Instrukcja montażu, części i serwisu California Accent Lighting Alumleds Als500t Dbr Hc

Instrukcja montażu, części i serwisu California Accent Lighting Alumleds Als500t Dbr Hc jest specjalnie zaprojektowana, aby pomóc w instalacji i utrzymaniu Twojego produktu. Instrukcja zawiera szczegółowe informacje dotyczące dostarczonych części, a także wyjaśnia, jak przeprowadzić instalację i konserwację produktu. Instrukcja jest ważna, aby zabezpieczyć produkt przed uszkodzeniami i upewnić się, że jest on używany zgodnie z przeznaczeniem. Instrukcja jest dostępna w formacie PDF na stronie internetowej producenta.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja montażu, części i serwisu California Accent Lighting Alumleds Als500t Dbr Hc

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych... PAMIĘTAJ: WARTO PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ PRZED ZAKUPEM!!!

Jeśli ten dokument zawiera instrukcję, której szukasz – pobierz ją teraz. Lastmanuals zapewnia szybki i łatwy dostęp do instrukci firmy AEG-ELECTROLUX EWF12670W. Mamy nadzieję, że instrukcja firmy AEG-ELECTROLUX EWF12670W będzie przydatna.

Lastmanuals pomaga w ściągnięciu instrukcji obsługi dla AEG-ELECTROLUX EWF12670W

Możesz także pobrać poniższe instrukcje, związane z tym produktem:

AEG-ELECTROLUX EWF12670W (6556 ko)

Skrót instrukcji: podręcznik użytkownika AEG-ELECTROLUX EWF12670W

Szczegółowe instrukcje użytkowania znajdują się w podręczniku użytkownika.

[... ] Návod k pouzití Instrukcja uytkownikaPraèka Pralka automatyczna EWF 10670 W / EWF 12670 W80 electrolux Zárucní podmínkyZárucní podmínkyZáruka vyplývající z tchto zárucních podmínek je poskytována pouze kupujícímu spotebiteli (dále také jen "Kupující") a jen na výrobek slouzící k bznému pouzívání v domácnosti. Prodávající poskytuje Kupujícímu spotebiteli Záruku v trvání dvaceti cty msíc, a to od data pevzetí prodaného výrobku Kupujícím. Kupující má v rámci Záruky právo na bezplatné, vcasné a ádné odstranní vady, popípad - není-li to vzhledem k povaze (tzn. pícin i projevu) vady neúmrné - právo na výmnu výrobku. [... ] Plamy ze szminki: Przetrze acetonem, a nastpnie uy spirytusu skaonego. Pozostaloci plam na bialych tkaninach naley usun przy pomocy wybielacza. Plamy z czerwonego wina: Zamoczy w wodzie z dodatkiem mydla, wypluka lub przetrze kwasem octowym lub cytrynowym i spluka. Plamy z tuszu: W zalenoci od typu tuszu, zwily tkanin acetonem(*), a nastpnie kwasem octowym; pozostaloci plam na bialych tkaninach naley usun przy pomocy wybielacza, a nastpnie dobrze wypluka. Plamy ze smoly: Najpierw czyci rodkiem odplamiajcym, spirytusem skaonym lub benzyn, a nastpnie wyczyci proszkiem do prania. Detergenty i rodki zmikczajce Dobre rezultaty prania zale równie od wybranego detergentu oraz jego iloci (tak, aby unika jego marnowania i chroni rodowisko naturalne). Zwlaszcza, e nawet rodki ulegajce biodegradacji zawieraj w swoim skladzie substancje, które w zbyt duych ilociach szkodz rodowisku. Wybór odpowiedniego detergentu uzaleniony jest od rodzaju tkaniny (delikatna, welniana, bawelniana, itp. ), koloru, temperatury prania i stopnia zabrudzenia ubra przeznaczonych do prania. Do prania w opisywanej pralce mona uywa wszystkich dostpnych detergentów: · detergenty w proszku do wszystkich rodzajów tkanin, · detergenty w proszku do tkanin delikatnych (60°C max) i welnianych, · detergenty w plynie, preferowane do programów prania w niskiej temperaturze (60°C maks. ) do wszystkich rodzajów tkanin lub specjalne detergenty tylko do tkanin welnianych. Detergenty i rodki zmikczajce naley umieszcza we wlaciwych komorach pojemnika przed rozpoczciem prania. Korzystajc z koncentratów proszków i detergentów w plynie naley wybiera programy bez prania wstpnego. Pralk wyposaono w system recyrkulacji, który pozwala na optymalne wykorzystanie skoncentrowanego rodka piorcego. Detergent w plynie naley wla do komory pojemnika oznaczonej tu przed rozpoczciem pracy pralki. Plyn zmikczajcy lub krochmal naley doda do komory oznaczonej przed wlczeniem programu prania.Praktyczne wskazówki dotyczce prania electrolux 99 Naley przestrzega zalece producenta rodka dotyczcych jego dozowania i nie przekracza poziomu "MAX" zaznaczonego w komorze na detergent. Dozowanie detergentów Rodzaj i ilo detergentu zaley od rodzaju, iloci i stopnia zabrudzenia ubra oraz twardoci wody. Informacje o stopniu twardoci wody mona uzyska w miejskich zakladach wodocigowych lub od wlaciwych organów lokalnych. Detergenty naley dozowa wedlug zalece producenta podanych na opakowaniu. Naley stosowa mniejsze iloci detergentów, jeli: · prana jest mniejsza ilo wsadu, · pranie jest lekko zabrudzone, · podczas prania tworzy si duo piany. Stopie twardoci wodyStopnie Poziom Rodzaj niemieckie °dH francuskie °T. H.PL1 2 3 4mikka rednia twarda bardzo twarda0-7 8-14 15-21 > 210-15 16-25 26-37 > 37100 electrolux Midzynarodowy symbol konserwacji odzieyProgramy prania electrolux 101Programy praniaProgram/ Temperatura Typ wsadu Funkcje Opis programu Pranie zasadnicze od 95°C do (zimna woda) 3 plukania Dlugie wirowanieBawelniane Zwykle 90°-Bawelniane biale i kolorowe: np. Tkaniny bawelnianie biale i kolorowe prane w trybie Economy, normalnie do lekko zabrudzonych, koszule, bluzki, bielizna. pociel, obrusy, koszule, bielizna.Prdko wirowania.Bawelniane Eco 90°-60°-40°Pranie zasadnicze od 60°C do 40°C 3 plukania Dlugie wirowanie Pranie zasadnicze od 95°C do (zimna woda) 3 plukania Dlugie wirowanie Pranie zasadnicze od 60°C do 40°C 3 plukania Dlugie wirowanie Pranie zasadnicze od 60°C do (zimna woda) 3 plukania Krótkie wirowanie Pranie zasadnicze od 60°C do (zimna woda) 3 plukania Krótkie wirowanie Pranie zasadnicze w temp. 40°C 3 plukania Krótkie wirowanie Pranie zasadnicze w temp. ] 7 Klientowi przysluguje wymiana sprztu na nowy jezeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw nadal wystpuj w nim wady. Przez napraw rozumie si wykonanie czynnooeci o charakterze specjalistycznym wlaoeciwym dla usunicia wady. Pojcie naprawy nie obejmuje: instalacji, instruktau, konserwacji sprztu, poprawy polcze mechanicznych lub elektrycznych. Wymiany sprztu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy Electrolux Poland lub jeoeli jest to niemoliwe placówka sprzeday detalicznej, w której sprzt zostal zakupiony. ]


WARUNKI NA KTÓRYCH POBIERASZ INSTRUKCJĘ FIRMY AEG-ELECTROLUX EWF12670W

Lastmanuals oferuje tworzoną przez społeczność usługę współdzielenia, przechowywania i szukania instrukcji opisujących obsługę sprzętu i oprogramowania: podręczników, poradników, skróconych instrukcji, not technicznych...
W żadnym wypadku Lastmanuals nie ponosi odpowiedzialności za to, że dokument którego poszukujesz jest niedostępny, niepełny, w innym języku niż Twój albo jeśli model lub język nie pokrywają się z opisem. Lastmanuals, w takim przypadku, nie oferuje usługi tłumaczenia.

Kliknij na „Pobierz instrukcję” na końcu tej umowy, jeśli akceptujesz jej warunki, wtedy rozpocznie się pobieranie instrukcji produktu firmy AEG-ELECTROLUX EWF12670W.

Copyright © 2015 - LastManuals -All rights reserved.
Użyte znaki towarowe i loga graficzne oraz treści są własnością odpowiednich firm, instytucji czy osób prywatnych.

Please add exception to AdBlock for elektroda. pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Thank you very much for proposing a new subject! After verifying you will receive points!

27 Sep 2012 12:47 1746

 • #1

  User removed accountUser removed account  

  #1

  Witam,
  Poszukuję instrukcji serwisowej lub schematu do pralki Electrolux EWF 107410W.
  Bardzo byłbym wdzięczny za udostępnienie takiego dokumentu lub namiarów w www.

ELEKTROLUX EWF12470W instrukcja obsługi POLSKIProducent: ELEKTROLUXModel: EWF12470WJezyk: POLSKI

132979190_RU. qxd

21/07/2006

12:08

Pagina

1

???????????????????????
Návod k použití
Instrukcja dla użytkownika

????????????????
Pralka Automaticzna
Automatická Pracka
EWF 10470 W
EWF 12470 W - EWF 14470 W

132979190_RU. qxd

2

132979190_PL. qxd

12:12

80

80 electrolux

Witamy w świecie Electrolux
Dziękujemy za wybranie najwyższej klasy produktu Electrolux, mamy nadzieję, że
dostarczy on Państwu wiele radości. Ambicją Electrolux jest oferowanie szerokiej gamy
wysokiej jakości produktów, które uczynią życie bardziej komfortowym. Przykładowe
urządzenia zostały przedstawione na okładce tej instrukcji. Proszę poświęcić kilka minut
na zapoznanie się z instrukcją, tak aby mogli Państwo w pełni wykorzystać zalety swojej
nowej pralki. Obiecujemy, że zapewni ona Państwu komfort i łatwość obsługi.
Powodzenia!

81

Spis treści electrolux 81

SPIS TREŚCI
Informacje dotyczące bezpieczeństwa.. 82
Opis urządzenia.................................... 84
Panel sterowania................................... 85
Eksploatacja.......................................... 86
Praktyczne wskazówki dotyczące
prania.................................................... 90
Międzynarodowe symbole konserwacji
odzieży.................................................. 96
Program prania................................ 97-99
Informacje o programach.................... 101
Konserwacja i czyszczenie.................. 102
Co zrobić, jeśli urządzenie nie
pracuje................................................. 105
Dane techniczne................................. 109
Wartości poboru.................................. 110
Instalacja............................................. 111
Ochrona środowiska............................ 115
Warunki gwarancji............................... 116
Centra serwisowe................................ 118

Objaśnienie symboli używanych w niniejszej instrukcji obsługi:
Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika oraz prawidłowej
eksploatacji urządzenia.
Informacje i wskazówki
Informacje dotyczące środowiska naturalnego

PL

82

82 electrolux Informacje dotyczące bezpieczeństwa

W celu zapewnienia bezpieczeństwa
użytkownika i bezawaryjnej pracy
urządzenia przed instalacją i pierwszym
użyciem należy uważnie przeczytać
instrukcję obsługi, zwracając
szczególną uwagę na wskazówki oraz
ostrzeżenia. Wszyscy użytkownicy
zmywarki powinni poznać zasady
bezpiecznej obsługi urządzenia. Pozwoli
to uniknąć niepotrzebnych pomyłek i
wypadków. Prosimy o zachowanie
instrukcji obsługi przez cały czas
używania zmywarki oraz przekazanie jej
w razie odstąpienia lub sprzedaży
urządzenia kolejnemu użytkownikowi.

?

Małe przedmioty takie jak skarpetki,
sznurówki, paski itp. należy włożyć do
specjalnej torebki lub poszewki na
poduszkę, ponieważ mogą one dostać
się pomiędzy bęben pralki.

?

Informacje dotyczące
bezpieczeństwa

Nie należy prać w pralce ubrań z
fiszbinami, materiałów o nieobszytych
brzegach lub rozdartych.

?

Po zakończeniu prania, czyszczenia i
konserwacji należy odłączyć urządzenie
od źródła zasilania.

?

Pod żadnym pozorem nie należy
próbować naprawiać urządzenia we
własnym zakresie. Naprawy
wykonywane przez osoby
niedoświadczone mogą spowodować
obrażenia lub wadliwe działanie
urządzenia. Należy kontaktować się z
lokalnym punktem serwisowym. Należy
zawsze domagać się oryginalnych
części zamiennych.

Ogólne zasady bezpieczeństwa
?

?

?

Zmiany parametrów lub inne
modyfikacje urządzenia są
niebezpieczne.
Podczas prania w wysokich
temperaturach drzwiczki pralki
nagrzewają się. Nie należy ich dotykać!
Należy sprawdzić się, czy zwierzęta
domowe nie weszły do bębna pralki.
Aby temu zapobiegać należy
sprawdzać zawartość bębna przed
użyciem.

Instalacja
?

Urządzenie jest ciężkie. Należy
zachować ostrożność przy
przenoszeniu.

?

Podczas wypakowywania pralki należy
sprawdzić, czy nie została ona
uszkodzona. W przypadku wątpliwości,
nie uruchamiać urządzenia, lecz
skontaktować się ze sprzedawcą.

?

Przed rozpoczęciem eksploatacji należy
zdjąć całe opakowanie oraz usunąć
śruby transportowe. W przeciwnym
wypadku może dojść do poważnego
uszkodzenia pralki i ubrań. Patrz
stosowny rozdział w instrukcji
użytkownika.

?

Każdy drobny przedmiot, np. moneta,
agrafka, gwoźdź, śrubka, kamyk czy
inny twardy lub ostry przedmiot może
spowodować poważne uszkodzenie
pralki. Nie wkładać takich przedmiotów
do urządzenia.

?

?

Stosować wyłącznie zalecanych ilości
środków do zmiękczania tkanin oraz
detergentów. Nadmierna ilość może
uszkodzić tkaninę. Przestrzegać
zaleceń producenta dotyczących ilości.

Po zainstalowaniu pralki należy
sprawdzić, czy nie stoi na wężu
dopływowym lub wężu odpływowym,
oraz czy blat nie przycisnął przewodu
zasilającego.

?

Jeśli urządzenie zostało ustawione na
wykładzinie, należy tak wyregulować
nóżki, aby zapewnić swobodny
przepływ powietrza.

83

Informacje dotyczące bezpieczeństwa electrolux 83
?

Po zainstalowaniu należy się upewnić,
że węże i podłączenia są szczelne.

?

Jeśli urządzenie jest instalowane w
miejscu narażonym na działanie zimna,
proszę przeczytać rozdział
"Niebezpieczeństwo zamarznięcia
wody".

?

Wszelkie prace hydrauliczne wymagane
w celu zainstalowania urządzenia
powinny być wykonywane przez
wykwalifikowanego hydraulika albo inną
kompetentną osobę.

wyjmować trzymając za wtyczkę.
?

?

Wszelkie prace elektryczne wymagane
wykwalifikowanego elektryka albo inną
Eksploatacja
?

Urządzenie jest przeznaczone do
użytku w gospodarstwie domowym. Nie
należy go używać niezgodnie z
przeznaczeniem.

?

Prać można jedynie materiały nadające
się do prania w pralce automatycznej.
Przestrzegać zaleceń producenta
odzieży umieszczonych na metkach.

?

Nie przeładowywać pralki. Patrz
Ubrania, które miały styczność z
lotnymi pochodnymi ropy naftowej nie
powinny być prane w pralce. W
przypadku użycia lotnych płynów do
czyszczenia należy usunąć je z ubrania
przed włożeniem do pralki.

Bezpieczeństwo dzieci
?

Pralki nie mogą używać małe dzieci lub
osoby chore bez nadzoru.

?

Należy pilnować, aby dzieci nie bawiły
się urządzeniem.

?

Elementy opakowania (np. folia,
tworzywo) mogą stanowić zagrożenie
dla dzieci - niebezpieczeństwo
uduszenia się! Należy trzymać je poza
zasięgiem dzieci

?

Detergenty należy trzymać w miejscu
niedostępnym dla dzieci.

?

Należy sprawdzić, czy zwierzęta
Aby temu zapobiec, pralka została
wyposażona w specjalny mechanizm.
Aby go uruchomić, należy obrócić
pokrętło (bez jego naciskania)
znajdujące się wewnątrz drzwiczek w
kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara, aż nacięcie
znajdzie się w położeniu poziomym.
Można do tego użyć również monety.

Przed przystąpieniem do prania należy
opróżnić wszystkie kieszenie i zapiąć
guziki oraz zamki błyskawiczne. Nie
należy prać wystrzępionych lub
podartych ubrań. Przed praniem należy
zaprać plamy z farby, tuszu, rdzy i
trawy. Biustonoszy z fiszbinami NIE
WOLNO prać w pralce.

?

Nigdy nie należy używać pralki, jeśli
przewód zasilający, panel sterowania,
powierzchnia lub podstawa są
uszkodzone w taki sposób, że widoczne
jest wnętrze pralki.

?

Nigdy nie wyciągać wtyczki z gniazdka
ciągnąc za przewód. Należy zawsze

P1131

Aby wyłączyć mechanizm oraz
przywrócić możliwość zamknięcia
drzwiczek należy obrócić pokrętło w
kierunku przeciwnym do ruchu
znajdzie się w położeniu pionowym.

84

84 electrolux Opis urządzenia

Opis urządzenia
Państwa nowe urządzenie spełnia wszystkie nowoczesne wymagania związane z
efektywnym praniem przy jednoczesnym niskim zużyciu wody, energii i detergentów.
System zaworu ECO pozwala na całkowite wykorzystanie detergentu oraz znacznie
zmniejsza zużycie wody oraz energii.

1

Komora na detergent

Panel sterowania

3

Uchwyt otwierania drzwiczek

95?

1000

60?

900

40?

700

30?

4

Pompa odpływowa wody

5

Nóżki regulowane

4
Komora na detergent
Pranie wstępne
Pranie
Płyn zmiękczający
Do urządzenia dołączone zostały karty
programów w różnych językach. Jedna
znajduje się z przodu komory na
detergenty, a pozostałe są załączone w
zestawie instrukcji użytkownika. Karta na
komorze może zostać bez trudności
wymieniona: należy usunąć kartę
przesuwając ją w prawo i włożyć kartę z
wybraną wersją językową.

