Instrukcja instalacji, użytkowania i pielęgnacji Frigidaire Gler642as3

Instalacja, użytkowanie i pielęgnacja pralki Frigidaire Gler642as3 są łatwe i proste. Przed rozpoczęciem instalacji należy upewnić się, że wszystkie części są obecne i wyposażenie jest zgodne z zaleceniami producenta. Następnie należy umieścić pralkę na twardym, poziomym podłożu i wyregulować nóżki. Następnie należy podłączyć wąż do zasilania wody i odprowadzenia wody. Po upewnieniu się, że wszystko jest poprawnie podłączone, należy przeprowadzić cykl prania kontrolnego. Użytkowanie pralki obejmuje wybór odpowiednich programów, ustawienie temperatury wody, wybór odpowiedniego środka piorącego i odpowiedniego czasu trwania cyklu. Pielęgnacja pralki obejmuje czyszczenie wnętrza, wycieranie wszystkich elementów zewnętrznych i regularne wymiany filtrów.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja instalacji, użytkowania i pielęgnacji Frigidaire Gler642as3

Podstawowe informacje o operacjach We/Wy platformy. NET Framework i systemie plików - Visual Basic | Microsoft LearnPrzejdź do głównej zawartości

Ta przeglądarka nie jest już obsługiwana.

Przejdź na przeglądarkę Microsoft Edge, aby korzystać z najnowszych funkcji, aktualizacji zabezpieczeń i pomocy technicznej.

 • Artykuł
 • Czas czytania: 4 min

Klasy w System. IO przestrzeni nazw służą do pracy z dyskami, plikami i katalogami.

Przestrzeń nazw zawiera File klasy iDirectory, które zapewniają. NET Framework funkcjonalność, która manipuluje plikami i katalogami. Ponieważ metody tych obiektów są statycznymi lub udostępnionymi elementami członkowskimi, można ich używać bezpośrednio bez tworzenia wystąpienia klasy najpierw. Skojarzone z tymi klasami są FileInfo klasy i DirectoryInfo, które będą znane użytkownikom My funkcji. Aby używać tych klas, należy w pełni zakwalifikować nazwy lub zaimportować odpowiednie przestrzenie nazw, dołączając Imports instrukcje na początku kodu, którego dotyczy problem. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Import Statement (. NET Namespace and Type).

Uwaga

Inne tematy w tej sekcji używają My. Computer. FileSystem obiektu zamiast System. IO klas do pracy z dyskami, plikami i katalogami. Obiekt My. FileSystem jest przeznaczony głównie do użytku w programach Visual Basic. System. IOklasy są przeznaczone do użytku przez dowolny język, który obsługuje. NET Framework, w tym Visual Basic.

Definicja strumienia

. NET Framework używa strumieni do obsługi odczytu z i zapisywania w plikach. Strumień można traktować jako jednowymiarowy zestaw ciągłych danych, który ma początek i koniec, oraz gdzie kursor wskazuje bieżącą pozycję w strumieniu.

Operacje strumienia

Dane zawarte w strumieniu mogą pochodzić z pamięci, pliku lub gniazda TCP/IP. Strumienie mają podstawowe operacje, które można zastosować do nich:

 • Czytanie. Strumień można odczytywać, przesyłając dane ze strumienia do struktury danych, na przykład ciąg lub tablicę bajtów.

 • Pisanie. Możesz zapisywać w strumieniu, przesyłając dane ze źródła danych do strumienia.

 • Szukam. Możesz wykonywać zapytania i modyfikować położenie w strumieniu.

  Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tworzenie Strumienie.

  Typy Strumienie

  W. NET Framework strumień jest reprezentowany przez Stream klasę, która tworzy klasę abstrakcyjną dla wszystkich innych strumieni. Nie można bezpośrednio utworzyć wystąpienia Stream klasy, ale należy użyć jednej z klas, które implementuje.

  Istnieje wiele typów strumieni, ale do celów pracy z danymi wejściowymi/wyjściowymi pliku (we/wy) najważniejsze typy to FileStream klasa, która zapewnia sposób odczytu z plików i zapisu do plików oraz IsolatedStorageFileStream klasy, która zapewnia sposób tworzenia plików i katalogów w izolowanym magazynie. Inne strumienie, które mogą być używane podczas pracy z we/wy pliku, obejmują:

 • BufferedStream

 • CryptoStream

 • MemoryStream

 • NetworkStream.

