wyszukiwanie i usuwanie uszkodzeń
  Projektowanie systemów sygnalizacji pożarowej (SSP) podobnie jak montaż, rozruch i utrzymywanie sprawności (konserwacja) naszych produktów oraz SSP z nich zbudowanych wymagają
  konkretnej wiedzy specjalistycznej i dlatego wolno je wykonywać wyłącznie przeszkolonym do
  tego fachowcom. Szkolenie specjalistów pod kątem konkretnego produktu musi być przeprowadzone przez firmę Schrack Seconet bądź przez osoby wyraźnie do tego przez nią upoważnione. 7. 1

  Uwagi ogólne

  Uszkodzenia są sygnalizowane na panelu sterowniczym centrali Integral IP MX zarówno wizualnie (zaświeceniem się kontrolki LED,, Uszkodzenie? ) jak akustycznie (ostrzegawczym dźwiękiem brzęczyka). Ponadto na
  wyświetlaczu w specjalnym wykazie uszkodzeń wyświetlane są: rodzaj uszkodzenia oraz liczba uszkodzeń.
  Po naciśnięciu przycisku USZKODZENIA użytkownik przyciskami SCROLL przegląda kolejne strony ww.
  wykazu uszkodzeń. Gdy trzeba wyświetlić dodatkowe informacje o konkretnym uszkodzeniu, należy przyciskami
  SCROLL przewinąć jego komunikat tak, by znalazł się w pierwszym wierszu wyświetlacza, po czym wcisnąć
  przycisk DODATKOWE INFORMACJE. Informacje pokazane teraz na wyświetlaczu można przewinąć w dół
  przyciskami SCROLL aż do wiersza, w którym rodzaj uszkodzenia opisany jest prostym tekstem. 2

  Zanieczyszczone czujki

  Zanieczyszczenie czujki jest sygnalizowane wskazaniem optycznym tzn. kontrolką LED opisaną PRZYWOŁAĆ
  SERWIS oraz komunikatem w wykazie zanieczyszczonych czujek, który można wyświetlić na wyświetlaczu panelu obsługi Integral IP MX odpowiednim przyciskiem. Gdy wystąpi zanieczyszczenie czujki, zaleca się następujące postępowanie:
  Nacisnąć przycisk MENU, wybrać pozycję ZANIECZYSZCZENIE CZUJKI i wcisnąć ENTER.
  Na wyświetlaczu centrali wyświetla się wykaz zanieczyszczonych czujek, który można przeglądać w przód i w
  tył przyciskami SCROLL. Można go też wydrukować na wewnętrznej drukarce protokołującej, naciskając
  przycisk POWTÓRZ WYDRUK.
  Zanieczyszczone czujki muszą zostać bezwarunkowo zastąpione nowymi lub wyczyszczonymi czujkami.
  Komunikat o zanieczyszczeniu czujki/czujek może skasować (zatwierdzić) użytkownik zarejestrowany w
  systemie na poziomie nr 3 (musi podać stosowne hasło). 3

  Możliwe przyczyny uszkodzeń

  System (uszkodzenie modułów, kart)

  niewłaściwa struktura/konfiguracja, uszkodzony moduł/karta,
  inne. Dokładniejsze informacje pokazuje Monitor Systemu!

  Ostrzegacze / grupy ostrzegaczy

  Zwarcie w układzie; przerwanie przewodu; na linii brak gniazda
  końcowego (dotyczy łącz monologowych); brak zgodności ustawienia zwór (konfigurujących wejścia) z grupami ostrzegaczy
  zaprogramowanymi w systemie; inne.

  Wejścia

  Zwarcie w układzie; przerwanie przewodu; brak zgodności ustawienia zwór (konfigurujących wejścia) z grupami ostrzegaczy
  Linie sterujące

  Zwarcie w układzie; przerwanie przewodu; podłączono złe obciążenie lub ustawiono zworami zły zakres obciążenia dla wejścia;
  inne.
  Połączenie złym (pomylonym) łączem danych; źle ustawiony
  adres/y elementu/ów magistrali; niesprawne bezpieczniki karty
  zasilacza B5-PSU; inne.
  Wskazówka: Z wyświetlonego kodu błędu można odczytać nr
  złącza, w którym zainstalowana jest karta B5-BAF stwarzająca
  problem oraz nr elementu magistrali MMI-BUS.