EN006

85

Panel sterowania electrolux 85

Pokrętło wyboru programów

Przycisk temperatury

Przycisk zmniejszania obrotów wirowania

Przycisk Łatwe prasowanie

Przycisk dodatkowego płukania

6

Przycisk opóźnionego startu

7

Wyświetlacz

8

Przycisk Start/Pauza

9

Przycisk "Timer"

86

86 electrolux Eksploatacja

Eksploatacja

Odmierzyć ilość detergentu i płynu
zmiękczającego

Pierwsze użycie

Maksymalnie wysunąć szufladkę pojemnika
na detergentu. Odmierzyć żądaną ilość
detergentu, dodać do komory prania
zasadniczego
a jeśli ubrania mają
również zostać poddane "praniu
wstępnemu", wsypać detergent do komory
oznaczonej
.

?

Sprawdzić, czy podłączenia elektryczne
i hydrauliczne zostały wykonane zgodne
z instrukcją instalacji.

?

Wyjąć z bębna polistyrenowy blok i
wszelkie inne materiały.

?

Wlać 2 litry wody do komory prania
komory na detergent
w celu aktywacji zaworu ECO.
Następnie wybrać program
"Bawełniane" z temperaturą 95°C bez
wkładania ubrań. Pozwala to usunąć
ewentualny kurz lub inne zabrudzenia,
pochodzące z procesu produkcji.
Odmierzyć połowę dozownika proszku,
wsypać do komory na detergent i
rozpocząć pranie.

C0064

Można również dodać zmiękczacza do
tkanin do komory oznaczonej
(nie
przekraczać znaku MAX na komorze).
Delikatnie zamknąć szufladę.

Codzienna eksploatacja
Ładowanie prania

Ostrożnie otwierać drzwiczki delikatnie
pociągając za uchwyt. Pranie należy
wkładać do bębna pojedynczo,
jednocześnie uważając, aby nie było zbite.
Zamknąć drzwiczki.

C0065

87

Eksploatacja electrolux 87

Wybrać żądany program

Przyciski opcji programów

Ustawić pokrętło wyboru programów
zgodnie z wybranym programem
Kontrolka Start/Pauza zacznie migać, a na
wyświetlaczu pojawi się informacja o
długości wybranego programu.

W zależności od wybranego programu
można ustawiać jednocześnie różne
funkcje. Funkcje należy wybierać po
ustawieniu wybranego programu prania i
przed naciśnięciem przycisku
"START/PAUZA".
Po wciśnięciu tych przycisków zaświecą się
odpowiadające im kontrolki. Po ponownym
wciśnięciu kontrolki gasną.

Ustawianie temperatury
1200
900
Tarcza wyboru programów dzieli się jak
następuje:
? Bawełniane
?

Syntetyczne

?

Programy specjalne: Delikatne
,
Wełniane
, Pranie Ręczne
, Bielizna
, Jedwabne
, Jeans
Namaczanie
, Płukanie
,
Odpompowanie
, Wirowanie
i
delikatne wirowanie
.

Pokrętło wyboru programów można
przekręcać w kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara jak i w kierunku
przeciwnym. Ustawić na O, aby anulować
program/wyłączyć urządzenie.

Każde wciśnięcie tego przycisku sprawia,
że temperatura prania dla danego cyklu
zwiększa się lub zmniejsza w stosunku do
wartości proponowanych automatycznie
przez pralkę.
Maksymalne temperatury to: 95°C dla
rzeczy bawełnianych, 60°C dla kolorowych
bawełnianych i syntetycznych, 40°C dla
delikatnych, wełnianych i prania ręcznego,
30°C dla rzeczy jedwabnych,
odpowiada praniu na zimno.

Aby wyłączyć pralkę po zakończeniu
programu, przekręcić pokrętło wyboru
programów w położenie "O".

Wybór opcji prędkości wirowania, cyklu
nocnego lub opcji stop z wodą

Uwaga!
Jeśli podczas pracy urządzenia pokrętło
wyboru programów zostanie ustawione na
inny program, kontrolka Start/Pauza
zaświeci się 3 razy i napis Err pojawia się
na wyświetlaczu, aby zasygnalizować
niewłaściwy wybór. Pralka nie wykona
nowego programu.

,

EWF10470W EWF12470W EWF14470W
1200

1400
88

88 electrolux Eksploatacja

Jeśli prędkości wirowania ma być inna niż
proponowana przez urządzenie należy
naciskać przycisk Wirowania, aby dokonać
tej zmiany.

?

ustawić pokrętło wyboru programów na
"O"

?

wybrać program
(Odpompowanie),
(Wirowanie) lub
(Wirowanie
delikatne)

?

w razie potrzeby zmniejszyć prędkość
wirowania za pomocą odpowiedniego
przycisku

dla tkanin syntetycznych, wełnianych oraz
prania ręcznego:
900 obr. /min;

?

wcisnąć przycisk Start/Pauza

?

po zakończeniu programu na
wyświetlaczu miga zero (0. 00).

?

dla tkanin delikatnych: 700 obr. /min.

?

EWF 12470 W;
dla tkanin bawełnianych: 1200 obr. /min;

Stop z wodą
: po wybraniu tej opcji
urządzenie nie odpompuje wody z
ostatniego płukania, aby nie pognieść
prania.
Po zakończeniu programu wyświetlone
zostanie pulsujące zero (0. 00), kontrolka
(Drzwi) jest włączona, kontrolka
Start/Pauza będzie zgaszona, a drzwiczki
są zablokowane, co oznacza, że należy
odpompować wodę.

Zapali się odpowiednia kontrolka.
Prędkość maksymalna:
EWF 10470 W;
? dla tkanin bawełnianych: 1000 obr. /min;
?

?

EWF 14470 W;
dla tkanin bawełnianych: 1400 obr. /min;

?

dla tkanin delikatnych: 700 obr.

Tryb nocny
: po wybraniu tej opcji
Pranie bez wirowania jest ciche, dlatego też
może być wykonywane w nocy lub przy
ekonomiczniejszej taryfie energetycznej.
W programach do prania bawełny i tkanin
syntetycznych płukanie wykonywane jest z
większą ilością wody.
odpompować wodę.
Aby odpompować wodę:

Odpompować wodę jak opisano w
poprzedniej opcji.

Wybór opcji Łatwe prasowanie

Po wybraniu tej funkcji bielizna będzie
prana i wirowana delikatnie tak, aby
uniknąć jej wygniecenia. Tym sposobem
ułatwia się jej prasowanie. Oprócz tego
maszyna wykonuje 6 krotne płukanie
zamiast 3 - krotnego dla bawełny i 4 krotnych dla syntetycznych. Funkcja ta
może być wybrana również dla bawełny i
syntetycznych. Do prania bawełny
maksymalna prędkość jest automatycznie
zmniejszona do 900 obrotów/minutę.

89

Eksploatacja electrolux 89

Wybór opcji Dodatkowego płukania

Rozpoczęcie programu prania można
opóźnić w zakresie: 30 min - 60 min - 90
min, 2 godziny, a następnie co godzinę aż
do maks. 20 godzin - wciskając ten
przycisk.
Wybór opóźnienia czasu rozpoczęcia
programu.
?

Przycisk ten może być stosowany we
wszystkich programach z wyjątkiem
programów do tkanin wełnianych i prania
ręcznego. Pralka wykona dodatkowe
płukania.
Funkcja ta jest szczególnie godna
polecenia dla osób, które są uczulone na
detergenty oraz do prania na obszarach
gdzie występuje bardzo miękka woda.

Wybrać dany program i wymagane
opcje.

?

Wybrać opóźniony start.

?

Wcisnąć przycisk "Start/Pauza":
urządzenie rozpocznie odliczanie (w
cyklu godzinnym).

Pranie rozpocznie się po upływie
ustawionego czasu.
Skasowanie funkcji opóźnionego
uruchomienia
?

Wybór Opóźnionego startu

90’

Wcisnąć przycisk "Start/Pauza".

?

Wciskać przycisk "Start/Pauza" dopóki na
wyświetlaczu nie pojawi się symbol 0'.

?

Ponownie wcisnąć przycisk
"Start/Pauza".

Opóźnienia startu nie da się ustawić w
programu Odpompowanie
.

Wyświetlacz
Wyświetlacz wskazuje następujące
informacje:
Jeśli pranie ma się rozpocząć z
opóźnieniem, przed rozpoczęciem
programu należy, naciskać przycisk
Opóźnionego startu, ustawiając
odpowiednie opóźnienie. Zapali się
odpowiednia kontrolka.
Informacja o wybranym opóźnieniu startu
(do 20 godzin) pojawi się na wyświetlaczu
na ok. 3 sekundy, a następnie powróci
komunikat o długości czasu prania.
Opcję tę należy wybrać po ustawieniu
programu, lecz przed wciśnięciem
przycisku Start/Pauza.
Opóźnienie można skasować w dowolnym
momencie wciskając przycisk Start/Pauza.

Czas trwania wybranego programu
wyświetlany jest w godzinach i w minutach
(na przykład 2. 05).
Czas trwania obliczany jest automatycznie
na podstawie maksymalnego ciężaru
prania, jaki jest zalecany dla każdego typu
tkaniny.

2. 05
Po rozpoczęciu programu czas
uaktualniany jest co minutę.

12:13

90

90 electrolux Eksploatacja

Ikonki faz programu prania
Po wybraniu programu prania, w dolnej
części wyświetlacza pojawią się ikonki
poszczególnych faz programu prania. 05

Po włączeniu urządzenia świecić się
będzie tylko ikonka trwającej fazy. Gdy
program się skończy, na wyświetlaczu
miga zero (0.
Czas opóźnienia startu
Czas opóźnienia (maks. 20 godzin)
ustawiony za pomocą odpowiednich
przycisków pojawi się na wyświetlaczu na 3
sekundy, a następnie ponownie pojawi się
komunikat o długości poprzednio
wybranego programu.
Czas opóźnienia będzie się zmniejszać o
jedną jednostkę co godzinę, a następnie
(gdy do uruchomienia pozostanie już tylko
godzina) co minutę.

E20
Koniec programu
Po zakończeniu programu miga zero,
gaśnie kontrolka
"Drzwiczki" i można
otworzyć drzwiczki.

0. 00
Faza podgrzewania
Podczas cyklu prania, na wyświetlaczu
pokazuje się ikonka temperatury, co
oznacza, że urządzenie rozpoczęło
podgrzewanie wody w bębnie.

Wybór przycisku Start/Pauza

15 h
Nieprawidłowy wybór funkcji
W przypadku wybrania funkcji niezgodnej z
wybranym programem, przez 2 sekundy
wyświetlany będzie komunikat Err, a
zintegrowana czerwona kontrolka
Start/Pauza zacznie migać.

Kody alarmowe
W wypadku problemów z funkcjonowaniem
pralki, pojawią się kody alarmowe, np. E20
(patrz rozdział "Co zrobić, jeśli urządzenie
nie pracuje").

Aby rozpocząć wybrany program należy
nacisnąć przycisk "Start/pauza";
odpowiednie zielone kontrolki przestaną
migać.
Zapala się kontrolka
"drzwiczki", co
oznacza, że urządzenie rozpoczęło pracę,
a drzwiczki są zablokowane.

91

Eksploatacja electrolux 91

Kontrolka "Drzwiczki"
informuje, czy
można otworzyć drzwiczki:
?

kontrolka zapalona: drzwiczek nie można
otworzyć. Urządzenie pracuje.

?

kontrolka zgaszona: drzwiczki można
otworzyć. Program prania się zakończył.

Aby przerwać wykonywany program,
nacisnąć przycisk "Start/Pauza":
odpowiednia zielona kontrolka zacznie
Aby wznowić program od miejsca, w
którym został przerwany, należy ponownie
nacisnąć przycisk "Start/Pauza".
Jeśli wybrano opóźnienie startu,
rozpocznie się odliczanie czasu na
wyświetlaczu.
W przypadku wybrania niewłaściwej opcji,
zintegrowana czerwona kontrolka przycisku
"Start/ Pauza" zaświeci się 3 razy. Przez 2
sekundy wyświetla się komunikat Err.

Wybrać opcję "Timer"

Poziom
zabrudzenia
Intensywny
(Silny)
Normalny
(Zwyczajny)

Typ wsadu

Ikona

dla bardzo zabrudzonych
ubrań rzeczy
dla średnio zabrudzonych
rzeczy
dla zwyczajnie zabrudzonych
dla lekko zabrudzonych
dla bradzo lekko
zabrudzonych rzeczy
Dla rzeczy, które były używane
lub noszone przez krótki okres
czasu.

Codzienny
Lekki (Łatwy do
wyprania)
Delikatny
Bardzo lekki
(Drobne)

(*) Maks. wsad rzeczy bawełnianych: 3 kg.
Maks. wsad rzeczy syntetycznych i
delikatnych: 1 kg.
Dostępność ikonek poziomu zabrudzenia
zmienia się w zależności od rodzaju tkaniny.
Patrz tabela.
Poziom zabrudzenia

Bawełna
95°C
60°C
40°C
30°C
-zimny

X
X

Syntetyki
Funkcja ta pozwala na zmienianie czasu
prania proponowanego automatycznie przez
pralkę.
Kilkukrotne wciśnięcie przycisku "Timera"
pozwala na skrócenie lub przedłużenie
długości trwania cyklu prania.
Na wyświetlaczu pojawi się ikonka
zabrudzenia informując o wybranym
poziomie zabrudzenia.

Delikatne
92

92 electrolux Eksploatacja92 ele

Zmiana opcji lub włączonego
programu
Istnieje możliwość zmiany dowolnej opcji,
zanim zostanie wykonana przez program.
Przed dokonaniem zmiany należy ustawić
pauzę w pralce naciskając przycisk
"Start/Pauza".
Zmiany już rozpoczętego programu
można dokonać tylko po jego anulowaniu.
Należy przekręcić pokrętło wyboru
programów w położenie "O", a następnie
wybrać nowe ustawienie. Woda z prania
pozostaje w pralce. Uruchomić nowy
program naciskając w tym celu przycisk
"start pauza".

Przerwanie trwającego programu
należy nacisnąć przycisk "Start/pauza",
odpowiednia kontrolka zacznie migać. Aby
wznowić program należy ponownie wcisnąć
przycisk.

Anulowanie programu
Aby anulować wykonywany program
należy ustawić pokrętło wyboru
programów w pozycji "O". Teraz można
wybrać nowy program.

Otwieranie drzwiczek po
rozpoczęciu programu
Najpierw należy ustawić pauzę wciskając
przycisk "Start/Pauza".
Jeśli kontrolka "Drzwiczki"
zgaśnie,
można otworzyć drzwiczki.
nie
gaśnie, oznacza to, ze urządzenie już
rozgrzewa wodę, poziom wody jest
powyżej dolnej krawędzi drzwiczek lub
bęben się obraca.
W takim przypadku drzwiczek nie wolno
otwierać.

Jeżeli koniecznie musimy otworzyć
drzwiczki należy wyłączyć pralkę
przestawiając pokrętło wyboru programów
w położenie "O". Po około 3 minutach
można drzwiczki otworzyć (uwaga na
poziom i temperaturę wody! ).

Po zakończeniu programu
Pralka zatrzymuje się automatycznie.
Jeśli wybrano funkcję "Stop z wodą"
lub "Tryb nocny"
zapala się kontrolka
"Drzwiczki"
, na wyświetlaczu miga
zero (0. 00), kontrolka "Start/Pauza"
gaśnie i drzwiczki pozostają zamknięte, aby
przypomnieć użytkownikowi o potrzebie
odpompowania wody przed otwarciem
drzwiczek.
zostanie pulsujące zero (0.
Odpompować wodę jak opisano w opcji
"Tryb nocny".
programów w położenie "O", aby wyłączyć
pralkę. Wyjąć pranie z bębna i dokładnie
sprawdzić, czy bęben jest pusty.
Gdy nie zamierzamy więcej prać, należy
zamknąć zawór dopływu wody. Zostawić
drzwiczki otwarte, aby przewietrzyć pralkę i
zapobiec powstawaniu pleśni i
nieprzyjemnych zapachów.

93

Praktyczne wskazówki dotyczące prania electrolux 93

Praktyczne wskazówki
dotyczące prania
Sortowanie prania
Należy przestrzegać zaleceń producenta
odzieży dotyczących prania,
umieszczonych na metkach. Ubrania
posortować w następujący sposób: białe,
kolorowe, syntetyczne, delikatne, wełna.

Temperatury
95°

do średnio zabrudzonej białej
bawełny i lnu (np. obrusy, serwety,
prześcieradła, ręczniki, ścierki, itp. )

50°-60°

do normalnie zabrudzonych ubrań
o trwałych kolorach (np. koszule,
koszule nocne, piżamy.... ) z lnu,
bawełny lub włókien syntetycznych
oraz do lekko zabrudzonych białych
tkanin bawełnianych (np. bielizna).

30°-40°

do tkanin delikatnych (np. firanek),
prania mieszanego zawierającego
tkaniny syntetyczne i wełniane z
metką "czysta nowa wełna,
nadająca się do prania w pralce, nie
zbiega się w praniu".

Przed włożeniem prania
Białych i kolorowych tkanin nigdy nie należy
prać razem. Białe tkaniny mogą stracić
swoją "biel" w trakcie prania.
Nowe kolorowe ubrania mogą farbować w
czasie pierwszego prania; dlatego należy je
za pierwszym razem wyprać oddzielnie.
Należy opróżnić kieszenie z wszelkich
metalowych przedmiotów (spinki do
włosów, pinezki itp. ).
Przed włożeniem do pralki należy
pozapinać poszwy pościelowe, zatrzaski,
zamki błyskawiczne. Związać długie paski
lub tasiemki.

Wszelkie plamy należy usunąć przed
praniem.
Szczególnie zabrudzone tkaniny oczyścić
specjalnym środkiem do usuwania plam.
Firany należy prać z zachowaniem
szczególnej ostrożności. Zdjąć żabki lub
włożyć je do woreczka lub siatki do prania.

Maksymalna ilość prania
Zalecane ilości wsadu bielizny podano w
tabeli programów.
Ogólne wskazówki:
Bawełna, len: Bęben załadować do pełna,
ale nie przeładowywać;
Tkaniny syntetyczne: Do połowy bębna;
tkaniny delikatne i wełniane: do 1/3
bębna.
Maksymalne wykorzystywanie pojemności
bębna pozwoli Państwu na oszczędności
wody i energii elektrycznej.
W przypadku tkanin bardzo mocno
zabrudzonych należy zmniejszyć wielkość
wsadu.