  W poniższej tabeli wymieniono zadania często wykonywane za pomocą strumienia:

  DziałanieZobacz
  Odczytywanie i zapisywanie w pliku danychInstrukcje: Odczyt i zapis we właśnie utworzonym pliku danychOdczytywanie tekstu z plikuInstrukcje: Odczytywanie tekstu z plikuZapisywanie tekstu w plikuInstrukcje: Zapisywanie tekstu w plikuOdczytywanie znaków z ciąguInstrukcje: Odczytywanie znaków z ciąguZapisywanie znaków w ciąguInstrukcje: Zapisywanie znaków w ciąguSzyfrowanie danychSzyfrowanie danychOdszyfrowywanie danychOdszyfrowywanie danych

  Dostęp do plików i atrybuty

  Możesz kontrolować sposób tworzenia, otwierania i udostępniania plików przy FileAccessużyciu wyliczenia, FileModei FileShare, które zawierają flagi używane przez konstruktory FileStream klasy. Na przykład po otwarciu lub utworzeniu nowego FileStreamFileMode wyliczenia można określić, czy plik jest otwarty do dołączania, czy nowy plik zostanie utworzony, jeśli określony plik nie istnieje, czy plik zostanie zastąpiony, itd.

  Wyliczenie FileAttributes umożliwia zbieranie informacji specyficznych dla pliku. Wyliczenie FileAttributes zwraca przechowywane atrybuty pliku, takie jak kompresowanie, szyfrowanie, ukryte, tylko do odczytu, archiwum, katalog, plik systemowy lub plik tymczasowy.

  W poniższej tabeli wymieniono zadania związane z dostępem do plików i atrybutami plików:

  Otwieranie i dołączanie tekstu do pliku dziennikaInstrukcje: Otwieranie pliku dziennika i dołączanie do niegoOkreślanie atrybutów plikuFileAttributes

  Uprawnienia do plików

  Kontrolowanie dostępu do plików i katalogów można wykonać za pomocą FileIOPermission klasy. Może to być szczególnie ważne dla deweloperów pracujących z Web Forms, które domyślnie są uruchamiane w kontekście specjalnego konta użytkownika lokalnego o nazwie ASPNET, które jest tworzone w ramach instalacji ASP. NET i. NET Framework. Gdy taka aplikacja żąda dostępu do zasobu, konto użytkownika aspNET ma ograniczone uprawnienia, co może uniemożliwić użytkownikowi wykonywanie akcji, takich jak zapisywanie w pliku z aplikacji internetowej. fileiopermission" data-linktype="absolute-path">FileIOPermission.

  Storage izolowanego pliku

  Izolowany magazyn to próba rozwiązania problemów utworzonych podczas pracy z plikami, w których użytkownik lub kod może nie mieć niezbędnych uprawnień. Magazyn izolowany przypisuje każdemu użytkownikowi przedział danych, który może przechowywać co najmniej jeden magazyn. Magazyny mogą być odizolowane od siebie przez użytkownika i zestaw. Tylko użytkownik i zestaw, który utworzył magazyn, mają do niego dostęp. Magazyn działa jako kompletny wirtualny system plików — w jednym magazynie można tworzyć katalogi i pliki oraz manipulować nimi.

  W poniższej tabeli wymieniono zadania często skojarzone z izolowanym magazynem plików.

  Tworzenie izolowanego magazynuInstrukcje: Uzyskiwanie magazynów dla izolowanego magazynuWyliczanie izolowanych magazynówInstrukcje: Wykazywanie magazynów dla izolowanego magazynuUsuwanie izolowanego magazynuInstrukcje: Usuwanie danych z izolowanego magazynuTworzenie pliku lub katalogu w izolowanym magazynieInstrukcje: Tworzenie plików i katalogów w izolowanym magazynieZnajdowanie pliku w izolowanym magazynieInstrukcje: Wyszukiwanie istniejących plików i katalogów w izolowanym magazynieOdczyt z lub zapis do pliku w izolowanym magazynieInstrukcje: Odczyt i zapis w plikach w izolowanym magazynieUsuwanie pliku lub katalogu w izolowanym magazynieInstrukcje: Usuwanie plików i katalogów w izolowanym magazynie

  Zdarzenia plików

  Składnik FileSystemWatcher umożliwia obserwowanie zmian w plikach i katalogach w systemie lub na dowolnym komputerze, do którego masz dostęp sieciowy. Jeśli na przykład plik zostanie zmodyfikowany, możesz wysłać użytkownikowi alert o zmianie. Gdy wystąpią zmiany, co najmniej jedno zdarzenie jest wywoływane, przechowywane w buforze i przekazywane do składnika do przetwarzania FileSystemWatcher.

  Zobacz też

 • Tworzenie strumieni
 • We/wy pliku i strumienia
 • Asynchroniczne operacje we/wy pliku
 • Klasy stosowane w. NET Framework File I/O i systemie plików (Visual Basic)

Dodatkowe zasoby

Instrukcja instalacji, użytkowania i pielęgnacji Frigidaire Gler642as3

Bezpośredni link do pobrania Instrukcja instalacji, użytkowania i pielęgnacji Frigidaire Gler642as3

Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

Ostatnia aktualizacja Instrukcja instalacji, użytkowania i pielęgnacji Frigidaire Gler642as3