Instrukcja instalacji i ustawienia Cable Electronics Mp800bl

Instalacja i ustawienia Cable Electronics MP800BL jest łatwa i szybka. Przed instalacją należy wyłączyć wszystkie urządzenia i podłączyć kabel do portu Ethernet. Następnie należy podłączyć urządzenie do zasilania i uruchomić je. Po włączeniu należy skonfigurować urządzenie za pomocą przeglądarki internetowej, wpisując adres IP urządzenia i logowanie się. Użytkownicy mogą również skonfigurować urządzenie za pomocą aplikacji Cable Electronics MP800BL. Aplikacja pomoże Ci w konfiguracji urządzenia, konfiguracji sieci WiFi i konfiguracji usług sieciowych. Po skonfigurowaniu urządzenie będzie gotowe do użycia.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji i ustawienia Cable Electronics Mp800bl

1 Instalacja i serwisowanie urządzeń typu RAC, CAC i FJM Piotr Osiński Samsung Electronics Polska

2 Wybór miejsca instalacji (RAC)

3 Miejsce Instalacji (RAC) Jednostka Wewnętrzna Gdzie przepływ powietrza nie będzie utrudniony. Gdzie powietrze będzie łatwo rozprowadzane po pomieszczeniu. Na ścianie, która zapobiega wibracjom. Gdzie rury freonowe będą mogły być rozprowadzone zgodnie ze specyfikacją. Gdzie skroplona woda będzie miała swobodny odpływ.

4 Miejsce Instalacji (RAC) Jednostka Zewnętrzna W dobrze wentylowanym obszarze. Solidnaśćiana lub wylewka, dobrze przenosząca wibracje.

5 Miejsce Instalacji (RAC)

6 Instalowanie klimatyzatora (RAC)

7 Patrząc na ścianę, wejście przewodów można ustawić: Podstawy instalacji

8 Podstawy instalacji Każda nowa jednostka wewnętrzna wypełniona jest azotem. Przed połączeniem jednostek, usuń nakrętki i posłuchaj czy ucieka gaz. Jeśli nie słychać uciekającego gazu, może być gdzieś wyciek czynnika, proszę zrobić test ciśnieniowy. Utnij obydwie rurki ssącą i tłoczną obcinaczką, trochę dłużej niż wymierzono. Zwróć szczególną uwagę aby nie uszkodzić końcówki rurki. Końcówkę trzeba ogradować, czyli usunąć z niej kawałki miedzi powstałe podczas cięcia. Należy bardzo dokładnie zrobić kielich używając kielicharki. Konieczne jest sprawdzenie czy nie dostał się jakiś brud do środka przewodów.

9 Podstawy instalacji Wyrównaj rurki w celu lepszego podłączenia. Najpierw skręć śrubunki ręcznie, a następnie przy użyciu klucza dynamometrycznego. W tabeli poniżej momenty dokręcenia w zależności od średnicy rurki: Jeżeli zastosowane zostanie rozwiązanie lutowania rurek, należy wykonywać tę czynność pod azotem żeby zapobiec utlenianiu się miedzi. Szczególnie jeżeli używa się czynnika R410. Gaz Oklej wszystkie rurki i przewody razem upewniając się, że rurka od skroplin znajduje się na spodzie. Przełóż oklejony pęk przez dziurę w ścianie. Cały czas rura od skroplin musi być na spodzie i układać się po skosie w dół. Zawieś jednostkę wewnętrzną na blasze instalacyjnej. Taśma Upewnij się, że brud nie dostał się do środka rurek miedzianych. Skropliny Ciecz Przewody elektrczne

10 Podstawy instalacji Zamocuj jednostkę zewnętrzną w wyznaczonym wcześniej miejscu na ścianie zewnętrznej. Upewnij się, że zainstalowałeś korek spustowy i podkładki gumowe, które są w komplecie z urządzeniem. Podkłądki gumowe redukują wibracje. Nie rozcinaj podkładek gumowych. Zamocuj urządzenie zewnętrzne na stabilnym podłożu, które zpobiega hałasowi i wibracjom. Usuń osłonę elektroniki z boku obudowy jednostki zewnętrznej i podłącz przewody do bloku przyłączeniowego, upewniając się, że podłączyłeś L do L, F1 do F1 itd. Utnij, rozpęcz i skręć ręcznie każdą z rur miedzianych do odpowiedniego zaworu jednostki zewnętrznej i dokręć śrubunki używając klucza dynamometrycznego.

11 Podstawy instalacji Podłączenie przewodów zasilających i komunikacyjnych seria K i Y

12 Podstawy instalacji Podłączenie przewodów zasilających i komunikacyjnych seria P+

13 Podstawy instalacji Podłączenie przewodów zasilających i komunikacyjnych seria E

14 Podstawy instalacji Podłączenie przewodów zasilających i komunikacyjnych seria T

15 Podstawy instalacji Próżniowanie układu freonowego

16 Podstawy instalacji Próżniowanie układu freonowego

17 Podstawy instalacji Dobijanie czynnika chłodniczego Seria K i Y Średnica Przewodów Freonowych **09/12**** **18**** Ciecz mm () 6, 35 (1/4) Gaz mm () 9, 52 (3/8) Ciecz mm () 6, 35 (1/4) Gaz mm () 12, 7 (1/2)

18 Podstawy instalacji Dobijanie czynnika chłodniczego Seria E, P+ i T Średnica Przewodów Freonowych **09/12**** **18**** **24**** Ciecz mm () 6, 35 (1/4) Gaz mm () 9, 52 (3/8) Ciecz mm () 6, 35 (1/4) Gaz mm () 12, 7 (1/2) Ciecz mm () 6, 35 (1/4) Gaz mm () 15, 88 (5/8)

19 Podstawy instalacji Jeżeli nie ma nieszczelności, azot jest odłączony należy wypróżniować układ raz jeszcze przez 15 minut. Po zrobieniu próżni i odłączeniu pompy, odkręć zaślepkę i napełnij układ czynnikiem otwierając zawory serwisowe cieczowy i gazowy. Do zakończenia instalacji potrzebne są następujące czynności sprawdzające, które pozwolą stwierdzić, że urządzenie zostało zamontowane poprawnie i będzie pracować właściwie: Wytrzymałość instalacji Szczelność połączeń miedzianych i próba szczelności układu Podłączenie elektryczne Otulenie instalacji Poprawna ilość czynnika chłodniczego Odprowadzenie skroplin Podłączenie uziemienia Właściwa praca urządzenia

20 Wybór miejsca instalacji (CAC)

21 Miejsce Instalacji (CAC) Jednostka Wewnętrzna Gdzie przepływ powietrza nie będzie utrudniony. Na suficie, który wytrzyma jej ciężar.

22 Miejsce Instalacji (CAC) Jednostka Zewnętrzna W dobrze wentylowanym obszarze.

23 Instalowanie klimatyzatora (CAC)

24 Podstawy instalacji Przyłóż wzór arkusza do sufitu lub płyty, do której chcesz przymocować jednostkę wewnętrzną. Porównaj wzór arkusza z jednostką wewnętrzną żeby mieć pewność, że rozstaw otworów jest właściwy! Upewnij się, że masz wystarczająco dużo miejsca dookoła jednostki na czynności naprawcze i serwisowe. Przykręć śruby wieszakowe sprawdzając czy zgadza się średnica z wieszakami jednostki. Sprawdź wytrzymałość każdej ze śrub zanim podwiesisz jednostkę. Mogą powstawać wibracje jeśli śruba jest dłuższa niż 1 metr.

25 Podstawy instalacji Przykręć osiem podkładek i nakrętek na śrubę razem z podkładką gumową aby zniwelować wibracje. Umieść jednostkę na właściwym miejscu uwzględniając montaż panela. Zostaw miejsce na panel jednostki używając szablonu wyciętego z arkusza. Po ustawieniu odpowiedniej wysokości dokręcić jednostkę.

26 Podstawy instalacji Podłącz przewody jak pokazano poniżej. Podłącz rury miedziane do jednostki wewnętrznej. Jednostka wewnętrzna jest fabrycznie napełniona azotem. Przed podłączeniem jednostki odkręć śruby i posłuchaj czy wydobywa się gaz. Jeśli nie słychać uciekającego gazu istnieje możliwość nieszczelności, proszę zrobić test ciśnieniowy.

27 Podstawy instalacji Podłącz zasilanie do jednostki zewnętrznej jak poniżej. Podłączenie 3-fazowe Podłączenie 1-fazowe Podłączenie przewodów miedzianych, próżniowanie i test szczelności zrobić jak dla instalacji urządzeń typu RAC.

28 DIAGNOSTYKA

29 Kody błędów jednostka wewnętrzna Serii K i Y

30 Kody błędów jednostka zewnętrzna Serii K i Y

31 Kody błędów jednostka zewnętrzna Serii P+

32 Kody błędów jednostka wewnętrzna Serii E

33 Kody błędów jednostka zewnętrzna Serii E

34 Kody błędów jednostka wewnętrzna Serii T

35 Kody błędów jednostka zewnętrzna Serii T

36 KodybłędówKasetaGlobal 4-way

37 Kody błędów jednostki zewnętrznej CAC

38 Kody błędów jednostki zewnętrznej CAC

39 Sterownik rozwiązywanie problemów Sprawdź przycisk ON/Off N Sprawdź płytkę PCB Jednostki wewnętrznej i zasilanie T Czy sterownik działa? N Sprawdź czy nie ma śladów korozji na bateriach Zmień baterię / Sterownik T Płytka odbioru sygnału z pilota Pin 1 i 2 = 5V DC N Zmień płytkę T Płytka odbioru sygnału z pilota Pin 1 i 3 = 0~3V DC T GND Pin 1 VCC Pin 2 N Zmień płytkę VOUT Pin 3

40 Błąd OLP rozwiązywanie problemów 1) Sprawdź temperaturę sprężarki: Temperatura ochrony przed przeładowaniem 120 VTH = 1. 7~1. 8[V] (Normalnie 1. 764[V]) 2) Sprawdź napięcie OLP (Vref. ) Vref. =1. 2~1. 3[V] (1. 232[V]) Błąd OLP Vref. 8[V] (1. 764[V]) Poprawne 3) Sprawdź sygnał OLP Normalnie jest Wysoki (3. 3Vdc) ( Nienormalnie jest Niski (0Vdc)). 4) Odłącz czujnik temperatury wyjścia czynnika ze sprężarki z płytki i sprawdź rezystanjcę czujnika Porównaj z tabelką w poniższym slajdzie.

41 Czujnik temperatury rozwiązywanie problemów

42 Tabela wartości prądów i rezystancji dla czujnika temperatury pomieszczenia i czynnika Temp Sensor-R Kohm Seosor-V V Temp Sensor-R Kohm Sensor-V V Temp Sensor-R Kohm Sensor-V V Czujnik Temp. Tłoczenia

43 Rodzaje komunikacji w urządzeniach klimatyzacyjnych marki Samsung [AC - COM. ] [485 COM. ]

44 Sprawdzaniekomunikacjidla urządzeń typu Maldives rozwiązywanie problemów 485 Błąd Komunikacji Urządzenia Maldives Wysoki EER 1) Sprawdzić czy przewody komunikacyjne nie zostały podłączone w miejsce zasilania. Jeśli podłączymy przewód komunikacyjny w miejsce zasilania, po podaniu napięcia część komunikacyjna (485IC) ulegnie uszkodzeniu 2) Sprawdzić poprawność podłączenia przewodów pomiędzy jednostkami, błąd lub przejście przez przewód pomiędzy jednostkami: Użyj testera. 3) Sprawdzić napięcie na jednostce zewnętrznej i wewnętrznej 4) Sprawdzić podłączenie przewodu pomiędzy płytką PBA jednostki wewnętrznej a kostką przyłączeniową (F1, F2) 5) Sprawdzić podłączenie przewodu pomiędzy płytką PBA jednostki zewnętrznej a kostką przyłączeniową (F1, F2)

45 Wentylator jednostki wewnętrznej i zewnętrznej rozwiązywanie problemów

46 Wentylator jednostki wewnętrznej i zewnętrznej rozwiązywanie problemów

47 Błąd wycieku czynnika chłodniczego rozwiązywanie problemów Dla urządzeń typu Maldives Wysokie EER 1) Sprawdzić czy przewód freonowy nie jest pęknięty 2) Sprawdzić rezystancję oraz czy czujnik temperatury wejścia czynnika na parownik jest we właściwym miejscu 3) Sprawdzić podłączenie zaworu rozprężnego w jednostce zewnętrznej 4) Dobić właściwą ilość czynnika chłodniczego 2 3

48 Inne błędy rozwiązywanie problemów Błąd czujnika Radiatora / Błąd Radiatora 1 1) Sprawdzić mocowanie płytki PBA 2) Sprawdzić przestrzeń pomiędzy płytką PBA a radiatorem 3) Sprawdzić zamocowanie obudowy 4) Sprawdzić pracę wentylatora Błąd wydajności 1) Wprowadzić kod opcji używając sterownika bezprzewodowego 2) Zresetować napięcie 3) Wgrać EEPROM na płytkę PBA jednostki zewnętrznej

49 Błąd przerwania pracy rozwiązywanie problemów 1. Lista kontrolna: Sprawdzić temperaturę wokół jednostki zewnętrznej. 2. Procedura wykrywania i usuwania usterek

50 Sprężarka rozwiązywanie problemów nie Włącz jednostkę w trybie turbo na chłodzenie. Sprężarka powinna ruszyć po 5 min. Sprawdź napięcie 220V w miejscach N i 1 w jednostce zewnętrznej. tak Sprawdź napięcie 220V w miejscach N i 1 w jednostce zewnętrznej. nie Sprężarka wystartował a Sprawdź przekaźnik OLP otwarty zamknięty tak Sprawdź kabel podłączeniowy sprężarki. nie Sprawdź lub PCB jednostki wewnętrznej. tak Sprawdź ciśnienie czynnika. Sprawdź amperaż. Poczekaj aż przekaźnik OLP wyłączy się Sprężarka brzęczy i/lub nie dochodzi prąd Sprawdź kondensatory i wymień jeśłi potrzeba. tak Sprężarka wystartowała? nie Sprawdź rezystancję uzwojeń sprężarki. Jeśli jest niewłaściwa, wymień sprężarkę. Sprężarka brzęczy i/lub nie dochodzi prąd.

