Instrukcja instalacji i montażu C Lock Greenfeed

Instalacja i montaż C Lock Greenfeed jest łatwym zadaniem, które można wykonać w kilka kroków. Na początek należy zapoznać się z instrukcją instalacji i montażu, która zawiera szczegółowe kroki, które należy wykonać, aby zainstalować produkt. Następnie należy przygotować odpowiedni sprzęt wymagany do instalacji. Po przygotowaniu należy podłączyć urządzenie do zasilania i do sieci internetowej. Następnie należy zainstalować oprogramowanie i konfigurować ustawienia zgodnie z instrukcją. Po instalacji i skonfigurowaniu produktu, należy zainstalować zamki, aby zapewnić bezpieczne zamykanie. Na koniec należy sprawdzić, czy produkt działa poprawnie, i można cieszyć się bezpiecznym mocowaniem C Lock Greenfeed.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji i montażu C Lock Greenfeed

Instalacja Obieg c. o. Zaleca się montaż zaworów odcinających na zasileniu i powrocie c. o.. W przypadku instalacji natynkowej - zaworów przelotowych, w przypadku podtynkowej - kątowych. Zawór kątowy (wyposażenie dodatkowe) Zawór kątowy z przyłączem na zawór bezpieczeństwa (wyposażenie dodatkowe) Wskazówka W najniższym punkcie instalacji zamontować zawór napełniająco-spustowy. Pompa c. umożliwia zmianę obrotów i może być dostosowana do różnego rodzaju instalacji. W przypadku występowania szumów instalacji zamontować zewnętrzny zawór nadmiarowoprzepływowy. Zawór przelotowy (wyposażenie dodatkowe) Zawór przelotowy z przyłączem na zawór bezpieczeństwa (wyposażenie dodatkowe) Zawór bezpieczeństwa instalacji c. Montować zawór o ciśnieniu otwarcia maks. 3 bar. Zawór bezpieczeństwa (wyposażenie dodatkowe) Przyłącze wody zimnej i ciepłej Zaleca się montaż zaworu odcinającego na przyłączu wody zimnej. W przypadku ciśnienia przyłączeniowego wyższego niż 10bar zamontować reduktor ciśnienia. W przypadku <strong>montażu</strong> baterii mieszajacych przewidzieć centralną redukcję ciśnienia. Gdy przyłącze wody zimnej nie odpowiada schematowi obok - centrala kondensacyjna traci gwarancję. Spust Zawór bezpieczeństwa Zawór odcinający Przyłącze do naczynia wzbiorczego Spust Zawór redukcyjny ciś. Filtr wody pitnej Zawór odcinający Woda zimna Schemat przyłącza wody zimnej 14 3061189_0709

Instalacja Przyłącze skroplin Odchylić klapę sterowania. Przekręcić śrubę zgodnie z rysunkiem obok. Zdjąć obudowę przednią z górnych wieszaków. Nacisnąć zatrzask regulacji i odchylić ją. W przypadku bezpośredniego połączenia skropin z systemem kanalizacji, zapewnić odpowietrzenie. W przypadku stosowania neutralizatora (wyposażenie dodatkowe) stosować się do jego instrukcji. Rys: Otwarcie obrotowych blokad blokada obrotowa Łącznik Rys: Wcisnąć łącznik W przypadku działania centrali z syfonem bez wody istnieje możliwość zatrucia gazami z kanalizacji. Dlatego przed uruchomieniem napełnić syfon wodą. Syfon odkręcić i napełnić do momentu wypływu wody po stronie przyłącza do kanalizacji. Ponownie przykręcić syfon. Zwrócić uwagę na prawidłowe położenie uszczelki. Odchylona regulacja Syfon Kamień kotłowy - wskazówki: W szczegolności poprzez rodzaj uruchamiana kotła mozna wpłynąć na wielkość tworzenia się kamienia kotłowego. W przypadku podgrzewu instalacji z małej mocy, bardzo powoli, to istnieje możliwość tworzenia się kamienia nie tylko na najbardziej gorących miejscach, ale także na całej powierzchni instalacji. Przy instalacjach wielokotłowych zaleca się jednoczesne uruchamianie wszystkich kotłów, aby wyeliminować reakcję na kamień tylko w jednym kotle ( np. przy uruchamianiu tylko jednego kotła). W razie potrzeby uruchamiać program suszenia jastrychu. Twardość wody nie powinna przekraczać 17° dH. Lejak spustowy skropin i zaworów bezpieczeństwa Lejek (wyposażenie dodatkowe) 3061189_0709 15