Waga prania
Podajemy orientacyjną wagę niektórych
artykułów ubraniowych i pościelowych:

płaszcz kąpielowy
serwetka, pieluszka
poszwa
prześcieradło
poszewka
obrus
ręcznik frotte
serwetka
koszula nocna
figi damskie
koszula męska robocza
koszula męska
piżama męska
bluzka
slipy męskie

1200 g
100 g
700 g
500 g
200 g
250 g
600 g
100 g

94

94 electrolux Praktyczne wskazówki dotyczące prania

Usuwanie plam
Do usunięcia niektórych plam nie wystarczy
tylko woda i detergent. Dlatego wszystkie
plamy należy usunąć przed przystąpieniem
do prania.
Plamy z krwi: Świeże plamy zaprać zimną
wodą. Stare plamy odmoczyć w zimnej
wodzie przez noc, a następnie czyścić
enzymatycznym środkiem piorącym lub
wodą mydlaną.
Plamy z oleju: Zwilżyć środkiem do
wywabiana plam na bazie benzyny, położyć
tkaninę na suchej szmatce i usunąć plamę
poprzez poklepywanie tkaniny; czynność
powtórzyć kilka razy.
Plamy z zaschniętego smaru: Nasączyć
terpentyną, położyć tkaninę na suchej
powierzchni i usunąć plamę poklepując
tkaninę opuszkami palców przy użyciu
szmatki bawełnianej.
Plamy z rdzy: Zastosować kwas
szczawiowy rozpuszczony w gorącej wodzie
lub środek do usuwania rdzy. Należy
uważać na stare plamy z rdzy, ponieważ
powodują one uszkodzenie struktury
celulozy oraz mają tendencje do
dziurawienia tkaniny.
Plamy z wilgoci i pleśni: Czyścić przy
użyciu wybielacza (tylko tkaniny białe i
kolorowe o trwałych kolorach).
Plamy z trawy: Lekko namydlić, a
następnie czyścić wybielaczem (tylko
tkaniny białe i kolorowe o trwałych
kolorach).
Plamy z atramentu i kleju: Zwilżyć
acetonem (*), położyć tkaninę na suchej
szmatce i usunąć plamę przez
poklepywanie tkaniny.
Plamy ze szminki: Przetrzeć acetonem, a
następnie użyć spirytusu skażonego.
Pozostałości plam na białych tkaninach
należy usunąć przy pomocy wybielacza.
Plamy z czerwonego wina: Zamoczyć w
wodzie z dodatkiem mydła, wypłukać lub
przetrzeć kwasem octowym lub cytrynowym
i spłukać. Pozostałości plam należy usunąć
przy pomocy wybielacza.

Plamy z tuszu: W zależności od typu
tuszu, zwilżyć tkaninę acetonem(*), a
następnie kwasem octowym; pozostałości
plam na białych tkaninach należy usunąć
przy pomocy wybielacza, a następnie
dobrze wypłukać.
Plamy ze smoły: Najpierw czyścić
środkiem odplamiającym, spirytusem
skażonym lub benzyną, a następnie
wyczyścić proszkiem do prania.
(*) nie używać acetonu do tkanin
zawierających sztuczny jedwab.

Detergenty i środki zmiękczające
Dobre rezultaty prania zależą również od
wybranego detergentu oraz jego ilości (tak,
aby unikać jego marnowania i chronić
środowisko naturalne). Zwłaszcza, że nawet
środki ulegające biodegradacji zawierają w
swoim składzie substancje, które w zbyt
dużych ilościach szkodzą środowisku.
Wybór odpowiedniego detergentu
uzależniony jest od rodzaju tkaniny
(delikatna, wełniana, bawełniana, itp. ),
koloru, temperatury prania i stopnia
zabrudzenia ubrań przeznaczonych do
Do prania w opisywanej pralce można
używać wszystkich dostępnych
detergentów:
o detergenty w proszku do wszystkich
rodzajów tkanin,
o detergenty w proszku do tkanin
delikatnych (60°C max) i wełnianych,
o detergenty w płynie, preferowane do
programów prania w niskiej temperaturze
(60°C maks. ) do wszystkich rodzajów
tkanin, lub specjalne detergenty tylko do
tkanin wełnianych.
Detergenty i środki zmiękczające należy
umieszczać we właściwych komorach
pojemnika przed rozpoczęciem prania.
Korzystając z koncentratów proszków i
detergentów w płynie należy wybierać
programy bez prania wstępnego.

95

Praktyczne wskazówki dotyczące prania electrolux 95

Pralkę wyposażono w system recyrkulacji,
który pozwala na optymalne wykorzystanie
skoncentrowanego środka piorącego.
Detergent w płynie należy wlać do komory
pojemnika oznaczonej
tuż przed
rozpoczęciem pracy pralki.
Płyn zmiękczający lub krochmal należy
dodać do komory oznaczonej
przed
włączeniem programu prania.
środka dotyczących jego dozowania i nie
przekraczać poziomu "MAX"
zaznaczonego w komorze na detergent.

Dozowanie detergentów
Rodzaj i ilość detergentu zależy od rodzaju,
ilości i stopnia zabrudzenia ubrań oraz
twardości wody.
Poziom twardości wody mierzy się w tzw.
"stopniach" twardości. Informacje o stopniu
twardości wody można uzyskać w miejskich
zakładach wodociągowych lub od
właściwych organów lokalnych.
Detergenty należy dozować według zaleceń
producenta podanych na opakowaniu.
Należy stosować mniejsze ilości
detergentów, jeśli:
o prana jest mniejsza ilość wsadu,
o pranie jest lekko zabrudzone,
o podczas prania tworzy się dużo piany.

Stopień twardości wody
Stopnie

PoRodzaj
ziom

niemieckie francuskie
°dH

1
2
3
miękka
średnia
twarda
bardzo twarda

°T. H.

0-7
8-14
15-21
& gt; 21

0-15
16-25
26-37
& gt; 37

96

96 electrolux Międzynarodowy symbol konserwacji odzieży

97

programy zmywania electrolux 97

Programy prania
Program/
Temperatura

Bawełniane Białe bawełniane: np.
pościel, obrusy, itp.
95°-

Przyciski

Opis programu
Pranie zasadnicze w
temp. 95°C3 płukania
Długie wirowanie

Tkaniny bawełniane
białe i o trwałych
kolorach: ubrania
robocze, prześcieradła,
pościel, bielizna, obrusy.

temp. 95°-40°C
3 płukania
Bawełniane
+ Pranie
wstępne
Białe bawełniane
(mocno zabrudzona):
np. pościel, obrusy, itp.

Pranie wstępne w
temp. 30°C
95°-40°
Ekonomiczny
program

kolorach (mocno
zabrudzona): ubrania
Tkaniny syntetyczne

Syntetyczne lub mieszane,
bielizna, ubrania
60°-

kolorowe, niekurczące
się koszule, bluzki.

temp 60°3 płukania
Krótkie wirowanie

Syntetyczne
Tkaniny syntetyczne lub
mieszane (mocno
zabrudzona), bielizna,
ubrania kolorowe,
niekurczące się koszule,
bluzki.

40°
Tkaniny syntetyczne
lub mieszane,
temp 40°
98

98 electrolux Programy zmywania

Temperatura
Typ wsadu
lub mieszane (mocno
Delikatne+ Tkaniny delikatne
Pranie wstępne (mocno zabrudzona),
np. firanki.

40°-

Wełniane
ręczne
Opcje

Krótkie wirowanie
Pranie zasadnicze przy
temp. 40°C3 płukania
Tkaniny delikatne,
Specjalnie testowany
program dla ubrań
wełnianych z metką
"Czysta nowa wełna,
nie zbiega się w praniu,
można prać w pralce".

Specjalny program do
tkanin pranych ręcznie

Bielizna 40° Bielizna
Maks. wsad 1 kg

temp. 40°C
Jedwabne

Jeans

5 płukania
Jedwabne
30°
Jeans 40°
Maks. wsad 3 kg

99

programy zmywania electrolux 99

Jest to specjalny program do
rzeczy bardzo zabrudzonych.
Urzadzenie wykonuje program
namaczania przez ok. 20 minut
w temperaturze 30°C. Po
zakonczeniu namaczania,
urzadzenie automatycznie sie
Namaczanie zatrzymuje, a woda pozostaje w
bebnie. Dodac detergentu do
programu namaczania do
komory oznaczonej
.
Z programu nie mozna
korzystac do namaczania
bardzo delikatnych tkanin, np.
jedwabnych lub welnianych.

Płukanie

Osobny cykl prania dla
wszystkich tkanin do
prania ręcznego.

Funkcja ta służy do
odpompowania wody z
Odpompowanie bębna po ostatnim
płukaniu, gdy wybrana
została funkcja "Stop z
wodą" lub "Tryb nocny".

Opis programu

PL
Namaczanie w temp.
30°C

Odpompowanie wody

Wirowanie

Oddzielne wirowanie
dla rzeczy
bawełnianych.

Odpompowanie i długie
wirowanie

Osobne krótkie
wirowanie tkanin
syntetycznych,
delikatnych, wełnianych
i pranych ręcznie.

Odpompowanie i
krótkie wirowanie

Maks. wsad rzeczy bawełnianych........ 6 kg. wsad rzeczy
syntetycznych/delikatnych.................. 2, 5 kg. wsad rzeczy wełnianych i do prania
ręcznego................................................ 2 kg.

100

100 electrolux Informacje o programach

Informacje o programach

Program prania dla ubrań wełnianych, które mogą być prane w
pralce

Pranie ręczne

Namaczanie

i

oraz wełnianych i delikatnych z symbolem "prać

ręcznie"
.
Cykl prania wełny w tej pralce został zatwierdzony przez
Woolmark do prania w pralkach, pod warunkiem, że pranie
odbywa się zgodnie z instrukcjami na metce oraz instrukcjami
producenta pralki.
Jest to specjalny program do rzeczy bardzo zabrudzonych.
Urządzenie wykonuje program namaczania przez ok. 20 minut w
temperaturze 30°C. Po zakończeniu namaczania, urządzenie
automatycznie się zatrzymuje, a woda pozostaje w bębnie.
Dodać detergentu do programu namaczania do komory
oznaczonej
. Z programu nie można korzystać do
namaczania bardzo delikatnych tkanin, np. jedwabnych lub
wełnianych. Przed rozpoczęciem nowej fazy prania, należy
opróżnić bęben z wody:
o Tylko odpompowanie: obrócić pokrętło wyboru programów i
ustawić na program Odpompowanie". (Wcisnąć przycisk
Start/Pauza).
o Odpompowanie i odwirowanie: obrócić pokrętło wyboru
programów i ustawić na programie Wirowanie lub Delikatne
Wirowanie, zmniejszyć prędkość wirowania przy pomocy
pokrętła wyboru prędkości wirowania, a następnie wcisnąć
przycisk Start/Pauza.
Ważne!
Po zakończeniu namaczania (i odpompowaniu wody) można
wybrać program prania. Najpierw ustawić pokrętło wyboru
programów na "O", następnie wybrać program i wcisnąć przycisk
Start/Pauza.

Program służy do płukania i wirowania ubrań uprzednio
wypranych ręcznie.
Pralka wykona 3-krotne płukanie z końcowym wirowaniem przy
maksymalnej prędkości.
Prędkość wirowania można zmniejszyć naciskając przycisk
.

101

Informacje o programach electrolux 101

Odpompowanie

Funkcja ta służy do odpompowania wody z bębna po ostatnim
płukaniu, gdy wybrana została funkcja "Stop z wodą"
i "Tryb
nocny"
.
Najpierw ustawić pokrętło wyboru programów na O, następnie
wybrać program Odpompowanie
i wcisnąć przycisk
Osobne wirowanie dla tkanin pranych ręcznie i po programach z
opcją "Stop z wodą"
oraz Pranie nocne
. Przed
wybraniem tego programu należy ustawić pokrętło wyboru
programów w położenie O. Prędkość można ustawić używając
odpowiedniego przycisku i dostosowując ją do tkanin, które mają
być wirowane.

Osobne wirowanie dla tkanin pranych ręcznie przy 700 obr.
Musi być stosowany do rzeczy syntetycznych, delikatnych,
wełnianych/pranych ręcznie, jedwabnych.

O = Anulowanie/
Wyłączenie

Aby anulować program i wyłączyć pralkę, ustawić pokrętło
wyboru programów na O. Następnie można wybrać nowy
program.

102

102 electrolux konserwacja i czyszczenie

Konserwacja i czyszczenie

Przed przystąpieniem do czyszczenia lub
konserwacji trzeba ODŁĄCZYĆ urządzenie
od zasilania.

Czyszczenie komory na detergent.
Komorę na proszek do prania i środki
zmiękczające należy regularnie czyścić.
Wyjąć komorę naciskając blokadę do dołu i
pociągając do siebie. Wypłukać pod bieżącą
wodą, aby usunąć wszelkie pozostałości
nagromadzonego proszku.

Usuwanie kamienia
Woda zazwyczaj zawiera kamień. Dobrym
rozwiązaniem jest okresowe używanie
środka zmiękczającego wodę. Należy to
robić poza praniem ubrań i stosując się do
zaleceń producenta środka
zmiękczającego. Pozwoli to zapobiec
osiadaniu się kamienia.

Po każdym praniu
Zostawić drzwiczki otwarte na chwilę.
Pomaga to zapobiec powstawaniu pleśni i
nieprzyjemnych zapachów wewnątrz
urządzenia. Pozostawianie otwartych
drzwiczek po praniu pomoże również
zachować uszczelkę przy drzwiczkach.

C0066

Aby ułatwić czyszczenie, można zdjąć
górną część przegródki na dodatki.

Pranie konserwacyjne
Pranie w niskiej temperaturze może
spowodować gromadzenie się osadów
wewnątrz bębna.
Zaleca się regularne przeprowadzanie
prania konserwacyjnego.
Aby przeprowadzić pranie konserwacyjne:
o Bęben powinien być pusty.
o Należy wybrać program prania tkanin
bawełnianych o najwyższej temperaturze.
o Użyć zwykłej ilości detergentu w formie
proszku o właściwościach biologicznych.

Czyszczenie zewnętrznych
powierzchni kuchenki
Obudowę pralki należy czyścić jedynie
wodą z mydłem, a następnie dokładnie
wytrzeć.

C0067

Czyszczenie wnęki komory
Po wyjęciu komory należy wyczyścić wnękę
używając małego pędzelka, upewniając się,
że wszelkie pozostałości proszku zostały
usunięte z dolnej i górnej części wnęki.
Włożyć komorę z powrotem i uruchomić
program płukania bez wkładania
jakichkolwiek ubrań do bębna.

103

Konserwacja i czyszczenie electrolux 103

P0038

Czyszczenie pompy
Pompę należy sprawdzić, jeśli
o pralka nie odpompowuje wody i/lub nie
wiruje
o podczas odprowadzania wody z pralki
wydobywa się nienaturalny dźwięk
spowodowany obecnością ciał obcych,
takich jak guziki, zapinki. które powodują
zatykanie pompy odpływowej.
Należy postąpić zgodnie z poniższymi
wskazówkami:
o Wyjąć wtyczkę z gniazdka.
o Odczekać, aż woda ostygnie (jeśli to
wymagane).
o Otworzyć klapkę pompy.

P1114

o Podstawić pod pompę odpowiednie
naczynie, do którego spłynie woda.
o Wysunąć awaryjny wąż spustowy,
umieścić go w pojemniku i zdjąć
zatyczkę.
o Gdy woda przestanie wyciekać, odkręcić
pokrywę i wyciągnąć pompę. Dobrze jest
mieć w pobliżu szmatkę do wycierania
wody, wyciekającej podczas zdejmowania
pokrywy.

P1115

o Obracając pompę wysunąć ewentualne
ciała obce.

o Nałożyć zatyczkę na wąż, który
następnie należy z powrotem umieścić w
miejscu, z którego został wyjęty.

P1117

o Mocno dokręcić pokrywę pompy.
o Zamknąć klapkę pompy.

Ostrzeżenie!
W trakcie pracy urządzenia i w zależności
od wybranego programu w pompie może
się znajdować gorąca woda.

104

104 electrolux konserwacja i czyszczenie

Nie wolno zdejmować pokrywy pompy w
trakcie cyklu prania. Trzeba zaczekać, aż
urządzenie zakończy cykl i będzie puste.
Zakładając pokrywę należy się upewnić, że
jest dobrze zamocowana, aby zapobiec
przeciekom i uniemożliwić jej zdjęcie przez
dzieci.

Czyszczenie filtra dopływowego
Jeśli stosowana woda jest bardzo twarda
lub zawiera kamień, filtr dopływowy może
się zatkać.
W związku z tym należy go poddawać
okresowemu czyszczeniu.
Zakręcić zawór dopływowy wody. Odłączyć
wąż dopływowy. Oczyścić filtr szczotką o
twardym włosiu. Dobrze zamocować wąż
dopływowy.

P1090

Niebezpieczeństwo zamarznięcia wody
Jeśli pralka jest narażona na temperatury
poniżej 0°C, należy podjąć pewne środki
ostrożności.
o Zakręcić zawór dopływowy wody.
o Odkręcić wąż dopływowy.
o Umieścić końcówkę węża spustowego
pompy oraz końcówkę węża
dopływowego wody w specjalnie w tym
celu podstawionym naczyniu, do którego
spłynie woda z pralki.
o Dokręcić wąż dopływowy wody i
umieścić we wnęce pompy wąż
spustowy, pamiętając o tym, by
zabezpieczyć jego końcówkę specjalną
zatyczką.
o Jeśli pralka ma być ponownie
uruchomiona, należy sprawdzić, czy
temperatura w pomieszczeniu wynosi
ponad 0°C.

Za każdym razem, kiedy woda jest
dopompowywana przy wykorzystaniu
awaryjnego węzą spustowego, należy wlać
2 litry wody do przegródki prania
zasadniczego i uruchomić program
odpompowywania wody. Spowoduje to
uruchomienie zaworu ECO, który zapewnia
pełne zużycie detergentu.
Awaryjne odprowadzenie wody
Jeśli podczas prania woda nie została
automatycznie odpompowana, należy
postąpić według poniższych wskazówek:
o wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z
gniazdka;
o Zakręcić zawór dopływowy wody;
o jeśli zachodzi taka konieczność,
odczekać aż woda się ochłodzi;
o otworzyć klapkę pompy;
o ustawić na podłodze pod pompą
naczynie na wodę, włożyć do niego
końcówkę węża spustowego. Zdjąć
zatyczkę węża. Woda sama powinna
spłynąć do naczynia. Po napełnieniu
naczynia, nałożyć zatyczkę z powrotem
na wąż. Wylać wodę z naczynia.
Powtórzyć czynność aż do pełnego
spuszczenia wody;
o w razie potrzeby wyczyścić pompę
zgodnie z uprzednio podanymi
instrukcjami;
o nałożyć zatyczkę na wąż, umieścić go we
wnęce, dokręcić pompę i zamknąć
klapkę;
o dokręcić pokrywę pompy i zamknąć
klapkę.