51 Sprężarka rozwiązywanie problemów Rezystancja uzwojeń R 1. 6 Ω Rezystancja izolacji 4. 8Ω S C Uziemien ie R C S R 3. 2Ω Głów ne C R > 1MΩ - Pom S

52 Tabela rezystancji sprężarek typu inverter

53 Tabela rezystancji sprężarek typu on/off

54 Sprężarka rozwiązywanie problemów Objaw Uszkodzona część Powód Rozwiązywanie problemów Włącznik zasilania nie jest podłączony Spróbuj ponownie po sprawdzeniu włącznika Zasilanie Wyrzuciło bezpieczniki. Spróbuj ponownie po wymianie bezpiecznika Niskie napięcie Spróbuj ponownie po sprawdzeniu napięcia Spróbuj ponownie po sprawdzeniu połączeń Podłączenie elektryczne Złę podłączenie albo nie podłączone elektrycznych Praca termostatu Sprawdź temp. wewnętrzną i tryb pracy Start ochrony pracy Spróbuj ponownie po 5 minutach Sprężarka nie pracuje Sprężarka pracuje ale wyłącza się po chwili. Kontrola Otwarta faza (3-fazy) Odwrócone fazy (3-fazy) Uszkodzony kondensator OLP jest odłączone Jeśli sprężarka jest OK po sprawdzeniu rezystancji Popraw podłączenie i zrestartuj Zrestartuj po wymianie kondensatora Sprawdź stan pracy OLP i zrestartuj Wewnętrzne części są uszkodzone. Sprężarka Silnik jest uszkodzony (odłączona cewka lub zwarcie) Spróbuj ponownie po wymianie sprężarki Zasilanie Uszkodzenie wyłącznika Uruchom ponownie po zmianie wyłącznika Przeładowanie Zbyt niskie nastawienie OLP Sprawdź model OLP, zmień go i zrestartuj Przekaźnik Terkocze. Uszkodzony włącznik Sprawdź stycznik, wymień go i zrestartuj Termostat Praca termostatu Sprawdź temp. wewnętrzną i tryb pracy Ciepło wytwarzane przez zbyt niskie/wysokie Sprawdź napięcie i zewnętrzną temperaturę napięcie. sprężarki. Sprężarka Ciepło wytwarzane przez otwarcie fazy Ciepło wytwarzane przez gorsze chłodzenie wynikające z braku czynnika Niewydajne chłodzenie Nadmierne ciśnienie tłoczenia Nadmierny pobór czynnika Uszkodzenie sprężarki Sprawdź podłączenie i zrestartuj Sprawdź wewnętrzną temperaturę sprężarki po dobiciu czynnika ( 115 OK / ŻLE) Zrestartuj po dobiciu czynnika Zrestartuj po oczyszczeniu i prózniowaniu Przeładowany Zrestartuj po wymianie sprężarki

55 Objawy rozwiązywania problemów

56 Objawy rozwiązywanie problemów Objaw Wadliwa część Przyczyna Rozwiązywanie problemów Nie skroplony wchodzi na zawór. Czynnik jest nadmiernie ładowany. Po oczysczeniu i wypróżniowaniu układu nabić świeżego czynnika Wysokie ciśnienie tłoczenia Niska wentylacja (Uszkodzenie wentylatora) Skraplacz nie ma przepływu powietrza.. Zrestartuj po wymianie silnika Zrestartuj po wyczyszczeniu skraplacza Słońce skierowane bezpośrednio na skraplacz. Wymiana powietrza przez skraplacz ponieważ jest złe wentylowanie. Za mało czynnika Poprawić środowisko pracy Naładuj po próżniowaniu i teście wycieku czynnika. Urządzenie pracuje ale ma słabą wydajność chłodniczą. Niskie ciśnienie tłoczenia Niska temp. powietrza (temperatura wentylowana przez skraplacz jest za niska). Przez skraplacz przechodzi za dużo powietrza. Czynnik w postaci cieczy wchodzi na sprężarkę. Zrestartuj po sprawdzeniu temp. zewnętrznej. Sprawdź silnik wentylatora Naładuj po próżniowaniu Gorsza możliwość sprężania. Zrestartuj po wymianie sprężarki Zbyt wysokie ciśnienie powrotu Zwiększone ładowanie Uszkodzona termoiolazja Gorsza możliwość sprężania Naładuj po wypróżniowaniu Sprawdż parownik i wentylator skraplacza Wymień sprężarkę Zmniejszone ładowanie Dobij czynnik Zbyt niskie ciśnienie powrotu Parownik zablokowany przez lód lub wodę Zawór rozprężny zablokowany. Wyciek czynnika. Zrestartuj po umyciu parownika Wymień zawór rozprężny Sprawdź szczelność

57 Objawy rozwiązywanie problemów Temperatura Ciśnienie zewnętrzne Stan Prąd Tłoczenia Zewnętrzna Wewnętrzna Niskie Wysokie sprężarki Ciecz Gaz Ciecz Gaz Zablokowany przepływ (Wewnątrz) Zablokowany przepływ (Na zewnątrz) Niski Gaz (Wyciek) Przeładowanie Zablokowana kapilara Słabe sprężanie Zablokowana rura (Gazowa) Układ nie został dokładnie wypróżniowany. Temperatura tłoczenia wzrasta, ponieważ w układzie znajduje się powietrze. Wzrasta amperaż. Zamarza zawór rozprężny. Spada wydajność w trybie chłodzenia. Wzrasta wysokie ciśnienie. Zablokowany zawór rozprężny (kapilara) Wejście ciepłe. Wyjście zimne. Niewielka różnica pomiędzy wejściem a wyjściem czynnika z parownika. Zamarzanie parownika. Spada amperaż. Wysoka temperatura tłoczenia. Sprężarka generuje błąd OLP. Przeładowany Wzrost ciśnienia. Wysoki amperaż. Spada wydajność na chłodzeniu. Zamarzanie rury ssącej. Ciecz wraca do sprężarki.

58 Sprężanie pary w systemach chłodniczych

59 Opis sprężania pary System sprężania pary do chłodzenia używa obiegu czynnika chłodniczego jako medium, które absorbuje i usuwa ciepło z otoczenia aby schłodzić daną przestrzeń. Każdy z takich systemów składa się z 4 głównych komponentów; 1. Sprężarka 2. Skraplacz 3. Zawór rozprężny (EEV, Kapilara lub Zawór dławiący) 4. Parownik Jednostka w chłodzeniu Czynnik chłodniczy wchodzi na sprężarkę jako para nasycona i jest sprężany do wysokiego ciśnienia co w rezultacie daje wysoką jego temperaturę. Gorąca sprężona para jest zwana parą przesyconą i jest gotowa do skroplenia. Nagrzana para oddaje ciepło kiedy krąży do skraplaczu i jest nazywana nasyconą cieczą. Nasycona ciecz jest nstępnie kierowana na zawór rozprężny, gdzie ulega nagłemu spadkowi ciśnienia poprzez rozprężenie. Dzięki temu otrzymujemy mieszankę cieczy i pary schłodzonej. Schłodzona mikstura czynnika wędruje na parownik. Wentylator wciąga ciepłę powietrze z pomieszczenia, które przechodząc przez parownik schładza się i ochładza pomieszczenie do zadanej temperatury, a jednocześnie sprawia, że znajdująca się w parownik mieszanka odparowuje. Czynnik opuszcza parownik jako para nasycona i wraca z powrotem na sprężarkę żeby rozpocząć nowy cykl.

60 Kiedy urządzenie przełączone jest na grzanie czynnik wychodzi na zawór zwrotny bądź 4-drogowy, który zmienia kierunek jego przepływu po ukłądzie, z wyjątkiem kierunku przepływu przez sprężarkę. Tak więc, para przegrzana teraz zmierza żeby zostać skroplona w jednostce wewnętrznej, ogrzać powietrze, które przez nią przechodzi i ogrzać pomieszczenie do zadanej temperatury. Jednostka zewnętrzna zatem staje się parownikiem, gdzie czynnik odparowuje i wraca do sprężarki para nasycona, gotowy dalszego obiegu. Jednostka w grzaniu

61 Analiza termodynamiki gazu Ciśnienie (kgf/cm2) Nasycona ciecz C 5 C 5 Ciecz i Gaz 3 Parownik Para przegrzana C Sprężarka C Para nasycona 1 Temperatura zewnętrzna C Temperatura wewnętrzna C Entalpia (kcal/kg) 1 do 2 = Sprężanie pary nasyconej. 2 do 3 = Para przegrzana usuwana jest w skraplaczu. 3 do 4 = Para zamieniana jest w ciecz w skraplaczu. 4 do 5 = Ciecz zamienia się w mieszankę ciecz+gaz za zaworem rozprężnym. 5 do 1 = Ciecz+para przechodzi w parę nasyconą w parowniku i wraca do sprężarki.

62 Instalacja i serwisowanie urządzeń typu FJM Piotr Osiński Samsung Electronics Polska

63 Program szkolenia 1. Wprowadzanie kodów opcji po wymianie płytki jednostki wewnętrznej. Instalacja i próbny rozruch. 3. Kontrola instalacji rurowej (tryb adresowania automatycznego). 4. Najczęściej spotykane błędy i usterki oraz ich diagnostyka dla różnych modeli jednostek wewnętrznych i zewnętrznych.

64 1.

65 1.

66 1.

67 1. Wprowadzanie kodów opcji przy użyciu 4 różnych sterowników bezprzewodowych (MR-AH01).

68 1.

69 1.

70 1. Wprowadzanie kodów opcji przy użyciu 4 różnych sterowników bezprzewodowych (ARH).

71 1.

72 1.

73 1.

74 1.

75 1.

76 1. Wprowadzanie adresów jednostek wewnętrznych i ustawień opcjonalnych.

77 1.

78 1.