 • Page 1 and 2: Instrukcja montażu i obsługi Cent
 • Page 3 and 4: W instrukcji stosowane są następu
 • Page 5 and 6: Central kondensacyjna CGS-20/160, C
 • Page 7 and 8: Regulacja / Funkcje / Obsługa Nast
 • Page 9 and 10: Wymiary/Przyłącza Wymiary, CGS-20
 • Page 11 and 12: Wskazówki do posadowienia Wskazów
 • Page 13: Instalacja Konsola dla instalacji p
 • Page 17 and 18: Montaż przewodu powietrzno-spalino
 • Page 19 and 20: Przyłącze elektryczne Wymiana bez
 • Page 21 and 22: Napełnianie instalacji W celu zape
 • Page 23 and 24: Nastwa adresu Bus Nastawa adresu Bu
 • Page 25 and 26: Wskazania parametrów regulacji/zmi
 • Page 27 and 28: Kocioł wyposażony jest w 3-stopni
 • Page 29 and 30: Nastawa CO 2 Nastawy gaz-powietrze
 • Page 31 and 32: Protokół uruchomienia Czynność
 • Page 33 and 34: Przegląd Wskazówki bezpieczeństw
 • Page 35 and 36: Przegląd Niebezpieczeństwo oparze
 • Page 37 and 38: Przegląd - Otworzyć klamry. - Wyc
 • Page 39 and 40: Przegląd - Założyć dolną i gó
 • Page 41 and 42: Przegląd - Wsunąć komorę do obu
 • Page 43 and 44: Przegląd - Przy obniżeniu się wy
 • Page 45 and 46: Przegląd Sprawdzić połączenia z
 • Page 47 and 48: Przegląd Pkt. prot
 • Page 49 and 50: Ciśnienie po stronie instalacji. P
 • Page 51 and 52: Wytyczne planowania Przewody powiet
 • Page 53 and 54: Wytyczne planowania Ograniczenie te
 • Page 55 and 56: Wytyczne planowania Pionowe przewod
 • Page 57 and 58: Wytyczne planowania Przewód pow/sp
 • Page 59 and 60: Wytyczne planowania Pionowy koncent
 • Page 61 and 62: Wytyczne planowania Przyłącze do
 • Page 63 and 64: Wytyczne planowania Uzupełniające
 • Page 65 and 66:

  Eksploatacyjne i projektowe dane te

 • Page 67 and 68:

  Dane techniczne Typ Moc nominalna p

 • Page 69 and 70:

  Usterka - Przyczyna - Usuwanie Przy

 • Page 71 and 72:

  Notatki 3061189_0709 71

show all

FoxAIR Sp. z o. o. ul. Konarskiego 18C
44-100 Gliwice

Instrukcje obsługi i inne informacje

Chcemy, aby nasi klienci podążali we właściwym kierunku, dlatego zebraliśmy w jednym miejscu informacje, do których warto mieć komfortowy dostęp. Kliknij tutaj, aby zobaczyć instrukcję obsługi swojego pojazdu.

Wprowadź numer VIN swojego pojazdu

—LUB—

Wpisz rocznik i model pojazdu

Instrukcja instalacji i montażu C Lock Greenfeed

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji i montażu C Lock Greenfeed

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji i montażu C Lock Greenfeed