  Elementy (urządzenia) magistrali MMIBUS

  Linia pętlowa

  128

  Błędy logiczne (INIT, CONFIG, ADDR), błędy fizyczne (przerwanie przewodu, zwarcie, zwarcie doziemne).
  Załącznik? Numery katalogowe

  12. 8 Numery katalogowe
  Zamieszczona poniżej tabela zawiera jedynie najważniejsze podzespoły i części zapasowe centrali sygnalizacji
  pożarowej Integral IP MX. Numery katalogowe: ostrzegaczy, czujek specjalnych, urządzeń zewnętrznych,
  osprzętu dodatkowego i innych produktów znajdziecie Państwo w naszym Katalogu Produktów systemów sygnalizacji pożarowej.
  Podcentrale Integral

  Nr kat.

  Centrala Integral z drzwiami pełnymi
  Centrala Integral z wycięciem na panel obsługi
  Centrala Integral z wycięciem na panel obsługi i drukarką
  Centrala Integral z drukarką, panelem wskazań dla 4 stref gaszenia i wycięciem
  na panel obsługi
  Centrala Integral IP55 z drukarką, panelem wskazań dla 4 stref gaszenia i wycięciem na panel obsługi
  Centrala Integral z drukarką, panelem wskazań dla 32 grup i wycięciem na
  panel obsługi
  Obudowa centrali Integral z drzwiami pełnymi

  B5-SCU
  B5-SCU-C
  B5-SCU-CP
  B5-SCU-CP4L

  FG052100
  FG052101
  FG052102
  FG052103

  B5-SCU-CP4L-IP55

  FG052105

  B5-SCU-CP-EAT32

  FG052107

  B3-SCU LEER

  FG69037

  Karty elektroniczne Integral

  Karta techniki monologowej B3-MTI8
  Karta techniki stałoprądowejB3-DCI6
  Karta dla ostrzegaczy serii 140 B3-LEE23
  Karta dla ostrzegaczy serii 150 B3-LEE24
  Karta przekaźnikowa B3-REL10
  Karta przekaźnikowa B3-REL16
  Karta przekaźnikowa B3-REL16E
  Karta przekaźnikowa B5-MRI16
  Karta wejść nadzorowanych B3-IM8
  Karta uniwersalnych interfejsów szeregowych B3-USI4
  Uniwersalny moduł wejść /wyjść B3-MMI-UIO

  B5-DXI2
  B3-DCI6
  B3-DTI2
  B3-LEE23
  B3-LEE24
  B3-REL16E
  B5-MRI16
  B3-IM8
  B3-OM8
  B5-LAN
  B5-NET2-485
  B5-NET4-485
  B3-MMI-UIO

  EG072827

  Panele obsługi Integral

  Wewnętrzny panel obsługi dla Integral IP MX
  Zewnętrzny panel obsługi bez drukarki
  Zewnętrzny panel obsługi z drukarką
  Panel obsługi B5 High End bez drukarki
  Panel obsługi B5 High End z drukarką

  B5-SUB-CIP-x*)

  B5-MMI-CPP-x*)
  FG916x*)
  FG0522x*)
  FG0523x*)
  FG052501

  Technika pętli dozorowych Integral X-LINE

  BX-OI3 moduł wejścia/wyjścia
  BX-IOM moduł wyjścia/wyjścia
  BX-IM4 moduł wejść
  BX-REL4 moduł wyjść
  BX-AIM moduł wejścia
  BX-RGW moduł wejścia
  BX-ESL czujnik położenia końcowego
  BX-SOL sygnalizator akustyczny pętlowy
  BX-FOL sygnalizator optyczny pętlowy

  BX-OI3
  BX-IOM
  BX-IM4
  BX-REL4
  BX-RGW
  BX-ESL
  BX-SOL
  20-2100001-01
  20-2100002-01
  20-2100003-01
  20-2100004-01
  20-2100005-01
  20-2100006-01
  20-2100007-01
  20-2100008-01
  20-2100009-01

  *) x

  B5-MMI-CIP-x*)

  ... wersje językowe

  129

  Panele obsługi dla straży pożarnej Integral

  Panel obsługi dla straży pożarnej w wersji austriackiej zgodny z ÖNORM
  F3031
  Panel wskazań dla straży pożarnej zgodny z DIN 14662
  Panel obsługi dla straży pożarnej w wersji szwedzkiej

  FG050400

  B3-MMI-FPS

  FG050402

  Akcesoria systemu Integral

  Konwerter interfejsów ADAM 4520
  Konwerter danych dla połączeń światłowodowych
  Obudowa z tworzywa sztucznego dla B3-MMI-UIO
  Płyta montażowa dla B3-MMI-UIO w FG69041
  Przewód wstążkowy 34-pinowy o długości 1m dla B3-MMI-UIO
  Przewód wstążkowy 40-pinowy o długości 1m dla B3-MMI-UIO
  Kabel USB 3m