105

Co zrobić, jeśli urządzenie nie pracuje electrolux 105

Co zrobić, jeśli urządzenie nie pracuje
Niektóre problemy są wynikiem niedopełnienia prostych czynności konserwacyjnych lub
przeoczeń i można je rozwiązać bez konieczności kontaktu z serwisem technicznym. Przed
skontaktowaniem się z lokalnym punktem serwisowym, należy wykonać następujące
kontrole.
Podczas pracy pralki może się zdarzyć, że czerwona Kontrolka Start/Pauza miga, a na
wyświetlaczu pojawia się jeden z kodów alarmowych, co oznacza, że pralka nie pracuje:

E10: problem z dopływem wody
E20: problem z odpływem wody
? E40: otwarte drzwiczki.
?

PL

?

Po usunięciu problemu należy ponownie uruchomić program wciskając w tym celu przycisk
"Start/Pauza". Jeśli po wykonaniu wszystkich kontroli problem się utrzymuje, należy
skontaktować się z lokalnym punktem serwisowym.

Nieprawidłowe działanie
Pralka nie rozpoczyna
pracy:

Możliwa przyczyna
Drzwiczki nie zostały
zamknięte. E40.
? Wtyczka nie została
prawidłowo podłączona do
gniazdka.
? W gniazdku nie ma prądu.
?

Spalony bezpiecznik
główny instalacji
elektrycznej
? Pokrętło wyboru
programów nie zostało
ustawione we właściwej
pozycji i przycisk
Start/Pauza nie został
wciśnięty.
? Wybrano opcję opóźnienia
startu.
?

Pralka nie pobiera wody:

Zamknięty zawór wodny.
E10
? Przygnieciony bądź zgięty
filtr węża dopływowego.
E10
? Filtr węża dopływowego
wody jest zablokowany.
E10
? Niedomknięte drzwiczki.
E40
?

Rozwiązanie
?

Zamknąć drzwiczki.

?

Podłączyć urządzenie do
gniazdka zasilania.

Proszę sprawdzić domową
instalację elektryczną.
? Wymienić bezpiecznik.
?

?

Proszę przekręcić pokrętło
wyboru programów i
ponownie nacisnąć
przycisk Start/Pauza.

?

Jeśli pranie ma się
rozpocząć od razu, należy
wyłączyć opóźnione
uruchomienie.

?

Odkręcić zawór wody.

?

Sprawdzić przyłącze węża
dopływowego.

?

Wyczyścić filtr węża
Dokładnie zamknąć
drzwiczki.

106

106 electrolux Co zrobić, jeśli urządzenie nie pracuje

Nieprawidłowe działanie

Możliwa przyczyna
?

Patrz rozdział "Podłączenie
węża odpływowego wody".

Wąż odpływowy jest
przygnieciony lub zagięty.
E20
? Pompa odpływowa jest
zatkana. E20
? Wybrano opcję
lub
.
? Pranie nie jest
równomiernie
rozmieszczone w bębnie.

?

Sprawdzić podłączenie
węża odpływu wody

?

Zmienić ułożenie prania.

Zbyt dużo lub niewłaściwa
jakość detergentów
(powodują nadmierne
pienienie się).
? Sprawdzić czy nie ma
wycieków w okolicy
mocowania węża
dopływowego do zaworu.
Łatwo to sprawdzić
dotykając węża podczas
odprowadzania wody; wąż
jest wilgotny.
? Wąż odpływowy jest
uszkodzony.
? Brak nałożonej zatyczki
spustowej na wężu
spustowym po czyszczeniu
pompy.

?

Zmniejszyć ilość
detergentu lub użyć innego.

?

węża dopływu wody.

?

Wymienić na nowy.

?

Nałożyć zatyczkę na wąż,
który następnie należy z
powrotem umieścić w
miejscu, z którego został
wyjęty.

Użyto zbyt małej ilości lub
niewłaściwego detergentu.
? Trudne do usunięcia plamy
nie zostały zaprane.

?

Pralka napełnia się wodą i
natychmiast ją odprowadza:

?

Pralka nie odprowadza
wody i (lub) nie wiruje:

?

Wyciek wody:

Niezadowalające wyniki
prania:

Rozwiązanie

Zbyt nisko położona
końcówka węża
spustowego.

?

?

Nie wybrano właściwej
temperatury.
? Nadmierna waga prania.
?

Przeczyścić pompę
odpływową.
? Wyłączyć opcję
lub
?

Zwiększyć ilość detergentu
lub użyć innego.
? Do prania trudnych do
usunięcia plam stosować
produkty dostępne na
rynku.
? Sprawdzić, czy wybrano
odpowiednią temperaturę.
? Zmniejszyć ilość prania w
bębnie.

107

Co zrobić, jeśli urządzenie nie pracuje electrolux 107

Nie da się otworzyć
drzwiczek pralki:

Wibrowanie lub hałaśliwa
praca pralki:

Możliwa przyczyna

Poczekać, aż cykl prania
się skończy.
? Drzwi pralki można otworzyć
? Niezwolniona blokada
wtedy, gdy lampka kontrolna
drzwiowa.
zgaśnie.
? W bębnie pozostała woda.? Wybrać program
odpompowywania lub
wirowania, aby odprowadzić
wodę.
?

Program nie dobiegł końca.

Nie usunięto blokad
transportowych i
opakowania.
? Brak regulacji nóżek.
?

Pranie nie jest
rozmieszczone w bębnie.
? Możliwe, że w bębnie
znajduje się zbyt mała ilość
prania.
?

Wirowanie z opóźnieniem,
bądź brak wirowania:

Rozwiązanie

?

Elektroniczna kontrola
wyważenia przerwała
wirowanie, gdyż pranie jest
niewłaściwie
rozmieszczone w bębnie.
Pralka samodzielnie
rozmieszcza pranie w
bębnie obracając go w tym
celu w przeciwnych
kierunkach. Czynność ta
może zostać powtórzona
kilka razy, dopóki bęben
nie uzyska równowagi i nie
rozpocznie normalnego
wirowania. Jeżeli po
upływie 10 minut pranie
wciąż będzie niewłaściwie
rozmieszczone w bębnie,
pralka nie wykona
wirowania. W takim
przypadku należy ręcznie
ułożyć pranie i wybrać
program wirowania.

?

?

Sprawdzić poprawność
instalacji pralki.

Sprawdzić, czy urządzenie
zostało wypoziomowane.
? Zmienić ułożenie prania.
?

?

Włożyć więcej prania.

?

108

108 electrolux Co zrobić, jeśli urządzenie nie pracuje

Pralka wydaje dziwne
dźwięki

?

Urządzenie jest
wyposażone w nowy
rodzaj silnika, który wydaje
inny dźwięk niż inne
tradycyjne silniki. Dzięki
nowemu silnikowi
uzyskujemy delikatniejszy
start bębna, a pranie jest
lepiej rozłożone w bębnie
podczas wirowania. W
konsekwencji zwiększa się
stabilność urządzenia.

Woda jest niewidoczna w
bębnie

?

Urządzenia opracowane z
wykorzystaniem
nowoczesnych technologii
są znacznie bardziej
ekonomiczne i zużywają
znacznie mniej wody bez
uszczerbku dla
parametrów pracy.

Jeśli nie da się usunąć problemu we
własnym zakresie, należy skontaktować się
z autoryzowanym punktem serwisowym.
Przy zgłoszeniu usterki należy podać
model, numer seryjny i datę zakupu
urządzenia: informacje te są wymagane
przez serwis w celu zapewnienia sprawnej
obsługi.

Mo
Pro d......
d.
No.....
......
.
Ser
. No

.....

......
....

Mod...........
Prod. No............
P0042 BD

Ser. No..........

109

Dane techniczne electrolux 109

Dane techniczne
Wymiary

Szerokość

60 cm

Wysokość

85 cm

Głębokość

63 cm

Podłączenie elektryczne
Napięcie - Moc całkowita Bezpiecznik

Informacje dotyczące podłączenia elektrycznego
znajdują się na tabliczce znamionowej na krawędzi
drzwiczek pralki

Ciśnienie doprowadzenia
wody

Minimalny

0, 05 MPa

Maksymalnie

0, 8 MPa

Maksymalny wsad

Wełniane i pranie ręczne

Prędkość wirowania

6, 0
2, 5
2, 0

kg
kg

1000 obr. /min (EWF 10470 W)
1200 obr. /min (EWF 12470 W)
1400 obr. /min (EWF 14470 W)

110

110 electrolux Wartości poboru

Wartości poboru
Pobór wody
(w litrach)

Pobór energii
(w kWh)

61

2. 0

60°(*)

54

1. 02

+

71

2. 15

60°

64

1. 2

59

0. 9

40°

48

0. 5

57

53

0. 4

50

0. 35

47

0. 2

55

0. 55

19

42

0. 1

-

Długość
(w minutach)

Informacja na temat czasu trwania programu pojawia się na
wyświetlaczu na panelu sterowania.

Program

40°/

Przedstawione w tabeli wartości zużycia
należy traktować jako orientacyjne, gdyż są
one zależne od ilości i rodzaju prania,
temperatury wlotowej wody i temperatury
otoczenia. Podane tu dane odnoszą się do
najwyższej z możliwych temperatur wody,
przewidzianych dla poszczególnych
programów prania.

(*) Program "Bawełniane 60° z zaznaczoną
opcją Eco
" jest programem
referencyjnym dla danych
umieszczonych na tabliczce zużycia
energii, zgodnie z Dyrektywą
92/75/EWG.

111

Instalacja electrolux 111

Instalacja
Rozpakowanie

A

Przed uruchomieniem urządzenia należy
usunąć wszystkie elementy opakowania.
Zaleca się zachować wszystkie elementy
transportowe, aby móc z nich skorzystać w
razie przeprowadzki.
1. Po zdjęciu opakowania ostrożnie położyć
pralkę na tylniej ściance, aby usunąć
styropianową podstawę.

HEC0002S

4. Odkręcić dwie duże śruby z tyłu
urządzenia B i sześć mniejszych śrub
C.

C

HEC0003S

HEC0008

B

5. Zdjąć wspornik D i dokręcić sześć
mniejszych śrub C. Zdjąć przewód zasilający i wąż
odpływowy z uchwytów znajdujących się
z tyłu urządzenia.

D
HEC0011S

HEC0001

3. Za pomocą odpowiedniego klucza
odkręcić środkową śrubę z tyłu
urządzenia A. Wyciągnąć właściwą
plastikową rozpórkę.

HEC0014

112

112 electrolux Instalacja

6. Otworzyć drzwiczki, wyjąć wąż
dopływowy z bębna i usunąć
styropianowy blok przymocowany taśmą
klejoną do uszczelki drzwiczek.

Dokładne wypoziomowanie zapobiega
wibracjom, hałasowi i przemieszczaniu się
pralki w trakcie pracy. Nie wolno podkładać
kartonu, listewek lub podobnych materiałów,
aby wyrównać nierówności w podłodze.

HEC0010
HEC007S

7. Zatkać mały górny otwór i dwa większe
odpowiednimi plastykowymi zaślepkami
dołączonymi w torebce zawierającej
instrukcję użytkownika.

Podłączenie węża dopływowego wody
W komplecie dołączony jest wąż
dopływowy, włożony do bębna. Nie należy
używać węża dołączonego do starej pralki,
aby podłączyć wodę do nowego
urządzenia. Otworzyć drzwiczki i wyjąć wąż
dopływowy.
2. Podłączyć wąż do pralki używając
zagiętego łącznika.

HEC0005

Ustawienie
Urządzenie musi zostać zainstalowane na
stabilnej i poziomej powierzchni. Upewnić
się, czy cyrkulacja powietrza dookoła
urządzenia nie jest utrudniona przez
dywany, wykładzinę dywanową itp. Pralka
nie może dotykać ścian ani mebli
kuchennych. Wypoziomować pralkę
odpowiednio regulując nóżki. Regulacja
nóżek może sprawiać trudności, ponieważ
zamocowano w nich samoblokującą się
nakrętkę, niemniej urządzenie MUSI zostać
zainstalowane na stabilnej i poziomej
powierzchni.
W razie konieczności sprawdzić ustawienie
używając poziomicy.
Wszelkie konieczne regulacje można
wykonać używając klucza.

Nie kierować końcówki węża
dopływowego w dół. Wygiąć wąż w
lewo lub w prawo w zależności od
ustawienia zaworu dopływu wody.

HEC0006

3. Ustawić wąż we właściwej pozycji
poluzowując nakrętkę wieńcową.

113

Instalacja electrolux 113

Po ułożeniu węża dopływowego dokręcić
nakrętkę, aby nie doszło do wycieków.
4. Podłączyć wąż do zaworu wody z
gwintem 3/4". Należy zawsze używać
węża dostarczonego w komplecie. Nie
można przedłużyć węża dopływowego.
Jeśli jest on za krótki i nie można
przenieść zaworu dopływowego, należy
kupić nowy, dłuższy wąż.

P0022

Podłączyć do rozgałęzienia syfonu
zlewozmywaka. Rozgałęzienie to musi
znajdować się nad syfonem tak, aby
zakrzywiona część węża znalazła się na
poziomie nie niższym niż 60 cm od
posadzki.

Nie można przedłużyć węża dopływowego.
Jeśli jest on za krótki i nie można przenieść
zaworu dopływowego, należy kupić nowy,
dłuższy wąż.

Podłączyć do węzła sanitarnego na
wysokości nie niższej niż 60 cm i nie
wyższej niż 90 cm. Należy zawsze
zapewnić wentylację końcówki węża
odpływowego, tj. wewnętrzna średnica
rury kanalizacyjnej musi być większa niż
zewnętrzna średnica węża odpływowego.

Podłączenie węża odpływowego wody

Waż odpływowy nie może być zagięty.

P1088

Wąż odpływowy można umieścić w trzech
różnych miejscach:
Na krawędzi zlewozmywaka, przez
zastosowanie kolanka z tworzywa,
dostarczonego wraz z urządzeniem.
Ważne jest, aby upewnić się, że powstająca
podczas odpływu wody siła odrzutu, nie
spowodowała ześlizgnięcia się kolanka z
krawędzi zlewozmywaka. Należy więc
przywiązać go sznurkiem lub kawałkiem
drutu do zaworu baterii lub przymocować
go do ściany.

P1118

Wąż odpływowy może być przedłużony do
maksymalnie 4 metrów długości.
Dodatkowy wąż oraz element łączący są
dostępne w lokalnym centrum serwisowym.

114 electrolux Instalacja

Pralka jest przystosowana do
funkcjonowania pod napięciem 220-230 V
prądu jednofazowego o częstotliwości 50
Hz.
Należy sprawdzić, czy instalacja domowa
jest w stanie wytrzymać maksymalne
obciążenie urządzeń (2, 2 kW), biorąc pod
uwagę również korzystanie z innych
sprzętów gospodarstwa domowego.
Podłączyć urządzenie do gniazdka z
uziemieniem

Producent nie ponosi żadnej
odpowiedzialności za zniszczenia i
uszkodzenia spowodowane
nieprzestrzeganiem powyższych zaleceń
bezpieczeństwa. Wymiany przewodu
zasilającego można dokonać jedynie w
autoryzowanym punkcie serwisowym.

Ważne: Po zainstalowaniu urządzenia
przewód zasilający musi być łatwo
dostępny.

114

115

Ochrona środowiska electrolux 115

Zalecenia ekologiczne

Ochrona środowiska
Opakowanie

W celu zaoszczędzenia wody i energii
elektrycznej oraz przyczynienia się do
ochrony środowiska, prosimy o
przestrzeganie następujących zaleceń:
Materiały oznaczone symbolem
się do ponownego
wykorzystania.

nadają

& gt; PE & lt; = polietylen
& gt; PS & lt; = polistyren
& gt; PP & lt; = polipropylen
Aby materiały te mogły zostać ponownie
wykorzystane, muszą zostać umieszczone
w wyznaczonych miejscach (lub
pojemnikach).
Stare urządzenie
W celu usunięcia Państwa starego
urządzenia należy korzystać z
wyznaczonych składowisk odpadów.
Prosimy Państwa o pomoc w utrzymaniu
czystości!
Symbol
na produkcie lub na
opakowaniu oznacza, że tego produktu nie
wolno traktować tak, jak innych odpadów
domowych. Należy oddać go do właściwego
punktu skupu surowców wtórnych
zajmującego się złomowanym sprzętem
elektrycznym i elektronicznym. Właściwa
utylizacja i złomowanie pomaga w eliminacji
niekorzystnego wpływu złomowanych
produktów na środowisko naturalne oraz
zdrowie. Aby uzyskać szczegółowe dane
dotyczące możliwości recyklingu
niniejszego urządzenia, należy
skontaktować się z lokalnym urzędem
miasta, służbami oczyszczania miasta lub
sklepem, w którym produkt został
zakupiony.

o Normalnie zabrudzona bielizna może być
prana bez cyklu prania wstępnego. W ten
sposób oszczędzamy detergent, wodę i
czas (dbając tym samym o ochronę
środowiska! ).
o Pralka pracuje ekonomicznie, jeśli jest
całkowicie załadowana.
o Stosując odpowiednie zabiegi, można
usunąć plamy i brud z niewielkich
powierzchni; a następnie wykonać cykl
prania z zastosowaniem niższej
temperatury.
o Ilość używanego detergentu powinna
zależeć od poziomu twardości wody,
stopnia zabrudzenia bielizny i jej ilości.

116

116 electrolux gwarancja serwis

Gwarancja/Serwis
Warunki gwarancji
Ujawniona wada zostanie usunięta na
koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty
zgłoszenia uszkodzenia do
autoryzowanego punktu serwisowego
Electrolux Poland.

Okres gwarancji dla użytkownika wynosi
24 miesiące od daty zakupu.

Sprzęt przeznaczony jest do używania
wyłącznie w warunkach indywidualnego
gospodarstwa domowego.

Gwarancja nie obejmuje:

Wymiany sprzętu dokonuje
autoryzowany punkt serwisowy
Electrolux Poland lub jeśli jest to
niemożliwe placówka sprzedaży
detalicznej, w której sprzęt został
zakupiony. Sprzęt zwracany po
wymianie musi byc kompletny, bez
uszkodzeń mechanicznych.
Niespełnienie tych warunków może
spowodować nie uznanie gwarancji.

Montaż sprzętu wymagającego
specjalistycznego podłączenia do sieci
gazowej lub elektrycznej może być
wykonany wyłącznie przez osoby
posiadające odpowiednie uprawnienia
pod rygorem utraty gwarancji.

W wyjątkowych przypadkach
konieczności sprowadzenia części
zamiennych od producenta termin
naprawy może zostać wydłużony do 30
dni.