79 1. Ustawianie adresu jednostki wewnętrznej (główny i RMC)

80 2. Instalacja i próbny rozruch RJ040/050F2HX** AJ040/050FCJ2**

81 2. Instalacja i próbny rozruch RJ040/050F2HX** AJ040/050FCJ2**

82 2. Instalacja i próbny rozruch RJ052/060F3HX** AJ052/068FCJ3**

83 2. Instalacja i próbny rozruch RJ052/060F3HX** AJ052/068FCJ3**

84 2. Instalacja i próbny rozruch RJ070/080F4HX** AJ070/080FCJ4**

85 2. Instalacja i próbny rozruch RJ070/080F4HX** AJ070/080FCJ4**

86 2. Instalacja i próbny rozruch RJ100F5HX** AJ100FCJ5**

87 2. Instalacja i próbny rozruch

88 2. Instalacja i próbny rozruch

89 2. Instalacja i próbny rozruch

90 2. Instalacja i próbny rozruch

91 2. Instalacja i próbny rozruch

92 2. Instalacja i próbny rozruch Przed FJM PLUA A Model Modele z lat 11, 12, 13 FJM2 RJ040/050F2HX** RJ060F3HX** AJ040/050FCJ2** RJ070/080F4HX** AJ052/068/070/080/100FCJ***

93 2. Instalacja i próbny rozruch Kostka ze switchami do ustawiania rodzaju adresowania Pokrętło obrotowe do ustawiania ilości zainstalowanych jednostek wewnętrznych Przycisk K1 sprawdzenie orurowania systemu w trybie automatycznego adresowania Wyświetlacz 7-segmentowy Przycisk K4 zmiana podglądu parametrów pracy urządzenia Przycisk K2 włączanie trybów testowych i serwisowych Przycisk K3 resetowanie układu

94 2. Instalacja i próbny rozruch

95 2. Instalacja i próbny rozruch Adresowanie jednostek wewętrznych

96 2. Instalacja i próbny rozruch

97 2. Instalacja i próbny rozruch Numer Parametr Opis 0 Bieżąca częstotliwość Bieżąca częstotliwość sprężarki Wersja Micom (W przypadku przyciśnięcia przycisku przez 5 sekund) 1 Docelowa częstotliwość Docelowa częstotliwość sprężarki (sterowana przez algorytm) 2 Żądana częstotliwość Order Frequency (sterowana przez inverter) 3 Krok otwarcia EEV0 EEV address 0: xxx Step 4 Krok otwarcia EEV1 EEV address 1: xxx Step 5 Krok otwarcia EEV2 EEV address 2: xxx Step 6 Krok otwarcia EEV3 EEV address 3: xxx Step 7 Prędkość wentylatora H(wysokie), L(niskie), Brak(wyłaczony) / BLDC: RPM 8 Temperatura tłoczenia Temperatura tłoczenia sprężarki 9 Temperatura OLP OLP (Temperatura w górnej części sprężarki) 10(A) Temperatura za skraplaczem Temperatura czynnika za skraplaczem 11(B) Temperatura zewnętrzna Czujnik temperatury zewnętrznej 12(C) Prąd Prąd 13(D) Docelowa temperatura tłoczenia Docelowa temperatura tłoczenia sprężarki do sterowania zaworami EEV 14(E) Suma wydajności Suma wydajności pracujących jednostek wewnętrznych 15(F) Tryb zabezpieczeń Wyświetlanie trybu zabezpieczenia

98 2. Instalacja i próbny rozruch

99 3. Kontrola instalacji rurowej (tryb adresowania automatycznego)

100 4. Najczęściej spotykane błędy i usterki oraz ich diagnostyka dla jednostek zewnętrznych i różnych modeli jednostek wewnętrznych. Dla jednostek wewnętrznych typu naściennego kody błędów są takie same jak dla urządzeń typu RAC. Szukanie przyczyny oraz sprawdzanie niezbędnych parametrów odbywa się również w taki sam sposób. Usterki oraz ich diagnostyka dla modeli wewnętrznych naściennych urządzeń typu Multi Split w poniższych slajdach.

101 4. Jeżeli wyświetla nam się błąd np. silnika wentylatora lub któregoś z czujników przyczyny szukamy tak samo jak dla innych urządzeń. Poniżej opis usterki pompki skroplin.

102 4. Tabela błędów dla jednostek wewnętrznych kanałowych.

103 4. Tabela błędów dla jednostek wewnętrznych kanałowych c. d.

104 4.

105 4. Najczęściej spotykane błędy jednostki zewnętrznej

106 4. Najczęściej spotykane błędy jednostki zewnętrznej c.

107 Dziękuję za uwagę!

 • błąd podczas instalacji obsługi sieci HP C4580

  kolego czytałem i przeglądałem to już wcześniej nawet zastosowałem się do porad. Dzowniłem na infolinie do HP oni twierdzą że zawieszenie się w momencie "sprawdzania interfejsu skanowania TULIP" jest wynikiem problemu z systemem z czym się zgodzę pod drukarka pod windows 7, vistą i czystą instalacją...

  Software serwis 18 Cze 2017 07:34Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1772

 • Nordson filtry końcowe DFO - instrukcja instalacji, obsługi PL

  Instrukcja instalacji, obsługi i konserwacja filtra końcowego DFO Nordson.

  Inne Instrukcje obsługi 08 Paź 2014 08:12Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 798

  Termet G 19-02 - Termaq Electronic. Instrukcja serwisowa, instalacji, obsługi PL

  Termet Termaq electronic, aquapowerInstrukcja INSTALACJI*OBSŁUGIKONSERWACJI*NAPRAWY

  AGD Instrukcje Obsługi 10 Paź 2014 07:59Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 13386

  Brak obsługi myszki i klawiatury

  WitamPiszę ten post bo wyczerpały mi się już pomysły jak przywrócić bez instalacji obsługę myszki i klawiatury w komputerze, system prawidłowo się odpala lecz nie widzi tych urządzeń podłączyłem także sprzęty na PS2 i też ich nie widzi.Myślałem że mam uszkodzoną płytę główną dla sprawdzenia odpaliłem...

  22 Gru 2009 11:13Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 2096

  Termet G17-20 Wyk. 3 instrukcja, obsługa, konserwacja (polski)

  Instrukcja: instalacja, obsługa, konserwacja, gwarancja, gazowego grzejnika wody przepływowej G17-20 wyk. 3, G17-20-Z-50 firmy predom-termet. Skan całości oprócz kuponów reklamacyjnych.

  03 Lis 2011 23:51Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 4366

  Instrukcja obsługi ekspres do kawy AEG CO 200

  Potrzebuję instalacji obsługi w języku polskim do ekspresu AEG CO 200

  15 Gru 2019 13:44Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 267

  Poprawność instalacji elektrycznej

  Czy mógłby ktoś sprawdzić mój projekt sterowania oświetleniem w domu jednorodzinnym?Najbardziej zastanawia mnie czy mogę wykorzystać piny komunikacyjne w ArduinoMega jako sterowanie przekaźnikami lub przełącznikami monostabilnymi.Tutaj kod programu (jeszcze nie rozbudowany)Całość będzie podpięta...

  Mikrokontrolery Początkujący 06 Lut 2023 22:14Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 39

  ZIPP QUANTUM z 2005- instrukcja obsługi i naprawy - odkupię

  Witam,Przeszukałem całe fora internetowe i brak jakichkolwiek wzmianek o ZIPP'ie QUANTUM z rocznika 2005, a dokładniej o instrukcji - poradniku obsługi i naprawy dla tego modelu, a najwłaściwiej rzecz biorąc dla tej firmy, co jest???Na Allegro znalazłem kilka egzemplarzy i oto opis:Skutery chińskie,...

  Ogłoszenia Elektronika 07 Lip 2010 20:08Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 11448

  Jaki kurs wybrać? Obsługa maszyn

  Mam pytanie jaki kurs należałoby ukończyć by móc obsługiwać maszyny służące do odlewania i frezowania tworzyw sztucznych?Nie wiem czy wystarczające byłyby uprawnienia obsługoweDodam tylko że nie posiadam wykształcenia zawodowego lu technicznego związanego z elektryką/elektronikączy należało...

  Nauka Szkolnictwo 13 Lut 2014 18:36Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 945

  Okresowa obsługa konserwacja i serwis kolektorów słonecznych

  Okresowa obsługa, konserwacja i wykrywanie uszkodzeń kolektorów słonecznych.Dla zapewnienia właściwego funkcjonowania instalacji przy pełnych parametrach użytkowych konieczne jest okresowe wykonanie niektórych kontroli obejmujących:• Ciśnienie w instalacji: sprawdzić czy pozostaje niezmienne...

  Systemy Grzewcze Serwis 01 Lip 2009 09:34Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 8697

  Instalacja Windows XP na dysku 1TB

  Jak rozwiązać problem z komunikatami o błędach „Stop 0x0000007B” w systemie Windows XPKomunikat o błędzie „Stop 0x0000007B” może się również pojawić w trakcie instalacji systemu Windows, po ponownym uruchomieniu programu instalacyjnego. Jeśli podczas działania programu...

  Komputery Hardware 24 Lis 2010 12:49Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 4859

  Instalacja 24V w budynku wielorodzinnym a przepisy

  Instalacja na 24V sama w sobie spełnia III klasę ochronności Nie każda. Instalacja oświetlenia w piwnicy to może być FELV. FELV nie stanowi jednoczesnej ochrony podstawowej i przy uszkodzeniu.Więc pomyślałem sobie że jak do wymiany żarówki zgodnie z prawem są potrzebne uprawnienia to do zaprojektowanie...

  Elektryka Ochrona 01 Maj 2013 09:49Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 8988

  Filtry magnetyczne Ferdom i Fernox w systemach grzewczych c. o. obsługa wrażenia

  W temacie:obiecałem porównanie i przedstawienie konstrukcji oraz cech użytkowych dwóch popularnych na rynku filtrów magnetycznych.Oba użytkuję w swoich dwóch domach mniej więcej od października 2018 roku, czyli przez ostatni sezon grzewczy. Zamontowałem je wraz z nowymi piecami Termet Ecocondesn...

  Systemy Grzewcze Użytkowy 13 Kwi 2019 06:06Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 3582

  [Praca] Brygadzista - Instalator Instalacji Teletechnicznych

  Twój zakres obowiązków:Wykonywanie instalacji niskoprądowych i nadzór nad grupą instalatorów. Sieci komputerowe, instalacje alarmowe, światłowodowe, systemy monitoringu CCTV, kontrola dostępu. Serwis oraz obsługa systemów teleinformatycznych. Praca w Łodzi i najbliższej okolicy. Sporadyczne wyjazdy...

  01 Gru 2022 14:19Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 111

  Instalacje przeciwpożarowe

  Witaj, co do zasady działania to sprawa zasadniczo wygląda tak:Centrala pracuje zazwyczaj w dwóch trybach pracy:1. z obsługą2. bez obsługiW przypadku 1 trybu jeżeli zadziała detektor (oprócz ROP) załączy się alarm ostrzegawczy, cichy - brzęczyk w centrali. Jednocześnie centrala wyświetli komunikat...

  Początkujący Elektronicy 30 Lip 2009 19:13Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 5364

  Instrukcja obsługi ciągnika Farm-mot 250D

  Spis treści1. INFORMACJE OGÓLNE1. 1. Dane identyfikacyjne1. 2. Bezpieczeństwo obsługi1. 3. Zalecenia przeciwpożarowe.1. 4. Gwarancja fabryczna1. 5. Przekazanie ciągnika nabywcy2. CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA3. URZĄDZENIA STEROWNICZE I KONTROLNE3. Wskaźniki tablicy...

  13 Sty 2022 15:06Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 11600

  Kalibrator wtryskiwaczy do samochodowej instalacji gazowej.

  chciałem przedstawić urządzenie, które powstało blisko rok temu do kalibracji wtryskiwaczy przeznaczonych do samochodowej instalacji gazowej.ZałożeniaDokładność ustawienia skoku do 0, 01mm. Prostota w obsłudze oraz wyeliminowanie błędu człowieka.MechanikaW pierwszej...

  DIY Konstrukcje 08 Gru 2011 19:32Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 13488

  Windows 8 -aktualizacja - Czarny ekran w trakcie instalacji Windows 8

  Mam problem z aktualizacją Vista 64bit do Windowsa 8 64 bit. Po uruchomieniu asystenta instalacji widnieją komunikaty o braku obsługi opcji bezpiecznego rozruchu, konieczności zainstalowania oprogramowania do obsługi DVD oraz braku obsługi paska bocznego w windows 8.Podczas instalacji z poziomu...

  06 Sty 2014 19:55Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2445

  Pierwsze na świecie mierniki cęgowe z CAT III / 1500V do instalacji solarnych

  Firma Fluke wprowadza na rynek pierwsze na świecie do instalacji solarnych.Nowy miernik cęgowy umożliwia wykonywanie pomiarów instalacji solarnych przy napięciu 1500 V, jednocześnie zapewniając najwyższą klasę bezpieczeństwa dla tej wartości napięcia oraz prostszą obsługę.Eindhoven,...

  Energia Odnawialna 04 Paź 2021 10:17Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2592

  Inżynier Obsługi Budynku - oferta pracy

  Sodexho Polska międzynarodowa firma specjalizująca się w zakresie Zarządzania i Eksploatacji Nowoczenych Budynków poszukuje Kanddytatów na stanowisko:Inżynier Obsługi BudynkuOgłoszenie kierujemy do osób, które chcą poszerzać swoją wiedzę oraz rozwijać się zawodowo w obszarze kompleksowej...

  11 Wrz 2008 14:59Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 834

  Mała modernizacja starej instalacji c.

  Jestem właścicielem domku jednorodzinnego z lat siedemdziesiątych typu „klocek” o powierzchni 110 m2. Dom jest nieocieplony. Ściany – cegła + pustak, otynkowane i do tego stropodach „izolowany” szlaką. Okna plastikowe o współczynniku przenikania 1, 1. Jak widać taki...