  Kabel do pomiaru prądu akumulatorów
  Akumulator 12V/40Ah
  Rezystor nadzorujący 26k7
  Rezystor alarmowy 18k2

  ADAM 4520
  OZDV 2471G
  UIO GEH
  UIO STP
  UIO KAB34
  UIO KAB40
  KAB USB 3
  KUP 9RJ45
  KUP 15RJ45
  PSU5 KABEL
  AKKU 40
  MBK 4
  FG020212
  FG020211
  FG81726
  20-1400001-01
  FG81720
  HG691017
  Części zapasowe Integral

  Karta głównego procesora B5-MCU-P
  Zasilacz B5-PSU
  Bezpiecznik szklany rurkowy 2, 5 A szybki 5x20 dla B5-PSU
  Maskownica dla kasety montażowej
  Rolka papieru dla drukarki protokołującej
  Taśma barwiąca dla drukarki protokołującej
  Interfejs drukarki B5-PIF
  Interfejs drukarki dla zew. panelu obsługi B5-PIEA
  Interfejs drukarki dla panelu obsługi High End B5-PIEAH
  Mechanizm drukarki B5
  Kabel do podłączenia akumulatorów
  Bezpieczniki bagnetowe dla kabli akumulatorowych

  B5-MCU
  B5-MCU-P
  ZUB SICH 2. 5FF
  INT BLIND
  B3 PPR
  PD FRB
  B5-PIF
  B5-PIEA
  B5-PIEAH
  B5-PDR-DW
  B3 SERV ST
  B3 BATKAB1
  ZUB SICH8

  EG072901
  FG06240
  PPF-519057
  HG694076
  EG072906
  EG072914
  EG072924
  FG030550
  FG78801
  IS625040

  Kabel

  Kabel czerwony nieekranowany MMI-BUS Kabel, LF-2YY 2x2x0, 5
  Kabel pożarowy dla linii pętlowej rot J-Y(ST)Y 1x2x0, 8 ekranowany
  Kabel pozarowy czerwony 2x0, 6 LF-XYY
  Kabel pozarowy czerwony 3x0, 6 LF-XYY
  Kabel pozarowy czerwony 4x0, 6 LF-XYY
  Kabel pozarowy czerwony 10x2x0, 6 F-YAY
  Kabel pozarowy czerwony 20x2x0, 6 F-YAY
  Kabel pozarowy czerwony 30x2x0, 6 F-YAY
  Kabel pozarowy 2x0, 8 YBM
  Kabel czerwony YMM-J 3x1, 5 bez nadruku
  Kabel YMM-J czerwony 3x2, 5 bez nadruku
  Kabel F-VYAY skrętka 2x2x0, 5 (transmisja danych/modem)
  Kabel danych Integral LAN UTP-100 4x2xAWG24/1 Kat 5+ FRH
  Narzędzie do końcówek RJ45
  Wtyczka RJ45 Kat5e

  KAB MMI RT
  KAB 1*2*0, 8 S
  KAB 2*0, 6
  KAB 3*0, 6 RT
  KAB 4*0, 6 RT
  KAB 10*2*0, 6 RT
  KAB 20*2*0, 6 RT
  KAB 30*2*0, 6 RT
  KAB 2*0, 8
  KAB 10*2*0, 8
  KAB 20*2*0, 8
  KAB 30*2*0, 8
  KAB 3*1, 5
  KAB 3*2, 5
  KAB 2*2*0, 5
  UTP 100 FRH
  CRIMP-IP
  RJ45-IP

  L228022516
  MM000117
  20-4100000-01

  Materiały drukowane

  Nr kat.
  B-HB-010DE
  B-HB-010EN

  Systemy sygnalizacji pożarowej katalog produktów 2010
  130

  MM010008

  Integral MAP podręcznik montażu i instalacji
  Integral MAP skrócony podręcznik montażu i instalacji
  Integral MX podręcznik montażu i instalacji
  Integral CX podręcznik montażu i instalacji
  Integral MX opis systemu
  Integral CX opis systemu

  B-HB-020DE
  B-HB-020EN
  B-HB-021EN
  B-HB-012EN
  B-HB-013EN
  B-HB-014EN
  B-HB-015EN

  131

  Instrukcja montażu i ustawienia Cisco 4461 Isr

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja montażu i ustawienia Cisco 4461 Isr

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja montażu i ustawienia Cisco 4461 Isr