Klientowi przysługuje wymiana sprzętu
na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie
gwarancji czterech napraw nadal
występują w nim wady. Przez naprawę
rozumie się wykonanie czynności o
charakterze specjalistycznym
właściwym dla usunięcia wady. Pojęcie
naprawy nie obejmuje: instalacji,
instruktażu, konserwacji sprzętu,
poprawy połączeń mechanicznych lub
elektrycznych.

Electrolux Poland Sp. z o. o. gwarantuje,
że zakupione urządzenie jest wolne od
wad fizycznych zobowiązując się
jednocześnie - w razie ujawnienia takich
wad w okresie gwarancyjnym i w
zakresie określonym niniejszym
dokumentem - do ich usunięcia w
sposób uzależniony od właściwości
wady.

- uszkodzeń powstałych na skutek
używania urządzenia niezgodnie z
instrukcją obsługi,
- uszkodzeń mechanicznych,
chemicznych lub termicznych,
- uszkodzeń spowodowanych
działaniem siły zewnętrznej np.
przepięcia w sieci elektrycznej,
wyładowania atmosferycznego,
- napraw i modyfikacji dokonanych
przez firmy lub osoby nie mające
autoryzacji Electrolux Poland,
- części z natury łatwo zużywalnych
takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry,
pokrętła.

10 Electrolux Poland nie ponosi żadnej
odpowiedzialnooeci za uszkodzenia
powstałe na skutek niewłaoeciwego
zainstalowania sprzętu lub napraw
wykonanych przez osoby
nieupoważnione.
11 Koszty nieuzasadnionego wezwania
serwisu pokrywa klient.
12 Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie
ogranicza ani nie zawiesza uprawnień
kupującego wynikających z tytułu
niezgodności towaru z umową.
13 Niniejsza gwarancja obowiązuje na
terytorium Polski.

117

gwarancja serwis electrolux 117

14 Warunkiem dokonania naprawy lub
wymiany urządzenia w ramach
gwarancji jest przedstawienie dowodu
zakupu z wpisaną datą sprzedaży,
potwierdzoną pieczęcią i podpisem
sprzedawcy.
Uwaga: uszkodzenie lub usunięcie tabliczki
znamionowej z urządzenia może
spowodować nie uznanie gwarancji.
Electrolux Poland Sp.
ul. Kolejowa 5/7
01-217 Warszawa

Gwarancja Europejska
Niniejsze urządzenie jest objęte gwarancją
firmy Electrolux w każdym z krajów
wymienionych na końcu niniejszej instrukcji
przez okres podany w gwarancji urządzenia
lub okreoelony ustawowo. W przypadku
przeprowadzki właoeciciela urządzenia z
jednego z poniższych krajów do innego,
gwarancja zachowuje swoją waznooeć z
następującymi zastrzeżeniami:?

Gwarancja na urządzenie obowiązuje od
dnia zakupu. Datę zakupu należy
potwierdzić przez okazanie dokumentu
zakupu wydanego przez sprzedawcę
urządzenia.

?

Okres gwarancji na urządzenie oraz
zakres gwarancji (wykonawstwo oraz
częoeci) są takie same, jak okres i zakres
obowiązujące dla danego modelu lub
serii urządzenia w nowym kraju
zamieszkania.

?

Gwarancja na urządzenie jest wydawana
osobioecie na pierwszego kupującego i
nie można jej przekazać na innego
Urządzenie zostało zainstalowane i jest
eksploatowane wyłącznie do celów
domowych zgodnie z instrukcjami firmy
Electrolux. Użytkowanie do celów
zawodowych jest wykluczone.

?

Urządzenie zostało zainstalowane
zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi
przepisami nowego kraju zamieszkania.

tel. 22 434 73 00
e-mail: reklamacje@electrolux. pl
web: www. electrolux. pl

Postanowienia niniejszej Gwarancji
Europejskiej w żaden sposób nie
ograniczają nabytych praw ustawowych.

118

118 electrolux Centra obsługi klienta

Centra obsługi klienta
Jeśli potrzebują Państwo dalszej pomocy proszę się skontaktować z lokalnym
centrum obsługi klienta

www. com
Albania
Belgique/België/Belgien
Česká republika
Danmark
Deutschland
Eesti
Espa? a
France
Great Britain
Hellas
Hrvatska
Ireland
Italia
Latvija
Lituania
Luxembourg
Magyarország
Nederland
Norge
Österreich
Polska
Portugal
Romania
Schweiz-Suisse-Svizzera
Slovenija
Slovensko
Suomi
Sverige
Türkiye
??????

+35 5 4 261 450
+32 2 363 04 44
+420 2 61 12 61 12
+45 70 11 74 00
+49 180 32 26 622
+37 2 66 50 030
+34 902 11 63 88
www. fr
+44 8705 929 929
+30 23 10 56 19 70
+38 51 63 23 338
+353 1 40 90 753
+39 (0) 434 558500
+37 17 84 59 34
+370 5 27 80 609
+35 2 42 43 13 01
+36 1 252 1773
+31 17 24 68 300
+47 81 5 30 222
+43 18 66 400
+48 22 43 47 300
+35 12 14 40 39 39
+40 21 44 42 581
+41 62 88 99 111
+38 61 24 25 731
+421 2 43 33 43 22
www. fi
+46 (0)771 76 76 76
+90 21 22 93 10 25
+7 095 937 7837

Rr. Pjeter Bogdani Nr. 7 Tirane
Bergensesteenweg 719, 1502 Lembeek
Budějovická 3, Praha 4, 140 21
Sjaellandsgade 2, 7000 Fredericia
Muggenhofer Str. 135, 90429 Nürnberg
Mustamäe tee 24, 10621 Tallinn
Carretera M-300, Km. 29, 900 Alcalá de Henares Madrid
101 Oakley Road LUTON Beds LU4 9RJ
4, Limnou Str., 54627 Thessaloniki
Slavonska avenija 3, 10000 Zagreb
Longmile Road Dublin 12
C. so Lino Zanussi, 26 - 33080 Porcia (PN)
Kr. Barona iela 130/2, LV-1012, Riga
Verkiu, 29, 09108 Vilnius, Lithuania
Rue de Bitbourg, 7, L-1273 Hamm
H-1142 Budapest XIV, Erzsébet királyné útja 87
Vennootsweg 1, 2404 CG - Alphen aan den Rijn
Risl? kkvn. 2, 0508 Oslo
Herziggasse 9, 1230 Wien
ul. Kolejowa 5/7, Warsaw
Quinta da Fonte - Edificio Gonçalves Zarco - Q35 -2774-518 Paço de Arcos
B-dul Timisoara 90, S6, Bucharest
Industriestrasse 10, CH-5506 Mägenwil
Tr aška 132, 1000 Ljubljana
Electrolux Slovakia s. r. o., Electrolux Domáce spotrebiče SK, Seberíniho 1, 821 03 Bratislava
Electrolux Service, S:t Göransgatan 143, S-105 45 Stockholm
Tarlaba? i caddesi no: 35 Taksim Istanbul
129090??????,???????????????????, 16,?? "??????? "

119

www. ru
www. cs
www. pl

ANC number: 132 979 190-00-292006

120

Kod produktu i numer produktu (PNC) znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia.

1. Model, np. EWF1204W
2. Kod produktu (PNC), np, 914520402
3. Kod ML, np. 05
4. Numer seryjny

 • FAVORIT CONTROL VI 911D93-2T - Poszukuje instrukcji serwisowej

  Witam,Jak w temacie poszukuje instrukcji serwisowej do zmywarki FAVORIT CONTROL VI, a dokładnie:AEGElectroluxMod. : FCONTROLVIPNC: 911936219/01S. N. : 73720822Type: 911D93-2TInstrukcje potrzebna do rozwiązania problemu, a mianowicie zmywarka po zalaniu wodą przewinięty silnik pompy...

  AGD Szukam 02 Lip 2015 12:29Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2943

 • Electrolux EWF 12470W - Instrukcja Serwisowa

  Jeszcze jedna informacja błąd E11 pojawia się w trybie serwisowym na 10-kroku - tym z samym "kwiatkiem" (szczegóły na fotce). Czy ktoś wie co jest sprawdzane w tym kroku?

  AGD Początkujący 29 Kwi 2014 21:14Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 18619

  Electrolux EWT 1316 - Instrukcja serwisowa, opisy błędów

  Obecnie sytuacja się ustabilizowała: pralka nie startuje wcale (nawet tryb serwisowy) i wyświetla błąd E60, którego opisu nie mogę znaleźć. Czy to oznacza, że elektronika już kaputt? Ile może kosztować nowa płytka?

  AGD Użytkowy 17 Sie 2012 10:04Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 14757

  Electrolux AEG Favorit 55402 - poszukuję instrukcji serwisowej

  zmywarka wyświetliła kod błędu i30 - uruchomione zabezpieczenie antyzalaniowe. Faktycznie, po odkręceniu blaszanych paneli bocznych na dnie znalazłem warstewkę wody. Chciałem zobaczyć skąd się leje woda, więc osuszyłem dno, zresetowałem program i uruchomiłem od nowa. Wodę zmywarka pobrała bez...

  26 Sty 2014 16:04Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 3225

  Electrolux - ESL43500 - Type: 911P21430L - Instrukcja serwisowa

  czy jest ktoś tu z forumowiczów w posiadaniu instrukcji serwisowej do tego modelu zmywarki.Zwiesiła się i na czuja musiałem ją ustawiać, nie do końca jestem pewien czy dobrze to zrobiłem. Electrolux ESL43500 - Type: 911P21430LZwykła instrukcje mam [url=]Link.Dzięki za pomoc.Pozdrawiam...

  07 Maj 2017 12:07Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1821

  Electrolux ESF43020 - instrukcja serwisowa lub tylko reset

  Dzień dobry. Jakoś nie znalazłem w sieci i na forum instrukcji serwisowej do tej zmywarki.Electrolux ESF43020.PNC911619258/05W razie problemów prosiłbym o samą instrukcję resetowania - widziałem do innych modeli, do tego nie.Generalnie wycieka woda wężykami bezpieczeństwa, ale w międzyczasie...

  21 Paź 2019 20:41Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1146

  Electrolux EBC54523AX kawiarka - ustawienie młynka lub instrukcja serwisowa

  Super, dziękuję tego właśnie potrzebowałem. Co prawda u mnie nie można było rozdzielić pokrętła od misy, ale ta instrukcja pozwoliła mi ustawić.Jeszcze raz dziękuję:-)EDIT:dla pewności mam jeszcze pytanie:Czy Twoim zdaniem powinienem ustawić po tym czarnym znaczniku czy położeniu pierścienia...

  AGD Drobny sprzęt 11 Lut 2020 21:44Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 528

  Czajnik Electrolux EEWA7800 - instrukcja serwisowa

  Piotr2608, bardzo dziękuję za odpowiedź. Ta instrukcja to jakiś kadłubek i praktycznie nic mi nie daje, ale i tak po namyśle chyba skorzystam z Twojej rady i odpuszczę sobie próby naprawy tej bazy. Pozostaje albo kupić nową, albo zmienić czajnik:)Dziękuję i pozdrawiam!

  AGD Instrukcje Obsługi 01 Maj 2020 13:44Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 501

  Dlaczego w pralkach Electrolux brak czegoś typu "check-engine"? :)

  Dzień dobry. Nie daje mi spokoju pewne pytanie:)W pralce Electrolux EWG147540W zorientowałem się, że coś nie gra przez przypadek. Zauważyłem (ale "cudem", naprawdę przez przypadek), że nie podgrzała wody (a wybrany program 90 stopni) i po chyba nastu minutach ją wypuściła, i przeszła do płukania:)...

  03 Paź 2022 20:41Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 171

  Electrolux EWF10470W - podłączenie blokady drzwi do panelu programatora

  Ale typ i numer jest ten sam z wyglądu też taki sam tylko z gniazda programatora wychodzi 3 przewody do blokady. Gdzie znajduje się tabliczka znamionowa? Mam instrukcję serwisową electroluxa może dojdę do podłączenia tych kabli

  AGD Pralki, Suszarki 22 Sie 2020 22:10Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 693

  Zmywarka ELECTROLUX ESL43020 - blokuje się i nie rozpoczyna pracy

  Raz w roku przez jakiś przypadek i może za szybkie otworzenie drzwi albo przez zanieczyszczony zbytnio filtr, pojawiała się na tacy ociekowej woda i pompa starała się ją usunąć - podniesiony styropianowy pływak zawsze działał zabezpieczając podłogę przed zalaniem.Wystarczyło usunąć wodę, wysuszyć...

  07 Lut 2023 14:13Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 33

  Pralka Electrolux EWF 1455 - nie załącza prania

  Pozwolę sobie podłączyć się do tematu, mam identyczny problem z tą pralką. Czy ktoś mógłby podzielić się informacją w jaki sposób wejść w tryb serwisowy? Albo może podzielić się instrukcją serwisową? W necie trudno to znaleźć. Wiem, że to wielkie tajemnice firm serwisowych, strzeżone pilnie niczym przepis...

  27 Sie 2017 21:31Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 8268

  Pralka Electrolux EWT 10420W - naprawa lozyska, smar, amortyzatory

  WitamPralka zaczela stukac, a raczej skakac, wyc i dudnic po 11 latach. Ze zdjec z forum dot. 10420W i ogledzin pralki wyglada na to ze padly mi- amortyzatory- lozyska (napewno bierne), czynne takze bym chetnie wymienil.Dla zainteresowanych - manual serwisowy do pralek.--> <elektrotanya. com/electrolux_ewt_1042...

  24 Wrz 2019 19:20Odpowiedzi: 14 Wyświetleń: 2715

  Electrolux - EDI96150W potrzebny schemat podłączenia płytki

  Wiem! Myślałem, że to jest instrukcja serwisowa i pisałeś o wtyczce i kabelku, a nie o złączu wielopinowym. Musisz poszukać w sieci instrukcji serwisowej (Service Manual EDI96150) może nawet tu jest na Elektrodzie. Z którego to roku produkcja? To może być też: Electrolux, Arthur Martin, REX, AEG...

  AGD Kuchnie 05 Maj 2020 14:05Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 540

  Electrolux ESL43500 - Przelewa wodę do wanny

  Problem ze zmywarką Electrolux ESL43500 i modułem sterującym EDW503 (Electrolux code: 111331504). Problem pojawił się po nagłym zaniku zasilania w trakcie cyklu mycia. Zmywarka po uruchomieniu programu najpierw przez chwilę wypompowuje wodę (prawidłowo) po czym zaczyna pobierać wodę. Następnie pomimo...

  AGD Zmywarki 15 Sty 2020 22:25Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 816

  Pralka Electrolux EWS1045 - zabrudzony filtr wody

  Ciąg dalszy zmagań z pralką.Na podstawie instrukcji serwisowej do innej pralki electrolux dostępnej na forum doszedłem do tego jak wejść w tryb serwisowy. Niestety dalej nie wiem jak sprawdzić np. kod błędu. Przekręcając programatorem mogę nalać wody do pralki, odpompować wodę, włączyć wirowanie itp....

  02 Mar 2011 23:13Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 8108

  Ekspres Electrolux EBC54524 - po nagrzewaniu: ALARM!

  Od kilku miesięcy wydłużył się czas nagrzewania - zaraz po włączeniu ekspresu.A teraz zamiast przejść do normalnej pracy, to po nagrzewaniu pojawia się komunikat: ALARMWyczyściłem go solidnie (zgodnie z zaleceniami w instrukcji) a mimo to nadal po nagrzewaniu swieci się alarm.Czy...

  24 Mar 2022 19:30Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 315

  Electrolux ewt-832 - po włączeniu pobiera wodę, grzeje ale silnik nie kręci

  Witam. Mam kłopot. Otóż pralka ELECTROLUX ewt-832 wczoraj przestała obracać bęben. Po ustawieniu programu na D - 40 stopni, 400 obrotów, wirowanie, pralka włącza się, blokuje klapę, nabiera wodę a następnie załącza grzałkę. Słychać jak szumi ogrzewana woda ale oprócz tego cisza. Bęben nie obraca się,...

  14 Lut 2012 09:06Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 6451

  Pralka Electrolux EWB105205 W - jak wejść w tryb serwisowy?

  Jak wejść w tryb serwisowy tej pralki i odczytać kody błędów? A może jest dostępna pełna instrukcja serwisowa do tego modelu?

  23 Mar 2020 09:33Odpowiedzi: 26 Wyświetleń: 20637

  Szukam instr. serwisowej do pochlaniacza Electrolux 939X

  Szukam schematu albo instrukcji serwisowej do pochłaniaczaElectrolux 939x PNC 942120282 04.

  19 Gru 2006 09:19Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1032

  AEG Electrolux Lavatherm 59850 - Bardzo długi cykl prania/para w całej łazience

  Mam suszarkę do bielizny jak w temacie (AEG Electrolux Lavatherm T59850).Suszarka w pewnym momencie zaczęła bardzo długo suszyć (czas wydłużył się 2-3 razy) i woda zamiast skroplić się do pojemnika na wodę zostaje wyparowana na zewnątrz suszarki i skrapla się na kafelkach.Sprężarka nagrzewa...

  08 Lis 2013 10:03Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 2160

  Zmywarka Electrolux ESL66020 Juno - nie grzeje

  Witam.Problem ze zmywarką Juno-Electrolux. Na krótkim cyklu (30min. ) grzeje, myje jako tako, kiepsko suszy. Ale tak zawsze było. Na długim cyklu nie grzeje, nie suszy a tym samym nie domywa.Grzałka dobra, czujnik temperatury dobry (spr. omomierzem wg. instrukcji serwisowej) przekaźnik na pewno...

  01 Paź 2020 15:12Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 1983

  Electrolux EWT1215 - Książka serwisowa

  Ty potrzebujesz książkę serwisową czy instrukcję obsługi?

  23 Cze 2020 23:00Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 675

  Electrolux EDH97981W - błąd E62 i E63, kompresor buczy po przekręceniu programu

  Jak w temacie suszarka Electrolux EDH97981W wywala błąd E62 i E63 kompresor cały czas buczy tak jakby od razu dostawał prąd, a przecież nie wystartowałem programu jedynie przekręciłem programator.Płyta sterująca czyściutka (nieokopcona) kondensatory wyglądają na całe rezystor R76 sprawny,...

  12 Sty 2021 11:43Odpowiedzi: 49 Wyświetleń: 3141

  Zmywarka Electrolux wt 38 Alarm C8

  Witam wszystkich forumowiczówOd kilku dni borykałem się z Alarmem A1 co oznacza brak wody znalazłem przyczynę problem polegał w elektrozaworze. Zmywarka zaczęła chodzić po trzech próbach wyskoczył Alarm C8 co oznacza według instrukcji serwisowej C 8 Podczas płukania zbiornik nie zostaje pusty, 03 Lut 2011 18:24Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 4000

  Electrolux ESF4510LOX - Błąd i20 - czasem działa, czasem nie.