  19 Sie 2012 19:41Odpowiedzi: 20 Wyświetleń: 10013

  Projekt instalacji CO i CWU - poprawna? Prośba o komantarz

  Nie będzie sterowania elektronicznego podłogówką. Będą rotametry i reczne zaworki na powrotach plus stacja pogodowa do sterowania zaworami mieszającymi. Masz racje Plumpi to będzie najlepsze. Zmieniłem miejsce zaworów zwrotnych na powrotach. Zasilanie instalacji od dołu.Sterowanie elektroniczne...

  10 Lut 2021 15:27Odpowiedzi: 32 Wyświetleń: 2139

  CorelDraw7 -wyskakujące okno Pomoc i obsługa techniczna systemu Windows

  Witam!Po świeżej instalacji pakietu CorelDraw7 pod systemem Windows7 64bit po każdym (! ) przyciśnięciu lewego przycisku myszki pojawia się okno"pomoc i obsługa techniczna systemu windows"treść jest następująca:"Dlaczego nie mogę uzyskać dostępu do Pomocy tego programu?Pomoc tego programu...

  17 Lut 2012 23:51Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 5697

  Dwie nowości od Fluke do instalacji solarnych oraz elektrycznych

  Firma Fluke wprowadziła właśnie na rynek dwie nowości: przełomowy analizator jakości energii elektrycznej z serii 1770 pozwalający na bezbłędne pomiary oraz pierwsze na świecie mierniki cęgowe o klasie bezpieczeństwa CAT III / 1500 V do instalacji solarnych.Analizator jakości energii elektrycznej,...

  Newsy 21 Paź 2021 07:27Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 879

  SONY CDX CA850 (Instrukcja obsługi)

  Tutaj obsługa:a tutaj instalacja:po:· German· English· French· Italian· Dutchoraz tutaj obsługa:i instalacja:· Greek· Spanish· Portuguese· Russian· Swedish

  Schematu/instrukcji/artykułu 22 Lut 2006 07:26Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3494

  Instalacja RTV do PVR i multiroom

  Jakiś czas temu na forumbudowlanym. pl założyłem post odnośnie instalacji satelitarnej w domku jednorodzinnym. Niestety do dzisiaj nie doczekałem się jakiejkolwiek porady, a że temat jest pilny i przynajmniej dla mnie ważny, bo na całe życie, pozwoliłem sobie przepiąć posta na to forum. Może macie...

  SAT Serwis 10 Sty 2010 12:08Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2120

  Kolejny projekt instalacji alarmowej dla domu...

  Z góry przepraszam za rozwlekłość tematu, ale starałem się skracać:)Próbuję zaprojektować instalacje alarmową z elementami automatyki.Mój budynek jest w stanie surowym na etapie instalacji elektrycznych.Potrzebuję porady jaką centralę? zastosować do budowanej instalacji alarmowej.Oczywiście...

  Zabezpieczenia Stacjonarne 07 Gru 2010 22:12Odpowiedzi: 28 Wyświetleń: 15092

  PC - Niedziałająca klawiatura USB przy instalacji systemu.

  Nie podałeś modelu płyty głównej ale w opcji USB controllers najprawdopodobniej można włączyć lub wyłączyć kontroler USB, ewentualnie ustawiać tryb (2. 0 lub 1. 1). Kontroler musi być włączony inaczej urządzenia USB nie będą działać. Wcale.Legacy function opowiada za obsługę klawiatur i myszek USB...

  Początkujący Naprawy 19 Sty 2015 17:40Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1251

  Projekt instalacji CO proszę o podpowiedź czy jest ok.

  Jeśli mam poradzić, to trzymaj się wersji z zaworem 4D i obiegiem kotłowym. Zawór 4D i obieg kotłowy dużej średnicy. Tak zabezpieczysz temp. powrotu kotła i spełnisz warunki gwarancji. Do zaworu 4D siłownik i zdaje się obsługę siłownika daje regulator kotła (opcja ochrony powrotu i zadanej temp. zasilania...

  02 Gru 2015 08:38Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 1779

  [Praca] Warszawa - Technik obsługi budynku

  Manpower to światowy lider w dziedzinie HR o ponad 60-cio letniej tradycji. Nasza firma jest obecna w 82 krajach, na terenie Polski mamy 50 oddziałów. Współpracujemy z 400 000 klientów rocznie, w tym małymi i średnimi przedsiębiorstwami ze wszystkich sektorów, a także największymi światowymi korporacjami....

  Inne Bazar 14 Sty 2016 08:16Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 855

  [Praca] Projektant Instalacji Niskoprądowych

  Firma Teleconnections Sp. z o. o., w związku z dynamicznym rozwojem, pilnie poszukuje sumiennych i odpowiedzialnych osób na stanowisko:Projektant Instalacji NiskoprądowychMiejsce pracy: WarszawaOpis stanowiska:• realizacja prac projektowych w zakresie instalacji niskoprądowych...

  Elektrotechnika Elektryka Bazar 05 Lip 2016 18:21Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1494

  Instalacja XP na P3 450MHz

  A ja odpowiem tak: zgodnie z M$ WinShit XP wymaga:Procesor Pentium II 233 MHz zalecane Pentium II 300 MHzPamięć operacyjna (RAM) 64 MB zalecane 128 MBPrzestrzeń dyskowa Dysk twardy 2 GB i minimum 650 MB wolnego miejsca zalecane 2 GB wolnego miejsca na dyskuWyświetlanie Karta graficzna, monitor...

  04 Wrz 2004 20:52Odpowiedzi: 42 Wyświetleń: 3920

  Problem z instalacją win98

  Ponieważ nadal upierasz się, że nasze rady nic nie dały, to zrób tak jak opisuję poniżej.Tylko wykonaj to tak jak napisałem niżej.Zacznij więc wszystko od początku. I tak najpierw uruchom komputer z dyskietki startowej WIN98. Po załadowaniu DOS-a uruchom program Fdisk z obsługą dużych dysków...

  06 Paź 2005 21:27Odpowiedzi: 28 Wyświetleń: 1871

  Audi 80 1. 9 TDI - potrzebny schemat instalacji i książki

  Witam wszystkich forumowiczów.Razem z kumplem pilnie poszukujemy wszelkich informacji odnośnie AUDI 80 1. 9 TDI z 11/12. 1991 r. Chodzi o wszelkiego rodzaju schematy elektryki, dane techniczne, instrukcje obsługi jeżeli tak owa wogóle istnieje, może ktoś z was posiada książkę w stylu "SAM NAPRAWIAM"...

  Samochody Szukam 03 Gru 2006 02:31Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2109

  Podczas instalacji windowsa komp się zawiesza.

  GA 7VT600-RZ to dość wczesna konstrukcja tak jak pierwsze płyty Abit KV7 z Via KT600 (w wersji 1. 0), i o ile mnie pamięć nie zawodzi to w specyfikacji początkowej nie była uwzględniona obsługa semptromów co nie znaczy że te procesory nie są poprawnie obsługiwane. W większości przypadków pomagała zmiana...

  11 Kwi 2008 14:33Odpowiedzi: 23 Wyświetleń: 22920

  Landi Renzo Omegas - dziwny program do obsługi.

  przeglądałem właśnie rosyjskie fora traktujące o lpg i znalazłem taki oto program:... jest to program do obsługi instalacji Landi Renzo Omegas? Czy ktoś kiedyś spotkał się z takim programem do tej instalacji?

  Samochody Instalacje Gazowe 24 Mar 2010 21:35Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 3086

  różnica w obsłudze CPU w windows XP i windows 7

  Zauważyłem, że po instalacji XP Home, w systemie widnieje jedynie jeden procesor Intel Pentium Core; natomiast po instalacji Windows 7 system wyświetla dwa takie same procesory jeden po drugim...Czy Windows XP nie obsługuje procesorów 2 rdzeniowych?Chodzi mi o systemy 32Bitowe...Jeśli XP nie...

  30 Kwi 2010 11:26Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 5403

  Senic D i problemy z instalacją Win 98

  A próbowałeś -uruchom z obsługą cdrom, komenda fdisk, obsługa dużych dysków -tak-i dalej partycja podstawowa później rozszerzona dyski logiczne na rozszerzonejustaw aktywną partycję i dopiero instalacja. Trochę skrótowo napisałem ale chyba w miarę jasno. Właśnie kończę instalację win98. Jak był linux to...

  06 Paź 2010 20:49Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 882

  Acer Aspire 1360 (1363WLMi) problem z obsługą napędów

  Pierwsze problemy pojawiły się przy próbie instalacji XP HE SP2. Instalacja kończyła się w różnych miejscach wyświetleniem BSOD z błędami 0x50, 0x7B, 0x7E lub 0xBE. Gdy udało się dojść do kopiowania plików, w wielu przypadkach wyświetlał się komunikat, że instalator nie może skopiować pliku (losowo).Próbowałem...

  Laptopy Hardware 10 Gru 2010 15:29Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 843

  Powolna instalacja i działanie systemu Wni XP

  Okazało się że padła płyta po wymianie podnosi się normalnie.Kupiłem używaną płytę MSI ms-7168.Niestety teraz mam kolejny problem z samą instalacją systemu na ssdPodczas instalacji XP po kopiowaniu plików które jest bardzo szybkie instalator restartuje komputer i pojawia się komunikat brak systemu.Podejrzewam...

  08 Kwi 2011 08:33Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 2316

  STAR 25 - Instalacja gazowa, jaki parownik i mikser, wnioski

  Kolego robokop znowu ci się wkradły nieścisłości kiedyś benzyna była niebieska i żółta ( pamiętam doskonale w końcu to moje czasy)później niebieską zastąpiła zielonaObawiam się że te dane z internetu są nieścisłe - wydaje mi się że zarówno etylina niebieska, jak i zielona egzystowały równocześnie...

  19 Cze 2013 05:24Odpowiedzi: 30 Wyświetleń: 10116

  MSI X79-GD45 - płyta ATX z Intel X79, LGA2011, obsługą 128 GB RAM i dysków 3 TB+

  Przedstawiciele marki MSI zapowiedzieli wprowadzenie do sprzedaży nowego modelu płyty głównej o nazwie X79-GD45.Konstrukcja modelu X79-GD45 oparta została o chipset Intel X79 i podstawkę LGA2011 umożliwiająca instalację procesorów Sandy Bridge serii E. W projekcie płyty uwzględniono wsparcie dla...

  16 Gru 2011 11:25Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2762

  instalacja CO i CWU w małym domu,

  kreslarz napisał:1. kominek z płaszczem wodnymZabronione prawem w pomieszczeniu mieszkalnymWitam!Proszę o wskazanie aktu prawnego, który zabrania takiej instalacji.kreslarz napisał:2. na dachu solary - ciepła woda całe lato za darmo.Na pewno?Oczywiście nie do końca - koszt...

  20 Lip 2012 15:40Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 3038

  INSTRUKCJA OBSŁUGI PL (PEŁNA) - Fazer 777 Detector

  Wielofunkcyjny jednobiegunowy próbnik instalacji elektrycznych z detektorem przewodów pod napięciem.Instrukcja obsługi:- Opis ogólny.- Podstawowe tryby pracy.- Użycie -> 16 zastosowań:* sieć 220/380 V, instalacje elektryczne;* urządzenia, elektronika;* prąd stały, samochody;-...

  20 Mar 2013 17:50Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 9432

  Sterownik CO z obsługą zaworu/pompy CWU

  Posiadam instalację grawitacyjną z lat 80 ogrzewającą również boiler z CWU.W zeszłym roku instalowałem ogrzewanie podłogowe i musiałem założyć pompę obiegową CO. Bez pompy podłogówka po prostu nie działa. Teraz chce sobie założyć wentylator do pieca (mam zaślepione miejsce) aby tak często nie...

  01 Lut 2014 14:41Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1974

  Czy stosowanie przekaźników w instalacji elektrycznej jest zgodne ze sztuką?

  Jak większość z tego działu przymierzam się do budowy instalacji inteligentnego budynku. Plan jest prosty - wszystko sterowane przez przekaźniki (ew. dimmery na tranzystorach) i o te przekaźniki właśnie mi chodzi. Mam plan żeby na strychu umieścić karty z przekaźnikami (a la AVT: przekaźnik + jakieś...

  Smart Home IoT 24 Lip 2014 14:39Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 3354

  instalacja do pieca łazienkowego na węgiel

  Dzięki za odpowiedź i jasne przedstawienie rozwiązania. Jednak chciałbym aby ta instalacja była ogólnodostępna i nie potrzebna była instrukcja do jej obsługi( chodzi mi o odkręcanie i zakręcanie odpowiednich kurków w odpowiedniej kolejności). Przychodzi mi do głowy jeszcze jedno rozwiązanie ze zbiornikiem...

