Instrukcja instalacji i konfiguracji Ge Aeh18 Series

Instalacja i konfiguracja systemu Ge Aeh18 Series jest prosta i łatwa. Przed rozpoczęciem procesu instalacji i konfiguracji należy upewnić się, że masz dostęp do odpowiednich narzędzi i materiałów, takich jak schematy, wtyczki, kable i instrukcje. Po wykonaniu wszystkich wymaganych kroków, system Ge Aeh18 Series może być zainstalowany i skonfigurowany zgodnie z instrukcjami producenta. Jeśli pojawią się problemy podczas instalacji i konfiguracji systemu, możesz skontaktować się z producentem, aby uzyskać szczegółowe informacje i instrukcje.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji i konfiguracji Ge Aeh18 Series

8. Instalacja bezprzewodowej karty USB Uwaga: Podczas <strong>instalacji</strong> karty nie wyjmuj płyty instalacyjnej, nie podłączaj innych urządzeń ani nie uruchamiaj żadnych aplikacji. Bezprzewodową kartę USB włóż do dowolnego gniazda USB dopiero wtedy, gdy zostaniesz o to poproszony. Kliknij przycisk Next aby kontynuować instalację. Jeśli do tej pory tego nie zrobiłeś, odłącz kabel łączący router z komputerem. Włóż do napędu CD-ROM płytę ze sterownikami do urządzenia (RangeMax Wireless USB 2. 0 adapter WPN111). Wyświetlony zostanie ekran asystenta <strong>instalacji</strong>. Jeśli ekran nie pojawi się, uruchom program instalacyjny ręcznie, np. klikając przycisk Start, a następnie Mój komputer. Gdy zostanie wyświetlona lista wszystkich napędów komputera, kliknij prawym klawiszem myszy CD-ROM. W Menu, które się pojawi, wybierz opcję Eksploruj. Wyświetlona zostanie lista plików znajdujących się na płycie. Dwukrotnie kliknij plik AUTORUN. exe Rysunek 19. Ekran powitalny instalatora NETGEAR Wyświetlony zostanie ekran wyboru regionu, w którym będziesz korzystał z karty. Wybierz Europe i kliknij przycisk Next. Kliknij opcję Install Driver and Utility. Rysunek 20. Wybór regionu Wyświetlony zostanie komunikat informujący o konieczności potwierdzenia wyboru. Rysunek 18. Ekran startowy instalatora NETGEAR Jeśli wybrałeś inny region niż Europe kliknij przycisk Anuluj i wybierz Europe. Jeśli wybrałeś Europe, kliknij przycisk OK. Wyświetlony zostanie powitalny ekran instalatora sterowników. <strong>Instrukcja</strong> <strong>instalacji</strong> i <strong>konfiguracji</strong> usługi upc wifi, wersja 1. 0 13

Rysunek 21. Potwierdzenie wyboru regionu Wyświetlona zostanie licencja dotycząca korzystania ze sterowników. Zapoznaj się z licencją i zaakceptuj ją, klikając przycisk Yes. Rysunek 23. Wybór katalogu <strong>instalacji</strong> Wyświetlony zostanie ekran wyboru nazwy grupy programów, w której ma się pojawiać program narzędziowy NETGEAR. Zaakceptuj domyślną nazwę i kliknij przycisk Next. Rysunek 22. Licencja NETGEAR Wyświetlony zostanie ekran wyboru katalogu, w którym chcesz zainstalować sterowniki karty. Jeśli nie masz istotnego powodu, nie zmieniaj proponowanej lokalizacji. Kliknij przycisk Next, aby kontynuować instalację karty. Rysunek 24. Wybór nazwy grupy programów Wyświetlony zostanie komunikat informujący o braku zgodności sterowników. Zignoruj komunikat i kliknij przycisk Mimo to kontynuuj. 14 <strong>Instrukcja</strong> <strong>instalacji</strong> i <strong>konfiguracji</strong> usługi upc wifi, wersja 1. 0

 • Page 1 and 2: Instrukcja instalacji i konfiguracj
 • Page 3 and 4: 1. Zawartość zestawu instalacyjne
 • Page 5 and 6: Uwaga: Jeśli umieścisz router na
 • Page 7 and 8: 6. Konfiguracja routera Uwaga: Fabr
 • Page 9 and 10: Konfiguracja sieci bezprzewodowej 1
 • Page 11 and 12: Rysunek 13. Dodawanie karty do list
 • Page 13: 7. Opis bezprzewodowej karty USB Do
 • Page 17 and 18: Kreator rozpocznie automatyczną in