  Jak masz ułożony wąż odpływowy? Miałem ten sam problem (i20 oraz iF0), problem był z wężem, który został umieszczony niezgodnie z zaleceniami.Wąż od zmywarki ma być poprowadzony w taki sposób, aby nie tworzył się syfon, a jednocześnie najwyższy punkt węża może być najwyżej metr nad podłogą.Wąż w...

  14 Wrz 2015 10:03Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2070

  Electrolux EWW1697MDW - Włacza się ale szybko przełacza się na 0 minut

  Udało mi się znaleźć instrukcję serwisową. Może komuś pomoże, a dziś spróbuję wdrożyć kroki w niej opisane do diagnozy praleczki.Edit:Sprawdziłem grzałkę z tyłu pralki. Między wyjściami grzałki, a masą nie ma zwarcia. Pomiędzy wyjściami grzałki: 28Ω. Poniżej wyciąg z instrukcji dot. błędu E66...

  20 Cze 2017 20:47Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 4137

  Electrolux AEG L62642VI- podsumowanie poprawek - E51 Triak zasilania silnika, zw

  Ponieważ na tym forum są już inne posty dotyczące maszyn, które używają tej samej głównej płytki, co ta, pomyślałem, że opiszę tę naprawę, którą zrobiłem wczoraj, na wypadek, gdyby inni uznali ją za przydatną.Miałem problem na mojej pralce AEG L62642VI. Wyświetlacz pokazał E51. Wygląda na to, że...

  02 Kwi 2022 18:37Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 960

  Pralka Electrolux EWT1016 błąd E82 i E83

  Witam!Mam problem z moją pralką, który pojawił się jakieś 3 dni temu. Pralka na kilku programach działa normalnie, na dwóch wydłużył się czas prania (Jeans i Flash 30) o ponad połowę, a dwa przestały całkowicie działać (AA 40° i Pranie ręczne).Po wejściu w tryb serwisowy pralki na niedziałających...

  16 Lip 2019 14:11Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 5021

  Electrolux EWS1045 - błąd E93

  Drodzy forumowicze,Mam problem z pralką jak w tytule.Potrzebuję poprawny kod konfiguracyjny do w/w pralki - wyświetla kod E93.Moduł EWM2000Wg instrukcji serwisowych powinien być na obudowie modułu, ale tam pisze tylko:Type P: 451510063F: 3390Type E: 124303928Pozdrawiam,Marek...

  31 Sie 2010 12:45Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 3566

  Zmywarka Electrolux ESL 4131 zamiast piszczeć - cicho buczy pod koniec programu

  Przez 3 lata działała prawidłowo. Potem co kilka zmywań zamiast zakończyć piszczeniem wyświetlała 1 minutę do końca i buczała. Teraz jest tak za każdym razem. Zmywam tylko programem 6 (szybki 30'). Jak poczeka się kilka minut zmywarka zakończy program piszczeniem, ale kiedyś tak nie było i niepokoi mnie...

  21 Mar 2012 12:21Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2097

  Pralka Electrolux EWT 1015 - Nie kończy programu/cyklu prania

  Przesyłam ci instrukcje serwisową do pralek electrolux. Powinna ci pomóc w djagnozie.Wszystkie electroluksy są prawie takie same.

  03 Wrz 2016 08:13Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2139

  Zmywarka Electrolux ESF66070XR 911416013/01

  Witam to nie dziadostwo to porządny sprzęt jest, instrukcje serwisową zapodaje panu, w niej jest wszystko na temat resetu i tryby serwisowego powodzenia życzę.

  12 Sty 2017 11:27Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 2172

  Electrolux EWT 10115W - nie wypompowuje wody

  Prawdopodobnie coś z pompką buczy ale nie pompuje? Jakaś instrukcja serwisowa?

  03 Paź 2022 09:27Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 4251

  Electrolux ERN 29801 - Dziwne odgłosy dźwiękowe jakby buczenie/wiercenie

  jestem posiadaczem lodówki Electrolux ERN 29801 od ponad pięciu lat i do niedawna nie miałem z nią żadnych problemów... aż wróciłem z urlopu w lipcu i moja lodówka obudziła mnie w nocy wydając dziwne dźwięki przypominające wiercenie/buczenie - ciężko to opisać, udało mi się nagrać kawałek na...

  03 Sie 2017 10:59Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 5247

  Electrolux EWW1697MDW - Omija fazę suszenia - błąd E73

  Temat zamieszczam, bo może ktoś będzie miał podobny przypadek i szybko znajdzie rozwiązanie.Zaczęło się od tego, że pralko-suszarka szybko kończyła fazę suszenia, czego efektem byly nadal mokre ubrania. Ogólnie sprzęt nie jest stary bo od zakupu minęło ponad 2 lata (niestety gwarancja się już skończyła).Na...

  12 Sty 2018 22:05Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2574

  Electrolux EWT1216 - Nie grzeje wody.

  Jak w temacie pralka nie grzeje wody, reszta sprawna wszystko działa programy normalne przechodzą do końca. W trybie serwisowym podała błąd E74 podczas prania odłączyłem czujnik i pokazał się inny błąd E71 co sugeruje, że sprawny.Sprawdzone:Grzałka sprawna ok. 28Ω po podłączeniu zasilania...

  31 Mar 2018 10:40Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 615

  Suszarka Electrolux EDC 66150W - Brak obrotów bębna, błąd E51, E52....

  Suszarka jak w temacie nie obraca bębna. Test serwisowy generuje błąd E51, E52. Sprawdzono silnik (rezystancje uzwojeń w normie), kondensator rozruchowy-pomiar wykazał 7, 6uF. Silnik podłączony poza układem pracuje poprawnie. Płyta sterownika bez widocznych uszkodzeń, napięcia zasilania poprawne. Po wylutowaniu...

  Inne FAQ 26 Maj 2019 21:11Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1254

  Zmywarka Electrolux ESL 74561RO. Pompa odpływowa cały czas pracuje.

  mialem podobne zachowanie w innym modelu, wszystko dziala poprawnie, rozkalibrowala sie,wejdz w menu serwisowe i wywolaj kalibracje - sprawdz w instrukcji serwisowej jaka kombinacja przyciskow przy wlaczaniu.Pozdrawiam

  21 Lis 2021 23:46Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 360

  Suszarka Electrolux EDH13386GW - - Jak przetestowac przed zakupem

  Cześć,mam możlliwość nabyć w w dobrej cenie suszarkę z drugiej ręki, chcę ją jednak najpierw sprawdzić programem testowym. Nie mogę sie na necie dokopać do instrukcji serwisowej po polsku ani po angielsku, ktoś pomoże? Proszę o namiar na instrukcję albo poradę jak ją sprawdzić,Dzięki z góry za...

  25 Lut 2018 11:06Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 339

  Pralko-suszarka Electrolux EWW1486HDW - błąd ED8

  Informacja dla przyszłych serwisantów-amatorów z tym samym problemem - udało mi się znaleźć instrukcję serwisową do analogicznego modelu pralko-suszarki AEG L87695WD (EWD10931). Są tam wymienione kody błędów uwzględniające obwody suszarki, oraz informacja o podstawowej diagnostyce silnika wentylatora...

  19 Sty 2019 22:26Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 1932

  AEG Electrolux L16850 - pralko-suszarka pierze, ale nie suszy

  To co podałeś w linku to czujnik temperatury grzałki pralki więc nie bierzesz go pod uwagę. Jak sama nazwa wskazuje Twoje urządzenie to pralkosuszarka więc Ty bierz pod uwagę czujniki związane z procesem suszenia. Musisz przemierzyć ich rezystancję i sprawdzić w ten sposób ich sprawność i podobnie z...

  17 Lip 2022 23:15Odpowiedzi: 32 Wyświetleń: 1572

  Electrolux ESL46010 - Nie grzeje wody

  Zobacz tu jest instrukcja serwisowa ze schematami::arrow: B to grzałka, wymień przekaźnik do którego idą ścieżki z pinów "B"Nie wprowadzaj w błąd Kolego.

  23 Gru 2021 23:13Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 387

  Zmywarka Electrolux WT 60E- nie podgrzewa wody do wyparzania

  Poszukuję instrukcji serwisowej dla zmywarki firmy Electrolux WT 60E, lub podpowiedzi dotyczącej przyczyny nie podgrzewania wody dla wyparzania naczyń po myciu.Proszę o info lub kontakt e-mailowy.futek2

  17 Lut 2010 08:10Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1221

  Lodówka Electrolux ENB 3850 - awaria czujnika temperatury

  Może któryś z kolegów wie gdzie jest umieszczony termistor odpowiedzialny za temperaturę w komorze chłodziarki i jak się do niego dostać, w lodówce Electrolux ENB 3850.Dodatkowo chciałbym wiedzieć jaką wartość ma ten element. Może ktoś ma jakiś schemat lub instrukcję serwisową do tej...

  AGD chłodnictwo 05 Sty 2011 01:11Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 8366

  Pralka Electrolux EWS 1221 demontaż całego zespołu szuflady na proszek

  Witam, może ktoś wspomoże radą w sprawie pralki electrolux EWS 1221. Zaczyna świrować z pobieraniem wody. Coraz częściej zaczynała bardzo wolniutko pobierać wodę aż dziś stanęła z kodem E10.Sitka poczyszczone, elektrozawór (podwójny) czysty - profilaktycznie postał zalany środkiem od kamienia. Po...

  25 Wrz 2011 21:47Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 6284

  Electrolux ewf 10741 - Dokumentacja i schemat

  Poszukuję instrukcji serwisowej lub schematu do pralki Electrolux EWF 107410W.Bardzo byłbym wdzięczny za udostępnienie takiego dokumentu lub namiarów w www.

  27 Wrz 2012 11:47Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1746

  Electrolux ESF65049 - Nie odpompowuje wody

  posiadam pechową zmywarkę Electrolux ESF65049 (DIVA1, EDW750). Niestety zmywarka od początku nie wypompowuje wody. Sprawdzona została już pompka drenowa, wymieniona na nową oraz elektronika, również wymieniona. Zmywarka bardzo buczy (pompka drenowa) i wyświetla błąd i20, czyli pompki właśnie....

  02 Kwi 2013 18:22Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2313

  Electrolux EWT 1016 - Nie dzieła wyświetla Err

  Poszukuje jakiejś instrukcji serwisowej do pralki electrolux ewt 1016 badź informacji na temat bledu err.Pralka nie uruchamia się.Po włączeniu mignie 3 razy napis Err i potem migają kreseczki.Gdzie szukać problemu?

  29 Wrz 2013 13:58Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1785

  Electrolux ESL 64052 - potrzebna serwisówka

  Jak w temacie, poszukuję instrukcji serwisowej do zmywarki Electrolux ESL 64052.Z góry dziękuję za pomoc.

  20 Lip 2015 00:12Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1158

  Pralka Electrolux EW932S - nie grzeje wody, programator się zatrzymuje

  Witam wszystkichMam problem(y) z pralką Electrolux EW932S.Objaw podstawowy: programator się zatrzymuje1. Test na programie B z ust. temp. 60st. Programator się ruszył ale zatrzymał pomiędzy pozycjami B i C.Woda na pewno się nie nagrzała do 60st co wskazywałoby na problem z grzałką lub termostatem...

  29 Gru 2015 22:04Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2133

  Electrolux EWT 1340 Moduł prezentacji

  Wrzuć pralkę w tryb diagnostyki. Wyjdziesz łatwo z trybu demo.Więcej nic nie pomogę i mam dość Twojego jęczenia tutaj:( Odnoszę wrażenie, że nie umiesz czytać instrukcji serwisowych, nie przykładasz się do roboty, podchodzisz do sparwy jak pies do jeża, i nie potrafisz sobie, a przede wszystkim,...

  07 Lut 2016 01:16Odpowiedzi: 16 Wyświetleń: 4704

  Electrolux EHD68200P - uszkodzony moduł mocy (? )

  bądź naprawić.Ciekawe jak:? : Mnie nie udało się to trwale nigdy:(, a grzebię w electroluxach w 95% przypadków.Może Kolega Piotr Zimny powie, jak naprawić takie uszkodzenie, zamiast piep.. po raz kolejny zupełnie od rzeczy na forum, przeważnie cytując urywki z instrukcji serwisowych?Widać:...

  21 Paź 2016 23:56Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 921

  Pralka Electrolux EWS 1266 - reset urządzenia - jak zrobić?

  reset urządzenia - jak zrobić? Nie podałeś pełnego modelu, ale prawdopodobnie tak: Instrukcja obsługi, punkt 10. 10"Anulowanie programu w trakcie jego trwania1. Nacisnąć i przytrzymać przez kilka sekund przycisk włącz/wyłącz, aby anulować program i wyłączyć urządzenie.2. Aby włączyć urządzenie,...

  28 Maj 2018 12:13Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 7143

  Zmywarka Electrolux ESL67040R - Nie włącza się

  Chciałem dzisiaj nastawić zmywanie naczyń i okazało się, że zmywarka nie reaguje na naciśnięcie przycisku włącznika. Jeszcze kilka dni temu działała poprawnie, bez żadnych błędów. Po włączeniu wystarczyło wybrać program i zamknąć drzwi, żeby cykl zmywania się rozpoczął.Zmywarka to ElectroluxMod....

  29 Maj 2018 23:05Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 2559

  co to za rezystor? moduł elektroniczny suszarki Electrolux

  Gdyby był podany model suszarki, to można czasem znaleźć instrukcję serwisową a określenie "suszarka Electrolux" jest zbyt ogólnikowe.

  Początkujący Naprawy 18 Lip 2018 10:32Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 1149

  Electrolux/EEAW7800 - Czajnik Electrolux - Wskaźnik wody zakupienie

  Czy orientuje się ktokolwiek gdzie mogę zakupić wskaźnik wody (plastikowy, przeźroczysty) do czajnika Electrolux EEAW7800.Czy ktoś rozkręcał taki czajnik i ma może numer cześć lub instrukcje serwisową?

  19 Lut 2019 15:24Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 315

  Electrolux ESL43020 - jest zasilanie, ale brak reakcji, nie świeci panel

  Nie mam doświadczenia w naprawie AGD, ale z elektroniką sobie dobrze radzę. Popsuła się moja zmywarka jak w temacie Electrolux ESL43020 PNC: 911639226/07 w zabudowie kuchennej - zero reakcji na włącznik, żadna dioda LED nie zaświeci, dosłownie udaje martwą, jakby nie miała zasilania.Zanim zabiorę...

  03 Mar 2020 11:03Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 1506

  Indukcja Electrolux EHH6340FSK - świecą się cyfry 3, 6, 7, ale jaki to błąd?

  Udało się uruchomić płytę. Raczej te wyświetlane cyfry nie są żadnym kodem błędu. Pojawiają się po podłączeniu płyty do sieci.Z racji, że nie było szyby to nie mogłem włączyć płyty ponieważ dotykałem sensor podczerwieni, a ona nie reagowała. Dopiero jak znalazłem instrukcję serwisową do innej płyty...

  18 Gru 2022 20:25Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 3189

  Electrolux EWT 1366HDW - nie uruchamia programu

  Mam problem z Electrolux EWT 1366HDW. Po wybraniu programu i wciśnięciu Play nic nie nie dzieje. Miga przycisk blokady (kluczyk). Czy spotkał się ktoś z podobnym problemem lub wie gdzie mogę znaleźć jakąś instrukcję serwisową? 28 Cze 2020 15:16Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 465

  Electrolux PI91-5SSM (PNC 900 277 267) PureI9 - błąd E21

  Naprawiłem takie akumulatory, jest trochę zabawy by je wyciągnąć. Należy nawiercic delikatnie od dołu otwór by wypchac pakiet który jest zgrzany. Moim zdaniem masz ogniwa padnięte. Muszą być oryginalne 30A, bo jak próbowałem słabsze wstawić to też wyjeżdżał i po chwili stawał. Nie pamiętam symbolu...

  31 Paź 2021 15:41Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1509

  Electrolux ESF 45030 X - Błąd 10

  Od niedawna mam problem ze zmywarką Electrolux ESF 45030 X, bez względu na program wyskakuje błąd 10. Według instrukcji zmywarka nie napełnia się wodą. Większość opisu dotyczy sprawdzenia czy woda jest odkręcona oraz sprawności zaworu, oczywiście jest odkręcona, a także zawór sprawdzony, prawidłowo otwiera...

  30 Sty 2022 17:02Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 231

  Szukam Instr. serwisowej ESI 66060 XR

  Witam. Szukam instrukcji serwisowejzmywarki Electrolux ESI 66060 XRŁukasz

  11 Kwi 2016 13:28Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1719

  Pochłaniacz Electrolux EFC939X - nie działa!!!

  Na płytce sterującej pochłaniaczem jest bezpiecznik, który niestety się przepala (natychmiast po włożeniu wtyczki do gniazdka! ) wskazuje to chyba na zwarcie na silniku??? Czy jest jakaś instrukcja serwisowa która pomogłaby mi na wyjęcie silnika??? dodam że zawsze najpierw szukam po całym internecie...

  20 Gru 2006 16:14Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2012

  Zmywarka Electrolux ESF-6120 nie grzeje wody

  Mam taki problem. Zmywarka przestała grzać wodę, ale cały program przebiega do końca t. j. cały cykl zmywania naczyń przebiega od początku do końca, tylko, że na zimno. Co to może być, grzałka, termostat czy jakiś czujnik temperatury.W tej chwili nie mam żadnego schematu w/w urządzenia, a wstępne...

  21 Gru 2007 22:47Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 17046

  Pralka Electrolux EW876F - problem z ustaleniem usterki

  Jest to błąd E34, ale taki nie jest opisany w instrukcji serwisowej. Może ktoś wie co on oznacza?.Pozdrawiam.

  02 Wrz 2008 19:14Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 5150

  pralka electrolux ewt 10120w błąd podczas odpompowywania

  Ponawiam prośbę o informacje - najlepiej instrukcje serwisową do pralki.

  15 Lis 2009 00:52Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 6508

  Szukam schematu pralki ELECTROLUX EW1247W

  Poszukuję schematu lub instrukcji serwisowej.

  22 Paź 2009 05:47Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1914

  Odkurzacz Electrolux ZCX 6201 iskrzy silnik

  Dziękuję za sugestie. Czy zatem zna ktoś orientacyjny koszt wirnika lub całego silnika? No i wciąż nie wiem jak rozkręcić obudowę odkurzacza aby niczego nie połamać. Po odkręceniu wkrętów przy rękojeści obudowa nadal nie puszcza. Kiedyś przy okazji innego tematu podesłano mi link do instrukcji serwisowej...