  31 Gru 2014 11:29Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 3924

  hp pavilion g7 2210ew - instalacja windowsa 8. brak sterownika dyskow

  Jeszcze jedna uwaga, wiem że windows 7 nie posiada obsługi USB 3. 0 podczas instalacji dlatego zalecane jest podłączenie z win 7 do portu usb 2. 0Co do Windows 8 nie jestem pewien czy instalacja posiada obsługę usb 3. 0To do czego jestem pewny to że windows 8. 1 na 100% ją posiada.Owy problem...

  14 Lis 2015 21:40Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 837

  Wentylacja VTS - programowanie i obsługa VS 40

  Poszukuję wsparcia (oczywiście odpłatnie) w zakresie obsługi oraz programowania w celu pełnego wykorzystania możliwości nowo zamontowanej instalacji VTS w moim budynku - okolice Toruń-Bydgoszcz. Potencjalnym problemem jest również instalacja wodna w nagrzewnicy w wypadku wysokich mrozów i problemów z...

  Wentylacja i Klimatyzacja 27 Gru 2015 13:55Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 993

  HP EliteBook 2540p - soft do obsługi czytnika linii papilarnych - jak unicestwić

  Cześć.Ponieważ czytnik linii papilarnych wbudowany w notebooka HP EliteBook 2540p nie jest kompatybilny z Windowsem 10 bezpośrednio, niezbędna jest instalacja paczek:SP47594_Validity_Fingerprint_... instalacji bez problemu skonfigurowałem czytnik linii...

  Obsługa oprogramowania 28 Lis 2019 10:01Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 492

  Grand Vitara 2, 5 V6 Zwarcie w instalacji przyczepy, zagotowany akumulator

  Cześć, miałem wczoraj nieprzyjemną sytuację, więc opiszę całość.Wypożyczyłem na stacji przyczepę/lawetę, podczas inspekcji przed wypożyczeniem okazało się że prawy kierunkowskaz w tej przyczepie nie działa, u mnie w aucie wszystkie świeciły prawidłowo, gość z obsługi zapewnił, że przyczepa jest w 100%...

  Samochody Początkujący 10 Cze 2020 12:04Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 435

  problem z instalacją SB Live 1024 Player

  Istotą problemu jest jaki chipset ma twoja płyta główna i czy jest włączona obsługa wszystkich slotów oraz czy masz wgrany soft do obsługi tegoż chipseta, no i oczywiście, czy jesli to jest kolejna instalacja, czy nie zostały jakieś śmieci po poprzedniej karcie, popróbuj, ja miałem kiedyś podobnie...

  31 Paź 2004 15:32Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 951

  XP-przy instalacji brakuje mu usbehci. sys

  Service Pack 1 dla Win XP naprawia problem Win XP z obsługą USB2. Jeżeli masz płytę ABITA, to podczas instalowania steroników do niej masz wyraźnie napisane, że sterowniki ściągniesz z internetu - masz podany link (wystarczy kliknąć). Po instalacji SP1, nie ma problemu z obsługą USB i nie pojawi się...

  02 Mar 2005 12:45Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 19247

  jak zbudować sterownik do sterowania instalacją CO?

  Jeżeli chodzi o tradycyjny kocioł węglowy to możesz zamontować miarkownik ciągu, który podnosi lub uchyla klapkę popielnika w zależności od ustawionej i aktualnej temperatury.Możesz również zamontować nadmuch ze sterownikiem, to rozwiązanie pozwala dołączyć czujnik temperatury pomieszczenia.Jeżeli...

  Elektro Maszyny i Urządzenia 08 Kwi 2006 09:04Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 2648

  Problem z instalacją Windows 3. 11 -nie startuje po instalacj

  Instalowałem Windowsa 3. 11. (pierwszy raz)Jednak napotkałem na problem. System zainstalował się do końca, ale dysk twardy nie startuję po uruchomieniu. Co z tym zrobić?Ponieważ 1 dyskietka nie była startową komputer uruchomiłem z dyskietki startowej WIN98SE. Do momentu aż pojawił się komunikat...

  08 Lis 2006 15:34Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 2501

  prosze o pomoc przy instalacji kontrolera sata

  Kupiłem kontroler sata by połączyć 2 dyski twarde w trybie raid - dostałem płytę cd i instrukcję co robic w przypadku świeżej instalacji windowsa:"You will need the driver in the 1. 44MB floppy diskette during the installation.A. BIOS with RAID function: Copy the /Silicon_Image/SIL3114RAID/Win_Drv...

  04 Maj 2007 15:45Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 984

  Centralne ogrzewanie -instalacja do poprawy proszę o pomoc

  Rozwiązanie twojego problemu jest bardzo proste do wykonania i zgodne z przepisami. W tym celu w swoim mieszkaniu montujesz w kuchni, czy łazience naczynie zbiorcze i podłączasz je do rury zasilającej grzejniki.Ten temat był już poruszany. Kolega nie ma ani w łazience ani w kuchni połączenia z...

  23 Lut 2008 21:22Odpowiedzi: 113 Wyświetleń: 47326

  Instalacja win98 - komunikat o braku miejsca na dysku

  Witam Panowie jakoś lubią komplikować.Kolega nie pisze jak robi te partycje jak formatuje na FAT32,nie mam pewność czy nie robi tego pod windows xp.Radził bym włożyć płyte Cdrom z win98 i zniej zbootować, wybrać opcjeuruchom z obsługą cdrom, następnie przejść na cdrom do katalogu win98x:...

  19 Paź 2008 14:27Odpowiedzi: 13 Wyświetleń: 2490

  [PRACA Toruń]Doradca techniczny ds. instalacji autoalarmów

  Proxima spółka jawna, jeden z liderów w dziedzinie projektowania i produkcji autoalarmów poszukuje pracownika na stanowisko: Doradca techniczny ds. elektryki samochodowej i autoalarmów.Do obowiązków osoby zatrudnionej na tym stanowisku należało będzie:- ciągłe samodoskonalenie w zakresie znajomości...

  24 Mar 2009 15:10Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 891

  Brak pliku NTLDR podczas instalacji Windows XP

  Szkoda, że nie powiedziałeś o tym przedtem, że masz do dyspozycji napęd CD. To była bardzo ważna informacja.Nie udało mi się zrobić bootowalnego CD z samym Ranish Partition Manager - widocznie jeszcze jestem za głupi.Ale udało mi się znaleźć bootowalną płytę CD zawierającą mnogie, darmowe, legalne...

  04 Kwi 2009 20:40Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 37709

  Nie działa przycisk F8 podczas instalacji Windows XP

  1. Pożycz klawiaturę PS2.2. Znajdź w BIOS-ie opcję USB Legacy Support, USB Keyboard, albo o podobnej nazwie i ustaw na ENABLED (podaj dokładnie model płyty głównej to będziemy wiedzieć jaką opcję w BIOS-ie powinieneś włączyć). Opcja ta odpowiada za obsługę USB przez komputer (ale nie za włączanie i...

  26 Paź 2010 14:45Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 7141

  Do instalatorów - Instalacja a konserwacje systemów

  Jestem zwolennikiem takiego rozwiązania aby konserwacje w okresie gwarancji wykonywać "za darmo". Oczywiście w cudzysłowie ponieważ trzeba sobie to wkalkulować w cenę instalacji. Takie rozwiązanie daje pewność, że przynajmniej w okresie gwarancji nikt nie będzie grzebał instalatorowi bezkarnie w systemie....

  Systemy Alarmowe 03 Mar 2013 15:12Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 2040

  Nie startuje instalacja windows 7 w asus A53E

  Kolego spróbuj podłączyć zewnętrzną klawiaturę przez USB i wtedy powinno ruszyć już w kilku ASUS'ach, ACER'ach, TOSHIBA'ach tak miałem że pomagała klawiatura zewnętrzna inaczej nie mogłem wywołać instalacji nie reagowało na klawiaturę bazową. Oczywiście w biosie uaktywnij obsługę Klawiatury USB bądź...

  28 Lis 2013 21:17Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1404

  Instalacja systemu w IBMx32 już nie proszę o pomoc tylko błagam na kolanach.

  Zasadniczo jedyny nietypowy sprzęt w x32 to dżwięk, bo pewnie jakieś adi tam siedzi.Co do windowsa to odpal z płyty instalacyjnej konsolę, ewentualnie jakiegoś dosa z obsługą ntfs z pxe, zrób na dysku tylko jedną partycję około 10GB NTFS, skopiuj zawartość płyty na dysk i odpal \i386\winnt, wolno...

  05 Paź 2014 13:56Odpowiedzi: 21 Wyświetleń: 2049

  Instalacja systemu windows 7 PL 64 bit

  Cześć:), mam problem w instalacji systemu windows 7 na nowym komputerze:)Podczas włączania komputera z płytką windows'a, wszystko się ładuje, wszystko ładnie czyta, lecz wyskakuje czarny ekran z napisami takimi jak:==> Uruchom system windows normalnie==> Tryb awaryjny==> Tryb awaryjny z...

  Komputery Początkujący 04 Sie 2015 20:52Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 708

  Canon MG6850 - instalacja pod Wi-Fi

  Zainstaluj przez kreator w sterowniku, jest tam opcja aby zainstalować drukarkę po WiFi za pomocą kabla USB (na czas instalacji).Druga sprawa, to jeśli nadal nie będzie chciał się zainstalować to jest jakoś problem po stronie obsługi WiFi w komputerze. To może być niestandardowa karta sieciowa i...

  Drukarki, ksero Początkujący 16 Cze 2016 17:08Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 786

  budżetowa instalacja fotowoltaiczna do zasilania małej serwerowni

  (at)Joker. podlinkowane przez Ciebie urządzenie jest moim zdaniem za słabe do ciągłej obsługi obciążenia 1kW. Druga sprawa to niby wbudowany regulator ładowania MPPT, a w opisie piszą o PWM... Volt Polska to nie jest jakiś top jakościowy, tylko typowa chińszczyzna robiona pod krajowy brand. Sam posiadam...

  22 Lis 2018 00:04Odpowiedzi: 59 Wyświetleń: 4611

  Acer ES1-431 - Instalacja Win 7 na kluczu od Win 10

  Ze sterownikami to sobie prawie na pewno poradzi. Natomiast prawa do obniżenia wersji działają przy użyciu nośnika instalacyjnego systemu Windows 7, który wprowadza ogólny klucz zablokowany przed instalacją przez system OEM. Ten klucz szyfrowany SLP-em współpracuje z Systemowym Licencjonowanym Kodem...

  21 Kwi 2020 20:20Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 336

  Instalacja PV moc 1kW grzanie 80l dobór PWM

  Problem z pomiarami jest przy małym wypełnieniu np. gdy jest pochmurno. Zmniejszenie częstotliwości pwm faktycznie poprawiło odczyty. Dla majsterkowiczów wstawiam kod. Proszę pamiętać, że wykorzystując tylko "dolny klucz" IR2104 sygnał pwm mamy odwrócony, czyli pwm 99% z arduino daje 1% na mosfet. Program...

  28 Mar 2022 06:51Odpowiedzi: 539 Wyświetleń: 98385

  - STAR 742 -Schemat instalacji elektrycznej, instrukcje

  Tutaj masz schematy od 1159442

  Samochody Ciężarowe 09 Lis 2022 20:06Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 162

  Kurs C++ builder dla elektroników - obsługa urządzeń

  Chciałbym zwrócić się do Was z pewną refleksją. Mianowicie w prasie poświęconej elektronice, jak i internecie dostępnych jest wiele bardzo przydatnych kursów, np. obsługa Protela, programowanie mikrokontrolerów w Bascom i C, kurs ST6 realizera, AutoTrax i wiele innych.Do tej pory jednak...

  03 Paź 2006 13:45Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 3821

  Czy ma ktos darmowy program do obsługi warsztatu samochodowe

  witam wszystkich serdecznie. Ja mam co mogłoby Ciebie zainteresować. Napisałem prostą aplikację przeznaczoną do obsługi małych i średnich warsztatów mechanicznych, blacharskich i lakierniczych.aplikacja jest banalnie prosta i nie wymaga instalacji. posiada 3 proste menu1. obsługa bazy klientów2....

  07 Sty 2020 11:54Odpowiedzi: 20 Wyświetleń: 37753

  Apcsilmic wprowadza na rynek Dot 1 Mini - PC oparty na ARM z obsługą 4G LTE

  Dot 1 to kompaktowy komputer ARM z preinstalowanym systemem Windows 11 Pro. Standardowy wariant Dot 1 kosztuje 220 dolarów i jest wyposażony w 4 GB pamięci RAM i 64 GB pamięci do magazynowania danych; dodatkowo dostępna jest opcjonalna obsługa 4G LTE za 20 USD.Komputer Dot 1 zbudowano wokół...

  12 Maj 2022 03:50Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 522

  dotykowe przyciski w HP DV9000 - obsługa winampa.

