Instrukcja konfiguracji sieci Canon 0058b001 Zr 200 Camcorder

Instrukcja konfiguracji sieci Canon 0058b001 Zr 200 Camcorder jest niezbędna do połączenia tego kamery z komputerem lub innym urządzeniem. Instrukcja zawiera instrukcje dotyczące konfigurowania urządzenia, włączania i wyłączania sieci oraz konfigurowania ustawień sieci. Instrukcja ta jest szczególnie przydatna, jeśli chcesz uzyskać dostęp do obrazu i dźwięku kamery przez sieć. Instrukcja konfiguracji sieci Canon 0058b001 Zr 200 Camcorder zawiera szczegółowe instrukcje, które pomogą Ci w konfigurowaniu sieci w celu uzyskania dostępu do obrazu i dźwięku kamery. Instrukcja ta jest niezbędna do uzyskania pełnego dostępu do funkcji kamery.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja konfiguracji sieci Canon 0058b001 Zr 200 Camcorder

Przed rozpoczęciem konfiguracji połączenia bezprzewodowego

 1. Upewnij się, że drukarka jest włączona.

  Jeśli zasilanie jest włączone, kontrolka WŁ. (ON) (A) świeci.

  • Uwagi dotyczące połączenia bezprzewodowego

  (Pojawia się w nowym oknie)

Kiedy drukarka przeprowadza procedurę czyszczenia, wyrównywania głowicy drukującej lub inną

Po zakończeniu procesu uruchom konfigurację.

 • Jeśli kontrolka Wi-Fi (B) na drukarce miga, naciśnij przycisk Zatrzymaj (Stop) (C). canon/ij/webmanual/Tutorial/G3000%20series/PL/TRL/screens/trl-i025. gif" alt="rysunek: Kontrolka Wi-Fi miga, naciśnij przycisk Zatrzymaj"/>

  Wybierz metodę połączenia poniżej.

  Konfiguracja bez używania kabla (Cableless setup)

  Ustaw informacje o routerze bezprzewodowym w drukarce bezpośrednio z urządzenia (takiego jak smartfon) bez korzystania z samego routera bezprzewodowego

  Konfiguracja bez używania kabla może trochę potrwać. W trakcie jej wykonywania połączenie internetowe może stać się czasowo niedostępne.

  Opcja Konfiguracja bez używania kabla nie jest dostępna w systemach Chrome OS ani Windows RT.

  Inne ustawienia (Other setup)

  Podłącz, korzystając z innej metody

  • Korzystanie z tego przewodnika
  • Glosariusz
  • (Pojawia się w nowym oknie)

  Podłącz drukarkę do sieci bez użycia kabla.

 • Rozpocznij konfigurację
 • Góra strony

  © CANON INC. 2019

  Przed przystąpieniem do łączenia drukarki PIXMA z siecią bezprzewodową należy sprawdzić, czy spełnione są następujące dwa warunki:

  1. Musisz mieć punkt dostępu (czasami nazywany routerem lub koncentratorem), za pomocą którego możesz uzyskać połączenie z Internetem. Przed przejściem do następnego kroku punkt dostępu musi być w pełni funkcjonalny.
  2. Musisz mieć urządzenie obliczeniowe, np. komputer PC, Mac, tablet lub smartfon, nazywane dalej komputerem, które ma połączenie z Internetem.

   Aby sprawdzić, czy komputer przeznaczony do pracy z drukarką jest podłączony do sieci, spróbuj otworzyć na nim stronę internetową, np. www. com. Jeśli strona internetowa nie zostanie wyświetlona, oznacza to, że nie ma prawidłowego połączenia z Internetem. Należy wyeliminować ten problem przed kontynuacją.

  UWAGA

  Jeśli masz problemy lub nie wiesz, w jaki sposób skonfigurować punkt dostępu lub połączenie z Internetem, zapoznaj się z instrukcją obsługi punktu dostępu, z którego korzystasz, lub skontaktuj się z dostawcą usług internetowych (ISP).

  Po spełnieniu powyższych warunków wybierz produkt poniżej, aby uzyskać dostęp do instrukcji dotyczących konfiguracji sieci bezprzewodowej.

  Instrukcja konfiguracji sieci Canon 0058b001 Zr 200 Camcorder

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja konfiguracji sieci Canon 0058b001 Zr 200 Camcorder

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja konfiguracji sieci Canon 0058b001 Zr 200 Camcorder