  16 Cze 2011 20:44Odpowiedzi: 18 Wyświetleń: 8198

  EW 910 T, Electrolux, łożysko.

  Mam problem z wymianą łożyska lewego, kiedyś było one już wymieniane, nie jest chyba wkręcone do końca, czy powinno trochę wystawać? W którą stronę odkręcać?Drugi problem polega na tym że z pralki cieknie woda, nie cieknie z pompki itp, wokół łożyska są takie dziurki przez które widać bęben...

  18 Wrz 2011 17:58Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2130

  Zmywarka Electrolux ESL 46010 nie podgrzała wody

  no właśnie, ale jak się do dobrać do tej grzałki, termostatu,...? Dlatego szukam jakiejś instrukcji serwisowej, aby rozmontować/zmontować zmywarkę.Pozdr.Aktualizacja:roze... zmywarkę, wylutowałem przekaźnik do sprawdzenia- cyka, przewodzi, więc jest ok. Sprawdziłem przejście na pompie- miernik...

  31 Sty 2021 16:36Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 12575

  Zmywarka Electrolux ESI47020X - błąd 0, brak oznak życia, potrzebny schemat.

  (instrukcja serwisowa)Do czego? "Mózg" "nie żyje" - czyli: organizm w zasadzie TRUP. Żadna reanimacja i instrukcja nie pomoże. Szukaj <kumatego> elektronika - może postawi moduł na nogi:?

  21 Paź 2014 11:35Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 4089

  Pralka Electrolux EWF1455 - Uszkodzony moduł

  peter falkWitam. Mam taką samą pralkę EWF1455 u mnie problem polega na ruszeniu programu prania. Wirowanie i inne funkcje działają. Ściągnąłem instrukcje serwisową, znalazłem błąd e63, czytałem trochę o tym i myślałem że u mnie też leży problem w przekaźnikach. Rozebrałem wyciągnąłem moduł sterujący...

  14 Lis 2014 13:13Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 3093

  Pralka Electrolux EWF 107410w, jak zrobić samodzielny programator?

  Analizowałeś kiedyś programator mechaniczny? Pewnie są na to małe szanse, bo większość uważa takie urządzenie za nierozbieralne, albo chociaż "nieskładalne".W takim urządzeniu doskonale widać jak złożony jest algorytm sterowania pralką, programista uznał by go za banalny, bo za każdym uruchomieniem...

  09 Wrz 2014 20:24Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 2346

  Zmywarka Electrolux ESL 4131 - błąd i10

  kod PNC911636013/01Sitko drożne, hydrostatów w tej chwili bez wymontowania zmywarki sprawdzić nie mogę, nie posiadam też katalogu części lub instrukcji serwisowej, aby zlokalizować to ustrojstwo.

  02 Lut 2015 18:22Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 5391

  Electrolux EWT1050 zatrzymuje sie w trakcie prania

  Proszę o pomoc w diagnozie usterki prali EWT 1050.Pralka pierze normalnie po czym zatrzymuje się tak jakby ktoś "wcisnoł" pauzęswieca się diody Prania, Płukania, Wirowania oraz błyska Start/Pauza. Nie można nic zrobić po za wyłączeniem pralki pokrętłem.Takie zawieszenie się" prali może trwać z...

  09 Wrz 2015 20:40Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 5961

  Suszarka Electrolux EDP 12074 - nie można wyłączyć

  Witam! Instrukcja serwisowa do EDP 12074 (tryb diagnostyczny, alarmy itd)[url=]tutaj

  02 Cze 2017 19:56Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 4434

  Electrolux EHD 60140 P - kod błędu E06

  Nie znalazłem instrukcji serwisowej, dlatego trudno stwierdzić co ten kod błędu oznacza. Informacje w internecie zawierały sprzeczne informacje.Postanowiłem jednak zaryzykować i otworzyć płytę. Okazało się, że faktycznie 2 kondensatory zaraz obok wentylatora radiatora były spuchnięte. Poza tym nie...

  07 Cze 2016 10:21Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3141

  Electrolux EDC77550W - buczała, buczała i teraz nie startuje całkowicie

  mam problem z suszarką. Po około 4 latach bezawaryjnej pracy w końcu coś padło. Chciałbym samemu naprawić, ale wolałbym przy tym niczego automatycznie nie popsuć:)Suszarka buczała podczas pracy głośniej, aniżeli kiedykolwiek i wyskakiwał jakiś numer błędu. Niestety już nie powiem jaki, ponieważ...

  02 Sty 2022 16:45Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1977

  Electrolux ESL65070R - nie uruchamia programów zmywania

  Dzień dobry.Proszę o pomoc w zdiagnozowaniu usterki zmywarki jak w tytule i ewentualnej jej naprawie. Zmywarka uruchamia się, w sensie jestem w stanie wybrać program i po zamknięciu drzwi, uruchamia się dioda na spodzie sygnalizująca włączenie programu zmywania, ale nic więcej się nie dzieje. Niestety...

  03 Sty 2018 23:18Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 5643

  Electrolux EW1067F - Błąd E51 - Ominięcie/oszukanie blokady drzwi

  Problem rozwiązany - silnik przyszedł dzisiaj i został zamontowany - po lekkim jego oczyszczeniu/przedmuchaniu, potraktowaniu styków w kostce preparatem "Kontakt S", przetarcia wirnika drobnoziarnistym papierem ściernym, tak samo przetarłem szczotki (bo trochę się gdzieniegdzie błyszczały zbytnio na...

  05 Paź 2018 15:56Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 4965

  Indukcja Electrolux ehh6340fsk - Wyłącza się po dwu sekundach

  Po włączeniu płyty po dwu senundach zapala się panel po czym po dwu kolejnych sekundach płyta wyłącza się z szumem i pstryknieciem.Czy ma ktoś może dostęp do instrukcji SERWISOWEJ, pomysł jak się za to zabrać, lub spotkał się z takim samym problemem?

  27 Gru 2018 10:51Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 393

  Electrolux EW1220N - Pralka zawiesza wykonanie programu zaraz po starcie.

  Witam może masz podobnie jak było u mnie.Dzięki za podpowiedź, zwrócę na to uwagę ale myślę, że to jest jakiś inny problem. Bardziej bym podejrzewał jakieś zabrudzenie wężyka od hydrostatu? Przedmuchałem wężyki sprężonym powietrzem i wydaje się, że są drożne. Dziwne jest to, że jak już pralka...

  13 Mar 2019 19:07Odpowiedzi: 26 Wyświetleń: 4518

  Pralka Electrolux EWF1455 - nie kręci bęben

  Czy może ktoś z forumowiczów podpowiedzieć od czego zacząć? Pralka wykonała program prania, odpompowała wodę ale nie zaczęła wirowania. Następne programy prania kończyły się na pobraniu wody i chyba słychać przekaźnik, ale silnik nie rusza. Po testach w instrukcji serwisowej w kroku z obrotem...

  16 Kwi 2019 17:38Odpowiedzi: 19 Wyświetleń: 1050

  Zmywarka Electrolux ESF 4150 podłączenie hydrostatu?

  Zobacz instrukcję serwisową na stronie::arrow: [url=]Link

  02 Lip 2019 16:59Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 1500

  Zmywarka Electrolux ESL 6270 - błąd i30

  Zmywarka po kilku latach odmówiła dalszej pracy. Odczytałem błąd i sprawdziłem, że jest to nieszczelność. Zdjąłem ścianki i osuszyłem tacę. Włączyłem ponownie i po około 1-2 minutach znalazłem. Woda wylewa się z wężyka, którego jeden koniec leży na tacy, ale dodatkowo gdzieś sączy się z tyłu płaszcza...

  12 Lis 2019 23:02Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1728

  Electrolux ERF1904FOW - podłączenie startera kompresora TX1J1

  Mam lodówkę, z której został wyrwany kabel zasilający. Na szczęście nic się nie urwało tylko zsunęły się nasuwki, którymi były podłączone przewody. Wszystkie były podłączone do startera kompresora TX1J1, czyli 3 przewody zasilające oraz 4 przewody do panelu sterującego. Potrzebuje wiedzieć jak to z powrotem...

  29 Lis 2019 19:46Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1122

  Electrolux 10115W - Pralka nie grzeje wody

  Witam Wszystkich!Posiadam pralkę Electrolux 10115W, ostatnio żona zauważyła, że pralka nie podgrzewa wody. Sprawdziłem grzałkę z czujnikiem temperatury i jest OK, potwierdził to również pracownik serwisu AGD.Pytanie do Was jak w tym modelu pralki włączyć tryb serwisowy i jak go czytać, ponieważ...

  16 Lis 2020 22:26Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 1083

  Pralka Electrolux EW1067F - łożyska

  Wnioskuję że lecą dwa łożyska: 6205ZZ i 6206ZZZ instrukcji serwisowej:255X 50653 82 500 / 5 A bearing, back, 30X62X16255Y 50061 40 800 / 6 A bearing, front, 25x52x15Zbiornik raczej rozkręcany jak widać na foto i nie trzeba będzie piłować i kleić.... Trzeba rozkręcić i sprawdzić stan faktyczny...

  16 Lut 2020 10:47Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1983

  Pralka Electrolux EWTS 13620 W - błąd E23

  Ten sam błąd będziesz miał przy spalonej pompie - uszkodzenie to też "niekompatybilność"?Nie, uszkodzona pompa to błąd E21 a uszkodzenie triaka sygnalizowane jest błędem E21 lub E24.Nie wprowadzaj ludzi w błąd niekompatybilną Instrukcją Serwisową.

  20 Maj 2020 11:12Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 1017

  Electrolux ENB3450 - Alarm o za wysokiej temperaturze w zamrażarce -11C

  Zamrażarka powinna schłodzić komorę do -24 Ckecajk49 - nastawiłem na zamrażarkę temperaturę -18C i taką teraz mi wskazuje lodówka w zamrażarce.Skąd Twój pomysł z -24C?Nigdzie w instrukcji serwisowej nie ma info o tym teżMożesz wyjaśnić?

  09 Gru 2020 20:14Odpowiedzi: 56 Wyświetleń: 3090

  AEG Electrolux CF350 9750 - Podawanie wody na dyszę spieniacza zamiast na blok

  mam w serwisie ekspres AEG CF350 podany w temacie z następującym problemem: po kliknięciu przycisku robienia kawy (młynek ustawiony na pozycję mielenia kawy ziarnistej) kawa zostaje zmielona, trafia do bloku, lecz woda zamiast trafiać przez dyszę do bloku leci przez dyszę spieniacza a sucha kawa...

  04 Sie 2020 17:15Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 438

  Zmywarka Electrolux ESL 46010 nie działa, zero reakcji

  Na tej stronie::arrow: [url=]Linksą instrukcje serwisowe ze schematami połączeń elektrycznych w Twojej zmywarce.

  07 Wrz 2020 10:13Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 906

  Electrolux ENN3153AOW - nie chłodzi po wymianie sprężarki

  Dziękuję za Wasze odpowiedzi, mam dzięki temu kolejne tropy.Rzeczywiście nie wspomniałem skąd wzięła się wymiana sprężarki.A więc Lodówka wieczorem zaczęła chodzić głośno, rano już nie działała. Po wymontowaniu z zabudowy, ukazał się przepełniony zbiornik na skropliny i spalony (osmalony był) starter...

  13 Lis 2020 11:29Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 1269

  Electrolux EWS11066SDU - Głośna praca podczas wirowania

  Niekoniecznie jest to mokre. Bardziej ma to konsystencje smaru a nie oleju. Do tego jak widać jest skawalone, są jakieś grudki.Wygląda jakby smar który był w amortyzatorze przeszedł w stan stały.A przy okazji: ma może ktoś instrukcję serwisową?I zapytam, wystarczy ja położyć na boku lub plecach...

  13 Sty 2021 20:14Odpowiedzi: 30 Wyświetleń: 1884

  Electrolux EWT 10420W - Błąd E86 lub EA6

  Sam napisałeś kolego, że sprawdzisz ten trop a w temacie do którego link zamieściłem w odpowiedzi była mowa o rozebraniu pozycjonera bębna i sprawdzeniu kontaktronu.Oczywiście gdyby wymiana kontaktronu lub poprawa punktów lutowniczych nie przyniosła rezultatu mogłeś się pokusić o zakup nowej części....

  20 Gru 2020 11:44Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1176

  Electrolux EWT 10115 W - pobór prądu podczas wirowania

  Czy to będą amortyzatory?Niekoniecznie.Amory jesli chcesz sprawdzić na tip top to musisz zdemontować i sprawdzić siłę tłumienia, albo niutonometrem albo porównać z sprawnym. Nie mniej w górnowsadach Elektroluxa rzadko zachodzi potrzeba ich wymiany, a bujanie się na boki to normalna rzecz.Trybem...

  30 Sty 2021 10:49Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 249

  Zmywarka Electrolux ESF 45010 - Nie grzeje wody

  Niedawno okazało się, iż moja zmywarka nie grzeje wody. Poszukałem na forum ale nie dostałem jednoznacznej odpowiedzi czy ESF45010 ma grzałkę zintegrowaną z pompą czy też nie. Nie mogę też znaleźć instrukcji serwisowej dokładnie dla tego modelu. Nawet w języku angielskim.W Internecie znalazłem...

  12 Lis 2021 23:42Odpowiedzi: 17 Wyświetleń: 951

  Electrolux EDH 97981W - Błąd E57, LNK wymieniony

  Nie, w serwisówce rodzina błędów E50 to błędy sterowania silnikiem i cześć z nich pojawia się przy wadliwym lnk -> brak wysterowania triaca E51. Dziwne jest to, że w serwisówce nie ma kodu E57, i w serwisówce opisany jest silnik jednofazowy. Ja wydaje się mam inny z 5. wyprowadzeniami.Masz serwisówkę...

  19 Maj 2021 11:37Odpowiedzi: 18 Wyświetleń: 1047

  Pralka Electrolux EWT 9125W nie działa

  Cześć, znalazłem jakąś instrukcję serwisową i tam wszystkie błędy z grupy E30 są opisane jako błędy hydrostatu. Czy grzałka może być w to mieszana?

  27 Cze 2021 22:03Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 327

  Lodówka Electrolux ER3260BN - gdzie jest czujnik otwarcia górnych drzwi?

  Ciąg dalszy problemów z moją lodówką. Nie włącza się grzałka do odmrażania parownika. Czy tę grzałkę włącza jakiś "czujnik zalodzenia", czy timer raz na jakiś okres czasu?Czy można gdzieś znaleźć instrukcję serwisową do tego modelu? Może być po angielsku. To jest stary model i nie ma do niego...

  22 Wrz 2021 14:54Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1746

  Electrolux EWS1266 CI - Błąd E59 Bęben nie kreci.

  Mam instrukcje serwisowa w PDF ale nie wiem jak ja dodac tutaj

  22 Sty 2022 07:20Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 237

  Electrolux W365 - Pali bezpiecznik topikowy

  Mam problem z pralką Electrolux W365Jeśli dobrze podałeś typ to jest to pralnica przemysłowa z dość skomplikowaną elektroniką.Sprawdzam też instrukcje ale nie znalazłem nic zrozumiałego dla mnie...Jeśli nie potrafisz znaleźć informacji w instrukcji serwisowej to jak możemy pomóc nie będąc...

  Urządzenia przemysłowe 28 Cze 2022 08:08Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 426

  Electrolux ESL46010 - wymiana grzałki wody w zmywarce

  Czy ktoś wie czy pomiędzy wentylatorem a tym bocznym zbiornikiem po lewej stronie stojąc przodem do zmywarki powinna być jakaś uszczelka? Na rysunkach w instrukcji serwisowej jest jej oznaczenie "600" ale nie mogę tego namierzyć w sklepach. W tamtej okolicy koroduje mi ścianka zmywarki więc na pewno...

  29 Lis 2022 22:01Odpowiedzi: 19 Wyświetleń: 420

  Pralka electrolux ewf 1045 tryb serwisowy

  Termometr elektroniczny, w instrukcji podana dokładność +/- 0. 2 stopnia. Moja mam ma starego polara i ręką czuję wyraźnie ze na 40 stopniach pranie jest cieplejsze, dlatego postanowiłem sprawdzić termometrem. Inna sprawa ze polar może znowu przegrzewać pranie ale termometr- jeśli wierzyć instrukcji-...

  27 Sie 2007 21:17Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 12795

  Zmywarka Electrolux ESI6710ROX - Poszukuję instrukcji jak wejść w tryb seriwsowy

  Tak, wiem, jest tu tysiąc takich pytań i tysiąc odpowiedzi, ale naprawdę przekopałem to forum oraz internet i nigdzie nie znalazłem instrukcji, jak wejść w tryb serwisowy zmywarki Electrolux model: ESI6710ROX (Typ: 911D2162B2, PNC 911427018/04)Ta zmywarka ma przyciski dotykowe na froncie, a włącznik...

  02 Kwi 2020 14:52Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 4098

  Electrolux EWS11254EEU - Jak zrobić reset modułu?

  Posiadam pralkę Electrolux EWS11254EEU, która podczas prania przestała działać (prawdopodobnie z powodu przeciążenia). Nie wyświetla się żaden błąd na ekranie.Identycznie wyglądającą usterkę miałem podczas okresu gwarancyjnego - przyjechał serwisant nacisnął kilka klawiszy i pralka zaczęła...

  10 Lip 2017 19:41Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 10782

  Electrolux ENN3153AOW - jak włączyć tryb serwisowy lub diagnostyczny

  A wiesz jak działa tryb serwisowy w takiej lodówce? Odpowiem Ci - nijak.Jeśli myślisz, że lodówka wyświetli Ci kod błędu, to grubo się mylisz.Piotrze mam nadzieję, że umiesz czytać. Nie proszę o tryb serwisowy aby odczytać kod błędu bo błędu nie ma, lodówka pracuje. Chcę tylko zgodnie z informacją...

  18 Cze 2020 07:19Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1254

  Dlaczego pralka Electrolux EWT1215 nie nabiera wody? Błąd E20.

  Musisz wejść w tryb serwisowy bo błąd E20 jest związany z odpływem i pompą odpływową a skoro pralka nie chce pobrać wody to jeżeli w trybie serwisowym pokaże się ponownie E20 to raczej silnik pompy jest martwy kompletnie i dlatego pralka nie chce rozpocząć pobierania wody. Oczywiście możesz uzyskać...

  14 Lis 2021 18:01Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 336

  Electrolux ESF47020 XR - Błąd i30 - brak wycieków pod zmywarką

  wczoraj pojawił się problem ze zmywarką Electrolux model ESF47020XR, po włączeniu zapalił się bład i30 i zmywarka przestała funkcjonować. Wiem, że jest to błąd dotyczący ewentualnego wycieku. Po otwarciu było jeszcze widać wodę w środku, jednak ta została wypompowana, mimo to słychać cały czas...