  Jeśli chodzi o samą obsługę Winampa - ja właśnie szukałem rozwiązania tego problemu i rozwiązanie jest banalnie proste. W preferencjach (CTRL+C) wybierz pozycję "General Hotkeys" i włącz obsługę (w zależności od wersji, wystarczy obsługa Windowsowych klawiszy multimedialnych). Jak nie masz pozycji "General...

  24 Lip 2010 22:34Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1907

  Instalacja w mieszkaniu TN-C czy TN-C-S

  Nie potrzebuje zwiekszac mocy. Nie będę miał indukcji ani nic co będzie pobierało znacznie więcej prądu niż na starej instalacji.A jak długo ta nowa instalacja będzie miała służyć? Starą wykonano do potrzeb takich jak w ubiegłym wieku. Kiedy o komputerach i internecie nikt nawet nie pomyślał....

  Elektryka Instalacje i Sieci 27 Kwi 2020 20:00Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 705

  Instalacja różnicówki w mieszkaniu

  Nie jest skomplikowane połączyć to wszystkoPaczcie pany, nie jest skomplikowane! A ja uczyłem się 5 lat w technikum elektrycznym, 5 lat studia na Polibudzie, ponad 30 lat stażu pracy i nadal uważam, że to nie takie proste...Ale sprawdźmy w takim razie. Kolego szanowny, sięgnijmy do przepisów....

  Elektryka Dla Każdego 26 Kwi 2020 17:27Odpowiedzi: 25 Wyświetleń: 765

  Instalacja Gazowa LANDI RENZO - POMOCY!!!!

  To jeszcze nic jak pojechałem z reklamacją do stacji obsługi panienka za lady zrobiła wielkie oczy i powiedziała że to niemożliwe bo to takie dobre przewody i poszła do mechaników a po powrocie oświadczyła że reklamacji nie uwzględnią bo zła obsługa. Wiec ja się pytam jak powinno się wyjmować te przewody...

  Samochody Elektryka i elektronika 16 Gru 2004 18:21Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 18210

  Obsługa karty TV ISA pod Win95

  Karta TV: Tekram M200 głowica Philips D\KWindows 95Po długich i mozolnych próbach z instalacją tej karty (konflikty IRQ, przydługawa = problemy z coolerem), działa. Jednak w Menadżerze Urządzeń piszę "błąd sterownika". Oprogramowanie dołączone z kartą działa dobrze, jednak jest trochę ubogie.Poszukuje...

  09 Maj 2004 00:46Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 946

  jakie programy do obsługi nokii 3310

  W necie jest cała masa różnych programów do obsługi 3310 i niewiem który z nich najlepszy i najprostszy w obsłudze. Może ktoś posiada jakiś dokładny opis instalacji i pracy z jakimś dobrym programem, jakiś link?

  Smartfony Serwis 24 Maj 2004 21:30Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 828

  Obsługa serwera w sieci lan

  zdobądź "Linux +" nr 06/2004 - jest tam artykuł "Serwer DHCP i algorytm HTB", to powinno Ci rozwiazać sprawę.Co do zdalnej administracji serwerem, to możesz łączyć się z komputerów za pomocą ssh (pod Windowsem polecam Putty), albo jeśli masz X-y na serwerze za pomocą VNC.Jesli potrzebujesz...

  Sieci, Internet 31 Maj 2005 22:14Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 2900

  [Tuner TV] Obsługa pilota z karty...

  ... może jednak po tych kilku instalacjach i de instalacjach coś pozostaje i dlatego masz te problemy nie myślałeś nad tym?

  09 Paź 2005 18:17Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 2095

  Instrukcja obsługi pralki TAMAT 500 (programowanie)

  Witam. Jeśli nie możesz wejść bezpośrednio, to w dzaile "AGD i Systemy Grzewcze" jest temat: "Instrukcje Obsługi i instalacji", Jest tam także instrukcja obsługi do TAMAT-a.

  AGD Szukam 31 Sty 2007 07:18Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 14033

  Staruszek IBM a instalacja Win98

  To zanim zainstalujesz system załóż na dysku prtycję, sformatuj ją i zainstaluj DOS z obsługą CD-ROMu i dopiero instaluj, ew nie instaluj obsługi CD, tylko przegraj instalator z płyty na dysk.

  10 Wrz 2006 16:02Odpowiedzi: 18 Wyświetleń: 2274

  Obsługa fke 1. 06

  Witam posiadam Fergusona DSR 5001 plus i nie moge połapać sie w tym programiku czytalem inne instrukcje ale nic (Ferguson key editor czy jakos tak 1, 06)Trzeba wpisac jakis kod w menu przed instalacja kodów aktywacyjnych, ten kod jest taki sam do wszystkich Fergusonów??Prosil bym o dokladne opisanie...

  30 Sty 2007 00:54Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2090

  Linux OpenSuse - instalacja sterowników GeForce 7300

  Witam mam do wszystkich pytanie, w moj komputer tam gdzie jest w systemie liux mam nastepująco napisaneDostawca: nVidia CorporationModel: GeForce 7300 GTSterownik: nv (bez obsługi 3D)musze do tego dograc sterowniki? chodzi mi o to Sterownik: nv (bez obsługi 3D) moja karta nie...

  02 Mar 2007 07:45Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1240

  Dyskietka bootująca NC z obsługą LAN

  A bootowanie kompa via LAN?Ewentualnie stworzenie swojej plytki instalacyjnej windowsa z tzw "instalacja nienadzorowana". Z takiego distro windowsa wywalasz niepotrzebne sterowniki, ladujesz te ktore ci beda potrzebne, ustawiasz domyslne ustawienia dla karty sieciowej, wlasciciela kompa, rozdzielczosc,...

  06 Sie 2007 23:19Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 2474

  Pioneer KEH-1300 - instrukcja obsługi

  Uszkodzenie bata anteny lub przewodu powoduje tylko pogorszenie się odbioru, do zapamiętywania stacji nic nie ma. A to że masz duże spadki napięć w oryginalnej instalacji radia świadczy o jej złym stanie, wentylator nie powinien takich powodować jeśli działa. No chyba że jest zatarty i rozruch jego powoduje...

  Radia Samochodowe Serwis 25 Cze 2008 14:07Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1665

  Naviset - brak obsługi DDC/CI na Matrox

  Raz mialem i juz nie mam obslugi DDC/CI na monitorze Mitsubishi diamond pro 2070sb.Monitor Mitsubishi Diamond Pro 2070sb mam od 2 tygodni. Podlaczylem go do kary geforce2 200mmx z najnowszymi dostepnymi driverami i zainstalowalem NAVISET. Wszystko bylo ok, mialem dostep do funkcji monitora a karta...

  14 Mar 2009 00:53Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1745

  VirtualPC 2007 - instalacja USB

  VirtualPC chyba nie ma obsługi USB, ale VirtualBox ma obsługę i jest po Polsku.

  19 Mar 2009 18:24Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 1663

  Nie mogę zbootować instalacji Windows XP

  W instrukcji obsługi sprzętu problem kolegi jest jednoznacznie opisany. Wszystkie pozostałe dane w tym instrukcja obsługi komputera na witrynie producenta sprzętu.

  22 Lip 2009 20:07Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 2443

  Instalacja Windows XP na dysku USB [TŁUMACZENIE]

  Ostatnimi czasy często powraca temat instalacji systemu Windows XP na dysku USB. Jakkolwiek odradzam tego typu rozwiązanie to jest ono wykonalne i nie trzeba się posiłkować środowiskiem BartPE, lecz można zainstalować pełnowartościowy Windows XP. Kwestią dyskusyjną jest zgodność tego zabiegu z umową...

  Komputery FAQ 07 Sie 2009 13:12Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 58714

  Instrukcja obsługi miernika Telemann 1650s

  Witam. Poszukuje jakiegoś opisu do tego miernika bo gdzieś mi wcieło, a mam problem tego typu, w instalacji multiswitchowej z jednego satelity miernik na gniazdach abonenckich pokazuje sygnał ok a jak w instalacji są już dwa konwertery to mimo że na gniazdach abonenckich jest sygnał bo tunery działają...

  SAT Szukam 27 Sie 2009 15:00Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 2238

  dell inspiron 1420 problem z instalacją windows xp

  Prawdopodobnie masz włączoną obsługę AHCI. Wejdź do biosu i w ustawieniach wyłącz ją.Sprawdź jeszcze obsługę SATA ma być compabitylna. (Taki przypadek miałem w laptopie Asus)

  18 Lut 2010 20:31Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 3154

  Kilka Instalacji Windowsa na jednej płytce

  Coś kręcisz, jak bootujesz płyte z Win98 to tak jakbyś bootował z dyskietki -> emulacja stacji dyskietek.Do wyboru jest uruchomienie z obsługą cd-rom, bez i przeczytanie pliku pomocy.Chcąc zainstalować Win98 przydałaby się obsługa cd-rom aby dostać się do \win98 na płycie.Analogicznie można zrobić...

  23 Maj 2010 21:08Odpowiedzi: 17 Wyświetleń: 2121

  Instalacja WINDOWSA - problem

  Skoro jest FDD:wystartować z dyskietki i zająć się dyskiem - ew. zdjąć, założyć partycje, sformatować w FAT32 (Win98 obsługuje FAT16, FAT32)Pozostaje problem przekopiowania katalogu instalacyjnego \Win98 na dysk, można pobawić się w dodanie obsługi USB...albo uruchomić z bootowalnej dyskietki...

  09 Wrz 2010 18:46Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 1763

  Interfejs do BRC - just. Szukam kabla i programu do obsługi.

  Poszukuję kabela do instalacji gazowej BRC widocznej na zdjęciach wtyk jest okrągły. Oraz program do obslugi tego sterownika. Gdzie mogę kupić i jaki interfejs nadaje się do mojej instalacji gazowej.Pozdrawiam

  26 Lis 2010 21:02Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 4265

  utrata danych z HDD, instalacja windowsa po linuxie.

  Najważniejsze, to nie nadpisuj już żadnych danych na tym dysku czyli nie używaj go do zapisu czegokolwiek... Potem wykonaj kopię posektorową tego dysku na inny dysk jak radzą tutaj spece... A potem możesz odzyskiwać dane: są do tego programy ale ja zmilczę ten temat bo goście tutaj mnie tępią za moje...

  Naprawa nośników i odzysk danych 28 Gru 2010 14:41Odpowiedzi: 20 Wyświetleń: 2649

  Instalacje P-Poż jakie wymagania, normy, przepisy w Polsce

  Panowie uściślijmy kilka rzeczy!!!"USTAWA z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej jest to ustawa dotycząca działań czynnych straży pożarnej, tzn. kto może gasić pożary, kto ma odpowiednią wiedzę do określania poziomu bezpieczeństwa pożarowego obiektów.Rozporządzenie Ministra...

  02 Kwi 2020 16:15Odpowiedzi: 48 Wyświetleń: 41234

  czy istnieją przepisy informujące o warunkach instalacji licznika elektrycznego

  Oczywiste jest rozgoryczenie kol. maciek wawa że musi przestawić szafę w inne miejsce, jednak w miejscu opisanym przez kolegęwe wnęce szafy która znajduje się na korytarzu. jest on umieszczony na ścianie bocznejukład pomiarowy nie może się znaleźć i nie ma co biadolić i szukać dziury w całym....

  08 Maj 2011 00:04Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 7050

  Biostar TA990FXE - nowa płyta z AMD 990FX, AM3+ i obsługą układów Bulldozer

  Przedstawiciele marki Biostar zapowiedzieli wprowadzenie do sprzedaży nowego modelu płyty głównej przeznaczonej dla najnowszych procesorów AMD, w tym układów o nazwie kodowej Bulldozer.Sercem modelu TA990FXE jest chipset AMD 990FX i podstawka AM3+ umożliwiająca instalację procesora AMD FX, Phenom...

  02 Paź 2011 10:46Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1257

  Wymiana instalacji elektrycznej w starym domu. Kto może wykonać?

  Witam, chciałbym zwrócić się do specjalistów z pewnym pytaniem. Wujek poprosił mnie o pomoc w wymianie instalacji elektrycznej w domu. Jest to stary dom z lat '50. Chciał wymienić całą instalację w domu za licznikiem (gniazdka, oświetlenie itd). Okazało się jednak, że od "masztu", do którego podłączone...

  18 Paź 2011 22:00Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 4890

  Instalacja karty WIFI na pcmcia Belkin, Windows XP, lap. Toshiba.

  Witam. Bardzo proszę o pomoc w zainstalowaniu karty WIFI na pcmcia Belkin F5D7010E w laptopie Toshiba A60. Chcę wyizolować sterowniki z programu (wersja F5d7010v8 ściągnięty ze strony Belkin) i działać w połączeniach sieci bezprzewodowych Windowsa XP ponieważ program od karty nie działa, nie widzi żadnej...