8. Instalacja bezprzewodowej karty USB Uwaga: Podczas <strong>instalacji</strong> karty nie wyjmuj płyty instalacyjnej, nie podłączaj innych urządzeń ani nie uruchamiaj żadnych aplikacji. Bezprzewodową kartę USB włóż do dowolnego gniazda USB dopiero wtedy, gdy zostaniesz o to poproszony. Kliknij przycisk Next aby kontynuować instalację. Jeśli do tej pory tego nie zrobiłeś, odłącz kabel łączący router z komputerem. Włóż do napędu CD-ROM płytę ze sterownikami do urządzenia (RangeMax Wireless USB 2. 0 adapter WPN111). Wyświetlony zostanie ekran asystenta <strong>instalacji</strong>. Jeśli ekran nie pojawi się, uruchom program instalacyjny ręcznie, np. klikając przycisk Start, a następnie Mój komputer. Gdy zostanie wyświetlona lista wszystkich napędów komputera, kliknij prawym klawiszem myszy CD-ROM. W Menu, które się pojawi, wybierz opcję Eksploruj. Wyświetlona zostanie lista plików znajdujących się na płycie. Dwukrotnie kliknij plik AUTORUN. exe Rysunek 19. Ekran powitalny instalatora NETGEAR Wyświetlony zostanie ekran wyboru regionu, w którym będziesz korzystał z karty. Wybierz Europe i kliknij przycisk Next. Kliknij opcję Install Driver and Utility. Rysunek 20. Wybór regionu Wyświetlony zostanie komunikat informujący o konieczności potwierdzenia wyboru. Rysunek 18. Ekran startowy instalatora NETGEAR Jeśli wybrałeś inny region niż Europe kliknij przycisk Anuluj i wybierz Europe. Jeśli wybrałeś Europe, kliknij przycisk OK. Wyświetlony zostanie powitalny ekran instalatora sterowników. <strong>Instrukcja</strong> <strong>instalacji</strong> i <strong>konfiguracji</strong> usługi upc wifi, wersja 1. 0 13

Rysunek 21. Potwierdzenie wyboru regionu Wyświetlona zostanie licencja dotycząca korzystania ze sterowników. Zapoznaj się z licencją i zaakceptuj ją, klikając przycisk Yes. Rysunek 23. Wybór katalogu <strong>instalacji</strong> Wyświetlony zostanie ekran wyboru nazwy grupy programów, w której ma się pojawiać program narzędziowy NETGEAR. Zaakceptuj domyślną nazwę i kliknij przycisk Next. Rysunek 22. Licencja NETGEAR Wyświetlony zostanie ekran wyboru katalogu, w którym chcesz zainstalować sterowniki karty. Jeśli nie masz istotnego powodu, nie zmieniaj proponowanej lokalizacji. Kliknij przycisk Next, aby kontynuować instalację karty. Rysunek 24. Wybór nazwy grupy programów Wyświetlony zostanie komunikat informujący o braku zgodności sterowników. Zignoruj komunikat i kliknij przycisk Mimo to kontynuuj. 14 <strong>Instrukcja</strong> <strong>instalacji</strong> i <strong>konfiguracji</strong> usługi upc wifi, wersja 1. 0

 • Page 1 and 2: Instrukcja instalacji i konfiguracj
 • Page 3 and 4: 1. Zawartość zestawu instalacyjne
 • Page 5 and 6: Uwaga: Jeśli umieścisz router na
 • Page 7 and 8: 6. Konfiguracja routera Uwaga: Fabr
 • Page 9 and 10: Konfiguracja sieci bezprzewodowej 1
 • Page 11 and 12: Rysunek 13. Dodawanie karty do list
 • Page 13: 7. Opis bezprzewodowej karty USB Do
 • Page 17 and 18: Kreator rozpocznie automatyczną in

Zakończenie wsparcia sterowników drukarek dla systemów Windows 7, 8, 8. 1, Server 2008, 2008R2.

Firma HP nie obsługuje tych sterowników od 1 listopada 2022 roku. HP zaleca aktualizację systemu operacyjnego do obsługiwanej wersji. Dowiedz się więcej

Instrukcja instalacji i konfiguracji Ge Aeh18 Series

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji i konfiguracji Ge Aeh18 Series

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji i konfiguracji Ge Aeh18 Series