  02 Paź 2017 13:03Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1422

  Electrolux EHH46540FK - Jak prawidołowo podłączyć

  planuję zakup płyty indukcyjnej i piekarnika. Do kuchni mam doprowadzony przewód z "siłą" - planowo miał zasilać indukcję. Przymierzam się do modelu: Electrolux EHH46540FKW opisie producenta jest tylko informacja: Napięcie [V] 220-240,w instrukcji obsługi, którą znalazłem tu:...

  28 Mar 2014 13:58Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 11790

  Electrolux EWF127440W - tryb serwisowy

  Instrukcja obsługi strona 8;)przycisk 4 - pranie wstępneprzycisk 5 - dodatkowe płukanie

  21 Mar 2013 07:06Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 4827

  Pralka Electrolux EWF12470W czy ta pralka posiada sygnał dźwiękowy zakończenia

  Czyli rozumiem, że nie umiesz mi pomóc i normalnie odpowiedzieć na pytanie bo wioskuję że sam nie wiesz, trudno będę musiał z tym żyć... Amen.Ja powiedziałem po polsku, a Ty zadajesz jakieś pytania po chińsku, którego nikt nie rozumie.PS. W trybie serwisowym pralka ma pikać, a w trybie normalnym...

  07 Lis 2014 20:05Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 2415

  Pralka Electrolux ewt9125w nie włącza się Podpowiedz

  miga tylko wtedy jak trzymam guzik start później zapala się na zielonoDodano po 6Gdy chciałem jeszcze raz włączyć pralkę miga start na czerwono kilka razy a póżniej zapala się zielonyWitam.Dokładnie ile razy miga? lub spróbuj wejść w tryb serwisowy.Jak możesz to podpowiedz jak wejsc...

  31 Sty 2016 19:55Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 2643

  Pralka Electrolux EWS1064EEW - Kreski na wyświetlaczu, tryb serwisowy

  Kłania się instrukcja obsługi - tam jest opisany problem:)Trzy kreski na wyświetlaczu oznaczają blokadę przed uruchomieniem - blokadę rodzicielską.

  28 Cze 2016 18:04Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 4836

  Electrolux EW6F448BUP - pralka nie startuje. Jak uruchomić tryb serwisowy?

  Jeśli jest Pani w stanie to proszę odłączyć wszystkie przewody od grzałki i je zabezpieczyć choćby taśmą by nie zetknęły się że sobą, następnie spróbować włączyć pralkę na program wirowanie. Napisać o rezultatach. Jeśli nie czuje się Pani jednak na siłach to wezwać serwisanta.Z braku wolnych fachowców...

  18 Wrz 2020 09:09Odpowiedzi: 22 Wyświetleń: 2511

  Electrolux ESF6211LOX wypompowuje cały czas wodę i 4 razy mrugnięcia diody zakoń

  OK. Tu masz instrukcję jak wejść w tryb serwisowy oraz cały biuletyn serwisowy.Sugeruję również abyś sprawdził styki przy wtyczce przy hydrostacie oraz na jej 2 końcu na module. Sprawdź przewody czy się nie uszkodziły i czy mają przejście

  12 Lip 2021 18:58Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 549

  Electrolux EWT 11264IFW - Pralka nie chce się włączyć, infolinia sugeruje zapchany filtr samoczyszcz

  Spróbuj wejść w tryb serwisowy i dopiero wtedy powinien się ujawnić jakiś kod błędu:Jeżeli nie masz włącznika to go pomiń. Jeśli pralka nie będzie chciała uruchomić trybu serwisowego to odłącz wszystkie przewody od grzałki.Udało się bez tego przycisku, ale tylko wygenerowało kod błędu E51, w...

  03 Lis 2022 17:57Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 174

  Electrolux EWS11256EDU - nie reaguje na przycisk Start

  Grzałka sprawdzona - OKPompa sprawdzona -OKW tryb serwisowy nie mogę wejść tak jak pisał Robo-technical to nie jest instrukcja do tej pralki. Do swojej nie mogę znaleźć instrukcji.Na próbę odłączyłem grzałkę lecz nic się nie zmienio.

  28 Mar 2021 13:15Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 675

  ELECTROLUX EW 1066 F błąd E21

  Moja pralka ELECTROLUX EW 1067 F ( nie jak w temacie 1066, ale to chyba prawie to samo) przestała dzisiaj działać.Po praniu nie wypompowała wody. Żona wyczyściła filtr, był zabrudzony, ale nie pomogło. Woda cały czas jest w bębnie. Odkręciłem filtr, za filtrem było sporo brudu (chyba proszek...

  04 Sty 2010 11:01Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 11498

  Pralka electrolux EWF-805, zatrzymuje sie przy płukaniu. E21.

  Znajoma ma problem z pralka Electrolux EWF-805.Otóż, przy normalnym praniu, zatrzymuje się program przy płukaniu. Słychać głośny dźwięk i nagle się pralka wyłącza i mruga nonstop dioda "END".Znajoma twierdzi, ze pralka pobiera proszek dochodzi do momentu płukania, ale nie pobiera płynu...

  22 Cze 2012 16:33Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 8424

  Electrolux W455H - Jednorazowe pranie bez coin

  Witam. Posiadam pralkę electrolux w455h. Jest to pralka przemysłowa z dołączonym modułem coin. Sprawa jest taka, że wcześniej posiadałem podobną pralkę (bodajże pare numerów niżej) i pan z serwisu nauczył mnie, że wystarczyło odpiąć bezpiecznik COIN po czym dwa razy wcisnąć start, aby pralkę odpalić...

  03 Lut 2013 23:20Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2472

  Suszarka Electrolux EDC77150W - nie można włączyć żadnego programu

  Problem rozwiązany. Udało mi się znaleźć instrukcję serwisową do podobnego modelu gdzie był podany sposób wejścia w tryb testowy i kasowania błędów. Po skasowaniu błędów suszarka działa. :ok:

  06 Sty 2018 09:10Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3738

  Zmywarka Electrolux ESL 4131 - błąd 38

  wlasnie jest 38.W instrukcji sa 10, 20 i 30 i faktycznie 30 to faktycznie zabezpieczenie przed alaniem, ale wyraznie jest 38Masz moze liste kodów. Na pewno da sie go usunac ale nie wiem jak wejsc w tryb serwisowy.

  22 Maj 2006 21:09Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 6563

  Electrolux EW 1066 F problem.

  Pralka po ustawieniu programu wykonuje kilka operacji i zatrzymuje sie. Zaczynają mrugać kontrolki- druga, trzecia i szósta. czyli wg karty kodów serwisowych bodajże E64. Pan "złota rączka" twierdzi że mogł się popsuć sam programator, chociaż sam do tego przekonany nie jest bo już sie więcej nie pojawił...

  22 Sie 2007 19:49Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 3430

  Wymiana łożysk w Electrolux EW 876 F, No: 91451454300

  Witam, niestety padły już łożyska w tej pralce, podczas wirowania strasznie gruchocze. Wymiana łożysk z simeringiem w serwisie kosztuje 320 zł, może to nie dużo, ale przy sporej rodzince jest to znaczny koszt. Kiedyś w starym Polarze i Amice robiłem to sam, ale to nie to samo co tu. Tu jest bęben z tworzywa...

  05 Maj 2009 12:30Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 3229

  EW 1066 F Electrolux Uszkodzony moduł

  Dzięki za pomoc. A wiesz może co było powodem uszkodzenia bo po wymianie elementów może stać się to samo jak nie usunę przyczyny.I czy istnieje taka możliwość że moduł jest sprawny a ten rezystor jest tylko przegrzany? Może zamontuje go ponownie w tym stanie jaki jest i postaram się uruchomić tryb...

  26 Lip 2011 06:49Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2457

  Electrolux EWF14589W nie mozna wlaczyc pralki

  W instrukcji niestety nie ma informacji jak ta klodke zresetowac. Moze po prostu sprobowac wprowadzic pralke w tryb serwisowy. Czy ktos wie jak to sie robi w przypadku tej pralki?Z gory dziekuje za info.

  19 Mar 2012 20:08Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 5633

  Pralka "ELECTROLUX EWB105205W" - ktoś miał z nią do czynienia?

  Ja w komplecie z pralką dostałem:- ulotka wraz z gwarancją podbitą przez sprzedawcę (po polsku). Ma tylko 13 punktów.- wykaz punktów serwisowych autoryzowanych przez Electorlux- fakturę zakupu- potwierdzenie przelewu- instrukcja obsługi (w internecie jest lepsza bo dokładniejsza)

  AGD Co kupić? 15 Kwi 2013 19:38Odpowiedzi: 22 Wyświetleń: 12049

  Electrolux EWT1012 - pralka wyłącza się przed płukaniem

  W instrukcji nic takiego nie znajdziesz. Poszukaj jak wejść i odczytać w trybie serwisowym błędy.

  27 Maj 2013 20:38Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2898

  Electrolux ERB 34003 W8 - Jak wymienić uszczelke w drzwiach?

  Zazwyczaj w opakowaniu nowej uszczelki znajduje się instrukcja wymiany.Zwykle wycinamy nożykiem starą i wpychamy nową-serwisową-która ma na całej swojej długości plastikowy ''haczyk'' trzymający ją w odpowiednim miejscu.

  26 Wrz 2015 13:16Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 7416

  Zmywarka Electrolux ESL67070R - kod błędu i20 oraz i40 oraz i00

  w podanym linku nie ma mowy jak wejsc w testowke. jest mowa o tym ja w testowce uruchomic kalibracje, a to drugi krok. pls o jasniejsza instrukcje jak wejsc w tryb serwisowy.

  08 Cze 2015 21:30Odpowiedzi: 11 Wyświetleń: 31392

  electrolux EWT 9125 W - błąd E41

  Mam problem z moją ośmioletnią pralką. Wczoraj wieczorem zatrzymała się w połowie prania. Nie wiem czy dobrze zrozumiałam instrukcje wejścia w tryb serwisowy - nacisnęłam przycisk START/PAUZA i przycisk po lewej stronie i przekręciłam pokrętło raz w prawo. Zapaliły się po kolei wszystkie diody...

  21 Lis 2015 12:37Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 3930

  Płyta ceramiczna Electrolux - EHS6651P nie grzeje

  Tak, nie mogę wejść w tryb serwisowy.1. Palec na ON/OFF jest sygnał "bip", wyświetlacze pól wyświetlają "0" a wyświetlacze zegara są ciemne.2. Dalej trzymam palec na ON/OFF jest sygnał "bip" i wszystko gaśnie.3. Przystawiam jednocześnie 4 palce na sensorach "+" i "-" obu przednich pól i nic się...

  24 Mar 2017 20:02Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 8463

  Electrolux EWT 105210 W - Pralka zatrzymuje się. Mruga przycisk start.

  Posiada instrukcję, ale się nie podzieli bo w łeb dostanie. Tryb serwisowy istnieje i można w nim odczytać numer błędu. Poszukaj na forum.Nie wiem po co się odzywasz skoro nic do tematu nie wnosisz. Szukałem forum i nie znalazłem jak w tym modelu odczytać błędy serwisowe więc jak wiesz podziel...

  26 Paź 2016 22:58Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1467

  Electrolux EWF10240W - Potrzebny kod konfiguracji

  Witam po długim szukaniu wiem, iż tego typu programatory programuje się za pomocą interfejsu. Sposobu na zaprogramowanie modułu z trybu serwisowego nie znam i nie wiem czy jest taka możliwość w tym module. Instrukcja wklepania kodu znaleziona na forum nie działa. Czy ktoś z czytających Podjął by się...

  18 Cze 2017 22:11Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 2028

  Electrolux EWP11274TW - time manager

  popsuła mi się pralka. Uruchomiłam program, wystartowała, pobrała wodę i... zakończyła pracę. Później już nic się nie dało zrobić, żaden program nie chciał wystartować - tak jakby przycisk start przestał reagować. Chciałam odpompować wodę z bębna, start nie zadziałał, wyzerował się licznik, a...

  20 Paź 2018 23:12Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 2850

  Electrolux ESL67070R - błąd i20 - nie domywa naczyń

  Udało mi się wejść w tryb serwisowy i właśnie robi się program kalibracyjny. Tak żeby zostało dla potomnych to u mnie trzebabyło zrobić tak:1. Włączyć zmywarkę tak żeby wyświetlacz wyświetlał [- -]2. Wcisnąć i trzymać razem przyciski S1+S3 (zegar i strzałka w górę)3. Trzmając wyłączyć zmywarkę i...

  10 Kwi 2018 12:09Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 9774

  Zmywarka Electrolux ESL5320LO - Pompa pracuje pomimo braku wody/błąd i30

  W dniu dzisiejszym podczas zmywania ze zmywarki od strony klapy zaczęła wyciekać woda (zmywarka pracowała dalej). Po jej otwarciu na dnie zmywarki znajdowała się znaczna ilość wody, która dopiero po chwili została wypompowana. Jak już wody nie było... pompa chodziła dalej, nawet pomimo wyłączenia...

  05 Lip 2022 20:58Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 11427

  Pralka Electrolux EWF 805, nowa pompa spustu, brak wirowania

  Może to głupio zabrzmi, ale jak wejść w ten tryb serwisowy?Przejrzałem instrukcję i internet ale żadnej informacji nie ma na ten temat.

  24 Lip 2019 12:45Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 543

  Electrolux EWS11252EDU - pralka zablokowana

  Proszę o pomoc.Pralka jest zablokowana, świecą się diody ( wg. instrukcji to brak dopływu wody lub zablokowany odpływ), nie reaguje na przyciski. Sprawdziłem węże, drożność itp., wszystko ok. Jak wejść w tryb serwisowy tej pralki? Jak wykonać reset systemu?Dziękuję za każdą pomoc!

  28 Wrz 2019 13:43Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1116

  Electrolux EWT 1367VDW - pralka nie pobiera wody.

  W pralce EWT1367 VDW sprawdziłem elektrozawory, są sprawne, a wody pralka nie pobiera. W trybie serwisowym pokazuje błąd E5E.Może koledzy mają jakieś sugestie?Tyle tylko mam w swojej instrukcji. Dość dziwny błądE5EThere are communication problems in betw een FCV control board and...

  17 Gru 2019 16:20Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 687

  Electrolux RA 136 H - Chłodziarka typu campingowego - Sprzęt "głuchy"

  W takim razie wychodzi, że jednak muszę ją wydłubać z zabudowy... A masz może jakąś instrukcję - serwisową najlepiej? Albo linka?

  22 Mar 2020 12:22Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 456

  Suszarka Electrolux EDH3897SDE typ 916097700601 - błąd E70

  A jaki widzisz problem? Jak zapewne widać z mojego opisu usterki jestem użytkownikiem tego wynalazku, a nie serwisantem:-) To co piszesz to rozumiem wejście w menu serwisowe (sorki nie mam instrukcji ani wiedzy) bo u mnie tylko E70 pokazuje, przewody w tych wszystkich 3 przypadkach (E71, E72, E73)...

  25 Sie 2021 18:01Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1719

  Electrolux EWP 1064 TEW - nie wiruje

  Wprowadź pralkę w tryb serwisowy i odczytaj zapamiętany kod błędu i podaj go w temacie lub szukaj sam po tej linii przyczyny.Tutaj procedura:W Twoim przypadku pomijasz włącznik.Na temat filtra znajdziesz informacje w instrukcji.

  06 Kwi 2021 12:27Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 501

  Zmywarka Electrolux ESL66060R błąd 40 i 20.

  Panowie. Może inaczej. Nie jestem laikiem i umiem czytać instrukcję - również te w wersji angielskiej, albo wręcz głównie te w wersji angielskiej ze względu jak już zauważyliście nagminne kiepskie tłumaczenia. Specjalizuję się troszeczkę w innej dziedzinie i nie serwisuję sprzętu AGD na co dzień. Naprawiałem...

  31 Sie 2021 14:59Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 975

  Pralka Electrolux EW6SME326X - zawiesiła sie minutę przed końcem programu

  Pytałem czy nie pozostała woda bo wówczas pralka nie odblokuje drzwi jeżeli jeszcze jest jakaś ilość wody w zbiorniku. Proszę spróbować wejścia w tryb serwisowy a może jest cień szansy, że blokada puści, ale tak jak mówię to już ostatnia deska ratunku przed inwazyjną próbą otwarcia drzwi:Później zostaną...

  06 Sty 2022 14:46

  Prawidłowo zatytułowany temat w dziale AGD szukam!

  Pralka EWF810 Electrolux schemat lub serwisówkalubLodówka ACZ3103 Amica - instrukcja obsługiZmywarka ADP4510 Whirlpool serwisówkaDział "AGD Szukam" służy pomocą użytkownikom w odnalezieniu różnych poszukiwanych materiałów. Nie należy opisywać w nim problemu, usterek ani...

  AGD Bazar 27 Kwi 2008 05:52Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 41822

  Suszarka kondensacyjna z pompą ciepła czy bez?

  Wielkie dzięki za kolejne podpowiedzi. :)Wygląda, że masz nieudany model suszarki, albo pechowy egzemplarz - jakiś dramat przeżywasz z nią.Nigdy nie słyszałem o dzieleniu wsadu na części, nigdy nie dzieliłem, a czasami po powrocie z wakacji było i 4 suszenia ciągiem, bez przerw. Zwykle robimy...

  21 Sty 2023 14:09Odpowiedzi: 1100 Wyświetleń: 389064

  Wymiana okablowania grzałki - Naciąganie klienta?

  Przychodzi Electrolux -serwis, wymienia całe okablowanie plus grzałkę (miała przebicie). Koszt kosmiczny (okablowania) w porownaniu do 15 minutowej operacji skrócenia przewodów o 10cm i zaciśnięcia nowych konektorów.Czy naprawdę jest potrzeba wymiany całego okablowania kiedy wystarczy naprawić...

  11 Kwi 2016 19:16Odpowiedzi: 29 Wyświetleń: 3030

Please add exception to AdBlock for elektroda. pl.
If you watch the ads, you support portal and users.

Thank you very much for proposing a new subject! After verifying you will receive points!

twoj_szefunio 05 May 2009 16:58 5789

 • #1Level 2  

  #1

  Witam!
  Potrzebuję instrukcję obsługi do w/w pralki w formacie pdf.
  Jak ktoś posiada taką instrukcję proszę przesłac na e-maila: twoj_szefunio(malpa)o2. pl
  Z góry dziękuję!

 • #2ar_jLevel 13  #2

  Pralki EWF 805, 1005. Instrukcja użytkownika PL.

  Pozdrawiam.

Instrukcja montażu, części i serwisu California Accent Lighting Alumleds Als500t Dbr Hc

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja montażu, części i serwisu California Accent Lighting Alumleds Als500t Dbr Hc

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja montażu, części i serwisu California Accent Lighting Alumleds Als500t Dbr Hc