  29 Paź 2011 14:14Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 3111

  Instalacja odgromowa na połowie budynku

  Bo wpadłeś, machnąłeś elaborat ni przypiął, ni przyłatał, i każesz ludziskom czytać Bóg wie co. Nie lepiej czytać Sowę? Mam nadzieję że Kolega PP się nie obraził, bo nie to było moim celem:)Niczego nikomu nie kazałem, kto chce ten znajdzie i poczyta (zdarzają się czytający, nawet niektórzy dziękują...

  18 Gru 2011 01:31Odpowiedzi: 32 Wyświetleń: 11697

  Centrum obsługi urządzeń z systemem Windows Mobile 6. 1 + Windows 7 x64

  Czy masz włączone automatyczne pobieranie sterowników (PPM na Komputer:arrow: Właściwości:arrow: Zmień ustawienia:arrow: zakładka Sprzęt:arrow: Ustawienia instalacji urządzeń)?Na czas instalacji spróbuj wyłączyć zaporę i antywirusa.

  20 Lut 2012 19:16Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 11663

  Obsługa programu MHDD 4. 6

  Mam mianowicie taki problem, że podczas próby zainstalowania systemu na laptopie instalacja trwa bardzo długo i nie ma żadnego progresu. Tak samo podczas formatowania dysku w trakcie instalacji systemu, także trwa bardzo bardzo długo. Podejrzewam, że to wina dysku twardego, mógłby mi ktoś doradzić jak...

  21 Cze 2012 18:06Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 4840

  Kamery ip i wprowadzenie sygnału video do instalacji antenowej

  Witam o ile wprowadzenie sygnału z monitoringu analogowego |(rejestratora) do instalacji anteneowej jest stosunkowo proste (poprzez modulator) o tyle na wprowadzenie podgladu z kamer ip nie mam żadnego pomysłu jakie są wasze doświadczenia w tej materiiPozdrawiamSą różne możliwe rozwiązania:1....

  17 Cze 2015 11:05Odpowiedzi: 24 Wyświetleń: 13434

  TeamViewer QuickSupport umożliwi zdalną obsługę urządzeń z Android i iOS

  Niemecka firma TeamViewer, producent oprogramowania do zdalnego dostępu o tej samej nazwie, ogłosiła dostępność rozszerzenia, które umożliwia świadczenie zdalnej pomocy technicznej, obejmującej m. in. konfigurację usług, takich jak Exchange ActiveSync i VPN, użytkownikom urządzeń z systemem Android...

  06 Sty 2014 10:31Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 9612

  Ubuntu - Instalacja udofs z rpma

  Mam problem, muszę zainstalować pakiet narzędzi do obsługi dysków UDO zwany udofs. Pobrany został stąd -, instrukcja obsługi jest tutaj -.Niestety nie jestem zbyt biegły w te klocki. Coś ewidentnie robię nie tak, ponieważ gdy chcę zainstalować rpm-a z udofsem wyskakuje mi:error: Failed...

  18 Lis 2013 18:28Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1209

  Lenovo B590 sterowniki XP - Komplet sterowników do instalacji XP cz1

  Jako że na forum jest dużo przeplatanych porad dotyczących instalacji Windows XP na Notebooku Lenovo B590, postanowiłem zrobić to od początku do końca. Temat jest ogarnięty ale wiele sterowników podawanych w linkach jest nie pod XP ale do 7, 8 itd. Tu macie TYLKO STEROWNIKI DO XP....Sterowniki przygotowane...

  Sterowniki i BIOS 25 Lut 2014 00:37Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 5772

  Monitoring IP (1 kamera + NAS/Rejestrator z możliwością obsługi do 12 kamer)

  Zastanawiamy się nad zakupem kamery IP.Na razie potrzebujemy rejestrowania obrazu z jednego miejsca(zaciemnione, duże zapylenie) - z rozwiązań IP polecono mi do tego celu:- HikVision DS-2CD2012-I- ACTi E32- Vivotek IP8332-CMam rozprowadzone kable sieciowe pod wszystkie kamery.Wymaganiem...

  Monitoring Wizyjny CCTV 17 Lis 2014 20:36Odpowiedzi: 4 Wyświetleń: 1800

  Podłączenie zasobnika / bojlera do instalacji cwu

  Ponieważ wiele osób nie wie jak prawidłowo powinna wyglądać instalacja cwu pomiędzy zasobnikiem i punktami poboru wody postanowiłem to opisać.Pomijam ogólnie znane kwestie zabezpieczenia instalacji cwu przed wzrostem objętości i ciśnienia aby nie dublować informacji.Zasobnik cwu / bojler jest ogrzewaczem...

  15 Lut 2015 01:08Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 4389

  Obsługa ekspandera na I2C przez Raspberry Pi

  W większość projektów, które realizował autor tego poradnika w oparciu o Raspberry Pi wykorzystywał on piny GPIO jako wejścia i wyjścia cyfrowe. Wyprowadzonych na płytce RPi jest 17 takich pinów. Co zrobić jak potrzebujemy więcej? Najprostszym sposobem zwiększenia liczy wejść i wyjść cyfrowych,...

  DIY Zagranica 07 Paź 2018 15:15Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 15948

  Jak dobrać rozmiar rur pex do budowanej instalacji c.

  Odradzam zbiornik przeponowy i układ instalacji zamknięty z kotłem zasypowym.Po pierwsze przepisy, ale to kwestia inwestora. Druga kwestia to obsługa instalacji.Z doświadczenia wiem, że instalacja z kotłem typu "śmieciuch" w układzie zamkniętym będzie miała tendencje do zapowietrzania. Niestety,...

  03 Sty 2016 18:50Odpowiedzi: 19 Wyświetleń: 20211

  Nie działają mi strony po instalacji Javy

  Na początku nie działał mi weeb. tv i kilka innych stron z filmami. Na weeb. tv bylo napisane ze nie ma javascript no to pobrałem i po pobraniu nie moge korzystac zfb bo pisze "Wymagana obsługa języka JavaScriptPrzepraszamy, ale Facebook nie działa prawidłowo bez włączonej obsługi języka JavaScript. Jeśli...

  Sieci LAN 18 Wrz 2015 06:11Odpowiedzi: 2 Wyświetleń: 564

  instalacja dwużyłowa i dodatkowy wyłącznik elektrozaczepu

  To znowu ja:)Brama z furtką zamontowane, automatyka bramy dwuskrzydłowej to zestaw "mHaus WT1 - WT2" firmy NICE, domofon jak wyżej Orto.Wyłącznik zwierny zamontowałem jak w poprzednich wpisach elektrozaczep furtki z pamięcią działa lecz pamięta otwarcie dla dwóch wejść (otwarć) zamka - jedno...

  Domofony i kontrola dostępu 03 Sie 2017 12:05Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 16641

  Instalacja windows XP na starym komputerze

  Windows 10 tworzy dysk GPT z automatu. Pod XP potrzebujesz dysku MBR więc tworzenie partycji Windowsem 10 nic Ci nie da.Post raportowany. Oczywiście w zdaniu powyżej jest bzdura. Windows 10 bardzo dobrze radzi sobie z dyskami MBR i w komputerze bez obsługi UEFI nie utworzy dysku GPT.Kolejna...

  27 Sie 2017 00:17Odpowiedzi: 16 Wyświetleń: 4854

  Instalacja co a teraz jeszcze podłogówka czy dobre połaczenie mieszacza?

  To w końcu jak ma już ten schemat wyglądać?? Kolega mój ma tak i mu to chodzi więc już się pogubiłem. Sterownik obsługuje tak jak na foto plus zawory zależy o co dokładnie pytasz???Dodano po 5Na dole link tam jest dokładne opisane co w nim siedzi.TECH ST-450H• standard: obsługa...

  27 Sty 2018 22:33Odpowiedzi: 35 Wyświetleń: 1515

  AVR Lab++ (obsługa AVR) by Slawek K.

  Chciałbym się z Wami podzielić moim programikiem do obsługi AVR''ów.Klepanie komend avrdude z konsoli zaczęło mnie mocno irytować i postanowiłem sobie napisać na to narzędzie nakładkę.Zawiera ona następujące funkcjonalności:- odczyt uC - pobiera sygnaturę i wyświetla nazwę uC oraz jego specyfikację...

  13 Paź 2022 12:48Odpowiedzi: 116 Wyświetleń: 25158

  Dzwonek do drzwi z obsługą MQTT i Google na ESP-01

  Czy zdarzyło Ci się kiedyś nie usłyszeć dzwonka do drzwi? Na przykład będąc w części domu, w której go po prostu nie słychać - w zamkniętej sypialni, piwnicy albo na strychu? A może wystarczyło słuchać muzyki w słuchawkach? Dzięki poniższemu projektowi problem ten przestanie istnieć. Poniższy system...

  27 Paź 2019 18:50Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 8826

  Wymiana instalacji elektrycznej w starym domku

  Z drugiej stronyCzy według was będzie to dobre na takie mieszkanie żeby zrobić instalacje w następujący sposób.3x2. 5mm2:1 obwód na piekarnik B162 obwód na gniazda w pokoju i przedokoju( 5 gniazd) B163obwod lodówka okap kuchenny B161. 5mm2:Całość oświetlenia B10Rozporządzenia Ministra...

  18 Sty 2020 11:23Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 543

  VS. S358A3. 2 Pobieranie i instalacja oprogramowania sprzętowego MSD338STV5. 0 Alte

  Mark: VS. 2 Oprogramowanie sprzętowe USBModel: VS. 2Funkcje:Obsługuje panel LCD Full HD.Obsługuje sygnał sieciowy RJ45, USB 2. 0, HDMI 1. 4 i TV & # 65288; ATV i DTV (DTMB). Wejście VGA, AV i wyjście słuchawkowe. Obsługuje również dostęp do WIFI.Oparty na Androidzie...

  TV wsady pamięci i aktualizacje 26 Gru 2020 10:42Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 2199

  Audi 80 B4 2. 0 90km LPG - Regulacja i obsługa LPG

  Przypuszczalnie masz najprostszą instalację, tzw. I generacji.Doprowadzam mnie do szału jak ktoś zadaje pytania i nie wpadnie mu do głowy żeby zrobić kilka zdjęć. Ludzie ogarnijcie się, nikt nie jest jasnowidzem na tym forum.Lepiej przejechać kilka kilometrów zanim włączysz gaz.Więcej...

  04 Mar 2021 20:07Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 1161

  Instalacja LED w listwach pod szafkami kuchennymi

  Szkoda, że bez wodotryskuZ początku myślałem, że to co chcę zastosować nie jest bardzo wymyślne, ale okazuje się, że można to postrzegać w tych kategoriach... Zastanawiam się na ile ten przycisk fizyczny jest mi rzeczywiście potrzebny, skoro można polegać na głosowej obsłudze. Nie miałem wcześniej...

  Elektryka Światło i Oświetlenie 20 Kwi 2021 11:30Odpowiedzi: 20 Wyświetleń: 651

  Jakiego dostawcę światłowodu z dobrą obsługą klienta wybrać?

  Po dwóch nieudanych próbach spotkania ekipy instalacyjnej z Orange chcę zapytać która firma oferująca internet światłowodowy traktuje w miarę poważnie klienta. Mam do wyboru:(1) Orange (najpierw sobie sami ustalają termin instalacji bez pytania mnie o zgodę a potem się dziwią, że mnie nie ma w domu,...

  Sieci Co Kupić 13 Gru 2021 13:43Odpowiedzi: 6 Wyświetleń: 549

  Jakie kwalifikacje są konieczne do sprawdzania instalacji PV według prawa?

  Trudno znaleźć jednoznaczną odpowiedź w przepisach, niemniej dostępne są trzy typy uprawnień/certyfikatów, które obecnie są honorowane.1) Uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej - źródło: Prawo Budowlane - na pewno niezbędne w przypadku instalacji dla nowych budynków, w których instalacja...

  Elektryka po godzinach 17 Sty 2022 13:18Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 747

  HP Laserjet 1022n - instalacja w Windows 10 - ethernet

  Mam dokładnie ten sam problem, tzn. drukarka drukuje całe stosy tego samego dokumentu - tak jakby bufor się zapętlił. Czy komuś udało się rozwiązać ten problem?U mnie zadziałało wyłączenie wyłączenie buforowanie i obsługi dwukierunkowej:panel strerowania -> urządzenia i drukarki...

  09 Mar 2022 21:54Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 1674

  C - Windows, przerwanie UART i obsługa nadchodzących znaków

  Jest na FT bo właśnie steruję kierunkiem, ale na zwykłym COM to nie jest dla mnie problem no oczywiście z wyjątkiem tego że trzeba dopasować poziomy napięć i ten sygnał RTS/CTS wyprowadzić co w FT232 robi się banalnie bo steruję prosto z układu na SN75176program nie jest wielowątkowy a jedynie zdefiniowałem...

  Programowanie 15 Sty 2023 15:25Odpowiedzi: 22 Wyświetleń: 171

  Instalacja Windows - czy tak się da?

  jak chcesz to tu masz opis jak nałożyc 98 na XpOd dłuższego czasu można zaobserwować w koło pojawiający się problem instalacji Windows 98 obok XP, gdy ten drugi mamy obecnie zainstalowany. Większość użytkowników po prostu usuwa Windowsa XP (zazwyczaj poprzez format partyci systemowej), instaluje...

  29 Kwi 2005 20:58Odpowiedzi: 15 Wyświetleń: 1833

  Instalacja antenowa na wzmacnaiczu kanałowym WWK 861 telmor

  Opiszę to tak aby ci co nic nie wiedzą, też się czegoś nauczyli jak tu zajrzą.Widać na oko, że zostały przekroczone dopuszczalne maksymalne poziomy sygnału.Zajrzyjmy jeszcze raz na telmor’owską stronę z danymi technicznymi WWK-861, (dół tabeli).Uzupełnienie z 05. 05. 2008Obecnie, w karcie...

  Instalacje antenowe archiwum 11 Sie 2010 15:23Odpowiedzi: 24 Wyświetleń: 18808

  co potrzebne do zrobienia instalacji elektrycznej i odbioru

  Na świadectwie kwalifikacyjnym jest napisane:Uprawnienia do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji.(... ) spełnia wymagania kwalifikacyjne do wykonywania pracy na stanowisku: eksploatacji w zakresie: obsługi, konserwacji, remontów, montażu,...

  02 Gru 2009 16:28Odpowiedzi: 8 Wyświetleń: 7240

  Jaka zapewnić ochronę przeciwporażeniową w instalacji

  A ja jakoś w warunkach technicznych czytałem, że obowiązkowo 5 przewodowa instalacja, a instalacja montowana dziś, musi odpowiadać dzisiejszym przepisom, a nie tym sprzed 30 lat... Nie ma mowy o prowadzeniu PEN. Trzeba go rozdzielić i dać L, N i PE zarówno do gniazd, jak i do opraw oświetleniowych.Należałoby...

  02 Lip 2010 11:04Odpowiedzi: 10 Wyświetleń: 4333

  Proszę O Ocenę Instalacji C. O. -

  żeby ktoś z domowników nie zakręcił zaworów i nie było bumm. Jeżeli tak będziemy traktować domowników, to należałoby pozdejmować dźwignie i motylki ze wszystkich zaworów, a szczególnie na zaworze trójdrogowym bo jeśli nie to efekt będzie taki jak przy zaworach kotła. Obsługę kotłowni, w tym i zaworów...

  09 Lut 2013 19:23Odpowiedzi: 37 Wyświetleń: 8961

  sprawdzenie instalacji co i cwu

  Czyli uzupełnianie wody trzeba doprowadzić do kotłowni!!!Dodano po 18i jeszcze uzupełniająco fragment z instrukcji jednego z producentów kotłów:6. WYTYCZNE OBSŁUGI I EKSPLOATACJI6. NAPEŁNIANIE WODĄNapełnianie kotła i całej instalacji wodą powinno odbywać się przez króciecspustowy...

  05 Kwi 2013 12:20Odpowiedzi: 95 Wyświetleń: 17145

  Wątpliwośći co do projektu instalacji elektrycznej w domku jednorodzinnym

  Niestety nie mogę udostępnić projektu ale wg mnie wymaga on zmian.Kolego, projekt wymaga zmian ale należy to uzgodnić z projektantem a nie z Forum Elektroda.Bo wszelkie zmiany w projekcie wykonane przez użytkownika pozbawiają odpowiedzialności prawnej projektanta za instalację elektryczną oraz...

  05 Sie 2014 20:54Odpowiedzi: 28 Wyświetleń: 3930

  instalacja pieca na drewno w drugim budynku (kotlowni)

  To troche praktyki Ci przedstawiam z palenia drewnem w kotle.Typowe kotły na drewno mają dość dobrą sprawność, ponieważ konstrukcja kotła pozwala na prawidłowe spalanie. Kocioł taki ładuje się do pełna, podpala i nie da się tego później opanować... Suche drewno pali się szybko (kilka godzin) przy...

  01 Gru 2015 12:16Odpowiedzi: 9 Wyświetleń: 3999

  Hyundai i30CW, 2008, 1. 6 CRDI - Philips daylight 9 instalacja.

  Dzień dobry Forumowiczom.Po krótce przedstawię problem. Samochód Hyundai I30CW, rocznik 2008, 1. 6 CRDI, manualna skrzynia.Zainstalowałem homologowane światła do jazdy dziennej Philips Daylight LED 9.Sam montaż bez problemu.Podpięcie Philips Daylight do instalacji wykonałem wedle instrukcji...

  13 Kwi 2016 11:18Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 5118

  Sprawdzanie instalacji elektrycznej w laboratorium badawczym

  Witam serdecznie,pracuję obecnie w centrum badawczo-rozwojowym, w którym znajduje się wiele laboratoriów badawczych. Zadaniem naszego zespołu jest projektowanie systemów sterowania i akwizycji danych oraz w dużej mierze projektowanie instalacji niskiego napięcia w tych laboratoriach. W związku z tym,...

  Elektryka Pomiary 29 Gru 2016 11:42Odpowiedzi: 3 Wyświetleń: 1686

  Instalacja elektryczna pod posadzką. Dla mnie instalacja pod wylewką koniecznie powinna być wymienna z przewodami wciąganymi po wykonaniu wylewki. Rozbijanie 5cm wylewki betonowej żeby coś naprawić czy przerobić porównałbym do wyjmowania cegieł ze ściany żeby naprawić przewód. Instalacja w podłodze jest też najniżej w pomieszczeniu...

  06 Kwi 2021 13:55Odpowiedzi: 153 Wyświetleń: 17208

  Problem z instalacja hp 3550 pod winXP

  HP dosyć wyraźnie poucza klientów o konieczności zachowania kolejności instalacji:1' Rozpakować pudełko z drukarką2' Zainstalować sterowniki3' Podłączyć drukarkę: MSWinda zauważy drukarkę i posłuży się wrzuconymi w p. 2' sterownikami.Przy odwróceniu kolejności 3', 2' wystąpi efekt taki jak...

  20 Gru 2004 01:34Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 2959

  Jak uziemić komputer instalacja dwużyłowa

  O, to jest dobry pomysł - tylko transformator separujący 280- 350 W to troszkę ciężkie rozwiazanie problemu, chyba jednak prościej uziemić albo wyzerowac obudowę komputera.czasami wykorzystuję trafo 5kVA, łatwiej odseparawać transformatorem, jak odizolować stanowisko pracyMam pytanie...

  27 Paź 2006 19:36Odpowiedzi: 53 Wyświetleń: 18305

  Przebudowa instalacji elektrycznej

  Mam do Was pewne pytanie na które nie mogę znaleźć sposobu w taryfach ZE - chodzi o przebudowę instalacji. Sytuacja jest taka - starsza kobieta kupiła mieszkanie w bloku i nie chce mieć gazu w nim, a uparła się na kuchenkę elektryczna trójfazową, a do mieszkania doprowadzona jest instalacja jednofazowa...

  13 Lut 2007 17:41Odpowiedzi: 23 Wyświetleń: 10581

  Po co dodatkowe zero w instalacjach domowych?

  Dyskusja na temat uziemienia punktu podziału PEN toczy się po raz kolejny, wypowiadałem się już na ten temat kilka razy....Więc tak: Nie spotkałem się z przepisem, który mówi że musi być uziemienie w podziale, ale jak koledzy wyżej napisali, powinno.I teraz moje pytanie: Czy jeżeli w instrukcji...

  03 Sty 2008 13:30Odpowiedzi: 29 Wyświetleń: 5144

  Praca - Projektant instalacji słaboprądowych

  W związku z dynamicznym rozwojem firmy poszukujemy do naszego Globalnego Centrum Projektowego w Krakowie pracownika na stanowisko:PROJEKTANT INSTALACJI SŁABOPRĄDOWYCH (TELETECHNICZNYCH)INTELEK/23411BRO... na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za projektowanie instalacji słaboprądowych...

  06 Lut 2008 17:07Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1160

  Mandriva 2008 Powerpack - dziwne kłopoty z instalacją

  Mój wykładowca od PHP skutecznie mnie namówił na Linuksa. Kiedyś bardzo sie podjarałem tym systemem ale nie mogąc uzyskać odpowiedzi na wiele problemów z nim związanym (nie miałem neta) dałem sobie siana. Teraz jednak jest inaczej no i po przeczytaniu kilku witryn na jego temat znów mam wielką ochotę...

  29 Mar 2008 17:17Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1988

  MS Vista instalacja sterowników do sprzętu

  Witam serdecznie...Mój problem jest nie tyle głupi, co uciążliwy:/...Otóż mam 2 kompy... Laptopa i ostatnio kupiłem stacjonarny do gier (złożyłem z poszczególnych wybranych przeze mnie części).Na Laptopie (Acer Extensa 5220) zainstalowany jest system MS Vista Home Premium. Wcześniej był...

  28 Wrz 2008 21:24Odpowiedzi: 7 Wyświetleń: 4220

  W trakcie instalacji Windows Vista samoistnie się wyłącza

  Historii ciąg dalszy.W międzyczasie próbowałem załatwić sprawę przy pomocy Hiren Boot CD oraz Knopiksem. Niestety w obu przypadkach brak obsługi portów USB i możliwości załadowania brakującego pliku z karty SD. Tak więc wracam do płytki systemowej Visty.Poprzednio próbowałem przywrócić stan...

  02 Lip 2009 12:29Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 1718

  Instalacja antenowa - modernizacja

  Pierwsze pytanie: z którego roku jest ta instalacja, ile lat maja kable, ile lat mają moduły TELMOR-a...Dodano po 1I następny problem: jaki jest kąt pomiędzy azymutem na Chorągwice a Krzemionkami.Technicznie instalacja powinna byc gotowa na obsługę następujących kanałów"1. kan. 10...

  21 Cze 2010 19:27Odpowiedzi: 12 Wyświetleń: 6639

  Pytanie o uprawnia eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci

  Uczestniczyłem w projekcie unijnym który sponsorował kurs "eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci do 1kV" Dzisiaj zdałem egzamin. No i tam w wniosku był zaznaczony punkt 2 (czyli ta eksploatacja instalacja... do 1kV) i jakiś inny punkt. Ale mniejsza o to chodzi mi o to że zaznaczył mi na dole obsługa...

  06 Gru 2010 23:22Odpowiedzi: 1 Wyświetleń: 1320

  hp photosmart b110c series instalacja na windows vista błąd krytyczny 1603

  witam, podczas instalacji sterowników urządzenia wielofunkcyjnego na windows vista, podczas instalacji wyskakuje błąd krytyczny, a dokładniejbłąd krytyczny podczas instalacji.wystąpił błąd krytyczny podczas instalowania zestawu Microsoft. VC90. CRT, version="9. 0. 30729. 1" public KeyToken="1fc8b3b9a1e18e3b"...

  04 Lis 2011 19:45Odpowiedzi: 0 Wyświetleń: 1719

  Jaka instalacja gazowa do Toyoty Avensis VVT-i 1. 8 hatchback 2007

  jaki jest koszt tej instalacji?Teraz nie wiem, bo ją tylko użytkuję, a zakładałem ją w ASO Toyoty prawie 7 lat temu i kosztowała mnie wtedy 6000 zł.bedzie problem z serwisem w anglii?Tego nie wiem, ale jak instalacja będzie starannie położona, wtryskiwacze wydajnościowo dobrane oraz mniej...

  27 Mar 2012 22:06Odpowiedzi: 5 Wyświetleń: 5691

Strony dostępne w domenie www. gov. pl mogą zawierać adresy skrzynek mailowych. Użytkownik korzystający z odnośnika będącego adresem e-mail zgadza się na przetwarzanie jego danych (adres e-mail oraz dobrowolnie podanych danych w wiadomości) w celu przesłania odpowiedzi na przesłane pytania.Szczegóły przetwarzania danych przez każdą z jednostek znajdują się w ich politykach przetwarzania danych osobowych.

Wszystkie treści publikowane w serwisie są udostępniane na licencji Creative Commons: uznanie autorstwa - użycie niekomercyjne - bez utworów zależnych 3. 0 Polska (CC BY-NC-ND 3. 0 PL), o ile nie jest to stwierdzone inaczej.

Instrukcja instalacji i ustawienia Cable Electronics Mp800bl

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji i ustawienia Cable Electronics Mp800bl

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji i ustawienia Cable Electronics Mp800bl